Ἀνοικτὴ παρέμβαση ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων

Ἡ ἀγωνία τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων γιὰ τὴν διάσωση τοῦ Ναπολεοντίσκου καθίσταται κραυγαλέα, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὰ δημοσιεύματα τοῦ ἔγκυρου ἀμερικανικοῦ τύπου καὶ ἀπ’ τὸν φόβο τους, ὅτι ἡ κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως ὁδηγεῖ στὴν ἐπιστροφὴ τοῦ εὐρωπαϊστοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν ἐξουσία∙ στοὺς Νιοὺ Γιόρκ Τάιμς δημοσιεύεται ἀνάλυση, ὅτι θὰ ὑπογράψει ὁ πρωθυπουργὸς μία πρώτη συμφωνία, ποὺ θὰ τοῦ ἐπιτρέψει τὴν κάλυψη τῶν δημοσιονομικὼν ἀναγκῶν, ὁπότε θὰ διώξει τοὺς ἐνοχλητικοὺς στὸ κόμμα του καὶ θὰ προκηρύξει ἐκλογὲς τὸν Ἰούλιο, ποὺ θὰ κερδίσει. Ἀγνοοῦν τὸ Σύνταγμα ποὺ ἀποκλείει τὴν προκήρυξη ἐκλογῶν, πρὸ τῆς παρόδου ἔτους ἀπ’ τὶς προηγούμενες πρόωρες∙ δεύτερον, ὁ ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται καὶ ἀναζητοῦνται τὰ κομμάτια του, τρίτον, τὰ χαλκευμένα θαύματα δὲν ἐπαναλαμβάνονται. Ἐκλογὲς κάνει ὁπωσδήποτε ἄλλη κυβέρνηση.

Ἐξευτελισμὸς Ναπολεοντίσκου

Σὲ πλήρη ἐξευτελισμὸ τοῦ Ναπολεοντίσκου κατέληξε ἡ συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ τὶς συνεχεῖς ὑπαναχωρήσεις του καὶ τὴν ἔνταξη τῆς προτάσεως τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας στὸ κείμενο τῶν συμπερασμάτων, τὸ ὁποῖο προβλέπει ἀπόρριψη συμφωνίας μὲ τὴν τρόϊκα∙ ἀρχικὰ τὸ προεδρεῖο ἔθεσε σὲ ψηφοφορία τὴν πρόταση, ἀλλὰ ὅταν ἀπορρίφθηκε μὲ εἴκοσι μόνο ψήφους διαφορά, (95 πρὸς 75 καὶ μὲ τριάντα ἀπουσίες), τότε ἀποφασίσθηκε ἡ ἔνταξη∙ ἡ κριτικὴ ἦταν σκληρή, μὲ κορυφαία τὴν ἐπιλογὴ τῆς στάσεως πληρωμῶν, σὲ τελευταία ἀνάλυση καὶ τὸ νὰ μὴν φοβόμαστε τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή. Ἡ πόλωση μεταφέρθηκε στὸ ἐσωτερικὸ καὶ οἱ ἐπιλογὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι δύο, ρήξη μὲ τοὺς δικούς του ἢ μὲ τοὺς Εὐρωπαίους∙ ἡ πλειοψηφία θεωρεῖται ὁριακή, διότι σὲ αὐτὴν περιλαμβάνονται δεκάδες βουλευτῶν, ὁπότε δὲν περνάει ἡ συμφωνία ἀπ’ τὴν Βουλή. Ὁ δρόμος εἶναι ἀνοικτὸς πρὸς ἐκλογὲς ἢ οἰκονομικὴ χρεωκοπία, καὶ ἡ ἐπιλογὴ δεδομένη.

«Ὁ σῶσον ἑαυτὸν σωθείτω»

Οἱ δηλώσεις κορυφαίων ὑπουργῶν, ὅτι δὲν θὰ πληρωθοῦν οἱ δόσεις τὸν Ἰούνιο, ἀπευθύνονται πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ πρωτίστως καὶ πρὸς τοὺς ψηφοφόρους τους, ὅτι αὐτοὶ παραμένουν πιστοὶ στὶς προεκλογικὲς δεσμεύσεις τους∙ τὸν προειδοποιοῦν ὅτι δὲν θὰ τὸν ἀκολουθήσουν στὴν συμφωνία καὶ στὴν πολιτικὴ κατάρρευση, ἀλλὰ θὰ ἀναζητήσουν ἄλλους δρόμους γιὰ τὴν διάσωσή τους, δηλαδή, «ὁ σῶσον ἑαυτὸν σωθείτω». Σὲ αὐτὸ ἀποβλέπουν οἱ διαφοροποιήσεις τόσων ὑπουργῶν στὴν συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ μετριοῦνται ὅσοι συμφωνοῦσαν μὲ τὸν πρόεδρό τους∙ τέσσερες μῆνες μετὰ τὴν μεγάλη νίκη! καὶ ἀποδεικνύουν ὅτι γίνονται ὄχι ἁπλῶς ἀριστερὴ παρένθεση, παρὰ φευγαλέα ἀπόστροφος στὴν πολιτική μας∙ ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἔδειξε καθαρὰ ὅτι ἀκολουθεῖ ἄλλη τακτικὴ καὶ προτιμάει τὴν σύγκρουση μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἡ ὑστερικὴ ἐπίσης καὶ ἀπειλεῖ, λόγῳ τῆς θέσεώς της, τὴν ἀνοικτὴ ὑπονόμευση τῆς κυβερνήσεως, οἱ ὑπόλοιποι παίρνουν τὰ μονοπάτια τους…

Ἄκρα παγωμάρα συντρόφων

Τὂ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν ἡ ἄκρα παγωμάρα τῶν συντρόφων∙ γεμάτη ἡ αἴθουσα, μὲ τετρακόσια περίπου στελέχη, καὶ μόνο στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος τὸν ἐπευφήμησαν μὲ ἀραιὰ καὶ ἄτονα χειροκροτήματα∙ τὸ βλέμμα τους ἦταν διερευνητικὸ καὶ χαμένο, σὰν νὰ μὴν καταλάβαιναν τί ἔλεγε ὁ πρόεδρός τους. Τὸ δεύτερο χαρακτηριστικὸ εἶναι ἡ ἐπίθεση, τὴν ἴδια ἀκριβῶς ὥρα, τῶν ἀναρχοαυτόνομων σὲ τρόλεϋ στὸ Πολυτεχνεῖο, τὸ ὁποῖο πυρπόλησαν καὶ στὴν συνέχεια ἦρθαν σὲ σύγκρουση μὲ τὴν Ἀστυνομία∙ τὸ παρακράτος δείχνει ὅτι ἔχει ξεγράψει τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ χρησιμοποιεῖ ἀνάλογα τὶς «δυνάμεις» του. Τὸν βοήθησε στὴν ἄνοδό του στὴν ἐξουσία, ἀλλὰ τώρα τὸν θεωρεῖ ἀνίκανο καὶ ἀποβλητέο.

Ἀναστασιάδης καὶ Ἀκιντζὶ

Οἱ ἡγέτες τῶν δύο κοινοτήτων τῆς Κύπρου συναντήθηκαν τὸ Σάββατο στὴν πύλη τοῦ Λήδρα Παλλὰς καὶ περπάτησαν στὴν κατεχόμενη Λευκωσία, μὲ προορισμὸ ἕνα καφέ, ὅπου καὶ κάθισαν∙ οἱ Νίκος Ἀναστασιάδης καὶ Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ τόλμησαν τὴν κοινὴ ἐμφάνισή τους στοὺς δρόμους τῆς κατεχόμενης περιοχῆς, ἐνῶ χιλιάδες εἶχαν μαζευθεῖ γύρω τους καὶ τοὺς χειροκροτοῦσαν. Στὶς δηλώσεις τους ἐξέφρασαν τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ κίνησή τους μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἐλεύθερη ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν καὶ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ∙ ἦταν τολμηρὴ καὶ ἔξυπνη ἡ πρωτοβουλία τους, διότι ἀλλάζει τὴν καθημερινότητα τοῦ ἁπλοῦ κόσμου καὶ ἔτσι γκρεμίζονται εὐκολώτερα τὰ τείχη τοῦ μίσους καὶ τῆς ἐχθρότητος τῶν δύο κοινοτήτων.

Περιτρέχουσα κύκλῳ τὸ σῶμα

Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ εἶχε ὑπὸ τὴν προστασία της τὸν Μενέλαο καὶ ἀπέτρεπε τοὺς ἐχθροὺς τοῦ νὰ τὸν πλήξουν σὲ καίρια μέρη τοῦ σώματός του∙ ἦταν προστατευόμενος τοῦ Διὸς ὁ βασιλεὺς τῆς Σπάρτης, ἐπειδὴ εἶχε νυμφευθεῖ στὴν κόρη του, καὶ γι’ αὐτὸ κατῆλθε ζωντανὸς στὸν Ἄδη καὶ δὲν πέθανε ποτέ. Τὸν προστάτευε «καὶ περιτρέχουσα κύκλῳ τὸ σῶμα, καὶ πολιορκοῦσα τὰς ὄψεις, τὰς βάσεις»∙ καὶ ἔτρεχε ὅλο γύρω στὸ σῶμα του καὶ ἀμαύρωνε τὸ βλέμμα τῶν ἐχθρῶν καὶ τὴν σκέψη τους. «Ἐμποδίζουσα τὰς διώξεις, περισπῶσα τὰς νίκας, ἀνατρέπουσα τὰς ἐλπίδας»∙ καὶ παρεμπόδιζε τὶς ἐπιδιώξεις τους, παραπλανώντας τὶς νίκες τους, ἀνατρέποντας τὶς ἐλπίδες τους. «Ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς βαρυτέρᾳ δοκεῖ κεχρῆσθαι Τύχῃ τῶν βασιλέων, καίτοι πολλοῖς ἐνέπεσε σκληρὰ καὶ βάσκανος»∙ ἐγὼ δὲ πιστεύω ὅτι κανέναν ἄλλον βασιλέα δὲν μεταχειρίσθηκε ἡ Τύχη καλύτερα, ἀλλὰ πολλοὺς φέρθηκε μὲ σκληρὸ καὶ βάσκανο τρόπο.

Μεταρρυθμίσεις Εὐρωζώνης

Τὴν ἀνάγκη τῆς ἐπιταχύνσεως τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Εὐρωζώνη ζήτησε ὀ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, μετὰ τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς Ρίγα τῆς Λεττονίας∙ ἡ ἀνάπτυξη ἔχει ἐπανέλθει στὴν οἰκονομία της, ἀλλὰ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀπαλλαγὴ πολλῶν χωρῶν ἀπ’ τὶς δουλεῖες τῆς προηγούμενης ἐποχῆς καὶ τὴν προσαρμογή τους στὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως. Ὁ Μάριο Ντράγκι ἔχει τὴν ἄνεση τῆς παραινέσεως στοὺς ἑταίρους, καίτοι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἁρμοδιότης τοῦ Εὐρωσυμβουλίου καὶ ὄχι τῆς τραπέζης του, διότι ἡ διάθεση τοῦ 1,1 τρις εὐρὼ γιὰ προαγορὰ ὁμολόγων καὶ αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορὰ θεωρεῖται ὁ ἀποφασιστικὸς παράγων γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας∙ ὅλες οἱ χῶρες ἀντλοῦν κεφάλαια καὶ τὰ διαθέτουν μέσῳ τῶν τραπεζῶν στὶς μικρομεσαῖες κυρίως ἐπιχειρήσεις, διότι ἐπενεργοῦν ὡς ἐφαλτήριο στὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα. Μόνο ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται ἐκτὸς νυμφῶνος, ἐπειδὴ ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι δειλὸς καὶ δὲν ὁλοκληρώνει τὴν τρέχουσα ἀξιολόγηση.

Παλμύρα, ἀποτυχία Δυτικῶν

Τὴν πλήρη ἀποτυχία τῆς πολιτικῆς τῶν Δυτικῶν στὴν Μέση Ἀνατολὴ καταγράφει ἡ κατάληψη τὴς Ραμπατὶ καὶ τῆς Παλμύρας ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστές, καθὼς εἶναι δικό τους δημιούργημα, μὲ τὴν ὑπερεπαρκῆ χρηματοδότησή τους ἀπὸ τετραετίας κατὰ τοῦ καθεστῶτος Ἀσσὰντ τῆς Συρίας∙ οἱ πολιτικοὶ γνωρίζουν ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολος τώρα ὁ ἔλεγχός τους, διότι διαθέτουν τὴν πλούσια ὑποστήριξη τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ τῆς Τουρκίας, ἐνῶ ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν τους. Μοναδικὸς ἀντίπαλός τους παραμένει τὸ Ἰρὰν καὶ ἡ Δαμασκὸς σὲ δεύτερο βαθμό. Πάντως τώρα ἀναθεωροῦν τὴν πολιτική τους οἱ Δυτικοὶ καὶ ἐπιχειροῦν τὴν χάραξη ἄλλης, μὲ τὴν συμπαράσταση τῆς Μόσχας καὶ ὑποχρεώνοντας τὸ Ἰσραὴλ νὰ προσαρμοσθεῖ ἐπίσης∙ στὸν θρησκευτικὸ πόλεμο στὶς δύο χῶρες, οἱ Σουνίτες, παρ’ ὅλο ὅτι εἶναι μειοψηφία, εἶναι ὀρεινοὶ καὶ πολεμοχαρεῖς, ἐνῶ οἱ Σιίτες εἶναι πεδινοὶ καὶ πολὺ ἤρεμοι στὴν ζωή τους.

Εὐρώπη, ἀπάλυνση σὲ Ρωσία

Στὴν ἁπάλυνση τῆς πολιτικῆς τους πρὸς τὴν Ρωσία, καὶ τὴν σταδιακὴ ἄρση τῶν κυρώσεων, κατέληξε τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο στὴν Ρίγα∙ οἱ λόγοι εἶναι πολλοί, δὲν εἶχαν οὐδεμία ἐπίπτωση στὸ ἠθικὸ τῶν Ρώσων, παρ’ ὅτι ἐπιβάρυναν ἀρκετὰ τὴν οἰκονομία τους, στὴν Οὐκρανία ἔχει τὴν ἐξουσία στὴν πράξη ὁ δεξιὸς τομέας μὲ τὶς ναζιστικὲς τάσεις του, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι ἡ Κριμαία θὰ παραμείνει ρωσικὴ καὶ τὸ Ντόνμπας ἐνσωματώνεται οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ στὴν Μόσχα. Διεθνῶς ἡ Δύση ἔχει ἐπείγουσα ἀνάγκη τῆς ρωσικῆς βοήθειας, καὶ τῆς Κίνας κατὰ προέκταση, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση της καταστάσεως στὴν Μέση Ἀνατολή∙ αὐτὸ θεωρεῖται καὶ τὸ δυσκολώτερο διεθνὲς προβλημα, καθὼς ἀπειλεῖται ἡ ἀναταραχὴ νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, κυρίως τῆς Μεσογείου. Οἱ Τζιχαντιστὲς ἀπειλοῦν πλέον τὴν εἰρήνη παγκοσμίως καὶ ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς προκλήσεως ἐπεισοδίων, εἴτε στὶς χῶρες τους, ὅπου κυρίως δροῦν, εἴτε στὴν Δύση.

Τεχνητὴ πόλωση μὲ πάμπολλες ἀντιδράσεις

Στὴν καλλιέργεια τεχνητῆς πολώσεως ἐπιδόθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ κόμματός του, μὲ πάμπολλες ἀντιδράσεις καὶ περισσὴ ἀμερικανοδουλεία, ἐνῶ προωθεῖ στὰ παρασκήνια τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως μέσα στὸν μῆνα∙ ἀναγνωρίζει, δηλαδή, ὅτι τὸ κύριο πρόβλημά του εἶναι τὸ ἐσωκομματικὸ καὶ ἐπιχειρεῖ ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσει μὲ ψέμματα καὶ ἄφθονες ὑποσχέσεις. Οἱ ἀντιδράσεις ὅμως τῶν συντρόφων, μὲ τὴν ἀποπνικτικὴ παγωμάρα τους, κατὰ τὴν ὁμιλία τοῦ προέδρου τους, καὶ οἱ σκληρὲς καὶ ἐπικριτικὲς παρεμβάσεις πολλῶν ἐξ αὐτῶν, μὲ τὴν ταυτόχρονη αὐτονόμηση ἀρκετῶν τάσεων μὲ πρώτη ἐκείνη τῆς ὑστερικῆς, δείχνουν ὅτι ἀπέτυχε πλήρως στὰ σχέδιά του∙ ὁ ἀντιγερμανισμὸς δὲν ἔπεισε, ὅσο κι ἂν κατηγόρησε διάφορους εὐρωπαϊκοὺς κύκλους, ἀποφεύγων κατονομάσειν αὐτούς, ὅτι παρεμποδίζουν τὴν σύναψη τῆς συμφωνίας, δὲν δείχνει ὅτι εἰσακούσθηκε, τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Ἀπέτυχε καὶ στὴν συγκάλυψη τοῦ ἐσωκομματικοῦ πολέμου∙ οἱ συζητήσεις γιὰ καταψήφιση τῆς συμφωνίας ἀπὸ πολλοὺς ἦταν τὸ κύριο ἀντικείμενο στοὺς διαδρόμους καὶ στὰ καφὲ τοῦ ξενοδοχείου, χωρὶς καμμία ἐπιφύλαξη, ὅταν ἔβλεπαν ὅτι τοὺς παρακολουθοῦσαν οἱ «ἄνθρωποι» τοῦ προέδρου. Οἱ διαφωνοῦντες βουλευτὲς ἔδειχναν περισσότερο ἐμφανέστατα ὅτι ἤθελαν νὰ καταγραφοῦν ὡς ἀντίθετοι πρὸς τὴν κυβερνητικὴ πολιτική∙ ἀπευθύνονταν στοὺς συνέδρους, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς μεταφορᾶς τῆς θέσεώς τους στοὺς ψηφοφόρους τους. Στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις ἀποβλέπουν…

Τὴν ἐξάλειψη τῶν ἐντυπώσεων ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς Ρίγα ἐπιδίωξε ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ ἀπέτυχε παταγωδῶς, καθὼς κανεὶς δὲν ἔδειξε ὅτι πείθεται ἀπ’ τὴν ἐπιχειρηματολογία του, γιὰ τὰ κέντρα τῆς τρόϊκας στὸ ἐσωτερικὸ καὶ γιὰ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς κύκλους ποὺ ὑπονομεύουν τὴν κυβέρνηση∙ ἀπ’ τοὺς ὁμιλητὲς τοῦ διημέρου ἐλάχιστοι ἀναπαρήγαγαν τὴν ἐπιχειρηματολογία τοῦ προέδρου τους, ἐνῶ οἱ περισσότεροι ἐπέμειναν στὴν τήρηση τῶν προεκλογικῶν ὑποσχέσεων, μὲ πολλοὺς ἐξ αὐτῶν ὁμιλεῖν γιὰ λάθη στὶς διαπραγματεύσεις, καὶ μὲ κορυφαίους ὑπουργοὺς νὰ διαφωνοῦν. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν τεταμένη, ἐπειδὴ ἀντανακλοῦσε τὴν κατάσταση στὴν κοινωνία καὶ στὴν οἰκονομία∙ οἱ προεκλογικὲς ὑποσχέσεις δὲν εἶχαν οὐδεμία ἀπήχηση στοὺς συνέδρους, καθὼς ἔρχονταν οἱ περισσότεροι ἀπ’ τὸν εὐρύτερο κρατικὸ τόμεα, ὅπου ὑπέστησαν τὶς τόσες περικοπὲς καὶ τώρα βλέπουν νὰ ἔρχονται καὶ ἄλλες, ἐνῶ οἱ λιγώτεροι ἀπ’ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα ζοῦν τὴν χειρότερη ὕφεση σὲ δύο μῆνες καὶ πληρώνονται ἔναντι μόνο οἱ τυχεροί, οἱ ἄλλοι μένουν, γιατὶ δὲν ἔχουν ποῦ ἀλλοῦ νὰ πᾶνε. Ὁ Ναπολεοντίσκος βρέθηκε κάτω ἀπὸ ὁμαδικὰ πυρά, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχε προβλέψει σὲ τόση ἔνταση -ἀπόδειξη κι αὐτὸ τῆς πλήρους ἀποκοπῆς του ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, ὅταν δὲν ἔχει ἐπαφὴ οὔτε μὲ τὸν κόσμο τῆς παρατάξεώς του- καὶ βρέθηκε στὸ κενό∙ ὁ ἀντιευρωπαϊκὸς περισπασμὸς μετετράπη σὲ μπούμερανγκ.

Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἀδυνατεῖ παρακολουθῆσαι καὶ πολὺ περισσότερο καταγράψαι τὰ πεπραγμένα στὶς συνιστῶσες του∙ μερικὲς ἀπ’ αὐτές- ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα, ἡ πασοκογενὴς ὁμάδα, ἡ κομμουνιστικὴ τάση, οἱ ἀναρχοαυτόνομοι-, διατηροῦν καὶ καλλιεργοῦν τὶς σχέσεις τους μὲ τὸν κόσμο τους. Ἔχει δευτερεύουσα σημασία, τὸ ἐὰν ὅλες μαζὶ συρρικνώνονται, διότι χάνεται τὸ ὄραμα τῆς ἀριστερᾶς ὅπως αὐτὸ καλλιεργήθηκε στὴν μεταπολίτευση, ἀλλὰ τὸ ἐὰν ἔχουν ζωντανὴ ἐπικοινωνία μὲ τὰ στελέχη τους καὶ τὰ συγκρατοῦν δραστήρια καὶ παρόντα∙ οἱ διαφοροποιήσεις πολλῶν βουλευτῶν ὀφείλονται ἀκριβῶς στὴν ζωντανὴ αὐτὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν κόσμο τους. Αὐτοὶ ἀποτελοῦν καὶ τὴν χειρότερη ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς κυβερνήσεως στὸ ἄμεσο μέλλον∙ ἡ στέλεχωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προερχόταν ἀπὸ τρία κυρίως ρεύματα, τοὺς κομμουνιστικογενεῖς, τοὺς πασοκογενεῖς καὶ τοὺς ἀναρχοαυτόνομους. Αὐτοὶ εἶχαν πιστέψει ἢ εἶχαν δείξει ὅτι εἶχαν πιστέψει τὸ ὄραμα τῆς ἀριστερῆς ἐξουσίας∙ τώρα αὐτὸ ἔγινε συντρίμμια καὶ οἱ ἴδιοι περισυλλέγουν τὰ διάφορα κομμάτια γιὰ νὰ καταστρώσουν τὴν τακτική τους στὴν συνέχεια. Ἀνακύπτουν ὅμως καὶ νέες νάρκες∙ ἡ ὑστερικὴ παρεμβαίνει
ὡς ἀνεξάρτητος πόλος, διότι πιστεύει, καὶ ὡς ἐκ τῆς θέσεώς της, ὅτι διανοίγονται προοπτικὲς γιὰ πρωταρχικὸ ρόλο ἐκ μέρους της στὴν μετέωρη πλέον κυβερνητικὴ προοπτική∙ ἔχει δευτερεύουσα σημασία τὸ ἐὰν ἀντικειμενικὰ ἔχει τὶς δυνατότητες αὐτές, διότι στὴν πολιτικὴ μετράει βραχυχρόνια ἡ παρέμβαση αὐτὴ καθ’ ἑαυτή.

Σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιβεβαίωσε τὴν πλήρη ἀπομόνωσή του, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀμερικανοδουλεία του∙ τηλεφώνησε στὸν Ἀμερικανὸ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν γιὰ βοήθεια, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ πληρώσει τὴν δόση στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο στὶς 5 Ἰουνίου, καὶ πῆρε ὡς ἀπάντηση, ὅτι, «προλαβαίνεις νὰ κλείσεις τὴν ἀξιολόγηση καὶ ὅτι δὲν ἀνεχώμεθα καὶ ἄλλα προβλήματα στὴν περιοχή»∙ εἶναι τόσο ἄσχετος μὲ τὶς διεθνεῖς σχέσεις καὶ τὴν διπλωματικὴ γλῶσσα, ποὺ δὲν γνώριζε καὶ οὔτε ρώτησε τοὺς διπλωμάτες νὰ τὸν συμβουλεύσουν τὸ τί ἔπρεπε νὰ κάνει. Ὅταν ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα τοῦ παρήγγειλε, «κλεῖσε γρήγορα τὴν συμφωνία», καὶ ὁ Τζὰκ Λιοῦ εἶπε στὸν κουρεμένο του, «κάτσε στὸ γραφεῖο σου καὶ δούλεψε», ἐννοοῦσαν ὅτι σᾶς βαρεθήκαμε καὶ ἀφῆστε μας ἥσυχους∙ συνεχίζουν νὰ τοὺς ἐνοχλοῦν, γιὰ ἕναν καὶ μόνο λόγο, διότι σκέπτονται σὰν τὰ μικρὰ παιδιά, ποὺ τὰ μαλώνει ἡ μάνα τους καὶ αὐτὰ πάλι κοντὰ σὲ αὐτὴν τρέχουν. Εἶναι τόσο ἀνίδεοι τῆς πολιτικῆς καὶ τόσο φοβισμένοι ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις, ὥστε καταφεύγουν σὲ κινήσεις ποὺ ὅλες ἀποβαίνουν εἰς βάρος τους∙ ἡ πολιτικὴ γύμνια ὁδηγεῖ σὲ παράλογες σκέψεις καὶ πράξεις, ὅταν μάλιστα ὁ πολιτικὸς δὲν ἔχει ἐπαφὴ μὲ τὰ συμβαίνοντα γύρω του. Ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ ἔχασε τὸ παιχνίδι καὶ βρίσκεται στὰ μεθεόρτια.

Ὁ καθοριστικὸς παράγων στὶς ἐξελίξεις εἶναι ἡ οἰκονομία∙ πίστεψαν τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν, ὡς ματαιόφρονες, ὅτι ὅπως κέρδισαν εὔκολα, χάρις στὴν βοήθεια τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ τῆς διαπλοκῆς, ἔτσι θὰ ἐξαπατοῦσαν καὶ πάλι τὸν ἑλληνικὸ λαό. Ὅταν ὁ Γκίκας Χαρδούβελης τοὺς εἶπε τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ, κλεῖστε ἀμέσως τὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα, αὐτοὶ ἀπάντησαν, «ξέρουμε ἐμεῖς», ὁπότε ἐπιδόθηκαν ὡς Βάνδαλοι στὴν ἀποστέρηση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ κάθε διαθέσιμο χρῆμα∙ πλήρωσαν τὶς δόσεις, ἀλλὰ ἡ ὕφεση στὴν οἰκονομία εἶναι ἡ χειρότερη σὲ εἰρηνικὴ περίοδο σὲ διάστημα δύο μόλις μηνῶν. Ἔτσι μπλέχθηκαν, σὰν μαθητευόμενοι μάγοι μέσα στὰ δίχτυα τους, καὶ δὲν μποροῦν νὰ ξεφύγουν πλέον∙ τὸ τετράμηνο εἶναι πολὺ λίγος χρόνος γιὰ νὰ ξεχάσουν οἱ ψηφοφόροι τὶς ὑποσχέσεις καὶ τὰ στελέχη τὶς δεσμεύσεις τῶν βουλευτῶν. Καὶ οἱ ψηφοφόροι διαρρέουν μαζικά, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὶς πρῶτες μετεκλογικὲς προτιμήσεις, διότι θυμοῦνται τὸ τί ἔχασαν ἀπ’ τὸ Φθινόπωρο, ὅταν βρισκόμασταν στὶς πρῶτες θέσεις ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη∙ ἀναζητοῦν καὶ πάλι, οἱ μικρομεσαῖοι τῆς ἀγορᾶς περισσότερο, τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τὴν συνετὴ οἰκονομικὴ πολιτική του. Τὰ στελέχη συνεχίζουν τὶς πιέσεις, μὲ ἕνα δεδομένο, ὅτι δὲν πιστεύουν στὸν Ναπολεοντίσκο πιὰ μὲ κανέναν τρόπο∙ αὐτὲς οἱ πιέσεις ὁδηγοῦν καὶ στὴν καταψήφιση τῆς συμφωνίας στὴν Βουλὴ καὶ στὸν πολυμερισμὸ ὡς πιθανὴ κατάληξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.