Ἀξιοθρήνητος καὶ ἄβουλος ὁ πρωθυπουργὸς

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Νέα Ὑόρκη ἔδειξε ὅτι εἶναι ἀξιοθρήνητος καὶ ἄβουλος, ὄχι μόνο διότι φάνηκε ὅτι δὲν γνώριζε τὸ ποιὰ εἶναι ἡ ἀποστολὴ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἔπαθε ἀλαλία καὶ δυσλεξία, γιὰ τὸ θέμα τῆς προσελκύσεως ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα∙ πῆγε στὴν ἡμερίδα τοῦ Ἱδρύματος Κλίντον, χωρὶς καμμία πρόταση γιὰ ἐπενδύσεις πρὸς τοὺς τόσους κεφαλαιούχους ποὺ παρακολουθοῦσαν μὲ ἐνδιαφέρον. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀπαιτοῦν καὶ προτιμοῦν συγκεκριμένα σχέδια, λεπτομερῆ καὶ ὅσο γίνεται πιὸ πειστικά, ὅπως καὶ σταθερὸ φορολογικὸ σύστημα, μαζὶ μὲ εἰλικρινῆ καὶ συνεπῆ ἐθνικὴ κυβέρνηση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν πρόσφερε τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτά, ἐκτὸς ἀπὸ γενικότητες γιὰ ἀναμετάδοση ἀπ’ τὴν ἐπιχώρια διαπλοκή. Διάλεξε ἔτσι τὸν καλύτερο τρόπο γιὰ νὰ δείξει ὅτι εἶναι περαστικός.

Ἐπικυρίαρχος ρόλος τῶν 53

Στὸν ἐπικυρίαρχο ρόλο τῆς ὁμάδος τῶν 53 καὶ στὴν ἀπειλή τους γιὰ καταψήφιση τῶν προαπαιτουμένων ὀφείλεται ἡ δειλία καὶ ἡ ἀβουλία τῆς κυβερνήσεως∙ ὁ πρωθυπουργὸς μπέρδεψε τὸν ΟΗΕ μὲ τὸ ΔΝΤ, ὅπως εὔστοχα κατήγγειλε ἡ Νέα Δημοκρατία, καὶ ἔθεσε τὸ ζήτημα τοῦ χρέους, ἀλλὰ καὶ παρέμεινε ἐνεὸς στὴν ἡμερίδα τοῦ Ἱδρύματος Κλίντον ὡς πρὸς τὶς εὐκαιρίες ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ὁ ὑπουργός του θέτει νέα ἐμπόδια στὶς Σκουριές. Τὸ κύριο πρόβλημα ἔχει δύο σκέλη, τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μνημονίου ἐντὸς τῶν πρώτων ἑβδομάδων τοῦ Ὀκτωβρίου καὶ τὴν ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων∙ σὲ ἀμφότερα ὁ Ναπολεοντίσκος, ὄχι μόνο δὲν ἔχει πρόγραμμα, ἀλλὰ τρέμει γιὰ τὴν ἀναμέτρηση ἐξ αἰτίας τους στὴν Βουλή. Οἱ ἐκπλήξεις εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν, καὶ ἴσως ἀρχίσουν στὴν ἐκλογή τοῦ προέδρου της∙ πολλὰ συζητοῦνται στοὺς πολιτικοὺς κύκλους ὅτι κυοφοροῦνται στὰ παρασκήνια.

Ἐπιβεβαίωση φοροκαταιγίδος

Ἡ κυβέρνηση ἐπιβεβαιώνει τὴν φοροκαταιγίδα καὶ τὴν ἰσοπέδωση τῶν πάντων πρὸς τὰ κάτω, ἀφοῦ μὲ χίλια εὐρὼ μηνιαίως θεωρεῖσαι πλέον πλούσιος∙ ἡ κατάρτιση τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀποβαίνει τὸ δυσκολώτερο πρόβλημα, διότι χωρὶς τὴν ὑποβολὴ στὸ κουαρτέτο τοῦ προσχεδίου του δὲν ὁλοκληρώνεται ἡ ἀξιολόγηση καὶ δὲν ἐγκρίνονται τὰ τρία δις εὐρώ. Οἱ οὐρὲς τοῦ μνημονίου, ὅπως εἶχε καταγγείλει ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης προεκλογικά, εἶναι τὸ κρίσιμο θέμα, φορολόγηση ἀγροτῶν, κατάργηση φοροαπαλλαγῶν, αὐξήσεις ἐμμέσων φόρων βρίσκονται στὸν κατάλογο τῶν πρώτων νομοσχεδίων, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τοὺς 53 ἀντίθετους∙ ἡ ἐξασφάλιση τῆς πλειοψηφίας μᾶλλον θεωρεῖται ἀρκετὰ δύσκολη μέχρις ἀδύνατη, ἐνῶ ἄρχισαν καὶ οἱ ἀντιδράσεις στοὺς συντεχνιακοὺς οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων ἔχουν ἐγκαταλείψει ἤδη τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ μποροῦν καὶ κινητοποιοῦν τοὺς δικούς τους. Δὲν ἔχει περίοδο χάριτος ὁ Ναπολεοντίσκος, ἂς μὴν τὸ ξεχνάει αὐτό∙ ἡ παρατεινόμενη νέκρα τῆς ἀγορᾶς εἶναι τὸ χειρότερο προμήνυμα.

Ἀντιευρωπαϊστὴς στὸν ΟΗΕ

Ὡς ἀντιευρωπαϊστὴς ἐμφανίσθηκε στὴν ὁμιλία του στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ ὁ Ναπολεοντίσκος∙ ἑστίασε τὴν προσοχή του στὴ διαγραφὴ τοῦ χρέους καὶ ἐπιτέθηκε λάβρος κατὰ τῆς Γερμανίας, ἐπικαλούμενος τὴν διαγραφὴ τοῦ δικοῦ της χρέους μεταπολεμικά, ἐνῶ συμμετεῖχε καὶ σὲ ἐκδηλώσεις τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, τὶς ὁποῖες πρόβαλε ὡς μεγάλη ἐπιτυχία. Τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο τὸν συνάντησε μᾶλλον γιὰ ἁπλὴ χειραψιὰ στὴν δεξίωση πρὸς τιμὴν ὅλων τῶν ἡγετῶν, παρὰ συναντήθηκε μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν∙ ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση τῆς χώρας ἐπιτείνεται, ἐνῶ καταφθάνει τὸ κουαρτέτο καὶ ἡ αὐστηρὴ ἀξιολόγηση ἀρχίζει. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους δὲν τὸν ἐνδιαφέρει σχεδὸν καθόλου∙ τὰ ἀτλαντικὰ συμφέροντα ὑπηρετεῖ στὴν Ἀμερική, ὄχι τὰ ἑλληνικά.

Ἀντιθρησκευτικὴ προπαγάνδα

Ἡ κυβέρνηση ἀμέσως μετὰ τὴν ὁρκωμοσία της ἄρχισε τὴν ἀντιθρησκευτική της προπαγάνδα, μὲ δήλωση τῆς ὑφυπουργοῦ Παιδείας ὅτι μὲ ἁπλῆ δήλωσή τους οἱ μαθητὲς μποροῦν νὰ ἀρνηθοῦν τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν∙ ἀντέδρασε ἔντονα ὀ Ἀρχιεπίσκοπος, γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἐννεάμηνο, καὶ μᾶλλον ὑποχώρησε. Ἡ ὑφυπουργὸς ἐπικαλέσθηκε ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, ἀλλὰ ἀποδείχθηκε ὅτι δὲν τὴν εἶχε διαβάσει∙ ἡ ἀπόφαση λέει, ὅτι δὲν εἶναι ἀντισυνταγματικὴ ἡ ὑποχρεωτικὴ γραπτὴ δήλωση γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὸ μάθημα καὶ ὄχι ὅτι εἶναι ἀντισυνταγματική. Μένουν προσηλωμένοι στὶς ὁλοκληρωτικὲς θεωρίες τους∙ «ἡ θρησκεία εἶναι ὄπιο τοῦ λαοῦ», ἀλλὰ ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἰδεολογία εἶναι βαρὺ ναρκωτικό. Τὰ ἀγνοοῦν αὐτά, διάγουν μακαρίως στὸν προπερασμένο αἰῶνα.

Οἱ τύραννοι τοῖς πλήθεσιν

Μετὰ τὴν νίκη του κατὰ τῶν τριάκοντα στὶς Ἀχαρνὲς ὁ Θρασύβουλος κατέλαβε τὴν Μουνυχία στὸν Πειραιᾶ μὲ 1200 ἄνδρες∙ οἱ φυγάδες Ἀθηναῖοι συνέρρεαν πρὸς αὐτόν. «Οἱ δὲ τύραννοι τῇ δυνάμει πάσῃ καταβάντες εἰς τὸν Πειραιᾶ προσέβαλον τῇ Μουνυχία, Κριτίου ἡγεμονίαν ἔχοντος»∙ οἱ τύραννοι μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις του ἐπιτέθηκαν στὴν Μουνυχία, μὲ τὸν Κριτία ἀρχηγό. «Ἐπὶ πολὺ δὲ χρόνον τῆς μάχης κρατερᾶς γενομένης , οἱ μὲν τύραννοι τοῖς πλήθεσιν ὑπερεῖχον, οἱ δὲ φυγάδες τῇ τῶν τόπων ὀχυρότητι»∙ ἡ δυνατὴ μάχη κρατοῦσε πολύ, καθὼς οἱ τύραννοι ἦταν περισσότεροι, οἱ δὲ φυγάδες εἶχαν ὀχυρώτερες θέσεις. «Τέλος δὲ Κριτίου πεσόντος οἱ μετὰ τῶν τριάκοντα κατεπλάγησαν καὶ πρὸς ὁμαλωτέρους τόπους κατέφυγον»∙ τέλος ἀφοῦ σκοτώθηκε ὁ Κριτίας οἱ τῶν τριάκοντα φοβήθηκαν καὶ κατέφυγαν σὲ ὁμαλώτερους τόπους. «Οὐ τολμώντων τῶν φυγάδων εἰς ἐκείνους κατεβαίνειν»∙ δὲν τολμοῦσαν οἱ φυγάδες νὰ κατεβοῦν σὲ αὐτούς.

Κλίμα, δεσμεύσεις Κίνας

Ὁ Κινέζος πρόεδρος, στὴν ὁμιλία του στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, δεσμεύθηκε ὅτι θὰ ἀσκήσει αὐστηρότερη οἰκολογικὴ πολιτική, γιὰ τὴν μείωση τῶν ρύπων καὶ ὅτι θὰ διαθέσει τρία δις δολλάρια στὸ Ταμεῖο Περιβάλλοντος τοῦ ΟΗΕ, γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν φτωχῶν χωρῶν πρὸς ἐφαρμογὴν οἰκολογικῆς πολιτικῆς∙ τὸν Δεκέμβριο ὁλοκληρώνεται ἡ διεθνὴς διάσκεψη γιὰ τὸ κλίμα στὸ Παρίσι καὶ ἀκόμη δὲν ἔχει ἐπέλθει συμφωνία μεταξὺ τῶν μεγάλων, γιὰ τὴν μείωση τῶν ρύπων. Ἡ Κίνα ταυτίζεται πλέον μὲ τοὺς Εὐρωπαίους οἱ ὁποῖοι ζητοῦν τὴν δραστικὴ μείωση τῶν ἐκπομπῶν ρύπων, ἀλλὰ διαφωνοῦν οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ δὲν ἀποκλείεται ἀποτυχία τῆς διασκέψεως, μετὰ ἀπὸ τριετεῖς παρατάσεις της∙ οἱ περιορισμοὶ στὴν βιομηχανία εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα καὶ ὁ Λευκὸς Οἶκος δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ στὰ μεγάλα συμφέροντα. Στὸ Παρίσι ὅμως ἐπιβλήθηκε τὴν Κυριακὴ ἡ ἀπαγόρευση κυκλοφορίας αὐτοκινήτων στὶς κεντρικές του συνοικίες μὲ μεγάλη ἐπιτυχία.

Συρία, πρωτοβουλίες Ρωσίας

Οἱ πρωτοβουλίες τῆς Μόσχας, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ Συριακοῦ προβλήματος, ἔχουν ἀπήχηση καὶ ὁλοκληρώνονται μὲ τὴν συνάντηση Βλαδίμου Ποῦτιν καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα∙ ἤδη ὁ Ρῶσος πρόεδρος εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Νταίηβιντ Κάμερον καὶ ὁ ὑπουργός του Ἐξωτερικῶν μὲ πολλοὺς ὁμολόγους του. Τὸ κύριο ἐπιχείρημά τους εἶναι, ἡ πλήρης ἀποτυχία τῶν δυτικῶν ἐπεμβάσεων σὲ Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Λιβύη καὶ Συρία, κατηγορώντας τοὺς Ἀμερικανοὺς ὅτι, ὅλες σχεδὸν οἱ ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις τὶς ὁποῖες ἐκπαίδευσαν καὶ χρηματοδότησαν πέρασαν στὸ χαλιφάτο∙ ὁ Μπασὲρ Ἀσσὰντ παραμένει στὴν θέση του, διότι θεωρεῖται ὡς ἐγγύηση γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς χώρας καὶ τὴν ὁδηγεῖ σὲ δημοκρατικὸ διέξοδο. Ἡ συμφωνία δὲν εἶναι καὶ πολὺ εὔκολη, ἀλλὰ τὸ Κρεμλίνο ἐγγυᾶται τὴν πάταξη τῶν Ἰσλαμιστῶν, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἰρὰν τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, καὶ τὴν Τουρκία, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι οἱ τελευταῖες δὲν θὰ ὑποστηρίζουν τοὺς Τζιχαντιστές.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἀλλὰ μικρότερες στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1174 δολλάρια καὶ 134,1650 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1137,60 καὶ πετρέλαιο, 47,65. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔδειξαν ὅτι δὲν ἐπείσθησαν ἀπ’ τὶς διαβεβαιώσεις τῶν Ξὶ Τζιπὶνκ καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα, γιὰ προσέγγιση στὶς διαφορές τους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ προβλήματος∙ διατηροῦν ἐπιφυλάξεις, καθὼς ἐπιτείνεται ὁ θόρυβος γύρω ἀπ’ τὴν VW καὶ οἱ φόβοι ὅτι παρόμοιο πρόβλημα ἔχουν καὶ ἄλλες βιομηχανικὲς χῶρες. Οἱ Γερμανοὶ φοβοῦνται τὶς ἐπιπτώσεις στὴν αὐτοκινητοβιομηχανίας τους, ἀφοῦ ἐπὶ δεκαετίες τώρα τὸ κύριο προΐόν τους ἦταν εἰλικρίνεια καὶ συνέππεια∙ χειρότερα εἶναι τὰ νέα γιὰ τὴν VW, καθὼς ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης τῆς Γερμανίας ζήτησε τὴν διεξαγωγὴ δικαστικῆς ἔρευνας γιὰ τὴν χρήση τοῦ λογισμικοῦ ἀποκρύψεως τῶν ρύπων. Παρόμοια ἐπιφυλακτικότητα διατηροῦν καὶ γιὰ τὸ κλίμα καὶ γιὰ τὴν Οὐκρανία, ἄν καὶ γιὰ τὴν τελευταία διαμορφώνονται συνθῆκες ἐπιλύσεως τοῦ προβλήματος.

Ἡ παγίδα τοῦ Θουκυδίδου

Στὴν παροιμοίωση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν μὲ τὴν ἀρχαία Σπάρτη καὶ τῆς Κίνας μὲ τὴν Ἀθήνα προχώρησε ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ στὶς ἀνταλλαγὲς τῶν προπόσεων μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, ἀναφερόμενος στὴν παγίδα τοῦ Θουκυδίδου∙ ὁ Κινέζος πρόεδρος ἀναφέρθηκε στὰ αἴτια τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, ὅταν ἡ Σπάρτη φοβήθηκε τὴν ἐκτόπισή της ἀπ’ τὴν ἡγεμονία τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὰς Ἀθήνας καὶ ἀπεδέχθη τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου. Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ εἶπε, «οὔτε ἐσεῖς εἶστε ἡ Σπάρτη, οὔτε ἐμεῖς ἠ Ἀθήνα», στὸν καθόλου κολακευτικὸ χαρακτηριστιμὸ γιὰ τὴν Ἀμερική, ἀλλὰ ἐννοοῦσε τὶς ἐμπλοκές της σὲ πολλοὺς τοπικοὺς πολέμους καὶ γι’ αὐτὸ ἐπέμεινε στὸν διεθνῆ διάλογο γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν διφόρων προβλημάτων∙ ἔδειξε ὅτι εἶναι, μὲ γνώσεις ἱστορίας, πιὸ ὥριμος ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο.

Καταλωνία, ἀμφίβολη νίκη

Ἡ νίκη τῶν αὐτονομιστῶν τῆς Καταλωνίας ἦταν ἀμφίβολη, καθὼς κέρδισαν τὴν πλειοψηφία στὴν τοπικὴ Βουλή, στὶς προχθεσινὲς ἐκλογές, ἀλλὰ ἀποδυναμωμένοι ἀρκετά∙ τὸ κεντροαριστερὸ κόμμα τους ἀπέσπασε 62 ἕδρες, ἀπὸ 71 τὸ 2012, καὶ τὸ ἀκροδεξιὸ 10, ὁπότε συγκεντρώνουν 72 βουλευτὲς στοὺς 135 τοῦ Κοινβουλίου, ἀλλὰ μὲ 48% τῶν ψήφων, πολλοὶ ἀπ’ τοὺς ὁποίους τοὺς ψήφισαν γιὰ τιμωρία τῶν Λαϊκῶν καὶ τῶν Σοσιαλιστῶν ποὺ ἐπέβαλαν τὴν λιτότητα. Ἡ νέα κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἀποφασίσει, ἂν θὰ κηρύξει τὴν ἀνεξαρτησία τῆς πλουσιώτερης ἐπαρχίας τῆς Ἱσπανίας, σὲ δεκαοκτὼ μῆνες∙ ἀλλὰ οἱ συνθῆκες δὲν δείχνουν κατάλληλες, διότι οἱ Βρυξέλλες διαμήνυσαν ὅτι αὐτὸ σημαίνει αὐτόματη ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων της πῆραν τὴν ἀνιοῦσα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.