Εὐρωζώνη, ἀποκατάσταση ἀξιοπιστίας μας

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο ἀποτελεῖ πλέον πρῶτο μέλημα τῆς νέας κυβερνήσεως∙ ἡ ὑπηρεσιακὴ συμβάλλει κάπως μὲ τοὺς ὑπουργούς, Ἐξωτερικῶν, Οἰκονομικῶν καὶ Οἰκονομίας κυρίως, ἀλλὰ χρειάζεται τὸ εἰλικρινὲς καὶ σοβαρὸ πρόσωπο, γιὰ τὴν ταχεῖα καὶ εἰλικρινῆ συνεργασία μὲ τὴν Ἐπιτροπή, γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδυτῶν καὶ τὴν ἐπανένταξη τῆς χώρας σὲ ἀναπτυξιακὴ τροχιά. Ἤδη ὁ Κλάους Ραίνγκλινγκ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὑπογραμμίζοντας ὅτι τὸ πρῶτο ἑξάμηνο ἔχασε ἡ χώρα τὴν ἀναπτυξιακή της πορεία∙ ἡ διαρροὴ ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ἀμφίπλευρα, πρὸς τὴν Νέα Δημοκρατία καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀριστερά. Στὴν Κουμουνδούρου τρέμουν μὲ τὴν ἰδέα συνεχίσεως τοῦ φαινομένου, διότι γνωρίζουν ὅτι δὲν διαθέτουν γραμμὲς ἀμύνης ἀπέναντί του.

Δευτέρα, ἀποφασιστικὴ μάχη

Στὴν τηλεμαχία τῆς Δευτέρας μεταφέρεται τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα, μετὰ τὴν καλὴ ἐμφάνιση τοῦ Εὐάγγελου Μεϊμαράκη προχθὲς καὶ τὴν ἄχρωμη μέχρι κακὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ στὴν Κουμουνδούρου τὰ ἔχουν βάψει πλέον μαῦρα καὶ μετὰ δυσκολίας βρίσκουν στελέχη γιὰ τὰ τηλεπαράθυρα, ἐνῶ ἡ κατακραυγὴ γιὰ τὴν προεκλογικὴ στρατηγικὴ εἶναι ἔντονη, ἐπειδὴ οἱ περισσότεροι πιστεύουν ὅτι, δὲν ὑπάρχει πλέον χρόνος γιὰ ἀναστροφὴ τῆς δυναμικῆς. Οἱ ἐντυπώσεις στὸν κόσμο ἔχουν σχηματισθεῖ, ὅπως φαίνεται κι ἀπ’ τὴν ἀπροθυμία τῶν ὀπαδῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νὰ πᾶνε σὲ συγκεντρώσεις, μὲ ἀποτέλεσμα, οὔτε στὴν γενέτειρά του Ἄρτα νὰ μὴν ἐπιχειρήσει ὁ πρόεδρός του συγκέντρωση∙ οἱ ἐσωκομματικὲς συγκρούσεις ἔχουν τὶς χειρότερες ἐπιπτώσεις, ἐνῶ ὁ κουρεμένος προετοιμάζει τὴν πολιτική του ἐμφάνιση, μὲ ἐφαλτήριο τὸν πρώην πρόεδρό του. Ἀντιθέτως στὴν Νέα Δημοκρατία εἶναι ἱκανοποιημένοι ἀπ’ τὴν παρουσία τοῦ προέδρου τους καὶ βλέπουν πολὺ καλύτερη ἐκείνη τῆς Δευτέρας.

Ἀνησυχίες γιὰ οἰκονομία

Οἱ ἀνησυχίες γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας δεσπόζουν τὸ τελευταῖο προεκλογικὸ δεκαήμερο, καθὼς διαμορφώθηκε πλέον ἡ δυναμικὴ τῶν δύο μεγάλων κομμάτων, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ σὲ σταθερὴ καθοδικὴ πορεία∙ ἤδη ἡ ἀνεργία παρουσιάζει αὔξηση, τὸ ΑΕΠ μεγάλη μείωση, μὲ τὸν τουρισμὸ μόνο ἀμβλύνειν τὰς ἐπιπτώσεις. Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν εἶναι τὸ κύριο θέμα καὶ ὁ Γιῶργος Χουλιαράκης ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐπιτάχυνσή της∙ ἐξαρτᾶται ὅμως ἀπ’ τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα. Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς, οἱ ἐπενδυτὲς καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν δίδουν κανένα περιθώριο γιὰ νέα παιχνίδια, μὲ σοσιαλιστικὲς περιδιαβάσεις∙ ἤδη ἐπιβεβαιώνονται, ἀπ’ τὸν ἀκροδεξιὸ συνεταῖρο, τὰ βρώμικα κυκλώματα τοῦ κουρεμένου μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ἔστω καὶ γιὰ τὴν προσωπική του ἐπιβίωση. Τὸ ἀντιμνημονιακὸ παραμύθι τελείωσε κι ἔγινε μπούμερανγκ γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἐνῶ τὰ «θαλάσσια σύνορα» προκαλοῦν τὴν ἐξέγερση τῶν πατριωτῶν καὶ τῶν κατοίκων τῶν νησιῶν μας. Χρειάζονται τοὺς φύλακές τους.

Χαμένος ὁ Ναπολεοντίσκος

Ἡ τηλεοπτικὴ συζήτηση ἔχει χαμένο, τὸν Ναπολεοντίσκο, καὶ κερδισμένο, ἔστω μόνο στὰ σημεῖα, τὸν Εὐάγγελο Μεϊμαράκη, ἐνῶ οἱ ἄλλοι κυμάνθηκαν στὸ ἐνδιάμεσο∙ ὁ ἀποπομπαῖος εἶναι οἱ δημοσιογράφοι καὶ τὰ κανάλια, δὲν μπόρεσαν οὔτε μία συζήτηση νὰ ὀργανώσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ συντονιστοῦν μεταξύ τους… Γιὰ τὴν Κουμουνδούρου τὰ πράγματα εἶναι πολὺ ἄσχημα, διότι ὁ πρόεδρός της ἀπέδειξε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιπαραταχθεῖ μὲ τὸν κύριο ἀντίπαλό του, ἐπειδὴ ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας κερδίζει στὸ διάλογο καὶ στὴν ἠρεμία∙ τὰ πράγματα εἶναι δύσκολα, διότι προβλέπουν ὅτι ἴδια θὰ εἶναι καὶ στὴ συζήτηση τῆς Δευτέρας, ἂν ὄχι πολὺ χειρότερα. Ὁ Ναπολεοντίσκος διαπιστώνει ὅτι χάνεται ἡ εὐκαιρία ἀνατροπῆς τῆς δυναμικῆς.

Προειδοποιήσεις Εὐρωζώνης

Οἱ προειδοποιήσεις τῆς Εὐρωζώνης εἶναι αὐστηρότατες, μὲ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ νὰ ἐπαναλαμβάνει τὴν ἀπειλὴ τῆς ἐξόδου καὶ τὸν Κλάους Ραίνγκλινγκ νὰ ἐπιμένει στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος∙ βρισκόμαστε σὲ δύσβατο ἀτραπό, μὲ μοναδικὴ διέξοδο τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικό. Οἱ παρεκτροπὲς τοῦ ἑξαμήνου τελείωσαν καὶ ἔχουν ἐνοχλήσει πολὺ τοὺς Εὐρωπαίους∙ ἡ Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται ὅτι θὰ ἐφαρμόσει τὸ τρίτο μνημόνιο, διότι δὲν γίνεται ἀλλιῶς, ἀλλὰ μὲ τὴν γρήγορη καὶ συνεπῆ ἐφαρμογή του, μπορεῖ νὰ ζητήσει ἐλάφρυνσή του, ἐφ’ ὅσον ἔρχονται ἐπενδύσεις καὶ περνᾶμε στὴν ἀνάκαμψη. Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν δεσμεύεται καθαρά, διότι φοβᾶται τὸ ἐσωτερικό του μέτωπο, τὴν νέα διάσπαση.

Τὰς ἄλλας ἀρχὰς καταστῆσαι

Ὁ Λύσανδρος συγκάλεσε ἐκκλησία τοῦ δήμου καὶ ἐπέβαλε μὲ τὶς ἀπειλές του τὴν ἐκλογὴ τῶν τριάκοντα τυράννων καὶ τῶν δέκα στὸν Πειραιᾶ∙ ἦταν ἡ χειρότερη στιγμὴ γιὰ τοὺς Ἀθηναίους. «ᾙρέθησαν οὖν τριάκοντα ἄνδρες οἱ διοικήσοντες τὰ κοινὰ τῆς πόλεως, ἁρμόζοντες μὲν τῷ λόγῳ, τύραννοι δὲ τοῖς πράγμασιν»∙ ἐξελέγησαν δὲ τριάντα ἄνδρες νὰ διαχειρισθοῦν τὰ κοινὰ τῆς πόλεως, στὰ λόγια ὡς ἁρμοστές, ἀλλὰ στὴν πράξη τύραννοι. «Ἔδει δὲ τοὺς ᾑρημένους βουλήν τε καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς καταστῆσαι, καὶ νόμους συγγράψαι καθ’ οὓς ἔμελλον πολιτεύεσθαι»∙ ἔπρεπε οἱ ἐκλεγμένοι ἐγκαταστῆσαι Βουλὴν καὶ ἄλλας ἀρχάς, καὶ συγγράψαι νόμους μὲ τοὺς ὁποίους νὰ διοικεῖται ἡ πόλις. «Τὰ μὲν οὖν περὶ τῆς νομοθεσίας ἀνεβάλοντο, προφάσεις εὐλόγους ἀεὶ ποριζόμενοι, βουλὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἐκ τῶν ἰδίων φίλων κατέστησαν»∙ καὶ ἀνέβαλαν τὰ τῆς νομοθεσίας μὲ προφάσεις, ἐνῶ στὴ Βουλὴ διώρισαν φίλους τους.

Ἐσωτερικὴ κάθαρση Εὐρώπης

Τὸ προσφυγικὸ γίνεται ὁ καταλύτης γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ κάθαρση τῆς Εὐρώπης ἀπ’ τὶς μεταπολεμικὲς ψευδαισθήσεις της∙ ἡ ἑνοποίησή της ἔγινε μέσα στὸ ψυχροπολεμικὸ κλίμα, μὲ τὴν μεγάλη διεύρυνσή της μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ σοβιετικοῦ συστήματος, ἀλλὰ καὶ μὲ κύριο συνεκτικὸ ἱστὸ τὴν οἰκονομία. Μὲ τὸ προσφυγικὸ ἀνάγει ὡς βασικὴ ἀξία της τὶς φιλελεύθερες ἀρχὲς καὶ τὴν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων∙ Γερμανία καὶ Γαλλία πρωτοστατοῦν, μὲ τὶς χῶρες τοῦ Νότου νὰ ὑφίστανται τὸ μεγάλο βάρος, ἀλλὰ καὶ τὶς πλούσιες τοῦ Βορρᾶ σὲ ἀποστάσεις ἀσφαλείας, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σουηδίας, νὰ ἀρνοῦνται τὴν ἀνθρώπινη ἀλληλεγγύη∙ ἡ Ἀγγλία ἀπορρίπτει τὴν ἀποδοχὴ μεταναστῶν καὶ ἡ Δανία κλείνει τὶς σιδηροδρομικὲς γραμμές της, ἐνῶ οἱ πρώην κομμουστικὲς συνοδοιποροῦν. Ἔτσι ἀναδεικνύεται ἡ Εὐρωζώνη ὡς ὁ ἐκφραστὴς τῶν ἀξιῶν τῆς γηραιᾶς ἠπείρου καὶ οἱ πάλαι ποτὲ κητίδες τοῦ εὐδαιμονισμοῦ στὴν νεώτερη ἐποχὴ ὡς ἀντιδραστικὲς δυνάμεις.

Συρία, ἀμερικανορωσικὴ ρήξη

Σὲ ἀνοικτὴ ἀμερικανορωσικὴ σύγκρουση ἐξελίσσεται ὁ πόλεμος στὴ Συρία, καθὼς ἡ Οὐάσιγκτον κατηγορεῖ τὴν Μόσχα γιὰ ἄμεση ἀνάμιξη καὶ αὐτὴ ὁμολογεῖ τὴν ἀποστολὴ συμβούλων της∙ τὸ Κρεμλίνο ἐξασφάλισε τὸν δρόμο τοῦ Ἰράν, γιὰ τὴν ἀποστολὴ ἀεροπορικῶς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας πρὸς τὴν Δαμασκό, μετὰ τὴν ἄρνηση τῆς Βουλγαρίας γιὰ τὴν διάβαση τῶν ἀεροσκαφῶν της –κάτι ποὺ ἀπήλλαξε καὶ τὴν Ἀθήνα, διότι εἶχε ἐγκρίνει σιωπηρὰ τὴν διάβαση, παρὰ τὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις-, ἐνῶ αὐξάνει καὶ τὴν στρατιωτικὴ βοήθεια. Ἡ Ρωσία, μὲ τὴν σύμπραξη τῆς Κίνας καὶ τοῦ Ἰράν, φέρεται ἀποφασισμένη ἀποτρέψαι τὴν κατάρρευση τοῦ καθεστῶτος Ἀσσάντ, ἐνῶ οἱ φιλοδυτικὲς δυνάμεις δὲν κερδίζουν ἔδαφος καὶ μόνο οἱ Ἰσλαμιστὲς προωθοῦν τὶς θέσεις τους∙ οἱ βομβαρδισμοὶ τῆς τουρκικῆς ἀεροπορίας κατὰ κουρδικῶν θέσεων, ἐμμέσως ἐνισχύει τὸ χαλιφάτο, διότι οἱ Κοῦρδοι ἀποτελοῦν τὴν ἰσχυρότερη ἀντίσταση ἀπέναντί του. Στὴν Εὐρώπη, ἡ Γαλλία ἀρχίζει τοὺς βομβαρδισμοὺς στὴν Συρία.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς γύρισαν πτωτικά, λόγῳ τῆς ἐντάσεως στὴν Συρία καὶ τῶν πληροφοριῶν ὅτι εἶναι ἐνεργὸς ἡ ἀνάμιξη τῆς Ρωσίας∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1195 δολλάρια καὶ 135,6850 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν ὁ χρυσός, 1107,75, καὶ πετρέλαιο, 47,86. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀνησυχοῦν καὶ γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν Εὐρώπη ἀπ’ τὶς διαφορὲς ἀπόψεων, ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προσφύγων∙ ἡ ἄρνηση τῆς Βρεταννίας καὶ τῆς Δανίας γιὰ ὑποδοχὴ μεταναστῶν δὲν ἀποκλείεται ἔχειν ἐπιπτώσεις στὴν ἐνσωμάτωσή τους στὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση, ἐπειδὴ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων καὶ οἱ χῶρες τοῦ Νότου τὸ θεωροῦν ὡς βασικὸ θεμέλιο τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς. Εἶναι τὸ πρῶτο θέμα ὀξείας ἐνδοευρωπαϊκῆς διαμάχης, ποὺ δὲν ἔχει τὶς ρίζες του σὲ οἰκονομικὸ πρόβλημα, ἀλλὰ θεωρεῖται ὅτι ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομικὴ συνεργασία∙ ἡ Εὐρωζώνη ἀποβαίνει πλέον ὁ πυρήνας τῆς ἑνοποιήσεως καὶ μὲ κριτήρια ἀπ’ τὴν πολιτιστικὴ καὶ φιλελεύθερη ἱστορία τῆς γηραιᾶς ἠπείρου.

Ἀγγλία, κρίση πετρελαίου

Ὁ κλάδος πετρελαίου τῆς Βρεταννίας ἔχει ὑποστεῖ μεγάλη κρίση, μὲ τὴν πτώση τῶν διεθνῶν τιμῶν, στὴ συνέχεια τῆς ἐξαντλήσεως τῶν ἀποθεμάτων τῆς Βορείου Θαλάσσης∙ ἤδη ἔγιναν ἀπολύσεις 65000 ἄτομα, ἐνῶ προδιαγράφονται καὶ ἄλλες, ἐὰν παραμείνουν στὰ ἴδια ἐπίπεδα οἱ τιμές. Οἱ ἄλλοτε δεσπόζουσες ἑταιρεῖες στὴν παγκόσμια οἰκονομία ὑφίστανται πρῶτες τὶς συνέπειες τῆς κρίσεως∙ ἡ ἀναδιάρθρωση τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας γίνεται στὴν πράξη πλέον, συμπληρωματικὰ πρὸς τὶς τεχνολογικὲς ἀλλαγές, κυρίως μὲ τὴν ψηφιακὴ ἐπανάσταση, ἀλλὰ καὶ γεωγραφικά. Οἱ ἀγγλοσαξωνικὲς ἀγορὲς κεφαλαίου πλήττονται χειρότερα μᾶλλον, διότι οἱ ἀναδυόμενες οἰκονομίες τῆς Ἀσίας, μὲ πρώτη τὴν Κίνα, προσελκύουν τοὺς ἐπενδυτές∙ ἀκόμη καὶ στὸν ψηφιακὸ κλάδο οἱ ἀναδυόμενοι κερδίζουν ἔδαφος καὶ ἀναδεκνύονται πρῶτοι στὴν προηγμένη τεχνολογία. Ἀλλάζει ἄρδην ἡ διάρθρωση τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας.

Τουρκία, ἀπειλὴ ἐμφυλίου

Στὸ χεῖλος ἐμφυλίου πολέμου βρίσκεται ἡ Τουρκία, ἐξ αἰτίας τοῦ Κουρδικοῦ, καθὼς κλιμακώνονται οἱ στρατιωτικές της ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν Κούρδων τοῦ Ἰράκ, ἀλλὰ καὶ θέσεων τοῦ ΡΚΚ στὶς ἀνατολικὲς της ἐπαρχίες∙ τὸ Κουρδικὸ κόμμα καταγγέλλει τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν ὅτι, δὲν διστάζει ὁδηγῆσαι τὴν Τουρκία σὲ αἱματοκύλισμα, γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴν ἧττα τοῦ κόμματός του στὶς ἐκλογὲς τοῦ Νοεμβρίου, τὶς δεύτερες μέσα στὸ ἔτος καὶ ποὺ ὅλες οἱ ἐκτιμήσεις προβλέπουν μεγαλύτερη πτώση καὶ ἀπὸ ἐκείνη στὴν κάλπη τῆς Ἀνοίξεως, ὅταν δὲν εἶχε ἐξασφαλίσει τὴν πλειοψηφία στὴν Βουλή. Οἱ κουρδικὲς ὀργανώσεις στὴν Κωνσταντινούπολη καλοῦν σὲ ἐπαγρύπνηση τοὺς ὁμοεθνεῖςτους, διότι πολλὰ γραφεῖα τους σὲ διάφορες πόλεις ἔχουν ὑποστεῖ ἐπίθεση ἀπὸ ἀκροδεξιὲς ὁμάδες∙ ἡ ἀστάθεια φαίνεται ὅτι ἐπανέρχεται στὴν χώρα, μὲ ἀντίκτυπο στὴν οἰκονομία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.