Ἐπίθεση κουκουλοφόρων στὰ γραφεῖα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Ἡ χθεσινὴ ἐπίθεση τῶν κουκουλοφόρων στὰ γραφεῖα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι καταδικαστέα ἀπὸ κάθε ἄποψη∙ εἶναι τὰ γραφεῖα τοῦ κυβερνῶντος κόμματος καὶ ἀνεξαρτήτως τῆς πολιτικῆς ποὺ ἐφαρμόζει, ὅλοι ὀφείλουν νὰ τὰ σέβονται, ἔστω κι ἂν δὲν πατᾶνε ἐκεῖ οὔτε οἱ ἔμμισθοι ὑπάλληλοί του∙ ἡ Ἀστυνομία ἐπέδειξε ἀπαράδεκτη ἀδιαφορία, ἀδράνεια ἢ ἀνοχή, καθὼς ἔπρεπε νὰ παρακολουθεῖ τοὺς μεταμφιεσμένους ποὺ περνάγανε ἀπ’ τὴν Πειραιῶς. Κανεὶς δὲν διανοεῖται ἡ ἀδράνεια νὰ εἶναι ἐσκεμμένη, ὥστε νὰ παρουσιασθεῖ κάποια συμπάθεια πρὸς τὴν κυβερνητικὴ παράταξη, λόγῳ τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὰ πράγματα αὐτά, καὶ ἀπορρίπτονται ἀπὸ ὅλους, ὅπως ὀφείλει καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ νὰ τὰ καταδικάσει, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀντίστοιχες ἐπιθέσεις στὰ γραφεῖα ἄλλων κομμάτων. Δὲν ἐπιδεικνύει ὅμως τὴν ἀνάλογη εὐαισθησία.

Ἀναβολὴ τῆς ἀξιολογήσεως

Ἡ ἀναβολὴ τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἀξιολογήσεως θεωρεῖται λίαν πιθανὴ στὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ, καθὼς τὸ ἑλληνικὸ δὲν εἶναι πρῶτο θέμα, ἀλλὰ καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν πηγαίνει ἀναποφάσιστος∙ μάλιστα ἀνώτατη πηγὴ τῆς Ἐπιτροπῆς ἀνακοίνωσε ὅτι μόνο τὰ ἐννέα ἀπ’ τὰ δεκαπέντε προαπαιτούμενα ἔχουν ἐκπληρωθεῖ, διαψεύδοντας προκλητικὰ τὸν Ναπολεοντίσκο ποὺ ἔλεγε ἄλλα τὴν Παρασκευὴ στὴν Βουλή. Ἡ προπαγάνδα κατὰ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τοῦ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε ἔχει ἐκτονωθεῖ σχεδὸν ἐντελῶς, καθὼς δὲν ἔχει καὶ κανένα ἀντίκρυσμα∙ οἱ ἀναφορὲς γιὰ κλείσιμο σὲ ἕναν μῆνα ἀποσύρθηκαν, διότι μᾶλλον ἄλλα προέκυψαν ἐν τῷ μεταξύ. Ὁ πρωθυπουργὸς γνωρίζει, ὅτι ἔχουν στενέψει ἀσφυκτικὰ τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν του ἢ γιὰ τυχὸν παιχνίδια του εἰς βάρος τῆς χώρας∙ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2015 δὲν ἐπαναλαμβάνεται, διότι δὲν διαθέτει καὶ καθόλου λαϊκὴ ὑποστήριξη, ἐνῶ καὶ ἡ ἀπομόνωσή του καὶ ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης διεθνῶς βρίσκονται στὸ χειρότερο σημεῖο.

Ἀπόρριψη ἀπὸ μικρὰ κόμματα

Ἡ ἀπόρριψη ἀπ’ τὰ ἄλλα μικρὰ κόμματα τῶν παρασκηνιακῶν κρούσεων γιὰ συνεργασία, ἔστω καὶ ἄτυπη, ἔχει ἐνοχλήσει ἀφάνταστα τὴν κυβέρνηση, διότι δείχνει ὅτι διαψεύδονται οἱ τελευταῖες ἐλπίδες της γιὰ ἔλεγχο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι καὶ Ἕνωση Κεντρώων ἀπορρίπτουν διαρρήδην τὶς σχετικὲς κρούσεις, ἐνῶ φαίνεται ὅτι τὴν ἄποψη αὐτὴ ἔχουν καὶ τὰ πρώην κορυφαῖα στελέχη τοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμματος. Διέξοδος δὲν διαγράφεται στὸν ὁρίζοντα, διότι ὅλοι δέχονται τὴν συνεργασία, ἀλλὰ μετεκλογικά, ὅταν καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ θὰ εἶναι μικρὸ κόμμα ἐπίσης καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος θὰ ἔχει ἀκολουθήσει τὴν μοῖρα του, μετὰ τὴν δαμόκλειο σπάθη τῆς λογοδοσίας∙ ἔτσι οἱ ἐκλογὲς γίνονται μονόδρομος, ἀλλὰ μὲ ἐντελῶς διαφορετικὸ τὸ πολιτικὸ τοπίο τὴν ἑπομένη. Πολλοὶ ὑποστηρίζουν, ἐπικαλούμενοι καὶ ἱστορικὰ παραδείγματα, ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ βουλευτές του θὰ τὸν «ἐκτελέσουν», μὲ τὸν χειρότερο τρόπο∙ ἐπειδὴ θὰ διεξαχθοῦν μὲ σταυρό, θὰ εἶναι ἀρκετὰ ἀνεξάρτητοι.

Φαρμακονῆσι καὶ Κυπριακὸ

Ἡ Ἄγκυρα ἐπιδίδεται συστηματικὰ στὶς προκλήσεις της εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς διεθνεῖς ἐπιπτώσεις στὴν ἴδια∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔχει μοναδικό του μέλημα τὴν ψήφιση τοῦ νέου Συντάγματος κατὰ τὸ δημοψήφισμα τοῦ Ἀπριλίου, ὁπότε καθίσταται σουλτάνος στὴν Τουρκία καὶ καταργεῖ τὸ κεμαλικὸ κράτος. Στὸ Φαρμακονῆσι προχθές, μία τουρκικὴ ἀκταιωρὸς ἔκανε γυμνάσια μὲ κανονικὰ πυρά, ἐντὸς τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων καὶ ἀδιαφορώντας γιὰ κάποιο διάστημα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πυραυλάκατο, ἂν καὶ στὸ τέλος ἀποχώρησε∙ βρίσκει τὴν ἀνυπαρξία κυβερνήσεως καὶ τὰ κάνει. Στὴν Κύπρο, ὁ Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ διέκοψε τὸν διάλογο, μᾶλλον κατόπιν ἐντολῶν ἀπ’ τὴν Ἄγκυρα, ἀλλὰ οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι θὰ ἐπανέλθει, πιθανὸν μετὰ τὸ δημοψήφισμα.

Παρεμβάσεις Θείου Βρέφους

Οἱ διεργασίες στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ στοὺς πασοκογενεῖς Συριζαίους ἐντείνονται πυρετωδῶς τὸν τελευταῖο καιρό∙ διαπιστώνουν ὅτι, ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει τελειώσει κι ὅσο καθυστερεῖ τὴν ἔξοδό του, τόσο συρρικνώνεται ἡ μετέπειτα παρουσία του. Γιὰ τὸν λόγον αὐτὸν συσκέπτονται συνεχῶς γιὰ διέξοδο, διότι βλέπουν, ὅτι ὁ κόσμος μετακινεῖται μαζικὰ πρὸς τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη καὶ κινδυνεύουν νὰ μείνουν ἄστεγοι οἱ περισσότεροι∙ στὶς κινήσεις πρωτοστατεῖ τὸ Θεῖον Βρέφος, καθὼς ἀπ’ τὴν ἀρχὴ καθοδηγοῦσε τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ τώρα τοὺς προειδοποιεῖ ὅτι τελείωσαν καὶ μοναδικὴ λύση ἔχουν τὴν συνεργασία. Ἂν γίνει ὅμως προεκλογικά, ἐξαφανίζονται ἀμφότεροι, διότι μοιράζεται καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ τὴν μοῖρα τῆς κυβερνήσεως. Ἡ σημιτικὴ παραφυὰς ἐπιμένει σὲ ἐκλογὲς καὶ μετεκλογικὴ συνεργασία τους…

Τὰς πόλεις καταλαμβάνουσιν

Στὴν ἀπόλυτη ἀναρχία καὶ ἀταξία στὸν ἑλληνικὸ κόσμο, μετὰ τὴν ἀνταλκίδειο εἰρήνη τοῦ 386 π.Χ., ἀναφέρεται ὁ Ἰσοκράτης στὸν «Πανηγυρικόν» του∙ οἱ πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶχαν κηρυχθεῖ αὐτόνομες, ἀλλὰ μὲ τὸν περσικὸ στρατὸ στὰ σύνορά τους καὶ τὴν ἀδυναμία βοηθείας ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα ἦταν οὐσίᾳ ὑποτελεῖς στὸν μεγάλο βασιλέα. «Τίς γὰρ ἂν τοιαύτης καταστάσεως ἐπιθυμήσειεν;» καὶ ποιὸς θὰ ἠδύνατο ἐπιθυμῆσαι παρόμοια κατάσταση; «Ἐν ᾗ καταποντισταὶ μὲν τὴν θάλασσαν κατέχουσι, πελτασταὶ δὲ τὰς πόλεις καταλαμβάνουσιν»∙ στὴν ὁποία οἱ πειρατὲς ἐλέγχουν τὴν θάλασσα καὶ οἱ ἀντάρτες μισθοφόροι καταλαμβάνουν τὶς πόλεις. «Ἀντὶ δὲ τοῦ πρὸς ἑτέρους περὶ τῆς χώρας πολεμεῖν ἐντὸς τείχους οἱ πολῖται πρὸς ἀλλήλους μάχονται»∙ ἀντὶ δὲ πρὸς τοὺς ξένους γύρω ἀπ’ τὴν πόλη τους νὰ πολεμοῦν οἱ πολῖτες, ἐντὸς τῶν τειχῶν συγκρούονται μεταξύ τους. Αὐτὴ ἦταν ἡ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς σπαρτιατικῆς ἡγεμονίας.

ΝΑΤΟ, εὐαίσθητη ἰσορροπία

Οἱ σχέσεις τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ στὸ ΝΑΤΟ ἔχουν περάσει σὲ φάση εὐαισθήτου ἰσορροπίας, ὅπως ἔδειξαν τὸ Συμβούλιο ὑπουργῶν Ἀμύνης τοῦ ΝΑΤΟ καὶ οἱ συναντήσεις στὸ Φόρουμ τοῦ Μονάχου∙ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἀμύνης διαβεβαίωσε τοὺς Εὐρωπαίους ὅτι ἰσχύουν οἱ μεταπολεμικὲς δεσμεύσεις τῆς χώρας του πρὸς τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ζήτησε αὔξηση τῆς συμμετοχῆς στὶς ἀμυντικὲς δαπάνες. Οἱ Εὐρωπαῖοι συμφώνησαν, ἀλλὰ διαπίστωσαν ὅτι δὲν ἦταν θερμοὶ οἱ λόγοι τοῦ ὑπουργοῦ καὶ τοῦ ἀντιπροέδρου στὴν συνέχεια∙ τὸ βλέμμα τους ἦταν στραμμένο στὶς διεθνεῖς σχέσεις καὶ κυρίως σὲ ἐκεῖνες μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ κατέγραψε τὴν διαφορά, καὶ δεσμεύθηκε μὲν ὅτι θὰ αὐξήσει σταδιακὰ τὶς ἀμυντικὲς δαπάνες, ἀλλὰ ἐγκατέλειψε τὴν ἀντιρωσικὴ φρασεολογία καὶ ζήτησε τὴν συνεργασία μὲ τὴν Μόσχα στὴν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας καὶ στὴν διευθέτηση τῶν εὐρωπαϊκῶν προβλημάτων∙ γνωρίζε ὅτι ἦταν ἡ μόνη Εὐρωπαία ἡγέτις.

Ἔνταση Σινικῆς θαλάσσης

Ἡ ἔνταση στὴν Νότιο Σινικὴ θάλασσα ἐπανέρχεται, καθὼς τὸ ἀμερικανικὸ ἀεροπλανοφόρο «Κὰρλ Βίνσον», συνοδευόμενο ἀπὸ ἄλλα πολεμικά, ἄρχισε γυμνάσια στὴν περιοχή, ἐνῶ ἡ Κίνα ἔχει προειδοποιήσει νὰ μὴν πλησιάσουν τὰ ξένα πολεμικὰ στὶς ἀεροναυτικὲς ἐγκαταστάσεις της στὰ κοραλλιογενῆ νησιά∙ ἤδη τὰ κινεζικὰ ἀεροσκάφη καὶ πλοῖα εἶναι σὲ ἐπιφυλακή, ἀλλὰ εἶναι ἄγνωστο, τὸ ἂν θὰ πλησιάσουν τὰ μὲν τὰ δέ. Ἡ κατάσταση στὴν Ἀσία παραμένει ἔκρυθμη, ἂν καὶ τὸ Πεκῖνο διέκοψε τὶς εἰσαγωγὲς γαιανθράκων ἀπ’ τὴν Βόρειο Κορέα, εἰς ἀντίποινα γιὰ τὴν δοκιμὴ τοῦ πυραύλου της, ἐνῶ ἀποτελοῦν τὸ κύριο ἐξαγωγικὸ προϊὸν τῆς χώρας∙ ἡ δολοφονία, ἄλλωστε, τοῦ ἑτεροθαλοῦς ἀδελφοῦ τοῦ δικτάτορος τῆς Πιὸνγκ Γιὰνγκ στὴν Μαλαισία ἔχει αὐξήσει τὶς διεθνεῖς πιέσεις πρὸς τὸ καθεστώς, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν δείχνει σημεῖα ὑποχωρήσεως. Ὁπωσδήποτε ὅμως ἡ ἐπιδείνωση τῶν οἰκονομικῶν του σχέσεων μὲ τὴν Κίνα καὶ τὴν Ρωσία θὰ ἔχει σοβαρὲς ἐπιπτώσεις.

Μόναχο, ἐνίσχυση Εὐρωπης

Οἱ συζητήσεις μεταξὺ τῶν μεγάλων στὸ Συμπόσιο γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἀσφάλεια τοῦ Μονάχου ἀποτέλεσαν τὴν εὐκαιρία γιὰ τὴν πρώτη πολυμερῆ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων γιὰ τὰ διεθνῆ προβλήματα, μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων ἀπ’ τὸν Ντόναλντ Τράμπ. Οἱ Εὐρωπαῖοι παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ ὡς πρὸς τὶς πραγματικὲς προθέσεις του ἀπέναντί τους, ἀλλὰ οὔτε καὶ οἱ Ρῶσοι ἐμφανίσθηκαν εὐχαριστημένοι∙ ὅλοι ἀναμένουν τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς του ἡ ὁποία ὅμως δὲν εἶναι καθόλου σαφής. Πάντως ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔκανε τὰ πρῶτα ἀνοίγματα πρὸς τὴν Μόσχα, μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν κυρώσεων λόγῳ τῆς προσαρτήσεως τῆς Κριμαίας πρὸ διετίας, ἐνῶ ἐμφανίσθηκε ἐνισχυμένος ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων, ὡς πρὸς τὴν ἑνιαία ἀμυντικὴ καὶ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρώπης. Στὸ ἐσωτερικό της, ἀκόμη καὶ ὁ Ὁλλανδὸς ἀκροδεξιὸς τηρεῖ ἀποστάσεις ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτική, διότι διαπιστώνει ὅτι δὲν ἔχει ἀπήχηση στὸν κόσμο∙ ἡ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα χάνει τὴν αἴγλη της.

Ναπολεοντίσκος, ἀναποφάσιστος καὶ δειλὸς

Οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις ἔρχονται μόνες τους καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀναποφάσιστος καὶ δειλὸς ἀντάμα, ἀκολουθεῖ τὴν μοῖρα του, ἀλλὰ καὶ κινδυνεύει νὰ ἀποβεῖ μοιραῖος γιὰ τὴν χώρα∙ στὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ δὲν ἀναμένονται ἀποφάσεις, διότι ἡ κυβέρνηση δὲν εἶναι ἕτοιμη καὶ παραπέμπονται ὅλα γιὰ τὸ ἑπόμενο στὶς 15 Μαρτίου. Ἀλλὰ καὶ πάλι δὲν θὰ ἀποφασίσει, διότι τὸ ἕνα τρίτο τῶν μεταρρυθμίσεων δὲν προωθεῖται, ἐνῶ ἡ προπαγάνδα κατὰ τοῦ Σώυμπλε καὶ τοῦ Ταμείου συντηρεῖται καὶ στὸ ἐσωτερικὸ ἡ ἐξέγερση τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἐξαφάνιση τοῦ κομματικοῦ μηχανισμοῦ ὁλοκληρώνεται∙ τὸ τελευταῖο εἶναι ὁ χειρότερος φόβος γιὰ τὸν πρωθυπουργό, διότι γνωρίζει ὅτι χωρὶς κόμμα εἶναι ἀδύνατη ἡ ὅποια πολιτικὴ παρουσία καὶ πολὺ περισσότερο ἡ κάθοδος στὶς ἐκλογές∙ στὴν ἐκλογική του περιφέρεια ἐπαναλήφθηκαν οἱ ἀποδοκιμασίες κατὰ τοῦ ὑφυπουργοῦ του καὶ μάλιστα πιὸ μαζικὲς αὐτὴν τὴν φορά, διότι δὲν μπόρεσε ἡ ἀστυνομικὴ φορὰ νὰ παρεμποδίσει τὴν εἴσοδό τους στὸν χῶρο τῆς ἐκδηλώσεως. Ἡ Κουμουνδούρου τοὺς ἔχει εἰδοποιήσει ἀπὸ καιρό, ὅτι δὲν ὑπάρχουν πουθενὰ κομματικὲς ὀργανώσεις καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἔγινε, παρὰ τὴν προβολή του, κι ὁ ἑορτασμὸς τῆς διετίας στὴν ἐξουσία∙ οἱ δυὸ τρεῖς συσκέψεις μὲ τὴν παρουσία του τὸ ἀπέδειξαν, βλέπει ὅτι χωρὶς κομματικὴ παρουσία ὁδηγεῖται κατὰ πᾶσαν πιθανότητα στὴν κάλπη…

Οἱ ἐλπίδες γιὰ κάποια συμπαράσταση στὴν Εὐρώπη ἔσβησαν ἀπ’ τὶς συναντήσεις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὸ Βερολίνο, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος αἰσθάνεται ἀσφυκτικὸν πλέον τὸν κλοιὸ τῆς ἀπομονώσεως∙ ἦταν καὶ ἀναμενόμενο αὐτό, ἀλλὰ μόνο ὁ ἴδιος δὲν μποροῦσε νὰ τὸ καταλάβει, διότι δὲν διαθέτει οὔτε πολιτικὴ σκέψη, μὰ οὔτε κἂν τὸν μέσο νοῦ γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν γεγονότων. Ὁ κόσμος διέρχεται τὶς βαθύτερες ἀλλαγὲς στὴν διεθνῆ πολιτικὴ καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τυρβάζει μακαρίως στὸ παλιὸ παραμύθι τῆς ἀριστερῆς ἰδεολογίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐξαρτήσεων ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, μὲ τοὺς τελευταίους ἔχειν τὴν πρώτη θέση στὴν συλλογιστική της∙ ἡ ἀνατροπὴ τῶν πραγμάτων στὴν Ἀμερική, μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοὺς ἔπιασε στὸν ὕπνο, διότι εἶχαν ἐναποθέσει ὅλες τὶς ἐλπίδες τους στὴν Χίλλαρυ Κλίντον, ὅπου βρίσκονταν καὶ οἱ ἐπικυρίαρχοί τους. Τώρα ἀγωνίζονται νὰ βροῦν προσβάσεις στὸν νέο πρόεδρο, ἀλλὰ ὅλοι τοὺς ἀγνοοῦν, διότι κανεὶς δὲν γνωρίζει τὸ ποῦ θὰ ὁδηγήσει ἡ ἐσωτερικὴ ἀναταραχὴ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅταν οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς τὴν θεωροῦν χειρότερη κι ἀπ’ τὶς παραμονὲς τοῦ ἐμφυλίου πολέμου∙ φυσικά, κανεὶς ἀπ’ τὸ περιβάλλον τοῦ προέδρου δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ τὰ προβλήματά της μὲ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο. Ἔχουν ἄλλα μπροστά τους, Εὐρώπη, Ρωσία, Κίνα, Μεξικό…

Στὴν Εὐρωζώνη τὰ πράγματα εἶναι χειρότερα∙ ἡ Ἑλλὰς πέρασε, ἀφοῦ χάνεται ἡ σημερινὴ ἡμερομηνία, στὰ χέρια τῶν τεχνοκρατῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν καταλαβαίνουν οὔτε ἀπὸ πολιτικά, οὔτε ἀπὸ διεθνεῖς ἰσορροπίες, ἔχουν μόνο ἀριθμοὺς καὶ κανόνες στὰ γραφεῖα τους. Ὁ Κλάους Ραίνγκλινγκ ἦταν σαφέστατος στὶς δηλώσεις του, ἔχει σημειωθεῖ πρόοδος στὴν Ἑλλάδα -αὐτὸ τὸ μισὸ καὶ κάτι εἶναι σὲ σύγκριση μὲ τὸ μηδὲν τῶν δύο ἐτῶν-, ἀλλὰ ἀπομένουν καὶ ἄλλα νὰ γίνουν, διαφορετικὰ δὲν ὁλοκληρώνεται ἡ ἀξιολόγηση, καὶ παρακολουθοῦμε τὸ πρόβλημα∙ ἐπεξήγησε, ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότητος, ὅτι ἔχουμε τοὺς κατάλληλους μηχανισμοὺς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως καὶ ὅτι δὲν βρίσκεται ἡ Εὐρωζώνη τελείως ἀνέτοιμη, ὅπως τὸ 2010 ἢ καὶ στὴν εἰδικὴ κατάσταση τοῦ 2015 -διότι γνώριζε μὲν τὰ σχέδια τοῦ Ναπολεοντίσκου, γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας του καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἐνέκρινε τὴν ἀξιολόγηση μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀλλὰ δὲν εἶχε ἄλλους τρόπους ἀμύνης-, ὅταν ὁ ΣΥΡΙΖΑ διατηροῦσε τὴν λαϊκὴ ἀποδοχή του∙ σήμερα ὅμως διαθέτει ἡ Εὐρωζώνη τοὺς κατάλληλους μηχανισμοὺς καὶ τὶς δυνατότητες παρεμβάσεως, ἐνῶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση εἶναι χαμένη στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπομονωμένη διεθνῶς. Μάλιστα, πρόσθεσε, ὅτι τὸ 2015 ἦταν ἕτοιμη γιὰ ἔξοδο στὶς ἀγορές, ἢ συμπληρωματικὸ δάνειο πέντε μὲ δέκα δις εὐρώ.. Κανεὶς στὴν κυβέρνηση δὲν μελέτησε τὶς δηλώσεις του…

Ἡ μαζικὴ ἐκροὴ τῶν καταθέσεων καὶ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς εἶναι ὁ χειρότερος κίνδυνος γιὰ τὴν οἰκονομία∙ μετὰ τὸ σημερινὸ μάλιστα ἀδιέξοδο στὴν ἀξιολόγηση οἱ τραπεζικοὶ κύκλοι προβλέπουν ὅτι θὰ πολλαπλασιασθεῖ ὁ ρυθμός τους, καθὼς ἡ κυβέρνηση δὲν κάνει τίποτε γιὰ τὴν ἀνακοπή τους, ἀλλὰ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει πιστεύουν ὅλοι οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες, ἀκόμη κι ὅσοι εἶχαν στηρίξει τὸν ΣΥΡΙΖΑ μέχρι λίγους μῆνες πρίν. Ἄλλωστε τὰ κόκκινα δάνεια αὐξήθηκαν τὸν Ἰανουάριο κατὰ ἕνα δις εὐρὼ κι ἂν παραταθεῖ γιὰ πολὺ ἡ ἀβεβαιότης οἱ τράπεζες ὁδηγοῦνται σὲ νέα ἀνακεφαλαιοποίηση, τὴν τρίτη στὴν ἑξαετία καὶ τὴν δεύτερη στὴν διετία∙ ὁ Γιάννης Στουρνάρας τοὺς ἔχει προειδοποιήσει ἐγκαίρως, ὅπως καὶ τὸ Ἐπιστημονικὸ Συμβούλιο τῆς Βουλῆς, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπνώττει τὸν ὕπνον τοῦ δικαίου, ἢ μᾶλλον ἀδυνατεῖ καὶ νὰ σκεφθεῖ τοὺς κινδύνους ἀπ’ τὴν φοβία του καὶ ἀβουλία του. Ἤδη φθάνουν στοὺς Ἕλληνες οἱ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς καὶ οἱ λογαριασμοὶ τῶν κοινωνικῶν ἐξυπηρετήσεων∙ οἱ λογαριασμοὶ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου εἶναι φουσκωμένοι κατὰ 60%, μὲ ρυθμιζόμενες χρεώσεις, μεταφορᾶς καὶ διανομῆς, καὶ αὔξηση τοῦ ΦΠΑ στὸ 20%, γιὰ κάθε καταναλωτή. Σιωπηρὰ πέρασαν οἱ αὐξήσεις αὐτές, καθὼς δὲν ἀναγράφεται μὲ ποιὰ διάταξη ἐπιβάλλονται γιὰ πρώτη φορά. Αὐθαιρέτως ἐπιβάλλονται μετὰ ἀπὸ δεκατρία χρόνια συνδέσεως μὲ τὸ δίκτυο.

Ὁ κόλαφός του στὴν Βουλή, κατὰ τὴν συζήτηση τῆς ἐρωτήσεως τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη γιὰ τὴν τρομοκρατία, τοὺς ἔχει πανικοβάλει∙ δὲν ἀπάντησε σὲ καμμία ἐρώτηση, γιὰ τὴν κατάσταση στὰ Ἐξάρχεια καὶ τὸ ἰδιότυπο γκέτο, φυτώριο νέας γενιᾶς τρομοκρατίας, τὰ ἄλλα γκέτο, τὴν ἀπροκάλυπτη βία στὰ Πανεπιστήμια, ὅπως μὲ τὸν ξυλοδαρμὸ τοῦ καθηγητοῦ στὸ Πάντειο, γιὰ τὶς καταστροφὲς στὰ δημόσια μέσα μεταφορᾶς, παρὰ ἐπιδόθηκε στὴν παραπληροφόρηση γιὰ τὸ πόθεν ἔσχες τοῦ προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐκτὸς προβλεπομένων ἀπ’ τὸν νόμο προθεσμιῶν. Ἡ κατάσταση τῆς παρακρούσεως στὴν ὁποία βρίσκεται ἀποδείχθηκε ἀπ’ τὸ κλείσιμο τῆς τριτολογίας του καὶ τῆς συζητήσεως, ὅταν, ἐπικαλούμενος ἀνύπαρκτες δηλώσεις τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Νέας Δημοκρατίας, τῆς ζήτησε νὰ ὑποβάλει πρόταση μομφῆς, ὥστε νὰ φανεῖ τὸ πόσο συμπαγὴς εἶναι ἡ κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, κι ἀμέσως ἔφυγε ἀπ’ τὴν αἴθουσα, ἀλλὰ ξαναγύρισε μετὰ τὶς διαμαρτυρίες τῶν βουλευτῶν της∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονός. Εἶχε σκεφθεῖ μάλλον -ὁπότε να! σκέπτεται μερικὲς φορές-, ὅτι θὰ ἀναφερόταν ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως σὲ ἀντιδράσεις τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν καὶ εἶχε κρατήσει σημειώσεις∙ ἔτσι, στὸ τέλος ποὺ δὲν εἶχε δικαίωμα ἀνταπαντήσεως ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, τὸ πέταξε. Τὸ ἀπηύθυνε ὅμως πρὸς τοὺς ψηφοφόρους του, ὅσοι τοῦ ἔχουν ἀπομείνει πιά, καὶ ἐλπίζει ,ᾶλλον νὰ διατηρήσει τὴν Κοινοβουλευτική του πλειοψηφία συμπαγῆ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.