Κατάφωρη ἡ μεθόδευση τῆς σκευρωρίας Νοβάρτις

Ἡ δεύτερη μέρα τῆς καταθέσεως τοῦ Ἰωάννου Ἀγγελῆ στὸν Προανακριτικὴ ἐπιβεβαίωσε πλήρως τὴν μεθόδευση τῆς πολιτικῆς σκευωρίας Νοβάρτις, μὲ ἄμεση τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ρασποῦτιν καὶ πλήρη γνώση τοῦ Ναπολεοντίσκου· οἱ ἑπόμενοι μάρτυρες θὰ ἐμπλουτίσουν τὰ δεδομένα, ὁπότε μᾶλλον ἐπιταχύνεται ἡ διαδικασία, ἂν καὶ θεωροῦνται κρίσιμες οἱ καταθέσεις, Ἑλένης Τουλουπάκη, Ξένης Δημητρίου καὶ Μαρίας Παπαδημητρίου, γιὰ τὸν ρόλο τους στὴν ὑπόθεση. Οἱ βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν ὡς ᾗ παρόντες κι ἀπέφυγαν δύσκολες ἐρωτήσεις στὸν ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, σὰν κάτι νὰ ἔκρυβαν· οἱ προηγούμενες ἀπειλές τους, ὅτι θὰ ἀποκαλύψουν τὴν ἀλήθεια καὶ τὶς δολοπλοκίες τῆς κυβερνήσεως ξεχάσθηκαν ὡς διὰ μαγείας. Φαίνεται, ὅτι γνωρίζουν τὰ πραγματικὰ γεγονότα κι ὁ καθένας τους φροντίζει προστατεῦσαι τὸν ἑαυτόν του.

Εὐρεῖα συμπαράσταση Εὐρώπης

Ἡ εὐρύτατη συμπαράσταση τῆς Εὐρώπης στὰ ἑλληνοτουρκικὰ διευρύνεται καθημερινά, καθὼς καὶ ἡ Γερμανία εὐθέως χαρακτήρισε παράνομο τὸ μνημόνιο Τουρκίας, Λιβύης καὶ ζήτησε τὸν σεβασμὸ ὅλων τῶν παρακτίων περιοχῶν κατὰ τὸ διεθνὲς δίκαιο· ἡ παρέμβαση ἔγινε μὲ δήλωση τῆς ἐκπροσώπου τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἐνῶ αὔριο στὴν θάλασσα τῆς Κύπρου, γαλλικές, ἰταλικὲς καὶ κυπριακὲς ναυτικὲς δυνάμεις ἀρχίζουν τριήμερα γυμνάσια. Ἡ ἔνταξη στὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ αὐριανοῦ Εὐρωσυμβουλίου, τῆς ἀναφορᾶς γιὰ προστασία τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, θεωρεῖται δεδομένη, ἐνῶ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε τὴν Ἄγκυρα νὰ μὴν παρερμηνεύει τοὺς ἤπιους τόνους τῆς κυβερνήσεώς του· ταυτοχρόνως ὁ Σέρβος πρόεδρος ἐξέφρασε τὴν ἀλληλεγγύη του πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ ζήτησε νὰ ἔχουμε ὅλοι στραμμένα τὰ βλέμματά μας πρὸς τὴν πλάτη τοῦ φίλου. Ἡ ἀπομόνωση τῆς Τουρκίας γίνεται χάσμα ἀγεφύρωτο, διότι οὔτε ἡ Ρωσία ἐπιτρέπει ἀναστάτωση στὴν περιοχή, ἐνῶ οἱ Ἄραβες ἀκολουθοῦν τὴν πολιτικὴ τῆς Αἰγύπτου.

Ἀπελευθέρωση τῶν τραπεζῶν

Τὴν ἀπελευθέρωση τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὰ δεσμὰ τῶν κόκκινων δανείων φέρει τὸ νομοσχέδιο Ἡρακλῆς, τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε ἀπ’ τὸ Γιούρωγκρουπ καὶ ψηφίζεται σύντομα· οἱ ἐλάχιστες παρατηρήσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης θὰ ἐνσωματωθοῦν κατὰ τὴν συζήτηση στὴν Βουλή, ἐνῶ σὲ αὐτὸ ὀφείλεται καὶ ἡ χθεσινὴ ἀπότομος ἄνοδος τοῦ Χρηματιστηρίου, μὲ τὶς τράπεζες στὴν κορυφή. Ἡ αἴσθηση τῆς ἀλλαγῆς στὴν οἰκονομία γενικεύεται, ἐνῶ προβλέπεται σύντομα νὰ ἀνοίξουν οἱ κρουνοὶ τῶν χρηματοδοτήσεων πρὸς τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ραχοκοκκαλιὰ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη· μετὰ τὶς μεγάλες ἐπενδύσεις καὶ τὴν ἁπλοποίηση τῶν ἀδειῶν καὶ δοσοληψιῶν τῶν ἑταιρειῶν μὲ τὸ δημόσιο ἔρχεται καὶ ἡ παροχὴ ρευστότητος, δηλαδὴ τονώσεως τῆς ζητήσεως. Στὶς γιορτὲς θὰ δοῦν καὶ πάλι τὶς παλιὲς καλές τους μέρες οἱ μαγαζάτορες, μὲ τὴν ἔγκαιρη καταβολὴ μισθῶν, συντάξεων καὶ ἐπιδομάτων. Ἀνατέλλει ἄλλη ἐποχὴ γιὰ τὴν χώρα…

ΑΤΛΑΣ1, δωρεὰ Λασκαρίδη

Τὸ ἵδρυμα Λασκαρίδη δώρισε στὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ τὸ βοηθητικὸ σκάφος ΑΤΛΑΣ1, μήκους ἑβδομῆντα μέτρων καὶ χωρητικότητος 3000 τόνων· τὸ σκάφος προορίζεται γιὰ τὴν μεταφορὰ ἐφοδίων καὶ πολεμικοῦ ὑλικοῦ στὰ πλοῖα, ἐνῶ διαθέτει καὶ ὑπερσύγχρονα ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐπικοινωνίας καὶ πρώτης ἀμύνης, σὲ περίπτωση ἀνάγκης. Μετὰ τὴν μεγάλη προσφορὰ τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν, δέκα περιπολικῶν στὸ Λιμενικὸ Σῶμα, γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν ἐπιχειρήσεων διασώσεως μεταναστῶν καὶ ἄλλων, ἀλλὰ καὶ τῶν δωρεῶν τῶν μεγάλων ἐφοπλιστῶν Σταύρου Νιάρχου καὶ Ἀριστοτέλη Ὠνάση κι ἄλλοι ἐφοπλιστὲς δείχνουν τὴν εὐαισθησία τους γιὰ συνεισφορά τους στὶς ἀνάγκες τῆς χώρας αὐτὲς τὶς κρίσιμες στιγμές· οἱ ἐθνικοὶ εὐεργέτες οὐδέποτε ξέχασαν τὴν προσφορά τους στὴν μακρόχρονη ἱστορία μας.

Ἀναγνώριση τῆς Καινοτομίας

Ἡ ἔνταξη καὶ τῆς Καινοτομίας στὸ Ἵδρυμα Ἐρευνας καὶ Τεχνολογίας, εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἑνιαία προώθηση τῶν τριῶν αὐτῶν κλάδων, ὑπογράμμισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, στὰ ἐγκαίνια τοῦ ἱδρύματος· ἡ χώρα μας καθυστέρησε ἀδικαιολόγητα στὸ βῆμα αὐτό, διότι, στὴν ψηφιακὴ ἐποχή, δὲν νοεῖται ἔρευνα καὶ τεχνολογία χωρὶς τὴν καινοτομία, συνδέονται ἀρρήκτως οἱ τρεῖς κλάδοι. Ἄλλωστε, ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση καλύπτει πλέον ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς, εἶναι ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς καθημερινότητός μας σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο· ὅσες χῶρες ἔχουν προχωρήσει πρῶτες στὴν χρήση της, Ἐσθονία, Κίνα, Νότιος Κορέα, βλέπουν τὰ ἀποτελέσματά της. Οἱ Ἕλληνες διαθέτουμε τὴν γλῶσσα μας, μὲ ἄπειρες δυνατότητες ἐκφράσεως τῆς δημιουργικότητός της, ὡς ἀσυναγώνιστο πλεονέκτημα.

Ἀναγνώριση τῆς Καινοτομίας

Ἡ ἔνταξη καὶ τῆς Καινοτομίας στὸ Ἵδρυμα Ἐρευνας καὶ Τεχνολογίας, εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἑνιαία προώθηση τῶν τριῶν αὐτῶν κλάδων, ὑπογράμμισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, στὰ ἐγκαίνια τοῦ ἱδρύματος· ἡ χώρα μας καθυστέρησε ἀδικαιολόγητα στὸ βῆμα αὐτό, διότι, στὴν ψηφιακὴ ἐποχή, δὲν νοεῖται ἔρευνα καὶ τεχνολογία χωρὶς τὴν καινοτομία, συνδέονται ἀρρήκτως οἱ τρεῖς κλάδοι. Ἄλλωστε, ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση καλύπτει πλέον ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς, εἶναι ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς καθημερινότητός μας σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο· ὅσες χῶρες ἔχουν προχωρήσει πρῶτες στὴν χρήση της, Ἐσθονία, Κίνα, Νότιος Κορέα, βλέπουν τὰ ἀποτελέσματά της. Οἱ Ἕλληνες διαθέτουμε τὴν γλῶσσα μας, μὲ ἄπειρες δυνατότητες ἐκφράσεως τῆς δημιουργικότητός της, ὡς ἀσυναγώνιστο πλεονέκτημα.

Βρεταννία στὸ περιθώριο

Ὁ κόσμος ὁλόκληρος κι ἡ Εὐρώπη περισσότερο συνηθίζουν στὴν ἀπουσία τῆς Βρεταννίας, καθὼς ἀσχολεῖται, ἀποκλειστικὰ σχεδόν, μὲ τὰ ἐσωτερικά της ἐπὶ τριετίαν· οἱ γνῶμες στὴν γηραιὰ ἤπειρο διχάζονται, ἄλλοι πιστεύουν, ὅτι αὐτὸ ἀποβαίνει εἰς βάρος της, διότι τὴν εἶχαν συνηθίσει ἐπὶ δύο αἰῶνες, ὡς μία τῶν μεγάλων δυνάμεών της, κι ἄλλοι ὅτι ἔχει καὶ τὴν θετική της πλευρὰ ἡ ἀπουσία, ὑποχρεοῦνται οἱ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι, καὶ κυρίως ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων ἀναδεῖξαι τὴν δική τους παρουσία, κάτι ποὺ γίνεται. Οἱ σημερινὲς ἐκλογὲς εἶναι ἄγνωστο τὸ τί βγάλουν, ἀλλὰ ἡ ἐσωστρέφεια τῆς χώρας θὰ συνεχισθεῖ, ἐνῶ καὶ ὁ ἑταῖρος της, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, βρίσκεται στὴν δίνη τῆς παραπομπῆς τοῦ προέδρου τους γιὰ ἀποπομπὴ ἀπ’ τὸ ἀξίωμά του· ὁ δυτικὸς κόσμος, ἂν ὑπάρχει πλέον ὡς πραγματικότητα στὴν συνείδηση τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται πιθανὸν τὴν σοβαρώτερη μετάλλαξή του στὴν ἱστορία του.

Ἀντιπαράθεση στὴ Γερουσία

Στὴν Γερουσία, ὅπου οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἔχουν τὴν πλειοψηφία, μεταφέρει τὴν ἀντιπαράθεσή του ὁ Ντόναλντ Τράμπ, γιὰ τὴν ἀποπομπή του ἀπ’ τὴν προεδρία, καθὼς θεωρεῖ χαμένη τὴν μάχη στὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων· οἱ προεδρικοὶ ἑτοιμάζονται, γιὰ τὴν διεξαγωγὴ ἐξ ἀρχῆς ἀνακριτικῆς διαδικασίας, διότι θέλουν νὰ ἀποδείξουν, ὅτι δὲν εἶναι ἀντικειμενικὸ τὸ πόρισμα παραπομπῆς τῆς Βουλῆς. Οἱ Δημοκρατικοί, ἀπ’ τὴν πλευρά τους, ἐλπίζουν ὅτι κάποιοι Ρεπουμπλικανοὶ βουλευτὲς θὰ ψηφίσουν τὸ πόρισμα κι ἔτσι θὰ μποροῦν νὰ τὸ παρουσιάσουν ὡς διακομματικό· στὸ Καπιτώλιο ὅλα τὰ ἄλλα θέματα ἐξετάζονται ἐπιφανειακά, μὲ ἐξαίρεση τὴν ἄρση τοῦ ἐμπάργκο ὅπλων κατὰ τῆς Κύπρου καὶ τὴν ἐπιβολὴ ἄλλου κατὰ τῆς Τουρκίας. Πάντως, ὁ Μεβλοὺτ Ταβούσογλου προειδοίησε τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅτι, ἂν ἀρνηθοῦν τὴν πώληση τῶν μαχητικῶν F35, τότε θὰ κλείσει ἡ κυβέρνησή του τὴν ἀεροπορικὴ βάση τοῦ Ἰντσιρλὶκ στὰ ἀμερικανικὰ ἀεροπλάνα καὶ θὰ διώξει τὰ πυρηνικά τους ὅπλα.

Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μετὰ τὸ διήμερο τῶν ὑποχωρήσεων· τὸ εὐρὼ διολίσθησε στὰ 1,1078 δολλάρια καὶ 120,4250 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 63,90, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1464,45. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν, ὅτι δὲν προβλέπουν σημαντικὲς μεταβολὲς ἀπ’ τὴν παραπομπὴ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, γιὰ ἀποπομπή του, καὶ ἀπ’ τὶς βρεταννικὲς ἐκλογές, ἀνεξαρτήτως τῆς παρατάσεως τῶν δύο προβλημάτων· ἀλλὰ οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτοὺς συνηθίζουν στὴν ἰδέα τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, παρὰ τὰ παροδικὰ ἢ ὄχι προβλήματα τῆς ἀμερικανικῆς καὶ περισσότερο τῆς ἀγγλικῆς. Παρακολουθοῦν μὲ προσοχὴ τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἀγορῶν, γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῆς νέας πορείας τους· εἶναι νέα φαινόμενα αὐτὰ καὶ δὲν ἑρμηνεύονται εὔκολα καὶ ἀπὸ ὅλους. Στὸ Ἰσραήλ, ἡ Κνεσὲτ ἐνέκρινε τὴν διεξαγωγὴ προώρων ἐκλογῶν στὶς 2 Μαρτίου, ἀφοῦ ἡ σημερινὴ Βουλὴ δὲν δίδει κυβέρνηση· εἶναι αὐτὴ ἡ τρίτη προσφυγὴ στὶς κάλπες, μέσα σὲ ἕναν χρόνο.

Παρέμβαση καὶ Γερμανίας

Ἡ δήλωση τοῦ Γερμανοῦ πρεσβευτοῦ στὴν Ἀθήνα, καταδίκης τοῦ μνημονίου Τουρκίας, Λιβύης, ἔρχεται συμπληρῶσαι τὶς ἀντιδράσεις τῶν Εὐρωπαίων ἀπέναντι στὴν τουρκικὴ προκλητικότητα· τὸ Βερολίνο βρίσκεται σὲ δυσχερῆ θέση, λόγῳ τῆς γερμανικῆς ἱστορίας, ἀλλὰ καὶ τῶν Τούρκων μεταναστῶν στὸ ἔδαφός του, ἂν καὶ στήριξε ὅλες τὶς ἀνακοινώσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅπου πρόεδρός της εἶναι ἡ τέως ὑπουργός του Ἀμύνης. Ἡ αὐτόνομη διεθνὴς παρουσία τῆς Εὐρωζώνης ἐπιβεβαιώνεται, ἐνῶ καὶ ἡ Ἰταλία ἔστειλε μία φρεγάτα στὴν Κύπρο, μαζὶ μὲ τὴν μοῖρα τοῦ γαλλικοῦ στόλου· ἡ Ἄγκυρα εἶναι ὑποχρεωμένη συνεκτιμῆσαι τὴν κατάσταση, ἐπειδὴ οἱ ἑταῖροι μας δείχνουν, ὅτι μᾶς συμπαρίστανται. Ἡ πολιτικὴ ἐπιβίωση τοῦ εὐρώ, ἔστω κι ἂν ἀγνοοῦν πολλοὶ τὴν θεωρητικὴ θεμελίωση τοῦ Ἀριστοφάνους καὶ Ἀριστοτέλους, τὸ ἐπιβάλλει ὡς ἄκρα ἀναγκαιότητα.

Πρὸς κατάληψη Τριπόλεως

Σὲ κατάληψη τῆς Τριπόλεως σύντομα ἀποβλέπουν οἱ δυνάμεις τοῦ Ταλίφα Χαφτάρ, οἱ ὁποῖες ἐξαπέλυσαν τὴν τελικὴ ἐπίθεσή τους κατὰ τῆς λιβυκῆς πρωτευούσης· ὑποστηρίζονται ἀπ’ ἰσχυρὴ ἀεροπορία καὶ τὸ ναυτικό του ἔχει ἀποκλείσει τὴν περιοχή, ἐνῶ οἱ Δυτικοὶ ἰσχυρίζονται, ὅτι οἱ στρατιωτικοὶ σύμβουλοι εἶναι Ρῶσοι, ὅπως καὶ πολλοὶ μισθοφόροι. Οἱ σπασμωδικὲς ἀντιδράσεις τῆς Ἄγκυρας, μὲ πρωτοφανεῖς φραστικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Ἑλλάδος, πιστεύεται στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους, ὅτι ὀφείλονται στὴν ἐπιδείνωση τῆς καταστάσεως στὴν Λιβύη· ἐὰν χάσει τὴν ἐξουσία, ὁ τουρκικῆς καταγωγῆς πρωθυπουργός, τότε ἀκυρώνεται τὸ μνημόνιο καὶ τὸ ὄνειρό της γιὰ κυριαρχία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἡ διεθνὴς ἀπομόνωσή της ὁλοκληρώνεται καὶ ἡ ἐχθρότης τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου ἐναντίον της διογκώνεται, χειρότερα κι ἀπ’ τὴν περίοδο τῆς ἐπιθέσεως κατὰ τῆς Συρίας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.