Νομοσχέδιο καναλιῶν, διαφωνίες Ἐπιτροπῆς

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει διατυπώσει σὲ ἐπιστολή της σοβαρὲς ἀντιρρήσεις γιὰ τὸ τηλεοπτικὸ νομοσχέδιο, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση δὲν τὴν καταθέτει στὴν Βουλή, παρὰ τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες τῆς ἀντιπολιτεύσεως, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι ἔχει περιθώριο ἀπαντήσεως εἰκοσαήμερο∙ στὸ νομοσχέδιο ὑπάρχουν πολλὰ σκοτεινὰ σημεῖα τὰ ὁποῖα κατήγγειλαν καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κοινωνικῶν φορέων, ἀλλὰ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς δὲν ἀπάντησε. Ἡ ἀνοχὴ τῶν καναλιῶν καὶ τῶν ἐφημερίδων πρὸς τὴν κυβέρνηση καὶ ἡ λογοκρισία πολλῶν θεμάτων, ὅπως μὲ τὰ «πόθεν ἔσχες» ὑπουργῶν, καθὼς ξέχασαν τὴν σύγκληση τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν γιὰ τὴν ἐξέτασή τους, ὄχι μόνο ἡ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ ἡ διαπλοκή∙ ἡ χώρα εἰσέρχεται πλέον σὲ τραγικὴ κατάσταση, μὲ τὶς κινητοποιήσεις ἐπικείμενες , μὲ πρῶτες ἐκεῖνες τῶν παραπληγικῶν καὶ ἕπεται συνέχεια…

Διάλυση κοινωνικοῦ κράτους

Στὴν πλήρη διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους ἀποβλέπει ἡ κυβέρνηση καὶ στὴν ἀσυδοσία τῶν μεγαλοεργολάβων καὶ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, μὲ τὴν συστηματικὴ ὑπονόμευση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας∙ τὰ σχέδια γιὰ τὴν κάλυψη τῶν δημοσιονομικῶν ἐλλειμμάτων μὲ φοροκαταιγίδα καὶ ἰσοπέδωση τῶν συντάξεων δὲν εἶναι εἰσηγήσεις τοῦ κουαρτέτου, ἀλλὰ κυβερνητικὲς προτάσεις, διότι οἱ δανειστὲς ζήτησαν τὴν ἔγκαιρη ἐφαρμογὴ τοῦ τρίτου μνημονίου γιὰ τὴν ἄμεση οἰκονομικὴ ἀνάκαμψη καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος, ὄχι μόνο καθυστερεῖ τὶς μεταρρυθμίσεις, ἀλλὰ καὶ προβάλλει συνεχῆ ἐμπόδια στὶς ἀποκρατικοποιήσεις. Ἐπιβεβαιώνονται ἔτσι ὅσοι διέβλεπαν ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ΣΥΡΙΖΑ τὴν μεθοδευμένη ἐπιχείρηση χρεωκοπίας τῆς χώρας, γιὰ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, μὲ ἐντολὴ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ τὶς εὐλογίες τῶν ἐπιχωρίων μεγαλοεργολάβων∙ ἀπέτυχε τὸ ἑπτάμηνο, ἐπειδὴ ἄλλαξε ἡ διεθνὴς συγκυρία καὶ ἡ Οὐάσιγκτον θέλει πλέον ἑνιαία τὴν Εὐρωζώνη λόγῳ Συρίας. Φαίνεται ὅτι ἐλπιζει ἡ κυβέρνηση στὴν καθυστέρηση τῆς κοινωνικῆς ἐκρήξεως.

Ἐπιδείνωση μαύρης ὑφέσεως

Τὴν ἐπιδείνωση τῆς μαύρης ὑφέσεως καὶ στὰ ἑπόμενα χρόνια ὁμολογεῖ ἡ κυβέρνηση, καθὼς οἱ ὑπουργοὶ ἀναβάλλουν γιὰ τὸν Ἰούνιο τὴν ἄρση τῶν τραπεζικῶν ἐλεγχῶν∙ χωρὶς τράπεζες ἀποκλείεται ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὅπως γνωρίζουν καὶ πρωτοετεῖς φοιτητὲς οἰκονομικῶν. Ἡ ὁμολογία ἔγινε στὴν Βουλή, ἐνῶ στὶς συζητήσεις μὲ τὸ κουαρτέτο οἱ διαφωνίες παραμένουν ἀγεφύρωτες, καὶ οἱ ὑπουργοὶ ποσέρχονται μὲ ἀρκετὴ καθυστέρηση∙ μᾶλλον θυμήθηκαν τὴν τακτικὴ τοῦ ἑπταμήνου. Τὸ πολιτικὸ συμπέρασμα εἶναι ἕνα, τὰ παιχνίδια τοῦ ἑπταμήνου ὁδήγησαν τὴν οἰκονομία σὲ ὕφεση ἀπὸ ἀνάπτυξη πέρυσι, ἡ ἐπανάληψή τους σημαίνει δύο πράγματα: πρῶτον, γίνονται συνειδητά, διότι κάτι ἔπρεπε νὰ εἶχαν μάθει ἀπ’ τὴν πρώτη διακυβέρνηση∙ δεύτερον, οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι ἐνήμεροι γιὰ τὶς προθέσεις τους καὶ ἀπαντοῦν ἀμέσως σὲ κάθε παρασπονδία, ὅπως ἔγινε μὲ τὸν ΦΠΑ στὴν ἐκπαίδευση. Ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ γνωρίζει αὐτὰ καὶ κάλεσε σὲ βοήθεια τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, μὲ ἄμεση ἀνταπόκρισή του.

Σαββαΐδου, ἐξιλαστήρο θύμα

Ὡς ἐξιλαστήριο θύμα ἐπέλεξε ἡ κυβέρνηση τὴν Κατερίνα Σαββαΐδου καὶ ζήτησε τὴν παραίτησή της, χωρὶς καμμία ἀφορμή∙ κατηγορίες δὲν ὑπάρχουν, διότι δὲν ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπ’ τοὺς Εἰσαγγελεῖς, καὶ μιὰ ἁπλὴ κλήση γιὰ παροχὴ διευκρινήσεων τῆς ἔχει ἀποσταλεῖ. Χρειαζόταν ὅμως ὁ Ναπολεοντίσκος κάποιο θύμα ἀπ’ τὴν δεξιά, γιὰ ἀποπροσανατολισμὸ στὰ δικά του καὶ στὴν περίπτωση τῶν «πόθεν ἔσχες» τῶν δύο ὑπουργῶν του. Ἡ Γραμματέας ὅμως Δημοσίων Ἐσόδων δὲν παραιτήθηκε, ἐνῶ ἔχει καὶ τὴν κάλυψη τοῦ κουαρτέτου, τὸ ὁποῖο ἔχει βαρύνουσα γνώμη γιὰ τὴν θέση αὐτή, καθὼς ἐλέγχει τὴν φορολόγηση. Ἀλλὰ ἡ Ἐπιτροπὴ Θεσμῶν τῆς Βουλῆς δὲν συγκλήθηκε ἀκόμη γιὰ τοὺς ὑπουργούς∙ τὴν ξέχασαν, ὅπως φαίνεται, παρὰ τὶς διαβεβαιώσεις.

Σώυμπλε, ἀνοησίες Τσίπρα

Ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἦταν καταπέλτης γιὰ τὸν πρωθυπουργό μας∙ «ἀνοησίες ἔλεγε», ὑπογράμμισε στὴν συνέντευξή του στὴν γαλλικὴ ἐφημερίδα Λιμπερασιόν, τοὺς πρώτους μῆνες, μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας, γιὰ τὰ κατοχικὸ χρέος τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅτι μὲ αὐτὸ θὰ ξεπλήρωνε τὰ σημερινά της χρέη∙ ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε μίλησε ἐξω ἀπ’ τὰ δόντια καὶ ἀνέφερε ὅτι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τὸ τελευταῖο ἑξάμηνο εἶχε δισταγμοὺς στὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων. Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὁ τόσο ἀπαξιωτικὸς τρόπος τῶν δηλώσεών του γιὰ πρωθυπουργὸ τῆς Εὐρωζώνης∙ διπλωματικὰ δὲν συνηθίζεται ποτὲ αὐτό, καὶ οἱ Γερμανοὶ πολιτικοὶ εἶναι πάντοτε προσεκτικοί. Κάτι ἄλλο διαβλέπει στὸν ὁρίζοντα ὁ γερόλυκος τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς∙ δὲν λέγονται τυχαία αὐτά.

Ἐστρατήγησε καὶ κατώρθωσε

Μὲ ἀναφορὰ στοὺς ἱστορικοὺς τῆς κλασικῆς ἐποχῆς ἐπιχειρεῖ τὴν κριτική του ὁ Πλούταρχος γιὰ τὴν περίοδο τῆς ἀκμῆς τῶν Ἀθηνῶν∙ εἶναι πάρα πολλοὶ οἱ ἱστορικοὶ ποὺ ἔγραψαν γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ πέμπτου καὶ τετάρτου αἰῶνος. «Ξενοφῶν μὲν γὰρ αὐτὸς ἑαυτοῦ γέγονεν ἱστορία, ἃ ἐστρατήγησε καὶ κατώρθωσε»∙ διότι ὁ μὲν Ξενοφῶν ἔγινε ἱστορικὸς τοῦ ἑαυτοῦ του, γιὰ ὅσα ἐστρατήγησε καὶ κατώρθωσε. «Καὶ Θεμιστογένει περὶ τούτων συντέταχθαι τῷ Συρακοσίῳ, ἵνα πιστότερος ᾖ διηγούμενος ἑαυτὸν ὡς ἄλλον, ἑτέρῳ τὴν τῶν λόγων δόξαν χαριζόμενος»∙ καὶ ἔγραψε ὡς ὁ Θεμιστογένης ὁ Συρακόσιος, γιὰ νὰ εἶναι πειστικότερος ὁ ἴδιος στοὺς ἄλλους στὴν διήγησή του, χαρίζοντας τὴν δόξα τῆς ἱστορίας του σὲ ἄλλον. «Οἱ δ’ ἄλλοι πάντες ἱστορικοί, Κλεινόδημοι Δίυλλοι Φιλόχορος Φύλαρχος»∙ ὅλοι δὲ οἱ ἄλλοι ἱστορικοί, Κλεινόδημοι, Δίυλλοι, Φιλόχορος, Φύλαρχος. Σώζονταν τὰ ἔργα αὐτῶν τῶν ἱστορικῶν στὴν ἐποχή του καὶ αὐτὸς τὰ μελέτησε.

Ἀναβολὴ ἐγκρίσεως δόσεως

Ὁ Τόμας Βίζερ ἀνέβαλε τὴν συνεδρίαση τοῦ Γιουρογουωρκινγκγκρούπ, χωρὶς ἡμέρα νέας συγκλήσεώς του, γιὰ ἐγκριση τῆς δόσεως στὴν Ἑλλάδα∙ ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει ἐκπληρώσει μόνο τὸ 30% τῶν προαπαιτουμένων καὶ αὐτὸ δὲν θεωρεῖται ἐπαρκὲς κατὰ τὸ τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή, τὰ ἐμπόδια γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῆς λειτουργίας τοῦ κράτους γίνονται ἀνυπέρβλητα, ἐπειδὴ ἡ κυβέρνηση καθυστερεῖ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ ὑποβάλλει μέτρα χωρὶς ἀντίκρυσμα, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐλλειμμάτων, ὅπως ἔγινε μὲ τὸν ΦΠΑ στὴν ἐκπαίδευση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἔμαθε ἀκόμη τοῦ νὰ εἶναι εἰλικρινής, καὶ πάλι ἀπέδωσε στὴν Ἐπιτροπὴ τὴν εὐθύνη γιὰ τὸν ΦΠΑ, γιὰ νὰ πάρει ἀμέσως ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση ἀπ’ τὸν Πιὲρ Μοσχοβισί. Στοῦ Μαξίμου τὸ χάος διευρύνεται καὶ ἀπειλεῖ νὰ τοὺς καταπιεῖ ὅλους, καθὼς εἶναι ἐμφανέστατη ἡ νευρικότητά τους καὶ ἡ ἀδυναμία τους νὰ δώσουν λύσεις∙ δὲν ἔχουν ἰδέα τῆς πραγματικῆς φύσεως τῶν προβλημάτων.

Συρία, συμφωνία μεγάλων

Ὁ Σύρος πρόεδρος συναντήθηκε μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν στὸ Κρεμλίνο, ὡς προβολὴ τῆς συνεργασίας τους, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Ρῶσοι κατέληξαν σὲ συμφωνία τελικὰ γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν ἀεροσκαφῶν τους κατὰ τοὺς βομβαρδισμοὺς στὴν Συρία∙ τὰ βομβαρδιστικά τους θὰ βρίσκονται σὲ ἀπόσταση ἀσφαλείας κατὰ τὶς πτήσεις. Ἡ συμφωνία θεωρεῖται τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ συνεννόηση καὶ στὰ πολιτικά∙ ἤδη ἔχει ἀποδεχθεῖ ἡ Οὐάσιγκτον τὴν προσωρινὴ πραμονὴ τοῦ Μπασὲρ Ἀσσάντ, ἀλλὰ διστάζει νὰ τὸ ἀνακοινώσει, διότι φοβᾶται ὅτι, ἐὰν ὁ Σύρος πρόεδρος κερδίσει τὸν πόλεμο, τότε θὰ διαθέτει τὸν ἰσχυρότερο στρατὸ στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ κανεὶς δὲν θὰ δύναται νὰ τὸν μετακινήσει. Πάντως στὸ ἔδαφος οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις κερδίζουν καὶ μᾶλλον ἀνακαταλαμβάνουν τὰ ὀχυρὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν στὰ περίχωρα Δαμασκοῦ, Λατάκειας καὶ Ἀλέπ∙ ἐὰν ὁλοκληρώσουν τὶς ἐπιχειρήσεις αὐτές, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ρωσικῶν βομβαρδισμῶν, τότε κερδίζουν τελικὰ τὸν πόλεμο.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1355 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 136,2550 γιέν, ἐνῶ παρέμειναν σταθερά, χρυσός, 1174, καὶ πετρέλαιο, 48,44. Οἱ ἐξελίξεις στὴν Συρία μᾶλλον δημιουργοῦν προϋποθέσεις γιὰ τοποθετήσεις τῶν ἐπενδυτῶν, ἂν καὶ εἶναι ἀκόμη νωρὶς γιὰ ὁριστικὰ συμπεράσματα∙ ἡ σύγκληση τὴν Κυριακὴ διασκέψεως κορυφῆς στὶς Βρυξέλλες ἀπ’ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τῶν ἀναμεμιγμένων στὸ προσφυγικὸ χωρῶν, Γερμανία, Αὐστρία, Οὐγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια καὶ Ἑλλάδα, ἀποβλέπει στὸν καλύτερο συντονισμὸ τῶν Εὐρωπαίων, καθὼς δημιουργεῖται ἀδιέξοδο μὲ τὴν συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων στὰ βαλκανικὰ σύνορα. Πάντως οἱ ὑπόλοιπες χῶρες παρακολουθοῦν ἀδιάφορες σχεδόν, καὶ μόνο ὁ νεοκλεγεὶς Τζαστὶν Τριντὼ τοῦ Καναδᾶ ἔδειξε ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ὑποδοχὴ προσφύγων στὴν χώρα του∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες περιορίζονται στοὺς βομβαρδισμοὺς καὶ στὴν πρόκληση τῆς φυγῆς τους ἀπ’ τὴν Συρία. Χωρὶς πολιτικὴ λύση στὴν χώρα δὲν ὑπάρχει διέξοδος.

Τουρκία, λύση Κυπριακοῦ

Τὴν λύση τοῦ Κυπριακοῦ μέχρι τὸν Μάρτιο προωθεῖ ἡ Ἄγκυρα, σύμφωνα μὲ ἕγκυρες πληροφορίες, διαφορετικὰ ἀπειλεῖ μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς διχοτομήσεως∙ οἱ πληροφορίες ἀποδίδονται στὴν προσπάθεια τῆς κυβερνήσεως ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν ἀναταραχὴ στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἀδιέξοδο μὲ τὴν Εὐρώπη γιὰ τὸ προσφυγικό, καθὼς οἱ Τοῦρκοι προωθοῦν κανονικὰ τοὺς Σύρους στὰ ἑλληνικὰ νησιά∙ ἤδη σὲ δύο μέρες πέρασαν τριάντα χιλιάδες στὴν Λέσβο, καὶ στὶς ἀντιρρήσεις τῶν Κυπρίων γιὰ παραχωρήσεις πρὸς τὴν Τουρκία καὶ τὴν ἀπεμπλοκὴ τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Οἱ ἐκβιασμοὶ στὸ προσφυγικὸ εἶναι γνωστοὶ στοὺς Εὐρωπαίους, καθὼς οὔτε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δὲν ἔπεισε τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν∙ στὰ σύνορα Σλοβενίας, Κροατίας τὸ δρᾶμα τῶν προσφύγων ἐπιδεινώνεται μέσα στὸ τσουχτερὸ κρύο.

Λονδίνο μὲ Κινέζο πρόεδρο

Ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου στὴν Βρεταννία σημαδεύθηκε χθὲς ἀπ’ τὴν ὁμιλία του στὸ Κοινοβούλιο καὶ τὶς διμερεῖς συνομιλίες∙ ὁ Ξὶ Τζιπινγκ ὑπογράμμισε τὴν βαρύτητα τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν μεταξὺ τῶν δύο καὶ τοῦ Σίτυ ὡς τοῦ μεγαλυτέρου πιστωτικοῦ κέντρου στὴν Δύση. Οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ ὑπέγραψαν συμφωνία γιὰ κατασκευὴ πυρηνικῶν ἐργοστασίων ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας στὴν Ἀγγλία, τὰ μεγαλύτερα τῆς χώρας, ἀπὸ σινογαλλικὸ ὅμιλο, μὲ τὴν πλέον σύγχρονη τεχνολογία στὸ εἶδος τους∙ ταυτοχρόνως ἡ Κίνα ἐξέδωσε τὸ πρῶτο ὁμόλογό της σὲ ρεμίνμπι στὸ Σίτυ, ὕψους 786 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, γεγονὸς ποὺ ἐπικυρώνει τὴν καθιέρωση τοῦ κινεζικοῦ νομίσματος ὡς ἀποθεματικοῦ καὶ στὴν Δύση. Τὸ Σίτυ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν προσέλκυση κινεζικῶν κεφαλαίων, καθὼς τὰ ἀσφαλιστικά τους ταμεῖα εἶναι τὰ πλουσιώτερα στὸν κόσμο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.