Διαφοροποίηση τῶν ἀτλαντικῶν κηδεμόνων

Ἡ διαφοροποίηση τῶν ἀτλαντικῶν κηδεμόνων τοῦ Ναπολεοντίσκου, δηλαδὴ τῶν κερδοσκόπων, ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ διμήνου, αὐτὸς ὅμως δὲν τὸ κατάλαβε∙ μᾶλλον γιατὶ προωθοῦσαν τὸν κουρεμένο, ἀλλὰ τὸν ἐγκατέλειψαν καὶ αὐτόν. Ἡ ἀναζήτηση διαδόχου πολιτικοῦ σχήματος -καὶ ὄχι κυβερνήσεως, διότι αὐτὸ τὸ σχέδιο τὸ ἔχουν ξεγράψει ἐπίσης ἀπὸ καιρό, ὅταν διαπίστωσαν τὴν πλήρη ἀνικανότητα τοῦ ἐκλεκτοῦ τους-, εἶναι τὸ ζητούμενο, ἀλλὰ δὲν βρίσκουν εὔκολα λύση∙ εἶχαν τὸ ΠΑΣΟΚ, μὲ τὶς παραλλαγές του, καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ αὐτὰ τελείωσαν… Ἀπ’ τὰ κείμενά τους φαίνεται ὅτι δὲν περίμεναν δύο πράγματα: τὴν ἀπότομη ὕφεση καὶ τὴν ἐξάντληση τοῦ δημοσίου ταμείου καὶ τὴν πλήρη πολιτικὴ ἀνεπάρκεια τοῦ ἀρχηγοῦ∙ δείχνουν ὅτι δὲν καταλάβαινε οὔτε τὶς ἐντολὲς ποὺ τοῦ ἔδιναν, ἔδειξε γρήγορα τάσεις μικρομεγάλου!

Συμφωνία, πολιτικὴ ἀπόφαση

Στὴν ἐπίτευξη συμφωνίας ἐντὸς δεκαπέντε ἡμερῶν προσανατολίζονται οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὶς ἀνάλογες ἐγγυήσεις ἀπ’ τὴν Ἀθήνα, ἂν καὶ τίποτε δὲν εἶναι βέβαιο μὲ τὴν δειλία τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι πρόκειται γιὰ πολιτικὴ ἀπόφαση∙ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ διαβεβαίωσαν τὴν κοινὴ γνώμη ὅτι βλέπουν συμφωνία, ἐνῶ ἀντίστοιχες δηλώσεις ἔκανε καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ἂν καὶ ἀπομένουν πολλὰ νὰ γίνουν, ὑπογράμμισε. Τὸ κύριο ἐπιχείρημα τῶν Εὐρωπαίων εἶναι τὸ ταμειακὸ ἀδιέξοδο καὶ ἡ ἀναπόφευκτη χρεωκοπία, ἐὰν δὲν ἐκταμιεθοῦν οἱ δόσεις καὶ δὲν παρασχεθεῖ τὸ τρίτο μνημόνιο∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει καταλάβει πιά, ὅτι δὲν ὑπάρχει περιθώρια γιὰ καθυστερήσεις, διότι βρίσκεται μεταξὺ τῆς Σκύλλας τῆς στάσεως πληρωμῶν καὶ τῆς Χάρυβδης τῶν κομματικῶν τσακαλιῶν, μὲ δεδομένο τὸ πολιτικό του τέλος. Φαίνεται ὅτι αὐτὸ γίνεται ἀποδεκτὸ στὸ Μέγαρο Μαξίμου, γιατὶ πολλοὶ τὸ διαρρέουν στὸ περιβάλλον τους, μὲ διάφορες παραλλαγές, ὅτι φταῖνε οἱ ἄλλοι…

Ἀνοικτὴ ἐξέγερση κομματικῶν

Τὰ κομματικὰ στελέχη ἔχουν ἐξεγερθεῖ ἀνοικτὰ κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ τὴν φημολογούμενη συμφωνία, ἐνῶ ἔχουν συμπαραστάτες τους πολλοὺς βουλευτές∙ ἡ διάσπαση τῆς προεδρικῆς πλειοψηφίας σὲ τρεῖς τάσεις στὴν συνδιάσκεψη τῆς κομματικῆς ὀργανώσεως Ἀθηνῶν, εἶναι χαρακτηριστική, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔρθει δεύτερη στὴν ψηφοφορία ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα καὶ νὰ χάσουν τὸν ἔλεγχό της. Στὶς ἱστοσελίδες τῶν ἀριστερῶν, οἱ ἐκκλήσεις γιὰ καταψήφιση τῆς συμφωνίας στὴν Βουλή, ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια, ἐνῶ πολλοὶ βουλευτὲς δηλώνουν δημόσια ὅτι δὲν θὰ ψηφίσουν, ὄχι μόνο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀκροδεξιοῦ συνεταίρου του. Οἱ ἄλλες τάσεις κινοῦνται ἀποκλειστικὰ στοὺς βουλευτές, διότι δὲν ἔχουν προσβάσεις στὶς κομματικὲς ὀργανώσεις, ἀλλὰ ἐπιδίδονται στὴν καλλιέργεια πολώσεως, μὲ τὶς εὐλογίες τῆς ὑστερικῆς καὶ μὲ σκοπὸ τὴν συσπείρωση γύρω τους τῶν διαφωνούντων∙ τέτοια διάλυση κυβερνήσεως καὶ κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος δὲν ἔχει ζήσει ἡ χώρα, τουλάχιστον στὴν μεταπολεμικὴ περίοδο. Συμβαίνουν ἀπερίγραπτα πράγματα.

Κλείσιμο τῶν ἐπιχειρήσεων

Τὸ Ἐμποροβιοτεχνικὸ Ἐπιμελητήριο ἀνακοίνωσε ὅτι, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα του, καθημερινὰ κλείνουν στὴν χώρα 59 μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καὶ βγαίνουν στὴν ἀνεργία 612 ἄτομα∙ δηλαδὴ στὸ τετράμηνο τῆς σοσιαλκομμουνιστικῆς ἐξουσίας, μὲ μπακαλίστικους λογαριασμούς, οἱ ἄνεργοι αὐξήθηκαν κατὰ 65000 περίπου, χωριστὰ οἱ ἴδιοι οἱ μικροεπιχειρηματίες μὲ τὶς οἰκογένειές τους, ἀλλὰ καὶ τὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα στὸ ἐμπόριο καὶ στὴν οἰκονομία. Οἱ ὑπουργοὶ ὑπερηφανεύονται, ἂν καὶ ὅλο καὶ σὲ χαμηλότερο τόνο πλέον, ὅτι δὲν ἔχουν δεχθεῖ ὑφεσιακὰ μέτρα, ἀλλὰ ἔχουν ἐπιβάλλει τὴν χειρότερη ὕφεση στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία σὲ λίγους μῆνες, ὅταν ἀπὸ 2,6% ρυθμὸ ἀναπτύξεως τὸ τελευταῖο τρίμηνο πέρυσι, μειώθηκε αὐτὸς σὲ 0,5% τὸ πρῶτο τρίμηνο καὶ πολὺ χαμηλότερα τρέχει τώρα.

Ὑπουργοῦ χρέη στὴν Ἐφορία

Ἐν ἐνεργείᾳ ὑπουργὸς ἔλαβε ἀπ’ τὴν Ἐφορία εἰδοποίηση γιὰ χρέος 250000 εὐρώ, ἐνῶ γιὰ 180000 ἔλαβε εὐρωβουλευτὴς καὶ πρώην ὑπουργὸς γιὰ ἄλλα 250000 καὶ σύζυγος πρώην πρωθυπουργοῦ γιὰ 400000∙ τὰ στοιχεῖα δημοσιεύθηκαν, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση σιωπᾶ καὶ δὲν δίδει στὴν δημοσιότητα τὰ ὀνόματα, ἐπικαλούμενη τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων. Ὁπωσδήποτε καὶ οἱ ὑπουργοὶ ἔχουν πληγεῖ ἀπ’ τὴν κρίση, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἐνῶ ὁ πρώην ὑπουργὸς τὰ ὀφείλει ἀπ’ τὴν ἀκίνητη περιουσία του, ὰλλὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐπέβαλε τὴν φορολόγησή της∙ οἱ πρώην ὑπουργοὶ τρέχουν καὶ δὲν φθάνουν γιὰ τὴν τακτοποίηση τῶν ὀφειλῶν τους, ἀλλὰ καὶ ὁ νῦν ἐπίσης. Πότε ὅμως ἀσχολεῖται μὲ τὸ ὑπουργεῖο;

Ὑπὸ διαρροίας ἐνοχλούμενος

Οἱ πολλοὶ τραυματισμοί του δὲν ἐμπόδισαν ποτὲ τὸν Ἀλέξανδρο ἀπ’ τὴν προώθησή του πάντοτε στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς μάχης∙ πολλοὶ ἱστορικοὶ χαρακτήρισαν ἀπερίσκεπτη αὐτὴ τὴν συμπεριφορά του, ἀλλὰ ἂν ἄλλαζε νοοτροπία δὲν θὰ ἦταν Ἀλέξανδρος. «Ἐν Μαλλοῖς τοξεύματι διπήχει διὰ τοῦ θώρακος εἰς τὸ στῆθος ὑπελάσας ἔλαβε κατὰ τοῦ αὐχένος»∙ στοὺς Μαλλούς, ἔθνος τῶν Ἰνδιῶν, δύο πήχεων βέλος τὸν κτύπησε στὸν θώρακα καὶ ἀφοῦ διαπέρασε τὸ στῆθος βγῆκε στὸν αὐχένα. «Ὡς Ἀριστόβουλος ἱστόρηκε»∙ ὅπως ἐξιστόρησε ὁ Ἀριστόβουλος. «Διαβὰς δὲ τὸν Τάναϊν ἐπὶ τοὺς Σκύθας καὶ τρεψάμενος, ἐδίωξεν ἵππῳ ἐπὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίους, ὑπὸ διαρροίας ἐνοχλούμενος»∙ ἀφοῦ πέρασε τὸν Τάναϊ, τὸν σημερινὸ Δὼν τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας, ἐπιτιθέμενος κατὰ τῶν Σκυθῶν καὶ ἀφοῦ τοὺς συνέτριψε, τοὺς καταδίωξε μὲ τὸ ἱππικὸ ἐπὶ ἑκατὸν πενῆντα στάδια, ἐπὶ τριάντα χιλιόμετρα περίπου, ἐνοχλούμενος ἀπὸ διάρροια. Στὸ Ντομπὰς εἶχε φθάσει ὁ νεαρὸς στρατηλάτης.

Εὐρώπη, ναυτικὸ περιπολίας

Τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καὶ Ἀμύνης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀποφάσισε τὴν συγκρότηση ἑνιαίας ναυτικῆς δυνάμεως γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κύματος τῶν μεταναστῶν∙ ἡ δύναμη, μὲ ἕδρα τὴν Ἰταλία καὶ Ἰταλὸ ναύαρχο ὡς διοικητή, θὰ περιπολεῖ στὴν Μεσόγειο, ἀπ’ τὴν Ἱσπανία μέχρι τὴν Κύπρο, ἀλλὰ περισσότερο στὶς ἀκτὲς τῆς Λιβύης καὶ στὸ Ἀνατολικὸ Αἰγαῖο. Τρεῖς θὰ εἶναι οἱ ἐνέργειές της, συγκέντρωση πληροφοριῶν γιὰ τὶς μετακινήσεις μεταναστῶν μέσα στὴν Λιβύη ἢ ἄλλη χώρα, ἐπίθεση καὶ κατακράτηση τῶν σκαφῶν ποὺ μεταφέρουν μετανάστες καὶ καταστροφὴ σκαφῶν στὸν λιμένα ἐκκινήσεώς τους. Πρόκειται για τὴν πρώτη ὀργανωμένη ἐπιχείρηση ἐλέγχου τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν∙ στὴν δύναμη θὰ συμμετέχουν ὅλες οἱ χῶρες, ἀλλὰ περισσότερο οἱ μεγάλες, Βρεταννία, Γαλλία, Γερμανία, Ἰταλία καὶ οἱ γειτονικές, Ἱσπανία καὶ Ἑλλάδα. Τὰ ἐπιτελεῖα σχεδιάζουν ἤδη τὴν συγκρότηση τῆς ναυτικῆς δυνάμεως, ἡ ὁποία προβλέπεται ὅτι θὰ ἀρχίσει σύντομα τὶς περιπολίες της.

Ἀνακατάληψη τοῦ Ραμπατὶ

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἰρὰκ ἔχει ρίξει ἀπὸ προχθὲς τὶς ἐπίλεκτες δυνάμεις της στὴν ἐπίθεση ἀνακαταλήψεως τοῦ Ραμπατί, πρωτεύουσα τῆς μεγαλύτερης ἐπαρχίας του Ἀνβάρ, στὰ σύνορα μὲ Συρία καὶ Σαουδικὴ Ἀραβία∙ ἀλλὰ ἡ ἐπιχείρηση στηρίζεται στὶς ἰρανικὲς ἐπαναστατικὲς φάλαγγες, οἱ ὁποῖες συνεργάζονται στενὰ μὲ τὴν πολιτοφυλακὴ τῶν Σιιτῶν τῆς Βαγδάτης. Οἱ ἴδιες δυνάμεις εἶχαν ἀνακαταλάβει πρὸ ἡμερῶν καὶ τὸ Τικρίτ, γένετειρα τοῦ Σαντὰμ Χουσσεΐν καὶ προπύργιο τῶν Σουνιτῶν∙ ἡ ἐνεργὸς παρουσία τῶν Ἰρανῶν δείχνει ὅτι ὁ ἰρακινὸς στρατὸς δὲν ἔχει ἀναδιοργανωθεῖ, ὥστε νὰ ἀναλάβει τὴν ἄμυνα τῆς χώρας καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς Σουνίτες τοῦ χαλιφάτου, ὁπότε καὶ στηρίζεται στὴν βοήθεια τοῦ Ἰράν. Αὐτὸ ὅμως προκαλεῖ τὴν ὀργὴ τῶν σουνιτικῶν ἀραβικῶν χωρῶν καὶ περισσότερο τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας ἡ ὁποία καὶ χρηματοδοτεῖ πολλὲς ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις, ἐνῶ καὶ στὴν Ἀμερικὴ ἀκούγονται φωνὲς διαμαρτυρίας γιὰ τὴν μεγάλη ἐπέκταση τῆς ἐπιρροῆς τῆς Τεχεράνης.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1187 δολλάρια καὶ 134,3550 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1219,65, καὶ πετρέλαιο, 65,73. Οἱ προοπτικὲς γιὰ κλείσιμο τῆς συμφωνίας μὲ τὴν Ἑλλάδα τὶς ἑπόμενες δύο ἑβδομάδες καὶ ἡ ἀνάκαμψη στὴν Εὐρωζώνη δημιουργοῦν κλίμα αἰσιοδοξίας στοὺς ἐπενδυτὲς γιὰ ἄρση τοῦ ἐπὶ ἑξάμηνο ἀδιεξόδου∙ ὅλοι πιστεύουν, ἀκόμη καὶ οἱ ἀτλανττικοὶ κερδοσκόποι, ὅτι τελείωσαν τὰ ψέμματα γιὰ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ καὶ ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν πραγματικότητα, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν θέση του. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου πρωθυπουργοῦ στὴν Βραζιλία, ὡς πρῶτο σταθμὸ περιοδείας του στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, μὲ τὶς Κολομβία, Περοῦ καὶ Χιλὴ στὴ συνέχεια, ἀναμένεται ὅτι θὰ δώσει ὤθηση στὸ ἐμπόριό τους μὲ τὴν Κίνα∙ ἤδη τὸ Πεκῖνο σχεδιάζει τὴν διενέργεια ἐπενδύσεων 250 δις δολλαρίων στὴν περιοχή, μὲ τὴν ὁποία εἶναι ἤδη ὁ μεγαλύτερος ἐμπορικὸς ἑταῖρος.

Τρομοκράτες μὲ μετανάστες

Τὴν διείσδυση πολλῶν τρομοκρατῶν μέσα στὰ κύματα τῶν μεταναστῶν ἔχει ἐπιβεβαιώσει πλέον ἡ εὐρωπαϊκὴ Ἀστυνομία καὶ καλεῖ τὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις νὰ πάρουν μέτρα γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν σύλληψή τους∙ αὐτὸ ἦταν γεγονὸς ἀπὸ καιρό, καθὼς σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἡ τρομοκρατία καὶ τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν συνόδευαν πάντοτε τοὺς μετανάστες, ἑκουσίως ἢ ἀκουσίως γιὰ τοὺς περισσότερους. Ἡ στρατολόγηση νεαρῶν Μουσουλμάνων στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, δεύτερας καὶ τρίτης γενιᾶς πολλὲς φορές, φέρεται ὅτι συνδέεται στενὰ μὲ τὶς μετακινήσεις τῶν μεταναστῶν∙ ἄλλωστε ἡ ἄφιξή τους στὴν Λιβύη καὶ στὶς τουρκικὲς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου γίνεται μέσα ἀπὸ ὀργανωμένες ὁμάδες καὶ μὲ συγκεκριμένα σχέδια γιὰ τὴν ἀποδιοργάνωση τῆς προστασίας τῶν χωρῶν προορισμοῦ. Ἡ κερδοσκοπία τοῦ πόνου τῶν μεταναστῶν συμπληρώνεται μὲ τὴν τρομοκρατικὴ δράση.

Τέξας, κανονικὸ σφαγεῖο

Σὲ κανονικὸ σφαγεῖο μετετράπη ἐξοχικὸ ἑστιατόριο στὴν πόλη Βάκο τοῦ Τέξας, μὲ ἐννέα νεκροὺς καὶ 18 τραυματίες∙ ἀντίπαλες συμμορίες μηχανόβιων συγκρούστηκαν, γιὰ ἄγνωστη μέχρι στιγμῆς αἰτία, μὲ ὅπλα, ξύλα, σιδηροδοκοὺς καὶ σιδερένιες γροθιές, πρὶν προλάβει νὰ ἐπέμβει ἡ Ἀστυνομία, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ μακελειό. Οἱ ἀρχὲς δὲν προλάβαιναν νὰ μαζεύουν τὶς σοροὺς τῶν νεκρῶν καὶ τοὺς τραυματίες, ἐνῶ προχώρησαν στὴν σύλληψη διακοσίων περίπου νεαρῶν καὶ ἄσκησαν κατηγορίες κατὰ 170∙ ὁ ἀνταγωνισμὸς καὶ οἱ ἀντεγκλήσεις μεταξὺ τῶν ἀντιπάλων συμμοριῶν ἦταν γνωστά, ἀλλὰ κανεὶς δὲν πίστευε, ὅτι θὰ ἐλάμβανε τὶς τραγικὲς αὐτὲς διαστάσεις. Φυσικὰ ἔπαιξε ρόλο καὶ ἡ ἐλεύθερη ὁπλοφορία, διότι ὅλοι εἶχαν νόμιμα ὅπλα, τὰ ὁποῖα καὶ χρησιμοποίησαν ὅπως ἤθελαν. Πληρώνει ἡ Ἀμερικὴ τὴν ἀδυναμία της ἀπαγορεῦσαι τὴν ὁπλοφορία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.