Εὐρωσυμβούλιο τὴν Δευτέρα γιὰ Ἑλλάδα

Σὲ ἔκτακτο Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τὴν Δευτέρα θὰ συζητηθεῖ τὸ Ἑλληνικὸ θέμα, μετὰ ἀπὸ σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Ντόναλντ Τούσκ∙ στὸ χθεσινὸ Γιούρογκρουπ δὲν σημειώθηκε οὐσιαστικὴ πρόοδος, καθὼς ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ δὲν παρουσίασε σοβαρὲς προτάσεις, ἐνῶ οἱ ἑταῖροι ἐμφανίζονται κουρασμένοι ἀπ’ τὴν κωλυσιεργεία τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν ὑπουργῶν του. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ διατηρεῖ τὴν αἰσιοδοξία της γιὰ λύση, ἂν καὶ ὑπογραμμίζει τὴν ἀπογοήτευσή της γιὰ τὴν συστηματικὴ καθυστέρησή μας στὶς διαπραγματεύσεις∙ τὸ πρόβλημα εἶναι οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις, καθὼς στὸν ΣΥΡΙΖΑ ὅλες σχεδὸν οἱ συνιστῶσες προετοιμάζονται γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα τῆς ψηφίσεως τῆς συμφωνίας στὴ Βουλή. Οἱ ἐκρήξεις τῆς ὑστερικῆς ἀποβλέπουν στὴν ἐνίσχυση τῆς θέσεώς της στὰ ἀποκόμματα τῆς πλειοψηφίας. Τὸ πόσα θὰ εἶναι; ἄγνωστο καὶ στοὺς ἴδιους.

Εὐκαιρία νέας προσεγγίσεως

Ὡς εὐκαιρία νέας προσεγγγίσεως γιὰ τὸ ἑλληνικὸ θέμα ἦταν τὸ χθεσινὸ Γιούρογκρουπ, ἐνῶ στὸ προσκήνιο ἐμφανίσθηκε καὶ πάλι ὁ κουρεμένος, «μὲ νέες ἰδέες», ἀλλὰ μὲ σαφέστατη ἐνόχληση τῶν ἑταίρων∙ τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὶς ἐξαρτήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, παρὰ τὶς πιέσεις καὶ τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως. Βρισκόμαστε ἤδη ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς καὶ ὅλα εἶναι πιθανά, ἂν καὶ μετράει περισσότερο πλέον ἡ μεταστροφὴ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἀπαίτησή του γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρώπη πάσῃ θυσία∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συζήτησε σήμερα τὴν κατάσταση μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, μὲ σκοπὸ τὴν διασφάλιση τῶν κατακτήσεων στὴν Εὐρωζώνη γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐξόδου καὶ τῆς καταστροφῆς, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς ὁπωσδήποτε. Οι ἐλπίδες αὐξήθηκαν μετὰ τὴν μεγαλειώδη συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα, διότι ἡ κραυγὴ τοῦ κόσμου μετράει πλέον∙ «φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ θεοῦ», καὶ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται στὶς μέρες μας μὲ ἀπόλυτο τρόπο.

Σύνταγμα, πολιτικὸ μήνυμα

Τὸ πολιτικὸ μήνυμα τῆς ἀλλαγῆς καὶ τοῦ τέλους τῆς κυβερνήσεως ἔδωσε ἡ χθεσινὴ μεγαλειώδης συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα, πολλαπλάσια τῆς φιλοκυβερνητικῆς τῆς Τετάρτης∙ ἡ κυβέρνηση κατάλαβε τὴν πολιτικὴ διάσταση καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στὴν διαπλοκὴ γιὰ ἀποσιώπηση τοῦ γεγονότος, ἀλλὰ ὁ κόσμος ἔδειξε ὅτι εἶναι ἕτοιμος γιὰ ἐξέγερση κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ ὑπὲρ τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωζώνη.
Ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἡ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση ὁδηγοῦν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὴν ἐξέγερση∙ ὅποιος δὲν τὸ κατάλαβε, φέρει τὴν εὐθύνη ὁ ἴδιος προσωπικά. Ἡ ἀνώμαλη προσγείωση μὲ τὸν κατεξευτελισμὸ τῆς συγκεντρώσεως στὸ Σύνταγμα ἦταν τὸ προμήνυμα, ἐνῶ τὸ μήνυμα ἦρθε μὲ τὸ σύνθημα, «μένουμε Εὐρώπη»∙ ἐλπίδα στὸν κόσμο ἔδωσαν οἱ πολλὲς χιλιάδες πολὶτες, μὲ ἤρεμο καὶ ἀποφασιστικὸ τρόπο, διότι ὅλοι ἤθελαν νὰ δείξουν, ὅτι αὐτὸ σημαίνει τὸ τέλος τῆς κυβερνήσεως καὶ ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη, ποὺ εἴχαμε πετύχει πέρυσι καὶ τὴν ἀνέκοψαν ἄγαρπα.

Πανωλεθρία στὸ Σύνταγμα

Ἡ κυβέρνηση ὑπέστη τὴν χειρότερη πανωλεθρία της στὴν πεντάμηνη παραμονὴ στὴν ἐξουσία προχθὲς στὸ Σύνταγμα∙ στὴν ἔκκληση ὑπουργῶν, κόμματος καὶ συνδικάτων γιὰ κάθοδό τους, ὥστε «νὰ γκρεμίσουν τὴν λιτότητα» καὶ νὰ πάρουν «τὶς διαπραγματεύσεις στὰ χέρια τους», συγκεντρώθηκαν μερικὲς ἑκατοντάδες, «ἀραία ἀραία νὰ φαινόμαστε καμιὰ σαρανταρέα», ὅπως ἔλεγαν οἱ παλιοὶ κομμουνιστές. Τέτοια ἀποδοκιμασία μόνο μὲ τὴν ἀπαξίωση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Κεντρική του Ἐπιτροπὴ συγκρίνεται. Στὴν Θεσσαλονίκη ἦταν καναδυὸ δεκάδες, καὶ στὶς ἄλλες πόλεις μετρημένοι στὰ δάχτυλα∙ αὐτὰ γιὰ τὴν διαπλοκή, μὲ τὶς δημοσκοπήσεις της… Ἔχουν ἀπομείνει μόνοι, μὲ τὴν ὀργὴ τοῦ κόσμου ἀπέναντί τους∙ ἔχουν τόσο ἀποκοπεῖ ἀπ’ τὸν λαό, ὥστε οὔτε κἂν διαβάζουν τὰ μηνύματά του.

Ἀνατροπὴ ἀστικοῦ συστήματος

Γιὰ ἐπιδίωξη ἀνατροπῆς τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας κατηγορεῖ ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως τοὺς ἀριστεροὺς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μἐ ἄρθρο του σὲ ἱστοσελίδα νεοπασοκική, μὲ πολλοὺς τῆς σημιτικῆς περιόδου στὶς στῆλες της∙ ὁ ὑπουργὸς εἶναι ὀξύτατος στὴν κριτική του καὶ δὲν μασάει τὰ λόγια του. Δηλαδή, αἰσθάνεται ἀρκετὰ ἰσχυρὸς στὴν θέση του, ἄλλωστε ἔχει πάρει καὶ τὴν εὐθύνη τῆς ΚΥΠ, ὥστε νὰ μὴν φοβᾶται τὴν ἀπομάκρυνσή του, ὅταν δὲν εἶναι κἂν βουλευτής∙ δύο ἑρμηνεῖες ὑπάρχουν, πρώτη, ὅτι βλέπει τὴν διάλυση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως, ὁπότε δὲν ὑπάρχει θέμα ἑνὸς ὑπουργοῦ∙ δεύτερη, ὅτι διαθέτει ἐπαρκεῖς προσβάσεις στὰ ἀμερικανικὰ κυκλώματα, ἀπ’ τὰ ὁποῖα πῆρε τὴν ΚΥΠ. Τὰ ὑπολοιπα περιττεύουν…

Ἐκ τριῶν συνήρμοσεν εἰκόνων

Ὁ Πλούταρχος παροιμοιάζει τὴν προσωπικότητα τοῦ Ἀλεξάνδρου, μὲ ἐκείνη τοῦ Ἀγαμέμνονος ἀπ’ τὸν Ὅμηρο∙ ἄλλωστε ἦταν ὁ ἀγαπημένος του ποιητὴς καὶ ἔφερε πάντα μαζί του τὰ ποιήματά του, ὅπως τὸν εἶχε συμβουλεύσει ὁ διδάσκαλός του Ἀριστοτέλης, στὰ ὁποῖα ἀπευθυνόταν καὶ εὐχαριστιόταν τὴν ἀπόλαυσή τους, στὰ διαλείμματα τῶν μαχῶν. «Ὅμηρος μὲν γὰρ οὐ πρεπόντως οὐδὲ πιθανῶς τὸ Ἀγαμέμνονος κάλλος ἐκ τριῶν συνήρμοσε εἰκόνων ὁμοιώσας»∙ διότι ὁ μὲν Ὅμηρος ὄχι ὅπως ἔπρεπε οὔτε μὲ πιθανὴ προσέγγιση στὸ κάλλος τοῦ Ἀγαμέμνονος τὸν συνήρμοσε παρομοιάζοντάς τον μὲ τρεῖς εἰκόνες. «Ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ,/ Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι»∙ ὁ Ἀγαμέμνος, μιάζοντας τοῦ Ποισειδιοῦ στὰ στήθια,/ στὴν ὄψη καὶ στὴν κεφαλὴ μὲ τὸν κεραβνοκράτη/ τοῦ Κρόνου γιό, στὴ λεβεντιὰ μὲ τὸ γοργὸ τὸν Ἄρη, (μετάφραση Ἀλεξάνδρου Πάλλη). Στὸν γενάρχη τῶν Ἑλλήνων προσέτρεξε ὁ ἱστορικὸς τὴν ἐποχὴ τῆς ρωμαιοκρατίας.

Παρεμβάσεις τῶν Εὐρωπαίων

Οἱ παρεμβάσεις φαίνεται ὅτι ἀποδίδουν καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ὑποχωρεῖ καὶ ἀποδέχεται τὸν ἐπώδυνο συμβιβασμὸ καὶ τὴν μοῖρα του∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἐπικοινώνησε τηλεφωνικὰ μαζί του, ἐνῶ καὶ ἡ Ἀμερικανίδα ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἦταν ἰδιαιτέρως αὐστηρὴ πρὸς τὸν ἀναπληρωτὴ δικό μας, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὴν Μόσχα ξέκοψαν ὁριστικὰ τὶς προοπτικὲς γιὰ βοήθεια. Τὸ χειρότερο ἀπ’ ὅλα ὅμως εἶναι ὁ κατεξευτελισμὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὸ Σύνταγμα∙ εἶχαν κατεβεῖ ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ καὶ περίμεναν τὴν λαοπλημμύρα γιὰ νὰ διαδηλώσεων κατὰ τῆς λιτότητος καὶ πῆγαν τρεῖς κι ὁ κοῦκκος∙ ἐξαφανίσθηκαν σὰν βρεγμένες γάτες. Τὸ παραμύθι γιἀ λαϊκὴ ὑποστήριξη καὶ ἰσχυρὴ ἐντολὴ πάει περίπατο, ἀπὸ ἀριστερὴ παρένθεση ξεπέφτουν σὲ ἀριστερὴ ἀπόστροφο∙ δὲν συγκρατεῖται πλέον ἡ ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση τοῦ κόσμου, μὲ τὰ τόσα ψέμματα καὶ τὶς περισσότερες ἰδεοληψίες τους, ὑποχρεωτικὰ ὁδηγούνται στὴν συμφωνία καὶ στὴν λογοδοσία στὴν συνέχεια, διότι τὰ ἐγκλήματα εἶναι πολλά.

Ἑκτόξευση κόκκινων δανείων

Τὰ κόκκινα δάνεια ἔφθασαν στὸ 40% τοῦ συνόλου τῶν τραπεζικῶν χορηγήσεων ὕψους 108 δις εὐρώ, ἐνῶ ἡ ἔλλειψη ρευστότητος ἔχει ἀπονεκρώσει τὴν ἀγορά∙ ἡ κυβέρνηση σφυρίζει ἀδιάφορα καὶ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς περιφέρεται σὲ διαλέξεις ἀνὰ τὴν ὑφήλιο∙ λογικὸ εἶναι σὰν κατεχόμενη χώρα βλέπει τὴν Ἑλλάδα. Οἱ ἐκπρόσωποι ὅμως τῶν παραγγικῶν κλάδων, Ἐπιμελητηρίων, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ἐμπορικῶν συλλόγων ἀπηύθυναν ἐπείγουσα δραματικὴ ἔκκληση στὸν πρωθυπουργὸ νὰ ὑπογράψει τὴν ὅποια συμφωνία, διότι ἡ χώρα ἀπειλεῖται μὲ οἰκονομικὴ καταστροφή, κοινωνικὴ ἐξαθλίωση καὶ ἐθνικὴ ταπείνωση∙ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ἄκουσε τὸν κώδωνα κινδύνου τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀγορᾶς καὶ τοῦ μόχθου, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ἔφθασε στοῦ Μαξίμου ἡ ὑπόκουφος βοὴ τῆς κατακραυγῆς τοῦ κόσμου. «Φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ θεοῦ», καὶ ἴσως ἀναλογιστεῖ τὶς εὐθύνες του∙ τόσος ἦταν ὁ βίος τους στὴν ἐξουσία, ἀρκετὴ καταστροφὴ ἔφεραν, δὲν χρειάζεται περισσότερη καὶ τέλος τὸ ἀριστερὸ παραμύθι.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις πάλιν ἐξ αἰτίας τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως, ἀλλὰ σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1404 δολλάρια καὶ 139,8953 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1198, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 64,62. Οἱ ἐπενδυτὲς θεωροῦσαν δεδομένο τὸ ἀδιέξοδο στὸ Γιούρογκρουπ, ἐνῶ φαίνεται ὅτι δὲν ἐπηρεάστηκαν ἀπ’ τὶς πληροφορίες γιὰ σχέδιο ἐλαφρύνσεως τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους∙ ἀντιθέτως προβλέπουν παράταση τῆς ἐκκεμότητος μὲ τὶς ἐλπίδες στὸ τέλος τοῦ μηνός∙ ἡ δολοφονικὴ ἐπίθεση σὲ ἐκκλησία, στὸ Τσάρλεστον τῆς Νοτίου Καρολίνας μὲ ἐννέα νεκρούς, πάγωσε τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὶς κεφαλαιαγορές, οἱ ὁποῖες θεώρησαν τὸ γεγονὸς ὡς σύνηθες στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Οὔτε τὸ Διεθνὲς Οἰκονομικὸ Φόρουμ τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως προσήλκυσε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀγορῶν, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν ἀπουσία ὄχι μόνο δυτικῶν ἡγετῶν ἀλλὰ καὶ ἐκπροσώπων μεγάλων ἐπιχειρήσεων, ἐκτὸς ὅσων ἔχουν ἐπενδύσεις στὴ Ρωσία καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ αὐτές.

Πετρέλαιο, ἀπότομη πτώση

Ἡ πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα μᾶλλον θὰ διατηρηθεῖ κατὰ τοὺς εἰδικούς, διότι παρουσιάζεται ὑπερεπάρκεια προσφορᾶς∙ ἡ τιμή του ἀπὸ 115 δολλάρια τὸ βαρέλι πέρυσι ἔπεσε σὲ 45 τὸν Ἰανουάριο καὶ κυμαίνεται γύρω στὰ 65 πλέον, μὲ πλούσια προσφορὰ στὴν ἀγορά. Ἡ αἰτία εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τῶν σχιστολιθικῶν ἀποθεμάτων, τὸ ὁποῖα στὴν Ἀμερικὴ καλύπτουν τὸ 35% τῆς παραγωγῆς της καὶ τὴν κατέστησαν τὴν πρώτη χώρα παγκοσμίως∙ φυσικά, τὸ κόστος τους εἶναι ὑψηλότερο τῆς διεθνοῦς τιμῆς στὰ περισσότερα σχιστολιθικά, ἀλλὰ καλύπτονται μὲ τὶς ἔμμεσες ἐπιδοτήσεις, ἂν καὶ ἔχουν κλείσει τὶς πιὸ δαπανηρὲς πηγές τους. Πρόβλημα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ἡ ὑποχώρηση τοῦ κλάδου καὶ οἱ ἀπολύσεις προσωπικοῦ∙ ἡ ὕφεση τοῦ πρώτου τριμήνου ὀφείλεται στὸ πετρέλαιο.

Ἀσθένεια τῶν πουλερικῶν

Ἡ ἀσθένεια τῶν πουλερικῶν, τὸ ἀναπνευστικὸ σύνδρομο, ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἐπιδημία στὴν Νότια Κορέα, μὲ εἴκοσι θανάτους καὶ ἑκατοντάδες κρούσματα∙ ἡ πρόεδρός της ματαίωσε ἐπίσκεψή της στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, ἀλλὰ παρουσιάσθηκε καὶ ἕνας θάνατος στὴν Γερμανία, σὲ ἀσθενῆ προερχόμενο ἀπ’ τὴν Κορέα. Οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχὲς τῆς χώρας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐτέθησαν σὲ κατάσταση συναγερμοῦ γιὰ τὴν ὀχύρωση τῆς Εὐρώπης ἀπέναντι στὴν ἐξάπλωση τῆς ἐπιδημίας∙ ὁ κίνδυνος εἶναι ἄμεσος καὶ γιὰ τὴν χώρα μας, διότι οἱ μετανάστες εἶναι πρόσφοροι φορεῖς τῆς νόσου, ἀφοῦ δὲν πληροῦν κανένα μέτρο ὑγιεινῆς. Ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀποδώσει τὰ χρήματα στὸν Ὀργανισμὸ Ὑγείας γιὰ τὴν προστασία τοῦ πληθυσμοῦ∙ ἀρκετὰ ἄλλα προβλήματα μᾶς ἔφερε ἡ ἀριστερά, ἀρκοῦν…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.