Κύριο πρόβλημα, ἐλλείψεις βασικῶν ἀγαθῶν

Οἱ ἐλλείψεις βασικῶν ἀγαθῶν γενικεύεται στὴν ἀγορά, καθὼς στὰ πολυκαταστήματα δὲν γίνεται κανονικὸς ἀνεφοδιασμός, ἐνῶ θὰ περάσουν βρομάδες γιὰ τὴν λειτουργία τῶν τραπεζῶν καὶ ἡ οἰκονομία ἀργοπεθαίνει∙ οἱ χειρότερες προβλέψεις ἐπιβεβαιώθηκαν, οἱ συνταξιοῦχοι παραμένουν ἀπλήρωτοι καὶ στὰ νοσοκομεῖα οἱ ἐλλείψεις ἀφοροῦν βασικὰ φάρμακα καὶ ἀντιβιοτικά. Ἡ εὐωχία γιὰ τὴν νίκη τελείωσε τὴν πρώτη μέρα καὶ ἀρχίζει ὁ γολγοθᾶς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ ἄγνωστο τὸ τέλος, ἀλλὰ μὲ βέβαιη τὴν σταύρωση τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ τέτοια οἰκονομικὴ καταστροφὴ δὲν ἔχει συμβεῖ στὴν παγκόσμια ἱστορία, ὑπογράμμισαν οἱ Εὐρωπαῖοι, σὲ εἰρηνικὴ περίοδο σὲ πέντε μῆνες καὶ στὶς δέκα μέρες τοῦ δημοψηφίσματος. Δὲν νοεῖται νὰ μὴν εἶχε προειδοποιήσει κάποιος τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ τὶς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν του; Στὴν λογοδοσία θὰ μάθουμε.

Τελευταία προθεσμία Κυριακὴ

Ἡ κυβέρνηση θὰ ὑποβάλλει τὶς τελικὲς προτάσεις της στὸ Γιούρογκρουπ σὲ τηλεδιάσκεψη, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔπεισε στὴν συνάντησή του μὲ τοὺς Μέρκελ, Ὁλλὰντ καὶ Γιοῦνκερ νὰ πείσει γιὰ τὶς προτάσεις του, οὔτε στὸ Εὐρωσυμβούλιο παρουσίασε ὁ πρωθυπουργὸς πειστικὴ πρόταση∙ κύριο θέμα παραμένει ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι κανεὶς δὲν τοῦ ἔχει πλέον ἐμπιστοσύνη. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐμφανίζονται πρόθυμοι γιὰ τὴν λύση τοῦ θέματος, ἀλλὰ τὴν Κυριακὴ δίδεται ἡ τελικὴ ἀπάντηση∙ τὸ πρόβλημα ἔχει δύο σκέλη, τὸ πολιτικό, ὅπου μᾶλλον γίνεται προσέγγιση, ἂν καὶ εἰς βάρος τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁδήγησε τὴν οἰκονομία στὴν καταστροφὴ μὲ τὸ δημοψήφισμα, πέραν τοῦ πενταμήνου, καὶ τώρα ὑποχρεώνεται νὰ ὑποχωρήσει σὲ χειρότερο πρόγραμμα ἀπὸ τὸ προηγούμενο. Ποιὸς φέρει τὴν εὐθύνη; Στὸ οἰκονομικό, τίθεται τὸ πρόβλημα τῆς ἐμπιστοσύνης γιὰ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων, ἔστω καὶ τοῦ μεταβατικοῦ προγράμματος. Αὐτὴ ἀναζητεῖται πλέον.

Στὸ ἐσωτερικὸ ΣΥΡΙΖΑ πάλι

Ὁ δρόμος γιὰ συμφωνία ἄνοιξε καὶ δύσκολα πολὺ ἐξαπολύεται νέα τορπίλη ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο∙ μᾶλλον ἔχει ἀντιληφθεῖ τὴν τραγικότητα τῆς καταστάσεως, ἀλλὰ καὶ φοβᾶται τὸ ἐπικείμενο σταύρωσον. Ἡ σημερινὴ παρουσίαση τῆς ἑλληνικῆς προτάσεως φέρει πιθανὸν τὴν πρώτη χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν, ἔστω καὶ γιὰ μερικὴ λειτουργία τους καὶ κάποια ἀνάσα στὴν ἀγορὰ γιὰ τὸν ἐφοδιασμό της τουλάχιστον μὲ εἴδη πρώτης ἀνάγκης∙ ταυτοχρόνως καλεῖται ἡ κυβέρνηση νὰ περάσει ἀπ’ τὴν Βουλὴ τὰ νέα μέτρα, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μεταβατικοῦ προγράμματος. Εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ ἐπιτύχει; Ἡ ἀπάντηση δίδεται στὴν πράξη, διότι τὰ μέτρα εἶναι τρισχειρότερα ἀπ’ τὰ προηγούμενα, καὶ πολλαπλάσια ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ Χαρδούβελη, ὅταν μάλιστα προστεθοῦν στὴν ἀπονέκρωση τῆς οἰκονομίας∙ καὶ ἂν περάσουν, ἔστω μὲ τὶς ψήφους τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἡ ἐπιβίωση τῆς κυβερνήσεως γίνεται ἄκρως προβληματική. Οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις ἀκολουθοῦν νομοτελειακὰ καὶ χειρότερες εἰς βάρος του.

Ὑπόγεια ρεύματα τῆς ψήφου

Ἡ ψῆφος στοὺς ἀγρότες καὶ πολλοὺς σνταξιούχους δὲν ἦταν καθόλου ἔκφρασις τῆς ἐλευθέρας βουλήσεώς των, ἀλλὰ προϊόν βρώμικης συναλλαγῆς∙ σὲ ὅλους εἶχαν ὑποσχεθεῖ ὅτι, μὲ τὸ ὄχι θὰ διαγραφοῦν τὰ χρέη τους, γιατὶ ὅταν χρεωκοπήσει ἡ χώρα γίνεται μεγάλος πληθωρισμὸς καὶ σβήνονται τὰ χρέη στὶς τράπεζες. Τὸ πίστεψαν ὅλοι σχεδὸν καὶ γι’ αὐτὸ σημειώθηκαν τὰ ὑψηλὰ ποσοστὰ στὰ χωριὰ καὶ στὴν νεολαία∙ οἱ νέοι ἐπίσης ἔλεγαν μεταξύ τους ὅτι ἔτσι δὲν θὰ κληρονομήσουν ἀπ’ τοὺς γονεῖς τους χρέη στὴν περιουσία τους καὶ θὰ εἶναι πολὺ καλύτερα. Ἦταν μία συστηματικὰ μεθοδευμένη προπαγάνδα, χωρὶς διάλογο ἡ ὁποία συμπλήρωνε τὴν παραβίαση ὅλων τῶν δημοκρατικῶν κανόνων γιὰ ἐλεύθερη ἔκφραση τῆς ψήφου.

Τόνος βρώμικης προπαγάνδας

Τὴν ἀποκορύφωση τῆς βρώμικης προπαγάνδας τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων τὴν εἴδαμε μὲ τὴν ἀπίστευτη προβολὴ τοῦ κουρεμένου, κατὰ τὴν παράδοση τοῦ ὑπουργείου του∙ ὅλα τὰ κανάλια διέκοψαν τὸ πρόγραμμά τους καὶ μετέδιδαν ἐπὶ πολὺ ὥρα τὶς χωρὶς νόημα καὶ ἀντικείμενο φλυαρίες του. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι οἱ ἰσχυρὲς δυνάμεις πίσω ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο στηρίζουν τὸν κουρεμένο, ὡς τὸν ἰσχυρὸ ἄνδρα καὶ τὸν προβάλλουν συνέχεια∙ οἱ καναλάρχες ἀποδεικνύονται δέσμιοι χειροπόδαρα τῶν κερδοσκόπων καὶ ἐκτελοῦν πειθήνια τὶς ἐντολές τους. Φαίνεται ὅτι πιστεύουν ὅτι ἡ νίκη στὸ δημοψήφισμα εἶναι πύρρεια καὶ βλέπουν σύντομα ἐξελίξεις, ὁπότε προετοιμάζουν τὴν διάδοχη κατάσταση. Ἄλλωστε ἔτσι ἀπαλλάσσουν τὸν κουρεμένο τῶν εὐθυνῶν του γιὰ τὴν καταστροφή τῆς οἰκονομίας.

Αὖθις ἡσυχίας γενομένης

Ὁ Φλαμινίνος, ἀφοῦ νίκησε τὸν Φιλίππο, συγκάλεσε Πανελλήνιο συνέδριο στὴν Κόρινθο καὶ κήρυξε ἐλεύθερες τὶς ἑλληνικὲς πόλεις∙ οἱ Ἕλληνες χαίρονταν, ἀλλὰ ἕνας Αἰτωλὸς εἶπε, ὅτι, «τοῦ ποδὸς λύσας τὴν Ἑλλάδα τοῦ τραχήλου δέδεκεν». Στὸ στάδιο, «ὡς δ’ αὖθις ἡσυχίας γενομένης ἀναγαγὼν ὁ κῆρυξ τὴν φωνὴν προθυμότερον εἰς ἅπαντας ἐγεγώνει καὶ διῆλθε τὸ κήρυγμα»∙ ὅταν ἀμέσως ἔγινε ἡσυχία καὶ ὁ κήρυκας δυνατώτερα μίλησε καὶ ἀκούσθηκε ἀπὸ ὅλους. «Κραυγὴ μὲν ἄπιστος τὸ μέγεθος διὰ χαρὰν ἐχώρει μέχρι θαλάττης»∙ Ἀπίστευτα δυνατὴ κραυγὴ ἀπὸ χαρὰ ἀκούσθηκε μέχρι τὴν θάλασσα. «Ὀρθὸν δὲ ἀνειστήκει τὸ θέατρον, οὐδεὶς δὲ λόγος ἦν τῶν ἀγωνιζομένων»∙ ἦταν ὄρθιο τὸ θέατρο καὶ καμμία σημασία δὲν ἔδιδαν στοὺς ἀγωνιζόμενους ἀθλητές. «Ἔσπευδον δὲ πάντες ἀναπηδῆσαι καὶ δεξιώσασθαι καὶ προσειπεῖν τὸν σωτῆρα τῆς Ἑλλάδος καὶ πρόμαχον»∙ ἔτρεχαν δὲ ὅλοι βιαστικὰ νὰ συναντήσουν καὶ χαιρετήσουν τὸν σωτῆρα καὶ πρόμαχο τῆς Ἑλλάδος.

Ἀποκατάσταση ἀξιοπιστίας

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τοῦ πρωθυπουργοῦ κρίθηκε στὸ χθεσινὸ Γιούρογκρουπ καὶ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο∙ οἱ ἑταῖροι μας ἔχουν συχαθεῖ τὸν Ναπολεοντίσκο νὰ λέει συνέχεια ψέμματα καὶ νὰ προσέρχεται στὰ συμβούλια ἀδιάβαστος καὶ ὑπερόπτης. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἦταν σαφέστατη στὸ Παρίσι, ὅτι ἡ πόρτα εἶναι ἀκόμη ἀνοικτή, ἀλλὰ ὅτι ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπ’ τὶς προτάσεις τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ πρόσθεσε ὅτι εἶναι πολὺ ἐπείγουσα ἡ κατάσταση∙ ἔχουν κάνει δεκάδες συμβούλια χωρὶς ἀποτέλεσμα, ἐπειδὴ πάντα ἀνακαλοῦσε ἡ κυβέρνηση τὶς δεσμεύσεις της καὶ δὲν τηροῦσε τὶς ὑποχρεώσεις της. Περισσότερο ἔξαλλοι εἶναι οἱ ἡγέτες τῶν μικρῶν χωρῶν, διότι αὐτοὶ ἔχουν ἐπιβάλει τρισχειρότερα μέτρα στοὺς λαούς τους καὶ τὰ ἔχουν πληρώσει ἄσχημα∙ ὅσο γιὰ τὸ μήνυμα τῆς ψήφου, ἡ καγκελάριος τόνισε, ὅτι «καὶ ἄλλοι δεκαοκτὼ λαοὶ ἔχουν ψηφίσει δημοκρατικά». Πέφτουν οἱ μάσκες γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς ἐπιπτώσεις, γιὰ ὅλους μας.

Ναπολεοντίσκος σιωπηλὸς

Ὅλοι οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ ζήτησαν, μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ συμβουλίου τους, ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ νὰ ἐξηγήσει τοὺς λόγους γιὰ τὴν διακοπὴ τῶν διαπραγματεύσεων καὶ τὴν προκήρυξη τοῦ δημοψηφίσματος τὴν τελευταία ὥρα, ὅταν εἶχε ἀποσυρθεῖ ἀπ’ τὸ τραπέζι ἡ ἐπίμαχη πρόταση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἀπάντησε καὶ δημιουργήθηκε τὸ πρῶτο χάσμα στὶς συνθῆκες ὁμαλῆς διεξαγωγῆς τῆς συζητήσεως. Παρὰ τὶς προσπάθειες τοῦ Προέδρου τὸ κλίμα δὲν ἀποκαταστάθηκε, διότι οἱ ἀρχηγοὶ κατάλαβαν ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἤθελε νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του καὶ ὅτι κάτι ἄλλο εἶχε στὸ μυαλό του∙ πιὸ ἐπιθετικὸς ἦταν ὁ Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ὁ ὁποῖος ὑπογράμμισε μὲ ἔμφαση, ὅτι ἡ κυβέρνηση παρέλαβε τὴν οἰκονομία σὲ ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἔφερε σὲ χειρότερη κρίση ἀπ’ τὴν πενταετία, μὲ συνθῆκες κατοχῆς πλέον. Οὔτε σὲ αὐτὰ ἀπάντησε ὁ Ναπολεοντίσκος, παρὰ δεσμεύθηκε γιὰ ἀποδοχὴ τοῦ διαλόγου καὶ πλήρη ἐνημέρωση τῶν ἀρχηγῶν γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐν ἀναμονῇ τῶν συζητήσεων στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0957 δολλάρια καὶ 134,1550 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 57,99, ἐνῶ βελτιώθηκε ὁ χρυσός, 1166,25. Οἱ ἐπενδυτὲς τήρησαν ἐπιφυλακτικὴ στάση καὶ δὲν ξανοίγονταν σὲ μελλοντικὲς θέσεις, διότι ἦταν ἐπηρεασμένοι ἀπ’ τὸ ὄχι τοῦ δημοψηφίσματος καὶ δὲν κατανοοῦν καθόλου τὶς ἑρμηνεῖες τοῦ Ναπολεοντίσκου ὅτι τὸ ὄχι ἀφοροῦσε τὶς συγκεκριμένες προτάσεις, οἱ ὁποῖες καὶ δὲν ἦταν στὴν τράπεζα τῶν διαπραγματεύσεων, ἀλλὰ ἦταν ναὶ στὴν Εὐρωζώνη∙ ὁπωσδήποτε ἡ ἀναμονὴ εἶναι ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος καὶ δείχνουν τὴν ἀνοχὴ τουλάχιστον, ἂν ὄχι καὶ τὴν ἐλπίδα γιὰ ἀλλαγὴ τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Φυσικά, ἡ πλήρης πολιτικὴ ἀπαξίωση τοῦ πρωθυπουργοῦ, μὲ τὴν δουλική του καὶ οὐδόλως πειστικὴ στάση τώρα, ἀπέναντι στὴν ἀμετροέπεια προηγουμένως , ἐνισχύει τὰ ἐπιχειρήματα ὅσων δουλεύουν γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρώ. Ἐλάχιστοι ἐπιδεικνύουν φιλικὴ στάση.

Τουρισμός, ἀπότομη πτώση

Ἡ πτώση στὸν τουρισμὸ εἶναι κατακόρυφη, ἀμέσως μετὰ τῆν προκήρυξη τοῦ δημοψηφίσματος, καὶ φθάνει στὸ 50% στὴν ἀκύτρωση τῶν κρατήσεων, ἐνῶ διαγραφόταν μία ὑπέροχη χρονιά, μὲ αὔξηση γύρω στὸ 40%, μετὰ τὰ γεγονότα στὴν Τυνησία∙ τώρα οἱ τουρίστες φεύγουν γιὰ Τουρκία καὶ Ἱσπανία. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι, μὲ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν, χάθηκε ἡ φερεγγυότης καὶ οἱ τουριστικὲς ἐπιχειρησεις δὲν μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς ὑποχρεώσεις τους, ἐνῶ καὶ ἡ προμήθεια τῶν ἐφοδίων γιὰ τὰ ξενοδοχεῖα εἶναι πολὺ προβληματική, πέραν, ὑποστηρίζουν, ὅτι ἦταν ἐσκεμμένη ἡ καταστροφή, διότι ἀποκλείουν τὴν πιθανότητα τοῦ νὰ μὴν γνώριζαν στὴν κυβέρνηση γιὰ τὶς συνέπειές της. Οἱ μεγάλες βιομηχανίες διακόπτουν τὴν λειτουργία τους, διότι δὲν ἔχουν πρῶτες ὗλες καὶ ἀνταλλακτικά, ἀκόμη καὶ οἱ καταναλωτικές.

Ἀλλαγὴ στάσεως Εὐρωπαίων

Ἡ στά ση τῶν Εὐρωπαίων ἀπέναντί μας ἔχει ἀλλάξει ριζικά, μετὰ τὸ δημοψήφισμα, καὶ ἔχει χαθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν Ἑλλάδα, τὴν ὁποία εἴχαμε ἀνακτήσει τὴν τελευταία τριετία∙ ὁ Ζισκὰρ Ντ’ Ἐσταίν, ποὺ ὡς πρόεδρος τῆς Γαλλίας μαζὶ μὲ τὸν Γερμανὸ καγκελάριο Χέλμουτ Σμίτ, μᾶς εἶχαν δεχθεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα τὸ 1978, ζήτησε τὴν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ εἶχε κάνει καὶ πρὸ τετραετίας παρόμοιες δηλώσεις, ἐνῶ παραμένει φανατικὸς φιλέλληνας καὶ ἦταν στενὸς φίλος τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ. Καὶ ἄλλοι Γάλλοι πολιτικοὶ ἔχουν ἀλλάξει στάση μετὰ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος καὶ προβάλλουν τὴν θέση, ὅτι, «ἀφοῦ τὸ θέλουν οἱ Ἕλληνες, ἂς ἀποχωρήσουν»∙ τὸ ἴδιο φαινόμενο παρατηρεῖται καὶ στὴν Γερμανία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, στὸν ἴδιο τόνο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.