Διαπλοκή, ἀχίλλειος πτέρνα Ναπολεοντίσκου

Οἱ ὑποθέσεις τοῦ παπποῦ, μὲ τὶς ἐργολαβίες του, τῶν διακοπῶν Ναπολεοντίσκου φιλοξενούμενου σὲ κροῖσο τῆς λίστας Λαγκάρντ, ἀλλὰ καὶ τῶν παιδιῶν του σὲ ἀριστοκρατικὰ σχολεῖα, μετατρέπονται σὲ ἀχίλλειο πτέρνα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ οἱ δικαιολογίες γιὰ αὐτὰ εἶναι γελοῖες καὶ δὲν πείθουν κανέναν, ἂν καὶ γιὰ τὰ προσωπικά του δὲν ἀπαντάει. Τὸ ἄλλοτε βαρὺ πυροβολικό του στρέφεται πλέον ἐναντίον του καὶ χωρὶς δυνατότητα ἀναστροφῆς τοῦ κλίματος μέχρι τὴν κάλπη∙ ὑποχρεωτικὰ οἱ ἀντεγκλήσεις ἑστιάζονται στὶς διασυνδέσεις τῆς διαπλοκῆς στὸν ἡγετικὸ πυρῆνα τῆς Κουμουνδούρου, ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν ὅλα τὰ κόμματα, διότι ἐλπίζουν ὅτι ἔτσι θὰ ἀντλήσουν ἀπ’ τὴν δεξαμενὴ τῶν διαρροῶν του καὶ τῶν ἀναποφάσιστων. Ἄλλωστε δὲν παρουσιάζονται ἐνδείξεις αὐξήσεως τῆς συσπειρώσεως τῶν ὀπαδῶν του, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο συμβαίνει.

Συμπαράσταση ἀπὸ Καραμανλῆ

Ἡ ἑνιαία καὶ δυναμικὴ κάθοδος τῆς Νέας Δημοκρατίας στὶς ἐκλογές, ἐπισφραγίσθηκε ἀπ’ τὴν δήλωση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, ὅτι, «στὶς 21 Σεπτεμβρίου ἡ χώρα χρειάζεται ἀποτελεσματική κυβέρνηση, μὲ εὐρεία κοινωνική ἀποδοχή. Αὐτή τὴν προοπτικὴ διασφαλίζει μιὰ ὅσο τὸ δυνατόν ἰσχυρότερη Νέα Δημοκρατία. Στηρίζουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις τὸν ἀγῶνα τοῦ Βαγγέλη Μεϊμαράκη γιὰ τὴ νίκη τῆς παράταξής μας». Τὸ Σάββατο ὁ πρώην πρωθυπουργὸς εἶχε παραβρεθεῖ στὴν ὁμιλία στὴ ΔΕΘ τοῦ προέδρου τῆς ΝΔ, μαζὶ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ ἡ πανστρατιὰ ἄλλωστε ἀποδεικνύεται καὶ ἀπ’ τὴν ὑψηλὴ συσπείρωση τῶν ψηφοφόρων της καὶ τὴν ζωηρότατη παρουσία τους στὰ καφενεῖα καὶ στὶς πλατεῖες. Ὁ Ναπολεοντίσκος παραμένει ἀμήχανος καὶ ἀπολογητικὸς, μὲ ἀχίλλειο πτέρνα του τὴν διαπλοκὴ καὶ τοὺς ὀπαδούς του βωβοὺς ὡς τεθλιμμένους συγγενεῖς∙ χάνει τὸ δεύτερο ὅπλο του τῶν ἐκλογῶν τοῦ Ἰανουαρίου, τὴν κάθαρση τῆς πολιτικῆς ζωῆς ἀπ’ τὴν διαπλοκή.

Ἀποφασιστικὴ μάχη Ἀθηνῶν

Στὴν ἀποφασιστικὴ μάχη τῶν Ἀθηνῶν βρίσκονται τὰ κόμματα, μὲ τὰ δύο μεγάλα στὴν πρώτη γραμμή∙ ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης ἔχει τὴν ὁμιλία του στὴν πλατεῖα Ὁμονοίας, συμβολικὰ καὶ μὲ σύνθημα, «ναὶ στὴν Ὁμόνοια, ὄχι στὴν διχόνοια», ἐνῶ ἡ ἀνοδικὴ πορεία συνεχίζεται, ἀκόμη καὶ στὶς δημοσκοπήσεις. Οἱ τρεῖς αὐτὲς μέρες προβλέπεται ὅτι θὰ ἐπηρεάσουν κυρίως τοὺς κατοίκους τῆς πρωτευούσης καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Β’ Ἀθηνῶν, ὅπου παρουσιάζονται οἱ περισσότεροι ἀναποφάσιστοι∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐμφανίζεται ἀρκετὰ ἀδύναμος στὸ ἄλλοτε πανίσχυρο φέουδό του, διότι τὰ φτωχὰ στρώματα ἔχουν ὑποστεῖ τὶς χειρότερες συνέπειες τῆς ἑπτάμηνης ἐξουσίας του, μὲ τὸν κλείσιμο τῶν τραπεζῶν καὶ τὶς οὐρὲς τῶν συνταξιούχων, ἀλλὰ καὶ τὴν διάσπαση τῆς ΛΑΕ, ποὺ ἔχει ἀπορροφήσει τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κομματικοῦ του μηχανισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει τὶς ρίζες του στοὺς παλιοὺς ἀριστερούς. Οἱ συγκεντρώσεις ἀποτελοῦν δεῖγμα τῶν τάσεων τῶν ψηφοφόρων, μὲ πολλὲς τὶς ἑρμηνεῖες.

Ἐργολαβίες μετὰ διαπλοκῆς

Οἱ ἐργολαβίες τῶν ἀνθρώπων τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὴν διαπλοκὴ ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια∙ ὁ παπποῦς ἐξασφάλισε τὴν ἑταιρεία του μὲ τὸν κόθορνο περιφερειάχη τῆς Πελοποννήσου, ἐνῶ καὶ συγγενεῖς τοῦ προέδρου του ἔχουν ὑπογράψει ἄλλες ἐργολαβίες. Δηλαδή, στὴν περίοδο τῆς ἀπολύτου πιστωτικῆς ἐλλείψεως, οἱ στενοὶ φίλοι τοῦ τέως πρωθυπουργοῦ τακτοποιοῦσαν τὶς ὑποθέσεις τους, παραβιάζοντας ὅλους τοὺς νόμους∙ ὁ παπποῦς ἀναμένει πλέον τὴν δίωξη τῶν εἰσαγγελέων, διότι παραβίασε τὸν νόμο περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν, ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει ρητὰ τοῦ νὰ μετέχει ὑπουργὸς σὲ ἑταιρεία μὲ δοσοληψίες μὲ τὸ δημόσιο. Κόλαφος ἀποβαίνουν οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, τρεῖς μόνο μέρες πρὶν τὴν κάλπη∙ καὶ ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλες λένε οἱ κακὲς γλῶσσες.

Ὑποτονικὸς Ναπολεοντίσκος

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀραίωσε ἀρκετὰ τὶς δημόσιες ἐμφανίσεις του, μετὰ τὴν ἀποτυχία του στὴν τηλεοπτικὴ ἀναμέτρηση∙ περιορίζεται πλέον στὶς προγραμματισμένες μόνο ἐκδηλώσεις καὶ ἀποφεύγει τὴν ζωντανὴ ἐπικοινωνία μὲ ὁποιασδήποτε μορφῆς μέσο… Οἱ νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅλες σταθερὸ καὶ αὐξανόμενο προβάδισμα τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὅταν τὴν τελευταία ἑβδομάδα τοῦ Ἰανουαρίου βρίσκοταν 10% μπροστά∙ πάρθιο βέλος στὴν Κουμουνδούρου θεωρεῖται ἡ ἐγγραφὴ τῶν παιδιῶν του σὲ ἰδιωτικὸ σχολεῖο μὲ 16000 εὐρὼ δίδακτρα, ὅταν ὑπάρχουν ἑκατοντάδες σχολεῖα ποὺ δὲν ἄνοιξαν, λόγῳ ἐλλείψεως δασκάλων, καὶ ὁ ΦΠΑ στὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση αὐξήθηκε σὲ 23%, ἐνῶ δὲν ἀπάντησαν ἀκόμη γιὰ τὶς σχέσεις του μὲ ἀνθρώπους τῆς λίστας Λαγκάρντ, καὶ οἱ ἐργολαβίες ὑπουργῶν ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια.

Σωκράτης δὲ ὁ φιλόσοφος

Ὁ Θηραμένης διαφωνοῦσε μὲ τὰ ἀπάνθρωπα μέτρα τῶν ἄλλων τριάκοντα τυράννων καὶ ὁ Κριτίας συγκάλεσε ἐκκλησία τοῦ δήμου∙ ἐκεῖ ἀπολογούμενος κέρδισε τὸ λαό, ὁπότε ὁ Κριτίας ἔστειλε τοὺς ὑπηρέτες του νὰ τὸν συλλάβουν. «Ὁ δὲ φθάσας ἀνεπήδησε μὲν πρὸς τὴν βουλαίαν Ἑστίαν, ἔφησε δὲ πρὸς τοὺς θεοὺς καταφεύγειν»∙ αὐτὸς ἀναπήδησε στὸ βωμὸ τῆς βουλαίας Ἑστίας, καὶ εἶπε ὅτι προσφεύγει στοὺς θεούς. «Παρελθόντων δὲ τῶν ὑπηρετῶν καὶ ἀποσπώντων αὐτόν, ὁ μὲν Θηραμένης ἔφερε γενναίως τὴν ἀτυχίαν, ἅτε καὶ φιλοσοφίας μετεσχηκὼς παρὰ Σωκράτει, τὸ δὲ πλῆθος ἠλέει αὐτὸν δυστυχοῦντα»∙ ὅταν ἔφθασαν οἱ ὑπηρέτες καὶ τὸν ἀποσποῦσαν, ὁ Θηραμένης ἀντέδρασε μὲ γενναιότητα, διότι εἶχε μαθητεύσει στὸν Σωκράτη, ἐνῶ τὸ πλῆθος τὸν συμπονοῦσε. «Σωκράτης δὲ ὁ φιλόσοφος καὶ δύο τριῶν οἰκείων προσδρμόντες ἐνεχείρουν κωλύειν τοὺς ὑπηρέτας»∙ ἀλλὰ ὁ Σωκράτης ὁ φιλόσοφος καὶ δυὸ τρεῖς φίλοι του ἐπιχείρησαν παρεμποδίσαι τοὺς ὑπηρέτες.

Πρσφυγικό, Εὐρωσυμβούλιο

Ἡ σύγκληση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα γιὰ τὸ προσφυγικὸ ἀνακοινώνεται σήμερα, διότι οἱ διαφωνίες μεταξὺ τῶν ἑταίρων ἔχουν φθάσει στὸ ἀπροχώρητο∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐπιμένουν στὴν τήρηση τῶν θεσμικῶν ὑποχρεώσεων ἀπὸ ὅλους καὶ στὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀξίων στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ἡ Εὐρώπη δίδει τὶς δυσκολώτερες ἐξετάσεις της πλέον, διότι ἀφορᾶ τὴν ἱστορία της καὶ τὸ μέλλον της∙ θὰ ταυτιστεῖ μὲ τὶς ὑψηλὲς ἀξίες τῶν μεγάλων της ἀγώνων γιὰ τὴν δημοκρατία καὶ τὴν κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη, ἢ θὰ ἐκπέσει στὴν λογικὴ τῶν διαχωρισμῶν καὶ τῶν ἀποκλεισμῶν ἀπ’ τὴν κοινωνικὴ ἀνάμιξη τῶν λαῶν; Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι οἱ ἀτλαντικῆς ἀποκλίσεως, Βρεταννοὶ καὶ Δανοί, συμπλέουν μὲ τοὺς Ἀνατολικοευρωπαίους πρώην κομμουνιστές∙ φαίνεται δηλαδή, ὅτι ὁ ἀκραῖος καπιταλισμὸς καὶ ὁ γνήσιος κομμουνισμὸς ταυτίζονται στὴν μονομερῆ καὶ μονοσήμαντη λογική τους, ὡς ἐκφραστὲς τῆς ἐσχατολογικῆς ἀντιλήψεως στὴν ἐποχή μας.

Ἀνησυχίες Διεθνοῦς Τραπέζης

Ἡ Διεθνὴς Τράπεζα ἐξέφρασε τὶς ἀνησυχίες της γιὰ τὴν ἐνδεχόμενη αὔξηση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο, διότι προβλέπει ὅτι θὰ προκαλέσει σοβαρὴ ἐπιδείνωση στὴν παγκόσμια οἰκονομία∙ σήμερα ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ληφθεῖ ἡ ἀπόφαση τῆς Τζάνετ Γιέλεν γιὰ τὸ θέμα, διότι ἐπὶ τριετία περίπου ἡ FED διατηρεῖ τὰ ἐπιτόκιά της σχεδὸν στὸ μηδέν, ὡς μέσο γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν ἐσωτερικὴ ἀγορὰ καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀναπτύξεως τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅμως, ἀντιμετωπίζει προβλήματα στὴν διάθεση τῶν κρατικῶν ὁμολόγων της, ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἑλκυστικὰ γιὰ τοὺς ἐπενδυτὲς καὶ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ὑφίσταται τὴν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τους στὸ δεκαπλάσιο σχεδὸν τῶν γερμανικῶν, ὡς μέσο προσελκύσεως τῶν ἀγοραστῶν∙ ταυτοχρόνως ἡ Κίνα ἔχει ἀρχίσει τὴν σταδιακὴ ἐκποίηση τῶν ἀμερικανικῶν ὁμολόγων καὶ γιὰ πολιτικοὺς λόγους… Ἔτσι καθίσταται ἀναγκαία ἡ ἄνοδος τῶν ἐπιτοκίων γιὰ προσέγγιση κεφαλαίων.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπέστραψαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ ἀπὸ διήμερο ἀνάμικτων διακυμάνσεων, λόγῳ τῶν εἰδήσεων, ὅτι ἡ Κίνα ἐπιταχύνει τὴν ἀπελευθέρωση τῆς κεφαλαιαγορᾶς της∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2240 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 135,3450 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1019,75, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 48,31. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τὴν Τρίτη διαμορφώνει συνθῆκες γιὰ συζήτηση τῶν διεθνῶν καὶ διμερῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ θὰ θέσει πάλι, ὅπως ἀναμένεται, τὸ πρόβλημα τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τῆς συμμετοχῆς καὶ τοῦ ρεμίνμπι στὸ κάνιστρο τῶν εἰδικῶν τραβηκτικῶν δικαιωμάτων∙ σὲ ἀμφότερα ὅμως ἀντιδρᾶ ἡ Οὐάσιγκτον, παρὰ τὶς ρητὲς ὑποσχέσεις της. Ἀπ’ τὴν πλευρά του ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα θὰ ζητήσει τὴν ἀναστολὴ τῆς ἐκποιήσεως ὁμολόγων τῆς Ἀμερικῆς, ἐνῶ ἀκόμη ἔχει στὸ χαρτοφυλάκιό της τὰ περισσότερα παγκοσμίως∙ πάντως φαίνεται ἀρκετὰ ἀμφίβολη ἡ συμφωνία στὰ προβλήματα αὐτά.

Κίνα, ἀπελευθέρωση ἀγορᾶς

Τὴν ἄμεση ἀπελευθέρωση τῆς ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς ζήτησε ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ὡς ἀπάντηση στὴν πρόσφατη χρηματιστηριακὴ κρίση καὶ μέσο γιὰ τὴν ἀναδιάρθρωση τῆς οἰκονομίας της∙ τὸ Πεκῖνο ἀποδεσμεύει τὴν κεφαλαιαγορὰ ἀπ’ τοὺς ὑποχρεωτικοὺς ἐλέγχους καὶ καθιστᾶ τὸ ρεμίνμπι μετατρέψιμο καὶ ἀποθεματικὸ νόμισμα γιὰ ὀλόκληρο τὸν κόσμο. Ἡ στροφὴ πρὸς τὸν τομέα τῶν ὑπηρεσιῶν συνεπάγεται τὴν ἐγκατάλειψη τῆς ἀκράτου ἐκβιομηχανοποιήσεως καὶ τῶν ἐπιχειρησιακῶν δραστηριοτήτων στὴν χώρα, μαζὶ μὲ τὴν πολιτικὴ ἀντιτωπίσεως τῆς μολύνσεως τῆς ἀτμόσφαιρας∙ στὶς ἀνατολικὲς ἀναπτυγμένες ἐπαρχίες ἡ μόλυνση εἶναι ἀφόρητη, ὅταν δὲν φυσοῦν ἄνεμοι ἀπ’ τὶς ἐρήμους τῆς Μογγολίας καὶ τὴν Σιβηρία. Ἤδη ἔχει ψηφισθεῖ ἡ οἰκολογικὴ νομοθεσία, ἀλλὰ ἡ ἐφαρμογή της προσκρούει στὶς ἀντιδράσεις τῶν ἐπιχειρήσεων∙ οἱ συγκρούσεις προβλέπονται σκληρὲς καὶ ἐπώδυνες.

Ἀλλαγὴ δρόμων προσφύγων

Οἱ πρόσφυγες ἀλλάζουν πλέον δρόμο, στὴν Τουρκία πρὸς τὰ σύνορα τοῦ Ἔβρου, διότι εἶναι ἔντονη ἡ κατακραυγὴ ὅτι ἐπιτρέπει ἢ ἀνέχεται τὴν χρήση σαπιοκάραβων στὸ Αἰγαῖο, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν θάνατο πολλῶν ἐξ αὐτῶν∙ στὴν Σερβία, βαδίζουν πλέον πρὸς τὴν Κροατία, ἐπειδὴ ἔκλεισε τὰ σύνορά της ἡ Οὐγγαρία. Οἱ Κροάτες τοὺς δὲχονται καὶ ἀμέσως τοὺς προωθοῦν πρὸς τὴν Αὐστρία καὶ τὴν Σλοβενία, μὲ τελικὸ προορισμὸ τὴν Γερμανία∙ ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ εὐνοεῖ κάπως τὴν προώθησή τους, ἀλλὰ δὲν λύει τὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο εἶναι ὁ πόλεμος στὴν Συρία καὶ ἡ ἀδυναμία τῶν μεγάλων γιὰ συνεργασία στὴν ἐπίλυσή του. Ἡ Τουρκία λαμβάνει κάποια μέτρα στὶς ἀκτές της, ἀλλὰ ὄχι τόσο ἀποτελεσματικά, διότι δείχνει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἐλέγξει τὴν κατάσταση.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.