Βρώμικη δουλικότης ἀπέναντι στὸν σουλτάνο

Ἡ συνάντηση τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, μὲ δύο τουρκικὲς σημαῖες πίσω τους καὶ μικρὴ ἑλληνική, μαζὶ μὲ τουρκική, στὸ τραπεζάκι μπροστά τους, θεωρεῖται πράξη βρώμικης δουλικότητας καὶ ἐθνικῆς ταπεινώσεως∙ τὴν ἐθιμοτυπία στὰ θέματα αὐτὰ πρέπει νὰ τὴν ἔμαθε κι ὁ ἴδιος, διότι στὶς συναντήσεις μὲ ἄλλους ἀρχηγοὺς κρατῶν, Ἀμερικῆς, Κίνας, Ρωσίας, Γαλλίας πάντοτε ἦταν πίσω του οἱ δύο σημαῖες. Τέτοιες ἐνέργειες δὲν γίνονται ποτὲ τυχαῖα, διότι κι ἂν τὸ παρέβλεψαν ὁ πρωθυπουργὸς κι ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός, παρεμβαίνει ἡ ἐθιμοτυπία καὶ τοὺς τὸ θυμίζει∙ ἑπομένως εἶναι συνειδητὴ πράξη ἐθνικῆς μειοδοσίας. Στὶς διεθνεῖς σχέσεις ἡ ἐθιμοτυπία βαρύνει πάντοτε πολὺ περισσότερο ἀπ’ τὶς συζητήσεις∙ οἱ συνομιλίες ἔπειτα γίνονται μυστικὰ κι ἐλαχιστοι ἔχουν γνώση τοῦ περιεχομένου τους.

Προαπαιτούμενα, τροχάδην

Ἡ πολιτικὴ ρευστότης ἐπιδεινώνεται δραματικὰ καὶ ἡ κυβέρνηση τροχάδην ἐπιχειρεῖ τὴν ἐκπλήρωση τῶν προαπαιτουμένων, γιὰ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως τὸν ἄλλο μῆνα, ἀλλὰ ἐκκρεμεῖ ἡ συμφωνία γιὰ τὶς διοικήσεις τοῦ Ὑπερταμείου καὶ τῶν τραπεζῶν∙ σκοπὸς εἶναι ἡ μείωση τῶν ἐκκρεμοτήτων, ὥστε ὁ Ναπολεοντίσκος νὰ βρεθεῖ μὲ ὅσο λιγώτερα προβλήματα γίνεται μὲ τὴν ἐπάνοδό του τὴν Κυριακὴ καὶ τὴν ἐκρηκτικὴ κατάσταση στὴν κυβέρνηση καὶ στὸ κόμμα. Στὰ τηλεοπτικὰ ἀνακρούουν πρύμναν, καὶ λένε ὅτι τίποτε δὲν εἶναι ὁριστικό, ἀλλὰ τὸ σκάνδαλο τῆς Τραπέζης Ἀττικῆς κοχλάζει καὶ ἀπειλεῖ μὲ ἀνατίναξη τὴν ἀριστερὴ ἐξουσία∙ ἀποκαλύπτονται συνεχῶς νέα στοιχεῖα ποὺ θυμίζουν τὴν ὑπόθεση Κοσκωτᾶ, ἀλλὰ στὸ πολλαπλάσιο σὲ διασυνδέσεις. Ἡ προσπάθεια ἐκτονώσεως ἀποτυγχάνει παταγωδῶς, καθὼς ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ προνομιακὴ μεταχείριση τοῦ ἀριστεροῦ ἐργολάβου ὑπερβαίνει κάθε ὅριο στὴν πολιτική μας ζωὴ καὶ ἐνισχύει τὴν ἄποψη ὅτι φέρεται ὡς ἐπικυρίαρχος ὅλων.

Κόλαφος ἀπὸ δημοσκοπήσεις

Ὁ κόλαφος ἀπ’ τὶς δημοσκοπήσεις καὶ ἡ ἐξαφάνιση τοῦ κόμματος εἶναι τὰ προβλήματα τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπὸ μεθαύριο∙ ἡ διαπλοκὴ διατηρεῖ ἀρκετὴ ἀπόσταση ἀσφαλείας στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἐπικαλεῖται νέες ἀρχὲς τὶς ὁποῖες δὲν χρησιμοποιοῦσε δύο χρόνια πρίν, ὅταν προπορευόταν τῆς Νέα Δημοκρατίας, μὲ διαφορὰ πολὺ μικρότερη ἀπ’ τὴν σημερινὴ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως. Οἱ ἀτλαντικοὶ ἐπικυρίαρχοι βλέπουν ὅτι χάνουν τὴν ἐξουσία στὴν Ἑλλάδα καὶ προσπαθοῦν πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀποτρέψουν τὴν κατατρόπωσή τους∙ ἔτσι παρερμηνεύουν τὶς δημοσκοπήσεις καὶ ὄχι καὶ σωστά, διότι ἡ διαφορὰ πενῆντα μονάδων στὴν παράσταση νίκης ποτὲ δὲν περιορίζεται σὲ ἑπτὰ μονάδες στὴν πρόθεση ψήφου∙ συμπληρματικὰ χρησιμοποιοῦν τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ τὶς διασυνδέσεις του μὲ τὴν βασιλικὴ οἰκογένεια, γεγονὸς προκαλέσαν τὴν ὀργὴ τοῦ καραμανλικοῦ περιβάλλοντος. Στὸ κόμμα δὲν ἔχουν δώσει ἀπάντηση στὸ τί θὰ γίνει μὲ τὸ συνέδριο∙ θὰ τὸ ἀναβάλουν ἢ θὰ μείνουν μόνοι τους!

Χωρὶς αἴθουσες διδασκαλίας

Στὸ Ἡράκλειο τῆς Κρήτης δύο τάξεις ἑνὸς Δημοτικοῦ Σχολείου δὲν εἶχαν αἴθουσα καὶ οἱ δάσκαλοι μάζεψαν τὰ παιδιὰ στὰ πεζούλια τῆς αὐλῆς, ὅπου τοὺς παρέδωσαν τὰ πρῶτα μαθήματα∙ ὁ πολλὰ βαρὺς ὑπουργὸς ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ τὴν κατάργηση τῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐξασφάλιση αἰθουσῶν διδασκαλίας καὶ δασκάλων καὶ καθηγητῶν δὲν ἐνδιαφέρεται, δὲν ἐντάσσεται αὐτὸ στὴν ἀριστερὴ ἀποστολή του∙ ἢ μᾶλλον καλύτερα, ἔτσι τὴν ἐκφράζει, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀρχῆς τῆς ἥσσονος προσπαθείας καὶ τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς ἀριστείας ὡς ρετσινιᾶς. Ἀποδείχθηκε στὴν πράξη ὅτι, ἡ χειρότερη περίοδος σκοταδισμοῦ στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία εἶναι αὐτὴ τῆς ἀριστερῆς ἐξουσίας, ξεπερνάει ἐμφανέστατα καὶ τὴν φραγκοκρατία.

Ἐπαναλειτουργία Καλογρέζας

Ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Καλογρέζας ἔγινε πανηγυρικὰ ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Δημοσίας Τάξεως∙ ἑνάμισυ χρόνο -μετὰ τὴν κατάργησή της μὲ τοὺς χαρακτηρισμοὺς ὡς στρατόπεδο συγκεντρώσεως καὶ ντροπῆς γιὰ σύγχρονη χώρα, ἀλλὰ καὶ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων μὲ τοὺς ἑκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες-, ἐπιστρέφουν στὰ παλιά. Δὲν ὑπῆρξε οὔτε μία δήλωση συγνώμην καὶ ἀναγνωρίσεως τοῦ λάθους, γιὰ τὴν ζημία στὴν οἰκονομία τῆς χώρας, ἐνῶ στὴ Λέσβο καὶ στὰ ἄλλα νησιὰ οἱ πρόσφυγες ἔχουν ἐξεγερθεῖ, συγκρούονται μεταξύ τους καὶ καταστρέφουν τὰ πάντα∙ οἱ συγκρούσεις ἐπαναλαμβάνονται καὶ στὰ ἄλλα κέντρα ὑποδοχῆς, χωρὶς προοπτικὲς ἀποσυμφορήσεώς τους στὸ προσεχὲς μέλλον. Ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς συνοδεύει τὸν πρόεδρό του στὶς συναντήσεις του στὴν Νέα Ὑόρκη, ὡς ἁπλὴ ξενάγηση…

Ὑπὲρ Ἀργείων δυστυχησάντων

Ἡ ἄρνηση τῶν Ἀθηναίων τοῦ ὑποκῦψαι εἰς τὰς ἀπαιτήσεις, τῶν Θηβαίων γιὰ τὴν ἀπόδοση τοῦ Ἀμφιαράου, Ἀργείου τὴν καταγωγή, καὶ τοῦ Εὐρυσθέως γιὰ τοὺς Ἡρακλεῖδες, θεωρεῖται ἡ πλέον σημαντικὴ ἡρωικὴ πρᾶξις πρὶν ἀπ’ τὰ Τρωικά∙ γιὰ τὸν λόγον αὐτὸν καὶ οἱ Δωριεῖς, κατὰ τὴν κάθοδό τους ἑκατὸ ἔτη μετά, σεβάσθηκαν τὴν Ἀττική. «Φαίνονται δ’ ἡμῶν οἱ πρόγονοι τοσοῦτον ἁπάντων διενεγκόντες»∙ φαίνονται δὲ οἱ πρόγονοί μας πόσο περισσότερο ἀπ’ τοὺς ἄλλους ἐστάθησαν ἐλεύθεροι. «Ὥσθ’ ὑπὲρ μὲν Ἀργείων δυστυχησάντων Θηβαίοις, ὅτε μέγιστον ἐφρόνησαν, ἐπιτάττοντες»∙ ὥστε ἐτάχθησαν ὑπὲρ τῶν Ἀργείων ἡττηθέντων ἀπ’ τοὺς Θηβαίους, ὅταν νόμισαν ὅτι ἐπιτυγχάνουν τὰ μέγιστα. «Ὑπὲρ δὲ τῶν παίδων τοῦ Ἡρακλέους Ἀργείους καὶ τοὺς ἄλλους Πελοποννησίους μάχῃ κρατήσαντες». ὑπὲρ τῶν ἀπογόνων δὲ τοῦ Ἡρακλέους τοὺς Ἀργείους καὶ ἄλλους Πελοποννήσιους ἐνίκησαν στὴν μάχη. Πρόβαλε τὴν ἱστορία ὁ Ἰσοκράτης ἀπέναντι στὴν ἐπιβολὴ τυραννικῶν καθεστώτων ἀπ’τὴν Σπάρτη.

Brexit, προειδοποιήσεις

Πολλὲς μεγάλες ἀμερικανικὲς τράπεζες προειδοποιοῦν τοὺς πελάτες τους, ὅτι τὸ Σίτυ τοῦ Λονδίνου δὲν ἔχει εὐνοϊκὲς προοπτικές, μετὰ τὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ Morgan Stanley, Blackrok, Lloyds καὶ ἄλλες ἔχουν κυκλοφορήσει εἰδικὰ φυλλάδια πρὸς ἐνημέρωση, ἐνῶ ἐνισχύουν τὰ γραφεῖα τους στὴν Φραγκφούρτη καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς πόλεις καὶ περιορίζουν τὸ προσωπικό τους στὴν βρεταννικὴ πρωτεύουσα. Στὰ κείμενά τους ἀφήνουν νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ καθυστέρηση στὴν ἔναρξη τῶν διαπραγματεύσεων καὶ στὴ διασάφηση τοῦ τοπίου, ὡς πρὸς τὶς σχέσεις μὲ τὴν Εὐρωζώνη, ἀποβαίνει εἰς βάρος τῆς βρεταννικῆς οἰκονομίας∙ ὁπωσδήποτε στὸ θέμα τῆς ἐλευθέρας ἀγορᾶς ἡ ἐλεύθερη μετακίνηση τῶν ἐργατῶν ἀποτελεῖ δεσμευτικὸ ὅρο γιὰ τὶς Βρυξέλλες καὶ οἱ Βρεταννοὶ πρέπει νὰ τὸν ἀποδεχθοῦν ἢ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν ἐλεύθερη ἀγορά. Ἐὰν τὸν ἀποδεχθοῦν, τότε γιατὶ ἔγινε τὸ δημοψήφισμα, ἐὰν τὸν ἀπορρίψουν, ἡ χώρα τους γίνεται ἕνα μικρὸ καὶ ἀπομονωμένο νησί.

Σαρλότ, ἔκρηξη φυλετικῶν

Στὴν Σαρλὸτ τῆς Βορείου Καρολίνας ὁ κυβερνήτης τῆς πολιτείας κήρυξε κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης καὶ ἔστειλε τὴν Ἐθνικὴ Φρουρά, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως, καθὼς γιὰ δεύτερη νύκτα συνεχίζονταν οἱ φυλετικὲς συγκρούσεις καὶ ἡ λεηλασία καταστημάτων καὶ σπιτιῶν∙ ἀφορμὴ ἦταν ὁ θάνατος ἑνὸς Νέγρου ἀπὸ Ἀφροαμερικανὸ ἀστυνομικὸ καὶ τὸ ξέσπασμα τῶν ἐγχρώμων στοὺς δρόμους, μὲ ἄλλον ἕναν νεκρὸ καὶ δεκάδες τραυματίες μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ πολλοὶ ἀστυνομικοί. Ἡ Σαρλὸτ εἶναι ἡ μεγαλύτερη πόλη τῆς πολιτείας καὶ ἕνα ἀπ’ τὰ ἀναπτυσσόμενα κέντρα στὴν νοτιοανατολικὴ περιοχὴ τῆς Ἀμερικῆς∙ ἡ ἔκρηξη ὀφείλεται στὴν πικρία τῶν ἐγχρώμων ὅτι παραμένουν πολῖτες δευτέρας κατηγορίας καὶ δὲν ἀπολαμβάνουν τὰ δικαιώματα τῶν Λευκῶν. Εἶναι τὰ χειρότερα σὲ μιὰ σειρὰ ἄλλων φυλετικῶν συγκρούσεων σὲ πολλὲς πόλεις∙ αὐτὲς γίνονται ἐνῶ ὁ πρῶτος Ἀφροαμερικανὸς πρόεδρος ὁλοκληρώνει τὴν δεύτερη θητεία του. Ἐλάχιστα ἔχει προσφέρει στὴν κοινωνικὴ ἰσότητα στὴν χώρα του.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τὴν ἀναζωπύρωση τοῦ πολέμου στὴν Συρία καὶ τὰ ἐκτεταμένα φυλετικὰ ἐπεισόδια στὴν Βόρειο Καρολίνα∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1237 δολλάρια καὶ 113,1550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1332,45, καὶ τὸ πετρέλαιο, 47,21. Οἱ ἐπενδυτὲς γιὰ πρώτη φορὰ προέβησαν σὲ τοποθετήσεις ἀπ’ τὸ βρεταννικὸ δημοψήφισμα, ἔστω καὶ περιορισμένες∙ οἱ Ἰνδίες ὑπέγραψαν τὴν συμφωνία γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν 36 γαλλικῶν Rafale, ὕψους 7,5 δις εὐρὼ καὶ ἔδωσαν ἀνάσα στὴν γαλλικὴ πολεμικὴ βιομηχανία. Οἱ Κινέζοι ἀνακοίνωσαν ὅτι πέρυσι οἱ ἄμεσες ξένες ἐπενδύσεις τους στὸ ἐξωτερικὸ ἀνῆλθαν σὲ 145 δις δολλάρια καὶ σημείωσαν αὔξηση κατὰ 18,3% ἀπ’ τὸ 2014, ἐνῶ ἡ εἰσροὴ στὴν χώρα ἔφθασε τὰ 250 δις∙ στόχος εἶναι σημαντικὲς τοποθετήσεις, ὅπως ἡ ἐξαγορὰ τῆς Pirelli στὴν Ἰταλία, τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Τουλούζης, ἐνῶ διαπραγματεύονται καὶ ἐκεῖνο τῆς Λυὼν στὴν Γαλλία. Ρυθμίζουν τὴν ἀγορά.

Κίνα, δεύτερο παιδὶ ὅλοι

Στὴν ἀπόκτηση δεύτερου παιδιοῦ ἀπ’ ὅλες τὶς οἰκογένειες προσανατολίζεται πλέον ἡ Κίνα, μὲ τὴν πρόσφατη κατάργηση τοῦ νόμου γιὰ ἕνα παιδὶ κατὰ ζεῦγος∙ ὁ δήμαρχος τῆς Σαγκάης ἐγκαινίασε μεγάλη διαφήμιση γιὰ δεύτερο παιδί, μαζὶ μὲ ἀρκετὰ κίνητρα, ἀπόκτηση διαμερίσματος, διευκόλυνση στοὺς παιδικοὺς σταθμοὺς καὶ ἄλλα. Τὸ Πεκίνο ἔχει διαπιστώσει ὅτι ὁδηγεῖται ἡ χώρα στὴν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ στὴν ἔλλειψη ἐργατικῶν χειρῶν σὲ λίγα χρόνια καὶ ἐπιχειρεῖ ἐσπευσμένα νὰ κερδίσει τὸ χαμένο ἔδαφος∙ τὴν πρωτοβουλία τῆς οἰκονομικῆς πρωτευούσης τῆς μεγάλης χώρας μιμοῦνται καὶ ἄλλοι δήμοι, μὲ τὴν ἐνθάρρυνση τῆς κυβερνήσεως γιὰ αὔξηση τῆς γεννητικότητος τῶν Κινέζων γυναικῶν. Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὰ σαράντα χρόνια περίπου τοῦ νόμου γιὰ ἕνα παιδὶ ἔχουν ἀλλάξει πολλὰ στὴν νοοτροπία τῶν κατοίκων.

Συρία, ἔκκληση διαλόγου

Ἐπείγουσα ἔκκληση γιὰ διάλογο, μεταξὺ τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν Ρώσων γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς Συρίας, ἀπηύθυνε τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, μετὰ ἀπὸ τριήμερο σφοδρῶν ἀντεγκλήσεων μεταξὺ τῶν δύο, ἐνῶ ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ ἐπανάληψη τῆς ἀποστολῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στὶς πολιορκημένες πόλεις∙ οἱ Τζὼν Κέρρυ καὶ Σεργκέι Λαβρὼφ ἀναμενόταν νὰ συναντηθοῦν χθὲς τὸ βράδυ στὴν Νέα Ὑόρκη, γιὰ νὰ συζητήσουν τοὺς ὅρους ἐπαναλήψεως τῆς ἐκεχειρίας. Τὰ πράγματα ὅμως δὲν εἶναι καθόλου εὔκολα, διότι τὸ Πεντάγωνο ἐξακολουθεῖ ὑπονομεύειν τὸν διάλογο, ἀλλὰ καὶ τορπιλίζειν πολλαπλῶς τὴν ἐκεχειρία∙ στὸ ἔδαφος οἱ συριακὲς δυνάμεις κερδίζουν ἀπέναντι στοὺς Τζιχαντιστές, ἐνῶ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ζήτησε τὴν βοήθεια τῆς Μόσχας γιὰ τὴν ἧττα τοῦ χαλιφάτου∙ ἡ ἰσορροπία δυνάμεων ἔχει ἀλλάξει, μὲ κερδισμένο ἐμφανῶς τὸν Χαφὲζ Ἀσσὰντ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.