Πρώτιστο καθῆκον, προάσπιση δημοκρατικῶν θεσμῶν

Ἡ προάσπιση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων ἀνάγονται πλέον σὲ ἄμεση προτεραιότητα ὅλων μας∙ καὶ οἱ πλέον ἀφελεῖς Συριζαῖοι ὁμολογοῦν ὅτι ὰδυνατοῦν παρακολουθῆσαι τὴν μειοδοσία τοῦ Ναπολεοντίσκου, σὲ Σκοπιανό, ἑλληνοτουρκικά, ἀλβανικά, διάκριση ἐξουσιῶν. Ταυτοχρόνως ἡ παραίτηση τοῦ Νίκου Σακελλαρίου ἀποκάλυψε τὸ βάθος τῶν κυβερνητικῶν παρεμβάσεων στὴν δικαιοσύνη, ἐνῶ ἡ παντελὴς ἀπουσία ἀστυνομικῶν, κατὰ τὸν ξυλοδαρμὸ τοῦ φίλου του δημάρχου Θεσσαλονικέων, θεωρεῖται στὴν συμπρωτεύουσα ὡς συμπαιγνία∙ ἀπέκτησε ἡ κυβέρνηση ἕνα μεῖζον θέμα γιὰ τὴν προπαγάνδα της κατὰ τῆς δεξιᾶς. Ἦταν δεδομένο ὅτι κάποιοι μποροῦσαν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν συγκέντρωση τῶν Ποντίων καὶ νὰ προκαλέσουν ἐπεισόδια, ὑποκινούμενοι ἢ μή∙ ὁ ρόλος τῆς ΚΥΠ καὶ τῆς Ἀστυνομίας εἶναι ἡ πρόληψη τῶν ἀκραίων αὐτῶν φαινομένων, διαφορετικὰ ἐκτίθενται ἐμφανέστατα.

Ἀναμέτρηση γιὰ Σκοπιανὸ

Σὲ μετωπικὴ ἀναμέτρηση ἐξελίσσεται τὸ Σκοπιανὸ στὴν χώρα, καθὼς ἡ κυβέρνηση ὑποκύπτει στὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις γιὰ ἐπίλυσή του, μὲ τὴν στήριξη προθύμων βουλευτῶν, ἀλλὰ τὰ μεγάλα κόμματα εἶναι μαχητικὰ ἀντίθετα, ὅπως ὁλόκληρος ὁ ἑλληνικὸς λαός∙ οἱ ἐξαρτήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀποκαλύφθηκαν, μὲ τὸ τηλεφώνημα τοῦ Ἀμερικανοῦ ἀντιπροέδρου καὶ τὶς σημερινὲς συναντήσεις στὴν Οὐάσιγκτον τοῦ Νίκου Κοτζιᾶ. Ἀλλά, ἀκόμη καὶ στὰ Σκόπια δὲν ἐξασφαλίσθηκε συμφωνία μὲ ὁλόκληρη τὴν ἀντιπολίτευση, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα ὀργανώνονται μεγαλύτερα συλλαλητήρια ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ Χειμῶνα. Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀκόμη καὶ τὸ Βερολίνο, τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας, καθὼς βλέπουν πλέον καθαρά, ὅτι ἡ Ἀμερικὴ μεθοδεύει τὴν παρουσία τοῦ κρατιδίου, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ στὸ ΝΑΤΟ, ὡς τυφλὸ ὄργανό της, κάτι ποὺ θέλει νὰ ἀποφύγει πάσῃ θυσίᾳ∙ ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση ἀναλαμβάνει τὸν ρόλο αὐτό, καθὼς κλείνει μεγάλες πολεμικὲς παραγγελίες στὴν Ἀμερική, τὶς παραμονὲς τῆς ἐκπαραθυρώσεώς της ἀπ’ τὴν ἐξουσία.

Συμφωνία πρὸς ἐξαφάνιση

Ἡ τεχνητὴ συμφωνία, ὑπὸ αὐστηρότατους ὅρους, δὲν ἀντέχει οὔτε ὡς φύλλο συκῆς στὴν κυβέρνηση∙ ἡ ὑπόθεση τοῦ χρέους παραμένει, μὲ τὸ Ταμεῖο σὲ διαφωνία, οἱ μεταρρυθμίσεις ἀποκλείονται, διότι δὲν ἐλέγχει τὸν κρατικὸ μηχανισμὸ καὶ ἡ ἀπειλὴ γενικευμένης ἐξεγέρσεως εἶναι πρὸ τῶν θυρῶν∙ ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ ἔχει κυριολεκτικὰ χαμένα καὶ δείχνει, ὅτι δὲν ἀντέχει τὸ μυαλό του σὲ πολλὰ καὶ δύσκολα προβλήματα, ἕνα ἕνα καὶ μετὰ βίας τὸ πιάνει. Συγκάλεσε τὸ Σάββατο τὴν Κεντρική του Ἐπιτροπὴ κι εἶναι ζήτημα ἂν παρουσιάσθηκαν οἱ μισοί, ἐνῶ κι ὅσοι τὸν ἄκουσαν ἦταν παγωμένοι. Οἱ φοιτητικὲς ἐκλογές, ἡ Μυτιλήνη, οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι εἶναι παντελῶς γυμνὸς καὶ δὲν ἀρκοῦν οἱ ἰδιοτελεῖς βουλευτὲς γιὰ τὴν παραμονή του στὴν ἐξουσία∙ ὅλοι αὐτοὶ στὴν πρώτη σοβαρὴ κρίση θὰ ἐξαφανισθοῦν, θὰ τοὺς ψάχνουμε καὶ δὲν θὰ βρίσκονται πουθενά, ὅπως συμβαίνει σὲ παρόμοιες περιπτώσεις πάντοτε στὴν ἱστορία.

Σκοπιανό, ἀπότομη στροφὴ

Σὲ ἀπότομη στροφὴ τῆς πολιτικῆς του στὸ Σκοπιανὸ δείχνει ὅτι ἐπιδίδεται ὁ Ναπολεοντίσκος, μετὰ τὴν ἀπόρριψη ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευση τοῦ «Ἴλιντεν, Μακεδονία»∙ ἔδινε τὴν ἐντύπωση στὴν Σόφια, ὅτι θὰ ἐπιβάλει τὴν πρότασή του στὴν χώρα καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, τόσο ἀφελὴς εἶναι ἢ τόσο ἄσχετος μὲ τὴν ἱστορία μας καὶ τὴν σημερινὴ πραγματικότητα; Τὸ ὅτι δὲν πατάει χῶμα ἑλληνικὸ εἶναι γεγονὸς ἀποδεδειγμένο, μὲ κορυφαῖο παράδειγμα τὴν ἀγνόηση τῶν φοιτητικῶν ἐκλογῶν, ὅπου πῆρε ἡ παράταξή του, μόλις 0,8%, ἤτοι γύρω στοὺς 180 ψήφους∙ ὅσο ἐξασθενημένο κι ἂν εἶναι τὸ φοιτητικὸ κίνημα, δὲν παύει νὰ ἐκφράζει τὴν νεολαία. Ὅταν μία κυβέρνηση εἶναι χαμένη στοὺς φοιτητὲς εἶναι ἐξαφανισμένη στοὺς μεγάλους.

Τρόμος γιὰ τὴν λογοδοσία

Ἡ ἀπουσία τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπ’ τὴν συζήτηση στὴν Βουλὴ τῆς ὑποθέσεως Novartis κατέδειξε σαφέστατα τὸν τρόμο του γιὰ τὴν λογοδοσία τῶν πεπραγμένων του μετεκλογικά∙ οἱ διαρροὲς ἀπ’ τὸ Μέγαρο Μαξίμου τὸ ἐπιβεβαιώνουν, «τί νὰ ‘κανε;» λένε, «νὰ ἀκούει, ὅτι θὰ τὸν στείλουν φυλακή;» Τὶς τελευταῖες μέρες ὁ πρωθυπουργὸς καὶ τὸ περιβάλλον του ἀπευθύνθηκαν σὲ ἔγκυρους συνταγματολόγους καὶ πρώην συνεργάτες τους, γιὰ τὸ κατὰ πόσον αὐτὰ ἔχουν βάση, ἂν χάσει τὶς ἐκλογές∙ ὅλοι τους ἀναφέρουν διασταυρωμένες πληροφορίες, τοῦ ἐπισήμαναν ὅτι, οἱ ἀπειλὲς γιὰ παραπομπὴ στὴν δικαιοσύνη, «εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ βέβαιο», συμπληρώνοντας, ὅτι, κατὰ τὶς πληροφορίες τους, ἡ Νέα Δημοκρατία ἔχει προχωρήσει στὴν κατάρτιση τῶν σχετικῶν φακέλων.

Εὐρώπη, ἐγγύηση ἑνότητος

Τὴν ἐγγύηση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνότητος ἐπιβεβαίωσαν οἱ ἡγέτες της στὴν Σόφια, ἂν καὶ δὲν ἐξεπλήρωσαν τὴν ὑπόσχεσή τους στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια∙ ἐπαναβεβαίωσαν τὴν προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, δηλαδὴ τῶν ἑλληνικῶν πρωτίστως, διότι εἶναι τὰ μόνα ποὺ ἀπειλοῦνται καὶ τὴν τήρηση τῆς πυρηνικῆς συμφωνίας τοῦ Ἰράν, μὲ τὴν διαβεβαίωση τῆς καλύψεως τῶν τυχὸν κυρώσεων κατὰ τῶν ἑταιρειῶν τους ἀπ’ τὴν Ἀμερική. Τὸ χάσμα μεταξὺ τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ διευρύνεται∙ ἐξ ἄλλου, ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος Ἐνεργείας βρίσκεται στὴν Τεχεράνη γιὰ συνομιλίες ἐπὶ τοῦ θέματος, ὅπου δήλωσε ὅτι ὑπάρχει πλήρης ὁμοφωνία. Τὸ ἐνδιαφέρον ἔγκειται στὸ ὅτι, δὲν ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις, ὄχι μόνο ἀπ’ τὴν Βρεταννία, ἀλλὰ κι ἀπ’ τὶς φιλοατλαντικὲς πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες, αὐτὲς ἁπλῶς ἐσιώπησαν∙ ἀκόμη κι ὁ Ναπολεοντίσκος ἔδειξε ὅτι συμφωνεῖ μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀμυντικὴ πολιτική, ἀλλὰ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἦταν ἐπιφυλακτικὴ ἀπέναντί του, πολλὰ φαίνεται ἔχει καταλάβει…

Ἰράν, Εὐρώπη, Ρωσία, Κίνα

Στὴν Βιέννη ἀρχίζουν αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα συνομιλίες, Εὐρώπης, Ρωσίας, Κίνας καὶ Ἰράν, γιὰ τὴν βελτίωση τῆς πυρηνικῆς συμφωνίας καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀμερικανικῶν κυρώσεων∙ Ἡ συνάντηση ἔγινε ἔφικτη, μετὰ τὶς ἐπισκέψεις τοῦ Ἰρανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν σὲ Πεκῖνο, Μόσχα καὶ Βρυξέλλες καὶ στὴν ὁμόθυμη συμφωνία στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο στὴν Σόφια∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, ἄλλωστε, τὴν ἑπομένη ἀκριβῶς ἐπισκέφθηκε τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν στὸ Σότσι, ὅπου συμφώνησαν στὸ Ἰρανικὸ καὶ στὴν κατασκευὴ τοῦ Nordstream2, παρὰ τὶς ἔντονες ἀμερικανικὲς ἀντιρρήσεις. Ἡ διεθνὴς κρίση ἀποφεύγεται καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος μεθοδεύεται∙ ἡ Οὐάσιγκτον δὲν ἔχει πολλὰ περιθώρια προκλήσεως νέων προβλημάτων. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν συμφωνήσει μάλιστα μὲ τὴν Τεχεράνη γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους, κυρίως πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου σὲ εὐρὼ καὶ μὲ ἀντικατάσταση τοῦ δολλαρίου∙ μὲ τὴν καθιέρωσή του, τὸ ἀμερικανικὸ νόμισμα ἐκτοπίζεται, διότι καὶ ἡ Κίνα τὸ ἔχει ἀντικαταστήσει.

Κίνα, ΗΠΑ, ἐκτόνωση θεμάτων

Στὴν ἐκτόνωση τῶν ἐκκρεμοτήτων ὁδήγησε ὁ πρῶτος γύρος τῶν συνομιλιῶν, μεταξὺ Ἀμερικῆς καὶ Κίνας, γιὰ τὰ ἐμπορικὰ θέματα∙ ὁ Κινέζος ἀντιπρόεδρος, μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ντόναλντ Τράμπ, δεσμεύθηκε ὅτι θὰ αὐξήσει ἡ χώρα του τὶς εἰσαγωγὲς ἀμερικανικῶν προϊόντων, ἀλλὰ μένει ἡ διαπραγμάτευση τοῦ εἴδους τῶν προϊόντων καὶ τοῦ τρόπου ἐφαρμογῆς της. Οἱ οἰκονομικοὶ παρατηρητὲς πιστεύουν, ὅτι πρόκειται γιὰ διπλωματικὴ καθαρὰ κίνηση, διότι καὶ ἡ Οὐάσιγκτον ἀπέφυγε νὰ ἀνακοινώσει τὴν ἄρση τῶν δεσμεύσεων στὶς ἐξαγωγὲς λογισμικοῦ πρὸς τὴν ΖΤΕ∙ οὔτε ὅμως καὶ τὸ Πεκῖνο ἀνακοίνωσε τὴν ἄρση τῶν δασμῶν στὶς εἰσαγωγὲς ἀμερικανικῆς σόγιας. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἐπιχειρεῖ ὑπαναχώρηση ἀπ’ τὴν ἀρχικὴ πολιτική του, America First, ἐνῶ βλέπει ὅτι ἀπομονώνεται καὶ μοναδικὴ ἐπιτυχία του εἶναι ὁ διάλογος μὲ τὴν Βόρειο Κορέα καὶ ἡ συνάντηση κορυφῆς στὴν Σιγκαπούρη σὲ δώδεκα μέρες∙ ἡ συμπαράσταση τῆς Κίνας εἶναι ἀπαραίτητη.

Προσαρμογὴ Μέσης Ἀνατολῆς

Ἡ Μέση Ἀνατολὴ βρίσκεται στὴν χειρότερη μεταβατικὴ κατάσταση μεταπολεμικά, μετὰ τὸν διάλογο, Κίνας, Ρωσίας, Εὐρώπης μὲ τὸ Ἰράν, ἀπὸ σήμερα στὴν Βιέννη καὶ τὴν ἀπομόνωση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν περιοχὴ προβλέπονται ριζικές. Στὴν Συρία ὁ ἀνταγωνισμὸς ὀξύνεται μεταξὺ Τουρκίας καὶ Ἀμερικῆς, ἐνῶ ἡ Δαμασκὸς ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τοῦ Ἰντλίμπ, παρὰ τὶς αὐστηρὲς προεδοποιήσεις τῆς Ἄγκυρας, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Μόσχας∙ οἱ ἑπόμενες μέρες θεωροῦνται πολὺ κρίσιμες, διότι καὶ στὸ Ἰρὰκ δὲν ἔδωσαν σταθερὴ κυβέρνηση οἱ βουλευτικὲς ἐκλογές, ὁπότε τὰ παζάρια ἴσως κρατήσουν καιρό, ἐνῶ στὸν Λίβανο τὸ πρῶτο λόγο ἔχει ἡ Χεζμπολλάχ. Στὴν Γάζα πέθαναν ἄλλοι δύο τραυματίες τῶν ἰσραηλινῶν πυροβολισμῶν, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ σχεδιάζει ἐπιτόπια ἔρευνα γιὰ τὴν σφαγή, ἀλλὰ τὸ Ἰσραὴλ ἀρνεῖται πεισματικά∙ ἡ συμπαράσταση τῆς Οὐάσιγκτον βοηθάει, ἀλλὰ ἡ γενικὴ διεθνὴς κατακραυγὴ μετράει πολὺ περισσότερο.

Χιονοστιβὰς πιέσεων πάνω στὸν Ναπολεοντίσκο

Ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται κάτω ἀπ’ τὴν πίεση χιονοστιβάδος ἀρνητικῶν ἐξελίξεων καὶ χωρὶς κανένα ἐναλλακτικὸ σχέδιο ἀντιμετωπίσεώς τους∙ μοναδική του διέξοδος εἶναι ἡ παράδοση ἄνευ ὅρων στοὺς δανειστὲς γιὰ τὸ κλείσιμο τῆς τεχνητῆς συμφωνίας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν περικοπῶν συντάξεων καὶ μισθῶν ἀπ’ τὸ ἑπόμενο ἔτος. Στὸ Σκοπιανό, ὑποχρεώθηκε σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση, ἐνῶ εἶχε ἀποδεχθεῖ τὸ ὄνομα Ἴλιντεν τῆς Μακεδονίας, μετὰ τὴν κατηγορηματικὴ ἀπόρριψή του ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση, ἀλλὰ παρενέβη ὁ ἀντιπρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μὲ παρατηρήσεις γιὰ τὴν ὑποχώρηση καὶ τὴν ἀντιαμερικανικὴ στάση στὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς Σόφιας∙ οἱ ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις εἶναι ἰσχυρότερες τῶν εὐρωπαϊκῶν ὑποχρεώσεων τῆς ἀριστεροακοδέξιας κυβέρνησης, ὁπότε τὸ πρόβλημα στὸ ἐσωτερικό της γίνεται δυσεπίλυτο. Ἀλλὰ καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ κόσμου κλιμακούμενη∙ στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ πάλι ἀπουσίαζαν πάρα πολλοί, παρὰ τὴν μεγίστη κινητοποίηση, γεγονὸς ποὺ σημαίνει, ὅτι ἡ διαρροὴ κομματικῶν στελεχῶν παρουσιάζεται καὶ στὰ ἀνώτερα κλιμάκια, ἐνῶ ἡ ἐξέγερση τοῦ κόσμου διαχέεται σὲ ὅλα τὰ στρώματα. Ἡ ψυχρολουσία τῆς Μυτιλήνης ματεφέρεται σὲ κάθε πόλη ποὺ ἐμφανίζονται πρωθυπουργὸς καὶ στελέχη του∙ στὴν Θεσσαλονίκη ἔτυχε τῆς ἀπαραδέκτου ὑποδοχῆς ὁ δήμαρχος, ἀπὸ ἀκραῖα στοιχεῖα, ἀλλὰ δὲν τὸν συμπαραστάθηκαν οἱ ἄλλοι∙ συνέπειες εἶναι αὐτὲς τῆς ταυτίσεως σὲ ὅλα καὶ στὰ ἐθνικὰ θέματα μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ…

Ἡ παράδοση στὴν τρόικα ὁπωσδήποτε εἰς βάρος τῆς κυβερνήσεως ἀποβαίνει, ἔστω κι ἂν εἶναι ἀκόμη τεχνητὴ συμφωνία καὶ δὲν ἔχουν καταλήξει γιὰ τὰ ἄλλα κρίσιμα θέματα, μεταρρυθμίσεις στὸ δημόσιο, ἀποκρατικοποιήσεις καὶ Ἑλληνικὸ μαζί, διευκόλυνση τῶν ἐπενδύσεων, ἀξιολόγηση στὸν κρατικὸ μηχανισμό∙ ἡ συμφωνία περιλαμβάνει ὅμως καὶ τὴν ἀποστολὴ μέχρι τὸν ἄλλο μῆνα τῶν εἰδοποιητηρίων γιὰ τὶς μειώσεις τῶν συντάξεων, τὶς μεγαλύτερες τῆς ὀκταετίας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη ἐξαθλίωση τῶν ἡλικιωμένων, οἱ ὁποῖοι μόνο τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ ματαίου τούτου κόσμου ἔχουν ὡς λύση, μὲ τὸ παράπονο μάλιστα, ὅτι δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν ἄλλο τὰ παιδιά τους καὶ τὰ ἐγγόνια τους. Ἡ στασιμότης μᾶλλον διαδέχεται τὴν ὕφεση, καθὼς καὶ μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα κατέχουμε σταθερὰ τὴν τελευταία θέση στὴν Εὐρώπη σὲ ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, ἐνῶ μᾶλλον στὴν πραγματικότητα εἴμαστε πολὺ χειρότερα∙ ὑποχρεωτικὰ θὰ ἀνακοινώσουν τὸν ρυθμὸ τοῦ πρώτου τριμήνου, ἀρνητικὸν κατὰ ἔγκυρες πληροφορίες, διότι καὶ τὸ 2017 δὲν ἦταν 1,4%, παρὰ γύρω στὴν μισὴ μονάδα. Στὶς Βρυξέλλες τὰ γνωρίζουν αὐτά, ἀλλὰ δὲν ἤθελαν προκαλέσαι σοβαρώτερο πρόβλημα καὶ τὸ ἄφησαν στὴν φυσιολογικὴ ἐκδήλωσή του∙ γενικὴ εἶναι ἡ πεποίθηση, ἄλλωστε, ὅτι εἶναι μετρημένες οἱ μέρες τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τὸν ἀφήνουν νὰ ψήνεται στὸ ζουμί του. Ἀποδεικνύεται ὅτι, ὅσα εἶχε ὑποστεῖ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τὸ 2014 θεωροῦνται συμπαθητικὰ χάδια.

Οἱ ἐκρήξεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι τὸ χειρότερο, κατὰ τοὺς ἐλαχίστους σοβαροὺς συμβούλους τοῦ Μεγάρου Μαξίμου∙ διαπιστώνουν, ὅτι, καμμία ἐντολή τους δὲν ἐφαρμόζεται ἀπ’ τὸν κομματικὸ μηχανισμό, οὔτε κι ἀπ’ τοὺς ὑπουργούς, μὲ ἐξαίρεση τὴν πλήρη ὑποταγὴ στὴν τρόικα, κι αὐτὸ τὴν τελευταία στιγμὴ καὶ μετὰ ἀπὸ άφόρητες πιέσεις, διότι ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ψηφισμένων ἤδη μεταρρυθμίσεων ἐκκρεμεῖ καὶ θὰ ἐξετασθεῖ μὲ τὸ κλείσιμο τῆς τεχνητῆς συμφωνίας. Στὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση παρουσιάζεται ὡς ἐπιδημία πλέον ἡ μόνιμη ἀσθένεια ὅλων τῶν καταρρεόντων καταστάσεων, ἕκαστος ὑπουργὸς ἀσχολεῖται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο μὲ τὴν προσωπική του πελατεία καὶ μὲ τίποτε ἄλλο∙ γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅτι, ἀπὸ ὅσους διορίζει ἢ τακτοποιεῖ οἱ περισσότεροι θὰ τοῦ φύγουν, ἔτσι γίνεται πάντα, ἀλλὰ ἐλπίζει ὅτι κάποιοι θὰ τοῦ μείνουν, αὐτοὶ προσμετρῶνται ὡς μόνοι σταθεροὶ στὴν κάλπη, κατὰ τὴν ψευδαίσθησή του, ἐπειδὴ ἡ ἱστορία διδάσκει, ὅτι φεύγουν πολὺ περισσότεροι καὶ παρασύρουν κι ἄλλους. Ἡ ἀσθένεια αὐτὴ ὅμως ὡς μεταδοτικὴ πλήττει πλέον καὶ τὰ κομματικὰ στελέχη∙ τρέχουν, ὅπως μποροῦν κι ὅπου μποροῦν, νὰ τακτοποιήσουν κάποιους δικούς τους, ἀλλὰ καὶ ἀνοίγουν τὶς διεξόδους μὲ τὰ ἄλλα κόμματα, γιὰ μαζικὴ μετατόπιση, κυρίως πρὸς τὴν Νέα Δημοκρατία, τὴν βέβαιη νέα ἐξουσία. Ὁ Ναπολεοντίσκος, λέγεται, ὅτι τώρα τὰ κατάλαβε αὐτά…

Στοὺς ἐπιχειρηματικοὺς κύκλους ἐμπεδώνεται ἐπίσης ἡ πεποίθηση, ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει τελειώσει ὁριστικά∙ ἡ ἀποτυχία τῶν πειραμάτων, γιὰ τὴν δημιουργία νέων σχημάτων στὰ δεξιὰ τῆς Νέας Δημοκρατίας, μὲ τὴν ἐπιστράτευση τῶν παγιατικῶν ναυάγησε ἀπότομα κι ὅλοι τους ἐξαφανίσθηκαν, μετὰ τὴν περιοδεία τοῦ Κώστα Καραμανλῆ στὴν Θράκη καὶ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη στὴν συνέχεια. Ἡ προβολὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου ὡς ἐκφραστοῦ τῆς Σοσιαλδημοκρατίας στὴν χώρα μας ἐξαχνώθηκε πρὶν ἀκόμη ἐμφανισθεῖ∙ στὴν Σόφια οἱ ἡγέτες της μετρήθηκαν στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ καὶ στὴν Ἀθήνα μοναδικοὶ ὑποστηρικτές του ἀπόμειναν οἱ ἐλάχιστοι βουλευτές, μὲ κύρια πρόνοια τὰ προνόμια ἀπ’ τὴν παράταση τῆς ζωῆς τῆς Βουλῆς καὶ οἱ διασυνδέσεις τοῦ ἀνθυπάτου. Οἱ φοιτητικὲς ἐκλογὲς ἐπιβεβαιώσαν τὴν ὁριστικὴ διαρροὴ τοῦ κόσμου ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῶ αὐτὸ διασταυρώνεται, ἀκόμη κι ἀπ’ τὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις∙ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται ἀδύνατη, διότι καὶ στὰ τουριστικὰ μέρη οἱ ἐπιχειρήσεις δὲν φέρουν τὰ χρήματα στὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὴν πικρὰ ἐμπειρία τους ἀπ’ τοὺς τραπεζικοὺς ἐλέγχους. Ἡ συνεχιζόμενη δὲ τακτικὴ κατασχέσεως τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων κι ἀπὸ ἄλλους λογαριασμούς, ἐκτὸς τῶν ὑποχρέων στὸν ὅποιο δανεισμό, ἔχει ἐξαγριώσει τοὺς μικρομεσαίους καὶ τοὺς συνταξιούχους∙ ἀποσύρουν καὶ τὶς τελευταῖες τους καταθέσεις, ἔστω κι ἂν ὑποχρεώνονται σὲ ἀνατοποθέτηση ὅσων χρειάζονται γιὰ τὶς τρέχουσες ἀνάγκες τους.

Οἱ μεγαλυτέρας ἡλικίας στὰ εὐρύτερα στρώματα βλέπουν τὰ παιδιά τους καὶ τὰ ἐγγόνια τους νὰ ὑφίστανται τὴν ἀδιανόητη ταλαιπωρία καὶ τοὺς ἔρχονται δάκρυα στὰ μάτια∙ πολλοὶ ἀπ’ αὐτούς, ἂν ὄχι ὅλοι, μικροὶ εἶχαν βοηθήσει τοὺς πατεράδες τους καὶ τοὺς παπποῦδες τους στὴν μαύρη ἀγορὰ στὴν Κατοχὴ κι ἔτσι ἐπιβίωσε ἡ οἰκογένειά τους∙ οἱ κρατικὲς ἀρχές, δὲν ἦταν ἐχθρικὲς ἀπέναντί τους, ἀκόμη καὶ πολλοὶ Γερμανοί, ἐπειδὴ τὸ πίστευαν, ὅτι ἔτσι θὰ ξαναδουλέψει ἡ οἰκονομία καὶ ξαναδούλεψε∙ ἀπ’ τοὺς μοικομεσαίους καὶ τὶς δουλειὲς τοῦ ποδαριοῦ ξαναρχίζει ἡ ἀγορά, ἐνῶ καὶ οἱ τράπεζες, στὸν βαθμὸ ποὺ εἶχαν δουλειὲς μὲ τὸν κόσμο, ἔδειχναν ἀνοχὴ καὶ συμπαράσταση. Σήμερα θυμίζουν στρατὸ κατοχῆς κι ἀπ’ τοὺς χειρότερους στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, κατόπιν ἐντολῆς τῆς τρόικας, ἀλλὰ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς εἶχε ἀρνηθεῖ τὰ μέτρα αὐτά, ἀφοῦ ἡ ἐφαρμογή τους ἀφήνεται στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση ποὺ φέρει τὴν τελικὴ εὐθύνη∙ τὸ ἔχουν ἀποκαλύψει οἱ Εὐρωπαῖοι εὐθαρσῶς, τὰ φορολογικὰ μέτρα εἶναι ἐπιλογὴ τῆς κυβερνήσεως. Στὴν πράξη ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιβεβαιώνει τὶς πληροφορίες, ὅτι εἶναι τυφλὸ ὄργανο τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, μὲ σκοπὸ τὴν χρεωκοπία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ τὸ περιέργο τῆς ὑποθέσεως εἶναι, ὅτι τὸ σχέδιο ἔχει ἀποτύχει, ἀλλὰ αὐτὸς τὸ συνεχίζει. Εἴτε δὲν καταλαβαίνει, τὸ πιθανώτερο, εἴτε φοβᾶται τὴν ἐκδίκηση τῶν ἐπικυριάρχων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.