Οἱ θερινές μας διακοπὲς ἔρχονται μαζὶ μὲ τὴν ἰσημερία, σὲ ἀτμόσφαιρα πολὺ ρευστή∙ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ ἐκπληρωθοῦν οἱ προβλέψεις μας, γιὰ ἀλλαγὲς καὶ ἄλλη κατάσταση, ὅταν ξανασυντηθοῦμε τὴν Δευτέρα, στὶς 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Διαλυτικὲς προεκτάσεις ἐσωκομματικῶν δυσκολιῶν

Οἱ δυσκολίες στὰ ἐσωκομματικὰ τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης ἐπιφέρουν πλέον διαλυτικὲς προεκτάσεις∙ εἴτε παραιτοῦνται μαζικὰ τὰ στελέχη, ὅσα ἔχουν ἀπομείνει, τοῦ συνεταιράκια, εἴτε ἐξαφανίζονται τὰ ἀντίστοιχα τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ ἀποτέλεσμα στὴν Κουμουνδούρου νὰ φοβοῦνται ὅτι δὲν θὰ συμπληρώνουν τοὺς ὑποψηφίους τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν. Δὲν ἔχει ξανασυμβεῖ παρόμοια διάλυση κυβερνητικοῦ σχήματος στὴν νεοελληνικὴ ἱστορία, μὲ ἐξαίρεση τὴν κατάρρευση τῆς δεύτερης χούντας∙ ὁ ἁπλὸς λαὸς ἔχει πεισθεῖ πλέον, ὅτι πρόκειται γιὰ συνέχεια τῆς χούντας, γιατὶ δὲν πίστευε ποτέ, ὅτι θὰ ὀδηγοῦσε, χωρὶς αἰδώ, στὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση τὸν κόσμο καὶ στὴν ἐπονείδιστη ἐνθικὴ προδοσία τῆς Μακεδονίας, ἐπειδὴ τοῦ ἔδωσαν αὐτὴν τὴν ἐντολὴ οἱ Ἀμερικανοί. Ὅλοι τὸ πιστεύουν πλέον, ὅτι εἶναι τυφλὰ ὄργανα τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων. Ἀφοῦ τὸ πιστεύουν, δὲν ἀλλάζουν.

Ψυχρολουσία Εὐρωσυμβουλίου

Ἡ ψυχρολουσία τοῦ Εὐρωσυμβουλίου εἶναι ἡ χειρότερη τῆς τριετίας γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, τὸν τελείωσαν περιφρονητικότατα∙ ὑπῆρχαν καὶ ἄλλες ἐξ ἴσου δυσμενεῖς γιὰ τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση, ἀλλὰ αὐτὲς εἶχε τὴν ἄνεση τῆς παρερμηνείας τους, μὲ τὴν βοήθεια τῆς δουλικότατης διαπλοκῆς, ἐνῶ καὶ ἡ ἀντίδραση τοῦ λαοῦ δὲν εἶχε φθάσει στὸ σημεῖο τῆς ἐκρήξεως. Ἡ προδοσία στὸ Μακεδονικὸ μέτρησε ὡς τελευταία σταγόνα καὶ ἐξεγέρθησαν ὅλοι, μὲ τοὺς Μακεδόνες πρώτους∙ στοῦ Μαξίμου φοβοῦνται πλέον ἔκρηξη καὶ στὴν Ἀθήνα κι ἔχουν ὀχυρώσει τὴν Ἡρώδου Ἀττικοῦ, σὰν νὰ βρίσκονται σὲ κατεχόμενη πόλη, κι αἰσθάνονται πράγματι οἱ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ Ἕλληνες, ὅτι τοὺς συμπεριφέρονται ὡς ὁ χειρότερος στρατὸς κατοχῆς. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπολαμβάνει τὴν πάνδημη ὑποδοχή, ὅπου κι ἂν πηγαίνει, ὅπως στὸ Κιλκίς, γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεώς του∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει ξεχάσει τὸ τί σημαίνει χῶμα ἑλληνικό, ἂν πράγματι τὸ εἶχε πατήσει ποτέ.

Ἐξάπλωση τῆς ἐξεγέρσεως

Ἡ ἐξάπλωση τῆς λαϊκῆς ἐξεγέρσεως γιὰ τὸ Μακεδονικὸ παροιμοιάζεται μὲ τὸν ρόλο τοῦ καταλύτη στὴν χημεία∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωνει τὸν λαό, ὅτι δὲν θὰ ψηφίσει τὴν συμφωνία, καὶ τοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι θὰ ζητήσει τὴν ἀλλαγή της, τουλάχιστον γιὰ ταυτότητα καὶ γλῶσσα∙ ὁ Ἀπόστολος Τζιτζικώστας κι ὁ Γιῶργος Πατούλης ἀναλαμβάνουν τὴν κινητοποίηση τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό, ἐνῶ γενικεύεται ἡ ἐξέγερση τοῦ λαοῦ. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἀντιληφθεῖ πλέον, ὅτι, ἡ ἔνταξη τοῦ κρατιδίου στὸ ΝΑΤΟ δὲν στρέφεται τόσο κατὰ τῆς Ρωσίας, ὅσο κατὰ τῆς αὐτονόμου ἐξωτερικῆς τους πολιτικῆς∙ ἄλλωστε, εἶναι πολλὰ τὰ μέτωπα μὲ τὴν Ἀμερικὴ καὶ αὐξάνονται καθημερινά, ἔστω κι ἂν στὴν ἀρχὴ παρέκαμψαν τὶς ἀκραῖες θέσεις τοῦ Ντόναλντ Τράμπ. Στὴν ἀνακατάταξη τῆς διεθνοῦς δυναμικῆς δὲν ἐπιστρέφει ἡ γηραιὰ ἤπειρος στὴν ψυχροπολεμικὴ διαίρεση∙ ἂν συμβεῖ αὐτό, τελειώνουν τὸ εὐρὼ καὶ ὁ αὐτόνομος ρόλος της.

Γενίκευση τῶν διαμαρτυριῶν

Ἡ γενίκευση τῆς διαμαρτυριῶν τοῦ λαοῦ, ὅπου κι ἂν ἐμφανισθεῖ ὑπουργὸς ἢ καὶ χωρὶς τὴν παρουσία του, εἶναι γεγονός∙ ἀπὸ Σέρρες καὶ Κατερίνη, αὐθορμήτως, μὲ πολλὲς χιλιάδες κόσμου, διαδήλωσαν γιὰ τὴν Μακεδονία, Γιαννιστὰ καὶ Χανιά, ἀλλὰ καὶ Μεγαλόπολη, μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσία ὑπουργῶν. Τὰ συνθήματα ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία, «Ὄχι στὴν προδοσία», «Ἡ Μακεδονία εἶναι ἑλληνική», «Ἡ χούντα δὲν τελείωσε τὸ 73»∙ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ περισσότερο, ὅσοι εἶχαν πρωτοστατήσει στὴν ἄνοδο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ -κι αὐτὸ τὸ διαπιστώνει ἀμέσως ὅποιος ἐπισκέπτεται ἀριστερὲς συνοικίες-, ταυτίζει πλέον τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση μὲ τὴν δικτατορία∙ μόνες τους ξεπηδᾶνε οἱ λέξεις ἀπ’ τὸ στόμα τῶν διαδηλωτῶν. Ἡ προδοσία τῆς Μακεδονίας ἐπιταχύνει τὴν ἔκρηξη…

Πλεξούδα σκόρδων 612 μέτρων

Ἡ Νέα Βύσσα τοῦ Ἔβρου κατεγράφη στὸ ρεκὸρ Γκίνες, διότι ἔφτιαξαν πλεξούδα σκόρδων 612 μέτρων, τὴν μεγαλύτερη στὸν κόσμο, ἐνῶ ἡ προηγούμενη ἦταν τῆς Οὐγγαρίας, 350∙ οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, μὲ κάποιες γυναῖκες νὰ παίζουν τὰ σκόρδα στὰ δάκτυλα, ὅπως τὸ πλέξιμο, πρωτοστατοῦσες. Χρησιμοποίησαν 20000 κιλὰ σκόρδων καὶ ἅπλωσαν τὴν πλεξούδα στὴν μεγάλη ἀποθήκη τῆς πόλεως∙ μάθαμε τελικά, ὅτι ἡ Νέα Βύσσα παράγει τὸ 60-70% τῆς ἑλληνικῆς παραγωγῆς σκόρδων καὶ καλύπτει, ὄχι μόνο τὴν ἐσωτερικὴ ἀγορά, ἀλλὰ καὶ κάνει σημαντικὲς ἐξαγωγές. Τὰ χώματά της θεωροῦνται τὰ πιὸ κατάλληλα γιὰ τὸ πολύτιμο προϊόν, τὸ ὁποῖο ἔχει καὶ θεραπευτικὲς ἰδιότητες, πέραν τῆς νοστιμάδας καὶ εὐωδίας στὸ πιάτο.

Εὐρώπη γιὰ μεταναστευτικὸ

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν ἕξι χωρῶν, Γερμανία, Γαλλία, Αὐστρία, Ἱσπανία, Ἰταλία, Ἑλλάς, γιὰ τὸ μεταναστευτικό, τὴν Κυριακὴ στὶς Βρυξέλλες, ἀναμένεται προσφέρειν κάποιο διέξοδο γιὰ τὸ κρίσιμο θέμα∙ ἡ ὑποδοχὴ τῶν χιλιάδων ταλαιπωρημένων ἀπ’ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία χρειάζεται φροντίδα καὶ περιποίηση, γιὰ τὴν τακτοποίησή τους στὶς νέες χῶρες, ἀφοῦ εἶναι πρόσφυγες γιὰ λόγους ἀνωτέρας βίας. Ἡ ἄνοδος ὅμως τῶν ἀκραίων δυνάμεων, σὲ ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν Εὐρώπη, ἔχει περιπλέξει ἀρκετὰ τὸ πρόβλημα∙ ἡ νέα ἰταλικὴ κυβέρνηση δὲν δέχεται κανέναν νὲο πρόσφυγα καὶ ἀπειλεῖ μὲ ἐκδίωξη -τὸ πῶς θὰ τὸ κάνει εἶναι ἄλλο θέμα- πολλοὺς ἀπὸ ὅσους φιλοξενεῖ σήμερα, ἡ Ἑλλὰς ἀντιμετωπίζει, ἀνάλογα μὲ τὸν πληθυσμό της, χειρότερο πρόβλημα -χωρὶς νὰ λογαριάζουμε τὴν ἀνικανότητα ἢ τὴν δολιότητα τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης-, ἀλλά, Αὐστρία καὶ ἄλλοι ἑταῖροι δὲν δέχονται κανέναν στὸ ἔδαφός τους, ἐνῶ οἱ ἐκλογὲς στὴν Τουρκία κρίνουν πολλά.

Ὑποχώρηση Ντόναλντ Τρὰμπ

Ἡ ὑποχώρηση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, γιὰ τὸν χωρισμὸ τῶν μικρῶν παιδιῶν τῶν μεταναστῶν ἀπ’ τὶς μητέρες τους, μετὰ ἀπὸ ἰσχυρότατες πιέσεις στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό, ἔσωσε τὰ προσχήματα γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ μέτρο ἦταν ναζιστικό, διότι αὐτὸ γινόταν στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, μὲ ἑπόμενο βῆμα τοὺς θαλάμους ἀερίων γιὰ τοὺς γονεῖς ὁπωσδήποτε. Τὸ μέτρο ἀπέδειξε τὴν ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ καὶ τὴν μεσσιανικὴ ἀντίληψή του∙ συμπληρώνεται, ἄλλωστε, ἀπ’ τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Συνθήκη γιὰ τὸ κλίμα καὶ τὴν Προστασία τῆς θαλάσσης καὶ τὴν Ἐπιτροπὴ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι εἶναι μεροληπτικὴ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ∙ ἡ ἀπομόνωση τῆς Οὐάσιγκτον διεθνῶς εἶναι τὸ κύριο θέμα στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους. Οἱ διεθνεῖς συνθῆκες δὲν ἰσχύουν τώρα γιὰ τὴν Ἀμερική, ἂν δὲν τὶς ἐγκρίνει ὁ νέος πρόεδρος, ἀνεξαρτήτως τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ προκάτοχοί του τὶς εἶχαν ὑπογράψει!

Ἐξοπλισμὸς τοῦ διαστήματος

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, γιὰ τὴν σύσταση κλάδου Διαστημικῆς Δυνάμεως στὸν στρατό του, ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ καὶ διεθνῶς∙ οἱ εἰδικοὶ ὑποστηρίζουν, ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ ὠμὴ παραβίαση τῶν διεθνῶν συνθηκῶν γιὰ τὴν ἀποπυρηνικοποίηση τοῦ διαστήματος καὶ τὴν μείωση τῶν ἐξοπλισμῶν. Ἀπὸ πρακτικῆς πλευρᾶς, ὅμως, θὰ προκαλέσει τὸν ἀνταγωνισμὸ Ρωσίας καὶ Κίνας, οἱ ὁποῖες προειδοποίησαν, ὅτι ἀνοίγουν οἱ πύλες τῆς κολάσεως γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο∙ Μόσχα καὶ Πεκῖνο διαθέτουν τὰ οἰκονομικὰ μέσα καὶ τὴν τεχνολογία, ἴσως σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, γιὰ ἀνταγωνισμὸ τῶν ἐξοπλισμῶν. Στὸν ἐγκλωβισμὸ τῆς Εὐρώπης ἀποβλέπει ἡ Οὐάσιγκτον μᾶλλον∙ ἐὰν κλιμακωθεῖ ὁ ἀνταγωνισμὸς ψυχροπολεμικῆς λογικῆς ὑποχρεωτικὰ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπιστρέφουν στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἀμερικῆς, πιστεύει ὁ πρόεδρος, ἐναντίον τῶν ἄλλων!

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ πτωτικὲς τάσεις ἐπανῆλθαν στὶς ἀγορές, μετὰ τὴν παροδικὴ προχθεσινὴ ἄνοδο∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερό, στὰ 1,1572 δολλάρια καὶ 127,7150 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1273,25, καὶ πετρέλαιο, 73,57. Ἡ κλιμάκωση τοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου ἀνησυχεῖ τοὺς ἐπενδυτές, καὶ περισσότερο τοὺς Ἀμερικανούς, διότι δὲν γνωρίζουν τὸ ποιὰ εἶναι ἡ μακροχρόνια πολιτικὴ τοῦ προέδρου τους∙ πολλοὶ ἀναμοχλεύουν τὶς τοποθετήσεις τους, καθὼς στὴν Γουὼλ Στρὴτ δὲν ἔχει ἀπομείνει καμμία ἑταιρεία στὸν Ντόου Τζόουνς ἀπ’ τὶς ἀρχικὲς τοῦ περιφήμου δείκτου. Ἡ συζητούμενη συνεργασία τῆς VW μὲ τὴν Ford, σὲ θέματα τεχνολογίας στὰ νέα αὐτοκίνητα κρίνεται ὡς ἀναζήτηση βοηθείας ἀπ’ τὴν ἄλλοτε κραταιὰ ἀμερικανική, ἀπ’ τὴν γερμανικὴ καὶ πρώτη παγκοσμίως∙ οἱ παραδοσιακοὶ βιομήχανοι γνωρίζουν ὅτι, μὲ τὸ μακροχρόνιο κλείσιμο τῶν ἐργοστασίων τους στὴν Ἀμερική, τοὺς εἶναι ἀδύνατο νὰ τὰ θέσουν καὶ πάλι σὲ λειτουργία σὲ σύντομο διάστημα. Ἀπαιτοῦντα τεράστια κεφάλαια καὶ ἄνεση χρόνου.

Ἐπέκταση ἐμπορικοῦ πολέμου

Ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος διευρύνεται, καθὼς οἱ Ἰνδίες ἀνακοίνωσαν τὴν ἐπιβολὴ δασμῶν, σὲ σειρὰ ἀμερικανικῶν προϊόντων, βιομηχανικῶν καὶ ἀγροτικῶν, σὲ ἁπάντηση τῶν μέτρων τοῦ Ντόναλντ Τράμπ∙ τὸ Νέο Δελχὶ συμπορεύεται πλέον μὲ Κίνα καὶ Ρωσία κατὰ τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἀνοίγει μέτωπο ἐναντίον της. Τὸ Πεκῖνο ἀπειλεῖ κλιμάκωση τῶν ἀντιμέτρων του, ἐὰν ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἐπιβάλλει νέους δασμούς∙ στὴν Οὐάσιγκτον, οἱ ἀντιδράσεις κατὰ τῆς κυβερνήσεως πολλαπλασιάζονται, διότι ἤδη παρουσιάζονται ἀνατιμήσεις σὲ σειρὰ ἀνταλλακτικῶν τῆς βιομηχανίας καὶ διαρκῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν, ἐξ αἰτίας τῆς ἐλλείψεώς τους. Οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες ἐπιμένουν, ὅτι ἡ χώρα βγαίνει χαμένη ἀπ’ τὸν ἐμπορικὸ πόλεμο, διότι δὲν διαθέτει ἀναπασχόλητες παραγωγικὲς δυνάμεις, ἕτοιμες προσφέρειν στὴν ἀγορὰ φθηνότερα προϊόντα ἀπ’ τὰ εἰσαγόμενα, ἐνῶ οἱ ἀγροτικὲς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες ἔχουν μονοκαλλιέργεια καὶ πλήττονται εὐθέως ἀπ’ τὸν περιορισμὸ τῶν ἐξαγωγῶν. Τὸ περίεργο εἶναι, ὅτι οἱ πολιτεῖες αὐτὲς ἔχουν ψηφίσει μαζικὰ Ντόναλντ Τράμπ.

Αὐστηρότατοι οἱ Εὐρωπαῖοι

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπιβάλλουν αὐστηρότατους ὅρους στὸν Ναπολεοντίσκο, περικοπὲς συντάξεων καὶ ἀφορολογήτου, ἀπαραίτητη ὁλοκλήρωση τῶν μεταρρυθμίσεων, τὸ ἄκρως εὐαίσθητο ὑπογάστριό του∙ δύο εἶναι τὰ κρίσιμα ἐρωτήματα, εἶναι τόσο κουτὸς καὶ τόσο ἄσχετος μὲ τὴν διπλωματία, ὥστε νὰ μὴν καταλάβαινε, τὸ τί σήμαιναν τὰ ἀμφιλεγόμενα καλὰ λόγια τῆς τριετίας; Ἤ, οἱ ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις του εἶναι τόσο ἰσχυρὲς καὶ οἱ παρωπίδες τόσο εὐρεῖες, ὥστε νὰ μὴν γνωρίζει τὸ τί γίνεται γύρω του; Τὸ δεύτερο μᾶλλον. Ἡ ἀπόφαση πολιτικὰ ἔχει μία καὶ μοναδικὴ ἑρμηνεία, τὴν ἐκπαραθύρωσή του καὶ τὴν διευκόλυνση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας∙ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι στὰ Σκόπια θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἐγκαίρως ἡ κύρωση τῆς συμφωνίας, γιὰ τὸ Συμβούλιο τοῦ ΝΑΤΟ, οὔτε ἡ ἀποδοχή της στὸ Εὐρωσυμβούλιο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.