Κυπριακό, ἀπάντηση στὶς βρεταννικὲς πιέσεις

Οἱ σκληρότατες πιέσεις τῆς Βρεταννίας, γιὰ προειδοποίηση μόνο πρὸς τὴν Τουρκία, παρὰ τὴν ὁμοφωνία τῶν 27 ἑταίρων, ποὺ προκάλεσαν τὴν καθυστέρηση στὴν ἔκδοση τῆς διακοινώσεως πρὸς τὴν Ἄγκυρα, δὲν πέρασαν καὶ τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, ζήτησε ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο, τὴν ἐπιβολὴ αὐστηρῶν μέτρων· εἶναι ἡ πρώτη φορά, πλήρους διαφοροποιήσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὴν βρεταννική, καὶ σὲ αὐτὸ συνέβαλε ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιμονὴ τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο σὲ ἀρκετὴ ἀπόσταση. Οἱ τελικὲς ἀποφάσεις θὰ ληφθοῦν αὔριο ἀπ’ τοὺς ἀρχηγούς· οἱ ἡγέτες τῆς Εὐρωζώνης ἔχουν ἀντιληφθεῖ, ὅτι ἡ προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων ἰσχύει γιὰ ὅλα ἢ γιὰ κανένα, ὅπως καὶ τοῦ εὐρὼ ἡ πολιτικὴ κάλυψη προϋποθέτει τὴν εὐρύτατη ἀποδοχή του.

Μητσοτάκης, μήνυμα πρὸς ΣΕΒ

Μήνυμα αἰσιοδοξίας πρὸς τοὺς βιομηχάνους ἔστειλε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, μὲ ὁμιλία του στὸ ἐτήσιο συνέδριό τους, καλῶντας τους νὰ ἐπενδύσουν στὴν χώρα καὶ νὰ φέρουν πίσω τὶς καταθέσεις τους, ἐνῶ τοὺς ὑποσχέθηκε, μείωση τῆς φορολογίας καὶ τολμηρὰ κίνητρα γιὰ τὶς ἐπενδύσεις τους· ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν μίλησε, ὡς ὁ μόνος πρωθυπουργὸς ποὺ ἀρνεῖται στὴν μεταπολιτευτικὴ περίοδο, κι ἔστειλε τὸν ἀντιπρόεδρο στὴν θέση του. Ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΕΒ ὑπογράμμισε, ὅτι ἐμφανίζονται τὰ πρῶτα αἰσιόδοξα μηνύματα στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ὅπως μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου, ἀλλὰ ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ πολιτικὴ σταθερότης καὶ οἱ πάγιες φορολογικὲς ρυθμίσεις, γιὰ τὴν ἀνάταση τῆς χώρας· οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες χαρακτήρισαν ὡς ἰδιαιτέρως θετικὴ τὴν ὁμιλία τοῦ προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐκφράζοντας καὶ τὴν ἐλπίδα, ὅτι οἱ κάλπες θὰ δώσουν σταθερὴ κυβέρνηση. Παρόμοια αἰσιοδοξία διατύπωσαν καὶ οἱ ξένοι παρατηρητὲς τῆς σημαντικῆς αὐτῆς οἰκονομικῆς ἐκδηλώσεως.

Ἀντιπαράθεση στὶς γειτονιὲς

Στὶς γειτονιὲς τῶν μεγάλων πόλεων καὶ στὰ χωριὰ μεταφέρεται ἡ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση, καθὼς τὰ κόμματα ἔχουν ἀνακοινώσει τοὺς ὑποψηφίους τους, ἂν καὶ μὲ χίλια ζόρια ὁ Ναπολεοντίσκος· στὸ Θησεῖο χθὲς ἐπαναλήφθηκε τὸ ἴδιο ἔργο, μὲ μερικοὺς ἐν διατεταγμένῃ ὑπηρεσίᾳ καὶ μπόλικη Ἀστυνομία γιὰ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς περιοχῆς, διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. Τὸ παιχνίδι ὅμως κρίνεται στὶς λεπτομέρειες· στὶς περισσότερες λαϊκὲς συνοικίες ὁ ΣΥΡΙΖΑ, οὔτε γραφεῖα ἔχει, οὔτε ἐκλογικὸ κέντρο ἔχει νοικιάσει ἀκόμη, ἐνῶ τὰ μικρὰ κόμματα ἔχουν κάνει αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους, πέραν τῆς Νέας Δημοκρατίας ποὺ διατηροῦσε πάντοτε τὰ γραφεῖα της· ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἴδιο σκηνικὸ τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν, οἱ ὑποψήφιοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νὰ μὴν ἔχουν γραφεῖα καὶ νὰ κατρακυλᾶνε στὴν τέταρτη καὶ πέμπτη θέση στὸ τέλος, ἐνῶ τὸ 2014 ἦταν πρῶτοι. Πολλοὶ τὰ συζητοῦν αὐτὰ στὰ καφενεῖα καὶ στὶς πλατεῖες κι οἱ κακὲς γλῶσσες κοπανᾶνε…

Κύπρος, παρέμβαση Βέμπερ

Ἡ παρέμβαση τοῦ Μάνφρεντ Βέμπερ, ὑπὲρ τῆς Κύπρου καὶ τῆς ἐπιβολῆς κυρώσεων πρὸς τὴν Τουρκία, γιὰ τὶς προκλήσεις στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ, ἀποδίδουν τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς πολιτικῆς του παρατάξεως γιὰ τὴν προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων· μόνο ὁ ὑποψήφιος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ κόμματος γιὰ τὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς τόλμησε στὴν ὑπεράσπιση, ὄχι μόνο τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἑνιαίας εὐρωπαϊκῆς ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς καὶ τοῦ εὐρώ. Ὁπωσδήποτε αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς αὐτονομίας τῶν Συντηρητικῶν ἀπέναντι στὶς ἀμερικανικὲς ἐξαρτήσεις μεταπολεμικά, ἀλλὰ καὶ στὴν οὐσιαστικὴ παρέμβαση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη· οἱ ἄλλοι ὑποψήφιοι ἐσιώπησαν, ὅπως καὶ ὅσοι ἐγκωμίαζαν τὸν Ναπολεοντίσκο γιὰ τὴν προδοσία του τῆς Μακεδονίας. Πού βρίσκονται γιὰ εὐρωπαϊκὴ προστασία;

Ἐνημέρωση πολιτικῶν ἀρχηγῶν

Τὴν ἐκ τῶν ὑστέρων ἐνημέρωση τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν σκέπτεται ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀλλὰ ἀναμένεται, γιὰ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ κρίση· ἀφοῦ ὀργάνωσε κυριακάτικα ἔκτακτη συνεδρίαση τοῦ ΚΥΣΕΑ καὶ ἀναχώρησε ὁ ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης γιὰ ψαράκι στὸν Σχοινιᾶ, τόσο δύσκολα ἦταν τὰ πράγματα! ἐξήγγειλε τὴν ἐνημέρωση, ἀλλὰ χωρὶς ἄλλες λεπτομέρειες. Ἡ Νέα Δημοκρατία ὅμως ἀνακοίνωσε, ὅτι δὲν θὰ δεχθεῖ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐνημέρωση ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, παρὰ μόνο ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, ἐνῶ ἔχει καταγγείλει ὡς θεατρινισμοὺς τὶς συσκέψεις τοῦ ΚΥΣΕΑ, μὲ σκοπὸ τὴν χρησιμοποίησή τους στὴν προεκλογικὴ περίοδο· φαίνεται ὅτι κατάλαβε ὁ ἐλάχιστος ἐγκέφαλός του τὸν καταποντισμό του καὶ ἀναζητάει διεξόδους. Αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο, ἔχει ξυπνήσει ὁ κόσμος.

Ἀπάντηση Εὐρώπης σὲ Τουρκία

Ἡ σκληρὴ καὶ ἀποφασιστικὴ στάση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως πρὸς τὴν Τουρκία, γιὰ τὶς παραβιάσεις της στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ, θεωρεῖται ἐπιβεβλημένη ἀπ’ τοὺς γνήσιους εὐρωπαϊκοὺς κύκλους· ὁπωσδήποτε ἡ ἰσορροπία δυνάμεων δὲν εἶναι εὔκολη γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ἀλλὰ καὶ τὴν πολιτικὴ συνοχὴ τῆς Εὐρώπης, γιὰ τὴν προστασία τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καἰ ἀμυντικῆς πολιτικῆς, ὅπως καὶ τοῦ εὐρώ. Οἱ ρίζες τοῦ εὐρωσκεπτικισμοῦ εἶναι ἰσχυρὲς ἀκόμη, μὲ τὶς ἀναγωγές τους στὴν πρώτη μεταπολεμικὴ περίοδο καὶ τὴν ὑποτακτικότητά τους στὴν ἀμερικανικὴ πολιτική· οἱ Σοσιαλιστὲς ἦταν πάντοτε ἀνεκτικοί, ὅπως καὶ οἱ ἀκροδεξιοί, ἐνῶ πιὸ ἀνεξάρτητοι ἦταν οἱ Συντηρητικοί, ἀλλὰ ὄχι ἐκεῖνοι τῆς Βρεταννίας, ὡς παράδοση τοῦ στρατηγοῦ Σὰρλ Ντεγκώλ. Στὴν Ἑλλάδα τὴν διαφορφοποίηση ἐξέφρασε ἡ Νέα Δημοκρατία ἀπ’ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ καὶ συνέχεια, μὲ ἀποκορύφωση τὸν Κώστα Καραμανλῆ στὸ Βουκουρέστι. Οἱ ἀριστεροὶ ἦταν πάντοτε ἀνεκτικοὶ κι ἔγιναν δουλικοὶ πλήρως μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο.

Κλιμάκωση στὴ Μέση Ἀνατολὴ

Ἡ κλιμάκωση τῆς ἐντάσεως στὴν Μέση Ἀνατολὴ συνεχίζεται ἀπὸ ἀμερικανικῆς πλευρᾶς, μὲ τὴν ἀποστολὴ χιλίων στρατιωτῶν στὴν περιοχὴ καὶ τὴν δημοσίευση φωτογραφίας, ποὺ ἀπεικονίζει, ὅπως ἰσχυρίζεται, τὴν ἀνάμιξη τοῦ Ἰρὰν στὴν ἐπίθεση κατὰ τῶν δύο πετρελαιοφόρων· Ρωσία, Κίνα, ἀλλὰ καὶ Ἰαπωνία -γιὰ πρώτη φορὰ τόσο ἄμεση ἀνάμιξη τοῦ Τόκυο, ἀλλὰ ἡ ἐπίθεση στὰ πετρελαιοφόρα, ἔγινε, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργός της βρισκόταν στὴν Τεχεράνη, μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, κι εἶχε πετύχει αἰσθητὴ προσέγγιση στὸ θέμα τῆς πυρηνικῆς συμφωνίας- ἐξέφρασαν τὶς ἐπιφυλάξεις τους γιὰ τὴν ἀποστολή, ἀκολουθούμενοι ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους. Οἱ διπλωματικοὶ παρατηρητὲς πιστεύουν, ὅτι δὲν εἶναι εὔκολη ἡ πρόκληση θερμῶν ἐπεισοδίων στὴν περιοχή, διότι θὰ ἀπειληθεῖ εὐθέως ἡ εἰρήνη στὸν κόσμο, μὲ βαθύτατη οἰκονομικὴ κρίση· ἀλλὰ φαίνεται, ὅτι οἱ ἐσωτερικὲς ἀνάγκες βαρύνουν στὴν πολιτικὴ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου. Ἀρχίζει τὸ προεκλογικὸ ἔτος καὶ χρειάζεται τὴν ἀκραία συνθηματολογία.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τὶς ἀπειλὲς προκλήσεως ἐντάσεως στὴν Μέση Ἀνατολή· ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,1189 δολλάρια καὶ 121,1650 γιέν, χρυσός, 1333,20, πετρέλαιο, 60,71. Ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου δείχνει, ὅτι οἱ ἐπενδυτὲς δὲν προβλέπουν κλιμάκωση τῆς κρίσεως στὴν εὐαίσθητη περιοχή, μὲ ἀπειλὴ θερμοῦ ἐπεισοδίου· ἀντιθέτως πιστεύουν, ὅτι ἡ κατάσταση ὁδηγεῖται σὲ ἐκτόνωση, μὲ παροδικὲς κορῶνες, δι’ εὐρυτέραν κατανάλωσιν. Ἡ Εὐρωστατιστικὴ ἀνακοίνωσε τὰ στοιχεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τὰ ὁποῖα δείχνουν ὅτι, τὸ πλεόνασμά της μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες αὐξήθηκε κατὰ δύο δις εὐρὼ στὰ 48,2, ὅπως καὶ τὸ ἔλλειμμά της μὲ τὴν Κίνα, κατὰ 4,8 δις στὰ 62· τὰ στοιχεῖα ἀποδεικνύουν, ὅτι οἱ δασμοὶ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου δὲν εἶχαν ἀποτέλεσμα καὶ πρὸς τὴν Εὐρώπη, ὅπως καὶ πρὸς τὴν Κίνα. Δηλαδή, ἡ ἐμπορικὴ πολιτικὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ εἶναι καταδικασμένη, χωρὶς ἀναδιάρθρωση τῆς παραγωγῆς.

Facebook, διεθνὲς νόμισμα

Στὴν καθιέρωση νέου διεθνοῦς νομίσματος, μὲ τὸ ὄνομα Libra, προχώρησε τὸ Facebook, μὲ τὴν κυκλοφορία του στὶς ἀγορές, τὸ ὁποῖο καὶ ἀποδέχθηκαν ἀμέσως οἱ πύλες, Mesenger καὶ Whatsap· ταυτοχρόνως μεγάλες πιστωτικὲς ἑταιρεῖες, Visa, Mastercard, PayPal, Uber, ἀποδέχθηκαν χρήση του στὶς συναλλαγές τους, ἐνῶ ὁ Γάλλος ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν προειδοποίησε, ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀποτελέσει ἀντικείμενο ἀποταμιεύσεων καὶ ἐγγυήσεων διεθνῶς· ταυτοχρόνως ζήτησε, προφανῶς ἐκ μέρους τῆς Εὐρωζώνης, ἀπ’ τὶς κεντρικὲς τράπεζες τῶν Ἑπτὰ Μεγάλων νὰ ἐνημερώσουν τὶς ἀρχές, γιὰ τὶς κινήσεις στὸ ψηφιακὸ αὐτὸ νόμισμα μέχρι τὰ μέσα Ἰουλίου. Ταυτόσημη ἀντίδραση σημειώθηκε κι ἀπ’ τὴν Γερμανία καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα· τὸ ἐρώτημα εἶναι, ὅτι ἐμφανίζεται ἕνα νέο κρυπτονόμισμα, μὲ τὴν κάλυψη μεγάλου διαδικτυακοῦ μέσου, ἀλλὰ χωρὶς τὶς ἐγγυήσεις ὑπευθύνου κρατικοῦ φορέως. Οἱ σοβαροὶ νομισματικοὶ παράγοντες ἀναζητοῦν τὰ κίνητρα τῆς ἐμφανίσεώς του καὶ τὴν καλύτερη ἄμυνα ὅλων τῶν χωρῶν.

Συνέχεια ἐμπορικοῦ πολέμου

Ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος ἀποτελεῖ καίρια ἐπιλογὴ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὶς σταθερὲς κινήσεις του· σὲ ἀπάντηση τῶν ἀντιρρήσεων τῶν πολυεθνικῶν καὶ ἑξακοσίων μεσαίου μεγέθους βιοτεχνῶν καὶ μικρῶν βιομηχανιῶν, γιὰ τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες αὐτοῦ στὴν δραστηριότητά τους, ἐμφανίσθηκαν διαμαρτυρίες ἑκατοντάδων ἄλλων μικρομεσαίων, μὲ αἴτημα τὴν ἐπιβολὴ δασμῶν σὲ ἄλλα τριακόσια δις δολλάρια κινεζικῶν εἰσαγωγῶν, διότι πλήττουν τὸν ἀνταγωνισμό τους. Στὴν πράξη ὅλοι ἔχουν δίκαιο, ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα εἶναι τὸ τί βλάπτει περισσότερο τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία· οἱ ὑποδομές της εἶναι ἀπαρχαιωμένες, ὅπως καὶ ἡ παραγωγὴ κεφαλαιουχικῶν ἀγαθῶν, ἐνῶ καὶ ἡ Σίλικον Βάλλεϋ βρίσκεται σὲ παρακμή, ἐπειδὴ ἀδυνατεῖ ἀνταγωνισθῆναι τοὺς ἄλλους στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία. Ὅσοι ὑποστηρίζουν τὴν πολιτικὴ τοῦ προέδρου φυτοζωοῦν καὶ ἐλπίζουν στὴν ἐπιβίωση μὲ προστατευτικὰ μέτρα…

Ἀεροπορικὴ ἔκθεση Bourget

Ἡ ἀεροπορικὴ ἔκθεση τοῦ Bourget τῶν Παρισίων ἀποκάλυψε κι ἄλλες ἀδυναμίες τῆς Boeing, πέραν ἐκείνων τῶν δύο δυστυχημάτων τῶν ἀεροσκαφῶν της· ἡ βιομηχανία παραγωγῆς τῶν κινητήρων της ἀνακοίνωσε, ὅτι ἔχει προβλήματα στὴν κατασκευή τους κι ἑπομένως προβλέπει πολύμηνη καθυστέρηση στὴν παράδοσή τους. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ προστρέξουν οἱ ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες στὴν Airbus γιὰ παραγγελίες, καθὼς ὑπολογίζεται ὅτι τὶς δύο πρῶτες μέρες ἐξασφάλισε πάνω ἀπὸ διπλάσιες, σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἀμερικανικὴ ἀντίπαλό της· μεγαλύτερη ζήτηση ἔχει τὸ Airbus321neo, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀκτίνα δράσεως 4500 ναυτικῶν μιλίων, ἤτοι 8352 χιλιομέτρων, μὲ 15% μείωση καυσίμων, κι ἔχει τὴν μακρύτερη δυνατότητα ἀπ’ εὐθείας πτήσεων. Ἐνδιαφέρον ἔδειξαν οἱ ἀγοραστὲς καὶ γιὰ τὸ κινεζικὸ καὶ ρωσικὸ ἀεροσκάφος μέσου βεληνεκοῦς καὶ τὸ ρωσικὸ ὑδροπλάνο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.