Πρὸς ἄρδην ἀλλαγὲς στὸ πολιτικὸ σκηνικὸ

Ἡ συμφωνία φέρει μαζί της, ἐκτὸς τῆς καταρρεύσεως τῆς κυβερνήσεως καὶ ἄρδην ἀλλαγὲς στὸ πολιτικὸ σκηνικὸ καὶ στὴν δυναμικὴ τῶν ἐξελίξεων φυσικά∙ στὸ ΣΥΡΙΖΑ πολλὲς συνιστῶσες διαφοροποιοῦνται ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, μὲ στόχο τὸν πλήρη ἀποχαρακτηρισμό τους ὡς μνημονιακῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν μεθόδευση τῶν διασυνδέσεων μὲ τὰ κομματικὰ στελέχη, γιὰ τὴν αὐτόνομη ἐμφάνισή τους στὸ ἄμεσο μέλλον. Ἔχει δευτερεύουσα σημασία αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἡ ἀπήχησή τους, διότι βρίσκονται στὴν διαδικασία σχηματισμοῦ τους, ἀλλὰ προέχει ἡ δυναμική τους∙ ἐλάχιστοι ἢ καὶ κανένας δὲν πιστεύει σοβαρὰ ὅτι θὰ παραμείνει ἑνωμένο τὸ κόμμα, ἀλλὰ καὶ οὔτε δύναται προβλέψαι τὸ πόσα σχήματα θὰ ἀναδειχθοῦν, ἐνῶ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι ὁ ἀκροεξιὸς συνεταῖρος χάνεται στὴν κατηφόρα. Τὰ ὑπόλοιπα κόμματα ἀναμένουν ὑπομονετικά.

Ταπεινωμένος ὑπογράφει

Ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπογράφει τὴν συμφωνία ἐντελῶς ταπεινωμένος καὶ ἀπόκληρος ἀπ’ τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ οἰκογένεια, ἀλλὰ καὶ χαμένος στὸ κόμμα του∙ στὴν συνάντηση μὲ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ τὸν Γιέρουν Ντάισελμπλοὺμ μᾶλλον ἔκλεισαν ὅλα τὰ θέματα καὶ ἀπόμεινε ἡ νομική τους συγγραφὴ γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συμφωνίας. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες τὴν προεξοφλοῦν μὲ κατηγορηματικὸ τρόπο καὶ ἔτσι ἀποφεύγεται ἡ χρεωκοπία καὶ οἱ περιπέτειες τῆς χώρας, ἀλλὰ ἀρχίζουν οἱ ἐκρήξεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὶς προεκτάσεις τους στὴν πολιτική μας ζωή∙ οἱ κοροϊδίες καὶ τὰ ψέμματα τοῦ τετραμήνου πληρώνονται καὶ ἄσχημα μάλιστα ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸ κόμμα του, ἀλλὰ τὰ πληρώνουμε καὶ ἐμεῖς πολὺ χειρότερα∙ «ὅλα ἐδῶ πληρώνονται», λέει ὁ λαός, μὲ τὶς θυμόσοφες παροιμίες του. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἕνα, ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση, ποὺ θὰ ὁδηγήσει τὴν χώρα σὲ ἐκλογὲς σὲ σύντομο χρόνο.

ΣΥΡΙΖΑ, σωρεία ἐκρήξεων

Οἱ ἐκρήξεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα μετρῶνται, ἀκόμη καὶ ἀπ’ τοὺς ἔμπειρους πολιτικοὺς ἀναλυτές∙ ἕνα εἶναι βέβαιο ἡ ἀσυγκράτητη ὀργὴ κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν φίλων του τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν καὶ ἡ ἀγωνιώδης προσπάθεια ἀποστασιοποιήσεως ἀπέναντί τους. Παρόμοια ἀντίδραση κατὰ κυβερνήσεως, μόνο τὴν περίοδο 1950-1951 εἶχε ζήσει ὀ τόπος. Ἤδη ὅλες οἱ συνιστῶσες διαγκωνίζονται γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι πιὸ σκληρὰ κατὰ τῆς συμφωνίας, ἐνῶ σὲ ἐπίπεδο βουλευτῶν καταλογίζονται καὶ εὐθύνες γιὰ τὴν προεκλογικὴ συνθηματολογία, «γιατὶ τὰ ὑποσχεθήκαμε ὅλα αὐτά;» ρωτοῦν οἱ περισσότεροι. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, ὅτι ὅλες οἱ ἐνδείξεις πείθουν ὅτι οἱ διαρροὲς ἀπ’ τὴν κυβέρνηση θὰ εἶναι πολλές, καὶ μᾶλλον χάνει τὴν δεδηλωμένη, ὁπότε παραιτεῖται ὁ πρωθυπουργός∙ αὐτὸ ἐπιδιώκουν οἱ ἀντιδρῶντες βουλευτές, τὸν ἀποχαρακτηρισμό τους ὡς μνημονιακῶν, διότι ἔτσι ἀνεδείχθησαν στὶς πρόσφατες ἐκλογές. Τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται πλέον στὶς ψηφοφορίες τῆς Βουλῆς.

Ἀγανάκτηση καὶ ὀργὴ ὅλων

Τὴν ἀγανάκτηση καὶ ὀργὴ ὅλων ἔχει προκαλέσει ἡ κωλυσιεργεία καὶ τὰ ψέμματα τοῦ Ναπολεοντίσκου κυρίως πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες∙ ἐπὶ τετράμηνο τοὺς λέει τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, ὅτι ὑποβάλλει νέες προτάσεις, καὶ ὅλο τὶς ἴδιες ἐπαναλαμβάνει, χωρὶς οὐσιαστικὴ σχέση μὲ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία. Για τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τὸν κάλεσε χθὲς ἐπειγόντως στὶς Βρυξέλλες, μετὰ τὴν πενταμερῆ συνάντηση τῆς Κυριακῆς στὸ Βερολίνο∙ ἡ μικροπρεπὴς συμπεριφορὰ ἀπέβλεπε στὴν καλλιέργεια τῆς ἐντυπώσεως στοὺς δικούς του, ὅτι διαπραγματεύεται σκληρὰ μὲ τοὺς δανειστές. Ἔφερε ὅμως τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, διότι οἱ σοβαροί, ὅσοι εἶναι στὴν παράταξή του, ἔχουν ἀπογητευτεῖ πλήρως καὶ οἱ φανατικοὶ δὲν ἀκοῦν γιὰ παραχωρήσεις…

Μαζικὴ ἐπιστροφὴ στὸ χωριὸ

Ἡ ἐπιδρομὴ τῆς νέας οἰκονομικῆς κρίσης ἀναζωπύρωσε τὴν τάση ἐπιστροφῆς στὸ χωριὸ τῶν ἀνέργων τῶν πόλεων∙ ὅσοι εἶχαν διατηρήσει τὸ πατρικό τους καὶ τὴν μικρὴ ἰδιοκτησία πῆραν τοὺς γονεῖς τους καὶ τὴν οἰκογένειά τους καὶ ἐπέστρεψαν στὶς ρίζες τους. Οἱ δυὸ συντάξεις τῶν ἡλικιωμένων, ἔστω κι ἂν εἶναι μόνο αὐτὰ καὶ μὲ τὰ παιδιὰ σὲ μικρὴ ἡλικία, φθάνουν καὶ περισσεύουν γιὰ τὴν ζωὴ στὸ χωριό∙ ἔβαλαν καὶ τοὺς μπαξέδες τους, πῆραν τὶς κότες τους, κανένα μανάρι καὶ ὅλο καὶ κάτι κάνουν στὰ παλιὰ κτήματα, λίγα ἢ περισσότερα ἀφημένα ἀπὸ χρόνια. Ἔτσι πολλὰ χωριὰ ξαναζωντάνεψαν σὲ κάποιο βαθμό, ὥσπου νὰ δοῦν τί θὰ κάνουν. Λύση διαφυγῆς εἶναι.

Ἔχων ἔρωτα συντρεφόμενον

Ἡ διάθεση τοῦ Ἀλεξάνδρου γιὰ κατακτήσεις εἶχε φανεῖ ἀπ’ τὴν παιδική του ἡλικία, ὅταν μαζὶ μὲ τὸν πατέρα του Φίλιππο ὑποδεχόταν πρεσβευτὲς ξένων βασιλέων καὶ περισσότερο τοῦ Μεγάλου Βασιλέως τῶν Περσῶν∙ εἶχε συμβάλει σὲ αὐτὸ καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ Ἀριστοτέλους ἐπὶ τριετία, ἀλλὰ παρέμεινε ὀκτὼ κοντά του συμβουλεύοντάς τον. «Τοῦτον ἐκ παιδὸς ἔμφυτον ἔχων ἔρωτα συντρεφόμενον καὶ συναυξανόμενον»∙ τὸν ἑνιαῖο τρόπο ζωῆς τῶν ὑπηκόων του ἀπὸ παιδὶ τὸν εἶχε ἔμφυτο ἔρωτα συντρεφόμενο καὶ συναυξανόμενο μαζί του. «Ὡς ἀφίκοντο πρέσβεις παρὰ τοῦ Περσῶν βασιλέως πρὸς Φίλιππον, ὁ δ’ οὐκ ἔνδημος ἦν»∙ ὅταν ἔφθασαν πρεσβευτὲς τοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν πρὸς τὸν Φίλιππο, καὶ αὐτὸς δὲν ἦταν στὴν πρωτεύουσα. «Φιλοφρονούμενος καὶ ξενίζων αὐτοὺς Ἀλέξανδρος οὐδὲν ἠρώτα παιδικόν»∙ περιποιούμενος καὶ φιλοξενῶν αὐτοὺς δὲν ρωτοῦσε τίποτε τὸ παιδικὸ ὁ Ἀλέξανδρος. Εἶχε στραμμένο ἀπὸ μικρὸς τὸ βλέμμα του πρὸς τὴν κατάκτηση τῆς Ἀσίας.

Ριζικὲς ἀλλαγὲς Εὐρωζώνης

Ἡ γαλλογερμανικὴ διασκεψη τοῦ Βερολίνου, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς, ἔστειλε σαφῆ μηνύματα ἀλλαγῶν πρὸς τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρωζώνης∙ πρῶτον, ἐπιταχύνονται οἱ μεταρρυθμίσεις γιὰ τὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση καὶ δεύτερον δίδετα βάρος στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία γιὰ τὴν πλήρη ἀξιοποίησή της. Αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος τῆς συσκέψεως μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Βιομηχάνων, ὅτι ἡ ἐποχὴ τῆς βιομηχανικῆς ἐπαναστάσεως ἔχει ὁλοκληρώσει τὸν βίο της καὶ ὁ κόσμος ἔχει εἰσέλθει σὲ ἄλλη ἐποχή, ποὺ ὀλίγα κοινὰ ἔχει μὲ τὴν προηγούμενη∙ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία μετράει ἡ δημιουργικὴ ἔκφραση τοῦ ἐργαζομένου καὶ ὄχι ἡ προσαρμογή του πρὸς τοὺς κανόνες τῆς ἐκτελεστικῆς ἐργασίας. Κριτήριο εἶναι ἡ ἱκανότης συνθέσεως τῶν ἀτόμων, ἐξαρτώμενη ἀπ’ τὴν γλῶσσα ποὺ χρησιμοποιοῦν∙ ἡ ἑλληνικὴ θεωρεῖται ἡ ἄριστη καὶ ὅλοι ἀναζητοῦν τὰ Ἑλληνόπουλα, γιὰ τὴν ὑψηλὴ ἀποδοτικότητά τους. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ συριζαία κυβέρνηση δὲν τὰ καταλαβαίνει αὐτά.

Παραίτηση Ἰωσὴφ Μπλάττερ

Ὁ πρόεδρος τῆς ΦΙΦΑ, τέσσερες μέρες μετὰ τὴν θριαμβευτικὴ ἐπανεκλογή του, δήλωσε ὅτι παραιτεῖται τοῦ ἀξιώματός του, ὥστε νέοι νὰ ἀναλάβουν τὴν παγκόσμια ποδοσφαιρικὴ ὁμοσπονδία, ἀφοῦ αὐτὸς εἶναι 79 ἐτῶν. Ἡ παραίτηση προκάλεσε τὴν ἔκπληξη ὅλων, ἀλλὰ ὁ Ἰωσὴφ Μπλάττερ δὲν ἔδωσε ἐξηγήσεις, παρὰ μόνο ὅτι μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ συγκαλέσει τὰ ἁρμόδια ὄργανα γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου προέδρου. Ὁπωσδήποτε ἡ παραίτηση δικαιώνει σὲ μεγάλο βαθμὸ τοὺς Ἀμερικανούς, μὲ τὸ σκάνδαλο διαφθορᾶς ποὺ ἀνακάλυψε ἡ δικαιοσύνη τους∙ ἀλλὰ παραμένει τὸ πρόβλημα, διότι οἱ Ἀφρικανοί, Λατιοναμερικανοὶ καὶ Ἀσιάτες, μὲ λίγους Εὐρωπαίους, ἀλλὰ μὲ τοὺς Ρώσους πρώτους, εἶχαν στηρίξει τὸν πρόεδρο στὴν ἐκστρατεια σπιλώσεώς του. Ἡ ἀναμέτρηση τῶν δύο τάσεων δὲν ἐκλείπει μᾶλλον, διότι ἔχει καὶ τὶς πολιτικές της προεκτάσεις∙ τὸ πῶς θὰ ἐξελιχθεῖ εἶναι τὸ ζητούμενο, σχετιζόμενο ἄλλωστε στενὰ μὲ τὶς ἄλλες διεθνεῖς πολιτικὲς σχέσεις.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις στὴν Δύση καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία, ἀλλὰ ὑποχώρηση στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1118 δολλάρια καὶ 138,3350 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 64,13, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1186. Οἱ πληροφορίες γιὰ συμφωνία στὸ ἑλληνικὸ ζήτημα καλλιέργησε κλίμα αἰσιοδοξίας στοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ ἀναμένουν καὶ τὴν ἐπιβεβαίωση, διότι πολλὲς φορὲς ἔχουν ἀπογοητευθεῖ∙ καὶ ὁ ΟΟΣΑ διατηρεῖ πολλὲς ἐπιφυλάξεις, ἐνῶ ἡ ὕφεση τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας θεωρεῖται σοβαρώτερο πρόβλημα. Ἡ ἁπάλυνση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία διαγράφεται στὸν ὁρίζοντα, ἀλλὰ τὰ ἐμπόδια ἀπὸ ἀμερικανικῆς πλευρᾶς παραμένουν, ἐνῶ στὴν Οὐκρανία ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση ἐπιδεινώνεται συνέχεια∙ ἡ δυτικὴ βοήθεια δὲν ἀλλάζει τὰ πράγματα, διότι ἡ διαφθορὰ καὶ οἱ αὐταρχικὲς παρεμβάσεις τῆς ἀκροδεξιᾶς εἶναι ὁ καθοριστικὸς παράγων στὴν χώρα, μὲ τὸν πρόεδρο μᾶλλον ὡς διακοσμητικὸ στοιχεῖο. Ὁ διορισμὸς τοῦ Μιχαὴλ Σαακτζβίλλυ ὡς κυβερνήτου τῆς Ὀδησσοῦ προκαλεῖ ἰσχυρὲς ἀντιδράσεις.

Ναυάγιο στὸν Γιὰνγκ Τσὲ

Τὸ ναυάγιο στὸν μεγαλύτερο ποταμὸ τῆς Κίνας, Γιὰνγκ Τσέ, προκάλεσε 432 περίπου νεκρούς, καθὼς μόνο 14 ἀπ’ τοὺς 456 ἐπιβαίνοντες διεσώθησαν∙ τὸ μεγάλο ἐπιβατικὸ πλοῖο ταξείδευε στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Κίνας, στὴν ἐπαρχία Χουμπέι, ὅταν ξαφνικὰ ἐντελῶς ἀναποδογύρισε καὶ παρέσυσε τοὺς ἐπιβάτες του στὸ ἐσωτερικό του στὴ θάλασσα. Τὰ σωστικὰ συνεργεῖα καὶ οἱ δύτες ἀναζητοῦν ζωντανοὺς στὸ πλοῖο, ἀλλὰ οἱ ἐλπίδες εἶναι ἐλάχιστες, μετὰ ἀπὸ διήμερο χωρὶς ὀξυγόνο∙ τὰ αἴτια διερευνῶνται, ἀλλὰ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι, γιὰ κάποιον ἄγνωστο λόγο, τὸ σκάφος ἄλλαξε ἀπότομα πορεία, ἐνῶ ἔστριβε πρὸς κάποια κατεύθυνση, καὶ αὐτὸ προκάλεσε τὴν ἀνατροπή του, διότι στοὺς ποταμοὺς δὲν δημιουργοῦνται μεγάλα κύματα. Ὁ πρωθυπουργὸς ἔσπευσε στὴν περιοχὴ τοῦ ναυαγίου, γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν σωστικῶν καὶ ἄλλων συνεργείων.

Κλίμα, ὀργάνωση ἡμερίδας

Τὸ Σάββατο ὀργανώνεται παγκοσμίως, μέσῳ τοῦ διαδικτύου καὶ μὲ ζωντανὲς ἐκδηλώσεις, διεθνὴς ἡμερίδα γιὰ τὸ κλίμα∙ σκοπὸ ἔχει τὴν ἀφύπνιση τῆς κοινῆς γνώμης, ὥστε νὰ ἀσκήσει ἰσχυρὲς πιέσεις στὶς κυβερνήσεις, γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας παρατάσεως τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο. Ἤδη οἱ διαπραγματεύσεις, στὴν μόνιμη διάσκεψη τοῦ ΟΗΕ στὸ Παρίσι, βρίσκονται στὸ τελευταῖο ἑξάμηνο, ἀλλὰ ἡ πρόοδος εἶναι μηδαμινή, κυρίως ἐξ αἰτίας τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν φίλων τους, Καναδῶν, Ἰαπώνων καὶ Αὐστραλῶν, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τὴν ἐπιβολὴ περιορισμῶν στὴν ἐκπομπὴ ρύπων καὶ περιορίζονται σὲ ὑποσχέσεις γιὰ τὸ μέλλον∙ ἡ ἐπιδείνωση ὅμως τοῦ κλίματος εἶναι ραγδαία καὶ οἱ εἰδικοὶ φοβοῦνται τὴν ἐκδήλωση φαινομένων μεταλλάξεως, δηλαδὴ ἀποτόμου κλιμακώσεως τῆς ἐπιδεινώσεως. Ἡ ζωὴ στὸν πλανήτη Γῆ κρέμεται ἀπὸ μία κλωστή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.