Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μεγάλη ἐθνικὴ συνεννόηση

Ἡ ἔκκληση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ μεγάλη ἐθνικὴ συνεννόηση, γιὰ παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, εἶχε ἄμεση ἀνταπόκριση στὴν πράξη στὶς φιλοευρωπαϊκὲς δυνάμεις∙ ἡ μαζικὴ συγκέντρωση τῶν φιλοευρωπαϊστῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ συμπληρώνει τὰ ἄλλα τρία κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ, ἀπομονώνοντας τοὺς ἀντιευρωπαϊστὲς στὴν ἀκροδεξιὰ καὶ ἀκροαριστερά. Ἡ ἀποτροπὴ τῆς ἐθνικῆς, οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς καταστροφῆς εἶναι ὁ κοινὸς σκοπὸς τῶν δυνάμεων ποὺ ἐκπροσωποῦν τὴν τεράστεια πλειποψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ δηλαδή, ἀλλάζει τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ καὶ ὁ διαχωρισμὸς δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς παραμερίζεται καὶ ἀναδεικνύεται ὡς κύριο κριτήριο ὁ εὐρωπαϊκός μας προσανατολισμός, μὲ μεγάλο ἄξονα πλέον τὴν κεντροδεξιὰ παράταξη. Ἀκόμη καὶ οἱ συνομιλητὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ ἔχουν λουφάξει∙ δὲν ἀντέχει ἄλλο στὴν πίεση τοῦ κόσμου ἡ προκλητικὴ ὑπονόμευσή τους.

Πυθικοὶ χρησμοὶ συμφωνίας

Οἱ χρησμοὶ γιὰ συμφωνία εἶναι πολλοί, ἀλλὰ ὁμοιάζουν μὲ ἐκείνους τῆς Πυθίας, διότι κανεὶς δὲν ξέρει, τὸ ἂν θὰ ἀντέξει ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν λήψη τῆς κρισίμου ἀποφάσεως, ἂν καὶ γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν μεταπολίτευση σχηματίσθηκε ἕνα τόσο ἰσχυρὸ πολιτικὸ ρεῦμα ὑπὲρ τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ γνωρίζει ἄριστα, ὅτι τὸ κόμμα του θὰ διασπαστεῖ σὲ πολλὰ κομμάτια, ἐνῶ χάνει καὶ τὴν δεδηλωμένη, ὁπότε γίνεται ἡ ἀριστερὴ ἀπόστροφος στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία. Οἱ πιέσεις τῶν ἑταίρων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν εἶναι ἀφόρητες∙ καμμία μικρὴ χώρα δὲν ἔχει τὴν ἄνεση τῆς παραβλέψεώς τους, ἀκόμη καὶ ἂν εἶχε ὑγιέστατα οἰκονομικά, πολὺ περισσότερο σὲ μία χρεωκοπημένη πρακτικὰ οἰκονομία∙ ἂν τὸ ἀποτολμήσει πέφτει τὴν ἑπομένη, μὲ τὴν Ἑλλάδα στὸ χάος καὶ ὅλα ἀνοικτά. Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ οἱ συγκρούσεις μαίνονται, καὶ πολλοὶ φιλοδραχμικοὶ ὑπουργοὶ ἀνακαλοῦν τὶς θέσεις τους, ὡς γελοῖα ὑποκείμενα.

Κλιμάκωση ἐνδοκυβερνητικῶν

Οἱ ἐνδοκυβερνητικὲς συγκρούσεις κλιμακώνονται∙ ἡ συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα ἦταν ἄλλη μία οἰκτρὰ ἀποτυχία, ἐνῶ οἱ φιλοευρωπαϊστὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔκαναν μαζικὴ καὶ δυναμικὴ ἐμφάνιση στὴν Πειραιῶς μὲ καναδυὸ δεκάδες βουλευτῶν παρόντες∙ ἡ κυβέρνηση παρέχει πλέον τὴν αἴσθηση τῆς διαλύσεως, καθὼς οἱ διάφορες τάσεις ὀργανώνονται ἀνοικτὰ γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα καὶ ἀσχολοῦνται μὲ τοὺς ἐνδοκομματικοὺς ἀντιπάλους τους, μὲ τὸν πυρετὸ καὶ τὴν λύσσα τῶν ἀριστερῶν ἐκκαθαρίσεων. Εἶναι ἀδιανόητη πιὰ ἡ διατήρηση τῆς ἑνότητος στὴν κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία, ἐνῶ καὶ ὁ ἀκροδεξιὸς συνέταιρος ἑτοιμάζεται γιὰ ἀντιμνημονιακὴ ἐκστρατεία∙ ἡ δεδηλωμένη ἔχει χάνεται, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ἀντιλήφθηκε ὅτι ἡ ἄμμος ἔχει φύγει κάτω ἀπ’ τὰ πόδια του καὶ ματαίωσε τὴν αὐριανὴ ὁμιλία του στὴν Κοινοβουλευτικὴ Συνέλευση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Εἴτε ὑπογράψει εἴτε ὄχι ἡ αὐριανὴ εἶναι μιὰ ἄλλη μέρα, γιὰ τὴν Ἑλλάδα κυρίως, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ἴδιο. Ἡ λογοδοσία ἀκολουθεῖ.

Ὑπομειδιῶν Ρῶσος πρόεδρος

Ὁ Ρῶσος πρόεδρος δέχθηκε στὸ Οἰκονομικὸ Φόρουμ τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ τήρησε ἀποστάσεις ἀπέναντί του, παρ’ ὅτι ἦταν ὁ μόνος Δυτικοευρωπαῖος ἡγέτης παρών∙ τὰ μνημόνια συμφωνίας γιὰ τὸν ἀγωγὸ εἶναι μόνο γιὰ τὶς δημόσιες σχέσεις, ἀλλὰ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, μεγάλος πολιτικὸς πλέον, ἄκουγε ὑπομειδιῶν τὸν Ναπολεοντίσκο κατὰ τὴν ὁμιλία του, ἔστω καὶ τὴν σύντομη. Στὴν πράξη τοῦ πρότεινε νὰ συμβιβασθεῖ μὲ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ στὴν συνέχεια νὰ ἀναζητήσει συνεργασία μὲ ἄλλες χῶρες∙ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι τὸ ἀντιλήφθηκε αὐτὸ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ τὸ περιβάλλον του, διότι συνεχίζουν νὰ μιλᾶνε γιὰ ὅρους ποὺ ἔθεσαν στοὺς ἑταίρους. Στὸν κόσμο τους καὶ στὶς ἐξαρτήσεις τους ζοῦν…

5μηνο, 44 δις εὐρὼ ἐκροὲς

Οἱ ἐκροὲς κεφαλαίων ἀπ’ τὸ τραπεζικό μας σύστημα ἀνῆλθαν σὲ 42 δις εὐρὼ τὸ πεντάμηνο τῆς πολιτικῆς ἀβεβαιότητος καὶ σὲ ἑκατὸ δις τὴν πενταετία τῶν μνημονίων∙ δηλαδὴ πάνω ἀπ’ τὸ μισὸ ΑΕΠ ἔχει φύγει ἀπ’ τὴν ἀγορὰ καὶ ἔχει διοχετευθεῖ στὸ ἐξωτερικὸ ἢ στὰ μπαοῦλα καὶ στὰ μαξιλάρια. Ἡ ἐπιστροφή τους εἶναι ἡ ἀναγκαία καὶ ἱκανὴ συνθήκη γιὰ τὴν ἐπανέναρξη τῆς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ αὐτὸ προϋποθέτει τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῆς ἀγορᾶς πρὸς τὴν κυβέρνηση∙ ὅσο παραμένει ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἡ σοσιαλκομμουνιστικὴ θολούρα αὐτὸ δὲν γίνεται. Τὸ ἐπέτυχε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πρὸ διετίας καὶ πέρυσι εἴχαμε τὸν ὑψηλότερο ρυθμὸ ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη. Γνωστὰ αὐτά…

Σύνεσιν τὴν Θεμιστοκλέους

Τὶς ἀρετὲς τοῦ Ἀλεξάνδρου παρουσιάζει ὁ Πλούταρχος, σὲ σύγκριση μὲ τους μεγάλους τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, ἀρχίζοντας ἀπ’ τοὺς ὁμηρικοὺς ἥρωες∙ ἦταν καὶ παραμένει τὸ πρότυπο στὴν καθημερινή μας ζωὴ ἡ ὁμηρικὴ ποίηση. Μετὰ τὴν παρουσίαση τοῦ Ἀγαμέμνονος ἀπ’ τὸν Ὅμηρο, «τὴν δὲ Ἀλεξάνδρου φύσιν, εἴπερ ἐκ πολλῶν συνήρμοσε καὶ συνέθηκεν ἀρετῶν ὁ γεννήσας θεός»∙ ἀλλὰ τὴν φύση τοῦ Ἀλεξάνδρου, σὰν νὰ τὴν σνέθεσε καὶ συνάρμοσε ἀπὸ πολλὲς ἀρετὲς ὁ γεννήσας αὐτὸν θεός. «Ἆρ’ οὐκ ἂν εἴποιμεν ἔχειν φρόνημα μὲν τὸ Κύρου, σωφροσύνην δὲ τὴν Ἀγησιλάου»∙ ἄρα δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ ποῦμε, ὅτι ἔχει φρόνημα μὲν ἐκεῖνο τοῦ Κύρου, σωφροσύνη δὲ τοῦ Ἀγησιλάου. «Σύνεσιν δὲ τὴν Θεμιστοκλέους, ἐμπειρίαν δὲ τὴν Φιλίππου»∙ σύνεση δὲ τοῦ Θεμιστοκλέους, ἐμπειρία δὲ τοῦ Φιλίππου. «Τόλμαν δὲ τὴν Βρασίδου, δεινότητα δὲ καὶ πολιτείαν Περικλέους»∙ τόλμη δὲ τοῦ Βρασίδου, δεινότητα δὲ καὶ πολιτεία τοῦ Περικλέους.

Διασυρμὸς Ναπολεοντίσκου

Στὸν πλήρη διασυρμὸ τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ στὸν κατεξευτελισμὸ τῆς χώρας ἔχουν προχωρήσει πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ δήλωσε, ὅτι μὲ τὶς ὑποσχέσεις ὅλων πρὸς ἅπαντες θὰ κέρδιζε τὸ 80% καὶ ὄχι 36%, ἐνῶ ὁ Αὐστριακὸς καγκελάριος ὅτι, ποτὲ δὲν θὰ ψήφιζε ἕναν τέτοιο πολιτικό. Τὸ Μέγαρο Μαξίμου δὲν ἀπάντησε στὴν προσβολή, ἀλλὰ οὔτε καὶ στὴν πρόκληση τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς ὅτι, τοῦ πρότεινε τὴν ἀξιοποίηση 35 δις εὐρὼ κονδυλίων γιὰ τὴν περίοδο 2015-2020 καὶ οὔτε κὰν τὰ ἀνέφερε ὁ πρωθυπουργὸς στὶς δηλώσεις του∙ δηλαδή, μᾶς προσφέρουν ἕξι δις ἐτησίως, ἐὰν ὑποβάλουμε τὰ κατάλληλα προγράμματα, καὶ οὔτε κἂν τὸ μνημονεύουμε. Σὲ αὐτὰ προστίθενται καὶ ὅσα ἔχουν διακοπεῖ, προγράμματα ΕΣΠΑ, σχέδιο γιὰ ρευστότητα Ντράγκι καὶ ἄλλα∙ ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει ὑποβάλει τὸ πεντάμηνο σχέδια οὔτε γιὰ ἕνα πρόγραμμα, ἐνῶ διαμαρτύρονται ἔντονα οἱ περιφέρειες. Στὴν χρεωκοπία μᾶς ὁδηγοῦν ἐσκεμμένα.

Κλίμα, πρὸς ἐξαφάνιση ζωῆς

Στὴν ἐκθεση γιὰ τὸ κλίμα τῶν Πανεπιστημίων, Stanford, Berkeley καὶ Princeton ἀναφέρεται ὅτι, «ἕνα παιδὶ ποὺ γεννιέται σήμερα στὴν γῆ μπορεῖ νὰ ζήσει τὴν ἐξαφάνιση της ζωῆς στὸν πλανήτη μας»∙ τὰ στοιχεῖα προκαλοῦν ἐφιάλτη. Ἡ ἐξαφάνιση ζωικῶν εἰδῶν ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ 114 φορὲς ἀπ’ τὸ 1900 καὶ ἡ ἀπειλὴ μεταλλάξεων, ἀπότομων ἀλλαγῶν στὸ περιβάλλον, εἶναι ἄμεση∙ μάλιστα θυμίζουν τὴν ἐξαφάνιση τῶν δεινοσαύρων πρὸ τριάκοντα ἑκατομμυρίων ἐτῶν, μᾶλλον ἐξ αἰτίας τῆς πτώσεως μεγάλου μετεωρίτου καὶ ἡ γῆ ἔκανε ἑκατομμύρια ἔτη γιὰ νὰ ἀναπτύξει τὶς γνωστές μας μορφὲς ζωῆς. Ἡ ἔκθεση προσπαθεῖ νὰ ἀφυπνίσει τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη, καὶ περισσότερο τὴν ἀμερικανική, καὶ νὰ πιέσει τὶς κυβερνήσεις γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπὶ ματαίῳ, διότι στὴν Καλλιφόρνια ὑφίστανται τὶς χειρότερες ἐπιπτώσεις, μὲ τὴν ξηρασία ἐπὶ πενταετία. Οἱ ἄλλοτε πρωτοπόροι κάτοικοί της τὰ ὑφίστανται ἀδιαμαρτύρητα.

Ρωσία, πληθώρα συμφωνιῶν

Στὸ Οἰκονομικὸ Φόρουμ τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως ὑπογράφηκαν πολλὲς συμφωνίες μεταξὺ ρωσικῶν καὶ δυτικῶν ἑταιρειῶν∙ οἱ προσκεκλημένοι ἦταν 7000 καὶ οἱ ἐπχειρήσεις ἑπτακόσιες, ἀλλὰ ἀπουσίασαν τὰ δυτικὰ πολιτικὰ πρόσωπα, ἐκτὸς τοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν στὴν ὁμιλία του ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Ρωσία δὲν διεκδικεῖ τὸν ρόλο μεγάλης δυνάμεως, ἀλλὰ ἐπιμένει στὸν σεβασμὸ τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων, ἀναφερόμενος στὰ γεγονότα τῆς Οὐκρανίας, γιὰ τὴν ὁποία ὅμως εἶπε ὅτι ἀποτελοῦν ἕναν λαὸ μὲ κοινὴ ἱστορία∙ ἡ συμφωνία συνεργασίας τῆς Γκάζπρομ μὲ τὴν Shell, γιὰ ἀξιοποίηση τῶν ἀρκτικῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων καὶ τὴν ἐγκατάσταση στὴν Σαχαλίνη νέας μονάδος ὑγροποιήσεως φυσικοῦ ἀερίου, θεωρεῖται κορυφαία, διότι σπάει τὶς δυτικὲς κυρώσεις κατὰ τῆς Μόσχας∙ δεύτερη σὲ μέγεθος εἶναι ἐκείνη τῆς Γκάζπρομ, μὲ τὴν γερμανικὴ ΕΟΝ καὶ αὐστριακὴ OPV γιὰ τὴν κατασκευὴ νέου ὑποθαλασσίου ἀγωγοῦ στὴν Βαλτική, ἀπ’ τὴν Πετρούπολη στὴν Γερμανία παρακάμπτοντας τὴν Οὐκρανία.

Ὁ τρόμος τῆς λογοδοσίας, κύριο ἐμπόδιο

Ὁ τρόμος καὶ ὁ πανικὸς γιὰ τὴν λογοδοσία τὴν ἑπόμενη μέρα ἀποτελοῦν μᾶλλον τὸ κύριο ἐμπόδιο τοῦ Ναπολεοντίσκου γιὰ συμφωνία μὲ τοὺς ἑταίρους, περισσότερο ἀπ’ τὶς ἐξαρτήσεις του ἀπέναντι στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐφιάλτη ἐκρήξεως τοῦ κόσμου πρὸ τῶν θυρῶν∙ ἀπέτυχε παταγωδῶς σὲ ὅλα, ὡς μαθητευόμενος μάγος, καὶ δὲν ἔχει τὴν πολιτικὴ ἐμπειρία καὶ τὴν προσωπικὴ τόλμη, ὥστε ἐγκαίρως νὰ ἀλλάξει πολιτική, πρὶν εἶναι ἀργά, διότι ἔχει κάνει πολλὲς παρανομίες ἡ κυβέρνηση του, τὶς ὁποῖες κανεὶς δὲν δύναται παραβλέψαι. Περίμενε στὴν γωνία ἀριστερὴ ἐπανάσταση στὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ὅμως ξεχάσθηκε καὶ λοξοδρόμησε γιὰ ἄλλες ἐποχές, καὶ δὲν ἀντιλήφθηκε κἂν ὅτι σὲ λίγες ἑβδομάδες μετὰ τὴν ἀνάδειξή του στὴν ἐξουσία, οἱ Εὐρωπαῖοι κατάλαβαν τὸ ποιὸς εἶναι καὶ τὸν ἐγκατέλειψαν, ὅπως καὶ οἱ Ἕλληνες∙ ἐκείνη τὴν στιγμή, πρὸ διμήνου, ὄφειλε νὰ ἀλλάξει πολιτικὴ καὶ νὰ ἀποδεχθεῖ τὸν συμβιβασμό. Ἀντ’ αὐτοῦ ἐπέμεινε στὸ ἴδιο παραμύθι καὶ ἀποκάλυψε, ὅτι κορόιδευε τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς Ἕλληνες, λέγοντας ὅτι «ἡ πραγματικὴ διαπραγμάτευση τώρα ἀρχίζει»∙ αὐτὰ ἐξόργισαν τοὺς ἑταίρους, σκλήρυναν τὴν στάση τους, ἀποκαλύπτοντας τὸ τί γίνεται πίσω ἀπ’ τὶς κλειστὲς πόρτες, ὅπως ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὅτι τοῦ πρότεινε πρόγραμμα 35 δις εὐρώ, καὶ αὐτὸς οὔτε κἂν τὸ ἀναφέρει. Πέρα ἀπ’ τὴν ἐγγενῆ ἀτολμία του αὐτὰ δείχνουν δύο πράγματα, τὴν ἀνοχή του στὸ σχέδιο γιὰ ἐπιστροφὴ στὴν δραχμὴ καὶ τὴν παντελῆ ἄγνοια τῶν διεθνῶν διπλωματικῶν κανόνων.

Ἡ πλήρης ἀποδιοργάνωση καὶ ὁ πανικός τους ἀποτυπώνεται στὸ δημοσιογραφικό τους ὄργανο, τὸ ὁποῖο δημοσιεύει δημοσκόπηση μὲ 49% τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ καὶ 120% τὸ σύνολο τῶν ποσοστῶν∙ δὲν γίνονται τυχαία αὐτά, παρὰ ἀποκαλύπτουν τὸ χάος ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ μυαλό τους. Γνωρίζουν ὅτι σήμερα ἔχουν δύο δυνατότητες, τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἐπώδυνης, κατὰ τὴν ὁμολογία τους, συμφωνίας ἢ τὴν ρήξη καὶ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, ἡ ὅποια ἐνδιάμεση λύση θὰ κρατήσει μόνο λίγο καιρὸ καὶ θὰ κάνει τὰ πράγματα πολὺ χειρότερα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν καταστήσει σαφέστατη τὴν θέση τους, ἀγωνίζονται γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση καὶ γιὰ τὴν ἀναγκαία ἁπάλυνση τῶν ἐπὶ πενταετία δεινῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ἔχουν καταστρώσει καὶ τὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν περίπτωση χρεωκοπίας. Ὁ Ναπολεοντίσκος πολιτικὰ ἀποκλίνει ὑπὲρ τῆς δραχμῆς, λόγῳ ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ ἐπαναφορὰ στὸ προσκήνιο τοῦ κουρεμένου μὲ τὸ ἐπιτελεῖο του, ἀλλὰ βλέπει ὅτι αὐτὸ ὁδηγεῖ τὴν χώρα στὴν καταστροφὴ καὶ τὸν ἴδιο στὴν λογοδοσία∙ ἀναγκαστικὰ καὶ ἄγαρπα πολὺ ἀλλάζει στάση…

Ἡ ἐξέγερση τοῦ κόσμου ἀποβαίνει πλέον ὁ καταλύτης τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ ἐπαναλήφθηκε τὸ σκηνικὸ τῆς Τετάρτης ὡς κακέκτυπό της, ἐνῶ σήμερα προβλέπεται ἡ συμμετοχὴ πολὺ περισσότερου κόσμου ἀπὸ ὅσος ἦταν τὴν Πέμπτη∙ στοῦ Μαξίμου καταθορυβήθηκαν κι ἔδωσαν ἐντολὴ στὴν διαπλοκὴ γιὰ ἀποσιώπηση τοῦ γεγονότος, ἔστω κι ἂν αὐτὴ θὰ τὸ ἔπραττε αὐτοβούλως, διότι ὑπονομεύει τὰ σχέδια ἀποσταθεροποιήσεως τῆς χώρας ἡ κάθοδος τοῦ λαοῦ ὑπὲρ τῆς εὐρωπαϊκῆς μας πορείας. Ἡ βρώμικη προπαγάνδα γιὰ μεγάλη ἐκλογικὴ νίκη, ὅταν ἦταν μόνο 36% καὶ μὲ τὴν συνδρομὴ τῆς ἀκροδεξιᾶς ἀπέκτησε τὴν κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία, καταρρέει καὶ μαζί της τὸ παραμύθι γιὰ τὴν ἀριστερά∙ ὅλοι ἀντιμαλαμβάνονται ὅτι ἡ κυβέρνηση ὑπηρετεῖ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ὅπως τὸ ἀποκάλυψε καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς δυσανασχέτησε, ὅταν τοῦ πρότεινε φορολογῆσαι τὰ ὑψηλὰ εἰσοδήματα, ἐνῶ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὶς ἑκατὸ δόσεις, μὲ χρέη μέχρι ἕνα ἑκατομμύριο, ἀποβλέπει στὴν ἑξυπηρέτηση τῶν μεγαλοεργολάβων∙ ἡ δικαιολογία τῆς ὑπουργοῦ, μὲ τὴν διαρροὴ τῶν χρημάτων της στὸ ἐξωτερικό, ὅτι εἶναι λίγοι αὐτοί, δείχνει τὴν ἐνοχή της∙ πάντα εἶναι λίγοι οἱ μεγαλοοφειλέτες, οἱ μικροοφειλέτες εἶναι πολλοὶ καὶ δικαιολογημένοι. Αὐτὰ ὅλα εἶναι γνωστὰ στὸν πολὺ κόσμο, ὅπως εἶναι καὶ ἡ διάλυση τῶν νοσοκομείων καὶ ὁ θάνατος οὐκ ὀλίγων συνταξιούχων, διότι τοὺς διώχνουν καὶ πεθαίνουν σπίτια τους ἀβοήθητοι.

Ἡ ἐξέγερση προσλαμβάνει χειρότερη μορφὴ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὴν ἐκτόξευση πρὸς αὐτονόμηση τῶν συνιστωσῶν του∙ οἱ συναντήσεις βουλευτῶν καὶ στελεχῶν διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη, καθὼς βλέπουν ὅτι, στὴν καλύτερη μορφή της, ἡ συμφωνία θὰ εἶναι τρισχειρότερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως∙ ἡ φοροκαταιγίδα θὰ εἶναι πρωτοφανής, καὶ ἔρχεται ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος καὶ ἀλοίμονο στοὺς ἄνεργους καὶ στοὺς χαμηλοσυνταξιούχους. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐλπίζει ὅτι θὰ κρατήσει τὴν πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν του, ὁπότε μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀντιπολίτευση θὰ ψηφισθεῖ ἡ συμφωνία, ἀλλὰ ὁ ἴδιος χάνει τὴν δεδηλωμένη καὶ ἀποχωρεῖ∙ ἡ χώρα ἐπιλέγει μεταβατικὸ πρωθυπουργό, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας, διότι αὐτὸ εἶναι ἀκόμη πιὸ δύσκολο κι ἀπ’ τὴν ὑπογραφή της καὶ ὁδηγεῖται σὲ ἐκλογὲς τὸ Φθινόπωρο μᾶλλον, ἀφοῦ σταθεροποιηθεῖ ἡ οἰκονομία. Ἡ ἀκροδεξιὰ ἐγκαταλείπει τὴν κυβέρνηση καὶ ἐπιστρέφει στὴν ἀντιμνημονιακὴ συνθηματολογία, διότι τὸ γνωρίζει ὅτι διαφορετικὰ δὲν ἔχει ἐλπίδες πολιτικῆς ἐπιβιώσεως∙ ὄχι φυσικὰ ὅτι καὶ μὲ τὴν ἀποχώρηση ἔχει, ἀλλὰ ἔτσι ἐλπίζει. Οἱ ἄλλες τάσεις ψάχνουν καὶ ψάχονται, μὲ τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα νὰ ἐμφανίζεται πιὸ ἰσχυρή, ἐνῶ καὶ οἱ πασοκογενεῖς ἀναζητοῦν τὸν δρόμο τους, μὲ ἐπιχείρημα τὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό∙ ἡ ὑστερικὴ ἐλπίζει στὰ πλεονεκτήματα τῆς θέσεώς της, ἂν καὶ δείχνει ὅτι βλέπει πὼς χαλᾶνε τὰ σχέδιά της, διότι ἄλλα περίμενε.

Στὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτική μας δυναμικὴ δύο εἶναι οἱ κατευθυντήριες γραμμές∙ ἡ παραμονὴ πάσῃ θυσίᾳ στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἡ ταχύτερη δυνατὴ ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη. Ἡ πρώτη διασφαλίζεται μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας, παρὰ τὰ δυσβάστακτα μέτρα της, καὶ τὴν ἀνακούφιση τοῦ κόσμου, ὅτι τελειώνει ὁ ἐφιάλτης, διότι σὰν ἄγριος ἐφιάλτης θὰ περάσει στὴν ἱστορία μας αὐτὸ τὸ πεντάμηνο∙ ἡ δεύτερη, μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν οἰκονομία μας ὅλων τῶν παραγωγικῶν τάξεων καὶ ἐκείνων ποὺ ἔχουν τὰ λεφτά τους στὰ μαξιλάρια∙ θὰ πέσουν στὴν ἀγορά, μαζὶ μὲ τὰ κεφάλαια τοῦ ἐξωτερικοῦ, μὲ κάπως πιὸ ἀργὸ ρυθμὸ αὐτά. Πέραν τῆς παραμονῆς ἡ Ἑλλὰς διαθέτει μεγάλα καὶ μοναδικὰ παγκοσμίως πλεονεκτήματα∙ πρῶτον, ἡ ἀξιοποίηση τῶν 35 δις τοῦ Γιοῦνκερ, μαζὶ μὲ τὰ ΕΣΠΑ καὶ τὸ σχέδιο Ντράγκι, ποὺ μπορεῖ νὰ φέρουν πάνω ἀπὸ δεκαπέντε δις μέσα στὸ χρόνο∙ δεύτερον, ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, ΟΛΠ, ἀεροδρόμια, Ἑλληνικό, πωλήσεις ἀκινήτων μὲ παροχὴ ἰθαγενείας. Αὐτὰ εἶχε ἀξιοποιήσει ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ εἶχε πετύχει ἀνάπτυξη 2% τὰ τελευταῖα τρίμηνα τοῦ 2014∙ παρὰ τὴν καταβύθισή μας σὲ ὕφεση 0,7% τὸ πρῶτο τρίμηνο, εἶναι δυνατὴ ἡ ἀντιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη. Διαθέτουμε καὶ τὴν μοναδικὴ θέση μας στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, τὴν ὁποία ἐπιλέγει ἡ Εὐρωζώνη ὡς πρωτοπόρο κλάδο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.