Εὐρωζώνη, ἀδιαμφισβήτητη προστασία συνόρων

Τὴν ἀδιαμφισβήτητη προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, ὡς πρώτη καὶ ἀνυποχώρητη ἐπιλογή της, κατέδειξε ἡ Εὐρωζώνη, μὲ ἀφορμὴ τὴν κρίση στὰ Ὕμια καὶ στὸ Σκοπιανό∙ οἱ παρεμβάσεις ὅλων τῆς ἡγετῶν της ἦταν σαφέστατες, τὰ ἑλληνικὰ εἶναι καὶ εὐρωπαϊκὰ σύνορα, ἐνῶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔθεσε τὸ πρόβλημα καὶ στὸν Μπιναλὶ Γκιλντιρίμ, κατὰ τὴν χθεσινὴ συνάντησή τους στὸ Βερολίνο. Ἡ αὐτόνομη διεθνὴς παρουσία τῆς Εὐρώπης εἶναι γεγονὸς πλέον, μὲ ἁπτὰ ἀποτελέσματα σὲ Αἰγαῖο καὶ Κύπρο, ὅπου ἡ ἀμερικανικὴ παρέμβαση ἦταν ὑποτονική, μὲ ἀπόκλιση πρὸς τὴν Ἄγκυρα∙ στὶς Βρυξέλλες ἔχουν πλεισθεῖ, ὅτι ἡ ἀνάδειξη τοῦ Σκοπιανοῦ καὶ τῶν ἑλληνοτουρκικῶν ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο ἔγινε μὲ παρότρυνση τῆς Οὐάσιγκτον καὶ ἀπώτερο σκοπό της τὴν εὐθεῖα ὑπονόμευση τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς.

Μητσοτάκης, νέα μειοδοσία

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε εὐθέως γιὰ ἐθνικὴ μειοδοσία τὸν πρωθυπουργό, μὲ τὴν στάση στὰ Ὕμια ἀπέναντι στὴν Τουρκία, καὶ τὸν προειδοποίησε, ὅτι δὲν πρόκειται αὐτὸ νὰ γίνει, διότι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ προασπισθεῖ τὰ ἐθνικά του σύνορα∙ ἡ ὁμιλία του στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα ἦταν σαφὲς μήνυμα πρὸς τοὺς Τούρκους, τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ τοὺς Ἀλβανούς, ὅτι ἡ κυβέρνηση αὐτὴ εἶναι μεταβατικὴ καὶ ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία εἶναι σὲ θέση νὰ προστατεύσει τὰ συμφέροντα τῆς χώρας, μὲ τὴν βοήθεια καὶ τῆς Εὐρωζώνης, ἡ ὁποία θεωρεῖ τὰ ἑλληνικὰ ὡς εὐρωπαϊκὰ σύνορα. Ταυτοχρόνως ὅμως κατηγόρησε τὸν Ναπολεοντίσκο, ὅτι εἶναι προσωπικὰ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν πολιτικὴ πόλωση, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ ὅτι ἡ λογοδοσία ἀκολουθεῖ, γιὰ ὅλα τὰ ζητήματα, ἐθνικά, οἰκονομικὰ καὶ δημοκρατίας∙ ὁ τόνος ἦταν ὀξυτατος καὶ ἡ σύμπνοια τῆς παρατάξεως εἶναι ἐμφανέστατη, μὲ τὴν παρουσία Κώστα Καραμανλῆ καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ.

Ἄμεση λογοδοσία σκανδάλων

Ἡ ἀναμέτρηση γιὰ τὰ σκάνδαλα μεταφέρεται ἀπὸ βδομάδα στὴν Βουλή, μὲ τὴν συζήτηση τῆς κυβερνητικῆς προτάσεως γιὰ Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή, ἐνῶ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης προέβλεψε τὴν ἀποκάλυψη τῆς πλεκτάνης καὶ τὴν σύντομη ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὴν χειρότερη μεταπολεμικὰ κυβέρνηση∙ ὁ ἀντιπερισπασμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὄχι μόνο ἀπέτυχε, εἶπε, ἀλλὰ καὶ μετετράπη σὲ μπούμαρανγκ κατὰ τῆς κυβερνήσεως, διότι ἀποκάλυψε τὶς δόλιες προθέσεις του, γιὰ μειοδοσία στὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ ἐπιβολὴ ὁλοκληρωτικῶν μεθόδων στὸ ἐσωτερικό, ἀλλὰ δὲν θὰ ἐπιτραπεῖ ἡ ὑπονόμευση τῆς δημοκρατίας. Τὸ ἀδιέξοδο τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης φαίνεται κι ἀπ’ τὴν ἀπροθυμία τῶν κορυφαίων ὑπουργῶν της νὰ ὑπερασπισθοῦν τὶς ἐπιλογές της καὶ μόνο δυὸ τρεῖς ἐμφανίζονται στὸν τύπο∙ ἡ ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ ὑπουργεῖο Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καὶ ἡ ἀνάδειξη τοῦ ρόλου τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος ἔδειξε, ἢ ὅτι ἀγνοεῖ τὴν ἀποστολή του, ἢ ὅτι ὑπονομεύει ἐνσυνειδήτως τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις μας.

Ἐνημέρωση καὶ προπαγάνδα

Στὴν πλήρη ἐνημέρωση τῶν Εὐρωπαίων, στὸ Φόρουμ γιὰ τὴνἈσφάλεια καὶ τὴν Εἰρήνη, προβαίνει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα στὸ Μόναχο, ἐνῶ εἶχε πολλαπλὴ ἐπικοινωνία μὲ Εὐρωπαίους ἡγέτες, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κρίσεως μὲ τὴν Τουρκία∙ ἀντιθέτως ὁ Ναπολεοντίσκος προβαίνει σὲ ἐπιδείξεις ἑτοιμότητος, μὲ τὴν ἐπίσκεψή του στὸν Θάλαμο Ἐπιχειρήσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, ἐνῶ ἔχει ἐκτονωθεῖ πλήρως ἡ ἔνταση καὶ τὴν κύρια εὐθύνη γιὰ τὰ γεγονότα τὴν ἔχει τὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ ὁ Θάλαμος Ἐπιχειρήσεων τοῦ Πενταγώνου. Στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους ἔχει κάνει ἐντύπωση ἡ παντελὴς ἔλλειψη ἐνημερώσεως ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ἐνῶ ἡ κρίση κορυφωνόταν∙ οἱ Εὐρωπαῖοι παρενέβησαν μόνοι τους, ἀλλὰ Κινέζοι καὶ Ρῶσοι δὲν εἶχαν καμμία ἐνημέρωση.

Σαρκαστικὰ σχόλια Εὐρωπαίων

Μὲ σαρκαστικὰ σχόλια ἀντιμετώπισαν οἱ Εὐρωπαῖοι τὴν ἀπόγνωση καὶ ἀνευθυνότητα τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, κατὰ τὴν κρίση στὰ Ὕμια∙ δὲν ἔγινε καμμία ἐνημέρωση τῶν ἡγετῶν τους, ἐνῶ οἱ ἁρμόδιοι στὶς Βρυξέλλες ἀντλοῦσαν τὴν πληροφόρησή τους ἀπ’ τὶς δικές τους ὑπηρεσίες καὶ ἀντέδρασαν ἐγκαίρως καὶ μὲ δριμύτατες παρεμβάσεις στὴν Τουρκία∙ ἡ ἑρμηνεία εἶναι μία, ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ ἔχασε κυριολεκτικὰ καὶ δὲν ἤξερε τί νὰ κάνει, ἐνῶ εἶχε δώσει ἐντολὴ προηγουμένως νὰ βρίσκονται σὲ ἀπόσταση τὰ ἑλληνικὰ πολεμικὰ πλοῖα ἀπ’ τὶς νησίδες μας, γιὰ «νὰ μὴν δίδουν ἀφορμή», ὅπως λέγεται ὅτι σχολίασε τὴν ἀπόφασή του. Οἱ Τοῦρκοι κατάλαβαν τὴν τακτική του καὶ εἶχαν μονίμως στὰ νησιὰ δέκα περίπου πολεμικά τους.

Κατηγορηματικὸς ὁ Γιοῦνκερ

Στὴν ἀποκορύφωση τῆς κρίσεως στὰ Ὕμια ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, μὲ τό, «εἶμαι κατηγορηματικὰ ἀντίθετος μὲ τὶς τουρκικὲς ἐνέργειες», προσδιόρισε σαφέστατα τὴν εὐρωπαϊκὴ θέση. Οἱ Βρυξέλλες καθιστοῦσαν ὑπεύθυνη τὴν Ἄγκυρα, γιὰ ὅ,τι συμβεῖ, διότι, «τὰ ἑλληνικὰ καὶ κυπριακὰ σύνορα εἶναι καὶ εὐρωπαϊκά», ἑπομένως τὰ πολεμικά της στὶς νησίδες μας προσβάλλουν εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος κι ὄχι μόνο ἑλληνικό, ὅπως καὶ στὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου∙ Ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι δὲν τὸ κατάλαβε αὐτό, ἂν καὶ ἡ καλύτερη ἑρμηνεία εἶναι, ὅτι εἶναι εὐθέως ἀντίθετός του, λόγῳ τῶν ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεών του∙ στὶς διαδρόμους τῶν Βρυξελλῶν συζητήθηκε εὐρύτατα, στὶς εὐρωπαϊκὲς ὑπηρεσίες, ποὺ ἔψαχναν ἀπεγνωσμένως νὰ πληροφορηθοῦν τὸ τί ἀκριβῶς συνέβη, διότι εἶχαν καμμία ἐνημέρωση ἀπ’ τὴν Ἀθήνα, καὶ στὶς νατοϊκές, ὅπως ὅμως οἱ Τοῦρκοι τοὺς εἶχαν κατακλύσει μὲ φυλλάδιά τους, προετοιμασμένα προηγουμένως. Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μὴ τὰ γνώριζαν αὐτὰ οἱ ὑπηρεσίες μας!

Νέο μακελειὸ στὴν Φλώριδα

Σὲ Λύκειο στὸ Πάρκλαντ τῆς Φλώδιρας νέο μακελειό, μὲ δεκαεπτὰ νεκροὺς καὶ δεατέσσαρες τραυματίες, ὅταν ἕνας ἔφηβος, πρώην μαθητής του, ἀλλὰ ἀποβληθείς, ἐπέστρεψε μὲ ἐπαναληπτικὸ ὅπλο καὶ σκότωνε, ὅποιον ἔβλεπε, μὲ πρῶτο τὸν καθηγητὴ τῆς γυμναστικῆς∙ οἱ ἀρχὲς ἐρευνοῦν ἀκόμη τὰ αἴτια, ἐνῶ ὁ δράστης συνελήφθη ἀργότερα στὴν περιοχή, διότι εἶχε καταφέρει νὰ διαφύγει μὲ πολλοὺς μαθητές. Ἡ ἐλεύθερη ὁπλοφορία εἶναι ἡ κύρια αἰτία, ὅταν ὁ κάθε νεαρός, σὲ κατάσταση ἐξαλλοσύνης, μπορεῖ νὰ παίρνει ὅπλο μὲ ἄνεση καὶ νὰ τὸ χρησιμοποιεῖ κατὰ τὰς ὀρέξεις του∙ κάθε χρόνο δεκάδες ἄνθρωποι σκοτώνονται, γιὰ δευτερεύοντες λόγους, ὅταν δεκαοκτὼ παρόμοια ἐπεισόδια ἔγιναν τὸ προηγούμενο ἔτος. Κανένας πρόεδρος δὲν θέλησε νὰ ἔρθει σὲ ρήξη μὲ τοὺς ἀκραίους τοῦ Κογκρέσσου ποὺ ὀφείλουν τὴν ἐκλογή τους στὶς ὀργανώσεις κατοχῆς ὅπλων∙ ἡ ἀμερικανικὴ κοινωνία ἀρνεῖται νὰ ἀποδεχθεῖ τὸν πολιτισμὸ καὶ νὰ ἐπιβάλει ἀπαγόρευση ὁπλοφορίας.

Ρὲξ Τίλλερσον στὴν Ἄγκυρα

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ρὲξ Τίλλερσον στὴν Ἄγκυρα ἔχει πολλαπλὸ ἐνδιαφέρον, διεθνὲς ἀλλὰ καὶ ἑλληνικό∙ οἱ ἀμερικανοτουρκικὲς σχέσεις βρίσκονται στὸ χειρότερο μεταπολεμικὰ ἐπίπεδο∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἐνισχύει, μαζὶ μὲ τὸ Ἰσραήλ, τοὺς Κούρδους τῆς Συρίας, ὡς κύριο σύμμαχό τους στὴν περιοχή, ἐνῶ οἱ τελευταῖοι βοηθοῦν ποικολοτρόπως τοὺς ἀδελφούς τους στὴν Τουρκία. Ἡ εἰσβολὴ στὸ Ἀφρὶν καταλήγει σὲ δραματικὴ πανωλεθρία γιὰ τὸν τουρκικὸ στρατό, ὅταν ἀδυνατεῖ, ἐπὶ ἕνα μῆνα σχεδόν, νὰ καταλάβει μιὰ ἐλάχιστη ἐπαρχία∙ ὁ ἀντίκτυπος στὸ κύρος τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν εἶναι καταστροφικός, διότι ἀποκαλύπτει τὴν ἀδύναμη πλευρά του. Ὡς ἀντιπερισπασμὸ ἐπέλεξε τὴν ἐπιχείρηση στὰ Ὕμια, γνωρίζοντας τὴν δειλία καὶ τὴν ἀνεκτικότητα τοῦ Ναπολεντίσκου, ἀλλὰ ἀντιμετώπισε τὴν σθεναρὴ στάση τῶν Εὐρωπαίων καὶ ἀνέκρουσε πρύμναν, ἐνῶ καὶ οἱ Ρῶσοι εἶναι ἄκρως ἐπικριτικοί, μετὰ τὴν καλὴ ἐνημέρωση τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη γιὰ τὴν ΑΟΖ τῆς μεγαλονήσου. Ἀπομένουν πλέον ἐλάχιστα περιθώρια συζητήσεων.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη καὶ τῶν προοπτικῶν διαλόγου στὴν Κορέα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2345 δολλάρια καὶ 132,5750 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1316,15, καὶ πετρέλαιο, 60,31. Ἡ ἠρεμία ἐπανέρχεται σταδιακὰ στὶς κεφαλαιαγορές, ἀλλὰ μὲ ἀργοὺς ρυθμούς, διότι ὅλοι διερετῶνται γιὰ τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ κατάληξη στὰ ἐσωτερικὰ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ ἡ ἐκκρεμότης γιὰ τὴν ἔνορκη κατάθεση τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, στὸν Εἰδικὸ Ἀνακριτὴ γιὰ τὴν ἀνάμιξη ρωσικῶν ἑταιρειῶν στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς παραμένει πάντοτε, ἐνῶ καὶ ἄλλο στέλεχος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου βρίσκεται ὑπὸ παραίτηση γιὰ ἀνάρμοστη συμπεριφορά. Στὴν οἰκονομία δὲν ἔχει ὰποκατασταθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη, ἐνῶ ὁ πρόεδρος ἀπειλεῖ μὲ προστατευτικὰ μέτρα κατὰ τῶν κινεζικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν προϊόντων, παρὰ τὶς προειδοποιήσεις τῶν οἰκονομολόγων, ὅτι καὶ τὰ προηγούμενα δὲν ἀπέδωσαν, διότι δὲν εἶναι ἀνταγωνιστικὴ ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία ἀπέναντι στοὺς τρίτους.

Λογοδοσία Ναπολεοντίσκου

Ἡ λογοδοσία τοῦ Ναπολεοντίσκου, γιὰ τὰ σκάνδαλα καὶ τὴν ἄθλια σκευωρία ἐναντίον ἀντιπάλων των, ἔρχεται ὁπωσδήποτε, δήλωσε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μετὰ τὴν μήνυσή του γιὰ τὸ σκάνδαλο τῆς Novartis στὸν Ἄρειο Πάγο, ἐναντίον τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ ἡ φράση του ἦταν σαφέστατη, «θὰ τοὺς πάω ὥς τὸ τέλος… καὶ δὲν θὰ τοὺς ἀφήσω νὰ μετατρέψουν τὴν Ἑλλάδα σὲ καθεστὼς Μαδοῦρο, ἡ ἀστικὴ δημοκρατία ἔχει δυνατότητες ἀμύνης». Ἡ κίνηση εἶναι ἐνδεικτικὴ τῆς ἀποφάσεως τῆς Νέας Δημοκρατίας, νὰ ὑψώσει τεῖχος ἀμύνης ἀπέναντι στὶς φασιστικὲς μεθοδεύσεις τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης, ἐνῶ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς ἀναφέρθηκε μὲ ἔμφαση στὸ γεγονός, ὅτι τὸ σκάνδαλο δημοσιοποιήθηκε, μετὰ τὸ μεγαλειῶδες συλλαλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία∙ ἡ σύγκρουση προβλέπεται πολὺ σκληρή, διότι ἀκολούθησε κατὰ πόδας καὶ ἡ μειοδοσία στὰ Ὕμια.

Ἀλληλέγγυοι οἱ μειοδότες

Οἱ μειοδότες στὰ ἐθνικά μας θέματα ἐπιδεικνύουν προκλητικὴ ἀλληλεγγύη, παρὰ τὴν πλήρη τους ἐπίγνωση, ὅτι αὐτὸ τοὺς ὁδηγεῖ στὴν πολιτικὴ ἐξαφάνιση∙ ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων χαρακτήρισε πατριωτικὴ τὴν στάση τοῦ ὁμολόγου του τῶν Θεσσαλονικέων, γιὰ τὴν παραχώρηση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας στοὺς Σκοπιανούς. Ἡ δήλωση ἔγινε τὴν ἴδια μέρα ποὺ ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν συλλαλητηρίων ἀνακοίνωσε, ὅτι ἡ ἑπόμενη συγκέντρωση θὰ εἶναι τσουνάμι καὶ νὰ τὸ λάβει ὑπ’ ὄψιν της ἡ κυβέρνηση∙ ἰδιαίτερη σημασία ἔχει τὸ γεγονός, ὅτι οἱ δηλώσεις τῶν δύο δημάρχων γίνονται, ἐνῶ τὸ Πανελλήνιο βρίσκεται σὲ παλλαϊκὸ ξεσηκωμό, ὄχι μόνο γιὰ τὸ Μακεδονικό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν προδοσία τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέναντι στὴν Τουρκία, μὲ τὴν ἐσκεμμένη παραχώρηση τῶν Ὑμίων, ποὺ διασώζονται χάρις στὴν εὐρωπαϊκὴ παρέμβαση.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.