Προάσπιση τῆς εὐρωπαϊκῆς συμμετοχῆς μας

Τὴν προάσπιση τῆς εὐρωπαϊκῆς συμμετοχῆς μας πάσῃ θυσίᾳ προβάλλουν οἱ Προκόπης Παυλόπουλος καὶ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς δέχεται σήμερα τοὺς Σταῦρο Θεοδωράκη καὶ Φώφη Γεννηματᾶ, ὡς χειρονομία συνεννοήσεως μὲ τὴν ἀντιπολίτευση∙ πάντως ἀπορρίπτει τὴν πρόταση γιὰ Συμβούλιο Πολιτικῶν ἀρχηγῶν καὶ τὴν μεγάλη ἐθνικὴ συνεννόηση τοῦ προέδρου τῆς ΝΔ. Τὰ ἐσωκομματικὰ βαρύνουν περισσότερο, διότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σὲ διαδικασία ἀποσυνθέσεως καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν συσπείρωση γύρω του ὅσο περισσοτέρων γίνεται∙ Ἡ δέσμευση τῆς τεράστιας πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη δὲν κάμπτεται, παρὰ ἐνισχύεται, ἀπ’ τὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς∙ ὁ πρωθυπουργὸς ὑποχρεώνεται νὰ τὴν ἀναγνωρίσει, ἔστω κι ἂν ἄλλος ἦταν ὁ ἐνδόμυχος πόθος του. Προσγειώνεται πλέον ἀνώμαλα τώρα στὴν πολιτικὴ πραγματικότητα.

Σὲ ὑποχώρηση παρασκηνιακὰ

Τὴν ὑποχώρηση παρασκηνιακὰ ἀπεδέχθη ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἀναμένεται ἡ ἐπανάληψη τῶν διαπραγματεύσεων∙ ἡ διακοπὴ ὀφείλεται σὲ ἐνδοκυβερνητικοὺς λόγους, διότι ἔπρεπε νὰ γίνει ἀξιολόγηση τῶν κομματικῶν ἀντιδράσεων καὶ τῶν πολιτικῶν ἐπιπτώσεών τους στὴν συμφωνία. Οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ Μαξίμου εἶναι ὅτι ἡ συμφωνία θὰ καταψηφισθεῖ στὴν Βουλὴ ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πλειοψηφία καὶ θὰ περάσει μὲ τὶς ψήφους τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὁπότε ἀκολουθοῦν πολιτικὲς ἐξελίξεις. Ὁ σχηματισμὸς μεταβατικῆς κυβερνήσεως θεωρεῖται ἡ καλύτερη λύση καὶ ἡ προσφυγὴ στὴν κάλπη τὸ Φθινόπωρο, ἂν καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος θὰ προτιμοῦσε τὸν Ἰούλιο, ὅμως αὐτὸ ἀπορρίπτεται ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, διότι θέλουν καὶ ἁπτὲς ἀποδείξεις ἐφαρμογῆς τῶν μεταρρυθμίσεων∙ στὸν ΣΥΡΙΖΑ διαφαίνεται ἡ ἐμφάνιση τριῶν ἢ τεσσάρων σχημάτων, τοὺς προεδρικούς, μὲ τὴν πλειοψηφία μᾶλλον, τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα, μὲ καναδυὸ δεκάδες, τὴν ὑστερική, τοὺς Πασοκογενεῖς καὶ ἴσως τὸν κουρεμένο, διότι καὶ αὐτὸς ἀναζητάει ρόλο, ὡς ἐκπρόσωπος τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων.

Ρυθμιστής, ἐξοντωτικὴ ὕφεση

Ὡς ρυθμιστὴς τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων παρεμβαίνει ἡ ἐξοντωτικὴ ὕφεση, μὲ τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ὑπολειτουργία νοσοκομείων καὶ ἄλλων δημοσίων ὀργανισμῶν∙ ἡ κυβέρνηση διατείνεται ὅτι δὲν ἀποδέχεται ὑφεσιακὰ μέτρα ἀπ’ τὴν τρόϊκα, ἐπειδὴ ἐπιβάλλει τρισχειρότερη ὕφεση ἡ ἴδια. Ἡ κάμψη στὸν τουρισμὸ εἶναι ἄκρως ἀνησυχητική, κυρίως στὶς κρατήσεις γιὰ τὸ 2016 καὶ στὶς ἀφίξεις στὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἐνῶ στὸ ἐμπόριο δὲν κινεῖται τίποτε∙ οἱ πιέσεις γιὰ συμφωνία αὐξάνονται καὶ ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες, καθὼς ἔχουν παγώσει οἱ εἰσροὲς ἀπ’ τὰ ΕΣΠΑ καὶ χάνονται τὰ κονδύλια ἀπ’ τὸ σχέδια Ντράγκι καὶ Γιοῦνκερ, ἀλλὰ καὶ κινδυνεύουμε νὰ μείνουμε ἐκτὸς τοῦ προγράμματος ψηφιακῆς τεχνολογίας, παρὰ τὸ ὅτι διαθέτουμε τοὺς καλύτερους ἐρευνητές. Ἐπιβεβαιώνεται ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὅταν δήλωνε προεκλογικὰ ὅτι, «θὰ βρέχει λεφτὰ καὶ ἐμεῖς θὰ κρατᾶμε ὀμπρέλλα». Φαίνεται ὅμως ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ἀποδέχεται πλέον τὴν ἀποχώρησή του.

Φόβος ἢ ξένες ἐξαρτήσεις

Ἡ ἀποχώρηση ἀπ’ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα δείχνει ὅτι ἦταν προμελετημένη ἡ κίνηση καὶ προαποφασιμένη ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο∙ πῆγαν στὶς Βρυξέλλες γιὰ νὰ ἔρθουν σὲ ρήξη. Τὸ ἐρώτημα εἶναι γιὰ ποιὰ αἰτία, ὅταν εἶναι ἐμφανέστατο ὅτι τὸ ἄδικο βρίσκεται στὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ καὶ οἱ συνέπειες θὰ εἶναι καταστροφὴ γιὰ τὴν χώρα καὶ τὸν λαό της∙ δύο ἑρμηνεῖες ὑπάρχουν καὶ ὄχι τρίτη: πρῶτον, ἡ δειλεία τοῦ Ναπολεοντίσκου, τοῦ νὰ ἀναλάβει τὶς πολιτικές του εὐθύνες καὶ νὰ καταψηφισθεῖ στὴν Βουλή∙ δεύτερον, οἱ ἐξαρτήσεις ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ποὺ μανιακὰ ἐπιδιώκουν τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ προβολὴ ἄρθρων ὑπὲρ τῆς δραχμῆς εἶναι ἀποκαλυπτική.

Κατάρρευση τῆς οἰκονομίας

Ἡ διακοπὴ τῶν διαπραγματεύσεων καὶ ἡ χρεωκοπία προβλέπεται ὅτι θὰ δώσει τὴν χαριστικὴ βολὴ στὸν τουρισμό, μαζὶ μὲ τὴν κατάρρευση τῆς οἰκονομίας∙ ἤδη οἱ ἀφίξεις μειώνονται στὰ νησιὰ καὶ κυρίως στὸ Ἀνατολικὸ Αἰγαῖο, καὶ μόνο Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη παρουσιάζουν ἄνοδο. Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ἡ ματαίωση τῶν κρατήσεων γιὰ τὸ 2016 καὶ ἡ στροφὴ τῶν μεγάλων πρακτορείων πρὸς τοὺς ἀνταγωνιστικοὺς προορισμούς∙ ὁ Σύνδεσμος Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση ἔχει ἄλλα σχέδια, ὑπακούει στὶς ἐντολὲς τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ ἐπιδιώκει τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δραχμὴ καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας. Ὁ μοιραῖος ἄνθρωπος τῆς Ἑλλάδος ἀποβαίνει ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅπως τὸν προειδοποίησε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς.

Μυριάνδρων ἐκμετρουμένη

Τὶς ἐλπίδες τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀπὸ τὴν κατάκτηση τῆς Ἀσίας περιγράφει ὁ Πλούταρχος, ἑρμηνεύων τὴν φράση τοῦ νεαροῦ βασιλέως, ὅταν μοίρασε ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν κτηματικὴ περιουσία του στοὺς ἑταίρους, πρὶν ἀναχωρήσει γιὰ τὴν ἐκστρατεία∙ εἶχε τεράστια συμβολικὴ σημασία ἡ κίνηση αὐτὴ καὶ τόνωσε περισσότερο τὸ ἠθικὸ τοῦ στρατοῦ του. «Τίνες οὖν ἦσαν αἱ ἐλπίδες, ἐφ’ αἷς διέβαινεν εἰς Ἀσίαν Ἀλέξανδρος;» ποιὲς ἦταν λοιπὸν οἱ ἐλπίδες, γιὰ τὶς ὁποῖες περνοῦσε στὴν Ἀσία ὁ Ἀλέξανδρος; «Οὐ τείχεσι πόλεων μυριάνδρων ἐκμετρουμένη δύναμις οὐδὲ στόλοι δι’ ὀρῶν πλέοντες»∙ ὄχι τὰ τείχη τῶν πόλεων μὲ δεκάδες μυριάδες ἀνδρῶν δύναμη ἑκάστη οὔτε οἱ στόλοι ποὺ πλέουν σὲ στενοὺς πορθμούς. «Οὐδὲ μάστιγες οὐδὲ πέδαι, μανικὰ καὶ βάρβαρα κολαστήρια θαλάσσης»∙ οὔτε οἱ μάστιγες οὔτε τὸ δέσιμο τῶν ποδῶν, τὰ μανιακὰ καὶ βάρβαρα κολλαστήρια μὲ τοὺς ἀνθρώπους στὴν θάλασσα. Τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ μετέφερε στὴν Ἀσία ὁ μεγάλος στρατηλάτης.

Δίκαιη ὀργὴ τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ ὀργὴ τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὴν στάση τοῦ Ναπολεοντίσκου εἶναι ἔκδηλη καὶ ἀπολύτως δικαιολογημένη∙ γιὰ πρώτη φορὰ μάλιστα κάνουν σαφῆ διάκριση μεταξὺ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ πληρώσει τὶς συνέπειες τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Ὁ Σίγκμαρ Γκάμπριελ ἦταν πιὸ ἀποκαλυπτικὸς ἀπὸ ὅλους, ἐνῶ καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τὸ ὑπογραμμίζει συνέχεια, ὅτι οἱ Ἕλληνες τὸν ἐνδιαφέρουν, γιατὶ ὑφίστανται τὶς συνέπειες τῆς παράλογης τακτικῆς τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ τὶς ὑποσχέσεις του πρὸς τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δὲν τὶς τήρησε καὶ ἔστειλε τοὺς τρεῖς στὶς Βρυξέλλες γιὰ πρόφαση. Δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία στοὺς Εὐρωπαίους, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὸν ἔγκυρο τύπο της, ὅτι ὅλα ἦταν προσχεδιασμένα καὶ προαποφασισμένα, μὲ σκοπὸ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ τὸ ἂν θὰ τὸ πετύχει εἶναι ἄλλο θέμα, ὁπωσδήποτε θὰ ἀποτύχει, γιατὶ εἶναι ὀχυρωμένη τώρα. Οἱ Ἕλληνες θὰ πληρώσουμε πανάκριβο τίμημα.

Βρώμικη προπαγάνδα δραχμῆς

Οἱ ἐξαρτήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους φαίνεται ἀπ’ τὴν προβολὴ τῆς προπαγάνδας ὑπὲρ τῆς δραχμῆς, ἡ ὁποία ἀναπαράγεται αὐτολεξεὶ ἀπ’ τὴν ἐπιχώρια διαπλοκή∙ παρουσιάζουν τὰ πλεονεκτήματα ἀπ’ τὴν ὑποτίμηση τῆς δραχμῆς, ἐπειδὴ θὰ γίνουν ἀνταγωνιστικὲς οἱ ἐξαγωγές μας, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρουν λέξη γιὰ τὰ μειονεκτήματα. Ἡ ὑποτίμηση εἶναι ἐπιτυχημένη, ὅταν ἡ χώρα ἔχει, ἀναπασχόλητο παραγωγικὸ δυναμικὸ ποὺ μπορεῖ ἀμέσως νὰ προσφέρει ἀγαθὰ σὲ ἀνταγωνιστικὴ τιμὴ πρὸς τὰ εἰσαγόμενα καὶ ὅταν καλύπτει ἡ ἐσωτερική της παραγωγὴ τὸ μέγιστο μέρος τῶν ἀναγκῶν της∙ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε καθόλου ἀναπασχόλητο παραγωγικὸ δυναμικὸ καὶ ὅσο ὑπάρχει παράγει μὲ ὑψηλότερες τιμὲς ἀπ’ τὰ εἰσαγόμενα, διότι εἰσάγονται ὅλα τὰ ὑλικά τους, ἐνῶ ἐξαρτώμεθα γιὰ τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης κατὰ 90% ἀπ’ τὶς εἰσαγωγές. Ἑπομένως ἡ ὑποτίμηση θὰ ὁδηγήσει στὴν κατακόρυφη αὔξηση τῶν τιμῶν καὶ στὴν ἔλλειψη ἀγαθῶν στὴν ἀγορά, πέραν τῶν ἄλλων.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως ἐξ αἰτίας τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1207 δολλάρια καὶ 138,5850 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1178,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 63,59. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ἀρκετὰ συγκρατημένοι γιὰ τὴν πιθανότητα ἐξόδου τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐλπίζουν πάντοτε σὲ συμφωνία τὴν τελευταία στιγμή∙ φαίνεται καθαρὰ ὅτι δὲν παρασύρονται ἀπ’ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς καὶ ἐμπιστεύονται τοὺς Εὐρωπαίους ἡγετες. Φυσικά, κατὰ τὰ ἄλλα εἶναι ἐπιφυλακτικοὶ καὶ κινοῦνται διστακτικὰ στὶς ἀγορές∙ οἱ ἀντιδράσεις τους εἶναι ἐλεγχόμενες καὶ λογικές∙ πετύχαμε νὰ εἴμαστε πάλι στὴν κορυφὴ τοῦ διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος. Στὴν Μόσχα, ἡ Τράπεζα τῆς Ρωσίας μείωσε τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο κατὰ μία μονάδα στὸ 11,5%, ὡς ἀπόδειξη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὶς ἀγορές, ὅταν πρὸ ἑξαμήνου τὸ εἶχε ἀνεβάσει στὸ 17%∙ οἱ ξένες ἐπενδύσεις ἐπιστρέφουν στὴν χώρα, καθὼς αὐξάνεται σημαντικὰ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων τους.

Ἀφύπνιση πλέον τῆς «Φύλα»

Ὁ μηχανισμὸς «Φύλα» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Διαστήματος ἀφυπνίσθηκε, μετὰ ἀπὸ ἕξι μῆνες χειμερίας νάρκης πάνω στὸν ἀστεροειδῆ Τσούρι, ὅπου εἶχε προσεδαφιστεῖ τὸν Νοέμβριο∙ ἀλλά, μετὰ ἀπὸ δεκαπέντε μέρες ἐπικοινωνίας, βουβάθηκε, διότι ὁ ἀτεροειδὴς πέρασε στὴν τροχιά του περὶ τὸν ἥλιο σὲ θέση σκιᾶς τῆς πλευρᾶς ὅπου εἶχε προσεδαφιστεῖ ὁ «Φύλα». Ἕξι μῆνες μετὰ ὅμως φωτίσθηκε πάλι ἡ πλευρὰ αὐτή, φορτώθηκαν οἱ μπαταρίες του καὶ ἀμεσως ἔστειλε μήνυμα στὸν ἐπίγειο σταθμό, ὅτι, «εἶμαι ἐδῶ»∙ ταυτοχρόνως ἄρχισαν τὴν λειτουργία τους ὅλα τὰ ὄργανά του καὶ τὴν ἀποστολὴ τῶν παρατηρήσεών τους στοὺς ἐπιστήμονες. Ἡ ἔρευνα τῆς μορφῆς τοῦ ἐδάφους, τῶν ὑλικῶν ἀπ’ τὰ ὁποῖα ἀποτελεῖται καὶ τῆς συστάσεώς τους θεωροῦνται χρήσιμα γιὰ τὴν μελέτη τῆς γενέσεως τοῦ γαλαξία μας.

Ἐπαγρύπνηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Ἐσπευσμένα ἐπέστρεψε, ἀπ’ τὴν Καστοριὰ στὴν Ἀθήνα, ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, διότι οἱ ὧρες εἶναι κρίσιμες καὶ ὅλα μπορεῖ νὰ συμβοῦν∙ μὲ τὸν πανικὸ τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τὶς σπασμωδικὲς κινήσεις του, μοναδικὴ ἐγγύηση γιὰ τὴν χώρα ἀποτελεῖ στοὺς Εὐρωπαίους καὶ ὄχι μόνο ὁ τέως πρωθυπουργός, μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ στὴ συνέχεια. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἔχουν ἐπανειλημμένως ἐπισημάνει ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ ὅσα ἔχει ὑποφέρει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὴν τελευταία πενταετία καὶ ὄχι γιὰ τὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τὴν ὁποία θεωροῦν ὡς ἐξοφλημένη ὅλοι τους σχεδὸν καὶ πιστεύουν ὅτι εἶναι θέμα χρόνου ἡ ἀποχώρησή της∙ σὲ παρόμοιες καταστάσεις εἶναι ἀπαραίτητη ἡ παρουσία ὑπεύθυνης πολιτικῆς ἡγεσίας στὴν χώρα, γιὰ συνομιλίες, ἔστω καὶ στὰ παρασκήνια, μὲ τοὺς ἄλλους ἡγέτες. Τὸ 1974 θυμίζουμε.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.