Ἡ ἐποχὴ τῶν θερινῶν διακοπῶν ἔφθασε καὶ πάλι. Σᾶς εὐχόμαστε καλὴ ξεκούραση, ὅπως μπορεῖ ὁ καθένας… Ἐμεῖς θὰ τὰ ξαναποῦμε τὴν Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Εὐρωπαϊκὴ ἄμυνα καὶ Κοινὸ Ταμεῖο Ἀναπτύξεως

Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀμύνης, σὲ συνεργασία μὲ τὸ ΝΑΤΟ, καὶ ἡ σύσταση Ἑνιαίου Ταμείου Ἀναπτύξεως, ἑκατὸ δις εὐρώ, καὶ συνεργασία μὲ Κίνα, Ἰνδίες καὶ Ρωσία, εἶναι τὰ πρῶτα βήματα τῆς πολιτικῆς ἑνώσεως τῆς Εὐρώπης∙ οἱ προτάσεις εἶναι ἕτοιμες καὶ παρουσιάζονται ἀπὸ κοινοῦ, ἀπὸ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν στὸ Εὐρωσυμβούλιο, μὲ ὁμόθυμη ἀποδοχὴ ἀπ’ τοὺς ἑταίρους. Οἱ συζητήσεις συνοχῆς καὶ διεθνοῦς πολιτικῆς παρουσίας τῆς Εὐρώπης ἀπασχολοῦν τοὺς ἡγέτες, ἐνῶ φαίνεται ὅτι οἱ προκαταρκτικὲς ἐνημερώσεις ἐθεωρήθησαν κατοτοπιστικές, ἀκόμη κι ἀπ’ τοὺς ἐπιφυλακτικοὺς Ἀνατολικοευρωπαίους∙ ὁ Ναπολεοντίσκος μᾶλλον δὲν κατάλαβε τίποτε, μόνο στοὺς διαδρόμους ἀντήλλαξε μερικὲς κουβέντες… Τὸ Brexit ἦταν πολὺ χαμηλὰ στὴν ἡμερήσια διάταξη καὶ δὲν ἀπασχόλησε τοὺς ἀρχηγούς. Στὰ κρίσιμα δὲν μετέχει ἡ Βρεταννία…

Ἐξέγερση καὶ παρατράγουδα

Οἱ συγκρούσεις τῶν ἐργαζομένων στὴν καθαριότητα, μπροστὰ στὴν Βουλή, μὲ τὴν Ἀστυνομία ἦταν ἀπ’ τὶς χειρότερες στὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση, ἀλλὰ δὲν φάνηκε νὰ ἱδρώνει καὶ πολὺ τὸ αὐτί της∙ ἀντιθέτως ἐπιχειρεῖ ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης, μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀποδεδειγμένες συνομιλίες τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης μὲ τὸν ἰσοβίτη κοινικό, καὶ μὲ ἐφεύρημα τὴν πρόταση μομφῆς ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία, ἀλλὰ μὲ συμπαραστάτη τὴν δουλικώτατη διαπλοκή. Δὲν τὴν σώζουν ὅμως αὐτὰ τὰ τερτίπια, διότι στὶς Βρυξέλλες ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπήλαυσε τὴν ἀπόλυτη μοναξιά του, καθὼς μόνο μὲ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη συναντήθηκε, ἐνῶ δὲν εἶπε λέξη γιὰ τὸν ὀργασμὸ τῶν ἐργασιῶν πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἑνώσεως στὸ Εὐρωσυμβούλιο∙ ἐπιβεβαιώνει, ὅτι ἀντιμετωπίζει ἐχθρικὰ τὴν ἑνοποίηση, παρὰ τὴν ὁλόθερμη ὑποστήριξή της ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαό. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν πεισθεῖ ὅτι ὑπηρετεῖ τὰ ἀτλαντικὰ συμφέροντα, ὅπως καὶ ἡ διαπλοκή του, ἔτσι παρέχουν στάγδην τὴν ἀπαραίτητη βοήθεια.

Παραμύθια μὲ ἐπενδύσεις

Τὰ παραμύθια γιὰ ἐπενδύσεις καὶ ἀνάπτυξη ξαναπιάνει ἡ κυβέρνηση, ὅπως ὁ χρεωκοπημένος Ἐβραῖος τὰ παλιά του τεφτέρια∙ οἱ ὑπουργοὶ ἔφυγαν, λένε, γιὰ Λονδίνο καὶ Νέα Ὑόρκη γιὰ προσέλκυση ἐπενδύσεων, ὁπότε ἔρχονται ποταμός… Νομίζουν ὅτι τοὺς πιστεύει ὁ κόσμος, ἢ μᾶλλον δείχνουν ὅτι νομίζουν, διότι τόσο κουτοὶ δὲν εἶναι∙ ἐὰν πράγματι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὶς ἐπενδύσεις, τὸ καθοριστικὸ βῆμα εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων ἐπενδυτῶν μὲ ἁπτὰ μέτρα. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, γιὰ ἁπλοποίηση τῶν διαδικασιῶν ἐκδόσεως τῆς ἀδείας νέας ἐπιχειρήσεως σὲ μία ἡμέρα καὶ ἠλεκτρονικῶς σὲ ὅσες γίνεται∙ τὸ δεύτερο, ἡ ἀποδέσμευση τῶν ἐπενδύσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ, τοῦ Χρυσοῦ τῆς Χαλκιδικῆς, τοῦ Κατάρ, ὁπότε κυριολεκτικὰ θὰ πλημμυρίσει ἡ χώρα ἀπὸ ξένους ἐπενδυτές. Ἡ καθυστέρηση εἶναι πολιτικὴ καὶ μὲ βρώμικες προεκτάσεις∙ ἄλωστε τὰ κεφάλαια, ὡς γνωστόν, φεύγουν ἀπὸ Νέα Ὑόρκη καὶ Λονδίνο.

Παρείσακτος στὴν Εὐρώπη

Τὸν ρόλο του ὡς παρεισάκτου στὴν Εὐρώπη ἐπανέλαβε κατὰ τὴν προχθεσινὴ συμμετοχή του στὴν ὁμάδα τῆς «Προοδευτικῆς» Συμμαχίας ὁ Ναπολεοντίσκος στὶς Βρυξέλλες∙ συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ χαμένοι τῶν τελευταίων βουλευτιῶν ἐκλογῶν, οἱ Οἰκολόγοι, οἱ Σοσιαλιστές, μὲ ἕνα κοινὸ χαρακτηριστικό, ὅτι δὲν πῆραν μυρουδιὰ γιὰ τὴν κοσμογονία στὶς βουλευτικὲς ἐκλογές∙ ζοῦνε στὸν παλιό τους κόσμο, μὲ τὴν ἔνδοξη πάλαι ποτὲ ἀριστερὰ καὶ τὰ μεγαλεῖα της. Φαίνεται ὅτι ἀντιγράφει τὴν δόξα τοῦ Μπενουὰ Χαμόν, ὁ ὁποῖος πῆρε τοὺς Γάλλους Σοσιαλιστὲς ἀπ’ τὸ 54% καὶ τοὺς ἔφερε στὸ 6%∙ κάτι τέτοιο προβλέπουν καὶ γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἔστω κι ἂν ἐπικαλεῖται τὴν ἀμερικανικὴ βοήθεια. Δὲν τὸν σώζουν πλέον οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι.

Κατορθώματα ἀρχιστρατήγου

Τὰ κατορθώματα τοῦ ἀρχισταρτήγου πολλαπλασιάζονται∙ ὄχι μόνο ἔχει τηλεφωνικὲς συνομιλίες μὲ ἰσοβίτες ποινικούς, ἀλλὰ καὶ καταπατάει κάθε νόμο καὶ κανονισμὸ τοῦ Στρατοῦ. Ἔτσι πιλοτάρει ὁ ἴδιος τὰ στρατιωτικὰ ἑλικόπτερα ποὺ τοῦ παρέχονται γιὰ τὶς μετακινήσεις του, παρὰ τὴν ρητὴ ἀπαγόρευση τῶν κανονισμῶν λειτουργίας τους∙ μόνο οἱ εἰδικὰ ἐκπαιδευμένοι πιλότοι ἔχουν τὴν ἄδεια καὶ κανένας ἄλλος∙ φυσικά, κανένας δὲν τοῦ κάνει παρατήρηση, οὔτε ὁ πρωθυπουργός του, ὁ ὁποῖος ἐξαρτᾶ τὴν ἐξουσία του ἀπ’ τὴν ψῆφο του. Οἱ σοβαροὶ ἀξιωματικοὶ κάνουν τὸν σταυρό τους, διότι φοβοῦνται κάθε στιγμὴ μὴν γίνει κάποιο ἀτύχημα καὶ χαθοῦν ἀνθρώπινες ζωές∙ στὸν ἀέρα εἶναι ὅλοι τους καὶ κρέμεται κυριολεκτικὰ ἡ ζωή τους ἀπὸ μία κλωστή.

Τῶν πολιτῶν τῶν ἡμετέρων

Τὴν διαφορὰ τῆς πολιτικῆς ἀντιλήψεως μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Περσῶν, ὡς τῶν πλέον ἰσχυρῶν μεταξὺ τῶν βαρβάρων, μὲ τὴν αὐτοκρατορία τους ὡς κοσμοκράτορες τότε, ὑπογραμμίζει ὁ Ἰσοκράτης∙ ἐπιδίωκε ἀναδεῖξαι καὶ πάλι τὸ μαχητικὸ πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων ἕναν αἰῶνα πρίν, ἀλλὰ αὐτὸ ἀναδύθηκε μὲ τὴν ἡγεμονία τῶν Μακεδόνων. «Ἔχω δὲ καὶ περὶ τῶν πολιτῶν τῶν ἡμετέρων τοιαῦτα διελθεῖν»∙ ἔχω ἀναφέρειν δὲ καὶ γιὰ τοὺς δικούς μας πολῖτες πολλά, ὡς πρὸς τὴν διαφορὰ τῆς πολιτικῆς ἀντιλήψεως μὲ τοὺς Πέρσες. «Καὶ γὰρ οὗτοι πρὸς μὲν τοὺς ἄλλους, ὅσοις πεπολεμήκασιν, ἅμα διαλλάττονται καὶ τῆς ἔχθρας τῆς γεγενημένης ἐπιλανθάνονται»∙ διότι ὅσοι συναναστρέφονται μὲ τοὺς Πέρσες, σὲ σύγκριση μὲ ὅσους πολέμησαν, ὅταν ἔχουν σχέσεις μαζί τους καὶ τὴν μακροχρόνια ἔχθρα ξεχνοῦν. «Τοῖς δ’ ἠπειρώταις οὐδ’ ὅταν εὖ πάσχωσι χάριν ἴσασιν»∙ οἱ ἄλλοι πρὸς τοὺς Ἀσιάτες οὔτε ὅταν δέχονται ἐξυπηρετήσεις τοὺς ἀναγνωρίζουν τὴν χάρη τους.

Δυναμικὴ ἐμφάνιση Μακρὸν

Ὁ Γάλλος πρόεδρος ἔκανε δυναμικὴ ἐμφάνιση τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, χαράσσοντας, μὲ συνέντευξή του τὶς βασικὲς κατευθύνσεις τῶν μεταρρυθμίσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ ἡ ἑνιαία ἐξωτερική, ἀμυντικὴ καὶ ἀντιτρομοκρατική καὶ οἰκονομικὴ πολιτική, εἶναι τὰ πρῶτα βήματα. Οἱ προτάσεις του εἶναι πλήρως ἀποδεκτὲς ἀπ’ τὴν καγκελάριο, μὲ ἔμφαση στὴν προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων καὶ τῆς ἀλληλεγγύης τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, ὑπογραμμίζοντας ὅτι οἱ ἀνατολικοευρωπαϊκὲς χῶρες ἔχουν καὶ ὑποχρεώσεις ἀπέναντι στὴν Ἕνωση, διότι ἡ Εὐρώπη καὶ δὲν σουπερμάρκετ, ἀλλὰ πολιτικὴ ἑνότης∙ ὁ ἀντίκτυπος ἦταν εὐνοϊκὸς στοὺς λαοὺς περισσότερο παρὰ στὶς ἡγεσίες. Ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν ἐμφανίσθηκε στὴν κατάλληλη στιγμή, οἱ συνθῆκες ἦταν ὥριμες γιὰ τὴν μεγάλη στροφὴ τῆς Εὐρώπης∙ ἡ ὁμοθυμία τῶν λαῶν της εἶναι μοναδικὴ στὴν ἱστορία καὶ τὴν ἐκφράζει πλήρως. Ἡ γνωστή μας ἀριστερὰ τῶν δύο τελευταίων αἰώνων τελείωσε∙ μόνο ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν κατάλαβε τίποτε, ζεῖ στὸν κόσμο του.

Ἄμεση ἁπάλυνση εὐρωρωσικῶν

Οἱ εὐρωρωσικὲς σχέσεις ἐξομαλύνονται ραγδαίως, καθὼς ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν ἄλλαξε τὴν γαλλικὴ πολιτικὴ καὶ προχώρησε στὴν συνεργασία μὲ τὴν Ρωσία, γιὰ τὴν Οὐκρανία καὶ τὴν Συρία -στὴν ὁποία ἀποδέχεται τὴν παραμονὴ τοῦ Ἀσσὰντ στὴν ἐξουσία-, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκονομική, ποὺ θεωρεῖται μήνυμα γιὰ ἄρση τῶν κυρώσεων∙ οἱ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι, ὅπως ἡ Γερμανία περισσότερο, ἀπεδέχθησαν ἀσμένως τὴν ἀλλαγὴ καὶ ἤδη ἔχουν πολλαπλασιασθεῖ οἱ ἐπαφὲς τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεών τους μὲ τὶς ρωσικές. Ἀντιθέτως οἱ ρωσοαμερικανικὲς σχέσεις ὁδηγοῦνται σὲ νέα ἔνταση, μετὰ τοὺς ἀκροβολισμοὺς τῶν ἀεροσκαφῶν τους στὴν Βαλτικὴ καὶ στὴν Συρία∙ ἡ Μόσχα ἔχει διακόψει τὴν ἄμεση ἐνημέρωση τῆς ἀεροπορίας των, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ συριακοῦ ἀεροσκάφους. Στὴν Βαλτική, οἱ νατοϊκὲς ἀσκήσεις διεξήχθησαν στὴν Πολωνία, ἀλλὰ χωρὶς τὴν συμμετοχὴ Γερμανῶν καὶ Γάλλων, καθὼς ἡ ἀμερικανικὴ ἡγεμονία βασίζεται στὴν ὕπαρξη τοῦ ὑπαρκτοῦ ρωσικοῦ κινδύνου καὶ μόνο, ὁπότε ἐξαφανίζεται μαζί του.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τῆς ἀνησυχίας διεθνῶς γιὰ τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1159 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 124,2150 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 45,17, ἐνῶ ἀνέβηκε ἐλάχιστα ὁ χρυσός, 1247,05. Οἱ ἐπενδυτὲς στρέφονται πρὸς τὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, ἐγκαταλείποντας τὴν Νέα Ὑόρκη καὶ τὸ Λονδίνο, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὶς εὐρωπαϊκές∙ ἡ φυγὴ ἐπεκτείνεται κι ἀπ’ τὰ ἐμιράτα, μετὰ τὴν κρίση μὲ τὸ Κατάρ, καθὼς παρουσιάζεται αἰσθητὴ μείωση τῶν συναλλαγῶν στὶς κεφαλαιαγορές τους. Ἡ ἔκθεση τῆς Δημογραφικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΟΗΕ προβλέπει, ὅτι τὸ 2050 ὁ πληθυσμὸς τῆς Γῆς θὰ ἀνέλθει σὲ 9,8 δις ἄτομα, ἀπὸ 7,6 φέτος∙ οἱ Ἰνδίες θὰ γίνουν ἡ πρώτη χώρα, καθὼς σὲ μία δεκαετία θὰ ξεπεράσουν τὴν Κίνα, καὶ τρίτη ἡ Νιγηρία, ὑπερβαίνοντας καὶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ὁ παλαιὸς δυτικὸς κόσμος πάσχει ἀπὸ μεγάλη ὑπογεννητικότητα.

Ἐπέκταση ἐνδοαμερικανικῶν

Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐπιχειρεῖ ἀντεπίθεση στὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο, μετὰ τὴν ἐκλογὴ τῆς φίλης του γερουσιαστοῦ στὴν Γεωργία, μὲ ἐμφάνιση στὴν Ἀιόβα, ὅπου κατηγόρησε τοὺς ἀντιπάλους γιὰ κυνῆγι μαγισσῶν, σχετικὰ τὴν ρωσικὴ ἀνάμιξη στὶς προεδρικὲς ἐκλογές∙ μάλιστα ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ ἐγκαταστήσει φωτοηλιακοὺς συσσωρευτὲς στὸ τεῖχος πρὸς τὸ Μεξικό, γιὰ τὴν χρηματοδότησή του. Ἡ σύγκρουση προβλέπεται ὅτι θὰ κλιμακωθεῖ, καθὼς συνεχίζονται οἱ ἀνακρίσεις τοῦ εἰδικοῦ Εἰσαγγελέως, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ συνέχεια τῶν ἀκροάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Γερουσίας∙ ὁ πρόεδρος βρίσκεται σὲ κατάσταση ἀμύνης, ἐνῶ καὶ ἡ Βρεταννὴ πρωθυπουργός, μοναδικὴ φίλος του, ἀντιμετωπίζει προβλήματα στὴν χώρα της καὶ δὲν διαθέτει καθόλου σχεδὸν ἐπιρροὴ στὴν Εὐρώπη, λόγῳ τοῦ Brexit καὶ τῆς ἀδυναμίας σχηματισμοῦ κυβερνήσεως, μετὰ τὴν ἧττα της στὶς ἐκλογές. Ἄλλαξαν οἱ συνθῆκες…

Κατάληψη παλαιᾶς Μοσούλης

Οἱ ἰρακινὲς δυνάμεις, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἀμερικανικῶν, κατέλαβαν τὴν παλαιὰ Μοσούλη, ἐνῶ οἱ Τζιχαντιστὲς ἀνατίναξαν τὸ ἱστορικὸ Τζαμὶ Ἀλ Νοῦρι ἀπ’ τὸν δωδέκατο αἰῶνα καὶ μνημεῖο τῆς παγκόσμιας κληρονομιᾶς∙ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας χαρακτήρισε τὴν καταστροφὴ ὡς πράξη βαρβαρότητος, ἀλλὰ τὸ χαλιφάτο ἀνακοίνωσε, ὅτι αὐτὴ ἦταν ἀποτέλεσμα ἀμερικανικῶν βομβαρδισμῶν. Οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν, ὅτι οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐξαφανίζουν τὰ πάντα πίσω τους, μετὰ τὴν ἧττα τους στὸν πόλεμο∙ τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ κατάληψη τῆς Ράκκα στὴν Συρία, ποὺ βρίσκεται ὑπὸ στενὴ πολιορκία τῶν κουρδικῶν δυνάμεων, μὲ τὴν βοήθεια τῶν Ἀμερικανῶν. Ἡ Τουρκία ἀνησυχεῖ πολὺ ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις αὐτές∙ οἱ Κοῦρδοι καταγγέλλουν ὅτι παρατηρεῖται σημαντικὴ συγκτέντρωση τουρκικῶν στρατευμάτων στὰ σύνορα καὶ φοβοῦνται ἄμεση εἰσβολὴ στὶς παραμεθόριες πόλεις τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.