Ἀνακούφιση διεθνῶν οἰκονομικῶν παραγόντων

Ἡ διαδικασία ἐπικυρώσεως τῆς συμφωνίας ἀπ’ τὸ Ἑλληνικὸ καὶ τὰ Εὐρωπαϊκὰ Κοινοβούλια προκαλεῖ ἀνακούφιση στοὺς διεθνεῖς οἰκονομικοὺς κύκλους∙ ἄλλωστε οἱ ἐγγυήσεις προέρχονται ἀπ’ τὴν Ἀθήνα καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Μανουὲλ Βὰλλς στὴν ὁμιλία του στὴν Γαλλικὴ Ἐθνοσυνέλευση, κατὰ τὴν συζήτηση τῆς συμφωνίας, ἐκτὸς τῆς θερμῆς ὑποστηρίξεως τῆς Ἑλλάδος, ὑπογράμμισε ἐπίσης, ὅτι δὲν «δίδουμε λευκὴ ἐπιταγὴ στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση», ἐνῶ δεσμεύθηκε γιὰ ρύθυμιση τοῦ χρέους, μὲ τὴν μορφὴ τῆς ἐπιμηκύνσεώς του∙ στοὺς ξένους ἐπενδυτὲς ἀναφερόταν ὁ Γάλλος πρωθυπουργός, μὲ τὴν ἐγγύηση ὅτι ἡ συμφωνία θὰ ἐφαρμοσθεῖ ὁπωσδήποτε. Ἀντίστοιχες εἶναι οἱ διαβεβαιώσεις καὶ ἀπὸ Βερολίνο καὶ Φραγκφούρτη, ἐνῶ θεωρεῖται δεδομένη ἡ χορήγηση 7,5 δις εὐρὼ στὴν χώρα καὶ ἀρκετὰ γιὰ τὴν ρευστότητα τῶν τραπεζῶν.

Κυβέρνηση, πολιτικὴ ἧττα

Σοβαρὴ πολιτικὴ συντριβὴ ὑπέστη ἡ κυβέρνηση μὲ τὴν καταψήφισή της ἀπὸ 39 βουλευτές της, ἀλλὰ μὲ τὴν ὑπεψήφιση τῶν μέτρων ἀπὸ 229 ψήφους∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἀμφισβητήθηκε ἀπ’ τὴν παράταξή του καὶ ἀπομένει ἡ κατάληξή του, ἀλλὰ τὸ μήνυμα στὴν Εὐρώπη εἶναι ἰσχυρὸ γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς πρώτης χρηματοδοτήσεως καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συμφωνίας μὲ τὰ νέα μέτρα τὴν Τετάρτη γιὰ τὴν ἀπαραίτητη ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀναγνώρισε πλέον, ὅτι δὲν ἐμπνέει τὴν ἐμπιστοσύνη ὄχι μόνο στοὺς μεγάλους ἐπενδυτές, ἀλλὰ οὔτε καὶ στοὺς μικρομεσαίους καὶ στὶς νοικοκυρὲς μὲ τὸ ὑστέρημά τους στὰ μαξιλάρια. Ἡ ἀντιπαράθεσή του μὲ τὸν Βαγγέλη Μεϊμαράκη κατέληξε εἰς βάρος του, διότι συνέχισε τὴν ψευδολογία καὶ τὴν παραποίηση τῆς πραγματικότητος, ὅπως συνήθιζε προηγουμένως, ἀλλὰ ἔχουν ἀλλάξει τὰ πράγματα καὶ οὔτε δηλώσεις δὲν ἔκανε μετὰ τὴν ψηφοφορία∙ δείχνει ὅτι δύσκολα φέρει τὸ βάρος τῆς ἐξουσίας.

Αὐτονόμηση τῶν ἀριστερῶν

Ἡ αὐτονόμηση τῶν ἀριστερῶν ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ σημαίνει ὅτι δημιουργεῖται νέα ἀνεξάρτητη ὁμάδα στὴν Βουλή, τρίτη σὲ δύναμη, μὲ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις∙ ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἀλλάζει ριζικά, διότι καὶ οἱ βουλευτὲς τῶν εὐρωπαϊκῶν κομμάτων αἰσθάνονται πολὺ ἄσχημα, ὅταν στὶς ἐπαρχίες τους ἐμφανίζονται οἱ διαφωνοῦντες κυβερνητικοὶ νὰ δημαγωγοῦν εἰς βάρος τους. Αὐτὸ φάνηκε στὶς ἀντιρρήσεις τους στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἂν καὶ τελικὰ ὅλοι ἐπείσθησαν γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος∙ στὴν ἀγορὰ παρουσιάζεται ἀνακούφιση, παρὰ τὴν ἀσφυξία ρευστότητος καὶ τὶς ἐλλείψεις πολλλῶν ἀγαθῶν, ὅλοι ἐλπίζουν ὅτι ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν της κλάδων. Ἤδη παρουσιάσθηκαν οἱ πρῶτοι καλοὶ οἰωνοί, μὲ τὴν ἀνακοπὴ τῆς ματαιώσεως τῶν κρατήσεων τουριστῶν καὶ τὴν ἐμφάνιση τῶν πρώτων δειλῶν νέων κρατήσεων∙ μὲ τὸν μεταβατικὸ πρωθυπουργὸ ἀποκαθίσταται ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν οἰκονομικῶν κύκλων σὲ ὅλους τοὺς κλάδους.

Ὁμολογία πλήρους ἀποτυχίας

Ἡ συνέντευξη τοῦ πρωθυπουργοῦ ἦταν ὁμολογία πλήρους ἀποτυχίας, ἀλλὰ καὶ τῆς μακρᾶς πολιτικῆς ἀβουλίας∙ ὁπωσδήποτε οἱ δημοσιογραφίζοντες ἀπέφυγαν τὶς δύσκολες ἐρωτήσεις, τὴν οἰκονομικὴ χρεωκοπία καὶ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση μὲ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν, ὅπως καὶ τὰ συνεχῆ ψέμματα πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἐπὶ πεντάμηνο. Δὲν ἔπεισε κανέναν, διότι τὸ μόνο σαφὲς εἶναι ὅτι ψηφίζει τὰ μέτρα καὶ προχωράει στὴν ἐφαρμογή τους, γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας, διότι διαφορετικὰ δὲν ἀρχίζει ἡ χρηματοδότηση τῆς χώρας∙ ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ὁ κύριος ὑπεύθυνος γιὰ τὴν καταστροφή, χωρὶς ἔκφραση συγνώμην στὸ λαό… Ἀξιολύπητος ἦταν στὴν ἀπολογία του καὶ ἀμήχανος, χωρὶς οὐσιαστικὸ διάλογο∙ ἕτοιμος γιὰ ἀποχώρηση εἶναι, μὲ μοναδική του μέριμνα τὴν ἀναπότρεπτη λογοδοσία.

Ἀπόσπαση πολλῶν βουλευτῶν

Ἡ προχθεσινὴ σύσκεψη πολλῶν δεκάδων βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σὲ ξενοδοχεῖο κατέληξε στὴν καταψήφιση τῶν μέτρων καὶ ἑπομένως στὴν ἀπόσπασή τους ἀπ’ τὸ κόμμα∙ ἡ δεδηλωμένη ἔχει ἀπωλεσθεῖ καὶ ἑπομένως ὁ Ναπολεοντίσκος παραμένει στὴν ἐξουσία ὡς ὑπηρεσιακὸς καὶ μὲ συγκεκριμένη ἀποστολὴ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συμφωνίας, κάτι ποὺ τὸ ὁμολόγησε εὐθέως στὴν συνέντευξή του. Ἡ ἀπουσία ἀναφορᾶς γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση καὶ οἰκονομικὴ καταστροφὴ δείχνει ὅτι δὲν ἔχει σαφῆ σύλληψη τῆς καταστάσεως στὴν χώρα καὶ οὔτε καὶ σχέδιο φυσικὰ γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της∙ στὰ τυφλὰ βαδίζει, μὲ μοναδικὴ ἀναφορὰ τὴν φιλία του στὸν κουρεμένο καὶ τὸν παράλογο καὶ μανιακὸ ἀντιγερμανισμό. Ἡ τραγικὴ κατάσταση ἀπαιτεῖ τὴν ὑπευθυνότητα καὶ σύνεση ὅλων.

Τεθορυβημένοι ξυνελέγοντο

Οἱ Ἀθηναῖοι, μετὰ τὴν ἐξέγερση τῶν Πειραιωτῶν ζητοῦσαν τὴν κατάλυση τῆς ὀλιγαρχίας τῶν τετρακοσίων καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας∙ ὁ ἀθηναϊκὸς στόλος στὴν Σάμο δὲν εἶχε ἀποδεχθεῖ τὴν ὀλιγαρχία. Ἐπειδὴ γνώριζαν αὐτά, «οἱ μὲν τετρακόσιοι ἐς τὸ βουλευτήριον ὅμως καὶ τεθορυβημένοι ξυνελέγοντο»∙ οἱ τετρακόσιοι λοιπὸν καὶ καταθορυβημένοι συνεγκεντρώθηκαν στὸ βουλευτήριο. «Οἱ δ’ ἐν τῷ Πειραιεῖ ὁπλῖται τόν τε Ἀλεξικλέα ὅν ξυνέλαβον ἀφέντες καὶ τὸ τείχισμα καθελόντες»∙ οἱ δὲ Πειραιῶτες ὁπλῖτες τὸν Ἀλεξικλέα ποὺ εἶχαν συλλάβει ἀπελευθέρωσαν καὶ γκρέμισαν τὸ τεῖχος τῆς Ἠετιωνείας. «Ἐς τὸ πρὸς τῇ Μουνυχίᾳ Διονυσιακὸν θέατρον ἐλθόντες καὶ θέμενοι τὰ ὅπλα ἠκκλησίασαν»∙ ἦρθαν στὸ Διονυσιακὸ θέατρο τῆς Μουνυχίας καὶ ἀφήσαντες τὰ ὅπλα συνῆλθαν σὲ ἐκκλησία. «Καὶ δόξαν αὐτοῖς εὐθὺς ἐχώρουν ἐς τὸ ἄστυ καὶ ἔθεντο ἐν τῷ Ἀνακείῳ τὰ ὅπλα»∙ καὶ ἀποφάσισαν ἀμέσως νὰ προχωρήσουν πρὸς τὰς Ἀθήνας καὶ νὰ καταθέσουν τὰ ὅπλα στὸ Ἀνάκειο.

Συνέχιση παραπληροφορήσεως

Ἡ συνέχιση τῆς παραπληροφορήσεως εἶναι συστηματική, τόσο ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ὅσο καὶ ἀπ’ τὴν ἐπιχώρια καὶ τὴν συνοδοιπόρό της ἀριστερὴ προπαγάνδα∙ ὁπωσδήποτε ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπολόγισε τὸ ἐθνικὸ συμφέρον, ἀλλὰ τὴν τελευταία στιγμὴ καὶ ἀφοῦ προκάλεσε ἀνυπολόγιστη καταστροφὴ μὲ τὰ ψέμματα καὶ τὴν ἀμετροέπειά του ἐπὶ πεντάμηνο. Τὸ ἐρώτημα δὲν εἶναι τὸ ποιὰ συμφωνία ἔφερε, ἀλλὰ τὸ ποιὰ συμφωνία καὶ ποιὰ οἰκονομία εἶχε στὰ χέρια του, ὅταν ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία∙ εἶχε συμφωνία μὲ μέτρα ἑνὸς δις εὐρὼ καὶ οἰκονομία μὲ τὸν ὑψηλότερο ρυθμὸ ἀναπτύξεως στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ὁδήγησε στὸ χεῖλος τῆς καταστροφῆς. Τώρα πληρώνουμε μέτρα δεκαέξι δις, μνημόνιο 86 καὶ πλήρη ἀπομόνωση στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ στὸ ἐσωτερικὸ ἡ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση συγκρίνεται μόνο μὲ τὶς μεταπολεμικὲς συνθῆκες∙ τὰ εὐρωπαϊκὰ κόμματα ἐπιτελοῦν εἰς τὸ ἀκέραιο τὸ καθῆκον τους καὶ συστρατεύονται γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως. Ἡ λογοδοσία ἀκολουθεῖ τάχιστα.

Πρὸς μεταβατικὴ κυβέρνηση

Ἡ χώρα βαδίζει πρὸς μεταβατικὴ κυβέρνηση, ὅπως τὸ ἀναγνώρισε ἐμμέσως πλὴν σαφῶς καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος∙ δύο εἶναι τὰ κρίσιμα προβλήματα σήμερα, ἡ ψήφιση τῶν μέτρων καὶ ἡ ἔκδοση τῶν ἀναγκαίων ὑπουργικῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συμφωνίας καὶ τὴν ἔναρξη τῆς χρηματοδοτήσεως, καὶ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Τὸ πρῶτο γίνεται καὶ ὁλοκληρώνεται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, μὲ τὶς ἀπώλειες στὸ Κοινοβούλιο μεγάλες μᾶλλον γιὰ τὴν κυβέρνηση∙ ὁ πρωθυπουργὸς βγαίνει βαθύτατα τραυματισμένος καὶ ἀποκαλύπτεται ἡ ἀνεπάρκειά του, παρὰ τὰ καλὰ λόγια ποὺ λέγονται γιὰ ἐνθάρρυνσή του. Τὸ δεύτερο ἀπαιτεῖ καὶ προϋποθέτει τὴν ἀποκατάστασση τῆς ἀξιοπιστίας στὴν Εὐρώπη καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους στὸ ἐσωτερικό∙ χάθηκε ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ ὁ ἐπιχειρηματίας, μικρὸς ἢ μεγάλος, δὲν ξανοίγεται σὲ νέες δουλειές, οὔτε ὁ ἁπλὸς νοικοκύρης βγάζει τὰ λεφτά του ἀπ’ τὸ μπαοῦλο, ἂν δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη. Ἀναλαμβάνει ἄλλο πρόσωπο μὲ κύρος…

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1011 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 136,0650 γιέν, καὶ ἀνάλογη αὔξηση τοῦ χρυσοῦ, 1154,75, καὶ τοῦ πετρελαίου, 58,02. Ἡ Εὐρωζώνη κινεῖται δραστήρια γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών της καὶ ἤδη θεωρεῖται δεδομένη ἡ χορήγηση 7,5 δις εὐρὼ μέχρι τὴν Παρασκευὴ γιὰ τὴν κάλυψη τῶν τρεχουσῶν ἀναγκῶν τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ἡ διάθεση τῶν πρώτων πιστώσεων γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζῶν, ἔστω καὶ γιὰ κάποιες λειτουργίες της∙ ἤδη μετὰ τὰ ἐγκώμια τοῦ Φρανσου Ὁλλάντ, ἡ Γαλλικὴ Ἐθνοσυνέλευση ἐνέκρινε τὴν συμφωνία καὶ ἀναμένεται τὸ ἴδιο ἀπ’ τὴν Μπούντεστανγκ. Στὴν Κίνα τὸ δεύτερο τρίμηνο τὸ ΑΕΠ αὐξήθηκε κατὰ 7%, ὅπως καὶ οἱ ἐξαγωγὲς τὸν Ἰούνιο, ὑπεράνω τῶν προβλέψεων τῶν παρατηρητῶν∙ ὁ δράκος ἐπανέρχεται στὶς ἀγορὲς δριμύτερος πλέον ἀπὸ ὅ,τι ἀναμενόταν τελευταῖα.

Παρέμβαση τῆς ὁμογένειας

Ἡ παρέμβαση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου ἦταν καθοριστικὴ στὴν συμφωνία μὲ τὴν Εὐρωζώνη, διότι ἦταν μόνον αὐτὸς ἠδύνατο ἀντισταθμῆσαι τὸν ἔλεγχο τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων στὸν Ναπολεοντίσκο∙ στὸ ἴδιο μῆκος κύματος ἦταν καὶ οἱ ἐπικοινωνίες του μὲ τὴν καγκελάριο, ὅτι ἐγγυᾶται τὴν ὑποχώρηση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως. Τὴν συμβολὴ τῶν Ἀμερικανῶν ἀναγνώρισε καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως, ὁ ὁποῖος τοὺς εὐχαρίστησε μάλιστα, ὅπως ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς μετὰ τὰ Ὕμια. Ἕνα εἶναι ἄγνωστο οἱ πιέσεις τῆς ἑλληνικῆς ὁμογένειας στὸν Λευκὸ Οἶκο, ὄχι μόνο ἀπ’ τὸν Ἀρχιεσπίσκοπο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μεμονωμένους μεγαλοεπιχειρηματίες της ποὺ χρηματοδότησαν τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν πολιτική του ἀνάδειξη∙ στήριξαν τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος, ὅπως εἶχαν κάνει καὶ τὸ 1947. Εὐγνώμονες καὶ ὑπερήφανοι γι’ αὐτοὺς εἴμαστε ὅλοι οἱ Ἕλληνες.

Ἰράν, ἀποδοχὴ συμφωνίας

Ἡ συμφωνία γιὰ τὰ πυρηνικὰ τοῦ Ἰρὰν ἔχει ἀλλάξει τὴν δυναμικὴ στὴν Μέση Ἀνατολή, καθὼς ἤδη οἱ ἰρακινὲς δυνάμεις ἄρχισαν νέα ἐπίθεση κατὰ τῶν Τζιχανιστῶν τῆς ἐπαρχίας Ἀνμπάρ, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἰρανικῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν∙ πιστεύουν ὅτι σύντομα θὰ σημειώσουν ἐπιτυχίες, ἐνῶ ἀντίστοιχη κινητοποίηση παρατηρεῖται καὶ στὴν Συρία. Στὴν Οὐάσιγκτον οἱ Ρεπουμπλικανοὶ τοῦ Κογκρέσσου δηλώνουν ὅτι θὰ καταψηφίσουν τὴν συμφωνία, ἀλλὰ γνωρίζουν ἐπίσης ὅτι ὁ πρόεδρος θὰ ἀσκήσει ἀρνησικυρία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀναπομπή της∙ τότε ὅμως ἀπαιτεῖται πλειοψηφία δύο τρίτων τὴν ὁποία δὲν διαθέτουν καὶ ἔτσι θὰ μείνουν καὶ αὐτοὶ ἐκτεθειμένοι. Ἤδη ἄρχισαν οἱ πρῶτες δοσοληψίες γιὰ τὴν ἀγορὰ πετρελαίου ἀπ’ τὶς δυτικὲς ἑταιρεῖες, ἐνῶ καὶ οἱ τεχνολογικὲς ἐνδιαφέρονται τὴν διείσδυσή τους στὴν πλούσια περσικὴ ἀγορά.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.