Γαλλογερμανικὸς ἄξων, διασφάλιση συνοχῆς

Τὴν διασφάλιση καὶ ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης εἶχε ἀντικείμενο ἡ χθεσινὴ γαλλογερμανικὴ διάσκεψη κορυφῆς στὸ Βερολίνο μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς∙ τὴν προηγουμένη, Φρανσουὰ Ὁλλάντ Ἀγκέλα Μέρκελ, εἶχαν ἀπορρίψει τὶς βρεταννικὲς προτάσεις γιὰ ἀναθεώρηση τῆς Συνθήκης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, καὶ ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν Εὐρωζώνη. Ἤδη ἡ ἀνάπτυξη ἔχει ἀρχίσει καὶ ἀναμένεται ἡ ἐπιτάχυνσή της, παρὰ τὴν ὕφεση στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ πολιτικὸ θεωρεῖται ὡς ἐφαλτήριο γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐπέκταση, ἀλλὰ τὸ ἑλληνικὸ ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἐμπόδιο, ἐνῶ φέρονται ἀποφασισμένοι νὰ στηρίξουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν λαό της, ἀδιαφορώντας πλήρως γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐπιπτώσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας. Παρέχεται ἄλλωστε ἡ συμπαράσταση τῶν Ἀμερικανῶν κερδοσκόπων, ἐνῶ τὸ ἀντίθετο συνέβαινε τὴν προηγούμενη πενταετία.

Ἐσωκομματικὲς ἀκροβασίες

Οἱ ἐσωκομματικὲς ἀκροβασίες τοῦ πρωθυπουργοῦ περισσεύουν, ἀλλὰ ὁδηγοῦν τὴν χώρα στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ, καθὼς ἐξαντλοῦνται τὰ χρονικὰ περιθώρια καὶ τὰ ταμειακὰ διαθέσιμα∙ οἱ προειδοποιήσεις ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ προδιαγράφουν, μὲ ἄκρως σαφῆ τρόπο, τὸ τέλος τῆς ἀνοχῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄβυσσο τῆς χρεωκοπίας. Οἱ διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μὲ ἐντατικὸ ρυθμό, ἀλλὰ χωρὶς δέσμευση ἀπ’ τὴν Ἀθήνα γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὰ δημοσιονομικά∙ οἱ ἀπαιτήσεις ἀνέρχονται ἀπὸ τέσσερα μέχρι ἑπτὰ δις εὐρώ καὶ 2,9 περικοπὲς στὶς συντάξεις∙ ὁ κίνδυνος γιὰ τὴν κυβέρνηση εἶναι ἄμεσος πλέον, διότι αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀντιτιθεμένων στὴν συμφωνία βουλευτῶν. Ἡ θέση τῆς κυβερνήσεως παραμένει μετέωρη, ἐνῶ οἱ διαλυτικὲς τάσεις στὴν παράταξή της ἐκδηλώνονται καθημερινὰ καὶ ἡ διαπλοκὴ ἁπλῶς ξέχασε τὶς δημοσκοπήσεις, εἶναι πολὺ δύσκολη γὰρ ἡ χάλκευσή τους∙ ὁ ἀποχαρακτηρισμὸς ἀπὸ μνημονιακοὺς εἶναι ἡ μόνο ἔγνοια βουλευτῶν καὶ συνιστωσῶν, ἐνῶ ἐμφανῶς ξεγράφουν τὸν πρόεδρό τους.

Ἄμεση ἀπειλὴ φοροκαταιγίδας

Ἡ ἄμεση ἐπέλαση φοροκαταιγίδας θεωρεῖται δεδομένη στὴν ἀγορὰ καὶ στοὺς μικρομεσαίους περισσότερο, μὲ τὴν καθυστέρηση τῆς συμφωνίας μὲ τὴν τρόϊκα, ἀλλὰ καὶ προκαλεῖ τὴν ὀργὴ ὅλων τους καὶ πρωτίστως ὅσων ἔχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ∙ ὅλοι τους γνωρίζουν ὅτι κάθε μέρα καθυστερήσεως σημαίνει μερικὲς ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρὼ πρόσθετα στὸν λογαριασμό, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση ἀγνοεῖ, ὄχι μόνο τὸ οἰκονομικὸ φαινόμενο γνωστὸ στοὺς πρωτοετεῖς φοιτητές, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπομνήματά τους. Στοὺς πολιτικοὺς κύκλους εἶναι κοινὴ ἡ διαπίστωση ὅτι ὅλα ὀφείλονται στὴν ἐμφανέστατη δειλία καὶ ἀτολμία τοῦ Ναπολεοντίσκου, χωρὶς νὰ ἀγνοοῦν τὶς προσωπικές του δεσμεύσεις∙ οἱ σχέσεις του μὲ τὸν κουρεμένο τὸ ἐπιβεβαιώνουν∙ δείχνει καθαρὰ ὅτι εἶναι ὁ ἐπικυρίαρχός του, μᾶλλον ἐπειδὴ εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων στὴν παράταξη καὶ πολὺ περισσότερο στὴν κυβέρνηση. Ἡ στάση αὐτὴ ἔχει ἀποξενώσει ἰδιαιτέρως ὅσους ἀπ’ τὴν κομματική του στελέχωση τὸν στήριζαν ἀκόμη στὴν Κουμουνδούρου.

Ἑπικυρίαρχος ὁ κουρεμένος

Οἱ συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἐκπρόσωπο στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἀφοροῦν τὴν ἀναμέτρηση τῶν ἀριστερῶν καὶ τῶν ἀμερικανόφερτων ἀνθρώπων τῶν κερδοσκόπων∙ ὁ κουρεμένος, παρὰ τὴν προβολὴ τῆς διαπλοκῆς, θεωρεῖται ὁ πιὸ ἄχρηστος καὶ πιὸ ἐπιβλαβὴς στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, ἀλλὰ παραμένει στὴν θέση του, διότι ἔχει τὴν ἔγκριση τῶν ἀτλαντικῶν κύκλων, μπροστὰ στὰ ὁποῖα προσκυνάει καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος. Ἔτσι ἐπέβαλε τὴν ἄσχετη μὲ τὰ οἰκονομικὰ καὶ περιπλανώμενο στέλεχος τῶν μεγάλων τραπεζικῶν κεφαλαίων ὡς ἐκπρόσωπο τῆς χώρας μας στὸ Ταμεῖο∙ ὅλοι πιστεύουν ὅτι μόνο ζημία μπορεῖ νὰ κάνει, ὅπως ἔκανε καὶ στὴν ὁμάδα διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα∙ τίποτε δὲν εἶχε προσφέρει καὶ μόνο φαεινὲς ἰδέες εἶχε.

Πλημμυρίδα ἀπὸ μετανάστες

Τὰ ἀκριτικὰ νησιά μας ἔχουν πλημμυρίσει ἀπὸ μετανάστες τὶς τελευταῖες μέρες, ὅταν προχθές, μόνο στὴν Λέσβο, ἔφθασαν 758 ἀπ’ τὶς τουρκικὲς ἀκτές, ἐνῶ καὶ στὰ ὑπόλοιπα γεμίζουν οἱ παραλίες δίπλα στοὺς τουρίστες ἀπὸ δαύτους∙ πληρώνουμε τὴν ἀνοχὴ καὶ ἐνθάρρυνση στοὺς μετανάστες, τὶς πρῶτες μέρες τῆς κυβερνήσεως, γιὰ εἴσοδό τους στὴν χώρα μας. Στὰ παράλια τῆς Τουρκίας βρίσκονται ἕνα ἑκατομμύριο μετανάστες, ἕτοιμοι νὰ περάσουν στὰ νησιά, καὶ ἡ Ἄγκυρα δὲν κάνει τίποτε γιὰ νὰ τοὺς ἐμποδίσει∙ τὸ ἀντίθετο μᾶλλον, κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ τοὺς διευκολύνει. Τὸ σχέδιο μάλιστα τῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ τὴν μετεγκατάσταση 40000 μεταναστῶν στὶς ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἴσως καλλιεργεῖ ἐλπίδες ὅτι εἶναι τυχεροί.

Βασιλικὸν καὶ θεῖον ἄθλον

Ὁ Ἡρακλῆς ἐκτέλεσε τοὺς ἄθλους του, ἐπειδὴ ἡ Ἥρα ἤθελε νὰ ἐκδικηθεῖ τὸν σύζυγό της γιατὶ τὴν ἀπάτησε μὲ τὴν ὡραία Ἀλκμήνη∙ ἔτσι ὑποχρεώθηκε νὰ ὑπακούει στὸν ὑβριστὴ Εὐρυσθέα καὶ νὰ γυρίσει ὅλο τὸν κόσμο, κατὰ τὰς ἐντολάς του. «Ἀλλ’ ἐκείνῳ μὲν εἷς ἀνὴρ ὑβριστὴς ἐπέταττε λέοντας αἱρεῖν καὶ κάπρους διώκειν καὶ σοβεῖν ὄρνιθας»∙ ἀλλὰ τὸν Ἡρακλῆ μὲν ἕνας ἄνδρας ὑβριστὴς διέταζε νὰ σκοτώνει λέοντας, νὰ κυνηγάει κάπρους καὶ νὰ ἐξοντώνει ὄρνιθες. «Ἵνα μὴ σχολάζῃ τοῖς μείζοσι περιιών»∙ γιὰ νὰ μὴν ἀσχολεῖται μὲ τὰ ἐσωτερικὰ σοβαρὰ ζητήματα. «Ἀνταίους καὶ Βουσίριδας παύειν μιαιφονοῦντας»∙ τοὺς Ἀνταίους, βασιλεῖς τῆς Λιβύης, καὶ τοὺς Βουσίριδες, τῆς Αἰγύπτου, νὰ πάψουν τοὺς ἐγκληματικοὺς φόνους. «Ἀλεξάνδρῳ δ’ ἐπέταττε μὲν ἡ Ἀρετὴ τὸν βασιλικὸν καὶ θεῖον ἄθλον»∙ στὸν Ἀλέξανδρο διέταζε ἡ Ἀρετὴ γιὰ τὸν βασιλικὸ καὶ θεῖο ἄθλο του. Τὰ κίνητρα τοῦ στρατηλάτου ἦταν ἐκπολιτιστικά.

Τελεσίγραφο τῶν τροϊκανῶν

Οἱ τροϊκανοὶ ἔχουν βαρεθεῖ μὲ τὴν κωλυσιεργεία τῆς κυβερνήσεως στὶς διαπραγματεύσεις καὶ ἔχουν ἐξοργισθεῖ ἀφάνταστα μὲ τὶς δικαιολογίες καὶ τὰ ψέμματα τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ὅλο, ὅτι ἔχουμε ἕτοιμες προτάσεις, ὅτι οἱ ἑπόμενες θὰ εἶναι καλύτερες καὶ ὅλο εἶναι χειρότερες. Ἰδιαιτέρως ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχουν μαρτυρήσει, γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ τοὺς Ἐπιτρόπους∙ ἔτσι ἔστειλαν τελεσίγραφο τὸ Σάββατο στὴν κυβέρνηση, ἢ συμφωνεῖτε μὲ τὶς προτάσει μας -ὅταν μάλιστα οἱ ἑλληνικὲς εἶναι ἄσχετες καὶ ἀνεφάρμοστες-, ἢ ὁδηγεῖτε ἡ χώρα στὴν χρεωκοπία, ἂν ἔχει τὴν δύναμη νὰ ἀντέξει τὶς συνέπειες ὁ πρωθυπουργός. Καὶ ἐπειδὴ δὲν τὴν ἔχει, τρέχει τώρα καὶ δὲν προλαβαίνει∙ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία καὶ στὴν κοινωνία ἀνυπολόγιστες. Ἔχουν ἐπισωρεύσει τέτοια καταστροφὴ στὴν Ἑλλάδα σὲ τέσσερες μῆνες καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης, ὅση δὲν ἔχει προκαλέσει πόλεμοι καὶ κατοχὴ ἀπὸ ξένες δυνάμεις.

ΦΙΦΑ, συντριβὴ Ἀμερικανῶν

Ἡ ἐπανεκλογὴ τοῦ Ἰωσὴφ Μπλάττερ, στὴν προεδρία τῆς ΦΙΦΑ παρὰ τὸν ἄγριο πόλεμο τῶν Ἀγγλοσαξώνων ἐναντίον του, σημαίνει συντριβὴ τῶν Ἀμερικανῶν στὴν διεθνῆ πολιτική∙ τὸ ἀμερικανικὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης εἶχε κοινοποιήσει δικαστικὴ ἐντολή, μὲ τὶς κατηγορίες τῆς δωροδοκίας, κατὰ ἑπτὰ ὑψηλῶν παραγόντων τῆς παγκοσμίου ὁμοσπονδίας ποδοσφαίρου, οἱ ὁποῖοι καὶ συνελήφθησαν στὴν Ζυρίχη ἀπ’ τὴν ἑλβετικὴ Ἀστυνομία, ἐνῶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ζητοῦσε ἐπιμόνως τὴν παραίτηση τοῦ προέδρου. Ὁ 79ετης πρόεδρος δὲν παραιτήθηκε καὶ προχώρησε στὴν κανονικὴ συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας τῆς ΦΙΦΑ, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ψήφισή του μὲ 133 ψήφους, ἔναντι 73 τοῦ ἀντιπάλου του, ὁ ὁποῖος καὶ παρητήθη∙ τώρα ζητάει τὴν πλήρη διαλεύκανση τῶν κατηγοριῶν καὶ ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι μᾶλλον ἦταν προκατασκευασμένες. Τὸ πρόβλημα ἦταν πολιτικό, μὲ προσπάθεια ἐλέγχου τῆς ΦΙΦΑ ἀπ’ τοὺς Ἀγγλοαμερικανούς, μὲ πολλοὺς Εὐρωπαίους μαζί τους∙ ἀντέδρασε μὲ ἀγανάκτηση ὁ ἄλλος κόσμος ἐναντίον τους.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης καὶ τῆς Βομβάης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0925 δολλάρια καὶ 135,5050 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 64,80, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1187,30. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ στὴν Δύση, ἐξ αἰτίας τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως, μὲ τὴν ἀπροθυμία τῆς κυβερνήσεώς μας νὰ δώσει λύση στὸ πρόβλημα, ἂν καὶ γενικὰ πιστεύουν, ὅτι μέσα στὴν ἑβδομάδα θὰ κλείσει ἡ συμφωνία∙ ἡ ἀδυναμία τοῦ πρωθυπουργοῦ νὰ διαπραγματευθεῖ σοβαρά καὶ νὰ φέρει τὸ πολιτικὸ βάρος τῶν ἐπιπτώσεων συζητεῖται εὐρύτατα στοὺς διεθνεῖς πολιτικοὺς κύκλους. Στὴν Ἀσία ἡ διαμάχη Ἀμερικῆς καὶ Κίνας, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης, δὲν ἐπηρεάζει πολὺ τὶς ἀγορές, ἀλλὰ τὸ Πεκῖνο ξεκαθαρίζει ὅτι δὲν ὑποχωρεῖ στὸν ἔλεγχο τῶν νησίδων τῆς περιοχῆς. Στὴ Δύση ἀνησυχοῦν ἰδιαιτέρως, διότι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶχαν ὕφεση 0,7% τὸ πρῶτο τρίμηνο, σύμφωνα μὲ τὰ ἀναθεωρημένα στοιχεῖα.

Κυβέρνηση, ἀνηλεὴς πόλεμος ἀλληλοεξοντώσεως

Σὲ ἀνηλεῆ πόλεμο ἀλληλοεξοντώσεως ἐπιδίδονται οἱ συνιστῶσες μέσα στὴν κυβέρνηση, ἐπειδὴ βλέπουν ὅτι εἶναι μετρημένες οἱ μέρες τους καὶ ὅτι ἔρχεται καταιγιδὸν ἡ διάλυσή τους, ὁπότε ἑκάστη φροντίζει γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της τὴν ἑπομένη∙ αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἑρμηνεία τῶν συγκρούσεων καὶ τῶν ἀντιφατικῶν ἀποφάσεων τῶν ὑπουργείων, ἐνῶ εἶναι ἐμφανέστατη ἡ ἀπουσία πρωθυπουργοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ δειλία του, ὄχι μόνο γιὰ παρέμβαση στὶς φιλονεικίες τῶν ὑπουργῶν του, ἀλλὰ καὶ στὰ κρίσιμα θέματα τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Ἡ χώρα βαδίζει στὰ σκοτεινά, ἕρμαιο τῶν ἀλλησπαρασσομένων τάσεων στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν ὑπουργῶν της, ἀφοῦ κανένας τους δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ ἑνιαία πολιτικὴ ἔκφραση, ἄλλωστε δὲν ὑπάρχει κἂν γιὰ νὰ τὴν ἐφαρμόσει, ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν συνιστωσῶν, διότι καὶ αὐτὲς ἀποσυντίθενται στὶς προσωπικὲς ἐπιδιώξεις τῶν ἐκφραστῶν τους∙ τὰ προβλήματα τῆς οἰκονομίας καὶ τῶν διαφόρων τάξεων καὶ περισσότερο τῶν μικρομεσαίων τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως δὲν ὑπάρχουν στὴν συλλογιστική τους οὔτε κατὰ διάνοια. Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ἄριστα τὴν κατάσταση καὶ γι’ αὐτὸ ἔστειλαν προχθὲς τὸ αὐστηρότατο τελεσίγραφό τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πάθουν πλήρη σύγχυση ὅλοι σχεδὸν οἱ ὑπουργοί∙ εἶχαν πιστέψει ὅτι θὰ τοὺς κορόιδευαν τοὺς κουτόφραγκους, μὲ τὰ κόλπα τους, ἀλλὰ τέσσερες μῆνες μετὰ βρίσκονται στὴν πύλη τῆς κολάσεως.

Οἱ χειρότερες συγκρούσεις γίνονται στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στὴν Κουμουνδούρου, ὅσο καὶ στὶς περιφερειακὲς ὀργανώσεις∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἀποτολμάει νὰ ἐπισκεφθεῖ τὰ γραφεῖα τοῦ κόμματός του, παρὰ τὶς πόρτες ἀσφαλείας ποὺ ἐγκατέστησε ἀκόμη καὶ στὸ ἐσωτερικό τους ἔξω ἀπ’ τὸ γραφεῖο του, διότι φοβᾶται τὴν ἀντιμετώπιση τῶν στελεχῶν του∙ ἡ φρικτὴ δοκιμασία τῆς συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς -ὅπου ἐλάχιστοι τὸν χειροκρότησαν καὶ αὐτοὶ κατὰ παραγγελία, ἐνῶ ἐπευφημήθηκαν οἱ ἐνδοκομματικοὶ ἀντίπαλοί του-τοῦ ἔχει γίνει μάθημα, ἀλλὰ καὶ ἔχει ἀλλάξει τὶς σχέσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ κόμματος. Ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ ἐνδιαφέρονται πλέον γιὰ τὴν προσωπική τους ἐπιβίωση καὶ ἐπιδίδονται μόνο πιὰ μὲ τὴν τακτοποίηση τῶν ἀνθρώπων τους∙ μεταθέτουν, διορίζουν καὶ προωθοῦν τοὺς δικούς τους, χειρότερα ἀπὸ ὅ,τι κάνουν ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ στὸ τελευταῖο ἑξάμηνο τῆς κυβερνητικῆς θητείας τους. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι μεταδίδεται ἡ αἴσθηση τῆς προσωρινότητος σὲ ὅλους, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς κόμματος, συνοδευόμενο μάλιστα καὶ μὲ τὸν ἐσωτερικὸ πόλεμο χαρακωμάτων∙ ἀσχολοῦνται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ μὲ τὸν ἐσωκομματικὸ πόλεμο τῶν ὑποψηφίων στὶς ἐκλογές, ὁ ἕνας νὰ ρίξει τὸν ἄλλον. Αὐτὸ φέρει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη διάλυση τῆς κυβερνητικῆς συνοχῆς, ἂν ὑπῆρξε ποτὲ ἔστω καὶ τὶς πρῶτες μέρες, καὶ τὴν καλλιέργεια τῆς ἐντυπώσεως, ὅτι εἶναι προσωρινοὶ στὴν ἐξουσία…

Ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὶς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς ὁμάδες τῆς χώρας ἔχει σχεδὸν ἐκλείψει, ἀκόμη καὶ μὲ τὶς ἀριστερὲς τῆς μεταπολιτευτικῆς περιόδου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς συντεχνίες τῶν κρατικοδίαιτων∙ εἶναι τόσο ἀπόλυτα ἀπασχολημένοι ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ μὲ τὴν προσωπική τους ἐπιβίωση, ὥστε ξέχασαν καὶ τοὺς παλιοὺς συντρόφους τους, γνωστὸ κουσοῦρι τῶν ἀριστερῶν κυρίως στὴν Ἑλλάδα, ὅταν πάρουν στὰ χέρια τους ἐξουσία. Ἔτσι ὁ παχουλὸς ὑπουργὸς διορίζει ἀσυστόλως ὡς ἁρμόδιος σὲ αὐτά, ἀλλὰ τώρα ὁμολογεῖ ὅτι ἡ συμφωνία εἶναι ἀναπόφευκτη, ἀλλὰ καὶ ἐπώδυνη∙ δηλαδή, θὰ ἀπολύσει καὶ ὅσους ἔχει ὁ ἴδιος προσλάβει, ὅπως καὶ οἱ συνάδελφοί του. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει πλήρη ρήξη ὅλων τῶν συνεκτικῶν ἱστῶν τοῦ τόσον ἑτερόκλητου ΣΥΡΙΖΑ, ὅταν μάλιστα ἔχουν ἀποσυντεθεῖ οἱ ἐσωτερικές τους σχέσεις∙ ὁ ἐνδοκομματικὸς ἀνταγωνισμὸς ὡς πόλεμος πλέον χαρακωμάτων, μὲ ἀντανάκλαση στὶς παραγωγικὲς τάξεις καὶ στὶς κοινωνικὲς ὁμάδες, κυριαρχεῖ ἀπόλυτα. Ὡς ἑνιαῖο κόμμα ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἐμφανίζεται τώρα οὔτε στὶς συντεχνίες, λόγῳ τῶν σφοδρῶν συγκρούσεων μεταξύ τους∙ οἱ παλιοὶ συνδικαλιστὲς καὶ οἱ κρατικοδίαιτοι ἀντλοῦν τὴν δύναμή τους μόνο ἀπ’ τὴν καταλήστευση τοῦ κράτους καὶ ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ. Ὅταν βλέπουν ὅτι ἀπογοητεύονται ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πολιτική, μὲ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ τὶς ἀπολύσεις, δὲν ἐγκαταλείπουν μόνο τὸ κόμμα, ἀλλὰ καὶ γίνονταί σφοδροὶ πολέμιοί του, ὅπως ἔγινε μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ.

Ἡ ἀντανάκλαση αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων στὴν ἀγορὰ καὶ στὶς παραγωγικὲς τάξεις ἀποβαίνει συμπληρωματικὰ πρὸς τὰ ἐσωκομματικὰ τὸ ἐφαλτήριο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα θεωροῦνται τυχεροὶ ὅσοι πληρώνονται ἔναντι, ἐνῶ οἱ ἐλλείψεις στὰ νοσοκομεῖα σὲ φάρμακα καὶ γάζες διευρύνονται καθημερινά, στὴν Πυροσβεστικὴ καὶ στὴν Ἀστυνομία δὲν ὑπάρχουν καύσιμα, οὔτε ἀνταλλακτικά, ὅπως καὶ στὶς δημόσιες συγκοινωνίες, ὅποιο λεωφορεῖο χαλάει δὲν ἀντικαθίσταται. Αὐτὰ ἔχουν ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν πολιτικὴ ζωὴ καὶ στὸ Κοινοβούλιο∙ ἡ ὑστερικὴ τὰ γνωρίζει καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸ οἰκειοποιηθεῖ, λόγῳ καὶ τῆς θέσεώς της, ἐνῶ ὅσοι βουλευτὲς ἔχουν στηριχθεῖ στὸν κόσμον αὐτόν, ἐπιδιώκουν τὴν ταύτιση μαζί τους∙ ταυτοχρόνως ἐξανίστανται καὶ οἱ διάφορες συνιστῶσες, μὲ τὶς παλαιοκομμουνιστικὲς ἢ ἀντιεξουσιαστικὲς τάσεις. Ἕνα πρᾶγμα βλέπουν ὅλοι αὐτοί, τὴν ἐσωτερικὴ ἀποσύνθεση τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ κόμματος, ὁπότε κανονίζουν ἀναλόγως τὴν πορεία τους∙ κοινὴ συνισταμένη δὲν ὑπῆρχε ἀποδεικνύεται ποτέ, οὔτε δύναται ὑπάρξειν τώρα πολὺ περισσότερο. Οἱ φυγόκεντρες δυνάμεις ἐπενεργοῦν μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό∙ ἡ ἐκδήλωσή τους ἀναμένεται στὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας καὶ τῶν φορολογικῶν μέτρων στὴν Βουλή∙ ὑποχρεωτικὰ θὰ γίνει αὐτό, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία, τὸν θέτουν ὡς ὅρο γιὰ τὴν ψήφισή τους στὴ συνέχεια καὶ ἀπ’ τὰ Κοινοβούλιά τους. Δηλαδή, ἡ ἔγκριση τῶν δόσεων προϋποθέτει τὴν ψῆφο τῆς Βουλῆς.

Ἔτσι ἡ ὥρα τῆς δοκιμασίας φθάνει καὶ μάλιστα γρήγορα, ἀρκετὰ πλήρωσε ἡ χώρα μὲ τὶς περιπλανήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου στὶς ἰδεολοηψίες του γιὰ ἀριστερὴ ἐπανάσταση στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν ἐγγενῆ ἀδράνεια καὶ ἀτολμία του∙ ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση τῆς χώρας εἶναι πρωτοφανὴς σὲ περίοδο εἰρήνης. Τέσσερες μῆνες κλείνουν καὶ δὲν τὴν ἐπισκέφθηκε κανεὶς ξένος ἡγέτης καὶ περισσότερο Εὐρωπαῖος∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς εἶχε δεχθεῖ πρὸ τριετίας τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἐνῶ καὶ οἱ ἀριστεροὶ σύμμαχοι ἐγτκαταλείπουν τὸν πρωθυπουργό μας καὶ δὲν τὸν ἐπικαλοῦνται πλέον, ὅπως οἱ Ἱσπανοὶ PODEMOS. Ἡ εὐρωπαϊκῶν κατευθύνσεων ἀντιπολίτευση βρίσκει ἤδη, ἐνώπιον τῶν ραγδαίων πολιτικῶν ἐξελίξεων, κοινὸ παρανομαστὴ ἀντιμετωπίσεως τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος∙ ἡ ἐπικοινωνία, Ἀντώνη Σαμαρᾶ, Εὐάγγελου Βενιζέλου καὶ Σταύρου Θεοδωράκη εἶναι συνεχής, μὲ ἐπιδίωξη ἑνιαία στάση στὴν Βουλή, κατὰ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας, μὲ δεδομένες πλέον τὶς ἀναταράξεις στὴν κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία. Τὰ ὀνόματα ὅσων καταψηφίσουν γράφονται καὶ δὲν διαψεύδονται, ἐνῶ πολὺ περισσότεροι πυκνώνουν τὶς ἐπαφές τους μὲ τὶς διαμαρτυρόμενες ὁμάδες, μὲ τὸ βλέμμα τους στὶς ἀναπόφευκτες ἐκλογές∙ κανεὶς δὲν πιστεύει πλέον ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ἀποτροπὴ τῆς καταρρεύσεως τῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ἐκλογῶν στὴ συνέχεια. Ἡ μορφὴ τοῦ μεταβατικοῦ σχήματος ἀπασχολεῖ τοὺς ἔγκυρους ἀναλυτές, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, μὲ πιθανώτερο πρόσωπο τὸν Γιάννη Στουρνάρα. Ἐξ οὗ ὁ ἀδυσώπητος πόλεμος ἐναντίον του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.