Κρίσιμο Εὐρωσυμβούλιο ἐθνικῶν μας θεμάτων

Οἱ περιπολίες τῆς ΦΡΟΝΤΕΞ στὸ Αἰγαῖο καὶ ἡ συνεργασία μὲ τὴν Τουρκία εἶναι βασικὸ θέμα τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, μἐ τὸν πρωθυπουργὸ ὄχι καὶ τόσο σαφῆ στὶς τοποθετήσεις του∙ εὐτυχῶς οἱ διπλωμάτες παρενέβησαν καὶ διασφάλισαν τὴν προστασία τῶν θαλασσίων συνόρων μας, ἐνῶ καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ὑποβάλλει τὴν πρόταση γιὰ κοινὲς περιπολίες ὑπὸ Εὐρωπαῖοι διοικητή, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ χρειάζεται πολλὴ μελέτη, γιὰ τὶς τυχὸν συνέπειές της. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὰ σύνορά μας, διότι τὰ θεωροῦν καὶ δικά τους καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἔχει δηλώσει ὅτι δὲν ὑπάρχουν θαλάσσια σύνορα∙ ἀντιθέτως φαίνεται ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἔχει δακόψει τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις του μὲ τὴν ἀκροδεξιά, ὅπως ἔδειξε τὸ ἐπεισόδιο μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ στὴν Βουλή.

Πολιτικὴ ἀπάτη κυβερνήσεως

Γιὰ πολιτικὴ ἀπάτη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, κατηγόρησε τὴν κυβέρνηση ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης, μιλώντας στὴν Βουλὴ γιὰ τὸ πολυνομοχέδιο καὶ ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία θὰ τὸ καταψηφίσει, ἐνῶ ζήτησε τὴν ἄμεση δημοσιοποίηση τῶν στοιχείων σχετικὰ μὲ τὰ «πόθεν ἔσχες» ὑπουργῶν∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἰσχυριζόταν προεκλογικὰ, πρόσθεσε, ὅτι δὲν θὰ ἐπιβάλει νέα φορολογικὰ μέτρα καὶ ὅτι θὰ διαπραγματευθεῖ μὲ τοὺς δανειστὲς γιὰ τὴν μείωση πολλῶν ἐπιβαρύνσεων∙ κορόϊδεψε τὸν κόσμο καὶ πῆρε τὴν ψῆφο του, ἀλλὰ τώρα, ἀγρότες, συνταξιοῦχοι, μικρομεσαῖοι ὑφίστανται τὴν χειρότερη φοροκαταιγίδα στὴν ἱστορία. Ἡ ὁμιλία εἶχε ἄμεσο ἀντίκτυπο καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομίας παραδέχθηκε ὅτι αὐτὸς ξέχασε νὰ δηλώσει τὸ ἕνα ἑκατομμύριο, ἀλλὰ δὲν πείθει ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει ἄμεσες διασυνδέσεις μὲ τὴν διαπλοκή, καθὼς καὶ ὁ παπποῦς μὲ τὶς μετοχὲς διατηρεῖ τὶς στενὲς ἐπαφές του μὲ τοὺς μεγαλοεργολάβους∙ ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἀλλάζει πλέον καὶ μάλιστα ραγδαία.

Δέος πραγματικῆς οἰκονομίας

Σὲ κατάσταση δέους βρίσκεται ἡ πραγματικὴ οἰκονομία, μὲ τὴν φοροκαταιγίδα τοῦ πολυνομοσχεδίου καὶ τὶς ἀπότομες περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων∙ πέραν τῶν ἀντιδράσεων τῶν συνταξιούχων καὶ τῶν μισθωτῶν, κυρίως τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων οἱ ὁποῖοι ψήφισαν τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς βρίσκεται σὲ φάση ἀπογνώσεως, ἐπειδή, διότι μὲ τὴν ἐξαγγελία τῶν μέτρων βλέπει κατάρρευση τοῦ μεταπολεμικοῦ κοινωνικοῦ κράτους. Ὁ καθένας σκέπτεται πλέον καὶ τὸ εὐρὼ καὶ κάνει οἰκονομία γιὰ τὰ χειρότερα, διότι δὲν γνωρίζει τὸ πόσοι φόροι θὰ τοῦ ἔρθουν τὶς ἑπόμενες μέρες καὶ συμμαζεύεται γιὰ τὶς δυσκολώτερες στιγμές∙ οἱ ἐπιχειρηματίες, καὶ περισσότερο οἱ μικρομεσαῖοι, γνωρίζουν ὅτι ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς θὰ πάει μακρυὰ καὶ δὲν θὰ ὑπάρξει ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ἂν δὲν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν καὶ δὲν ἀποκατασταθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη. Ἀλλὰ ἡ ὁμαλὴ λειτουργία τῶν τραπεζῶν προβλέπεται, κατὰ τὸν Γεώργιο Χουλιαράκη, γιὰ τέλος Μαρτίου 2016.

Ἐξόντωση τῶν συνταξιούχων

Στὴν φυσικὴ ἐξόντωση τῶν συνταξιούχων ἀποβλέπουν οἰ ἀλλαγὲς στὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα καὶ οἱ ἀπότομες περικοπὲς τῶν συντάξεων, ὅπως προβλέπει ἡ ἔκθεση τῶν σοφῶν∙ μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια συνεχῶν μειώσεων ἔρχεται καὶ ἡ χαριστικὴ βολὴ γιὰ τοὺς παλιοὺς συνταξιούχους καὶ γιὰ ὅσους πλησιάζουν στὴν σύνταξη καὶ τοὺς βρῆκαν τὰ μνημόνια καὶ ἡ ἀνεργία στὰ πενῆντα τους καὶ στὰ ἑξῆντα τους. Αὐτὰ εἶναι κυβερνητικὴ πρόταση καὶ ὄχι τοῦ κουαρτέτου, διότι εἶναι ἀπόρρροια τῆς ἐπιστροφῆς στὴν ὕφεση καὶ στὴν ἀπότομη μείωση τῶν εἰσφορῶν στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα∙ καὶ ὅσο περικόπτονται οἱ συντάξεις καὶ αὐξάνεται ἡ ἀνεργία, τόσο διευρύνονται τὰ ἐλλειμμάτα καὶ καθίστανται ἀναγκαῖες νέες περικοπές. Ὁ φαῦλος κύκλος τῆς κρίσεως ἐπέστρεψε.

Οἱ ὑπουργοὶ ἑκατομμυρίων

Ἡ ἀπότομη περικοπὴ τῶν συντάξεων καὶ αὔξηση τῆς φορολογίας γίνεται, ἐπειδὴ ἠ κυβέρνηση δὲν ἔχει κἂν στὸ μυαλό της τὴν ἔννοια τῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης, ὡς καθοριστικοῦ παράγοντος γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ αὐτὸ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπ’ τὸ ὅτι διατηρεῖ στὴν θέση τους ὑπουργοὺς μὲ ἑκατομμύρια εὐρὼ λογαριασμοὺς στὸ ἐξωτερικὸ ἢ ἐργολαβικὲς ἑταιρεῖες καὶ μάλιστα χωρὶς τὴν δήλωσή τους στὸ «πόθεν ἔσχες». Συμβαίνει δὲ οἱ ὑπουργοὶ αὐτοὶ νὰ εἶναι οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτική, καὶ νὰ περιμένουν ἀπὸ αὐτοὺς οἱ μικρομεσαῖοι καὶ οἱ ἀγρότες∙ ἡ ἀτολμία τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ τὴν ἄμεση ἀπόλυσή τους, ἑρμηνεύεται μὲ ἕναν λόγο μόνο∙ κάπου τὸν κρατᾶνε στὰ χέρια τους.

Κλαίουσι καὶ περιπαθοῦσι

Ὅταν συνῆλθε ὁ Ἀλέξανδρος ἀπ’ τὸν σοβαρὸ τραυματισμό του στὸ στῆθος του, προσπάθησε μόνος του νὰ κόψει μὲ τὸ ἐγχειρίδιό του τὸ βέλος ἀπ’ τὸ πλευρό του, ἀλλὰ δέν μποροῦσε∙ εἶχε τραυματισθεῖ βαρειὰ στὴν βακτηριανὴ πόλη, ὅταν πήδησε πρῶτος μόνος του αὐτὸς μέσα στὰ τείχη της. «Καὶ τοῖς μὲν ἐλοιδορεῖτο κλαίουσι καὶ περιπαθοῦσι, τοὺς δὲ λιποτάκτας ἀπεκάλει, μὴ τολμῶντας αὐτῷ βοηθεῖν»∙ καὶ τοὺς μὲν ἀπ’ τοὺς ἑταίρους του τοὺς ἔβλεπε νὰ κλαῖνε καὶ νὰ χτυπιοῦνται, τοὺς δὲ ἀποκαλοῦσε λιποτάκτες, ἐπειδὴ δὲν τολμοῦσαν νὰ τὸν βοηθήσουν καὶ νὰ κόψουν τὸ βέλος. «Ἐβόα δὲ πρὸς τοὺς ἑταίρους»∙ φώναζε δὲ πρὸς τοὺς ἑταίρους. «’’Μηδεὶς ἔστω μηδ’ ὑπὲρ ἐμοῦ δειλός∙ ἀπιστοῦμαι μὴ φοβεῖσθε θάνατον, εἰ τὸν ἐμοῦ φοβεῖσθε ὑμεῖς’’∙ ‘’κανένας σας δὲν εἶναι παρὰ δειλὸς μόνο γιὰ μένα∙ ἀμφιβάλλω ὅτι δὲν φοβόσαστε τὸν θάνατον, ἐὰν τὸν δικό μου θάνατο ἐσεῖς φοβόσαστε’’.

Ναυτικὲς περιπολίες Αἰγαίου

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπιμένει στὶς ναυτικὲς περιπολίες στὸ Αἰγαῖο, γιὰ τὴν ἀνακοπὴ τοῦ κύματος προσφύγων ἀπ’ τὴν Τουρκία στὰ ἑλληνικὰ νησιά, στὰ πλαίσια τῆς ΦΡΟΝΤΕΞ, ἀλλὰ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀρνεῖται∙ οἱ Εὐρωπαῖοι τώρα ἀντιλαμβάνονται τὴν πραγματικὴ φύση τῶν τουρκικῶν παραβιάσεων στὸ Αἰγαῖο, ποὺ θεωροῦσαν ὡς «παράλογες» διενέξεις. Τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπιμένει, ὅτι τυχὸν παραχώρηση στὸ θέμα, ἡ Ἄγκυρα θὰ τὴν θεωρήσει ὡς κεκτημένο δικό της καὶ θὰ στέλνει συνέχεια τὸν στόλο της στὰ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα∙ τότε ἡ ἑλληνικὴ ἀπάντηση εἶναι μόνο θερμὸ ἐπεισόδιο∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἀντιλήφθηκε τὴν πραγματικὴ φύση τοῦ προβλήματος καὶ προτείνει οἱ περιπολίες νὰ γίνονται ὑπὸ Εὐρωπαῖο διοικητή, ἀλλὰ δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι αὐτὸ καλύπτει τὴν ἑλληνικὴ πλευρά. Ἄλλωστε ἡ διέλευση τῶν προσφύγων στὰ φουσκωτὰ γίνεται σὲ περιοχὲς τῆς μέσης γραμμῆς, ὅπου τὴν εὐθύνη τὴν ἔχει ἡ Τουρκία. Ἂς φυλάξει τὰ ὕδατά της.

Συρία, σκληρὲς μάχες ξηρᾶς

Στὸν πόλεμο τῆς ξηρᾶς μεταφέρονται οἱ μάχες στὴν Συρία, καθὼς οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἀνακτοῦν τὸ χαμένο ἔδαφος, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἰρὰν καὶ τῆς Χεζμπολλάχ∙ σκοπός τους εἶναι ἡ ἐκκαθάριση τῶν ἀνατολικῶν συνοικιῶν τῆς Βαγδάτης καὶ τῶν περιχώρων τῆς Χαλέπ, ποὺ θεωροῦνται ἀπ’ τὰ ἰσχυρὰ προπύργια τῶν Ἰσλαμιστῶν. Στὸν ἀέρα, Ἀμερικανοὶ καὶ Ρῶσοι ἔχουν συμφωνήσει νὰ ἐνημερώνονται ἀμοιβαίως γιὰ τοὺς βομβαρδισμούς τους καὶ νὰ μένουν σὲ ἀπόσταση τουλάχιστον εἴκοσι χιλιομέτρων τὰ ἀεροσκάφη τους∙ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο ἡ προσέγγιση τῶν δύο μεγάλων δὲν ἔχει προχωρήσει ἀρκετά, ἀλλὰ ἂν ἀλλάξει σημαντικὰ ἡ κατάσταση στὴν ξηρὰ ἀναμένεται ἄλλη ἐπαφὴ τῶν κυβερνήσεων. Πάντως ἡ προηγούμενη σκληρὴ ἀντιπαράθεση ἐγκαταλείπεται, ἐνῶ καὶ οἱ ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωσυμβουλίου θὰ ἐπηρεάσουν ἀρκετὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ πρόβλημα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν βαρύνουσα γνώμη, καθὼς αὐτοὶ δέχονται τοὺς πρόσφυγες, ἐνῶ Βρεταννοὶ καὶ Γάλλοι συμμετέχουν στοὺς δυτικοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς.

Ἀνοδικὲς τἀσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μᾶλλον ἐπειδὴ διαφαίνονται κάποιες ἐλπίδες γιὰ διέξοδο στὴν Συρία καὶ συνεννόηση στὴν Οὐκρουνία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1436 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 135,0550 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1183,35, καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,49. Ἡ ἀπάτη τῆς VW δείχνει ὅτι ἐκτονώνεται μὲ λιγώτερες ἐπιπτώσεις στὴν γερμανικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία∙ ἡ ἰσχυρὴ γερμανικὴ αὐτοκινητοβιομηχανία δὲν θὰ ἔχει πολὺ ἄσχημες ἐπιπτώσεις, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν ἴδια τὴν ἑταιρεία, ἀλλὰ τὸ πλῆγμα στὸ διεθνὲς γόητρο τῆς χώρας παραμένει σοβαρό. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ προσπαθεῖ ἀντισταθμίσαι τὴν ζημία μὲ πρωτοβουλίες της στὸ προσφυγικὸ καὶ στὸ οὐκρανικό, γιὰ τὸ ὁποῖο ζητάει συνεννόηση μὲ τὴν Ρωσία γιὰ ἁπάλυνση τῶν κυρώσεων∙ οἱ ἐπενδυτὲς βλέπουν αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις καὶ ἐλπίζουν στὴν μετακύλισή τους καὶ στὴν οἰκονομία. Ὁπωσδήποτε ἔχει ἀμβλυνθεῖ ἀρκετὰ ἡ διεθνὴς ἔνταση καὶ ἤδη κάποιοι ὀσφρύζονται τάσεις ἀνατιμήσεως τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου.

Νησιὰ τῆς Σινικῆς θαλάσσης

Τὸ πρόβλημα τῶν νησιῶν τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης ἐπανέρχεται ὀξύτατο, καθὼς ἡ Κίνα κατασκευάζει νέα λιμάνια καὶ ἀεροδρόμια στὰ κοραλλιογενῆ νησιά, μὲ ἔντονες τὶς διαμαρτυρίες τῶν Φιλιππίνων καὶ τοῦ Βιετνάμ∙ οἱ τρεῖς χῶρες διεκδικοῦν τὰ νησιὰ αὐτά, τὰ ὁποῖα ὅμως ἐλέγχουν τὴν ναυτικὴ ὁδὸ ἀπ’ τὸ στενὸ τῆς Μαλάγας πρὸς τὸν Εἰρηνικό. Οἱ Ἀμερικανοὶ ὑποστηρίζουν, ὅτι τὰ νησιὰ βρίσκονται πιὸ κοντὰ στὶς Φιλιππίνες καὶ στὸ Βιετνάμ, ποὺ ἔχουν καὶ τὸ δικαίωμα ἐλέγχου τους, ἀλλὰ τὸ Πεκῖνο ἀντιδρᾶ∙ ἡ Οὐάσιγκτον προειδοποίησε ὅτι θὰ στείλει τὴν ἀεροπορία της καὶ τὸν στόλο της στὴν περιοχή, ἀλλὰ ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἀπάντησε, ὅτι θὰ προστατεύσει τὰ θαλάσσια καὶ ἐναέρια σύνορά της. Ὁ κίνδυνος θερμοῦ ἐπεισοδίου, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς προεκτάσεις, εἶναι ὑπαρκτός.

Ρωσία, διεθνὴς ἔρευνα ΜΗ17

Τὴν διεξαγωγὴ διεθνοῦς ἐρεύνης γιὰ τὴν πτώση τοῦ μαλαισιανοῦ ἀεροσκάφους ΜΗ17 ζήτησε ἡ Ρωσία καὶ οἱ Ρωσόφωνοι αὐτονομιστὲς τοῦ Ντόνμπας καὶ χαρακτηρίζουν μεροληπτικὸ καὶ ἐπιπόλαιο τὸ πόρισμα τῆς Ὁλλανδικῆς Ἀρχῆς Προστασίας Ἀερομεταφορῶν∙ οἱ ἐπικρίσεις τους ἀφοροῦν τὰ ἀκόλουθα σημεῖα στὰ ὁποῖα δὲν ἀπαντάει τὸ πόρισμα∙ ὑποθέτει ὅτι ὁ ρωσικὸς πύραυλος Buk ἐρρίφθη ἀπ’ τὶς ρωσόφωνος περιοχές, ἀλλὰ ἀναγνωρίζει ὅτι τὸ σκάφος ἔπεσε στὶς οὐκρανικές∙ δὲν δημοσιεύει τοὺς τελευταίους διαλόγους τοῦ κυβερνήτου μὲ τὸν πύργο ἐλέγχου τοῦ Κιέβου∙ δὲν ἐξηγεῖ γιατὶ καθυστέρησαν τόσες μέρες οἱ ἀρχὲς στὴν περισυλλογὴ τῶν νεκρῶν καὶ στὴν εἰδοποίηση τῶν συγγενῶν τους∙ δὲν ἀπαντάει στὸ γιατὶ τὸ Κιέβο τὸ ἐπέτρεψε νὰ πετάξει μέσα ἀπὸ ἀπαγορευμένη ἐμπόλεμη περιοχή. Τὶς ἀντιρρήσεις τὶς ἀποδέχονται πολλοὶ Δυτικοί.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.