Αὐτοϋπονόμευση τῆς φασιστικῆς νοοτροπίας

Ἡ ἀπαξιωτικὴ καὶ δουλικὴ αἴτηση τοῦ Ναπολεοντίσκου πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, γιὰ ἀποδοχὴ τῆς προτάσεως Γιοῦνκερ στὸ σημερινὸ Εὐρωσυμβούλιο, ἀποτελεῖ τορπίλη στὴν πολιτική του ἰδεολογία∙ προηγεῖται τὸ Γιούρογκρουπ, μὲ τὸν νέο ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, γιὰ τὴν συζήτηση τῶν ἑλληνικῶν προτάσεων. Εὐχῆς ἔργον εἶναι νὰ γίνουν δεκτὲς ἀμέσως καὶ νὰ προχωρήσουν οἱ τεχνικὲς διαβουλεύσεις, διότι δὲν ἀντέχει ἄλλο κλειστὲς τράπεζες ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση∙ χειρότερη αὐτοϋπονόμευση τῆς φασιστικῆς του νοοτροπίας δὲν γινόταν. Εἶχε ἐπιλέξει ὡς κακοὺς τοὺς δανειστὲς καὶ τοὺς κατακεραύνωσε τὶς προηγούμενες μέρες, μὲ τὸν κόσμο νὰ ψηφίζει τὴν τιμωρία τῶν Εὐρωπαίων∙ τώρα γονυπετὴς φιλάει τὰ πόδια τους γιὰ συμβιβασμό. Οἱ ἑταῖροι εἶναι συγκαταβατικοὶ καὶ θέλουν λύση, ἀλλὰ μὲ ἐμπιστοσύνη. Ἡ ἀξιοπιστία του ἔχει χαθεῖ.

Ἔκδηλη πολιτικὴ ἀδυναμία

Ἡ σύγκληση τοῦ Συμβουλίου Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ἀποτελεῖ ἔκδηλη πολιτικὴ ἀδυναμία τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ ἀπομυθοποιεῖ τὴν πύρρειο νίκη τοῦ δημοψηφίσματος∙ ἐὰν ἡ πρωτοβουλία εἶχε γίνει λίγο καιρὸ πρίν, ἡ χώρα θὰ εἶχε ἀποφύγει τὴν οἰκονομικὴ καταστροφὴ καὶ ὁ ἴδιος θὰ παρέμεινε ὅμηρος τῶν ἐσωκομματικῶν του ἀντιπάλων. Κέρδισε στὸ πολιτικὸ σκηνικό, ἀλλὰ ἡ πολιτικὴ ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκολουθήσει, ἂν δὲν θέλει νὰ ἐξαφανίσει τὴν χώρα, τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἐφαρμογὴ φοροκαταιγίδας ἀδιανόητης γιὰ ὅποιο λαὸν καὶ μάλιστα σὲ σύντομο χρόνο∙ ἡ δοκιμασία ἀρχίζει στὴν ψήφιση τῶν μέτρων στὴν Βουλὴ καὶ στὴν ἐφαρμογή τους, διότι δὲν ἔχει περιθώρια γιὰ δεύτερο δημοψήφισμα. Οἱ τράπεζες παραμένουν κλειστὲς ἄλλο ἕνα διήμερο καὶ οἱ οὐρὲς συνταξιούχων μεγαλώνουν, ἐνῶ οἱ ἐλλείψεις στὴν ἀγορὰ ἀποκορυφώνονται καὶ στὰ νοσοκομεῖα διώχνουν τοὺς μὴ σοβαρὰ ἀσθενεῖς∙ εἶναι δεδομένο ὅτι τὸ «ὠσανὰ» ἦταν ἀνύπαρκτο, μᾶλλον γιατὶ ἀναμένεται πομπῶδες τὸ «σταύρωσον».

Κατεπείγουσα ὑπαναχώρηση

Ἡ ὑπαναχώρηση τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπ’ τὴν μετεκλογικὴ πολιτική του ἔγινε τὴν ὥρα τῆς μεγάλης νίκης∙ ταπεινωμένος καὶ γονυπετὴς ζήτησε τὴν στήριξη τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν, διότι διαφορετικὰ δὲν τὸν δέχονταν οἱ Εὐρωπαῖοι∙ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἐπαναλάβει τὶς προηγούμενες τσιριμονιές του, καὶ δείχνει ὅτι μᾶλλον θὰ εἶναι συνεπὴς αὐτὴν τὴν φορὰ μὲ τοὺς ἑταίρους. Ἄλλωστε ἐνυπογράφως οἱ τέσσερες ἀρχηγοὶ δηλώνουν ὅτι, τὸ ὄχι τοῦ δημοψηφίσματος εἶναι ναὶ πρὸς τὴν Εὐρωζώνη, τόση ἐμπιστοσύνη τοῦ ἔχουν οἱ ἑταῖροι! Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ κουρεμένου ἦταν ἀναγκαία, ἀνεξαρτήτως τῶν δεσμῶν πρὸς τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ζήτησε τὴν συμπαράσταση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, γιὰ τὴν ἐπικοινωνία του μὲ Βερολίνο, Βρυξέλλες καὶ Παρίσι, διότι τὸν ἴδιο δὲν τὸν ἐμπιστεύονται πλέον καὶ τοῦ ἔχουν δείξει τὴν πόρτα τῆς ἐξόδου. Ἡ χθεσινὴ στάση του σημαίνει τὴν πλήρη ἀπομυθοποίηση τοῦ ἡγέτου τῶν τελευταίων ἐτῶν. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ αὐτό!

Σαφὴς ἀπόδειξη ἀδυναμίας

Ἡ σύγκληση τοῦ Συμβουλίου τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν ἦταν πράξη ἀδηρίτου ἀνάγκης πρῶτα καὶ συνέσεως ἐπίσης τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀλλὰ καὶ πολιτικῆς ἀδυναμίας ἐκ μέρους του∙ ἀποδεικνύει ὅτι εἶχε ἀντιληφθεῖ ἀπὸ πρὶν τὸ ἀδιέξοδο τῆς πολιτικῆς του, ἀλλὰ τὴν συνέχιζε, διότι ἦταν ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ὁλοκληρώσει τὴν ἐξαπάτηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τὸ πέτυχε σὲ μεγάλο βαθμό, διότι τὸ δημοψήφισμα δὲν πληροῖ καμμία προϋπόθεση δημοκρατικῆς ἐγκυρότητος, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ σαφέστατη ἀπόδειξη τῆς ἀνεπαρκείας του γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως∙ τώρα φέρει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο αὐτὸς τὴν εὐθύνη καὶ κανένας ἄλλος∙ οὔτε μπορεῖ πλέον νὰ ἐπιρρίπτει τὶς δικές του ἁμαρτίες στὶς πλάτες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἢ τῶν ἀντιπάλων του.

Παραίτηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Ἡ παραίτηση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἦταν πράξη πολιτικῆς εὐθιξίας καὶ ὡριμότητος∙ πίστεψε ὅτι ἀποτελεῖ μέρος τῆς προηγούμενης πολιτικῆς γενιᾶς καὶ παραχωρεῖ τὴν θέση του στοὺς νεώτερους, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ καλύτερα ὁ κίνδυνος τοῦ διχασμοῦ καὶ τῆς ἀναταραχῆς. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἀπαιτεῖ ὁμόνοια καὶ ἐθνικὴ ὁμοψυχία πρωτίστως σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο, διότι ὁ ἁπλὸς κόσμος, ἀνεξαρτήτως τῆς ψήφου του, ζητάει κανονικὸ ἐφοδιασμὸ τῆς ἀγορᾶς καὶ πληρωμὴ μισθῶν καὶ συντάξεων∙ ἤδη οἱ στερήσεις καὶ οἱ ἐλλείψεις εἶναι πολλές, ἀλλὰ ἡ λιμοκτονία ἕρπεται καὶ ἤδη σηκώνει ἀρκετὰ ψηλὰ τὴν κεφαλή της ἡ Μέδουσα. Ἡ Νέα Δημοκρατία παραμένει ἀδιαμφισβήτητα ἡ κυρία ἐγγύηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῆς χώρας καὶ τῆς ὁμαλότητος στὸ ἐσωτερικό.

Εἰ κλοιὸν ἔχοντες βαρύτερον

Στὸν ἑλληνορωμαϊκὸ πόλεμο ὁ Τίτος Φλαμινίνος νίκησε τὸν Φίλιππο Ε’ τῆς Μακεδονίας εἰς τὰς θεσσαλικὰς Κυνὸς Κεφαλὰς καὶ κήρυξε ἐλευθέρας ὅλας τὰς ἑλληνικὰς πόλεις∙ οἱ Αἰτωλοὶ ἦταν σύμμαχοι τῶν Ρωμαίων καὶ ὅταν ἔγινε τὸ συνέδριο στὴν Κόρινθο συμβούλευαν τὸν Τίτο, «κελεύοντες τὰς πέδας τῆς Ἑλλάδος λύειν, (οὕτω γὰρ ὁ Φίλιππος εἰώθει τὰς προειρημένας πόλεις ὀνομάζειν)»∙ ζητοῦντες νὰ λύσουν τὰ δεσμὰ τῆς Ἑλλάδος (διότι ἔτσι ὁ Φίλιππος συνήθιζε νὰ ὀνομάζει τὶς ἀναφερόμενες πόλεις). «Τοὺς δ’ Ἕλληνας ἐρωτῶντες, εἰ κλοιὸν ἔχοντες βαρύτερον μέν»∙ τοὺς δὲ Ἕλληνες ρωτοῦσαν, ἐὰν τὸ περιτραχήλιό τους βαρύτερο μέν. «Λειότερον δὲ τοῦ πάλαι τὸν νῦν χαίρουσι καὶ θαυμάζουσι τὸν Τίτον ὡς εὐεργέτην»∙ ἁπαλώτερο δὲ τοῦ προηγουμένου χαίρονται τώρα καὶ θαυμάζουν τὸν Τίτο ὡς εὐργέτη. «Ὅτι τοῦ ποδὸς λύσας τὴν Ἑλλάδα τοῦ τραχήλου δέδεκεν»∙ ὅτι ἀφοῦ ἔλυσε τὰ πόδια τῆς Ἑλλάδος τῆς ἔδεσε τὸν τράχηλο.

Συζήτηση στὸ Εὐρωσυμβούλιο

Διαιρεμένη παραμένει ἡ Εὐρωζώνη, ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα, ἂν καὶ στὸ Γιούρογκρουπ θὰ συζητηθεῖ σήμερα τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα ἀπὸ τεχνικῆς πλευρᾶς, πρὶν ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο ὅπου καὶ θὰ ληφθοῦν οἱ τελικὲς ἀποφάσεις γιὰ ἐπανέναρξη τῶν διαπραγματεύσεων∙ ἤδη ἡ Γερμανία ἑρμηνεύει τὸ ὄχι, ὡς ἐπιλογὴ ἐξόδου ἀπ’ τὸ εὐρώ, ἂν καὶ διατυπώνει τὴν ἐπιφύλαξη, ὅτι ἀποδέχεται τὴν παραμονή, ὑπὸ τὸν ὅρο τῆς ἀποδοχῆς τῶν εὐρωπαϊκῶν προτάσεων καὶ τὴν ταχύτατη ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων. Τὴν ἴδια ἄποψη ἔχουν καὶ οἱ μικρὲς χῶρες, ἐνῶ Γαλλία, Ἰταλία καὶ Ἱσπανία πιέζουν γιὰ τὴν παραμονή μας στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια∙ στὴν ἀποδοχὴ τῶν προτάσεων συνηγορεῖ καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἡ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση, γιὰ τὶς ὁποῖες μοναδικὴ διέξοδος εἶναι ἡ εὐρωπαϊκὴ χρηματοδότηση. Ἡ κατάσταση δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παραταθεῖ ἐπὶ πολύ, διότι εἶναι ἄμεσος ὁ κίνδυνος λιμοκτονίας, πέραν τῶν νεκρῶν συνταξιούχων, λόγῳ τῆς ἀπολύτου ἐνδείας τους.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, περισότερο στὴν Εὐρώπη κυρίως, λόγῳ τοῦ ἑλληνικοῦ δημοψηφίσματος, ἂν καὶ σὲ χαμηλότερα ἐπίπεδα∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό στὰ 1,1021 δολλάρια καὶ 135,4950 γιέν, ὅπως καὶ τὸν χρυσό, 1164,25, ἀλλὰ καὶ τὸ πετρέλαιο, 58.57. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι δὲν ἀνησυχοῦν καὶ πολὺ γιὰ τὴν πιθανότητα ἐξόδου μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἂν καὶ παρακολουθοῦν πολὺ στενὰ τὶς ἐξελίξεις καὶ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Ἀθήνα∙ τὸ δυσκολώτερο πρόβλημα εἶναι ἡ παντελὴς ἔλλειψη ρευστότητος στὴν ἀγορά∙ ἐπειδὴ δὲ «οὐδὲν κακόν ἀμιγὲς καλοῦ», ἡ ἀπόλυτη ἔνδεια στὴν χώρα μας ἐνδιαφέρει τοὺς Εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι καὶ ἑτοιμάζονται τὴν ἀποστολὴ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στοὺς ἐξαθλιωμένους Ἕλληνες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Κίνα παρενέβη γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, ὅπως ἔκανε καὶ ἡ Ρωσία, ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότερες ἄλλες χῶρες, καὶ οἱ σοβαροὶ οἰκονομικοὶ κύκλοι, μὲ τὴν ἐξαίρεση κάποιων λατινοαμερικανικῶν.

Ἀνάλαφρη ἄσκηση τῆς ψήφου

Ἡ ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος στὸ δημοψήφισμα φάνηκε ὅτι ἦταν ἀνάλαφρη καὶ χωρὶς τὴν σὲ βάθος ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ γιὰ τὸ τί διακυβεύεται μὲ τὴν ψῆφο του∙ ὁ χρόνος τῶν πέντε ἡμερῶν καὶ ἡ διατύπωση τοῦ ἐρωτήματος σὲ μία σελίδα ἀποτελοῦν κραυγαλέα ἀπόδειξη τῆς παραβιάσεως τῶν δημοκρατικῶν κανόνων, ὅπως τὸ ἐπισήμανε τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης∙ τὸ ἐρώτημα ἄλλωστε δὲν ἴσχυε, διότι ἡ Εὐρωζώνη εἶχε ἀποσύρει τὴν πρότασή της καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος εἶχε ἀποδεχθεῖ πολὺ χειρότερους ὅρους μὲ τὴν ἀπάντησή του. Ἐπὶ πλέον πολλοὶ ἡλικιωμένοι ἔβαλαν τὸν σταυρὸ στὸ πρῶτο κουτάκι, διότι δὲν εἶδαν τὸ δεύτερο, ὁπότε προστίθενται καὶ ἄλλοι λόγοι στὴν παραβίαση τῆς νομιμότητος∙ στὴν πολιτικὴ ἀπήχηση τὰ στοιχεῖα εἶναι καταλυτικά, διότι δὲν ὑπῆρξε ἐνθουσιασμὸς τοῦ κόσμου γιὰ τὴν ἱστορικὴ νίκη τοῦ 60%! Ὅλοι καταλαβαίνουν ὅτι κάτι ἄλλο συνέβη ποὺ δὲν ἀντανακλᾶ στὴν αἴσθηση μεγαλειώδους νίκης.

Διάχυση τῆς καταθλίψεως

Ἡ διάχυση τῆς καταθλίψεως, γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος, ἔγινε μὲ ἀστραπιαία ταχύτητα στὴν πρωτεύουσα καὶ ἐπαρχία∙ ἀπ’ τὸ πρωὶ χάθηκε τὸ χαμόγελο στὸν κόσμο καὶ ὅλοι περίλυποι καὶ βιαστικοὶ κυκλοφοροῦν στοὺς δρόμους, ὅπως καὶ κατηφεῖς στὶς οὐρὲς τῶν τραπεζῶν. Οἱ μεγαλύτεροι ἐλάχιστες περιπτώσεις θυμοῦνται παρομοίας θλίψεως καὶ ἀπουσίας τοῦ μειδιάματος καὶ τῶν θερμῶν χειρονομιῶν τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ ὕφους μας∙ κανένας δὲν φαίνεται εὐχαριστημένος, ἐνῶ καὶ οἱ ἐλάχιστοι ποὺ ὁμολογοῦν ὅτι ψήφισαν ὄχι, τὸ λένε μὲ μισὴ καρδιὰ καὶ σκυμμένο τὸ κεφάλι. Γενικὴ εἶναι ἡ ἐντύπωση ὅτι οἱ δύσκολες μέρες τώρα ἀρχίζουν καὶ ὅτι ἀκόμη δὲν ἔχουμε δεῖ τίποτε∙ ὅταν γενικευθοῦν οἱ ἐλλείψεις στὴν ἀγορὰ καὶ στὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης θὰ καταλάβουμε καλύτερα.

Ἀπὸ ἀξιοπρέπρεια σὲ ἔλεος

Τὴν ἐλεημοσύνη τῶν Εὐρωπαίων ζητάει ἡ κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν βασικῶν ἀναγκῶν τοῦ λαοῦ της, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος κορδωνόταν ὅτι ἐπέδειξε τὴν ἀξιοπρέπειά του ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τὸ ὄχι στὸ δημοψήφισμα∙ καλὴ εἶναι ἡ ἀξιοπρέπεια, ἀλλὰ θέλει καὶ ἀνταπόκριση. Ὅταν εἶσαι ἐπαίτης δὲν διαθέτεις ἀξιοπρέπεια, παρὰ μόνο ἐμφανίζεσαι παρακλητικὸς καὶ δουλικός, ἀπέναντι στοὺς ὅρους τῶν ἄλλων, ἐκτὸς κι ἂν ἔχεις ἄλλη διέξοδο∙ ἡ κυβέρνηση τώρα ἀποκλείει τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή, ἀκόμα καὶ ἀπ’ τοὺς ἀριστεροὺς ὑπουργούς της, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὅτι ἄλλαξαν γνώμη, ἀλλὰ τὸ ἐὰν πείθουν. Φυσικά, ἀκόμη σοβαρώτερο πρόβλημα εἶναι ὅτι οἱ κλειστὲς τράπεζες ἀποτελοῦν βρόγχο στὸν λαιμὸ τῆς χώρας∙ δὲν ἔχει δείξει ὁ πρωθυπουργὸς ὅτι μπορεῖ νὰ τὸν λύσει.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.