Γελοιοποίηση πρωθυπουργοῦ

Στὴν πλήρη γελοιοποίηση τοῦ πρωθυπουργοῦ προέβη ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἀποκαλύπτοντας τὴν τελικὴ πρόταση τῶν ἑταίρων, καλύτερης καὶ ἐκείνης τῆς κυβερνήσεως, καὶ ἀποκαλύπτοντας, ὅτι ἐσκεμμένα ἐγκατέλειψε τὶς διαπραγματεύσεις τὴν Παρασκευή, μὲ σκοπὸ τὴν προκήρυξη δημοψηφίσματος καὶ χωρὶς ἐνημέρωση τῶν Εὐρωπαίων. Ταυτοχρόνως ἡ ΕΚΤ διατηρεῖ σταθερὰ τὰ ἐπίπεδα χρηματοδοτήσεως τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν, οἱ οὐρὲς στὰ ΑΤΜ μεγαλώνουν, μὲ τὶς τράπεζες κλειστές, τὴν δόση τοῦ ΔΝΤ ἀπλήρωτη καὶ τοὺς τουρίστες ὑπὸ διωγμό∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ κάλεσε σύσκεψη τῶν προέδρων τῶν γερμανικῶν κομμάτων καὶ προέβη σὲ τηλεδιάκεψη μὲ τοὺς Ἑπτὰ μεγάλους γιὰ τὸ θέμα, ἐνῶ καὶ ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ζήτησε τὴν συνέχιση τῶν διαπραγματεύσεων. Τὸ δημοψήφισμα δὲν ἔχει ἀντικείμενο, καθὼς οἱ ἑταῖροι προτείνουν καλύτερους ὅρους καὶ διευκολύνσεις γιὰ τὴν ἄντληση τῶν 35 δις εὐρὼ τῶν εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων∙ ἡ ἀπομόνωση καὶ ἡ ἀποκάλυψη τῆς πλεκτάνης τοῦ Ναπολεοντίσκου ἔρχονται ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές.

Σύγκρουση μὲ τὴν Εὐρωζώνη

Στὴν ἀνοικτὴ σύγκρουση μὲ τὴν Εὐρωζώνη προχώρησε ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ καὶ στὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν γιὰ μία ἑβδομάδα, μὲ γελοῖες δικαιολογίες γιὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα∙ τὸ μήνυμά του ἔδειξε καταφανῶς ὅτι ὑπηρετεῖ
τὸ σχέδιο τῆς δραχμῆς καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας, οἰκονομική, κοινωνικὴ καὶ ἐθνική. Μοναδικὴ ἐλπίδα ἀπομένει ὁ διεθνὴς παράγων, μὲ πρώτους τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς μεγάλους οἰκονομικοὺς παράγοντες τῆς Ἑλλάδος. Ἀλλὰ οἱ δημοσκοπήσεις του δείχνουν ὅτι χάνει πανηγυρικὰ στὴν κάλπη καὶ μὲ τεράστια διαφορά, ἐνῶ ἀντιμετωπίζει καὶ τὴν ἐξέγερση τῆς εὐρωπαϊκῆς μερίδος τοῦ κόμματος καὶ τοῦ κόσμου∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ προβλέπεται ὅτι στὴν σημερινὴ συνέντευξή του θὰ εἶναι καταπέλτης κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ. Βρίσκεται πλέον στὸ κενό, καθὼς οἱ δυνάμεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τόξου συντονίζουν τὶς ἐνέργειές τους καὶ ἡ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση προσλαμβάνει ἐκρηκτικὲς διάστασεις, τρισχειρότερες ἀπ’ τὴν προηγούμενη πενταετία. Ὅλοι ἀντιλαμβάνονται πλέον ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι ὁ κ. Τσίπρας, ὑπογράμμισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς.

Μὴ ἀναστρέψιμες συνέπειες

Οἱ ἄφρονες ἐπιλογὲς τῶν κυβερνώντων μπορεῖ νὰ ἔχουν ἀπρόβλεπτες καὶ μὴ ἀναστρέψιμες συνέπειες, ἀναφέρει , μὲ ἀφορμὴ τὸ δημοψήφισμα, στὴν πρώτη γραπτή του δήλωση ὁ Κώστας Καραμανλῆς∙ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς ὑπογραμμίζει: «Τὰ πιὸ ζωτικὰ συμφέροντα τοῦ Ἔθνους ἐπιβάλλουν τὴν παραμονὴ τῆς χώρας στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης. Οὑ ὑπαρκτὲς ἀτέλειες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης δὲν ἀναιροῦν ἐπουδενὶ τὴν ἀξία αὐτοῦ τοῦ στρατηγικοῦ προσανατολισμοῦ. Ἄφρονες ἐπιλογὲς ποὺ ναρκοθετοῦν τὴν ἀρχὴ αὐτὴ ἐξωθοῦν τὴ χώρα σὲ περιπέτειες, μὲ ἀπρόβλεπτες καὶ πιθανῶς μὴ ἀναστρέψιμες συνέπειες». Εἶναι σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ ἔχουν ἀμφότεροι ἄμεση ἐπικοινωνία μὲ πολλοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, ἐνῶ συνάντησε πολλοὺς βουλευτὲς καὶ τὸν Σταῦρο Θεοδωράκη στὴν Βουλή.

Προειδοποίηση Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι σαφέστατοι στὴν προειδοποίησή τους πρὸς τὴν κυβέρνηση∙ ἔθεσαν τὸν κουρεμένο ἐκτὸς τοῦ Γιούρογκρουπ καὶ τόνιναν ἐπιγραμματικά, ὅτι αὔριο τελειώνει τὸ πρόγραμμα, ἀφοῦ δὲν ἔκαναν δεκτὴ τὴν παράτασή του, ὁπότε οἱ τράπεζες μένουν χωρὶς χρήματα καὶ ὁ Εὐρωπαϊκὸς Μιχανισμὸς Σταθεροποιήσεως ἀπατεῖ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν 140 δις εὐρὼ ποὺ μᾶς ἔχει χορηγήσει∙ ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε ἀκόμη καὶ στὴν ρητὴ αὐτὴ διακοίνωση. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἄλλα λόγια ἔλεγε στὴν Βουλὴ καὶ συνέχισε τὶς ψευδαισθήσεις του, γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη∙ αὐτὴ ὅμως τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση, ἐνῶ ὁ Γέρουν Ντάισελμπλουμ ὑπογράμμισε, ὅτι καὶ μὲ ναὶ στὸ δημοψήφισμα δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴν κυβέρνηση., Εἴμαστε μὲ τὸ ἕνα πόδι ἐκτὸς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἐν ἀρχαῖς καὶ πολιτείαις

Τὰς ἀρετὰς τοῦ Ἀλεξάνδρου παραθέτει ὁ Πλούταρχος ὡς συμπέρασμα τῆς ἀξιολογήσεως τῆς ζωῆς του∙ ἔκανε μάλιστα τὴν σύγκριση μὲ τοὺς ἄλλους μεγάλους τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. «Εἰ δὲ τούτων καὶ τῶν ὁμοίων ἀνδρῶν ἕκαστος πένης μὲν ἢ πλούσιος ἢ ἀσθενὴς ἢ ἰσχυρὸς ἢ ἄμορφος ἢ καλὸς ἢ εὔγηρος ἢ ὠκύμορος διὰ τύχην γέγονε»∙ ἐὰν ἀπὸ τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς ὁμοιούς τους ἄνδρες ἕκαστος μὲν ἔγινε κατὰ τύχη ἢ πλούσιος ἢ φιλάσθενος ἢ ἰσχυρὸς ἢ ἄσχημος ἢ ὄμορφος ἢ καλὸς γέρος ἢ πέθανε νέος. «Μέγαν δὲ στρατηγὸν καὶ μέγαν νομοθέτην καὶ μέγαν ἐν ἀρχαῖς καὶ πολιτεῖαις ἕκαστος ἑαυτὸν ἀρετῇ καὶ λόγῳ παρέσχηκε»∙ μεγάλο δὲ στρατηγὸ καὶ μεγάλο νομοθέτη κατὰ τὴν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας του καὶ στὴν πολιτεία ἕκαστος μὲ τὴν ἀρετὴ καὶ τὸν λόγο ἔγινε. «Φέρε θεῶ τὸν Ἀλέξανδρον ἅπασι παραβάλλων»∙ κύτταξε τὸν Ἀλέξανδρο παραβάλλοντάς τον πρὸς ὅλους.

Εὐρώπη, ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση

Οἱ Εὐρωπαῖοι διέπονται δικαιολογημένα ἀπὸ ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῆς κυβερνήσεώς του, γιὰ τὰ ψέμματα καὶ τὶς λοιδορίες ἐναντίον τους ἐπὶ πεντάμηνο∙ ἡ προκήρυξη δημοψηφίσματος ἦταν ἡ τελευταία σταγόνα ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτῆρι∙ ἔχουν πεισθεῖ πιὰ ὅτι ἦταν συνειδητὴ καὶ προσχεδιασμένη ἡ καθυστέρηση τῶν διαπραγματεύσεων ἐπὶ πεντάμηνο καὶ ἡ συνεχὴς ἀσυνέπειά τους. Τώρα τοῦ ἀπομένει μία ἀνηφορικὴ ἀτραπὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἡ παραίτηση, ἐὰν φθάσει ἡ χώρα ἤρεμα στὴν κάλπη τὴν Κυριακή, διότι δὲν εἶναι βέβαιο καὶ αὐτό, ἐὰν οἱ τράπεζες κλείσουν σήμερα τὸ πρωὶ ἢ τὸ ἀργότερο τὴν Τετάρτη∙ φαίνεται ὅτι δὲν εἶχαν καταλάβει στοῦ Μαξίμου τὴν τραγικότητα τῆς καταστάσεως καὶ τὸ ποῦ ὁδηγοῦσαν τὴν χώρα. Ἡ ἑρμηνεία τῆς ἰδεολογικῆς προσηλώσεως δὲν εἶναι πειστική, οὔτε τοῦ γεγονότος ὅτι δὲν ἔχει κάνει ἕνα μεροκάματο ὁ Ναπολεοντίσκος∙ εἶχαν σχεδιάσει τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται.

Παράξενης μορφῆς κινήσεις

Οἱ κινήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ, μὲ ψέμματα καὶ λοιδορίες ἐπὶ πεντάμηνο, δὲν θεωροῦνται καθόλου φυσιολογικές∙ ὅσο κι ἂν ἐξυπηρετοῦν τὸν μύχιο σκοπό του, γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρώ, ὁδηγοῦν τελικὰ στὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα καὶ στὴν πρόωρη ἀποχώρησή του ἀπ’ τὴν ἐξουσία. Ὁ Ναπολεοντίσκος πίστευε, ὅτι θὰ μάγευε τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς καὶ ὅτι θὰ ἤλεγχε τὸν ἑλληνικό∙ δὲν συνέβη τίποτε ἀπ’ αὐτά, ἐνῶ ἀποβαίνει ἀπὸ ἀριστερὴ παρένθεση σὲ ἀριστερὴ ἐφιαλτικὴ ἀπόστροφο∙ τέτοιας διαστάσεως λάθη δὲν εἶναι φυσιολογικά, καὶ γιὰ ἕναν μονολιθικῆς νοοτροπίας πολιτικό, ἑπομένως κάτι ἄλλο συμβαίνει, πέραν τῆς ἀντιγραφῆς τοῦ μαθητευομένου μάγου. Ἡ ἀπουσία κάθε ἐπαφῆς μὲ τὴν ἀγορὰ καὶ τὴν κοινωνία δὲν ἐξηγεῖται εὔκολα, ἔστω κι ἂν ἐπικαλυπτόταν καταλλήλως ἀπ’ τὴν διαπλοκή∙ ἡ ἐλάχιστη ἀπήχησή του στὸν κόσμο ἀποδείχθηκε, ὅταν οἱ πρῶτες δημοσκοπήσεις δίδουν 29% ὄχι καὶ 57% ναί, δηλαδή, τόσο ἔπεσε ἔξω στὴν ἀποφασιστική του κίνηση

Κλιμάκωση τῆς τρομοκρατίας

Οἱ δύο ἐπιθέσεις τῶν τρομοκρατῶν σὲ ἀμμουδιὰ τῆς Τυνησίας, μὲ δεκάδες νεκροὺς καὶ σὲ ἐργοστάσιο τῆς Ἰζὲρ τῆς Γαλλίας, μὲ τὸν ἀποκεφαλισμὸ ἑνὸς Γάλλου, ἔχουν συγκλονίσει τὴν εὐρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη∙ στὴν ἀκτὴ Σουσσέ, μὲ ἑκατοντάδες Εὐρωπαίους τουρίστες, ἕνας Ἰσλαμιστὴς εἰσέβαλε σὲ ξενοδοχεῖο καὶ γάζωσε κυριολεκτικὰ ὅσους εὕρισκε μπροστά του. Οἱ Τζιχαντιστὲς ἀποδεικνύουν ὅτι συνεχίζουν τὸν πόλεμό τους ἐναντίον τῶν Εὐρωπαίων καὶ περισσότερο τῶν πρώην ἀποικιακῶν χωρῶν∙ στὴν Συρία ὅμως τὸ χαλιφάτο ὑποχρεώθηκε σὲ ἀποχώρηση ἀπ’ τὸ Κομπάνε, ὅπου εἶχαν εἰσβάλει ἀπὸ προχθὲς στὶς ἀκραῖες συνοικίες του. Οἱ Κοῦρδοι ἀντεπετεθηκαν καὶ τοὺς ἐξεδίωξαν, ὅπως εἶχαν κάνει καὶ τὸν χειμῶνα, ἐνῶ κατηγοροῦν τὴν Τουρκία ὅτι ἐπέτρεψε στοὺς εἰσβολεῖς νὰ ἐπιτεθοῦν ἀπ’ τὰ ἐδάφη της, καθὼς τὸ Κομπάνε βρίσκεται στὰ συροτουρκικὰ σύνορα∙ στὸ Ἰρὰκ ἡ κατάσταση παραμένει στάσιμη, μὲ τοὺς Ἰρακινοὺς νὰ μὴν μποροῦν νὰ κερδίσουν τοὺς Σουνίτες ἀντιπάλους τους.

Αὐτοπαγίδευση στὴν ἀμετροέπεια καὶ ὑπεροψία

Τὴν αὐτοπαγίδευσή του στὴν ἀμετροέπεια καὶ στὴν ὑπεροψία του ἐπέτυχε μόνο ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ πεντάμηνο τῆς παραμονῆς του στὴν ἐξουσία, ἀλλὰ μὲ τραγικὲς συνέπειες γιὰ τὴν Ἑλλάδα, κι ἂς ἐλπίσουμε νὰ μὴν ἀποδειχθοῦν μὴ ἀναστρέψιμες, ὅπως ἐπισήμανε μὲ ἔμφαση ὁ Κώστας Καραμανλῆς∙ στὴν Βουλὴ ἀποδείχθηκε ὅτι ἡ τρόϊκα τῆς δραχμῆς εἶναι πανίσχυρη στὴν κυβέρνηση, μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ καὶ τὸν νεοφασισμὸ συμπλήρωμα στὸν νεοκομμουνισμό. Ὁ μεγάλος κίνδυνος γιὰ τὸ μέλλον τῆς χώρας καὶ τὴν ἐπιβίωσή μας εἶναι καὶ ἦταν ἡ τρόϊκα τοῦ ἐσωτερικοῦ, μπροστὰ στὴν ὁποία ἡ τρόϊκα τοῦ ἐξωτερικοῦ μοιάζει μὲ ἁγνὴ Ἀρσακειάδα∙ ἡ τρέχουσα ἐβδομάδα εἶναι ἡ πιὸ κρίσιμη στὴν μεταπολεμική μας ἱστορία, διότι ὁ λαὸς βρίσκεται σὲ χειρότερη κατάσταση καὶ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ 1949, τὴν ἑπομένη τοῦ τέλους τοῦ δεκαετοῦς πολέμου. Τότε ὑπῆρχε ἡ ἀμερικανικὴ βοήθεια καὶ τὸ σχέδιο Μάρσαλ, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν καθημερινῶν μας ἀναγκῶν, γιὰ τὰ συσσίτια στὰ σχολεῖα, μὲ τὸ γάλα σοκολάτα, τὸ σταφιδόψωμο καὶ τὸ μουρουνέλαιο, οἱ μεγαλύτεροι τὰ θυμοῦνται∙ τώρα, ἔχει ἁρπάξει τὰ διαθέσιμα ὅλων τῶν δήμων καὶ τῶν ὀργανισμῶν ἡ κυβέρνηση καὶ ἡ πληρωμὴ τῶν συντάξεων γίνεται μὲ ἀναγκαστικὸ δανεισμό, ἐνῶ οἱ τράπεζες δὲν ἔχουν καθόλου ρευστότητα καὶ ἡ σταση πληρωμῶν εἶναι γενικὴ κι ὄχι μόνο τοῦ δημοσίου.

Ἡ μοναδική μας ἐλπίδα εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, ἐνῶ καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο δέχεται τὴν ἐπάνοδό μας, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση, ὅτι δὲν θὰ γίνει τὸ δημοψήφισμα, διότι δὲν ἔχει κανέναν νόημα πλέον, ἀφοῦ οἱ ἑταῖροι ἀπέσυραν τὴν πρότασή τους καὶ δὲν ἔκαναν δεκτὴ τὴν παράταση τοῦ προγράμματος. Τὸ δημοψήφισμα ἀπομένει χωρὶς λόγο καὶ ἀποκαλύπτει ὡς πραξικόπημα τοῦ πρωθυπουργοῦ τὸ πραγματικό του πρόσωπο, διότι φοβᾶται τὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν του∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔδωσε τὸν καλύτερο προσδιορισμό, «πρώτη φορὰ ἔχουμε πραξικόπημα χωρὶς ἀντικείμενο»∙ ὁ πρωθυπουργὸς τὰ ὀργάνωσε ὅλα καὶ εἶναι ὁ θύτης καὶ ὄχι τὸ θύμα, ἐνῶ καὶ στὴν παράταξή του ἐμφανίσθηκαν ἀρκετὲς φωνὲς ποὺ ζητοῦν τὴν συνεννόηση καὶ τὴν ἐπίδειξη συνέσεως καὶ ἠρεμίας. Ἡ πλήρης διεθνὴς ἀπομόνωση εἶναι δεδομένη καὶ ἡ ἐξαγρίωση τοῦ κόσμου ἐπίσης∙ οἱ διαδηλώσεις γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη συνεχίζονται, τὸ «Μένουμε Εὐρώπη» ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη ἀξία τώρα, διότι βρισκόμαστε σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπ’ τὰ βράχια καὶ τὸ ἐὰν δὲν συμβαίνουν καὶ ἐθνικὲς περιπέτειες, αὐτὸ ὀφείλεται στὴν ὀμπρέλλα τῶν Εὐρωπαίων. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ἄλλωστε ὅτι ἡ διεθνὴς κατακραυγὴ ἀπευθύνεται μόνο κατὰ τῆς κυβερνήσεως καὶ ὄχι καὶ κατὰ τῶν Ἑλλήνων, ὅπως πρὸ πενταετίας∙ κατάλαβαν ὅλοι, ὅτι δὲν φταῖνε οἱ Ἕλληνες, ὅταν μόνο 36% ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ.

Ἡ ἀπόγνωση ἔχει διαχυθεῖ ἀπ’ τὴν ἀγορὰ καὶ τὸν ἐπιχειρηματικὸ κόσμο στοὺς συνταξιούχους καὶ στοὺς ἀγρότες∙ ὅλοι διερωτῶνται γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα, πῶς θὰ δουλέψουν ἀπὸ σήμερα τὸ πρωὶ καὶ περισσότερο ἀπ’ τὴν Τετάρτη, μὲ τὶς τράπεζες κλειστές. Ἡ κυβέρνηση ἀσχολήθηκε ἀποκλειστικὰ σχεδὸν τὸ πεντάμηνο μὲ τὸν διορισμὸ τῶν κομματικῶν τους στελεχῶν στὸ δημόσιο καὶ τὴν ἐπαναπρόσληψη ὅσων εἶχαν ἀπολυθεῖ∙ πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ 3% τῶν παλαιῶν ψηφοφόρων της καὶ οἱ πασοκογενεῖς γιὰ τοὺς μετακινηθέντες δικούς τους, γιὰ τὸν ὑπόλοιπο λαὸ δὲν ἐνδιαφέρθηκαν, οὔτε γιὰ τοὺς νέους ψηφοφορους τους. Ἔτσι τὸ χάσμα μεταξὺ τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ ἁπλοῦ κόσμου γίνεται πλέον ἀδιάβατο καὶ περισσότερο μὲ τοὺς παγαγωγικοὺς κλάδους, μὲ τοὺς ὁποίους δὲν εἶχαν ποτέ τους, ὡς γνήσιοι σοσιαλιστές, καλὲς σχέσεις∙ ἄλλωστε ἡ ὕφεση κυμαίνεται πιὰ σὲ πάνω ἀπὸ μία μονάδα καὶ ὅπως εἶπε ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας ἡ συνολικὴ ἀπώλεια δημοσίων ἐσόδων ἀνῆλθε σὲ τέσσερα δις εὐρὼ τὸ πεντάμηνο, τὰ ὁποῖα προστίθενται στὰ δημοσιονομικὰ ἐλλείμματα∙ ἀέναος κύκλος εἶναι ἡ οἰκονομία καὶ ἂν τὴν πλήξεις σὲ ἕνα σημεῖο ἀμέσως ἡ διάχυση ἁπλώνεται σὲ ὁλόκληρο τὸ σῶμα της. Μαθητευόμενοι μάγοι ἦταν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλὰ κανεὶς δὲν περίμενε καὶ τόσο ἀποκομμένοι ἀπ’ τὴν ἀγορά.

Μοναδική μας ἐλπίδα ἀπομένει τὸ εὐρωπαϊκὸ τόξο ποὺ δημιουργήθηκε ἐκ τῶν πραγμάτων μεταξὺ Νέας Δημοκρατίας, Ποταμιοῦ καὶ ΠΑΣΟΚ∙ μὲ τὸν ὁμόθυμο λόγο τους καὶ τὴν σθεναρὴ στάση τους ἀποκάλυψαν τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἦταν καταπέλτης στὴν ἐπιχειρηματολογία του, ὅτι ἀποτελεῖ κατάφωρη παραβίαση τοῦ Συντάγματος ἡ προκήρυξη τοῦ δημοψηφίσματος, διότι δὲν ὑπάρχει ἀντικείμενο, ἀπ’ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀπέσυρε τὴν πρότασή της ἡ τρόϊκα -ἄλλωστε ἕνα πρόχειρο κείμενο χωρὶς καμμία ὑπογραφὴ ἦταν-, δὲν τηροῦνται οἱ συνταγματικὲς χρονικὲς προθεσμίες γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ, δὲν ἐπιτρέπεται γιὰ δημοσιονομικὸ λὸγο δημοψήφισμα καὶ εἶναι κακέκτυπο ἐκείνων τῆς δικτατορίας, ἐνῶ συμπλήρωσε τὴν προβληματική του ἄριστα ὁ Ἀπόστολος Φορτσάκης. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, ὁ κόσμος κατάλαβε τὴν πλεκτάνη καὶ ὅτι πραγματικὸς σκοπὸς εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν δραχμὴ καὶ τίποτε ἄλλο∙ οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὸν ἀκροδεξιὸ συνέταιρό του καὶ τὸν νεοφασισμὸ γίνονται πλέον δημόσιες καὶ πείθουν τοὺς πάντες. Ὁ πανικὸς ἐξαπλώνεται στὴν κυβερνητικὴ παράταξη καὶ εἶναι ἄγνωστο τὸ τί θὰ ξημερώσει αὔριο, διότι ἀκόμη καὶ οἱ πασοκογενεῖς, κρατικοδίαιτοι ἐπὶ τριακονταετία, ζοῦν τὴν πίεση στὴν οἰκεγένειά τους καὶ στὸν περίγυρό τους∙ οἱ συσκέψεις στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ στὶς τράπεζες εἶναι συνεχεῖς, ἀλλὰ τὸ πρωὶ τὰ ἀποτελέσματα…

Μία εἶναι ἡ ἐπείγουσα ἀνάγκη γιὰ τὴν χώρα καὶ τὴν οἰκονομία, ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ κυρίως στὴν Εὐρώπη καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν ἀγορά∙ οἱ Εὐρωπαῖοι τὸ εἶπαν μὲ ὠμὸ τρόπο, δὲν δεχόμαστε πλέον γιὰ συνομιλητὲς αὐτὴ τὴν κυβέρνηση, διότι ἔχουν βαρεθεῖ νὰ τοὺς κοροϊδεύει ἐπὶ πεντάμηνο, ἐνῶ καὶ ὁ ἐπιχειρηματικὸς κόσμος ἔχει ἀγανακτήσει μὲ τὴν ἀνυπαρξία οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ τὴν δήωση τῶν πάντων, ὅπως δὲν ἔκαναν οὔτε οἱ χειρότεροι βάρβαροι εἰσβολεῖς. Ἑπομένως τὰ βήματα εἶναι δεδομένα, ἀναζήτηση ἄλλης ἐκπροσωπήσεως πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ ἄλλου λόγου πρὸς τὴν ἀγορά∙ μοναδικὴ λύση εἶναι ἡ μεγάλη ἐθνικὴ συνεννόηση ποὺ πρότεινε ἐδῶ καὶ μέρες ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, διότι, ἂν δὲν ὑπάρξει, ὁδηγούμαστε ἐκτὸς εὐρώ. Οἱ ξένοι καὶ ὄχι μόνο οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ δεχθοῦν ἀποκλειστικὰ τὴν ἐκπροσώπηση ποὺ τὴν «καλύπτει» ἡ Νέα Δημοκρατία καὶ καμμία ἄλλη, ἐνῶ διαθέτουν συνεχῆ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Γιάννη Στουρνάρα, ὄχι μόνο ὡς Διοικητὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐπιτυχημένο ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, ὁ ὁποῖος ὁδήγησε τὴν χώρα ἀπὸ 7% ὕφεση σὲ 2% ἀνάπτυξη σὲ δύο χρόνια, μοναδικὸ ἐπίτευγμα παγκοσμίως. Ἄλλωστε πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἔχουν συνεχῆ ἐπικοινωνία καὶ ἐνημέρωση γιὰ τὴν χώρα ἀπὸ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τὸν Κώστα Καραμανλῆ. Σὲ λίγο καιρὸ θὰ θυμόμαστε τὸ πεντάμηνο ὡς ἄγριο ἐφιάλτη.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.