Κατεπείγουσα ἐξόφληση κομματικῶν ἐπιταγῶν

Στὴν ἄκρως ἐπείγουσα ἐκπλήρωση κομματικῶν ὑποχρεώσεων ἐπιδίδεται ἡ κυβέρνηση, ἐπειδὴ διαιστώνει μᾶλλον ὅτι φεύγει ἡ ἄμμος κάτω ἀπ’ τὰ πόδια της∙ ἡ ψήφιση ὅλων τῶν νομοσχεδίων μὲ κατεπείγουσες διαδικασίες καὶ ἡ προσθήκη ἀπειραρίθμων τροπολογιῶν γιὰ εἰδικὲς κατηγορίες προσώπων εἶναι ἐμφανέστατη ἀπόδειξη. Ἀποφεύγει μάλιστα νὰ ἀπαντήσει καὶ στὰ σκάνδαλα, ὅπως στὴν ἐξαγωγὴ 80000 εὐρὼ ἀπὸ ἀναπληρωτὴ ὑπουργό, καὶ ἐπαναπαύεται στὴν λογοκρισία τῆς διαπλοκῆς∙ ἔρχονται ὅμως οἱ ὑποχρεώσεις, καθὼς ἐκτὸς τῶν μεταρρυθμίσεων προβλέπονται καὶ φορολογικὰ μέτρα πέντε δις εὐρώ, ἐπειδὴ τὰ δημόσια ἔσοδα ἔχουν τιναχθεῖ στὸν ἀέρα. Ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ξεκάθαρα ὅτι τὰ ἔχει χαμένα καὶ δὲν κυβερνάει τὸν τόπο∙ ἀλλὰ θὰ ὑποχρεωθεῖ στὸ τέλος νὰ σηκώσει τὸν σταυρὸ τοῦ ἁμαρτωλοῦ μαρτυρίου του καὶ χωρὶς τὴν συμπόνοια κανενός…

Προσφυγὴ στὴν κινδυνολογία

Τὴν κινδυνολογία καὶ τὴν δαιμονοποίηση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἐπιλέγει ἡ κυβέρνηση, ὡς τελευταία ἀσπίδα στὴν παταγώδη ἀποτυχία της στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ τὸ Ταμεῖο εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι, τὸ ἄντρο τῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν τυχοδιωκτῶν τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου, ἀλλὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ τοῦ πρόσφερε ὅλα τὰ ὅπλα, καὶ προεκλογικὰ καὶ μετεκλογικά, γιὰ νὰ καθυποτάξει τὴν Ἑλλάδα καὶ τώρα διαμαρτύρεται… Ἀνακοινώνει τὶς «ὑποχωρήσεις» του, δηλαδὴ τὴν ἄνευ ὅρων παράδοσή του, διότι ἡ χώρα ὁδηγεῖται στὴν χρεωκοπία ἐξ αἰτίας του καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ἐκμεταλλεύονται τὴν εὐκαιρία∙ τὰ τηλεφωνήματα μὲ τὴν Κριστὶν Λαγκὰρντ καὶ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ δὲν βοηθοῦν, οὔτε τὰ δημοσιεύματα τῆς διεθνοῦς διαπλοκῆς, ὅταν εἶναι δεδομένη ἡ ἐξουθένωση τοῦ Ναπολεοντίσκου ὡς πρωθυπουργοῦ. Ἡ ἔγκριση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων τοῦ ΟΛΠ καὶ τῶν ἀεροδρομίων ἔρχεται πολὺ ἀργὰ γιὰ τὴν κυβέρνηση, καὶ δὲν προσφέρει οὐδεμία βοήθεια στὴν ἐπιβίωσή της.

Ἑλλάς, ὁλοταχῶς σὲ ὕφεση

Ὁλοταχῶς σὲ ὕφεση ὁδηγήθηκε ἡ χώρα τὸ τρίμηνο τῆς συριζαίας διακυβερνήσεως, ὅπως καταγράφεται ἀπ’ τὴν ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη στὴν Εὐρώπη τὸ 2015∙ στὴν Εὐρωζώνη προβλέπεται 1,8% καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, 1,9%, ἀλλὰ ἡ Ἑλλὰς κινεῖται μὲ 0,5%, ὅταν στὶς προβλέψεις τοῦ Δεκεμβρίου ἦταν στὸ 2,6%, ἤτοι στὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια θεωρεῖται ὁ πρῶτος παράγων∙ δηλαδὴ οἱ Εὐρωπαῖοι διαβλέπουν πολιτικὲς ἐξελίξεις, ἐπειδὴ διαπιστώνουν ὅτι ὁ συνασπισμὸς τῶν συνεταίρων ἀδυνατεῖ νὰ κυβερνήσει. Ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης, τόσο τῶν ξένων ἐπενδυτῶν οἱ ὁποῖοι φεύγουν προτροπάδην, ὅσο καὶ τῶν Ἑλλήνων οἱ ὁποῖοι κρατοῦν τὶς ὅποιες ἀποταμιεύσεις τους γιὰ χειρότερες μέρες, εἶναι ἡ κύρια αἰτία∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἐνέπνευσε ἐμπιστοσύνη σχεδὸν ἀπ’ τὴν ἀρχή, ἐνῶ οἱ ἑκατὸ μέρες γιορτάζονται μὲ τὴν παταγώδη ἀποτυχία του ἀναγνωρισμένη ἀπὸ ἐχθροὺς καὶ φίλους. Οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις ἀποβαίνουν ἡ χαριστικὴ βολή.

Κατάργηση τῆς διαύγειας

Στὴν ἔμμεση κατάργηση τῆς διαύγειας προχωρεῖ ἡ κυβέρνηση μὲ τροπολογία ποὺ κατατέθηκε στὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν∙ σὲ αὐτὴ περιέχεται διάταξη στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὅτι, «ἀπ’ τὴν ἀνάρτησή τους στὴν διαύγεια» γίνονται γνωστὲς οἱ δαπάνες τῶν νέων νόμων καὶ ὄχι ἀπ’ τὴν δημοσίευσή τους στὴν ἐφημερίδα τῆς κυβερνήσεως∙ δηλαδὴ καταργεῖται ὁ βασικὸς ὅρος τῆς διαύγειας, ὅτι μὲ τὴν δημοσίευση στὴν ἐφημερίδα τῆς κυβερνήσεως ἀναρτῶνται στὴν διαύγεια ὅλες οἱ πράξεις τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ ὑποχρεώνεται ὥς τὸ τέλος τοῦ ἔτους νὰ τὶς ἀναρτήσει. Τὸ πραγματικό της πρόσωπο ἀπκαλύπτει ἡ κυβέρνηση∙ στὴν τακτοποίηση ἡμετέρων, συνδικαλιστῶν καὶ ἄλλων, ἀποβλέπει, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπόκρυψη τῶν ἰδιοτελῶν ἐνεργειῶν της. Θὰ δοῦμε καὶ ἄλλα…

Γάλλια, πώληση τῶν Rafale

Στὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας πωλήσεως 24 μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν τύπου Rafale παραβρέθηκε στὴν Ντόχα ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, μαζὶ μὲ τὸν ἐμίρη τοῦ Κατάρ∙ πρόκειται γιὰ τὴν δεύτερη μεγάλη πώληση ἀεροσκαφῶν τῆς Γαλλίας, μετἀ ἀπὸ ἐκείνη ἄλλων 24 στὴν Αἴγυπτο τὸν Μάρτιο, καὶ τὴν τελικὴ συμφωνία γιὰ τὴν πώληση ἄλλων 36 στὶς Ἰνδίες. Τὰ γαλλικὰ μαχητικά, τὰ ὁποῖα διαδέχθηκαν τὰ Μιράζ, ἐπὶ εἰκοσαετία δὲν εἶχαν πουλήσει οὔτε ἕνα στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ξαφνικὰ σὲ τρεῖς μῆνες ὑπέγραψαν συμφωνίες γιὰ 72 ἀεροσκάφη, ὕψους ἄνω τῶν δώδεκα δις εὐρώ∙ ἡ ἀεροναυπηγικὴ βιομηχανία Ντασσὼ ἀπογειώνεται μὲ τὶς παραγγελίες αὐτές, διότι ἐνδιαφέρονται καὶ ἄλλες ἀραβικὲς χῶρες. Ἡ συμφωνία μὲ τὸ Ἰρὰν τὶς προκάλεσε.

Ἐκαλεῖτο δ’ Ἀβδαλώνυμος

Ἡ ἐκλογὴ βασιλέως στὴν Πάφο τῆς Κύπρου, τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, εἶναι ἀπ’ τὶς πιὸ χαρακτηριστικὲς τῆς εὐνοίας τῆς Τύχης∙ εἶχε ἐξαλειφθεῖ τὸ γένος τῶν Κινυραδῶν, μὲ καταγωγὴ προομηρική, καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ζήτησε νὰ βροῦν κάποιον τύχαία. Βρῆκαν ἕναν νὰ ποτίζει τὰ λαχανικά του, «καὶ διεταράχθη τῶν στρατιωτῶν ἐπιλαμβανομένων αὐτοῦ καὶ βαδίζειν κελευόντων»∙ καὶ ταράχθηκε ὅταν τὸν συνέλαβαν οἱ στρατιῶτες καὶ τὸν διέταξαν νὰ βαδίσει. «Ἀχθεὶς δὲ πρὸς Ἀλέξανδρον ἐν εὐτελεῖ σινδονίσκῃ βασιλεὺς ἀνηγορεύθη»∙ μεταφέρθηκε δὲ μπροστὰ στὸν Ἀλέξανδρο τυλιγμένος μὲ φθηνὸ σιντόνι καὶ ἀναγορεύθηκε βασιλεύς. «Καὶ πορφύραν ἔλαβε καὶ εἷς ἦν τῶν ἑταίρων προσαγορευομένων. Ἐκαλεῖτο δ’ Ἀβδαλώνυμος»∙∙ καὶ ντύθηκε στὴν πορφύρα καὶ προσαγορεύθηκε ἕνας ἀπ’ τοὺς ἑταίρους. Καὶ ὀνομαζόταν Ἀβδαλώνυμος. Εἶναι σαφὴς στὴν κριτική του ὁ Πλούταρχος∙ ὁ Ἀλέξανδρος δὲν ἔγινε ἐκ Τύχης βασιλεύς, ἀλλὰ καὶ ἀμφισβητήθηκε ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμὴ τοῦ θανάτου τοῦ Φιλίππου.

Ἀνάπτυξη οἰκονομίας Ἰταλίας

Ἡ ἰταλικὴ οἰκονομία πέρασε σὲ ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, 1,5% περίπου φέτος, μετὰ ἀπὸ παρατεταμένη ὕφεση τεσσάρων ἐτῶν, ἐνῶ προχώρησε καὶ στὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου ποὺ ἐπιτρέπει πλέον τὸν σχηματισμὸ σταθερῶν κυβερνήσεων∙ ὁ Ματτέο Ρέντσι πιστώνεται τὶς ἐπιτυχίες αὐτές, διότι δὲν δίστασε στὴν ψήφιση μεταρρυθμίσεων καὶ στὴν σύγκρουση μὲ τὰ συνδικάτα καὶ τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα. Μάλιστα σχολιάζεται ἀπ’ τὸν γαλλικὸ τύπο τὸ γεγονός, ὅτι ἡ Γαλλία ὑστερεῖ σὲ ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, μόλις 0,5%, ἐνῶ δὲν εἶχε ὑποστεῖ στὸν ἴδιο βαθμὸ ὕφεση μὲ τὴν Ἰταλία∙ ἡ ἀλλαγὴ στὸν ἐκλογικὸ νόμο ἔγινε μὲ 334 ψήφους ἐπὶ 630 καὶ μὲ 61 κατά, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ἀπεῖχαν. Ὁ νέος νόμος θέτει καὶ ὅριο 3% τῶν ψήφων, γιὰ τὴν ἀνάδειξη βουλευτῶν∙ ἡ Ἰταλία μᾶλλον κλείνει τὴν σελίδα τῆς μεταπολεμικῆς ἀκυβερνησίας. Παράδειγμα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση εἶναι αὐτό, διότι ἐδῶ φοβοῦνται νὰ ἐνοχλήσουν τοὺς συνδικαλιστές.

Μόσχα, ἐπέτειος τῆς νίκης

Ἡ ἐπέτειος τῶν ἑβδομῆντα χρόνων ἀπ’ τὴν νίκη στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο ἑορτάζεται τὸ Σάββατο μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια στὴν Ἐρυθρὰ πλατεῖα καὶ μὲ τὴν παρουσία 26 ἡγετῶν ἀπ’ πολλὲς χῶρες∙ οἱ Δυτικοὶ ἡγέτες ἐπέλαξαν τὴν ἀπουσία, μετὰ τὰ γεγονότα τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ οἱ Ἀσιάτες δίδουν τὸν παρόν, μὲ πρῶτον τὸν Ξὶ Τζιπίνγκ. Τὸ Κρεμλίνο ἐπέλεξε τὴν προβολὴ τῆς ἐπετείου, παρὰ τὶς ἀντεγκλήσεις μὲ τοὺς Δυτικούς, τοὺς ὁποίους καὶ κατηγορεῖ ὅτι ἐπιδιώκουν τὴν ἀπαξίωση τοῦ ρόλου τοῦ σοβιετικοῦ στρατοῦ στὴν νίκη∙ ἔχουν συστήσει κοινὲς σινορωικὲς ἐπιτροπὲς ἱστορικῶν γιὰ τὴν προβολὴ τῶν πραγματικῶν γεγονότων τοῦ πολέμου, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπάντηση κυρίως στὴν ἀμερικανοϊαπωνικὴ προπαγάνδα, εἰς βάρος τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Κίνας. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ πόλεμο ἐντυπώσεων∙ ὁ Κινέζος πρόεδρος ἐπισκέπτεται αὔριο τὸ Καζακστάν, Παρασκευὴ καὶ Σάββατο τὴν Μόσχα καὶ Κυριακὴ μὲ Τρίτη τὸ Μίσνκ, ὡς ἐπίδειξη ἰσχύος.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως, ἐξ αἰτίας τῶν ὑφεσιακῶν τάσεων στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερὸ στὰ 1,1337 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 134,0250 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1187,40, καὶ τὸ πετρέλαιο, 64,29. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν ἐπιφυλακτικὴ στάση, διότι δὲν ἦταν ἀναμενόμενη ἡ ὕφεση σὲ 0,2% τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἐνῶ προβλεπόταν ἀνάπτυξη μεγαλύτερη∙ οἱ αὐριανὲς ἐκλογὲς στὴν Βρεταννία ἐπηρεάζουν ἐπίσης τὶς ἀγορές, ἂν καὶ οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι ἀλλάζουν γνώμη οἱ Βρεταννοὶ καὶ προσανατολίζονται ὑπὲρ τῆς παραμονῆς τῆς χώρας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ παρατηρεῖται καὶ μείωση τῆς ἀπηχήσεως τῶν ἐθνικιστῶν. Ἡ πορεία τῶν διαπραγματεύσεων τῆς τρόϊκας μὲ τὴν Ἑλλάδα δὲν ἀπασχολεῖ καὶ πολὺ τοὺς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι δείχνουν ὅτι δὲν ἀναμένουν σύντομα ἐξελίξεις∙ ἀντιθέτως προβλέπουν παράταση τῆς ἀβεβαιότητος, ἴσως σὲ μικρότερο βαθμὸ ἀπ’ τὸ προηγούμενο τρίμηνο. Οἱ δηλώσεις τῶν ὑπουργῶν δὲν πείθουν κανέναν πλέον διεθνῶς.

Ἰσραήλ, ἀπειλὴ ρατσισμοῦ

Τὴν ἀπειλὴ ἐμφανίσεως ρατσιστικῶν φαινομένων στὸ Ἰσραὴλ ἐπισημαίνουν οἱ παρατηρητές, μὲ αἰτία πολλὰ πρόσφατα γεγονότα∙ ἀφορμὴ ἀπετέλεσε ἡ ἀστυνομικὴ βία καὶ ἡ χρήση δακρυγόνων ἐναντίον Ἐβραίων αἰθιοπικῆς καταγωγῆς σὲ διαδήλωσή τους στὸ Τὲλ Ἀβίβ κατὰ τῶν διακρίσεων εἰς βάρος τους, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ὅπου καταγράφονται ἐγκλήματα πολέμου κατὰ τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν Γάζα τὸ περασμένο Καλοκαῖρι∙ ἤδη ὁ πρόεδρος τῆς χώρας ἀναγνώρισε τὸν κίνδυνο, ἐνῶ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς παραδέχθηκε ὅτι συμβαίνουν παρόμοια φαινόμενα. Ἡ ἰσραηλινὴ κοινωνία βρίσκεται σὲ μεταβατικὴ κατάσταση, διότι δὲν ἀποδείχθηκε εὔκολη ἡ ἀφομοίωση τῶν ὁμοθρήσκων τους ἀπ’ τὴν Ρωσία, οἱ ὁποῖοι δείχνουν ὅτι εἶναι ἄλλο σῶμα, ἐνῶ οἱ προερχόμενοι ἀπ’ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία περνοῦν σὲ δευτερεύουσα κατάσταση.

Τέξας, ὄργανα Τζιχαντιστῶν

Τὸ χαλιφάτο ἀνακοίνωσε ὅτι οἱ δύο Μουσουλμάνοι, ποὺ ἐπιτέθηκαν στὴν ἔκθεση τῶν σκίτσων τοῦ Μωάμεθ στὸ Ντάλλας τοῦ Τέξας καὶ οἱ ὁποῖοι σκοτώθηκαν ἐπὶ τόπου, ἦταν ὄργανά του∙ ἡ ἀμερικανικὴ ἀστυνομία εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι ἔχει ταυτοποιήσει τὰ στοιχεῖα τοῦ ἑνὸς καὶ ὅτι πρόκειται γιὰ σεσημασμένο Ἰσλαμιστή, γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαίωσε καὶ τὸ ἰσλαμικὸ κράτος. Οἱ Τζιχαντιστὲς προέβησαν σὲ ἐπίδειξη δυνάμεως στὸ ἐσωτερικὸ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅπως ἔχουν κάνει καὶ σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, δείχνοντας ὅτι εἶναι ἀποφασισμένοι γιὰ κλιμάκωση τῶν ἐπιθέσεών τους, ὅσο συνεχίζεται ὁ πόλεμος στὴν Μέση Ἀνατολή∙ οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες παγκοσμίως βρίσκονται σὲ κατάσταση συναγερμοῦ, ἀλλὰ οἱ Ἰσλαμιστὲς χρησιμοποιοῦν ὅλα τὰ μέσα, ἀπ’ τὴν τρομοκρατία καὶ τὶς τοπικὲς ἐξεγέρσεις τῶν πιστῶν τους μέχρι τὰ καραβάνια τῶν μεταναστῶν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.