Πλαστὸ πλεόνασμα, ξεπούλημα τραπεζικῶν μετοχῶν

Οἱ συζητήσεις στὸ Γιουρωγουώρκινγκρουπ γιὰ τὸν προϋπολογισμὸ θὰ γίνουν σήμερα, κάτω ἀπ’ τὴν ἀσφυκτικὴ πίεση δύο τουλάχιστον παραγόντων, πέραν τῆς ἐντόνου πολιτικῆς ρευστότητος στὴν χώρα∙ τὸ πλαστὸ πλεόνασμα, ὡς ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἀναβολὴ τῆς περικοπῆς τῶν συντάξεων καὶ ἡ ἐκποίηση τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν στὸ Χρηματιστήριο, μὲ ἐξαίρεση τὴν ΑΛΦΑ, ἐπειδὴ οἱ ἄλλες τρεῖς ἔχουν ἀφαιρεθεῖ ἀπ’ τὸν δείκτη τῶν ἀναδυομένων. Ἡ πορεία τῆς οἰκονομίας ὑπονομεύεται ἀνοικτά, ἐὰν οἱ τράπεζες χρειασθοῦν νέα ἀνακεφαλαιοποίηση, παρὰ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ Γιάννη Στουρνάρα, ἢ ἀντιμετωπίσει ἡ χώρα νέα ἐκροὴ κεφαλαίων∙ ἄλλωστε ἡ χθεσινὴ κατάρρευση ἔγινε μὲ μηδαμινὲς συναλλαγές, ἡ Ἑλληνικὴ Κεφαλαιαγορὰ ἀποδεικνύεται χωρὶς καθόλου βάθος κι αὐτὸ παρασύρει καὶ τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς. Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν εἶναι βουτηγμένος στὰ ἀριστερά…

Πάλιν ἀποτυχία πολώσεως

Σὲ παταγώδη ἀποτυχία τῆς πολώσεως ὁδηγήθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος, κατὰ τὴν ἀντιπαράθεή του μὲ τὸν Κυριάκο Μοτσητάκη στὴν συζήτηση ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος στὴν Βουλή∙ οἱ προτάσεις του γενικὲς καὶ ἀόριστες, ἀπέναντι στὶς συγκεκριμένες καὶ οὐσιαστικὲς τοῦ προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τοῦ λαοῦ. Πολλοὶ πιστεύουν, ὅτι, ἐπειδὴ θὰ χάσει καὶ στὸ μέτωπο αὐτό, καθὼς τὸ οὐσιαστικὸ περιεχόμενο τῶν ἀναθεωρητέων ἄρθρων θὰ τὸ προσδιορίσει ἡ ἑπόμενη Βουλή, ποὺ εἶναι ἡ ἀναθεωρητική, ἴσως δυναμιτίσει τὴν ὅλη διαδικασία, ὅπως φάνηκε καὶ χθὲς μὲ προσωπικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ἄλλωστε ἐπικαλέσθηκε γνῶμες συνταγματολόγων προσκειμένων στὸν ὑπάκουό του ρυθμιστὴ τοῦ πολιτεύματος καὶ ἀγνόησε ἄλλες τῶν καθιερωμένων νομικῶν. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀντιτάχθηκε σπασμωδικὰ στὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 16, γιὰ τὰ ἰδιωτικὰ Πανεπιστήμια, ἐπικαλούμενος φανταστικὲς ἀπόψεις, ὅτι θὰ δικαιοῦνται καὶ αὐτὰ τὴν χρηματοδότηση τοῦ κράτους. Ἐντελῶς χαμένος εἶναι…

Ἀγωνία γιὰ πασοκογενεῖς

Τὴν ἀγωνία του γιὰ τὴν διαρροὴ τῶν πασοκογενῶν ἀδυνατεῖ ἀποκρύψαι ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἐξαπέλυσε ἐπίθεση σκανδάλων κατὰ τοῦ Κώστα Σημίτη, μὲ αἴτηση ἀνοίγματος τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καὶ ἑπτὰ συνεργατῶν του∙ ἡ ἀπάντηση ἦταν, ὅτι εἶναι εὐπρόσδεκτος ὁ ἔλεγχος, διότι τίποτε δὲν ἔχει νὰ κρύψει, ἀλλὰ στόχος εἶναι ἡ ἀπομείωση τοῦ ΚΙΝΑΛ, ὥστε ἀποτρέψαι τὴν διαρροὴ πρὸς αὐτὸ καὶ διατηρῆσαι διψήφιο ἀριθμὸ στὶς ὁσονούπω ἐκλογές. Τὸ κενὸ στὴν κεντροαριστερὰ εἶναι ἐμφανέστατο καὶ ὁ Νίκος Κοτζιᾶς ἐξαπέλυσε νέα ἐπίθεση κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅτι τήρησε τὸν ρόλο τοῦ Ποντίου Πιλάτου, ἀπέναντι στὶς προσβολὲς τοῦ συνεταιράκια∙ ἡ παρέμβασή του ὀφείλεται στὶς συναντήσεις του μὲ κάποιους ξέμπαρκους ἀριστερούς, οἱ ὁποῖοι οὔτε ν’ ἀκούσουν θέλουν γιὰ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἀναζητοῦν ἀπεγνωσμένα στέγη, διότι δὲν πᾶνε Νέα Δημοκρατία οὔτε ΚΙΝΑΛ. Μὲ ὅσους συζητάει ὅλοι τοῦ ζητοῦν νὰ προκαλέσει τὸ ταχύτερο πολιτικὲς ἐξελίξεις.

Ἀντιδράσεις ἑλληνικοῦ λαοῦ

Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὴν ἰσοπέδωση τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ἀπ’ τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση ἑστιάζονται σὲ τρία ἐπίπεδα: πρῶτον, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐγκαταλείπει τὸν συρφετὸ τοῦ Ναπολεοντίσκου μαζικά, ὅπως τὸ δείχνουν οἱ ἐκλογὲς κατὰ κλάδους καὶ οἱ πλατεῖες καὶ τὰ καφενεῖα τῶν λαϊκῶν κυρίως συνοικιῶν∙ δεύτερον, ἡ ἀντίσταση τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως, μὲ πρώτη τὴν Νέα Δημοκρατία, ἡ ὁποία καὶ κερδίζει τὴν ἐκτίμηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ τρίτον, ἡ πίστη στὸ καθῆκον τῆς μεγίστης πλειοψηφίας δικαστικῶν καὶ ἀστυνομικῶν θεωροῦνται ἡ ἀποτελεσματικὴ προστασία τῆς δημοκρατίας στὰ πρακτικὰ προβλήματα τῆς καθημερινότητος, παρὰ τὶς παρεμβάσεις τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἀνοχὴ ἢ καὶ εὔνοια τοῦ αὐταρχισμοῦ ἀπ’ τὴν ἀτλαντοκίνητη διαπλοκή. Τὸ τέλος του ἔφθασε…

Ἀποκλεισμὸς σὰν λοιμικὴ

Ὁ ἀποκλεισμὸς τοῦ συρφετοῦ τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης καταγράφεται στὶς ἀποφάσεις τῶν συλλογικῶν ὀργάνων κι ὄχι τῶν διορισμένων ἐπικεφαλῆς τους∙ ὁ Ἰσίδωρος Ντογιάκος, στόχος τῆς τελευταίας βομβιστικῆς ἐπιθέσεως -βεβιασμένης διότι μᾶλλον δὲν εἶχαν περισσότερο χρόνο προετοιμασία τους- τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν ἔχει ὑποστεῖ τὶς διώξεις τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ἀλλὰ ἡ τεράστια πλειοψηφία τῶν δικαστικῶν τὸν ἐπέλεξε, μὲ 11 στοὺς 13, γιὰ προαγωγὴ σὲ ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου. Τὸ πασοκογενὲς ὅμως σύστημα ἐξουσίας παραμένει ἀδιατάρακτο καὶ ἀποτελεῖ τὸν βασικὸ ἄξονα τῶν μηχανισμῶν τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἔτσι ἐπελέγη πρόεδρος τῆς ΕΡΤ, ὁ ἐκλεκτὸς τῶν Ἄκη Τσιχατζόπουλου καὶ Γιάννου Παπαντωνίου κατὰ τὰ ἐξοπλιστικά. Ἀλλὰ ἡ ἔρευνα γιὰ τοὺς συνεργάτες τους προχωράει…

Ἄμυνα στὸν ἀτλαντικὸ χῶρο

Ἡ ἄμυνα στὸν ἀτλαντικὸ χῶρο ἐκτυλίσσεται ὡς τὸ νέο μέτωπο τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ ὠκεανοῦ∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μετὰ τὸν Ἐμμανουὲλ Μακρόν, ζήτησε τὴν δημιουργία εὐρωπαϊκοῦ στρατοῦ, μαζὶ μὲ τὴν ἐνίσχυση τοῦ εὐρὼ ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος∙ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων εἶναι ὁλοζώντανος καὶ πανίσχυρος στὴν Εὐρωζώνη, προκαλώντας τὴν μήνη τῶν Ἀμερικανῶν. Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ θυμήθηκε, ὅτι στοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους ἡ Ἀμερικὴ ἔσωσε τὴν Γαλλία ἀπέναντι στὴν Γερμανία καὶ ὁ ὑπουργός του, ὅτι ἡ ἀτλαντικὴ ἄμυνα εἶναι ἑνιαία καὶ ἀδιάσπαστη∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἀποδεικνύει ὅτι ζεῖ ἀκόμη στὴν ψυχροπολεμικὴ περίοδο καὶ ἀγνοεῖ παντελῶς, ἢ ἐπιθυμεῖ νὰ τὶς ἀποκρύψει, τὶς κοσμογονικὲς ἀλλαγὲς τοῦ πολυπολικοῦ κόσμου καὶ τῆς ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως∙ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ἀναγνώρισε τὸ δικαίωμα τῆς Εὐρωζώνης στὴν ἄμυνά της, ἀφοῦ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐμπορικὴ δύναμη παγκοσμίως καὶ κορυφαία οἰκονομική. Εὐνοεῖ, ἄλλωστε, τὶς ἐπιτυχημένες διαδικασίες ἀποδολλαριοποιήσεως τῶν διεθνῶν συναλλαγῶν.

Σινοαμερικανικὸς διάλογος

Τὴν ἐπανάληψη τοῦ διαλόγου τους, γιὰ τὰ ἐμπορικὰ κι ὄχι μόνο, ἀποφάσισαν Οὐάσιγκτον καὶ Πεκῖνο, ἀλλὰ οἱ παρατηρητὲς εἶναι ἀρκετὰ ἐπιφυλακτικοί∙ τὰ δασμολογικὰ μέτρα τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ διηύρυναν ἀντὶ νὰ μειώσουν τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμα τῆς Ἀμερικῆς μὲ τὴν Κίνα, ἐνῶ ἡ ἀποδολλαριοποίηση τῶν συναλλαγῶν προχωρεῖ μὲ ἅλματα, ὅσο κι ἂν κάνει πὼς δὲν τὴν βλέπει ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, ἐνῶ οἱ ἀπειλές της γιὰ δυναμικὴ ἀπάντηση στὴν ἐγκατάσταση βάσεων στὰ νησιὰ τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης, δὲν θεωροῦνται σοβαρὲς ἀπ’ τοὺς Κινέζους, διότι διατηροῦν συνεχεῖς διαπραγματεύσεις μὲ τὶς γειτονικὲς χῶρες. Ἡ αὔξηση τῶν δασμῶν μᾶλλον κρίνεται ἀδύνατη, διότι ἡ Κίνα διαθέτει ἀρκετὰ μεγάλη ἐσωτερικὴ ἀγορὰ ὡς ἀντίβαρο καὶ δυνατότητα προσβάσεως στὶς ἀναδυόμενες καὶ ἄλλες οἰκονομίες∙ τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στὴν διεθνῆ ἐπιρροὴ τῶν δύο μεγάλων καὶ τὸ Πεκῖνο ἀποδεικνύει ὅτι διαθέτει τὴν βοήθεια τῶν ΒΡΙΚΣ καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης.

Brexit, ἀπειλὴ διχασμοῦ

Κάτω ἀπ’ τὴν ἀπειλὴ διχασμοῦ καὶ διαλύσεως τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, τὸ Ὑπουργικό του Συμβούλιο συζήτησε τὸ σχέδιο γιὰ τὸ Brexit, ἀλλὰ οἱ διαφωνίες εἶναι ἔντονες, μὲ ὑπουργοὺς ὑπὸ παραίτηση καὶ τὴν κύρωσή της ἀπ’ τὴν Βουλὴ συζητήσιμη∙ ἡ συμφωνία, ἂν ἐγκριθεῖ ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων, ἀπομένει ἡ ψήφισή της ἀπ’ τὰ ὑπόλοιπα 27 Κοινοβούλια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Οἱ ἀντιδράσεις εἶναι πολλαπλὲς στὴν Βρεταννία, ἐνῶ οἱ εὐρωσκεπτικιστὲς ἄρχισαν τὶς δημόσιες συγκεντρώσεις τους κατὰ τῆς συμφωνίας, καὶ Σκωτία καὶ Βόρειος Ἰρλανδία ἀντιδροῦν μὲ ἀπόσχιση ἀπ’ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο∙ στὸ Σίτυ οἱ ἀντιδράσεις ἦταν ἐπιφυλακτικές, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς προτιμοῦν τὴν οἱαδήποτε συμφωνία ἀπ’ τὴν ἄτακτη ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Εὐρώπη. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἀπέφυγαν τὰ σχόλια καὶ ἀναμένουν τὴν ἐξέλιξη τῆς ἀναμετρήσεως στὸ Λονδίνο, πρὶν λάβουν τὶς ἀποφάσεις τους∙ ἡ ἕρπουσα διαπραγμάτευση ἐπὶ διετία, αἰτίᾳ τῆς Τερέζας Μαίυ, ἔχει κουράσει.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἤπιες πτωτικὲς τάσεις, ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐξελίξεως τοῦ Brexit στὴν Βρεταννία, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου, καθὼς ἡ Οὐάσιγκτον συνεχίζει τὴν σιβυλλική της γλῶσσα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1283 δολλάρια καὶ 128,5050 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1197,55, καὶ πετρέλαιο, 66,32. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται πολὺ ἐπιφυλακτικοί, διότι φοβοῦνται τὶς χειρότερες ἐκπλήξεις στὴν Ἀγγλία∙ οἱ κάτοικοί της τῆς Μίντληγκλαντ ἐπιμένουν στὸ Brexit, ὅπως καὶ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα, ἀλλὰ οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἄλλων περιοχῶν κλιμακώνονται, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς ἐξελίξεις. Στὸ Ἰσραήλ, παραιτήθηκε ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης, διότι ἤθελε πιὸ σκληρὴ πολιτικὴ στὴν Γάζα κι ἄφησε στὴν κυβέρνηση πλειοψηφία μιᾶς ἕδρας∙ στὴν Καλιφόρνια οἱ πυρκαϊὲς προκάλεσαν 50 νεκρούς. Στὰ σύνορα τοῦ Μεξικοῦ ἔφθασαν οἱ πρῶτοι πρόσφυγες τῆς Κεντρικῆς Ἀμερικῆς καὶ ἐπιχειροῦν νὰ ἀνεβοῦν στὸ τεῖχος, ἐνῶ πίσω του βρίσκεται ὁ ἀμερικανικὸς στρατός. Μεγάλη δοκιμασία γιὰ τὸν ἐκκεντρικὸ Ἀμερικανὸ πρόεδρο.

Ἀποθράσυνση παρακρατικῶν

Ἡ ἀποθράσυνση τῶν παρακρατικῶν ἔχει ὑπερβεῖ κάθε ὅριο, ἀλλὰ γίνεται σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τοῦ Ναπολεοντίσκου -ἢ τουλάχιστον, ὅπως αὐτὸς ἐμφανίζεται, ἂν καὶ στὴν πράξη πρόκειται γιὰ τὰ ὑπερατλαντικὰ κέντρα-, γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς φοβίας τῶν μικροαστῶν καὶ τὴν συγκράτηση, ὅσον γίνεται τῆς χειμαρρώδους διαρροῆς τῶν ψηφοφόρων του∙ ἡ δουλικότατη διαπλοκὴ τὸν ἐξυπηρετεῖ πλήρως, μὲ μεθοδευμένα κείμενα, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἀπήχηση στὸν κόσμο πλέον. Ἡ ἐξέγερση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καταγράφεται, ὄχι μόνο στὶς διαδηλώσεις -ἂν καὶ ἀπέναντί τους εἶναι ἀρκετὰ δύσπιστος, διότι ἡγοῦνται οἱ συνδικαλιστές, συνυπεύθυνοι κατὰ τὴν γνώμη του γιὰ τὴν κρίση-, ἀλλὰ περισσότερο στὶς ἐκλογὲς τῶν διαφόρων κλάδων∙ παρὰ τὸν βομβαρδισμὸ τῶν διαφόρων ἐπιθέσεων τῶν παρακρατικῶν, ὁ κόσμος δὲν δείχνει σημάδια ἐκφοβισμοῦ του, παρὰ γενναίας ἀντιστάσεως.

CNN, ἀγωγὴ κατὰ τοῦ Τρὰμπ

Στὰ κοινὰ δικαστήρια ὁδηγεῖ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, τὸ διεθνὲς τηλεοπτικὸ δίκτυο CNN, διότι ἀπέβαλε ἀπ’ τὸν Λευκὸ Οἶκο τὸν διαπιστευμένο του πολιτικὸ συντάκτη∙ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ εἶχε μάλιστα καὶ φραστικὴ ἀντιπαράθεση μαζί του, σὲ ἐπεισόδιο πρωτοφανὲς στὰ ἀμερικανικὰ καὶ διεθνῆ δεδομένα. Τὸ δίκτυο κατηγορεῖ τὸν πρόεδρο, ὅτι ἐπιβάλλει ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία καὶ ὅτι ἀπειλοῦνται οἱ βασικὲς δημοκρατικὲς ἐλευθερίες, στὶς ὁποῖες ἡ ἐλευθερία τοῦ τύπου κατέχει πρωτεύουσα θέση∙ ὁ Λευκὸς Οἶκος δὲν ἀπάντησε, ἀλλὰ ἀναμένει τὴν παράθεση τῶν ἐπιχειρημάτων του στὸ ἀκροατήριο. Οἱ φιλελεύθεροι ἀμερικανικοὶ κύκλοι ἐκφράζουν ἔντονες ἀνησυχίες γιὰ τὴν μεγάλη χώρα, μὲ πολλὰ παραδείγματα παραβιάσεως τῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν∙ τὰ διατάγματα γιὰ τοὺς μετανάστες, ἡ βίαιη ἀπόσπαση τῶν νηπίων ἀπ’ τὶς μητέρες τους εἶναι λίγα παραδείγματα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.