Πολλαπλῶς ρευστὴ προχριστουγεννιάτικη ἑβδομάδα

Ἡ ἐρχόμενη ἑβδομάδα εἶναι ὁπωσδήποτε ἡ πιὸ ρευστὴ στὴν τετραετία τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡ ψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ θεωρεῖται εὔκολη, μὲ τὴν πρόθεση καὶ τοῦ βουλευτοῦ τῶν Κεντρώων, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἀντίδραση τοῦ λαοῦ στὰ δύο μεγάλα προβλήματα, στὶς προεκτάσεις τῶν παρακτίων ἑταιρειῶν τοῦ βοηθοῦ ἐκ Καισαριανῆς καὶ τῆς καταληστεύσεως τοῦ δημοσίου χρήματος, καὶ οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν μειοδοσία στὰ Σκόπια, καὶ σὲ ἐκεῖνα τῶν ὁμογενῶν τῆς Ἀλβανίας. Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι δὲν ἔχει πολιτικὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή τους καὶ στηρίζεται στὴν καλή της τύχη, ἀλλὰ αὐτὴ τὴν ἔχει ἐγκαταλείψει ἀπὸ πολὺ καιρό∙ οἱ γιορτὲς προδιαγράφονται οἱ χειρότερες μεταπολεμικὰ καὶ ἴδιες μὲ τὶς κατοχικὲς γιὰ μεγάλο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἕνα γνωρίζουν οἱ οἰκογενειάρχες, ὅτι τοὺς ἔχουν ἐγκαταλείψει.

Μπουτάρης, ξηλώνει Τσίπρα!

Ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ἐκλεκτὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου, κατεβάζει τὶς ἀφίσσες, γιὰ τὴν σημερινὴ ὁμιλία του, μὲ δικαιολογία, ὅτι ἀπογορεύονται, ἐκτὸς συγκεκριμένων χώρων∙ ἡ πράξη εἶναι πρωτοφανὴς καὶ δείχνει τὴν δεύτερη σκέψη τοῦ δημάρχου γιὰ ὑστεροφημία του, διότι βλέπει τὴν πολιτικὴ ἐξαφάνιση τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ θέλει νὰ ἀποκαθάρει καὶ τὸν φιλοσκοπιανισμό του. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ὅλων ὅσων εἶχαν συμπορευθεῖ μὲ τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση∙ παρόμοια, ἄλλωστε, εἶναι καὶ ἡ δήλωση τοῦ συνεταιράκια, ὅτι θὰ παραιτηθεῖ, ἂν ψηφισθεῖ ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στὴν Σκοπιανὴ Βουλή, ποὺ τὴν ἀνακάλεσε μὲ ἀναφορὰ στὴν δική μας∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἀντιμετωπίζει τὸν κίνδυνο γελοιοποιήσεως στὸ Ἀλεξάνδρειο, ἀλλὰ δύσκολα καὶ ὑπαναχωρεῖ. Οἱ διαρροὲς γιὰ τὴν δυσαρέσκεια Μοσχοβισί, ἀποβλέπουν στὴν παρουσίαση ἀνύπαρκτης εὐρωπαϊκῆς του στηρίξεως∙ ἂν ὁ ἀτλαντόδουλος Ἐπίτροπος, ἐνδιαφερόταν γιὰ τοὺς Ἕλληνες φτωχοὺς θὰ πληρώνονταν οἱ καθυστερημένες συντάξεις καὶ θὰ προχωροῦσαν οἱ δημόσιες καὶ ἰδιωτικὲς ἐπενδύσεις καὶ ἀποκρατικοποιήσεις…

Οἰωνοὶ ἀποτυχίας καὶ φυγῆς

Μὲ ὁμολογία ἀποτυχίας στὴν οἰκονομία, καὶ μὲ λύση μόνο τὴν ἔγκαιρο φυγή, παρομοιάζουν οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς τὴν ἐμφάνιση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν στὴν Βουλή∙ ἡ ἔξοδος στὶς ἀγορὲς δὲν διαφαίνεται στὸ ὁρατὸ καὶ ἀόρατο μέλλον μὲ τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση, ἐνῶ οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ «βοηθοῦ», μὲ τὶς παράκτιες ἀποπνέουν τὶς διασυνδέσεις καὶ ἄλλων τῆς καμαρίλας, μὲ περισσότερες ὅμως ἐπιδόσεις. Στὴν ἀριστερὰ ἕνα εἶναι δεδομένο, κανεὶς δὲν θυσιάζεται γιὰ κανέναν καὶ στὰ δύσκολα ὁ ἕνας δείχνει τὸν ἄλλον, ὁπότε ἔχει συνέχεια ἡ ὑπόθεση… Ὁ Ρασποῦτιν ἔχει ἐξαφανισθεῖ, ἀλλὰ τὰ πλοκάμια του στριφογυρίζουν στὰ ὑπόγεια τῆς ἐξουσίας∙ δὲν εἶναι εὔκολη ἡ ἐκπαραθύρωσή του, διότι τὸν δένουν ἄρρηκτοι δεσμοὶ μὲ τὸ διπλανὸ μέγαρο∙ ὅσα ἔχουν ἐξυφανθεῖ κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπ’ τὰ Δεκεμβριανὰ φέρουν τὴν ἀνεξίτηλη σφραγίδα ἀμφοτέρων. Στὰ πλοκάμια τους πλέκεται καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος, ποὺ μᾶλλον τὸν θυσιάζουν τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα.

Πανστρατιὰ Νέας Δημοκρατίας

Τὴν κήρυξη τῆς παρατάξεως σὲ κατάσταση πανστρατιᾶς ἐκπέμπει τὸ συνέδριο τῆς Νέας Δημοκρατίας τὸ τριήμερο, μὲ τὴν παρουσία 3000 συνέδρων, 2000 παρατηρητῶν καὶ τοῦ ὑποψηφίου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ κόμματος, γιὰ πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς, Μάνφρεντ Βέμπερ∙ οἱ πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλῆς καὶ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, πρωτοστατοῦν στὸ πνεῦμα ἑνότητος, ὑπὸ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, στὴν τελικὴ εὐθεῖα πρὸς τὶς ἐκλογές, οἱ ὁποῖες πλέον δὲν ἀργοῦν. Ἡ διαφορὰ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, χάος ἀπροσμέτρητο, μὲ τὴν μαζικὴ προσέλευση ὑποψηφίων γιὰ ὅλες τὶς ἐκλογὲς καὶ τὴν θερμὴ ὑποδοχὴ τοῦ κόσμου στὸν πρόεδρο τοῦ κόμματος καὶ στὰ ἄλλα στελέχη της κατὰ τὶς περιοδεῖες της. Ἡ πάνδημη παρουσία εἶναι τὸ κύριο κριτήριο τῆς ἀναμενόμενης κάλπης.

Κατάλυση τῆς δημόσιας τάξης

Στὴν κατάλυση τῆς δημόσιας τάξης στὴν καθημερινότητα ὅλων μας ἔχει ἐκπέσει ἡ χώρα μὲ τὴν ἐκτόξευση τῆς ἐγκληματηκότητος στὸ κατακόρυφο∙ μετὰ τὴν ἐπιδρομὴ τριάντα κουκουλοφόρων στὸ κτίριο τῶν ΜΑΤ στὴν Καισαριανή, δύο ἄτομα σκοτώθηκαν ἐν ψυχρῷ χθὲς στὴν Ὁμόνοια καὶ στὸ Μοσχᾶτο. Αὐτὰ προστίθενται στὸ ἄντρο τῶν Ἐξαρχείων καὶ στὴν μετατροπὴ τῶν πανεπιστημιακῶν χώρων σὲ ὁρμητήρια τῶν παρακρατικῶν καὶ τῶν ναρκομανῶν∙ ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπαντάει στὶς ἐπικρίσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, τοῦ γιατὶ δὲν παρεμβαίνει ἡ Ἀστυνομία, ἐνῶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἀστυνομικῶν καταγγέλλουν ὅτι τοὺς ἔχουν δεμένα τὰ χέρια. Εἶναι ὁλοφάνερο, ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι δέσμιος τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων τὰ ὁποῖα κινοῦν τὸν ὑπόκοσμο καὶ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμούς.

Εὐρωζώνη κατὰ λιτότητος

Τὴν διαχείριση τῆς δημοσιονομικῆς καταστάσεως στὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν ὑπέρβαση τοῦ ὁρίου 3% ἐλλείμματος ἀπ’ τὴν Γαλλία, ἐνῶ ἐκκρεμοῦσε καὶ παρόμοια τῆς Ἰταλίας, ἀντιμετωπίζουν οἱ Εὐρωπαῖοι∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνακοίνωσε, ὅτι παρακολουθεῖ τὸ θέμα, ἀλλὰ ἀπομένει στὸ Γιούρωγγκρουπ νὰ τὸ συζητήσει πρῶτα, ὁπότε δὲν συζητήθηκε στὸ χθεσινὸ Εὐρωσυμβούλιο. Τὸ Brexit, τὸ μεταναστευτικὸ καὶ ἡ τρομοκρατία ἦταν τὰ κύρια θέματα, μὲ συμπλήρωμα τὸν οἰκονομικὸ πόλεμο καὶ τὴν προστασία τοῦ εὐρώ∙ τὰ γεγονότα τῆς Γαλλίας στεροῦν τοὺς Εὐρωπαίους ἀπ’ τὴν ἀπαραίτητη συνοχή, καθὼς δείχνει ἀποδυναμωμένος ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων. Ἀλλά, ἡ ἑνιαία ἀντιμετώπιση τοῦ μεταναστευτικοῦ καὶ τῆς φυλάξεως τῶν συνόρων, μαζὶ μὲ τὸν συντονισμὸ τῶν μυστικῶν τους ὑπηρεσιῶν, γιὰ τὴν πάταξη τῆς τρομοκρατίας, ἦταν τὰ κύρια θέματα τῆς συζητήσεως∙ ἡ Εὐρώπη χρειάζεται τοὺς δικούς της ἀποτελεσματικοὺς μηχανισμοὺς ἐλέγχου καὶ καταπολεμήσεως τοῦ τρομοκρατικοῦ φαινομένου, στενὰ συνδεδεμένου μὲ τὸ μεταναστευτικὸ στὶς ἐκδηλώσεις του.

Βρεταννία, πρόβλημα Brexit

Τὴν διαχείριση τοῦ Brexit, ὡς κυρίου ἀντικειμένου της, διακήρυξε ἡ Τερέζα Μαίυ, μετὰ τὴν διασφάλιση προχθὲς τῆς πλειοψηφίας τῶν Συντηρητικῶν βουλευτῶν∙ τὸ δύσκολο θέμα εἶναι ἡ ψηφοφορία στὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων, τὸν ἄλλο μῆνα, ὅπου τὰ πράγματα δὲν εἶναι καθόλου εὔκολα καὶ ἡ καταψήφιση τῆς συμφωνίας της πολὺ πιθανή. Στὸ χθεσινὸ Εὐρωσυμβούλιο ἐπιδίωξε τὴν ἐξασφάλιση κάποιας πολιτικῆς δεσμεύσεως ἀπ’ τοὺς 27, χωρὶς ἀλλαγὴ τῆς συμφωνίας, γιὰ τὰ σύνορα τῆς Ἰρλανδίας∙ δὲν ἦταν καθόλου εὔκολο αὐτό, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν δημιουργῆσαι προηγούμενο στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ἐπειδή, οἱοσδήποτε λαϊκιστὴς ἡγέτης κάπως ὑποκλέπτει τὴν πλειοψηφία καὶ μετὰ οἱ διάδοχοί του σπεύδουν διορθῶσαι τὰ πράγματα, δηλώνοντας λάθος. Ἡ ζημία στὴν ἑνότητα ἔχει γίνει, καθὼς δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται ξέφραγο ἀμπέλι ἡ Ἕνωση καὶ περισσότερο ἡ Εὐρωζώνη, μὲ τὴν ἰδιαίτερη εὐαισθησία τοῦ εὐρώ. Ἡ πολιτικὴ συνοχὴ διασφαλίζει τὴν ἀποδοχὴ τοῦ νομίσματος.

Φυλάκιση δικηγόρου Τρὰμπ

Ἡ καταδίκη σὲ τριετῆ φυλάκιση τοῦ πρώην δικηγόρου τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ἀπὸ δικαστήριο τῆς Νέας Ὑόρκης, θεωρεῖται ὡς προοίμιο γιὰ τὴν ἄσκηση διώξεων καὶ κατὰ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου∙ ὁ Λευκὸς Οἶκος δὲν σχολίασε τὴν καταδίκη ἡ ὁποία συνοδεύεται κι ἀπὸ πρόστιμα 1,9 ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Ὁ δικηγόρος παραδέχθηκε, ὅτι παραβίασε τὸν νόμο ἐξαγοράζοντας τὴν σιωπὴ ἀπὸ ἱερόδουλες στὴν προεκλογικὴ περίοδο καὶ ὑποσχέθηκε στὸ δικαστήριο, ὅτι δὲν πρόκεται νὰ τὸ ἐπαναλάβει∙ ὁ ἀντίκτυπος ὅμως στὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ ζωὴ εἶναι ἄμεσος, διότι ἡ καταδίκη προσφέρει πολλὰ στοιχεῖα στὸν εἰδικὸ ἀνακριτὴ Ρόμπερτ Μιοῦλλερ, γιὰ τὴν ἀνάμιξη ρωσικῶν ἑταιρειῶν στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία ὑπὲρ τῶν Ρεπουμπλικανῶν. Ἡ εἰκόνα τῆς Ἀμερικῆς ἀμαυρώνεται μὲ τὶς ὑποθέσεις αὐτές, καθὼς προστίθενται στὴν ἄρνηση τοῦ προέδρου γιὰ ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος καὶ στὸν ἐμπορικό του πόλεμο ἐναντίον ὅλων∙ πάντως πολλὲς χῶρες ἀμφισβητοῦν πλέον ἀνοικτὰ τὴν πολιτικὴ ἐπιρροὴ τῆς Ἀμερικῆς.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τῆς διαφαινόμενης συμφωνίας Ἀμερικῆς καὶ Κίνας στὰ ἐμπορικὰ καὶ τῆς ἐπιβιώσεως τῆς Τερέζας Μαίυ∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1377 δολλάρια καὶ 129,0750 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1248,25, καὶ πετρέλαιο, 59,58. Οἱ ἐπενδυτὲς αἰσθάνθηκαν ἀνακούφιση ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις στὸ Λονδίνο, ἂν καὶ δὲν βλέπουν καμμία παραχώρηση ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, μὲ καταψήφιση τοῦ Brexit∙ ἀλλὰ προτιμοῦν αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν ἀναζήτηση νέας εἰσόδου τῆς Βρεταννίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, σὲ σύντομο χρόνο καὶ μόλις χωνέψουν οἱ Βρεταννοὶ τὸ τί ἔχουν κάνει. Στὸ Σικάγο ἀγοράσθηκαν τὰ πρῶτα φορτία σόγιας ἀπὸ Κινέζους, ἐνῶ οἱ ἀγρότες τῶν μεσοδυτικῶν πολιτειῶν, προτιμοῦν τὶς πωλήσεις στὸ ἐξωτερικό, παρὰ τὶς ἐπιδοτήσεις∙ στὴν Τουρκία ἄρχισε ἡ κατασκευὴ τοῦ χερσαίου ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου Southstream, ἀπ’ τὴν παραλία τῆς Θράκης στὰ ἑλληνικὰ καὶ βουλγαρικὰ σύνορα. Ὁ ὑποθαλάσσιος ἀγωγὸς ὁλοκληρώθηκε σὲ ἑνάμισυ χρόνο.

Δήωση τοῦ μεταναστευτικοῦ

Ἡ δήωση τῶν μεταναστευτικῶν κονδυλίων βρίσκονται στὸ στόχαστρο τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης, γιὰ τὴν ἀξιοποίησή τους στὴν προεκλογικὴ περίοδο∙ ἤδη κατέθεσαν τροπολογία στὴν Βουλή, γιὰ τὴν κατ’ ἐξαίρεση διάθεση τῶν εὐρωπαϊκῶν καὶ ἄλλων κονδυλίων, τῶν σχετικῶν μὲ τὶς ἀνάγκες τῶν μεταναστῶν, λόγῳ ἐπείγοντος αὐτῶν. Ἁπλοελληνιστί, ἐπὶ τετραετία δὲν μπόρεσαν νὰ ρυθμίσουν τὸ πρόβλημα καὶ παραμένει ἡ διανομὴ τῶν κονδυλίων στὶς ἡμέτερες μὴ κυβερνητικὲς καὶ ἄλλες ὀργανώσεις∙ κι ὅλα αὐτά, ἐνῶ ὑπεβλήθη ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐλέγχου τῶν Βρυξελλῶν, γιὰ τὴν κατάχρηση ἀπὸ ἡμετέρους μεγάλων ποσῶν. Τὴν ἔθαψαν τὴν ἔκθεση κι ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση, ἂς τρέξει νὰ τοὺς βρεῖ καὶ νὰ τὰ πάρει πίσω! Ἡ σημερινὴ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς ψήφους ποὺ μπορεῖ νὰ συγκρατήσει μὲ τὶς καταχρήσεις τῶν παροχῶν…

Ἀνθρωποκυνηγητὸ τρομοκράτου

Τὸ ἀνθρωποκυνηγητὸ τοῦ τρομοκράτου τοῦ Στρασβούργου συνεχίζεται ἀπὸ ἑκατοντάδες Γάλλους καὶ Γερμανοὺς ἀξιωματικούς, διότι μπορεῖ ὁ δολοφόνος μὲ τὸν ἀδελφό του νὰ ἔχουν περάσει στὴν Γερμανία∙ ἡ τρομοκρατικὴ πράξη σὲ χριστουγεννιάτικη ἀγορὰ συγκλονίζει τὴν Εὐρώπη, ἐνῶ ἡ περιοχὴ παραμένει ἔρημη. Τὸ ἀναπάντητο ἐρώτημα τῶν γαλλικῶν ἀρχῶν εἶναι ἕνα, τὸ πῶς οἱ Ἀστυνομικοὶ ποὺ εἶχαν κάνει ἔρευνα στὸ σπίτι του, διότι ἦταν σεσημασμένος καὶ μὲ φυλακὴ στὴν Γερμανία, δὲν ἐντόπισαν τίποτε κι αὐτὸς σὲ λίγες ὧρες γάζωσε κανονικὰ τόσα ἄτομα στὴν ἀγορά∙ ἡ κυβέρνηση σκέπτεται νὰ αὐξήσει τὴν αὐστηρότητα τῶν ἐλέγχων καὶ τὴν παρακολούθηση τῶν ὑπόπτων. Ἀποδεικνύεται, ὅτι ἄτομα δευτέρας καὶ τρίτης γενιᾶς Γάλλοι ὑπήκοοι μετατρέπονται σὲ φανατικοὺς Τζιχαντιστές∙ ὁ συγκεκριμένος εἶχε στρατολογηθεῖ ἀπὸ ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις καὶ φώναξε, «Ἀλλὰχ ἀχμπάρ».

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.