Ἐμφάνισή τους στὴν Εὐρώπη, οὐδεμία σύγκριση

Ἡ ἐμφάνιση στὴν Εὐρώπη τῶν δύο ἀντιπάλων στὴν Ἑλλάδα -ἂν εἶναι στὴν πραγματικότητα ἀντίπαλοι!- δὲν ἐπιτρέπει οὐδεμία σύγκριση∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, μὲ πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ κόμμα, ἀπ’ τοὺς πρωτεργάτες ἀποπομπῆς τοῦ Βίκτωρος Ὀρμπάν, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἰσχυρότερη παράταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος παρουσιάσθηκε, ὡς φτωχὸς συγγενὴς στοὺς Σοσιαλιστὲς κι ὡς ἀντίπαλος τῆς Φώφης Γεννηματᾶ, ἡ ὁποία διαθέτει κληρονομικὰ δικαιώματα στοὺς Εὐρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες, ἔστω κι ἂν βρίσκονται τώρα σὲ φθίνουσα πορεία. Ἡ ἀπήχηση στὸν ἑλληνικὸ λαὸ μετράει περισσότερο∙ εἶχε καλλιεργήσει τὴν εἰκόνα, ὅτι εἶναι ὁ μεγάλος νικητὴς σὲ ὅλα καὶ ὁ ἐπαναστάτης τῆς ἀριστερᾶς, ἀλλὰ ὅλα τελείωσαν καὶ μὲ τὸν χειρότερο τρόπο. Ὡς ζήτουλας περιφέρεται εἰς τὰς ἀγυιὰς τῶν εὐρωπαϊκῶν συνάξεων.

Ἐπιβεβαίωση τῆς προδοσίας

Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἐπιβεβαίωσε τὴν προδοσία του ἀπέναντι στὴν Τουρκία, κατὰ τὴν κοινὴ συνέντευξη τύπου μὲ τὸν ὁμόλογό του∙ ἀναγνώρισε δικαιώματά της στὴν Μεσόγειο, εἰσπράττοντας τὶς εὐχαριστὶες τοῦ Τούρκου, ποὺ χαρακτήρισε τὴν μουσουλμανικὴ μειονότητα τῆς Θράκης ὡς τουρκική, χωρὶς οὐδεμία ἀντίδραση τοῦ δικοῦ μας. Ἡ Νέα Δημοκρατία τὸν κατήγγειλε, ὅτι, «ἀνοίγει κερκόπερτες», ἀλλὰ δὲν ἵδρωσε τὸ αὐτί του∙ ἀποδεικνύεται πλέον περίτρανα, ὅτι μοναδικός τους σκοπὸς εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἐκποιήσεως καὶ στὸ Αἰγαῖο, μετὰ τὴν Μακεδονία. Ἡ ἐξέγερση τοῦ λαοῦ, σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα πλέον, τοὺς ἀπασχολεῖ πολύ, ὅπως φάνηκε κι ἀπ’ τὶς ἀντιδράσεις τους, ἀπέναντι στὶς μαζικὲς ἀποδοκιμασίες τοῦ στενοῦ συνεργάτου τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἔγκυρες πληροφορίες ἀναφέρουν, ὅτι οὔτε λογαριάζουν τὶς διαμαρτυρίες ὑπουργῶν καὶ ἄλλων παραγόντων, φέρονται σὰν νὰ ἔχουν κλείσει τ’ αὐτιά τους, λέγεται στοὺς πολιτικοὺς κύκλους. Δηλαδή, δικαιώνονται ὅσοι ἔλεγαν, ὅτι ἦρθαν γιὰ ὁλοκληρωτικὴ προδοσία.

Συγκρουσιακὴ ἀτμόσφαιρα

Στὴν καλλιέργεια συγκρουσιακῆς ἀτμόσφαιρας μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἐπιδίδεται ὁ Ναπολεοντίσκος, ἐλπίζοντας ὅτι θὰ ἐξασφαλίσει κάποια συσπείρωση τῶν ψηφοφόρων του καὶ ἄμβλυνση τῆς συντριβῆς∙ ἡ κατάθεση νομοσχεδίου, γιὰ προστασία τῆς πρώτης κατοικίας, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν δανειστῶν, ἔχει μία μόνο ἑρμηνεία, τὴν ἐπιστροφὴ στὴν πόλωση μαζί τους καὶ στὴν σύγκρουση στὸ ἐσωτερικὸ μὲ τὴν Νέα Δημοκρατία, μὲ τὰ γνωστὰ συνθήματα, δεξιά, ἀριστερά, πρόοδος, ἀντίδραση. Τὸ σχέδιο ἐκπορεύεται ἀπ’ τὴν καμαρίλα, ἀλλὰ συναντάει ἰσχυρὲς ἀντιρρήσεις ἀπὸ κορυφαίους ὑπουργοὺς καὶ τοὺς ἐλαχίστους ἐναπομείναντας δημοσκόπους∙ ἡ κατακραυγὴ καὶ ὁ πετροπόλεμος κατὰ τῶν ὑπουργῶν στὴν Μακεδονία κι ὅπου ἀλλοῦ βρεθοῦν ἑρμηνεύονται ὡς ἀκαταμάχητη δυναμικὴ τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων. Ὅ,τι κι ἂν κάνουν, ἀντιστρέφεται ἐναντίον τους∙ ἔρχεται ὅμως καὶ ἡ προδοσία στὰ ἑλληνοτουρκικά, ἡ ὁποία καταγράφεται στὸν λαό, χειρότερα κι ἀπὸ ἐκείνη στὴν Μακεδονία∙ ἔχει ἀποκτήσει πλούσια ἐμπειρία καὶ γνώση τῶν «παιχνιδιῶν» τοῦ ἀριστερόστροφου φασισμοῦ.

Τὸ ἦθος στὴν δημοκρατία

Ἡ δημοκρατία ἀπ’ τὴν πρώτη της ἐμφάνιση, ὡς ἄμεσος δημοκρατία στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Ἑλλάδα, στηρίζεται σὲ τρεῖς ἀρχές, τὸ δικαίωμα τῆς ἰσηγορίας, «τοῦ τίς ἀγορεύειν βούλεται;» στὸν σεβασμὸ τῶν τύπων της, τῶν ἀρχῶν της, καὶ στὸ ἦθος τῶν ἐπωνύμων προσώπων της ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὴν διαχείριση τῶν κοινῶν∙ οἱ ἀρχὲς αὐτὲς ἐπέτρεψαν τὴν ἀνάδειξη τοῦ μοναδικοῦ πολιτισμοῦ μας τοῦ πέμπτου π.Χ. αἰῶνος, ἀλλὰ καὶ διατηρήθηκαν σὲ κάποιο βαθμὸ στὴν νεώτερη κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία. Ὁ ἀριστερόστροφος φασισμὸς τὶς καταπάτησε προκλητικότατα σὲ κάθε του βῆμα, μὲ κορυφαῖο τὴν τροπολογία γιὰ τὴν συμμετοχὴ βουλευτῶν στὶς εὐρωεκλογές, ἀνήθικο τουλάχιστον πολιτικὸ μέτρο. Ἡ Νέα Δημοκρατία ἀρνήθηκε τὴν ἀποδοχὴ τῆς διατάξεως.

Προστασία ἐθνικοῦ ἐδάφους

Τὰ ὅσα συνέβησαν στὴν Σούδα, κατὰ τὴν διάρκεια νατοϊκῆς ἀσκήσεως ναρκαλιευτικοῦ πολέμου, μὲ τὸ ἅπλωμα τῆς τουρκικῆς σημαίας στὸν βυθό της ἀπὸ Τούρκους δύτες καὶ τὴν ἀνάρτησή της στὸ διαδίκτυο, ἔχουν προκαλέσει ἔντονες ἀνησυχίες στοὺς πολιτικοὺς κύκλους∙ ὁδηγούμαστε σὲ νέα ἐθνικὴ προδοσία, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῆς Μακεδονίας; Ἡ ἄσκηση ἦταν νατοϊκή, ἀλλὰ οἱ μυστικές μας ὑπηρεσίες τί ἔκαναν; Κοιμήθηκαν; Δὲν παρακολουθοῦσαν τὸ τί ἔκαναν οἱ ξένοι καὶ κυρίως οἱ Τοῦρκοι; ἀλλὰ τὸ ἔμαθαν, ἀφοῦ ἀναρτήθηκε. Τουλάχιστον περίεργα πράγματα, ὅταν, πρὶν τὴν ὁμιλία τοῦ Ναπολεοντίσκου ἢ ὑπουργῶν, συλλαμβάνουν προληπτικὰ ἀμέριμνους πολῖτες∙ ὁ γεννίτσαρος τῆς ΚΥΠ αὐτὰ ἔχει μάθει, νὰ ἀφήνει ἐλεύθερους τοὺς ἐχθρούς μας ἁλωνίζειν, ἀκόμη καὶ στὴν Σούδα;

Ἀποπομπὴ Ὀρμπὰν ἀπὸ ΕΛΚ

Ἡ προσωρινὴ ἀποπομπὴ τοῦ κόμματος τοῦ Βίκτωρος Ὀρμπὰν ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ κόμμα εἶναι τολμηρὴ κίνηση τῶν Εὐρωπαίων Συντηρητικῶν∙ μόνο τρία κόμματα διαφοροποιήθηκαν, ἐνῶ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης πρωτοστάτησε. Οἱ Εὐρωπαῖοι Λαϊκοὶ ἐπέδειξαν τόλμη καὶ διορατικότητα μὲ τὴν ἐνέργειά τους αὐτή∙ ἀπευθύνθηκαν στοὺς μετέωρους ψηφοφόρους, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπάντηση στὸν εὐρωσκεπτικισμὸ καὶ στὶς κατηγορίες γιὰ ἀνοχή τους στὰ ἀκροδεξιὰ σχήματα. Γνωρίζουν ἕνα πρᾶγμα, ὅτι οἱ ἀκροδεξιοὶ καὶ ἀκροαριστεροὶ εὐρωσκεπτικιστὲς ἔχουν ἐγκαταλείψει πλέον τὸ κύριο ὅπλο τους, τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης κι ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὸ εὐρώ∙ ταυτοχρόνως ἔχουν ἀποκόψει, ἐπισήμως τουλάχιστον, τὶς ἐξαρτήσεις τους ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα κι ἐμφανίζονται ὡς κανονικοὶ Εὐρωπαῖοι. Ὁ Οὖγγρος πρωθυπουργὸς ἦταν ὁ σκληρότερος ἀντιευρωπαϊστής, ἀλλὰ τελευταῖα ἁπάλυνε ἀρκετὰ τὶς θέσεις του, διότι ὁ λαός του στρέφεται πρὸς τὴν Εὐρωζώνη καὶ ζητάει τὴν ἔνταξη σὲ αὐτήν∙ βλέπει τὴν οἰκονομικὴ ἀνοδο στὴν γειτονικὴ Σλοβακία.

Brexit, χρόνος ἀναβολῆς

Ὁ χρόνος τῆς ἀναβολῆς τῆς ἐξόδου συζητεῖται στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, μὲ ἀπώτατο ὅριο τὸ τρίμηνο, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς ἐγκρίσεώς της ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων∙ ἡ ἄλλοτε κραταιὰ Ἀλβιὼν κατήντησε στὸ ἔλεος τῆς εὐνοίας τῶν ἡττημένων τοῦ πολέμου καὶ τῶν μικρῶν τῆς Εὐρώπης, τοὺς ὁποίους χρησιμοποιοῦσε ἄλλοτε γιὰ τὰ μικροθελήματά της. Οἱ Εὐρωπαῖοι τὸ ἔχουν δείξει, ὅτι ἔχουν κουρασθεῖ τὴν διετία τουλάχιστον ἀπ’ τὶς συνεχεῖς συζητήσεις μὲ τοὺς Βρεταννούς, χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀντίκρυσμα καὶ μὲ ἄπειρες ὑπαναχωρήσεις∙ στὸ Λονδίνο, οἱ ἀντιδράσεις ὅσων βουλευτῶν ἔχουν ἀντιταχθεῖ στὰ διαδοχικὰ κυβερνητικὰ σχέδια δὲν ἔχουν ἀρθεῖ, ἐνῶ ἡ Τερέζα Μαίυ δὲν ἔχει οὐδεμία ἐπικοινωνία μαζί τους, διὰ λόγους ὕφους καὶ ἀπροσπελάστου χαρακτῆρος∙ ἐπικρατεῖ ἡ ἄποψη, ὅτι, ἂν ἀπορριφθεῖ αὐτὸ τὸ σχέδιο, τὸ ἄγνωστο γιὰ τοὺς πολλούς, τότε θὰ ἐπιβληθεῖ ἡ ἄτακτη ἔξοδος. Τὰ λαϊκὰ στρώματα θὰ πληρώσουν χειρότερα τὶς συνέπειες.

Boeing καὶ προστατευτισμὸς

Τὰ δύο δυστυχήματα μὲ τὰ ἀεροσκάφη Boeing ἔπληξαν τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, ἐνῶ συνεχίζεται ὁ σινοαμερικανικὸς ἐμπορικὸς πόλεμος καὶ ἡ πολιτικὴ προστατευτισμοῦ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ∙ οἱ ματαιώσεις παραγγελιῶν πρὸς τὸν ἀεροπορικὸ κολοσσὸ αὐξάνονται, ἐνῶ πολλὲς ἑταιρεῖες στρέφονται πρὸς τὴν Airbus καὶ τὸ κινεζικὸ ἀντίστοιχό της, ἕτοιμο ἀπὸ φέτος, ἀλλὰ καὶ τὸ ρωσικό, ἀπ’ τὸ 2020. Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς μελετοῦν τὶς ἐπιπτώσεις ὄχι μόνο στὴν ἀεροπορικὴ ἀγορά, τὴν πρώτη στὸ διεθνὲς ἐμπόριο ἀπὸ πλευρᾶς κύρους τουλάχιστον ἀλλὰ καὶ σημαντικοῦ ὄγκου, ὅσο κι ἀπ’ τὴν ἀλληλεξάρτησή της μὲ τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία ἑκάστης χώρας∙ τὰ σύγχρονα ἀεροπλάνα δίδουν καθημερινὰ ἐξετάσεις στὴν χρήση τοῦ τελειοτέρας μορφῆς λογισμικοῦ γιὰ τὴν πλοήγησή τους. Τὰ δυστυχήματα ἀπέδειξαν ὅτι ἡ Boeing δὲν εἶχε ἀξιολογήσει σωστὰ τὸ νέο λογισμικό, ἀλλὰ καὶ δὲν ἀντέδρασε κανονικά, μετὰ τὸν θάνατο ἑκατοντάδων ἀνθρώπων∙ ἔδειξε, ὅπως καὶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, ἀνεπίτρεπτη ἀβελτερία.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τοῦ Brexit καὶ τῶν ἐπιπτώσεων τῶν ἀεροπορικῶν δυστυχημάτων∙ ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,1389 δολλάρια, 125,8859 γιέν, χρυσός, 1303, πετρέλαιο, 68,09. Ὅσοι ἐπενδυτὲς στὸ Σίτυ εἶχαν ἀμελήσει τὴν προετοιμασία τους γιὰ ἄτακτη ἔξοδο, προβαίνουν τώρα σὲ βεβιασμένες κινήσεις τῆς ἑπομένης ἡμέρας∙ οἱ τράπεζες καὶ οἱ ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες ἀναζητοῦν γραφεῖα, γιὰ ὑποκαταστήματα ἢ μεταφορὰ τῆς ἕδρας τους σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς πόλεις. Ὅλοι πιστεύουν, ὅτι τὸ Brexit εἶναι δεδομένο πλέον τὸ πολὺ μὲ ἀναβολὴ ἕνα τρίμηνο∙ ἡ βρεταννικὴ οἰκονομία εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα γιὰ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, καθὼς πολλοὶ πιστεύουν, ὅτι εἶναι ἀνεπαρκὴς ὁ χρόνος γιὰ τὴν προσαρμογή της στὶς νέες συνθῆκες, ἀπ’ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ κυβέρνηση ἄφησε ἐντελῶς γυμνὴ τὴν χώρα. Στὴν Ἀμερική, οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ πρὸς τὸν Τζαΐρ Βοσλσονάρο, δὲν εἶχαν ἀνταπόκριση στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ὡς ἄνευ ἀντικρύσματος.

Τριμερὴς τῆς Ἱερουσαλὴμ

Ἡ ὁριστικοποίηση τῆς τριμεροῦς συνεργασίας, γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου EastMed, στὴν Ἱερουσαλὴμ ἀλλάζει τὴν ἰσορροπία δυνάμεων στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο∙ Ἑλλάς, Κύπρος καὶ Ἰσραὴλ συμφώνησαν γιὰ τὸν ἀγωγό, μὲ τὴν σύμπραξη καὶ χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἂν καὶ κάποιες λεπτομέρειες μὲ τὴν Ἰταλία ἐμπόδισαν τὴν τελικὴ ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας. Ἡ παρουσία τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν παρεῖχε τὴν ἐγγύηση τῆς πολιτικῆς προστασίας, πέραν τῆς εὐρωπαϊκῆς∙ ἡ Εὐρώπη θὰ ἀποκτήσει ἀκόμη μία ἐνεργειακὴ πηγή, μὲ μεγαλύτερες δυνατότητες, ὅταν ἀξιοποιηθοῦν καὶ τὰ ἀποθέματα τῆς Κύπρου, ἐνῶ ἐνδιαφέρεται καὶ ἡ Αἴγυπτος γιὰ τὴν προώθηση καὶ τοῦ δικοῦ της φυσικοῦ ἀερίου. Τὸ βῆμα εἶναι σημαντικὸ καὶ ἀποτελεῖ ἐγγύηση καὶ γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἐρευνῶν καὶ στὰ δικά μας ὑποθαλάσσια οἰκόπεδα.

Νέα Ζηλανδία, ἀφοπλισμὸς

Στὴν ἀπαγόρευση τῆς χρήσεως καὶ κυκλοφορίας αὐτομάτων ὅπλων προβαίνει ἡ Νέα Ζηλανδία, λίγες μέρες μετὰ τὴν σφαγὴ στὰ δύο τζαμιά της∙ ἡ πρωθυπουργός της ἐπέδειξε τόλμη καὶ σύνεση, γιὰ τὴν προστασία τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν της. Ὁ νόμος προβλέπεται αὐστηρὸς καὶ ἀνάλογος μὲ ὅσα ἰσχύουν σὲ ὅλες τὶς χῶρες∙ ἡ ἐξαίρεση τῆς ὁπλοκατοχῆς σὲ Ἀμερική, Αὐστραλία καὶ Νέα Ζηλανδία καταργεῖται στὴν τελευταία, ποὺ σημαίνει, ὅτι ἀποδέχεται τὴν ἔνταξή της στὶς πολιτισμένες κοινωνίες, ὅπως συνέβη στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος∙ ὅποια κοινωνία ἀποδεχόταν τὴν ὁμαδικὴ συμβίωση, καὶ στὰ πρῶτα ἀκόμη βήματά της, θέσπιζε τὴν ἀπογόρευση τῆς ὁπλοκατοχῆς. Ἡ ἀπαγόρευση συμβάλλει στὸν ἔλεγχο ἀπ’ τὸν ἄνθρωπο τῶν ὅποιων παρορμήσεών του τὶς δύσκολες στιγμές, γιὰ τὶς ὁποῖες πάντα μετανιώνει στὴν συνέχεια.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.