Ἑλληνικὴ νίκη, μοναδικὴ ἐλπὶς Εὐρωπαίων

Ἡ ἑλληνικὴ νίκη στὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας ἐπηρέασε ὅσο κανένα ἄλλο γεγονὸς τὴν ψυχολογία τῶν Εὐρωπαίων στὰ πρῶτα βήματα τοῦ πολέμου∙ ὁ ἄξων φαινόταν ἀκαταμάχητος, καθὼς ἡ Γερμανία εἶχε σαρώσει τὴν Γαλλία σὲ δύο ἑβδομάδες καὶ εἶχε καταλάβει ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη. Ἡ Ἰταλία ἦταν μεγάλη δύναμη καὶ ἀήττητη μέχρι τότε∙ ὅλοι πίστευαν ὅτι θὰ ἔκανε ἁπλὸ περίπατο στὴν μικρὴ καὶ φτωχὴ Ἑλλάδα∙ ἀλλὰ βρέθηκαν ἀπέναντι στὴν πάνδημη ἀνάταση τοῦ λαοῦ καὶ στὴν συντριβή της μέσα στὰ χιόνια καὶ στὶς κακουχίες. Ὁ Οὐΐστων Τσῶρτσιλ, ἔδωσε τὸν καλύτερο χαρακτηρισμό: «Ἂν δὲν ὑπῆρχαν ἡ ἀρετὴ καὶ τὸ κουράγιο τῶν Ἑλλήνων δὲν γνωρίζουμε τὸ ποιὸ θὰ ἦταν τὸ τέλος τοῦ Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου». Στὰ ἀπομνημονεύματά του περιλαμβάνεται.

Ἀναποφάσιστος πρωθυπουργὸς

Στὴν δειλία καὶ στὴν ἀναποφασιστικότητα τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀνάμικτη μὲ τὴν πλήρη ἄγνοια τῶν οἰκονομικῶν μας προβλημάτων ἀπ’ τοὺς ὑπουργούς, ἀποδίδεται τὸ ἀδιέξοδο στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς δανειστές∙ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ διαδέχθηκε στὴν Ἀθήνα ὁ Βάλντις Ντομπρόφσκις καὶ σήμερα ἕπεται ὁ Φρὰνς Βάλτερ Σταϊμάγιερ, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ γιὰ τὴν ἔγκαιρη ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, ἀλλὰ ἡ ἀπόδοση τῶν πιέσεων δὲν εἶναι ἡ ἐπιθυμητή. Ἡ κυβέρνηση δείχνει νὰ ἔχει ἐγκαταλείψει τὴν προσπάθεια καὶ ἔχει ἀναθέσει τὴν σύνταξη τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὰ προαπαιτούμενα στὸν Ἀμερικανοκορεάτη, γνωστὸ ἀπ’ τὸν κουρεμένο∙ ὁμολογεῖ ἔτσι, ὅτι κανένας στὸ ἐπιτελεῖο της δὲν γνωρίζει τὰ οἰκονομικά μας προβλήματα καὶ ὅτι δὲν χρησιμοποιεῖ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους, γνωστοὺς καὶ στὶς Βρυξέλλες γιὰ τὴν ἀρτιότητα τῆς ἐνημερώσεώς τους. Ὁπωσδήποτε, κάτι ἄλλο συμβαίνει ἀκόμη χειρότερο, μᾶλλον ὑπηρετεῖ ἀτλαντικὲς δεσμεύσεις∙ τὰ κέντρα ἐλέγχου της δὲν ἔχουν φαίνεται ἐμπιστοσύνη σὲ κανέναν στὴν κυβερνητικὴ ὁμάδα.

Εὐρωπαῖοι γιὰ οἰκονομία

Οἱ Εὐρωπαῖοι δείχνουν ὅτι ἀνησυχοῦν σφόδρα γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ γίνει μόνο μὲ δύο μέσα, τὴν ἄμεση καὶ ταχύτατη ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καὶ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν στὴν χώρα∙ αὐτὰ συνδέονται στενὰ μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, ἀλλὰ καὶ μποροῦν καὶ πρέπει νὰ προχωρήσουν ἀνεξάρτητα. Οἱ ἐπιφυλάξεις ἀπ’ τὴν πλευρὰ τῶν Βρυξελλῶν γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση ἑστιάζονται περισσότερο στὶς ἀποδείξεις γιὰ συστηματικὴ καθυστέρηση τῆς κυβερνήσεως στὴν ἀξιολόγηση, ὁπότε δὲν ἀποκλείουν τὴν πλήρη ὑπαναχώρηση τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ τίθεται πάλι θέμα ἐμπιστοσύνης ὅλων ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση. Ἀλλὰ μᾶλλον ὁ πρωθυπουργὸς ἀποδέχεται τὴν μοῖρα του καὶ προωθεῖ τὰ νομοσχέδια, διότι φοβᾶται ὅτι οἱ πολιτικὲς συνέπειες καὶ προσωπικὲς γιὰ τὸν ἴδιο θὰ εἶναι χειρότερες∙ δὲν διαθέτει πλέον τὶς διεξόδους τοῦ δημοψηφίσματος καὶ τῶν ἐκλογῶν, καὶ ἀκολουθεῖ τὴν μοῖρα του.

Στὰ ὅρια τῆς καταστροφῆς

Στὰ ὅρια τῆς καταστροφῆς βρίσκεται καὶ πάλι ἡ χώρα, ἐπειδὴ ἡ κυβέρνηση ἀδυνατεῖ νὰ τηρήσει τὶς ὑπογραφές της, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο χαμένο καὶ ἐντελῶς ἀπομονωμένο στὴν Εὐρώπη∙ τὸ ἔδειξε καθαρὰ ἡ φωτογραφία, μετὰ τὴν διάσκεψη κορυφῆς γιὰ τὸ προσφυγικὸ στὶς Βρυξέλλες, ὅπου βρισκόταν στὴν ἄκρη, ἀμήχανος καὶ σκεπτικὸς μὲ τὰ χέρια στὶς τσέπες∙ τὸ μόνο σταθερὸ στὸν πρωθυπουργὸ εἶναι αὐτό, τὰ χέρια στὶς τσέπες, ἀκόμη καὶ ὅταν ἀνακρούεται ὁ ἐθνικὸς ὕμνος. Ὁ Βάλντις Ντεμρπόφσκις ἦταν αὐστηρὸς καὶ σαφέστατος στὶς δηλώσεις του, ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, ὥστε νὰ γίνει ἡ ἐκταμίευση τῆς δόσεως∙ διαφορετικὰ κινδυνεύουμε νὰ μείνουμε πάλι ἀπ’ ρευστὸ τὸ δημόσιο. Γνωστὰ πράγματα…

Ντεμπρόφσκις μὲ Σαμαρᾶ

Μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ δείπνησε τὸ τελευταῖο βράδυ, πρὶν ἀναχωρήσει ἀπ’ τὴν Ἀθήνα, στὴν Μεγάλη Βρεταννία ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς∙ γνωρίζονται ἀπὸ παλιά, ὅταν καὶ αὐτὸς ἦταν πρωθυπουργὸς στὴν Λεττονία καὶ εἶχαν ἀντιμετωπίσει ἀπὸ κοινοῦ πολλὰ προβλήματα. Ὁ Βλάντις Ντομπρόφσκις ἔχει παρακολουθήσει στενὰ τὴν προσπάθεια τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καὶ ἔχει ἀναγνωρίσει τὶς ἐπιτυχίες του, ὅταν πέρυσι τέτοια ἐποχὴ ἡ Ἑλλὰς εἶχε τὴν δεύτερη ταχύτερον ἀναπτυσσόμενη οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκονομική της κατάρρευση τὸ δεκάμηνο τῆς ἀριστερῆς ἐξουσίας∙ παρὰ τὴν ὑπονόμευση τῶν διαπραγματεύσεων ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ τὴν ἀδιαφορία ἢ καὶ ναρκοθέτησή τους ἀπ’ τοὺς ὑπουργούς της, ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει διατηρήσει ἀδιάπτωτο τὸ ἐνδιαφέρον της.

Δῆμον Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος

Στὰ σπουδαῖα ἔργα ζωγραφικῆς ποὺ κοσμοῦσαν τὰς Ἀθήνας, ἀναφέρεται ὁ Πλούταρχος∙ ἐντυπωσίαζαν τοὺς ἐπισκέπτες, μαζὶ μὲ τὰ ἔργα τῆς Ἀκροπόλεως. «Ὥσπερ Εὐφράνωρ τὸν Θησέα τὸν ἑαυτοῦ τῷ Παρρασίῳ παρέβαλε, λέγων τὸν μὲν ἐκείνου ῥόδα βεβρωκέναι, τὸν δ’ ἑαυτοῦ κρέα βόεια»∙ ὅπως ὁ ζωγράφος Εὐφράνωρ παρέβαλε τὸν δικό του Θησέα μὲ ἐκεῖνον τοῦ Παρρασίου, λέγων ὅτι ἐκείνου ὁ ἥρως ἔτρωγε ρόδα, ἐνῶ ὁ δικός του κρέατα βόεια. «Τῷ γὰρ ὄντι γλαφυρῶς ὁ Παρρασίου γέγραπται… καὶ πεποίηται καί τι προσέοικε»∙ καὶ πράγματι ὁ Παρράσιος τὸν παρουσίασε γλαφυρα… καὶ τὸν ἔπλασε καὶ τὸν παρομοίωσε. «Τὸν δ’ Εὐφράνορος ἰδών τις εἶπεν οὐκ ἀφυῶς»∙ τὸν δὲ Θησέα τοῦ Εὐφράνορος ὅταν τὸν εἶδε κάποιος εἶπε ὄχι ἀμήχανα τὸ ὁμηρικό. «Δῆμον Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος, ὃν ποτ΄ Ἀθήνη θρέψε Διός θυγάτηρ»∙ τὸν δῆμο τοῦ μεγάλου Ἐρεχθέως, τὸν ὁποῖο ἔθρεψε κάποτε ἡ Ἀθηνᾶ, ἡ κόρη τοῦ Διός.

Προσφυγικό, ἀπομονωμένοι

Τὴν πλήρη ἀπομόνωση τῆς χώρας στὴν Εὐρώπη ἀπέδειξε ἡ διάσκεψη γιὰ τὸ προσφυγικό∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν εἶχε οὔτε συμμάχους οὔτε φίλους. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν εἶχαν προετοιμασθεῖ γιὰ τὴν διάσκεψη καὶ δὲν εἶχαν διερευνήσει μὲ ποιὲς χῶρες μποροῦσαν νὰ ἔχουν κοινὲς ἢ καὶ παρόμοιες θέσεις∙ ὅ,τι συνέβη τὸ δεκάμηνο τῆς διακυβερνήσεως συνεχίζεται στὸν ἴδιο τόνο, μὲ μία διαφορά, δὲν ἀκούγεται πλέον ἡ ἐπωδὸς τῆς ἀριστερῆς ἐπαναστάσεως στὴν Εὐρώπη. Ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπ’ τὴν μελαγχολία καὶ ἀπόγνωση τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι διερωτῶνται, γιατὶ αὐτὴ ἡ στάση; Τὸ δεκάμηνο εἶναι πολὺ μεγάλο διάστημα, γιὰ νὰ προσαρμοσθεῖ ἕνας πολιτικὸς στὶς συνθῆκες τῆς Εὐρώπης καὶ νὰ διαμορφώσει τὶς σχέσεις του∙ ἕνα παιχνίδι ἐπαφῶν καὶ συνεννοήσεων εἶναι οἱ διασκέψεις κορυφῆς, μὲ πολλὴ καὶ συστηματικὴ προεργασία. Αὐτὰ ἀπουσιάζουν παντελῶς ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση∙ φαίνεται ὅτι ὅλοι τους εἶναι ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως, μὲ πρῶτον τὸν Ναπολεοντίσκο.

Συρία, συμμετοχὴ καὶ Ἰρὰν

Μὲ τὴν συμμετοχὴ Ἰράν, Αἰγύπτου, Λιβάνου, Ἰορδανίας, διευρύνονται οἱ διαπραγματεύσεις τῆς Βιέννης γιὰ τὴν Συρία∙ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Ρωσία, Τουρκία καὶ Σαουδικὴ Ἀραβία προστίθεται οἱ ὑπόλοιποι ἄμεσα συνδεδεμένοι, διότι μετέχουν μὲ πολλοὺς τρόπους στὴν πολεμικὴ σύρραξη. Τὸ βῆμα θεωρεῖται καθοριστικό, ἐπειδὴ ἐπιτρέπει ἔτσι τὴν ἐξισορρόπηση στὶς θρησκευτικὲς αἱρέσεις τοῦ Ἰσλὰμ στὶς διαπραγματεύσεις∙ ὁ πόλεμος στὴν Συρία εἶναι κατ’ ἀρχὰς θρησκευτικός, Σουνίτες κατὰ Σιιτῶν. Ἡ Οὐάσιγκον, μὲ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ Ριάντ, χρηματοδότησαν καὶ στήριξαν τοὺς Σουνίτες, ἀλλὰ αὐτοὶ πέρασαν ὅλοι τους στὸ χαλιφᾶτο, μὲ τὴν ὑποστήριξη καὶ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ἐνῶ οἱ ἄλλες ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις ἦταν στὰ χαρτιὰ καὶ χρησίμευαν ὡς μεσάζοντες γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν Τζιχαντιστῶν∙ οἱ ρωσικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ ἔπληξαν τὶς καίριες θέσεις τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἐνῶ καὶ ὁ συριακὸς στρατὸς προελαύνει συνέχεια. Διαγράφονται πλέον οἱ συνθῆκες, ἂν καὶ δύσκολες, γιὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1099 δολλάρια καὶ 133,4150 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκαν, χρυσός, 1171,50, καὶ πετρέλαιο, 48,99. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναθαρρύνουν κάπως μὲ τὶς προοπτικὲς εἰρηνεύσεως στὴν Συρία καὶ μὲ ἐπέκτασή της στὸ Ἰράκ, ἂν καὶ γνωρίζουν ὅτι ἡ προσπάθεια αὐτὴ θὰ ἀπαιτήσει χρόνο∙ ἐπιφυλακτικοὶ παραμένουν γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Νότια Σινικὴ θάλασσα, διότι πολλοὶ προβλέπουν συνέχεια τῶν ἀμερικανικῶν προκλήσεων πρὸς τοὺς Κινέζους, γιὰ τὶς ἐγκαταστάσεις τους στὰ κοραλλιογενῆ νησιά της, διότι ἔτσι διασφαλίζουν τὴν ἐπιρροή τους στὶς γειτονικὲς χῶρες. Στὴν Γερμανία, ἡ WV ἀνακοίνωσε ζημίες τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ ἐλαφρὰ ὑποχώρηση τῶν πωλήσεών της, λόγω τῆς ἀπάτης μὲ τὸ λογισμικὸ ἐλέγχου τῶν ρύπων, ὁπότε ἡ Toyota πέρασε πάλι στὴν πρώτη θέση, ἔστω καὶ ὁριακά, ἀλλὰ ἡ μετοχή της σημείωσε ἄνοδο στὴν Φραγκφούρτη∙ φαίνεται ὅτι οἱ Γερμανοὶ τὴν στηρίζουν.

Φρὰντς Βάλτερ Σταϊνμάγιερ

Ἡ σημερινὴ ἐπίσκεψη τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν θεωρεῖται ἡ πιὸ σημαντικὴ τῶν τελευταίων ἡμερῶν∙ ὁ Φρὰντς Βάλτερ Σταϊνμάγιερ μεταφέρει τὸ σαφέστατο μήνυμα τῶν Εὐρωπαίων πρὸς τὴν κυβέρνηση, προσαρμόζεσθε ἀμέσως καὶ ἐγκαίρως πρὸς τὸ τρίτο μνημόνιο, διαφορετικὰ ὑφίστασθε τὴν χρεωκοπία ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης∙ ὅπως τοὺς προειδοποίησε εὐγενικὰ καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος. Ἄλλη λύση δὲν ὑπάρχει, διότι δὲν ἔχει τὸ πολιτικὸ θάρρος ὁ Ναπολεοντίσκος νὰ βγάλει τὴν χώρα ἀπ’ τὸ εὐρὼ καὶ νὰ ὑποστεῖ τὴν ἐξέγερση τοῦ λαοῦ καὶ τὸν ἐξανδραποδισμό του∙ ψῆφο ἀνοχῆς πῆρε ἀπ’ τὸ ἕνα τρίτο τῶν ψηφισάντων καὶ ἕνα ἕκτο τῶν ἐγγεγραμμένων. Μᾶλλον τὰ γνωρίζει αὐτὰ καὶ γι’ αὐτὸ βρίσκεται σὲ κατάσταση πλήρως ἀπογνώσεως∙ Δὲν εἶναι καθόλου βέβαιη ἡ ψήφιση τῶν νέων προαπαιτουμένων στὴν Βουλή…

Ἀναμέτρηση, Νοτίου Σινικῆς

Ἡ ἀναμέτρηση Ἀμερικανῶν καὶ Κινέζων στὴν Νότια Σινικὴ θαλάσσα ὀξύνεται, μετὰ τὴν διέλευση ἀμερικανικοῦ πολεμικοῦ στὰ ὅρια τῶν χωρικῶν ὑδάτων τῶν νησιῶν Νάσα∙ ἡ Οὐάσιγκτον φρόντισε, ὥστε ἡ διέλευση νὰ μὴν γίνει πολὺ προκλητικά, καὶ τὸ Πεκῖνο ἐπίσης δὲν ἀντέδρασε μὲ τὸν στόλο του, παρὰ μὲ ὀξύτατη ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου του Ἐξωτερικῶν. Ἡ ἔνταση, ὅμως, παραμένει μεταξὺ τῶν δύο μεγάλων δυνάμεων, μὲ ὅλες τὶς διεθνεῖς προεκτάσεις∙ οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι θεωροῦν δὐσκολη πολὺ τὴν κλιμάκωση τῆς ἐντάσεως, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς ἕνα τυχαῖο γεγονὸς εἶναι ἀρκετό. Ἀπ’ τὴν Νότια Σινικὴ θάλασσα διεκπεραιώνεται τὸ ἕνα τρίτο τοῦ παγκοσμίου ἐμπορίου, ἀλλὰ καὶ κρίνεται ἡ ἐπιρροὴ στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες γνωρίζουν ὅτι ἡ Κίνα διεκδικεῖ τὴν ἐπέκταση τῆς ἐπιρροῆς της…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.