Δοκιμασία διερευνητικῶν, ὑπὸ γερμανικὴ θεώρηση

Ἡ ἔναρξη τῶν διερευνητικῶν στὴν Κωνσταντινούπολη γίνεται σήμερα, ὑπὸ ἄμεση γερμανικὴ θεώρηση· ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Χάικο Μάας στὴν Ἄγκυρα ἀποβλέπει στὴν ἀποτροπὴ οἱασδήποτε παρεκτροπῆς ἐκ μέρους της, ὅπως εἶχε κάνει δύο φορὲς τὰ Καλοκαῖρι, κατὰ τὴν προσπάθεια ἐπανενάρξεώς τους. Τὸ ἀποτέλεσμα μετράει, ἀλλὰ ὄχι καὶ τόσο, καθὼς κύριο θέμα τῆς Εὐρώπης καὶ Ἑλλάδος εἶναι ἡ ἐκτόνωση τῆς ἐντάσεως στὸ Αἰγαῖο -ὁπότε θὰ συζητηθεῖ στὴν ἀρχὴ τῆς συναντήσεως τῶν δύο ἀντιπροσωπειῶν ἡ ἄρση τῶν προχθεσινῶν τουρκικῶν ΝΟΤΑΜ- καὶ ἡ διαμόρφωση ἠρέμου κλίματος μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς Τουρκίας μὲ τὴν Εὐρώπη. Οἱ κορῶνες φιλίας τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, πρὸς τοὺς Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, δὲν ὑπολογίζονται, καθὼς εἶναι πολὺ πρόσφατες οἱ χυδαῖες ὕβρεις του.

Προσοχὴ σὲ μικρομεσαίους

Τὴν προσοχή της στοὺς μικρομεσαίους ἔχει στρέψει ἡ κυβέρνηση, ἐπειδὴ πιστεύει, ὅτι ἀπ’ τὴν ἀναβίωσή τους, μὲ τὴν σταδιακὴ ἄρση τῶν περιοριστικῶν μέτρων, θὰ ἐξαρτηθεῖ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας· οἱ μικρομεσαῖοι ἀποτελοῦν τὴν σπονδυλικὴ στήλη καὶ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἐνῶ εἶναι τὰ χειρότερα θύματα τῆς πανδημίας. Ἡ χορήγηση πιστώσεων, μέχρι 50000 εὐρώ, μὲ ἐγγύηση τοῦ 90% ἀπ’ τὸ δημόσιο, εἶναι τὸ τελευταῖο μέτρο ἀμέσου χορηγήσεως ρευστότητος, τὸ ὁποῖο συμπληρώνει τὶς φορολογικὲς καὶ ἄλλες ἐλαφρύνσεις· τὰ βαρέα ὅπλα τῆς χώρας εἶναι δύο, τὰ εὐρωπαϊκὰ προγράμματα, ὕψους δεκατριῶν δις φέτος, ὡς ἐπιπρόσθετα στοὺς ἐθνικοὺς πόρους, καὶ ἡ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων, κυρίως ψηφιακῶν, ἡ ὁλοκλήρωση τῶν ὁποίων δὲν ἀπαιτεῖ πολὺ χρόνο, ἐνῶ συμπορεύεται ἡ λειτουργία τους μὲ τὶς μικρομεσαῖες. Ἡ σωστὴ καὶ μετρημένη χρησιμοποίηση τῶν μέτρων αὐτῶν, μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀπογείωση τῆς οἰκονομίας μας.

Πανδημία, ἐλεγχόμενη

Σὲ ἐλεγχόμενη πορεία βρίσκεται, τὸν τρέχοντα καιρό, ἡ πανδημία στὴν χώρα, παρὰ τὸν ἐπιδραμόντα Λέανδρο· τὰ κρούσματα ἀνῆλθαν σὲ 237, σύνολο, 148607, θάνατοι, 28, 5469, διασωληνωμένοι, 320. Ἡ ἄριστη στάση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ τὴν θρησκευτικὴ εὐλάβεια στὴν τήρηση τῶν μέτρων, εἶναι ὁ κύριος παράγων τῆς ὑποχωρήσεως τοῦ κορονοϊοῦ· βρισκόμαστε στὶς καλύτερες θέσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, κι ἂν συνεχίσουμε μὲ τὴν ἴδια ὑπευθυνότητα, θὰ ἔχουμε ἐξέλθει ἀπ’ τοὺς πρώτους ἀπ’ τὸν φρικτὸ λοιμό. Οἱ ἐμβολιασμοὶ συνεχίζονται κανονικά, ἐνῶ ὁ ἐφοδιασμός μας μὲ ἐμβόλια αὐξάνεται ἀπότομα, καθὼς καταφθάνουν περισσότερα στὴν Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία καὶ τὰ διανέμει ἀμέσως στοὺς ἑταίρους· ἡ Ἀττικὴ παραμένει ἡ πρώτη περιοχὴ στὴν χώρα, ἂν καὶ σὲ ὕφεση καὶ αὐτή. Τὸ ἄνοιγμα τῆς ἀγορᾶς, γιὰ τοὺς μικρομεσαίους δὲν θὰ ἔχει ἄσχημες ἐπιπτώσεις, ἂν τηρήσουν τὰ μέτρα οἱ καταστηματάρχες πρῶτα καὶ οἱ ἀγοραστὲς στὴν συνέχεια. Προσοχὴ ὅλων!

Ἀνάδειξη Ἑλλήνων ερευνητῶν

Ἡ ἀνάδειξη τῶν Ἑλλήνων ἐρευνητῶν, κυρίως στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, ἂν καὶ δὲν ὑπάρχει πλέον ἀντικείμενο ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης, χωρὶς τὴν χρήση τῶν ψηφιακῶν συστημάτων, ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ τὶς ἔγκυρες μετρήσεις· στοὺς 648 κορυφαίους ἐρευνητές, ὅλων τῶν κέντρων παγκοσμίως, τὸ 2% εἶναι Ἕλληνες, δηλαδή, 13. Ἂν ἀναγάγουμε τὴν ἀναλογία στὸν παγκόσμιο πληθυσμό, 7,8 δις ἄνθρωποι, μὲ εἴκοσι ἑκατομμύρια περίπου Ἑλληνισμοῦ, ἕνδεκα στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐννέα στὴν ὁμογένεια, τότε τὸ ποσοστό μας εἶναι μόλις, 0,12%· ὁπότε κάνοντας τὴν σύγκριση θὰ ἔπρεπε νὰ εἴχαμε μόνο, 0,7 ἄτομα, οὔτε ἕναν δηλαδή. Αὐτὰ γνωρίζουν οἱ ψηφιακοὶ κολοσσοὶ καὶ τρέχουν γιὰ ἐπενδύσεις στὴν χώρα μας, ἡ δημιουργικότης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἶναι τὸ μεγάλο τρόπαιο.

Ἀλλαγὴ Χριστιανοδημοκρατῶν

Ἡ ἐκλογὴ στὴν προεδρία τοῦ κυβερνῶντος Χριστιανοδημοκρατικοῦ κόμματος τῆς Γερμανίας θεωρεῖται ἱστορική· ὁ Ἄρσιν Λάσετ, πρωθυπουργὸς τῆς Βορείου Ρηνανίας-Βεστφαλίας, τοῦ πολυπληθεστέρου κρατιδίου τῆς χώρας, διαδέχεται τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, μετὰ ἀπὸ εἴκοσι χρόνια στὴν κορυφή. Φυσικά, ἀπομένει ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ὑποψηφίου γιὰ τὴν καγκελαρία, ἐπειδὴ δὲν ἐπιλέγεται πάντα ὁ πρόεδρος τοῦ κόμματος, ἀλλὰ πρόσωπο μὲ εὐρεῖα λαϊκὴ ἀποδοχή· τύποις εἶναι ὁ πρόεδρος, ἀλλὰ ἡ διεθνὴς κυρίως συγκυρία, μετὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Ἀμερική, καὶ οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀνάγκες, γιὰ τὴν ἀνάδειξη στὴν καγκελαρία προσώπου εὐρυτέρας διεθνοῦς ἀποδοχῆς, δὲν ἀποκλείει τὴν ὑποψηφιότητα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ. Ἡ ἴδια δήλωσε ὅτι ἀποσύρεται, ἀλλὰ οἱ πολιτικὲς πιέσεις, ἴσως τῆς ἀλλάξουν γνώμη. Ἡ Εὐρώπη χρειάζεται ἀρχηγό…

Διεθνὴς ἀνάδειξη Εὐρώπης

Ἡ ἀνάδειξη τῆς Εὐρώπης, σὲ αὐτόνομο διεθνῆ παράγοντα, θεωρεῖται ἐπείγουσα, ὅσο ποτὲ στὴν μεταπολεμικὴ ἱστορία της· οἱ ἐξελίξεις στὶς ΗΠΑ εἶναι ὁ κύριος παράγων, ἐπειδὴ ὁ ὑπόλοιπος κόσμος δὲν ἔχει πλέον ἐμπιστοσύνη στὴν ἡγετική τους θέση κι ἀποζητάει ἄλλη τουλάχιστον ἀναφορὰ στὴν Δύση. Ἡ Εὐρώπη ἀναδεικνύεται ὡς μοναδικὸς φάρος ἐλπίδος, ὄχι λόγῳ τῆς προσφάτου ἱστορίας της, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀναζητήσεων, τὸ ποὺ ὁδηγεῖται ἡ ἀνθρωπότης, μετὰ τὴν ψηφιακὴ ἐπανάσταση καὶ τὴν εἰσβολὴ τοῦ κορονοϊοῦ· ὅλοι ἀναγνωρίζουν, ὅτι ἕνας ἄλλος ἄνθρωπος ἀναδύεται, ὁπότε κρίνεται ἀπαραίτητος διάλογος τῶν παλαιῶν καὶ ζωντανῶν πολιτισμῶν, ἑλληνικοῦ, κινεζικοῦ καὶ ἰνδικοῦ, ὡς ἀφετηρία διεξόδου. Τὰ τρέχοντα προβλήματα εἶναι ἐπίσης ἐπείγοντα, σχέσεις τῶν μεγάλων, Εὐρώπης, Κίνας, Ρωσίας, Ἰνδιῶν, κλίμα, ἀφοπλισμός, διεθνὲς νομισματικὸ σύστημα, ἐμπόριο· ὁ ρόλος τῶν μεγάλων κοινωνικῶν δικτύων συζητεῖται, μετὰ τὴν ἀπαγόρευση δημοσιεύσεως τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου. Ἡ Εὐρώπη ἀναλαμβάνει τὸν ἄμεσο ἔλεγχό τους.

Ἐπείγων διεθνὴς διάλογος

Ὁ διεθνὴς διάλογος κρίνεται ὡς ἄκρως ἐπείγων, καθὼς ἡ συσσώρευση τῶν προβλημάτων ἀπειλεῖ μὲ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῆς προκληθείσης ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας διεθνοῦς, οἰκονομικῆς, ὑγειονομικῆς, πολιτικῆς κρίσεως· ὁπωσδήποτε ἡ ὁρκωμοσία τοῦ Τζὸ Μπάιντεν προκαλεῖ ἀνακούφιση, ὄχι τόσο γιὰ ἔναρξη διευθετήσεως τῶν προβλημάτων -ἐπειδὴ πότε θὰ μπορέσει αὐτὸς νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ὅσα τοῦ ἔχει ἀφήσει ὁ προκάτοχός του; διερωτῶνται ὅλοι, ἀλλὰ καὶ πόσο πλέον ἐμπιστεύονται τὴν Ἀμερικὴ οἱ ἄλλες δυνάμεις-, ὅσο γιὰ τὴν ἔστω καὶ προσωρινὴ ἀντιμετώπιση τῶν ἄκρως ἐπειγόντων, ὅπως διεθνὲς ἐμπόριο, συνεργασία στὴν προηγμένη τεχνολογία, διαχείριση ἐκρηκτικῶν προβλημάτων, Ἀνατολικὴ Μεσόγειος, Μέση Ἀνατολή, πυραυλικά, κλίμα, νομισματικά. Ὁ ἐμπορικὸς καὶ τεχνολογικὸς πόλεμος τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ κατὰ Εὐρώπης, Κίνας καὶ Ρωσίας τελειώνει, ἀλλὰ εἶναι εὔκολο θέμα αὐτὸ γιὰ τὸν νέο Ἀμερικανὸ πρόεδρο; Ἀναγνωρίζεται, ὅτι ἀπαιτεῖται χρόνος στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ καθαρὰ γραφειοκρατικοὺς λόγους. Ἀλλὰ τὰ προβλήματα ἐπείγουν καὶ δὲν περιμένουν…

Ἀμερική, ἀληθινὴ μάχη της

Τὴν εἰκόνα ἀληθινῆς μάχης δίδει ἡ Οὐάσιγκτον, μὲ ἀφορμὴ τὴν μεθαυριανὴ ὁρκωμοσία τοῦ Τζὸ Μπάιντεν, ἐξ αἰτίας τῆς πλήρους κινητοποιήσεως Ἐθνοφυλακῆς καὶ Ἀστυνομίας, γιὰ τὴν προστασία τοῦ Κογκρέσσου καὶ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου· παρόμοια κινητοποίηση γίνεται σὲ ὅλες τὶς πρωτεύουσες τῶν πολιτειῶν, γιὰ μοναδικὴ φορὰ στὴν ἱστορία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μὲ ἐξαίρεση τὴν περίοδο τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Οἱ ἐλπίδες ὅλων εἶναι, ὅτι δὲν θὰ σημειωθεῖ κάτι ἔκτρωπο, ἀλλὰ συλλαμβάνουν ἐνόπλους στὸν περίγυρο τοῦ Καπιτωλίου· στὸν ὑπόλοιπο κόσμο ἡ Ἀμερικὴ δίδει τὴν εἰκόνα μπανανίας, ὅτι οἱ ἀρχές της δὲν μποροῦν νὰ ἐγγυηθοῦν τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν, ὁπότε πῶς θὰ ἐπιτελέσουν τὰ ἄλλα τους καθήκοντα, ὡς ἡγέτιδος δυνάμεως τοῦ κόσμου. Ἡ ἐξουσία, ἡ ὅποια ἐξουσία, ἐπιβάλλεται περισσότερο μὲ τὶς ἠθικὲς ἀξίες της, τὸ ἑλληνικὸ δοκεῖν τῶν πολιτῶν, καὶ πολὺ ὀλιγώτερο ἢ καθόλου σχεδὸν διὰ τῆς βίας…

Πανδημία, μακρὺς δρόμος

Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας στὴν Δύση παραμένει προβληματική, μὲ χειρότερη κατάσταση στὶς ἀγγλοσαξωνικὲς χῶρες· Βρεταννία καὶ Ἀμερικὴ διατηροῦν τὰ πρωτεῖα, ἐνῶ στὴν Εὐρώπη παρουσιάζεται σχετικὴ ὕφεση, ἀλλὰ κυμαινόμενη. Οἱ ἐμβολιασμοὶ συνεχίζονται, καθὼς οἱ φαρμακοβιομηχανίες ἔχουν αὐξήσει τὴν παραγωγή τους, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν· ἡ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν διαβεβαίωσε τοὺς Εὐρωπαίους, γιὰ ὁμαλὴ παραλαβὴ ἐμβολίων καὶ ἄμεση διακίνησή τους στοὺς ἑταίρους, ἐνῶ ἔκανε μνεία, καὶ στὰ ἑλληνικά, γιὰ τὴν ἄφιξή τους στὰ νησιά, Ρόδο, Χίο, Λέσβο. Τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ ἀκριτικά της ἐδάφη, ἐννοεῖ καὶ τὴν ἄμυνά τους ἀπέναντι στὶς ὅποιες ἐπιβολές· ὁ κορονοϊὸς φέρει ριζικὲς ἀλλαγὲς στὴν ἀνθρωπότητα καὶ οἱ περισσότερες παραδοσιακὲς ἀξίες ἀλλάζουν, καθὼς νέες ἀνακύπτουν, γιὰ τὴν ἀνταπόκριση τῶν ἀνθρώπων στὶς νέες ἀνάγκες. Ὁ πρῶτος ποὺ ἀλλάζει, καὶ ἄρδην μάλιστα, εἶναι ὁ βιομηχανικὸς ἄνθρωπος ριζικά, καθὼς προστίθεται στὴν πανδημία ἡ καλπάζουσα ψηφιακὴ τεχνολογία.

Ἀνάδειξη ἑλληνικῆς ὁμοψυχίας καὶ ἀνατάσεώς μας

Ὁ ἀπόηχος τῆς προχθεσινῆς πρὸ ἡμερησίας διατάξεως συζητήσεως στὴν Βουλή, σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν, κατέδειξε τὴν ἀνάγκη ὁμοψυχίας καὶ ἀνατάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐθνικῶν, ὑγειονομικῶν καὶ οἰκονομικῶν προβλημάτων τῆς χώρας· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἦταν σαφέστατος στὶς ὁμιλίες του καὶ στὶς προτάσεις του, ἐνῶ εἶναι ἐμφανέστατες οἱ ἐνδείξεις, ὅτι μᾶλλον βαδίζουμε γιὰ ἔλεγχο τῆς πανδημίας -ἂν καὶ ποτέ, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι κανεὶς ἀπόλυτος γιὰ θέματα ἐπιδημιῶν-, ἐκτόνωση τῶν ἐθνικῶν θεμάτων καὶ ἐλπίδος γιὰ τὰ οἰκονομικά. Ἡ αἴσθηση τῆς κοινῆς γνώμης μετράει, χωρὶς νὰ εἶναι τίποτε δεδομένο, ἐπειδὴ ὁ κίνδυνος δὲν ἔχει ἐκλείψει γιὰ κανένα πρόβλημα, ἀλλὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει καταδείξει τὴν σύνεση καὶ τὴν φρόνησή του, καθὼς δὲν παρουσιάσθηκε καμμία ἔνδειξη πανικοῦ, μὲ τὸ τρέξιμο στὰ πολυκαταστήματα, ὅπως τὰ βλέπουμε σὲ ἄλλους λαοὺς καὶ μάλιστα, χωρὶς ἐκρηκτικὰ ἐθνικὰ προβλήματα· ὁ Ναπολεοντίσκος ἔδειξε τὸ χειρότερο πρόσωπό του στὴν συζήτηση, μὲ ἐπιστροφὴ στὰ συνθήματα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τοῦ 3% καὶ χωρὶς οὐδεμία λογικὴ συνοχή. Ὁπωσδήποτε, τὸ πρόβλημα εἶναι προσωπικό, ἀφοῦ, «τόσο κόβει τὸ μυαλό του καὶ τόσο κάνει», ἀλλὰ οἱ συνθῆκες ἀπαιτοῦν τὴν παρουσία σώφρονος καὶ οὐσιαστικῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, γιὰ τὴν ἀποδοτικὴ λειτουργία τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος. Ἀλλὰ ἀρχηγός της δὲν ὑπάρχει!

Ἡ κυριαρχία τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀποτελεῖ, τὸ μόνο παρήγορο στὴν δυσχερῆ μας συγκυρία, τὴν μοναδικὴ ἐγγύηση γιὰ ἀποτελεσματικὸ ἔλεγχο τῶν προβλημάτων· στὰ ἐθνικά, ἡ ἐπανάληψη τῶν διερευνητικῶν ἐπαφῶν μὲ τὴν Τουρκία, εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα, γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ὁμαλότητος στὸ Αἰγαῖο, ἀλλὰ οἱ προοπτικὲς γιὰ οὐσιαστικὸ διάλογο εἶναι μᾶλλον δυσοίωνες. Ἡ Ἄγκυρα προβάλλει τὶς διεκδικήσεις της, ἐνῶ γνωρίζει, ὅτι αὐτὲς δὲν γίνονται ἀποδεκτὲς οὔτε ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, οὔτε ἀπ’ τὴν Εὐρώπη· ἡ ἐντύπωση τῶν διπλωματικῶν κύκλων εἶναι ὅτι αὐτὸ γίνεται γιὰ ἐσωτερικοὺς λόγους, ἐπειδὴ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν θεωρεῖ τὴν καλλιέργεια τοῦ ἀνθελληνικοῦ μένους, ὡς τελευταία ἐλπίδα του διατηρήσεως σὲ ἔξαρση τῶν ἰσλαμικῶν στοιχείων τῆς Τουρκίας. Ἀλλά, οἱ πιθανότητες διακοπῆς τῶν ἐπαφῶν μᾶλλον εἶναι λίγες· ἡ σημερινὴ ἐπίσκεψη τοῦ Χάικο Μάας σὲ αὐτὸ ἀποβλέπει, ἐνῶ καὶ ἡ ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀπ’ τὸν Τζὸ Μπάιντεν δὲν ἐπιτρέπει ἐπίδειξη μεγαλομανίας ἀπ’ τὸν Τούρκο πρόεδρο. Ἔχει ἀλλάξει ἄρδην ἡ διεθνὴς συγκυρία, ἐνῶ οἱ ἔρευνες τοῦ Κογκρέσου, γιὰ τὰ πεπραγμένα τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ἴσως φθάνουν καὶ στὶς δοσοληψίες τῶν δύο γαμπρῶν τῶν φίλων καὶ «συναγωνιστῶν» προέδρων· οἱ ἀποτυχίες του σὲ Συρία, Λιβύη καὶ Καύκασο δὲν σκεπάζονται, ἴσως καὶ γιατὶ οἱ Τοῦρκοι δὲν παρακολουθοῦν, οὔτε ἐξ ἀντανακλάσεως, τὴν τουρκολάγνα καὶ τραμποκίνητη ἑλληνικὴ διαπλοκή…

Ἡ ἀνάδυση τῆς Εὐρώπης, ὡς αὐτονόμου διεθνοῦς παράγοντος, ἔχει τὰ πρῶτα δείγματά της στὴν περιοχή μας· ἡ προάσπιση τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, δηλαδὴ τῶν ἑλληνικῶν καὶ κυπριακῶν, δὲν εἶναι ἁπλὸ σχήμα λόγου, ἀλλὰ καὶ προϋπόθεση τῆς ὑπάρξεώς της. Μέχρι τὴν πρόσφατη κρίση στὴν Ἀμερική, ἴσως ἐθεωρεῖτο φραστικὴ διατύπωση τῶν Εὐρωπαίων -ὅπως καὶ ἑρμήνευαν τὶς ἀντίστοιχες δηλώσεις τους οἱ περισσότεροι ἀτλαντικῆς δουλοπρεπείας σχολιαστές, ἐπιχώριοι καὶ ξένοι-, ἀλλὰ τώρα ἀποτελεῖ τὴν ἀσπίδα τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, τῆς Εὐρωζώνης, στὴν διεθνῆ σκηνή· ἐὰν ὀλιγωρήσει τουλάχιστον στὴν προάσπιση τῶν δικῶν της διακηρυγμένων συμφερόντων, τότε δὲν ἔχει οὐδεμία ἐλπίδα ἀποδοχῆς τῆς διεθνοῦς παρουσίας της ἀπ’ τοὺς ὅποιους τρίτους. Οἱ λεπτοὶ καὶ ἀκριβεῖς χειρισμοὶ εἶναι τὸ ἐργαλεῖο τῶν Εὐρωπαίων καὶ τὸ ἐφαρμόζουν ἤδη· ἐπέκριναν ὅλοι οἱ ἡγέτες τὴν εἰσβολὴ στὸ Κογκρέσσο, ζητοῦν τὸν ἄμεσο ἔλεγχο τῶν κοινωνικῶν δικτύων, διότι δὲν δέχονται ὑπερεθνικὸ ἐπικυρίαρχο στὴν ὕπαρξή τους, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπὴ ἄρχισε τὶς ἔρευνές της, γιὰ τὸν καταλογισμὸ τῶν εὐθυνῶν, ποὺ δὲν ἀργοῦν. Στὰ ὑπόλποια ὁ διάλογος μὲ Ρωσία, Κίνα συνεχίζεται ἐντατικός, ὅπως καὶ μὲ τὶς ἄλλες δυνάμεις κι οἱ ἐργασίες ἐπίσης κατασκευῆς τοῦ Nordstream2· ἡ Δύση, ὡς τρόπος ζωῆς καὶ δημοκρατίας, μὲ ἀναφορά της στὴν ἀρχαιοελληνική, θεωρεῖται ἡ μοναδικὴ ἐγγύηση, σὲ διάλογο πάντοτε μὲ ὅλους, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς συγκυρίας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.