Αὐστηρὸ τελεσίγραφο ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους

Σὲ αὐστηρὸ τελεσίγραφο πρὸς τὴν κυβέρνηση προετοιμάζονται οἱ Εὐρωπαῖοι, γιὰ κλείσιμο τῆς συμφωνίας, διότι διαφορετικὰ οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι τρομακτικὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ σοβαρὲς στὴν Εὐρωζώνη∙ ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει πλέον χρονικὴ ἄνεση ἄλλης καθυστερήσεως, ἐπειδὴ ἡ χώρα ὁδηγεῖται στὰ βράχια, ὅπως ἐπισημαίνει εὐστόχως ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Τὸ παρήγορο εἶναι ὅτι παραμένουμε στὸ εὐρὼ καὶ δὲν θυσιαζόμαστε γιὰ παλαιοκομμουνιστικὲς περιπέτειες∙ τὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ μᾶλλον δὲν θὰ ἔχει ἀποτέλεσμα, διότι ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀνέτοιμη καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ καὶ πολυδιασπασμένη στὶς διαπραγματεύσεις. Ἕνα εἶναι δεδομενο, ἡ ἀποφασιστικότης τῶν ἑταίρων νὰ μᾶς κρατήσουν στὴν οἰκογένεια καὶ τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐπίσης∙ ἡ ἀνάκαμψη ἔρχεται μετὰ μόνη της, ἀφοῦ ξεκαθαρίσει τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ ἀπ’ τὸ ταραγμένο τρίμηνο.

Ἐσωκομματικὲς ἰσορροπίες

Τὶς δύσκολες, καὶ ἂν ὄχι ἀδύνατες, ἐσωκομματικὲς ἰσορροπίες ἐπιδιώκει νὰ κρατήσει ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὶς μαραθώνιες συσκέψεις γιὰ τὴν ἀξιολόγηση∙ γνωρίζει πλέον ἄριστα, ὅτι ἡ συμφωνία γίνεται ἀπὸ λίαν ἐπώδυνη ἕως χειρίστη, γιὰ τὸν ἴδιο, ὅ,τι ἐκπροσωπεῖ στὸ κόμμα του καὶ τὴν κυβέρνηση∙ τὸ χαμένο τρίμηνο ἀπέδειξε ὅτι δὲν ἔχει καμμία ἐπαφὴ μὲ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ κοινωνία, διαφορετικὰ θὰ ἀντιλαμβανόταν ὅτι ἡ κατακόρυφη κατάδυση στὴν ὕφεση, ἐπισκιάζει ὅλες τὶς ἀερολογίες περὶ ἀριστερᾶς καὶ συναφῶν. Ἄλλωστε οἱ ὑπουργοὶ τακτοποιοῦν προκλητικὰ τοὺς ἡμετέρους, κτίζοντας τὸ χειρότερο κομματικὸ κράτος στὴν χώρα∙ ἡ συμφωνία, ὅσο ταχύτερα κλείσει, τόσο καλύτερα γιὰ τὴν οἰκονομία καὶ γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἂν τὸ καταλαβαίνει ἔστω καὶ τὴν ὑστάτη ὥρα, διότι τὰ νέα μέτρα πολλαπλασιάζονται ἀπὸ πέντε ἕξι σὲ δεκατέσσερα δις εὐρώ. Οἱ σκωπτικοὶ παρατηροῦν τάσεις αὐτοχειριασμοῦ, πέραν τῆς ἐμφύτου δειλίας, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ τόση ἀδράνεια.

Ἀριστεροί, σὲ θέση μάχης

Σὲ θέση μάχης βρίσκονται οἱ ἀριστεροὶ στὴν κυβέρνηση, ἕτοιμοι γιὰ σύγκρουση μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἐὰν ὑπογράψει τὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα∙ δὲν εἶναι μόνο ὑπουργοί, ὀργανωμένοι γύρω ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα, καὶ κομματικὰ στελέχη, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι βουλευτὲς γνωστοποιοῦν τὶς κινήσεις τους∙ σκοπός τους εἶναι ἡ ἀπόκτηση στενῶν ἐπαφῶν μὲ τοὺς κομματικοὺς καὶ ἡ ἐπανεκλογή τους στὴν κάλπη τὴν ὁποία βλέπουν νὰ στήνεται πολὺ γρήγορα. Τὸ Μαξίμου γνωρίζει ὅλες τὶς κινήσεις, ἀλλὰ δὲν διαθέτει πολλὰ ὅπλα ἐναντίον τους, διότι ἤδη ἔφερε τὴν χώρα σὲ κατάσταση χρεωκοπίας καὶ δὲν ἔχει ἄλλη ἐπιλογὴ ἀπ’ τὴν ὑπογραφὴ καὶ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας ἀπὸ μεγάλο ἢ μικρὸ μέρος τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ σὲ χρεωκοπία δὲν ὁδηγούμαστε, διότι δὲν ὑπάρχει ἡγέτης γιὰ τέτοια ἐνέργεια. Ἡ τύχη τοῦ Ναπολεοντίσκου κρίνεται ἀποκλειστικὰ πλέον στὴν συμφωνία, ἐνῶ φαίνεται ὅτι καὶ ὁ κουρεμένος διαφοροποιεῖται, εὐλογίᾳ τῶν Ἀμερικανῶν…

Διαθέσιμα, ἄρνηση δήμων

Ἡ ἄρνηση τῶν δημάρχων, στὴν Γενικὴ Συνέλευσή τους καὶ μὲ μεγάλη πλειοψηφία γιὰ τὴν παραχώρηση τῶν διαθεσίμων τους στὴν κυβέρνηση, ἀποτελεῖ κόλαφο γιὰ τὸν πρωθυπουργό∙ εἶχε ρίξει τὸ προσωπικό του βάρος καὶ εἶχε δώσει δεσμευστικὲς ὑποσχέσεις, ὅτι σύντομα θὰ ἔπαιρναν πίσω τὶς καταθέσεις τους, ἀλλὰ οἱ δήμαρχοι δὲν ἐπείσθησαν. Τὴν πραγματικὴ ἀπήχηση στὸν ἑλληνικὸ λαὸ τοῦ Ναπολεοντίσκου δείχνει ἡ ἀπόφασή τους καὶ ὄχι οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις, τῶν ἴδιων κέντρων ποὺ πανηγύριζαν ὅτι, ἔρχονται πέντε δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Ρωσία γιὰ τὸ ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου∙ ἡ ἐνορχηστρωμένη προβολή του δὲν πείθει πλέον καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύεται καθημερινὰ στὴν ἀγορά, δὲν βρίσκεται οὔτε ἕνας ἄνθρωπος νὰ μιλάει ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως.

Γῆν καὶ ὕδωρ στὴν Ἀμερικὴ

Ἡ κυβέρνηση ἔδωσε γῆν καὶ ὕδωρ στὴν Ἀμερικὴ καὶ αὐτὴ ἀνακαλεῖ τὸν πρεσβευτή της στὴν Ἀθήνα, ἕνα χρόνο πρὶν τὴν ὁλοκλήρωση τῆς τριετοῦς θητείας του, διότι δὲν εἶχε ἐνημερώσει ἐγκαίρως τὴν Οάσιγκτον, γιὰ τὴν πρόθεση τῆς κυβερνήσεως νὰ ἀπευλευθερώσει τὸν Σάββα Ξηρό∙ μάλιστα τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ διοχέτευσε στὸν τύπο τὴν δυσαρέσκειά του πρὸς τὸν Νταίηβιντ Ρίς, ἐνῶ αὐτὸς ἔχει προβεῖ στὶς πιὸ ταπεινωτικὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα παρεμβάσεις στὰ ἐσωτερικά μας. Ἡ δικαιολογία εἶναι ὅτι, ἡ κυβέρνηση διαβεβαίωσε τὴν Ἀμερικὴ ὅτι, «ἐὰν γνώριζε τὴν ἀντίθεσή της, δὲν θά ψήφιζε τὸν σχετικὸ νόμο»∙ δηλαδή, ὁμολογεῖ χωρὶς αἰδὼ τὴν δουλικὴ ἐξάρτησή της ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.

Γεδρωσίων καὶ Ἀραχωσίων

Οἱ ταλαιπωρίες τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τὰ τόσα τραύματά του στὶς μάχες, ὅταν πάντοτε ἀγωνίζονταν στὴν πρώτη γραμμή, ἀποτελοῦν τὴν καλύτερη ἀπόδειξη ὅτι δὲν εἶχε τὶς ἐπιτυχίες του ἐκ τῆς Τύχης∙ συμμετεῖχε στοὺς κινδύνους ὅπως καὶ ὁ τελευταῖος στρατιώτης του, ὑπογραμμίζει ὁ Πλούταρχος. «Καὶ θῖνας ἀνύδρους τὰς Γεδρωσίων καὶ Ἀραχωσίων ὁδεύων ἐν θαλάσσῃ πρότερον ἢ ἐν γῇ φυτὸν εἶδεν»∙ καὶ τὶς ἄνυδρες ἐρήμους τῆς Γεδρωσίας καὶ τῆς Ἀραχωσίας διατρέχων, μεταξὺ Πακιστὰν καὶ Ἰρὰν σήμερα, πρῶτα εἶδε φυτὸ στὴ θάλασσα παρὰ στὴν γῆ. «Εἰ γὰρ ἦν ὡς πρὸς ἄνθρωπον ἀγαγεῖν Παρρησίαν ὑπὲρ Ἀλεξάνδρου πρὸς τὴν Τύχην»∙ καὶ ἐὰν λοιπὸν ἦταν νὰ φέρουμε τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Παρρησία ὑπὲρ τοῦ Ἀλεξάνδρου, γιὰ τὴν βοήθεια τῆς Τύχης. ∙«Οὐκ ἂν εἶπε ‘’ποῦ σὺ καὶ πότε ταῖς Ἀλεξάνδρου πράξεσιν ὁδὸν ἔδωκας;’’» δὲν εἶπε αὐτὸς τότε, ‘’ποῦ ἐσὺ καὶ πότε ἀναγνώρισες τὶς ἐπιτυχίες τοῦ Ἀλεξάνδρου;’’

Ὁμολογία ὑφέσεως στὴν χώρα

Ἡ ὁμολογία τοῦ κουρεμένου, ὅτι φέτος ἔχουμε μηδὲν ἀνάπτυξη, παρὰ τὴν διάψευσή της, στρέφεται κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡ Ἐπιτροπὴ δίδει 0,5%, καὶ αὐτὸ εἶναι καλὸ ἐπιχείρημα γιὰ τὴν κυβέρνηση, ἔστω καὶ ἄν εἶναι πέντε φορὲς κάτω ἀπ’ τὶς προβλέψεις τοῦ Δεκεμβρίου, 2,6%. Φαίνεται ὅτι ἐκδικεῖται ὁ ὑπουργὸς τὸν πρωθυπουργό του, γιὰ τὸν παραμερισμό του ἀπὸ ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδος διαπραγματεύσεων∙ ὁ κουρεμένος πλήττει μὲ πάρθιο βέλος γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, μετὰ ἀπὸ τὶς δηλώσεις του στὰ πρῶτα ταξείδια του στὸ ἐξωτερικό, ὅτι εἴμαστε μία καταχρεωμένη χώρα. Ἀπὸ τότε οἱ ξένοι ἔκοψαν ὅλες τὶς πιστώσεις πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ εἰσαγωγὲς γίνονται μόνο πλέον μὲ πληρωμὴ τοῦ συνολικοῦ ποσοῦ προκαταβολικά∙ ἦταν καίριο τὸ πλῆγμα γιὰ τὴν ἀγορά, καὶ τώρα ἔρχεται τὸ δεύτερο συμπληρωματικά. Ὅσο καὶ ἂν εἶναι ἄσχετος μὲ τὰ οἰκονομικά, ὅπως ἀποδεικνύεται, αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ γνωρίζει.

Μόσχα, ἐπιβλητικὴ παρέλαση

Στὶς ἐπιβλητικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Μόσχας ἑορτάσθηκαν μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια τὰ 70 χρόνια ἀπ’ τὴν νίκη στὸν πόλεμο, παρουσίᾳ τριάκοντα ἡγετῶν ἀπ’ τὴν Ἀσία κυρίως∙ οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικανοὶ ἀπουσίασαν, ἀλλὰ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπισκέφθηκε χθὲς τὴν ρωσικὴ πρωτεύουσα καὶ κατέθεσε στέφανο στὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη μαζὶ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν∙ ἡ παρουσία τοῦ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἔδωσε τὸν τόνο τῶν ἐκδηλώσεων, ὅταν ὑπενθύμιζε ὅτι ἡ Κίνα, μὲ 35 ἑκατομμύρια καὶ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση, μὲ 22, εἶχαν τὰ περισσότερα θύματα. Πάντως ὁ πάγος σπάει στὶς εὐρωρωσικὲς σχέσεις, καθὼς τὸ οὐκρανικὸ πρόβλημα περνάει σὲ δεύτερη μοῖρα, λόγῳ τῶν ἐξελίξεων στὴν Μέση Ἀνατολή∙ ὁ διάδρομος μὲ τὴν Γερμανία ἀνοίγει καὶ αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἀκολουθεῖ καὶ ὁλόκληρη ἡ Εὐρωζώνη, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ∙ ὁ Γάλλος πρόεδρος ὑφίσταται ἰσχυρὲς πιέσεις γιὰ ἐγκατάλειψη τῆς φιλοαμερικανικῆς πολιτικῆς του, μὲ πολλὲς οἰκονομικὲς ζημίες στὴν Γαλλία.

Μεγάλη νίκη τοῦ Κάμερον

Ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἐπέτυχε σημαντικὴ νίκη στὶς προχθεσινὲς ἐκλογές, μὲ 332 ἕδρες στὶς 650 τοῦ Κοινοβουλίου, ἀλλὰ οἱ σχέσεις μὲ τὴν Εὐρώπη εἶναι τὸ μεγάλο του πρόβλημα∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει ἄλλα πέντε χρόνια στὴν διάθεσή του γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ προγράμματός του, ἀλλὰ ἡ παρουσία τῶν Σκωτσέζων Ἐθνικιστῶν, μὲ 56 ἀπ’ τοὺς 59 βουλευτές, εἶναι τὸ δεύτερο πρόβλημα, διότι ἀπαιτοῦν περισσότερες ἐξουσίες αὐτονομίας καὶ ἀπειλοῦν μὲ ἀνεξαρτησία. Ἡ νίκη ἦταν καλὴ σὲ ἕδρες, λόγῳ τοῦ μονοεδρικοῦ πλειοψηφικοῦ συστήματος, ἀλλὰ μόνο μὲ τὸ 36% τῶν ψήφων∙ ὁ Νταίηβιντ Κάμερον γνωρίζει, ὅτι ὁ φόβος γιὰ τὴν ἀβεβαιότητα τοῦ ἔδωσε τὴν πλειοψηφία, διότι τὰ προβλήματα εἶναι σοβαρά. Ναὶ μέν, οἱ ἀρχηγοὶ τῆς ἀντιπολτεύσεως παραιτήθηκαν ὅλοι τους, ἀλλὰ ἡ ἐπιλογὴ τῆς πολιτικῆς εἶναι τῆς κυβερνήσεως, συνεχίζει τὴν φιλοατλαντικὴ πορεία ἢ θὰ στραφεῖ πρὸς τὴν Εὐρώπη. Τὴν δέχεται ὁ βρεταννικὸς λαός;

Καθυστερήσεις, ἀπὸ διαδοχὴ Ναπολεοντίσκου

Οἱ καθυστερήσεις στὴν ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας καὶ στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις ὀφείλονται σὲ ἕναν καὶ μόνο λόγο, στὴν δυσκολία ἀναζητήσεως διαδόχου τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ κόμμα του καὶ δευτερευόντως στὴν κυβέρνηση∙ ὡς πρωθυπουργὸς θεωρεῖται πλέον τελειωμένος ἀπὸ καιρό, μὲ τὴν ἀδυναμία του νὰ δώσει διέξοδο στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς δανειστὲς καὶ νὰ ἐμπνεύσει τὴν στοιχειώδη συνοχὴ στὴν κυβέρνηση καὶ πολὺ περισσότερο ἐμπιστοσύνη στὸν ἑλληνικὸ λαό. Αὐτὸ εἶναι δεδομένο, ὄχι μόνο στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας ἀλλὰ καὶ διεθνῶς περισσότερο, καθὼς οἱ ὑπουργοί του κάνουν τοῦ κεφαλιοῦ τους ὁ καθένας καὶ δείχνουν ὁλοκάθαρα ὅτι δὲν ἀναγνωρίζουν τὸν πρόεδρό τους παρὰ μόνο τύποις∙ οἱ περιπτώσεις εἶναι πάρα πολλὲς καὶ δὲν ἀξίζει τὸν κόπο ἡ ἀπαρίθμησή τους, ἐνῶ τὰ καπετανᾶτα περισσεύουν, καὶ στὴν Κουμουνδούρου καὶ στὶς κομματικὲς ὀργανώσεις ἔχουν ἐξαφανισθεῖ κυριολεκτικὰ οἱ προεδρικοί, μὲ τοὺς ἀντιπάλους του νὰ ἁλωνίζουν. Πέραν αὐτῶν ὅμως ἡ ὕφεση γίνεται κατακλυσμιαία καὶ κανεὶς στὴν κυβέρνηση δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴν χάραξη οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ἔχουν ἄλλα στὸ μυαλό τους καὶ πρωτίστως τὶς συγκρούσεις μὲ τοὺς ἄλλους ὑπουργούς∙ δύσκολα πολὺ βρίσκεις στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία κυβέρνηση τριῶν μηνῶν καὶ νὰ ἐμφανίζει τέτοια συμπτώματα διαλύσεως, μὲ τὸν σαραντάρη πρωθυπουργὸ ἀντιδρᾶν σὰν ὀγδοντάρη…

Ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὴν παντελῆ ἔλλειψη ρευστότητος, οἱ ἐλλείψεις στὰ νοσοκομεῖα σὲ φάρμακα, γάζες καὶ φρυγανιὲς ἀκόμη -μὲ τοὺς θανάτους ἀσθενῶν πολλαπλάσιους καὶ τοὺς συγγενεῖς σὲ κατάσταση ἀπογνώσεως-, ὁ φόβος τῶν συνταξιούχων ὅτι δὲν θὰ πάρουν τὴν ἑπόμενη σύνταξή τους καὶ ἡ ἐξέγερση τῶν δήμων, διότι φοβοῦνται τὰ ἀντίποινα τῶν δημοτῶν τους ἐὰν μεταφέρουν τὰ διαθέσιμά τους στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, εἶναι ἁπλῆ σκιαγραφία τῆς πραγματικῆς εἰκόνος τῆς χώρας∙ οἱ δηλώσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ ὑπουργῶν του, ὅτι «ὑπάρχει καὶ ἡ προσφυγὴ στὸν λαὸ» ὡς διέξοδος, ἐκλαμβάνεται ἀπ’ τὸν κόσμο ὡς προετοιμασία τους γιὰ ἐγκατάλειψη τῆς ἐξουσίας. Ἄλλωστε οἱ ἄπειρες τὸν ἀριθμὸ τροπολογίες στὰ κατεπειγούσης διαδικασίας νομοσχέδια εἶναι στὴν πράξη ἀποδείξεις γιὰ προεκλογικὲς παροχές∙ μόνο στὸ τελευταῖο ἑξάμηνο τῆς ζωῆς της, σὲ ὁλόκληρη τὴν ἱστορία, ἡ κυβέρνηση κάνει τέτοιας ἐκτάσεως ρουσφέτια. Ἡ ἀβεβαιότης καὶ ἡ ἀνασφάλεια ἔχουν εἰσχωρήσει βαθειὰ στὴν πολιτική μας ζωὴ καὶ καθορίζουν τὴν συμπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων, ὄχι τόσο τὴν οἰκονομική -ἂν καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο-, ἀλλὰ καὶ τὴν καθημερινή τους ζωή∙ ὅλοι συμμαζεύονται καὶ σφίγγονται, μετρώντας τὶς λίγες ἀποταμιεύσεις τους, ὅσοι ἔχουν κάποιες ἀκόμη, καὶ ἀναλογίζονται τὸ τί τοὺς ἐπιφυλάσσει ἡ ἑπόμενη μέρα. Ὅσο καὶ ἂν δὲν πατοῦν χῶμα ἑλληνικὸ οἱ περισσότεροι ὑπουργοὶ τὰ μηνύματα τοὺς φθάνουν, ἔστω καὶ ὡς ἀπόηχος.

Ἡ καταβαράθρωση τῆς οἰκονομίας ἐπαναφέρει τὴν πρὸ τριετίας κατάθλιψη στοὺς Ἕλληνες∙ τὴν εἶχαν ἀποβάλλει τὴν τελευταία διετία, χάρις στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, καὶ εἶχαν ξανακερδίσει τὴν ἐμπιστοσύνη γιὰ τὴν ἀνάπτυξη, ὅπως καταγράφηκε ἀπ΄ τοὺς ρυθμοὺς τοῦ παρελθόντος ἔτους, ἀλλὰ τώρα ἐπανῆλθε καὶ σὲ χειρότερη μορφή. Στὰ καταστήματα δὲν πατάει ψυχή, παρὰ τὶς ἐκπτώσεις, ἐνῶ ἀκόμη καὶ στὰ τρόφιμα οἱ ἀγορὲς ἔχουν πέσει ἀπότομα καὶ πολλὰ πολυκαταστήματα ἀντιμετωπίζουν τὴν ἀπειλὴ τῆς χρεωκοπίας∙ οἱ τράπεζες δὲν ἔχουν ρευστὸ οὔτε γιὰ τρέχουσες ἀνάγκες καὶ ἐὰν κάποιος ζητήσει λίγες χιλιάδες εὐρὼ ἀπ’ τὶς καταθέσεις του, τὸν παρακαλάει ὁ διευθυντὴς νὰ πάει τὴν ἑπομένη, γιὰ νὰ φέρει χρήματα… Ὁ πρωθυπουργὸς δείχνει ὅτι δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ κρισιμότερο πρόβλημα τῆς χώρας καὶ οἱ ὑπουργοί του δηλώνουν αὐτάρεσκα, ὅτι δὲν δέχονται ἀπ’ τὴν τρόϊκα ὑφεσιακὰ μέτρα, ἀλλὰ ἔχουν ἐπιβάλει τρισχειρότερη ὕφεση στὴν ἀγορά∙ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι ἡ μείωση κατὰ μερικὲς ποσοστιαῖες μονάδες στὶς ὑψηλὲς συντάξεις δὲν ἐπηρεάζει τὴν ἀγορά, ἀλλὰ ἡ πλήρης ἀποστέρηση τῆς ρευστότητος τὴν ὁδηγεῖ στὴν ἀπονέκρωσή της. Ὅλοι πιστεύουν ὅτι δὲν ἔγιναν τυχαία ὅλα αὐτά, διότι καὶ ἂν δὲν γνώριζαν, ὅπως ἀποδεικνύεται πὼς δὲν γνωρίζουν ἀπὸ οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς οἱ ὑπουργοί, τοὺς τὰ ἔλεγαν οἱ ὑπηρεσιακοὶ παράγοντες, ἀλλὰ αὐτοὶ ἄλλα εἶχαν στὸ μυαλό τους…

Ἡ πλήρης διεθνὴς ἀπομόνωση τῆς χώρας εἶναι ἡ δεύτερη μεγάλη «ἐπιτυχία» τῆς κυβερνήσεως ἐντὸς τριμήνου∙ ἐπιχείρησε ὁ πρωθυπουργὸς ἀνοίγματα πρὸς τὴν Ρωσία καὶ τὸ Ἰράν, διότι οἱ Κινέζοι σκέπτονται σοβαρὰ πλέον τὴν ἀποχώρησή τους ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἄνθρακες ὁ θησαυρός∙ ὁ ὑφυπουργὸς Ἐνεργείας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τοὺς ὑπενθύμισε, μὲ ὕφος ἀνθυπάτου, τὸ σὲ ποιοὺς ὀφείλουν τὴν ἄνοδό τους στὴν ἐξουσία. Τέλος τὰ σχέδια γιὰ συμμετοχὴ στὸν ρωσικὸ ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου -ὅπως τοὺς εἶχε προειδοποιήσει ὁ Ἀλέξιος Μύλλερ, πρῶτα συνεννοηθεῖτε μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ σὲ συνεργασία μὲ εὐρωπαϊκὲς ἑταιρεῖες, ἐλᾶτε νὰ συμφωνήσουμε- καὶ ἀποδοχὴ τῶν ἀμερικανικῶν γιὰ ἀέριο ἀπ’ τὸ Ὀμάν, μετὰ ἀπὸ δεκαετία∙ μέχρι τότε καῖμε κομμουνισμὸ σὲ κονσέρβα. Φοβοῦνται τὴν ἐπικράτηση τῶν ἀριστερῶν καὶ καθυστεροῦν τὴν λύση. Οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ τὸ Βερολίνο γνωρίζουν ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας περισσότερο ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο∙ καταγράφεται ἄλλωστε αὐτὸ μὲ τὴν συνεχῆ διάθεση τῆς ἀπαραίτητης γιὰ τὴν ἐπιβίωσή μας τραπεζικῆς ρευστότητος ἀπ’ τὸν ΕΛΑ, ὄχι ὅμως πέραν αὐτῆς, διότι ξέρουν ὅτι ἡ κυβέρνηση θὰ τὰ διαθέσει στὸ συντεχνιακό της κράτος. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι λύση ἀνάγκης καὶ ἔρχεται ἡ στιγμὴ τῆς λήψεως τῶν ἀποφάσεων∙ σὲ αὐτὰ ὅμως ὄχι μόνο δυσκολεύονται, παρὰ οὔτε γνωρίζουν, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, τὸ πῶς λαμβάνονται…

Οἱ ἀρχηγοὶ κρίνονται στὶς δύσκολες στιγμές, «ὁ καλὸς καραβοκύρης στὶς φουρτοῦνες φαίνεται», λέει ἡ παροιμία, καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν γνωρίζει οὔτε κατ’ αἴσθηση ἀπὸ φουρτοῦνες∙ τυχερὸς ἀπ’ τὸν μπαμπᾶ του καὶ τὶς ἐπὶ ἑπταετίας ἐργολαβίες του καὶ ἀπ’ τὰ δεκαπενταμελῆ καὶ τὶς σπουδὲς στὴν ΚΝΕ∙ τὰ ὑπόλοιπα ἦρθαν μόνα τους καὶ ὑπεύθυνος εἶναι ὁ πρωθυπουργὸς τῶν μνημονίων. Ἕνα πρᾶγμα μόνο ἔμαθε καλά, τὴν ἀντιγραφή του καὶ μάλιστα ἀποδεικνύεται ἐπιμελέστατος σὲ αὐτό, ὅσο μᾶλλον σὲ τίποτε ἄλλο στὴν ζωή του∙ ἀκολουθεῖ κατὰ πόδας τὴν πορεία του καὶ μάλιστα μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό∙ ὅσα ὁ δάσκαλός του πέτυχε σὲ πέντε χρόνια -νὰ κατεβάσει στὸ ἕνα δέκατο τὸ ποσοστὸ τοῦ κόμματός του-, αὐτὸς τὸ ἐπιδιώκει σὲ πέντε μῆνες, ἄξιος ὁ μισθός του! Τοῦ ἔδωσαν τὴν μικρὴ σχετικὴ πλειοψηφία οἱ συνταξιοῦχοι καὶ οἱ κρατικοδίαιτοι, ἀλλὰ οἱ πρῶτοι ζοῦν ἐφιάλτες μὲ τὴν κατάσταση τῶν νοσομοκείων καὶ τοὺς ὑπαρκτοὺς πλέον φόβους γιὰ τὶς συντάξεις τους∙ οἱ δεύτεροι βλέπουν ὅτι πῆγε χαμένη ἡ ψῆφος τους, διότι μὲ τροπολογίες οὔτε οἱ στενοὶ κομματικοὶ φίλοι δὲν καλύπτονται, ἔτσι μένουν ὅλοι τους μετέωροι καὶ ἀναζητοῦν ἄλλου διέξοδο. Μία διεξοδος διαφαίνεται σὲ ὅλους αὐτούς, ἡ συμπόρευσή τους μὲ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς∙ δὲν τὸν ἄκουσαν στὶς ἐκλογὲς καὶ τώρα ὁμολογοῦν τὸ ἔγκλημά τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.