Ἰσχυρότατος ἄξων, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου

Τὴν ἰσχυρότατη παρουσία τοῦ ἄξονος, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, ἐπιβεβαιώσαν οἱ Ἀμπντὲλ Φατὰχ ἈλΣίσυ, Νίκος Ἀναστασιάδης καὶ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὡς ἐγγυητοῦ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀσφαλείας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο∙ οἱ τρεῖς ἡγέτες, τὴν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς τοῦ ἐκλεκτοῦ τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὰ Κατεχόμενα, καταδίκασαν τὶς προκλήσεις τῆς Τουρκίας καὶ τὶς παραβιάσεις τοῦ διεθνοῦς δικαίου καὶ ὑπογράμμισαν, ὅτι θὰ ἀποτελέσει ἡ συμμαχία τους τὴν καλύτερη ἄμυνα ἀπέναντί της. Μάλιστα, ἀναφέρθηκαν καὶ στὴ συμφωνία ὁριοθετήσεως τῆς ὑφαλοκρηπίδος, μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Αἰγύπτου, ὡς ὑπόδειγμα διεθνοῦς συνεργασίας καὶ σεβασμοῦ τῆς διεθνοῦς νομιμότητος∙ ἰδιαιτέρως, ὁ Αἰγύπτιος πρόεδρος χαρακτήρισε νεκρὸ τὸ τουρκολιβυκὸ μνημόνιο, καθὼς στὴν Λιβύη ἄρχισε ἡ διαδικασία γιὰ τὴν ἀνάδειξη νέας κυβερνήσεως, μὲ τὴν συνεργασία ὅλων τῶν πλευρῶν.

Ἑλλάς, ἐμπιστοσύνη ἀγορῶν

Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἐπιβεβαιώθηκε, καθὼς ἡ ζήτηση ὁμολόγων μας ἦταν κατὰ ὀκτώμισυ φορὲς μεγαλύτερη καὶ τὸ ἐπιτόκιο ἔπεσε στὸ 1,18%, χαμηλότερο ἱστορικά∙ τὸ δημόσιο ἄντλησε δύο δις, ἀνεβάζοντας τὸν συνολικὸ δανεισμὸ φέτος στὰ 13 δις. Ἡ συγκυρία εἶναι ἐξαιρετικὰ εὐνοϊκή, καθὼς ἀρχίζει καὶ ἡ χορήγηση τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀνταπτυξιακῶν προγραμμάτων, μὲ πρῶτο ἐκεῖνο γιὰ τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καὶ μέχρι 25000, μὲ ἐλάχιστες μάλιστα ἐγγυήσεις∙ ἡ αἰσιοδοξία εἶναι διάχυτη στὸν κόσμο, καθὼς μοναδικὸ ἐμπόδιο παραμένει ἡ ἔξαρση τῆς πανδημίας καὶ τὰ προφυλακτικὰ μέτρα στὶς διάφορες πόλεις. Ἡ ἰσορροπία μεταξὺ τῶν δύο εἶναι τὸ ζητούμενο, ἐπειδὴ ἡ φοβία τοῦ κόσμου ἀπέναντι στὸν κορονοϊὸ τὸν ἐπηρεάζει τὶς συναλλαγές του, καθὼς περιορίζει στὰ ἄκρως ἀπαραίτητα τὶς δαπάνες του∙ ἀλλά, ὑποχρεωτικὰ θὰ ζήσουμε μὲ τὸν λοιμὸ κι αὐτό, ἂς τὸ ἀποφασίσουμε ὅλοι μας κι ἂς προσαρμόσουμε τὴν ζωή μας…

Πανδημία, ἅλμα κρουσμάτων

Νέο ἅλμα κρουσμάτων εἴχαμε χθές, 865, σύνολο, 27334, θάνατοι, 7, 535, διασωληνωμένοι, 86∙ τὸ ἀπόγευμα ἀνακοινώθηκαν τὰ μέτρα ἐγκλεισμοῦ στὶς Καστοριά, ἐπίπεδο τέσσερα καὶ ἐπίπεδο τρία, Ἰωάννινα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βοιωτία, Σέρρες μὲ αὐστηρὴ πειθαρχία. Διανύουμε τὶς χειρότερες μέρες τῆς νόσου, μετὰ τὴν χαλάρωση τοῦ πρώτου δεκαπενθημέρου τοῦ μηνός, κυρίως ἀπ’ τοὺς νέους∙ ἐὰν δὲν συμμορφωθοῦμε ἀμέσως, τότε θὰ ἀκολουθήσουν αὐστηρότεοι κατὰ πολὺ περιορισμοὶ ἀπ’ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα. Κλείνει ὁ κύκλος τοῦ δευτέρου κύματος κι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀξιολόγηση τῆς στάσεώς μας ἀπ’ τοὺς ἐπιδημιολόγους, ὥστε νὰ χαράξουν τὴν ἀντίστοιχη πολιτικὴ γιὰ τὸ τρίτο ποὺ ἀκολουθεῖ ὁσονούπω∙ ἡ εὐθύνη βαρύνει πολλούς, κάποιες πολιτικὲς δυνάμεις, ὅπως ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ θεωροῦσε τὶς συγκεντρώσεις ὡς μέσο πολιτικῆς πιέσεως τῆς κυβερνήσεως, ἡ ὁποία ὅμως δὲν στάθηκε ἀρκετὰ αὐστηρή, ὥστε νὰ προλάβει τὰ γεγονότα∙ οἱ μανάδες ποὺ ἐξέθεταν τὰ παιδιά τους στὶς καταλήψεις…

Ἀξιώσεις, χωρὶς ἀντίκρυσμα

Ἡ προβολὴ ἀξιώσεων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, χωρὶς κανένα ἀντίκρυσμα, εἶναι ἡ τελευταία τακτικὴ τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, μὲ σκοπὸ τὴν ἀναζωπύρωση τοῦ ἀνθελληνικοῦ μένους στὸν τουρκικὸ λαό, ἀλλά, ἀπάντηση ἦρθε ἀπ’ τὸ ρωσικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ποὺ ἀνήρτησε εἰκόνες ἀπ’ τὴν ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου στὶς 20 Ὀκτωβρίου 1827, καὶ τὴν καταβύθιση τοῦ τουρκοαιγυπτιακοῦ στόλου ἀπὀ Ρωσικό, Γαλλικό, Ἀγγλικό∙ ἐξέδωσε ἀπόφαση γιὰ τὴν ἀνάληψη τῆς εὐθύνης γιὰ ἔρευνα καὶ διάσωση στὸ Ἀνατολικὸ Αἰγαῖο, ἐνῶ τὸ θέμα ἔχει ρυθμισθεῖ διεθνῶς ἀπ’ τὸ 1979, ὅπως ὑποστήριξε καὶ τὸ Βερολίνο. Ἑπόμενη ἀπαίτηση ἦταν ἡ ἀποστρατικοποίηση, Λήμνου, Σαμοθράκης καὶ Ἁγίου Εὐστρατίου, κατὰ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης, τὴν ὁποία ἔχει δηλώσει ὅτι δὲν ἀναγνωρίζει…

Ἀποκλεισμὸς τῶν φιλάθλων

Στὴν ἀπόφαση τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν φιλάθλων ἀπ’ τοὺς ποδοσφαιρικοὺς ἀγῶνες κατέληξε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, μετὰ τὴν ἀπότομη ἔξαρση τοῦ κορονοϊοῦ στὴν χώρα∙ ἦταν ἐπιβεβλημένη, ἐπειδὴ τὰ κρούσματα αὐξάνονται ἐπικίνδυνα στοὺς νέους, οἱ ὁποῖοι καὶ δὲν τηροῦν τὰ προφυλακτικὰ μέτρα. Βρισκόμαστε στὸ κρίσιμο σημεῖο τῆς ἐπιβολῆς ἐγκλεισμοῦ σὲ πολλὲς πόλεις, πέραν τῶν, Καστοριᾶς, Ἰωαννίνων, Κοζάνης, Σερρῶν∙ ἡ ἑβδομάδα αὐτὴ κρίνει τὸ τέλος τοῦ δευτέρου κύματος τῆς πανδημίας καὶ ἀναμένεται τὸ τρίτο τὸν ἑπόμενο μῆνα. Σκοπὸς εἶναι ἡ ἀποφυγὴ τοῦ ἐθνικοῦ ἐγκλεισμοῦ, ἐπειδὴ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία εἶναι ἀπρόβλεπτες∙ ἕνα μέρος τοῦ κόσμου ἔχασε τὴν εὐαισθησία του, ὅπως δείχνουν οἱ συνωστισμοὶ τὰ βράδια. Ἀρχὲς καὶ πολῖτες χρειάζονται ηὐξημένη ἐπαγρύπνηση.

Εὐρωζώνη, πρωτεύων ρόλος

Ἡ Εὐρωζώνη ἀναλαμβάνει, ἐκ τῶν πραγμάτων προωτεύοντα ρόλο στὰ διεθνῆ θέματα, μετὰ τὶς πρόσφατες ἐξελίξεις, πανδημία, ἐσωτερικὰ Ἀμερικῆς, προκλήσεις Τουρκίας∙ στὸν Καύκασο ἀναγνωρίζει τὴν μεσολαβητικὴ προσπάθεια τῆς Μόσχας, μαζὶ τὴν Οὐάσιγκτον, στὴν Λιβύη, διαδραματίζει καθοριστικὸ ρόλο, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Κάιρο, γιὰ τὴν εἰρηνικὴ λύση τοῦ προβλήματος καὶ τὴν ἔξωση τῆς Ἀγκύρας, ἐνῶ ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν συζήτησε μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν τὸ ζήτημα τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας καὶ τὴν στενὴ συνεργασία τους, γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της, μετὰ τὸν ἀποκεφαλισμὸ Γάλλου καθηγητοῦ ἀπὸ νεαρὸ Τσετσένο. Ἡ Οὐάσιγκτον βρίσκεται στὸ περιθώριο, λόγῳ τῆς προεκλογικῆς περιόδου καὶ τῆς ἀρνήσεως τοῦ προέδρου της νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ἄλλα θέματα, οὔτε καὶ γιὰ τὴν τήρηση τῶν δεσμεύσεών της, ἀπ’ τὴν πρόσφατη ἑλληνοαμερικανικὴ ἀμυντικὴ συμφωνία, ποὺ προβλέπει τὴν ἀμοιβαία συμβολή, στὴν περίπτωση ἐπιθέσεως ἢ προκλήσεων∙ τὰ ξέχασε, σὲ λιγώτερο ἀπὸ ἕνα μῆνα. Ἀξιολογοῦνται αὐτὰ διεθνῶς…

Ἀμερική, σκιὲς τηλεμαχίας

Οἱ σκιὲς βαρύνουν ἄσχημα τὴν σημερινὴ τηλεμαχία τῶν δύο ὑποψηφίων τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν, μὲ ἀπρόβλεπτο τὸ ἀποτέλεσμα∙ πέραν τῆς ἀπενεργοποιήσεως τοῦ μικροφώνου ἀπ’ τὸν ἕναν, ὅταν μιλάει ὁ ἄλλος, καὶ ποὺ σημαίνει στέρηση τῆς δυνατότητος διακοπῆς του, ποὺ εἶχε ἀσκήσει κατὰ κόρον ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν πρώτη ἀναμέτρησή τους, ἦρθαν κι οἱ ἀποκαλύψεις τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ του σὲ κινεζικὴ τράπεζα. Τὸ θέμα ἀφορᾶ τὶς ξενοδοχειακὲς ἐπιχειρήσεις τοῦ προέδρου, ἀλλὰ ἀναφέρεται καὶ σὲ πληρωμὴ φόρων, 180000 δολλαρίων, στὸ κινεζικὸ δημόσιο∙ ὁ πολυεκατομμυριοῦχος ὅμως ἔνοικος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου ἔχει ἐξαπολύσει σκληρὸ πόλεμο κατὰ τῶν ἀμερικανικῶν ἐπενδύσεων στὴν Κίνα, ἀπ’ τὶς ἑταιρεῖες τῶν ὁποίων ζητάει τὴν ἀμεση ἐπιστροφή τους στὴν χώρα τους, ἐνῶ μαίνεται ὁ δασμολογικὸς πόλεμος μεταξύ τους. Ὁπωσδήποτε θὰ ἐρωτηθεῖ, γιατὶ δὲν ἀποσύρει τὶς δικές του ἐπενδύσεις; Καθὼς μέχρι τώρα δὲν ἔχει ἀπαντήσει, ἐνῶ δημοσκοπικὰ ὑστερεῖ τοῦ ἀντιπάλου του.

Δεδομένο, ἄτακτο Brexit

Τὸ ἄτακτο Brexit εἶναι δεδομένο, ὅπως ἀνακοίνωσε ἡ Ντάουνινγκ Στρήτ, ἐνῶ ἐπιβάλλεται ἐγκλεισμὸς στὶς μεγάλες πόλεις, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ, Οὐαλίας, καὶ ὁ κίνδυνος ἐπεκτάσεώς του εἶναι ἄμεσος∙ ὁ Μπόρις Τζόνσον ἐφαρμόζει τὸ πρόγραμμά του, παρ’ ὅλο ὅτι ὁ κορονοϊὸς δὲν ἦταν, ὅπως τὸν περίμενε, ἀλλὰ δὲν τὸ ἀλλάζει. Ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ γίνει μὲ τοὺς χειρότερους ὅρους γιὰ τὴν χώρα καὶ μὲ ὅλες σχεδὸν τὶς παραγωγικὲς τάξεις ἐναντίον του, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ἐκκλησία, γιὰ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ τριακόσια χρόνια∙ ὁ ἐγκλεισμὸς στὴν Μέση Ἀγγλία, μὲ τὶς βαθύτερες παραδόσεις τῆς βιομηχανικῆς λογικῆς, δὲν προβλέπεται καὶ τόσο εὔκολος. Οἱ Ἄγγλοι τῆς περιοχῆς ζοῦν ἀκόμη στὴν ἐποχὴ τῆς αὐτοκρατορίας καὶ θεωροῦν περιορισμὸ τῶν δημοκρατικῶν τους δικαιωμάτων τὸν ἐγκλεισμό, καθὼς ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν, ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος τῆς ζωῆς του, ἀφοῦ αὐτὴ διασφαλίζεται ἀπ’ τὴν ἐσχατολογικὴ πίστη τους!

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση καὶ ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1847 δολλάρια καὶ ὑποχώρησε στὰ 124,2600 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1906,35, καὶ πετρέλαιο, 42,43. Ἡ παγκόσμια οἰκονομία χωρίσθηκε σὲ δύο ζῶνες, στὴν Ἀσία, μὲ γενίκευση τῆς ἀνακάμψεως, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῆς Κίνας, καὶ στὴν Δύση, μὲ ἀπροσδιόριστο προσανατολισμό, λόγῳ καὶ τῆς πανδημίας καὶ τῶν ἐσωτερικῶν σὲ Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ Βρεταννία∙ ταυτοχρόνως ἐπιτείνεται ἡ φυγὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὸ δολλάριο, μὲ στροφὴ πρὸς τὸ εὐρὼ καὶ τὸ ρεμίνμπι. Οἱ ἔγκυροι οἰκονομικοὶ κύκλοι τῆς Γουὼλ Στρὴτ ἐκφράζουν φόβους, ὅτι, καὶ μὲ τὴν νίκη τοῦ Τζὸ Μπάιντεν, δὲν θὰ εἶναι αὐτόματη ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία∙ ἡ ζημία τῆς τετραετίας δὲν ἐπουλώνεται εὔκολα, ἐπειδὴ ἀφορᾶ τὸ διεθνὲς κύρος τῆς χώρας, οἰκονομικὸ καὶ πολιτικό. Θὰ ἀπαιτηθεῖ σκληρὴ προσπάθεια καὶ χρόνος πολὺς γιὰ οὐσιαστικὴ ἀποκατάσταση.

Ἐπιστροφὴ στὸν ἰσλαμισμὸ

Τὴν ἐπιστροφή του στὸν ἰσλαμισμὸ ἐπιδιώκει ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, ὡς ἐσχάτη προσπάθεια φανατισμοῦ τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ χωρὶς ἐμφανῆ τουλάχιστον ἀποτελέσματα∙ οἱ ἐπιθέσεις του κατὰ τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, γιὰ ὅτι κατηγόρησε τὸ ἰσλαμικὸ κράτος, μὲ ἀφορμὴ τὸν ἀποκεφαλισμὸ Γάλλου καθηγητοῦ, ὅπως καὶ μὲ τὴν ἀναζωπύρωση τοῦ ἀνθελληνικοῦ μένους, ἀποβλέπουν στὴν ἔξαρση τῶν θρησκευτικῶν στρωμάτων τῆς Τουρκίας. Ἀλλά, χωρὶς ἀποτέλεσμα, ὅπως δείχνει ἡ κοινή της γνώμη∙ ὁ πρόεδρος μιλάει, δυὸ καὶ τρεῖς φορὲς τὴν ἡμέρα, γιὰ τὰ θέματα αὐτά, σὲ κλειστὲς συγκεντρώσεις καὶ μᾶλλον μὲ τὸ ἴδιο ἀκροατήριο, ἀλλὰ χωρὶς ἀνταπόκριση∙ οἱ πηγαῖες δημόσιες ἐκδηλώσεις, ὅπως γινόταν πρὸ ἔτους, μὲ τὴν προγραμματισθεῖσα ἐπίθεσή του στὴν Συρία, καὶ τὴν παταγώδη ἀποτυχία της, ἀποτελοῦν παρελθόν. Κανένας Τοῦρκος δὲν ἐνθουσιάζεται πλέον.

Ἑκατομμυριοῦχοι κατὰ Τρὰμπ

Ὁ Ντόναλντ Τράμπ, πολυεκατομμυριοῦχος ὁ ἴδιος, ἐπέτυχε τὸ ἀδιανόητο, τὴν στροφὴ ἐναντίον του, ὅλων σχεδὸν τῆς τάξεώς του∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ ExxonMobil, τῆς ὁποίας ὁ πρόεδρος εἶχε διατελέσει καὶ πρῶτος ὑπουργός του Ἐξωτερικῶν, κάλεσε τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ τὸν καταψηφίσουν, ὡς ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν χώρα. Ὅσα μάλιστα ἀποκαλύπτονται γιὰ τὶς καταθέσεις του σὲ κινεζικὲς τράπεζες, ὅτι διατηρεῖ τὶς δικὲς του ἐπενδύσεις στὴν Κίνα, ἔχουν ἐξοργίσει τοὺς ἰσχυροὺς οἰκονομικοὺς κύκλους∙ ὅλοι τους σχεδὸν ἔχουν συναλλαγὲς μὲ τὸ Πεκῖνο καὶ σημαντικὲς ἐπενδύσεις, βιομηχανικὲς καὶ ὑπηρεσιῶν, ἀπ’ τὶς ὁποῖες μάλιστα ἀντλοῦν τὰ κέρδη τους στὴν δύσκολη περίοδο τῆς πανδημίας, ἀλλὰ ὑφίστανται πιέσεις γιὰ ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Κίνα. Ἡ ἰδιοτέλεια προστίθεται στὰ τόσα ἄλλα ἀρνητικὰ τοῦ προέδρου κατὰ τὴν τελευταία τετραετία…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.