Διάσταση, Μέρκελ, Σώυμπλε, ἐσωγερμανικὰ

Ἡ προβαλλόμενη ὡς διάσταση, μεταξὺ τῆς καγκελαρίου καὶ τοῦ ὑπουργοῦ της Οἰκονομικῶν γιὰ τὸ ἑλληνικὸ θέμα, μᾶλλον ἔχει ἀκροατήριο τὸν γερμανικὸ λαό∙ οἱ Γερμανοὶ μᾶς ἔχουν βαρεθεῖ, ὅταν, ἀφοῦ τοὺς βρίσουμε χυδαιότατα νυχθημερόν, μετὰ τοὺς ζητᾶμε βοήθεια. Αὐτὸ ἐπαναλαμβάνεται συνέχεια τὴν τελευταία πενταετία, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς περιόδου τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, διότι, ὄχι μόνο πληρώνει ἡ Γερμανία τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τῆς βοήθειας τῆς Εὐρωζώνης καὶ παρωθεῖ καὶ τὶς μικρότερες χῶρες, ἀλλὰ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ψηφίσει ἡ Μπούντεστανγκ τὰ κονδύλια∙ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο πρᾶγμα. Σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ψηφοφορίες εἶχε προηγηθεῖ ἡ προσωπικὴ παρέμβαση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ∙ ἔδειξαν ὅτι ἐνδιαφέρονται περισσότερο ἀπ’ τὴν ἀριστερή μας κυβέρνηση γιὰ τὴν οἰκονομική μας ἐπιβίωση. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρωταρχικό

Ὁλοκλήρωση ἀξιολογήσεως

Οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως φαίνεται ὅτι προχωροῦν ἐντατικά, μετὰ τὴν ἀπειλὴ τῆς χρεωκοπίας, ἐὰν δὲν πληρωθοῦν τὰ χρέη μας∙ ὁ Ναπολέοντίσκος ἀνέλαβε προσωπικὰ τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς ὑποχωρήσεις στὰ δημοσιονομικὰ καὶ στὸ ἀσφαλιστικό, ἀλλὰ καὶ τῆς ρήξεως στὸ κόμμα του, ἐνῶ οἱ ἑταῖροι δέχονται νὰ ἐγκρίνουν γρήγορα τὴν ἐκταμίευση τῶν δόσεων. Οἱ περιπλανήσεις γιὰ πολιτικὴ λύση ἀναγνωρίζεται ὅτι ἔχουν προκαλέσει μεγάλο κακό, στὴν ἀξιοπιστία τῆς χώρας, καθὼς κανεὶς δὲν μᾶς παίρνει στὰ σοβαρά, ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερο στὴν οἰκονομία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἔκρηξη τῶν ἀντιδράσεων στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν μαζικὴ φυγὴ τῶν ψηφοφόρων του∙ ἡ διεθνὴς συγκυρία δὲν ἐπιτρέπει παιχνίδια στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, μὲ τὸν ἰσλαμικὸ κίνδυνο χειροπιαστό, καὶ τὴν ἀνάγκη συμπαρατάξεως ὅλων ἀπέναντί του δεδομένη. Ἀκόμη καὶ οἱ καθοδηγητές του ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι τοῦ παραγγέλλουν νὰ συμβιβασθεῖ τὸ ταχύτερο, διότι αὔριο θὰ εἶναι πλέον πολὺ ἀργά.

Πρόβα τζενεράλε ὑστερικῆς

Ὡς πρόβα τζενεράλε τῆς ὑστερικῆς, γιὰ ὅσα θὰ ἀκολουθήσουν στὴν Βουλὴ μετὰ τὴν συμφωνία, θεωρεῖται ἡ μαραθώνιος ἐξέταση τῆς διοικήσεως τῆς ΕΡΤ∙ ἡ πρόεδρος προετοιμάζει μεθοδικὰ τὴν ἀντιμνημονιακή της σύγκρουση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ κατὰ τὴν πρόθεσή της τὴν αὐτονόμησή της ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ παράταξη. Ἡ σύγκρουση μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο ἦταν ἐπιλογή της, ἔστω καὶ ἂν ἔγινε σὲ προσυνεννόηση αὐτοῦ μὲ τοῦ Μαξίμου∙ οἱ φυγόκεντρες δυνάμεις εἶναι σχεδὸν οἱ μόνες ζωντανὲς στοὺς βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ἀναζητήσεις στὰ στελέχη καὶ στοὺς ψηφοφόρους τους∙ τὸ ποιοί καὶ πόσοι εἶναι, ὅπως καὶ τὸ πῶς θὰ ἐκδηλώσουν τὴν αὐτονόμησή τους, δὲν μπορεῖ νὰ προκαθορισθεῖ καὶ οὔτε καὶ οἱ ἴδιοι τὸ γνωρίζουν. Ἔτσι γίνεται πάντα στὴν πολιτικὴ ζωή∙ τὰ αἴτια πολὺ εὔκολα προδιαγράφονται τὴν συγκεκριμένη στιγμή, ἀλλὰ οἱ ἀφορμὲς ὄχι, αὐτὲς ξεσποῦν ἀπροειδοποίητα καὶ πολλὲς φορὲς ὅταν δὲν τὶς περιμένει κανείς.

Ἐξαφάνιση Ναπολεοντίσκου

Ὁ φόβος κατατρέχει τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ ἐξαφανίσθηκε κανονικὰ στὸ Μέγαρο Μαξίμου μετὰ τὴν ὁμιλία του στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τὸ Σάββατο, ἀποφεύγων τὶς δημόσιες ἐμφανίσεις του∙ ἄλλωστε δὲν ἔκλεισε τὶς ἐργασίες τοῦ κορυφαίου κομματικοῦ ὀργάνου τὴν Κυριακή, ἐπειδὴ φοβήθηκε τὴν τυχὸν ἀποδοκιμασία ἀπ’ τὰ στελέχη του∙ δὲν ἔχει ξαναγίνει Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ νὰ μὴν δευτερολογεῖ ὁ ἀρχηγός. Ὁ κίνδυνος ἀτυχήματος εἶναι ἄμεσος πλέον, διότι στὶς 5 Ἰουνίου λήγει τὸ μεγάλο ὁμόλογο πρὸς τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ἐνῶ ἡ ἐξέγερση στὸν ΣΥΡΙΖΑ γενικεύεται∙ χρειάσθηκαν πολλὲς πιέσεις τὴν Κυριακὴ γιὰ νὰ μὴν χάσει τὴν πλειοψηφία ἀπέναντι στὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα. Ἔτσι ἀπουσίαζαν τριάντα ἀπ’ τὴν ψηφοφορία καὶ βγῆκε τελικά, 95 πρὸς 75.

Αὐτονόμηση τῆς ὑστερικῆς

Ἡ ὑστερικὴ τῆς Βουλῆς αὐτονομήθηκε πλήρως ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ κινεῖ κανονικὰ τοὺς μηχανισμούς της γιὰ ἀνεξάρτητη πολιτικὴ ἐμφάνιση ἀπέναντί του∙ ἔτσι στὴν προχθεσινὴ μαραθώνια ἐξέταση στὴν Ἐπιτροπὴ Θεσμῶν καὶ Διαφάνειας τῆς Βουλῆς ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς ΕΡΤ ἐγκρίθηκε μὲ σχετικὴ πλειοψηφία καὶ πῆρε ἑπτὰ ψήφους, ἔναντι πέντε κατὰ καὶ τριῶν ἀποχῆς. Ἡ πρόεδρος τοῦ σώματος ἀπεῖχε, ἐνῶ ἦρθε σὲ προκλητικὴ σύγκρουση μὲ τὸν πρῶτο ἀντιπρόεδρό της, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε βασανιστικὴ ἀνάκριση τὴν ἐξαντλητικὴ διαδικασία∙ ὁ ἀντατροπόλεμος ἄρχισε στὴν κυβερνητικὴ παράταξη καὶ ἡ ὑστερικὴ ὀργανώνει τὴν προσωπικὴ παρουσία της. Στὴν ἔγκριση τῆς συμφωνίας μὲ τὴν τρόϊκα μᾶλλον ἀκολουθοῦν τὰ περισσότερα∙ στόχος της εἶναι νὰ παρουσιασθεῖ ὡς ἀντιμνημονιακή.

Θηρίων ἀλκαῖς ἀλλοφύλων

Στὶς ἀντίξοες συνθῆκες τῶν πολέμων τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐπιμένει ὁ Πλούταρχος καταδεικνύων ὅτι καθόλου δὲν τὸν βοήθησε ἡ Τύχη στὴν ἐκτρατεία του∙ παρόμοιες ἀντίξοες συνθῆκες εἶχε ἀντιμετωπίσει μόνο ὁ Ἡρακλῆς, ἐπειδὴ τὸν κατέτρεχε ἡ θεὰ Ἥρα, λόγῳ τῆς ζήλειάς της πρὸς τὴν μητέρα του Ἀλκμήνη. Στὰ βάθη τῆς Ἀσίας, «ἢ τίνας οὐκ ὠχύρωσε τῶν πολεμίων πλήθεσι ὅπλων ἢ βάθεσι ποταμῶν ἢ τραχύτητι κρημνῶν ἢ θηρίων ἀλκαῖς ἀλλοφύλων;» καὶ ποιὲς θέσεις τῶν ἐχθρῶν μὲ πλῆθος ὅπλων δὲν κατέλαβε ἢ σὲ βάθη ποταμῶν ἢ σὲ ἀπότομους κρημνοὺς ἢ κατὰ δυνατῶν θηρίων ξένων, ἐννοεῖ τοὺς ἐλέφαντες. «Εἰ δὲ μὴ μέγ’ ἦν τὸ Ἀλεξάνδρου φρόνημα μήδ’ ἀπ’ ἀρετῆς ὁρμώμενον μεγάλης ἐξανέφερε καὶ διηρείδετο πρὸς τὴν Τύχην»∙ ἐὰν δὲν ἦταν λοιπὸν μέγα τὸ φρόνημα τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ ἐξορμῶν ἀπὸ σπουδαία ἀρετὴ δὲν ἐμφανιζόταν καὶ ἀνταγωνιζόταν πρὸς τὴν Τύχη. Ἡ προσωπικὴ του παρόρμηση μετροῦσε.

Προειδοποιήσεις χρεωκοπίας

Οἱ προειδοποιήσεις γιὰ τὸν κίνδυνο χρεωκοπίας, ἐὰν δὲν πληρωθοῦν τὰ ὁμόλογα πρὸς τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ἔρχονται ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές∙ ὁ πιὸ ἔγκριτος οἰκονομολόγος τοῦ Ταμείου Ὀλιβιὲ Μπλανσὰρ εἶναι ἀπόλυτος, ἡ χρεωκοπία εἶναι καταστροφὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, καὶ ὁ Κλάους Ρέκλινγκ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότης, κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, διότι ἔχει μείνει ἐλάχιστος χρόνος γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως. Ἡ ἐπὶ τέσσερες μῆνες κυβερνητικὴ ἀμετροέπεια καὶ ἀλαζονεία πληρώνονται ἄσχημα∙ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ τρέξει τώρα, ἀλλὰ τὰ πράγματα ἔγιναν χειρότερα καὶ τὰ δημοσιονομικὰ μέτρα γίνονται δυσβάστακτα στοὺς μαλθακοὺς ὤμους της∙ κάθε μέρα καθυστερήσεως προστίθενται ἑκατοντάδες ἐκατομμύρια εὐρὼ στὸ ταμειακὸ ἔλλειμμα, διότι ἡ οἰκονομία κατρακύλισε σὲ τρισχειρότερη ὕφεση, σὲ σύγκριση μὲ τὴν προηγούμενη, ἀφοῦ τὸ κράτος ἔχει κηρύξει στάση πληρωμῶν. Ὁ Ναπολεοντίσκος ὑποχρεώνεται ἐπιλέξαι τὴν Σκύλλα τῆς συμφωνίας ἢ τὴν χάρυβδι τῶν κομματικῶν τσακαλιῶν. Ἡ στιγμὴ τοῦ λογαριασμοῦ.

Χαλιφάτο, ἀδιέξοδο Δυτικῶν

Τὸ ἀδιέξοδο τῆς δυτικῆς πολιτικῆς στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἀποδεικνύουν οἱ ἐπιτυχίες τοῦ χαλιφάτου στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία∙ ἔγκυροι ἀναλυτὲς ἀναφέρουν, ὅτι οἱ Ἰσλαμιστὲς ἔχουν ὀργανώσει ἕνα καλὸ κράτος, γιὰ τὶς πολεμικές τους ἀνάγκες, καὶ ἀξιοποιοῦν πλήρως τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς περιοχῆς, μὲ ἄριστη συνεργασία μὲ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες πετρελαίου∙ μὲ τὰ ἔσοδα αὐτὰ ἔχουν τὴν ἄνεση τοῦ ἐφοδιασμοῦ τους μὲ τὰ τελειότερα σύγχρονα ὅπλα στὴν μαύρη ἀγορά. Σὲ αὐτὰ προστίθενται ἡ βοήθεια ἀπ’ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὴν Τουρκία, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀποθέματα ἀπ’ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν∙ ἐὰν δὲν ὑπάρξει πλῆρες καὶ λεπτομερὲς σχέδιο συνεργασίας τῶν μεγάλων θεωρεῖται ἀδύνατη ἡ ἀντιμετώπιση τῶν Τζιχαντιστῶν. Γιὰ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία τὸ πρόβλημα εἶναι δυσκολώτερο, διότι πρέπει νὰ ὑπερβεῖ τὶς δυσκαμψίες τοῦ θρησκευτικοῦ μίσους κατὰ τῶν Σιιτῶν∙ δὲν αἴρονται εὔκολα οἱ προκαταλήψεις χιλίων περίπου ἐτῶν ἱστορίας τους.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης καὶ τοῦ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,0925 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε τὸ ἴδιο στὰ 133,7850 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν χρυσός, 1190, καὶ πετρέλαιο, 65,18. Ἡ ἄνοδος στὴν Κίνα ὀφείλεται στὴν ἀναμενόμενη ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεως, μὲ τὸ τεράστιο πρόγραμμα ἔργων ὑποδομῆς στὶς δυτικὲς ἐπαρχίες, κυρίως σὲ σιδηροδρόμους καὶ ὁδικὰ δίκτυα, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεγάλων ἐπενδύσεων στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, ποὺ ἔχουν ὑπογραφεῖ κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ της σὲ τέσσερες χῶρες της. Στὴ σημερινὴ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν Ἑπτὰ μεγάλων στὴ Δρέσδη θὰ συζητηθοῦν τὰ σοβαρὰ διεθνῆ οἰκονομικὰ προβλήματα, καὶ κυρίως ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ οἱ διαπραγματεύσεις τῆς Ἑλλάδος μὲ τοὺς δανειστές της∙ ὅλοι εὔχονται ἀποφυγὴ τῆς ἐξόδου μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων γιὰ ὁλοκλήρωσή τους.

Πολωνία, ἐκλογὴ ἀκροδεξιοῦ

Ὁ Ἀντρέι Ντούντα ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Πολωνίας, μὲ 53%, ἔναντι 47% τοῦ σημερινοῦ προέδρου∙ ὁ ἐκλεγεὶς ἦταν ὑποψήφιος τοῦ ἐθνικιστικοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος τῶν διδύμων ἀδελφῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας τους ὡς πρόεδρος ἀπέθανε κατὰ τὴν πτώση τοῦ ἐπισήμου ἀεροσκάφους στὴν Λευκορωσία πρὸ πενταετίας. Ἡ ἐκλογὴ θεωρεῖται ὡς προοίμιο νίκης τοῦ κόμματός του στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τοῦ Φθινοπώρου καὶ στροφὴ τῆς χώρας σὲ ἀντιρωσικὴ καὶ ἐμμέσως ἀντιευρωπαϊκὴ πολιτική∙ ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου εἶναι ὁ προηγούμενος πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, ἀλλὰ ἡ διάδοχός του φαίνεται ὅτι δὲν πείθει καὶ πολύ, παρὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Οἱ Πολωνοὶ θυμοῦνται τὰ σκληρὰ προηγούμενα χρόνια τῆς ὑφέσεως∙ στὸ οὐκρανικὸ ἀναμένεται σκλήρυνση τῆς στάσεως τῆς Βαρσοβίας, ἂν καὶ δὲν θεωρεῖται εὔκολη ὑπόθεση.

Κάμερον διέξοδο μὲ Εὐρώπη

Στὴν ἀναζήτηση διεξόδου, στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ τὴν τύχη τῆς Βρεταννίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, βρίσκεται ἀπὸ προχθὲς ὁ Νταίηβηντ Κάμερον∙ τὴ Δευτέρα συναντήθηκε μὲ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ αὔριο συναντᾶται μὲ τοὺς πρωθυπουργοὺς τῆς Δανίας καὶ τῆς Ὁλλανδίας καὶ συντρώγει μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὸ Παρίσι, καὶ μεθαύριο θὰ βρεθεῖ στὴν Πολωνία καὶ τὸ βράδυ θὰ ἔχει συνάντηση μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ στὸ Βερολίνο. Ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς ἐπιδιώκει τὴν ἀλλαγὴ τῶν ὅρων συμμετοχῆς του στὴν Ἕνωση, μὲ τὴν μείωση τῶν εἰσφορῶν της στὸν προϋπολογισμό, ἀλλὰ καὶ τὴν μὴ συμμετοχή της στὴν πολιτική της σὲ πολλοὺς τομεῖς, ὅπως στὸ μεταναστευτικό∙ ἐπέλεξε προσεκτικὰ τὶς χῶρες, τὶς τρεῖς φιλοατλαντικὲς καὶ τὶς μεγάλες. Ἀλλὰ αὐτὲς φέρουν ἀντιρρήσεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.