Εὐρωπαῖοι, κατάσταση ἄκρας ἐγρηγόρσεως

Ἡ ἐσπευσμένη ἄφιξη τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισὶ στὴν Ἀθήνα, γιὰ συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς ὑπουργούς, ὑποκρύπτει τὶς ἔντονες ἀνησυχίες τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν τύχη τῶν προαπαιτουμένων στὴν Βουλή, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐλάχιστη ἐμπιστοσύνη τους πρὸς τὴν κυβέρνηση∙ οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι πλήρως ἐνήμεροι γιὰ τὴν ἀγανάκτηση τοῦ κόσμου ἀπ’ τὴν φοροκαταιγίδα καὶ τὴν ὀργή του κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ καὶ ἀπολύτως πεπεισμένοι, ὅτι τὰ παιχνίδια μὲ τὸ δημοψήφισμα καὶ τὶς πρόωρες ἐκλογὲς δὲν ἐπαναλαμβάνονται καὶ οὔτε εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἐπιτρέψουν ἐπανάληψή του. Ὁ Ἐπίτροπος εἶναι ἀπόλυτος καὶ αὐστηρὸς στὸν Ναπολεοντίσκο, οἱ ἐπιλογὲς τῶν φορολογικῶν μέτρων ἔγιναν ἀπ’ τὴν κυβέρνησή του, ὅπως καὶ ἡ πολιτικὴ τοῦ πρώτου ἑπταμήνου ποὺ ξηλώνεται ὁλόκληρη∙ οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις εἶναι μᾶλλον ἐλεγχόμενες.

Ἀπαρχὴ σοβαρῶν προβλημάτων

Ὡς ἀπαρχὴ σοβαρῶν προβλημάτων γιὰ τὴν κυβέρνηση θεωρεῖται τὸ τρέχον τετραήμερο, τὸ ὁποῖο, λόγῳ τῆς πρωτοφανοῦς φοροκαταιγίδας, θὰ κρίνει καὶ τὴν πολιτική της πορεία∙ τὸ νομοσχέδιο συζητεῖται σήμερα σὲ συνεδρίαση στὶς Κοινοβουλευτικὲς Ἐπιτροπὲς καὶ αὔριο στὴν Ὁλομέλεια μὲ ψήφισή του τὴν Παρασκευὴ τὰ μεσάνυχτα, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν κρύβουν τὶς ἀνησυχίες τους γιὰ τὴν τύχη του. Ἡ ἀντιπολίτευση δὲν προτίθεται νὰ ψηφίσει ὑπέρ, ὁπότε ὅλο τὸ βάρος τὸ ἀναλαμβάνει ἡ συγκυβέρνηση ἀριστεροακροδεξιᾶς∙ τὸ τριήμερο οἱ ὑπουργοὶ θὰ ὑποστοῦν τὶς ὁμοβροντίες τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιὰ τὴν κοροϊδία σὲ βάρος ὅλων, ὅταν ὁ Ναπολεοντίσκος διαβεβαίωνε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ δὲν πρόκειται νὰ ἐπιβληθοῦν νέοι φόροι, ἀλλὰ καὶ ὅτι θὰ διαπραγματευθεῖ τὴν ἁπάλυνση πολλῶν μνημονιακῶν μέτρων. Ἡ διαπλοκὴ συμβάλλει στὴν προσωπολατρεία, ἀλλὰ δὲν εἶναι δεδομένο ὅτι ἀκολουθεῖ ὁ κόσμος, μὲ τὴν ἀγορὰ νεκρὴ καὶ τὴν κατάθλιψη νὰ ἐξαπλώνεται στὰ εὐρύτερα κοινωνικὰ στρώματα.

Ἀγωνία γιὰ στάση βουλευτῶν

Στὴν κυβέρνηση δὲν μποροῦν νὰ κρύψουν τὴν ἀγωνία τους γιὰ τὴν τύχη τῶν πρώτων προαπαιτουμένων τὴν Παρασκευή∙ στὴν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τὸ κλίμα ἦταν ἄκρως ἐπικριτικό, ἐνῶ ἀπέφυγε νὰ παραστεῖ ὁ πρωθυπουργός, γιὰ νὰ μὴν χρεωθεῖ προσωπικὰ τὶς ἀντιδράσεις. Ἄλλωστε στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ ὑπέστη τὴν πρώτη ψυχρολουσία καὶ ἀπομένει ἡ συνέχεια∙ πολλοὶ ἀπ’ τὴν ὁμάδα τῶν 53, μὲ θέσεις στὴν Βουλή, ἐμφανίζονται διαλλακτικοί, ἀλλὰ οἱ ὑπόλοιποι διαφοροποιοῦνται ἀρκετά, ἐνῶ τώρα καταφθάνει ἠ κατακραυγὴ τοῦ κόσμου γιὰ τὴν φοροκαταιγίδα καὶ τὴν ἀδυναμία του τοῦ νὰ ἀνταπεξέλθει στὰ ἔξοδα. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν γιὰ δεκαέξι δις εὐρὼ φορολογία τὴν διετία, καὶ μὲ θύματα ὅλες τὶς κατηγορίες τοῦ πληθυσμοῦ∙ περισσότερο πλήττονται οἱ ἀγρότες, δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων κάθε μορφῆς καὶ συνταξιοῦχοι, δηλαδὴ τὰ στρώματα ποὺ ψήφισαν στὴν πλειοψηφία τους τὸν Ναπολεοντίσκο. Τώρα σκεπτικοὶ μετροῦν τὶς συνέπειες.

ΣΥΡΙΖΑ, πρῶτες διαφορὲς

Τὶς πρῶτες διαφοροποιήσεις ἀπέναντί του βρῆκε στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁ Ναπολεοντίσκος∙ ὁ μοναδικὸς ὑποψήφιος γιὰ Γραμματέας της, πῆρε 149 ψήφους, μὲ 41 ὄχι καὶ 2 λευκά, δηλαδὴ τὸ 20% δὲν τὸν ψήφισε, ὅσοι περίπου ἦταν ἡ δύναμη τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας. Στὴν ἐκλογὴ ὅμως τῶν μελῶν τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας ἦρθε πρῶτος ὁ πασοκογενὴς Ἀντώνης Κωστακᾶς, μὲ ἑξῆντα ψήφους, ἐνῶ δὲν ἐξελέγη ὁ Στέλιος Παππᾶς, πατέρας τοῦ στενοῦ του συνεργάτη Νίκου∙ ὡς σαφῆ μηνύματα πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὴν ἀσκουμένη πολιτική του θεωροῦνται αὐτά, ὅπως τὸ ἐπιβεβαίωσε καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως, λέγοντας ὅτι δὲν ἔχουν τελειώσει τὰ ἐσωκομματικὰ προβλήματα. Στὶς ψηφοφορίες στὴν Βουλὴ ἔρχονται τὰ ὑπόλοιπα.

Δουλικὴ στοὺς Ἀμερικανοὺς

Τὴν δουλικότητά της ἀπέναντι στοὺς Ἀμερικανοὺς ἐπιβεβαίωσε ἡ κυβέρνηση, στὸ Συμβούλιο τοῦ ΝΑΤΟ, ὅταν συμφώνησε μὲ τὴν καταδίκη τῶν ρωσικῶν παραβιάσεων τοῦ τουρκικοῦ ἐναερίου χώρου στὰ σύνορα τῆς Συρίας∙ οἱ διπλωμάτες πιστεύουν ὅτι καλῶς ἔκανε, ἀλλὰ ὅταν ἔθεσε τὸ πρόβλημα τῶν τουρκικῶν παραβιάσεων τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναερίου χώρου βρέθηκε ἐντελῶς ἀπομονωμένη, ὁπότε ἀπορρίφθηκε ἀσυζητητί. Οἱ διπλωμάτες εἶχαν ζητήσει τὴν προετοιμασία τῆς παρεμβάσεως μὲ ἐπαφὲς μὲ ἄλλους συμμάχους, ἀλλὰ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἀπέρριψε τὴν πρόταση καὶ δέχθηκε μόνο τὴν παρέμβαση χωρὶς προετοιμασία, κάτι πρωτάκουστο στὴν συμμαχία∙ οἱ Τοῦρκοι ἀποθρασύνθηκαν μετὰ τὴν ἀπόρριψη καὶ τὴν ἑπομένη ἔκαναν δεκάδες παραβιάσεις στὸ Αἰγαῖο. Τὴν δουλικότητα στοὺς Ἀμερικανοὺς ἀπέδειξαν, σχολίαζαν πικρόχολα πολλοὶ Εὐρωπαῖοι…

Ἐπικατέσκεψαν τὴν πόλιν

Οἱ ἑταῖροι τοῦ Ἀλεξάνδρου, μὲ πρώτους τοὺς Λιμναῖο, Λεοννᾶτο καὶ Πτολεμαῖο, πήδηξαν μέσα ἀπ’ τὸ τεῖχος τῆς βακτηριανῆς πόλεως καὶ βρῆκαν ἀναίσθητο τὸν βασιλέα τους∙ στάθηκαν μπροστά του ἀπέναντι στοὺς ἑκατοντάδες ἐχθρούς, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ἔσπαγαν τὶς πύλες καὶ γκρέμιζαν τὰ τείχη. «Καὶ ἐτρέψαντο μὲν οὖν τοὺς βαρβάρους οἱ Μακεδόνες, καὶ πεσοῦσιν αὐτοῖς ἐπικατέσκαψαν τὴν πόλιν»∙ καὶ ἔτρεψαν μὲν λοιπὸν σὲ φυγὴ τοὺς βαρβάρους οἱ Μακεδόνες, καὶ ἀφοῦ ἐπεσαν πάνω τους ἰσοπέδωσαν τὴν πόλη. «Ἀλεξάνδρῳ δ’ οὐδὲν ὄφελος»∙ γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο ὅμως δὲν ἦταν κανένα ὄφελος. «Ἀνήρπαστο γὰρ μετὰ τοῦ βέλους, καὶ τὸν κάλαμον ἐν τοῖς σπλάχνοις εἶχε»∙ διότι τὸν σήκωσαν μὲ τὸ βέλος στὸ στῆθος του, καὶ εἶχε τὸ καλάμι του μέσα στὰ σπλάχνα. «Καὶ δέσμος ἦν αὐτῷ καὶ ἦλος τὸ τόξευμα τοῦ θώρακος πρὸς τὸ σῶμα»∙ καὶ ἦταν σφηνωμένο καὶ καρφωμένο τὸ τόξο στὸ σῶμα.

Τουρκία, ἀλλαγὴ πολιτικῆς

Σὲ ἄρδην ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς της στὴν Μέση Ἀνατολὴ ὁδηγεῖται ἡ Τουρκία, μετὰ τὶς πολύνεκρες ἐκρήξεις στὸ κέντρο τῆς Ἄγκυρας∙ ἡ κυβέρνηση κατήγγειλε τὸ χαλιφάτο ὅτι βρίσκεται πίσω ἀπ’ τοὺς δύο καμικάζι, ἀλλὰ οἱ Κοῦρδοι κατηγοροῦν τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες, διότι μὲ τὴν ἑκατόμβη τῶν θυμάτων πίστευαν ὅτι θὰ ἐκφόβιζαν τὸν κόσμο καὶ θὰ ἀποδυνάμωναν τὸ λαϊκὸ κίνημα. Τὸ γεγονὸς ὅμως εἶναι ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει στηρίξει καὶ χρηματοδοτήσει τὸ χαλιφάτο, ἐνῶ καὶ οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοί της ἑστιάζονταν κατὰ τῶν Κούρδων καὶ μόνο∙ ἡ ἐπέμβαση ὅμως τῶν Ρώσων στὸν πόλεμο μὲ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς τους, ἔχει ἀνατρέψει τὴν ἰσορροπία δυνάμεων στὴν χώρα καὶ ὁ κυβερνητικὸς στρατὸς ἐπιτυγχάνει μεγάλα ἐδαφικὰ κέρδη. Οἱ διπλωμάτες πιστεύουν ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπὶ διετία δὲν βομβάρδισαν οὐσιαστικοὺς στόχους τῶν Ἰσλαμιστῶν∙ τώρα ἀλλάζουν τακτική, ὅπως καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, καὶ ἄρχισαν συστηματικὲς συνομιλίες μὲ τὴν Μόσχα.

Συρία, κέρδη κυβερνητικῶν

Τὰ κέρδη τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων στὴν Συρία ἀναγνωρίζουν καὶ οἱ Ἀμερικανοί, ἐνῶ οἱ Σαουδάραβες ἄρχισαν ἐπαφὲς μὲ τὴν Δαμασκό, διότι διαπιστώνουν ὅτι ἀποσυντίθενται οἱ χρηματοδοτούμενες ἀπὸ αὐτοὺς ἰσλαμικὲς ὁμάδες∙ ἡ ἐπικοινωνία Πενταγώνου καὶ Ρώσων εἶναι καθημερινὴ πλέον, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἀτυχήματος στὸν ἀέρα κατὰ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς. Τὸ κρίσιμο μέρος εἶναι τὰ ὑψώματα τῶν βορειοδυτικῶν ἐπαρχιῶν,ποὺ ἦταν τὸ προπύργιο τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν χώρα καὶ τὰ ὁποῖα ἀπετέλεσαν τὸν στόχο τῶν Ρώσων, διότι, ἐὰν πέσουν αὐτά, τότε εἶναι εὔκολη ἡ προέλαση στὶς πεδινὲς περιοχὲς τῆς ἐρήμου∙ τὸ ΝΑΤΟ διαπιστώνει ὅτι ἡ Μόσχα διέθετε, ὄχι μόνο κανονικὰ σχέδια ἐπεμβάσεως καὶ ἑτοιμότητα ἀμέσου ἀντιδράσεως, ἀλλὰ καὶ πλήρη ὲνημέρωση γιὰ τὴν κατάσταση στὸ ἔδαφος. Ἔτσι ἀπέφυγε τοὺς δευτερεύοντες στόχους στὴν ἔρημο, οἱ ὁποῖοι παρεῖχαν τὴν δικαιολογία τῆς καυχησιολογίας στοὺς Τζιχαντιστές, ἀλλὰ καὶ ἔπλητταν τὸ κύρος τῶν Δυτικῶν. Ἔμαθαν πολλὰ τώρα πλέον.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, ὡς ἀντανάκλαση τῆς ἀβεβαιότητος ὡς πρὸς τὰ ἀμερικανικὰ ἐπιτόκια∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1374 δολλάρια καὶ 136,6250 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1164,20, καὶ τὸ πετρέλαιο, 52,86. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὶς ἐξελίξεις στὴν Μέση Ἀνατολή, τὸ ἐὰν πραγματικὰ οἱ ρωσικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ ὁδηγήσουν σὲ διέξοδο ἀπ’ τὸν τετραετῆ ἐμφύλιο πόλεμο στὴν Συρία∙ στὴν Εὐρώπη ζητοῦν τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, ὅπως καὶ γίνεται μὲ τὴν ἀεοδιαστημικὴ βιομηχανία, καθὼς ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Διαστήματος προγραμματίζει τὴν ἀποστολὴ ἐφοδίων μὲ Σογιοὺζ στὸν διαστημικὸ σταθμὸ ἀπ’ τὸ κοσμοδρόμιο τοῦ Μπάικονούρ, ἐνῶ ἔχει ζητήσει καὶ εἰσαγωγὲς τεχνολογίας ἀπ’ τὴν Μόσχα. Ἡ πορεία τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας εἶναι τὸ δυσκολώτερο πρόβλημα, μετὰ τὶς προβλέψεις τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν ὅτι οἱ προοπτικὲς δείχνουν μικρότερη ἀνάπτυξη ἀπ’ τὶς προηγούμενες προβλέψεις∙ γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς καὶ οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἀκόμη ἐπιφυλακτικοί.

Βερολίνο, νέες διαδηλώσεις

Στὸ Βερολίνο ὀργανώθηκαν τὴν Κυριακὴ ὀγκώδεις διαδηλώσεις, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, κατὰ τῆς εὐρωαμερικανικῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν∙ ἡ Οὐάσιγκτον πιέζει ἀφόρητα γιὰ τὴν συμφωνία ἐδῶ καὶ μία δεκαετία, ἀλλὰ ἀντιδροῦν τὰ Ἐπιμελητήρια, διότι δὲν διασφαλίζονται ἀμοιβαῖες παραχωρήσεις στὴν μείωση τῶν δασμῶν, ἐπειδὴ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀποστολὴ τῆς συμφωνίας. Οἱ ἀγροτικοὶ συνεταιρισμοί, οἱ ἀγροτικὲς βιομηχανίες, οἱ τράπεζες, οἱ ἑταιρεῖες ψηφιακῆς τεχνολογίας ἔχουν διαπιστώσει ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἐγγυήσεις στὴν συμφωνία ἀπὸ ἀμερικανικῆς πλευρᾶς γιὰ κατάργηση τῶν κρατικῶν ἐπενδύσεων, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἔχουν ἀσκηθεῖ πολιτικὲς πιέσεις στὶς κυβερνήσεις νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ἀσάφεια τῶν σχετικῶν ἄρθρων∙ μετὰ τὶς διαδηλώσεις θεωρεῖται δύσκολη ἡ ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων. Ἡ Ἀμερικὴ θέλει τὴν ὑπογραφή της, μετὰ ἀπ’ τὴν ἀντίστοιχη μὲ τὶς χῶρες τοῦ Εἰρηνικοῦ.

Κλίμα, ἀδιέξοδο στὸ Παρίσι

Ἡ διάσκεψη γιὰ τὸ κλίμα στὸ Παρίσι ὁδηγεῖται σὲ ἀδιέξοδο, καθὼς ἀπομένει ἕνα δίμηνο ὥς τὸ τέλος τοῦ ἔτους καὶ ἡ προοπτικὴ γιὰ συμφωνία δὲν φαίνεται στὸν ὁρίζοντα∙ οἱ θέσεις μεταξὺ Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν κυρίως βρίσκονται σὲ μεγάλη ἀπόσταση, ἐπειδὴ ἡ Οὐάσιγκτον δὲν ἀναλαμβάνει καμμία δέσμευση γιὰ περιορισμοὺς στὴν ἐκπομπὴ ρύπων. Τὸ ἀντίθετο, ἐμφανίζονται στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ τύπο προτάσεις, γιὰ ἀλλαγὲς στὶς μεθόδους μετρήσεως τῶν ρύπων, ποὺ ἂν γίνουν ἀποδεκτὲς σημαίνουν ναύαγιο τῆς διασκέψεως, ἡ ὁποία ἐπὶ τριετία πάει ἀπὸ ἀναβολὴ σὲ ἀναβολή, γιὰ τὴν ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο∙ ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα δὲν ἔχει τὸ σθένος καὶ τὴν δύναμη γιὰ τὴν ἐπιβολή του στὰ βιομηχανικὰ συμφέροντα. Ἔτσι παρατείνει τὴν παρελκυστικὴ τακτική του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.