Σκοπιανό, παντελὴς ἄγνοια ἱστορίας τοῦ Τσίπρα

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιβεβαίωσε τὴν παντελῆ ἄγνοια τῆς ἱστορίας, μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προτάσεως, «Μακεδονία Ἴλιντεν» γιὰ τὸ Σκοπιανό, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή του ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς∙ στὴν κρίσιμη αὐτὴ φάση, μόνο ὁ Ἀμερικανὸς ἀντιπρόεδρος τοῦ τηλεφώνησε τὰ μεσάνυχτα τοῦ Σαββάτου, γιὰ τὴν ἀνάγκη ἐπισπεύσεως τῆς λύσεως, ἐνῶ τὴν Παρασκευὴ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δὲν ἀναφέρθηκε στὸ πρόβλημα, κατὰ τὴν συνάντησή τους, παρὰ στὴν ἀνάγκη ἐκπληρώσεως τῶν προαπαιτουμένων. Οἱ ὑπόλοιποι Εὐρωπαῖοι τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν συνεχίζει τὶς συνομιλίες του στὴν Ἀμερικὴ μὲ τὸν Μάικ Ποπμπέο πρῶτον∙ ἡ κυβέρνηση ἐμφανίζεται ἡ πιὸ πρόθυμη στὴν Εὐρωζώνη γιὰ ἐξυπηρέτηση, χωρὶς κανένα πρόσχημα, τῆς Οὐάσιγκτον. Τὸ γνωρίζουν ὅλοι πλέον τώρα στὴν Ἀθήνα καὶ στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες.

Ἀνάσυρση ἀκραίας πολώσεως

Τὴν πόλωση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, κατὰ τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ἐπιλέγει ὁ Ναπολεοντίσκος, ὡς ἔσχατο ὅπλο γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τοῦ κόσμου, ἀπ’ τὴν παταγώδη ἀποτυχία του στὰ κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ καὶ τὴν ἐνδοτικότητά του στὰ ἐθνικά. στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο ἐπέρριψε τὴν εὐθύνη γιὰ τὸν ξυλοδαρμὸ τοῦ δημάρχου Θεσσαλονικέων, σὲ ἀκραῖο τμῆμα τῆς ΝΔ, ἀλλὰ ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση τοῦ ἀπάντησε, ὅτι, «ἡ πολιτικὴ καὶ ἠθικὴ νομιμοποίηση τῆς βίας φέρει τὴν ὑπογραφὴ Τσίπρα». Στὴν συμπρωτεύουσα πολλοὶ ἀντιλαμβάνονται, ὅτι ὑπῆρξε τουλάχιστον ἀβελτερία στὴν ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως, ἂν ὄχι τίποτε περισσότερο, διότι ἦταν γνωστὸ ὅτι ἀκραῖα ἢ μὴ στοιχεῖα τῶν ποντιακῶν ὀργανώσεων εἶναι σφόδρα ἐνοχλημένα γιὰ τὶς κατὰ καιροὺς φιλοσκοπιανὲς καὶ φιλοτουρκικὲς δηλώσεις τοῦ δημάρχου∙ ἡ κυβέρνηση ἦταν ὑποχρεωμένη νὰ παρέμβει καὶ νὰ διαφυλάξει τὴν ἠρεμία καὶ τὴν τάξη. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀποστολή της, ὄχι τῆς μετανοούσης Μαγδαληνῆς.

Ἀναγνώριση τῶν περικοπῶν

Τὰ συμφωνημένα ἰσχύουν, ὁμολόγησε ὁ Ναπολεοντίσκος στὸ Ὑπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή, περικοπὲς συντάξεων, αὔξηση φορολογίας, ἐφαρμογὴ μεταρρυθμίσεων, συνέχιση λιτότητος καὶ αὐστηρότατη ἐπητήρηση∙ πάντως ὑπερηφανεύθηκε γιὰ τὰ αὐξημένα πλεονάσματα καὶ ὑποσχέθηκε κάποιες μελλοντικὲς παροχές. Οἱ ὑπουργοί του τὸν ἄκουγαν πολὺ σκεπτικοὶ καὶ παγεροὶ καὶ μόνο στὶς ἐπιθέσεις του κατὰ τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ὑπὲρ πολώσεως χειροκρότησαν ἐλαφρὰ κι ἀπὸ ὑποχρέωση∙ ὅσο γιὰ τὸ πρόγραμμα ἀναπτύξεως, σὲ αὐτὸ ἀναφέρθηκε δι’ ὀλίγων καὶ οὐδόλως διασαφηστικῶν ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ συνάδελφοί του, νὰ ρωτάει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, τὸ τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσε, ἀλλὰ αὐτὰ ἐν παρόδῳ, ἐπειδὴ μεταξύ τους συζητοῦσαν τὰ προσωπικά τους, τὸ πῶς καὶ ποιοὺς μποροῦν νὰ τακτοποιήσουν, ὁ καθένας στὴν περιφέρειά του καὶ μὲ τὴν ἀνταλλάξιμη βοήθεια τῶν ἄλλων. Ὅλοι τους σχεδὸν ὁμολογοῦσαν ὅτι οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις εἶναι ἐπὶ θύραις καὶ μερικοὶ μιλοῦσαν, γιὰ πάρα πολὺ σύντομα.

Κύκλωμα φαρμάκων καρκίνου

Τὸ κύκλωμα ἐμπορίας ἀντικακρκινικῶν φαρμάκων ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν εὐρύτατα διακλαδωμένο καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ δεκάδων ἰατρῶν, νοσηλευτῶν, φαρμακοποιῶν, ἐπιτηδείων∙ ἡ ἀποκάλυψή του εἶναι ἐπιτυχία τῆς Ἀστυνομίας, ἂν καὶ ἔγινε μετὰ τὴν καταγγελία κάποιας γυναίκας ποὺ δὲν ἄντεχε ἄλλο στὴν ὑπερτιμολόγηση τῶν φαρμάκων της. Τὸ κύκλωμα τῶν δαπανῶν ὑγείας εἶχε πολλὰ πλοκάμια, πέραν τῶν γνωστῶν μὲ τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες καὶ τὴν πολιτικὴ διάστασή του, ὡς κερασάκι τῆς τούρτας ἀπ’ τὴν κυβέρνηση∙ οἱ ἔρευνες δὲν φαίνεται ὅτι προχωροῦν καὶ δὲν παρουσιάζονται νέα στοιχεῖα, διότι ἀρκετὰ ἔχουν λεχθεῖ ἀκόμη καὶ στὶς συζητήσεις τῆς Βουλῆς. Πολλὰ λέγονται, ὅτι δὲν συμφέρει ἡ ἀποκάλυψη διαδρομῶν, ἐπειδὴ ὁδηγοῦν σὲ κορυφαίους τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης.

Πολλὲς οἱ ΜΚΟ στὴν Λέσβο

Οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις στὴν Λέσβο γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν μεταναστῶν ἀποκαλύπτεται ὅτι ἀνέρχονται σὲ 114 καὶ τὰ ἐμπλεκόμενα σὲ αὐτὲς πρόσωπα πάσης μορφῆς σὲ 7354, ὅπως γράφεται στὸν τύπο, ἐνῶ τὰ ποσὰ ποὺ διαχειρίστηκαν φθάνουν τὶς ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων εὐρώ∙ ὁ ἁπλὸς κόσμος εἶχε κάνει καταγγελίες, γιὰ τὸν ρόλο κάποιων μεσαζόντων -κάποιων τρόπος τοῦ λέγειν, διότι ἦταν χιλιάδες- οἱ ὁποῖοι καθοδηγοῦσαν τοὺς μετανάστες, τοὺς μετέφεραν στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, εἶχαν στενὴ συνεργασία μὲ τοὺς «ἀλληλεγγυους» καὶ ἄλλα πολλά. Ὅταν τὰ γράφαμε αὐτὰ ἡ κυβέρνηση τὰ ἀγνοοῦσε ἢ τὰ λοιδοροῦσε, μὲ τὸν γνωστό της τρόπο∙ τώρα ὅμως τὰ πράγματα ἔφθασαν στὸ ἀπροχώρητο. Τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια πρέπει νὰ ἐρευνηθοῦν.

Βιέννη, αὐτονομία Εὐρώπης

Οἱ συνομιλίες τῆς Βιέννης, μεταξὺ Κίνας, Ρωσίας, Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Ἰράν, γιὰ τὴν βελτίωση τῆς πυρηνικῆς συμφωνίας, θεωρεῖται ὡς μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν καὶ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ δευτερευόντως∙ οἱ δύο ἡγέτες καὶ ἡ Τερέζα Μαίυ στὴν συνέχεια διακήρυξαν, ὅτι δὲν ἀποδέχονται τὴν καταγγελία τῆς συμφωνίας ἀπ’ τὸν Ντόναλντ Τρὰμπ καὶ ἄρχισαν συστηματικὲς ἐπαφὲς μὲ τὴν Τεχεράνη, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ Πεκῖνο καὶ τὴν Μόσχα γιὰ τὴν διάσωσή της. Ἀναμένεται αἴσιο πέρας τῶν διαπραγματεύσεων, μὲ ἀρκετὲς διορθώσεις τῶν ὅρων της, γιὰ τὴν καλύτερη ἐφαρμογή της∙ φυσικά, προβλέπεται καὶ προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν ἑταιρειῶν, γιὰ τὶς συναλλαγές τους στὴν Περσία. Στὴν διεθνῆ κοινότητα ἡ Εὐρώπη ἐξασφαλίζει τὴν ἀναγνώριση τῆς αὐτονόμου παρουσίας της, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν μεταπολεμικὴ περίοδο καὶ περισσότερο ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων καὶ ἡ Εὐρωζώνη∙ ὁ Μάικ Πομπέο ὅμως ἀπειλεῖ μὲ ἀκόμα χειρότερες κυρώσεις κατὰ τοῦ Ἰράν.

Ἰταλία, συμφωνία ἐξουσίας

Σὲ συμφωνία, γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως, κατέληξαν στὴν Ἰταλία τὰ Πέντε Ἀστέρια μὲ τὴν Λίγκα τοῦ Βορρᾶ∙ στὸ πρόγραμμά τους, ὅπως ἀνακοινώθηκε δὲν περιλαμβάνεται ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ μόνο τὸ δικαίωμα ἀσκήσεως ἐθνικῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ ἄρσεως τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας. Ἰδιαίτερη ἔμφαση δίδεται στὴν αὔξηση τοῦ κατωτάτου μισθοῦ στὰ 780 εὐρώ, στὴν αὔξηση τοῦ ἀφορολογήτου, στὴν μείωση τοῦ χρέους καὶ στὸν ἐπαναπατρισμὸ 500000 μεταναστῶν∙ φυσικὰ ἀπομένει καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ ὁποῖο δὲν ἔχουν καταλήξει ἀκόμη, ἀλλὰ καὶ ὁ ὁποῖος θὰ βάλει τὴν σφραγίδα του στὸ κυβερνητικὸ πρόγραμμα. Ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων ἀποκτοῦν ἕνα πρόσθετο καὶ πολὺ σοβαρὸ πρόβλημα, τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἰταλικῆς κρίσεως, μαζὶ μὲ τὴν ἑλληνική∙ ὁπωσδήποτε ἡ παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα καὶ καλὴ βάση ἐκκινήσεως. Ἡ πορεία προβλέπεται μακρὰ καὶ ἀρκετὰ ἐπίπονη.

Τουρκία, ἀνάδυση Ἰσλαμισμοῦ

Στὸν Ἰσλαμισμὸ καὶ στὸν ἀκραῖο ἐθνικισμὸ φαίνεται ὅτι στρέφει τὶς ἐλπίδες του ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, γιὰ τὴν νίκη του στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ Ἰουνίου∙ οἱ τελευταῖες σφυγμομετρήσεις δείχνουν, ὅτι δύσκολα πολὺ κερδίζει ἀπ’ τὴν πρώτη Κυριακή, ὁπότε τὰ πράγματα δὲν εἶναι εὔκολα στὴν δεύτερη, ἐπειδὴ ἡ ἀντιπολίτευση θὰ ἐμφανισθεῖ ἑνωμένη. Πάντως στὸ Σεράγεβο μίλησε σὲ μεγάλη συγκέντρωση, ἀλλὰ μὲ συνθήματα «Ἀλλαχοῦ ἀχκμπάρ» καὶ ὑπὲρ τῆς μεγάλης καὶ ἰσλαμικῆς Τουρκίας∙ ταυτοχρόνως οἱ πληροφορίες γιὰ σχέδιο δολοφονίας του, ἂν δὲν εἶναι χαλκευμένες, δίδουν ἄλλη διάσταση στὸν προεκλογικὸ ἀγῶνα∙ τὸν ἐμφανίζουν ὡς θύμα τῶν ἐχθρῶν τῆς χώρας καὶ τῆς θρησκείας, ἐνῶ κλιμακώνονται οἱ προκλητικὲς δηλώσεις τῶν ἀξιωματούχων του κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Οἱ δύο στρατιωτικοί μας θὰ παραμείνουν φυλακισμένοι στὴν Ἀδριανούπολη, διότι ἐξυπηρετοῦν τὴν προπαγάνδα τοῦ σουλτάνου∙ πληρώνουν τὰ ἄμοιρα παιδιὰ τὶς ἀβλεψίες, ἂν ὄχι τίποτε ἄλλο χειρότερο, τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ τὶς πληροφορίες ἐκτονώσεως τοῦ σινοαμερικανικοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1759 δολλάρια καὶ βελτιώθηκε στὰ 130,8450 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν, χρυσός, 1287,20, καὶ πετρέλαιο, 78,32. Οἱ ἐπενδυτὲς δὲν ἔχουν καὶ τόση ἐμπιστοσύνη στὶς δηλώσεις γιὰ προσέγγιση τῶν ἀπόψεων Οὐάσιγκτον καὶ Πεκίνου, διότι δὲν συνοδεύθηκαν κι ἀπὸ τὴν ἄρση τῶν ἀμοιβαίων δασμῶν∙ πιστεύουν περισσότερο στὴν πραγματοποίηση τῆς συναντήσεως κορυφῆς, Ντόναλντ Τρὰμπ καὶ Κὶν Γιονγκοὺν στὴν Σιγκαπούρη, ἀλλὰ ἀναμένουν τὴν ἀμερικανικὴ στάση στὸ Ἰρανικό. Στὴν Βρεταννία καὶ στὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς τῶν Κοινοτήτων πολλοὶ βουλευτὲς ἐτάχθησαν κατὰ τῶν ἐπενδύσεων τῶν Ρώσων ὀλιγαρχῶν στὸ Σίτυ, λέγοντας, ὅτι δὲν ἔχουν ἀνάγκη τὰ βρώμικα χρήματα τοῦ Ποῦτιν∙ παράγοντες ὅμως τῆς κεφαλαιαγορᾶς ὑπογράμμιζαν, ὅτι αὐτὸ ἴσως ἀποτελέσει τὴν χαριστικὴ βολὴ στὸ Λονδίνο, ὡς τὸ διεθνὲς πιστωτικὸ κέντρο, μετὰ τὸ ἐπικείμενο Brexit καὶ τὴν μαζικὴ διαρροὴ κεφαλαίων.

Πάμπλο Ἰγκλέσιας, καλὴ ζωὴ

Ἡ καλὴ ζωὴ ἀρέσει σὲ ὅλους καὶ περισσότερο σὲ ὅσους ἀρχίζουν ἀπὸ χαμηλὰ καὶ ποθοῦν πάντοτε τὰ πλούτη καὶ τὴν χλιδὴ τῶν ἄλλων, ὅταν μάλιστα εἶναι καὶ ταξικοὶ ἀντίπαλοι∙ οἱ Πάμπλο Ἰγκλέσιας καὶ Εἰρήνη Μοντένο -στενοὶ φίλοι καὶ συνοδοιπόροι στὴν ἀρχὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἂν καὶ δὲν τὸν ἐπικαλοῦνται πλέον, ἢ ἴσως ἔχουν κόψει καὶ σχέσεις- ἀπέκτησαν μοναχικὴ κατοικία, 250 τ.μ. μὲ πισίνα, σὲ οἰκόδεπο δύο στρεμμάτων, σὲ ἀριστοκρατικὸ προάστειο τῆς Μαδρίτης. Ἡ ἀποκάλυψη ἔπεσε ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ στὴν Ἱσπανία, διότι ἦταν οἱ τιμητὲς τῶν πάντων∙ οἱ δικαιολογίες ἦταν οἱ χειρότερες καὶ ὁ πρόεδρος παρητήθη ἀπ’ τὴν ἡγεσία τῶν PODEMOS, θέτοντας τὴν θέση του στὴν κρίση τῶν μελῶν τοῦ κόμματος. Ἡ ζημία ὅμως εἶναι ἀρκετὰ μεγάλη…

Σφαγὴ ἀπὸ Ἑλληνοαμερικανὸ

Ἡ σφαγή, σὲ Λύκειο τοῦ Σάντα Φὲ τοῦ Τέξας, ἀπὸ μαθητή του Ἑλληνοαμερικανὸ συγκλόνισε τὴν ἀμερικανικὴ καὶ ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη∙ ὁ Δημήτρης Παγαρτζῆς, καταγωγῆς ἀπ’ τὴν Καρδίτσα τοῦ πατέρα του, εὐπόρου ἐπιχειρηματίου τῆς πόλεως, πῆρε ἕνα ὅπλο κι ἕνα περίστροφο ἀπ’ τὸ σπίτι καὶ σκόρπισε τὸν θάνατο στὸ σχολεῖο του, ὀκτὼ μαθητὲς καὶ δύο καθηγητὲς νεκροὶ καὶ περισσότεροι τραυματίες. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν, ὅτι τὸν πείραζαν οἱ συμμαθητές του κι αὐτὸς τοὺς ἐκδικήθηκε∙ ἡ ὁπλοχρησία εἶναι ἡ κύρια αἰτία, διότι, κι ἂν συνέβαιναν αὐτὰ μὲ τὰ πειράγματα, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ κάνει τὸ πολλαπλὸ ἔγκλημα, ἂν δὲν εὕρισκε εὔκολα τὰ ὅπλα στὸ σπίτι του. Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι, ἐπίσημοι ἔλεγαν, ὅτι ἂν εἶχαν ὅπλα οἱ καθηγητὲς θὰ προλάβαιναν…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.