Διεθνῶς, ἀπὸ ἀπομόνωση σὲ γελοιοποίηση

Ἡ διεθνὴς θέση τῆς χώρας ἔχει ἐπιδεινωθεῖ ἄσχημα πλέον, μὲ τὶς ἄγονες καὶ ἀπαράδεκτες πρωτοβουλίες τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἄλλα λέει ὁ κουρεμένος στὸ Γιούρογκρουπ, γιὰ τὴν ἐξόφληση τῆς δόσεως στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ ἄλλα ὁ ἴδιος στὴν ἐπιστολή του πρὸς Ἀγκέλα Μέρκελ, Κριστὶν Λαγκὰρντ καὶ Τζὰκ Λιοῦ. Τὸ πρόβλημα τῆς ἀδυναμίας πληρωμῆς γίνεται κατὰ πολὺ χειρότερο, διότι ἐπιβεβαιώνει τὴν πλήρη ἄγνοια τῶν οἰκονομικῶν μας ἀπ’ τὴν κυβέρνηση∙ εἶναι γεγονὸς ὅτι δὲν εἶχαν ἀναφέρει λέξη γιὰ τὴν πρόοδο τῆς διετίας καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη, ὅσο καὶ ἂν τοὺς τὸ ἐπισήμαιναν οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ ὁποῖοι τὸ ἀντιμετώπιζαν μὲ εἰρωνικὸ χαμόγελο. Τὸ νὰ ἀγνοεῖς τὰ ταμειακὰ διαθέσιμα θεωρεῖται ἀπ’ τοὺς τρίτους σὲ κάθε ἐπίπεδο ὡς πλήρης γελοιοποίηση.

Κατάσταση πλήρους πανικοῦ

Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι βρίσκεται σὲ κατάσταση πλήρους πανικοῦ, μὲ τὴν ἐπίκληση τῶν προεκλογικῶν της δεσμεύσεων, καὶ παντελοῦς ἀγνοίας τῆς ἐσωτερικῆς καὶ διεθνοῦς θέσεως τῆς χώρας∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιδίδεται σὲ κορῶνες ἀριστεροσύνης, μὲ τραγικὲς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν χώρα, ἀλλὰ μὲ ἀποδέκτες τὰ κομματικά του στελέχη. Ἡ καλπάζουσα πλέον ὕφεση στὴν οἰκονομία καὶ ἡ ἐκτόξευση τῶν ταμειακῶν ἐλλειμμάτων εἶναι βαρειὲς ἀλυσίδες στὰ πόδια τῆς κυβερνήσεως∙ τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν εἶναι ἐλάχιστα, ἂν ὄχι μηδαμινά, μὲ δύο μόνο ἐπιλογές: συμφωνία μὲ ἄκρως πιὸ ἐπώδυνους ὅρους ἀπὸ ἐκείνους τοῦ Νοεμβρίου, ἢ ρήξη μὲ συνακόλουθη χρεωκοπία καὶ κοινωνικὴ διάλυση. Ὁ πρωθυπουργὸς δείχνει ὁλοκάθαρα ὅτι δὲν ἔχει τὸ ψυχικὸ σθένος καὶ τὴν πολιτικὴ ἰσχὺ γιὰ ἀποφάσεις∙ εἶναι δέσμιος τῆς νοοτροπίας του καὶ τῆς ἀγνοίας του, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς συνυπεύθυνοι, διότι τοῦ παραδώσαμε τὴν ἐξουσία. Φαίνεται ὅμως ὅτι ὁ φόβος τῆς χρεωκοπίας εἶναι κυρίαρχος.

Ἐσωκομματικὰ κύριο θέμα

Στὴν πολιτική μας ζωὴ κύριο θέμα πλέον γίνεται τὰ ἐσωκομματικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, διότι αὐτὰ καθορίζουν τώρα τὶς ἀποφάσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τὴν διγλωσσία του, ἄλλα στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἄλλα στὸ ἐξωτερικό∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἄγεται καὶ φέρεται ἀπ’ τὰ κομματικὰ στελέχη, ἐνῶ οἱ ἀριστερόφωνοι ὑπουργοί του κυριαρχοῦν στὴν προπαγάνδα, μὲ τὸν κουρεμένο ὡς παλιάτσο καὶ τοὺς κομμουνιστικῆς νοοτροπίας ἀπογόνους ἐπιχειρεῖν, χωρὶς ὅμως ἐπιτυχία, τὴν καθυπόταξη τῆς Κουμουνδούρου. Στὶς συγκρούσεις διαμορφώνονται πολλὲς τάσεις, μὲ τοὺς ἐπιδόξους διαδόχους τοῦ προέδρου διαγκωνίζεσθαι δημοσίᾳ πλέον, μὲ τὴν ὑστερικὴ στὴν πρώτη γραμμή, τοὺς ἀριστεροὺς κερδίζειν στὴν στελέχωση, ἀλλὰ καὶ τοὺς πασοκογενεῖς ἀναδύεσθαι μὲ φόρα∙ τὸ χειρότερο γιὰ τὸ Μέγαρο Μαξίμου εἶναι ὅτι οἱ βουλευτές του δὲν δείχνουν μαχητικὴ διάθεση καὶ ἐμφανίζονται σὲ ἀπολογητικὸ τόνο. Ὁ πρωθυπουργὸς φαίνεται ὁ χαμένος τοῦ παιχνιδιοῦ, ὅποιο δρόμο κι ἂν ἀκολουθήσει, ἄκρως ἐπικίνδυνο γιὰ πολιτικὸ σὲ τέτοια κατάσταση.

Ἀπόρρητο ἔγγραφο τοῦ ΔΝΤ

Ἡ δημοσίευση τοῦ ἀπορρήτου ἐγγράφου τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ὅτι τελειώνει ὁ χρόνος γιὰ τὴν χώρα μας καὶ ὅτι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ κλείσουμε τὴν συμφωνία μέχρι τὶς 6 Ἰουνίου διαφορετικὰ χρεωκοποῦμε, μᾶλλον δὲν ἦταν δημοσιογραφικὴ ἐπιτυχία∙ εἶναι ἐμφανὲς ὅτι πρόκειται γιὰ διαρροὴ τοῦ Ταμείου, μὲ σκοπὸ νὰ προκαλέσει κατάσταση πανικοῦ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ πέτυχε. Ἦταν καὶ ἕτοιμη ἡ κοινὴ γνώμη νὰ δεχθεῖ τὶς προειδοποιήσεις, γιατὶ κανένας δὲν πίστευε τὶς κυβερνητικὲς ὑποσχέσεις∙ τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν τὸ ἀναμενόμενο, συμφωνία στὶς ἑπόμενες μέρες ἢ στάση πληρωμῶν. Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν εἶχε καταλάβει τίποτε κι ἔμεινε στὰ τηλεφωνήματά του πρὸς τοὺς ἡγέτες∙ δὲν ἀντιλαμβάνεται, ὅπως φαίνεται, οὔτε ἀπὸ διπλωματικὴ γλῶσσα.

Δολοφόνος τῆς Καισαριανῆς

Στὴν Ἑλβετία συνελήφθη ὁ Ἀλβανὸς δολοφόνος δύο ἀδελφῶν στὴν Καισαριανή, πρὶν τρία χρόνια∙ τὰ δύο ἀδέλφια εἶχαν ἀγοράσει καινούργιο αὐτοκίνητο τὸ ὁποῖο ἔβαζαν στὴν πυλωτὴ τῆς πολυκατοικίας τους στὴν ὁδὸ Βουτζᾶ. Ἕνα βράδυ, πρωινὲς ὧρες, ἄκουσαν τὴν σειρῆνα καὶ τρέχουν, ὅπου βλέπουν τρεῖς Ἀλβανοὺς νὰ προσπαθοῦν νὰ τὸ κλέψουν∙ μόλις τοὺς εἶδαν οἱ ἀδελφοὶ προσπάθησαν νὰ τοὺς σταματήσουν καὶ αὐτοὶ τοὺς πυροβόλησαν μὲ καλάσνικωφ. Ξύπνησαν ὅλοι καὶ εἶδαν τὸν ἕνα νεκρὸ καὶ τὸν ἄλλον τραυματισμένο ποὺ μεταφέρθηκε στὸ νοσοκομεῖο∙ σὲ πέντε μέρες πέθανε καὶ αὐτὸς καὶ μόλις τὸ ἔμαθε ἐξέπνευσε καὶ ἡ χαροκαμένη μάνα. Τὸ σπίτι ξακληρίστηκε κανονικά. Ἡ Εἰσαγγελία ἀρχίζει τὶς διαδικασίες γιὰ τὴν ἔκδοσή του.

Καὶ τὰς ὄψεις ἀμαυρωθεὶς

Οἱ τραυματισμοὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἦταν πολλοί, ἀφοῦ πολεμοῦσε συνέχεια στὴν πρώτη γραμμή, καὶ τὸ πλήρωσε∙ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ὁ πρόωρος θάνατός του προῆλθε ἀπ’ τὰ τραύματα του, ποὺ ἐξασθένισαν τὸ ἀνοσοποιητικό του σύστημα, κατὰ τὴν πρόσφατη ὁρολογία. «Περὶ τὴν Ὑρκανίαν λίθῳ τὸν τράχηλον πληγείς»∙ στὴν Ὑρκανία, στὰ βάθη τῆς Ἀσίας, μὲ λίθο ἐπλήγη στὸν τράχηλο. «Ἐξ οὗ καὶ τὰς ὄψεις ἀμαυρωθεὶς ἐφ’ ἡμέρας πολλὰς ἐν φόβῳ πηρώσεως ἐγένετο»∙ καὶ ἐξ αἰτίας του ἔχασε τὴν ὅρασή του γιὰ πολλὲς μέρες καὶ ὑπῆρξε φόβος τυφλώσεώς του. «Πρὸς Ἀρσακάνοις Ἰνδικῷ βέλει τὸ σφυρόν»∙ στοὺς Ἀρσακάνους μὲ Ἰνδικὸ βέλος κτυπήθηκε στὴν σφύρα. «Ὅτε καὶ πρὸς τοὺς κόλακας εἶπεν ἐπιμειδιάσας ‘’τουτὶ μὲν αἷμα, οὐκ ἰχώρ, οἷός τε ῥέει μακάρεσιν θεοῖσιν’’»∙ ὅταν εἶπε πρὸς τοὺς κόλακες χαμογελώντας, ‘’αὐτὸ εἶναι αἷμα ὅπως βλέπετε καὶ ὄχι ἰχώρ, τὸ ὁποῖο ρέει στοὺς μάκαρες θεούς’’.

Ἑλλάς, ἀναγνώριση προόδου

Ἡ κυβέρνηση, μὲ τὴν τελευταία ἔκθεσή της πρὸς τὴν τρόϊκα, ἀναγνωρίζει τὴν πρόοδο ποὺ σημειώθηκε τὴν τριετία, 2012-1014, στὴν οἰκονομία καὶ τὴν ἐπικαλεῖται γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ρευστότητος στὴν χώρα∙ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁμολογεῖ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μας καὶ τὶς προοπτικὲς ταχείας ἀναπτύξεως ποὺ εἶχε, ἂν δὲν μεσολαβοῦσαν οἱ ἐκλογές, ἂν καὶ τὸ τελευταῖο δὲν τὸ ἀναφέρει. Ἐπὶ τρίμηνο, μόνο οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνέφεραν στὶς δηλώσεις τους, ὅτι ἔχει σημειωθεῖ ἀνάκαμψη, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ προσπερνοῦσε, ὅπως κάνει καὶ τώρα στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας∙ ἡ διγλωσσία καὶ τὰ ψέμματα εἶναι καθημερινὰ καὶ τοῦ τὰ καταγγέλλει ἡ Νέα Δημοκρατία, διότι μὲ αὐτὰ τὰ ψέμματα παρέσυρε τοὺς ψηφοφόρους καὶ μὲ τὶς ἐξαγγελίες του ὅτι θὰ καταργήσει τὸ μνημόνιο καὶ θὰ διώξει τὴν τρόϊκα. Μὲ τὴν διγλωσσία διαιωνίζει ὅμως τὴν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης τῶν οἰκονομικῶν κύκλων. Ἡ δειλία πληρώνεται.

Κύπρος, εὐνοϊκὲς ἐνδείξεις

Τὸ κλίμα στὴν συνάντηση τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη μὲ τὸν Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ ἦταν πολὺ καλό, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ σαράντα χρόνια τοῦ διχασμοῦ τῆς μεγαλονήσου∙ προχθὲς πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση στὴν Δερύνεια, τῆς κατεχομένης Ἀμμοχώστου, μὲ τὴν συμμετοχὴ Ἑλλήνων καὶ Τουρκοκυπρίων καὶ κύριο αἴτημα τὴν ἐλεύθερη διακίνηση στὶς δυὸ περιοχὲς καὶ τὴν αἴσια κατάληξη τῶν διακοινοτικῶν διαπραγματεύσεων. Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς Ἀμμοχώστου θεωρεῖται ὡς τὸ πρῶτο βῆμα, μαζὶ μὲ τὴν ἐλεύθερη διακίνηση καὶ τὴν σταδιακὴ καθιέρωση τῶν συναλλαγῶν σὲ εὐρὼ καὶ στὰ Κατεχόμενα∙ ἡ ἑπόμενη συνάντηση τῶν δύο ἡγετῶν γίνεται τὴν Παρασκευή, ἐνῶ οἱ δύο διαπραγματευτὲς συναντῶνται συχνότερα. Φαίνεται ὅτι ὁ Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ διαθέτει ἐλευθερία κινήσεων, ἂν καὶ ὅλα θὰ κριθοῦν ἀπ’ τὴν τελικὴ στάση τῆς Ἄγκυρας∙ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ Τουρκία ἀποδέχεται ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς της στὴν Κύπρο, ἂν καὶ οἱ πιέσεις ἀπ’ τοὺς Τουρκοκύπριους εἶναι πολὺ ἰσχυρές.

Ἰνδίες, Κίνα, συμφωνίες

Μὲ συμφωνίες οἰκονομικῆς συνεργασίας, 22 δις δολλαρίων, συνοδεύθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἰνδοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα καὶ οἱ συνομιλίες του μὲ τὸν πρόεδρο καὶ τὸν ὁμόλογό του∙ ὁ Ναρέντρα Μόντι ἄρχισε τὴν τριήμερη ἐπίσκεψη μὲ πρῶτο σταθμὸ τὴν ἀρχαία πρωτεύουσα Ξιάν, ἀπ’ τὴν ὁποία ξεκίνησε ἡ διάδοση τοῦ βουδισμοῦ στὴν χώρα, καὶ συνεχίσθηκε στὸ Πεκῖνο καὶ στὴν Σαγκάη. Οἱ δύο μεγάλοι τῆς Ἀσίας ἐπέμειναν στὴν βελτίωση τῆς στενῆς πολιτικῆς τους συνεργασίας, γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς παγκοσμίου εἰρήνης, ὅπως διακήρυξαν, καὶ τῆς ἐμβαθύνσεως τῆς οἰκονομικῆς∙ οἱ οἰκονομίες τους θεωροῦνται συμπληρωματικές, μὲ τὶς Ἰνδίες πρωτοπόρες στὴν ψηφιακὴ καὶ φαρμακευτικὴ τεχνολογία καὶ τὴν Κίνα στὶς μεταφορὲς καὶ στὴν βαρειὰ βιομηχανία. Ἤδη ἔχουν ἀναλάβει κινεζικὲς ἐπιχειρήσεις τὴν κατασκευὴ γραμμῶν γρήγορων τραίνων στὶς Ἰνδίες καὶ τράπεζες τὴν χρηματοδότηση ἔργων ὑποδομῆς ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχει μεγάλη ἀνάγκη∙ ἀλλάζει ἡ οἰκονομία τους μὲ 8% ἀνάπτυξη.

ΣΥΡΙΖΑ, ὁλοκληρωτικὸς πόλεμος διαδοχῆς

Σὲ ὁλοκληρωτικὸ ἐσωτερικὸ πόλεμο διαδοχῆς τοῦ Ναπολεοντίσκου ἔχουν ἀποδοθεῖ στὸν ΣΥΡΙΖΑ μὲ ἄγνωστο τὸν ἀριθμὸ τῶν συνιστουσῶν, ἀκόμη καὶ μεταξύ τους καὶ ὄχι μόνο στὴν κοινὴ γνώμη∙ ὅλοι τους ἔχουν σηκώσει μπαϊράκι καὶ διεκδικοῦν τὴν ἀντιμνημονιακὴ σημαία, μὲ πρώτη πλέον τὴν ὑστερικὴ τῆς Βουλῆς ἡ ὁποία ἀξιοποιεῖ καὶ τὶς ἐκ τῆς θέσεώς της συνταγματικὲς ἐξουσίες. Παρόμοιο φαινόμενο διαλύσεως καὶ ἀλληλοεξοντώσεως δὲν ἔχει καταγραφεῖ σὲ κυβερνητικὴ παράταξη, ὄχι μόνο μεταπολεμικά, ἀλλὰ καὶ στὴν νεώτερη ἱστορία μας∙ τὸ κύριο ἐπιχείρημα εἶναι ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας στὴν Βουλή, ἐὰν αὐτὴ περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις καὶ φορολογικὰ μέτρα, ἐκτὸς τῶν προγραμματικῶν τους δεσμεύσεων. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο δεδομένο, ἀφοῦ ἤδη ὁ λογαριασμὸς ἀνερχόταν τουλάχιστον σὲ ἕξι δις εὐρὼ στὸ τέλος Ἀπριλίου καὶ αὐξάνεται κατακόρυφα, διότι ἐπιδεινώνεται ἡ ὕφεση στὴν οἰκονομία∙ οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς ὑπολογίζουν σὲ μερικὲς ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια τὴν καθημερινὴ ἐπιβάρυνση ἀπ’ τὴν καθυστέρηση τῆς συμφωνίας. Ἡ ἀντιπολίτευση σύσσωμη, μὲ πρώτη τὴν Νέα Δημοκρατία, τοὺς καταγγέλλει γιὰ τὰ ἐγκλήματα αὐτὰ κατὰ τῆς οἰκονομίας καὶ τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση παραμένει βραχυκυκλωμένη στὶς συνιστῶσες της, μὲ τὸν πρωθυπουργὸ παρακολουθεῖν ἀπ’ τοῦ Μαξίμου τὰ γεγονότα ὡς ἁπλὸς θεατὴς καὶ τίποτε περισσότερο.

Οἱ ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ ἔχουν ξεφύγει ἀπὸ κάθε ἔλεγχο∙ αὐτὸ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπ’ τὶς μαραθώνιες συνεδριάσεις τοῦ Κυβερνητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν κομματικῶν ὀργάνων, ὅπου οἱ διαφωνίες εἶναι πάμπολλες καὶ ἐκφράζονται, ὄχι μόνο μὲ ἐπιχειρήματα, ἀλλὰ καὶ μὲ κοσμητικὰ ἐπίθετα, σὲ εὐρεῖα χρήση ἀπ’ τοὺς εὐγενεῖς συντρόφους. Ἡ δημοσίευση τῶν διαφωνιῶν γίνεται ἀπ’ τὴν διαπλοκὴ μόνο ἀπὸ προχθές, ὅταν οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν τάσεων τὶς διοχετεύουν στὸν τύπο, διότι ἀποβλέπουν στὴν διάχυσή τους στὴν κοινὴ γνώμη καὶ στοὺς ψηφοφόρους τους∙ ἡ παρέμβαση τῆς ὑστερικῆς, σὲ ἄκρως ὑψηλοὺς τόνους, ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα, ἐκ τῆς θέσεώς της. Δὲν ἔχει παρατηρηθεῖ ἄλλη φορὰ ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς νὰ διαφωνεῖ σὲ τόσο σοβαρὰ θέματα μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ νὰ μὴν ἀντιδρᾶ ὁ τελευταῖος∙ ὅταν συμβαίνει αὐτό, ἕνας ἐκ τῶν δύο παρατεῖται ἢ ἐξωθεῖται σὲ παραίτηση, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συγκρούονται ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος τῇ τάξει στὸ πολίτευμα τῆς χώρας. Αὐτὸ δὲν σκεπάζεται διὰ τῆς σιωπῆς, διότι θὰ παρουσιασθεῖ μπροστά τους κατὰ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας καὶ τῶν φορολογικῶν μετρων∙ οἱ ἄλλες τάσεις δὲν πᾶνε πίσω καὶ ὅλοι τους ἀνταγωνίζονται μεταξύ τους σὲ ἀκραῖα συνθήματα. Στὴν πράξη ἀντιγράφουν τὸν προεκλογικὸ Ναπολεοντίσκο καὶ ὑπερακοντίζουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο∙ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι γνωστό, ἡ καταστροφὴ ὅλων τους.

Οἱ ἐπιπτώσεις ὅμως στὴν χώρα εἶναι τὸ ζητούμενο∙ τὰ ταμειακὰ ἐλλείμματα τρέχουν μὲ ἰλιγγιώδη ταχύτητα καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν οἰκονομία ἔχει καταβαραθρωθεῖ μαζὶ μὲ τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἐξαφάνιση τῆς ρευστότητος. Ὅταν ὁ Ναπολεοντίσκος ἔλεγε στὴν Εὐρώπη, ὅτι εἴμαστε διαφθαρμένη χώρα, ὁ κουρεμένος, ὅτι εἴμαστε καταχρεωμένοι, καὶ ὁ ὑπουργὸς προϋπολογισμοῦ, ὅτι δὲν ἔχει χρήματα γιὰ τὶς συντάξεις, πρέπει νὰ γνώριζαν ὅτι ἔβαζαν νάρκη στὴν λειτουργία τῆς ἀγορᾶς καὶ στὴν ἐμπιστοσύνη τῆς οἰκονομίας∙ ἂν δὲν τὸ γνώριζαν εἶναι ἀκόμη χειρότερο, διότι αὐτὰ τὰ μαθαίνουν οἱ μικροὶ τῆς ἀγορᾶς καὶ οἱ πρωτοετεῖς φοιτητὲς Οἰκονομικῶν∙ δὲν ὑπάρχει πλέον δικαιολογία, παρὰ μία, φεύγουν τὸ ταχύτερο δυνατόν, διότι διαφορετικὰ δὲν ἀποκαθίσταται ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν ἀγορὰ καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη εἶναι τὸ ἅπαν τῆς οἰκονομίας. Οἱ δικαιολογίες, «παραπλανήθηκα», εἶναι γιὰ τὰ μαθητικὰ συμβούλια καὶ ὄχι γιὰ πρωθυπουργό∙ ἄλλωστε καὶ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις προχωροῦν μὲ βῆμα σημειωτόν, διότι δὲν τολμάει ὁ Ναπολεοντίσκος νὰ ἐλέγξει τὶς συνιστῶσες καὶ περισσότερο τὶς πανίσχυρες συντεχνιακές, μὲ τὶς ρίζες τους στὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ. Ἡ ἀγανάκτηση τοῦ κόσμου ἐξελίσσεται σὲ ἔκρηξη, διότι κανένας δὲν πιστεύει ὅτι θὰ πληρωθοῦν οἱ συντάξεις τὴν ἄλλη ἑβδομάδα, ὅταν σὲ πολλὲς δημόσιες ὑπηρεσίες πληρώνονται μὲ καθυστέρηση οἱ μισθοὶ καὶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα εἶναι τυχεροὶ ὅσοι παίρνουν ἔναντι, οἱ ἄλλοι περιμένουν…

Ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση εἶναι τὸ χειρότερο∙ ἡ χαρὰ τῆς νίκης κράτησε μόλις λίγες ἑβδομάδες στὴν Εὐρώπη καὶ τὰ φιλικὰ κόμματα καταβαραθρώνονται, ὅπως οἱ PODEMOS τῆς Ἱσπανίας, ποὺ ἀποκηρύσσουν πλέον μετὰ βδελυγμίας, μπὰς καὶ διασωθοῦν, τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι ὅτι τὴν ἀπομόνωση τὴν πληρώνει ἡ χώρα καὶ μάλιστα μὲ ἄσχημο τρόπο∙ μᾶς ἀπομένει μόνο ἡ ἐπικάλυψη τῆς Εὐρώπης καὶ δὴ τῆς Εὐρωζώνης, διαφορετικὰ θὰ ὁδηγούμασταν καὶ σὲ ἐθνικὴ καταστροφή, πέραν τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς διαλύσεως. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἤδη μετὰ δυσκολίας ἀνέχονται τὸν πρωθυπουργό, ὅπως ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, στὴν ὁποία καταφεύγει συνέχεια γιὰ βοήθεια∙ δὲν εἶναι τόσο τὸ ὅτι τὴν καθύβριζε χυδαιότατα ὡς ἀντιπολίτευση, αὐτὸ τὸ προσπερνάει, ἀλλὰ τὸ ὅτι δὲν καταλαβαίνει τὴν διπλωματική της γλῶσσα. Ὅταν ἡ καγκελάριος ὑπογραμμίζει ὅτι, πρέπει πρῶτα νὰ γίνει ἡ ἀξιολόγηση καὶ μετὰ νὰ συζητήσουν, ἐννοεῖ ὅτι δὲν τῆς ἐπιτρέπεται ἀπ’ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς κανονισμοὺς νὰ παρέμβει πρίν, διότι διαφορετικὰ ἡ κάθε χώρα μὲ προβλήματα θὰ ζητοῦσε τὴν παρέμβασή της∙ παρενέβη τὸν Νοέμβριο τοῦ 2012, ἀλλὰ ὅταν εἶχε γίνει ἡ ἀξιολόγηση καὶ ἐμεῖς εἴχαμε ἐκπληρώσει ὅλες τὶς προϋποθέσεις. Τὸ ἀντίστοιχο γίνεται, καὶ ἀκόμη χειρότερα, μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν∙ μόνο συμβουλὲς δύναται δῶσαι καὶ αὐτὲς πολὺ διακριτικά, διότι οἱ ἄλλοι ἐνοχλοῦνται.

Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ὕφεση καὶ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς ἕνα πρᾶγμα θυμίζουν στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους τὸ τί ἔχασαν μὲ τὶς ἐκλογὲς καὶ τί χάνουν μὲ τὴν συνεχιζόμενη πολιτικὴ ἀβεβαιότητα∙ ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς ψήφισε σὲ μικρὸ ποσοστὸ ΣΥΡΙΖΑ, ἂν καὶ τώρα αὐτοὶ εἶναι οἱ πιὸ μανιακοὶ κατὰ τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ σὲ μεγαλύτερο ποσοστὸ ψήφισαν οἱ συνταξιοῦχοι καὶ οἱ κρατικοδίαιτοι. Αὐτοὶ δὲν ἀπογοητεύθηκαν ἀπ’ τὶς πρῶτες βδομάδες, ὅπως οἱ μικρομεσαῖοι τῆς ἀγορᾶς∙ μετὰ ὅμως τὶς καθυστερήσεις στὶς πληρωμὲς τῶν συντάξεων, τὶς ἐλλείψεις στὰ νοσοκομεῖα, ὅπου οὔτε γάζες καὶ φρυγανιὲς δὲν ὑπάρχουν, καὶ τὸν θάνατο πολλῶν φίλων τους, διότι τοὺς διώχνουν ἀπ’ τὶς κλινικές, τοὺς ἔχει πιάσει πανικός. Αὐτοὶ ὅλοι θυμοῦνται τώρα τὸ τί ἔχασαν ἀπ’ τὴν περιπέτεια τῶν ἐκλογῶν, ἀλλὰ καὶ βλέπουν μὲ τρόμο τὴν ἀβεβαιότητα τῆς αὐριανῆς ἡμέρας∙ ἐὰν μείνουν γιὰ πολὺ στὴν ἐξουσία, τὸ τί ἄλλο χειρότερο μποροῦν νὰ περιμένουν, «ἂν ὑπάρχει χειρότερο», λένε στὶς μεταξύ τους ἐξομολογήσεις. Αὐτὰ τὰ στρώματα ἀντιδροῦν ὡς θρυαλλίς στὶς κοινωνικὲς διεργασίες∙ ἡ προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς δὲν ἔχει πλέον ἀπήχηση, ὅταν ἀκούει ὁ κόσμος πολλοὺς κυβερνητικοὺς βουλευτές, ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἀκροδεξιᾶς, ὅτι θὰ καταψηφίσουν τὴν συμφωνία στὴν Βουλή. Καὶ μόνο οἱ δηλώσεις καλλιεργοῦν τὸ πολιτικὸ κλίμα τῆς διαλύσεως καὶ εἶναι δύσκολο πολὺ στὸν καθένα τους νὰ ἀλλάξει ἔπειτα στὴν ψηφοφορία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.