Μισόλογα στὰ Σκόπια, ἀποτυχίας δημοψηφίσματος

Οἱ Σκοπιανοὶ ἄρχισαν τὰ μισόλογα, γιὰ τὴν περίπτωση ἀποτυχίας τοῦ δημοψηφίσματος, μὲ τὴν μὴ προσέλευση τοῦ 50% τῶν ψηφοφόρων∙ ἰσχυρίζονται τώρα, ὅτι ἔχει συμβουλευτικὸ χαρακτῆρα καὶ ὅτι τὶς ἀποφάσεις τὶς λαμβάνει ἡ Βουλή. Ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος ὅμως εἶναι ἀπρόβλεπτος, διότι ἀποδεσμεύονται ἄλλες δυνάμεις στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἀπαξιώνεται ἡ δυτικὴ ἐκστρατεία ὑπὲρ τοῦ «ναί»∙ στὴν ἀριστροακροδέξια κυβέρνηση ποιοῦν τὴν νύσσαν, ἀλλὰ χάνουν τὰ μοναδικά τους ἐπιχειρήματα, τὴν «ἱστορικὴ» συμφωνία καὶ τὴν σκωροφαγωμένη συνοχή τους! Θὰ ἀποτελέσει αὐτὸ τὸν καταλύτη στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις, καθὼς ἔχει ξεπουλήσει τὰ πάντα ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀπ’ τὴν Μακεδονία καὶ τὰ ἑλληνοτουρκικὰ μέχρι τὴν πολιτιστική μας κληρονομιά; Ἴδομεν. Πάντως Λευκὸς Πύργος καὶ Ροτόντα τῆς Θεσσαλονίκης ἔχουν μεταφερθεῖ κι αὐτὰ στὸ Ὑπερταμεῖο γιὰ ἐκποίηση…

Ἐκφασισμός, λύση διεξόδου

Ὡς λύση διεξόδου στὴν πλήρη κυβερνητικὴ χρεωκοπία ἐπιλέγει ὁ Ναπολεοντίσκος τὸν ἐκφασισμὸ τῆς πολιτικῆς ζωῆς, ἀλλὰ συναντᾶ καὶ τὴν αὐστηρότατη καταδίκη τῶν Εὐρωπαίων∙ τὰ ὅσα γίνονται μὲ τὶς διώξεις δημοσιογράφων καὶ πρώην στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, δὲν ἦταν καθόλου τυχαῖα, οὔτε ὁ θόρυβος γιὰ τὸν θάνατο τοῦ νεαροῦ ἀριστεριστῆ στὴν Ὁμόνοια. Πίστευαν, ὅτι ἔτσι θὰ δημιουργοῦσαν ἀντιπερισπασμὸ στὴν ἐξουθένωσή τους∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὅμως, τόνισε, ὅτι θὰ καταργήσει τὸ αὐτόφωρο καὶ θὰ ἐπιτρέψει τὴν πλήρη δικαστικὴ διερεύνση τῶν μεταναστευτικῶν κονδυλίων, διότι, «ὅσα συμβαίνουν στὴν Μόρια καὶ ἀλλοῦ», προσβάλλουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν πολιτισμό μας. Τὸ ταξεῖδι στὴν Ἀμερικὴ δὲν τὸν εὐνοεῖ καθόλου, διότι περνάει στὰ ἀπαρατήρητα, καθὼς οὐδεὶς πλέον ἀσχολεῖται στὴν καθημερινότητά του μὲ ὅσα λέει, μετὰ τὴν δέσμευσή του, γιὰ «πλήρη ἐξαφάνιση τῶν συνταξιούχων», ὥστε νὰ λυθεῖ τὸ συνταξιοδοτικό∙ ἡ μικρονοϊκότης του ὑπερβαίνει πλέον κάθε βαθμὸ συμβατικῆς βλακείας.

Κατάρρευση καὶ ἐξελίξεις

Στὴν πορεία πρὸς τὴν οἰκονομικὴ κατάρρευση -καὶ ἴσως καὶ τέταρτο μνημόνιο- φαίνεται ὅτι γίνονται τὰ πρῶτα βήματα, μὲ μοναδικὴ ἀνακοπή τους τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ τὸ Χρηματιστήριο, μὲ ὁδηγοὺς τὶς τράπεζες, πῆρε τὴν κατηφόρα καὶ τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων τὴν ἀνηφόρα, ἐνῶ ὅλοι οἱ διεθνεῖς ἀναλυτὲς ἀναπροσαρμόζουν πρὸς τὰ χείρω τὶς ἐκτιμήσεις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ διευκρινίζει, ὅτι τὸ θέμα τῶν συντάξεων θὰ κριθεῖ ἀρχὲς Δεκεμβρίου. Δηλαδή, τὸ ἑπόμενο τρίμηνο ὅλα παραμένουν μετέωρα καὶ ἡ ὕφεση ἐπιταχύνεται, διότι μεσολαβεῖ καὶ τὸ τέλος τῆς τουριστικῆς περιόδου∙ ἡ κυβέρνηση ἀποκλείεται τοῦ ἐμπνεῦσαι ἐμπιστοσύνη στὴν οἰκονομία καὶ οἱ κοινωνικὲς ἐκρήξεις εἶναι ὁρατὲς διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, ὅταν οἱ φορολογικὲς ὑποχρεώσεις ὅλων μας εἶναι οἱ περισσότερες τοῦ ἔτους. Τὰ φαινόμενα διαλύσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἴσως ἀποτελέσουν τὸν καταλύτη τῶν ἐξελίξεων∙ οἱ φασιστικὲς διώξεις ἐξαγριώνουν τὰ πρώην στελέχη του μὲ κοινωνικὴ ἀποδοχή.

Τύπος, ἄτακτη ὑποχώρηση

Σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση, μὲ τὴν ἀποφυλάκιση τῶν δημοσιογράφων, προέβη ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση, ἀφοῦ προηγουμένως ἀποκάλυψε τὸ πραγματικὸ ὁλοκληρωτικό της πρόσωπο, ἀλλὰ ἄνοιξε καὶ τὸ δρόμο γιὰ «ζοφερὲς ἐξελίξεις», ὅπως τὸ ὑπογράμμισε παραστατικὰ ὁ Μίκης Θεοδωράκης∙ ἡ μήνυση τοῦ συνεταιράκια, μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ αὐτοφώρου, δείχνει σαφέστατα τὴν παράκρουση ὅλων τους καὶ τὴν πλήρη ἀποκοπή τους ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Δὲν εἶναι δυνατόν, ὅταν ἰσχύουν οἱ συνταγματικὲς ἐλευθερίες, νὰ γίνονται παράνομες φυλακίσεις, ὅπως καὶ οἱ διώξεις κατὰ τοῦ Παναγιώτη Λαφαζάνη∙ ὁπωσδήποτε φαίνεται ὁ πραγματικός τους ἑαυτός, ὁ φασιστικός, ἀλλὰ δὲν μποροῦν καὶ νὰ τὸν ἐπιβάλουν, αὐτὸ δὲν καταλαβαίνουν. Πιστεύουν, ὅτι ἐπειδὴ τοὺς προστατεύει ἡ Ἀμερική, ὅλα τοὺς ἐπιτρέπονται…

Φόβοι γιὰ ἐθνικὰ θέματα

Ἡ σημερινὴ συνάντηση τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὴν Νέα Ὑόρκη ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀνησυχίες στοὺς πολιτικούς μας κύκλους∙ ὅλοι σκέπτονται, τὸ τί θὰ παραχωρήσει πάλι, ὅταν οὔτε τὴν ἑλληνικὴ σημαία δὲν ἀναρτᾶ. Ἡ μειοδοσία ἔχει γίνει ἤδη, καθὼς οἱ Τοῦρκοι ψαράδες ἁλωνίζουν στὰ χωρικά μας ὕδατα κι ἂς ἐκδίδει τὶς ὁδηγίες του τὸ ὑπουργεῖο τους Γεωργίας, ἐνῶ καὶ ὁ Ἔβρος δὲν φυλάσσεται καὶ πολὺ γιὰ τὴν εἴσοδο μεταναστῶν∙ στὶς προηγούμενες συναντήσεις τους καὶ στὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Θράκη, τὰ εἶχε δώσει ὅλα, καθὼς ὁ σουλτάνος ἐπέβαλε τὶς ἀπόψεις του. Στὴν πράξη ἀκολουθεῖ τὶς ἀμερικανικὲς ἐντολές, γιὰ τὴν ἄμεση ἱκανοποίηση τῆς Ἄγκυρας.

Εὐρωζώνη, δύσκολη καμπὴ

Σὲ δύσκολη καμπὴ βρίσκεται ἡ Εὐρωζώνη, στὸ μεταναστευτικὸ καὶ στὸ Brexit, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀναβολὴ τῶν δομικῶν της ἀλλαγῶν∙ οἱ χῶρες τοῦ Βίζεγκραντ, Πολωνία, Τσεχία, Οὐγγαρία καὶ Σλοβακία, πρόβαλαν τὶς ἀντιρρήσεις τους καὶ δὲν ἔγινε ἀποδεκτὸ τὸ σχέδιο γιὰ τὸ μεταναστευτικό, ἐπειδὴ ἔχουν ξεχάσει τὰ πρὸ τριακονταετίας δικά τους καὶ ἀκολουθοῦν ἀκροδεξιὰ πολιτική. Στὴν πράξη ὑπηρετοῦν πλήρως τὴν ἀμερικανικὴ ἐπιδίωξη, γιὰ τὴν δημιουργία προβλημάτων στὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνότητα -ἄλλωστε οἱ πρῶτες τρεῖς δὲν εἶναι μέλη τῆς Εὐρωζώνης-, ἐνῶ κλιμακώνουν αὐτὲς οἱ ἴδιες κυρίως τὴν ἀντιρωσική τους τακτικὴ καὶ τὶς παραχωρήσεις στρατιωτικῶν βάσεων πρὸς τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ἡ δοκιμασία εἶναι σοβαρή, ἀλλὰ ὄχι ἀδιέξοδη, μὲ τὶς χῶρες τοῦ Νότου κύρια θύματα. Ἀλλὰ ἀπ’ αὐτὲς ἡ Ἑλλὰς ὑποφέρει ἀπ’ τὴν κυβέρνησή της κι ὄχι τόσο ἀπ’ τοὺς ἀπρόθυμους ἑταίρους, ἀφοῦ ἔχει ἀφήσει τοὺς μετανανάστες στὴν τύχη τους.

Ταύτιση Ἰρὰν καὶ Συρίας

Ἡ δημιουργία ἀποστρατικοποιημένων ζωνῶν στὸ Ἰντλίμπ, μετὰ τὴν συμφωνία Ρωσίας καὶ Τουρκίας, καὶ οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις σὲ ἐκδήλωση τῶν Ἐπαναστατικῶν Φρουρῶν τοῦ Ἰράν, μὲ 25 νεκρούς, δημιουργοῦν ἄλλες καταστάσεις στὴν Μέση Ἀνατολή∙ ἡ πλεκτάνη τῶν Δυτικῶν, γιὰ χρήση χημικῶν ὅπλων, ματαιώνεται ἢ τουλάχιστον ἀναβάλλεται, ἐνῶ ὁ συριακὸς στρατὸς κατέλαβε τὶς πηγὲς ὕδατος τῆς πολιορκημένης πόλης καὶ οἱ κάτοικοί τους τὴν ἐγκαταλείπουν καὶ γιὰ λόγους λειψυδρίας. Στὶς σχέσεις μὲ τὸ Ἰσραήλ, ἡ Μόσχα ἀποκάλυψε τὶς λεπτομέρειες γιὰ τὴν κατάρριψη τοῦ κατασκοπευτικοῦ ἀεροσκάφους της, μὲ 14 νεκρούς, ὅπου ἀποδεικνύεται ὅτι ἔκαναν παραπληροφόρηση οἱ Ἰσραηλινοὶ γιὰ τὶς πτήσεις τους∙ Ρῶσος στρατηγὸς προειδοποίησε, ὅτι ἴσως ἀποκλείσουν μὲ S300 τὸ ἔδαφος τῆς Συρίας ἀπ’ τὰ ἰσραηλινὰ μαχητικά. Ἡ Τεχεράνη κατηγόρησε τὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα, ὅτι εἶχαν συνεργασία μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ Σαουδάραβες, γιὰ τὴν ἐπίθεση, ἀλλὰ αὐτὰ τὸ διέψευσαν, φοβούμενα ἀντίποινα.

Δικαστικὲς περιπλοκὲς ΗΠΑ

Οἱ δικαστικὲς περιπλοκὲς τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς ζωῆς ἐπιτείνονται, καθὼς παρουσιάστηκε καὶ δεύτερη γυναῖκα, μὲ κατηγορίες κατὰ τοῦ Μπρὲττ Καβάνω, ὅτι ὑπέστη ἐκ μέρους του σεξουαλικὴ παρενόχληση, μὲ ἀκούσιά της συνουσία, πρὶν ἀπὸ δεκαετίες∙ ἡ πρώτη, μὲ παρενόχληση στὴν ἐφηβικὴ ἡλικία, ἀλλὰ χωρὶς συνουσία, καταθέτει σήμερα στὴν Γερουσία. Ὁ ὑποψήφιος δικαστὴς διέψευσε καὶ τὴν δεύτερη καταγγελία, ἀλλὰ στὴν Ἀμερική, ἀφοῦ ἔγινε ἡ καταγγελία, πρέπει νὰ διαλευκανθεῖ ἀπ’ τὴν δικαιοσύνη∙ πολλοὶ πιστεύουν στὴν Οὐάσιγκτον, ὅτι ὅλα αὐτὰ γίνονται, μὲ σκοπὸ τὴν πολιτικὴ ἀπαξίωση τοῦ προέδρου. Ἀλλά, αὐτὸ δὲν ἐπιτυγχάνεται καὶ πολύ, καθὼς ὁ Ντόναλντ Τράμπ, παρὰ τὴν ντροπὴ ποὺ αἰσθάνονται οἱ περισσότεροι Ἀμερικανοί, κυρίως ὅσοι πιστεύουν στὶς δημοκρατικὲς ἀξίες ὡς τρόπο ζωῆς, οἱ ὀπαδοί του στὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες παραμένουν πιστοὶ στὴν πολιτική του∙ αὐτὸ τὸ γνωρίζει καὶ προβάλλει ὡς κύριο σύνθημά του τὸ ἀμερικανικὸ μεγαλεῖο. Ὁ χρόνος κρίνει ὅμως…

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μετὰ τὴν κλιμάκωση τοῦ σινοαμερικανικοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1767 δολλάρια καὶ 132,4550 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1207,60, καὶ πετρέλαιο, 80,71. Οἱ ἐπενδυτὲς βλέπουν μακρὰ διάρκεια τοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου, ἐνῶ πολλοὶ πιστεύουν, ὅτι καὶ οἱ κατηγορίες, γιὰ σεξουαλικὴ παρενόχληση νεαρᾶς στὴν Μινεσσότα ἀπὸ Κινέζο κροῖσο εἶναι μᾶλλον κατασκευασμένες∙ οἱ Κινέζοι φημίζονται γιὰ τὸ ἦθος τους καὶ τὴν ἀποφυγὴ προβλημάτων ἠθικῆς, παρὰ τὰ ἑβδομῆντα χρόνια κομμουιστικοῦ καθεστῶτος. Ἡ ἐκτόνωση στὴν Μέση Ἀνατολὴ δὲν θεωρεῖται καὶ τόσο δεδομένη, διότι παρακάμπτεται πλήρως σχεδὸν ἀπ’ τὴν Συρία ἡ Δύση καὶ οἱ Ἄραβες φίλοι της∙ στὰ εὐρωαμερικανικὰ παρουσιάζεται ἐκτόνωση στὸν οἰκονομικὸ πόλεμο, ἀλλὰ ἡ Ἐπιτροπὴ ἑτοιμάζει προσφυγὴ στὸ Εὐρωκοινοβούλιο κατὰ τῆς Πολωνίας, γιὰ παραβιάσεις τοῦ κράτους δικαίου, ὅπως καὶ μὲ τὴν Οὐγγαρία, μὲ τοὺς ψηφισθέντες περιορισμοὺς στὴν ἄσκηση τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ τύπου.

Αὐτοκέφαλο τῆς Οὐκρανίας

Στὴν ἀνακήρυξη τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας θὰ προβεῖ σύντομα τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωσή του∙ τὸ Αὐτοκέφαλο σημαίνει, ὅτι ἀναγνωρίζεται Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Οὐκρανίας, ἀνεξάρτητη καὶ αὐτοδιοικούμενη, ὅπως ὅλες οἱ αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες. Ἡ ἀπόφαση σημαίνει τὴν ἀπεξάρτηση τῆς οὐκρανικῆς ἐκκλησίας ἀπ’ τὸ πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, στὸ ὁποῖο ὑπάγεται ἀκόμη∙ ἄλλωστε τὸν προηγούμενο μῆνα ὁ πατριάρχης του Κύριλλος ἐπισκέφθηκε τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ συζήτησε τὸ θέμα μὲ τὸν Βαρθολομαῖο. Ὁ κύριος λόγος τῆς κινήσεως τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου εἶναι ἡ ἀπόφαση τῆς Οὐκρανίας νὰ προχωρήσει στὴν ἀνακήρυξη δικῆς της ἐκκλησίας, ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὀρθοδόξων, ἂν ἀρνηθεῖ τὸ αὐτοκέφαλο τὸ οἰκουμενικὸ πατριαρχεῖο∙ πρὸς ἀποφυγὴν εὐρυτέρου σχίσματος ἐπελέγη ἡ λύση αὐτή. Ἡ πορεία της θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπ’ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις…

Siemens, ἐπενδύσεις Ἰρὰν

Τὴν διενέργεια ἐπενδύσεων, πέριξ τῶν ὀκτὼ δις εὐρώ, ἀνακοίνωσε ὁ γερμανικὸς κολοσσὸς Siemens, ἀδιαφορῶν γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς κυρώσεις∙ μάλιστα ὁ πρόεδρός της ὑπογράμμισε, ὅτι βρίσκονται σὲ προχωρημένο στάδιο οἱ σχετικὲς διαπραγματεύσεις, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση μεσαίου καὶ μικροῦ μεγέθους σταθμῶν παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας, κάθε μορφῆς, θερμικῆς καὶ ἀνανεωσίμου, ὥστε σὲ σύντομο χρόνο ἡ χώρα νὰ καταστεῖ αὐτάρκης. Ἤδη ἔχει ἐγκαταστήσει παρόμοιο δίκτυο στὴν Αἴγυπτο, ἐντὸς τριῶν ἐτῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη κάλυψη τῶν ἀναγκῶν της∙ στὴν διεθνῆ ἀγορὰ συζητεῖται ἡ παραβίαση ἀπ’ τοὺς Γερμανοὺς τῶν κυρώσεων καὶ μάλιστα ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ. Ὁπωσδήποτε οἱ τεράστιες ἐπενδύσεις γίνονται μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ Βερολίνου∙ ἀλλὰ φαίνεται, ὅτι ἡ Siemens δὲν ἔχει πολλὲς ἐκκρεμότητες μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ δὲν φοβᾶται ἀντίποινα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.