Ἀποπνικτικὴ πλέον ἡ διεθνὴς ἀπομόνωσή μας

Ἡ ἀποπνικτικὴ διεθνὴς ἀπομόνωση ἔγινε πλέον θηλειὰ στὸν λαιμὸ τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ δὲν τοῦ ἀφήνει κανένα περιθώριο ἐλιγμῶν, ἐξ αἰτίας καὶ τῆς τρομερᾶς οἰκονομικῆς κρίσεως∙ τὰ ἐπικοινωνιακὰ παιχνίδια καὶ τὰ ψέμματα τελείωσαν, ὅπως ἀποδεικνύεται καὶ ἀπ’ τὴν ἐκτροπὴ τῆς ἀπειλῆς γιὰ δημοψήφισμα σὲ μπούμερανγκ ἐναντίον του. Στοὺς πολιτικοὺς κύκλους ἡ εἰρωνεία γίνεται σαρκασμός, «οὔτε νὰ ὀργανώσουν δὲν μποροῦν αὐτοὶ δημοψήφισμα», λένε ὅσοι γνωρίζουν καλὰ τὰ κυβερνητικὰ πράγματα∙ ὑποχρεωτικὰ ὁδηγοῦνται σὲ συμφωνία πλέον, χιλιάδες φορὲς πιὸ ἐπωδυνη ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Δεκεμβρίου καὶ μὲ ὅλες τὶς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν ψήφισή της ἀπ’ τὴν Βουλή. Δὲν ἀντιδροῦν τόσο οἱ κορυφαῖοι ὑπουργοί, ἀλλὰ ἔχουν πάρει τώρα τὴν σκυτάλη τῆς ἐξεγέρσεως οἱ βουλευτές, αὐτοὶ μοιράζονται τὴν ὀργή τοῦ κόσμου.

Ἐπίδειξη καλῆς τακτικῆς

Σὲ ἐπίδειξη καλῆς τακτικῆς καὶ προωθήσεως τῶν μεταρρυθμίσεων προχώρησε ἡ κυβέρνηση, διότι εἶναι ὁρατὴ ἡ ἀπειλὴ χρεωκοπίας, ἐνῶ παρακάμπτει καὶ τὸ δημοψήφισμα καὶ τὶς ἐκλογές∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἐμφανίσθηκε αἰσιόδοξος ὅτι θὰ ἐπέλθει συμφωνία μέχρι τὸ τέλος τοῦ μηνός, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπιμένουν ὅτι δὲν ἔχει σημειωθεῖ οὐσιαστικὴ πρόοδος καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἐπιταχύνει τὶς διαδικασίες ἡ χώρα μας. Πάντως οἱ ἀντιρρήσεις στὸ πεντάωρο τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ἦταν σὲ σκληρὸ τόνο, ἂν καὶ ἀπέφυγαν οἱ ἀριστεροὶ ὑπουργοὶ τὴν προβολὴ τῶν προεκλογικῶν δεσμεύσεων, ὅπως εἶχαν κάνει τὴν Κυριακή∙ ὁ φόβος γιὰ ἀτύχημα εἶναι διάχυτος, ἀλλὰ τὸ δύσκολο εἶναι ἡ κάλυψη τῶν τρεχουσῶν ἀναγκῶν τοῦ δημοσίου, ἂν καὶ οἱ ὑπουργοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ὑπάρχει πρόβλημα. Γενικὰ ὅμως ἡ εὐθύνη γιὰ τὶς ἀποφάσεις εἶναι πολιτικὲς ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ὡς πρὸς τὴν ρύθμιση τῶν ἐκκρεμῶν ζητημάτων, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο στὴ μέση ἀναποφάσιστο.

Ὅμηρος τῆς ἀσχετοσύνης του

Ἡ κυβέρνηση εἶναι ὅμηρος τῆς ἀσχετοσύνης της μὲ τὰ οἰκονομικὰ καὶ τὶς δεσμεύσεις της ἀπέναντι στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους∙ σὲ τρεῖς μῆνες ἐπέτυχαν μοναδικὸ ἄθλο, τὴν κατακρήμνιση τῆς οἰκονομίας σὲ ὕφεση ἀπὸ ἀνάπτυξη 2,6%, τὴν διάλυση νοσοκομείων καὶ ἰατρικῆς φροντίδος, ἀλλὰ καὶ τὴν προσπάθεια ἐπιβολῆς κομματικοῦ κράτους, ὅμοιο, μὲ φασιστικὸ καθεστώς, μαζὶ τὸν ἀπόλυτο σκοταδισμό, ὅπως στὶς μεταρρυθμίσεις στὴν ἐκπαίδευση. Οἱ ἀντιδράσεις προέρχονται ἀπὸ ὅλα τὰ στρώματα καὶ ὄχι μόνο ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση, ἐνῶ στὴν ἀγορὰ οἱ χειρότερα ἐξαγριωμένοι εἶναι ὅσοι τοὺς πίστεψαν καὶ τοὺς ψήφισαν∙ ἤδη ἄρχισαν οἱ πρῶτες μαζικὲς συγκεντρώσεις, ὅπως κατὰ τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρυθμίσεως, ἐνῶ οἱ συνταξιοῦχοι βλέπουν ὄχι μόνο ὅτι χάνουν τὶς συντάξεις τους, ἀλλὰ καὶ ὅσους φίλους τους πᾶνε στὰ νοσοκομεῖα καὶ δὲν ἐπιστρέφουν, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν οὔτε γάζες οὔτε φρυγανιές. Ἡ κατακραυγὴ γίνεται χιονοστιβάδα καὶ δὲν ἐλέγχεται μὲ κανέναν τρόπο πλέον.

Πρόβλημα ἐνδοκυβερνητικὸ

Ἡ προχθεσινὴ μερικὴ συμφωνία στὸ Γιούρογκρουπ, μὲ τὴν ἀναγνώριση κάποιας προόδου στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὸν τρόϊκα, καθιστᾶ πλέον τὸ πρόβλημα ἐνδοκυβερνητικό∙ ὑποχρεωτικὰ θὰ συζητηθεῖ στὰ ὄργανά της καὶ θὰ ἔχουμε μαραθώνιες συσκέψεις πάλι, ἀλλὰ μᾶλλον ὄχι ἀναίμακτες, ἐνῶ χειρότερες θὰ εἶναι οἱ συγκρούσεις σὲ κομματικὸ ἐπίπεδο. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει χαθεῖ ἀπ’ τὴν πιάτσα καὶ ἔχει κρυφθεῖ στὰ ὑπόγεια τοῦ Μαξίμου, διότι δὲν ἔχει τὸ θάρρος καὶ τὴν ψυχικὴ ρώμη ὁμολογῆσαι, ὅτι ἔκανε λάθος μὲ τοὺς τέσσερες μῆνες ἀπραξίας καὶ ραθυμίας, ἀναμένων τὴν ἀριστερὴ ἐπανάσταση στὴν Εὐρώπη∙ ἡ οἰκονομικὴ κρίση εἶναι τρισχειρότερη ἀπὸ τὴν πρὸ τετραετίας, τὰ νοσοκομεῖα διώχνουν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ ὁ ἰδιωτικὸς τομέας ἔχει ἀπονεκρωθεῖ παντελῶς.

Ἀνεμοστρόβιλοι Ἀμερικῆς

Οἱ ἀνεμοστρόβιλοι ἔπληξαν καὶ πάλι τὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μὲ δύο τουλάχιστον νεκροὺς καὶ δεκάδες τραυματίες∙ οἱ καταστροφὲς εἶναι βιβλικές, ὁλόκληρες πόλεις ἔχουν ἰσοπεδωθεῖ, σὰν νὰ ἔχουν βομβαρδισθεῖ, δρόμοι ἔχουν καταστραφεῖ, δένδρα ἔχουν ξερριζωθεὶ καὶ δεκάδες χιλιάδες σπίτια ἔχουν μείνει χωρὶς ρεῦμα. Κάθε χρόνο τὴν Ἄνοιξη τεράστιοι ἀνεμοστρόβιλοι πλήττουν τὶς ἴδιες σχεδὸν πολιτεῖες καὶ μόνο τὰ ἀνθρώπινα θύματα εἶναι λιγώτερα, διότι οἱ κάτοικοι ἔχουν ὀχυρώσει τὰ ὑπόγεια τῶν σπιτιῶν τους καὶ ἐκεῖ καταφεύγουν, μόλις σημάνει συναγερμός∙ οἱ Οἰκολόγοι ἐπιμένουν ὅτι οἱ φυσικὲς αὐτὲς καταστροφὲς εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιδεινώσεως τοῦ κλίματος, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση κωφεύει στὶς διαμαρτυρίες τους. Ἡ χώρα πληρώνει ἔτσι χειρότερα τὶς συνέπειες στὴν οἰκονομία της.

Μάχας ἀδακρύτους ἐνίκων

Σὲ σύγκριση μὲ τοὺς πολέμους καὶ τὶς κατακτήσεις τοῦ Ἀλεξάνδρου ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει τὰ ὀνόματα πολλῶν γνωστῶν βασιλέων οἱ ὁποῖοι ἀνηγορεύθησαν ἀπ’ τὸν πατέρα τους καὶ ἔμειναν ἐπὶ μακρὸν στὴνἐξουσία∙ δὲν εἶχαν ἐπαφὴ μὲ τοὺς λαούς τους, οὔτε γνώρισαν τὸν τότε κόσμο. «Ἄπιθι πρὸς Ἀντίοχον τὸν Σελεύκου, πρὸς Ἀρτοξέρξην τὸν Κύρου ἀδελφόν»∙ θυμίσου τὸν Ἀντίοχο τοῦ Σελεύκου τῆς δυναστείας τῶν Σελευκιδῶν, πρὸς τὸν Ἀρτοξέρξη τὸν ἀδελφὸ τοῦ Κύρου τοῦ Ξενοφῶντος. «Ἄπελθε πρὸς Πτολεμαῖον τὸν Φιλάδελφον»∙ θυμίσου τὸν Πτολεμαῖο τὸν Φιλάδελφο τῆς Αἰγύπτου. «Ἐκείνους ζῶντες οἱ πατέρες βασιλεῖς ἀνηγόρευσαν, ἐκεῖνοι μάχας ἀδακρύτους ἐνίκων»∙ ἐκείνους τοὺς ἀνηγόρευσαν βασιλεῖς οἱ πατέρες τους ἐνῶ ζοῦσαν, ἐκεῖνοι νίκησαν μάχες ἀδακρύτους. «Ἐκεῖνοι πανηγυρίζοντες ἐν πομπαῖς καὶ θεάτροις διετέλεσαν, ἐκείνων ἕκαστος δι’ εὐτυχίαν βασιλεύων ἐγήρασεν»∙ ἐκεῖνοι πανηγύριζαν σὲ τελετὲς στὰ θέατρα, ὅλοι αὐτοὶ γέρασαν βασιλεύοντες ἐν εὐτυχίᾳ. Κανένας τους δὲν πολέμησε στὴν πρώτη γραμμή.

Σινορωσικὰ ναυτικὰ γυμνάσια

Τὰ πρῶτα σινορωσικὰ ναυτικὰ γυμνάσια ἄρχισαν στὴν Κεντρικὴ Μεσόγειο, μὲ τὴν συμμετοχὴ ἐννέα πλοίων, πέντε ρωσικῶν καὶ τεσσάρων κινεζικῶν∙ οἱ δύο μεγάλες δυνάμεις κάνουν ἔτσι αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους στὴν νευραλγικῆς σημασίας θάλασσα καὶ δείχνουν ἀποφασισμένες παραμεῖναι στὴν περιοχή. Στὴν πράξη ἀμφισβητοῦν τὴν κυριαρχία τοῦ ἀμερικανικοῦ ἕκτου στόλου, ἂν καὶ ἔχει μειωθεῖ συμαντικὰ ἡ δύναμή του γιὰ λόγους οἰκονομίας, καὶ διεκδικοῦν ἐνεργὸ ρόλο στὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Βορείου Ἀφρικῆς∙ πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη δυναμικὴ παρουσία ρωσικοῦ στόλου, μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς Κίνας. Στὸν Εἰρηνικὸ καὶ στὸν Ἀρκτικὸ ὠκεανὸ ἔχουν γίνει πολλὰ σινορωσικὰ ναυτικὰ γυμνάσια, ἀλλὰ στὴν Μεσόγειο εἶναι τὰ πρῶτα∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀνησύχησαν σφόδρα καὶ γι’ αὐτὸ ἔσπευσε χθὲς ὁ Τζὼν Κέρρυ στὸ Σότσι. Ἀλλάζει ἔτσι ριζικὰ ἡ ἰσορροπία δυνάμεων στὴν εὐαίσθητη περιοχή μας.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1240 δολλάρια καὶ 134,950 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 66,28, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἔμεινε σταθερός, 1184,45. Ἡ παράταση τῶν διαπραγματεύσεων τῆς τρόϊκας μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ κατάσταση στὴν Μέση Ἀνατολὴ προκαλοῦν ἀνησυχία στοὺς ἐπενδυτές, ὡς πρὸς τὴν κατάληξή τους∙ οἱ περισσότεροι δὲν γνωρίζουν, ὅτι ἡ ἀνοχὴ τῶν Εὐρωπαίων στὴν ἰδέα γιὰ δημοψήφισμα εἶναι στὴν πραγματικότητα παγίδα στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, διότι γνωρίζουν ἄριστα ὅτι δὲν ἔχει οὔτε ἐπαρκῆ χρόνο οὔτε κεφάλαια, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὶς δυνατότητες γιὰ τὴν ὀργάνωσή του, ὅτι ἐπὶ τέσσερες μῆνες δὲν ἔχει προετοιμάσει οὔτε μία πρόταση γιὰ ἕνα τουλάχιστον ἀπ’ τὰ ἐκκρεμῆ θέματα. Στὴν Ἀσία ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὴν Κίνα προκάλεσε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων κεφαλαίων πρὸς τὴν Σαγκάη, τὸ ὁποῖο καὶ φάνηκε στὴν ἀγορά της.

Λαχανικὰ στὴ διπλωματία

Τὰ λαχανικὰ ἐπιστράτευσε ὁ Σεργκέι Λαβρώφ, ὡς μέσο προσεγγίσεως πρὸς τὴν Ἀμερική, προσφέροντας στὸν Τζὼν Κέρρυ δύο καλάθια μὲ ζαρζαβατικὰ ἀπ’ τοὺς κήπους τοῦ Σότσι∙ τὸν Ἰανουάριο πέρυσι ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς τοῦ εἶχε προσφέρει πατάτες ἀπ’ τὸ Ἀϊντάχο, ποὺ θεωροῦνται οἱ καλύτερες στὴν Ἀμερική, καὶ ὁ Ρῶσος ἀνταπάντησε μὲ πατάτες ἀπ’ τὸν Καύκασο, τὶς καλύτερες τῆς Ρωσίας. Οἱ συνομιλίες μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ τὸν ὁμόλογό του Ρῶσο διεξήχθησαν σὲ καλὸ κλίμα καὶ μᾶλλον ὁδηγοῦνται στὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων τους, ἐξ αἰτίας κυρίως τῆς ἐκρηκτικῆς καταστάσεως στὴν Μέση Ἀνατολή∙ ἡ Οὐάσιγκτον γνωρίζει ὅτι τῆς εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐξασφαλίσει κάποια ἠρεμία ἔστω στὴν περιοχή, χωρὶς τὴν συμπαράσταση τῆς Μόσχας, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πεκίνου. Τὸ οὐκρανικὸ συζητήθηκε, μὲ διάθεση προσεγγίσεως καὶ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας τοῦ Μίνσκ∙ τὸ ψυχροπολεμικὸ κλίμα ἐγκαταλείπεται σταδιακὰ γιὰ λόγους διεθνοῦς ἀσφαλείας.

Ἀναστασιάδης καὶ Ἀκιντζὶ

Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη μὲ τὸν Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ ἔγινε προχθὲς στὸ Λήδρα Παλλάς, παρουσίᾳ τοῦ ἐκπροσώπου τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ τῶν δύο διαπραγματευτῶν∙ ἐπρόκειτο γιὰ ἐθιμοτυπικὴ συνάντηση γνωρίμιας, ἂν καὶ οἱ δύο ἄνδρες κατάγονται ἀπ’ τὴν Λεμεσσὸ καὶ γνωρίζονται ἀπ’ τὰ μαθητικά τους χρόνια. Ὁ νέος πρόεδρος τῶν Τουρκοκυπρίων ἐμφανίζεται ἀρκετὰ διαλλακτικὸς καὶ πρόθυμος γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεως στὸ πρόβλημα τῆς μεγαλονήσου, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἀπόδειξη τῶν δυνατοτήτων του, ὅπως προχωρήσει σὲ οὐσιαστικὲς διαπραγματεύσεις∙ ἡ Ἄγκυρα δὲν εἶδε μὲ καλὸ μάτι τὴν ἐκλογή του καὶ ἔδειξε σαφέστατα, ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ προέδρου ἀπ’ τὶς σαφεῖς καὶ δεσμευτικὲς γραμμές της. Τὴν ἄλλη ἑβδομάδα ἀρχίζουν οἱ διαπραγματεύσεις καὶ αὐτὲς θὰ δείξουν τὶς δυνατότητες τοῦ προέδρου.

Κούβα, ἐπίσκεψη Ὁλλὰντ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὴν Κούβα εἶναι ἡ πρώτη δυτικοῦ ἡγέτου στὴν πρώην ἀπομονωμένη χώρα, μὲ πρόσφατη τὴν ἀποκατάσταση διπλωματικῶν σχέσεων μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ὁ Γάλλος πρόεδρος συναντήθηκε μὲ τὸν Φιντὲλ Κάστρο καὶ τὸν ἀδελφό του Ραούλ, ἐνῶ ἡ πολυπληθὴς οἰκονομικὴ ἀντιπροσπωπεία εἶχε πολλὲς ἐπαφὲς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν συναλλαγῶν τῶν δύο χωρῶν, καθὼς ἀναμένεται καὶ ἄρση τοῦ ἀμερικανικοῦ ἐμπάργκο κατὰ τῆς νήσου. Ἡ κίνηση τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἀπέβλεπε περισσότερο στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας του καὶ στοὺς ἀριστεροὺς ψηφοφόρους, οἱ ὁποῖοι διασκορπίσθηκαν στὰ ἄλλα κόμματα στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές∙ ἐλπίζει ἔτσι ἐξασφαλίσαι κάποια συσπείρωση στοὺς ὀπαδούς του, μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια συνεχοῦς πτώσεως τῆς δημοτικότητός του. Παρὰ τὴν σχετικὴ βελτίωση τῆς οἰκονομίας ἡ κυβέρνηση συνέχεια καρκινοβατεῖ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.