Διεθνὴς περιφρόνηση στὴν κυβέρνησή μας

Ἡ ἄρνηση τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἕλληνα ὁμόλογό του, καὶ μάλιστα χωρὶς διπλωματικὴ δικαιολογία, ἀποτελεῖ ὠμὴ περιφρόνηση πρὸς τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν χώρα κατὰ προέκταση∙ ἐὰν ὑπῆρχε πρωθυπουργὸς θὰ ἀπαγόρευε τὴν ἐπίσκεψη, ἔστω καὶ μόνο γιὰ νὰ σώσει τὰ προσχήματα. Καταγράφει ὅμως τὴν ἀποπνικτικὴ διεθνῆ ἀπομόνωση τῆς Ἑλλάδος, τὴν στιγμὴ ποὺ χρειάζεται κάθε συμπαράσταση γιὰ νὰ σπάσει τὸν ἀσφυκτικὸ κλοιὸ τῆς ὑφέσεως καὶ τῆς δημοσιονομικῆς ἀσφυξίας∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἢ δὲν καταλαβαίνει τί τοῦ γίνεται, ἢ προσποιεῖται τὸν ἀφελῆ, ἐπειδὴ ἀδυνατεῖ νὰ ἐλέγξει τὸν ἀκροδεξιὸ συνέταιρό του. Ἀλλὰ ἔτσι δὲν κυβερνιέται ἡ χώρα, οὔτε καὶ διεξάγονται σοβαρὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι τὸ γνωρίζουν ἄριστα καὶ ἔχουν ὑποκαταστήσει τοὺς Ἕλληνες ὑπουργούς.

Κυβέρνηση ρεμπὲτ’ ἀσκέρι

Σὲ κανονικὸ ρεμπέτ’ ἀσκερι ἐξελίχθηκε ἡ κυβέρνηση, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο ἀνίκανο πλέον, ὄχι νὰ συντονίσει ἢ καὶ κατευθύνει τὶς ἔξαλλες συνιστῶσες, ἀλλὰ οὔτε κἂν νὰ παρακολουθήσει τὶς ἐκρήξεις τους∙ στὶς συσκέψεις τῶν κομματικῶν ὀργάνων περισσεύουν τὰ κοσμητικὰ ἐπίθετα, ἐνῶ ἀπουσιάζουν οἱ συγκεκριμένες προτάσεις καὶ ὁ πρωθυπουργὸς παρακολουθεῖ ἐμβρόντητος, ἐνῶ ἄρχισαν οἱ μαζικὲς διαδηλώσεις στοὺς δρόμους καὶ τὰ ΜΑΤ προστατεύουν τὸ Μέγαρο Μαξίμου. Οἱ Εὐρωπαῖοι δείχνουν ὅτι ἔχουν κουρασθεῖ ἀπ’ τὴν δειλία καὶ ἀσχετοσύνη τῶν κυβερνητικῶν, ὅταν δὲν διαβάζουν κἂν τοὺς κοινοτικοὺς κανονισμοὺς πρὶν ὑποβάλλουν τὶς προτάσεις τους, ὅπως ἔγινε μὲ τὸν διπλὸ ΦΠΑ, ἀλλὰ καὶ ἀποφασισμένοι νὰ κρατήσουν τὴν Ἑλλάδα στὴν Εὐρωζώνη. Ὑποχρεωτικὰ ὁ Ναπολεοντίσκος ὁδηγεῖται σὲ συμφωνία καὶ σύγκρουση στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι βέβαιο, ψήφιση τῆ συμφωνίας στὴ Βουλὴ καὶ λογοδοσία πρωθυπουργοῦ καὶ κυβερνητικῶν, γιὰ τὶς παρανομίες καὶ τὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ διάλυση.

Ἐκρήξεις τῶν συνιστουσῶν

Οἱ ἐκρήξεις στὰ ἐνδοκυβερνητικὰ λαμβάνουν τὴν μορφὴ χιονοστιβάδος, καθὼς ὅλοι τους προσπαθοῦν νὰ δείξουν ὅτι διαφωνοῦν μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς οἰκονομικοὺς ὑπουργούς∙ ἡ ὑστερική, ἐπειδὴ ὑστερεῖ σὲ δύναμη σὲ βουλευτὲς καὶ σὲ ἀπήχηση στὸν κομματικὸ μηχανισμό, ἐπιλέγει τὴν προσωπική της προβολὴ καὶ ἔρχεται σὲ ἀνοικτὴ συγκρουση μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο στὶς συσκέψεις, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ κρατικὰ ὄργανα, ὅπως μὲ τοὺς ἀστυνομικοὺς ποὺ ἔκλεισαν τὴν Βασιλίσσης Σοφίας∙ οἱ ἄλλες συνιστῶσες καταφεύγουν σὲ συγκεντρώσεις σὲ δημόσιους χώρους καὶ προβάλλουν τὴν ἀντίθεσή τους. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα, πῶς συμμαζεύεται αὐτὴ ἡ διάλυση, ὅταν σχεδὸν κανένας δὲν ἀναγνωρίζει τὸν πρωθυπουργὸ καὶ ὅλοι ἕνα ἔχουν στὸ μυαλό τους, νὰ διαφωνήσουν μὲ τὴν κυβέρνηση καὶ νὰ φανοῦν στοὺς ὀπαδούς τους ὡς ἀντιμνημονιακοί∙ πιστεύουν ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἐπανεκλεγοῦν στὶς προσεχεῖς ἐκλογές. Κάτω ἀπὸ αὺτὲς τὶς συνθῆκες δὲν ἀργοῦν οἱ κάλπες.

Συνάντηση γιὰ παρατηρήσεις

Τὶς αὐστηρὲς παρατηρήσεις τῶν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ θὰ ἀκούσει ὁ πρωθυπουργός, κατὰ τὴν σημερινὴ συνάντησή τους, στὰ πλαίσια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου στὴν Ρίγα τῆς Λεττονίας∙ οἱ δύο ἡγέτες τὸ ἔδειξαν στὴν προχθεσινὴ κοινὴ συνέντευξή τους, ὅτι τοὺς ἔχει κουράσει ἡ ἀναποφασιστικότης καὶ ἀτολμία, μὲ τὶς φθηνὲς δικαιολογίες καὶ παντελῆ ἄγνοια τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων τῆς χώρας του καὶ ὅτι εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ δώσουν τέλος στὴν ἐκκρεμότητα. Ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ κατάλαβε καὶ ἐπιδίδεται στὴν ἄρση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐμποδίων, ὅπως στὴν σύσκεψη μὲ τὸ προεδρεῖο τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος, ὅπου συζητοῦσαν ἐπὶ πεντάωρο∙ δηλαδὴ τὰ δέκα ἄτομα μιλοῦσαν ἐπὶ ἡμίωρο κατὰ μέσο ὅρο, μὲ διακοσμητικὰ ἐπίθετα μόνο ἐν ἀφθονίᾳ…

Κατήφεια Μέγαρου Μαξίμου

Στὸ Μέγαρο Μαξίμου ἔχει πέσει κατήφεια καὶ ἄκρα περισυλλογή∙ εἶχαν πιστέψει ὅτι θὰ κυβερνοῦσαν τὴν Ἑλλάδα πολλὲς τετραετίες καὶ τώρα βλέπουν ὅτι δύσκολα βγάζουν τοὺς λίγους μῆνες διαμονῆς∙ οἱ ὑπερόπτες καὶ ἀλαζόνες ὑπουργοὶ καὶ ἡ συντροφία τους τὸ ἔχουν ρίξει στὸ κλάμα. Ἔτσι βρίσκουν μοναδικὴ διέξοδο στὰ οὖζα καὶ στὰ τσίπουρα, ἐλπίζοντας ὅτι μέσα ἀπ’ τὶς ἀναθυμιάσεις τους θὰ τοὺς ἔρθει ἔμπνευση γιὰ ἀναζήτηση λύσεων στὴν παταγώδη κυβερντικὴ ἀποτυχία∙ ἔχουν συμβληθεῖ καὶ μὲ καφενεῖο τῆς περιοχῆς τὸ ὁποῖο μεταφέρει συνέχεια τὶς πιατέλες μὲ τοὺς μεζέδες ἀπ’ τὶς δέκα καὶ μισή, κι ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα τῶν συσκέψεων πᾶνε «ἐμπνευσμένοι», ὅπως ἡ Πυθία, ἀπαγγέλοντας ἕκαστος τοὺς χρησμούς του.

Τὰ καρτερώτατα τῶν ὅπλων

Τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἀλεξάνδρου πλέκει ὁ Πλούταρχος, μὲ ὕμνον πρὸς τὴν Τύχην, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀναφορὰ στὸν Μενέλαο, ἀπ’ τὴν Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου∙ ὁ ἱστορικὸς καὶ φιλόσοφος ἀποδίδει στοὺς θεοὺς ὅσα ὁ νεαρὸς βασιλεὺς ἐπέτυχε καὶ κατέστη μέγας στὴν ἱστορία. «Εὖγ’, ὦ Τύχη, τὸν Ἀλέξανδρον αὔξεις καὶ μέγαν ποιεῖς, διορύττουσα πανταχόθεν»∙ εὖγε, ὦ Τύχη, καθὼς μεγαλώνεις τὸν Ἀλέξανδρο καὶ τὸν κάνεις μέγα, ἀνοίγοντας τοὺς δρόμους γύρω του. «Ὑπερείπουσα πᾶν μέρος ἀνοίγουσα τοῦ σώματος»∙ γκρεμίζοντας τὰ ἐμπόδια γιὰ προστασία κάθε μέρους τοῦ σώματος. «Οὐχ ὥσπερ ἡ Ἀθηνᾶ πρὸ τοῦ Μενελάου τὸ βέλος εἰς τὰ καρτερώτατα τῶν ὅπλων ὑπάγουσα»∙ ὄχι ὅπως ἡ Ἀθηνᾶ μπροστὰ ἀπ’ τὸν Μενέλαο τὸ βέλος τὸ κατευθύνει στὰ πιὸ ἀνθεκτικὰ ὅπλα του. Εἰς τὴν ὁρκίων σύγχυσιν ἀναφέρεται ὁ Πλούταρχος, πρὶν ἀπ’ τὴν μονομαχία Μενελάου καὶ Πάριδος, ὅταν ἡ Ἀφροδίτη ἔσωσε τελικὰ τὸν προστατευόμενό της.

Κλίμα, διέξοδος διασκέψεως

Στὴν ἀναζήτηση διεξόδου στὴν καρκινοβατοῦσα διεθνῆ διάσκεψη τῶν Παρισίων γιὰ τὸ κλίμα ἀφιέρωσαν τὴν προχθεσινή τους συνάντηση στὸ Βερολίνο ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλάντ∙ ἡ διάσκεψη ἔχει ἀντικείμενο τὴν μείωση τῶν ρύπων παγκοσμίως γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος στὴν ὑφήλιο, δηλαδὴ στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, τοῦ ὁποίου ἔχει λήξει ἡ ἰσχὺς ἀπ’ τὸ 2012. Τὸ κύριο ἐμπόδιο εἶναι ἡ ἀντίρρηση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὶς τρεῖς εὐρωπαϊκὲς προτάσεις, γιὰ μείωση τῶν ρύπων κατὰ 40% μέχρι τὸ 2020, μείωση ἄλλου 20% στὴν κατανάλωση ἐνεργείας, καὶ προώθηση τῶν ἐναλλακτικῶν πηγῶν ἐνεργείας∙ ἡ Οὐάσιγκτον ὅμως, μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ Καναδᾶ καὶ τῆς Ἰαπωνίας, ἀρνεῖται, ἐνῶ ἔχουν συμφωνήσει οἱ τρίτες χῶρες. Ἡ διάσκεψη ἔχει περιθώριο ὥς τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ἀλλὰ δὲν αἵρονται τὰ ἐμπόδια∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα δὲν ἔχει πλέον τὴν δύναμη τῆς ἐπιβολῆς τῆς συμφωνίας στὸ Κογκρέσσο.

Μένος θρησκευτικοῦ πολέμου

Ὁ θρησκευτρικὸς πόλεμος μαίνεται στὴν Συρία καὶ στὸ Ἱράκ, μὲ πολλὲς διακυμάνσεις∙ οἱ Σιίτες πολιτοφύλακες τῆς Βαγδάτης, μὲ τὴν σύμπραξη τῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν τῆς Τεχεράνης, πολιορκοῦν τὸ Ραμπατὶ τῆς ἐπαρχίας Ἀνβάρ, ὅπου ὅμως οἱ Σουνίτες τοῦ χαλιφάτου ὀργανώνουν συστηματικὰ τὴν ἄμυνά τους∙ εἶναι θέμα τιμῆς γιὰ ἀμφότερους ἡ νίκη, διότι κρίνεται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἡ τύχη τῆς χωρας. Στὴν Συρία οἱ Τζιχαντιστὲς κατέλαβαν τὴν μεγάλη στρατιωτικὴ βάση τῆς Μαστάμπα στὰ βορειοανατολικὰ τῆς χώρας καὶ στὰ σύνορα μὲ τὴν Ἀνβάρ, διασφαλίζοντας τὴν ἐπικοινωνία τους μὲ τοὺς Ἰρακινοὺς ὁμοδόξους τους∙ ἡ Δαμασκὸς ἀναγνώρισε τὴν ἧττα καὶ ἀνακοίνωσε ὅτι οἱ δυνάμεις της ἀποσύρθηκαν σὲ κοντινὴ βάση. Λίγες μέρες πρὶν οἱ Ἰσλαμιστὲς εἶχαν ἀπωθηθεῖ ἀπ’ τὴν Παλμύρα, ἀλλὰ ἐπέστρεψαν πάλι χθές∙ στὴν πράξη ὁ ἀνταγωνισμὸς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ Ἰρὰν κλιμακώνεται, μὲ κύριο ὅπλο τὸ ἄσβεστο θρησκευτικὸ μίσος Σουνιτῶν κατὰ Σιιτῶν.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση καὶ ἀνοδικὲς σὲ Σαγκάη, Τόκυο καὶ Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1096 δολλάρια καὶ 134,2950 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1206,75, καὶ πετρέλαιο, 64,90. Οἱ καθυστερήσεις καὶ οἱ γελοῖες προτάσεις τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ὅπως γιὰ ΦΠΑ πολλῶν ταχυτήτων, ἔχουν προκαλέσει ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀποκλείουν ἀποτυχία τῶν διαπραγματεύσεων∙ ἀλλὰ ἡ ὑποχώρηση στὶς ἀγορὲς εἶναι μικρή, λόγῳ τῆς ἐπαρκοῦς ρευστότητος στὴν Εὐρωζώνη. Στὴν Ἰαπωνία τὸ ΑΕΠ σημείωσε ἄνοδο, 1,4%, ἀρκετὰ ὑψηλότερα τῶν ἐκτιμήσεων, ἀλλὰ δὲν εἶχε σημαντικὴ ἀνταπόκριση στὴν ἀγορά∙ ἀντιθέτως στὴν Βραζιλία, ὁ Κινέζος πρωθυπουργὸς ὑπέγραψε συμφωνίες 27 δις δολλαρίων, γιὰ ἔργα ἀναπτύξεως, ἐνῶ ἀναμένεται νὰ ὑπογράψει καὶ ἄλλες ἀντίστοιχες, στὶς Κολομβία, Περοῦ καὶ Χιλὴ τὶς ὁποῖες θὰ ἐπισκεφθεῖ στὴν συνέχεια. Ἡ διείσδυση στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ τοῦ Πεκίνου συνεχίζεται καὶ μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν πλούσιων φυσικῶν της πόρων.

Σραῖντερ, στήριξη Ἑλλάδος

Στὴν πλήρη δικαιολόγηση τῆς ἀποφάσεως τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὸ εὐρώ, προχώρησε ὁ Γκέχαρντ Σραῖντερ∙ ὁ καγκελάριος τῆς Γερμανίας ἐκείνη τὴν ἐποχὴ διευκρίνισε ὅτι ἔπρεπε νὰ γίνουμε δεκτοί, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσουν οἱ μεταρρυθμίσεις, οἱ ὁποῖες δὲν ἔγιναν. Τὴν ἴδια πολιτικὴ ἀκολουθεῖ συνέχεια τὸ Βερολίνο καὶ ἀναλαμβάνει τὸ βάρος τῶν συνεπειῶν ἀπ’ τὴν ὑστέρηση τῶν κυβερνήσεών μας στὴν ἐφαρμογὴ τῶν δεσμεύσεών τους∙ ἄλλωστε τὰ ἐπισήμανε αὐτὰ καὶ προχθὲς ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ. Ὅσοι εἶχαν ἀντιταχθεῖ μὲ λαϊκὲς κινητοποιήσεις στὶς μεταρρυθμίσεις ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ κατηγοροῦσαν ὁμαδικὰ καὶ γιὰ ὅλα τὴν Μέρκελ τώρα σιωποῦν καὶ ζητοῦν τὴν βοήθειά της∙ ἔχουν ὅλοι εὐθύνη καὶ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἐπηρεάζοντες τὴν κοινὴ γνώμη.

Ποσοστώσεις γιὰ μετανάστες

Τὸ σχέδιο τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν κατανομὴ τῶν μεταναστῶν μὲ ποσοστώσεις στὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως συναντᾶ ἀντιδράσεις, πέραν ἐκείνων τῆς Βρεταννίας, καὶ ἀπ’ τὸν σκληρό της πυρῆνα∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐξέφρασε ἀντιρρήσεις, στὴν πρόσφατη συνάντησή του μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, ἡ ὁποία ἐγκρίνει τὸ σχέδιο. Τὸ Παρίσι προβάλλει τὸ ἐπιχείρημα, ὅτι ἔχει ἤδη πολλοὺς μετανάστες, δευτέρας καὶ τρίτης γενιᾶς, ὅπως καὶ τὴν αὔξηση τῆς τρομοκρατίας, μὲ τὴν στρατολόγηση πολλῶν μουσουλμάνων στοὺς Ἰσλαμιστές∙ ἡ καγκελάριος ὅμως δὲν ἐπείσθη καὶ ἐπιμένει στὴν ποσοστιαία κατανομή, ὥστε νὰ ἐλαφρυνθοῦν καὶ οἱ χῶρες, Ἰταλία καὶ Ἑλλάδα κυρίως, οἱ ὁποῖες δέχονται τὰ μεγαλύτερα κύματα μεταναστῶν ἀπ’ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία. Προβλέπεται μακρὺς ὁ δρόμος γιὰ τὴν κατάληξη τῶν ἑταίρων σὲ συμφωνία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.