Πλήρης γελοιοποίηση τῆς εἰκόνας στὸ ἐξωτερικὸ

Στὴν πλήρη γελοιοποίηση τῆς εἰκόνας μας στὸ ἐξωτερικὸ ὁδήγησαν τὰ τελευταῖα γεγονότα, συγκρούσεις ὑπουργῶν στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, ἀσυδοσία τῶν κουκουλοφόρων, ἀλλοπρόσαλλη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ ἀναξιόπιστη οἰκονομική, κατασπατάληση μεταναστευτικῶν κονδυλίων καὶ ἀποκορύφωμα, ἀπόρριψη τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀπ’ τὸ Γιούρωγκρουπ∙ ὁ Ναπολεοντίσκος πηγαίνει στὸ Εὐρωσυμβούλιο ἀξιολύπητος καὶ ἐνδεής, χωρὶς συμμαχίες καὶ φιλίες. Ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει σοβαρώτερα προβλήματα κι ἔχει βαρεθεῖ τὶς ταλαντεύσεις καὶ τὰ ψεύδη τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης, ὁπότε δείχνει ἐλάχιστη ἀνοχή, ἀφοῦ καὶ οἱ ἀριστεροὶ φίλοι του δείχνουν ὅτι τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπέναντί του∙ ἄλλωστε ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, μὲ τὴν σημερινὴ συνάντησή του μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη δίδει τὸν τόνο τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς πρὸς τὴν χώρα μας. Ἔχει ἐμπιστοσύνη μόνο στὸν πρόεδρο τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Ἀνεξέλεγκτες συγκρούσεις

Ὅσο κι ἂν εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ προμελετημένες οἱ διαφωνίες τῶν συνεταίρων, ἡ σύγκρουση τῶν ὑπουργῶν Ἀμύνης καὶ Ἐξωτερικῶν στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τροχονόμο, ἐξανεμίζουν καὶ τὰ ἐλάχιστα ἴχνη ἐμπιστοσύνης στοὺς τελευταίους ὀπαδούς τους∙ ἡ κυβέρνηση θὰ φύγει κάτω ἀπὸ ἄθλιες συνθῆκες ποὺ δὲν τὶς ἔχουμε ξαναζήσει στὴν ἱστορία μας. Τὸ παρακράτος ἀποθρασύνεται, διότι ἐλέγχει τὸν πρωθυπουργὸ καὶ διότι ἔχει μᾶλλον τὴν κάλυψη τῶν ἀτλαντικῶν κύκλων. Ὁ Ναπολεοντίσκος φάνηκε τρομοκρατημένος, ἐκλιπαρῶν τοὺς ὑπουργούς του νὰ μὴν τὸν ρίξουνε! Γνωρίζει κάτι ποὺ ἐμεῖς ἀγνοοῦμε κι ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ ἀποτρέψει; διότι αὐτὸ δὲν εἶναι θέατρο, ἢ μήπως οἱ παρακρατικοὶ μηχανισμοὶ ἐκτελοῦν κάποιες ἐντολές, γιὰ τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπὸ περιττὰ βάρη; Ἡ διεθνὴς ἀπήχηση εἶναι τρισχειρότερη καὶ συμμετέχει αὔριο στὸ Εὐρωσυμβούλιο∙ χωρὶς κύρος καὶ στήριξη οὔτε ἀπ’ τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, πῶς θὰ ὑπερασπισθεῖ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα; ὡς ἐπαίτης!

Ψυχρολουσία προϋπολογισμοῦ

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Γιούρωγκρουπ γιὰ τὸν σοσιαλιστικὸ προϋπολογισμὸ ἦταν ψυχρολουσία γιὰ τὴν κυβέρνηση∙ ἔρχονται οἱ ἐμπειρογνώμονες γιὰ ἔλεγχο τῶν στοιχείων, ὁπότε ἀποκαλύπτεται ἡ ἀπάτη, τὴν ὁποία γνωρίζουν φυσικά, ἀλλὰ τηροῦσαν τὰ προσχήματα. Ἡ διεθνὴς συγκυρία εἶναι ἡ χειρότερη, οἰκονομικὸς πόλεμος, ἀπειλὴ ἐκτινάξεως τοῦ πετρελαίου, αὐστηροποίηση τῶν δημοσιονομικῶν στὴν Εὐρωζώνη∙ ἐναλλακτικὴ λύση δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει στὴν κυβέρνηση, ἀφοῦ οὔτε νὰ συνεννοηθοῦν πλέον μποροῦν, μὲ τὶς συγκρούσεις τους καὶ στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο. Ἡ ἀνεπάρκεια καὶ ἡ διανοητικὴ ὑστέρηση τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀποπνέεται πρὸς κάθε κατεύθυνση, δὲν ἐλέγχει τοὺς ὑπουργούς του κι οὔτε καὶ τὸ κόμμα του, ἀλλὰ κι ἔτσι κι ἀλλιῶς αὐτὸ δὲν ὑπάρχει, ἀφοῦ ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἔχει περάσει στοὺς πασοκογενεῖς κι αὐτοὶ δουλεύουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Τὸ Θεῖον Βρέφος τὸν ἐγκατέλειψε φαίνεται ὁριστικὰ κι αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ τὰ ἀπανωτὰ λάθη του ποὺ οὔτε μικρὰ παιδιὰ δὲν κάνουν.

Τὸ παρακράτος στὴν ἐξουσία

Ἡ ἐπίθεση τῶν κουκουλοφόρων στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα τῆς Ὁμονοίας ἀποτελεῖ τὴν ἀποκορύφωση τῆς ἀσυδοσίας τοῦ παρακράτους, ἢ μᾶλλον καλύτερα τῆς παραδόσεως τῆς ἐξουσίας ἀπ’ τὴν ἀριστεροακροδεξιὰ κυβέρνηση στοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμούς∙ ἄλλωστε, ὅταν ὁ πρωθυπουργὸς συναντᾶ τὸν ὑπουργό του Ἀμύνης, μετὰ ἀπὸ ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στὴν Ἀμερική, μυστικά, αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάτι βαθύτερο συμβαίνει ἢ ὅτι παίζουν οἱ δυό τους μὲ τοὺς θεσμοὺς καὶ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά. Δείχνει ὅμως δύο πράγματα, τὴν ὑποταγὴ τοῦ κράτους στὸ παρακράτος, διότι ἡ ΚΥΠ ἔπρεπε νὰ γνωρίζει γιὰ τὴν μετακίνηση ἑκατοντάδος ροπαλοφόρων ἀπ’ τὰ Ἐξάρχεια στὴν Ὁμόνοια, καὶ ὅτι ὁ συνεταιράκιας ἐξασφάλισε οὐσιαστικὴ στήριξη στοὺς Ἀμερικανούς, παρακάμπτοντας τὸν Ναπολεοντίσκο.

Ὑφέρπουσα κρίση ἐπισήμως

Σὲ ὑφέρπουσα κρίση ἔχει καταδικάσει τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἡ κυβέρνηση, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν ἄρνησή της καταβολῆς τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες∙ τὰ κονδύλια ἔχουν διατεθεῖ ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη κι ἔχουν κατανεμηθεῖ στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ὅπως τὸ ἕνα δις εὐρὼ περίπου τὸν Σεπτέμβριο, ἀλλὰ ἡ καταβολὴ στοὺς ἐνδιαφερομένους περιορίσθηκε σὲ 180 ἑκατομμυρία. Τὰ ὑπόλοιπα πῆγαν στὸ πλεόνασμα∙ αὐτὰ γνωρίζουν οἱ δανειστὲς καὶ τὸ Γιούρωγκρουπ δὲν ἀπάντησε γιὰ τὸν πολυπρόσωπο προϋπολογισμὸ κι ἀνέθεσε στοὺς ἐλεγκτές του τὴν ἄλλη ἑβδομάδα τὴν ἐξονυχιστικὴ ἐξέτασή του∙ τὰ ψέμματα ἀποκαλύπτονται πλέον καὶ συμπληρώνουν τὴν τραγελαφικὴ εἰκόνα τῶν σχέσεων τῶν δύο συνεταίρων. Πιασμένοι σφιχτὰ ἀπ’ τὸ χέρι κατρακυλοῦν στὴν κατηφόρα τους…

Εὐρώπη σὲ ἀποδολλαριοποίηση

Τὶς σχέσεις της μὲ τοὺς θεσμοὺς ἀποδολλαριοποιήσεως τῶν διεθνῶν συνναλαγῶν τῶν Ἀναδυομένων ἐξετάζει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κέντρικὴ Τράπεζα, διότι ἀφοροῦν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν οἰκονομικῶν ἀνταλλαγῶν τῆς Εὐρωζώνης∙ σὲ μεγάλο βαθμὸ αὐτὸ γίνεται μὲ τὶς Κίνα καὶ Ρωσία, διότι πολλὲς συναλλαγές τους διεξάγονται σὲ εὐρώ, ρεμίνμπι ἢ ρούβλιο. Ἡ κάλυψη τῶν συναλλαγῶν αὐτῶν γίνεται μὲ τὴν ἐπέκταση τοῦ χώρου τῶν ἀσφαλιστικῶν καὶ τραπεζικῶν ἱδρυμάτων∙ τώρα ὀφείλουν ἡ ἐπέκταση νὰ γίνει πιὸ συστηματικά, ὅπως τὸ ἀπαιτοῦν οἱ συστηθέντες γιὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν μηχανισμοὶ στὴν Σαγκάη καὶ στὴν Μόσχα. Σὲ Λονδίνο καὶ Νέα Ὑόρκη εἶναι ἔντονες οἱ ἀνησυχίες, διότι γνωρίζουν ὅτι αὐτὸ ὁδηγεῖ σὲ ριζικὴ ἀναδιάταξη τῶν διεθνῶν τραπεζικῶν καὶ ἀσφαλιστικῶν ἐργασιῶν∙ ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος καὶ οἱ κυρώσεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἐπιταχύνουν τὶς διαδικασίες αὐτές. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν διαμηνύσει ὅτι δὲν ἀκολουθοῦν τὴν Οὐάσιγκτον στὸν προστατευτισμὸ καὶ στὸν ἀπομονωτισμό της.

Κίνα, Ἀμερικὴ καὶ ἐνέργεια

Τὴν πλήρη διακοπὴ τῶν εἰσαγωγῶν ἀμερικανικοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀποφάσισε τὸ Πεκῖνο καὶ τὴν ἀντικατάστασή του μὲ προμήθεια ἀπ’ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Μέση Ἀνατολή, ἀπὸ ἀραβικὲς χῶρες καὶ Ἰράν∙ τὸ μέτρο ἔρχεται σὲ ἀπάντηση τοῦ προστατευτισμοῦ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου καὶ θεωρεῖται σοβαρὴ ἀπώλεια, γιὰ τὶς ἐξαγωγὲς ὑγροποιημένου ἀερίου, ἐπειδὴ ἡ Κίνα εἶναι ὁ μεγαλύτερος καταναλωτὴς καὶ εἰσαγωγέας φυσικοῦ ἀερίου, ὁπότε δὲν εἶναι εὔκολη ἡ ἀντικατάστασή της γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος κλιμακώνεται, ἐνῶ οἱ ἐπιπτώσεις στὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς καὶ στὰ νομισματικὰ θὰ φανεῖ, κατὰ τοὺς ἔγκυρους παρατηρητές, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν θεσμῶν ἀποδολλαριοποιήσεως τῶν συναλλαγῶν τῶν Ἀναδυομένων∙ ἤδη τὸ ρεμίνμπι γίνεται δεκτὸ σὲ εὐρεῖα κλίμακα ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα στὴν Ἀσία, ἐνῶ καὶ πολλὰ κράτη, ἀλλὰ καὶ μεγάλες δυτικὲς ἑταιρεῖες, συνάπτουν δάνεια σὲ ρεμίνμπι, τόσο σὲ Σαγκάη καὶ Χὸνγκ Κόνγκ, ὅσο καὶ σὲ εὐρωπαϊκὲς κεφαλαιαγορές.

Περιπλοκὴ Μέσης Ἀνατολῆς

Ἡ κατάσταση στὴν Μέση Ἀνατολὴ περιπλέκεται, μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Τζεμὰλ Κασόγκι καὶ τὴν σπουδὴ τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ διατήρηση τῶν προνομιακῶν σχέσεών της μὲ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία∙ ἐκτὸς ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, ποὺ μεταβαίνει ἐπειγόντως σὲ Ἄγκυρα καὶ Ριάντ, κι ὁ εἰδικὸς ἀπεσταλμένος γιὰ τὴν Συρία ἀκολουθεῖ στὶς ἴδιες πόλεις προσθέτοντας καὶ τὸ Κατάρ. Οἱ ἀμερικανικὲς προσπάθειες γιὰ δημιουργία προβλήματος χημικῶν ὅπλων ναυαγοῦν μᾶλλον, ὁπότε ἀναζητεῖται διέξοδος στὸ ἔδαφος∙ οἱ διαβάσεις μὲ τὴν Ἰορδανία ἄνοιξαν καὶ χιλιάδες Σύροι ἐπιστρέφουν στὶς ἑστίες τους, ἐνῶ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἐγκαταστάσεως τῶν S300 καθιστᾶ πολὺ δύσκολες τὶς ξένες ἀεροπορικὲς ἐπιθέσεις, καὶ στὸ Ἰντλίμπ, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις ἐφαρμόζεται ὁ ἀφοπλισμός∙ ὁ βασιλεὺς τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας ἐμφανίζεται πολὺ ἐνοχλημένος ἀπ’ τὶς δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου καὶ λέγεται, ὅτι ἄρχισε ἤδη τὶς ἐπαφές του μὲ τὴν Μόσχα γιὰ ἀγορὰ πολεμικοῦ ὑλικοῦ. Ἀπαντάει πολὺ μεθοδικά!

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν ἀνοδικά, μετὰ ἀπὸ πολλὲς ἡμέρες ταλαντεύσσεων∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1590 δολλάρια καὶ 129,8150 γιέν, ἐνῶ ἔκανε ἅλμα ὁ χρυσός, 1233, καὶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 80,20. Οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι ὁ κίνδυνος οἰκονομικοῦ πολέμου ὑποχωρεῖ, καθὼς στὴν Ἰαπωνία ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς δὲν ἔθεσε τὸ νομισμαστικὸ θέμα καὶ περιορίσθηκε στὰ τρέχοντα∙ λέγεται ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον, μετὰ τὶς ἀπειλὲς τοῦ προέδρου της κατὰ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, γιὰ ἐπιβολὴ κυρώσεων, ἐξ αἰτίας τῆς δολοφονίας τοῦ Τζεμὰλ Κασόγκι, χαμηλώνει τοὺς τόνους καὶ ὁ Μάικ Πομπέο ἐμφανίσθηκε ἱκανοποιημένος ἀπ’ τὶς ἐξηγήσεις τοῦ βασιλέως τῆς χώρας. Τὸ Ριὰντ ἀπείλησε, μὲ δύο θέματα, τὸν περιορισμὸ τῆς ἀντλήσεως πετρελαίου, μὲ ἀπειλὴ ἀνόδου του σὲ ἑκατὸ καὶ διακόσια δολλάρια τὸ βαρέλι καὶ γιὰ στροφὴ πρὸς Ρωσία καὶ Κίνα γιὰ τὸ πολεμικό της ὑλικό∙ ἡ Μόσχα πάντως προωθεῖ συστηματικὰ τὴν ἀποδολλαριοποίηση τῆς οἰκονομίας της.

Κασόγκι, ἐντολὴ θανάτου

Σὲ βασανιστήρια ἐντὸς τοῦ σαουδαραβικοῦ προξενείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὀφείλεται ὁ θάνατος τοῦ δημοσιογράφου Τζεμὰλ Κασόγκι∙ στὸ συμπέρασμα αὐτὸ κατέληξε ἡ ἔρευνα τῆς τουρκικῆς ἀστυνομίας, ἐνῶ καὶ τὸ Ριὰντ παραδέχθηκε, ὅτι κατὰ λάθος ἐπῆλθε ὁ θάνατος. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔστειλε τὸν ὑπουργό του Ἐξωτερικῶν στὴν Τουρκία καὶ στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία γιὰ νὰ ἐξετάσει τὸ πρόβλημα, διότι ἔχει ὑποσχεθεῖ κυρώσεις ἐναντίον της, ἐὰν εὐθύνεται γιὰ τὸν θάνατο∙ τώρα ὑπαναχωρεῖ, ἐπειδὴ φοβᾶται ὅτι τὸ θεοκρατικὸ βασίλειο θὰ στραφεῖ πρὸς τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα, γιὰ τὰ ἐξοπλιστικά του προγράμματα, τὰ μεγαλύτερα παγκοσμίως. Πάντως τὸ «Νταβὸς τῆς ἐρήμου», τῆς ἐρχόμενης Τρίτης, ἀντιμετωπίζει πολλὰ προβλήματα, διότι ὑπουργοί, πρόεδροι ἑταιρειῶν καὶ τύπος ἀρνοῦνται τὴν συμμετοχή τους, μετὰ τὴν ἀνατριχιαστικὴ δολοφονία τοῦ ἀνεξαρτήτου δημοσιογράφου.

Βρεταννία, σὲ ἄτυπη ἔξοδο

Πρὸς ἄτυπη ἔξοδο βαδίζει ἡ Βρεταννία, καθὼς στὸ αὐριανὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο συζητεῖται τὸ πρόβλημα της, χωρὶς συμφωνία σὲ ἐπίπεδο διαπραγματευτῶν∙ οἱ προοπτικὲς κάποιας συμφωνίας θεωροῦνται δύσκολες, κυρίως στὸ θέμα τῆς ἐλευθέρας ἀγορᾶς, δηλαδὴ τῆς ἐλευθέρας διακινήσεως, ἐργατῶν, ἀγαθῶν καὶ κεφαλαίου, μὲ θέσεις ἐντελῶς ἀντίθετες, ἐνῶ στὴν κατάργηση τῶν συνόρων τῆς Ἰρλανδίας ἔχει γίνει σημαντικὴ πρόοδος, ἀλλὰ ἡ Σκωτία ἀπειλεῖ μὲ ἀνεξαρτησία, ἂν δὲν ἐπεκταθοῦν καὶ στὸ ἔδαφός της. Ἡ Τερέζα Μαίυ δὲν ἔχει πείσει οὔτε τοὺς ὑπουργούς της, ἐνῶ πολλοὶ βουλευτές της εἶναι ἀντίθετοι, ὅπως καὶ ἡ ἀντιπολίτευση∙ πληρώνει τώρα τὴν τακτικὴ καθυστερήσεων καὶ τὶς δεσμεύσεις της ἀπέναντι στὴν Οὐάσιγκτον. Ἡ ἄτυπη ἔξοδος θὰ σημάνει πολλὰ γιὰ τὴν ἀγγλικὴ οἰκονομία καὶ μᾶλλον ἐλάχιστα γιὰ τὴν εὐρωπαϊκή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.