Ὑπονόμευση θεσμῶν, γιὰ προσωπική του ἐπιβίωση

Ἡ φασιστικὴ νοοτροπία τοῦ Ναπολεοντίσκου ἐπιβεβαιώθηκε καταφανῶς στὴν Κεντρική του Ἐπιτροπή, μὲ τὴν ἀπουσία πολλῶν μελῶν της, μὲ σκοπὸ διασφαλίσεως τῆς προσωπικῆς του ἐπιβιώσεως· ἀκόμη καὶ κορυφαῖα στελέχη ἀπουσίασαν στὴν ψηφοφορία, ἐνῶ χρειάσθηκε ἡ ὀργισμένη παρέμβασή του, «τέρμα ἡ πλάκα», γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀντιδράσεων. Περισσότερο τὸν ἐνοχλοῦν, λέγεται στοὺς πολιτικοὺς κύκλους, οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ σκάνδαλα, ὅπως τῆς Νοβάρτις καὶ τοῦ πρώτου ἑξαμήνου 2015· ψιθυρίζεται, ὅτι ὁ Ρασποῦτιν δὲν δέχεται τὸν ρόλο τῆς Ἰφιγένειας, κι αὐτὸ τοῦ προκαλεῖ σύγκρυο. Ἐὰν δὲν τὸν καλύψει ὁ πιστός του ὑπουργός, τότε ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ πολλά· δὲν εἶναι μόνο ἡ Νοβάρτις καὶ τὸ 2015 ποὺ ἐκκρεμοῦν, ἀλλὰ καὶ ἡ κατάχρηση ἐξουσίας ἀπ’ τὸν πρῶτο ἀριστερὸ πρωθυπουργό…

Κατάθεση χωρὶς κουκοῦλες

Τὴν κατάθεση τῶν προστατευομένων μαρτύρων χωρὶς κουκοῦλες σήμερα στὴν ΓΑΔΑ, σὲ Ἐπιτροπή της, ἀποφάσισε ἡ Προανακριτικὴ χθές· ὑπὲρ ψήφισαν ὅλα τὰ κόμματα καὶ κατὰ μόνο ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Οἱ προτάσεις τῆς Ἑλένης Τουλουπάκη καὶ τῶν μαρτύρων τοῦ νὰ διατηρήσουν τὴν κάλυψή τους ἀπορρίφθηκαν, μὲ τὸν Ἰωάννη Μπουγᾶ ὑπογραμμίζειν, ὅτι, «ὁ νόμος γιὰ τὴν προστασία εἶναι γιὰ νὰ προστατεύονται μάρτυρες ἀπὸ τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα καὶ τὸν ὑπόκοσμο καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς βουλευτές» καὶ προσέθεσε γιὰ τὴν Εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς, «ἔχουμε θεσμικὴ εὐθύνη νὰ μὴν ἐπιτρέπουμε τὴν ἐργαλειοποίηση ἀπὸ εἰσαγγελεῖς τοῦ θεσμοῦ τῶν προστατευόμενων μαρτύρων γιὰ νὰ στοχοποιηθοῦν πολιτικὰ πρόσωπα καὶ μετὰ οἱ ἴδιοι οἱ εἰσαγγελεῖς νὰ ἐπικαλοῦνται τὸν νόμο»· τὰ συμπεράσματα εἶναι εὔλογα. Οἱ μάρτυρες ἔχουν καταθέσει μᾶλλον στὴν Προανακριτικὴ καὶ φοβοῦνται τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας, ὅπως καὶ ἡ Εἰσαγγελέας τους, ὁ Ρασποῦτιν κι οἱ ἄλλοι ἐμπλεκόμενοι στὴν πολιτικὴ σκευωρία.

Ἐνθαρρυντικὴ ἀξιολόγηση

Ἡ ἀξιολόγηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὸ Γιουρωγκροὺπ ἦταν ἐνθαρρυντική, ὅσο καμμία ἄλλη φορὰ στὴν δεκαετία· ἡ ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ ἡ ἐπέκτασή τους καὶ σὲ κλάδους ποὺ δὲν τὶς ζήτησαν ἐντυπωσίασε, ὅπως καὶ ἡ πτώση τῶν ἐπιτοκίων κάτω τοῦ 1% στὰ ὁμόλογά μας καὶ ἡ ἰσχυρὴ αὔξηση τῶν ἐπενδύσεων. Θεωρεῖται βέβαιο, ὅτι σύντομα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα θὰ κάνει δεκτὰ τὰ τραπεζικά μας ὁμόλογα· ὁ Χρῆστος Σταϊκούρας, κατὰ τὴν παρουσίαση τῆς ἐκθέσεώς του ἦταν λίαν πειστικὸς καὶ ἀποκόμισε τὴν ἐπιδοκιμασία τῶν ὁμολόγων του. Οἱ Εὐρωπαῖοι πιστεύουν, ὅτι ἡ ἐπίδραση τῆς ἐπιδημίας στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία θὰ εἶναι ἐλαφρότερη ἀπὸ ἐκείνη στοὺς ἄλλους ἑταίρους, ἐπειδὴ δὲν δέχεται πολλοὺς Κινέζους τουρίστες καὶ ὑπάρχουν ἤδη προγράμματα ποὺ ἐκτελοῦνται, ὅπως στὸν ΟΛΠ· ἡ σημερινὴ ἀπεργία δὲν ἀνησυχεῖ καὶ πολὺ τὴν κυβέρνηση, ἐπειδὴ ὁ κόσμος πιστεύει, ὅτι γίνεται γιὰ συντεχνιακοὺς καὶ μόνο λόγους.

Προβολὴ φασιστικῆς φύσεως

Τὴν φασιστική του φύση ἐπιβεβαίωσε ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ τὴν ὑπόσχεση «ἐλέγχου τῶν ἁρμῶν τῆς ἐξουσίας», στὴν Κεντρική του Ἐπιτροπή· οἱ λόγοι εἶναι δύο, ἀποβλέπει στὴν ἐπιβεβαίωση τῆς πραγματικῆς του νοοτροπίας, τὴν ὁποία χαρακτήρισε ὁ Μίκης Θεοδωράκης, μὲ τὴν φράση, ἀριστερόστροφος φασισμός: πρῶτος, ἔτσι σκέπτεται, κι αὐτὲς εἶναι οἱ πολιτικές του βλέψεις· δεύτερος, πιστεύει, ὅτι ἔτσι θὰ συγκρατήσει τὰ ὅσα στελέχη του διέπρεψαν στὴν διακυβέρνησή του, ὅσο καὶ τοὺς παλαιοὺς ἀριστερούς. Ἀλλὰ ἡ ἀπήχηση ἦταν ἀρνητική, διότι πέρασε ἀπαρητήτη στὰ μέλη ἡ ἀναφορά, μὲ ἐξαίρεση τὸν πρωτοτραμποῦκο του Κρητικοῦ· ἡ ἀντίδραση τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἦταν ὀξύτατη, «ἀνατριχιαστικές», τὶς χαρακτήρισε ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος, ἀλλὰ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ τὶς προσπέρασε καταλλήλως.

Διαδηλώσεις ἐλεγχόμενες

Στὴν καθιέρωση τῶν ἐλεγχόμενων διαδηλώσεων, ὥστε νὰ μὴν κλείνουν τοὺς δρόμους μερικὲς δεκάδες ἄτομα, ἀποβλέπει ἡ νομοθετικὴ πρωτοβουλία τῆς κυβερνήσεως καὶ βρίσκει σύμφωνη τὴν κοινὴ γνώμη· γιὰ τοὺς μεγαλύτερους, ποὺ εἶχαν ἁλωνίσει τοὺς κεντρικοὺς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Θεσσαλονίκης, μοναδικὲς πανεπιστημιουπόλεις στὰ νιάτα τους, θεωρεῖται αὐτονόητο. Ἡ μεταπολίτευση καὶ κυρίως ὁ σοσιαλισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμὸς ἐξευτέλισαν κάθε ἔννοια διαμαρτυρίας, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν ἐκχυδαϊσμό τους, μὲ τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τοὺς ἄλλους τροφίμους τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν· ἔχουν ἀγανακτήσει οἱ πάντες. Πῶς ἀλλάζουν οἱ καιροί; Στὰ παλιὰ χρόνια οἱ κυρίες πέταγαν γλάστρες στοὺς ἀστυνομικούς, τώρα κλειδοαμπαρώνονται ἀπέναντι στοὺς πολλαπλοὺς κουκουλοφόρους, μὲ τὶς μολότωφ καὶ τὰ ρόπαλα σὲ μόνιμη χρήση τους.

Διατλαντικὴ ἀναμέτρηση

Σὲ διατλαντικὴ ἀναμέτρηση ἐξελίχθηκε ἡ διάσκεψη τοῦ Μονάχου, γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν συνεργασία στὴν Εὐρώπη· οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρῶτον τὸν Γερμανὸ πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, καταδίκασαν τὴν ἐθνικιστικὴ πολιτικὴ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, μὲ τὸ σύνθημα, America first, καὶ τὸν προστατευτισμὸ καὶ ἀπομονωτισμό, ἀλλὰ καὶ ὑποστήριξαν τὸν διάλογο μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν διεύρυνση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων. Ὁ Μάικ Πομπέο δὲν ἦταν καθόλου πειστικός, καὶ δὲν ἦταν ἐγκάρδιες οἱ συναντήσεις του μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ὁμολόγους του· οἱ διαφορὲς εἶναι πολλές, πέραν τῶν οἰκονομικῶν. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπιθυμεῖ τὴν ἔνταξη τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅπως ἐπανέλαβε ἡ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν, ἀλλὰ ὄχι ὡς ὄργανα τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ ὑπονόμευση τῆς ἑνώσεώς της· τὸ πῶς θὰ τὸ πετύχει; εἶναι τὸ πρόβλημα. Διαθέτει, ὅμως, ἕνα πλεονέκτημα, τὴν ἀπουσία τῆς Βρεταννίας, ποὺ δροῦσε ὡς ἡ πέμπτη φάλαγξ τῆς Οὐάσιγκτον στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική της.

Ὀξύνση ἐμπορικοῦ πολέμου

Ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος προσλαμβάνει νέα ὀξύτητα, μὲ τὴν ἐπιβολὴ ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ δασμῶν 15% στὴν Airbus, τὶς ἀπειλὲς κυρώσεων γιὰ τὸν Nordstream2 καὶ τὴν μελετώμενη ἀπαγόρευση ἐξαγωγῶν μηχανῶν ἀεροσκαφῶν τῆς General Electric στὴν Κίνα γιὰ τὰ ἐπιβατικὰ ἀεροσκάφη της C919· οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπέκριναν τὴν Οὐάσιγκτον δριμύτατα κι ἀπειλοῦν μὲ ἀντίμετρα, ἐνῶ οἱ Κινέζοι προειδοποίησαν ὅτι θὰ ἔχει ἄσχημες ἐπιπτώσεις. Γιὰ τὶς μηχανὲς ἀεροσκαφῶν δὲν ἔχει γίνει σχόλιο ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ἑταιρεία, ἀλλὰ αὐτὲς παράγονται σὲ συνεργασία μὲ τὴν γαλλική, Safran, ἡ ὁποία δὲν φαίνεται ὅτι ἔχει ἐνημερωθεῖ· ταυτοχρόνως συνεχίζονται οἱ προσπάθειες ἀπαγορεύσεως τῶν πωλήσεων τῶν κοινωνικῶν δικτύων τῆς Huawei στὴν Εὐρώπη. Ἀλλά, μᾶλλον αὐτὲς ἀποτυγχάνουν, ἐπειδὴ ἀκόμη κι ὁ Μπόρις Τζόνσον δὲν ἀποδέχεται τὸν ἀποκλεισμὸ τοῦ κινεζικοῦ κολοσσοῦ. Γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ Nordstream2, τὸ ρωσικὸ σκάφος ποντίσεως ἀγωγῶν βρίσκεται ἀνοικτὰ τῆς Ταϊβάν, μὲ πορεία πρὸς τὴν Βαλτική.

Ἀποστροφὴ ἀπὸ ὀθωμανισμὸ

Στὴν ἀποστροφή του ἀπ’ τὸν ὀθωμανισμὸ φαίνεται ὅτι προστρέχει ἡ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ, ἀγνοώντας ἐπιδεικτικὰ τὶς ἐκκλήσεις τοῦ προέδρου του· στὸ συμπέρασμα αὐτὸ καταλήγουν ἔγκυροι ἀναλυτές, ἑρμηνεύοντας τὰ τελευταῖα γεγονότα. Ὅταν τὸ Φθινόπωρο ἐξήγγειλε τὴν ἐπικείμενη εἰσβολή του στὴν Βορειοανατολικὴ Συρία, γιὰ τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν Κούρδων καὶ τὴν ἐγκατάσταση στὴν περιοχή τους τεσσάρων ἑκτομμυρίων προσφύγων, στοὺς δρόμους γίνονταν διαδηλώσεις ὑποστηρίξεως καὶ στὰ σχολεῖα ὀργανώνονταν ἐκδηλώσεις συμπαραστάσεως· λίγους μῆνες μετὰ συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, ἡ ἀντιπολίτευση, μὲ πρῶτον τὸν Ἐκμὲρ Ἰμάμογλου, ὀργανώνει μεγαλειώδη συγκέντρωση κατὰ τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς, ἐνῶ διεθνῶς εἶναι σχεδὸν πλήρως ἀπομονωμένος ὁ πρόεδρος. Πίστεψε, ὅτι μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ ὀθωμανισμοῦ θὰ προκαλοῦσε ἐθνικιστικὴ ἔκρηξη τοῦ λαοῦ του, γιὰ ἀνάκτηση τοῦ παλαιοῦ μεγαλείου· ἀπέτυχεν οἰκτρῶς καὶ ἐξουθενώθη διεθνῶς. Οἱ Ἄραβες ἑνώθηκαν κατὰ ὀθωμανισμοῦ καὶ Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων καὶ οἱ Ρῶσοι ἐξαγριώθηκαν, γιὰ Κριμαία καὶ Τατάρους.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, καθὼς ἀναμένουν τὶς ἐξελίξεις στὴν ἐπιδημία· ὅλα ἀνέβηκαν, εὐρώ, 1,0837 δολλάρια καὶ 119,0860 γιέν, χρυσός, 1576,35, καὶ μόνο τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε, 57,24. Στὴν Ἀσία οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἐπενδυτῶν εἶναι εὐνοϊκές, γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ πιὸ ἐπιφυλακτικὲς εἶναι στὴν Δύση, ἴσως ἐπειδὴ ἐπηρεάζονται κι ἀπ’ τὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση· ὁ Γάλλος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, δήλωσε, γιὰ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν, ὅτι δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολη ὑπόθεση. Κάτι ἀντίστοιχο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν Ἀμερική, καθὼς φαίνεται, ὅτι ὁ πρόεδρός της, ξέχασε τὶς ὑποσχέσεις του, ὅτι ἀμέσως θὰ ὑπογραφόταν ἡ συμφωνία· ὁ ἀνασχηματισμὸς τοῦ Μπόρις Τζόνσον μᾶλλον προκάλεσε περισσότερα προβλήματα ἀπὸ ὅσα ἐλπίζεται, ὅτι θὰ λύσει. Στὴν Ἰαπωνία σημειώθηκε σημαντικὴ ὕφεση, καθὼς ἡ οἰκονομία της συρρικνώθηκε κατὰ 6,3% πέρυσι, ποὺ εἶναι τὸ ὑψηλότερο ποσοστό, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο, τὸ 7,4%, τοῦ 2014.

Ἀλλαγὴ γιὰ δήμαρχο Παρισίων

Σὲ ἀλλαγὴ τοῦ ὑποψηφίου δημάρχου Παρισίων, προχώρησε ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, μετὰ τὴν παραίτηση τοῦ πρώτου προταθέντος, Βενιαμὶν Γκροβί· ἐπιστρατεύθηκε ἡ ἐπιτυχημένη ὑπουργὸς Ὑγείας καὶ καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Ἀνιὲς Μπεζίν, ἡ ὁποία φέρεται κι ὡς νικητής τῆς κάλπης. Ὁ Γάλλος πρόεδρος ὑφίσταται σημαντικὴ πτώση τῆς δημοτικότητός του, γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἀσφαλιστικοῦ συστήματος καὶ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ὑπολογισμοῦ τῶν συντάξεων κυρίως, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὑποχώρηση τῆς ἀπηχήσεώς του στοὺς Γάλλους· ἡ Ἀνιὲς Μπεζὶν εἶναι ὄμορφη καὶ σεμνὴ στὴν ἐμφάνισή της, μὲ ἀρκετὴ διείσδυση στὴν κοινὴ γνώμη τῆς χώρας της. Ὁ πρόεδρος πιστεύει, ὅτι, ἐὰν κερδίσει τὸν δῆμο τῶν Παρισίων, τότε θὰ ἀνακάμψει ἡ δημοτικότης του, ἐπειδὴ εἶναι ἀποδεκτὴ ἡ εὐρωπαϊκὴ ἐξωτερικὴ πολιτική του στὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου.

Μάχες ὀπισθοφυλάκων ΣΥΡΙΖΑ

Σὲ μάχες ὀπισθοφυλάκων ἐπιδίδεται ὁ Ναπολεοντίσκος, καθὼς διαπίστωσε καὶ στὴν Κεντρική του Ἐπιτροπή, τὴν μαζικὴ διαρροὴ τῶν στελεχῶν του· στὴν συνεδρίασή της δὲν προσῆλθαν ὅλοι, οἱ 151, καὶ στὶς ψηφοφορίες μόλις ἔφθασαν τοὺς 110. Τὸ φασιστικό του κήρυγμα γιὰ κατάληψη τῶν «ἁρμῶν τῆς ἐξουσίας», δηλαδὴ τὴν κατάλυση τῆς δημοκρατίας, δὲν εἶχε ἀπήχηση, παρὰ μόνο στοὺς λίγους διατελέσαντες ὑπουργοὺς καὶ κυβερνητικὰ στελέχη, τὰ ὁποῖα φοβοῦνται, ὅτι ἔρχεται ἡ λογοδοσία τους· οἱ χιλιάδες ὅμως τῶν ἄλλων στελεχῶν ἔχουν χαθεῖ καὶ δὲν ἀπαντοῦν οὔτε στὰ ἠλεκτρονικὰ μηνύματα τοῦ κόμματος. Ἔτσι, καταφεύγει στὴν πόλωση καὶ στὴν κινδυνολογία, μήπως καὶ συμμαζέψει μερικούς, παλιοὺς ἀριστεροὺς κυρίως· ἀλλὰ αὐτοὶ ἔχουν ἀποτραβηχθεῖ στὴν ἠρεμία τους, πεπεισμένοι πλέον, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ προλάβουν τὸν ἐπίγειο σοσιαλισμό.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.