Αὐστηρὲς προειδοποιήσεις Ἀμερικῆς, Ρωσίας

Οἱ αὐστηρὲς προειδοποιήσεις τῶν Ἀμερικανῶν, γιἀ τὴν ἐπείγουσα ἀνάγκη συμφωνίας, συμπληρώνονται μὲ τὶς ἀντίστοιχες τῶν Ρώσων, ἔστω καὶ σὲ διαφορετικὸ τόνο∙ ὁ πρωθυπουργὸς συναντᾶται αὔριο μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, ἀλλὰ δὲν θὰ γεμίσει τὸ ἄδειο του καλάθι. Ὁ Τζὰκ Λιοῦ ὅμως ἦταν ἐξαιρετικὰ ἐπικριτικὸς στὸ τηλεφώνημά του καὶ προειδοποίησε γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν παγκόσμια οἰκονομία ἀπ’ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἐνῶ ἔστειλε ἐκτάκτως ὑφυπουργὸ στὴν Ἀθήνα μὲ σαφὲς μήνυμα, καὶ ξέρουμε τὸ πῶς ἀντιδροῦν οἱ Ἀμερικανοὶ σὲ παρόμοιες περιπτώσεις, δὲν χαρίζονται σὲ κανέναν. Ἄλλωστε ἡ ἀντίδρασή τους δείχνει ὅτι θεωροῦν τὸν πρωθυπουργὸ δικό τους ἄνθρωπο, ἐνῶ ἐμφανίσθηκαν δημοσιεύματα γιὰ στενὲς σχέσεις τοῦ κουρεμένου μὲ εἰδικευμένα στὴν χρεωκοπία ἀμερικανικὰ δικηγορικὰ γραφεῖα∙ ἐννοοῦν ὅτι τὴν χρεωκοπία μεθοδεύουν.

Παρεμβάσεις ἐσχάτης ὥρας

Σὲ παρεμβάσεις τῆς ἐσχάτης ὥρας προχωροῦν οἱ Εὐρωπαῖοι, προσωπικὰ μὲ τὸν Αὐστριακὸ καγκελάριο καὶ παρασκηνιακὰ μὲ νέες προτάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος κάνει τὸν δύσκολο, καθὼς δὲν διαφαίνεται λύση στὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ, ὅμως χθὲς μίλησε τηλεφωνικὰ μὲ τὸν Γιοῦνκερ∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπισκέπτεται σήμερα τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, γιὰ τὴν μέλετη τῆς καταστάσεως, καθὼς ἡ Νέα Δημοκρατία ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ ἐγγύηση γιὰ τὸν εὐρωπαϊκό μας προσανατολισμό. Φαίνεται ὅμως ὅτι ὁ φόβος τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπέναντι στὸ κόμμα εἶναι κυρίαρχος καὶ καθορίζει τὶς κινήσεις του, καθὼς ἐμφανίσθηκαν καὶ ἄρθρα, ἀπ’ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς δραχμῆς, γιὰ ἐπιβολὴ ἐλέγχου κεφαλαίων καὶ δελτίου στὰ τρόφιμα∙ ἡ κίνηση δὲν εἶναι τυχαία, διότι οἱ ἐνδοκομματικὲς συγκρούσεις κλιμακώνονται μὲ ἄγνωστες τὶς ἐπιπτώσεις. Ἄλλωστε ἡ προβολὴ τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ χρέος χρησιμοποιεῖται ἀπ’ τὴν ὑστερικὴ γιὰ τὶς προσωπικές της φιλοδοξίες, ἐν ὄψει ραγδαίων πολιτικῶν ἐξελίξεων.

Πόλωση ἐν ὄψει χρεωκοπίας

Τὴν πόλωση ἐπιλέγει ἡ κυβέρνηση ὡς ἀπάντηση στὴν ἀποκάλυψη τῆς ναρκοθετήσεως ἐκ μέρους της τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα, μὲ σκοπὸ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης∙ στὰ πλαίσια αὐτὰ ἡ ὑστερικὴ ἐπέστρεψε ὡς ἀπαράδεκτη τὴν ἑξαμηνιαία ἔκθεση τοῦ Γιάννη Στουρνάρα πρὸς τὴν Βουλή, διότι ἦταν σὲ μορφὴ ἠλεκτρονική, ἐνῶ μὲ τὴν μορφὴ αὐτὴ παραδίδεται ἀπὸ ὀκταετίας. Στὴν οὐσία τὴν χρησιμοποίησε ὁ Ναπολεοντίσκος, διότι ὁ Διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ὑπογράμμισε τὴνἐπείγουσα ἀνάγκη γιὰ ἔγκαιρη ἐπίτευξη συμφωνίας, διότι ὁ κίνδυνος τῆς χρεωκοπίας καὶ ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη εἶναι ἄμεσος, μὲ ἀνυπολόγιστες συνέπειες στὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωή. Μάλιστα σὲ βοήθειά της ἔσπευσε καὶ ἡ Κουμουνδούρου μὲ διατεταγμένη ἀνακοίνωση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ὁδηγεῖ τὴν χώρα στὴν καταστροφή, λόγῳ τῆς δειλίας του καὶ τῶν δεσμεύσεών του ἀπέναντι στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους. Πάντως ἡ ΕΚΤ αὔξησε τὴν χρηματοδότηση κατὰ 1,1 δις εὐρώ.

Ταύτιση Καραμανλῆ, Σαμαρᾶ

Τὴν ἀπόλυτη ταύτισή τους στὴν ἀσκουμένη πολιτικὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας διαδήλωσαν οἱ Κώστας Καραμανλῆς καὶ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, κατὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντησή τους στὴν Κηφισιά∙ ὅλα ἦταν προσεκτικὰ προμελετημένα καὶ μὲ ἀκριβῆ συμβολισμό. Οἱ δύο ἡγέτες τῆς κεντροδεξιᾶς παρατάξεως καὶ ἐγγυήτριας τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῆς χώρας ἔδειξαν, ἀπέναντι στὴν βρώμικη προπαγάνδα καὶ στὶς παραφωνίες κάποιων, ὅτι βρίσκονται σὲ συνεχῆ ἐπικοινωνία, ἀλλὰ καὶ συζητοῦν διὰ ζώσης στὶς κρίσιμες στιγμὲς τῆς χώρας. Ἄλλωστε διατηροῦν ἀμφότεροι συνεχῆ καὶ πλήρη ἀμοιβαία ἐνημέρωση μὲ πολλοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες∙ οἱ κακόφωνοι βρέθηκαν ἔτσι ἐκτὸς παρατάξεως, ὅπως ἡ ἀπερίγραπτη στὶς ἀποτυχημένες παρεμβάσεις της κόρη. Διαθέτει πλέον τὴν ἀποδοχὴ τῶν συριζαίων, ὁπότε καὶ βρῆκε πεδίον δόξης λαμπρόν.

Κατεξευτελισμὸς τοῦ Τσίπρα

Ἡ παρουσίαση τῶν πραγματικῶν στοιχείων ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ τὰ ψέμματα καὶ τὶς λοιδορίες τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀποτελοῦν πρωτοφανῆ στὴν ἱστορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ γενικώτερα κατεξευτελισμὸ ἑνὸς ἡγέτου∙ εἶπε ψέμματα στὴν ἑλληνικὴ καὶ διεθνῆ κοινὴ γνώμη, γιὰ τὰ ὅσα συζητοῦσε μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες κατὰ τὶς διαπραγματεύσεις, τὶς ὁποῖες ὁμολόγησε ὅτι δὲν ἦταν πράγματι διαπραγματεύσεις γιὰ τὸν ἴδιο. Ἡ προσβολὴ ἀπευθύνεται καὶ στὴν χώρα, ἀλλὰ ὁ ὥριμος καὶ συνετὸς πολιτικὸς φρόντισε καὶ ἔκανε ἐξαίρεση τῆς Ἑλλάδος, λέγοντας ὅτι φροντίζει γιὰ τὴν εὐημερία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὄχι γιὰ τὴν κυβέρνησή του∙ αὐτὰ ἀποτελοῦν πρόκληση τουλάχιστον, διότι ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι πρωθυπουργός, ἀλλὰ κρύφθηκε στὸ Μέγαρο Μαξίμου.

Ἀψευδὲς ἦθος εὐστάθειαν

Τὶς ἀρετὲς τοῦ Ἀλεξάνδρου, χάρις στὶς ὁποῖες ἐπέτυχε τὰ μοναδικὰ στὴν ἱστορία ἐπιτεύγματά του ἐντὸς τόσο βραχέως χρόνου, παραθέτει ὁ Πλούταρχος∙ ὁ ἱστορικὸς καὶ φιλόσοφος ἔγραψε τὸν πρῶτο μ.Χ. αἰῶνα, ὅταν ἡ σύγκριση τοῦ Μακεδόνος στρατηλάτου πρὸς τὸν Ἰούλιο Καίσαρα ἦταν ἡ συνήθης ἐνασχόληση τῶν ἱστορικῶν. «Εὐτέλειαν, ἐγκράτειαν εὐποιίαν, ἀφοβίαν πρὸς θάνατον εὐψυχίαν»∙ μετὰ τὴν εὐσέβεια πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ τὴν πίστη πρὸς τοὺς φίλους διέθετε ὀλιγάρκεια, ἀφοβία πρὸς τὸν θάνατο καὶ εὐψυχία, τόλμη». «Φιλανθρωπίαν ὁμιλίαν εὐάρμοστον, ἀψευδὲς ἦθος εὐστάθειαν ἐν βουλαῖς τάχος ἐν πράξεσιν»∙ φιλανθρωπία καὶ ὁμιλία εὐάρμοστη, ἦθος ἀψευδὲς καὶ σταθερότητα στὶς ἀποφάσεις του, ἀλλὰ καὶ ταχύτητα στὶς ἐφαρμογές τους. «Ἔρωτα δόξης προαίρεσιν ἐν τῷ καλῷ τελεσιουργόν»∙ τὸν ἔρωτα τῆς δόξας του καὶ ἀποτελεσματικὴ προαίρεση γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ καλοῦ. Δὲν ἦταν δυνατὴ ἡ κατάκτηση τῆς Ἀσίας μέσα σὲ πέντε χρόνια, χωρὶς τὶς ἀρετὲς αὐτές.

Ἀντεπίθεση τῆς Εὐρωζώνης

Στὴν ἀντεπίθεση πέρασαν οἱ ἡγέτες τῆς Εὐρωζώνης κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀποκαλύπτοντας τὰ ψέμματα καὶ τὶς λοιδορίες του ἐναντίον τους∙ στὴν πράξη συνέχισε ἐπὶ πεντάμηνο τὸ ὑβρεολόγιο τῆς προεκλογικῆς περιόδου, ἐνῶ ἐπανέφερε τὴν ἰδεοληψία του γιὰ ἐπανάσταση στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ ἀπέκρυψε τὶς γενναιόδωρες προτάσεις τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μὲ 35 δις εὐρὼ πρόγραμμα μέχρι τὸ 2020. Δηλαδή, χάνει ἡ χώρα ἕξι δις εὐρὼ χρηματοδότηση ἐτησίως, πέραν τῶν ἄλλων δεκαπέντε ἀπ’ τὰ ἐκκρεμῆ προγράμματα ΕΣΠΑ καὶ τὰ τριπλάσια ἀπ’ τὸ σχέδιο Ντράγκι γιὰ τὴν ρευστότητα, ἐπειδὴ ἡ κυβέρνηση δὲν κάνει τίποτε ἄλλο, πλὴν τοῦ διορισμοῦ τῶν ἡμετέρων∙ ἀποδεικνύεται ὅτι δικαιώνεται στὶς δύο προβλέψεις του ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς: πρώτη, ὅτι πραγματικὸς σκοπός του εἶναι ἡ χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή∙ δεύτερη, ὅτι, «θὰ βρέχει λεφτὰ καὶ ἐμεῖς θὰ κρατᾶμε ὀμπέλλα».

Ὀμπάμα, ἐξωτερικὸ ἐμπόριο

Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ Κογκρέσσου στὴν ἔγκριση τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν τοῦ Εἰρηνικοῦ καὶ οἱ δυσκολίες στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀντιστοίχου τοῦ Βορείου Ἀτλαντικοῦ, προστίθενται στὰ ἐμπόδια τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν διατήρηση τῆς θέσεώς της στὴν παγκόσμια οἰκονομία∙ ἤδη ὡς ΑΕΠ, ἂν καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα ἁπλὸ στατιστικὸ μέγεθος, ἡ Κίνα ἔχει καταλάβει τὴν πρώτη θέση, ἐνῶ προχωράει σὲ μαζικὲς ἐπενδύσεις σὲ ἔργα ὑποδομῆς στὶς τρίτες χῶρες. Ἀκόμη καὶ μὲ τὴν Αὐστραλία ἔχει ὑπογράψει συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν, ἐνῶ χρησιμοποιεῖται ὡς κύριο νόμισμα τὸ ρεμίνμπι∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀναγνωρίζει πλέον τὴν δυσχερῆ του θέση, καθὼς ἡ ἀνταγωνιστικότητα τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας ὑστερεῖ ἀρκετὰ ἀπέναντι στὴν κινεζικὴ καὶ τὴν εὐρωπαϊκή, μὲ τὴν διολίσθηση τοῦ εὐρὼ νὰ εὐνοεῖ σημαντικὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἐξαγωγές. Ὁ διεθνὴς οἰκονομικὸς χάρτης ἔχει ἀλλάξει, ἐνῶ οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ Οὐκρανία δημιουργοῦν πρόσθετες οἰκονομικὲς ὑποχρεώσεις στὴν Ἀμερική.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση καὶ ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του, στὰ 1,1269 δολλάρια καὶ 139,6150 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 64,94, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1178,50. Ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κρίση ἐξαπλώνεται στοὺς ἐπενδυτές, ἰδιαιτέρως μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὅτι λέει ψέμματα ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός, ἀλλὰ καὶ τὴν παρέμβαση τοῦ Τζὰκ Λιοῦ, γιὰ συμβιβασμὸ μὲ τοὺς δανειστές∙ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς συγκρατήσεως τῶν ἐπενδυτῶν, ἐπειδὴ πιστεύουν ὅτι θὰ βρεθεῖ στὸ τέλος λύση. Ἄλλωστε, ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Αὐστριακοῦ καγκελαρίου ἀποβλέπει στὸν συμβιβασμό, ἐνῶ λέγεται ὅτι μεταφέρει μηνύματα ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς∙ οἱ πιέσεις πολλαπλασιάζονται ἀπὸ κάθε πλευρά, ἐνῶ πιστεύεται ὅτι καὶ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν αὔριο θὰ ζητήσει λύση ἐντὸς τῆς Εὐρώπης, ἀφοῦ αὐτὸ ἀποτελεῖ πάγια θέση τῆς κυβερνήσεώς του.

Πόλεμοι, οἰκονομικὴ δαπάνη

Οἱ οἰκονομικὲς ζημίες ἀπ’ τοὺς πολέμους, τὶς αὐτοκτονίες καὶ τὴν μετανάστευση ἀνέρχονται τὸ 2014 στὰ 14,3 τρις δολλάρια, ἤτοι στὸ 13,4% τοῦ παγκοσμίου ΑΕΠ∙ στὶς ἐκτιμήσεις αὐτὲς κατέληξε Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ ἡ ὁποία κατατάσσει τὴν Συρία στὴν κορυφὴ τῶν πληγεισῶν χωρῶν, μὲ 200000 νεκροὺς στὸν τετραετῆ ἐμφύλιο καὶ ἑπτὰ περίπου ἑκατομμύρια πρόσφυγες. Στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Ἀφρικὴ ἡ καταστροφὴ εἶναι σὲ πολλὲς χῶρες, Συρία, Ἰράκ, Ὑεμένη, Λιβύη, ὁλικὴ καὶ ὁλόκληρες ἐπαρχίες ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ ἀπ’ τοὺς κατοίκους τους, ἐνῶ ἡ δημιουργία ἀνεξαρτήτων ἰσλαμικῶν κρατιδίων προσδίδει ἄλλη γεωγραφικὴ εἰκόνα στὴν περιοχή∙ οἱ πόλεμοι ἔχουν ξεκινήσει μὲ παρεμβάσεις ξένων, κυρίως Ἀμερικανῶν, ἀλλὰ ἔχουν ἀποκτήσει ἀνεξέλεγκτη δυναμικὴ καὶ εἶναι ἄγνωστη πλέον ἡ κατάληξη τους, καθὼς δὲν ἐλέγχει τοὺς πρωταγωνιστές τους.

Ἔνταση ἀνταγωνισμοῦ ὅπλων

Ὁ ἀνταγωνισμὸς τῶν ἐξοπλισμῶν ἀποκορυφάνεται, μεταξὺ Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας, μὲ τὶς ἄλλες χῶρες παρακολουθεῖν σαστισμένες, ἐνῶ καὶ στὴν Νότια Σινικὴ θάλασσα ἡ ἔνταση παραμένει∙ ἡ Μόσχα ἀνακοίνωσε ὅτι ἐφοδιάζει μὲ νέους πενῆντα διηπειρωτικοὺς πυραύλους τὴν ἄμυνά της καὶ ὅτι προτίθεται νὰ ἀποστείλει σύγχρονο ἐξοπλισμὸ καὶ πυρηνικὲς βόμβες στὸ Καλίνιγκραντ, ὡς ἀπάντηση στὴν ἐγκατάσταση ἀμερικανικῶν στρατιωτικῶν μονάδων στὴν Πολωνία καὶ στὴν Λιθουανία. Οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες εἶναι ἀντίθετες μὲ τὴν κλιμάκωση τοῦ ψυχροῦ πολέμου, ἀλλὰ δὲν διαθέτουν καὶ ἐπαρκῆ μέσα γιὰ τὴν ἀποτροπή του∙ ἡ Οὐάσιγκτον συνεννοεῖται ἀπ’ εὐθείας μὲ τὶς ἀνωτέρω προαναφερόμενες χῶρες. Στὴν Ἀσία ἡ Κίνα δὲν ὑποχωρεῖ καὶ συνεχίζει τὴν κατασκευὴ δρόμων καὶ ἀεροδρομίων στὰ κοραλλιογεννῆ νησιὰ∙ οἱ Ἀμερικανοί, πάντως, ἔχουν ἀποφύγει τὶς προκλήσεις ἐναντίον τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.