Σπουδὴ ρυθμίσεως προεκλογικῶν δεσμεύσεων

Τὴν βεβαιότητα ὅτι ἐπίκεινται πολιτικὲς ἐξελίξεις καταδεικνύει ἡ κυβέρνηση μὲ τὴν σπουδή της στὴν ψήφιση ἐκκρεμοτήτων τοῦ δημοσίου τομέως μὲ πλειάδα τροπολογιῶν καὶ τὴν κατεπείγουσα διαδικασία∙ κατὰ δεκάδες κατατίθενται οἰ τροπολογίες ἀπὸ ὑπουργοὺς καὶ βουλευτές, σὲ βαθμὸ ποὺ προκάλεσαν τὴν ἀντίδραση τῆς ὑστερικῆς, ἔστω καὶ ἰδιοτελῶς. Στὰ ὑπουργεῖα κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται μὲ προβλήματα τῆς οἰκονομίας, οὔτε μὲ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, παρὰ μόνο μὲ τὴν ἐκλογική του πελατεία καὶ τὰ αἰτήματα τῶν κομματικῶν στελεχῶν, ἂν δὲν συγκρούονται μὲ τὰ προσωπικὰ τῶν ὑπουργῶν∙ ἀποτελεῖ μοναδικὴ περίπτωση στὴν ἱστορία, μέσα σὲ τρεῖς μῆνες ἔχουν ὁδηγήσει τὴν χώρα σὲ χειρότερη ὕφεση ἀπ’ τὴν πρὸ τριετίας καὶ τὴν κυβέρνηση σὲ πλήρη διάλυση. Δύσκολα λένε Καλημέρα δύο ὑπουργοὶ μεταξύ τους.

Δεσμεύσεις στὸν Γιοῦνκερ

Τὶς δεσμεύσεις του ἀπέναντι στὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ κοινὴ δήλωσή τους γιὰ συμφωνία στὰ ἐργασιακὰ καὶ ἀσφαλιστικά, προβάλλει ὁ πρωθυπουργός, ὡς ἐγγύηση ἀπέναντι στὴν τρόϊκα καὶ ἀπάντηση στοὺς ἀριστεροὺς στὰ ἐσωκομματικά∙ φαίνεται ὅτι θὰ τηρηθεῖ ἡ δήλωση αὐτή, ὁπότε καὶ ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ συμφωνία μέσα στὸν μῆνα, μὲ ὅλα τὰ ἐπακόλουθα γιὰ τὴν κυβέρνηση. Ἡ δημόσια δέσμευση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸν Ζὰν Κλὼν Γιοῦνκερ μᾶλλον ἔχει περισσότερη βαρύτητα ἀπ’ τὶς συναντήσεις μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, ἀλλὰ παίζει ρόλο καὶ ἡ κατακόρυφη πτώσητῆς χώρας στὴν ὕφεση τὸ πρῶτο τρίμηνο ἀπ’ τὴν πρώτη θέση στὴν Εὐρωζώνη τὰ προηγούμενα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐνδιαφέρονται, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἄμυνά τους στὴν περίπτωση χρεωκοπίας, κάτι πολὺ πιθανὸ πλέον, ἂν δὲν ἐπέλθει ἐγκαίρως συμφωνία. Στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἑτοιμάζουν τὰ μαχαίρια γιὰ τὴν σύγκρουσή τους σὲ σύντομο χρόνο.

Ἑτοιμοπόλεμα καπετανάτα

Στὴν κυβερνητικὴ παράταξη τὰ καπετανάτα δείχνουν ὅτι εἶναι ἑτοιμοπόλεμα, μὲ κορυφαῖες ἐκδηλώσεις τῶν ἀριστερῶν τὶς δημοσιεύσεις τους καὶ τὶς δηλώσεις τους, καὶ τῆς ὑστερικῆς στὴν Βουλή, μὲ τὶς ἀντιρρήσεις της γιὰ τὶς τροπολογίες καὶ τὴν διαδικασία κατεπείγοντος∙ οἱ γέφυρες, ὅσες ὑπῆρχαν ἂν ὑπῆρχαν στὴν πράξη, φαίνεται καθαρὰ ὅτι ἔχουν γκρεμισθεῖ, κι ἔτσι ὁ καθένας κάνει τοῦ κεφαλιοῦ του. Δηλαδή, ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ προχθεσινὸ κείμενο κατὰ τῆς τρόϊκας ὑπεκλάπη μᾶλλον ἀπ’ τοὺς παρατρεχάμενους στὸ Μέγαρο Μαξίμου, διότι κυκλοφόρησε λίγο πρὶν τὴν συνάντηση τοῦ ἀντιπροέδρου μὲ τὸν Μάριο Ντράγκι, ὁ ὁποῖος καὶ τοῦ τὸ παρουσίασε πιάνοντάς τον στὸν ὕπνο∙ ἔτσι κρίθηκε ἀναγκαία ἡ κοινὴ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ αὐτὴ προκάλεσε νέα ἀναταραχὴ στὴν Κουμουνδούρου, διότι θεωρήθηκε ὡς προδοσία. Ὅσο γιὰ τὰ σκάνδαλα τῶν ὑπουργῶν, μὲ τὶς ἐκροὲς χρημάτων στὸ ἐξωτερικό, αὐτὰ πυροδοτοῦν νέες συντροφικὲς ἐκρήξεις.

Παιχνίδια μὲ κερδοσκόπους

Τὰ παιχνίδια μὲ τοὺς κερδοσκόπους συνεχίζουν φανερὰ πολλοὶ στὴν κυβέρνηση, γιὰ λόγους ἐσωκομματικῆς ἰσορροπίας καὶ ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν ἀποτυχία της στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ προεκλογικὰ στηρίχθηκε στὴν ἀδιαλλαξία τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τῶν κερδοσκόπων, μὲ σκληρὴ κριτικὴ κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅτι ὑποχωρεῖ στὶς ἀπαιτήσεις τους, ἐνῶ εἶχε ἀνοικτὸ διάλογο μὲ τοὺς οἰκονομολόγους του καὶ ὁ Κουρεμένος ἐξέφραζε τὶς ἀπόψεις τους. Οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ Ταμείου εἶναι οἱ ἴδιες μὲ τὶς προεκλογικές, ἀλλὰ τοὺς ἔδωσε ὅπλα μὲ τὴν ἄσκοπη καθυστέρηση ἐπὶ τρίμηνο στὶς διαπραγματεύσεις καὶ μὲ τὴν ἀσχετοσύνη τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν ὑπουργῶν του∙ αὐτὰ δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν καταλάβει τίποτε μέχρι τώρα.

Ἐπιτυχίες ψηφιακοῦ κλάδου

Οἱ ἐπιτυχίες τῶν ἑταιρειῶν ψηφιακῆς τεχνολογίας πολλαπλασιάζονται καὶ μὲ ἐπεκτάσεις τους στὸ ἐξωτερικό∙ ἤδη ἀποτελοῦν τὸν μεγαλύτερο κλάδο ἐξαγωγῶν ὑπηρεσιῶν τῆς χώρας καὶ διακρίνονται σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς της. Τελευταῖο παράδειγμα ἡ ἑταιρεία Workable, ἡ ὁποία ἐξειδικεύεται στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἐπιχειρήσεων γιὰ τὴν ἀναζήτηση προσωπικοῦ∙ ἡ αὔξηση τῶν ἐργασιῶν της ἀνέρχεται σὲ 20% μηνιαίως, ἐνῶ ἔχει διεισδύσει στὴν ἀμερικανική, εὐρωπαϊκὴ καὶ ἀσιατικὴ ἀγορά. Τὰ κεντρικά της γραφεῖα τὰ ἔχει στὴν Ἀθήνα, μὲ ὑποκαταστήματα σὲ πολλὲς χῶρες∙ τὰ Ἑλληνόπουλα ἀξιοποιοῦν τὴν δημιουργικότητα τῆς γλώσσης μας καὶ κάνουν θαύματα, ἔχοντας ἐξασφαλίσει πρωτοπόρα θέση σὲ ὅλους τοὺς κλάδους, ἐνῶ καὶ στὶς ἐπαρχιακὲς πόλεις ξεφυτρώνουν οἱ ἑταιρεῖες σὰν τὰ μανιτάρια.

Μεταμφιάζουσι, μεταγράφουσι

Ἡ Τύχη εἶχε εὐνοήσει πολλοὺς στὴν ἀνάδειξή τους στὴν βασιλεία, γράφει ὁ Πλούταρχος καὶ ἀναφέρει πολλὰ παραδείγματα ἀπ’ τὴν γενικὴ ἱστορία∙ ἀλλὰ δὲν συνέβη αὐτὸ μὲ τὸν Ἀλέξανδρο. «Οὕτως αἱ τύχαι ποιοῦσι βασιλεῖς, μεταμφιάζουσι, μεταγράφουσι ταχύ, ῥαδίως, μὴ προσδεχομένους μηδ’ ἐλπίζοντας»∙ ἔτσι οἱ τύχες ἀναδεικνύουν βασιλεῖς, τοὺς μεταμφιέζουν, τοὺς μεταγράφουν γρήγορα, χωρὶς νὰ τὸ περιμένουν οὔτε καὶ νὰ τὸ ἐλπίζουν. «Ἀλεξάνδρῳ δὲ τί παρ’ ἀξίαν, τί ἀνιδρωτί, τί ἀναιμωτί, τί προῖκα, τί μὴ πονήσαντι τῶν μεγάλων;» μὲ τὸν Ἀλέξανδρο δὲ τί ἔγινε χωρὶς τὴν ἀξία του, τί χωρὶς ἱδρῶτα, τί χωρὶς αἷμα, τί χωρὶς πόνο ἀπ’ τὰ μεγάλα ἔργα του. Δύο πράγματα ἀγνοεῖ ἢ κάνει πῶς ἀγνοεῖ ὁ ἱστορικὸς καὶ φιλόσοφος∙ ὁ Ἀλέξανδρος κληρονόμησε ἀπ’ τὸν πατέρα του, τὴν μακεδονικὴ φάλαγγα, τὸν μοναδικὸ ἀήττητο στρατιωτικὸ σχηματισμὸ στὴν ἱστορία, καὶ τὴν ὀργάνωση τοῦ κράτους μὲ τοὺς ὀροφύλακες καὶ ὁριοφύλακες.

Εὐρωζώνη, ταχεῖα ἀνάπτυξη

Σὲ φάση ταχείας ἀναπτύξεως ἔχει εἰσέλθει ἡ Εὐρώπη, ὅπως δείχνει ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ τρέχον ἔτος, μὲ 1,8% στὴν Εὐρωζώνη καὶ 1,9% στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ τὰ προγράμματα, Ντράγκι, μὲ ἄμεση ροὴ πιστώσεων στὴν ἀγορά, ἀπὸ τὴν ἀγορὰ ὁμολόγων, καὶ Γιοῦνκερ, μὲ χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, προκάλεσαν ἅλμα στὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς καὶ ἔφεραν τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας. Τὶς πρῶτες θέσεις κατέχουν Ἰρλανδία, Πορτογαλία, Ἱσπανία, Ἰταλία, ἀλλὰ καὶ ἡ Κύπρος ἐπιστρέφει στὴν ἀνάπτυξη∙ μοναδικὴ ἐξαίρεση ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία ἀπὸ 2,6% πρόβλεψη γιὰ ἀνάπτυξη τὸν Δεκέμβριο ὑποχώρησε στὸ 0,5% τώρα, δηλαδὴ στὸ ἕνα πέμπτο. Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο ἐπίτευγμα τῆς κυβερνήσεως σὲ τρεῖς μόνο μῆνες, ποὺ ἂν παραμείνει στὴν ἐξουσία γίνεται ὕφεση∙ ἰσχυριζόταν ὅτι δὲν ἔπαιρνε ὑφεσιακὰ μέτρα καὶ ἐπέβαλε τρισχειρότερη κρίση. Οὔτε τοὺς βασικοὺς νόμους τῆς οἰκονομίας δὲν γνωρίζουν οἱ ὑπουργοί της.

Ἀμερική, μεγάλο ἔλλειμμα

Τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα σημείωσε τὸν Μάρτιο ἅλμα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, στὰ 51,4 δις δολλάρια, τὸ μεγαλύτερο ἀπ’ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2008, μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων∙ οἱ ἐξαγωγὲς συνολικὰ μειώθηκαν ἀπότομα στὰ 188 δις, τὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀπὸ εἰκοσαετίας, καὶ ἐκεῖνες πρὸς τὴν Κίνα χειρότερα. Ἡ κυρία αἰτία εἶναι ἡ κρίση τοῦ πετρελαίου καὶ ἡ ὑποχώρηση τῶν ἐργασιῶν στὸν τομέα τῆς ἐνεργείας σὲ σημαντικὸ βαθμὸ καὶ ἡ ἀνατίμηση τοῦ δολλαρίου∙ τὸ ἀπότελεσμα ἦταν ἡ μείωση τῆς ἀναπτύξεως στὸ 0,2% τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἀπὸ 2,2% τὸ προηγούμενο καὶ οἱ μαζικὲς ἀπολύσεις στὶς μεγάλες πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες. Τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα μὲ τὴν Κίνα αὐξήθηκε κατὰ 38,6% στὰ 31,2 δις δολλάρια, ἐνῶ μικρότερη ἦταν ἡ αὔξηση πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἰαπωνία∙ οἱ ἀναλυτὲς θεωροῦν χειρότερη ἐξέλιξη τὴν δεύτερη θέση στὴν προτίμηση τῶν ξένων ἐπενδυτῶν τῆς Ἀμερικῆς, μετὰ τὴν Εὐρωζώνη.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη, πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1224 δολλάρια καὶ 134,4250 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1197,25, καὶ πετρέλαιο, 67,52. Οἱ εὐνοϊκὲς προοπτικὲς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη στὴν γηραιὰ ἤπειρο ἀναπτέρωσαν τὶς ἐλπίδες τῶν ἐπενδυτῶν, ἂν καὶ πολλοὶ παραμένουν διστακτικοί, ἐξ αἰτίας τῆς στασιμότητος στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τῆς ἐπιδεινώσεως τοῦ ἐμπορικοῦ της ἐλλείμματος∙ στὴν Ἀσία ἡ ἐλαφρὰ ὑποχώρηση ὀφείλεται σὲ ρευστοποίηση κερδῶν, ἐνῶ πιστεύεται ὅτι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου στὸ Καζακστάν, στὴν Ρωσία καὶ στὴν Λευκορωσία θὰ συνοδευθεῖ καὶ ἀπὸ ἐμπορικὲς συμφωνίες. Ἡ παράταση τῶν διαπραγματεύσεων τῆς τρόϊκας μὲ τὴν Ἑλλάδα θεωρεῖται τὸ μοναδικὸ σχεδὸν μελανὸ σημεῖο στὴν ἀνάπτυξη τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ σχολιάζεται ἡ ἀποτυχία τῆς συναντήσεως τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης. Ἡ κυκλοφορία τῶν ἀντευρωπαϊκῶν χαρτιῶν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση προκαλεῖ ἐκνευρισμό.

Ντόνμπας, ἀποδοχὴ ρουβλίου

Στὴν γενικὴ ἀποδοχὴ τοῦ ρουβλίου στὸ Ντόνμπας, ὡς κύριο νόμισμα σὲ ἀντικατάσταση τῆς οὐκρανικῆς χρύνια, ἔχει ὁδηγήσει ὁ πόλεμος στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία∙ οἱ συναλλαγὲς γίνονται κυρίως μὲ τὸ ρωσικὸ νόμισμα καὶ συμπληρώνουν τὴν ἐνσωμάτωση τῶν μεγάλων βιομηχανιῶν της στὶς ρωσικὲς ἐπιχειρήσεις, ὅπως ἦταν καὶ ἐπὶ κομμουνισμοῦ. Ἀκόμη καὶ στὸ λιανικὸ ἐμπόριο καὶ στὰ αὐτόματα μηχανήματα τῶν τραπεζῶν οἱ συναλλαγὲς γίνονται μὲ ρούβλια∙ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι προτιμοῦν τὸ ρωσικὸ νόμισμα καὶ στὶς γειτονικὲς ἐπαρχίες, Χαρκὼβ καὶ Ὀδησσοῦ, ἀλλὰ ὄχι μὲ τὴν ἐπίσημη μορφὴ τοῦ Ντόνμπας. Πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει τὴν πλήρη ἀπόσπαση τῶν δύο ἐπαρχιῶν, Ντόνετσκ καὶ Λουκάνσκ, ἀπ’ τὴν οὐκρανικὴ κυβέρνηση∙ ἂν συνεχισθεῖ αὐτὸ γιὰ κάποιο διάστημα, τότε εἶναι δύσκολη ἡ ἐπιστροφή τους στὴν κυριαρχία τοῦ Κιέβου.

Κρίσιμες ἐκλογὲς Ἀγγλίας

Οἱ σημερινὲς ἐκλογὲς στὴν Βρεταννία θεωροῦνται ἐξαιρετικὰ κρίσιμες, διότι οἱ δημοσκοπήσεις δίδουν ἰσοψηφία στοὺς Συντηρητικοὺς καὶ στοὺς Ἐργατικούς, γύρω στὸ ἕνα τρίτο τῶν ψήφων ἕκαστος∙ τὸ εὐοίωνο στοιχεῖο εἶναι ἡ ὑποχώρηση τῶν ἀντιευρωπαϊστῶν καὶ ἐθνικιστῶν τοῦ UKIP σὲ ποσοστὰ γύρω στὸ 13%, ὁπότε καὶ δὲν προβλέπεται νὰ ἐπηρεάσουν τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως. Τὸ πρόβλημα ἑστιάζεται στὴν ἔλλειψη πλειοψηφίας καὶ στὴν ὑποχρεώσή τους γιὰ συνεργασία μὲ τὰ μικρότερα κόμματα, ἤτοι τοὺς Φιλελευθέρους, οἱ ὁποῖοι συγκεβερνοῦν τὴν τελευταία πενταετία μὲ τοὺς Συντηρητικούς, ἤτοι στοὺς Σκωτσέζους Ἐθνικιστές, ὡς συνεργάτες τῶν Ἐργατικῶν∙ στὴν πρώτη περίπτωση εἶναι εὔκολη ἡ συνέχιση τοῦ σημερινοῦ σχήματος, ἂν ἐξασφαλίζεται πλειοψηφία∙ στὴν δεύτερη ὅμως εἶναι δύσκολη, διότι οἱ Σκωτσέζοι ἑτοιμάζονται νὰ θέσουν πάλι τὸ ζήτημα τῆς ἀνεξαρτησίας τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.