Αὐξημένος κίνδυνος γιὰ μοιραῖο δυστύχημα

Ὁ κίνδυνος γιὰ μοιραῖο δυστύχημα στὴν χώρα αὐξάνεται καθημερινά, προειδοποιεῖ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, διότι ὁ πρωθυπουργὸς ἀρνεῖται νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του καὶ νὰ συμφωνήσει μὲ τοὺς ἑταίρους∙ ἡ ἀπομόνωση τῆς χώρας εἶναι ἡ χειρότερη στὴν νεώτερη ἱστορία της καὶ αὐτὴ ἐπιδεινώνεται ἀπ’ τὴν πλήρη ἀνυποληψία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὴν Εὐρώπη περισσότερο. Ὁ Ματτέο Ρέντσι δηλώνει ἀγανακτισμένος, ὅτι, «ἐγὼ ἔκοψα τὶς πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στὴν Ἰταλία, γιατὶ νὰ τὶς χρηματοδοτήσω στὴν Ἑλλάδα;» ἐνῶ στὶς Βρυξέλλες βλέπουν ὅτι εἴμαστε σὲ ὕφεση 0,2% τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἀπὸ ἀνάπτυξη, 2%, τὸ προηγούμενο καὶ ἡ Ἱσπανία πέρασε σὲ ἀνάπτυξη, 3,1%, ἀπὸ ὕφεση, ἐνῶ γιὰ μᾶς προβλεπόταν ρυθμὸς 2,6%∙ οἱ Εὐρωπαῖοι τὸ θεωροῦν ὡς μοναδικὸ ἐπίτευγμα τοῦ πρωθυπουργοῦ.

Ἄκρα περιφρόνηση Εὐρωπαίων

Τὴν ἄκρα περιφρόνηση τῶν Εὐρωπαίων ἔχει ἐξασφαλίσει ὁ πρωθυπουργὸς μέχρι τώρα, ἐνῶ ἡ κριτικὴ ἐναντίον του καὶ ἐνώπιόν του ἦταν σκληρὴ καὶ στὴν Πολιτικὴ Γραμματεία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ σημερινὴ συνάντηση μὲ τοὺς Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλάντ -ἂν τελικὰ πραγματοποιηθεῖ διότι ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν πρόοδο τῶν διαπραγματεύσεων σὲ τεχνικὸ ἐπίπεδο ποὺ δὲν κρίνεται ἱκανοποιητικὴ στὶς Βρυξέλλες-, δὲν θὰ δώσει λύση, διότι θὰ παραπέμψει τὸ θέμα στὸ Γιούρογκρουπ, ἀλλὰ ἡ σκιὰ τῆς ἀναξιοπιστίας βαρύνει περισσότερο. Κανεὶς δὲν ἔχει πλέον ἐμπιστοσύνη στὸν Ναπολεοντίσκο, ἐνῶ ὅλοι μιλοῦν περιπαικτικὰ εἰς βάρος του∙ οἱ μέρες ὅμως τελειώνουν καὶ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ πάρει ἀποφάσεις, ὅταν 22 βουλευτές του ζητοῦν τὴν θέσπιση τῶν προεκλογικῶν ὑποσχέσεων. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχει χάσει τὴν δεδηλωμένη οὐσίᾳ καὶ ἀπομένει ἡ τυπικὴ ἐπιβεβαίωσή της στὴν Βουλή. Ὅποια διαδικασία καὶ ἂν ἐπιλέξει θὰ περάσει ἀπ’ τὴν δοκιμασία τῆς ψηφοφορίας.

Α’ τρίμηνο, ἐπισήμως ὕφεση

Σὲ ὕφεση ἔχει εἰσέλθει ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία τὸ πρῶτο τρίμηνο, 0,2% κατὰ τὴν Γιούροστατ καὶ ἀπ’ τὰ χαμηλότερα στὴν Εὐρωζώνη, μὲ ἄμεσες τὶς πολιτικὲς ἐπιπτώσεις, ὅταν τὸ προηγούμενο ἔτρεχε μὲ 2% καὶ ἦταν ἀπ’ τὰ ὑψηλότερα∙ τὸ δεύτερο προβλέπεται αὔξησή της, διότι καὶ ὁ τουρισμὸς παρουσιάζει σημαντικὴ κάμψη σὲ ἀριθμοὺς καὶ ἔσοδα. Ἡ ἀσφυξία τῆς ἀγορᾶς δὲν συγκαλύπεται πλέον οὔτε ἀπ’ τοὺς κυβερνητικούς, ἀλλὰ τὸ χειρότερο εἶναι ἡ πλήρης ἀναξιοπιστία τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ οἱ αὐξανόμενες ἐλλείψεις σὲ ἀνταλλακτικὰ καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, ὅταν καὶ τὰ νοσοκομεῖα δὲν ἔχουν οὔτε γάζες καὶ ἀντισηπτικά∙ ἡ ὀργὴ τῶν Εὐρωπαίων κορυφώνεται, διότι ὁ Ναπολεοντίσκος εἶχε ὑποσχεθεῖ στὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ὅτι θὰ πληρώσει τὴν δόση στὸ ΔΝΤ καὶ τὴν ἑπομένη ζήτησε τὸν συμψηφισμό της γιὰ ὁλόκληρο τὸν μῆνα. Ἐπλήγη καὶ ἡ ἀξιοπιστία τῆς Εὐρωζώνης μὲ τὴν ἀπόφαση αὐτή.

Παιδεία, σκοταδισμὸς πάλιν

Τὴν ἐπιστροφὴ στὸ σοσιαλιστικὸ στοταδισμὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ φέρει στὴν ἐκπαίδευση ὁ νόμος τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, μὲ ἐπαναφορὰ τῶν προνομίων τῶν συνδικαλιστῶν καὶ ἐπανεγγραφὴ τῶν αἰωνίων φοιτητῶν, μαζὶ μὲ τὸν καθοριστικὸ ρόλο τους στὴν ἐκλογὴ τῶν πρυτανικῶν ἀρχῶν. Ἡ ἐμμονὴ τοῦ φανατικοῦ ὑπουργοῦ στὴν μονομερῆ καταδικασμένη ἀντίληψη τῆς ἀριστερᾶς, μὲ τὴν ἰσοπέδωση καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς ἥσσοντος προσπαθείας στὴν ἐκπαίδευση, δηλαδὴ τὴν ὑποβίβαση τοῦ ἐπιπέδου τῶν μαθημάτων σὲ ἐκεῖνο τῶν χειρότερων μαθητῶν, ἀντὶ τῆς εὐγενοῦς ἁμίλλης, εἶναι ἴδιο τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων∙ τὸν φασισμὸ θέλουν ἐπιβάλλειν μὲ κάθε μέσο καὶ ἐπιδιώκουν τὴν διάλυση τῆς παιδείας, μάλιστα στὴν ψηφιακὴ ἐποχή, ποὺ ὅλοι οἱ λαοὶ ἐπιδιώκουν τὴν κλασικὴ καὶ ἐγκυκλοπαιδικὴ μόρφωση.

Γερμανὸς πρὸς Ἀμερικανὸ

Ὁ διάλογος μεταξὺ τοῦ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε καὶ τοῦ Τζὰκ Λιοῦ εἶναι ἀποκαλυπτικὸς τῆς διαθέσεως ἀμφοτέρων γιὰ τὰ προβλήματά μας∙ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργός, στὴν συζήτησή τους, ἐπέμεινε στὴν ἀνάγκη νὰ δοθεῖ μεγαλύτερη βοήθεια στὴν Ἑλλάδα καὶ ὁ Γερμανὸς ἀπαντοῦσε, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητες καὶ οἱ μεταρρυθμίσεις, γιὰ νὰ δείξει ἡ χώρα ὅτι ἐπιβάλλει τὶς ἀπαραίτητες ἀλλαγὲς στὴν οἰκονομία της. Ὁ Τζὰκ Λιοῦ ἐπέμεινε στὴν ἄποψή του καὶ ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε τοῦ ἀπάντησε, «γιατὶ δὲν δίδετε καὶ ἐσεῖς πενῆντα δις δολλάρια, ὁπότε λύεται τὸ πρόβλημα;» σιγὴ ἰχθύος ἀπ’ τὴν ἄλλη πλευρά. Ἐπὶ τέλους δόθηκε ἡ πραγματικὴ διάσταση τοῦ προβλήματος, διότι ἡ διαπλοκὴ θεωροῦσε συνέχεια τὸν ρόλο τῶν Ἀμερικανῶν ὡς ἐποικοδομητικό.

Τῶν προσοίκων διετάραξεν

Οἱ ἐξεγέρσεις τῶν γειτονικῶν βαρβαρικῶν φύλων ἀπέσπασαν τὴν προσοχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀμέσως μετὰ τὴν ἄνοδό του στὸν θρόνο τῆς Μακεδονίας∙ εἶχαν πιστέψει ὅλοι τους, ὅτι ὁ νεαρὸς βασιλεὺς δὲν θὰ κρατοῦσε ἑνωμένο τὸ μεγάλο βασίλειο τοῦ πατρός του. «Ἣ πρῶτον αὐτῷ τὰ βαρβαρικὰ τῶν προσοίκων διετάραξεν»∙ ἡ Τύχη ἔφερε τὴν ἐξέγερση στὰ γειτονικὰ βαρβαρικὰ φύλα. «Ἰλλυρικοὺς καὶ Τριβαλλικοὺς μηχανωμένη πολέμους»∙ μὲ τοὺς πολέμους κατὰ τῶν Ἰλλυριῶν καὶ τῶν Τριβαλλῶν. «Οἷς μέχρι Σκυθίας τῆς παρ’ Ἴστρον ἀποσπασθεὶς ἀπὸ τῶν ἄνω πράξεων»∙ τοὺς ὁποίους ἔκανε μέχρι τὴν Σκυθία πέραν τοῦ Ἴστρου καὶ ἀποσπάσθηκε ἀπ’ τὴν ἐκστρατεία. «Καὶ περιδραμὼν καὶ κατεργασμένος πάντα κινδύνοις καὶ ἀγῶσι μεγάλοις»∙ καὶ ἀσχολούμενος καὶ ἐνδιαφερόμενος γιὰ ὅλα μὲ κινδύνους καὶ μεγάλους ἀγῶνες. «Αὖθις ὥρμητο καὶ ἔσπευδε τὴν διάβασιν πάλιν»∙ ἀμέσως ἐπιδόθηκε καὶ γρήγορα γιὰ τὴν ἐκστρατεία στὴν Ἀσία. Μέχρι τὸν ποταμὸ Δνείπερο ἔφθασε στὴν Σκυθία.

Ἐνίσχυση ρόλου Εὐρωζώνης

Τὴν οὐσιαστικὴ ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τῆς Εὐρωζώνης στὴν διεθνῆ σκηνὴ ἐπιβεβαίωσε ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν Ἑπτὰ μεγάλων στὸ Ἐλμάου τῶν βαυαρικῶν Ἄλπεων∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα παρενέβη γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ θέμα, ἀλλὰ ὑπὸ τοὺς ὅρους τῶν Εὐρωπαίων καὶ ἀπηύθυνε αὐστηρότατες παρατηρήσεις πρὸς τὴν Ἀθήνα, στὸ Ρωσικό, ἔμειναν μόνο σὲ ὑποσχέσεις γιὰ νέες κυρώσεις, στὸ οἰκονομικό, δὲν κατέληξαν σὲ συμφωνία, διότι οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν εἶχαν καμμία πρόταση γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τους καὶ τῆς παγκοσμίου σὲ προέκταση, στὸ κλίμα ὑποχρεώθηκαν στὴν ἀποδοχὴ τῆς γερμανικῆς προτάσεως γιὰ συμφωνία στὸ Παρίσι, ἔστω καὶ ἂν δὲν τὴν τηρήσουν, καὶ στὸ Κινεζικό, γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης, δὲν ἔγινε συζήτηση, παρὰ τὴν εἰσήγηση τοῦ Ἰάπωνος πρωθυπουργοῦ, διότι ἀντέδρασαν οἱ Εὐρωπαῖοι. Πλήρης συμφωνία ὑπῆρξε μόνο στὸ Μεσανατολικὸ καὶ στὴν τρομοκρατία, ἀλλὰ χωρὶς συγκεκριμένες ἀποφάσεις∙ ἑορτὲς καὶ πανηγύρεις ἀπήλαυσαν εὐχάριστα ὅλοι τους.

Ἀποδυνάμωση τοῦ Ἐρντογὰν

Ἡ ἀποδυνάμωση τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὴν Τουρκία, εἶναι τὸ κύριο μήνυμα τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν∙ τὸ κόμμα του ἔχασε μετὰ ἀπὸ δεκατρία χρόνια τὴν ἀπόλυτη κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία, ἐνῶ περίμενε αὔξησή της καὶ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, μὲ τὴν καθιέρωση προεδρικῆς δημοκρατίας καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τοῦ προέδρου∙ τώρα ὅμως ἀναζητάει συμμάχους γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως. Ἡ σύνθεση τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως δὲν τὸν βοηθάει, διότι μόνο τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα δέχεται συνεργασία, ἐνῶ τὸ Ρεπουμπλικανικὸ τὴν ἀπορρίπτει, ὅπως καὶ τὸ Κουρδικό∙ ἡ χώρα εἰσέρχεται σὲ περίοδο ἀκυβερνησίας, μὲ τὶς πρόωρες ἐκλογὲς πάλι ὡς διέξοδο. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἀπαξιώνεται ὁ διεθνής της ρόλος καὶ ἡ ἐπιδίωξή της γιὰ ἡγέτιδα δύναμη στὴν περιοχή, ἐνῶ καὶ ἡ οἰκονομία της βαίνει πρὸς ὕφεση καὶ οἱ ξένοι σκέπτονται τὴν ἀπόσυρση τῶν κεφαλαίων τους∙ οἱ ἐπιπτώσεις στὰ ἑλληνοτουρκικὰ καὶ στὸ Κυπριακὸ μᾶς ἐνδιαφέρει πολὺ περισσότερο.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐξ αἰτίας τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως καὶ τῆς ἀπουσίας συμφωνίας τῶν Ἑπτὰ μεγάλων στὰ οἰκονομικά∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1255 δολλάρια, ἀλλὰ ἔμεινε σταθερὸ στὰ 139,6550 γιέν, ἐνῶ αὐξήθηκε ὁ χρυσός, 1181, καὶ τὸ πετρέλαιο, 64,27. Οἱ ἐπενδυτὲς εἶδαν ὡς κακὸ οἰωνὸ τὶς ἀνεπαρκεῖς ἀπαντήσεις τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ δὲν βλέπουν πρόοδο στὶς σημερινὲς συναντήσεις σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο, ἂν αὐτὲς γίνουν τελικά, διότι καταντοῦν ἁπλὸ ἀναμάσημα τῶν προηγουμένων∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἄλλωστε, ἔθεσε ὡς ὅρο γιὰ νέα συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό, τὴν ἐπίτευξη προόδου σὲ τεχνικὸ ἐπίπεδο, ἐνῶ ὑπογράμμισε, ὅτι, «αὐτό ποὺ διακυβεύεται εἶναι τὰ συμφέροντα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καὶ πολλοὶ Ἕληνες δὲν περνοῦν καλὰ λόγῳ τῶν προγραμμάτων λιτότητας»∙ ἐνδιαφέρεται περισσότερο αὐτὸς γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπ’ τὴν κυβέρνησή μας. Στὰ διεθνῆ Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικανοὶ ἐπιβεβαίωσαν ἐπισήμως τὶς διαφωνίες τους.

Κύπρος, θεατρικὴ παράσταση

Τὴν παρακαλούθηση θεατρικῆς παραστάσεως ἐπέλεξαν ἐπέλεξαν οἱ Νίκος Ἀναστασιάδης καὶ Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ γιὰ νὰ προβάλουν τὴν ἄοκνη ἐπιθυμία τους, γιὰ λύση τοῦ Κυπριακοῦ∙ στὴν Λεμεσό, τόπο καταγωγῆς τοῦ Τουρκοκύπριου ἡγέτου, παρακολούθησαν προχθές τὸ βράδυ θεατρικὴ παράσταση τουρκοκυπριακοῦ θιάσου, μὲ τίτλο, «Κύπρος, πληγώθηκα ἑλληνικά, πικράθηκα, τούρκικα». Τὸ θέατρο ἦταν κατάμεστο καὶ τὸ κοινὸ καταχειροκρότησε τοὺς ἡγέτες, ἐνῶ εἶχαν πάει καὶ πολλοὶ Τουρκοκύπριοι∙ μετὰ τὴν παράσταση οἱ ἡγέτες ἐξέφρασαν τὴν ἐλπίδα ὁ διακοινοτικὸς διάλογος νὰ ἔχει σύντομα αἴσια κατάληξη καὶ νὰ ἐνωθεῖ τὸ νησί. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ καλλιεργεῖται ἡ προσέγγιση στὰ καθημερινὰ προβλήματα καὶ ἐπιδιώκεται ἡ παρώθηση συνεχοῦς ἐπικοινωνίας τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων∙ ἴσως αὐτὴ ἡ τακτικὴ παίξει ρόλο τοῦ καταλύτου γιὰ τὸ τέλος τῆς διαιρέσεως τῆς μεγαλονήσου.

Ὑπονόμευση ξένων ἐπενδύσεων

Ὡς συστηματικὴ ὑπονόμευση τῶν ξένων ἐπενδυτῶν στὴν χώρα χαρακτηρίζουν οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς τὴν στάση τῆς κυβερνήσεως ἀπέναντι στὶς συμφωνημένες ἤδη ἐπενδύσεις∙ ἡ παραχώρηση τοῦ ΟΛΠ καὶ τῆς ΔΕΣΦΑ, ὅπως καὶ ἡ συμμετοχὴ στὸν ΤΑΡ ἀμφισβητεῖται πλέον ἀνοικτά, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς Ὑποδομῶν διαφώνησε μὲ τοὺς ἑταίρους μας στὴν κοινὴ ἐνεργειακὴ πολιτική∙ ἀντιθέτως δήλωσε στὴν Βουλὴ ὅτι προωθεῖται ἡ συμμετοχὴ τῆς χώρας στὸν τουρκικὸ ἀγωγὸ ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου καὶ χαρακτήρισε ἀνάμιξη στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἑλλάδος τὶς ἀμερικανικὲς ἀντιρρήσεις. Κάτω ἀπ’ τὴν ἐπιφάνεια κρύβεται ἡ σύγκρουση τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας μὲ τὸν πρωθυπουργὸ σὲ ὅλα τὰ θέματα, ποὺ ὑποστηρίζει, ὅτι δὲν εἶναι καταστροφὴ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ἐνδοκυβερνητικὸ πλέον. Ἡ διάλυση τῆς πλειοψηφίας ἀκολουθεῖ ὡς φυσικὸς νόμος.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.