Προσαρμογὴ στὴν ἀπροσδόκητη διεθνῆ συγκυρία

Ἡ προσαρμογὴ στὴν ἀπροσδόκητη διεθνῆ συγκυρία τῆς γειτονιᾶς μας ἐπιβάλλει προσεκτικὲς καὶ πολὺ μελετημένες κινήσεις· στὰ Βαλκάνια, ὁ ἡγετικός μας ρόλος ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους καὶ ἡ ἔξοδός μας ἀπ’ τὴν κρίση, μὲ ὑψηλοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, ἐπέτρεψε τὴν ἐπάνοδό μας στὸν σκληρὸ πυρῆνα τῆς Εὐρωζώνης. Ἕνα ἑξάμηνο πρίν, ὅλα αὐτὰ ἦταν ἀδιανόητα· τώρα καὶ ὁ ὑπερόπτης Σκοπιανὸς ἀναμένει τὴν συγκατάβασή μας. Οἱ κοσμογονικὲς ἀλλαγὲς στὴν Συρία γίνονται ἀποδεκτὲς στὸν περίγυρο· ἡ Ρωσία ἀναγνωρίζεται ὡς ἡ ἰσχυρὴ δύναμη κι ἀπ’ τὸ Ἰσραήλ, ἐνῶ ἀποκαλύπτεται, ὅτι ἡ ἐσκεμμένη ἢ μὴ ταύτιση τοῦ Τούρκου μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, ὁδηγεῖ τὴν Ἄγκυρα στὸ περιθώριο. Οἱ Κοῦρδοι εἶναι ὁ μεγάλος της ἐχθρὸς κι ἡ Μόσχα τοὺς καλύπτει καὶ τοὺς ἐνθαρρύνει μᾶλλον.

Σταθερὴ ἀναπτυξιακὴ πορεία

Τὴν σταθερὴ ἀναπτυξιακὴ πορεία τῆς χώρας ἐπιβεβαιώνουν ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ 2020· οἱ ὅποιες ἐπιφυλάξεις εἶχαν διατυπωθεῖ αἴρονται αὐτομάτως, καθὼς οἱ συντηρητικὲς ἐκτιμήσεις ἀνεβάζουν τὴν ἀνάπτυξη τὸ 2020 στὸ 2,8% καὶ τὸ πλεόνασμα στὰ 436 ἑκατομμύρια εὐρώ, μὲ φοροελαφρύνσεις 1,2 δις. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ἔξοδός μας ἀπ’ τὴν κρίση γίνεται στὴν χειρότερη διεθνῆ συγκυρία, μὲ τὴν ὕφεση ὑφέρπουσα παγκοσμίως· χάσαμε τὴν εὐνοϊκότερη περίοδο, μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς ἀναπτύξεως σὲ ὅλες τὶς χῶρες, ἀλλὰ ἐμεῖς ὑφιστάμεθα τὴν συστηματικὴ πολιτικὴ ἐξαθλιώσεως τοῦ λαοῦ καὶ ἐξαφανίσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπ’ τὸν ἀτλαντοκίνητο ἀριστερόστροφο φασισμό. Ὑποχρεωτικὰ ὀφείλουμε νὰ τρέξουμε γρηγορώτερα, γιὰ νὰ καλύψουμε τὸ χαμένο ἔδαδος· ἡ κυβέρνηση εὐνοεῖ τὸ ἀνοδικό μας ἅλμα καὶ ὁ κόσμος, κυρίως οἱ νέο μας, ἀνταποκρίνονται ρωμαλέα στὶς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν. Περάσαμε μία ἀπ’ τὶς χειρότερες περιόδους ἀφελληνισμοῦ μας στὴν μακραίωνη ἱστορία μας.

Ὁλοκλήρωση ἀναθεωρήσεως

Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος ὁλοκληρώνεται σήμερα, μὲ τὶς ὁμιλίες τῶν ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων καὶ τὴν ψηφοφορία τὴν Δευτέρα· ἡ ἀναθεώρηση εἶναι ἄτολμη, λειψή, διότι ἔτσι τὸ θέλησε ὁ Ναπολεοντίσκος, γιὰ τοὺς ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας καὶ ἀμερικανοδούλου ἐξαρτήσεως σκοπούς του. Ἔχασε τὶς ἐκλογὲς καὶ τὴν ἐξουσία, ἀλλὰ καταδικάζει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὴν ἀναχρονιστικότητα καὶ αὐταρχικότητα τῆς ἀριστερῆς ἰδεολογίας· ἀναγκαστικὰ θὰ πορευθοῦμε μὲ τὶς λίγες ἀναθεωρητέες διατάξεις. Ἀπομένει στὴν κυβέρνηση ἡ ἀξιοποίηση τοῦ κλίματος ἀλλαγῆς καὶ ἀναγεννητικῆς διαθέσεως τῶν Ἑλλήνων· ὅσο κι ἂν εἶναι δυσκάμπτος ὁ καταστατικὸς χάρτης, ὑπάρχουν πάντα οἱ δυνατότητες ἀξιοποιήσεως τῶν λεπτομερειῶν του, ὅπως τῆς συνεργασίας τῶν Πανεπιστημίων μας μὲ ξένα καὶ τῆς ἀναζητήσεως ἐναλλακτικῶν λύσεων, ἀφοῦ δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἵδρυση μὴ κρατικῶν ἀνωτάτων ἱδρυμάτων. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση προσφέρει ἄπειρες παρόμοιες εὐκαιρίες στὰ παιδιά μας, διότι διαθέτουν τὸ ἀκαταμάχητο ὅπλο τους γιὰ δημιουργικὴ σκέψη, τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Ἀντίδραση σὲ προχειρότητες

Ἡ πρόταση γιὰ ἀντισυνταγματικότητα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, στὴ συζήτηση γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 32 τοῦ Συντάγματος στὴν Βουλή, συνάντησς πολλαπλὲς ἀντιδράσεις μεταξὺ τῶν βουλευτῶν του· κατατέθηκε ξαφνικά, χωρὶς τὴν ἐνημέρωση πολλῶν βουλευτῶν, καὶ ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ ἀκόμη λιγώτερους, ἐνῶ οἱ περισσότεροι ἔλειπαν ἀπ’ τὴν αἴθουσα στὸ καφενεῖο καὶ στὸ ἐντευκτήριο, ὅταν ἔγινε ψηφοφορία μὲ ἔγερση τῶν παρόντων. Οἱ διαμαρτυρίες ἀρκετῶν ἀκούγονταν στοὺς διαδρόμους καὶ στὰ διπλανὰ τραπέζια, ἐνῶ κανεὶς δὲν ἀπαντοῦσε, τὸ ποιανοῦ ἰδέα ἦταν· ἀκόμη καὶ ἡ πρώτη ἀπάντηση, ὅτι ἦταν, «ἐντολὴ τοῦ προέδρου», δὲν ξαναναφέρθηκε. Ὅσο κι ἂν τὸ παρέκαμψε ἡ δουλικότατη διαπλοκή, συζητήθηκε, δὲν γνωρίζουν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἔννοια ἀντισυνταγματικότητοςς κατὰ τὴν διαδικασία ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος…

Προπηλακισμοὶ σὲ φοιτητὲς

Οἱ προπηκαλισμοὶ εἰς βάρος φοιτητῶν, στὴν ΑΣΟΕΕ καὶ στὴν Πάντειο, δείχνουν ὅτι ἀκολουθοῦν ἄλλη τακτικὴ οἱ ὑπονομευτὲς τῆς παιδείας καὶ τῆς νομιμότητος· μετὰ τὴν ἀνακατάληψη τῶν ὑπογείων τῆς ΑΣΟΟΕ, ὁμάδα τραμπούκων μπῆκε σὲ αἴθουσα συνεδριάσεων τῶν φοιτητῶν κι ἦρθε στὰ χέρια μὲ πολλοὺς ἀπ’ αὐτούς, ἐνῶ σὲ συνέλευση τῆς Παντείου, ἔγινε τὸ ἴδιο, ἀλλὰ μὲ κουκουλοφόρους. Ἡ προειδοποίηση τοῦ Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ὅτι σὲ δεκαπέντε μέρες πρέπει νὰ ἐκκενώσουν τὰ ὑπὸ κατάληψη κτίρια, δημόσια ἢ ἰδιωτικά, τοὺς ἔχει προκαλέσει πανικό, ὅπως καὶ ἡ σκέψη γιὰ καθιέρωση κάρτας εἰσόδου στοὺς Πανεπιστημιακοὺς χώρους· ἡ ἀποκατάσταση τῆς τάξεως ἔχει χαιρετισθεῖ ἀπ’ τὸν λαὸ κι αὐτὸ ἐνοχλεῖ ἀφάνταστα τὰ ἀνθελληνικὰ παρακρατικὰ κυκλώματα.

Εὐρώπη, ὄχι ἄλλη ὑποκρισία

Ἡ Εὐρώπη δὲν μπορεῖ νὰ ὑποκρίνεται ἄλλο γιὰ τὸ μεταναστευτικό, τόνισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, στὸ συνέδριο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ κόμματος στὸ Ζάγκρεπ κι εἶναι ἀναγκαία νέα ἑνιαία πολιτικὴ γιὰ τὸ θέμα· οἱ μεγάλοι τῆς ἠπείρου αἰσθάνονται τὴν ἐνοχή τους κι ἀπέφυγαν κι ἀναφορὰ στὸ θέμα· ἀκόμη καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔκανε ὑπενθύμιση στὴν Τουρκία γιὰ τὶς σαφεῖς ὑποχρεώσεις της, ἀλλὰ ἀπέφυγε τὴν συζήτηση μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό. Ἡ Ἄγκυρα συνειδητὰ πολώνει τὴν κατάσταση, μὲ ψευδεῖς κατηγορίες, ἐνῶ ἀποφεύγει τὴν ἀπάντηση, στὰ συγκεκριμένα ἐρωτήματα, ὡς πρὸς τὴν ἀνακοπὴ τῶν φουσκωτῶν μὲ τοὺς μετανάστες, ὅταν τοὺς καταγγέλλουν τὶς περιπτώσεις τὰ ἑλληνικὰ πλοῖα· φαίνεται, ὅτι θὰ κρατήσει τὸ πρόβλημα, ἐπειδὴ στὴν Εὐρωζώνη δὲν ὑπάρχει ἰσχυρὴ ἐξουσία καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ εἶναι ὑπηρεσιακή, ἀλλὰ ἐμεῖς ἀλλάξαμε… Ἡ ἀποτυχία τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὴν Συρία καὶ ἡ ἀνοχὴ τῶν Ρώσων στοὺς Κούρδους εὐθύνονται!

Κλιμάκωση σινοαμερικανικῶν

Σὲ κλαμώκωση τῆς σινοαμερικανικῆς διενέξεως ὁδηγεῖ τὸ ψήφισμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, μὲ 417 ὑπὲρ καὶ ἕναν κατά, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων κατὰ τοῦ Χὸνγκ Κόνγκ, ἐξ αἰτίας τῶν μέτρων κατὰ τῆς φοιτητικῆς ἐξεγέρσεως· τὸ Πεκῖνο τὸ καταδίκασε ἀμέσως, χαρακτηρίζοντάς το ὡς παρέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ τῆς χώρας, κι ἀπείλησε μὲ τὴν ἐπιβολὴ αὐστηρῶν ἀντιμέτρων. Ταυτοχρόνως ὁ ἐμπορικὸς διάλογος βρίσκεται σὲ τέλμα, μὲ τὰ δασμολογικὰ μέτρα ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν ἐν ἰσχύει· τὸ ἐρώτημα εἶναι τὸ ποιός ἔχει περισσότερα περιθώρια ἀντοχῆς. Τὸ πρόβλημα στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ διαρκεῖ ἕνα ἑξάμηνο περίπου, μὲ μαζικὲς διαδηλώσεις στὴν ἀρχή, κατὰ τοῦ νόμου γιὰ ἐκδοση στὴν ἠπειρωτικὴ Κίνα τῶν ἐνόχων σὲ ἐγκλήματα, ὁ ὁποῖος ἀνεκλήθη, ἀλλὰ ἡ ἀναταραχὴ συνεχίσθηκε, μὲ λιγώτερους καὶ μαχητικότερους διαδηλωτές, μεταξὺ τῶν ὁποίων πολλοὶ κουκολοφόροι, ποὺ προκαλοῦν μεγάλες καταστροφὲς καὶ καταλήψεις πολλῶν Πανεπιστημίων, χρησιμοποιώντας μολότωφ, πέτρες, τόξα μὲ βέλη καὶ καταπέλτες.

Ἀποπομπή, νέες καταθέσεις

Ἡ διαδικασία ἀποπομπῆς τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ εἰσῆλθε, στὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων χθὲς σὲ νέα φάση, μὲ τὴν κατάθεση τοῦ πολιτικοῦ συμβούλου τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας στὸ Κίεβο, κατὰ τὸ ἐπίμαχο τηλεφώνημα τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου στὸν Οὐκρανὸ ὁμόλογό του, γιὰ τὴν ὑπόθεση Μπάιντεν· οἱ ἄλλοι διπλωμάτες, ὅπως ὁ πρεσβευτὴς τῆς Ἀμερικῆς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἔχουν καταθέσει, ὅτι αἰσθάνθηκαν ντροπὴ γιὰ τὸ αἴτημα τοῦ προέδρου τους. Ἡ Δημοκρατικὴ πλειοψηφία τοῦ σώματος φέρεται ἀποφασισμένη ὁδηγῆσαι στὴν ἐπιτυχία τὴν ἀποπομπή, ὁπότε μοναδικὴ ἄμυνα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου παραμένει ἡ πλειοψηφία του στὴν Γερουσία· ἀλλὰ καὶ αὐτὴ τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση, ἐὰν τὰ στοιχεῖα εἶναι συντριπτικὰ καὶ ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει πεισθεῖ γιὰ τὴν ἐνοχὴ τοῦ προέδρου. Ἄλλωστε, προστίθενται νέα στοιχεῖα, ὅτι ἡ πραγματικὴ κατάθεση τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὸν Ρόμπερτ Μιοῦλλερ, γιὰ τὴν ἀνάμιξη ρωσικῶν ἑταιρειῶν στὶς προεδρικὲς ἐκλογές, δὲν εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ποὺ δημοσιεύθηκε.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, καθὼς ἀνησυχοῦν ὅλοι γιὰ τὶς σινοαμερικανικὲς σχέσεις· ὅλα βελτιώθηκαν, εὐρώ, 1,1085 δολλάρια, καὶ 120,3450 γιέν, χρυσός, 1475,70, καὶ πετρέλαιο, 62,53. Οἱ ἐπενδυτὲς εἶναι πολὺ ἀνήσυχοι, μετὰ τὸ ψήφισμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων γιὰ κυρώσεις κατὰ τοῦ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ τὴν αὐστηρὴ ἀπάντηση τῆς Κίνας γιὰ ἀντίποινα, παρὰ τὴν δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ της Ἐμπορίου, ὅτι θὰ συνεχισθοῦν οἱ ἐμπορικὲς διαπραγματεύσεις· οἱ Ἀμερικανοὶ πολὺ δύσκολα ἀντέχουν τὸν οἰκονομικὸ πόλεμο καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἀποκλείουν τὴν ἄρνηση τοῦ προέδρου, στὸ νὰ ὑπογράψει τὸ ψήφισμα. Οἱ ἐμπορικὲς κυρώσεις δὲν ἀποδίδουν, ὄχι μόνο ἀπέναντι στὴν Κίνα, καθὼς τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα μὲ αὐτὴν αὐξάνεται, ἀλλὰ κι ἀπέναντι στὴν Γερμανία αὐξήθηκε, κατὰ 7,4% τὸ τρίτο τρίμηνο· ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ εἶναι ὑποχρωμένος συνεκτιμῆσαι τὴν κατάσταση, ἔστω κι ἂν ἀποβαίνει εἰς βάρος του. Δὲν ἀντέχει ἡ Ἀμερικὴ μακροχρόνιο ἐμπορικὸ πόλεμο.

Ἔργα ἐθνικοῦ προμηθευτοῦ

Τὰ ἔργα τοῦ ἐθνικοῦ προμηθευτοῦ στὴν περίοδο τοῦ ἀριστερόστοφου φασιμοῦ ἔρχονται στὴν δημοσιότητα· οἱ ἑταιρεῖες του πῆραν, χωρὶς διεθνῆ διαγωνισμό, ἔργα τοῦ ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ὕψους 164 ἑκατομμυρίων εὐρώ, καὶ παρὰ τὶς καταγγελίες ἀνταγωνιστῶν, ὅτι ἐδόθησαν μὲ ἀδιαφανεῖς διαδικασίες. Ὁ ἴδιος δὲν ἀπάντησε, οὔτε φυσικὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ ἐξέλεξε εὐρωβουλευτὴ τὸν γιό του, ἐνῶ ἐμφανίζεται καὶ τιμητὴς πρὸς τὸν νέο ἰδιοκτήτη τοῦ Ὀλυμπιακοῦ· οἱ ἀντεγκλήσεις τους δείχνουν ἄλλα, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι δευτερεῦον θέμα. Τὸ πρωτεῦον εἶναι ἡ ἄμυνα τῆς χώρας, θὰ τὴν προστατεύσει; Οἱ ἀναγνώστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς» γνωρίζουν, ἀπ’ «Τὶς Ἀναζητήσεις τῶν Ἰαπώνων», πῶς ὑπονόμευσε τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία στὴν χώρα ἀπ’ τὸ 1984, ὅταν εἶχαν ἀξιολογηθεῖ ὡς καλύτερες ἀπ’ τὴν Σίλικον Βάλλεϋ οἱ ἐγκαταστάσεις του, καὶ ἐσιώπησεν.

Διαστρέβλωση τῶν Τούρκων

Στὴν πλήρη διαστρέβλωση τῶν καταγγελιῶν τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, γιὰ τὴν προώθηση μεταναστῶν στὴν χώρα μας, προέβη τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικών· ἡ τακτικὴ γνωστή, «φωνάζει ὁ κλέφτης, γιὰ νὰ φοβηθεῖ ὁ νοικοκύρης». Ἡ Τουρκία, παρὰ τὶς τυμπανοκρουσίες τοῦ προέδρου της, βρίσκεται σὲ πολὺ δύσκολη κατάσταση· στὴν Βορειοανατολικὴ Συρία οἱ ρωσικὲς δυνάμεις ἔχουν ἐνισχυθεῖ καὶ παραμελοῦν ἐμφανῶς τὶς τουρκικές, ἐνῶ εἶναι ἀνεκτικὲς πρὸς τὶς κουρδικὲς καὶ εὐνοϊκὲς πρὸς τὶς συριακές. Ἡ Μόσχα ἐπιλέγει ὡς κύριο σύμμαχό της τὴν Συρία, κάτι ποὺ ἀναγνωρίζει καὶ τὸ Ἰσραὴλ κι ἀποφεύγει τὴν ἐπίθεση κατὰ τῶν πυραύλων της S300. Οἱ στενὲς σχέσεις Ἀμερικανοῦ καὶ Τούρκου προέδρου ἔχουν ἐνοχλήσει, ὅπως φαίνεται, τὸ Κρεμλίνο, τὸ ὁποῖο σπανίως δέχεται, ὡς γνωστόν, ρόλο κομπάρσου στὶς διεθνεῖς του σχέσεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.