Ὑπεύθυνη ἡ πολιτικὴ τῆς ἀντιπολιτεύσεως

Ἡ μετεκλογικὴ πολιτικὴ ζωὴ τῆς Ἑλλάδος χαρακτηρίζεται ἀπὸ δύο πράγματα, τὴν ἐπιπολαιότητα καὶ ἀσυναρτησία τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ὑπεύθυνη καὶ μετρημένη στάση τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὅπως τοῦ ἁπλοῦ κόσμου∙ ἐλάχιστες φορὲς στὴν νεώτερη ἱστορία μας ἔχουμε ζήσει τόσο συγκρατημένη καὶ λογικὴ ἀντιπολίτευση, ὄχι μόνο τῆς ἀξιωματικῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων κομμάτων. Μιὰ ἁπλὴ ἀναδρομὴ στὸ τί συνέβαινε προεκλογικὰ εἶναι ἀρκετή, ὅταν ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπειλοῦσε θεοὺς καὶ δαίμονες, ἔβριζε καθημερινὰ τὴν καγκελάριο καὶ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ συντηροῦσε συνέχεια στὸ πεζοδρόμιο μερικὲς δεκάδες Βανδάλων καὶ συνοδοιπόρων των∙ φυσικὰ αὐτὸ δὲν γίνεται ἀποδεκτὸ ἀπ’ τὴν διαπλοκή, ἡ ὁποία ἀνέμενε ἐπὶ τρίμηνο τὶς ἐξυπηρετήσεις γιὰ τὴν βοήθειά της στὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ἀλλὰ τώρα κατάλαβε ὅτι εἶναι πλέον μάταιη ἡ ἀναμονή της.

Μερικὴ στήριξη Εὐρωπαίων

Τὸ Γιούρογκρουπ ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν πρόοδο στὶς διαπραγματεύσεις τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν τρόϊκα, ἀλλὰ καὶ ὑπογράμμισε ὅτι εἶναι ἀκόμη μακρὺς ὁ δρόμος γιὰ τὴν τελικὴ συμφωνία∙ στὴν πράξη παρέχεται κάποια ἄνεση χρόνου στὴν κυβέρνηση, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συμφωνίας, μὲ καθοριστικὸ στοιχεῖο, ὅτι βαδίζουμε στὴν σωστὴ κατεύθυνση. Τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ στὶς δυνατότητές του τοῦ νὰ ἐλέγξει τὶς ἐσωκομματικὲς ἀντιδράσεις, ἐνῶ μᾶλλον αὔριο ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα αὐξάνει τὴν ρευστότητα στὶς ἑλληνικές∙ ἤδη πληρώνεται ἡ δόση στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ ἀποκτοῦμε ἄνεση γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα. Οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι διατεθειμένοι νὰ κρατήσουν τὴν Ἑλλάδα στὸ εὐρώ, παρὰ τὰ ἐμπόδια τῆς κυβερνήσεως ἐπὶ τρισύμισυ μῆνες∙ ἐπιβεβαιώνονται ἔτσι οἱ πληροφορίες, ὅτι ἀρχίζει νέα περίοδος καὶ ἡ συμφωνία εἶναι ἐπὶ θύραις, μὲ ραγδαῖες ἐξελίξεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ κόμματος ἐπίσης.

Ἐσωκομματικὸς ἐκβιασμὸς

Ἡ ἀπειλὴ γιὰ δημοψήφισμα ἀπευθύνεται στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ὄχι κατὰ τῶν Εὐρωπαίων∙ αὐτοὶ ἔχουν προετοιμασθεῖ καταλλήλως γιὰ τὴν περίπτωση ἐξόδου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ οἱ ὑπουργοὶ πῆγαν καὶ πάλι ἀπροετοίμαστοι στὸ Γιούρογκρουπ∙ οἱ ἐνδοκυβερνητικὲς συγκρούσεις δὲν ἐπιτρέπουν τὴν διαμόρφωση κοινῆς θέσεως, καθὼς τὰ καπετανᾶτα ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια. Ἡ ἀπουσία πρωθυπουργοῦ εἶναι καταφανὴς σὲ ὅλους καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος, «δειλὸς καὶ ἄβουλος ἀντάμα», περιμένει στωικὰ κάποιο θαῦμα, ποὺ δὲν ἔρχεται ὅμως∙ ἡ πεποίθηση ὅτι τὸ σημερινὸ κυβερνητικὸ σχῆμα δὲν ἔχει ζωὴ διαχέεται στοὺς δελφίνους, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπίταση τῆς ἀκυβερνησίας καὶ τῆς γενικῆς διαλύσεως τῆς χώρας. Οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι, γνωρίζουν ἄριστα ὅτι τοὺς τελείωσε ὁ ἀρχηγὸς καὶ ἐξετάζουν ἐναλλακτικὲς λύσεις, ὄχι γιὰ πρωθυπουργό, αὐτὸ τὸ ἔχουν ἐγκαταλείψει, ἀλλὰ γιὰ ἡγέτη τῆς φιλοαμερικανικῆς παρατάξεως, ἀλλὰ μὲ ἀριστερὸ προσωπεῖο, ὅπως ἐπέτυχαν στὴν μεταπολίτευση μὲ τὸ ἴδιο σχὴμα…

Ἐνδοαριστερὲς συγκρούσεις

Οἱ μαραθώνιες συνεδριάσεις τῶν κυβερνητικῶν καὶ κομματικῶν ὀργάνων ἀποτυπώνουν τὶς σκληρὲς ἐνδοκομματικὲς συγκρούσεις στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως τὶς γνωρίζουμε στὴν ἑλληνικὴ ἀριστερά∙ τὰ μέτρα, ὕψους ἕξι δις εὐρὼ τουλάχιστον, δὲν περνᾶνε εὔκολα ἢ μᾶλλον δὲν γίνονται ἀποδεκτὰ χωρὶς ἀπώλειες, διότι αὐτὲς μετροῦν πολιτικὰ πλέον. Τὸ Κυβερνητικὸ Συμβούλιο διήρκεσε ἑπτὰ ὧρες, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιβεβαίωσε τὶς ἐλάχιστες δυνατότητές του, οὔτε ἔπεισε κἂν εἴτε μὲ παρακλήσεις εἴτε μὲ ἀπειλές∙ ἡ ρήξη ἑντὸς τῆς κυβερνήσεως θεωρεῖται πλέον ἀναπόφευκτη καὶ ὅλοι διερευνοῦν τὸ εὖρος της, πόσοι ὑπουργοί, φυσικὰ μὲ βουλευτὲς μαζί, θὰ καταψηφίσουν. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώθηκε καὶ στὴν ἐπὶ τρίωρο κομματικὴ σύσκεψη ὑπὸ τὸν ἀντιπρόεδρο∙ σὲ διψήφιο ἀριθμὸ τοὺς ἀνεβάζουν καὶ μάλιστα μεγάλο.

ΦΠΑ, ἀντιδράσεις Νησιωτῶν

Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ΣΕΤΕ, στὴν μελετώμενη αὔξηση τοῦ ΦΠΑ στὶς τουριστικὲς περιοχὲς καὶ στὴν ἐπιβολὴ φόρου πολιτελείας, εἶναι ἔντονες, διότι προβλέπουν σημαντικὴ ἐπιβάρρυνση στὸ κόστος λειτουργίας τους καὶ μείωση τὼν κρατήσεων∙ στὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς του βρίσκεται ὁ ἑλληνικὸς τουρισμὸς ἀπέναντι στοὺς ἀνταγωνιστὲς καὶ δὲν ἀντιμετωπίζει εὔκολα αὐξήσεις. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν τὰ λογαριάζει αὐτά∙ κατασπατάλησε τρεῖς μῆνες σὲ ἀναζητήσεις ἐπαναστάσεων στὴν Εὐρώπη καὶ τώρα κατάκοπη καὶ περίλυπη θυμήθηκε ὅτι καὶ ἡ χώρα ἀντιμετωπίζει προβλήματα καὶ μάλιστα ἄκρως ἐπείγοντα. Ἀλλά, «εἶναι ἀργὰ πλέον γιὰ κλάματα, μόνο τὰ μαῦρα ταιριάζουν στὴν Ἠλέκτρα», κατὰ τὸν ποιητή∙ τὰ συντρίμια τῆς παρατάξεως καὶ τῆς κυβερνήσεώς του διαχειρίζεται πλέον ὁ Ναπολεοντίσκος.

Ἀφρούρητον αὐτῷ παρέδωκας

Ὁ Ἀλέξανδρος ἐπέτυχε ὅλες τὶς κατακτήσεις του, ἐπιμένει ὁ Πλούταρχος, μὲ ἀγῶνες καὶ θυσίες τοῦ ἰδίου καὶ τῶν στρατιωτῶν του καὶ ὄχι μὲ τὴν βοήθεια τῆς Τύχης∙ οἱ πόλεμοι στὴν Κεντρικὴ Ἀσία καὶ στὸ σημερινὸ Ἀφγανιστὰν ἦταν οἱ χειρότεροι, ἀλλὰ καὶ ὁ μόνος στὴν ἱστορία ποὺ τὸ κατέκτησε καὶ μάλιστα μέσα σὲ τέσσερα ἔτη. «Ποίαν πέτραν ἀναιμωτὶ διὰ σὲ εἷλε;» ποιὰ πέτρα χωρὶς αἷμα κατ’ ἐσένα κατέλαβε; «Ποίαν πόλιν ἀφρούρητον αὐτῷ παρέδωκας ἢ ποίαν ἄνοπλον φάλαγγα;» ποιὰ πόλη ἀφρούρητος τοῦ παραδόθηκε ἢ ποιὰ ἄοπλη φάλαγγα; «Τίς εὑρέθη βασιλεὺς ῥάθυμος ἢ στρατιώτης ἀμελὴς ἢ κοιμώμενος πυλωρός;» Ποιὸς βασιλεὺς βρέθηκε ῥάθυμος ἢ στρατιώτης ἀμελὴς ἢ φύλακας τῶν πυλῶν κοιμώμενος; «Ἀλλ’ οὐδὲ ἄβατος ποταμὸς οὐδὲ χειμὼν μέτριος οὐδὲ θέρος ἄλυπον»∙ ἀλλὰ δὲν ἄφησε ποταμὸν χωρὶς νὰ τὸν διαβεῖ οὔτε χειμώνα ἤπιο οὔτε θέρος μαλακό. Καὶ οἱ φυσικὲς συνθῆκες ἦταν δύσκολες.

Ἀνάπτυξη στὴν Εὐρωζώνη

Ἡ ἀνάπτυξη στὴν Εὐρωζώνη συνεχίζεται καὶ ἡ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Μόσχα, ἔστω καὶ τὴν ἑπομένη τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς νίκης στὸν πόλεμο, ἀποβλέπει καὶ στὴν ἀναθέρμανση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων, πέραν τοῦ πολιτικοῦ διαλόγου∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ συζήτησε μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν τὴνπροώθηση τῆς συνεγασίας στὴν Εὐρασιατικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη καὶ στὴν ἀποτελεσματικὴ λειτουργία τῶν δρόμων τοῦ τσαγιοῦ, χερσαίων καὶ θαλασσίων∙ οἱ δρόμοι αὐτοὶ ὁδηγοῦν στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ Βερολίνο ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν ἐνσωμάτωσή της στὸν σχεδιασμό. Ἀντιμετωπίζει ἀκόμη ἡ καγκελάριος τῆς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις τοῦ Γάλλου προέδρου, ἀλλὰ ἔχει τὴν στήριξη τῶν ἄλλων ἑταίρων τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως καὶ τῶν γαλλικῶν οἰκονομικῶν κύκλων, ἐνῶ ἡ σημερινὴ συνάντηση Λαβρώφ, Κέρρυ στὸ Σότσι δείχνει ἀλλαγὴ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς ἐπίσης. Μοναδικὴ ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ Ἑλλάς, ἀφοῦ ἀκόμη δὲν προχωρεῖ ἡ παραχώρηση τοῦ ΟΛΠ, λόγῳ συντεχνιακῶν συμφερόντων καὶ ἐξαρτήσεων τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέναντί τους.

Ἀναγωνισμός, Ριάντ, ΗΠΑ

Στὴ συνέχιση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ ης ἐπιδίδονται οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, μετὰ τὴν προσέγγιση τῆς Ἀμερικῆς μὲ τὸ Ἰράν∙ ὁ βασιλεὺς Σαλμὰν δὲν ἀνταποκρίθηκε στὴν πρόσκληση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα γιὰ διάσκεψη κορυφῆς τῶν ἡγετῶν τοῦ Κόλπου στὴν Οὐάσιγκτον αὔριο, ἐνῶ αὐξάνει τὶς πιέσεις του στὴν Ὑεμένη καὶ ἔχει συγκεντρώσει 150000 στρατὸ στὰ σύνορα, μὲ ἄμεση ἀπειλὴ τὴν εἰσβολή, ἂν καταρρεύσει τὸ καθεστὼς τοῦ φιλικοῦ του σημερινοῦ προέδρου. Οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ συνεχίζονται, ἂν καὶ οἱ Ἰσλαμιστὲς Χοῦτσι ζήτησαν ἐκεχειρία μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Ἰράν∙ ὁ βασιλεὺς φοβᾶται ὅτι θὰ κινδυνεύσει ἡ ἐξουσία του, ἐὰν ἡ Ὑεμένη περάσει σὲ σιιτικὸ ἔλεγχο, ἐνῶ ἄμεσες θὰ εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις στὰ ἐμιρᾶτα τοῦ Κόλπου. Ἡ ἰσορροπία δυνάμεων ἀλλάζει, μὲ τὸν θρησκευτικὸ πόλεμο στὴν πρώτη γραμμή , καὶ τοὺς Σουνίτες σὲ εὐθεῖα ἀντιπίθεση κατὰ τῶν Σιιτῶν στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορές ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1147 δολλάρια καὶ 133,6950 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1184,75, καὶ πετρέλαιο, 64,53. Ἡ αὔξηση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὴν Κίνα, κατὰ 0,25% καὶ στὰ 2,25%, ἐνίσχυσε τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν γιὰ διεύρυνση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά, καθὼς ἔχει παρατηρηθεῖ διατήρηση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας της στὸ 7%∙ ἐπὶ πλέον, οἱ συμφωνίες μὲ τὴν Ρωσία γιὰ τὴν Εὐρασιατικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη καὶ ἡ ἀποδέσμευση τῶν Ἀναδυομένων ἀπ’ τὶς δυτικὲς ἀγορὲς γιὰ τὶς πιστωτικές τους ἀνάγκες, στρέφουν ὅλο καὶ περισσότερους ἐπενδυτὲς στὶς ἀσιατικὲς κεφαλαγορές. Ἡ δυστοκία στὸ Γιούρογκρουπ γιὰ συμφωνία μὲ τὴν Ἑλλάδα ἀντανακλᾶται στὴν ἐπιφυλακτότητα τῶν κεφαλαίων στὴν Εὐρωζώνη, διότι δὲν ἔξελιπαν οἱ κίνδυνοι γιὰ χρεωκοπία μας, ἔστω καὶ ἂν εἶναι γνωστὸ ὅτι αὐτὰ διαδίδονται γιὰ λόγους ἐνδοκυβερνητικούς, ἀλλὰ δύσκολα πείθουν στοὺς ξένους.

Πεκῖνο, διεθνὴς παρέμβαση

Τὴν ἀλλαγὴ τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς τάξεως ἐπιδιώκει τὸ Πεκῖνο, ἀφοῦ ἔχει διασφαλίσει τὴν οἰκονομική του ῥώμη καὶ εὐρὺ πλέγμα σχέσεων μὲ τοὺς Ἀναδυομένους καὶ τοὺς Ἀσιάτες∙ βασικὸς ἄξων στὴν πολιτική του αὐτὴ εἶναι ἡ συνεργασία μὲ τὴν Ρωσία, στὰ πλαίσια τῆς Εὐρασιατικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης καὶ τῶν δρόμων τοῦ τσαγιοῦ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ρεμίνμπι ὡς βασικὸ ὅπλο του. Στὰ πλαίσια αὐτὰ μείωσε προχθὲς τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο κατὰ 0,25% στὰ 2,25%, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά, ἐνῶ ὑποσχέθηκε νέα μείωση ἐντὸς τοῦ ἔτους. Ἡ λειτουργία τοῦ Ταμείου Συναλλαγματικῆς Σταθερότητος τῶν Ἀναδυομένων ἀπ’ τὸν Ἰούλιο θεωρεῖται ἀπαρχή, μὲ κεφάλαιο ἑκατὸ δις δολλάρια καὶ ἐφεδρεία τὰ τέσσερα τρις κινεζικὰ ἀποθέματα, ὁπότε γίνεται ἀνταγωνιστὴς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου.

Σκόπια, εἰκοσιδύο νεκροὶ

Οἱ εἰκοσιδύο νεκροὶ στὸ Κουμάνοβο τῶν Σκοπίων, δεκατέσσερες Ἀλβανοὶ ἐξτρεμιστὲς καὶ ὀκτὼ ἀστυνομικοί, ἔχουν προκαλέσει ἔντονη ἀνησυχία στὶς γειτονικὲς χῶρες∙ τὸ κρατίδιο ἔχει στείλει ἔκτακτες ἀστυνομικὲς ἐνισχύσεις στὴν συνορεύουσα μὲ τὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ τὴν Σερβία πόλη, ὅπου σημειώνονται συχνὰ ἐπεισόδια μὲ Ἀλβανούς. Οἱ συλληφθέντες, σύντροφοι τῶν νεκρῶν, ὁμολόγησαν ὅτι εἶχαν πάει ἀπ’ τὸ Κόσσοβο, ἐνῶ οἱ ἀρχὲς ψάχνουν γιὰ συνεργάτες τους στὴν περιοχή∙ ἡ Σερβία ἔχει θέσει σὲ κατάσταση συναγερμοῦ τὶς συνοριακὲς φρουρές της, διότι στὸ παρελθὸν ἔχουν προκαλέσει αἱματηρὲς συγκρούσεις Ἀλβανοὶ ἀπ’ τὰ Σκόπια. Ἡ Ἐπιτροπὴ στὶς Βρυξέλλες προειδοποίησε τὴν κυβέρνηση τῶν Σκοπίων γιὰ τοὺς κινδύνους προκλήσεως γενικώτερης ἀστάθειας στὰ Βαλκάνια∙ οἱ Ἀλβανοὶ τῶν χωρῶν αὐτῶν εἶναι σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τὰ Τίρανα, ὅπως πολλοὶ πιστεύουν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.