Σοβαρὲς ἀνακατατάξεις τρέχουν στὴν γειτονιά μας

Οἱ ἀνακατατάξεις τρέχουν μὲ ὑπερβολικὴ ταχύτητα στὴν γειτονιά μας, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ περιβάλλον νὰ μὴν μοιάζει καθόλου μὲ ἐκεῖνο τῆς πρὸ ἔτους συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν· ἡ Ἀλβανία βρίσκεται στὰ πρόθυρα ἐμφυλίου πολέμου, ἀπ’ τὴν σύγκρουση προέδρου καὶ πρωθυπουργοῦ της, ἐνῶ ἡ ἀντανάκλαση στὸ Σκόπια, στὴν ἰσχυρὴ ἀλβανικὴ μειονότητα, εἶναι ἄμεση. Ὁ πρωθυπουργός της ἔχασε τὸ ἀγέρωχο ὕφος του καὶ παρουσιάζεται ὑποτακτικὸς πρὸς τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, δείχνοντας ὅτι φοβᾶται πολλὰ στὸ κρατίδιό του, πέραν τῆς ἀναβολῆς τῆς ἐνάρξεως τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση· οἱ διεθνεῖς ἰσορροπίες ἔχουν ἀλλάξει ἄρδην, τὸ γνωρίζει. Ἡ Τουρκία ἐμφανίζεται σκληρὴ πρὸς τὴν Ἀμερική, ἀλλὰ στὴν Συρία, παρακαλάει τὴν Ρωσία, γιὰ διατήρηση τῆς ἠρεμίας, ἐπειδὴ φοβᾶται ἀνατροπὴ τῆς καταστάσεως.

Λογοδοσία, κυρίαρχο θέμα

Σὲ κυρίαρχο θέμα τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας ἀνάγεται ἡ λογοδοσία, γιὰ τὰ πεπραγμένα τοῦ ἀριστερόστροφου φασισμοῦ, ὄχι μόνο στὴν δικαιοσύνη καὶ στὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ καὶ στὰ οἰκονομικά, καθὼς πυκνώνουν οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2015· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τὸ διατηρεῖ στὴν κορυφὴ τῆς ἐπικαιρότητος, ὅπως καὶ ὅσοι πολιτικοὶ εἶχαν γίνει στόχος τῆς σκευωρίας τῆς Novartis. Ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται ἀπολογούμενος συνέχεια, μετὰ τὶς ἀλχημεῖες του στοὺς συνδυασμούς, μὲ ἐμφανέστατο στόχο τὴν σωτηρία του μετεκλογικά, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξαγρίωση τῶν ἐπωνύμων στελεχῶν του γιὰ τὸν παραγκωνισμό τους. Ἤδη ὅμως προστίθενται καὶ οἱ ἐπικρίσεις τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὶς παροχὲς καὶ τὸν ἐκτροχιασμὸ τῶν δημοσιονομικῶν, ἐνῶ ἡ ἀνεργία τὸ πρῶτο τρίμηνο αὐξήθηκε στὸ 19,1%, ἀκολουθώντας τὴν ὑποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως στὸ 1,3%· ὁ πρωθυπουργὸς ἀντιμετωπίζει καὶ πρόβλημα διεξαγωγῆς τῆς προεκλογικῆς του ἐκστρατείας, καθὼς δὲν τολμάει νὰ ἐμφανισθεῖ πουθενὰ σχεδόν.

Ἀλληλοεξόντωση Συριζαίων

Στὴν ἀλληλοεξόντωσή τους ἐξωθεῖ τὰ κορυφαῖα στελέχη του ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅπως ἐξομολογοῦνται τὰ ἴδια στοὺς ἐπιτελεῖς τους, μὲ τὸν συνωστισμό τους στὶς περιφέρειες τῆς Ἀττικῆς· οἱ μυστικὲς δημοσκοπήσεις δίδουν στὸν ΣΥΡΙΖΑ χαμηλότερο ποσοστὸ ἀπ’ τὸ 18% τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν, ὁπότε περισώζεται τὸ ἕνα τέταρτο τῶν βουλευτῶν του, σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τους. Ἀναγκαστικὰ θὰ χτυπηθοῦν στὶς ἴδιες γειτονιὲς μὲ τοὺς συντρόφους τους, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐχθρικὸ τὸ περιβάλλον· στὶς λαϊκὲς συνοικίες δὲν ἔχει ἐμφανισθεῖ κανένας τους ἀκόμη, οὔτε γιὰ δεῖγμα κάποιο στέλεχός τους, ἐνῶ περιοδεύουν ἐκεῖνοι τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἀλλὰ ὁ Κουρεμένος κάνει κάποια ἐμφάνιση στὶς συνοικίες, ἐνῶ ἔχει καὶ τὴν προβολὴ τῆς διαπλοκῆς, μᾶλλον ὑποδείξει τοῦ ἀνθυπάτου, μὲ τὴν προσχώρηση πολλῶν ἀστέρων τῆς μικρῆς ὀθόνης στὶς τάξεις του· ὅλοι γνωρίζουν, τὴν προώθηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρὸ ἑπταετίας ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα. Ἄλλαξαν τόσο οἱ ὅροι διερωτῶνται πολλοὶ περίεργοι;

Δεδομένη πλέον λογοδοσία

Ἡ λογοδοσία γιὰ τὴν Novartis εἶναι δεδομένη, μετὰ τὴν ἀπάντηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὅτι τὸ θέμα θὰ ἔρθει στὴν ἑπόμενη Βουλή, συμπληρώνοντας, ὅτι γνωρίζει ὁ πρωθυπουργός, τὸ ποιὸς εἶναι ὁ Ρασποῦιν· ἡ παρέμβασή του ἔθεσε στὶς πραγματικές τους διαστάσεις τὶς ἀπαντήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου, δείχνοντας ὅτι ἀνακρούουν πρύμναν κι ἀναζητοῦν τρόπους ἐξιλεασμοῦ· ὁ πρωθυπουργὸς ξέχασε τὶς δηλώσεις του στὴν Βουλή, ἐνῶ ἡ Εἰσαγγελεὺς ζητάει ὑπομονή. Γνωρίζει ἄριστα τὶς συνέπειες τῆς λογοδοσίας, μὲ ἐμφανέστατη τὴν ἀγωνία της καὶ προσπάθεια διορθώσεως τῶν πραγμάτων· ὁ πρωθυπουργὸς ἐνημερώθηκε φαίνεται δεόντως γιὰ τὶς συνέπειες καὶ ἀλλάζει θέση, λέγοντας, ὅτι, «ἐγὼ δὲν εἶπα, θὰ τοὺς πάω μέχρι τέλους».

Μὲ ἐλλιπεῖς συνδυασμοὺς

Τὴν συγκάλυψη τῶν ἐσωτερικῶν συγκρούσεων καὶ τὴν ἀπόκρυψη τῆς ἀπροθυμίας ὑποψηφίων, ἐπιχείρησε ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ τοὺς πρώτους συνδυασμοὺς στὴν δημοσιότητα ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ ὅλους ἐλλιπεῖς σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα· ὁ κύριος λόγος εἶναι ἡ δυσκολία ἐξευρέσεως ὑποψηφίων παντοῦ, καθὼς καὶ οἱ περισσότεροι ἐκείνων τῶν προηγούμενων ἐκλογῶν, ἔχουν ἀποχωρήσει καὶ δὲν κατεβαίνουν μὲ κανέναν τρόπο. Θυμίζουμε μόνο, ὅτι οἱ ὑποψήφιοι κατὰ περιφέρεια εἶναι περισσότεροι ἀπ’ τὸν ἀριθμὸ τῶν βουλευτῶν, ἀναλόγως πρὸς τὸν ἀριθμό τους· ἡ δημοσίευση τῶν ὀνομάτων θεωρήθηκε, ὡς μέτρο ἀμύνης κατὰ τῶν λεγομένων, ὅτι δὲν ὑπάρχουν ὑποψήφιοι. Ἀλλά, ὅλοι τους γνωρίζουν, ὅτι στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές, τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν, Νέα Δημοκρατία, 45,3%, ΣΥΡΙΖΑ, 18,6%. Αὐτὸ μετράει.

Πρὸς σύγκλιση στὸ Ἰρανικὸ

Πρὸς σύγκλιση φαίνεται ὅτι βαίνει τὸ πρόβλημα τοῦ Ἰράν, μὲ τὶς συνομιλίες τοῦ Ἰάπωνος πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν πρόεδρο τῆς χώρας καὶ τὸν θρησκευτικό της ἡγέτη· ὁ Σέτζιο Ἄμπε πραγματοποιεῖ τὴν ἐπίσκεψη, μᾶλλον μετὰ ἀπὸ προηγούμενη συνεννόηση μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὸ Τόκυο, γιὰ διαμεσολάβησή του· εἶχε προηγηθεῖ τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα ἐπίσκεψη στὴν χώρα τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν στὴν συμφωνία τοῦ πυρηνικοῦ του προγράμματος, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι προτείνουν κάποιες ἀλλαγές, σὲ συνεννόηση μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα, ὥστε νὰ γίνει ἡ ἀναθεώρησή της, μὲ τὴν ἱκανοποίηση ὅλων τῶν πλευρῶν. Ἡ διεθνὴς κοινὴ γνώμη ἀποδοκιμάζει τὴν ἀμερικανικὴ στάση, ἐνῶ κι ἀπ’ τοὺς Ἄραβες ἐλάχιστοι ἀποδέχονται τὴν ὁλομέτωπη ἀναμέτρηση· ἡ Οὐάσιγκτον διαπιστώνει, ὅτι καὶ στὸν ἐμπορικὸ πόλεμο εἶναι ἀπομονωμένη, ὁπότε μᾶλλον προσανατολίζεται στὸ κλείσιμο κάποιων ἀνοικτῶν μετώπων της.

Ὄξυνση ἐσωτερικῶν Ἀμερικῆς

Σὲ ὄξυνση ὁδηγοῦνται τὰ ἐσωτερικὰ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μὲ πολλοὺς Δημοκρατικοὺς ἐπιμένειν στὴν παραπομπὴ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, γιὰ ἔκπτωση ἀπ’ τὴν προεδρία· ὁ πρόεδρος πρόβαλε τὸ δικαίωμά του ἀρνησικυρίας, γιὰ κατάθεση στὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, ὅπως τὴν ἐνημέρωσε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, ἐγγράφων ποὺ ἀφοροῦν περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν παιδιῶν του. Ἡ ἄρνηση προβλέπεται ἀπ’ τὸ νόμο, ἀλλὰ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ τὴν ἔχει ἐπικαλεσθεῖ πολλὲς φορὲς στὰ τρία χρόνια τῆς ἐξουσίας του, ὅπως γιὰ τὴν προφορικὴ κατάθεση τοῦ Ρόμπερτ Μιοῦλλερ, εἰδικοῦ ἀνακριτοῦ γιὰ τὴν ἀνάμιξη ρωσικῶν ἑταιρειῶν στὸν προεκλογικὸ ἀγῶνα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κατάθεση ὁλοκλήρου τοῦ πορίσματός του· πολλοὶ βουλευτές, μὲ πρώτη τὴν ἐπικεφαλῆς τους Νάνσυ Πελόσι, ἔχουν ἐξοργισθεῖ μὲ τὴν τακτικὴ αὐτή, διότι αὐτὸ σημαίνει ἄμεσο περιορισμὸ τῶν ἐξουσιῶν τοῦ Κογκρέσσου. Ἡ ἀναμέτρησή τους προβλέπεται ὅτι θὰ ἔχει συνέχεια, καθὼς ἔρχεται ἡ προεκλογικὴ περίοδος. (τὰ δύο μαζὶ)

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1290 δολλάρια καὶ ὑποχώρησε στὰ 122,δ4450 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν χρυσός, 1336,65, καὶ πετρέλαιο, 62,28. Οἱ ἐκρήξεις σὲ δύο πετρελαιοφόρα στὴν θάλασσα τοῦ Ὀμάν, μὲ τὴν ἐγκατάλειψη τῶν πλοίων, προκάλεσε ἀναταραχὴ στὶς ἀγορὲς στὴν ἀρχή, ἀλλὰ ἡ κατάσβεση τῶν πυρκαϊῶν ἔγινε γρήγορα μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἀμερικανικοῦ καὶ ἰρανικοῦ ναυτικοῦ· τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἰάπωνος πρωθυπουργοῦ στὴν Τεχεράνη φαίνεται ὅτι συνέβαλε στὸν ἔμμεσο διάλογο μὲ τοὺς Ἀμερικανούς· πηγὲς κοντὰ στὸν Σέτζιο Ἄμπε διαβεβαίωναν, ὅτι ἔλαβε ἐγγυήσεις, ὅτι δὲν ἐνδιαφέρεται τὸ θρησκευτικὸ καθεστώς, γιὰ τὴν κατασκευὴ καὶ χρήση πυρηνικῶν ὅπλων. Πάντως πρόβλημα ἀνέκυψε μὲ τὸ Τεχνολογικὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς Μασαχουσσέτης, τὸ ὁποῖο συνεργάζεται καὶ δέχθηκε δωρεὰ ἀπ’ τὴν κινεζικὴ ψηφιακὴ ἑταιρεία, iFeytex, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τεχνητῆς νοημοσύνης, ποὺ φέρεται συμμετέχειν στὴν καταστολὴ τῶν Οὐιγούρων τοῦ Σικιάνγκ.

Μπόρις Τζόνσον, πρῶτος

Στὴν πρώτη ψηφοφορία, γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου ἀρχηγοῦ τῶν Συντηρητικῶν καὶ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, ὁ Μπόρις Τζόνσον ἦρθε πρῶτος, μὲ 114, στοὺς 313 ψηφίσαντες βουλευτές, καὶ ἀκολούθησαν, Τζέρεμυ Χάντ, 43, Μίχαελ Γκρόβ, 37, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι πῆραν λιγώτερους καὶ τρεῖς ἀπ’ τοὺς δέκα ἀποκλείσθηκαν, διότι πῆραν κάτω ἀπὸ 17. Οἱ ἑπόμενες ψηφοφορίες θὰ διεξαχθοῦν στὶς 18, 19 καὶ 20 Ἰουνίου, καθὼς θὰ ἀποκλείονται οἱ τελευταῖοι, μέχρι τὴν ἀναμέτρηση μεταξὺ τῶν δύο πρώτων· ἡ ἀνάληψη τῆς πρωθυπουργίας θὰ γίνει στὶς 22 Ἰουλίου, ὅταν ὁ νέος ἀρχηγὸς θὰ ἀνακοινώσει τὸ πρόγραμμά του καὶ κυρίως, τὸ τί σχεδιάζει γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ὁ φερόμενος ὡς σίγουρος νικητής, Μπόρις Τζόνσον, ἔχει χαμηλώσει τοὺς τόνους καὶ ζητάει τώρα συμφωνημένη λύση μὲ τοὺς Εὐρωπαίους· ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν δέχονται ἀναδιαπραγμάτευση τῆς συμφωνίας καὶ ἐπιμένουν στὴν τήρησή της μὲ ἀπόλυτη πίστη.

Ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης

Ἡ ἀδέκαστος ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης ἀποτελεῖ τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς δημοκρατίας, διότι ἐγγυᾶται τὴν τήρηση τῶν θεσμῶν ἀπ’ τὴν ἐκτελεστικὴ ἐξουσία· ἡ δήλωση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὅτι θὰ διαλευκανθεῖ ἡ σκευωρία στὴν ὑπόθεση Novartis, καὶ ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς γνωρίζει, τὸ ποιὸς εἶναι ὁ Ρασποῦτιν, συμπληρώνει τὴν ὑπόσχεση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅτι, «θὰ τοὺς πάω ὥς τὸ τέλος». Φυσικά, αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι ἡ λογοδοσία θὰ περιορισθεῖ μόνο στὴν Novartis, ἀλλὰ θὰ περιλάβει καὶ ὅλες τὶς ἄλλες παρανομίες καὶ προδοσίες· ὁ Ναπολεοντίσκος σκαρφάλωσε στὴν ἐξουσία, ὑποσχόμενος τὰ πάντα στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ δεσμευόμενος στὰ ἀτλαντικὰ κέντρα, ὅτι θὰ τὰ ὑπηρετήσει πιστά, εἰς βάρος τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων. Ἐὰν δὲν λογοδοτήσει, ὁ πρῶτος τυχαῖος νεαρούλης τὰ ἐπαναλαμβάνει στὸ πολλαπλοῦν.

Ἀγορὰ Medidata ἀπὸ Dassault

Ὁ ἀεροναυπηγικὸς γαλλικὸς ὅμιλος Dassault προχώρησε σὲ συμφωνία γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τῆς ἀμερικανικῆς Medidata, εἰδικευμένης στὴν παροχὴ ψηφιακῶν συστημάτων ὑγείας καὶ ἀσφαλίσεως, ὕψους 5,8 δις δολλαρίων· ἀπομένει ἡ ἔγκριση ἀπ’ τὶς ἁρμόδιες Ἐπιτροπὲς Ἀνταγωνισμοῦ, διότι πολλοὶ φοβοῦνται, ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον δὲν θὰ δεχθεῖ τὴν ἐξαγορὰ μιᾶς ἀπ’ τὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες τοῦ εἴδους στὴν Ἀμερική. Ἡ Dassault, ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν δραστηριοτήτων της στὰ ψηφιακά, μὲ τὴν συμβολή της στὴν προσαρμογὴ τοῦ γαλλικοῦ συστήματος ὑγείας στὶς νέες συνθῆκες· ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση εὐνοεῖ τὴν ἐπέκταση, ἐπειδὴ ἔχει στὸ πρόγραμμά της τὴν ἐκπόνηση πλήρους συστήματος ἠλεκτρονικῆς παρακολουθήσεως ὅλων, μέσα ἀπ’ τὴν διασύνδεσή τους μὲ τὸ κινητὸ τηλέφωνο. Γίνεται αὐτὸ ἤδη στὴν Γερμανία καὶ στὴν Κίνα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.