Κάπως καθυστερημένα φέτος φεύγουμε, ἐμεῖς γιὰ τὶς διακοπές μας κι ἐσεῖς γιὰ τὴν ἀπαλλαγή σας ἀπ’ τὸ βάρος μας! ἦταν πολλὲς οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ τὶς ζήσαμε ὅλοι μας. Θὰ τὰ ποῦμε καὶ πάλι, ὡς συνήθως, τὴν Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Ἀνταπόκριση κράτους στὶς φυσικὲς καταστροφὲς

Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κράτους στὶς φυσικὲς καταστροφὲς ἀποτελεῖ τὴν δικαίωση τῆς ἀποστολῆς του, ὑπάρχει καὶ συντηρεῖται γιὰ τὴν προστασία τῶν πολιτῶν στὶς δύσκολες στιγμές τους· στὴν πρωτοφανῆ φυσικὴ καταστροφὴ τῆς Χαλκιδικῆς ἀνταποκρίθηκε γρήγορα καὶ οἱ ὑπουργοὶ κινητοποιήθηκαν ἀμέσως. Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ μερικὰ κατάλοιπα τοῦ σοσιαλισμοῦ· τὸ 112, ἡ ὑπηρεσία γιὰ τὴν εἰδοποίηση τῶν κατοίκων τῶν περιοχῶν ποὺ ἀπειλοῦνται, δὲν λειτουργοῦσε, τὸ εἶχαν ξεχάσει… Αὐτὸ δὲν εἶναι ἐπαρκὴς δικαιολογία γιὰ τοὺς νέους ὑπουργούς, ἀλλὰ δείχνει ὅτι, ὁ ἔλεγχος πρέπει νὰ γίνει σὲ βάθος, διότι τίποτε μᾶλλον δὲν ἔχουν ἀφήσει ὄρθιο· ἔλεγαν ὅτι οἱ ἐκκρεμεῖς συντάξεις εἶναι ἐλάχιστες κι ἀποδεικνύεται, ὅτι πρόκειται γιὰ 250000. Οἱ δικαιοῦχοι ζοῦν ἐπὶ τριετία μὲ τὰ ψίχουλα τῆς προκαταβολῆς, ἀσύστολα τὰ ψεύδη…

Ἀλλαγὴ πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς δὲν ἀμφισβητεῖται ἀπὸ κανέναν πλέον, καθὼς ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπέβαλε τὸ σεμνὸ ἦθος του καὶ τὸ διαλλακτικὸ ὕφος του στὴν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας· ὁπωσδήποτε, ὅλα θὰ κριθοῦν ἀπ’ τὸ κυβερνητικὸ ἔργο, ἀλλὰ κι ἀπ’ τὶς ἐγγενεῖς δυνάμεις τῶν παρατάξεων. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ καλεῖται ἀποδεῖξαι, ὅτι δύναται ὑπάρχειν ὡς ἀντιπολίτευση, χωρὶς τὶς διασυνδέσεις τοῦ συντεχνιακοῦ πασοκικοῦ κράτους καὶ τῶν κρατικοδίαιτων ἐγχωρίων κεφαλαίων· εἶναι χειρότερη μᾶλλον ἡ δοκιμασία αὐτὴ κι ἀπὸ ἐκείνη τῆς διαλύσεως τῶν κομματικῶν μηχανισμῶν· δεύτερον, καλεῖται ἀντιμετωπίσαι τὴν λογοδοσία ἡ ὁποία ἔρχεται δρομέως καὶ μὲ πολλαπλὲς συνέπειες. Ἔχουν ἀφήσει τὸ κράτος διαλυμένο πλήρως, ἀλλὰ χωρὶς συνεκτικοὺς δεσμούς, διότι οἱ παλιοὶ ἔχουν σαπίσει· εἶναι διατεθειμένοι οἱ ψηφοφόροι του νὰ κατεβοῦν στοὺς δρόμους γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο; Τὸ κρίσιμο θέμα τῆς πολιτικῆς του ἐπιβιώσεως. Τὸ δεύτερο εἶναι, θὰ τοὺς στηρίξουν τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα; Δύσκολο φαίνεται.

Δύσκολες πρῶτες ἐξετάσεις

Οἱ δύσκολες πρῶτες ἐξετάσεις τῆς νέας κυβερνήσεως θὰ τῆς δώσουν καὶ τὶς προοπτικὲς εὐτυχοῦς πορείας της· στὴν οἰκονομία, στὴν δημόσια ἀσφάλεια καὶ στὴν καθημερινότητα κρίνεται. Στὴν οἰκονομία, βαρόμετρο εἶναι, Ἑλληνικό, Σκουριὲς καὶ COSCO ποὺ θὰ κρίνουν τὴν ἀπογείωσή της καὶ τὴν μαζικὴ προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων· θὰ φυσήξει ἄλλος ἀέρας στὴν χώρα, μὲ τὴν προώθησή τους. Τὰ πρῶτα δείγματα εἶναι καλά, ἀλλὰ ἡ ἀνάκληση τῆς τελευταίας ΚΥΑ καὶ ἡ ἔκδοση τῶν συναφῶν διαταγμάτων εἶναι ἡ ἐπιτυχία στὶς ἐξετάσεις· σύμβολα εἶναι αὐτές, ὄχι μόνο πρὸς τὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς μικρομεσαίους καὶ γιὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ πουγγιοῦ τοῦ παπποῦ γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῆς μικρῆς δουλειᾶς τοῦ ἐγγονοῦ. Ἀπ’ τὶς πολλὲς ὅμως μικρὲς δουλειὲς θὰ κάνει τὸ ἅλμα της ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία· ἔτσι γίνεται πάντα, ἀπ’ τὶς δουλειὲς τοῦ ποδαριοῦ ἄρχισε ἡ ἀνάκαμψη τῆς χώρας μετὰ τὴν γερμανικὴ κατοχή.

Καταιγίδα τῆς Χαλκιδικῆς

Ἡ καταιγίδα ποὺ ἔπληξε στὴν Κασσάνδρα τῆς Χαλκιδικῆς εἶναι ἀπ’ τὶς πρωτοφανεῖς στὴν χώρα μας· δύο ρεύματα συγκρούστηκαν στὸν οὐρανὸ τῆς περιοχῆς, ἕνα ξηρό, μὲ τὶς ὑψηλὲς θερμοκρασίες του, κι ἕνα ὑγρό, μὲ ἰσχυροὺς ἀνέμους. Πρόκειται γιὰ τὴν δημιουργία κυκλῶνος, ὅπως παρατηρεῖται στὰ τροπικὰ κλίματα· τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι, τὸ νὰ μὴν μένει τίποτε ὄρθιο, καθὼς οἱ ἰσχυρότατοι ἄνεμοι παρασύρουν τὰ πάντα. Ἔτσι εἴχαμε ἑπτὰ νεκροὺς καὶ πολλοὺς τραυματίες, ἐνῶ τὸ δίκτυο τῆς ΔΕΗ ὑπέστη σοβαρώτατες ζημίες καὶ πολλὲς στέγες καὶ ἄλλες κατασκευὲς τὶς πῆραν τὰ ἀπρόβλεπτα ρεύματα· ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως μετέβη στὴν περιοχὴ καὶ ἐπιβλέπει στὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν· ἡ ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος εἶναι ἡ αἰτία.

Ρόλος ψηφιακῆς τεχνολογίας

Ἡ κυβέρνηση ἔθεσε ἄμεση προτεραιότητά της τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἀπ’ τὴν συνεννόηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τοὺς ὑπουργούς του μέχρι τὴν ἀλλαγὴ τῆς λειτουργίας τῆς κρατικῆς μηχανῆς· ἔχει καθυστερήσει ἀδικαιολόγητα ἡ προσαρμογὴ αὐτή, ὅταν ἄλλες χῶρες ἔχουν κάνει ἅλματα, μὲ τὶς αἰτίες γνωστές, περισσότερο στοὺς ἀναγνῶστες μας. Ὁ Γιάννης Στουρνάρας τὴν ἐφάρμοσε στὶς σχέσεις μας μὲ τὴν Ἐφορία κι ὅλοι μας πλέον ἐκτελοῦμε τὶς ὑποχρεώσεις μας ἀπ’ τὸ σπίτι μας, μὲ τὴν βοήθεια μάλιστα τῶν μικρῶν παιδιῶν μας· τὸ κέρδος δὲν εἶναι μόνο ὁ συντονισμὸς τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου, ἀλλὰ καὶ ὁ ἄλλος ἀέρας ποὺ θὰ πνέει στὶς σχέσεις μας μὲ τὸ κράτος, μὲ σταδιακὴ ἐπέκτασή του.

Εὐρώπη, κρίσιμος Ἰούλιος

Ὁ Ἰούλιος ἀποδεικνύεται ὁ κρίσιμος μῆνας γιὰ τὴν Εὐρώπη· τὴν Δευτέρα ψηφίζει τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο τὴν Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάιεν, ὡς πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς, ἢ τὴν ἀπορρίπτει -πολὺ δύσκολο μᾶλλον-, ἐνῶ τὴν ἄλλη Δευτέρα ἐκλέγεται ὁ νέος πρωθυπουργὸς τῆς Βρεταννίας καὶ ὁλοκληρώνεται τὸ Brexit. Οἱ κάτοικοί της φεύγουν γιὰ τὶς διακοπές τους, ἀλλὰ ἐπιστρέφουν μὲ ἄλλη μορφὴ σὲ ἕναν μῆνα· ἡ Εὐρωζώνη ἀναγνωρίζεται ὡς τὸ κέντρο καὶ ἡ ἐκπροσώπηση τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, ἐνῶ χαλαρώνουν ἀρκετὰ οἱ ἀτλαντικές της ἐξαρτήσεις, ὅταν συνεχίζεται ὁ ἀδικαιολόγητος ἐμπορικὸς πόλεμος μὲ τὴν Ἀμερική, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφωνίες τους στὰ περισσότερα διεθνῆ θέματα. Ἡ ἀνάληψη οὐσιαστικοῦ ρόλου τῆς Εὐρώπης στὸν κόσμο εἶναι ἐπιβεβλημένη πλέον τώρα, περισσότερο ἀπ’ τὶς προηγούμενες ἐποχές· ἡ μεταπολεμικὴ ἰσορροπία δυνάμεων ἔχει ἀλλάξει ἄρδην κι ἀπομένει ἡ προσαρμογὴ πρὸς τὶς νέες συνθῆκες. Οἱ Ἀναδυόμενοι ἀναμένουν τὴν πολιτικὴ χειραφέτηση τῆς ἠπείρου…

Τουρκία, ὅλοι ἐναντίον της

Οἱ γεωτρήσεις τῆς Τουρκίας στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ τὴν ἔχει φέρει ἀντιμέτωπη μὲ ὅλες τὶς μεγάλες δυνάμεις· ὁ Ντὸναλντ Τοὺσκ δήλωσε, ὅτι ἡ ἐπιβολὴ οἰκονομικῶν κυρώσεων ἀποφασίζεται, ἡ Οὐάσιγκτον ἀπηύθυνε αὐστηρὰ προειδοποίηση, ὅπως καὶ ἡ Μόσχα, πέραν τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Αἰγύπτου, ἐνῶ τὸ μήνυμα τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἦταν οὐσιαστικό. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἐπιμένει, ἂν καὶ οἱ δυτικὲς τεχνικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν ἀποσύρει τὸ προσωπικό τους ἀπ’ τὰ ἐρευνητικὰ σκάφη κι εἶναι ἀδύνατη σχεδὸν ἡ ἐκτέλεση τῆς ἀποστολῆς τους· ἀκόμη καὶ οἱ ἀπαντήσεις τῶν ἐκπροσώπων του πρὸς τὶς ἑλληνικὲς διαμαρτυρίες εἶναι σὲ ἐξαιρετικὰ χαμηλότερο τόνο, ἔστω κι ἂν προσφεύγουν σὲ ἀπαράδεκτες καὶ ἀπρεπεῖς ὕβρεις κατὰ τῆς προηγούμενης κυβερνήσεως. Ἡ ἀπομόνωση τῆς Ἄγκυρας καθίσταται ἀσφυκτική, ἐνῶ ὁ ἀντίκτυπος στὴν οἰκονομία της εἶναι χειρότερος· ἡ ὕφεση εἶναι παροῦσα, ἡ ὑποτίμηση τῆς λίρας συνεχίζεται καὶ μόνο ὁ τουρισμὸς τὴν συντηρεῖ κάπως.

Δυσοίωνα σινοαμερικανικὰ

Οἱ προοπτικὲς γιὰ τὸν σινοαμερικανικὸ οἰκονομικὸ διάλογο εἶναι μᾶλλον δυσοίωνες, μετὰ τὴν σύσκεψη τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ μὲ τοὺς διαπραγματευτές· τὸ ἐνδιαφέρον τους εἶναι, γράφει ὁ ἀμερικανικὸς τύπος, ἡ ἐξασφάλιση ἰσχυρῶν ἐπιχειρημάτων, γιὰ ἐνίσχυση τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας, ἀνεξαρτήτως τῶν τυχὸν παραχωρήσεων. Ἀλλά, οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ συνέχιση τοῦ ἀδιεξόδου ἐγκυμονεῖ πολλοὺς κινδύνους γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, καθὼς δὲν διαθέτει τὶς γραμμὲς ἀμύνης καὶ τὴν συνεκτικὴ δύναμη τῆς κινεζικῆς, ὅπως ἀναφέρουν ὅλες οἱ μελέτες τῶν ἐγκύρων ἰνστιτούτων· φαίνεται, ὅμως, ὅτι αὐτὰ δὲν μετροῦν στὴν προεδρικὴ πολιτική, ἐπειδὴ τὸ ἐνδιαφέρον του ἑστιάζεται στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς καὶ στὴν στήριξη τοῦ συνθήματός του, «Πρῶτα ἡ Ἀμερική». Ἑπομένως ἡ Ἀμερικὴ πρέπει νὰ παρουσιάζεται πανίσχυρη διεθνῶς, ἀνεξαρτήτως τῶν πραγματικῶν συνθηκῶν· τὸ ἐὰν θὰ τὰ ἀποδεχθοῦν αὐτὰ οἱ Ἀμερικανοὶ εἶναι τὸ ζητούμενο. Πολλὰ δείχνουν, ὅτι δὲν ἔχει τὴν παλαιά του εὐαισθησία ὁ ἀμερικανικὸς λαός.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἀναμονὴ τῆς ἐγκρίσεως τῆς Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάιεν, ὡς προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1274 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 121,8750 γιέν, ἐνῶ αὐξήθηκαν, χρυσός, 1395,45, καὶ πετρέλαιο, 67,35. Τὸ ἐπεισόδιο στὸν Περσικὸ κόλπο, μὲ τὴν προσπάθεια ἰρανικῶν πολεμικῶν, νὰ αἰχμαλωτίσουν ἀγγλικὸ πετρελαιοφόρο, ποὺ ἀπετράπη ἀπ’ τὴν παρέμβαση βρεταννικῶν φρεγατῶν, δὲν δείχνει συνέχεια· ἡ Τεχεράνη τὸ διαψεύδει, ἀλλὰ διατηρεῖ τὴν ἀπειλή της, γιὰ κατακράτηση ἀγγλικοῦ πετρελαιοφόρου, ἔναντι τῆς κρατήσεως δικοῦ της στὸ Γιβραλτάρ. Ἡ μεγάλη κινεζικὴ ψηφιακὴ ἑταιρεία, ΖΤΕ, ἄνοιξε κέντρο ἐρευνῶν στὶς Βρυξέλλες, μετὰ τὴν Huawei, γιὰ τὴν προώθηση τῆς πωλήσεως λογισμικοῦ στὴν Εὐρώπη· παραλλήλως ἡ Οὐάσιγκτον ἄρχισε ἔρευνα, γιὰ τὴν φορολόγηση τῶν κολοσσῶν της, Facebook καὶ Google, μὲ 3% τῶν πωλήσεων, ἀπ’ τὴν Γαλλία. Τὸ Παρίσι θεωρεῖ νόμιμη τὴν ἐνέργεια, ἀλλὰ διαφωνεῖ ἡ Ἀμερική.

Ἐξετάσεις, ἐξυγίανση ΔΕΗ

Ἡ ἐξυγίανση τῆς ΔΕΗ ἔχει τεθεῖ ὡς τὸ πρῶτο μέλημα τῆς κυβερνήσεως, ὄχι μόνο, ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ μείνουμε χωρὶς ρεῦμα, ἀλλὰ γιατὶ εἶναι τὸ κρίσιμο φρούριο τοῦ συντεχνιακοῦ κατεστημένου· ὁ διοικητής της, παρ’ ὅλο ὅτι ἀνανέωσε τὴν θητεία του τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα, ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του. Ἡ ἰδιωτικοποίηση ἑνὸς μέρους της καὶ ἡ ἀπαλλαγή της ἀπ’ τὰ βαρίδια τοῦ κρατικοδίαιτου συνδικαλισμοῦ εἶναι τὰ ἀπαραίτητα βήματα, ἀλλὰ καὶ ἡ μετάδοση τοῦ μηνύματος, ὅτι τελειώνει ἡ μεταπολιτευτικὴ ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία, μὲ πρόσχημα τὴν ἀριστερά, ἐξαπλώθηκε ἡ ἅλωσις τοῦ κράτους ἀπ’ τοὺς ἀνίκανους καὶ ἀνεπάγγελτους συνδικαλιστές, μὲ μοναδικὴ μέριμνα τὴν ὑποταγὴ στὰ ἀτλαντικὰ κέντρα καὶ στὸ κρατικοδίαιτο κεφάλαιο. Μεσολάβησε ὁ ἀριστερόστροφος φασισμὸς γιὰ χωνέψουμε ὅλοι μας τὴν καλοστημένη παγίδα.

Ἑλληνικό, Σκουριές, πρῶτα

Τὴν ἀποδέσμευση τῶν ἐπενδύσεων σὲ Ἑλληνικὸ καὶ Σκουριὲς θέτει, ὡς πρῶτο ἁπτὸ δεῖγμα τῆς ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς στὴν Ἑλλάδα, ἀπέναντι στὶς ξένες ἐπενδύσεις, ἡ κυβέρνηση· ἄλλωστε καὶ οἱ ἀγορὲς τὸ γνωρίζουν καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι τόσο ἐπιφυλακτικὲς στὶς κινήσεις τους, ὅπως δείχνει ἡ ἕρπουσα ἄνοδος στὸ Χρηματιστήριο. Σὲ κάποιο βαθμὸ εἶναι δικαιολογημένες γιὰ δύο λόγους· πρῶτον, γνωρίζουν τὸ πόσα ἐμπόδια ἔχει παρεμβάλει ὁ ἀριστερόστροφος φασισμός, στὴν ἐπιδίωξή του χρεωκοπίας τῆς χώρας κι ἔχοντας σὲ καίριες θέσεις δικούς του ἀνθρώπους· αὐτὸ τὸ γνωρίζει ἡ νέα κυβέρνηση καὶ ἀντιδρᾶ γοργὰ μέν, ἀλλὰ μεθοδικά. Δεύτερον, εἶναι ἡ ὑπονόμευση τοῦ κρατικοδίαιτου ἐγχωρίου κεφαλαίου, διότι γνωρίζει, ὅτι μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη ἔρχεται τὸ τέλος τῆς καθυποτάξεως τῆς χώρας στὰ στενὰ συμφέροντά του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.