Ἀγωνία συγκαλύψεως ἐσωκομματικῶν ρωγμῶν

Ἡ συγκάλυψη τῶν ἐσωκομματικῶν ρωγμῶν ἀποτελεῖ τὴν ἀγωνία τοῦ Ναπολεοντίσκου, παρὰ τὴν ἀπόκρυψή της ἀπ’ τὴν διαπλοκή∙ οἱ παραχωρήσεις στοὺς 53 εἶναι σημαντικές, τὴν τρίτη ἀντιπροεδρία στὴ Βουλὴ καὶ τὸν Κοινοβουλευτικὸ Ἐκπρόσωπο, ἐνῶ οἱ ὑπουργοί τους προχωροῦν σὲ κανονικὴ ὑπονόμευση τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μεταρρυθμίσεων∙ στὰ ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν, Ἐργασίας, Παιδείας, Παραγωγικῆς Ἀνασυγκροτήσεως ὁ διάλογος δὲν ὑπάρχει μεταξὺ ὑπουργῶν καὶ ἀναπληρωτῶν ἢ ὑφυπουργῶν, ἐνῶ πνέουν τὰ μένεα γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ προγουμένου «ἔργου» τους, ὅπως στὶς Σκουριὲς καὶ στὴν ἐπαναπρόσληψη τῶν ἐπιόρκων. Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει παρέμβει ἀκόμη γιὰ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῆς κυβερνήσεως καὶ πολλοὶ διερωτῶνται, ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ψήφιση τῶν 48 προαπαιτουμένων καὶ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως μέσα σὲ δύο ἑβδομάδες καὶ μόνο.

Γενικότητες, ἀοριστολογίες

Σὲ γενικότητες καὶ ἀοριστολογίες περιορίσθηκε ὁ πρωθυπουργὸς στὶς προγραμματικές του δηλώσεις, καὶ μὲ παγωμένο τὸ βλέμμα τῶν βουλευτῶν του∙ οἱ ἀναφορὲς στὸ παρελθὸν δὲν ἔπεισαν καθόλου, παρὰ αὔξησαν τὶς ἀνησυχίες ὅλων γιὰ τὴν οἰκονομική του πολιτική. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔθεσε στόχο γιὰ ἐξισορρόπηση τῶν δημοσιονομικῶν καὶ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση εἴκοσι μῆνες, μὲ «δύσκολα καὶ ἐπιβαρυντικὰ μέτρα», ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν∙ ἡ κρίση παρατείνεται μέχρι τὸ 2017, ἐὰν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων. Αὐτὸ σημαίνει δύο χρόνια χαμένα μὲ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κατὰ τὸν ὁδικό του χάρτη∙ ταχύτατη ὁλοκλήρωση ἀξιολογήσεως, ρύθμιση τοῦ χρέους καὶ ἐξασφάλιση εὐρωπαϊκῶν ἐπενδύσεων. Πάλι ἀντιστρέφοντας τοὺς ὅρους καὶ ἀγνοώντας τὴν οἰκονομικὴ πραγματικότητα∙ ὁ φόβος τῶν διαφωνούντων τὸν ὑποχρεώνει σὲ ἀεροβασίες καὶ χωρὶς καμμία ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀγορά. Μάλιστα ἀπειλεῖ κατάργηση τῆς ἰδιωτικότητος τῶν τραπεζῶν καὶ δημόσιο ἔλεγχο τῶν ξένων ἐπενδύσεων, δηλαδὴ κρατικοποίησή τους.

Εὐρωπαῖοι, ἄκρως αὐστηροὶ

Τὴν αὐστηρότητά τους ἐξήντλησαν οἱ Εὐρωπαῖοι στὸ χθεσινὸ Γιούρογκρουπ, ἀπαιτώντας ὄχι μόνο τὴν ψήφιση καὶ ἐφαρμογὴ τῶν προαπαιτουμένων ἐντὸς δύο ἑβδομάδων, ἀλλὰ καὶ ἐπιπροσθέτων στὴν ἀγορὰ ἐργασίας καὶ στὸ ἀσφαλιστικό∙ οἱ Εὐκλείδης Τσακαλῶτος καὶ Γεώργιος Χουλιαράκης ἐξαντλοῦν ἑαυτούς, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ πῶς θὰ ἀνταποκριθοῦν οἱ ἄλλοι ὑπουργοὶ στὶς ὑποχρεώσεις του, ἢ ἀλλιῶς τὸ ἐὰν ἔχει τὴν δυνατότητα ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιβολῆς σὲ αὐτοὺς, ὅπως καὶ στοὺς βουλευτές του γιὰ ψήφισή τους στὴν Βουλή. Τὰ δύσκολα τώρα ἀρχίζουν, διότι ἔρχεται ἡ φοροκαταιγίδα καὶ μαθαίνει ὁ κόσμος τὸ τί ψήφισε καὶ ποιὲς συνέπειες ἔχουν αὐτὰ στὴ ζωή του∙ ἡ κατάθλιψη ἔχει πέσει σὲ ὅλους καὶ πρὶν παραλάβουν τοὺς λογαριασμούς. Οἱ ψηφοφορίες θὰ γίνουν μὲ τὸν ΕΝΦΙΑ στὰ χέρια τους καὶ τὶς ἄλλες φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις, στὴν ἀρχὴ τοῦ χειμῶνα μὲ τὴν ἀγορὰ νεκρὴ καὶ τὶς οἰκογένειες σὲ κατάσταση ἀπελπισίας.

Διαφοροποιήσεις ἀκροδεξιῶν

Ἡ ἀκροδεξιὰ τῆς κυβερνήσεως πρόβαλε δημόσια τὶς διαφοροποιήσεις της ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, μὲ δύο ἀποχὲς κατὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ προεδρείου τῆς Βουλῆς∙ ὁ ὑπουργὸς δήλωσε ὅτι εἶχε κυβερνητικὲς «ὑποχρεώσεις» καὶ ὁ βουλευτής του ἐπειδὴ δὲν τὸν συμπεριέλαβαν στοὺς ἀντιπροέδρους. Στὴν πράξη ἦταν πολὺ περισσότεροι ὅσοι διαφοροποιήθηκαν ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ δὲν ψήφισαν τὸν πρόεδρο καὶ τοὺς ἀντιπροέδρους∙ δὲν φάνηκαν ὅμως γιατὶ ἡ ἀντιπολίτευση δὲν πρότεινε δικούς της ὑποψηφίους καὶ οἱ βουλευτές της ψήφισαν κατὰ συνείδηση. Ὁ λόγος εἶναι πολιτικός∙ ἡ ἀντιπολίτευση γνωρίζει τὸ πόσο εὔθραυστη εἶναι ἡ κυβέρνηση καὶ βλέπει ὅτι στὴν πρώτη δύσκολη ψηφοφορία τῶν φορολογικῶν μέτρων μπορεῖ νὰ καταρρεύσει. Τὴν ἀφήνει ὅσα μέτρα μπορέσει νὰ ψηφίσει…

Μοσχοβισί, πρόσθετα μέτρα

Τὴν ἀνάγκη ἐπιβολῆς καὶ ἄλλων φορολογικῶν μέτρων στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ ἐλλείμματος ζήτησε ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος, μὲ ἀφορμὴ τὴν κατάρτιση τοῦ προϋπολογισμοῦ μας∙ ὁ Πιὲρ Μοσχοβισὶ γνωρίζει ὅτι ἡ κυβέρνηση ἐπέλεξε τὴν ὁδὸ τῆς δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς καὶ ὄχι τὴν ἀναπτυξιακὴ γιὰ τὸ οἰκονομικό μας πρόβλημα. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἔχουν ἐπιμείνει στὴν ἄμεση ἀπορρόφηση τῶν κονδυλίων ΕΣΠΑ καὶ τῶν προγραμμάτων Γιοῦνκερ καὶ Ντράγκι, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση περὶ ἄλλα τυρβάζει καὶ ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὰ δημοσιονομικά. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἔχει πλήρη ἐνημέρωση γιὰ τὸν φόβο τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέναντι καὶ στὴν λέξη ἐπενδύσεις∙ τὸν ἀφήνει στὴν ἀνεμοζάλη του καὶ στὶς ἐσωκομματικὲς φοβίες του.

Κατέβαλε καὶ ἀπέκτεινεν

Ἡ τόλμη τοῦ Ἀλεξάνδρου τὸν εἶχε ὁδηγήσει πολλὲς φορὲς στὸν ἔσχατο κίνδυνο, ἐπειδὴ πρῶτος ἔπεφτε καὶ ἀποκοπτόταν ἀπ’ τοὺς ἑταίρους του∙ ὁ τραυματισμός του σὲ πολλὰ μέρη ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα. «Ἔσχατον δὲ τῶν δεινῶν, ὁ μὲν ἠμύνετο τοὺς κατὰ στόμα καὶ τὸν βαλόντα καὶ πελάσαι»∙ τὸν χειρότερο δὲ τῶν κινδύνων, αὐτὸς μὲν ἀμυνόταν ἀπέναντι τοὺς ἐχθροὺς μπροστά του καὶ ὅσους τὸν κτυποῦσαν τοὺς ἀπομάκρυνε. «Τολμήσαντα μετὰ ξίφους αὐτὸς τῷ ἐγχειριδίῳ φθάσας ἀπέβαλεν καὶ ἀπέκτεινεν»∙ καὶ τόλμησε μὲ τὸ ξίφος ἐκεῖνος καὶ αὐτὸς μὲ τὸ ἐγχειρίδιο τὸν ἔσπρωξε καὶ τὸν σκότωσε. «Ἐν τούτῳ δέ τις δραμὼν ἐκ μυλῶνος ὑπέρῳ κατὰ τοῦ αὐχένος ὄπισθεν πληγὴν κατήνεγκεν»∙ τὴν ἴδια στιγμὴ δὲ κάποιος ἐπιτέθηκε ἀπὸ ἕναν μύλο ὑψηλότερα καὶ τοῦ ἔφερε πληγὴ ἀπὸ πίσω στὸν αὐχένα. «Ἣ συνέχεε τὴν αἴσθησιν αὐτοῦ σκοτωθέντος»∙ καὶ ἔπαθε σύγχυση καὶ ἔδωσε τὴν ἐντύπωση ὅτι σκοτώθηκε.

Εὐρώπη, προστασία συνόρων

Τὴν ἀνάληψη τῆς εὐθύνης διαφυλάξεως τῶν συνόρων ἀπέναντι στοὺς πρόσφυγες ἀπὸ εὐρωπαϊκὲς ὑπηρεσίες ἀναγνωρίζουν πλέον ὅλοι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ἔχουν ἀποδεχθεῖ ὅτι δὲν ἔχουν τὰ μέσα οἱ χῶρες στὰ σύνορά της νὰ ἀντιμετωπίσουν μόνες τους τὸ τεράστιο κύμα τῶν προσφύγων καὶ μεταναστῶν. Τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ κυρίως τὴν Ἑλλάδα, διότι ἐμεῖς δεχόμαστε καθημερινὰ χιλιάδες πρόσφυγες ἀπ’ τὴν Τουρκία∙ ἔτσι ἀποφάσισε τὴν ἐνίσχυση τῶν δυνάμεων τῆς ΦΡΟΝΤΕΞ στὰ νησιὰ καὶ στὸν Ἔβρο, τὴν αὔξηση τῶν κονδυλίων γιὰ τὴν δημιουργία κέντρων ὑποδοχῆς μέχρι τὴν προώθησή τους σὲ ἄλλες χῶρες μέλη καὶ τὴν ἄσκηση πιέσεων στὴν Τουρκία, ὥστε νὰ συνεργασθεῖ μαζί της καὶ νὰ ἔχουν κοινὴ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ βρίσκεται στὸν ἐμφύλιο τῆς Συρίας∙ ἐὰν δὲν λήξει ὁ πόλεμος δὲν ἀνακόπτεται ἡ ροὴ τῶν φυγάδων∙ φαίνεται ὅμως ὅτι κάτι γίνεται καὶ συμφωνοῦν οἱ μεγάλοι στὸν τερματισμό του.

Συρία, ἀναμέτρηση μεγάλων

Οἱ ρωσικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ στὴν Συρία προκαλοῦν τὴν ἄρδην ἀνατροπὴ τῆς ἰσορροπίας στὴν Μέση Ἀνατολή∙ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις προελαύνουν στὸ μέτωπο γιὰ πρώτη φορά -ἔστω κι ἂν ἔχει παραβιάσει ρωσικὸ ἀεροσκάφος τὸν τουρκικὸ ἐναέριο χῶρο, μὲ αὐστηρὲς διαμαρτυρίες τῆς Ἄγκυρας- ὑποχωροῦν οἱ Ἰσλαμιστές, ἐνῶ καὶ ἡ Αἴγυπτος στηρίζει θερμὰ τὴν Μόσχα, ἀλλὰ ὁ βομβαρδισμὸς τοῦ νοσοκομείου στὸ Κουντοὺζ ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἀποδυναμώνει αἰσθητὰ τὶς θέσεις τους στὴν περιοχή. Ἡ Ρωσία μάλιστα ἀπειλεῖ μὲ ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ τὶς συριακὲς ἀκτές, ἐὰν παρέμβουν ἄλλες δυνάμεις∙ τὸ Κρεμλίνο διαθέτει ἰσχυρὴ ναυτικὴ δύναμη στὴν Μεσόγειο, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει διαλύσει τὸν Ἕκτο στόλο της. Οἱ προοπτικὲς γιὰ γιὰ ἐπίλυση τοῦ προβλήματος διαγράφονται καλές, παρὰ τὶς ἀντιθέσεις τῶν μεγάλων, ὅπως συνήθως συμβαίνει στὰ σοβαρὰ διεθνῆ προβλήματα∙ τὸ προσφυγικὸ μετράει πάρα πολύ, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους νὰ ὑφίστανται τὶς χειρότερες συνέπειες, μὲ πρώτη τὴν Ἑλλάδα.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς διαφαινομένης διεξόδου στὴν Συρία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2225 δολλάρια καὶ 134,9650 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1134,35, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 48,67. Ἡ ἄνοδος σημειώθηκε, ἐνῶ ἡ Διεθνὴς Τράπεζα καὶ ἡ Τράπεζα Ἀναπτύξεως τῆς Ἀσίας, προβλέπουν ὑποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως στὴν Ἀνατολὴ καὶ στὴν Κίνα ἐπίσης, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι οἱ προβλέψεις δὲν πείθουν τοὺς ἐπενδυτές∙ οἱ ἀγορὲς κινοῦνται πλέον ἀνεξαρτήτως τῶν ἐπισήμων προβλέψεων, καὶ ἐμπιστεύονται περισσότερο τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις. Οἱ προοπτικὲς ρυθμίσεως τῆς συριακῆς κρίσεως θὰ ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν διακοπὴ τῆς ροῆς τῶν προσφύγων καὶ τὴν ἐπιστροφὴ πολλῶν ἐξ αὐτῶν στὶς ἑστίες τους, ἐνῶ θὰ ἀνασάνει καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία ἀπ’ τὸ πρόβλημα∙ ταυτοχρόνως, ὅσοι παραμείνουν στὶς χῶρες καταφυγῆς τους, θὰ ἐνσωματωθοῦν καὶ θὰ συνεισφέρουν σημαντικὰ στὴν παραγωγική τους διαδικασία. Ἔτσι πάντα συμβαίνει στὴν ἱστορία μὲ τοὺς πρόσφυγες.

Πλημμύρες Κυανῆς ἀκτῆς

Οἱ προχθεσινὲς πλημμύρες τῆς Κυανῆς Ἀκτῆς ἦταν κατακλυσμιαίες καὶ προκάλεσαν δεκαεπτὰ νεκροὺς καὶ πέντε ἀγνοουμένους∙ οἱ Κάννες, ἡ Ἀντὶπ ἔχουν ὑποστεῖ τὶς χειρότερες συνέπειες. Τὸ φαινόμενο εἶναι πρωτοφανὲς γιὰ τὴν περιοχή, γνωστὴ γιὰ τὴ μαλακὸ μεσογειακὸ κλίμα της, καὶ ἔχει ἀνησυχήσει τοὺς εἰδικούς∙ οἱ μετεωρολόγοι ἀποδίδουν τὶς βιβλικὲς βροχοπτώσεις στὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου καὶ στὴν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτου, μὲ τὰ ἀκραῖα κλιματικὰ φαινόμενα. Οἱ ζημίες εἶναι μεγάλες, ἐνῶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐπισκέφθηκε τὴν περιοχὴ καὶ ὑποσχέθηκε τὴν καταβολὴ ἀμέσως ἀποζημιώσεων∙ τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι σοβαρώτερο καὶ ἀφορᾶ τὸ κλίμα. Ἄλλωστε δὲν προβλέπεται αἴσιο ἀποτέλεσμα στὴ διεθνῆ διάσκεψη γιὰ τὴν ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο ποὺ ἀρχίζει τὸν Νοέμβριο∙ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν συμφωνοῦν μὲ μείωση τῆς ἐκπομπῆς ρύπων.

Πορτογαλία, νίκη δεξιᾶς

Ὁ Πάσσος Κοέλιο κέρδισε τὶς ἐκλογὲς στὴν Πορτογαλία, παρὰ τὴν τετραετῆ λιτότητα, καὶ σχηματίζει κυβέρνηση∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἀπέσπασε τὸ 38,5% καὶ ὁ Σοσιαλιστὴς ἀντίπαλός του, 32,5%, ἀλλὰ δὲν ἔχει τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία τῆς Βουλῆς, ὁπότε πιθανώτερη ἐξέλιξη θεωροῦν τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως μειοψηφίας. Ἡ νίκη του πάντως θεωρεῖται σημαντικὴ γιὰ τὴν Εὐρώπη, διότι εἶναι ἡ πρώτη φορὰ σὲ μνημονιακὴ χώρα ποὺ τὸ κυβερνῶν κόμμα κερδίζει τὶς ἐκλογές, ἐνῶ μέχρι τώρα πάθαιναν καθίζηση∙ τὸ ἀποτέλεσμα θεωρεῖται ὡς προοίμιο καὶ γιὰ τὶς ἱσπανικὲς ἐκλογὲς τὸν Δεκέμβριο, ἐπειδὴ τὸ Λαϊκὸ κόμμα κερδίζει ἔδαφος, ἐνῶ χάνουν οἱ Podemos οἱ ὁποῖοι ἔχουν ταυτισθεῖ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Στὴν Εὐρώπη ἐμπεδώνεται ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ πιστὴ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων ὁδηγεῖ στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.