Σαμαρᾶς, ὥρα ἀποφάσεων, εὐθύνης, ἀλήθειας

Στὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν του πρέπει νὰ προχωρήσει ὁ πρωθυπουργός, τόνισε ὀ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ τὶς ἀναγκαῖες ἀποφάσεις καὶ τὴν ἀλήθεια πρὸς τὸν λαό∙ στὴν ὁμιλία του στὸν ΣΕΒ ὁ τέως πρωθυπουργὸς παρουσίασε τὶς ἐπιτυχίες τῆς κυβερνήσεώς του -τὶς ὁποῖες ἀναγνωρίζει τώρα ἡ κυβέρνηση στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ ὄχι στὸ ἐσωτερικό- καὶ ὑπογράμμισε ὅτι ἔχασε πολύτιμο χρόνο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγούμαστε σὲ νέο μνημόνιο πενῆντα δις εὐρὼ καὶ φορολογικὰ μέτρα ἀναλόγως, ἀπὸ πέντε μέχρι δεκαπέντε δις. Κάθε μέρα ποὺ περνᾶ ἐπιβαρύνεται ἡ κατάσταση, ἐνῶ ἂν δὲν γινόταν ἐκλογὲς ἡ Ἑλλὰς θὰ εἶχε πολὺ ὑψηλοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως καὶ θὰ εἶχε βγεῖ στὶς ἀγορές∙ ὁ ἴδιος εἶχε δεχθεῖ νέα μέτρα λιγώτερο ἀπὸ ἕνα δις, ἐνῶ τώρα παζαρεύουν δεκαπέντε.

Παρεμβάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς

Ἡ Ἐπιτροπὴ παρμεβαίνει πλέον ἀποφασιστικὰ στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, γιὰ κατάληξη σὲ συμφωνία τὶς ἑπόμενες μέρες καὶ ἄρση τοῦ ἀδιεξόδου∙ τὸ ἔγγραφο ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος διαψεύσθηκε, ἀλλὰ δὲν ἀπέχει πολὺ ἀπ’ τὴν πραγματικότητα. Τὸ κρίσιμο παραμένει τὰ φορολογικὰ μέτρα, ὕψους 5-6 δις εὐρὼ καὶ οἱ μεταρρυθμίσεις, καὶ πῶς θὰ τὰ περάσει ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπ’ τὴν Βουλή, διότι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ψήφιση τῶν νόμων γιὰ ἐκταμίευση τῶν χρημάτων∙ τὰ χρονικὰ περιθώρια ἐξαντλήθηκαν καὶ ἀπομένει ὁ πρωθυπουργὸς καὶ τὸ κόμμα του, ἢ μᾶλλον ἡ κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, διότι, ἐὰν τοῦ φύγουν περισσότεροι ἀπὸ δεκατρεῖς βουλευτές, τότε χάνει τὴν δεδηλωμένη καὶ ἀναδεικνύει ἡ Βουλὴ ἄλλον πρωθυπουργὸ μᾶλλον μεταβατικῆς περιόδου, μέχρι τὴν προσφυγὴ σὲ κάλπες. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τὸ ἐπανέλαβε στὸν ΣΕΒ, τὸ ἐρώτημα εἶναι, ποιὰ πλειοψηφία θὰ τὰ ψηφίσει καὶ ποιὰ κυβέρνηση θὰ ἐφαρμόσει τὰ μέτρα.

ΣΥΡΙΖΑ, πεδίο συγκρούσεων

Σὲ πεδίο ἀνοικτῶν πλέον συγκρούσεων μετατρέπεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καθὼς θεωρεῖται δεδομένο, ὅτι κλείνει ἡ συμφωνία, χωρὶς καμμία προεκλογικὴ δέσμευση ἐκπληρώνεσθαι∙ οἱ τάσεις στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμαδα, μὲ προέκταση στὰ κομματικὰ στελέχη, ὅπως διαμορφώνεται ἀλλὰ καὶ ἀλλάζει συνέχεια, εἶναι πέντε: οἱ προεδρικοί, μᾶλλον οἱ περισσότεροι, ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα δεύτερη, οἱ πασοκογενεῖς τρίτη, μὲ διασυνδέσεις στὸν κρατικὸ μηχανισμό, ἡ ὑστερικὴ τέταρτη, καὶ οἱ ἀναρχοαυτόνομοι, χωρὶς συγκεκριμένη συγκρότηση. Φυσικὰ ὅλα εἶναι ρευστά, ὅπως συμβαίνει στοὺς βουλευτές, ἀλλὰ παραμένουν οἱ ὁμηρικοὶ καυγάδες, μὲ κοσμητικὰ ἐπίθετα ἐν ἀφθονίᾳ νὰ τονώνουν τὰ νεῦρα ὅσων εἶναι σχετικὰ ἤρεμοι∙ ἡ κυβέρνηση φαίνεται ὅτι ἔχει κάποια ἐνημέρωση γιὰ τὰ διαδραματιζόμενα, διότι στὸν ἀκροδεξιὸ συνεταῖρο της τὰ πράγματα εἶναι χειρότερα. Ἡ ὀργὴ τοῦ κόσμου ἀπ’ τὴν νέα ἐξαθλίωση, χειρότερη ἀπ’ τὴν προηγούμενη, τοὺς καθορίζει∙ κανένας βουλευτὴς δὲν θέλει νὰ χαρακτηρισθεῖ μνημονιακός. Ὡς διέξοδο ἀποχαρακτηρισμοῦ βλέπουν μόνο τὴν καταψήφιση.

Σαρκασμὸς πρὸς ὑστερικὴ

Τὸν σαρκασμὸ τῶν συριζαίων καὶ τῶν ἀντιπάλων της δέχεται πλέον ἡ ὑστερική, μὲ τὰ ὅσα κάνει καὶ περισσότερο ἐξαγγέλλει∙ ὁ πρῶτος ἀντιπρόεδρός της ἀπάντησε, στὶς δηλώσεις της ὅτι δὲν δίδει τὰ διαθέσιμα τῆς Βουλῆς στὴν κυβέρνηση, ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀδιανόητο καὶ προσβολὴ πρὸς τὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τὸν τρόπο τοῦ σκέπτεσθαι τῶν κυβερνητικῶν παραγόντων διερευνοῦμε, διότι ὅλες τους οἱ ἐνέργειες κινοῦνται στὰ ὅρια τῆς νομιμότητος∙ δὲν εἶναι νόμιμο ἡ ἀποστέρηση ἀπ’ τὰ νοσοκομεῖα τῶν ρευστῶν τους, γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος -ποιᾶς πατρίδος; αὐτῆς τοῦ Ναπολεοντίσκου ποὺ ἐπὶ τετράμηνο ἀσυστόλως περὶ ἄλλα πολλὰ τυρβάζει-, διότι καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν ἡλικιωμένων μετράει πολὺ περισσότερο.

Ἐπικουρικό, πρὸς διάλυση

Πρὸς πλήρη διάλυση βαδίζει πλέον τὸ ΕΤΕΑ, τὸ Ταμεῖο Ἐπικουρικῆς Συντάξεως, καθὼς δὲν ἔχει καθόλου διαθέσιμα καὶ τὸ προεδρεῖο του προετοιμαζόταν γιὰ τὴν πώληση τῶν ὁμολόγων του στὸ ἕνα τέταρτο περίπου τῆς ἀξίας τους∙ μετὰ τὴν περικοπὴ τοῦ χρέους καὶ τὴν ἀφαίμαξη τῶν ἀποθεματικῶν του τὸ Ταμεῖο ἔχει μείνει σχεδὸν κενό. Τὰ κεφάλαιά του προέρχονταν ἀπ’ τὶς εἰσφορὲς τῶν ἀσφαλισμένων καὶ ἀναλόγως πρὸς αὐτὲς καθοριζόταν καὶ ἡ σύνταξή τους∙ ἔφθασαν μάλιστα στὸ σημεῖο οἱ περισσότεροι συνταξιοῦχοι νὰ παίρνουν τώρα ἐπικουρικὴ σύνταξη τὸ 30% ἢ καὶ λιγώτερο τῶν ὅσων πλήρωναν μηνιαίως τὴν τελευταία τους πενταετία καὶ τώρα ἀπειλεῖται καὶ αὐτὴ ἡ σύνταξη, ἐνῶ τὰ νοσοκομεῖα ὑπολειτουργοῦν λόγῳ ἐλλείψεων.

Ἀλέξανδρος ἁπλῶς γράφων

Ὁ Ἀλέξανδρος δὲν γνώριζε τὸ τί εἶναι φόβος καὶ περιφρονοῦσε βαθύτατα τοὺς κινδύνους∙ συνήθως ὁ βασιλεὺς μὲ τοὺς ἑταίρους του ἔσπαζε πάντα πρῶτος τὴν ἐχθρικὴ ἄμυνα καὶ ἔτρεπε τοὺς ἀντιπάλους του σὲ φυγή. «Ἐν Ἰσσῷ ξίφει τὸν μηρόν, ὡς Χάρης φησίν, ὑπὸ Δαρείου τοῦ βασιλέως εἰς χεῖρας αὐτῷ συνδραμόντος»∙ στὴν Ἰσσὸ ἐπλήγη μὲ ξίφος στὸν μηρό, ὅπως γράφει ὁ Χάρης, ἀπ’ τὸν βασιλέα Δαρεῖο ποὺ ἐνεπλάκη στὰ χέρια μαζί του. «Αὐτὸς δ’ Ἀλέξανδρος ἁπλῶς γράφων καὶ μετὰ πάσης ἀληθείας πρὸς Ἀντίπατρον»∙ ὁ ἴδιος δὲ ὁ Ἀλέξανδρος μὲ ἁπλοϊκότητα ἐκθέτει ὅλη τὴν ἀλήθεια πρὸς τὸν Ἀντίπατρο. «’’Συνέβη δέ μοι’’φησί ‘’καὶ αὐτῷ ἐγχειριδίῳ πληγῆναι εἰς τὸν μηρόν»∙ ‘’καὶ συνέβη αὐτὸς μὲ ἐγχειρίδιο πλήξειν με στὸν μηρό. «Ἀλλ’ οὐδὲν ἄτοπον οὔτε παραχρῆμα οὔθ’ ὕστερον ἐκ τῆς πληγῆς ἀπήντησεν’’»∙ ἀλλὰ τίποτε τὸ σοβαρὸ οὔτε ἀμέσως οὔτε ὕστερα προέκυψε ἀπ’ τὴν πληγή’’

Διόγκωση τρίτου μνημονίου

Οἱ καθυστερήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι εἶναι δειλὸς καὶ φοβᾶται τὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν του, ἔχει προκαλέσει ἱστορικῶν διαστάσεων οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ καταστροφὴ στὴν χώρα, πέραν τῆς γελοιοποιήσεώς μας διεθνῶς∙ ἡ ὕφεση εἶναι καλπάζουσα, μὲ ἄγνωστες τὶς διαστάσεις της, ὅταν ἐγκαταλείψει τὴν ἐξουσία θὰ μετρηθοῦν οἱ ζημίες. Τὸ τρίτο μνημόνιο εἶναι δεδομένο καὶ ἀπομένει πρὸς προσδιορισμὸ τὸ ὕψος του, διότι καθημερινά, ὅσο καθυστερεῖ ἡ ἀξιολόγηση, τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα αὐξάνεται κατὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρώ, ἐπειδὴ ἁπλούστατα δὲν δουλεύει ἡ οἰκονομία∙ ἤδη ὁ ἀντικαγκελάριος τῆς Γερμανίας τὸ ἀνεβάζει σὲ πενῆντα δις, ὅταν τὸν Φεβρουάριο κυμαινόταν σὲ δὲκα μὲ δεκαπέντε καὶ ἐὰν ἔκλειναν τὴν ἀξιολόγηση ἐγκαίρως δὲν θὰ χρειαζόμασταν μᾶλλον τρίτο μνημόνιο∙ ἐὰν δὲ δὲν γίνονταν ἐκλογές, θὰ εἴχαμε βγεῖ ἤδη στὶς ἀγορές, ὅπως ἔκανε ἡ Κύπρος μὲ χειρότερες συνθῆκες, καὶ ἡ οἰκονομία θὰ ἔτρεχε 2,5-3% τουλάχιστον, στὶς πρῶτες στὴν Εὐρωζώνη.

Κλιμάκωση τῶν Ἰσλαμιστῶν

Οἱ Ἰσλαμιστὲς κλιμάκωσαν τὶς ἐπιθέσεις τους στὸ Ἰρὰκ καὶ κατέλαβαν τὴν πρωτεύουσα Ραμαντὶ τῆς μεγαλύτερης ἐπαρχίας τῆς χώρας, Ἀνβάρ, στὰ σύνορα μὲ Συρία, Ἰορδανία καὶ Σαουδικὴ Ἀραβία, ἀλλὰ ἔχασαν τὴν μάχη τῆς Παλμύρας καὶ ἀποσύρθηκαν ἀπ’ τὴν ἱστορικὴ πόλη, μετὰ ἀπὸ ἀντεπίθεση τοῦ συριακοῦ στρατοῦ∙ τὰ περίφημα ἐρείπια τῆς ἀρχαίας πόλεως, κέντρο ἐμπορίου τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ, διασώθηκαν. Ἀλλὰ στὸ Ἰρὰκ φαίνεται ὅτι οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις, Σιίτες στὴν πλειοψηφία τους, δὲν ἔχουν πετύχει ἀκόμη τὴν ἀναδιοργάνωσή τους γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς Σουνίτες τοῦ χαλιφάτου∙ στὴν ἀνακατάληψη τοῦ Τικρὶτ συνέβαλαν τὰ μέγιστα οἱ ἐπαναστατικοὶ φρουροὶ τοῦ Ἰράν, καὶ αὐτοὶ παρεμβαίνουν τώρα στὸ κρίσιμο Ραμαντί∙ ὁ ἔλεγχος τῆς Ἀνβὰρ σημαίνει ὅτι οἱ Τζιχαντιστὲς ἔχουν ἐλεύθερη τὴν ἐπικοινωνία τους μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. Ἡ δύναμή τους προέρχεται ἀπ’ τὰ πετρέλαια ποὺ ἐξάγουν λαθραῖα καὶ ἀπ’ τὴν βοήθεια τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο καὶ τῆς Βομβάης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1399 δολλάρια, καὶ 136,4150 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκαν, χρυσός, 1222,15, καὶ πετρέλαιο, 67,12. Οἱ ἐξέλιξεις στὴν Μέση Ἀνατολή, μὲ τὴν κατάληψη τοῦ Ραμαντὶ ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστές, καὶ οἱ συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοὶ τῆς σαουδαραβικῆς ἀεροπορίας στὴν Ὑεμένη προκαλοῦν ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, ὡς πρὸς τὴν ὁμαλὴ ροὴ τοῦ πετρελαίου ἀπ’ τὴν Μέση Ἀνατολή∙ ἡ ὕφεση τῆς ρωσικῆς οἰκονομίας, κατὰ 1,9% τὸ πρῶτο τρίμηνο δὲν δημιούργησε ἀνησυχία, καὶ γιατὶ ἦταν ἀναμενόμενη καὶ γιατὶ εἶναι περιορισμένη ἡ ἀπήχησή της στὴν διεθνῆ ἀγορά∙ ἀντιθέτως ἡ ἐπίσκεψη στὴ Μόσχα τῆς σκληρῆς τοῦ Πενταγώνου, Βικτώριας Νούλαντ, θεωρήθηκε ὡς σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεών τους∙ εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸ Κίεβο προηγουμένως καὶ συζητήσει τοὺς ὅρους ἐφαρμογῆς τῆς συμφωνίας. Ἡ Μέση Ἀνατολὴ ὁδηγεῖ σὲ συνεννόηση τοὺς δύο μεγάλους, ἔστω καὶ ἄκοντες.

Σκόπια νέες διαδηλώσεις

Στὰ Σκόπια ἔγιναν μεγάλες διαδηλώσεις, μὲ τὴν συμμετοχὴ δεκάδων χιλιάδων, κατὰ τῆς κυβερνήσεως καὶ μὲ κύριο αἴτημα, τὴν παραίτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ οἱ διαδηλωτὲς θεωροῦν τὸν Νικόλα Γκρουέφσκυ ὡς συντονιστὴ τῶν προσφάτων συγκρούσεων στὸ Κουμάνοδο μὲ 22 νεκροὺς Ἀλβανοὺς Κοσσοβάρους καὶ ἀστυνομικούς. Ὁ ἐπὶ δεκαετία σχεδὸν πρωθυπουργὸς καὶ ἐκλεκτὸς κάποτε τῶν Ἀμερικανῶν, αἰσθάνεται τώρα ὅτι φεύγει ἡ ἄμμος κάτω ἀπ’ τὰ πόδια του∙ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες γνώριζαν τὴν ἄφιξη τῶν δεκάδων ἐνόπλων Κοσσοβάρων καὶ τὴν παραμονή τους στὶς μεθοριακὴ πόλη, πρὶν ξεσπάσουν τὰ αἱματηρὰ ἐπεισόδια∙ ἄλλοι, θεωρούμενοι πιὸ ἔγκυροι, ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Νικόλα Γκρουέφσκυ δὲν ἐλέγχει πλέον τὶς μυστικές του ὑπηρεσίες καὶ ὅτι ὅλα ἔγιναν γιὰ τὸ ρωσικὸ φυσικὸ ἀέριο…

Ἀλβανία, ζήτημα θαλάσσης

Ἡ Ἀλβανία, μὲ διακοίνωση πρὸς τὸν Ἕλληνα πρεσβευτὴ στὰ Τίρανα, ἔθεσε ζήτημα θαλασσίων συνόρων καὶ ἀναμένει ἀπάντηση∙ ἡ Ἀθήνα δὲν ἀπάντησε καὶ μελετάει τὸ πρόβλημα, διότι αὐτὸ σημαίνει ἀμφισβήτηση τῆς χαράξεως τῶν θαλασσίων συνόρων τοῦ 2008. Ἀπ’ τὸ κείμενο τῆς διακοινώσεως φαίνεται καθαρὰ ὅτι δὲν ἔχουν μελετήσει τὸ θέμα καὶ ὅτι μᾶλλον ἐξυπηρέτηση κάνουν πρὸς τὴν Ἄγκυρα καὶ ἄλλους τρίτους, ἂν καὶ ἐμμέσως ζητάει καὶ ἐπαναχάραξη τῶν συνόρων, κυρίως στὴν Θεσπρωτία∙ τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς χώρας εἶχε ἀπορρίψει τὴν συμφωνία, μετὰ ἀπὸ προσφυγὴ τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ, παρ’ ὅλο ποὺ εἶχε ἐγκριθεῖ ἀπ’ τὴν Βουλή. Κυρίως ἀμφισβητεῖ τὴν θαλάσσια ζώνη τῶν Διαπουντίων νήσων, βορειοδυτικὰ τῆς Κέρκυρας, μὲ ἐπιχείρημα ὅτι δὲν δικαιοῦνται ὑφαλοκρηπίδος∙ τὶς τουρκικὲς θέσεις ἀναπαράγει εὐθέως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.