Ριζικὴ ἀλλαγὴ τῆς διεθνοῦς ἰσορροπίας δυνάμεων

Ἡ διεθνὴς συγκυρία δείχνει ὅτι ἔχει ἀλλάξει ἄρδην, μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν στὸ Βελιγράδι∙ ὁ Ρῶσος πρόεδρος κάνει αἰσθητὴ τὴν παρουσία του στὰ Βαλκάνια, καί, μετὰ καὶ τὴν παρέμβασή του στὸ Σκοπιανό, πλήττει τὴν ἀτλαντικὴ πολιτικὴ στὴν ἀχίλλειο πτέρνα της, ὅτι δὲν σέβεται τὶς δημοκρατικὲς διαδικασίες καὶ τὴν βούληση τῆς πλειοψηφίας τῶν λαῶν. Τὴν ἴδια στιγμή, μετὰ τὶς περιπέτειες στὸ Brexit γιὰ χάραξη νέας εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς, πολλοὶ Εὐρωπαῖοι δὲν θὰ ἤθελαν πρόσθετα προβλήματα∙ ἄλλωστε καὶ ἡ Ἀμερικὴ ἔχει τὰ δικά της καὶ δείχνει σὰν νὰ ἀπέχει… Ὁ Σκοπιανὸς ὅμως ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν συνάπτει στὴν Ἄγκυρα συμμαχία μαζί της, μὲ ἐγκώμια ἀπ’ τὸν Τοῦρκο ὁμόλογό του. Δηλαδή, ὑπογράψαμε τὴν συμφωνία πρὸς διευκόλυνσιν τῆς Τουρκίας;

Ἀποκορύφωση τῆς ὀξύτητος

Στὴν ἀποκορύφωση ὁδηγεῖται ἡ πολιτικὴ ὀξύτητα, μὲ τὴν προοπτικὴ τοῦ παλλαϊκοῦ συλλαλήτηρίου της Κυριακῆς, καὶ τὴν κυβέρνηση νὰ προτείνει, γιὰ ἀποπροσανατολισμὸ τηλεοπτικὴ συζήτηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὴν Νέα Δημοκρατία νὰ ἀπαντᾶ, «ἂς προκηρύξει ἐκλογὲς καὶ θὰ γίνει ἀμέσως»∙ ἀλλὰ ἀντιπροτείνει καὶ συζήτηση μὲ τὸν συνεταιράκια, ἐνῶ διευκρινίζει ὅτι ἡ οὐσιαστικὴ ἀντιπαράθεση θὰ γίνει στὴν Βουλή, μὲ ἀφορμὴ τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ταυτοχρόνως προτίθεται νὰ δώσει στὴν δημοσιότητα τὴν Κυριακὴ τὸ κείμενο τῆς συμφωνίας καὶ νὰ παρακάμψει τὴν Διαρκῆ Κοινοβουλευτικὴ Ἐπιτροπή, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι ἔχει γνωμοδοτικὴ ἁρμοδιότητα μόνο, ἐπειδὴ χάνει τὴν πλειοψηφία σὲ αὐτήν∙ ἡ ἀναζήτηση διεξόδου εἶναι ἀγωνιώδης καὶ ἐπεξεργάζονται στοῦ Μαξίμου κάθε σχέδιο ἀντιπερισπασμοῦ, ἀλλὰ καὶ φοβοῦνται τὶς ἀντιδράσεις τοῦ συνεταιράκια, ἐπειδὴ βλέπουν ὅτι ἔχει ἐξαφανισθεῖ πολιτικὰ καὶ ἴσως ἐπιλέξει ὡς πρόσφορο στόχο σωτηρίας τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας.

Καταλυτικὴ ρήξη οἰκονομίας

Οἱ ἔγκυροι οἰκονομικοὶ κύκλοι ἔχουν σημάνει συναγερμὸ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, καθὼς ἐπιδεινώνονται ὅλοι οἱ δεῖκτες καὶ οἱ μετοχὲς τῶν τραπεζῶν κατέρρευσαν πάλι στὸ Χρηματιστήριο∙ ὁ ἀτλαντόδουλος Ἐπίτροπος γνωρίζει πολλὰ κι ἐπέμεινε γιὰ συνέχιση τῶν μεταρρυθμίσεων, ἀπ’ τὴν σημερινὴ καὶ τὴν ἑπόμενη κυβέρνηση, ξεχνώντας τὰ φιλοτσιπρικά του ἐγκώμια λίγους μῆνες πρίν. Οἱ ἐπενδυτές, ἐγχώριοι καὶ ξένοι, θεωροῦν ὡς μοναδικὴ λύση τὶς ἐκλογές, ὥστε νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν οἰκονομία καὶ νὰ ξαναδουλέψει ὁ ἰδιωτικὸς τομέας, διότι μόνο ἔτσι θὰ ἔρθουν ἐπενδύσεις καὶ θὰ βγάλουν οἱ Ἕλληνες ἀπ’ τὰ στρώματα τὶς ἐλάχιστες ἀποταμιεύσεις τους∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ὀξύτατο, ἐνῶ καὶ στὶς Βρυξέλλες ἀναγνωρίζουν πλέον, ὅτι κακῶς ἐμπιστεύθηκαν τὸν Ἐπίτροπο, ποὺ ἔκανε τὶς καλύτερες ἐκθέσεις γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία. Πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ποὺ ὑποστήριζαν λύση στὸ Σκοπιανό, τώρα βλέπουν ὅτι ἡ παράταση τῆς πολιτικῆς ἀβεβαιότητος, δημιουργεῖ περισσότερα καὶ ἐκρηκτικὰ προβλήματα.

Κοινοβουλευτικὲς Ἐπιτροπὲς

Τὸ πρόβλημα τῆς συστάσεως τῶν Κοινοβουλευτικῶν Ἐπιτροπῶν εἶναι τὸ κρίσιμο γιὰ τὴν κυβέρνηση, καθὼς διαθέτει μόνο 145 βουλευτὲς κι ἔτσι δὲν ἔχει τὴν πλειοψηφία στὴν Ἐπιτροπὴ Ἐξωτερικῶν καὶ Ἀμύνης, τῶν 55 βουλευτῶν, στὴν ὁποία θὰ κατατεθεῖ σήμερα ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν∙ δύο εἶναι οἱ λύσεις, παρεμβαίνει στὴν συμμετοχὴ τῶν ἀνεξαρτήτων, μὲ δύο, ἐνῶ δικαιούνται ἕναν, ἢ ἀγνοεῖ τὴν γνωμοδότηση τῆς Ἐπιτροπῆς. Πάντως ἡ Νέα Δημοκρατία κατήγγειλε, ὅτι θὰ ἀντιδράσει, σὲ παραβίαση τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς κι ἴσως ἀπέχει τῶν ἐργασιῶν της∙ πολλὰ λέγονται στὰ παρασκήνια. Ἀλλὰ κι ὁ ἀτλαντόδουλος Ἐπίτροπος μίλησε γιὰ πρώτη φορὰ γιὰ ἄλλη κυβέρνηση σύντομα∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δὲν τὸν δέχθηκε, μὲ κίνηση πολιτικῆς σημασίας.

Παλλαϊκὸ τὸ συλλαλητήριο

Τὸ μεθαυριανὸ συλλαλητήριο προβλέπεται παλλαϊκό, μὲ τὴν κινητοποίηση τοῦ κόσμου τῆς ἐπαρχίας καὶ κυρίως τῆς Μακεδονίας καὶ ἄλλων περιοχῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν συνοικιῶν, μὲ τὴν πάνδημη κάθοδό τους στὸ Σύνταγμα∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔδειξε ἀπὸ προχθὲς τὸν πανικό του καθὼς δὲν ἀναφέρθηκε στὶς ἀντιδράσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴν Βουλή. Οἱ πιέσεις στρέφονται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο πρὸς τοὺς πρόθυμους βουλευτές, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐπανεκλεγοῦν κι ἔχουν ξεγράψει ἀπὸ χρόνια τὶς περιφέρειές τους∙ οἱ φῆμες γιὰ συναλλαγὲς καὶ ἄλλες παραχωρήσεις ὀργιάζουν, μὲ ὀνόματα καὶ συγκεκριμένες προτιμήσεις. Ἕνα εἶναι γεγονός, οἱ ἀνακριτὲς θὰ ἔχουν πολλὴ δουλειὰ τὴν ἑπομένη καὶ ἡ μπόχα προβλέπεται πνιγηρή.

Εὐρωζώνη, πολὺ προσεκτικὴ

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν Εὐρωπαίων στὰ βρεταννικὰ τεκταινόμενα εἶναι πολὺ προσεκτικὴ καὶ συνετὴ σὲ ὅλα της∙ ἀναγνωρίζουν, ὅτι τὸ Brexit εἶναι δεδομένο, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὸ Λονδίνο βρίσκεται σὲ κατάσταση πλήρους συγχύσεως καὶ δυσκολίας στὴν ὑποβολὴ οὐσιαστικῶν προτάσεων. Ὁπωσδήποτε δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ἄτακτη ἔξοδο, μὲ φρικτὲς οἰκονομικὲς κυρίως ἐπιπτώσεις στὴν Βρεταννία, ἀλλὰ καὶ ἔστω λιγώτερες στὴν Εὐρώπη∙ ἡ παράταση τῆς μεταβατικῆς περιόδου, ἴσως εἶναι προτιμητέα, ἂν καὶ ὑπάρχουν καὶ οἱ σοβαρώτεροι, οἱ ὁποῖοι ὑπογραμμίζουν τὶς ἐπιπτώσεις τῆς πράξεως στὴν συνοχὴ τῶν Εὐρωπαίων. Ὁ πρῶτος λαϊκιστὴς ἡγέτης παρασύρει τὸν λαό του σὲ τυχοδιωκτικὰ σχέδια καὶ μετά, ἔρχεται ὁ ἑπόμενος καὶ ζητάει ἀλλαγὴ τῶν δεδομένων∙ ἡ ζημία ὅμως στὴν διαδικασία πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἑνοποιήσεως ἔχει γίνει. Ἄλλωστε, αὐτὸ ἦταν τὸ σχέδιο τῶν Ἄγγλων εὐρωσκεπτικιστῶν, ἡ διάλυση ἢ ὑπονόμευση τῆς Εὐρωζώνης∙ τὸ διατυμπάνιζαν μάλιστα, ἀλλὰ τώρα ἔχουν κρυφθεῖ στὶς φωλιές τους.

Μαίυ, ἄβολη καὶ διστακτικὴ

Ἡ Τερέζα Μαίυ ἐξασφάλισε, 325 πρὸς 306, ψῆφο ἐμπιστοσύνης -διότι οἱ Συντηρητικοὶ βουλευτές, ὅπως οἱ πρόθυμοι τοῦ Ναπολεοντίσκου, δὲν ἐπιθυμοῦν ἐκλογές, ἐπειδὴ γνωρίζουν, ὅτι δὲν θὰ ἐπανεκλεγοῦν-, ἀλλὰ παραμένει ἄβολη καὶ διαστακτική∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναμένουν τὶς προτάσεις της γιὰ ἀποφυγὴ τῆς ἀτάκτου ἐξόδου, χωρὶς ὅμως ἐλπίδες συντόμου καὶ οὐσιαστικοῦ διαλόγου. Ἡ Βρεταννία, κάποτε μεγάλη δύναμις, εἶναι ἡ σκιὰ τοῦ ἑαυτοῦ της καὶ ἀδυνατεῖ παρουσιάσαι οὐσιαστικὲς προτάσεις γιὰ τὸ μέλλον τῆς χώρας καὶ τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ πλειοψηφία τῶν Συντηρητικῶν ἔχει τὶς πολιτικές της ρίζες στὴν Μέση Ἀγγλία, ὅπου ἡ κοινὴ γνώμη πιστεύει ὅτι ζοῦν ἀκόμη στὴν περίοδο τῆς αὐτοκρατορίας καὶ τῆς Κοινοπολιτείας, μὲ τοὺς ἐκπροσώπους της κατὰ τῆς Εὐρώπης. Στὴν σκέψη τῆς πρωθυπουργοῦ βαρύνει περισσότερο ἡ ἐπανεκλογή της κι ὄχι τὸ ἐθνικὸ συμφέρον∙ σὲ περίοδο καθιζήσεως βαδίζει ἡ χώρα, μὲ ἐπιπτώσεις στὴν Εὐρώπη.

Ἀτλαντικὸς ἀνταγωνισμὸς

Ὁ ἀτλαντικὸς ἀνταγωνισμὸς κλιμακώνεται, μὲ προεκτάσεις στὶς οἰκονομικὲς σχέσεις∙ ἡ Χάντερσμπλατ τῆς Γερμανίας ἔγραψε ὅτι ἡ κυβερνήση μελετάει τὴν ἐξαίρεση τῆς Huawei ἀπ’ τὴν προμήθεια ψηφιακῆς τεχνολογίας πέμπτης γενεᾶς στὴν χώρα, μετὰ τὶς ἀμερικανικὲς καταγγελίες, ὅτι ἡ ἑταιρεία χρησιμοποιεῖται γιὰ κατασκοπία ἀπ’ τὴν Κίνα∙ τὴν ἑπομένη ὁ πανίσχυρος Σύνδεσμος Γερμανικῶν Βιομηχανιῶν ἀνακοίνωσε, ὅτι δὲν ὑπάρχει πρόβλημα, διότι δὲν ἔχει ἀποδειχθεῖ τίποτε. Οἱ Γερμανοὶ Βιομήχανοι ἀποτελοῦν τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἀντιτίθενται στὰ ἀτλαντικὰ σχέδια γιὰ ἐπιβολὴ τῆς ψυχροπολεμικῆς πολιτικῆς στὴν γηραιὰ ἤπειρο, ὅπως ἐπιχειρεῖται καὶ μὲ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς κατασκευῆς τοῦ Nordstream2, γιὰ τὸ ρωσικὸ φυσικὸ ἀέριο∙ μετὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν Βρεταννία οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ὅτι χρειάζεται σύσφιγξη τῆς συνοχῆς τους. Τὸ Βερολίνο αἰσθάνεται ὅτι φρουρὸς τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως∙ σὲ αὐτὸ ἀποβλέπει ἄλλωστε καὶ ἡ ὑπογραφὴ τῆς γαλλεογερμανικῆς Συνθήκης συνεργασίας, τὴν Τρίτη στὸ Ἄαχεν ἀπὸ Μέρκελ καὶ Μακρόν.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς ὑπέστησαν πτωτικὲς τάσεις καὶ δὲν ἐνθουσιάσθηκαν καθόλου ἀπ’ τὴν ψῆφο ἐμπιστοσύνης στὴν Τερέζα Μαίυ∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1390 δολλάρια καὶ 123,9550 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1290,50, καὶ πετρέλαιο, 60,72. Οἱ ἐπενδυτὲς δὲν δείχουν ἐμπιστοσύνη στὰ σχέδια τοῦ Λονδίνου, γιὰ σύναψη νέας συμφωνίας μέσα στὸν ἑπόμενο μῆνα. Ἀντιθέτως, στὴν Γερμανία, ὁ Χέϊκο Μάας δήλωσε, ὅτι εἶναι συζητήσιμες οἱ βρεταννικὲς προτάσεις, ἀλλὰ ὑπογράμμισε, ὅτι ἡ χώρα του λαμβάνει ὅλα τὰ μέτρα σὲ περίπτωση ἄτακτης ἐξόδου, ἐνῶ καὶ ἡ Γαλλία ἐφαρμόζει τὸ σχέδιο ἐκτάκτου ἀνάγκης∙ ἡ Βρεταννὴ πρωθυπουργὸς δὲν δείχνει ὅτι διαθέτει ἐναλλακτικὸ σχέδιο, ἐνῶ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες προετοιμάζονται γιὰ τὰ χειρότερα. Ταυτοχρόνως ἡ ἰαπωνικὴ Hitachi, ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπ’ τὸ πρόγραμμα κατασκευῆς τοῦ πυρηνικοῦ σταθμοῦ ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας στὴν Οὐαλία, χωρὶς νὰ διευκρινίσει τοὺς λόγους∙ οἱ ἄλλοι δύο, γαλλικὴ EDF καὶ κινεζική, δὲν ἀποκαλύπτουν τῖς προθέσεις τους.

Σκοπιανό, ρωσικὴ παρέμβαση

Ἡ ρωσικὴ παρέμβαση στὸ Σκοπιανό, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἔχουν παραβιασθεῖ οἱ βασικὲς δημοκρατικὲς ἀρχές, ἀλλάζει τὰ διεθνῆ δεδομένα στὸ πρόβλημα∙ ἡ Μόσχα ὑπογραμμίζει, ὅτι οἱ ἀλλαγὲς πρέπει νὰ ἐγκριθοῦν κι ἀπ’ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, τὸ ὁποῖο καὶ ἔχει ἐγκρίνει τὴν ὀνομασία, Πρώην Γιουγκοσλαβικὴ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας. Στὸ Συμβούλιο δὲν ὑπάρχει ἡ πλειοψηφία γιὰ παρόμοια ἀπόφαση, ἐνῶ Ρωσία καὶ Κίνα διαθέτουν τὸ δικαίωμα τῆς ἀρνησικυρίας∙ οἱ Δυτικοὶ δὲν ἀπάντησαν, ἀλλὰ οἱ Ρῶσοι ἐπιμένουν, ὅτι δὲν εἶναι ἀντίθετοι στὴν ἀλλαγὴ τοῦ ὀνόματος καὶ τονίζουν τὶς ἐπεμβάσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ κατὰ τὴν ψηφοφορία στὴν Σκοπιανὴ Βουλή, ὡς κατάφωρα ἀντιδημοκρατικές, ἐνῶ ἀγνοήθηκε καὶ τὸ δημοψήφισμα, ἀλλὰ ἀναφέρουν καὶ γιὰ τὶς συναλλαγὲς στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς πλειοψηφίας στὴν Βουλή.

Γελοιοποίηση τῶν προθύμων

Οἱ πρόθυμοι βουλευτές, γιὰ στήριξη τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ στὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας, κλείνονται στὸ καβοῦκι τους καὶ στὰ ἀπόρθητα τοῦ Κοινοβουλίου∙ ἀπ’ τὰ Ἰουλιανὰ τοῦ 1965 ἔχει νὰ ζήσει ἡ χώρα παρόμοιο εὐτελισμὸ τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν. Τὰ χθεσινὰ αἱματηρὰ ἐπεισόδια στὴν διαδήλωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἐπιβεβαιώνουν τὴν φασιστικὴ μορφὴ τοῦ καθεστῶτος∙ δείχνουν, ὅτι δὲν πρόκειται δελεάσαι πρὸ οὐδενός, μὲ μοναδικό τους μέλημα τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀτλαντικῶν κυρίων τους. Παρόμοια δουλικότητα καὶ ἐνδοτικότητα δὲν ἔχει δείξει καμμία κυβέρνηση στὴν νεοελληνικὴ ἱστορία∙ ὁ πανικὸς γιὰ τὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς μετατρέπεται σὲ παράκρουση, μὲ στιγμὲς ἀπείρου κάλλους στὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ τοὺς ἐλαχίστους σοβαροὺς δημοσκόπους προτείνειν κάλπες πρὸ τοῦ Σκοπιανοῦ, διαφορετικὰ ἔρχεται τὸ ἔρεβος τῆς καταποντίσεώς τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.