Καταστροφή, ἕπεται καταλογισμὸς εὐθυνῶν

Ὁ καταλογισμὸς τῶν εὐθυνῶν, γιὰ τὴν ἄνευ λόγου οἰκονομικὴ καταστροφή, ἀκολουθεῖ ὑπογραμμίζουν ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ὁ Βαγγέλης Μεϊμαράκης∙ ἤδη τὸ «ὠσανά» τῆς νίκης ἔχει ξεχασθεῖ καὶ κυριαρχεῖ τὸ «σταύρωσον», ὄχι μόνο στὴν ἀντιπολίτευση, ἀλλὰ καὶ στὸν ἁπλὸ κόσμο. Τὴν σημαία τῆς ἀνατάσεως τὴν σηκώνει πάλι ἡ Νέα Δημοκρατία καὶ προσφέρει ἐλπίδα καὶ προοπτικὲς γιὰ τὴν χώρα∙ ἡ κυβέρνηση βαπτίζεται πλέον μνημονιακὴ καὶ οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις εἶναι ἄμεσες∙ ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς εἶναι ἐξαγριωμένος, μὲ τὶς ἐλλείψεις διευρευνόμενες καὶ στὰ νησιά, πέραν αὐτῶν, γίνεται κανονικὸς πόλεμος μὲ τοὺς μετανάστες, διότι ἔχουν διακοπεῖ τὰ συσσίτια. Ἡ κατακραυγὴ στὶς οὐρὲς ὀξύνεται καὶ ἐπαναλαμβάνεται ἡ συγκέντρωση τῶν «Μένουμε Εὐρώπη». Οἱ Ἕλληνες γνωρίζουν πλέον ὅτι ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ τὰ βρώμικα σχέδια.

Ἀσφυκτικὲς διεθνεῖς πιέσεις

Οἱ διεθνεῖς πιέσεις πρὸς τὸν πρωθυπουργό, γιὰ παραμονὴ τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη, γίνονται ἀσφυκτικές, ὁπότε εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ ὑπαναχώρησή του πρὸς ἔξοδο, ἀνεξαρτήτως τῶν τραγικῶν συνεπειῶν γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό∙ στὸ Εὐρωκοινοβούλιο δὲν ἔπεισε κανέναν, ἀλλὰ ἡ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ESM, γιὰ τριετὲς πρόγραμμα 51 δις εὐρώ, δείχνει ὅτι δὲν ἔχει ἄλλη ἐναλλακτικὴ λύση. Ἡ καταστροφὴ ἔχει γίνει καὶ ἀπομένει ἡ ὁλοκλήρωσή της, ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὴν λογοδοσία του γιὰ τὰ προσχεδιασμένα, κατὰ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἐγκλήματα ἐσχάτης προδοσίας∙ δὲν διαφράφονται αὐτὰ οὔτε παρακάμπτονται, ὅταν ἡ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση εἶναι χειρότερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς κατοχῆς. Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν διαπραγματεύσεων εἶναι δυνατή, ἐὰν κατατεθεῖ σήμερα τὸ πρόγραμμα, μελετηθεῖ ἐντὸς τῆς ἡμέρας ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ καὶ δοθεῖ ἡ ἐντολὴ γιὰ πρώτη χρηματοδότηση ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἀλλὰ μὲ πολιτικὴ ρήξη στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἀποχώρηση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ περιθώριο.

Οἰκονομία, ὕφεση πρὸς 5%

Ἡ οἰκονομία βαδίζει πρὸς ὕφεση 5%, ἀπὸ ἀνάπτυξη 2,6%, ἐὰν παραμείνουμε στὸ εὐρώ, ἐνῶ προβλέπεται πολλαπλάσια σὲ περίπτωση ἐξόδου∙ στὸν τουρισμὸ ἡ πτώση ἀνέρχεται σὲ 50%, μὲ μηδενικὲς κρατήσεις γιὰ τὸ 2016, καὶ στοὺς ἄλλους κλάδους μεγαλύτερη, καθὼς ὅλα ἔχουν ἀπονεκρωθεῖ. Ἡ συμφωνία καὶ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζῶν θεωρεῖται πρώτιστη προϋπόθεση καὶ ἐλπίζεται ὅτι θὰ ἐκπληρωθεῖ μέχρι τὴν Κυριακή∙ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης εἶναι ἡ δεύτερη καὶ δυσκολώτερη, διότι ἀπαιτεῖ τὴν ἀποχώρηση τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἀξιόπιστο πρόσωπο στὴν Εὐρώπη καὶ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους καὶ αὐτὸ εἶναι μόνο ὁ Γιάννης Στουρνάρας. Ἤδη ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα προειδοποιεῖ, ὅτι θὰ καταψηφίσει τὴν ὅποια συμφωνία, κι ἔτσι ἐπανερχόμαστε στὴν παραμονὴ τοῦ δημοψηφίσματος∙ «τὸ ψέμμα ἔχει κοντὰ ποδάρια», λέει ὁ λαός. Ἡ ἀναμέτρηση στὸν ΣΥΡΙΖΑ κλιμακώνεται, χωρὶς προοπτικὲς ἀμβλύνσεώς της, καὶ ἡ οἰκονομικὴ καταστροφὴ προκλήθηκε στὸ βρόντο.

Ἔκδηλες τάσεις ἀποχωρήσεως

Οἱ τάσεις ἀποχωρήσεως τοῦ Ναπολεοντίσκου εἶναι ὁλοφάνερες κάτω ἀπ’ τὶς ἐπίσημες δηλώσεις του∙ ἄλλωστε ἡ δέσμευσή του στὸ Συμβούλιο τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν καὶ ἡ δήλωσή του μετὰ τὸ δημοψήφισμα ἦταν σαφέστατες, τὸ ὄχι σημαίνει ναὶ στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐντὸς 48 ὡρῶν θὰ φέρει τὴν συμφωνία. Μάλιστα τὸ «Ποτάμι» ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν δραχμὴ σημαίνει προδοσία, ἐνῶ καὶ ὁ ἀκροδεξιὸς συνέταιρός του προβάλλει ὡς ἀδιαπραγμάτευτη τὴν παραμονὴ στὸ εὐρώ∙ ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἡ φιλοευρωπαϊκὴ μερίδα εἶναι ἀνάστατοι. Ὅλοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ οἰκονομικὴ καταστροφὴ ἔχει ἐπέλθει καὶ ἡ ἀπαγκίστρωση ἀπ’ τὰ βράχια προέχει∙ μπορεῖ νὰ πείσει ὁ Ναπολεοντίσκος; Δύσκολα. Ἔστω καὶ ἀπ’ τὰ ὑπερπολυτελῆ ξενοδοχεῖα!

Ἀποδιοπομπαῖος τράγος πλέον

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἦταν στὶς Βρυξέλλες ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος ἀπ’ τοὺς ἑταίρους μας, ἀλλὰ καὶ σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ ἐμφανέστατη τὴν ἀγωνιώδη προσπάθειά τους γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπ’ τὴν ὁριστικὴ καταστροφή∙ ἀπ’ τὶς δηλώσεις ὅλων καθίσταται ὁλοφάνερο ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει σαφῆ ἰδέα τῆς καταστάσεως, ἐκτὸς καὶ ἂν ἔχει ἄλλες σκέψεις στὸ μυαλό του. Ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἦταν μάλιστα ἰδιαίτερα ὀξύς, «δὲν εἴμαστε οἱ τρομοκράτες», εἶπε, καὶ ἐξέφραζε τὴν διάχυτη ἄποψη τῶν Εὐρωπαίων∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἔχει χάσει τὴν ἀξιοπιστία, διότι εἶπε πολλὰ ψέμματα. Δὲν λύονται τόσο εὔκολα τὰ προβλήματα, ὅταν καὶ Ἀμερικανοὶ πρῶτα, ἀλλὰ καὶ Ρῶσοι καὶ Κινέζοι δὲν τοῦ ἔχουν ἐμπιστοσύνη.

Ὑπ’ ἀνδρὸς τῶν περιπόλων

Ὁ δημοκρατικὸς στρατηγὸς Φρύνιχος εἶχε μεταπηδήσει στοὺς ὀλιγαρχικοὺς καὶ συνέβαλε στὴν ἐπιβολὴ τῆς ὀλιγαρχίας τῶν τετρακοσίων, τὸ 411 π.Χ., ὁπότε μετέβη στὴν Σπάρτη γιὰ παράδοση τῆς πόλεως∙ οἱ ὀλιγαρχικοὶ ὀργανώναν τὴν αὐταρχικὴ ἐξουσία τους, ἐνῶ ὁ λαὸς ἐξεγείρετο. «Πρότερον μὲν οὖν κατ’ ὀλίγους τε καὶ κρύφα μᾶλλον τὰ λεγόμενα ἦν»∙ ὀλίγοι μεταξύ τους πρῶτα καὶ κρυφὰ μᾶλλον συνεννοοῦνταν μεταξύ τους οἱ ὀλιγαρχικοὶ γιὰ αὐταρχικότερη ἐξουσία. «Ἐπειδὴ δὲ ὁ Φρύνιχος ἥκων ἐκ τῆς ἐς Λακεδαίμονα πρεσβείας πληγεὶς ὑπ’ ἀνδρός τῶν περιπόλων τινος»∙ ἐπειδὴ δὲ ὁ Φρύνιχος ἐπιστρέφων ἀπ’ τὴν πρεσβεία του στὴν Λακεδαίμονα ἐπλήγη ἀπὸ κάποιον ἄνδρα τῆς περιπολίας. «Ἐν τῇ ἀγορᾷ πληθούσῃ καὶ οὐ πολὺ ἀπὸ τοῦ βουλευτηρίου ἀπελθὼν ἀπέθανε παραχρῆμα»∙ μὲ πληθοῦσα τὴν ἀγορὰ καὶ ὄχι μακρυὰ ἀπ’ τὸ Βουλευτήριο καὶ φεύγοντας ἀπέθανε. Οἱ ἀντιδράσεις τῶν δημοκρατικῶν ἦταν μαζικὲς καὶ ἀντιδροῦσαν στὴν τυραννία τῶν τετρακοσίων.

Κατεξευτελισμὸς Ἑλλάδος

Ἡ ταπείνωση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ Εὐρωσυμβούλιο ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν Ἑλλάδα, διότι ἐκπροσωποῦσε τὴν χώρα ἐκείνη τὴν στιγμή∙ οὐδὲποτε στὴν νεώτερη ἱστορία μας ἔχουμε ὑποστεῖ τέτοια προσβολὴ καὶ κατεξευτελισμὸ ὡς λαὸς καὶ ὡς ἱστορία. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔδειξαν ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση τοῦ κόσμου καὶ ὀργανώνουν ἤδη τὴν ἀποστολὴ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἐπικαλεῖται τὸ παράνομο δημοψήφισμα∙ ἡ προθεσμία μέχρι τὴν Κυριακὴ ἔχει διπλωματικὴ μόνο σημασία, διότι οἱ ἐλλείψεις στὴν ἀγορὰ γενικεύονται καὶ ὁ θάνατος τῆς οἰκονομίας ἐπέρχεται ταχύτατα. Δὲν περιμένει ἡ οἰκονομία τὶς ὁμιλίες τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο∙ ἀπαιτεῖ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως καὶ δείχνει ὅτι δὲν ἔχει ἐπίγνωση τῆς καταστάσεως, ἤ, ὅπως πιστεύουν πολλοί, ἔχει ἄλλα στὸ μυαλό του καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας καὶ τὸν ἐξανδραποδισμὸ τοῦ λαοῦ. Σὲ τραγικὲς καταστάσεις χρειάζονται ἄνθρωποι δραστήριοι καὶ ἀποφασιστικοί, χωρὶς μισόλογα καὶ ὑπεκφυγές.

Ἴδιες ἀντιδράσεις μεγάλων

Οἱ παρεμβάσεις τῶν μεγάλων στὸ ἑλληνικὸ θέμα εἶναι ὁμόθυμες, ὅσο σὲ κανένα ἄλλο διεθνὲς πρόβλημα, μὲ ἕναν σκοπό, τὴν παραμονὴ τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, τόσο ἀποδεκτὸς ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, εἶναι σαφέστατος στὶς ἐπικοινωνίες του, ἐνῶ καὶ Ρωσία καὶ Κίνα ἐπέμειναν στὴν ἴδια κατεύθυνση. Εἶναι ἀδύνατο γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο ἀναζητῆσαι ἄλλον δρόμο, ὑποχρεωτικὰ ὑποβάλλει τὶς συγκεκριμένες καὶ λεπτομερεῖς προτάσεις πρὸς τοὺς ἑταίρους καὶ ἐφαρμόζει συστηματικὰ τὸ πρόγραμμα∙ ἀλλὰ αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει ἀμέσως καὶ ὄχι νὰ περιμένουμε τὴν Κυριακή, διότι ἡ οἰκονομία βρίσκεται στὸν ἀναπνευστῆρα καὶ δὲν χωράει ἀναβολή. Ἡ ἀπουσία τῆς διεθνοῦς διαστάσεως τοῦ προβλήματός μας ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ συλλογιστικὴ δείχνει πολλά∙ ἢ δὲν καταλαβαίνουν τίποτα ἀπὸ διπλωματία καὶ αὐτὸ τὸ ἔχουν δείξει σὲ πολλά ἢ ὑπηρετοῦν ἐντολὲς ἄλλων καὶ ἀγνοοῦν τὰ διπλωματικά. Ἐνισχύεται πλέον ἡ ἄποψη ὅτι εἶναι πειθήνιο ὄργανο τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων.

Ανάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1026 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 133,8757 γιέν, ἐπίσης ὁ χρυσός, 1154,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 57,26. Τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα μᾶλλον περνάει σὲ δεύτερη μοῖρα καὶ δὲν ἀπασχολεῖ πολὺ τοὺς ἐπενδυτές, ἴσως ἐπειδὴ πιστεύουν ὅτι θὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἔξοδος τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ὑποβολὴ τοῦ αἰτήματος γιὰ χρηματοδότηση ἀπ’ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Σταθερότητος θεωρήθηκε ὡς ἔνδειξη γιὰ συμφωνία. Τὰ προβλήματα ρευστότητος στὴν Κίνα καὶ ἡ πρόβλεψη γιὰ ἀνάπτυξη 6,9% τὸ δεύτερο τρίμηνο ὁδήγησαν στὴν ὑποχώρηση τῶν μετοχῶν τὸ τελευταῖο τριήμερο∙ ἡ αὔξηση τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείματος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τὸν Μάιο προκάλεσε τὴν ἐνισχυση τοῦ ἀρνητικοῦ κλίματος γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, μαζὶ μὲ τὴν ὑποχώρηση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου. Ἡ Ἀμερικὴ πληρώνει ἄσχημα τὴν πτώση, διότι τὰ σχιστολιθικὰ ἀποθέματα προϋποθέτουν ὑψηλότερες τιμές.

Ἐγκληματικὴ κάθε παράταση

Ἡ παράταση, ἔστω καὶ πέντε ἡμερῶν, γιὰ τὴν συμφωνία μὲ τὴν Εὐρωζώνη, ἀποβαίνει ἡ χαριστικὴ βολὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ὑπογραμμίζουν οἱ ἔγκυροι παρατηρητές∙ ἤδη τὶς πρῶτες δὲκα μέρες ἡ ζημία εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς πενταετοῦς κατοχῆς, ἐνῶ ἤδη βρίσκεται στὸν ἀναπνευστῆρα. Ὁ πρωθυπουργὸς βορείου χώρας χαρακτηριστικὰ δήλωσε, «ἀντὶ ὁ Ἕλληνας πρθυπουργὸς νὰ ἐκφωνεῖ ὁμιλίες στὸ Εὐρωκοινοβουλιο, ἂς στρωνόταν στὴν δουλειὰ καὶ νὰ ἑτοίμαζε τὶς προτάσεις του»∙ ἡ ἀναξιοπιστία δὲν αἴρεται μὲ ὁμιλίες, ὅταν ἔχουν προηγηθεῖ οἱ ἀνείπωτες ὕβρεις κατὰ τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν. Ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι δὲν τὰ ὑπολογίζει αὐτά∙ ἡ χώρα χρειάζεται τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας της πολὺ περισσότερο καὶ ἀπ’ τὴν οἰκονομικὴ βοήθεια, διότι μόνο ἔτσι εἶναι δυνατὴ ἡ πλήρης ἀξιοποίησή της.

Εὐρωβουλή, ἄκρα δυσφήμιση

Στὴν δημόσια δυσφήμιση τῆς χώρας κατέληξε ἡ ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Εὐρωβουλή, καθὼς τὸν συνεχάρησαν μόνο ἡ ἀκροδεξιὰ καὶ ἡ ἀκροαριστερά, ἐνῶ τὸν ἐπέκριναν δριμύτατα ὅλες οἱ ἄλλες παρατάξεις∙ ἡ εἰκόνα ποὺ ἔδωσε στοὺς Εὐρωπαίους ἦταν ἀρνητικὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ταπεινωτικὴ γιὰ τὸν ἴδιο. Ὁ Βαγγέλης Μεϊμαράκης τὸν προειδοποίησε, ὅτι, «δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ δυσφημετὴν χώρα στὸ ἐξωτερικὸ» καὶ νὰ τὴν ἀποστερεῖ ἀπ’ τοὺς φίλους της∙ οἱ διαβεβαιώσεις γιὰ σεβασμὸ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῆς χώρας δὲν πείθουν καθόλου, διότι τὶς ἐπαναλαμβάνει, χωρὶς νὰ ἔχει παρουσιάσει ἁπτὲς ἀποδείξεις τῆς πολιτικῆς του αὐτῆς. Ἀντιθέτως περισσότεροι Εὐρωπαῖοι τουρίστες θὰ ἐγκαταλείψουν τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν συνεδρίαση τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου∙ ἄλλωστε ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ παρέδωσε πλήρη φάκελο γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.