Ἐθνικὴ ὁμοψυχία καὶ πολιτικὴ ὑπευθυνότητα

Τὴν ἐπίδειξη ἐθνικῆς ὁμοψυχίας καὶ πολιτικῆς ὑπευθυνότητος ζήτησε ἀπ’ ὅλα τὰ κόμματα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως, οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς, ἐνῶ ἀπευθύνθηκε καὶ στοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καὶ τοὺς ζήτησε νὰ συμπαρασταθοῦν στοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ὑπέφεραν τὰ πάνδεινα, ἀλλὰ παραμένουν πιστοὶ στὴν Εὐρωζώνη∙ οἱ παραινέσεις του εἰσακούσθηκαν ἀπ’τοὺς πρωθυπουργοὺς καὶ μὲ μερικοὺς συζήτησε κατ’ ἰδίαν. Πάντως φαίνεται ὅτι ἡ κρισιμότης τὴς καταστάσεως ἀνησυχεῖ τοὺς πάντες, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς ἐνημέρωσε τηλεφωνικὰ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας∙ ὁ διεθνὴς τύπος προβλέπει σύντομα πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν χώρα καὶ ταχεῖα ἀπομάκρυνση τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ μεταβατικὸ πρωθυπουργὸ τὸν Γιάννη Στουρνάρα∙ τὸν ἐμπιστεύονται οἱ Εὐρωπαῖοι, ὅτι θὰ ἐφαρμόσει τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ θὰ ἀπογειώσει τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία.

Συμφωνία μετὰ ἀποχωρήσεως

Ἡ συμφωνία θεωρεῖται δεδομένη καὶ ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπ’ τὴν πρωθυπουργία, διότι δὲν ἐλέγχει, σὲ βαθμὸ ὀφθαλμοφανῆ πλέον, τὸ κόμμα του∙ ἡ ἀριστερὴ ἀπόστροφος κλείνει καὶ ἀπομένουν δύο πράγματα, ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας στὴν Εὐρώπη καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς πρὸς τὴν νέα κυβέρνηση, διότι μόνο ἔτσι καθίσταται δυνατή, ἡ ἀξιοποίηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων, πάνω ἀπ’ δεκαπέντε δις εὐρὼ τουλάχιστον γιὰ φέτος, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων στὴν οἰκονομία, μὲ τὴν ταυτόχρονη ἀποδέσμευση τῶν πολλῶν δυναμικῶν παραγωγικῶν μας κλάδων. Τὰ ἐσωτερικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ περνοῦν σὲ δεύτερη μοίρα καὶ δὲν ἀπασχολοῦν τὸν κόσμο, διότι θὰ βρεθοῦν ἀρκετοὶ βουλευτές του γιὰ στήριξη τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως∙ προέχει ὅμως ἕνα πρᾶγμα, ἡ ἀπόρριψη τῆς καταθλίψεως ἀπ’ τὰ πρόσωπα τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ ἀνάκτηση τοῦ μειδιάματός των, ἔτσι θὰ ξανοιχθοῦν ὅλοι τους στὴν ἀναζήτηση τρόπων προσφορᾶς καὶ ἐπιχειρηματικότητος.

Τελικά, ἄσκοπη καθυστέρηση

Ἡ πεντάμηνη καθυστέρηση τελικὰ ἀποβαίνει καταστροφικὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ τὸν πρωθυπουργὸ μαζί∙ εἶχε καταστρώσει τὸ σχέδιό του, μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς ὑποχωρήσεως τῶν Εὐρωπαίων μπροστὰ στὴν ἀπειλὴ τῆς χρεωκοπίας μας καὶ τῶν ἐπιπτώσεών της στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλά, «ἄφες αὐτοῖς θάπτειν τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς». Ἀπέδειξε δύο πράγματα, τὴν παντελῆ ἀσχετοσύνη του μὲ τὴν οἰκονομία –διότι καὶ ὁ πρωτοετὴς φοιτητὴς γνωρίζει, ὅτι ἐὰν ἀποσύρεις ὅλη τὴν ρευστότητα ἀπ’ τὴν ἀγορὰ ἀκολουθεῖ κατακλυσμιαία ὕφεση- καὶ τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή του ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ἐπειδὴ αὐτοὶ προωθοῦσαν τὴν ἑλληνικὴ χρεωκοπία, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ ἕνα μόνο δὲν ὑπολόγισε τὴν διαφοροποίηση τῆς Οὐάσιγκτον, λόγῳ τῆς ἀναταραχῆς στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἔμεινε ἔτσι στὸ κενὸ καὶ οἱ κερδοσκόποι δὲν ἐνημέρωσαν τὸν ὑποτακτικό τους, τὸ θεώρησαν περιττό∙ βωλοδέρνει στὴν μοναξιά του, ὅπως εἶχε πάθει καὶ ὁ δεύτερος δικτάτορας τὸ 1974.

Πλήρης ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης

Οἱ ἀντιρρήσεις τῆς τρόϊκας ἀπέναντι στὶς κυβερνητικὲς προτάσεις προέρχονται ἀπὸ ἕναν καὶ μόνο λόγο, ἀπ’ τὴν παντελῆ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν κυβέρνηση∙ ἔχουν πεῖ τόσο πολλὰ ψέμματα καὶ ἔχουν κοροϊδέψει τόσες φορὲς τὰ τεχνικὰ κλιμάκια στὴν Ἀθήνα καὶ στὶς Βρυξέλλες, ὥστε τώρα πιστεύουν, ὅτι ἐὰν δὲν τοὺς δεσμεύσουν προκαταβολικά, πάλι δὲν θὰ κάνουν τίποτα. «Ὅλα ἐδῶ πληρώνονται», καὶ τὰ πληρώνουν ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ τὸ ἐπιτελεῖο του καὶ μαζὶ μ’ αὐτοὺς καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαός∙ φταῖμε κι ἐμεῖς ποὺ τοὺς ψηφίσαμε, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἔτσι, νὰ λογαριάζουν μόνο τοὺς κομματικούς τους φίλους τοῦ 3% καὶ νὰ ρίχνουν τὸν ὑπόλοιπο λαὸ στὴ χειρότερη κοινωνικὴ ἐξαθλίωση σὲ χρόνο ὀλίγων μηνῶν.

Οἱ πολιτικὲς συμπληγάδες

Οἱ πολιτικὲς συμπληγάδες τοῦ Ναπολεοντίσκου εἶναι πλέον ὁλοφάνερες: ἀπ’ τὴν μία πλευρά, ἡ τρόϊκα, ἡ ὁποία τὸν περίμενε καρτερικὰ στὴν γωνία, μετὰ τὰ ψέμματα καὶ τὶς κοροϊδίες γιὰ δῆθεν διαπραγμάτευση ἐπὶ πεντάμηνο, κι ἀπ’ τὴν ἄλλη, τὰ κομματόσκυλα, ποὺ εἶχε θρέψει μὲ τὴν ὑπόσχεση νὰ τρῶνε ἀνενόχλητοι ἀπ’ τὸ δημόσιο ταμεῖο. Οὐδέποτε ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὸν ἁπλὸ κόσμο, ὅπως ἀποδεικνύεται κι ἀπ’ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ κυβερνητικοὶ μένουν στὶς Βρυξέλλες, στὸ πολυτελέστερο ξενοδοχεῖο «The Hotel», μὲ πεντακόσια εὐρὼ τὴν βραδιά∙ τελικὰ οἱ τροϊκανοί, τὸν παγίδευσαν στὴν γωνία, γιατὶ τελειώνουν τὰ χρήματα καὶ δὲν ἔχει συντάξεις, οἱ κομματικοὶ μαίνονται, γιατὶ ἔφαγαν ἐλάχιστα, καὶ ὁ κόσμος ἐξεγείρεται γιὰ τὴν κοροϊδία.

Σόλων διὰ Τύχην ἐστρατήγησε

Τὸν ρόλο τῆς Τύχης στοὺς μεγάλους Ἀθηναίους στρατηγοὺς ἐξετάζει ὁ Πλούταρχος, ἀλλὰ ἀναγνωρίζει ὅτι σημαντικὴ ἦταν καὶ ἡ παίδευσις τῶν ἀνδρῶν στὴν ἀθηναϊκὴ κοινωνία∙ ἦταν ἡ πολιτικὴ ἀντίληψη ποὺ ἐπικρατοῦσε τὴν ἐποχὴ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀμέσου δημοκρατίας. «Τὸ δ’ ὅλον, εἰ μὲν καὶ Σόλων διὰ Τύχην ἐπολιτεύσατο»∙ συνολικὰ λοιπόν, ἐὰν μὲν ὁ Σόλων χάρις στὴν Τύχη πολιτεύθηκε. «Καὶ Μιλτιάδης διὰ Τύχην ἐστρατήγησε καὶ Ἀριστείδης ἀπὸ Τύχης ἦν δίκαιος, οὐδὲν ἄρα τῆς Ἀρετῆς ἔργον ἐστίν»∙ καὶ ὁ Μιλτιάδης ἀπ’ τὴν Τύχη ἔγινε στρατηγὸς καὶ ὁ Ἀριστείδης ἀπ’ τὴν Τύχη ἦταν δίκαιος, τότε κανένα δὲν εἶναι ἔργο τῆς Ἀρετῆς. «Ἀλλ’ ὄνομα τοῦτο καὶ λόγος ἔχων δόξαν ἄλλως διέξεισι τοῦ βίου, πλαττόμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν καὶ τῶν νομοθετῶν»∙ ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ὀνομασία καὶ δοξασία τῆς ζωῆς ποὺ ἔκαναν, ὁ καθένας τους νὰ πλάθεται ἀπ’ τοὺς σοφιστὲς καὶ τοὺς νομοθέτες.

Ἐταῖροι ἀγανακτισμένοι

Ἡ συστηματικὴ ἀσυνέπεια καὶ οἱ ἀδικαιολόγητες καθυστερήσεις τῶν ὑπουργῶν ἐπὶ πεντάμηνο, μὲ τὶς διαλέξεις περὶ παντὸς ἐπιστητοῦ τοῦ κουρεμένου καὶ τὴν ἀπρεπῆ συμπεριφορά τους ἔχουν προκαλέσει τὴν ἀγανάκτηση τῶν ἑταίρων∙ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τρέχουν μέρα παρὰ μέρα στὶς Βρυξέλλες γιὰ τὸ Γιούρογκρουπ μὲ θέμα τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ συζητοῦν προτάσεις μὲ ἀνεπαρκῆ στοιχεῖα καὶ καθόλου πειστικά, διότι δὲν τὰ εἶχαν κρίνει τὰ τεχνικὰ κλιμάκια, τὰ ὁποῖα καὶ γνωρίζουν καλὰ τοὺς λογαριασμούς. Ἡ κούραση καὶ ἡ ὀργὴ ἔρχονται ὡς φυσικὴ συνέπεια, διότι, ἐὰν δούλευαν κανονικὰ τὰ τεχνικὰ κλιμάκια στὴν Ἀθήνα, ὅπως συνέβη σὲ ὅλες τὶς ὑπὸ μνημόνιο χῶρες, τότε εἶχαν νὰ κάνουν μόνο τὴν πολιτικὴ ἀξιολόγηση οἱ ὑπουργοί∙ τὸ πρόβλημα γίνεται πολιτικό, ὅταν ἔχει προετοιμασθεῖ κατάλληλα ἀπ’ τοὺς ἐμπειρογνώμονες. Οὔτε αὐτὸ δὲν εἶχαν καταλάβει οἱ φωστῆρες τῆς ἀριστερᾶς∙ καὶ αὐτοὶ μὲν φεύγουν, μὲ τὴν λογοδοσία ἀπαραιτήτως, ἀλλὰ ἐμεῖς πληρώνουμε.

ΗΠΑ, ἔγκριση γιὰ συμφωνίες

Τελικὰ ἡ Γερουσία, μὲ ψήφους 60 πρὸς 38, ἐνέκρινε τὴν παροχὴ ἐξουσιοδοτήσεως στὸν πρόεδρο γιὰ τὴν σύναψη συμφωνιῶν ἐλευθέρου ἐμπορίου στὸν Εἰρηνικὸ καὶ στὴν Βόρειο Ἀμερική∙ ἐπὶ πολλοὺς μῆνες ἡ Γερουσία ἀρνιόταν τὴν ψήφιση τοῦ σχετικοῦ νόμου, διότι ἀντιδροῦσαν συγκεκριμένα οἰκονομικὰ συμφέροντα στὶς συμφωνίες αὐτές. Στὴν διαπασιφικὴ συμφωνία συμμετέχουν δώδεκα χῶρες, οἱ μεγαλύτερες τοῦ Εἰρηνικοῦ ἐκτὸς Κίνας, καὶ ἀποβλέπει στὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν κινεζικῶν συμφωνιῶν στὴν Ἀσία, ἂν καὶ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι δὲν εὔκολη ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Πεκίνου∙ στὴν βορειοαμερικανική, συμμετέχουν ΗΠΑ, Καναδᾶς καὶ Μεξικὸ καὶ αὐτὴ εἶναι πιὸ εὔκολη στὴν ὁλοκλήρωσή της. Μὲ τὶς συμφωνίες μειώνονται σημαντικὰ οἱ δασμοὶ στὸ ἐμπόριο τῶν χωρῶν καὶ διευκολύνεται ἡ κίνηση κεφαλαίων∙ ἡ τρίτη συμφωνία, ἡ διατλαντική, ἀντιμετωπίζει πολλὲς δυσκολίες στὴν Εὐρώπη, διότι οἱ περισσότερες χῶρες της ἀντιδροῦν, ἐπειδὴ ἔχουν στοιχεῖα ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἐπιδοτεῖ τὰ ἐξαγώγιμα προϊόντα της.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις ἐξ αἰτίας τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,1199 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 138,5350 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἔμεινε σταθερός, 1174,60, ἀλλὰ ἔπεσε ἐλαφρῶς τὸ πετρέλαιο, 63,70. Οἱ ἐπενδυτές, παρὰ τὶς πληροφορίες γιὰ συμφωνία τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν τρόϊκα, διατηροῦν τὴν ἐπιφυλακτικότητά τους, διότι δὲν ἔχουν καθόλου ἐμπιστοσύνη στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μὲ τὶς τόσες παλιωνδίες της ἐπὶ ὁλόκληρο πεντάμηνο∙ ὅλοι τους διερωτῶνται, τὸ τί ἐξυπηρετοῦσε ἡ πολιτικὴ τῶν καθυστερήσεων, ὅταν ἦταν δεδομένο ὅτι θὰ ὁδηγοῦσαν αὐτὰ σὲ ἀποκορύφωση τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκονομία σὲ πρωτοφανῆ ὕφεση, ὅπως καὶ ἔγινε, μὲ ὀκταπλασιασμὸ τῶν φορολογικῶν ἐπιβαρύνσεων καὶ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς. Ἐὰν εἶχαν συμφωνήσει ἐγκαίρως οἱ ἐπιβαρύνσεις θὰ ἦταν ἕνα δις εὐρὼ τὸ ἀνώτερο καὶ αὐτὸ θὰ ἀντισταθμιζόταν ἀπ’ τὴν συνέχεια τῆς ἀναπτύξεως, μὲ 2% ἤδη τὸν Δεκέμβριο.

Ὀμπάμα, λίαν ἀπολογητικὸς

Ὁ Λευκὸς Οἶκος ἦταν σφόδρα ἀπολογητικὸς πρὸς τὴν Γαλλία, γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν προέδρων της, λέγοντας ὅτι αὐτὸ δὲν θὰ ξανασυμβεῖ∙ τὴν ἴδια ἀπάντηση εἶχαν δώσει καὶ πρὸ τριετίας στὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, ἀλλὰ δὲν ἔπεισαν καθόλου τοὺς Γερμανούς, ὅπως καὶ τώρα τοὺς Γάλλους. Ἡ δυσπιστία ἐπανῆλθε στὶς διατλαντικὲς σχέσεις, ἐνῶ ἡ Wikileaks προειδοποιεῖ ὅτι οἱ πιὸ σοβαρὲς ἀποκαλύψεις ἀκολουθοῦν∙ τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα, τὸ ποιὰ πηγὴ διοχετεύει στὴν ἱστοσελίδα τὰ ἀπόρρητα στοιχεῖα, διότι μόνο ἐκ τῶν ἔσω γίνονται γνωστά. Ὁπωσδήποτε κάποιοι ἀντίπαλοι τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα, διότι αὐτὸν πλήττουν περισσότερο καὶ δυσκολεύουν τὶς διπλωματικὲς κινήσεις τους∙ μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις αὐτὲς εἶναι πολὺ δύσκολο στὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ νὰ δεχθεῖ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν, διότι προϋπάρχουν πολλὲς ἐπιφυλάξεις.

Πρὸς μεταβατικὴ κυβέρνηση

Ἡ χώρα βαδίζει πλέον πρὸς μεταβατικὴ κυβέρνηση, εἴτε γίνει συμφωνία, εἴτε ὄχι∙ στὴν πρώτη περίπτωση, ὁ Ναπολεοντίσκος χάνει τὴν δεδηλωμένη καὶ ἡ Βουλὴ συμφωνεῖ στὴν ἀνάδειξη ἄλλου πρωθυπουργοῦ, ἀπ’ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ΣΥΡΙΖΑ θὰ διασπαστεῖ ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἄλλωστε τὸ ζήτησε, μὲ τὴν μορφὴ οἰκουμενικῆς κυβερνήσεως, καὶ ἀποκλεισμὸ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ἰδίου, καὶ μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας καὶ τὴν προετοιμασία τῆς χώρας γιὰ ἐκλογὲς τὸ Φθινόπωρο μᾶλλον. Οἱ διασπαστικὲς τάσεις στὴν πλειοψηφία ἐνισχύονται ἄλλωστε καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι τὸ πόσοι θὰ ψηφίσουν ἀπ’ τοὺς βουλευτές της τὴν συμφωνία, μαζὶ μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ἡ ἀγορὰ καὶ οἱ μικρομεσαῖοι κυρίως, ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ τὴν χειρότερη κρίση τὸ πεντάμηνο, τὴν ἐπιζητᾶνε.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.