Κυπριακὴ ΑΟΖ, Γαλλία καὶ Ἀμερικὴ ἡ ἄμυνά μας

Ἡ Ἄγκυρα δὲν ὑποχωρεῖ στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ κι ἐμφανίζεται διατεθειμένη προχωρῆσαι σὲ γεωτρήσεις, παρὰ τὶς αὐστηρὲς προειδοποιήσεις ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν Ρωσία∙ τελευταία ἐλπίδα εἶναι ἡ παρέμβαση στὸ ἐπίμαχο οἰκόπεδο γαλλικῶν καὶ ἀμερικανικῶν πολεμικῶν πλοίων, ὁπότε δύσκολα πολὺ θὰ ἔρθει σὲ ρήξη μαζὶ τους. Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἔχει ζητήσει τὴν παρέμβασή τους, ἐνῶ δήλωσε, ὅτι θὰ φέρει τὸ θέμα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, διότι πρόκειται γιὰ παραβίαση τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, μὲ αἴτημα τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπνώττει μακαρίως καὶ ξεχνάει, ὅτι στὸν Ἑλληνισμὸ τὸν πρῶτο λόγο ἔχει ἡ μητρόπολις καὶ ἀκολουθεῖ ἡ μεγαλόνησος. Στοὺς πολιτικοὺς κύκλους συζητεῖται εὐρύτατα ἡ ὕποπτη αὐτὴ σιωπή∙ κρύβει πολλὰ περισσότερα, ὅπως στὴν Μακεδονία;

Τρόμος γιὰ ἑπόμενη ἡμέρα

Ὁ τρόμος ἔχει σκεπάσει τὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ τὴν Κουμουνδούρου, ἂν καὶ δὲν παρατηρεῖται ἰδιαίτερη κίνηση ἐκεῖ, γιὰ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, μετὰ τὴν ψυχρολουσία τῆς συγκεντρώσεως στὸ Πασαλιμάνι∙ οἱ προτάσεις γιὰ προκήρυξη ἐκλογῶν, τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς, συζητοῦνται πλέον κι ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἀλλὰ συμπλέκονται μὲ τὴν ἀποδιάλυση τοῦ κομματικοῦ μηχανισμοῦ. Οἱ παραιτήσεις πολλῶν ὑποψηφίων τῶν προηγούμενων ἐκλογῶν, ἀλλὰ καὶ ἀρκετῶν βουλευτῶν, χαρακτηρίζεται ἀπ’ τοὺς σοβαροὺς μεταξύ τους, ὅτι εἶναι τριχειρότερο πρόβλημα κι ἀπ’ τὴν ἀποκήρυξη τῆς κομματικῆς ὑποστηρίξεως ἀπὸ δεκάδες δημάρχους∙ τὸ πρόβλημα αὐτὸ παρακάμπτεται, στὴν δίνη τῶν εὐρωεκλογῶν καὶ χάρις στὴν δουλικότατη διαπλοκή, ἀλλά, πῶς θὰ καταρτισθοῦν οἱ συνδυασμοί; Ρωτοῦν οἱ ἐλάχιστοι ἐναπομείναντες κομματικοί∙ μὲ τὴν ἐπιστράτευση μετακλητῶν τῶν ὑπουργικῶν γραφείων; Πῶς θὰ γίνουν οἱ ἀνοικτὲς συγκεντρώσεις, μὲ τοὺς γύφτους καὶ τοὺς Πακιστανούς; Ἀπάντηση δὲν δίδεται, παρὰ ἀπὸ μερικούς, ἐκλογὲς πρόπερσι, ὅπως σᾶς προειδοποιούσαμε.

Φρικτὴ ἀποτυχία πολώσεως

Ἡ ἀποτυχία τῆς πολώσεως καὶ τοῦ διχασμοῦ χαρακτηρίζεται φρικτὴ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀπὸ ὅσους μετρημένους στὰ δάκτυλα διαφωνοῦσαν ἐξ ἀρχῆς μὲ τὴν τακτική∙ ὄχι μόνο δὲν ἀπέδωσε, ἀλλὰ καὶ ὁδήγησε τὸν Ναπολεοντίσκο στὴν πλήρη ἀπομόνωση στὴν πολιτικὴ σκηνή, ἐνῶ οἱ παροχὲς διώχνουν, ἀντὶ νὰ φέρνουν ψηφοφόρους. Οἱ συγκεντρώσεις ἀπεκάλυψαν τὴν ἀπάτη καὶ στὸ θέμα αὐτό∙ «ἑνὸς κακοῦ μύρια ἑπονται», ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι κι αὐτὸ ἰσχύει περισσότερο στὴν πολιτική∙ ὅταν ἕνας ἀρχηγὸς βρίσκεται σὲ ἀνοδικὴ πορεία, ὅ,τι κι ἂν ὑπόσχεται, γίνεται πιστευτό, ὅπως ὅτι πετάει ὁ γάϊδαρος∙ ἂν ὅμως ἔχει πάρει τὴν κατηφόρα καὶ λαγοὺς μὲ πετραχήλια νὰ ὑπόσχεται καὶ τὸν οὐρανὸ μὲ τ’ ἄστρα νὰ κατεβάζει, δὲν πείθει μὲ τίποτε. Τὸ Μέγαρο Μαξίμου ἀποδεικνύει τὴν ἀνεπάρκειά του σὲ ὅλα του, δὲν ἔχει ἐπεξεργασθεῖ ἐναλλακτικὴ λύση, ἢ ἀλλιῶς δὲν διαθέτει ἐφεδρεῖες, ὁπότε χάνει κατὰ κράτος.

Σωτηρία στὴν ἀκροαριστερὰ

Στὴν διατήρηση τῆς ψήφου τῶν ἀκροαριστερῶν καὶ τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν ἀποβλέπει ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὶς παρεμβάσεις τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπὲρ τοῦ δολοφόνου τρομοκράτου, ὅταν πέρυσι ἀσκοῦσε διώξεις κατὰ τῶν δικαστικῶν ποὺ τοῦ εἶχαν χορηγήσει ἄδεια∙ τὰ πράγματα ὅμως ἔχουν ἀλλάξει ἄρδην, καθὼς ἀπροκάλυπτα πλέον ὁ ἀνθύπατος προστατεύει τοὺς Ρουβίκωνες. Αὐτοὶ ἀνενόχλητοι συνεχίζουν τὸ ἔργο τους, ἐνῶ ἡ Ἀστυνομία ὑπακούει ἁπλῶς∙ ὁ τραυματισμὸς μὲ μαχαῖρι ἑνὸς διαδηλωτὴ στὴν Θεσσαλονίκη ἀπὸ μπαχαλάκηδες ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀνοχὴ τῶν ἀρχῶν, παρ’ ὅλο ὅτι ἡ ὁμάδα Δίας παρενέβη ἐγκαίρως καὶ συνέλαβε τοὺς δύο. Τὸ διακύβευμα εἶναι μεγάλο, ἂν φύγουν οἱ ἀριστεριστὲς χάνεται ἡ ἀπήχηση στὶς ἱστορικὲς ρίζες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἐπιθέσεις τῶν παρακρατικῶν

Οἱ ἐπιθέσεις τῶν παρακρατικῶν ἔχουν γίνει μόνιμο φαινόμενο τὶς νύκτες σὲ ὅλες τὶς γειτονιὲς τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἄλλων πόλεων∙ τὰ ΑΤΜ τῶν τραπεζῶν, ἀλλὰ καὶ καταστήματα εἶναι οἱ κύριοι στόχοι, ὅπως στὴν Βουκουρεστίου, μέρα μεσημέρι∙ εἶναι γνωστοὶ σὲ ὅλους οἱ Βάνδαλοι ἐπιδρομεῖς, μὲ ἄντρα τους τὸ Πολυτεχνεῖο, τὰ Ἐξάρχεια καὶ ἄλλα Πανεπιστήμια. Μόνο ἡ ΚΥΠ ἀγνοεῖ τὴν ὕπαρξή τους καὶ τὴν δράση τους, ὅταν τριάντα καὶ σαράντα παρακρατικοὶ ἁλωνίζουν τὸ κέντρο τῆς πρωτεύουσης κι αὐτὴ ὑπνώττει μακαρίως∙ δὲν ἀσχολεῖται μὲ αὐτούς, διότι ἔχει πολλὴ δουλειὰ στὴν παρακολούθηση, ὅσων ἀσκοῦν κριτικὴ στὴν κυβέρνηση καὶ τοὺς κλείνουν τὸ τηλέφωνο, μὲ προπκλητικὸ τρόπο ποὺ οὔτε στὶς μαῦρες μέρες δὲν γινόταν.

Ἐπιλογὲς τελευταίων ἡμερῶν

Στὶς ἐπιλογὲς τῶν τελευταίων ἡμερῶν ἐπιδίδονται οἱ εὐρωπαϊκὲς πολιτικὲς δυνάμεις, ἐν ὄψει τῆς κάλπης τῆς Κυριακῆς∙ ἡ ἄνοδος τῶν ἀκροδεξιῶν κομμάτων, κυρίως στὴν Γαλλία, ὅπου ἀπειλεῖται ἡ πρώτη θέση τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν καὶ στὴν Ἰταλία, μὲ τὴν Λίγκα τοῦ Βορρᾶ, θεωρεῖται ἡ κρίσιμη μάχη. Ἡ διατήρηση τῶν δυνάμεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ κόμματος διαφαίνεται ὡς ἡ πλέον πιθανή, ὁπότε καὶ ἀναδεικνύεται πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ὁ Μάνφρεντ Βέμπερ, ἐνῶ ἔρχεται δεύτερο τὸ Σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα, ἀλλὰ σὲ ἀπόσταση∙ ἡ ἀνακατάταξη τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων ἔχει ἀρχίσει, ἐνῶ καὶ στὰ ἄκρα ἐγκαταλείπονται οἱ ἀντιευρωπαϊκὲς θέσεις. Πιὸ σημαντικὴ ἐξέλιξη εἶναι ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ τὶς ἀκραῖες δυνάμεις τῆς διατηρήσεως καὶ ἐνισχύσεως τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως καὶ τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς, ἐνῶ οἱ ἀκροδεξιοὶ ἔχουν κόψει κάθε σχέση μὲ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα∙ ἡ σκληρὴ σύγκρουση Στὴβ Μπάνον, Μπροῦνο Λεμαίρ, Μαρὶν Λεπαίν, εἶναι πολὺ ἐνδεικτική.

Πόλωση Ἀμερικανοῦ προέδρου

Σὲ πόλωση στὸ ἐσωτερικὸ καὶ διεθνῶς κινεῖται ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς προειδοποιήσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἄλλων μεγάλων δυνάμεων∙ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ὑπέγραψε τὸ διάταγμα γιὰ περιορισμὸ τῶν ἀβλώσεων, μετὰ τὴν ἀπαγόρευσή τους καὶ στὸ Μιζοῦρι, ἀκολουθώντας τὴν Ἀλαμπάμα, ἀλλὰ καὶ προκαλώντας ἔντονες ἀντιδράσεις τῶν φιλελευθέρων ὁμάδων καὶ τῶν φεμινιστικῶν ὀργανώσεων. Στὸν σινοαμερικανικὸ οἰκονομικὸ πόλεμο ἡ Google ἀνακοίνωσε, ὅτι δεσμεύει τὸ λογισμικό της γιὰ μελλοντικὴ χρήση του ἀπ’ τὴν Huawei, ὁπότε ὁ κινεζικὸς κολοσσὸς εἶναι ὑποχρεωμένος κατασκευάσαι ἄλλο ἀνταγωνιστικό, ἂν δὲν τὸ ἔχει ἕτοιμο∙ αὐτὸ σημαίνει ὅμως, ἀποκλεισμὸ τῆς Google ἀπ’ τὴν κινεζικὴ ἀγορὰ καὶ ἀπ’ τὴν πρόσβασή της στὰ δίκτυα πέμπτης γενιᾶς. Ἀλλὰ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν διεθνῆ ἀγορὰ εἶναι χειρότερες, καθὼς οἱ περισσότερες χῶρες τάσσονται ἀλληλέγγυες μὲ τὴν Κίνα∙ εἶναι ἀπομονωμένες οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τουλάχιστον στὴν παγκόσμια οἰκονομία. Αὐτὸ εἶναι δεδομένο.

Ἐπάνοδος σινοαμερικανικῶν

Ἡ ἐπιστροφὴ στὸν θερμὸ σινοαμερικανικὸ ἐμπορικὸ πόλεμο, εἶναι γεγονός, ἂν εἴχαμε φύγει ποτὲ ἀπ’ αὐτόν! ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ δήλωσε, ὅτι, «ὅσο εἶναι αὐτὸς πρόεδρος, δὲν πρόκειται νὰ γίνει ἡ Κίνα πρώτη οἰκονομικὴ δύναμις», ἐνισχύοντας ἔτσι τὴν ἀπαγόρευση ἀπ’ τὴν Google, τῆς Huawei, γιὰ νέα τεχνολογία της, ἐνῶ ἀπειλεῖ μὲ περιπολία ἀμερικανικῶν πλοίων στὶς κινεζικὲς ἐγκαταστάσεις τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης. Τὸ Πεκῖνο ἀπαντάει συγκρατημένα καὶ ἐπαναλμβάνει, ὅτι ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος θὰ προκαλέσει ζημία σὲ ὅλους, ἀλλὰ καὶ προειδοποιεῖ, ὅτι σέβεται τὴν πυρηνικὴ συμφωνία μὲ τὸ Ἰράν, ἐνῶ συνεχίζει κανονικὰ τὴν ἀγορὰ πετρελαίου του∙ ἡ ἀναμέτρηση προβλέπεται, ὅτι θὰ ἔχει σοβαρὲς ἐπιπτώσεις, διότι διεκόπη ἡ εἰσαγωγὴ ἀμερικανικῶν ἀγροτικῶν προϊότων, κυρίως σόγιας καὶ ἀραβοσίτου, ἐνῶ οἱ μεγάλοι τῆς Γουὼλ Στρὴτ διαμαρτύρονται γιὰ τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ πολέμου στὶς ἐπιχειρήσεις τους. Ὅλοι τους ἀναγνωρίζουν ὅτι, στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία εἶναι ἀσυναγώνιστοι οἱ Κινέζοι.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις λόγῳ τοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1160 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 122,6450 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1285,80, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 72,54. Τὸ ἀδιέξοδο στὴν Βρεταννία, ὡς πρὸς τὸ Brexit, παρὰ τὴν ἀναβολή του λόγῳ τῶν εὐρωεκλογῶν, ἐπηρεάζει ἀρκετὰ τοὺς Εὐρωπαίους ἐπενδυτές∙ ἡ εὐθεῖα καὶ ὀργίλη ἀποκήρυξη τοῦ Στὴβ Μπάνον καὶ τῆς ἀμερικανικῆς ἐπεμβάσεως στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Εὐρώπης ἀπ’ τὴν Μαρὶ Λεπαὶν χαιρετίσθηκε στὴν Εὐρωζώνη, διότι ἑρμηνεύθηκε ὡς στήριξη τοῦ εὐρώ. Ἄλλωστε, καὶ οἱ παλαοὶ καταστροφολόγοι τοῦ ἑνιαίου νομίσματος ἔχουν σταματήσει τώρα τὶς προφητεῖες τους, ἐνῶ καὶ ὁ ἀποκλεισμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπ’ τὰ εὐρωπαϊκὰ ἀριστερὰ κόμματα ἔχει γίνει, ὡς ἀπάντηση στὴν ἀτλαντοδουλεία του∙ ἡ στροφὴ τῶν Εὐρωπαίων, ἀνεξαρτήτως κόμματος, ἔχει γίνει ἀπ’ τὴν βάση καὶ χωρὶς οὐσιαστικὴ παρέμβαση ἐπισήμου προπαγάνδας. Ὁ Εὐρωπαῖος αἰσθάνεται τὸν αὐτόνομο πολιτικὸ ρόλο τοῦ νομίσματος.

Ἀποδοκιμασία Στὴβ Μπάνον

Ἡ παρέμβαση τοῦ Στὴβ Μπάνον, παλαιοῦ πολιτικοῦ συμβούλου τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ὑπὲρ τῆς Μαρὶ Λεπαὶν στὴν Γαλλία, προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τοῦ Μπροῦνο Λεμαίρ, ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ἐνῶ καὶ ἡ ἴδια τὸν ἀποδοκίμασε ἀποστομωτικά∙ ὁ Ἀμερικανὸς καθοδηγητὴς τῆς ἀτλαντικῆς προπαγάνδας στὴν Εὐρώπη, παρ’ ὅλο ὅτι ἔχει παραμερισθεῖ ἀπ’ ὅλα σχεδὸν τὰ ἀκροδεξιὰ κόμματά της, μὲ παρέμβασή του τὴν Κυριακή, προέβλεψε νίκη τῆς Λεπαίν, καὶ ἐπιστροφὴ στὴν ἐθνικὴ πολιτικὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, μὲ ταυτόχρονη διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Ὁ Λεμαὶρ ἀπάντησε, ὅτι ἡ Ἀμερικὴ ἐπιδιώκει τὴν ἀποδυνάμωση καὶ διαίρεση τῆς Εὐρώπης, ὥστε νὰ γίνει εὔκολη λεία τῶν ἄλλων μεγάλων δυνάμεων, ἀλλὰ διευκρίνισε, ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς ἑνότητός των καὶ τῆς αὐτονόμου παρουσίας των στὴν διεθνῆ σκηνή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.