Αὐστηρότατη γλῶσσα Εὐρωπαίων, Ἀμερικανῶν

Ἡ καγκελάριος καὶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος χρησιμοποίησαν αὐστηρότατη γλῶσσα πρὸς τὸν πρωθυπουργό, σὲ βαθμὸ ποὺ δὲν συνηθίζεται διπλωματικά, γιὰ ταχύτατο συμβιβασμὸ καὶ τὴν λήψη καὶ ἐφαρμογὴ τῶν ἀναγκαίων μεταρρυθμίσεων∙ πρακτικὰ εἶπαν, τέλος τὰ ψέμματα καὶ οἱ κοροϊδίες, ἐκφράζοντας τὴν ἀγανάκτησή τους γιὰ τὴν τετράμηνη κωλυσιεργεία. Φαίνεται ὅτι αὐτὰ τὰ κατάλαβε ὁ Ναπολεοντίσκος, πολὺ ἀργὰ γιὰ τὸν ἴδιο, ἀλλὰ μᾶλλον μὲ ἀποτροπὴ τοῦ μοιραίου γιὰ τὴν χώρα, ἀλλὰ μὲ πολὺ ἀκριβὸ τίμημα∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ἡ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ ἀντιπολίτευση, εἶχαν ἐπισημάνει ἀπ’ τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν, τὴν ἀνάγκη ἐγκαίρου ὁλοκληρώσεως τῆς ἀξιολογήσεως, ἀλλὰ δὲν εἰσακούσθηκαν. Ὁδηγηθήκαμε ἔτσι στὴν χειρότερη ὕφεση σὲ εἰρηνικὴ περίοδο σὲ δύο μῆνες καὶ χρειασθηκε ἡ παρέμβαση τῶν μεγάλων∙ τόσο καταλαβαίνει ὁ πρωθυπουργός.

Ὑποχρεωτικὸς συμβιβασμὸς

Σὲ συμβιβασμὸ ὁδηγεῖται ὑποχρεωτικὰ ἡ κυβέρνηση, στὰ πλαίσια τῆς κοινοτικῆς προτάσεως, μετὰ τὴν σαφέστατη προειδοποίηση Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα, ὅτι ἔχει ἐξαντληθεῖ ὁ χρόνος∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπέστειλε ἐπειγόντως τοὺς Παππᾶ καὶ Τσακαλῶτο γιὰ διαπραγματεύσεις, ὥστε νὰ βρεθεῖ ἡ κοινὴ βάση μέχρι τὴν συνάντηση τῆς Τετάρτης, Ἀγκέλας Μέρκελ, Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Ἀλέξη Τσίπρα στὶς Βρυξελλες. Οἱ πληροφορίες εἶναι ἐλάχιστες, ἀλλὰ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι θὰ αὐξηθεῖ ὁ ΦΠΑ καὶ ἡ ἔκτακτη εἰσφορά, μέχρι καὶ τὰ 25000 εἰσόδημα, ἐνῶ αὐξάνονται καὶ τὰ ὅρια συνταξιοδοτήσεως∙ ἡ τετράμηνη καθυστέρηση πληρώνεται ἄσχημα, καθὼς αὐξήθηκε τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα στὰ δύο δις εὐρὼ καὶ τὰ ἄμεσα μέτρα ἀνέρχονται τουλάχιστον σὲ τρία γιὰ τὸ τρέχον ἔτος, ὅταν ἦταν λιγώτερο ἀπὸ ἕνα, ἂν ἔκλεινε ἡ συμφωνία τὸν Φεβρουάριο. Ἡ ἀπομόνωση τῆς χώρας εἶναι πλέον ἀποπνικτικὴ καὶ δὲν ἐμφανίζεται φωνὴ συνηγορίας γιὰ τὴν χώρα καὶ τὸν πρωθυπουργὸ περισσότερο.

Ἀνοικτὸς πόλεμος Συριζαίων

Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος τῶν Συριζαίων γίνεται πλέον δημόσιος, καθὼς πληθαίνουν οἱ ὑπουργοὶ καὶ βουλευτὲς ποὺ δηλώνουν ὅτι δὲν θὰ ψηφίσουν τὴν συμφωνία, ἀκόμη καὶ στὰ πλαίσια τῆς κυβερνητικῆς προτάσεως∙ ὅλοι τους σκέπτονται μόνο τὴν ἑπομένη ἡμέρα, διότι θεωροῦν δεδομένη τὴν καταψήφιση ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ βουλευτῶν τῆς ὅποιας συμφωνίας στὴν Βουλὴ καὶ τὴν παραίτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ. Τὸ ζητούμενο εἶναι τὸ πόσα κομμάτια θὰ γίνει ἡ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα καὶ τὸ ποιὰ στάση θὰ τηρήσει ἕκαστο στὶς διαβουλεύσεις γιὰ τὸν σχηματισμὸ μεταβατικῆς κυβερνήσεως∙ ἀκόμη καὶ οἱ πληροφορίες ὑπουργῶν, γιὰ πρόωρες ἐκλογές, ἐνῶ γίνονται μὲ σκοπὸ τὴν συσπείρωση τῶν βουλευτῶν, ὁδηγεῖ σὲ ἐπιτάχυνση τῶν διασπαστικῶν τάσεων, μὲ προεκτάσεις τους στὸν ἀκροδεξιὸ συνέταιρο. Ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἀλλάζει ἄρδην, καθὼς δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ πρόβλεψη τῆς ἑπομένης τῆς καταψηφίσεως∙ ἡ συνετὴ καὶ σώφρων στάση τῆς Νέας Δημοκρατίας καθίσταται ὁ σταθεροποιητικὸς παράγων στὶς ἐξελίξεις.

Τορπίλη ἀπὸ ἀντιπρόεδρο

Ὡς τορπίλη κατὰ τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὸν πρῶτο ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς χαρακτηρίζονται οἱ δηλώσεις του, ὅτι, θὰ ἐπιβληθοῦν μειώσεις στὶς συντάξεις, δὲν περνάει οὔτε ἡ κυβερνητικὴ πρόταση συμφωνίας ἀπ’ τὴν Βουλὴ καὶ ὅτι τὶς πρόωρες ἐκλογὲς δὲν τὴν ἀποφασίζει ὁ πρωθυπουργός, ζητώντας ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν νὰ διαβάσει τὸ Σύνταγμα∙ ὁ Ἀλέξης Μητρόπουλος ἦταν καταπέλτης κατὰ τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ. Δὲν τοῦ ἀπάντησε κανένας, ἁρμόδιος ὑπουργὸς ἢ ὁ λαλίστατος κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος∙ εἶναι γνωστὲς οἱ δημόσιες ἀντιπαραθέσεις τοῦ ἀντιπροέδρου μὲ τὴν πρόεδρό του, ἀλλὰ καὶ ἡ σκληρὴ κριτική του στὴν ἐμφανῶς παραπαίουσα κυβέρνηση. Μᾶλλον κορυφαία θέση διεκδικεῖ στὸ μεταβατικὸ σχῆμα καὶ προετοιμάζεται ἐγκαίρως, ὡς ἐξαιρούμενος τῶν κυβερνητικῶν εὐθυνῶν.

Διεθνὲς Πανεπιστήμιό μας

Τὸ Διεθνὲς Πανεπιστήμιο στὴν Θέρμη τῆς Θεσσαλονίκης ἐξελίσσεται σὲ κέντρο σπουδῶν γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο∙ στὰ ἕξι ἔτη λειτουργίας του, μὲ ἐννέα τμήματα ἀρχικά, οἰκονομικῶν, τεχνολογίας καὶ δικαίου, ἔχει προσελκύσει μεταπτυχιακοὺς φοιτητὲς άπὸ Βουλγαρία, Ρουμανία, Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, Σερβία, Σκόπια, ἐνῶ ἐπεκτείνει τὶς σπουδές του σὲ δέκα νέα τμήματα, ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ ἄλλων. Ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ πόλο ἕλξεως, μὲ τὰ μαθήματά του στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα καὶ τὴν ἐκλογὴ πεπειραμένων καθηγητῶν Ἑλλήνων καὶ ξένων ἀπὸ ἑλληνικὰ καὶ ἄλλα Πανεπιστήμια∙ οἱ προσφορὲς τῶν χορηγῶν εἶναι πολλὲς καὶ καλύπτουν πάνω ἀπ’ τὸ 70% τῶν δαπανῶν του, ἐνῶ ὅλο καὶ νέες ἐπιχειρήσεις ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη κοινῶν ἐρευνητικῶν προγραμμάτων.

Διατριβὰς ἐπιλαμβανομένη

Ὁ Ἀλέξανδρος, μόλις ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Φιλίππου, ἄρχισε ἀμέσως τὶς προετοιμασίες γιὰ τὴν ἐκστρατεία στὴν Ἀσία∙ εἶχε ἤδη ἀποστείλει τὸν Παρμενίωνα μὲ μικρὸ στράτευμα ὁ Φίλιππος, ὁ ὁποῖος καὶ προετοίμαζε τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἀπόβαση τοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος. «Ἐπεὶ δὲ Φιλίππου τελευτήσαντος ὥρμητο διαβαλεῖν καὶ ταῖς ἐλπίσιν»∙ ἀφοῦ δὲ πέθανε ὁ Φίλιππος ξεκίνησε νὰ ἱκανοποιήσει καὶ τὶς ἐλπίδες. «Ἤδη καὶ ταῖς παρακευαῖς ἐμπεφυκὼς ἔσπευδε ἅψασθαι τῆς Ἀσίας»∙ καὶ ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε ἀρκετὰ τὶς προετοιμασίες ἔσπευδε γιὰ ἀπόβαση στὴν Ἀσία. «Ἐνίστατο δὴ ἡ Τύχη καὶ ἀπέστρεφε καὶ ἀνθεῖλκε ὀπίσω»∙ ἀλλὰ προέβαλε ἐμπόδια ἡ Τύχη καὶ τὸν ἀπέτρεπε καὶ τὸν καθυστεροῦσε πρὸς τὰ πίσω. «Καὶ μυρίας περιέβαλλεν ἀσχολίας καὶ διατριβὰς ἐπιλαμβανομένη»∙ καὶ δεκάδες χιλιάδες πρόβαλε ἀσχολίες καὶ ἐμπόδια παραθέτουσα στὸν βασιλέα. Ἀκόμη καὶ στὴν Μακεδονία πολλοὶ ἀριστοκράτεςἐπιχείρησαν, ὡς εὔκολο θύμα, νὰ ὑπονομεύσουν τὸν εἰκοσαετῆ βασιλέα τους.

Ταύτιση τῶν Εὐρωαμερικανῶν

Τὴν ἑνιαία στάση τους στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλληματος ἐπιβεβαίωσαν Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικανοί, στὴν διάσκεψη κορυφῆς τῶν Ἑπτὰ μεγάλων στὸ Ἐλμάου τῶν βαυαρικῶν Ἄλπεων∙ ἡ κυβέρνησή μας εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ προχωρήσει σὲ βαθειὲς μεταρρυθμίσεις, στὰ πλαίσια τοῦ μνημονίου, καὶ νὰ ὁλοκληρώσει τὴν ἀξιολόγηση σὲ τεχνικὸ ἐπίπεδο, γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῶν δόσεων. Οἱ φροῦδες ἐλπίδες τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅπως τοῦ τὶς καλλιεργοῦσαν οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι, διεψεύσθησαν οἰκτρῶς καὶ ὁ ἴδιος δείχνει ἐξουθενωμένος∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ χρησιμοποίησαν τὰ ἴδια ἀκριβῶς ἐπιχειρήματα πρὸς τὴν χώρα μας. Εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ὑποβάλει συγκεκριμένες καὶ κοστολογημένες προτάσεις μέχρι σήμερα στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ αὐτὲς νὰ ἀξιολπογηθοῦν ἀπ’ τὰ τεχνικὰ κλιμάκια, πρὶν ἀπ’ τὴν αὐριανὴ συνάντησή του μὲ τὴν καγκελάριο καὶ τὸν Γάλλο πρόεδρο∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἐλέγχει προηγουμένως τὶς προτάσεις καὶ ἐνημερώνει τοὺς δύο ἡγέτες, ἀπ’ τὸν πάγκο του περνᾶνε.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ ἐξαίρεση τὴν Σαγκάη καὶ τὸ Χὸνγκ Κόνγκ∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1173 δολλάρια καὶ 13,6050 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1173,40, καὶ πετρέλαιο, 63,02. Ἡ ἀδυναμία τῶν Ἑπτὰ μεγάλων γιὰ τὴν χάραξη ἑνιαίας ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ὅπως καὶ γιὰ τὸ κλίμα θεωρεῖται ἡ κύρια αἰτία τῆς ἐπιφυλακτικότητος τῶν ἀγορῶν, ἐνῶ δευτερεύουσα εἶναι ἡ ἀπειλὴ γιὰ πιστωτικὸ ἀτύχημα στὴν Ἑλλάδα∙ οἱ περισσότεροι ὅμως πιστεύουν ὅτι αὐτὸ ἀποκλείεται, διότι ἦταν ἀπόλυτη ἡ συμφωνία Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Ἀντιθέτως στὸ κλίμα ὑπῆρξε ἐλάχιστη προσέγγιση, διότι ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἄσκησε ἰσχυρὲς πιέσεις στὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, ἀλλὰ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔκανε κάποιες παραχωρήσεις, διότι δὲν ἔχει τὴν ἄνεση νὰ ἐπιβληθεῖ στὰ μεγάλα ἀμερικανικὰ συμφεροντα∙ οἱ ἐπενδυτὲς θεωροῦν πολὺ σοβαρὴ τὴν ὑπόθεση, ἐπειδὴ γνωρίζουν ὅτι ὁ παραδοσιακὸς βιομηχανικὸς κόσμος ἀντιτίθεται στὴν πολιτικὴ ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος.

Ἰσορροπίες Ἑπτὰ μεγάλων

Στὴν τήρηση τῶν ἰσορροπιῶν ἐπιδόθηκαν οἱ Ἑπτὰ μεγάλοι στὸ Ἐλμάου τῶν βαυαρικῶν Ἄλπεων, χωρὶς οὐσιαστικὴ προσέγγιση στὰ διάφορὰ θέματα, μὲ ἐξαίρεση τὸ Ἑλληνικό∙ οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας παρατάθηκαν, ἀλλὰ δὲν ἐπιβλήθηκαν νέες, ἐνῶ ἡ εὐρωαμερικανικὴ συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν παραπέμφθηκε καὶ πάλι στὶς ἑλληνικὲς καλένδες. Στὸ Οὐκρανικὸ μένουν στὴν ἐφαρμογὴ τῶν συμφωνιῶν τοῦ Μίνσκ, ἀλλὰ στὸ Κίεβο κουκουλοφόροι διέλυσαν εἰρηνικὴ διαδήλωση ὑπὲρ τοῦ προέδρου τους, καὶ στὸν Ντόνμπας κάπως ἠρέμησαν τὰ πράγματα∙ ἡ διαφορὰ προσεγγίσεως τῶν αἰτίων τῆς κρίσεως μεταξὺ Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν παραμένει, ἐνῶ ἡ ὕφεση τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας θεωρεῖται τροχοπέδη γιὰ τὴν παγκόσμια, ἀλλὰ ἡ Οὐάσιγκτον δὲν περουσιάζει προτάσεις διεξόδου. Ἡ προσπάθεια τοῦ Ἰάπωνος πρωθυπουργοῦ νὰ παρουσιάσει τὸ πρόβλημα τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλλάσσης προσέκρουσε κυρίως στὴν ἄρνηση τῶν Εὐρωπαίων ∙ θεωροῦν τὸ θέμα πολὺ ἀπόμακρο καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν καμμία διατάραξη στὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Κίνα.

Κλίμα, ἀσφυξία Μεσογείου

Τὰ μεγάλα εὐρωπαϊκὰ κέντρα ἐρευνῶν τοῦ περιβάλλοντος κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος παγκοσμίως, ἀλλὰ καὶ ἀκόμη περισσότερο τῆς Μεσογείου∙ ἡ κλειστὴ θάλασσα μὲ τὴν μακρὰ ἱστορία της δὲν ἀνανεώνει τὰ νερά της, παρὰ μόνο ἀπ’ τὸ Γιβραλτὰρ καὶ τὸν Βόσπορο, μέσῳ τοῦ Εὐξείνου Πόντου. Ἀλλὰ τὸ Γιβραλτὰρ εἶναι πολὺ στενὸς πορθμὸς καὶ δὲν προλαβαίνει ἡ ροή του τὶς ἀνάγκες της γιὰ ἀνανέωση τῶν ὑδάτων της, ὥστε ἀφομοῶσαι τοὺς ρύπους τῶν ἀκτῶν της, ἐνῶ ὁ Βόσπορος μεταφέρει καὶ αὐτὸς ρύπους πλέον∙ οἱ πόλεμοι στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Λιβύη καὶ οἱ στρατεῖες τῶν μεταναστῶν προστίθενται στὴν αὐξημένη κίνηση τῶν πλοίων γιὰ τὶς μεταφορὲς καυσίμων καὶ ἄλλων ἐμπορευμάτων. Στὴν ἀπονέκρωσή της ὁδηγεῖται ἡ Μεσόγειος.

Τουρκία, ἧττα Ἐρντογὰν

Τὴν πρώτη του μεγάλη ἧττα ὑπέστη ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὶς προχθεσινὲς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς Τουρκίας, μὲ τὸ κόμμα νὰ πέφτει στὸ 41% τῶν ψήφων, ἔναντι 49,7% πρὸ τετραετίας, καὶ σὲ 258 ἀπ’ τὶς 550 ἕδρες τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως, ἐνῶ τὸ Κουρδικὸ κέρδισε 13% καὶ 80 ἕδρες∙. ὁ Ἀχμὲντ Νταβούτοβλου εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀναζητήσει συμμαχία μὲ τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα καὶ τοὺς 80 βουλευτές του, πρὶν καταλήξει σὲ πρόωρες ἐκλογές. Τὰ μεγαλεπήβολα σχέδια τοῦ προέδρου, γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καὶ ἐπιβολὴ προεδρικῆς δημοκρατίας ἐγκαταλείπονται μᾶλλον, ἐνῶ ἡ τουρκικὴ λίρα ἔχασε τὸ 15% τῆς ἀξίας της καὶ ἡ ὕφεση βρίσκεται πρὸ τῶν πυλῶν. Ἀπομένουν οἱ ἐπιπτώσεις στὸ Κυπριακό, διότι, ἐὰν συμμετάσχει στὴν κυβέρνηση τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα, δυσκολεύονται πολὺ οἱ διακοινοτικὲς διαπραγματεύσεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.