Σύνταγμα, ἀποχαιρετισμὸς στὸν φασισμὸ

Ἡ πάνδημη συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα σημαίνει τὸν ἀποχαιρετισμὸ στὸν φασισμὸ καὶ στὶς παραφυάδες του∙ ὁ ἀθηναϊκὸς λαός, μὲ χαμόγελο καὶ σιγουριά, ἀπάντησε στὴν πρόκληση τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡλικιωμένοι, νέοι καὶ νέες, ἀνάπηροι μὲ τὸ μπαστουνάκι τους, μητέρες μὲ τὰ μωρὰ στὸ καροτσάκι, περπάτησαν ἀρκετὴ ἀπόσταση, ἀπ’ τὸν Εὐαγγελισμὸ καὶ τὴν Πανεπιστημίου ἢ τὴν Πύλη τοῦ Ἀδριανοῦ, προσπαθώντας νὰ φθάσουν στὸ Σύνταγμα. Οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἀθηναῖοι ἔδειξαν ὅτι εἶναι βέβαιοι γιὰ τὸ ναὶ καὶ τὸ τέλος τῆς φασιστικῆς κυβερνήσεως∙ οἱ ἐξελίξεις ὅμως στὶς Βρυξέλλες μᾶλλον ὁδηγοῦν στὴν ἀγανάκτηση τὸν κόσμο καὶ ἡ ἑπόμενη κάθοδός του πιθανὸν παίρνει ἄλλη μορφή, ἐκτὸς κι ἂν ὑποχωρήσει ἡ κυβέρνηση καὶ προχωρήσει στὴν ματαίωση τοῦ δημοψηφίσματος. Λίγες ὧρες ἀπομένουν γιὰ τὴν ἀπόφαση αὐτή.

Ἀνοικτὴ ἐπιβολὴ φασισμοῦ

Στὴν ἀνοικτὴ χρήση φασιστικῶν μεθόδων ἐπιδίδεται ἡ κυβέρνηση, γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴν ὑποστήριξη τοῦ ναί, ἐνῶ ἡ πλήρης οἰκονομικὴ καταστροφὴ ἐπέρχεται ραγδαιότατα ὅταν οἱ συντάξεις πληρώνονται μὲ δόσεις, ὅσες πληρώνονται, καὶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα ἔχουν διακοπεῖ συναλλαγὲς καὶ μισθοδοσία∙ στὸν ΔΣΑ, μετὰ τὸ ΤΕΕ, ὁμάδες φιλοσυριζαίων διέκοψαν τὸ διοικητικό τους συμβούλιο, γιὰ νὰ μὴν λάβουν ἀπόφαση ὑπὲρ τοῦ ναί, ἀλλὰ καὶ στὴν Βουλὴ ἡ ὑστερικὴ ἐξαπέλυσε νέες ἐπιθέσεις κατὰ πάντων. Ἡ οἰκονομία ἔχει βυθισθεῖ στὴ χείριστη ὕφεση, ὑπολογιζόμενη σὲ ἴση μὲ ἐκείνη τῆς πενταετίας ∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς προειδοποίησε καὶ πάλι, ὅτι ἔρχεται ἀνυπολόγιστη καταστροφὴ στὴ χώρα, ἐνῶ δήμαρχοι, περιφερειάρχες καὶ ἐκπρόσωποι παραγωγικῶν τάξεων ἐπισκέφθηκαν τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ διαμήνυσαν τὶς ἀνησυχίες τους. Ὁ Προκόπης Παυλόπουλος ἀπάντησε, ὅτι εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη καὶ ὅτι δεσμεύεται προσωπικὰ γιὰ τὴν διατήρησή της.

Ἀπόρριψη τρίτου μνημόνιου

Νέα γελοιοποίηση τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὴν ἀπόρριψη ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ τοῦ αἰτήματός του γιὰ τρίτο μνημόνιο, μὲ σκοπὸ τὴν κάλυψη τῶν χρηματοδοτικῶν ἀναγκῶν καὶ τοῦ δανεισμοῦ∙ τὸ αἴτημά του ἦταν γύρω στὰ πενῆντα δις εὐρώ, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν τοῦ ἔχουν ἐμπιστοσύνη. Ἡ ἀρχικὴ ὑποχώρησή του ἔγινε, λόγῳ τῆς κατακραυγῆς τοῦ κόσμου γιὰ τὶς φασιστικὲς μεθόδους καὶ τῆς ἀπειλῆς μὲ παραίτηση πολλῶν ὑπουργῶν καὶ τοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου∙ τὸ Γιούρογκρουπ ἦταν σαφέστατο, δὲν ἀποδεχθηκε τὴν πρότασή του, γιατὶ δὲν περιλαμβάνει τὸ ναὶ στὸ δημοψήφισμα καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῶν προτάσεων Γιοῦνκερ. Ἐπίσης ὁ Εὐρωπαϊκὸς Μηχανισμὸς Σταθεροποιήσεως ἀνακοίνωσε ὅτι τερμάτισε τὸ πρόγραμμά του γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὁπότε ὅλα συζητοῦνται στὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ, ἀλλὰ θέτουν ἀπαραίτητη τὴν προϋπόθεση τὴν ρητὴ δέσμευσή του γιὰ ναί, τὴν ὁποία ἀρνεῖται ὁ Ναπολεοντίσκος λόγῳ ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεων. Δὲν ἔχει συναίσθηση ἢ ἐπιδιώκει τὴν οἰκονομικὴ καταστροφή.

Ἀποφάσεις κλειστοῦ κύκλου

Ἕνας κλειστὸς κύκλος ὀλίγων προσώπων λαμβάνει τὶς ἀποφάσεις, μαζὶ μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο, καὶ ὁδηγεῖ τὴν χώρα στὴν καταστροφή∙ ἔχουν πάρει πλέον κανονικὰ τὴν μορφὴ συμμορίας, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ἀκολουθοῦν μοιραῖοι καὶ ἀβουλοι ἀντάμα. Οἱ τελικὲς προτάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς εἶχαν ὑποβληθεῖ στὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία τὴν Παρασκευὴ τὸ βράδυ καὶ τὶς γνώριζε ὁ πρωθυπουργός, ἐνῶ πάνω σὲ αὐτὲς διαπραγματευόταν ὁ Στέλιος Χουλιαράκης∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ὅμως δραπέτευσε στὴν Ἀθήνα καὶ προκήρυξε τὸ δημοψήφισμα, παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις πολλῶν ὑπουργῶν∙ οἱ ἐκβιασμοὶ ἐναντίον τους ἦταν ἔντονοι, ἐνῶ ἐπιδίδονται σὲ τραμπουκισμοὺς καὶ σὲ ἐπιστημονικὲς ὀργανώσεις. Ἡ διάλυση τῆς χώρας ἐπεκτείνεται, καθὼς καὶ τὰ ὑπεραστικὰ λεωφορεῖα ἔχουν ἐπιβάλει μειώσεις στὰ δρομολόγια, λόγῳ ἐλλείψεως καυσίμων.

Οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι

Ἀποδεικνύεται πλέον περίτρανα ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἡ συμμορία του εἶναι δέσμιοι τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν κρατικοδίαιτων ὑποτακτικῶν τους στὴν Ἑλλάδα∙ ἔτσι ἔξηγοῦνται δύο πράγματα: πρῶτον, ἡ ἀδιαφορία του ἀπέναντι στὶς πιέσεις ὅλων τῶν ξένων κυβερνήσεων καὶ περισσότερο τῆς Οὐάσιγκτον∙ κάποιοι ἄλλοι τὸν στηρίζουν, ὅταν καταστρέφεται ἐντελῶς ἡ χώρα∙ εἶναι τὰ ἴδια συμφέροντα ποὺ ὀργάνωσαν καὶ χρηματοδότησαν τὸ χαλιφάτο καὶ τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἐλέγξει τώρα ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση∙ κάποιες ἐπιδιώξεις γιὰ εὐρύτερη ἀναταραχὴ στὴν περιοχὴ ἔχουν. Δεύτερον, εἶναι οἱ κρατικοδίαιτες συντεχνίες οἱ ὁποῖες βρῆκαν τὴν εὐκαιρία νὰ ξαναπάρουν τὴν ἐξουσία στὴν χώρα, ὅπως εἶχαν ἐπὶ σοσιαλισμοῦ∙ ὅσο γιὰ τὴν χώρα, «γαῖα πυρὶ μιχθήτω».

Τὸν τῆς οἰκουμένης βασιλέα

Τὴν ἔκθεσή του σὲ κινδύνους κατὰ τὶς μάχες καὶ τοὺς πολλοὺς τραυματισμοὺς τοῦ Ἀλεξάνδρου καταγράφει ὁ Πλούταρχος ὡς ἀπερίσκεπτες ἐνέργειες καὶ τὴν σωτηρία του ὡς ἔργου τῆς Τύχης∙ στὴν χώρα τῶν Ὀξυδαρκῶν τῶν Ἰνδιῶν εἶχε πηδήξει πρῶτος μέσα στὰ τείχη καὶ σώθηκε βαρειὰ τραυματισμένος ἀπὸ ἐπέμβαση τῶν ἑταίρων του. «Τῆς δὲ νῦν ἐξεταζομένης Τύχης οἷον τὸ ἔργον»∙ τὸν ρόλο τῆς Τύχης τώρα ἐξατάζουμε. «Ἐν ἐσχατιᾷ βαρβάρου παραποταμίας καὶ τείχεσιν ἀδόξου πολίχνης»∙ στὴν ἐσχατιὰ τῶν βαρβάρων χωρῶν καὶ σὲ παραποτάμιας καὶ ἄγνωστης πολίχνης τὰ τείχη. «Περιβαλούσης καὶ ἀποκρυψάσης τὸν τῆς οἰκουμένης βασιλέα καὶ κύριον»∙ ἐγκλωβίσθηκε καὶ ἀποκρύφθηκε ὁ κύριος τῆς οἰκουμένης βασιλεύς. «Ὅπλοις ἀτίμοις καὶ σκεύεσι τοῖς παρατυχοῦσι τυπτόμενον καὶ βαλλόμενον ἀπολέσθαι»∙ μὲ ἀνάξια ὅπλα καὶ οἰκιακὰ σκεύη ἀπ’ τοὺς παρατυχόντες κτυπιόταν καὶ ἐβάλετο μὲ κίνδυνο θανάτου Τὴν πλήρωσε στὴν ὑγεία του τὴν ἀπερισκεψία του ὁ Ἀλέξανδρος.

Ἀδιαλλαξία Ναπολεοντίσκου

Στὴν ἀδιαλλαξία καταφεύγει ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀπορρίπτοντας καὶ τὴν νέα πρόταση τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ ἐπιμένοντας στὸ δημοψήφισμα∙ ἡ χώρα καταστρέφεται καὶ δὲν ἐνδιαφέρεται καθόλου, ἢ μᾶλλον ἀποδεικνύει ὅτι αὐτὸς ἦταν ὁ σκοπός του ἀπ’ τὴν ἀρχή, ἡ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Σὲ κάποιο βαθμὸ τὸ πέτυχε, διότι προκάλεσε τὴν χειρότερη κρίση στὴν Εὐρώπη τὰ 58 χρόνια ἀπ’ τὴν ἵδρυση τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς, ἀλλὰ δὲν ὑπολόγισε δύο πράγματα, αὐτὸς καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ποὺ τὸν καθοδηγοῦν: πρῶτον, τὴν ὕπαρξη τῶν μηχανισμῶν ἀντιστάσεως τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως τοὺς παρουσίασαν οἱ ἡγέτες της καὶ ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν ἐκτόνωση τῆς πτώσεως στὰ Χρηματιστήρια∙ δεύτερον, τὶς ἀντιδράσεις στὴν Ἑλλάδα, διότι κανεὶς δὲν εἶναι διατεθειμένος νὰ αὐτοκτονήσει μαζί του. Ἤδη οἱ ἀντιδράσεις εἶναι πολλὲς καὶ μέσα στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα περισσότερες∙ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ φθάσουμε στὸ δημοψήφισμα.

ΒΡΙΚΣ καὶ ἄμυνα Σαγκάης

Στὴν Σαγκάη ὑπογράφηκε χθὲς ἡ ἵδρυση τῆς Ἀσιατικῆς Τραπέζης Ἀναπτύξεως καὶ Ὑποδομῶν τῶν ΒΡΙΚΣ καὶ ἀρχίζει τὶς ἐργασίες της, ἐνῶ στὴν Ἁγία Πετρούπολη ὑπογράφηκε συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης∙ οἱ Ἀναδυόμενοι ἐπεκτείνουν τὸν συντονισμὸ τῆς πολιτικῆς τους καὶ στὴν ἄμυνα, πέραν τῆς οἰκονομίας καὶ τῶν νομισματικῶν. Τὸ βῆμα κρίνεται ἀποφασιστικό, διότι ἡ κρίση στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ὁ ἰσλαμικὸς κίνδυνος ἀπαιτεῖ τὴν στενὴ διεθνῆ συνεργασία μὲ τὶς Ρωσία, Κίνα καὶ ἄλλους τῶν ΒΡΙΚΣ∙ ἀνάγονται πλέον σὲ ρυθμιστὲς τῶν διεθνῶν πραγμάτων, διότι διαθέτουν καὶ τὴν οἰκονομικὴ ρώμη. Στὴν ΑΙΙΒ ἡ Κίνα διαθέτει τὸ 22% τοῦ μετοχικοῦ της κεφαλαίου, 7,5%, Ἰνδίες, 6,5%, Γερμανία καὶ 6%, Ρωσία∙ ἡ παρέμβασή της στὴν παγκόσμια οἰκονομία θεωρεῖται καθοριστικὴ καὶ ἀνταγωνιστικὴ πρὸς τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο. Οἱ Ἀναδυόμενοι ζητοῦν τὴν ἀναθεώρησή του, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν ἀρνοῦνται καὶ αὐτοὶ ἀντιδροῦν.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ σταδιακὴ ἐκτόνωση τῶν πιέσεων ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ κρίση∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1197 δολλάρια καὶ 136,9750 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 62,72, καὶ ἔμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1175. Οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι ἐλέγχονται οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν κρίση στὴν Εὐρωζώνη, ἂν καὶ ἄλλοι πιστεύουν ὅτι τὴν τελευταία στιγμὴ θὰ ὑπάρξει συμφωνία∙ οἱ παρατηρητὲς ὅμως προβλέπουν μαύρη περίοδο γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἔστω καὶ μόνο ἀπ’ τὶς δύο αὐτὲς μέρες, καθὼς ἐκτιμοῦν ὅτι οἱ ζημίες εἶναι σχεδὸν ἴδιες μὲ ἐκεῖνες τοῦ πενταετοῦς μνημονίου. Ὁ ἰδιωτικὸς τομέας ἔχει παραλύσει πλήρως καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις, ἀκόμη καὶ ἂν διαθέτουν ρευστὸ χρῆμα, δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς ὑποχρεώσεις τους, προμηθευτὲς καὶ μισθοδοσία, διότι ἔχουν κλείσει οἱ τράπεζες∙ οἱ συναλλαγὲς μὲ τὸ ἐξωτερικὸ εἶναι ἀκόμη δυσκολώτερες, διότι ἦταν προβληματικὲς ὁλόκληρο τὸ προηγούμενο πεντάμηνο τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως.

Κραυγὴ ἀγωνίας τῆς ἀγορᾶς

Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς ἀπευθύνει κραυγὴ ἀγωνίας πρὸς τὴν κυβέρνηση, γιὰ ἐσπευσμένη συνεννόηση μὲ τοὺς ἑταίρους, διότι ἀπειλεῖται μὲ καταστροφὴ ἡ οἰκονομία καὶ περισσότερο ὁ ἰδιωτικὸς τομέας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατακόρυφη πτώση τῶν δημοσίων ἐσόδων, μὲ τὴν λειτουργία τοῦ φαύλου κύκλου τῆς οἰκονομίας. Ἡ διεθνὴς ἐμπειρία δείχνει, ὅτι, ὅταν κλείσουν οἱ τράπεζες, ἔστω καὶ γιὰ λίγες μέρες, τότε χρειάζονται μῆνες ἢ καὶ χρόνια γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλότητος∙ ἡ κατάσταση μπορεῖ νὰ ἐξομαλυνθεῖ σὲ λιγώτερο χρόνο, μόνο ἐὰν συμφωνήσουμε μὲ τὴν Εὐρωζώνη καὶ παρέμβει αὐτομάτως ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἡ συμμορία του δὲν γνώριζαν ἴσως τὶς συνέπειες, ἀλλὰ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες τὸ ἔχουν ἐπισημάνει∙ δηλαδή, ἐπιδιώκει διπλασιασμὸ τῆς ἀνεργίας καὶ πλήρη κοινωνικὴ ἐξαθλίωση.

Ἀποκάλυψη τῶν παρασκηνίων

Οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν μονομερῆ διακοπὴ τῶν διαπραγματεύσεων δείχνουν ὅτι εἶπε ψέμματα ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅταν προκήρυσσε τὸ δημοψήφισμα γιὰ ἄλλους λόγους, εἰς βάρος τῆς χώρας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ διαβεβαίωσε τοὺς βουλευτές της, ὅτι δέχεται παράταση τοῦ προγράμματος, τὴν συζήτηση γιὰ τὸ χρέος ἀπ’ τὸν Ὀκτώβριο καὶ τὴν διάθεση 35 δις εὐρὼ γιὰ χρηματοδότηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Πιὸ σκληρὸς ἦταν ὁ Νικολὰ Σαρκοζύ, ὁ ὁποῖος ζήτησε τὴν ἄμεση διακοπὴ τῶν διαπραγματεύσεων, ἐὰν ἐπιμείνει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση στὸ δημοψήφισμα∙ ἡ ἀνοχὴ τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν ἐξαντλεῖται καὶ πολλοὶ διερωτῶνται ὅτι ἐπέδειξαν ἤδη ἀρκετή. Ἀκόμη καὶ τὰ ἀριστερὰ κόμματα καλοῦν τὸν πρωθυπουργὸ νὰ ἐπιστρέψει στὶς διαπραγματεύσεις, ἀλλὰ χωρὶς ἀνταπόκριση, γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὸν μεθοδευμένο χαρακτῆρα τῶν πρωθυπουργικῶν ἀποφάσεων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.