Εὐρωσυμβούλιο, νὲα ὑποχώρηση τῶν Ἀτλαντιστῶν

Τὸ Εὐρωσυμβούλιο ἀνέβαλε τὴν ἔναρξη τῶν διαπραγματεύσεων τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Ἀλβανίας, γιὰ ἔνταξή τους στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μετὰ ἀπὸ διαφωνία τῆς Γαλλίας, κι ἀφοῦ εἶχε ἐγκρίνει τὴν συμφωνία μὲ τὴν Βρεταννία, ἀλλὰ μὲ ἄδηλη τὴν τύχη της στὸ Λονδίνο· οἱ πιέσεις τῆς Γερμανίας δὲν ἦσαν καὶ τόσο οὐσιαστικές, μᾶλλον πρὸς καθησυχασμὸ τῶν Καθολικῶν της ἠσκήθησαν. Στὰ τουρκικά, σήμερα θὰ λάβουν τὶς ὁριστικὲς ἀποφάσεις, διότι ὅλα ἐπανεκτιμῶνται μετὰ τὴν ἐκεχειρία στὸ μέτωπο· οἱ Εὐρωπαῖοι συνεκτιμοῦν τὰ γεγονότα, ἀλλὰ καὶ τὴν κατάσταση στὸ ἔδαφος, ἐπειδὴ ἀναμένεται καὶ ἡ ἄποψη τῆς Ρωσίας, τὴν Τρίτη, κατὰ τὴν συνάντηση Βλαδίμηρου Ποῦτιν μὲ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὸ Σότσι. Πάντως ἡ Δαμασκὸς ἐξέφρασε τὶς ἐπιφυλάξεις της κι ἡ Οὐάσιγκον κέρδισε πόντους…

Λεπτομέρειες ἀξιολογήσεως

Λεπτομέρειες ἔχουν ἀπομείνει γιὰ τὴν τέταρτη ἀξιολόγηση, μὲ ἀναφορὰ κυρίως στὸ ὕψος τοῦ πλεονάσματος, ἀπ’ τὸ ὁποῖο θὰ καθορισθοῦν ἡ διανομὴ ἐπιδομάτων σὲ συνταξιούχους καὶ ἀνέργους, ἀλλὰ καὶ οἱ νέες φοροελαφρύνσεις τοῦ 2020· ἡ κυβέρνηση διαθέτει τὸ ἰσχυρότερο χαρτί, τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν καὶ τῶν ἐπενδυτῶν, ἐνῶ ἡ ρύθμιση τῶν κόκκινων δανείων θὰ ἐπιτρέψει τὴν χρηματοδότηση τῆς ἀγορᾶς ἀπ’ τὶς τράπεζες, τὸ ὁποῖο θὰ λειτουργήσει ὡς ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς χώρας. Ἡ συντριβὴ τοῦ σουλτάνου στὴν Συρία προκαλεῖ τὴν διεθνῆ ἀπομόνωσή του, πέραν τῆς συγκρούσεως μὲ τὴν Ἀμερική, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔκρηξη τῆς ἐπιχειρησιακῆς τάξεως στὴν χώρα του· αὐτὴ ἔδωσε τοὺς ὑψηλοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεώς της καὶ ἀπειλεῖται τώρα μὲ τὸ ἀποκλεισμὸ τῶν ξένων, ἐπενδυτῶν καὶ καταναλωτῶν. Εἶναι μεγάλη χώρα ἡ Τουρκία, ἀλλὰ ὄχι τόσο μεγάλη, ὥστε νὰ θεωρεῖται αὐτάρκης σὲ ὅλα. Ἀντιθέτως πνίγεται χωρὶς τὶς διεθνεῖς συναλλαγές.

Πειθὼ πολιτικοῦ διάλογου

Ἡ πειθὼ τοῦ πολιτικοῦ διαλόγου γίνεται ἀποδεκτὴ ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη καὶ κατὰ προέκταση ἀπ’ τὰ πολιτικὰ κόμματα, ὅπως ἔδειξε τὸ θέμα τῆς ψήφου τῶν ὁμογενῶν, μὲ συνέχεια τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου καὶ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, ἀλλὰ καὶ τὸ σκάνδαλο Novartis· οἱ μικροὶ ἀπεδέχθησαν ἀσμένως τὸν διάλογο, ἐπειδὴ δείχνουν ὅτι συμμετέχουν στὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων μας καὶ ὅτι ὑπερβαίνουν πλέον τὶς παλιὲς διαιρέσεις ποὺ τόσο πλήρωσε ἡ χώρα. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐμφανέστατα δὲν συμμετέχει, ἐνῶ βλέπει μάλιστα ὅτι αὐτὸ τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἀπομόνωση ἀπ’ τὶς ἄλλες δυνάμεις στὴν πολιτική μας ζωή· ἕνα ὅμως φοβᾶται, τὴν ἀποκάλυψη τῶν ὅσων ἔχει διαπράξει, ὡς σκάνδαλα καὶ ὡς παραβίαση τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητος στὴν τετραετία. Ἐὰν ἐνταχθεῖ στὸν διάλογο, τότε δὲν θὰ μπορεῖ νὰ καταγγείλει τὴν κυβέρνηση γιὰ διώξεις ἐναντίον του καὶ ἄλλα ἠχηρὰ παρόμοια, ὁπότε εἶναι σὰν νὰ τὰ ὁμολογεῖ.

Θερμοπύλες καὶ Σαλαμίνα

Ὁ ἑορτασμὸς τῶν 2500 ἐτῶν ἀπ’ τὶς μάχες τῶν Θερμοπυλῶν καὶ τῆς Σαλαμίνας θὰ γίνει μὲ σειρὰ ἐκδηλώσεων στοὺς τόπους διεξαγωγῆς τους καὶ στὴν πρωτεύουσα· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἦταν σαφέστατος στὴν ὁμιλία του κατὰ τὴν ἐκδήλωση στὸ Ζάππειο Μέγαρο, «εἴμασε λίγοι γιὰ νὰ εἴμαστε διχασμένοι», ὑπογράμμισε. Ἡ τελετὴ σεμνή, ἐνῶ τὴν γυμνασίαρχο τῶν ἐκδηλώσεων ἀνέλαβε ἡ Μαριάννα Βαρδινογιάννη ποὺ ἦταν καὶ στὴν τιμητικὴ θέση. Ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιστρατεύει ὅλους τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες γιὰ τοὺς ἐθνικοὺς σκοπούς, καθὼς παράπλευρα κάθισε κι ὁ Βαρδῆς Βαρδινογιάννης, γιὰ πρώτη φορὰ σὲ κοινὴ ἐκδήλωση μὲ τὸν Κυριάκο, ἐνῶ ἀντήλλαξαν μεταξύ τους καὶ μερικὲς λέξεις. Ἔδειξε ἔτσι ὅτι ἐγκαταλείπει μᾶλλον τὸν ἄκρατο φιλοτσιπρισμό του…

Σὲ συμφωνία γιὰ ὁμογενεῖς

Ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ψῆφο τῶν ὁμογενῶν θεωρεῖται δεδομένη, ὅπως καὶ ἡ ἐξασφάλιση τῶν διακοσίων ψήφων, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν πρώτη συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς· ἀπομένει ἕνα θέμα, τὸ ἐὰν θὰ συμφωνήσουν καὶ στὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου οἱ ἴδιοι βουλευτές, ὁπότε ἀποφεύγει ἡ χώρα τὶς διπλὲς ἐκλογὲς τὸ 2023. Στὰ παρασκήνια λέγεται ὅτι οἱ διαβουλεύσεις μὲ ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ καὶ Ἑλληνικὴ Λύση βρίσκονται σὲ καλὸ δρόμο, ἐνῶ καὶ ἡ ΜΕΡΑ25 δείχνει ὅτι φοβάται τὴν ἀποκοπή της ἀπ’ τὸν πολιτικὸ διάλογο· εἶναι σαφέστατη ἡ διαφοροποίησή της ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ἕνα σκέπτεται ὁ πρόεδρός της, τὰ πεπραγμένα τοῦ 2015 καὶ τὴν ἐπίρριψη σὲ αὐτὸν τῶν εὐθυνῶν τῆς χρεωκοπίας.

Brexit, σχέδιο συμφωνίας

Τὸ προσχέδιο συμφωνίας γιὰ τὸ Brexit εἶναι ἕτοιμο πιά, ἀλλὰ ἀπομένουν δύο ἀκόμη βήματα, ἡ ἔγκρισή του ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, μᾶλλον εὔκολη, καὶ ἡ ἐπικύρωσή του ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων, μᾶλλον ἀδύνατη· οἱ βουλευτὲς τῆς Βορείου Ἰρλανδίας ἀνακοίνωσαν ἐκ τῶν προτέρων ὅτι θὰ τὸ καταψηφίσουν, καθὼς καὶ πολλοὶ Συντηρητικοὶ ἐπίσης, ὅπως καὶ οἱ Ἐργατικοί. Ἡ ἐναλλακτικὴ λύση, εἶναι τὸ αἴτημα τῆς Βρεταννίας γιὰ ἀναβολὴ ἐπὶ τρίμηνο τῆς ἐξόδου, ἀλλὰ αὐτὸ σημαίνει κόλαφο γιὰ τὸν Μπόρις Τζόνσον, μὲ τὴν ἀποπομπή του ἀπ’ τὴν ἐξουσία λίαν πιθανή· ἡ χώρα ὁδηγεῖται ἀναγκαστικὰ σὲ ἐκλογές, τὶς ὁποῖες ὅμως θὰ χάσει, μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα τὸ Συντηρητικὸ κόμμα καὶ θὰ ἀναδεχθεῖ στὴν ἐξουσία τὸ Ἐργατικό. Ἤδη κορυφαῖοι οἰκονομικοὶ παράγοντες θεωροῦν τὴν ἀλλαγὴ στὴν ἐξουσία ὡς τὴν καλύτερη λύση γιὰ τὴν χώρα, διότι ἔτσι δὲν ἀποκλείεται στὸ τέλος νὰ ἀποτραπεῖ τὸ Brexit.

Χυδαῖες ὕβρεις σὲ Ἐρντογὰν

Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀπηύθυνε ἄκρως προσβλητικὴ ἐπιστολὴ στὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, μὲ ὑβριστικοὺς χαρακτηρισμοὺς τοὺς ὁποίους δὲν ἀπηύθυναν οἱ χειρότεροι βάρβαροι στοὺς ἀντιπάλους τους· τὸν χαρακτηρίζει διάβολο καὶ ἀνόητο, ἐνῶ τονίζει ὅτι τὸ σκέπτεται, ἂν θὰ τὸν καλέσει ἀργότερα. Πάντως ὁ σουλτάνος δέχθηκε τελικὰ τὸν Ἀμερικανὸ ἀντιπρόεδρο, καὶ συμφώνησε γιὰ ἐκεχειρία πέντε ἡμερῶν· τὴν συνάντηση τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν τῆς Τρίτης μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν προσπαθοῦν νὰ προλάβουν κι ἔτσι νὰ συμμετάσχουν στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν λύση. Στὸ Κομπάνι καὶ στὴν Μανμπὶζ ἔχουν ἐμφανισθεῖ καὶ ρωσικὰ ἅρματα μάχης, ἐνῶ ὁ κουρδικὸς λαὸς ὑποδέχεται τοὺς Σύρους ὡς ἐλευθερωτές· δύο πράγματα πέτυχε ὁ Τοῦρκος πρόεδρος, μὲ τὴν ἀδιανόητη στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους εἰσβολή του στὴν Συρία: τὴν συμφιλίωση Κούρδων καὶ Ἀράβων, μὲ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο ὁλοκλήρου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Δαμασκό, καὶ τὴν ἀνάδειξη τῆς Ρωσίας ὡς ρυθμιστικοῦ παράγοντος στὴν περιοχή.

Τράμπ, διατάραξη φρενῶν

Ὡς διατάραξη φρενῶν χαρακτηρίζουν ἔγκυροι Ἀμερικανοὶ ἀναλυτὲς τὶς ἀντιδράσεις τοῦ προέδρου τους· δὲν εἶναι μόνο οἱ πολιτικὲς ἀποφάσεις ποὺ λαμβάνονται, στὶς διεθνεῖς σχέσεις, ὅπως στὴν Συρία καὶ στοὺς χαρακτηρισμοὺς τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικό, μὲ τὴν κατάφωρη παραβίαση τοῦ Συντάγματος καὶ τὶς προσβολὲς πρὸς τὴν Νάνσυ Πελόζι. Δὲν ἔχει συμβεῖ ἄλλη φορὰ στὴν ἀμερικανικὴ ἱστορία, σὲ σύσκεψη τοῦ προέδρου μὲ τὴν ἡγεσία τοῦ Κογκρέσσου νὰ ἀπευθύνονται χυδαῖες ἐκφράσεις πρὸς τὴν πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄμεση ἀποχώρησή της· ὁπωσδήποτε, προσθέτουν, τὰ προβλήματα εἶναι πολὺ σοβαρὰ γιὰ τὸν Ντόναλντ Τράμπ, μὲ προφανῆ τὸν κίνδυνο ἀποπομπῆς του. Ἀλλά, ἡ ὑπεροψία ἐπιδεινώνει τὴν θέση του, καθὼς καὶ πολλοὶ Ρεπουμπλικανοὶ δὲν ἀνέχονται τὴν αὐταρχική του τουλάχιστον ἐξουσία· ἕνα εἶναι βέβαιο, παραδέχονται στοὺς διαδρόμους τοῦ Κογκρέσσου, ὅτι εἶναι δύσκολο νὰ φθάσει ἡ χώρα ἤρεμα μέχρι στὶς ἐκλογές.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῶν προβλέψεων ἐκτονώσεως τῆς κρίσεως στὴν Συρία καὶ στὸν ἐμπορικὸ πόλεμο· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1122 δολλάρια καὶ 120,9250 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1482,50, καὶ πετρέλαιο, 59,08. Οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι προβλέπουν διέξοδο στὴν Συρία ἀπ’ τὴν Τρίτη καὶ μετὰ τὴν συνάντηση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, μὲ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὸ Σότσι· στὸ μέτωπο συνεχίζονται οἱ συγκρούσεις, ἀλλὰ ὄχι σὲ εὐρεῖα κλίμακα, καθὼς οἱ Τοῦρκοι ἔχουν σταματήσει σχεδὸν πλήρως τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς, λόγῳ τῆς ρωσικῆς ἀεροπορίας. Ὁ ρόλος τῆς Ἀμερικῆς ἀποδυναμώνεται πλήρως, παρὰ τὴν ἐπίσκεψη στὴν Ἄγκυρα τοῦ ἀντιπροέδρου της καὶ τοῦ ὑπουργοῦ της Ἐξωτερικῶν· κύκλοι τῆς προεδρίας ἀνακοίνωσαν μάλιστα, ὅτι πέταξαν στὰ σκουπίδια τὴν προσβλητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, δείχνοντας ἔτσι, ὅτι εἶναι διατεθειμένοι νὰ φθάσουν στὰ ἄκρα. Ἔτσι προσφεύγει ὁ σουλτάνος στὸν τσάρο, ὡς θεματοφύλακα τῶν προβλημάτων τῆς περιοχῆς.

Στρατιωτικοποίηση Τούρκων

Στὴν στρατιωτικοποίηση τῆς νεολαίας τῆς Τουρκίας ἐπιδίδεται συστηματικὰ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, θυμίζοντας ἐποχὲς Γενιτσάρων· ἀποβλέπει στὴν διασφάλιση λαϊκῆς ὑποστηρίξεως, μέσα ἀπ’ τὸν ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ φανατισμό, ὡς ἀντίβαρο στὴν δυσαρέσκεια καὶ ὀργὴ τῆς ἰσλαμικῆς του κοινωνίας, γιὰ τὴν ἀποτυχία στὴν εἰσβολὴ στὴν Συρία. Γνωρίζει ἄριστα μᾶλλον ὀθωμανικὴ ἱστορία καὶ ἔχει πλήρη συναίσθηση ὅτι ἀντλεῖ τὴν πολιτική του δύναμη ἀκριβῶς ἀπ’ τὴν ἀναζωπύρωση τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ· ἔτσι διεγείρει τοὺς νέους, στὰ γήπεδα καὶ στὰ σχολεῖα, ἀκόμη καὶ τῶν ἀποδήμων στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ὡς τελευταῖο του ὀχυρό. Στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ὅμως, ὅποιος σουλτάνος ἔκανε σοβαρὰ καὶ ἀδικαιολόγητα λάθη ἀποκεφαλιζόταν κι ἀνεδείκνυαν ἄλλον στὴν θέση του· ἡ Τουρκία ἐμφανίζεται ὡς ἡττημένη ἀπ’ τοὺς Σύρους καὶ τοὺς Κούρδους καὶ ὑποτακτικὴ στοὺς Ρώσους.

Γαλλία, αὐτονομία Εὐρώπης

Ἡ ἄρνηση τῆς Γαλλίας, γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν διαπαγματεύσεων Σκοπίων καὶ Ἀλβανίας πρὸς ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, εἶναι ὁπωσδήποτε χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τῆς αὐτονόμου πολιτικῆς παρουσίας τῆς γηραιᾶς ἠπείρου· ἡ Ἄγκελα Μέρκελ εἶχε συναντηθεῖ προχθὲς στὴν Τουλούζη, μὲ τὸν Ἐμμανουὲλ Μακρὸν καὶ τὴν Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάιεν, ὁπότε, ἂν τόσο ἐνδιαφερόταν, θὰ τὸν ἔπειθε… Οἱ ἀτλαντικοὶ κύκλοι καὶ τὸ Βατικανὸ ἐπείγονται περισσότερο, ἀλλὰ ἔχει πλήρως ἀποδυναμωθεῖ ἡ ἐπιρροή τους στὴν Εὐρώπη· λέγεται μάλιστα, ὅτι ἡ θέση τῆς καγκελαρίου ὀφείλεται στὴν ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ στὴν Γερμανία τῆς Καθολικῆς ἐκκλησίας, κάτι ποὺ δὲν ἰσχύει στὴν Γαλλία. Οἱ δύο χῶρες ὀφείλουν ὁλοκληρῶσαι τὶς δημοκρατικὲς μεταρρυθμίσεις τους καὶ τὰ Σκόπια ἐκπληρῶσαι πλήρως τὶς ὑποσχρεώσεις τους ἀπ’ τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν… καὶ ἀκολουθοῦν διαπραγματεύσεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.