Εὐρωπαῖοι, ἀναγκαία εὐρύτερη συνεργασία

Τὴν εὐρύτερη συνεργασία μετεκλογικὰ θέτουν οἱ Εὐρωπαῖοι, ὡς ἀναγκαῖο ὅρο γιὰ τὴν συζήτηση ἀνακουφίσεως τοῦ χρέους∙ ἐπαναλαμβάνεται ἡ στάση τοῦ 2011, ὅταν ἡ τρόϊκα ἀπαιτοῦσε τὴν ὑπογραφὴ καὶ τῆς Νέας Δημοκρατίας γιὰ τὸ δεύτερο μνημόνιο. Ἡ ὑπογραφὴ ἐκείνη ἔφερε μοιραῖο πλῆγμα στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τὴν κατάρρευση τοῦ ΠΑΣΟΚ, μὲ τὴν ἀνάδειξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὡς μεγάλου κόμματος∙ ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ὑποχρεωμένος, ὅσο χαμηλὰ κι ἂν πέσει στὴν κάλπη, νὰ ψηφίσει τὰ μέτρα τοῦ μνημονίου του καὶ νὰ συνεργαστεῖ , ἔστω καὶ ἐμμέσως,μὲ τὴν ἑπόμενη κυβέρνηση. Ἡ συνεργασία αὐτὴ τὴν φορὰ εἶναι καὶ αἴτημα τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος δείχνει καθαρὰ ὅτι θέλει τὴν ἑνιαία στάση τῶν εὐρωπαϊκῆς κατευθύνσεως κομμάτων∙ ἴσως αὐτὸς ἀποβεῖ ὁ καθοριστικὸς παράγων τῆς ψήφου.

Προσφυγικὸ καὶ οἰκονομία

Στὰ δύο κρίσιμα θέματα τῆς προεκλογικῆς ἀναμετρήσεως, τὸ προσφυγικὸ καὶ τὴν οἰκονομία, ὁ ΣΥΡΙΖΑ χάνει κατὰ κράτος∙ στὸ πρῶτο ἔχει ξεσηκώσει τοὺς πάντες ἐναντίον του, καθὼς εἶχε ἀνοίξει τὰ σύνορα καὶ δὲν ἔκανε καμμία προετοιμασία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ χειμάρρου τῶν μεταναστῶν, μὲ τὴν ὑπηρεσιακὴ κυβέρνηση νὰ τρέχει γιὰ τὴν σύσταση τῶν ἀναγκαίων θεσμῶν καὶ τὴν ἐξασφάλιση τῆς κοινοτικῆς καὶ διεθνοῦς βοήθειας. Ἡ γιαγιοῦλα κάνει δηλώσεις μόνο, ἐπιβεβαιώνοντας τὶς εὐθύνες της, θάβοντας χειρότερα τὸ κόμμα της∙ ἀποδεικνύει ὅμως τὶς ἐξαρτήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέναντί της καὶ στὰ ἄνωθεν ἀτλαντικὰ κυκλώματα. Στὰ οἰκονομικὰ ἐμφανίζεται, σὰν νὰ μὴν ἔχει κυβερνήσει καθόλου καὶ ζητάει νέα ἐντολὴ γιὰ πρώτη φορὰ ἀριστερά∙ φαίνεται θὰ πιστεύει ὅτι εἴχαμε δεξιὰ κυβέρνηση τὸ ἑπτάμηνο, ἀλλὰ ἔφερε βιβλικὴ καταστροφή… Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα του εἶναι ἡ παντελὴς ἀδυναμία του ἀπαντῆσαι στὴν ἔξυπνη σάτιρα τοῦ Βαγγέλη Μεϊμαράκη∙ παιδαρέλι φαίνεται!

Πρὸς μετεκλογικὴ διάσπαση

Ὁ φόβος μετεκλογικῆς διασπάσεως κατατρέχει πλέον ἄσχημα τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ κλείνει ἀσφυκτικὰ τὰ ψηφοδέλτιά του∙ τὸν κυνηγάει τὸ φάντασμα τοῦ Λαφαζάνη, ὁ ὁποῖος προδιαγράφει τὴν διάσπαση. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἄλλο, ὅτι δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι βρίσκεται σὲ συνεχῆ ἄμυνα καὶ μάλιστα χωρὶς γραμμὲς ἀμύνης καὶ χωρὶς σαφῆ πολιτικὸ προσανατολισμό, μὲ τὸν ἐσωτερικό του ἐχθρὸ χειρότερο∙ ἤδη στὴν Κουμουνδούρου γίνονται ὁμηρικοὶ καυγάδες, διότι ἔχουν παραγκωνισθεῖ οἱ ἐκλεγμένοι βουλευτὲς γιὰ τοὺς πιστοὺς τοῦ προέδρου∙ στὶς συγκεντρώσεις εἶναι ἐμφανέστατη ἡ ἀπουσία κομματικῆς ὀργανώσεως, ἐνῶ μετὰ βίας μαζεύονται μιὰ δυὸ ἑκατοντάδες περίεργοι. Οἱ ἀποδοκιμασίες στὶς ἐμφανίσεις του γίνονται ἀκόμη καὶ στὰ δημόσια, ὅπως στὸ ἀεροπλάνο τῆς γραμμῆς∙ ἡ στρατηγικὴ τοῦ εὔκολου περίπατου ἔχει ἀποτύχει πλήρως καὶ διαχέεται ἡ αἴσθηση τοῦ κενοῦ στὸν πολιτικό του λόγο. Ἡ σημερινὴ τηλεοπτικὴ συζήτηση θὰ δείξει πολλά, περισσότερο τὸ ἂν ὑπάρχει δυνατότης ἀνατροπῆς τῆς δεδομένης δυναμικῆς.

Ἀνύπαρκτα θαλάσσια σύνορα!

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀποκαλύπτει πλέον, ὄχι μόνο τὴν ἔλλειψη μορφώσεως, ἀλλὰ καὶ τὴν πλήρη ἄγνοια τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, πέραν τῆς διπλωματίας τῆς ὁποίας μᾶλλον ἀγνοεῖ τὴν ὕπαρξη∙ ἔτσι σὲ συνέντευξή του προχθές, καὶ ἐρωτηθεὶς γιὰ τὴν προστασία τῶν συνόρων μας ἀπέναντι στὴν εἴσοδο τῶν μεταναστῶν, ἀπάντησε, «δὲν ὑπάρχουν θαλάσσια σύνορα». Αὐτὸ φαίνεται πιστεύει κι ἔτσι ἄφησε ἀφύλακτα τὰ σύνορά μας στὸ Ἀνατολικὸ Αἰγαῖο, μὲ τὸν στόλο στοὺς ναυστάθμους καὶ τὰ περιπολικὰ τοῦ Λιμενικοῦ κατὰ τὸ ἥμισυ παροπλισμένα∙ στὴν πράξη δὲν πρόκειται μόνο γιὰ ἄγνοια, διότι οἱ διπλωματικὲς καὶ στρατιωτικὲς ὑπηρεσίες τοῦ εἶχαν ἐπισημάνει τοὺς κινδύνους, ἀλλὰ παραμέλησε τὶς προειδοποιήσεις ὁ ἀρχιστράτηγός του. Μᾶλλον ἄλλες σκοπιμότητες ὑπηρέτησαν ἀμφότεροι πιστά…

Κουμουνδούρου, συγκρούσεις

Οἱ συγκρούσεις στὴν Κουμουνδούρου γενικεύονται καὶ μετατρέπονται σὲ κανονικὸ παροπλισμὸ ὅσων πιστεύουν ὅτι ἔχουν ἀδικηθεῖ στὴν λίστα τῶν ὑποψηφίων∙ οἱ ἀλλαγὲς στὴν σειρὰ ἐκλογῆς τῶν βουλευτῶν καὶ ἡ τοποθέτηση τῶν στενῶν φίλων τοῦ Ναπολεοντίσκου σὲ ἐκλόγιμη θέση ἔχουν προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις∙ στὰ κεντρικὰ γραφεῖα οἱ περισσότεροι ἀποχώρησαν, δηλώνοντας ὅτι δὲν μετέχουν τοῦ προεκλογικοῦ ἀγῶνος, καὶ αὐτοὶ εἶναι πέραν ὅσων ἐγκατέλειψαν τὸ σκάφος ἀπὸ μέρες καὶ ἔχουν πάει στὴν Λαϊκὴ Ἑνότητα, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν μεγάλη πλειοψηφία. Σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο τὰ πράγματα εἶναι χειρότερα∙ μίλησε ὁ πρόεδρος στὴν Κοζάνη, ὅπου τοῦ ἔφυγαν οἱ δύο βουλευτές, ἐνώπιον μιάμισυ ἑκατοντάδος ἀνθρώπων, καὶ πῆγε νὰ ἐνισχύσει τὸ φρόνημά τους. Τοὺς ἄφησε ὅμως καταπτοημένους.

Οἱ πλεῖστοι δημοκρατίας

Μετὰ τὴν ἧττα τους στὸν Πελοποννησιακὸ πόλεμο οἱ Ἀθηναῖοι συνθηκολόγησαν μὲ τοὺς Σπαρτιάτες∙ εἶχαν χάσει τὰ πάντα καὶ εἶχαν ἀφεθεῖ στὴν καλὴ διάθεση τοῦ αὐταρχικοῦ καὶ ἀδιστάκτου Λυσάνδρου. «Ἀθηναῖοι ἔδει τὰ τείχη τῆς πόλεως καθελεῖν καὶ τῇ πατρίῳ πολιτείᾳ χρῆσθαι»∙ ἔπρεπε οἱ Ἀθηναῖοι νὰ κατεδαφίσουν τὰ τείχη τῆς πόλεως καὶ νὰ καταργήσουν τὸ πολίτευμά τους. «Καὶ τὰ μὲν τείχη περιεῖλον, περὶ δὲ τῆς πολιτείας πρὸς ἀλλήλους διεφέροντο»∙ καὶ κατεδάφισαν τὰ τείχη, ἀλλὰ γιὰ τὸ πολίτευμα διαφώνησαν μεταξύ τους. «Οἱ γὰρ τῆς ὀλιγαρχίας ὀρεγόμενοι τὴν παλαιὰν κατάστασιν ἔφασαν δεῖν ἀνανεοῦσθαι»∙ διότι οἱ ὀπαδοὶ τῆς ὀλιγαρχίας ζητοῦσαν τὴν ἀποκατάσταση τοῦ παλαιοῦ ἐπὶ Πεισιστράτου καθεστῶτος. «Οἱ δὲ πλεῖστοι δημοκρατίας ὄντες ἐπιθυμηταὶ τὴν τῶν πατέρων πολιτείαν προεφέροντο καὶ ταύτην ἀπήφηναν οὖσαν δημοκρατίαν»∙ οἱ περισσότεροι δὲ ἦταν ὑποστηρικτὲς τῆς δημοκρατίας καὶ ἐπέλεγαν τὸ πολίτευμα τῶν πατέρων τους, λέγοντες ὅτι αὐτὴ ἦταν δημοκρατία.

Πολιτικὴ ἐνίσχυση Εὐρώπης

Ἡ ἀποδοχὴ τῶν προσφύγων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἡ διασφάλιση τῆς ζωῆς τους θεωρεῖται τὸ σταθερώτερο βῆμα της γιὰ τὴν πολιτικὴ ἑνοποίησή της∙ ἡ ἀρχὴ ἔγινε ἀπ’ τὴν Γερμανία μὲ τὴν θερμὴ ὑποδοχὴ τῶν πρώτων προσφύγων στοὺς σιδηροδρομικούς της σταθμοὺς καὶ τὴν προώθησή τους στὴ συνέχεια στὰ διάφορα κρατίδια. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἀναδεικνύεται ὁ μεγάλος Εὐρωπαῖος ἡγέτης, μὲ τὴν στροφὴ τῆς γηραιᾶς ἠπείρου στὶς φιλελεύθερες δημοκρατικὲς ἀξίες της καὶ στὴν συμπαράστασή της πρὸς τοὺς κατατρεγμένους, πέραν τῆς χειραφετήσεως τῶν Γερμανῶν ἀπ’ τὸ πολεμικό τους ἄγος∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ συμφώνησε ἀμέσως καὶ ὑπέγραψε τὴν κοινὴ ἐπιστολή τους πρὸς τοὺς ἄλλους Εὐρωπαίους ἡγέτες. Ἀναγκαστικὰ καὶ ὁ Ντέηβιντ Κάμερον ἑκὼν ἄκων συμφώνησε, ὅπως καὶ οἱ ἡγέτες τῶν μικρῶν χωρῶν, παρὰ τὶς πολλὲς ἐπιφυλάξεις τους∙ ἡ Εὐρώπη ἀλλάζει πρόσωπο, ὅταν μάλιστα συγκριθεῖ μὲ τὴν πεισμώδη ἄρνηση τῆς Ἀμερικῆς στὴν ἀποδοχὴ προσφύγων.

Εὐρώπη, κατανομὴ προσφύγων

Ἡ κατανομὴ τῶν προσφύγων μεταξὺ τῶν ἑταίρων ἀναφαίνεται ὡς τὸ δυσκολώτερο πρόβλημα τῆς Ἐπιτροπῆς∙ οἱ νέοι τῶν πρώην κομμουνιστικῶν καθετώτων εἶναι οἱ δύσκολοι καὶ ἀρνοῦνται τὶς ποσοστώσεις, μὲ διάφορες δικαιολογίες, θρησκευτικὲς ἢ ἄλλες. Παρατηρεῖται τὸ ὀξύμωρο σχῆμα, οἱ λαοὶ ποὺ εἶχαν κατακλύσει τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη μὲ πρόσφυγες, μετὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου νὰ προβάλουν τὶς περισσσότερες ἀντιρρήσεις, ἐνῶ οἱ καπιταλιστές, μὲ πρώτους τοὺς Γερμανοὺς νὰ τοὺς δέχονται θερμὰ∙ εἰρωνεία τῆς ἱστορίας, οἱ Γερμανοὶ χειραφετοῦνται εὐκολώτερα ἀπ’ τὸ ναζιστικὸ παρελθόν τους, ἀλλὰ οἱ ἄλλοι δείχνουν τὴν χειρότερη πτυχὴ τῆς κομμουνιστικῆς «θητείας» τους. Ἡ κατανομὴ γίνεται, μὲ 31,4% στὴ Γερμανία, 24%, Γαλλία, 14,9%, Ἱσπανία, 9,2%, Πολωνία καὶ Βρεταννία λιγώτεροι∙ ἡ διάθεση τῶν ἀναγκαίων κονδυλίων ἔχει ἀρχίσει καὶ ἤδη ἔφθασαν στὴν Λέσβο τὰ πρῶτα κλιμάκια ὑπηρεσιῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν συνδρομή τους στὶς ἑλληνικὲς ἀρχές.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ πτώση μόνο στὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1162 δολλάρια καὶ 133,9250 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν ἐλαφρὰ χρυσός, 1120,85, καὶ πετρέλαιο, 98,91. Οἱ πιέσεις στὴν Κίνα ἐξέλιπαν καὶ ἐπέστρεψαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις, ἐπειδὴ τὸ ἐμπορικό της πλεόνασμα παρέμεινε ὑψηλό, 60,2 δις δολλάρια, παρὰ τὴν ὑποχώρηση τῶν εἰσαγωγῶν καὶ τῶν ἐξαγωγῶν∙ στὴν Εὐρώπη τὸ ἐμπορικὸ πλεόνασμα τῆς Γερμανίας αὐξήθηκε τὸν Ἰούλιο ἐλαφρὰ στὰ 22,9 δις εὐρὼ ἀπὸ 22,1 πέρυσι τὸν ἴδιο μῆνα. Τὸ νομισματικὸ εἶναι πλέον τὸ κύριο θέμα τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας, ἐπειδὴ οἱ Κινέζοι, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν Ἀναδυομένων, καὶ περισσότερο τῶν Ρώσων καὶ Ἰνδῶν, πιέζουν γιὰ ἐνεργότερη συμμετοχή τους στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ἀναλόγως πρὸς τὸν ρόλο τῆς οἰκονομίας τους∙ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἀποδέχονται τὸ αἴτημα καὶ παρεμποδίζουν τὴν ὅποια σχετικὴ διαδικασία, μὲ τὸ δικαίωμά τους ἀρνησικυρίας στὸ Διοικητικό του Συμβούλιο.

Κίνα, ὑποχώρηση ἐμπορίου

Τὸ ἐξωτερικὸ ἐμπόριο τῆς Κίνας σημείωσε μεγάλη ὑποχώρηση τὸν Αὔγουστο -14,3%, εἰσαγωγές, 6,1%, ἐξαγωγές-, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς διεθνοῦς ὑφέσεως, ἐνῶ οἱ προβλέψεις γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ΑΕΠ τὸ 2015, περιορίσθηκαν στὸ 7,3% ἀπὸ 7,4% προηγουμένως∙ οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς προκάλεσαν καὶ τὴν πτώση στὸ Χρηματιστήριο τῆς Σαγκάης πρὸ ἡμερῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποτίμηση τοῦ ρεμίνμπι, ἐνῶ ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα διέθεσε 93 δις δολλάρια γιὰ στήριξη, ἀλλὰ τῆς ἀπόμειναν ἄλλα 3,557 τρις ἀποθέματα. Ὁ ἀτλαντικὸς τύπος καλλιέργησε ἀτμόσφαιρα πανικοῦ, χωρὶς ὅμως ἀνταπόκριση στὸ ἐσωτερικό της, καθὼς ἡ κυβέρνηση προετοιμάζει τὴν μετάβαση τῆς οἰκονομίας ἀπὸ βιομηχανικὴ σὲ ὑπηρεσιῶν∙ ἤδη ὁ τριτογενὴς τομέας καλύπτει τὸ 50% περίπου τοῦ ΑΕΠ, μὲ ἔμφαση στὴν προηγμένη τεχνολογία, ὅπου ἐμφανίζεται ἀνταγωνιστική, παρά τὴν ὑστέρηση ἀναδείξεως.

Ἄντληση κοινοτικῶν πόρων

Στὴν ταχεῖα ἄντληση τῶν κοινοτικῶν πόρων, μετὰ τὴν ἐσκεμμένη καθυστέρηση στὴν ἀπορρόφησή τους τὸ περασμένο ὀκτάμηνο, ἐναπόκεινται οἱ ἐλπίδες γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάκαμψη καὶ τὴν γρήγορη ἐπαναλειτουργία τῶν τραπεζῶν∙ ἤδη ὁ Νίκος Χριστοδουλάκης προχώρησε στὶς πρῶτες ἐνέργειες, ὅπως τὸ αἴτημα γιὰ ἑξάμηνη παράταση τῆς ἐξαντλήσεως ἐγκρίσεως τῶν ΕΣΠΑ, μετὰ τὴν λήξη τους στὸ τέλος Δεκεμβρίου. Τὰ κονδύλια εἶναι πάρα πολλά, 35 δις εὐρὼ τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ, 45 περίπου τὰ ΕΣΠΑ καὶ καμμιὰ δεκαριὰ τὰ ἀγροτικὰ καὶ ἄλλα ποσά∙ οἱ εἰδικοὶ πιστεύουν ὅτι εἶναι εὔκολη ἡ ἀπορρόφηση δέκα δις καὶ ἄλλων δέκα γιὰ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Ἐὰν τὰ κονδύλια αὐτὰ πέσουν στὴν ἀγορά, θὰ προκαλέσουν ἀλλαγὴ τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος καὶ σταδιακὴ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων ἀπ’ τὰ μαξιλάρια.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.