Ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία ἀποδεικνύεται τὸ δυσκολώτερο ἔργο τῆς κυβερνήσεως καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει ἀναφέρει λέξη ὁ πρωθυπουργὸς στὸ πρῶτο Ὑπουργικὸ Συμβούλιο∙ ἐὰν δὲν ἀποκατασταθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη, ὥστε οἱ γιαγιάδες νὰ δώσουν κάποια ἀπ’ τὸ ἀπόθεμά τους στὰ ἐγγόνια τους καὶ οἱ μεγάλοι νὰ τὰ φέρουν πίσω ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό, δὲν ἔρχεται ἀνάκαμψη, οὔτε ξένες ἐπενδύσεις. Ἡ κυβέρνηση θεωρεῖ λεπτομέρεια τὴν ἐμπιστοσύνη ἢ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν τὴν γνωρίζει ὡς προϋπόθεση τῆς οἰκονομικῆς ἀναθερμάνσεως, ὁπότε ἡ παγωμάρα στὴν ἀγορὰ παρατείνεται καὶ ἡ ἀπόδοση τῶν φορολογικῶν μέτρων εἶναι ἀδύνατη καὶ ὁ φαῦλος κύκλος τῆς κρίσεως βαθαίνει, μὲ προεκτάσεις στὴν πολιτικὴ ἀστάθεια∙ τὰ ἐπισημαίνουν αὐτὰ οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀλλὰ δὲν καταγράφονται στὴν κυβέρνηση. Περὶ ἄλλα τυρβάζουν…

Νέες ὑπόγειες διαδρομὲς

Οἱ ὑπόγειες πολιτικὲς διαδρομὲς κρίνονται τὶς ἑπόμενες μέρες στὴν Βουλή, στὶς ψηφοφορίες γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὰ φορολογικὰ μέτρα∙ οἱ σχέσεις τοῦ Μαξίμου μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ δὲν εἶναι ἐπιφανειακή, ὅπως ἀφήνουν νὰ φανεῖ, ἀλλὰ ἔχει βαθύτερες ρίζες καὶ προεκτάσεις στὸ λουλουδοπόλεμο, ὅπως ἐπὶ πρώτου σοσιαλισμοῦ στὰ ρεμπετάδικα. Τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στὴν κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία, ὅταν οἱ 53 ἐμφανίζονται διατεθειμένοι νὰ καταψηφίσουν τὴν φοροκαταιγίδα καὶ τὶς μεταρρυθμίσεις, ὅπως ἔκανε πρὸ τριμήνου ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα∙ τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα, εἶναι ἐπαρκὴς ἡ στήριξη τοῦ Λεβέντη σὲ ἀντιστάθμισμα, καὶ αὐτὸ κοινοβουλευτικά, διότι δὲν εἶναι δεδομένο ὅτι ἡ ἀντιπολίτευση θὰ ψηφίσει τὸν πρόεδρο τῆς Βουλῆς. Πολιτικὰ εἶναι σοβαρώτερο, διότι ὁ Ναπολεοντίσκος θὰ βρεθεῖ βαρειὰ πληγωμένος, χωρὶς τὶς δυνατότητες τῶν προηγουμένων παιχνιδιῶν του∙ ἡ ἐλπίδα ἐναποτίθεται στὴν ἀμερικανικὴ στήριξη, ἀλλὰ αὐτὴ δὲν φαίνεται ἐπαρκὴς ὡς ἀντιστάθμισμα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνοχλήσεως γιὰ τὴν ρατσιτικὴ ἀπόκλιση.

Φοροκαταιγίδα χωρὶς τέλος

Ἡ φοροκαταιγίδα ἔρχεται χωρὶς ἔλεος γιὰ ὅλους, συνταξιούχους, ἀνέργους καὶ μισθωτούς∙ σύνταξη 1500 εὐρὼ θεωρεῖται ὑψηλὴ καὶ ὑφίστανται αὐξήσεις, ποτά, τσιγάρα, καύσιμα φορολογοῦνται κι ἄλλο, οἱ ἀγρότες πληρώνουν γιὰ τὴν ψῆφο τους καὶ οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες ἐπίσης∙ καμμία τάξη δὲν ἐξαιρεῖται, καθὼς ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ αὐξήσει τὰ ἔσοδα κατὰ 3,6 δις εὐρὼ γιὰ νὰ καλύψει τὰ ἀσφαλιστικὰ ἐλλείμματα. Τὸ κουαρτέτο πιάνει ἀπὸ σήμερα δουλειά, ὅπως καὶ οἱ ἐλεγκτὲς κατὰ ὑπουργεῖο, ὁπότε δυσκολεύονται πολὺ οἱ δυνατότητες παρασπονδίας τῶν ὑπουργῶν∙ ὁ Ὀκτώβριος γίνεται ὁ χειρότερος μήνας γιὰ τὸν φορολογούμενο καὶ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἀναβάλλονται στὸ ἄγνωστο μέλλον, ἐνῶ ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν δὲν ἀναμένεται, στὴν καλύτερη περίπτωση, πρὶν ἀπ’ τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ἐὰν ὅλα πᾶνε καλὰ καὶ δὲν ἔχουμε πολιτικὲς περιπέτειες. Ἡ ἀστάθεια ἐγκαθίσταται μονίμωςστὴν χώρα, ἐκτὸς κι ἂν ὁδηγηθοῦμε σὲ μεταβατικὴ κυβέρνηση.

Παρίας στὸ Εὐρωσυμβούλιο

Ἡ ὑπόθεση τῶν ρατσιστικῶν καὶ ἀντισιμιτικῶν δηλώσεων τοῦ παραιτηθέντος ἀκροδεξιοῦ ὑφυπουργοῦ εἶχε ἄμεσο ἀντίκτυπο στοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες∙ στὸ Εὐρωσυμβούλιο κανένας σχεδὸν δὲν συνεχάρη τὸν Ναπολεοντίσκο γιὰ τὴν ἐκλογική του νίκη, ἐνῶ τὸν ἀπέφευγε καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, παρὰ τὸ θερμὸ τηλεφώνημα τῆς προηγουμένης∙ ὅταν μάλιστα πληροφορήθηκαν οἱ κυβερνήσεις τους γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ ὑφυπουργοῦ στὸν ἀρχιβασανιστὴ τῆς ΕΑΤ-ΕΣΑ ἐξεπλάγησαν ἀκόμη περισσότερο, οἱ σχέσεις τους εἶναι βαθύτερες, λένε. Τὸ κερασάκι στὴν τούρτα ἔφερε ἡ Περιστέρα ἡ ὁποία διδάσκει πλέον στὸ Πολυτεχνεῖο Δυτικῆς Μακεδονίας, χωρὶς κἂν διδακτορικό, πλὴν τοῦ ἐφοδίου τῆς συζύγου τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ φυσικὰ προστίθεται καὶ τὸ ἐπίτευγμά της τῆς ἐκδιώξεως ἀπ’ τὴν Χὶλλ τῆς κόρης τοῦ φωτογράφου.

Ἀνακεφαλαιοποίηση τραπεζῶν

Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν εἶναι τὸ δυσκολώτερο ἔργο τῆς κυβερνήσεως, διότι ἀπ’ αὐτὴν ἐξαρτᾶται ἡ ἀναθέρμανση τῆς ἀγορᾶς∙ οἱ ἑταῖροι ἐξαρτοῦν τὴν ἄντληση τῶν 25 δις εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση ἀπ’ τὴν ταχύτητα τῆς προωθήσεως τῶν μεταρρυθμίσεων, τῆς δημοσιονομικῆς ἐξυγιάνσεως καὶ τῶν ἀποκρατικοποιήσεων. Ἀλλὰ τὰ βήματα αὐτὰ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολα, ἂν καὶ καταφθάνουν οἱ ἐλεγκτὲς τοῦ κουαρτέτου καὶ ἀρχίζουν τὸ ξεσκόνισμα τῶν λογαριασμῶν∙ ἡ κυβέρνηση κάθε ἄλλο παρὰ ἕτοιμη εἶναι, διότι ναὶ μὲν οἱ οἰκονομικοὶ ὑπουργοὶ δουλεύουν, ὅπως φαίνεται συστηματικά, ἀλλὰ οἱ ἄλλοι, κάθε ἄλλο παρὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀξιολόγηση. Γνωρίζουν ἄλλωστε, ὅτι ἡ ψήφιση τῶν μέτρων στὴ Βουλὴ εἶναι πολὺ δύσκολη∙ οἱ 53 ὀργανώνονται γιὰ καταψήφιση.

Κατελάβετο τὴν Μουνυχίαν

Οἱ τριάκοντα στρατοπέδευσαν στὶς Ἀχαρνὲς μὲ τοὺς μισθοφόρους τους, ἐνῶ ἔστειλαν στὴν Σπάρτη πρέσβεις γιὰ βοήθεια∙ εἶχαν δὲ ἐγκαταλείψει τὰς Ἀθήνας πάνω ἀπ’ τοὺς μισοὺς κατοίκους της, καταφεύγοντες πολλοὶ στὸν Θρασύβουλο. «Ὁ δὲ Θρασύβουλος τὴν ἱκανὴν φυλακὴ τοῦ χωρίου καταλιπων ἐξήγαγε τοὺς φυγάδας, ὄντας χιλίους διακοσίους»∙ ὁ δὲ Θρασύβουλος ἄφησε ἰσχυρὴ φυλακὴ στὴν Φυλὴ καὶ ἐπιτέθηκε μὲ τοὺς φυγάδες, ὄντας χιλίους διακοσίους. «Ἐπιθέμενος δὲ τῇ τῶν ἐναντίων παρεμβολῇ νυκτὸς ἀπροσδοκήτως καὶ συχνοὺς ἀποκτείνας, τοὺς ἄλλους διὰ τὸ παράδοξον ἐξέπληξε καὶ φυγεῖν εἰς Ἀθήνας ἠνάγκασε»∙ ἐπιτέθηκε στὸ στρατόπεδο τῶν ἀντιπάλων αἰφνιδίως νύκτα καὶ σκότωσε πολλούς, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἐξεπλάγησαν ἐπειδὴ δὲν τὸ ἀνέμεναν καὶ τοὺς ὑποχρέωσε καταφυγεῖν εἰς Ἀθήνας. «Μετὰ δὲ τὴν μάχην ὁ Θρασύβουλος εὐθὺς μὲν ὥρμησεν ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ καὶ κατελάβετο τὴν Μουνυχίαν»∙ ὁ δὲ Θρασύβουλος μετὰ τὴν μάχη ὥρμησε στὸν Πειραιᾶ καὶ κατέλαβε τὴν Μουνυχία.

Μεταρρυθμίσεις καὶ φόροι

Ἡ κυβέρνηση βρίσκεται πλέον μεταξὺ τῆς σφύρας τῶν πιέσεων τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ τὴν ταχύτατη ψήφιση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τῶν φορολογικῶν μέτρων, καὶ τοῦ ἄκμονος τῆς ἀπροθυμίας τῶν ὑπουργῶν καὶ τῶν ἀντιδράσεων τῶν βουλευτῶν∙ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη ἡ ψήφιση στὴν Βουλὴ τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα τῶν μέτρων, ἂνω τῶν 65, μὲ περικοπὲς συντάξεων καὶ νέες φορολογίες, ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός… Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐμφανίσθηκε αὐτοκρατορικὸς καὶ αὐστηρὸς στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, μὲ πολλοὺς νὰ τὸν χειροκρατοῦν –μοναδικὸ φαινόμενο παγκοσμίως-, ἀλλὰ ἤδη φθάνουν στοῦ Μαξίμου παράπονα τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου, ὅτι τὰ ὑπουργεῖα δὲν ἀνταποκρίνονται στὶς ἀπαιτήσεις τους∙ χωρὶς τὴν συνεργασία τῶν ἄλλων ὑπουργείων -45 τὸν ἀριθμό, ζωὴ νἄχουνε!- δὲν γίνεται ἀξιολόγηση καὶ ἄντληση τῆς δόσεως τὸν Ὀκτώβριο. Στοὺς πολιτικοὺς κύκλους βλέπουν ἀδιέξοδο χειρότερο ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ Θέρους∙ ὅλοι τὸ ἀναγνωρίζουν, ὅτι ἔρχονται ἀκόμη δυσκολώτερες μέρες καὶ δὲν εἶναι λύση πάλι δημοψήφισμα.

Πρὸς ἐπίλυση τοῦ Συριακοῦ

Ἡ διαδικασία πρὸς ἐπίλυση τοῦ Συριακοῦ ἔχει ἀρχίσει, καθὼς συναντῶνται Βλαδίμηρος Ποῦτιν καὶ Μπάρκα Ὀμπάμα στὴν Νέα Ὑόρκη∙ ταυτοχρόνως μεταδόθηκε συνέντευξη τοῦ Ρώσου προέδρου σὲ ἀμερικανικὸ κανάλι, στὴν ὁποία καταγγέλλει, ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει στηρίξει τὸ χαλιφάτο, διότι ὅλοι οἱ Ἰσλαμιστὲς ποὺ ἔχει ἐκπαιδεύσει καὶ χρηματοδοτήσει ἔχουν περάσει μὲ τὸ μέρος του καὶ μόνο ὁ Μπασὲρ Ἀσσὰντ ἀγωνίζεται ἐναντίον του. Ἤδη Γερμανία, Βρεταννία καὶ Γαλλία ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὴν συμμετοχὴ τῆς Δαμασκοῦ στὸν διάλογο∙ στὴ συνάντηση θὰ συζητηθοῦν ὅλα τὰ διεθνῆ προβλήματα, μὲ πρῶτα τὴν Συρία καὶ τὴν Οὐκρανία. Μετὰ ἕνα ἔτος σκληρῶν ἀντεγκλήσεων καὶ ψυχροπολεμικῶν ἐνεργειῶν οἱ δύο μεγάλοι ἀποκαθιστοῦν τὸν διάλογο μεταξύ τους, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποκλιμάκωση τῆς διεθνοῦς ἐντάσεως∙ τὸ Κρεμλίνο ἔχει τὸν πρῶτο λόγο, καθὼς διατηρεῖ σοβαρὴ στρατιωτικὴ παρουσία στὴν Συρία καὶ εἶναι ἕτοιμο γιὰ ἐπιθέσεις, μὲ τὸ ὅποιο κόστος, κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν.

Κίνα, μαζικὴ βήθεια φτωχῶν

Τὴν χορήγηση δύο δις δολλαρίων βοήθεια πρὸς τὶς φτωχὲς χῶρες ἐξήγγειλε ὁ Κινέζος πρόεδρος στὴν ὁμιλία του στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, ἐνῶ δεσμεύθηκε γιὰ πρόσθετα μέτρα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἔχει ἐντυπωσιάσει κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καθὼς ἐπέμεινε στὴν ἀνάγκη συνεργασίας τῶν χωρῶν τους, γιὰ τὸ καλὸ τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας καὶ τῆς εἰρήνης. Ἰδιαίτερη βαρύτητα δίδει στὴν συνεργασία Νότου μὲ Νότο, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάπτυξη τῶν φτωχῶν χωρῶν καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ διαλόγου γιὰ τὰ διεθνῆ προβλήματα∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἐμφανίσθηκε διαλλακτικὸς καὶ συνεργάσιμος μὲ τὸν Κινέζο πρόεδρο, ἐνῶ στὴν Νέα Ὑόρκη θὰ γίνουν σήμερα πολλὲς διεθνεῖς συναντήσεις, καθὼς εἶναι παρόντες πολλοὶ ἡγέτες. Ὁ πρόεδρος θὰ παραθέσει σήμερα ἐπίσημο δεῖπνο πρὸς τιμὴν τῶν ξένων ἡγετῶν καὶ θὰ χαιρετήσει διὰ χειραψιᾶς τοὺς περισσότερους, ὡς πράξη διευρύνσεως τῆς ἐπιρροῆς του στοὺς μικρούς.

Ναπολεοντίσκος, χαμένος καὶ τρομοκρατημένος

Στὸ πρῶτο του Ὑπουργικὸ Συμβούλιο ἐμφανίσθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος χαμένος καὶ τρομοκρατημένος∙ γνωρίζει πλέον ἄριστα τὴν κατάσταση τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση τοῦ κόσμου, ὅπως καὶ ὅτι ἡ ἐκλογική του νίκη ἦταν χειρότερη καὶ ἀπὸ πύρρειος, δηλαδὴ ψῆφος ἀνοχῆς τὸ καλύτερο, ἀλλὰ καὶ κινδύνους ἀμέσου ἀνατροπῆς του στὴν πρώτη ψηφοφορία στὴν Βουλή, χωρὶς τὶς δυνατότητες διεξόδου σὲ δημοψήφισμα καὶ ἐκλογὲς πιά, παρὰ σὲ μεταβατικὴ κυβέρνηση. Οἱ ἀπειλὲς πρὸς τοὺς ὑπουργοὺς καὶ ὁ προσωπικὸς τόνος τῆς ἐκφράσεως, δὲν φάνηκαν νὰ φοβίζουν κανέναν, διότι ὅλοι τους σχεδόν, καὶ περισσότερο ὅσοι ἔχουν τὴν εὐθύνη τῶν καίριων ὑπουργείων γιὰ μεταρρυθμίσεις καὶ ἀποκρατικοποιήσεις, ἄλλες ἐντολὲς δίδουν στοὺς ὑφισταμένους τους, ἐνῶ τὸ κουαρτέτο καταπλέει πάνοπλο καὶ ἀπαιτητικό, μὲ τοὺς ἐλεγκτὲς κατὰ ὑπουργεῖο∙ ἐπανερχώμεθα σὲ συνθῆκες διεθνοῦς οἰκονομικοῦ ἐλέγχου τοῦ τέλους τοῦ δεκάτου ἐνάτου αὶῶνος. Τὸ ἀδιέξοδο εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν καὶ ἡ ἀποτροπή του ἐξαρτᾶται ἀπὸ δύο παράγοντες καὶ μόνο, ἀπ’ τὴν ταχύτατη ἀνταπόκριση τῆς κυβερνήσεως στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ στὰ φορολογικὰ μέτρα καὶ ἀπ’ τὴν ἀπουσία ἐσωκομματικῶν ἀντιδράσεων∙ πολὺ δύσκολα ἀμφότερα, διότι ἡ ραθυμία καὶ ἡ νωθρότης εἶναι στὴ φύση τῶν ἀριστερῶν ὑπουργῶν, ἐνῶ οἱ ἀπειλὲς τῶν συντεχνιακῶν παραγόντων παραμένουν πανίσχυρες στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἢ σὲ ὅ,τι ἀπόμεινε ἀπ’ αὐτόν.

Ἡ κυβέρνηση βρίσκεται σήμερα σὲ πιὸ ἀδύναμη θέση ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Ἰουνίου καὶ πολὺ περισσότερο τοῦ Ἰανουαρίου∙ τότε δὲν εἴχαμε τὸ τρίτο μνημόνιο καὶ ἡ ἀποτυχία τῶν διαπραγματεύσεων σήμαινε ἀποβολὴ τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, μὲ ὅλες τὶς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνέπειες γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία καὶ πολιτικὴ ζωή. Τώρα δὲν ὑπάρχει ἀπειλὴ ἐξόδου, παρὰ τὸ ἐνδεχόμενο χρεωκοπίας ἐντὸς τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς∙ πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ ἔλεγχος τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν μας θὰ εἶναι ἀκόμη πιὸ αὐστηρός. Ἄλλωστε ἀπὸ ἕναν ἐλεγκτή, τὸν εὐγενέστατο Χὸρστ Ραϊχενμπάχ, ἔχουμε τώρα ἀπὸ ἕναν κατὰ ὑπουργεῖο∙ καταφθάνουν αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα οἱ ἐλεγκτὲς καὶ τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν καὶ παρασπονδιῶν τῶν ὑπουργῶν ἐκμηδενίζονται. Αὐτοὶ ἄλλωστε εἶναι ἡ μοναδική μας ἐλπίδα, νὰ μὴν ὁδηγηθοῦμε σὲ χρεωκοπία, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι αἴρονται καὶ οἱ δυσκολίες στὴ Βουλή∙ ἐκεῖ καλεῖται νὰ δώσει τὴν μεγάλη μάχη ὁ πρωθυπουργός, διότι οἱ 53 ἐμφανίζονται πολὺ πιὸ ὀργανωμένοι καὶ ἀποφασισμένοι ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα, ἀλλὰ καὶ μὲ διεθνεῖς διασυνδέσεις, ὅπως διαπιστώνει ὅποιος ξεφυλλίζει τὸν ἔγκυρο ξένο τύπο. Οἱ ἐξαρτήσεις, ἀπ’ τὴν ἄλλη, τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπ’ τὴν ἀκροδεξιὰ ἀποδεικνύονται πολὺ βαθύτερες ἀπὸ ὅσες φαίνονταν∙ ἀποδεικνύεται, μὲ τὶς ἐπισκέψεις στὸν ἀρχιβασανιστὴ τῆς χούντας, ὅτι τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα τῆς ἀριστερῆς κυβερνήσεως μὲ τὶς προεκτάσεις τῶν συνταγματαρχῶν εἶναι ἐν λειτουργίᾳ.

Οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι τώρα ἄριστα ἐνημερωμένοι γιὰ τὰ ἑλληνικὰ πράγματα∙ ἔχουν διασφαλίσει τὴν παραμονὴ τῆς χώρας μας στὴν Εὐρωζώνη, ἔστω καὶ ὑπὸ χρεωκοπία -ἀλλὰ τότε καλύτερα διαχειρίσιμη ἀπὸ αὐτούς-, ὁπότε καὶ τὸν πολιτικὸ ἀντίκτυπο τῆς ἀποβολῆς μας, καὶ ἔχουν πλήρη ἄνεση κινήσεων, ἐνῶ δὲν εἶχαν στὴν κυβέρνηση τοῦ ἑπταμήνου. Ἔτσι εἶναι ἀπόλυτοι στὴν τακτική τους καὶ στὴν μοναδικὴ πολιτικὴ διεξόδου γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ ἔχουν μελετήσει ἀκόμη καὶ τὴν πιθανότητα καταψηφίσεως τῶν πρώτων μέτρων ἀπ’ τὴν Βουλή, κάτι ποὺ συζητεῖται εὐρύτατα στοὺς σοβαροὺς πολιτικοὺς κύκλους. Ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν περίπτωση αὐτὴ χάνει ὅλα τὰ ὅπλα του, καθὼς οὔτε δημοψήφισμα οὔτε ἐκλογὲς μπορεῖ νὰ κάνει πάλι, τελείωσε αὐτὸ τὸ παραμύθι! ὑποχρεωτικὰ παρατεῖται καὶ ἀναζητεῖται ἄλλη κυβέρνηση ἀπ’ τὴν παροῦσα Βουλή. Ὁ ἴδιος γκρέμισε ὅλες τὶς γέφυρες μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ κόμματα, καθὼς ἐμφανίσθηκε ὑπερόπτης καὶ ἀλαζὼν τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν καὶ προτίμησε τὴν ἀκροδεξιά, μὲ τὶς παραφυαδες της γνωστές∙ ἔτσι ὑποχρεωτικὰ ἀναζητεῖται ἄλλη κυβέρνηση, μεταβατικὴ πλέον μὲ κοινῶς ἀποδεκτὸ πρόσωπο, καὶ ἀφοῦ ἀποχωρήσουν ἀρκετοὶ ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ συστήσουν τὴν ὁμάδα τοῦ τρίτου κόμματος στὴν Βουλή. Ἐπανερχώμεθα στὴν λύση τοῦ Θέρους, ὅταν ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι πρότειναν μεταβατικὴ κυβέρνηση, γιὰ τὴν ψήφιση τῶν δύσκολων μέτρων καὶ ἐκλογὲς ἀργότερα, Χειμῶνα ἢ Ἄνοιξη.

Στὴν πολιτικὴ σκηνὴ ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ἀσφυκτικὰ ἀπομονωμένος, μὲ ἐλάχιστες ἢ καμμία δυνατότητα διαλόγου μὲ τὰ ἄλλα κόμματα∙ ἀπέδειξε ὅτι δὲν ἔχει ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα καὶ ὅτι ἡ πύρρειος νίκη τὸν κατατρέχει. Ἡ νέκρα τῆς ἀγορᾶς εἶναι ὁ χειρότερος ἐφιάλτης, διότι ἡ κίνησή της ἔχει πέσει χαμηλότερα κι ἀπ’ τὴν ἑπομένη τοῦ δημοψηφίσματος καὶ εἶναι Φθινόπωρο∙ οἱ δαπάνες τῶν νοικοκυριῶν εἶναι οἱ μεγαλύτερες τοῦ χρόνου, μὲ τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα, ἂν καὶ δὲν ἔχουν ἀνοίξει ὅλα ἀκόμη, τὶς προετοιμασίες γιὰ τὸν Χειμῶνα καὶ τὴν φοροκαταιγίδα στὸ κεφάλι τους. Ὁ τουρισμὸς ὑποχωρεῖ φυσιολογικὰ καὶ δὲν προσφέρει τὴν ἀνάσα τοῦ Θέρους, ἐνῶ οἱ προοπτικὲς γιὰ πλήρη ἐπαναλειτουργία τῶν τραπεζῶν ἀπομακρύνονται στὸ ἀπώτερο μέλλον∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι δὲν ἔχει κανένα σχέδιο, ἀφοῦ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο μίλησε γιὰ ἑξάμηνο καὶ ὄχι γιὰ τετραετία, οὔτε ἀνέφερε λέξη γιὰ πρόγραμμα ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας, ἀποκρατικοποιήσεων καὶ προσελκύσεως ἐπενδύσεων. Ἄφησε ἔτσι χωρὶς προοπτικὲς τὴν κυβέρνησή του καὶ τὸ χειρότερο δὲν προσέφερε ἔστω καὶ ψήγματα ἀποκαταστάσεως ἐμπιστοσύνης στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους∙ ἀποδεικνύεται ὅτι ἀκουσίως, ἀλλὰ γλῶσσα λανθάνουσα λέει τὴν ἀλήθεια, εἶπε ὅτι δὲν πιστεύει πὼς μπορεῖ νὰ φέρει τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν, Ἑλλήνων καὶ ξένων, στὴν κυβέρνησή του.

Ἡ διέξοδος ἀναγκαστικὰ περνάει ἀπ’ τὴν Βουλή, μὲ τὴν ἀνάδειξη μεταβατικῆς κυβερνήσεως∙ τὰ πρῶτα δείγματα τὰ εἴχαμε μὲ τὶς πρωτοβουλίες τῶν ὑπηρεσιακῶν ὑπουργῶν καὶ τὴν εὐθεῖα παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων στὸ θέμα τῶν μεταναστῶν. Ὁ μεγάλος χαμένος εἶναι πλέον ὁ κυβερνητικὸς συνασπισμός, ἐνῶ τὰ εὐρωπαϊκὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως διατηροῦν τὴν συνοχή τους∙ ἡ Νέα Δημοκρατία ἐκλέγει τὸν ἀρχηγό της σὲ ἕναν μῆνα καὶ ἴσως οἱ ἐξελίξεις, μὲ τὶς κρίσιμες ψηφοφορίες τῆς Βουλῆς, τὴν προλάβουν, ἀλλὰ παραμένει ὁ μόνος ἰσχυρὸς καὶ συμπαγὴς πολιτικὸς σχηματισμὸς τῆς χώρας. Ἡ ἀποχὴ τὴν κράτησε στὰ ἴδια ποσοστά της καὶ ὄχι ἡ ἄνοδος τοῦ ἀντιπάλου της, αὐτὸ ἔχει σημασία καὶ ὄχι ἡ δουλικὴ προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς∙ ἄλλωστε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ψήφου πρὸς τὸν ΣΥΡΙΖΑ εἶχε κίνητρο τὴν ἐλπίδα τῆς χρεωκοπίας τῆς χώρας καὶ τῆς διαγραφῆς τῶν χρεῶν ὅλων, ἐμπορευομένων καὶ ἀγροτῶν∙ εἶναι πολλὲς οἱ ἐνδείξεις κυνικῆς νοοτροπίας στὶς ἀστικὲς καὶ ἀγροτικὲς περιοχές, ἀλλὰ μᾶλλον παροδικές, σὲ σύγκριση μὲ τὴν λοιμικὴ τῶν μνημονίων καὶ τὴν λαίλαπα τοῦ βομβαρδισμοῦ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ὀργάνων τους. Οἱ διεθνεῖς συνθῆκες ἄλλωστε δὲν ἐπιτρέπουν ἄλλη ἀναταραχὴ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ὅπως περίμεναν οἱ ἀτλαντιστὲς τὴν μετατροπὴ τῆς Ἑλλάδος σὲ Λιβύη μέχρι τὴν Ἄνοιξη∙τώρα ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ζητάει τὴν συνεργασία τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν γιὰ τὴν Συρία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.