Ἐκβιασμοὶ μὲ τὴν μειοδοσία τοῦ Ναπολεοντίσκου

Σὲ ἐκβιασμοὺς πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο ἐπιδίδεται ὁ σουλτάνος, διότι γνωρίζει τὴν μειοδοσία καὶ τὴν πλήρη ἀνικανότητά του χειρισμοῦ δυσχερῶν θεμάτων∙ ἄλλωστε παίζει σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, ἄλλα λέει ὁ ἴδιος, ἄλλα τὸ περιβάλλον του, ἄλλα ἡ ἀντιπολίτευση, μὲ κλιμακούμενη τὴν ἔνταση. Ἡ ὁμοψυχία στὴν Ἑλλάδα εἶναι δεδομένη καὶ ἐκφράσθηκε ἐμφανέστατα, μὲ τὶς δηλώσεις τῶν ἀρχηγῶν, ἀλλὰ στὴν Ἄγκυρα γνωρίζουν, ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἀποδέχεται τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ, ἴσως ἐπειδὴ ὑπάρχουν πράγματα, τὰ ὁποῖα θὰ τὰ μάθουμε ἀπ’ τὴν ἑπόμενη κυβέρνηση∙ ἡ ὁμόθυμος στήριξη τῆς Εὐρωζώνης ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ σχεδὸν ἐλπίδα ἀποφυγῆς ἐθνικῆς συμφορᾶς, διότι ἤδη στὸν Ἔβρο καὶ στὰ νησιὰ εἶναι διάτρητα τὰ σύνορά μας στοὺς πρόρφυγες καὶ στὶς ὅποιες ὀρέξεις τῶν γειτόνων μας.

Ἡττοπαθὴς κατ’ ἐπανάληψη

Τὴν ἡττοπάθειά του γι’ ἄλλη μιὰ φορὰ μετέφερε ὁ Ναπολεοντίσκος στοὺς παγωμένους βουλευτές του, πολλοὶ δὲ ἄσκησαν σκληρὴ κριτική, γιὰ τὴν καθαρὴ ἔξοδο∙ οἱ ἀπαντήσεις πρὸς τὸν σουλτάνο δὲν πείθουν, διότι ἤδη ἔχει προβεῖ στὴν μειοδοσία του, ἄλλο ἂν δὲν πρόλαβε νὰ τὴν ὁλοκληρώσει, ἐνῶ ἡ κατάρρευσή του εἶναι θέμα χρόνου, ὁμολογοῦσαν καὶ στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς. Τὰ γεγονότα στὴν Μυτιλήνη δείχνουν τὴν παταγώδη ἀποτυχία τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης στὸ μεταναστευτικό, ἢ μᾶλλον καλύτερα τὸν πανικό της μπροστὰ στὸ πρόβλημα ποὺ ἡ ἴδια προκάλεσε, ἐνῶ ἡ συμφωνία γιὰ τὶς φρεγάτες εἶναι τὸ μόνο θετικό, διότι γιὰ τὰ ἀεροπλάνα ἔχει καθυστερήσει καὶ δὲν εἶναι σαφεῖς οἱ ὅροι, ἀλλὰ αὐτὰ ἀργότερα… Ἡ Νέα Δημοκρατία τὸν προκάλεσε, «ἀφοῦ εἶναι καθαρὴ ἡ ἔξοδος, γιατὶ δὲν ἀκυρώνει τὶς περικοπὲς συντάξεων καὶ ἀφορολογήτου;» Οὐδεμία ἀπάντησις, ἀλλὰ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τοῦ ὑπενθύμισε τὴν λογοδοσία του.

Ἀπειλὲς διαφοροποιήσεων

Σὲ ἀπειλὲς γιὰ διαφοροποιήσεις τους, στὴν ψηφοφορία τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν ΔΕΗ, ποὺ ἔρχεται σήμερα στὴν Ὁλομέλεια, προχώρησαν οἱ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς τῶν περιφερειῶν ὅπου ἐκποιοῦνται μονάδες τῆς ἐπιχειρήσεως∙ φυσικὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι θὰ τηρήσουν τὸν λόγο τους, ἄλλωστε δὲν φημίζονται γιὰ κάτι τέτοιο, ἀλλὰ οἱ πιέσεις τῶν ψηφοφόρων τους εἶναι ἀσφυκτικές, ἐνῶ καὶ ἡ κριτικὴ πολλῶν ἐπωνύμων κλιμακώνονται. Ἡ καθαρὴ ἔξοδος βρίσκεται μόνο στὸ μυαλὸ τοῦ Ναπολεοντίσκου, σὲ ὅσο ἔχει δηλαδή, διότι τὸ ὑπερπλεόνασμα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ὑπερφορολογήσεως καὶ τῆς ἀπονεκρώσεως τῆς ἀγορᾶς∙ ἄλλωστε ἡ Ἐπιτροπή, μετὰ τὸ Ταμεῖο, συνδέει τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὸ πρόγραμμα μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν μεταρρυθμίσεων. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ πρόβλημα, διότι χάνει ὁ πρωθυπουργὸς τοὺς πραιτωριανούς του, μὲ ὅ,τι σημαίνει γιὰ τὴν ἰσχνότατη δημοτικότητά του∙ ἤδη δὲ ἐντείνονται οἱ πιέσεις γιὰ ἀναβολὴ τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ προσφυγὴ στὶς κάλπες, ὅσο ἔχουν καιρό…

Ρουβίκωνας, ἐπικυρίαρχος

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει καταστήσει ἐπικυρίαρχο τὸν Ρουβίκωνα τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς, ὅπως τὸ ἔδειξε μὲ τὴν ἐπίθεσή του μὲ μπογιὲς στὴν Γαλλικὴ πρεσβεία, ἀπέναντι ἀπ’ τὴν Βουλή, μέρα μεσημέρι∙ ἡ φρουρὰ τῆς πρεσβείας καὶ τοῦ Κοινοβουλίου, σὲ λίγες δεκάδες μέτρα, δὲν κατάλαβαν τίποτε κι ἕνας ἁπλὸς πολίτης εἰδοποίησε τὴν Ἀστυνομία. Οἱ συριζοχαϊδεμένοι μάλιστα δικαιολόγησαν τὴν στάση τους, ὡς ἀπάντηση στοὺς βομβαρδισμοὺς τῆς Συρίας, ἀλλὰ ἐπέλεξαν μόνο τοὺς Γάλλους κι ὄχι τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς Ἄγγλους, οὔτε τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση ποὺ τοὺς στήριξε ὁλόπλευρα∙ ἔγινε δὲ τὴν ἑπομένη τῆς σαφεστάτης ὑποστηρίξεώς μας στὰ ἑλληνοτουρκικὰ καὶ μὲ τὴν διάθεση δύο φρεγατῶν. Μήπως, διερωτῶνται πολλοί, αὐτὸς ἦταν ὁ πραγματικὸς στόχος τους;

Γερμανία, Ἀντρέα Ντάλες

Τὸ Γερμανικὸ Σοσιαλδημοκρατικὸ Κόμμα ἐξέλεξε τὴν Ἀντρέα Ντάλες ὡς πρόεδρό της, μὲ ποσοστὸ 66%, γιὰ πρώτη φορὰ γυναίκα στὴν 150 ἐτῶν ἱστορία του∙ ἡ πρόεδρος, 47 ἐτῶν, κατάγεται ἀπ’ τὸ Ροὺρ καὶ εἶναι βουλευτὴς ἀπ’ τὸ 1998, ἀλλὰ ἦταν ἡ δυναμική της παρέμβαση τὸν Δεκέμβριο, στὸ συνέδριο τοῦ κόμματος, ποὺ ἔκρινε τὴν συμμετοχή του στὸν μεγάλο συνασπισμὸ μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ. Θεωρεῖται μαχητικὴ καὶ καλὸς ρήτωρ, ἀλλὰ παραλαμβάνει τὸ ἱστορικὸ κόμμα στὸ χαμηλότερο ποσοστό του, μὲ ἀδύναμο ἰδεολογικὸ ὁπλοστάσιο καὶ ἐνώπιον τῆς προκλήσεως γιὰ τὴν προσαρμογή του στὴν νέα ἐποχή∙ τὸ τέλος τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς εἶναι γεγονός, ὁπότε οἱ πολιτικὲς δυνάμεις καλοῦνται νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς ἀπαιτήσεις της.

Δεῖπνον, οἰκία Οὐάσιγκτον

Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀποδίδει ἰδιαίτερες τιμὲς στὴν ὑποδοχὴ τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, ἐλπίζοντας στὴν ἀναθέρμανση τῶν εὐρωαμερικανικῶν σχέσεων∙ τὸ ἐπίσημο δεῖπνο χθὲς τὸ βράδυ δόθηκε στὴν οἰκία τοῦ Τζὼρτζ Οὐάσιγκτον, ἡγέτου τῆς ἐπαναστάσεως, στὸ ὁποῖο μόνο ὁ στρατηγὸς Ντὲ Γκὼλ ἔχει φιλοξενηθεῖ, πὲραν τοῦ Λαφαγιὲτ κατὰ τὴν ἐπανάσταση. Πάντως ἡ προσέγγιση δὲν φαίνεται καὶ πολὺ εὔκολη, τουλάχιστον στὰ εὐρωρωσικά, καθὼς ὁ Γάλλος πρόεδρος, καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ποὺ φθάνει τὴν Πέμπτη στὴν ἀμερικανικὴ πρωτεύουσα, ἀπορρίπτουν τὴν ψυχροπολεμικὴ τακτικὴ τῆς Οὐάσιγκτον καὶ ἄρχισαν διάλογο μὲ τὴν Μόσχα∙ στὸ Κορεατικὸ ἔχουν παρόμοιες θέσεις, γιὰ ἐκτόνωση τῆς κρίσεως, ἀλλὰ σὲ ἐμπορικὸ πόλεμο, Συριακό, Ἰράν, διμερῆ, παραμένουν οἱ διαφωνίες. Ἰδιαιτέρως οἱ Εὐρωπαῖοι ὑποστηρίζουν τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο καὶ ἀντιδροῦν στὸν ἀπομονωτισμὸ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ∙ μάλιστα μόλις προχθὲς ἔχει προσφύγει ἡ Ἐπιτροπὴ στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ἐμπορίου γιὰ τοὺς δασμοὺς στὰ χαλυβουργικὰ καὶ προϊόντα ἀλουμινίου.

Ἀρχὴ εὐρωρωσικοῦ διαλόγου

Ἡ ἔναρξη τοῦ εὐρωρωσικοῦ διαλόγου συμπίπτει μὲ τὶς συναντήσεις τοῦ Γάλλου προέδρου καὶ τῆς Γερμανίδος καγκελαρίου μὲ τὸν Ἀμερικανὸ στὴν Οὐάσιγκτον∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔδειξαν ὅτι ἀπορρίπτουν εὐθέως τὴν ψυχροπολεμικὴ τακτικὴ στὴν ἤπειρό τους καὶ ἐπιζητοῦν τὴν εἰρηνικὴ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων. Μάλιστα ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν ἐπέμεινε καὶ στὴν διπλωματικὴ ἐπίλυση τοῦ συριακοῦ προβλήματος μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τῆς Μόσχας, γνωρίζοντας ὅτι αὐτὸ προκαλεῖ ἐνόχληση στὴν Οὐάσιγκτον∙ τὸ Κρεμλίνο ἀπ’ τὴν πλευρά του εὐνοεῖ τὴν προσέγγιση καὶ τὴν διπλωματικὴ διέξοδο. Ἄλλωστε γνωρίζει ὅτι, οἱ ἐμπειρογνώμονες τοῦ ΟΗΕ δὲν βρῆκαν τίποτε τὸ οὐσιαστικὸ γιὰ τὰ χημικὰ ὅπλα, κατὰ τὴν ἔρευνά τους στὴν Ντούμα, ἔστω κι ἂν καθυστεροῦν στὴν ἀνακοίνωση τῶν συμπερασμάτων τους∙ ἡ ἀγγλοσαξωνικὴ προπαγάνδα γιὰ χημικά, μὲ τὴν ὁποία ἔκαναν δύο πολέμους τουλάχιστον, στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία, καταρρέει καὶ μαζί της παρασύρει καὶ τὸ γόητρο Ἀμερικῆς καὶ Βρεταννίας.

Κορέα, προεόρτια διαλόγου

Ὁ διπλωματικὸς διάλογος μὲ τὴν Βόρειο Κορέα συνεχίζεται ἐντατικά, γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς συναντήσεως τοῦ ἡγέτου της μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Νοτίου, μᾶλλον ἐντὸς τοῦ Μαΐου, καὶ τοῦ Ἀμερικανοῦ τὸν Ἰούνιο∙ οἱ ἐλπίδες εἶναι πολλές, ἂν καὶ τίποτε δὲν εἶναι βέβαιο μὲ τὸν κομμουνιστὴ δικτάτορα, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν ἀπόφασή του γιὰ διακοπὴ τῆς πυρηνικῶν καὶ πυραυλικῶν δοκιμῶν. Πάντως ἤδη ἡ Σεοὺλ ἀποσυνέδεσε τὰ τεράστια μεγάφωνα προπαγάνδας στὰ σύνορα τῶν δύο κρατῶν, ὡς ἔνδειξη καλῆς θελήσεως∙ φαίνεται ὅτι οἱ πιέσεις εἶναι ἰσχυρὲς στὴν Πυὸνγκ Γιὰνγκ γιὰ τὸ τέλος τοῦ οἰκονομικοῦ ἀποκλεισμοῦ της, ἐνῶ χιλιάδες οἰκογένειες δὲν ἔχουν ζωντανὴ ἐπικοινωνία ἐπὶ ἑβδομῆντα σχεδὸν χρόνια. Προχθὲς σοβαρὸ αὐτοκινητιστικὸ δυστύχημα συνέβη στὰ σύνορα μὲ τὴν Κίνα, καθὼς κινεζικὸ λεωφορεῖο ἔπεσε ἀπὸ μία γέφυρα, μὲ ἀποτέλεσμα 32 ἄτομα νὰ ἀνασυρθοῦν νεκρά∙ οἱ Κινέζοι ἔστειλαν σωστικὰ συνεργεῖα καὶ νοσοκομειακὰ γιὰ τὴν παροχὴ βοηθείας.

Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, λόγῳ τοῦ εὐρωαμερικανικοῦ διαλόγου στὴν Οὐάσιγκτον∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2234 δολλάρια καὶ 132,3750 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1340,15, καὶ πετρέλαιο, 74,11. Στὸ Ἁννόβερο ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια τῆς μεγαλυτέρας διεθνοῦς ἐκθέσεως στὸν κόσμο, μὲ συμμετοχὴ ἑβδομῆντα χωρῶν καὶ 5000 ἐπιχειρήσεων, ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ μὲ τιμώμενο ξένο τὸν Ἐνρίκε Πένα Νιέτο, πρόεδρο τοῦ Μεξικοῦ, τὴν ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ στὴν Ἀσία παρουσιάζεται σημαντικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων στὴν Σαγκάη, ὡς ἀντίδραση στὴν προστατευτικὴ πολιτικὴ τῆς Οὐάσιγκτον, ὅπως ἀναγνωρίζουν πλέον καὶ οἱ ἔγκυροι Ἀμερικανοὶ σχολιαστές. Ἄλλωστε, αὐτὸ ἀντανακλᾶται καὶ στὴν αὔξηση τῆς ζητήσεως ρεμίνμπι, καθὼς χρησιμοποιεῖται ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα ἀπὸ πολλὰ ἀσιατικὰ κράτη∙ τὴν Πέμπτη θὰ φιλοξενηθεῖ σὲ πόλη τῆς Κεντρικῆς Κίνας ὁ Ναρέντρα Μόντι γιὰ συνομιλίες μὲ τὸν Ξὶ Τζιπίνγκ. Οἱ δύο μεγάλοι πλησιάζουν στὴν πολιτική τους.

Ψηφιακὴ προσαρμογὴ Κίνας

Ἡ προσαρμογὴ τῆς κινεζικῆς κοινωνίας στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ συντελεῖται μὲ ἁλματώδη ρυθμό, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι πρώτη παγκοσμίως∙ οἱ ἠλεκτρονικὲς συναλλαγὲς καλύπτουν τὸ 33% τοῦ συνολικῶν, ἐνῶ πρὸ δεκαετίας ἦταν μόλις 1% καὶ ἀποτελοῦν τὸ 40% τοῦ παγκοσμίου ἠλεκτρονικοῦ ἐμπορίου, ἐνῶ οἱ συναλλαγὲς μέσῳ κινητοῦ τηλεφώνου εἶναι ἕνδεκα φορὲς περισσότερες ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ ὁλόκληρες ἐπαρχίες τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς, ὅπως ἡ Γκουανντόνγκ, ἀπέναντι ἀπ’ τὸ Χὸνγκ Κόνγκ, ἔχουν καθιερώσει τὶς συναλλαγὲς μὲ τὸ δημόσιο, τὶς ἄλλες ὑπηρεσίες καὶ τὸ ἐμπόριο, μὲ τὸ κινητὸ τηλέφωνο, καταργώντας στὴν πράξη τὸ χρῆμα. Σὲ συνέδριο ἐτέθησαν τὰ προβλήματα καὶ ἡ ἐξάπλωση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὶς δυτικὲς καθυστερημένες περιοχές∙ οἱ πρόεδροι τῶν μεγάλων ψηφιακῶν ἑταιρειῶν της, Τencent, ZTE, Alibaba, ἦταν παρόντες.

Συμφωνία, Εὐρώπης, Μεξικοῦ

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὸ Μεξικὸ ὑπέγραψαν τὴν πρώτη συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μεταξύ τους∙ ἡ σύναψή της ἔρχεται λίγους μῆνες μετὰ τὴν ἀντίστοιχη μὲ τὸν Καναδᾶ, ἐνῶ ἡ ἀντίστοιχη ΝΑΦΤΑ, τῶν τριῶν βορειοαμερικανικῶν χωρῶν, ἔχει καταργηθεῖ ἀπ’ τὸν Ντόναλντ Τρὰμπ καὶ οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν σύναψη νέας καρκινοβατοῦν. Ταυτοχρόνως οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ παρομοία μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχουν παγώσει ἐδῶ καὶ τρία χρόνια, ἀλλὰ καὶ ἔχουν ἐπιδεινωθεῖ ἀρκετὰ οἱ οἰκονομικές τους σχέσεις μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, λόγῳ τοῦ ἀμερικανικοῦ προστατευτισμοῦ καὶ τῆς μεταφορᾶς τῶν διαφορῶν τους στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ἐμπορίου∙ οἱ συνομιλίες τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν καὶ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Ντόναλντ Τρὰμπ αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα ἴσως δώσουν διέξοδο, ἀλλὰ τὸ θεωροῦν πολὺ δύσκολο οἱ ἔγκυροι παρατηρητές.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.