Πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ Νέα Δημοκρατία

Ἡ ἀνάδειξη τοῦ νέου προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀρχίζει καὶ ἐπισήμως, μὲ τέσσερες τουλάχιστον ὑποψηφίους, καὶ τὴν ἀντιπαράθεση μεταξύ τους, ἀλλὰ μᾶλλον μὲ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις νὰ τὴν ἐπισκιάζουν∙ ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης σκιαγράφησε χθὲς τὸ σχέδιό του γιὰ τὶς ἀλλαγὲς στὴν παράταξη καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κρισίμων προβλημάτων μὲ δεδομένη τὴν ἀποτυχία τῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ οἱ ἄλλοι δὲν λαμβάνουν καὶ πολὺ ὑπ’ ὄψιν τους τὴν πολιτικὴ συγκυρία. Ἐὰν συμβεῖ κάτι ἔκτακτο, ὅπως καταψήφιση τῆς κυβερνήσεως στὴν Βουλή, μὲ τὴν διαρροὴ κάποιων βουλευτῶν της, τότε αὐτὸ θὰ ἐπισκιάσει κάθε ἄλλο πολιτικὸ γεγονός∙ αὐτὸ διαβλέπει ὡς πολὺ πιθανὸ ὁ πρόεδρος τοῦ κόμματος καὶ οἱ πρώην πρωθυπουργοὶ καὶ ζητοῦν τὴν ἐπίσπευση τῶν διαδικασιῶν, ὁπότε ἐκ τῶν πραγμάτων ἔρχονται.

Ὑπονόμευση τῆς ψυχολογίας

Στὴν ὑπονόμευση τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν ἐπενδύσεων κατέληξε ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Νέα Ὑόρκη καὶ οἱ πρῶτες ἐνέργειες τῶν ὑπουργῶν του∙ ἐμφανίσθηκε καὶ στοὺς ὁμογενεῖς μὲ ἀοριστολογίες καὶ χωρὶς κανένα συγκεκριμένο σχέδιο, σὰν νὰ τοὺς κορόιδευε, ὅπως ἔκανε στὸ Ἵδρυμα Κλίντον, ἐνῶ οἱ πιέσεις ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες γιὰ τὴν ψήφιση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν εἶναι ἀφόρητες καὶ δὲν ἐπιτρέπουν παρατράγουδα. Ἡ κυβέρνηση ξοδεύει τὸν χρόνο ἄσκοπα ἢ μᾶλλον μὲ μοναδικὸ ἀποτέλεσμα τὴν ἀθέτηση τῶν μνημονιακῶν ὑποχρεώσεων, ὅπως ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς καὶ ὁ ὑπουργὸς Ναυτιλίας γιὰ τὸν ΟΛΠ καὶ ἄλλοι γιὰ ἄλλες ἐπενδύσεις∙ οἱ ἑταῖροι γνωρίζουν σὲ βάθος τὰ τεκταινόμενα καὶ ἔστειλαν προχθὲς τὸν ἐπιτηρητὴ γιὰ ἔλεγχο καὶ αὐστηρὲς συστάσεις. Δείχνουν ὅτι δὲν πρόκειται νὰ δεχθοῦν καθυστερήσεις καὶ δικαιολογίες, ἀλλὰ καὶ ὅτι θὰ ἐπιβάλουν τὴν σωτηρία τῆς χώρας, ἀνεξαρτήτως τῶν κυβερνητικῶν προθέσεων.

Βουλή, πρῶτες ἐξετάσεις

Τὶς πρώτες ἐξετάσεις της δίδει στὴν Βουλὴ ἀπὸ αὔριο ἡ κυβέρνηση, μὲ πάμπολλες τὶς δυσκολίες, ἀπ’ τὰ πρακτικὰ τῆς ἐπιλογῆς τῶν βουλευτῶν γιὰ τὶς κοινοβουλευτικὲς θέσεις, μέχρι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ψηφοφοριῶν∙ αὔριο ὁρκίζονται οἱ βουλευτὲς καὶ στὴ συνέχεια συνέρχεται ἡ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ ἄγνωστο εἶναι ἐὰν θὰ μιλήσουν οἱ βουλευτές. Πάντως οἱ συσκέψεις στὴν Κουμουνδούρου πυκνώνουν, χωρὶς ὅμως τὴν ἐξασφάλιση συμφωνίας, διότι οἱ 53 δὲν ἀποδέχονται καμμία θέση στὸ Κοινοβούλιο∙ οἱ διαφωνοῦντες δὲν ἀποδέχονται καμμία δέσμευση σὲ κυβερνητικὴ θέση καὶ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ψηφίσουν τὸν πρόεδρο τῆς Βουλῆς τὴν Κυριακὴ στὴν μυστικὴ ψηφοφορία, οὔτε τοὺς ἀντιπροέδρους, καθὼς καὶ τὰ εὐρωπαϊκὰ κόμματα θὰ ἐπιλέξουν τοὺς δικούς τους ὑποψηφίους ἢ ἀποχή. Αὐτὸς εἶναι ὁ μεγάλος φόβος τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι θὰ σημάνει τὴν ἀποσάρθρωση τῆς πλειοψηφίας του, μὲ δεδομένη πλέον τὴν τύχη του στὰ φορολογικὰ μέτρα.

Κλίντον, νέα τεχνολογία

Τὸ ζωντανὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν προσέλκυση Ἀμερικανῶν ἐπενδυτῶν στὴν Ἑλλάδα ἔδειξε ὁ Μπὶλ Κλίντον στὴν συνομιλία του μὲ τὸν πρωθυπουργό∙ ὁ πρώην Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔκανε τὰ πάντα, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀδιάβαστος καὶ ἀμήχανος, χασκογελοῦσε ἀφελῶς. Ἡ τελευταία ἐρώτηση τοῦ πρώην προέδρου ἦταν, «Γιατὶ δὲν προωθεῖτε τὶς νέες τεχνολογίες, στὶς ὁποῖες δύο ἑκατομμύρια Ἑλληνοαμερικανοὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἐπενδύσουν;» καὶ ὁ πρωθυπουργὸς χασκογέλασε πάλι ἠλιθίως. Ἡ ἐρώτηση δείχνει ὅτι ὁ Μπὶλ Κλίντον γνωρίζει ὅτι τὰ Ἑλληνόπουλα διαπρέπουν στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ ὅτι, ὅσο πιὸ στενὴ σχέση ἔχουν μὲ τὴν Ἑλλάδα, τόσο πιὸ ἀποδοτικὰ γίνονται στὴν δουλειά τους∙ στὴν καινοτομία εἶναι τὸ μέλλον, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος περὶ ἄλλα τυρβάζει…

Παρέλαβον Ἡφαιστίωνος ἡρῷον

Τελικὰ τὸ μνημεῖον τοῦ λόφου Καστὰ στὴν Ἀμφίπολη ἀνήκει στὸν στενὸ φίλο τοῦ Ἀλεξάνδρου Ἡφαιστίωνα καὶ ἀνεγέρθη μεταξὺ τοῦ 320 π.Χ. καὶ 313∙ τὶς ἀποκαλύψεις ἔκανε ἡ Κατερίνα Περιστέρη, μὲ τὸ ἐπιτελεῖο της, σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τὰ τεκμήρια βρέθηκαν σὲ ἐπιγραφὴ σὲ μαρμάρινα θραύσματα τὰ ὁποῖα συναρμολογήθηκαν καὶ διαβάστηκε τὸ κείμενο, «παρέλαβον Ἡφαιστίωνος ἡρῷον»∙ ἡ ἀνέγερση τοῦ μνημείου ἔγινε μὲ ἐντολὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου πρὸς τὸν διάσημο ἀρχιτέκτονα Δεινοκράτη, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἡφαιστίωνος ὁ ὁποῖος εἶχε πεθάνει λίγο πρὶν ἀποβιώσει καὶ ὁ ἴδιος.Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ πολυτελὴς κατασκευή, διότι οἱ ἐπίγονοι εἶχαν κατασπαταλήσει τὸν ἀμύθητο θησαυρὸ στοὺς μεταξύ τους πολέμους καὶ κατέληξαν «φτωχοί»…

Παραγενηθεὶς εἰς Ἀθήνας

Οἱ Ἀθηναῖοι, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Πειραιῶς ἀπ’ τὸν Θρασύβουλο, ἐκδίωξαν τοὺς τριάκοντα καὶ ἀνέθεσαν σὲ δέκα αὐτοκράτρας τὴν ἐντολὴ συνδιαλλαγῆς∙ αὐτοὶ ὅμως ἔγιναν τύραννοι καὶ κάλεσαν τὸν Λύσανδρο. «Παυσανίας δὲ ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεύς, φθονῶν μὲν τῷ Λυσάνδρῳ»∙ ἀλλὰ ὁ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων Παυσανίας, φθονῶν τὸν Λύσανδρο. «Θεωρῶν δὲ τὴν Σπάρτην ἀδοξοῦσαν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ἀνέζευξε μετὰ δυνάμεως πολλῆς»∙ πιστεύοντας δὲ ὅτι ἡ Σπάρτη ἀτιμάζεται στοὺς Ἕλληνες, κατέφθασε μὲ πολλὴ δύναμη. «Καὶ παραγενηθεὶς εἰς Ἀθήνας διήλλαξε τοὺς ἐν τῇ πόλει πρὸς τοὺς φυγάδας»∙ καὶ ἀφιχθεὶς εἰς Ἀθήνας συμβίβασε τοὺς Ἀθηναίους μὲ τοὺς φυγάδες. «Διόπερ Ἀθηναῖοι μὲν ἐκομίσαντο τὴν πατρίδα καὶ τὸ λοιπὸν τοῖς ἰδίοις νόμοις ἐπολιτεύοντο»∙ ἐκτότε οἱ μὲν Ἀθηναῖοι ἐπέστρεψαν στὴν πατρίδα τους καὶ στὴ συνέχεια ἐπανέφεραν τοὺς παλιούς τους νόμους. «Τοῖς δ’ εὐλαβουμένοις , τὴν Ἐλευσίνα κατοικεῖν συνεχώρησαν»∙ τοὺς δὲ τυραννόφιλους ἐγκατέστησαν στὴν Ἐλευσίνα.

Μέρκελ, προσφυγικὸ δύσκολο

Τὸ προσφυγικὸ εἶναι πολὺ δύσκολο πρόβλημα παραδέχθηκε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, καθὼς ἡ Γερμανία ἔχει δεχθεῖ φέτος 850000 πρόσφυγες καὶ ἡ εἰσροὴ συνεχίζεται∙ ἡ καγκελάριος γνωρίζει ὅτι, παρὰ τὴν εὐμενῆ ὑποδοχὴ τῶν προσφύγων ἀπ’ τοὺς Γερμανούς, ἕνα μέρος τῶν συμπατριωτῶν της εἶναι ἀντίθετο καὶ κυρίως ἡ ἀκροδεξιά, ἡ ὁποία ἐλπίζει ὅτι θὰ κερδίσει ἀπ’ τὴν προπαγάνδα της κατὰ τῶν ξενῶν. Οἱ Γερμανοὶ ἐργοδότες ὅμως πιστεύουν ὅτι οἱ πρόσφυγες θὰ δώσουν νέα πνοὴ στὴν οἰκονομία τους, διότι μὲ τὴν ἐργασία τους θὰ προσφέρουν πολλὰ καὶ μάλιστα μὲ χαμηλὰ ἡμερομίσθια∙ στὴν φάση αὐτὴ βρίσκεται ἡ χώρα, ὅπως καὶ ἡ Εὐρωζώνη∙ ἄλωστε προωθοῦνται σὲ περιοχὲς μὲ ἔλλειψη ἐργατικῶν χειρῶν. Ἡ ἀπάτη τῆς VW εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα τοῦ Βερολίνου, διότι πλήττει τὸ κύρος τῆς χώρας διεθνῶς∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ εἶχε καταστήσει τὴν Γερμανία μεγάλη δύναμη, ἀναγνωρισμένη ἀπὸ ὅλους, καὶ τώρα ἀπαξιώνεται.

Συρία, διαξιφισμοὶ μεγάλων

Οἱ ρωσικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ τοῦ χαλιφάτου ἔχουν προκαλέσει ἔντονες διαξιφισμοὺς μὲ τοὺς Ἀμερικανούς, ὡς πρὸς τὴν ἀποτελεσματικότητά τους∙ ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη: οἱ Ρῶσοι βομβάρδισαν θέσεις Ἰσλαμιστῶν οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐκπαιδευθεῖ καὶ χρηματοδοτηθεῖ ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς, ἀλλὰ μόλις ἔφθασαν στὴν Συρία ἄλλαξαν στρατόπεδο∙ τώρα ἂν βομβαρδίσθηκαν καὶ κάποιοι πρὶν πᾶνε μὲ τοὺς Τζιχαντιστές, αὐτὸ δύσκολα πολὺ διαπιστώνεται τώρα. Τὸ πολιτικὸ γεγονὸς ὅμως εἶναι ὅτι ἡ Μόσχα ἀναλαμβάνει τὴν πρωτοβουλία τῶν βομβαρδισμῶν κατὰ τοῦ χαλιφάτου, ὁπότε καὶ ἐπιβάλλει τοὺς ὅρους της, ἐὰν οἱ στόχοι εἶναι καλύτερα ἐπιλεγμένοι καὶ οἱ βομβαρδισμοὶ πιὸ ἀποτελεσματικοί. Πάντως ἡ διάταξη τῶν δυνάμεων ἀλλάζει στὴν Μέση Ἀνατολή, διότι ἐπισημοποιεῖται ἡ συμμετοχὴ τοῦ Ἰρὰν ὡς δυναμικοῦ παράγοντος, ὁπότε ἀναγκαστικὰ προσεγγίζει τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, ἡ ὁποία ἀποσύρει τὴν ὑποστήριξή της ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστές∙ αὐτὸ συνεπάγεται ἐγκατάλειψη τοῦ χαρακτῆρος τοῦ θρησκευτικοῦ πολέμου. Ἀλλὰ μονο στὴν πράξη ἐπιβεβαιώνεται.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, παρὰ τὶς ἀρχικὲς ἀνοδικές, μᾶλλον μὲ τὴν προοπτικὴ διεξόδου στὴν Συρία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1152 δολλάρια καὶ 133,6956 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1114, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 49,22. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι δὲν πιστεύουν ἔχειν σοβαρὲς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις τὸ σκάνδαλο τῆς VW στὴν Γερμανία, καὶ λιγώτερες στὴν Εὐρωζώνη, καὶ ὅτι μεσοπρόθεσμα οἱ μετανάστες θὰ δώσουν ὤθηση στὴν ἀνάπτυξη τῆς Εὐρώπης, ἐνῶ καὶ στὴν Κίνα παρουσιάζεται βελτίωση τοῦ ἐπενδυτικοῦ κλίματος, παρ’ ὅλο ὅτι οἱ ἐκτιμήσεις προέβλεπαν ἐπιδείνωση∙ παρὰ τὶς ἀντεγκλήσεις Ρώσων καὶ Ἀμερικανῶν γιὰ τοὺς βομβαρδισμοὺς στὴν Συρία, οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες προβλέπουν ἐκτόνωση τῆς διεθνοῦς ἐντάσεως καὶ σταδιακὴ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Μόσχας, ἂν καὶ ἔχουν ἁπαλύνει ἀρκετὰ τοὺς τελευταίους μῆνες. Ἄλλωστε οἱ Εὐρωπαῖοι φοβοῦνται ὅτι, ἂν δὲν εἰρηνεύσει σύντονα ἡ Οὐκρανία, τότε τὸ κύμα προσφύγων της θὰ τοὺς κατακλύσει.

ΟΗΕ, παλαιστινιακὴ σημαία

Ἡ παλαιστινιακὴ σημαία ὑψώθηκε στὸν Ὀργανισμὸ Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ ἔτσι ἀναγνωρίσθηκε καὶ ἐπισήμως ἡ Παλαιστίνη ὡς ἀνεξάρτητο κράτος∙ τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ Μαχμοὺντ Ἀμπὰς μίλησε στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ κατήγγειλε τὶς παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τὸν ἐποικισμὸ τῆς Δυτικῆς ὄχθης ἀπ’ τὸ Ἰσραήλ. Ἡ καμπὴ θεωρεῖται ἱστορικὴ γιὰ τὸ Παλαιστινιακὸ πρόβλημα, μὲ τὴν διεθνῆ ἀναγνώριση τῆς Παλαιστίνης∙ ὑποχρεωτικὰ ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση θὰ ἀποδεχθεῖ τὶς συνομιλίες μὲ τοὺς Παλαιστινίους καὶ τὴν ἀναγνώριση τοῦ κράτους τους. Φυσικὰ παραμένουν πολλὰ ἐμπόδια, ὅπως ἡ τύχη τῶν ἐβραϊκῶν οἰκισμῶν στὰ Κατεχόμενα καὶ ἡ διαρρύθμιση τῶν προσκυνημάτων στὴν Ἱερὰ Πόλη, ὅπου οἱ συγκρούσεις εἶναι καθημερινές∙ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου στηρίζεται στὰ ἐθνικιστικὰ κόμματα καὶ δὲν ἔχει πολλὰ περιθώρια ἐλιγμῶν ὡς κυβέρνηση.

Τύχη, Κουντοὺζ Ἀφγανιστὰν

Ἡ τύχη τοῦ Κουντοὺζ στὸ Ἀφγανιστὰν ἀμφισβητεῖται∙ ἡ κυβέρνηση ἰσχυρίζεται ὅτι τὴν ἔχει ἀνακαταλάβει, ἀλλὰ οἱ Ταλιμπὰν τοὺς διαψεύδουν καὶ λένε ὅτι κατέχουν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς πόλεως ἀπ’ τὴν Δευτέρα. Ἡ ἀλήθεια βρίσκεται κάπου ἀνάμεσά τους∙ οἱ Ταλιμπὰν κατέλαβαν τὴν μεγάλη πόλη στὸ Βορρᾶ καὶ συγκοινωνιακὸ κόμβο καὶ μὲ ἀστραπιαία ἐπίθεση ἐξουδετέρωσαν τὴν φρουρά της∙ ἡ κυβέρνηση ἔστειλε ἀμέσως ἐναντίον τους τὶς ἐπίλεκτες δυνάμεις της, οἱ ὁποῖες ἐπέτυχαν τὴν διείσδυση στὴν πόλη, χωρὶς ὅμως νὰ ἐξουδετερώσουν τὴν ἄμυνα τῶν Τζιχαντιστῶν. Ἡ ἐπιτυχία γιὰ τοὺς Ταλιμπὰν εἶναι μεγάλη, διότι ἀποδεικνύουν ὅτι ἔχουν τὴν δυνατότητα ἐξαπολύειν ἐπιθέσεις καὶ στὶς βόρειες ἐπαρχίες, μὲ ἐλάχιστη ἐπιρροὴ παλαιότερα∙ στὸν ἀφγανικὸ λαὸ καὶ στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο προβάλλουν πλέον τὶς στρατιωτικές τους ἐπιτυχίες.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.