Σκοπιανό, νέες ἐπικίνδυνες ὑποχωρήσεις

Οἱ Ἀμερικανοί, στὴν διάσκεψη γιὰ τὴν εἰρήνη στὰ Βαλκάνια μὲ τὸν πρωθυπουργό μας ὡς παρατηρητή, κάλεσαν τὰ Σκόπια μὲ τὸ ὄνομα «Μακεδονία», παρὰ τὶς ἑλληνικὲς διαμαρτυρίες∙ τὰ Σκόπια ἐξασφαλίζουν σημαντικὸ βῆμα καὶ ἡ κυβέρνηση παρακολουθεῖ ἄβουλη καὶ ἀμήχανη, μετὰ μάλιστα καὶ ἀπ’ τὴν πλήρη ἀπομόνωση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Νέα Ὑόρκη, ἐξ αἰτίας τῆς κωμικοτραγικῆς ἐμφανίσεώς του στὸ Ἵδρυμα Κλίντον. Στὴν πράξη ἡ ἀνεπάρκειά του ὁδηγεῖ καὶ στὴν ἀποδυνάμωση τῆς Ὁμογένειας στὰ ἐθνικά μας θέματα, ἂν καὶ οἱ ἰσχυροί της παράγοντες τὸν ἀγνοοῦν καὶ τὸν θεωροῦν ἀνύπαρκτο πλέον∙ φυσικά, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἀναλαμβάνει τὶς πρωτοβουλίες γιὰ τὴν ἐνθάρρυνση τῶν ὁμογενῶν μας. Μόλις μία ἑβδομάδα ἔχει στὴν ἐξουσία ὁ πρωθυπουργὸς καὶ φέρει καταστροφὴ σὲ ὅλα.

Ἀπογοήτευση στὴν κυβέρνηση

Ἡ ἀπογοήτευση εἶναι διάχυτη στὴν κυβερνητικὴ παράταξη, ἀπ’ τὴν οἰκτρὴ ἐμφάνιση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Ἵδρυμα Κλίντον, καὶ ἀποφεύγουν κάθε σχόλιο∙ γνωρίζουν ὅτι κόβονται πλέον οὐσιαστικὰ οἱ γέφυρες μὲ τοὺς Δημοκρατικοὺς καὶ μὲ τὸ ἑλληνοαμερικανικὸ κεφάλαιο, διότι κανένας τους δὲν δέχεται νὰ ὑποστηρίξει τόσο ἄσχετο καὶ ἀδιάβαστο πολιτικό∙ ὁπωσδήποτε ἡ ἀντανάκλαση στὴν Εὐρώπη εἶναι ἄμεση, ἀφοῦ ὁ Ματτέο Ρέντσι κατέκτησε τὸ ἴδιο ἀκροατήριο καὶ ἐξασφάλισε πακτωλὸ ἐπενδύσεων. Οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν πιστεύουν, ὅτι ἡ στάση τοῦ Ναπολεοντίσκου ἦταν τυχαία –διότι σκέπτονται ὅτι, καὶ τὰ ἐμπόδια στὶς διαπραγματεύσεις μαζί τους ἦταν παρόμοια-, ἀλλὰ προαποφασιμένη ἐνέργεια γιὰ ἐσωκομματικοὺς ἢ ἄλλους λόγους∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι λαμβάνουν τὰ κατάλληλα μέτρα γιὰ νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν οἱ καθυστερήσεις τοῦ ἑξαμήνου. Ἤδη ἔχουν προειδοποιήσει αὐστηρὰ τὴν κυβέρνηση νὰ τηρήσει τὶς προθεσμίες, διότι διαφορετικὰ δὲν γίνεται ἡ ἐκταμίευση τῆς δόσεως. Ἔτσι, ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον οἱ ἑπόμενες μέρες.

Κυβέρνηση, πλήρης χαλάρωση

Ἡ πλήρης χαλάρωση εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς κυβερνήσεως, καθὼς ὅλοι σχεδὸν οἱ ὑπουργοί, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν οἰκονομικῶν, ἐπιδίδονται σὲ ρουσφέτια καὶ ἱκανοποίηση ψηφοφόρων, ἐνῶ ἡ νέκρα στὴν ἀγορὰ βαθαίνει ἀπότομα∙ ἡ ἀπουσία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Ἀμερικὴ μετράει κάπως, ἂν καὶ οὐδεὶς σχεδὸν ὑπολογίζει τὶς ἀπειλές του. Τὸ ΕΣΠΑ καὶ τὰ προγράμματα Γιοῦνκερ καὶ Ντράγκι ἔχουν παραπεμφθεῖ καὶ πάλι στὶς ἑλληνικὲς καλένδες, ἐνῶ ὁ χρόνος τρέχει καὶ μᾶλλον μένουμε στὰ ἔργα τῶν ὑπηρεσιακῶν ὑπουργῶν∙ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ψηφοφορία ἐκλογῆς τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς δὲν φαίνεται κάποια προετοιμασία, ἂν καὶ πολλοὶ βουλευτὲς προειδοποιοῦν γιὰ τὸν κίνδυνο διαρροῆς βουλευτῶν στὴν μυστικὴ ψηφοφορία. Δύσκολα πολὺ ἀντέχει, λένε, ἡ κυβέρνηση ἄλλη ἀποτυχία, μετὰ τὸν ἀκροδεξιὸ ὑφυπουργὸ καὶ τὴν οἰκτρὴ ἐμφάνιση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Ἵδρυμα Κλίντον∙ ἀναζητοῦν τρόπους ἀναστροφῆς τοῦ κλίματος, διότι ἀκολουθεῖ καὶ ἡ φοροκαταιγίδα, ἀλλὰ δὲν βρίσκουν ἀνταπόκριση.

Προφανὴς εἰρωνεία Κλίντον

Ὁ Μπὶλ Κλίντον ἦταν ἀρκετὰ πρόθυμος καὶ προετοιμασμένος νὰ βοηθήσει τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων∙ στὴν ἡμερίδα στὸ Ἵδρυμά του ἦταν ἐκπρόσωποι τῶν μεγαλυτέρων ἀμερικανικῶν κεφαλαίων, ἀλλὰ ὅλα χάθηκαν. Ὁ Ναπολεοντίσκος, ὄχι μόνο ἦταν ἀδιάβαστος καὶ ἀπροετοίμαστος γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐπενδύσεων, χωρὶς καμμία πρόταση μάλιστα καὶ ὄχι ὁλοκληρωμένο πρόγραμμα, ἀλλὰ καὶ χαμογελοῦσε ἠλιθίως στὶς δύσκολες ἐρωτήσεις, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ προσκεκλημένοι νὰ ξεσποῦν σὲ σαρδόνειο γέλιο∙ στὸ τέλος τὸν πῆρε καὶ ὁ πρώην Ἀμερικανὸς πρόεδρος στὸ ψιλό, κι ἄρχισε τὶς καυτὲς ἐρωτήσεις, ὑπομειδιῶν, ἐπειδὴ γνώριζε ὅτι δὲν θὰ εἶχε ἀπάντηση. Πέταξε τὴν μεγάλη εὐκαιρία ποὺ δὲν ξανάρχεται. Ἦταν πρωτοφανὲς ὄνειδος γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Δημοκρατία πρὸς ἐξαγωγή!

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἦταν προκλητικὸς καὶ αὐθάδης πρὸς τοὺς ἀμερικανοὺς κεφαλαιούχους στὸ Ἵδρυμα Κλίντον∙ ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὸ ποιοὺς κλάδους προτείνει γιὰ ἐπενδύσεις καὶ ποιὸ φορολογικὸ σύστημα προβλέπει, ἀρχικὰ τἄχασε καὶ ἀπάντησε χασκογελώντας, στὴ συνέχεια δὲ εἶπε ὅτι εἴμαστε ἡ χώρα ποὺ γέννησε τὴν δημοκρατία καὶ θὰ τὴν ἐξάγουμε στὴν Εὐρώπη. «Ἀπὸ τὴν πόλη ἔρχομαι καὶ στὴν κορφὴ κανέλα»∙ οἱ ἐπενδυτὲς δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν δημοκρατία, παρὰ μόνο γιὰ λόγους τυπικούς, ἐπειδὴ στὰ δημοκρατικὰ καθεστῶτα εἶναι καλύτερες οἱ συνθῆκες ἐπενδύσεων∙ δεύτερον, πιστεύουν ὅτι ἡ δυτικὴ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία εἶναι τὸ καλύτερο σύστημα καὶ θεωροῦν προσβολὴ ὅποιον προτείνει κάτι ἄλλο. Μᾶλλον ἤθελε νὰ τοὺς διώξει, διότι τόση ἀσχετοσύνη δὲν δικαιολογεῖται.

Ἀπαλλαγῆναι τῆς τυραννίδος

Μετὰ τὴν νίκη τοῦ Θρασυβούλου στὴν Μουνυχία καὶ τὸν θάνατο τοῦ Κριτίου οἱ Ἀθηναῖοι ἔβλεπαν ὅτι ἔρχεται τὸ τέλος τῆς τυραννίας τῶν τριάκοντα. «Μετὰ δὲ ταῦτα συχνῶν ἀφισταμένων πρὸς τοὺς φυγάδας, οἱ περὶ τὸν Θρασύβουλον ἐξαίφνης ἐπέθεντο τοῖς ἐναντίοις, καὶ μάχῃ κρατήσαντες ἐκυρίευσαν τοῦ Πειραιῶς»∙ μετὰ ἀπὸ αὐτὰ καὶ μὲ συχνὲς τὶς προσελεύσεις ἀπὸ τοὺς φυγάδες, οἱ περὶ τὸν Θρασύβουλο αἰφνιδίως ἐπιτέθηκαν στοὺς τυράννους, καὶ ἀφοῦ τοὺς νίκησαν ἐκυρίευσαν τὸν Πειραιᾶ. «Εὐθὺ δὲ πολλοὶ μὲν ἐκ τῆς πόλεως ἐπιθυμοῦντες ἀπαλλαγῆναι τῆς τυραννίδος συνέρρεον εἰς τὸν Πειραιᾶ»∙ ἀμέσως τότε πολλοὶ ἀπ’ τὰς Ἀθήνας ποὺ ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπ’ τὴν τυραννία συνέρρεαν στὸν Πειραιᾶ. «Πάντες δ’ οἱ κατὰ πόλεις διερριμμένοι φυγάδες ἀκούοντες τὰ προτερήματα τῶν περὶ Θρασύβουλον, ἦκον εἰς Πειραιᾶ»∙ ὅλοι δὲ οἱ διασκορπισμένοι στὶς ἄλλες πόλεις φυγάδες ἀκούοντες τὶς ἐπιτυχίες τοῦ Θρασυβούλου τοὺς ἀκολουθοῦσαν καὶ αὐτοὶ στὸν Πειραιᾶ.

ΟΗΕ, μὲ διάσπαρτη Εὐρώπη

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐμφανίσθηκε διάσπαρτη στὴν τόσο σημαντικὴ Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, κατὰ τὴν ὁποία ἐπετεύχθηε σύγκλιση τῶν μεγάλων γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς Συρίας∙ Γερμανία, Ἰταλία, Βρεταννία εἶχαν κοινὲς σχεδὸν θέσεις, γιὰ τὴν ἀνάγκη διατηρήσεως τοῦ Μπασὲρ Ἀσσὰντ στὴν ἐξουσία, μέχρις συντριβῆς τοῦ χαλιφάτου, ἀλλὰ ἡ Γαλλία ἐπανῆλθε στὴν πρώτη θέση της γιὰ ἄμεση ἀπομάκρυνσή του, ἂν καὶ ἐγκαταλείφθηκε ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ Εὐρώπη παρουσίαζε ἑνιαία θέση, μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ προεδρεύοντος καὶ ἀκολούθως οἱ μεγάλοι ἑταῖροι κινοῦνταν σὲ παραπλήσιες θέσεις∙ ἡ διαφοροποίηση τῆς Γαλλίας ὀφείλεται σὲ ἐσωτερικοὺς λόγους, διότι ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐλπίζει ὅτι θὰ κερδίσει στήριξη στὴν ἀριστερά, ἐὰν στραφεῖ κατὰ τοῦ Σύρου προέδρου. Τὰ οἰκονομικὰ δὲν ἀπασχόλησαν καὶ πολὺ τοὺς ἡγέτες, παρὰ στὶς παράδρομες ἐκδηλώσεις, ὅπως τοῦ Ἱδρύματος Κλίντον∙ ἐκεῖ ὁ Ματτέο Ρέντσι ἀποκόμισε δεκάδες δις δολλάρια ἐπενδύσεις.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἀναμονῆς γιὰ αὔξηση τῶν βασικῶν ἀμερικανικῶν ἐπιτοκίων∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1231 δολλάρια καὶ 134,5650 γιέν, καὶ πετρέλαιο στὰ 48,61, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1124,50. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντι στὶς ἐξελίξεις καὶ περισσότερο στὶς προοπτικὲς τέλους τῆς αἱματοχυσίας στὴν Συρία∙ ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι σημαντικὸ βῆμα ἡ ρωσοαμερικανικὴ συμφωνία, γιὰ συντονισμὸ τῶν στρατιωτικῶν ἐνεργειῶν τῶν δύο μεγάλων, ἀλλὰ ἀναμένουν καὶ τὸ ἀποτέλεσμα. Οἱ συναντήσεις τῶν ἡγετῶν στὰ πλαίσια τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν ἑβδομῆντα χρόνων ἀπ’ τὴν ἵδρυσή του, δὲν προσέφεραν σημαντικὰ ἀποτελέσματα, στὴν οἰκονομία καὶ κυρίως στὸ κλίμα∙ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἀνέλαβαν ρητὴ δέσμευση γιὰ ἀποδοχὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ σχεδίου, γιὰ μείωση τῶν ρύπων, καὶ δὲν ἀποκλείεται ἡ διάσκεψη τῶν Παρισίων νὰ ὁλοκληρωθεῖ χωρὶς ὁριστικὴ συμφωνία, μὲ ἀναβολὴ γιὰ ἄλλη ἀργότερα πλέον.

Συρία, Ρωσία καὶ Ἀμερικὴ

Ἡ συνάντηση Βλαδίμηρου Ποῦτιν καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα γιὰ τὸ Συριακὸ θεωρεῖται σημαντική, διότι κατάληξε σὲ συμφωνία γιὰ συνεργασία στὰ στρατιωτικά, παρὰ τοὺς ὑψηλοὺς τόνους στὶς δημόσιες δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, γιὰ ἀντιμετώπιση τοῦ χαλιφάτου∙ ὁ Μπασὲρ Ἀσσὰντ παραμένει πρόεδρος καὶ ὁ κεντρικὸς πυρήνας γιὰ τὴν σταθεροποίηση τῆς χώρας. Οἱ ρωσικὲς παρατηρήσεις, ὅτι ἡ ἀνατροπὴ τῶν Σαντὰμ Χουσσεΐν καὶ τοῦ Ἀνουὰρ Καντάφι ὁδήγησαν στὴν διάλυση τῶν χωρῶν τους καὶ στὴν ἀνάδειξη τῶν Τζιχαντιστῶν∙ ἡ Μόσχα ἐπιμένει, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ στήριξη, γιὰ τὴν ἐξόντωση τῶν Ἰσλαμιστῶν καὶ τὴν δημιουργία συνθηκῶν ἀσφάλειας καὶ σιγουριᾶς στὴν περιοχή. Ἄλλωστε, ἡ στρατιωτικὴ συνεργασία ἀποβλέπει ἀκριβῶς στὴν ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς αὐτῆς∙ ἐὰν ἐπιτύχει, τότε τελειώνει ὁ ἐμφύλιος καὶ δημιουργοῦνται συνθῆκες γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν προσφύγων στὶς ἑστίες τους. Τὸ σχέδιο ἀποτελεῖ προσωπικὴ ἐπιτυχία τοῦ Ρώσου προέδρου καὶ ἀνάδειξή του σὲ πρωταγωνιστὴ διεθνῶς.

Ἄρης, ποσότητες ὕδατος

Οἱ ἀνακοινώσεις τῶν ἐρευνητῶν τῆς ΝΑΣΑ, ὅτι στὸν Ἄρη ἐντοπίσθηκε νερὸ σὲ ρευστὴ μορφὴ στὶς ψηλὲς κορυφές τῶν ὀρέων του, εἶναι ἱστορικὴ ἀνακάλυψη, διότι ἀλλάζει τὴν εἰκόνα μας γιὰ τὸν γειτονικὸ πλανήτη∙ οἱ ἐρευνητὲς ἔδειξαν καὶ τὶς φωτογραφίες μὲ τὰ μικρὰ ρυάκια ἁλμυροῦ ὕδατος νὰ φαίνονται πεντακάθαρα. Τὰ διαστημικὰ προγράμματα πλέον ἀλλάζουν ἄρδην, διότι δὲν εἶναι μεγάλη ἡ ἀπόσταση τοῦ ταξειδείου γιὰ τὸν Ἄρη, ἐνῶ ἡ ὕπαρξη ὕδατος παρέχει τὴν δυνατότητα τῆς μειώσεως σημαντικὰ τῶν ἐφοδίων τῶν ἀστροναυτῶν∙ μὲ τὸ τοπικὸ νερὸ μποροῦν, ὄχι μόνο νὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες τῶν ἀστροναυτῶν σὲ ὕδωρ, ἀλλὰ καὶ νὰ καλλιεργήσουν διάφορα προϊόντα ἢ νὰ παράγουν ὀξυγόνο γιὰ διάφορα τρόφιμα. Προβλέπεται αὔξηση τῶν ἀποστολῶν στὸν κόκκινο πλανήτη ἀπ’ τὶς διαστημικὲς δυνάμεις.

Shell, ἐκτὸς πολικοῦ κύκλου

Ἡ μεγαλύτερη εὐρωπαϊκὴ ἑταιρεία πετρελαίου Shell ἀνακοίνωσε τὴν διακοπὴ τῶν ἐργασιῶν της στὸν Βόρειο πόλο γιὰ λόγους οἰκονομίας∙ τὰ ἐργοτάξια τῆς Ἀλάσκας κλείνουν καὶ ἀπολύεται τὸ προσωπικό, ἐνῶ ἔχει κάνει ἀπολύσεις καὶ σὲ ἄλλες ἐγκαταστάσεις της. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, μὲ τιμὲς γύρω στὰ σαράντα δολλάρια τὸ βαρέλι δὲν καλύπτονται τὰ ἔξοδα στὸν πολικὸ κύκλο, ὅπου ἄλλωστε οἱ ἐργασίες διαρκοῦν μόνο λίγους μῆνες∙ ἐπειδὴ δὲ προβλέπεται ὅτι οἱ τιμὲς θὰ παραμείνουν χαμηλὲς στὸ ὁρατὸ μέλλον, ὅλες οἱ πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες ὑποχρεώνονται σὲ μεγάλες περικοπές, ἐνῶ καὶ ἡ παραγωγὴ πετρελαίου ἀπὸ σχιστολιθικὰ πετρώματα ἔχει μειωθεῖ σημαντικά, διότι τὸ κόστος παραγωγῆς του εἶναι ἀσύμφορο. Οἱ ἄλλοτε παντοδύναμες καὶ πάμπλουτες ἑταιρεῖες πετρελαίου βρίσκονται σὲ περίοδο παρακμῆς, μὲ ἀπρόβλεπτο τὸ μέλλον.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.