Διεθνεῖς συναντήσεις ὡς ἐπιβεβαίωση ἀποδοχῆς

Ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς ἀποδοχῆς τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὸν εὐρύτερο κεντροδεξιὸ χῶρο τῆς Εὐρώπης θεωρεῖται ἡ συνάντησή του στὸ Μόναχο, στὰ πλαίσια τοῦς διεθνοῦς φόρουμ γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ συνεργασία στὴν ἤπειρο, μὲ τὴν πρόεδρο τοῦ κυβερνῶντος Γερμανικοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ κόμματος, Ἄννεγκρετ Κάρεν, Καρενμπάουερ∙ ταυτοχρόνως ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔχει συναντήσεις μὲ ἄλλες προσωπικότητες καὶ μὲ ἐκπροσώπους μεγάλων ἑταιρειῶν γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα. Στὸ Μόναχο μεταβαίνουν ἐπίσης σήμερα, οἱ πρωθυπουργοὶ Ἑλλάδος καὶ Σκοπίων, ὅπου, στὰ πλαίσια τοῦ φόρουμ, θὰ τιμηθοῦν μὲ εἰδικὸ βραβεῖο γιὰ τὴν λύση τοῦ προβλήματος∙ δὲν προβλέπεται διασύνδεση τῶν δύο ἐκδηλώσεων. Στὸ φόρουμ ἐπιχειροῦν συγκερασμὸ τῶν πιὸ ἀσυνδέτων πραγμάτων∙ ἡ διεθνὴς συγκυρία τὸν ἐπιβάλλει καὶ ἡ ἀπουσία τῆς αὐτονόμου ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.

Ἔγκριση προτάσεων Προέδρου

Στὴν ἔγκριση τῶν προτάσεων, γιὰ ἀποσύνδεση τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἀπ’ τὴν διάλυση τῆς Βουλῆς, ψήφισαν μὲ πλειοψηφία ἄνω τῶν 230 οἱ βουλευτές, ὁπότε ἀποκλείεται μᾶλλον ἡ δημιουργία πολιτικοῦ προβλήματος τοῦ χρόνου τέτοια ἐποχή∙ φυσικά, ἀπομένει καὶ ἡ δεύτερη ψηφοφορία, ἂν τελικὰ γίνει καὶ δὲν τὴν ὑπονομεύσει ὁ Ναπολεοντίσκος, σὲ ἕναν μῆνα. Οἱ περισσότερες ἄλλες διατάξεις ἐγκρίθηκαν μὲ τὴν ὁριακὴ πλειοψηφία τῶν 151 ψήφων, ὁπότε ἡ Νέα Δημοκρατία, παρ’ ὅλο ὅτι δὲν πέρασε καμμία πρότασή της, ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἐπιλογῆς∙ στὰ εὐνοϊκὰ περιλαμβάνεται ἡ ἀκύρωση τῶν διατάξεων, γιὰ τὰ προνόμια τῶν βουλευτῶν καὶ ὑπουργῶν, ἀσυλίας καὶ ποινικῶν διώξεων. Τελικά, ἡ ἀναθεώρηση περιορίζεται σὲ ἐλάχιστα, καθὼς ἡ κυβέρνηση ἀρνήθηκε τὴν κατάργηση τοῦ ἄρθρου 16, γιὰ ἰδιωτικὰ Πανεπιστήμια, ὅπως καὶ τοῦ ἄρθρου 3, γιὰ τὴν κυρίαρχη θρησκεία, πῆρε 151 ψήφους, καὶ ἀνατίθεται στὴν ἑπόμενη ἀναθεωρητικὴ Βουλή.

Πετροπόλεμος στὴν κατηφόρα

Σὲ πετροπόλεμο μεταξύ τους ἐπιδίδονται οἱ τέως κυβερνητικοὶ ἑταῖροι, μὲ τὴν ψευδαίσθηση, ὅτι θὰ ξεγελάσουν τὸν κόσμο καὶ θὰ συγκρατήσουν κάποιους ψήφους τους∙ ὁ συνεταιράκιας βάλλει κατὰ τοῦ τέως ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν καὶ τοῦ τέως Οἰκονομικῶν, ἀλλὰ περιλούει μὲ ἀνθόνερο τὸν Ναπολεοντίσκο, λέγοντας ὅτι διαφωνεῖ μαζί του. Ἐπιβεβαιώνεται, ὅμως ἕνα πρᾶγμα, ἡ ἀπόλυτη ὑπακοή τους στὰ ἀτλαντικὰ κέντρα∙ κακοὶ εἶναι μονίμως οἱ Γερμανοί, καὶ στὰ οἰκονομικὰ ποὺ δὲν ἄκουγαν τοὺς καλοὺς Ἀμερικανούς, καὶ στὸ Σκοπιανό, στὸ ὁποῖο ἡ προδοσία, ἂν ἔγινε, δὲν βαρύνει τὸν συνέταιρό του, διότι κι ὁ Μητσοτάκης θὰ τὴν ὑπέγραφε! Τώρα, τὸ ἀπὸ ποῦ συνάγεται αὐτὸ δὲν τὸ ἐξήγησε, οὔτε ρωτήθηκε ἀπ’ τοὺς δουλικότατους δημοσιογραφίζοντες∙ οἱ συμφωνίες του μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἰσχύουν μὲ κάθε λεπτομέρεια, ἀλλὰ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ἑνιαία ἀμυντικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρώπης. Αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα γι’ αὐτόν, διότι τὸν καλύπτει ἡ Ἀμερική…

Αὐτοβύθιση στὶς ἀπάτες του

Ὁ Ναπολεοντίσκος κατέληξε στὴν αὐτοβύθισή του στὸν βόρβορο ποὺ εἶχε στήσει γιὰ τοὺς ἀντιπάλους του, κατὰ τοὺς διαξιφισμούς του μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη στὴν Βουλή∙ οἱ ἀναφορές του στὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, μὲ σκοπὸ τὸν ἐγκλωβισμὸ τοῦ προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἦταν ἡ χαριστικὴ βολὴ ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του, αὐτοπυροβολήθηκε στὸ κεφάλι, ἀλλὰ ἐπιβιώνει, διότι, «δὲν βρέθηκε τίποτε μέσα του», λέγανε στοὺς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου. Τὸ ἄγχος του ἀποκάλυψε γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα καὶ τὴν λογοδοσία, ποὺ δὲν ἀργεῖ πλέον, ἐνῶ πολλοὶ διερωτῶνται, τὸ ἐὰν θὰ τηρήσει τὸν λόγον του, γιὰ ὁλοκλήρωση τῆς διαδικασίας ἀναθεωρήσεως. «Πάντα, στὰ δύσκολα τὸ βάζει στὰ πόδια», ἀπαντοῦν εὐθαρσῶς οἱ παρατηρητές.

Προσφυγὴ στὶς σοφιστεῖες

Ἡ προσφυγὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου στὶς σοφιστεῖες, γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ ἀπ’ τὴν οὐσία τῆς συζητήσεως γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, ἦταν γιὰ κλάματα μόνο∙ ἀπέδειξε, ὅτι ὁ ἴδιος ἀμφιβάλλει κανεὶς ἂν γνωρίζει καὶ τὴν λέξη, ἐνῶ κατεφάνη ὅτι καὶ τὸ ἐπιτελεῖο του εἶναι τοῦ ἰδίου ἐπιπέδου μορφώσεως καὶ ἐξυπνάδας. Οἱ σοφιστὲς εἶχαν διαπρέψει κι μείνει στὴν ἱστορία, γιὰ τὴν ὀξύνοια τοῦ πνεύματός τους καὶ τὴν ταχύτητα τῆς σκέψεως στὴν διαδικασία συνθέσεως, ὥστε νὰ γίνονται πιστευτὲς ἀπ’ τοὺς ἀκροατές τους καὶ νὰ στρέφουν τὸ ἀντικείμενο τῶν συζητήσεων πρὸς τὴν κατεύθυνση ποὺ οἱ ἴδιοι ἐπιθυμοῦν∙ ἀνεξαρτήτως τῆς μετέπειτα φήμης ποὺ πῆραν, ἦταν ἀπ’ τοὺς πιὸ μορφωμένους πολῖτες τῆς ἐποχῆς τους.

Βαρσοβία, ἀτλαντικὸ μέτωπο

Στὴν δημιουργία μετώπου κατὰ τοῦ Ἰρὰν καὶ ὑπὲρ τῆς λύσεως τοῦ συριακοῦ προβλήματος κατέληξε ἡ διεθνὴς διάσκεψη κορυφῆς τῶν ἑξῆντα χωρῶν στὴν Βαρσοβία, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἀμερικανοῦ ἀντιπροέδρου καὶ τοῦ ὑπουργοῦ του Ἐξωτερικῶν∙ στὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν ὑπογράμμισαν τὴν ἀνάγκη συμμορφώσεως τῆς Τεχεράνης μὲ τὶς ἀμερικανικὲς ἀπαιτήσεις καὶ λύσεως στὴν Συρία, μὲ ἀπομάκρυνση τῶν ἰρανικῶν στρατευμάτων. Ἕνα ὅμως ἦταν τὸ χαρακτηριστικό, Γερμανία, Γαλλία, Ἰταλία καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς δὲν ἔστειλαν τοὺς ὑπουργούς τους Ἐξωτερικῶν, ὅπως καὶ ἡ Τουρκία, διότι ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν προετοιμάζεται γιὰ συνάντηση μὲ τοὺς Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ Χασσὰν Ροχανὶ γιὰ τὸ ἴδιο πρόβλημα∙ ἡ προσπάθεια τῆς Οὐάσιγκτον, ἐγκλωβισμοῦ τῶν Εὐρωπαίων στὴν στρατηγική της ἀπέτυχε, διότι οἱ δεκάδες τῶν ἐπισήμων, ὅπως καὶ τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου, προέρχονταν ἀπ’ τὴν Ἀφρικὴ καὶ Ἀσία, καὶ τὶς πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ μὲ ἀποῦσες τὶς μεγάλες τῆς γηραιᾶς ἠπείρου.

Συντριπτικὴ ἧττα Μαίυ

Σὲ συντριπτικὴ ἧττα ὁδηγήθηκε ἡ Τερέζα Μαίυ στὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων, 303 πρὸς 258 ψῆφοι, γιὰ ἐναλλακτικὴ πρόταση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ οἱ περισσότεροι εὐρωσκεπτικιστὲς τοῦ Συντηρητικοῦ κόμματος ἀπεῖχαν, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἐργατικοὶ καταψήφισαν. Ἡ πρωθυπουργὸς εἶναι πλήρως ἀποδυναμωμένη στὶς ἐπαφές της μὲ τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ τὸ Brexit, ἐνῶ καὶ οἱ ἡγέτες τῶν μεγάλων χωρῶν δείχνουν ὅτι ἔχουν κουρασθεῖ ἀπ’ τὴν τακτικὴ κωλυσιεργείας τῆς τελευταίας διετίας∙ ἡ ἔξοδος ἀναμένεται νὰ εἶναι πλέον ἄτακτη, μὲ ὅλες τὶς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις της στὴν βρεταννικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ δευτερεύουσες ἀρκετὰ στὴν εὐρωπαϊκή, καὶ πυρετὸ ἐξελίξεων. Πρόκειται γιὰ πρόβλημα νοοτροπίας περισσότερο καὶ ὀλιγώτερο γιὰ πολιτικὸ ζήτημα∙ ἡ Βρεταννία εἶναι χωρισμένη σὲ δύο τουλάχιστον μεγάλες παρατάξεις, τόσο ἐθνικὰ ὅσο καὶ γεωργαφικά, τοὺς εὐρωσκεπτικιστὲς στὴν ἀγγλικὴ κυρίως ἐπαρχία καὶ τοὺς φίλους τῆς Εὐρώπης στὸ Λονδίνο, στὴν Σκωτία, στὴν Οὐαλία καὶ στὴν Βόρειο Ἰρλανδία.

Ἀμερική, πρὸς συμβιβασμὸν

Γιὰ συμβιβασμό, γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, παρεμβαίνουν πολλοὶ γερουσιαστές, μεταξὺ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ τῶν Δημοκρατικῶν τοῦ Κογκρέσσου∙ εἶναι ἡ τελευταία εὐκαιρία, πρὶν τὴν αὐριανὴ ψηφοφορία, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν πικρὰν ἐμπειρίαν τῆς προηγούμενης διακοπῆς ποὺ διήρκεσε πάνω ἀπὸ μῆνα. Οἱ παρεμβάσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων καὶ τῶν διπλωματῶν, γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις στὸ κύρος τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὴν διαχείριση συγκεκριμένων προβλημάτων, μέτρησαν περισσότερο∙ ὁ ρόλος τῆς μεγάλης δυνάμεως ἐπιβάλλει καὶ ἀρκετὲς θυσίες στὰ ἐσωτερικά της προβλήματα, διαφορετικὰ ὑφίσταται τὸν ἀντίκτυπο τῶν δυσλειτουργιῶν της σὲ κάθε βῆμα. Μάλιστα σὲ περιόδους ἐντόνου ἀμφισβητήσεως τῆς ἀμερικανικῆς ἡγεμονίας, μὲ κυρίαρχο τὸν πολυπολικὸ κόσμο, ὁ ἀντίκτυπος εἶναι πολὺ χειρότερος∙ ἡ ἀμερικανικὴ διπλωματία συγκέντρωσε στὴν Βαρσοβία τοὺς ἡγέτες πολλῶν ἀφρικανικῶν καὶ ἀσιατικῶν χωρῶν, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἐκείνους τῶν εὐρωπαϊκῶν. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀρνοῦνται τὴν ἐπιστροφὴ τῆς ἠπείρου τους στὴν ψυχροπολεμικὴ ἐποχή.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1267 δολλάρια καὶ βελτιώθηκε στὰ 125,1350 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 64,43, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1311,15. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔχουν προεξοφλήσει, ὅπως δείχνουν οἱ ἀντιδράσεις τους, τὴν ἄτακτη ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἁπλώνονται πλέον στὰ εὐρωπαϊκὰ χρηματιστήρια∙ ἡ διακοπὴ τῆς παραγωγῆς τοῦ Α380 ἀπ’ τὴν Airbus ἦταν ἀναμενόμενη, ἀλλὰ οἱ χειρότερες ἀντιδράσεις προκλήθηκαν στὴν Ἀγγλία, διότι συνέπεσε ἡ ἀπόφαση μὲ τὸ Brexit καὶ τὸν προγραμματισμὸ τῆς ἑταιρείας, ὅπως περιορίσει τὴν παραγωγή της στὴν χώρα. Στὴν Ἱσπανία ἀναμένεται ἡ ἀπόφαση τοῦ Πέντρο Σάντσες γιὰ πρόωρες ἐκλογές, μετὰ τὴν προχθεσινὴ καταψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀπ’ τὴν Βουλή∙ ἡ συγκυρία θεωρεῖται εὐνοϊκὴ γιὰ τοὺς Σοσιαλιστές, ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργὸς κατηγορεῖται γιὰ παραχωρήσεις στοὺς Καταλανοὺς αὐτονομιστές, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀντίδραση τῶν ἄλλων Ἱσπανῶν.

Μὲ ὑπογάστρια μαχαιρώματα

Μὲ ὑπογάστρια μαχαιρώματα ἀπαντάει ὁ συνεταιράκιας στὸν Ναπολεοντίσκο, μετὰ τὸ διαζύγιό τους∙ ἔτσι, ἀμέσως μετὰ τὴν σύγκρουση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Βουλὴ μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, ἔσπευσε νὰ καταγγείλει τὶς βρώμικες μεθόδους ἐξαγορᾶς τῶν βουλευτῶν του, ἀλλὰ καὶ νὰ ὑπογραμμίσει, ὅτι ἔχει ἕτοιμα τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἅλωση τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἀπ’ τὸν Τζὼρτζ Σόρος, ἐνῶ ἐμφάνισε καὶ ὡς ὄργανο τοῦ Σώυμπλε τὸν κουρεμένο τοῦ πρὸ τετραετίας ἑξαμήνου. Τὸ Μαξίμου δὲν ἀπάντησε, ἀλλὰ καὶ οἱ διευκρινίσεις τοῦ κουρεμένου δὲν ἦταν οὐδόλως πειστικές∙ ἴσως εἶναι καὶ προσχεδιασμένο τὸ παιχνίδι, γιὰ νὰ ἐμφανισθεῖ ὅτι γιὰ ὅλα φταῖνε οἱ Γερμανοί, ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν προδοσία στὸ Σκοπιανό, καὶ καθόλου οἱ Ἀμερικανοί. Τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα μᾶλλον ἔχουν πολλὰ διαθέσιμα στὰ χέρια τους.

Γκορμπατσώφ, πρὸς ἀφανισμὸ

Ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ ἀπειλεῖται σὲ ἀφανισμό, ἐὰν ὁδηγηθοῦν οἱ δύο μεγάλοι σὲ νέο ἀνταγωνισμὸ πυρηνικῶν ἐξοπλισμῶν, ὑπογραμμίζει ὁ Μιχαὴλ Γκορμπατσώφ, σὲ ἄρθρο του σὲ ρωσικὴ ἐφημερίδα. Μὲ ἀφορμὴ τὴν καταγγελία τῆς Συνθήκης Ἀπαγορεύσεως τῶν πυραύλων μέσου βεληνεκοῦς ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, ἐπισημαίνει, ὅτι ἡ Συνθήκη ἦταν προϊὸν μακρῶν διαπραγματεύσεων καὶ ἐπέβαλε τὴν καταστροφὴ τοῦ 80% τῶν πυρηνικῶν ὅπλων τῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ ὅτι σήμερα, Ἀμερικὴ καὶ Ρωσία κατέχουν τὸ 90% τοῦ παγκοσμίου ὁπλοστασίου. Προσθέτει, ὅτι παρουσιάσθηκαν καὶ ἄλλες χῶρες μὲ πυρηνικὰ ὅπλα καὶ ἐμφανίζονται συνέχεια∙ ἐὰν καταργηθεῖ ἡ Συνθήκη, ἡ πιθανότης τυχαίου πολέμου αὐξάνεται. Πρέπει, καταλήγει, ἐπειγόντως οἱ Ἀμερικανοὶ γερουσιαστὲς νὰ πιέσουν γιὰ τὴν ἐφαρμογή της καὶ τὴν ἐπέκτασή της σὲ ὅλες τὶς πυρηνικὲς δυνάμεις τῆς σήμερον.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.