Βαρόμετρο ἡ ἀντίδραση τοῦ Χρηματιστηρίου

Οἱ πρῶτες πληροφορίες γιὰ προοπτικὴ συμφωνίας εἶχαν τὶς ἄμεσες ἀντιδράσεις τους στὸ Χρηματιστήριο, μὲ ἄνοδο 8% καὶ στὸν τραπεζικὸ κλάδο διπλάσια περίπου∙ οἱ ἐπενδυτὲς εἶναι ἕτοιμοι γιὰ ἐπιστροφὴ στὴν Ἑλλάδα, διότι διαθέτουμε πολὺ περισσότερα πλεονεκτήματα ἀπ’ τὶς ἀνταγωνιστικές μας χῶρες, ἀρκεῖ νὰ τελειώσουν τὰ σοσιαλκομμουνιστικὰ πειράματα. Πιστεύουν ὅτι ἡ συμφωνία θὰ συνοδεύεται ἀπ’ τὸ τέλος τῆς ἀβεβαιότητος στὴν οἰκονομία, τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἰδωτικοποιήσεων, καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν∙ σὲ πολὺ συντομώτερο χρόνο, ἀπὸ ὅ,τι πρὸ τριετίας, θὰ ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη, καὶ θὰ εἶναι ταχύτερη, ἐὰν συνοδευθεῖ καὶ ἀπὸ πολιτικὲς ἐξελίξεις. Οἱ ἀντιδράσεις στὸν ΣΥΡΙΖΑ στρέφονται κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ ὅλοι σχεδὸν οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες τὶς θεωροῦν εὐλογία Θεοῦ.

Ἐντατικώτερες οἱ πιέσεις

Οἱ πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων γίνονται ἐντατικώτερες, μὲ τοὺς Ἀγκέλα Μέρκελ, Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν πρώτη γραμμή, ἐνῶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο δείχνει ὅτι ἔχει κουρασθεῖ ἀπ’ τὶς ἑλληνικὲς κυβιστήσεις∙ στὶς Βρυξέλλες τὰ τεχνικὰ κλιμάκια ἐργάζονται πυρετωδῶς, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ πολιτικὴ ἀντοχὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου, καθὼς δὲν περνάει ἀπ’ τοὺς βουλευτές του καὶ τὸ δικό του πρόγραμμα. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, ὁ πρωθυπουργὸς δείχνει γιὰ πρώτη φορὰ ὅτι διαπραγματεύεται σοβαρὰ καὶ ὅτι δὲν ἐπαναλαμβάνει τὰ τραγελαφικά του∙ οἱ προθεσμίες εἶναι πλέον ἀπολύτως δεσμευτικές, ἕξι μέρες, διαφορετικὰ μᾶς ἀφήνουν στὴν τύχη μας καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζουν ἄριστα στὴν κυβέρνηση καὶ ὅλοι τρομάζουν μπροστὰ στὴν ἐπαπειλούμενη χρεωκοπία. Οἱ ἐνδείξεις εἶναι ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ἀναλαμβάνει τὴν πολιτικὴ εὐθύνη, διότι διαφορετικὰ θὰ τὸν κυνηγοῦν στοὺς δρόμους, καὶ ἔρχεται στὴν Βουλή, μὲ γνωστὸ πλέον τὸ ἀποτέλεσμα. Ξημερώνει ἄλλη μέρα.

Ἀποκορύφωση ἀντιδράσεων

Στὴν ἀποκορύφωση ὁδηγοῦνται οἱ ἐσωσυριζικὲς ἀντιδράσεις στὴν διαφαινόμενη συμφωνία, μὲ γνωστὸ πλέον τὸ ἀποτέλεσμα∙ οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς συμφωνίας περιορίζονται καθημερινά, ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν ὑπουργῶν, δυὸ τρεῖς μόνο ἐμφανίζονται δημοσίᾳ. Στὶς συνιστῶσες πυκνώνουν οἱ συναντήσεις καὶ οἱ σχεδιασμοὶ γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα, ἀλλὰ καὶ δείχνουν ὅτι αὐξάνεται ὁ ἀριθμός τους συνέχεια∙ χρησιμοποιοῦν ἄλλωστε τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα πρὸς ἐνίσχυσίν τους, ἡ ἀνεργία αὐξήθηκε τὸ πρῶτο τρίμηνο, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο, πολλὰ ἐπαρχιακὰ νοσοκομεῖα ἔχουν κλείσει στὴν πράξη, οἱ πληροφορίες γιὰ νέες φορολογίες ἔχουν ἐξαγριώσει τὰ κομματικὰ καὶ προσωπικά τους στελέχη, ὁπότε αἰσθάνονται τὴν δρομαία διαρροὴ τῶν δικῶν τους, διότι οἱ ἄλλοι ἔχουν φύγει ἀπὸ καιρό. Μία διέξοδος τοὺς ἀπομένει ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἀντιμνημονιακὴ συνθηματολογία καὶ αὐτὸ κάνουν, ἐνῶ ἔχουν πολλὲς ἀμφιβολίες γιὰ τὸ ἂν θὰ πετύχει. Ἀλλὰ βρίσκονται σὲ ἀδιέξοδο καὶ ἐπιλέγουν τὸν μόναδικὸ δρόμο σωτηρίας!

Τελικά, παράδοση ἄνευ ὅρων

Ὁ Ναπολεοντίσκος ὑποχρεώθηκε σὲ παράδοση ἄνευ ὅρων στὶς Βρυξέλλες, ἀπέναντι στοὺς πεπειραμένους καὶ διορατικοὺς ἑταίρους∙ ὁπωσδήποτε ἡ λύση αὐτὴ εἶναι ἡ καλύτερη, ἐκεῖ ποὺ ἔχουν φθάσει τὰ πράγματα, ἀλλὰ δὲν ἦταν ἔτσι τὸν Ἰανουάριο. Ἐὰν εἶχε κλείσει τὴν ἀξιολόγηση τότε ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία θὰ ἔτρεχε τώρα μὲ 3%, ἀπ’ τὰ ὑψηλότερα ποσοστὰ καὶ δὲν θὰ χρειαζόταν πρόσθετα μέτρα. Ἀπέδειξε τὴν πλήρη ἀσχετοσύνη του καὶ τὶς ἰδεοληψίες του, ὄχι μόνο στὴν οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ στην πολιτική∙ τὸ κύριο μέλημα τῶν Εὐρωπαίων εἶναι πλέον ἡ ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας καὶ γι’ αὐτὸ θέτουν αὐστηροὺς ὅρους. Δὲν τοῦ ἔχουν καθόλου ἐμπιστοσύνη καὶ οὔτε ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν πολιτική του ἐπιβίωση. Τὸν ἄφησαν…

Φαρμακοποιοί, μετανιωμένοι

Οἱ φαρμακοποιοὶ μετανιωμένοι ζητοῦν πλέον τὴν συμπαράσταση τῆς Νέας Δημοκρατίας, διότι ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀνελέητη στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μνημονιακῶν μέτρων∙ ἔσπευσε στὴν Συγγροῦ γιὰ ὑποστήριξη ὁ πρόεδρός τους καὶ ἔγινε δεκτὸς μὲ περισσὴ εὐγένεια. Ἀνῆκε στὴν Νέα Δημοκρατία, ἀλλὰ εἶχε πιστέψει στὶς ὑποσχέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι θὰ καταργήσουν τὰ μνημόνια ἀμέσως καὶ θὰ τοὺς ἐξοφλήσουν τὶς καθυστερούμενες ὀφειλές∙ ἔγινε τὸ ἀντίθετο καὶ ἀκόμη δὲν ἔχουν εἰσπράξει τίποτε, παρὰ αὐξάνονται τὰ καθυστερούμενα. «Στερνή μου γνώση, νὰ σὲ εἶχα πρῶτα», ἀλλὰ εἶναι χαρακτηριστικὴ περίπτωση τῆς μεταστροφῆς τοῦ κόσμου∙ λέγεται ὅτι ἔδωσε τὴν πλειοψηφία στὸν Ναπολεοντίσκο, ὁ ὑπέρμετρα φιλόδοξος πρόεδρος, διότι ὄχι μόνο προσέφερε τὰ κρίσιμα ποσοστά, ἀλλὰ καὶ παρέσυρε πολλούς.

Τὰς πλείστας τοῖς ἑταίροις

Ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε πλήρη τὴν πεποίθηση ὅτι θὰ ἐπετύγχανε στὴν ἐκστρατεία του κατὰ τῶν Περσῶν καὶ θὰ γινόταν κύριος τοῦ ἀμυθήτου πλούτου τους, ὥστε μοίρασε ὁλόκληρη σχεδὸν κτηματικὴ περιουσία του στοὺς ἑταίρους∙ ἦταν μεγαλόψυχος καὶ καθόλου φιλάργυρος, ὅπως τὸ ἔδειξε καὶ ὅταν κατέλαβε τὰ Σοῦσα. «Ἐκ τούτου διέβαινεν, ὡς μὲν Φύλαρχός φησιν, ἡμερῶν τριάκοντα ἔχων ἐφόδιον»∙ μὲ τὴν καταστολὴ τῆς ἐξεγέρσεως τῶν Θηβαίων διέβαινε στὴν Ἀσία, καὶ ὅπως λέγει ὁ ἱστορικὸς τοῦ τρίτου αἰῶνος Φύλαρχος, ἔχων ἐφόδια γιὰ τριάντα μέρες. «Ὡς δ’ Ἀριστόβουλος, ἑβδομήκοντα τάλαντα»∙ ὅπως ὁ Ἀριστόβουλος τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἑβδομῆντα τάλαντα. «Τῶν δ’ οἴκοι κτημάτων καὶ προσόδων βασιλικῶν διένειμε τὰς πλείστας τοῖς ἑταίροις»∙ ἀπὸ δὲ τὰ κτήματα καὶ τὶς βασιλικὲς προσόδους διένειμε τὰ περισσότερα στοὺς ἑταίρους. «Τὸ δὲ ζητεῖν πανταχοῦ τὸ χρήσιμον ἥκιστα ἁρμόττει τοῖς μεγαλοψύχοις καὶ τοῖς ἐλευθέροις», διδάσκει ὁ Ἀριστοτέλης.

Ἀριστοτεχνικὴ διπλωματία

Ὁ χειρισμὸς τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ἦταν ἀριστοτεχνικὸς καὶ ἀπέδειξαν τὴν διπλωματική τους ἐμπειρία καὶ τὴν πολιτική τους ὡριμότητα∙ ἦταν ἀπ’ τὶς πρῶτες μέρες εὐγενικοὶ ἀπέναντι στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ στὶς προσβλητικὲς δηλώσεις του, γιὰ ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας στὴν Εὐρώπη, μὲ περισσὴ φροντίδα ὅμως γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, μὲ τὴν παροχὴ πιστώσεων ἀπ’ τὸν ELA, ὥστε νὰ μὴν πνιγεῖ ἀπ’ τὴν ἔλλειψη ρευστότητος, ἀλλὰ χωρὶς περισσότερη βοήθεια. Πίστεψε ὅτι θὰ ἐκβιάσει πολιτικὰ τοὺς ἑταίρους καὶ ἀφέθηκε στὶς κωμικοτραγικὲς φαντασιώσεις του, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη ἀπομόνωσή του στὴν Εὐρώπη καὶ τὸν περίγελώ του διεθνῶς∙ ὅταν διαπίστωσε, ὅτι ὁ χρόνος ἐξαντλήθηκε καὶ ἡ ἀπειλὴ χρεωκοπίας ἦταν πρὸ τῶν πυλῶν παραδόδθηκε ἄνευ ὅρων. Ἡ ζημία στὴν οἰκονομία εἶναι ἀνυπολόγιστη, διότι ἡ ἀξιοπιστία τῆς Ἑλλάδος στὸ ἐξωτερικὸ θὰ ἀποκατασταθεῖ ἀπ’ τὴν ἑπόμενη κυβέρνηση καὶ γρήγορα. Τὸ πόσο θὰ πληρώσουμε ὅμως μετράει.

Ἰράκ, ἐπιστροφὴ Ἀμερικανῶν

Οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπιστρέφουν στὸ Ἰράκ, ἔστω καὶ ὡς σύμβουλοι, μὲ τὴν ἀποστολὴ 450 ἀνδρῶν ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν∙ ὁ ἰρακινὀς στρατὸς ἀποδείχθηκε ἀδύναμος ἀπέναντι στοὺς Σουνίτες Ἰσλαμιστὲς καὶ ἡ σωτηρία τοῦ καθεστῶτος ἐξαρτᾶται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπ’ τοὺς Ἰρανοὺς ἐπαναστατικοὺς φρούρους, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἐμφανίζονται ἐπιφυλακτικοί, διότι δὲν γνωρίζουν τὶς οὐσιαστικὲς προθέσεις τῆς Οὐάσιγκτον. Πάντως οἱ σύμβουλοι θὰ ὑποχρεωθοῦν σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Ἰρανούς, διότι διαφορετικὰ δὲν ἀντέχεται ὁ πόλεμος∙ στὴν Συρία τὸ χαλιφᾶτο σημειώνει πρόοδο, ἐνῶ ἐπιχείρησαν καὶ βομβιστικὴ ἐπίθεση στὸ Λοῦξορ, τὸν μαγνήτη τοῦ αἰγυπτιακοῦ τουρισμοῦ∙ στὴν Λιβύη προωθοῦν συνέχεια τὶς θέσεις τους, μὲ ἕδρα τὴν Ντέρνα τῆς Κυρηναϊκῆς, ἐνῶ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις δὲν ἐλέγχουν οὔτε τὴν Τρίπολη. Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διεθνὴς συνεργασία μὲ Ρωσία καὶ Κίνα, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν τὴν ἀποτολμοῦν, διότι διέπονται ἀκόμη ἀπ’ τὴν ἀντιρωσικὴ ὑστερία τους. Ἑπομένως ἕπονται πολλὲς ἐξελίξεις.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις, μᾶλλον ἐπειδὴ προβλέπεται αἴσιο τέλος τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1234 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 139,0250 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1180,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 64,95. Τὸ καλὸ κλίμα στὶς διαπραγματεύσεις τῶν Βρυξελλῶν ἐπιτρέπει τὴν καλλιέργεια σχετικῆς αἰσιοδοξίας στοὺς ἐπενδυτές, γιὰ συμφωνία τῆς τρόϊκας μὲ τὴν Ἑλλάδα στὶς ἑπόμενες μέρες∙ καλύτερο οἰωνὸ θεωροῦν τὴν χορήγηση 2,3 δις εὐρὼ ἀπ’ τὸν ELA στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες∙ οἱ ἀγορὲς γνωρίζουν ὅτι, χωρὶς προοπτικὲς συμφωνίας, δὲν θὰ χορηγοῦνταν τὰ χρήματα αὐτά. Στὸ Οὐκρανικὸ ἔχουν χαμηλώσει οἱ τόνοι ἀρκετὰ καὶ ὅλοι ἐπιδιώκουν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν συμφωνιῶν τοῦ Μίνσκ, μὲ ἐξαίρες ἴσως τὴν κυβέρνησή της. Στὴν Ἀσία ἐπικρατεῖ ἠρεμία στὴν Νότια Σινικὴ θάλασσα, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ ἀποφεύγουν τὶς προκλήσεις κατὰ τῶν Κινέζων∙ φαίνεται ὅτι κανεὶς δὲν θέλει τὴν ὄξυνση τῆς καταστάσεως καὶ πιθανὸ κάποιο ἀτύχημα.

Ἰταλία, ἐπίσκεψη Ποῦτιν

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ρώσου προέδρου στὴν Ἰταλία καὶ ἡ συνάντησή του μὲ τὸν πάπα Φραγκίσκο καὶ τὸν Ματτέο Ρέντσι ἔδειξε ὅτι ἡ ἀντιρωσικὴ ἐκστρατεία τῶν Ἑπτὰ μεγάλων, λίγες μέρες πρίν, δὲν ἔχει συνοχή∙ ὁ ποντίφηξ κάλεσε τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν νὰ ἐργασθεῖ γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν Οὐκρανία καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν συμφωνιῶν τοῦ Μὶνσκ καὶ βρῆκε ἀνταπόκριση ἀπ’ τὴν πλευρὰ τῆς Ρωσίας, ἐνῶ οἱ δύο συμφώνησαν γιὰ τὴν βελτίωση τῶν σχέσεων τῶν δυὸ ἐκκλησιῶν, ἐπειδὴ ἡ Ρωσία εἶναι ἡ μεγαλύτερη ὀρθόδοξος χώρα. Μὲ τὸν Ἰταλὸ πρωθυπουργὸ συναντήθηκαν προηγουμένως στὴν Παγκόσμια ἔκθεση τοῦ Μιλάνου, καὶ συμφώνησαν στὴν διεύρυνση τῆς οἰκονομικῆς συνεργασίας∙ ἡ Ἰταλία ἐνδιαφέρεται γιατὶ εἶναι ὁ δεύτερος ἐμπορικὸς ἑταῖρος ἀπ’ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες τῆς Μόσχας, μετὰ τὴν Γερμανία.

Τουρκία, πρὸς κυβέρνηση

Οἱ διαβουλεύσεις ἄρχισαν στὴν Ἄγκυρα γιὰ σχηματισμὸ κυβερνήσεως συνεργασίας, καθὼς ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἐμφανίζεται ἀντίθετος γιὰ νέα προσφυγὴ στὶς κάλπες∙ ὁ Ἀχμὲντ Νταβούτογλου δήλωσε ὅτι θὰ συζητήσει μὲ ὅλους τοὺς ἀρχηγούς, ἀκόμη καὶ μὲ ἐκεῖνον τοῦ Κουρδικοῦ κόμματος, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο τὸ ἀποτέλεσμα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη κάποιοι ἐπιχειροῦν τὴν σύμπραξη τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπλιτεύσεως, ἀλλὰ αὐτὸ θεωρεῖται πιὸ δύσκολο, διότι τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα δὲν συνεργάζεται μὲ τὸ κουρδικό∙ ἡ Τουρκία εἰσέρχεται σὲ περίοδο πολιτικῆς ἀβεβαιότητος καὶ ὑφίσταται σοβαρὸ πλῆγμα ἡ φιλοδοξία τοῦ προέδρου της γιὰ ἡγετικὸ ρόλο στὴν Μέση Ἀνατολή. Στὰ ἑλληνοτουρκικὰ παρουσιάζεται διαφοροποίηση, μὲ παραβιάσεις στὸ Αἰγαῖο, ὅπως φρεγάτας ποῦ παρενέβη σὲ περιοχὴ ἀσκήσεων τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ∙ ἀποχώρησε μετὰ ἀπὸ προειδοποιήσεις τῶν σκαφῶν μας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.