Φοιτητές, θρίαμβος τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σὲ θρίαμβο τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐξελίχθηκαν οἱ φοιτητικὲς ἐκλογές, μὲ 45% στὰ Πανεπιστήμια καὶ 60% στὰ ΤΕΙ, ἀλλὰ καὶ σὲ πανωλεθρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀφοῦ περιορίσθηκε στὸ 5,5%∙ παρὰ τὶς ἐπιθέσεις τῶν κουκουλοφόρων τοῦ κυβερνητικοῦ παρακράτους καὶ τὴν καταστροφὴ δεκάδων καλπῶν δὲν ἐπηρεάσθηκε τὸ ἀποτέλεσμα, ἐκτὸς ἀπὸ μερικὲς μονάδες χαμηλότερα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπισκέφθηκε τὰ γραφεῖα τῆς ΟΝΝΕΔ καὶ συνεχάρη τὴν νεολαία γιὰ τὸν τίμιο καὶ ἄψογο ἀγῶνα τους, ἀλλὰ καὶ χαρακτήρισε τὴν νίκη ὡς προπομπὸ ἀλλαγῆς τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ∙ στὴν ἱστορία μας δὲν ἀντέχει καμμία κυβέρνηση μὲ τέτοια ἀποδοκιμασία ἀπ’ τὴν νεολαία, καὶ ὅταν μάλιστα συμπληρώνεται ἀπ’ τὴν δεινὴ οἰκονομικὴ κρίση, τὴν χειρότερη ἐπιβληθεῖσα ἐντὸς τριμήνου. Οἱ νέοι μας ἀπέδειξαν περίτρανα τὴν ὡριμότητά τους.

Φοροεπιδρομὴ διαστάσεων

Στὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα καὶ τὸ νέο μνημόνιο περιλαμβάνεται, ἀνεξαρτήτως τῶν μεταρρυθμίσεων, φοροεπιδρομὴ ἱστορικῶν διαστάσεων∙ αὐτὴ εἶναι ἡ καλύτερη λύση, διότι ἡ χρεωκοπία φέρει αὐτομάτως καὶ τὴν πλήρη διάλυση τῶν πάντων. Ἡ αἰτία ὅλων αὐτῶν, οἱ ἐκλογές, τὶς ὁποῖες ἐπέβαλε αὐθαιρέτως σχεδὸν ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἡ ἀδράνεια καὶ καθυστέρηση στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ ἀνεπισήμως αἰτία εἶναι ἡ δειλία καὶ ἡ ἀσχετοσύνη τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι φοβᾶται τὶς δύσκολες ἀποφάσεις καὶ τὶς συνέπειες γιὰ τὸν ἴδιον καὶ τὸ κόμμα του∙ κάθε μέρα ποὺ καθυστερεῖ τὴν ἀξιολόγηση προστίθενται μερικὲς ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρὼ στὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα, ἑπομένως καὶ στὰ νέα μέτρα∙ ἐὰν εἶχε κάποιον φοιτητὴ Οἰκονομικῶν δίπλα του θὰ τὰ γνώριζε αὐτά. Ἡ χώρα ἐπιβιώνει, ἐπειδὴ ἡ Φραγκφούρτη μᾶς χορηγεῖ τὴν ἀναγκαία ρευστότητα, ἀλλὰ μὲ τὸ σταγονόμετρο∙ κάποιοι ὑπουργοὶ ἔχουν ὑποψιασθεῖ τὴν κατάσταση καὶ μιλοῦν γιὰ λύση ἀπ’ τὴν Βουλή.

Καταψήφιση τῆς κυβερνήσεως

Γιὰ καταψήφιση τῆς κυβερνήσεως δεσμεύονται δημοσίᾳ πλέον πολλοὶ βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς ἀκροδεξιᾶς, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ πάλι κρύβεται ἀπ’ τὶς κομματικὲς συσκέψεις∙ τὰ καπετανᾶτα ὀργανώνονται στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς, διότι ἐλάχιστοι βουλευτὲς ἀνέχονται τὸν χαρακτηρισμὸ τῶν μνημονιακῶν καὶ ἔχουν βαπτισθεῖ ἤδη στὴν κολυμβήθρα τῶν Μνημονίων, ἐπειδὴ μαζὶ μὲ τὴν φοροεπιδρομὴ ἱστορικῶν διαστάσεων ἔρχεται καὶ νέο μνημόνιο. Ἡ λογοκρισία τῆς διαπλοκῆς ἀποκρύπτει τοὺς ὁμηρικοὺς καυγάδες καὶ τὰ κοσμητικὰ ἐπίθετα στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο καὶ στὶς κομματικὲς συσκέψεις, ἀλλὰ κυκλοφοροῦν αὐτὰ εὐρύτατα στὰ στελέχη τους καὶ ἀπὸ αὐτὰ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο∙ οἱ περισσότεροι βουλευτὲς ἐνδιαφέρονται πλέον γιὰ τὴν πολιτική τους ἐπιβώση καὶ ὄχι γιὰ τὸ κόμμα, ἀφοῦ ἀνοικτὰ μιλοῦν γιὰ διάφορα σχήματα στὶς προσεχεῖς ἐκλογές. Μάλιστα δὲν τὶς τοποθετοῦν καὶ σὲ ἀπώτερο χρόνο, ἐνῶ ἀρκετοὶ συζητοῦν τὸ ἐνδεχόμενο μεταβατικῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν σημερινὴ Βουλή, ὅπως μὲ τὸν Παπαδῆμο.

Καταθέσεις γιὰ ἐξοπλιστικὰ

Οἱ καταθέσεις τῶν Κώστα Σημίτη καὶ Εὐάγγελου Βενιζέλου στὴν δίκη γιὰ τὶς προμήθειες ἀπ’ τὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα δὲν φώτισαν καὶ πολὺ τὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία∙ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς ἰσχυρίσθηκε, ὅτι ὡς πρόεδρος τοῦ ΚΥΣΕΑ δὲν εἶχε τὴν ἄνεση ἐλέγχου τῶν λογαριασμῶν καὶ ὅτι αὐτὸ ἦταν εὐθύνη τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης καὶ μόνο∙ ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ ὑπογράμμισε ὅτι καὶ σὲ ἕνα Νηπιαγωγεῖο εἶναι εὔκολη ἡ προμήθεια ἀκόμη καὶ στὴν ἀγορὰ κιμωλίας, διότι δὲν ὑπάρχουν νομικὲς διαδικασίες γιὰ τὸν ἔλεγχο. Οἱ δύο σύντροφοι τοῦ δικαζομένου στὸ Ἐφετεῖο καὶ σὲ δεύτερο βαθμὸ Ἄκη Τσιχατζόπουλου, κοινῶς τὸν ἔθαψαν κανονικά∙ ἔριξαν ὅλες τὶς εὐθύνες στὸν τότε ὑπουργό. Ἡ συνέχεια τῆς διαδικασίας εἶναι γνωστή.

Εὐρώπη, κάλυψη Στουρνάρα

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, μὲ ἀνακοίνωσή της, κάλυψε πλήρως τὸν Διοικητὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ἀπέναντι στὶς ἐπιθέσεις ὑπουργῶν καὶ κυβερνητικῶν στελεχῶν∙ ὁ Διοικητὴς ἔχει ἀνεξαρτησία κινήσεων καὶ ἐλευθερία γνώμης, γιὰ τὴν ἄσκηση κριτικῆς στὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας καὶ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν κυβέρνησή της. Ἄλλωστε εἶναι γνωστό, ὅτι σὲ ὅλες τὶς χῶρες, ἀκόμη καὶ στὴν Γερμανία καὶ στὴν Ἀμερική, οἱ πρόεδροι τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν ἀσκοῦν σκληρὴ κριτικὴ στὶς κυβερνήσεις τους∙ γνωρίζουν στὴν Φραγκφούρτη, ὅτι αἰτία τῶν ἐπιθέσεων εἶναι τὸ κύρος καὶ ἐκτίμηση στὸ πρόσωπο τοῦ Γιάννη Στουρνάρα στοὺς εὐρωπαϊκοὺς κύκλους, ἐνῶ δὲν ἀπολαμβάνουν οὐδεμιᾶς ὑπολήψεως ὁ πρωθυπουργὸς καὶ οἱ ὑπουργοί του. Φοβοῦνται τὶς πολιτικὲς προεκτάσεις…

Ἐν Μαρακάνδοις τοξεύματι

Τοὺς τραυματισμοὺς τοῦ Ἀλεξάνδρου στὶς διάφορες μάχες ἀπαριθμεῖ ὁ Πλούταρχος, γιὰ νὰ δείξει τὶς ἀντίξοες συνθῆκες, κάτω ἀπ’ τὶς ὁποῖες κέρδισε τὶς νίκες του∙ εἶναι μακρὰ ἡ σειρὰ τῶν τραυμάτων τοὺ βασιλέως σὲ ὁλόκληρο τὸ σῶμα, ὅταν πολεμοῦσε συνέχεια στὴν πρώτη γραμμή. «Ἐπὶ Γρανικοῦ ξίφει διακοπεὶς τὸ κράνος ἄχρι τῶν τριχῶν»∙ στὸν Γρανικὸ μὲ ξίφος κόπηκε τὸ κράνος του μέχρι τὶς τρίχες ἀπ’ τὸ Ροισάκη, καὶ ὁ Μέλας Κλεῖτος τὸν ἔσωσε κτυπώντας τὸν Σπιθριδάτη μέ τὴν λόγχη του. «Ἐν Γάζῃ βέλη πληγεὶς τὸν ὦμον»∙ στὴν Γάζα μὲ βέλος ἐπλήγη στὸν ὦμο. «Ἐν Μαρακάνδοις τοξεύματι τὴν κνήμην ὥστε τῆς κερκίδος τὸ ὀστέον ἀποκλασθὲν ὑπὸ τῆς πληγῆς ἐξαλέσθαι»∙ στοὺς Μαρακάνδους, τὴν σημερινὴ Σαμαρκάνδη, μὲ βέλος κτυπήθηκε στὴν κνήμη ὥστε ἀπ’ τὴν κερκίδα τὸ ὀστὸ ἔσπασε καὶ φαινόταν ἀπ’ τὴν πληγή. Λέγεται ὅτι ὁ θάνατός του προῆλθε ἀπ’ τὰ τραύματα.

Εὐρώπη γιὰ μεταναστευτικὸ

Τὴν μεταναστευτικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως παρουσίασε ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος, μὲ τρεῖς ἄξονες, τὴν ἐνίσχυση τῆς ΦΡΟΝΤΕΞ γιὰ τὴν φύλαξη τῶν συνόρων, μὲ αὔξηση τῶν πόρων της, τὸν ἐπαναπατρισμὸ τῶν προσφύγων καὶ ποσοστιαία κατανομὴ τῶν μεταναστῶν σὲ ὅλα τὰ μέλη της∙ οἱ προτάσεις ἔγιναν εὐνοϊκὰ δεκτὲς ἀπ’ τοὺς ἑταίρους καὶ περισσότερο ἀπ’ τὶς νότιες χῶρες, Ἰταλία, Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες δέχονται καὶ τὸ μεγαλύτερο κύμα τῶν μεταναστῶν. Ἀλλὰ ἀντιδροῦν οἱ βόρειες χῶρες καὶ περισσότερο ἡ Βρεταννία, ἡ ὁποία δὲν δέχεται τὴν ἀνάλογη κατανομὴ τῶν μεταναστῶν∙ τὸ πρόβλημα εἶναι σοβαρό, καθὼς ὁ πρωθυπουργός της, παρὰ τὴν νωπὴ ἐκλογική του νίκη, δὲν διαθέτει τὴν πολιτικὴ ἰσχὺ γιὰ ἐπιβολὴ στὸν συντηρητισμὸ τῆς ἀγγλικῆς κοινωνίας. Ἄλλωστε αὐτὸ εἶναι καὶ ἕνα ἀπ’ τὰ κύρια θέματα διαφωνίας μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν ἀναδιαπραγμάτευση τῆς συμβάσεως ἐντάξεώς της στὴν Ἕνωση∙ προβλέπονται μακρὲς καὶ ἐπίπονες διαπραγματεύσις.

Ἰνδοκινεζικὴ συνεργασία

Στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἰνδοκινεζικῆς συνεργασίας ἀποβλέπει ἡ τριήμερη ἐπίσκεψη τοῦ Ναρέντρα Μόντι στὴν παλαιὰ κινεζικὴ πρωτεύουσα Ξιὰν τῆς γείτονος χώρας∙ ὁ Ἰνδὸς πρωθυπουργὸς θὰ ξεναγηθεῖ ἀπ’ τὸν Κινέζο πρόεδρο στὰ μνημεῖα τῆς πόλεως, ἀπ’ τὴν ὁποία ἄρχισε ἡ ἐξάπλωση τοῦ βουδισμοῦ στὴν χώρα του πρὶν ἀπὸ 1400 χρόνια, καὶ στὴν περίφημη πλατεῖα τῶν στρατιωτῶν ἀπὸ τερρακόττα. Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ καὶ ὁ Ναρέντρα Μόντι ἐπιδιώκουν τὴν πολιτικὴ φιλία τῶν λαῶν τους, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ἕνα πέμπτο τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ, δυόμισυ δις κάτοικοι, καὶ τὴν ἀμοιβαία οἰκονομικὴ συνεργασία, διότι εἶναι συμπληρωματικὲς οἱ οἰκονομίες τους, μὲ τὶς Ἰνδίες πρωτοπόρες στὴν ψηφιακὴ καὶ φαρμακευτικὴ τεχνολογία καὶ τὴν Κίνα, μὲ τὴν βαρειὰ βιομηχανία καὶ τὰ γρήγορα τραῖνα. Ἤδη ἔχουν ὑπογραφεῖ πολλὲς συμφωνίες , ἐνῶ προβλέπεται καὶ ἡ σύναψη νέων, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως, μὲ τὴν πληθώρα τῶν Ἰνδῶν ἐπιχειρηματιῶν στὴν ἐπίσημη ἀντιπροσωπεία.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ ἀνάμικτες στὴν Ἀσία, ἂν καὶ αὐτὸ ἔγινε σὲ μικρὸ βαθμό∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε, στὰ 1,1414 δολλάρια καὶ 136,0550 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1214,75, καὶ πετρέλαιο, 67,66. Ἡ ζήτηση ἦταν σχετικὰ μεγάλη, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς βλέπουν ὅτι ὁμαλοποιοῦνται οἱ σχέσεις Δύσεως καὶ Ρωσίας καὶ ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ εἰρήνευση στὴν Οὐκρανία καὶ ἑνιαία πολιτικὴ παρέμβαση στὴν Μέση Ἀνατολή∙ στὸ ἑλληνικὸ θέμα οἱ ἀγορὲς ἔπαψαν νὰ παρακολουθοῦν τὰ ἐπικοινωνιακὰ παιχνίδια τῆς κυβερνήσεως καὶ τείνουν πρὸς τὴν ἄποψη ὅτι θὰ βρεθεῖ τελικὰ λύση, ὅσες ἐπιφυλάξεις καὶ ἂν προβάλλει ὁ πρωθυπουργὸς μας∙ ὁ φόβος ὅμως ἑνὸς ἀτυχήματος δὲν ἐξέλιπε, ἀλλὰ περιορίσθηκε ἀρκετά. Στὸ Νέο Δελχὶ ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης δήλωσε ὅτι ἡ χώρα του συμφώνησε τὴν ἀγορὰ 56 μεταφορικῶν ἀεροσκαφῶν C295 τῆς Airbus, ἀντὶ 1,9 δις δολλαρίων, ἀλλὰ μὲ τὴν συνεργασία τῆς ἰνδικῆς ΤΑΤΑ γιὰ συμπαραγωγή.

Γερουσία, σὲ ἀπομονωτισμὸ

Τὸν οἰκονομικὸ ἀπομονωτισμὸ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν εἶχε ἐπιλέξει ἡ Γερουσία καταψηφίζοντας τὴν προεδρικὴ πρόταση γιὰ τὴν σύναψη ζωνῶν ἐλευθέρου ἐμπορίου στὸν Ἀτλαντικὸ καὶ στὸν Εἰρηνικὸ ὠκεανό∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα φοβήθηκε ὅτι ναυαγοῦν τὰ σχέδιά του γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων μὲ τὴν Εὐρώπη καὶ τὶς Ἰαπωνία καὶ Νότιο Κορέα πρωτίστως, καὶ μετὰ ἀπὸ πιέσεις ξαναψήφισε ἡ Γερουσία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ γερουσιαστὴς Τζὼν Μακκαίην δέχθηκε τὴν θέση τοῦ πολιτικοῦ συμβούλου τῆς οὐκρανικῆς κυβερνήσεως, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Οὐάσιγκτον ἐπιδιώκει τὴν ἄμβλυνση τῶν διαφορῶν της μὲ τὴν Μόσχα καὶ τὴν πλήρη ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας τοῦ Μὶνσκ στὸ Ντόνμπας∙ οἱ σχέσεις Λευκοῦ Οἴκου καὶ Καπιτωλίου ἐπιδεινώνονται ἄσχημα, ἐπειδὴ οὐδέποτε τὸ Κογκρέσσο εἶδε μὲ καλὸ μάτι τὸν σημερινὸ πρόεδρο.

Κασμίρ, νεκροὶ λεωφορείου

Στὸ πακιστανικὸ Κασμὶρ ἔνοπλοι Τζιχαντιστὲς ἐπιτέθηκαν σὲ λεωφορεῖο καὶ σκότωσαν 56 ἄτομα καὶ τραυμάτισαν 13, ὅλα σιιτικῆς δοξασίας∙ οἱ ἀρχὲς πιστεύουν ὅτι αὐτὸ εἶναι συνέχεια τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσωνστὴν Καμπούλ, ἀλλὰ καὶ τοῦ θανάτου ἀπὸ ἀμερικανικοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς τοῦ δευτέρου στὴν ἱεραρχία στὸ χαλιφάτο τοῦ Ἰράκ. Ὁ θρησκευτικὸς πόλεμος μαίνεται στὴ περιοχή, ἐνῶ στὴν Ὑεμένη, παρὰ τὴν κήρυξη ἐκεχειρίας οἱ μάχες καὶ οἱ σαουδαραβικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ συνεχίζονται∙ ἡ ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης εἶναι πολὺ δύσκολη ὑπόθεση πλέον στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο, ἐπειδὴ τὸ μίσος μεταξὺ τῶν δύο δοξασιῶν ἔχει γίνει ἀγεφύρωτο καὶ πλημμυρίζει τὶς ψυχὲς τῶν φανατικῶν. Πάντοτε τὸ θρησκευτικὸ μίσος ἦταν χειρότερο τοῦ ἐθνικοῦ, μὲ τὸ κομμουνιστικὸ κατὰ τῶν ρεβεζιονιστῶν στὴν ἴδια ἢ καὶ σὲ χειρότερη κλίμακα ἐντάσεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.