Ἔναρξη διαδικασιῶν γιὰ ψήφιση μνημονίου

Μετὰ τὴν ἐνημερωση τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν γιὰ τὸ νέο μνημόνιο καὶ τὴν ἀποστολή του στὶς Βρυξέλλες, ἀρχίζουν γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ τὰ δύσκολα στὸ κόμμα του∙ στὶς ὀκτὼ συνεδριάζει ἡ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα καὶ ἀκολουθοῦν τὰ κομματικὰ ὄργανα. Ἤδη ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἔχει διαφωνήσει, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ στάση της στὴν ψηφοφορία τῆς Βουλῆς∙ ἡ συζήτηση θὰ γίνει σήμερα, διότι εἶναι προκαταβολικὰ εὐνοϊκὴ ἡ ἄποψη τοῦ Γιουρογουώρκινγκρουπ. Ἡ ἐπίδειξη καλῆς θελήσεως εἶναι ἀπαραίτητη, διότι πολλοὶ στὴν Εὐρώπη περιμένουν στὴν γωνιὰ γιὰ τὸ παραμικρὸ λάθος∙ πάντως ἡ πρώτη ἀναμέτρηση γίνεται στὴν Βουλὴ καὶ ἡ δεύτερη στὴν πραγματικὴ οἰκονομία, διότι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας γιὰ τὴν ἐπανεκκίνησή της. Ἡ χθεσινὴ συγκέντρωση τοῦ «Μένουμε Εὐρώπη» ἦταν ἀρκετὰ μεγάλη.

Ὑποβολὴ τελικῶν προτάσεων

Στὴν ὑποβολὴ τῶν τελικῶν προτάσεών της προχώρησε χθὲς ἡ κυβέρνηση, ἐνῶ στὴν σύνταξή τους τὴν βοήθησε καὶ ὁμάδα Γάλλων εἰδικῶν, ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν τὰ λάθη στὴν σύνταξή της∙ οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν γιὰ μέτρα 12 δις εὐρὼ καὶ μνημόνιο γύρω στὰ πενῆντα περίπου. Ἐὰν τὰ μέτρα ἐγκριθοῦν ἀπ’ τὰ τεχνικὰ κλιμάκια καὶ τὸ Γιουρογουώρκινγκρουπ, τότε αὔριο περνοῦν ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ καὶ τὴν Κυριακὴ ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπιμένουν ὅτι ἡ πόρτα παραμένει ἀνοικτή, ἀλλὰ βαρύνει σημαντικὰ τὸ θέμα τῆς ἀξιοπιστίας, διότι ἔχει συμβεῖ πολλὲς φορὲς τὸ πεντάμηνο ἡ ἀπότομη ἀλλαγὴ στάσεως τῆς κυβερνήσεως. Φαίνεται ὅμως ὅτι οἱ διεθνεῖς πιέσεις, μὲ τὸν Λευκὸ Οἶκο πρῶτο καὶ τοὺς Ρώσους καὶ Κινέζους, πέραν τῶν Εὐρωπαίων, εἶναι καθοριστικὸς παράγων, διότι δὲν βρίσκουν πουθενὰ κάλυψη οἱ ἀριστεροί∙ δεύτερος παράγων εἶναι ὁ φόβος τῆς καταστροφῆς καὶ τῆς γενικευμένης ἐξαγέρσεως, μὲ πρῶτα θύματα τοὺς κυβερνητικούς.

Σὲ ἐπιφυλακὴ οἱ βουλευτὲς

Σὲ ἐπιφυλακὴ ἐτέθησαν οἱ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς τὸ τριήμερο, καθὼς δὲν ἀποκλείεται ἡ ψήφιση τῆς συμφωνίας ἀπ’ τὴν Βουλή, μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος, ἐνῶ ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἐμφανίζεται ἀντίθετη, ἂν καὶ διαρρέουν πληροφορίες ὅτι δὲν θὰ ρίξει τὴν κυβέρνηση∙ ἡ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ ἀντιπολίτευση δείχνει ὅτι θὰ ψηφίσει τὰ μέτρα, ὁπότε θὰ γίνουν νόμος τοῦ κράτους καὶ ἡ χώρα θὰ ἀνακτήσει ἐλάχιστο μέρος τῆς χαμένης ἀξιοπστίας της. Οἱ πολιτικὲς πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι, καὶ ἂν ἀκόμη οἱ διαρροὲς εἶναι ἐλεγχόμενες, παραμένει τὸ ὀξύτατο πρόβλημα τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας ἡ ὁποία θεωρεῖται δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη, χωρὶς τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς κυβερνήσεως, δηλαδὴ ἀντικατάσταση πρωθυπουργοῦ∙ ἐὰν δὲν τρέξει ἡ οἰκονομία, τότε πολὺ σύντομα ἀναζητοῦμε ὑποχρεωτικὰ νέο μνημόνιο. Ἔχασε ἡ οἰκονομία τὴν εὐκαιρία τῆς ἀπογειώσεώς της τὸ πεντάμηνο καὶ ἡ νέα ἐκκίνηση χρειάζεται πολὺ πιὸ δύσκολες προϋποθέσεις.

Χαρούμενος στὴν τραγωδία

Ὁ Βαγγέλης Μεϊμαράκης ἔδωσε τὸν καλύτερο χαρακτηρισμὸ γιὰ τὸ ὕφος τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὁ ὁποῖος στὴν στιγμὴ τῆς τραγωδίας γιὰ τὴν χώρα καὶ ἐνῶ ὅλοι οἱ ἡγέτες προέβλεπαν τὴν καταστροφή, αὐτὸς ἀπαντοῦσε χαμογελαστά, ὅτι ὅλα πᾶνε καλά∙ «ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ αὐτὴν αἰσιοδοξία ὁ χαρούμενος;» πρόσθεσε ἢ «δὲν γνωρίζει σὲ ποιὰ κατάσταση ἔχει φέρει τὴν χώρα;» Ἡ λογοδοσία ἔρχεται, διότι ἤδη ἡ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ καταστροφή, μὲ τὶς δύο βδομάδες κλειστὲς τὶς τράπεζες, εἶναι πολὺ χειρότερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς κατοχῆς∙ Ἡ μαχητικὴ στάση τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀλλάζει ἄρδην τὴν πολιτικὴ δυναμική, καὶ δὲν δέχθηκε τὴν κοροϊδία τῆς ἐνημρώσεως κατ’ ἰδίαν τῶν ἀρχηγῶν ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό∙ ἀπαιτεῖ μόνο γραπτὲς ἐγγυήσεις.

Ὑπόγειες παρεμβάσεις ξένων

Τὰ πραγματικὰ γεγονότα τοῦ παρανόμου δημοψηφίσματος ἀποκαλύπτονται, διότι «οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον»∙ πέραν τῆς ὑποσχέσεως στοὺς ἀγρότες καὶ ἀστούς, ἀλλὰ καὶ στοὺς νέους, ὅτι μὲ τὴν χρεωκοπία σβήνονται τὰ χρέη, ποὺ ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρές, ὑπάρχει καὶ ἡ παρέμβαση τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, οἱ ὁποῖες συστηματικὰ ἔκαναν προπαγάνδα ὑπὲρ τοῦ ὄχι, μὲ τὸ γνωστὸ ἐπιχείρημα, ὅτι μὲ τὴν δραχμὴ θὰ γίνει ἀνταγωνιστικὴ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία. Οἱ ὑπηρεσίες αὐτὲς δὲν ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπ’ τὴν κυβέρνησή τους, ὅπως ἀποδεικνύεται στοὺς Ἱσλαμιστές∙ αὐτὲς εἶχαν στήσει τοὺς μηχανισμοὺς χρηματοδοτήσεως καὶ ὀργανώσεώς τους ἐξ ἀρχῆς. Τώρα τοὺς στηρίζουν πάλι∙ τὸ ἴδιο κάνουν ὑπὲρ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀντίθετα πρὸς τὴν ἐπίσημη Ἀμερική.

Ληφθεὶς καὶ βασανιζόμενος

Ὁ Φρύνιχος, πρώην δημοκρατικὸς καὶ στρατιωτικὸς ἀρχηγὸς τῶν τετρακοσίων, μόλις ἐπέστρεψε ἀπ’ τὴν Σπάρτη σκοτώθηκε ἀπ’ κάποιον ὁπλίτη ποὺ μετεῖχε στὶς περιπολίες∙ ἡ στυγνὴ τυραννία ἔπνεε τὰ λοίσθια πλέον, καθὼς οἱ Ἀθηναῖοι ὀργανώνονταν κρυφὰ γιὰ τὴν ἀνατροπή της. «Καὶ ὁ μὲν πατάξας διέφυγεν»∙ καὶ ὁ δολοφόνος διέφυγε. «Ὁ δὲ ξυνεργός, Ἀργεῖος ἄνθρωπος, ληφθεὶς καὶ βασανιζόμενος ὑπὸ τῶν τετρακοσίων»∙ ὁ δὲ συνεργός, Ἀργεῖος τὴν καταγωγή, συνελήφθη καὶ βασανιζόταν ἀπ’ τοὺς τετρακοσίους. «Οὐδενὸς ὄνομα τοῦ κελεύσαντος εἶπεν οὐδὲ ἄλλο τι ἢ ὅτι εἰδείη πολλοὺς ἀνθρώπους»∙ δὲν εἶπε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ποὺ τοὺς διέταξε οὔτε τίποτε ἄλλο παρὰ ὅτι γνωρίζει πολλοὺς ἀνθρώπους. «Καὶ ἐς τοῦ περιπολάρχου καὶ ἄλλοσε κατ’ οἰκίας ξυνιόντας»∙ νὰ συγκεντρώνονται καὶ στοῦ περιπολάρχου καὶ σὲ ἄλλες οἰκίες. Εἶχε ἀρχίσει ἡ ἐξέγερση μαζικὰ ἀπ’ τοὺς ἁπλοὺς πολῖτες, μὲ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀνοικτὴ ὑποστήριξη καὶ τοῦ στρατοῦ τῆς Σάμου.

Διαφοροποίηση Παυλόπουλου

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, στὴν προσφώνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ κατὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντησή τους, ἦταν σαφὲστατη προειδοποίηση, ὅτι ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος εἶναι μέσα στὴν Εὐρωζώνη ὡς ἀναπόσπαστο μέρος της∙ μάλιστα ἐπικαλέσθηκε τὶς δηλώσεις τοῦ Μάρτιν Σοὺλτζ καὶ τοῦ Μανουὲλ Βάλλς, ὅτι ὑπάρχει χρόνος, ἔστω καὶ στὸ καὶ πέντε, γιὰ συμφωνία. Ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ κατάλαβε, ὅτι ναυάγησε τὸ σχέδιό του γιὰ λευκὴ ἐξουσιοδότηση ἀπ’ τὸν Πρόεδρο στοὺς χειρισμούς του∙ ἄλλωστε καὶ ὁ Βαγγέλης Μεϊμαράκης τὸν ἐπισκέφθηκε τὸ ἄλλο πρωὶ καὶ ὑπογράμμισε, ὅτι δὲν χωροῦν παλινωδίες καὶ παιχνίδια. Διακυβεύεται τὸ μέλλον τῆς χώρας, μὲ ἀπρόβλεπτη τὴν οἰκονομική, κοινωνική, ἀλλὰ καὶ ἐθνικὴ καταστροφή, ὁπότε ἡ σωτηρία τῆς πατρίδος εἶναι τὸ ὕψιστο καθῆκον τῶν ἀρχόντων, πολιτειακῆς καὶ πολιτικῆς ὑποστάσεως∙ οἱ ὑποσχέσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ δὲν πείθουν οὔτε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ οὔτε τοὺς ἑταίρους. Εἶναι ἀπαραίτητες πρόσθετες ἐγγυήσεις ὅλων τῶν πολιτικῶν δυνάμεων.

ΒΡΙΚΣ, συνάντηση κορυφῆς

Τὴν διεύρυνση τῆς οἰκονομικῆς τους συνεργασίας ἀποφάσισαν οἱ ἡγέτες τοῦ ΒΡΙΚΣ, στὴν συνάντησή τους στὴν Οὔφα τῆς Σιβηρίας, ἐνῶ ἄρχισε τὴν λειτουργία της καὶ ἡ Τράπεζα Συναλλαγματικῆς Σταθερότητος∙ οἱ Χὶ Τζπίνγκ, Βίλμα Ρουσσέφ, Ναρέντρα Μόντι, Γιάκομπ Ζοῦμα καὶ Βλαδίμηρος Ποῦτιν προέβησαν σὲ ἐπίδειξη δυνάμεως, καθὼς ἐγγυῶνται πλέον καὶ τὶς συναλλαγματικὲς ἀνάγκες τῶν μελῶν, μὲ τὴν νέα τράπεζα καὶ χάρις στὰ τέσσερα τρις διαθέσιμα τῆς Κίνας. Ἡ διάσκεψη ἦρθε τὴν ὥρα τῆς ἀναταραχῆς στὴν Εὐρώπη μὲ τὴν ἑλληνικὴ κρίση, ἀλλὰ Πεκῖνο καὶ Μόσχα συμφώνησαν στὴν παραγωγὴ νέου ἑλικοπτέρου μὲ ὠφέλιμο βάρος δεκαπέντε τόνων∙ ἡ πολιτικὴ βαρύτης τῆς διασκέψεως μετράει περισσότερο. Στὴ συνέχεια συνῆλθε ἡ διάσκεψη κορυφῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας Σαγκάης, γιὰ τὴν διεύρυνση τῶν ἀνταλλαγῶν καὶ τῆς συνεργασίας∙ στὸν ὀργανισμὸ μετέχουν, Κίνα, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Οὐζμπεκιστάν, Λευκορωσία, Ρωσία καὶ Ἰνδίες. Ἤδη ἔχουν ὑπογράψει μεταξύ τους συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, ὡς ἔνδειξη λύσεως τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1050 δολλάρια καὶ 134,2850 γιέν, μὲ σταθερὸ χρυσό, 1154,25, καὶ ἄνοδο τοῦ πετρελαίου, 58,48. Τὸ παιχνίδι τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ἀποκαλύπτεται, μὲ τὴν διευκρίνιση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ὅτι, κοινοποίησε τὴν ἔκθεσή του γιὰ τὸ χρέος, ὡς ἀπάντηση στὴν εὐρωπαϊκὴ προπαγάνδα ὑπὲρ τοῦ ναί, ἀλλὰ δὲν συμπλήρωσε, ὅτι ὅλα αὐτὰ ἦταν γνωστά, καθὼς ἔχουν περιληφθεῖ καὶ στὶς προηγούμενες ἐκθέσεις του, μὲ τὴν ὑποσημείωση, ὅτι τὸ Ταμεῖο δὲν ἀντιδρᾶ στὴν προπαγανδιστική του χρησιμοποίηση ἀπ’ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό, μόνο αὐτῆς τῆς ἀναφορᾶς καὶ ἀποκρύψεως τῶν σχετικῶν μὲ τὴν ἀνάγκη μεταρρυθμίσεων καὶ ὅτι τὸ χρέος ἦταν βιώσιμο μὲ τοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας τὸ Φθινόπωρο. Στὴν Σαγκάη σημειώθηκε ἄνοδος, μετὰ ἀπὸ ὑποχώρηση πολλῶν ἡμερῶν∙ φαίνεται ὅτι ὁμαλοποιεῖται ἡ κινεζικὴ ἀγορὰ κεφαλαίων, μὲ ἀντίκτυπο στὴν Ἀσία.

Περιορισμοὶ συναλλαγμάτος

Οἱ περιορισμοὶ στὴν ἐξαγωγὴ συναλλάγματος ἐπανέρχονται πλέον καὶ θυμίζουν στοὺς παλαιότερους τὴν μεταπολεμικὴ περίοδο∙ τὸ ὅριο τῆς ἐξαγωγῆς κατὰ ἄτομο ἔγινε χίλια ἀπὸ δέκα χιλιάδες εὐρὼ καὶ οἱ ἔλεγχοι στὶς πύλες ἐξόδου εἶναι αὐστηρότατοι. Οἱ εἰσαγωγὲς δυσκολεύονται ἀκόμη περισσότερο, διότι πολλοὶ χρησιμοποιοῦσαν τὴν ἀτομικὴ μεταφορά, ἰδιαιτέρως μετὰ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν, γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών τους∙ ἡ κυβέρνηση τώρα ξύπνησε καὶ τὴν Δευτέρα ἑτοιμάζεται νὰ ἐκδώσει πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν εἰσαγωγῶν τῶν ἀναγκαίων ἀγαθῶν γιὰ τὴν οἰκονομία∙ δηλαδή, μετὰ ἀπὸ δεκαπέντε μέρες καὶ ἀφοῦ ὁδήγησε τὴν οἰκονομία σὲ λήθαργο, συσκέπεται γιὰ τὸ ποιὰ μέτρα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἀνάστασή της, χειρότερος κυνισμὸς πολὺ σπάνια συναντᾶται στὴν ἱστορία. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν πλήρως προσχεδιασμένη ἡ καταστροφή.

Ἀγωνιώδης κραυγὴ οἰκονομίας

Τὴν ἀγωνιώδη κραυγὴ τῶν οἰκονομικῶν φορέων γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας μετέφεραν οἱ πρόεδροι τους, μὲ ἐπιστολή τους πρὸς τὸν πρωθυπουργό∙ στὴν ἐπιστολῆ ὑπογράμμιζεται ὅτι δὲν θέλουν νὰ διανοηθοῦν ἔστω καὶ προοπτικὴ ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, διότι ἡ κατάσταση τότε θὰ εἶναι ἐφιαλτική. Οἱ ἐλλείψεις στὴν ἀγορὰ εἶναι γενικὲς σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ ἀγαθά, ἐνῶ ἡ ἀπουσία μετρητῶν πνίγει τοὺς πάντες καὶ οἱ τοκογλύφοι ἁλωνίζουν τοὺς ἀγωνιοῦντες συμπολῖτες μας∙ ἡ κατάσταση εἶναι πολὺ χειρότερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς κατοχῆς, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς περιόδου τῆς πείνας στὰ ἀστικὰ κέντρα, διότι στὴν ἐπαρχία ἡ αὐτοκατανάλωση κάλυπτε πάνω ἀπ’ τὸ 80% τῶν ἀναγκῶν τοῦ πληθυσμοῦ. Σήμερα τὰ πάντα σχεδὸν ἀγοράζονται, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ καταναλωτὲς νὰ μὴν ἔχουν ἄλλες δυνατότητες διεξόδου.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.