Καραμανλῆς, προτεραιότης ἐθνικοὶ κίνδυνοι

Ἡ προστασία τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων ἀποτελεῖ ὑπέρτατη προτεραιότητα γιὰ ναὶ στὸ δημοψήφισμα, τόνισε ὁ Κώστας Καραμανλῆς, σὲ τηλεοπτικὴ δήλωσή του, προσθέτοντας, «τὴν Κυριακὴ λέμε ΝΑΙ στὴν Εὐρώπη. Μὲ σύνεση, μὲ ἑνότητα, μὲ ἐθνικὸ φρόνιμα, μὲ σεβασμὸ στὶς θυσίες τῶν Ἑλλήνων», ἐνῶ καὶ οἱ ἄλλοι πρώην πρωθυπουργοὶ ζήτησαν τὴν ὑπερψήφιση τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ Ἐπιτροπὲς ὑπὲρ τοῦ ναὶ ἔχουν σχηματισθεῖ σὲ ὅλες τὶς πόλεις, ἀλλὰ καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τόνισε ὅτι, «εἶναι μονόδρομος ἡ πορεία τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρώπη». Ἡ ἀδιαφορία τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέναντι στὴν τύχη τῆς χώρας καὶ στὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση ὅλων καὶ περισσότερο τῶν συνταξιούχων καὶ τῶν ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων μετράει περισσότερο στὸν ἑλληνικὸ λαό∙ τὰ περισσότερα σπίτια κάνουν οἰκονομία καὶ στὸ φαγητό τους ἀκόμη.

Ζημίες ἀντίστοιχες κατοχῆς

Ἡ οἰκονομικὴ καταστροφὴ στὴν χώρα τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ εἶναι ἀντίστοιχη ἐκείνης τῆς κατοχῆς, ἐὰν ψηφίσουμε ὄχι, ὅταν στὸ λιανικὸ ἐμπόριο ἡ μείωση τῶν συναλλαγῶν ἀνέρχεται στὸ 70%, οἱ βιομηχανίες κλείνουν καὶ οἱ ματαιώσεις τουριστικῶν κρατήσεων φθάνουν τὶς 50000 ἡμερησίως∙ οἱ τράπεζες μὲ ναὶ μπορεῖ νὰ ἀνοίξουν τὴν Τρίτη, διότι τότε θὰ αὐξήσει ἐπειγόντως τὴν χρηματοδότησή της ἡ Φραγκφούρτη, ἐνῶ μὲ ὄχι μπορεῖ νὰ κάνουν καὶ μῆνες. Ἡ οἰκονομία εἰσῆλθε σὲ φάση μαύρης ἀγορᾶς, καθὼς οἱ τοκογλύφοι ἐμφανίσθηκαν καὶ δίδουν εὐρώ, ἀπὸ ὅσα εἶχαν ἀποσύρει προηγουμένως, στοὺς ἐπιχειρηματίες μὲ τὸ ἀζημίωτο∙ διέθεταν ὁπωσδήποτε τὶς διασυνδέσεις τους μὲ ἀμοιβαία ἐξυπηρέτηση. Σὲ περίοδο εἰρήνης δὲν ἔχει καταρρεύσει ποτὲ τόσο ἀπότομα καμμία οἰκονομία, καὶ αὐτὸ ἦταν ἀποτέλεσμα προμελετημένου σχεδίου ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους ὑπὸ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἐνῶ ἔχουν περιορισθεῖ ἀρκετὰ οἱ ἀσκήσεις τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας γιὰ λόγους οἰκονομίας.

Ἀναμέτρηση συγκεντρώσεων

Ἡ ἀναμέτρηση τῶν δύο τάσεων τοῦ δημοψηφίσματος γίνεται τὸ βράδυ, στὸ Σύνταγμα μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο, καὶ στὸ Καλλιμάρμαρο μὲ τὸ ναί, ἐνῶ τὸ μεσημέρι τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας συζητάει τὴν δημοκρατικὴ νομιμότητά του καὶ ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη εἶναι σαφὴς ἡ προειδοποίηση, ὅτι μὲ ὄχι θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἀποχώρηση ἀπ’ τὸ εὐρώ∙ ἡ ἀπομόνωση τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἴδια μὲ ἐκείνη τῆς ἑπταετίας, καθὼς ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπιμένουν ὅτι εἶναι θέμα ἀξιοπιστίας πλέον ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Στοῦ Μαξίμου δὲν δείχνουν νὰ ἐνοχλοῦνται καὶ πολὺ ἀπὸ αὐτό, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ ἀντίθετο, δίδουν τὴν ἐντύπωση ὅτι τὸ περίμεναν, δηλαδὴ ἐπιβεβαιώνουν τὶς ὑποψίες ὅτι ἦταν προσχεδιασμένη ἡ χρεωκοπία μας∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες μᾶς ἔχουν προειδοποιήσει. Ἤδη σημειώθηκε ἀποχώρηση τεσσάρων βουλευτῶν τῶν ΑΝΕΛ, ἐνῶ ἔχει ἀπειλήσει μὲ παραίτηση ὁ Γραμματέας τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἐὰν δὲν ἀναβληθεῖ τὸ δημοψήφισμα∙ οἱ παρασκηνιακὲς πιέσεις κλιμακώνονται συνέχεια.

Γιούρογκρουπ, 15 λεπτὰ

Τὸ προχθεσινὸ Γιούρογκρουπ διήρκεσε μόλις 15 λεπτά, ὅσο χρόνο χρειάσθηκαν οἱ ὑπουργοὶ νὰ ἀκούσουν τὸ τελευταῖο μήνυμα τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ μόλις τὸ ἄκουσαν διέκοψαν, διότι ἀναιροῦσε τὶς δεσμεύσεις τῆς ἐπιστολῆς του καὶ παρέπεμψαν γιὰ μετὰ τὸ δημοψήφισμα. Μάλιστα ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἐκμυστηρεύθηκε σὲ εὐρωβουλευτὲς ὅτι ἡ διαφορὰ ἦταν μόνο ἑξῆντα ἑκατομμύρια εὐρώ, μετὰ τὶς τελικὲς προτάσεις του. Οἱ πιὸ σκληρὲς ἐναντίον μας χῶρες εἶναι οἱ μικρὲς οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐπιβάλει στοὺς λαούς τους πολὺ αὐστηρότερα μέτρα καὶ χρηματοδοτοῦν τὴν Ἑλλάδα, μὲ κατὰ κεφαλὴν εἰσόδημα τὸ μισὸ ἀπ’ τὸ δικό μας∙ τὸ δήλωσε καὶ ὁ Μισὲλ Σαπέν, πρὶν τὴν τελευταία ἀπεγνωσμένη προσπάθειά του γιὰ τὴν ἐξεύρεση συμβιβαστικῆς λύσεως.

Σχέδιο γιὰ λιβυοποίησή μας

Τὸ σχέδιο ἀποκαλύπτεται, ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἡ συμμορία του ἔχουν σχέδιο γιὰ τὴν μετατροπή μας σὲ Λιβύη τῆς Εὐρώπης μὲ τὴν ἐπιβολὴ ἀπόλυτης φτώχειας στὸν λαό, τὴν ἀδυναμία διαφυλάξεως τῶν συνόρων μας καὶ τὴν μαζικὴ εἰσβολὴ ἑκατοντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστῶν ἀπ’ τὰ δυόμισυ ἑκατομμύρια ποὺ συνωστίζονται στὶς μικρασιατικὲς ἀκτές. Ἤδη κλείνουν 59 μεγάλες ἐπιχειρήσεις τὴν ἡμέρα, μετὰ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν, μὲ 500 ἀπασχολούμενους, ἐνῶ παρουσιάζεται ἔλλειψη καυσίμων σὲ πολλὰ νησιὰ καὶ οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς ἀδυνατοῦν νὰ κινηθοῦν, διότι δὲν ἔχουν οὔτε βενζίνη∙ ἄλλωστε ἡ ἐπιχειρηματολογία ὑπὲρ τῆς δραχμῆς προέρχεται ἀπ’ τὰ ἴδια ἀλταντικὰ κυκλώματα ποὺ συντηροῦν τοὺς Τζιχαντιστὲς καὶ τοὺς ὁποίους ποτὲ δὲν καταδίκασε ὁ ΣΥΡΙΖΑ.

Τοῦ δήμου μάλιστα προεστῶτα

Τὰ συμβαίνοντα στὴν χώρα θυμίζουν τὶς παραμονὲς τῆς ὀλιγαρχίας τῶν τετρακοσίων στὴν Ἀθήνα, τὸ 411 π.Χ., κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου∙ τότε οἱ μελανοχίτωνες τῆς ἐποχῆς εἶχαν ἀσκήσει τρομερὸ κύμα διώξεων ἐναντίον τῶν δημοκρατικῶν, ὅπως κάνουν οἱ τραμποῦκοι τῶν ἡμερῶν μας σχεδὸν καθημερινά. «Καὶ γὰρ Ἀνδροκλέα τέ τινα τοῦ δήμου μάλιστα προεστῶτα ξυστάντες τινὲς τῶν νεωτέρων κρύφα ἀποκτείνουσιν»∙ διότι καὶ τὸν δημοκρατικὸ Ἀνδροκλέα μάλιστα κάποιοι ἀπ’ τοὺς νεώτερους συνωμοτικὰ τὸν σκότωσαν. «Ὅσπερ καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην οὐχ ἥκιστα ἐξήλασε»∙ ὁ ὁποῖος καὶ συνέβαλε πολὺ στὴν ἐξορία τοῦ Ἀλκιβιάδη. «Καὶ αὐτὸν κατ’ ἀμφότερα, τῆς τε δημοκρατίας ἕνεκα καὶ οἰόμενοι τῷ Ἀλκιβιάδῃ ὡς κατιόντι»∙ καὶ γιὰ ἀμφότερα αὐτόν, γιὰ λόγους δημοκρατικοὺς καὶ πιστεύοντας ὅτι ἐὰν ἐπανέλθει. «Καὶ τὸν Τισσαφέρνη φίλον ποιήσοντι χαριεῖσθαι, μᾶλλόν τι διέφθειραν»∙ καὶ τὸν Τισσαφέρνη θὰ κάνει φίλο τῆς πόλεως, χωρὶς καμμία ἀφορμὴ τὸν σκότωσαν.

Ἀντιδημοκρατικὸ δημοψήφισμα

Ὁ χαρακτηρισμὸς ἀπ’ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης τοῦ δημοψηφίσματος ὡς ἀντιδημοκρατικοῦ ἔχει ἐπηρεάσει σημαντικὰ τὶς ἡγεσίες καὶ τοὺς λαοὺς τῆς γηραιᾶς ἠπείρου∙ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης θεωρεῖται ὁ προστάτης τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ τῆς νομιμότητος ἀπ’ τὴν ἵδρυσή του μεταπολεμικά, ἐνῶ εἶχε συμπαρασταθεῖ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ κατὰ τὴν ἑπτάχρονη τυραννία. Οἱ λόγοι εἶναι δύο, ἀνεπαρκὴς χρόνος οἱ πέντε μέρες γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ καὶ ἡ ἀσάφεια τοῦ ἐρωτήματος∙ ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε, ὅπως ἔκανε καὶ γιὰ τὶς ἐπικρίσεις τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων καὶ τῶν συνταγματολόγων, ὅτι δὲν πληροῖ ἡ διαδικασία τοὺς ὅρους τοῦ κράτους δικαίου. Ἡ χώρα μας ἐκπίπτει στὴν κατώτατη στάθμη τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων πλέον καὶ ὁπωσδήποτε αὐτὸς εἶναι ὁ μύχιος πόθος τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῆς συμμορίας του, ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἡ ἀντίδραση τοῦ λαοῦ∙ ἡ συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα ἔδειξε ὅτι δὲν ἔχει σκύψει τὸ κεφάλι του.

Ἐπείγουσα συστράτευση ὅλων

Ἡ ἀνάγκη γιὰ ἐπείγουσα συστράτευση ὅλων ὑπὲρ τοῦ ναὶ ἁπλώνεται σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ ἀπ’ τὴν Ἑλένη Ἀρβελὲρ μέχρι τοὺς Ἕλληνες ἠθοποιοὺς καὶ πνευματικοὺς ἀνθρώπους, ὅλοι ἔχουν κατανοήσει τὸ πόσο δύσκολες εἶναι οἱ μέρες. Κρίνεται ἡ συμμετοχή μας στὴν Εὐρώπη, σὲ μία περίοδο ἐπικίνδυνων ἀναταράξεων καὶ γενικευμένης ἀβεβαιότητος στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Τὸ δίλημμα τῆς Κυριακῆς εἶναι εὐρὼ ἢ δραχμὴ κι ἂς λέει ὅ,τι θέλει ἡ κυβερνητικὴ προπαγάνδα∙ οἱ ἔγκυρες εὐρωπαϊκὲς ἐφημερίδες τὸ ὑπογραμμίζουν, ὅπως ἡ γερμανικὴ Die Zeit, προσκείμενη στὸν πρώην καγκελάριο Χέλμουτ Σμίτ, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τὸν Βαλερὺ Ζισκρὰρ Ντ’ Ἐσταὶν ἔκαναν δεκτὴ τὴν Ἑλλάδα στὴν Κοινὴ Ἀγορά, τὴν σημερινὴ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: «Ἕλληνες μείνετε μαζί μας», ἔχει στὰ ἑλληνικὰ ὁλοσέλιδο τίτλο ἡ ἐφημερίδα. Οἱ συνέπειες εἶναι ἀνυπολόγιστες γιὰ τὴν χώρα καὶ οὐδεὶς δὲν μπορεῖ νὰ προβλέψει τὶς συνέπειες ἑνὸς ὄχι στὴν κάλπη.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ στάση ὰναμονῆς ἀπέναντι στὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1075 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 136,8750 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν χρυσός, 1164,36, καὶ πετρέλαιο, 62,58. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοψηφίσματος, μετὰ τὸ ναυάγιο τῆς τελευταίας συνεδριάσεως τοῦ Γιούρογκρουπ∙ οἱ ἐλπίδες γιὰ ναὶ μᾶλλον φαίνονται περισσότερες, ἀλλὰ πάντα εἶναι προσεκτικοὶ στὶς ἀντιδράσεις τους οἱ ἐπενδυτές. Οἱ παρεμβάσεις τῶν πρώην πρωθυπουργῶν καὶ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ περισσότερο ἐνισχύουν τὴν αἰσιοδοξία γιὰ ναὶ καὶ παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, κάτι ποὺ τὸ λογαριάζουν οἱ διεθνεῖς παράγοντες∙ ἄλλωστε, σὲ περίπτωση ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη ἡ χώρα χάνει 41 δις εὐρὼ ἀπ’ τὰ ΕΣΠΑ καὶ τὶς ἀγροτικὲς ἐπενδύσεις, χωρὶς νὰ ὑπολογίζονται τὰ 35 δις τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ τὰ ἄλλα τοῦ προγράμματος Μάριο Ντράγκι. Τὰ κονδύλια αὐτὰ ἀποτελοῦν ἐφαλτήριο στὴν ἀνάκαμψη.

Ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια πλέον

Οἱ Εὐρωπαῖοι προετοιμάζονται γιὰ τὴν ἀποστολὴ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας ἀπὸ Δευτέρας, διότι εἶναι δεδομένο ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀνοίξουν οἱ τράπεζες, χωρὶς τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας∙ αὐτὴ ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο, διότι πρόκειται γιὰ νέο πρόγραμμα, ἀφοῦ προχθὲς ἀπέρριψε τὴν πιθανότητα παρατάσεως τοῦ προηγουμένου ὁ Ναπολεοντίσκος μὲ τὸ μήνυμά του. Οἱ διαπραγματεύσεις ὅμως γιὰ τὸ νέο πρόγραμμα θὰ διαρκέσουν πολύ, διότι ἀρχίζουν ἀπ’ τὴν ἀρχή, ὁπότε δὲν πρόκειται να ἔρθουν χρήματα στὶς τράπεζες πρὶν τὴν ὁλοκλήρωσή τους∙ ἄλλη πηγὴ χρηματοδοτήσεως τῆς χώρας δὲν ὑπάρχει καὶ ἔτσι εἶναι ζήτημα ἂν θὰ πληρωθοῦν μισθοὶ καὶ συντάξεις τὸν Ἰούλιο. Αὐτὸ τὸ γνώριζε ἡ κυβέρνηση, ἔστω κι ἂν τὸ ἀγνοῦσε ὁ πρωθυπουργός, ἑπομένως ἀκολουθοῦν μέτρα μειώσεως τοῦ ποσοῦ τῶν ΑΤΜ καὶ κουρέματος τῶν καταθέσεων.

Σινᾶ, ἐπίθεση Τζιχαντιστῶν

Σὲ ἐπίθεση τῶν Τζιχαντιστῶν στὸ βόρειο Σινᾶ σκοτώθηκαν ἑκατὸ ἄτομα, μεταξὺ τῶν ὁποίων δεκαεπτὰ στρατιῶτες καὶ προκάλεσαν σοβαρὴ ἀναταραχὴ στὴν περιοχή∙ ὁ αἰγυπτιακὸς στρατὸς ἔχει ἀρχίσει τὴν καταδίωξη τῶν ἐνόπλων στὴν ἀχανῆ ἔρημο καὶ φέρεται ἀποφασισμένος νὰ κάνει ἐκκαθάριση τοῦ Σινᾶ μὲ τὸν πλήρη ἀποκλεισμὸ τῆς ἐπαρχίας. Στὴν Αἴγυπτο τοὺς Ἰσλαμιστὲς ἐνισχύουν καὶ οἱ Ἀδελφοὶ Μουσουλμάνοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν κάνει πολλὲς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, μετὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ προέδρου Μωχάμεντ Μέρσι καὶ τὴν καταδίκη του σὲ θάνατο∙ τὰ δύο κινήματα ἔχουν στενὴ συνεργασία, γιὰ τὴν δράση τους, καὶ μὲ τὶς ὀργανώσεις τῆς Λιβύης, οἱ ὁποῖες διαθέτουν πλοῦτο ἀπ’ τὶς ἐξαγωγὲς πετρελαίου, ἀλλὰ καὶ τὴν διακίνηση μεταναστῶν ἀπ’ τὸ ἔδαφός τους. Τὴν χειρότερη ἀπειλὴ γιὰ τὴν διεθνῆ εἰρήνη ἀποτελοῦν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.