Χρηματιστήριο, πλήρης δυσπιστία στὴν κυβέρνηση

Ἡ πτώση τοῦ χρηματιστηρίου καὶ τὸ ξεπούλημα τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν θεωρεῖται ἀπόδειξη πλήρους δυσπιστίας τῶν ἀγορῶν πρὸς τὴν κυβέρνηση, διαψεύδοντας τοὺς κομπασμοὺς τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Βουλή, γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ τὰ σχόλια τοῦ ἐγκύρου τύπου ἀναφέρονται στὴν παταγώδη ἀποτυχία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ἐνῶ θεωροῦν μοναδικὴ διέξοδο τὶς ἐκλογές, γιατὶ ὅσο παρατείνεται ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια τόσο ἐπιδεινώνεται ἡ οἰκονομία. Ἄλλωστε, αὐτὰ ἀκολουθοῦν τὴν δημοσίευση τῆς μειώσεως τοῦ δημοσιονομικοῦ πλεονάσματος πέρυσι, σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα, καὶ τῆς αὐξήσεως τοῦ ἐλλείμματος, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἔχουν κάνει λάθος στὴν ἐφαρμογὴ τῆς λιτότητος∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ὁμολόγησε, ὅτι κακῶς ἀκολούθησαν τὶς συμβουλὲς τοῦ ΔΝΤ, ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀποτέλεσμα λιγώτερη ἀλληλεγγύη κατὰ τὴν βαθειὰ κρίση.

Ἀπειλὴ διακρίσεως ἐξουσιῶν

Στὴν συστηματικὴ καταπάτηση τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν ἐπιδίδεται ἡ κυβέρνηση, κατήγγειλε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ποὺ ἀποδέχεται τὴν παρέμβαση ὑπουργῶν της στὸ ἔργο τῆς δικαιοσύνης, ἀποδεκνύοντας, ὅτι «Πολάκης καὶ Τσίπρας» εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό∙ ὑπογράμμισε ὅτι μοναδικὴ λύση γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν στροφή της στὴν ἀνάπτυξη εἶναι οἱ ἐκλογὲς καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία. Ἡ διαφωνία μὲ τὸν συνέταιρό του ἦταν κακόγουστο θέατρο καὶ ἡ ἀναζήτηση ψήφων σὲ βουλευτὲς ἄλλων κομμάτων εἶναι ἡ χαμερπέστερη στὴν ἱστορία∙ ὁ κατηφορικὸς δρόμος δὲν πρόκεται νὰ σταματήσει μὲ τίποτε καὶ πρόσθεσε ὅτι οἱ κάλπες θὰ στηθοῦν σύντομα, ὅπου καὶ θὰ πάρει τὸ μαθημά της ἡ χειρότερη κυβέρνηση τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου. Πρόκειται γιὰ κυβέρνηση κουρελοῦ καὶ συναλλαγῆς, χωρὶς καμμία ἰδεολογικὴ καὶ ἀξιακὴ συνοχή, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ ἐσκεμμένα στὸν πλήρη εὐτελισμὸ καὶ στὴν ἐξαχρείωση τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς.

Πόλωση, εὔκολο καταφύγιο

Τὴν πόλωση ἐπέλεξε ὡς εὔκολο καταφύγιο ὁ Ναπολεοντίσκος, στὴν Βουλὴ καὶ τὶς ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ἀλλὰ γελοιοποιήθηκε καὶ πάλι∙ ἦταν ὑποτονικός, παρακλητικὸς καὶ ἀσυνάρτητος στὸν λόγο του, βγάζοντας μὲ τὸ τσιγκέλι τὰ χειροκροτήματα τῶν βουλευτῶν του. Ἄθελά του μᾶλλον, λόγῳ μικρονοηκότητος, ἀποκάλυψε τὸ παιχνίδια μὲ τὸν συνεταιράκια, καθὼς ὁμολόγησε ὅτι εἶχαν συμφωνήσει σὲ βελούδινο διαζύγιο, μὲ καταψήφιση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καὶ διατήρηση τῆς ψήφου ἐμπιστοσύνης, ἀλλὰ ὑπαναχώρησε, εἶπε, μὲ δάκρυα σχεδόν∙ Πίστεψε, ὅτι ἡ ἀναφορὰ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὴν ὑπουργοποίηση τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ, ὅτι εἶναι ἡ πρώτη μετὰ τὸν Σπαντιδάκη κατὰ τὴν κήρυξη τῆς δικτατορίας, τοῦ ἦταν εὐκαιρία γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος, λέγοντας ὅτι ἔκανε σύγκριση τῶν δύο προσώπων∙ ἡ ἀπάντηση τοῦ προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὅτι τὸν ἴδιο ἐπικρίνει, διότι κανεὶς ἄλλος πρωθυπουργὸς μεταπολεμικὰ δὲν ἐπέλεξε ἐν ἐνεργείᾳ ἀρχηγὸ ΓΕΕΘΑ ὡς ὑπουργὸ Ἀμύνης.

Παζαρέματα μὲ ἀχρειότητες

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπέβαλε τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς, μὲ τὴν καμαρίλα καὶ τὶς βρώμικες μεθοδεύσεις χειρότερες κι ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν Ἰουλιανῶν∙ οἱ γυρολόγοι τῶν διαφόρων κομμάτων προσφέρουν στὴν κυβέρνηση τὴν ὁριακὴ πλειοψηφία, χωρὶς νὰ λογαριάζουν τὴν συναίνεση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐνῶ ἀσκεῖ ἐμφανέστατα ὁλοκληρωτικὲς μεθόδους στὴν καταστολὴ τῶν λαϊκῶν ἀντιδράσεων καὶ καταπατήσεως τοῦ κράτους δικαίου. Ἡ παρέμβαση τῶν ξένων βρίσκει δουλικοὺς τοὺς ἀριστεροὺς γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἐπιδιώξεών τους∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἦρθε μὲ μοναδικὴ ἀποστολὴ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ ἄλλωστε οἱ παρεμβάσεις τῆς καγκελαρίου διαφέρουν πολὺ ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν Ἀμερικανῶν, καθὼς ἀναγνωρίζει ὡς ἐγγύηση τῶν ἑλληνικῶν πραγμάτων τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οἱ καταχρήσεις ἀναρίθμητες

Οἱ καταχρήσεις τῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ δημοσίου χρήματος ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μαντιάρια, ἀπὸ κάθε πλευρὰ τῆς κυβερνητικῆς ἐξουσίας∙ ὁ περιβόητος Μανόλο τῆς Καισαριανῆς διαθέτει εὐρύτατα πλοκάμια σὲ πλεῖστες ἑταιρεῖες δημοσίου συμφέροντος, δικηγόρους καὶ ἄλλους, μὲ προέκτασή τους στοῦ Μαξίμου, στὸν ἀντιπρόεδρο καὶ πολλοὺς ὑπουργούς. Ὁ συνεταιράκιας ἔφυγε καὶ ἀποκαλύπτει τὶς διασυνδέσεις τῶν προγόνων μὲ τὴν ἑπταετία, ἀλλὰ ὄχι καὶ τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τοῦ περιβάλλοντός του∙ ἕνα εἶναι γεγονός, ἡ μπόχα θὰ μᾶς πνίξει τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν ποὺ δὲν ἀργοῦν πλέον καὶ ἡ δικαιοσύνη ἔχει πολλὴ δουλειά, ἀπὸ ἀρκετοὺς κορυφαίους δικούς της καὶ πάμπολλους τῆς ἀριστερᾶς. Βρίσκονταν ὅλοι τους στὸ περιθώριο τῶν κομμάτων ἐξουσίας καὶ τώρα ξεφάντωσαν…

Ἀποδολλαριοποίηση μεθοδικὴ

Ἡ ἀποδολλαριοποίηση τῶν διεθνῶν συναλλαγῶν κυρίως τῶν ἀναδυομένων χωρῶν τρέχει μεθοδικὰ καὶ πρωταγωνιστὲς τὶς Ρωσία, Κίνα καὶ Ἰνδίες∙ ἡ Μόσχα ἀνακοίνωσε ὅτι αὐξήθηκαν τὰ συναλλαγματικά της διαθέσιμα σὲ 485 δις δολλάρια, κατὰ σαράντα τὸ 2018, ἐνῶ αὔξησε τὰ ἀποθέματα χρυσοῦ. Ταυτοχρόνως, μείωσε τὰ ἀποθέματα σὲ δολλάρια στὸ 34% καὶ αὔξησε σὲ εὐρώ, 32%, καὶ ρεμίνμπι, στὸ τριπλάσιο, 15%. Ἤδη σὲ Σαγκάη καὶ Μόσχα ἔχουν συσταθεῖ οἱ ἑταιρεῖες διεθνῶν συναλλαγῶν γιὰ τὶς ἀνταλλαγὲς σὲ ἐθνικὰ νομίσματα καὶ τὴν πιστωτικὴ ἀσφάλειά τους, ἐκτὸς τῶν παραδοσιακῶν ποὺ ἐλέγχονται ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς, ὅπως ἔχουν ἐφαρμοσθεῖ ἀδιατάρακτα μεταπολεμικά∙ στὸ σύστημα ἀποδολαρριοποιήσεως ἔχουν ἐνταχθεῖ τὸ Ἰρὰν καὶ οἱ χῶρες τῆς Εὐρασιατικῆς Οἰκονομικῆς Συνεργασίας, ἀλλὰ ἔχουν ζητήσει καὶ ἄλλες, ὅπως ἡ Τουρκία καὶ πολλὲς ἀφρικανικές∙ στὸ σύστημα αὐτὸ δὲν ἀποκλείεται τὸ εὐρώ, τοῦ ὁποίου ἡ συμμετοχὴ στὰ συναλλαγματικὰ διαθέσιμα αὐξάνεται σημαντικά. Ἀλλάζει ἡ παγκόσμια οἰκονομία.

Πόλωση Κογκρέσου, προέδρου

Στὴν πόλωση ὁδηγοῦνται οἱ σχέσεις τοῦ Κογκρέσσου μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, γιὰ τὸ θέμα τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ τοῦ τείχους στὰ σύνορα τοῦ Μεξικοῦ∙ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ δὲν δέχεται καμμία συμβιβαστικὴ λύση, ὅπως καὶ οἱ Δημοκρατικοί, μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ κλάδοι τῆς ὁμοσπονδιακῆς διοικήσεως νὰ διακόψουν τὴν λειτουργία τους. Στὸν Λευκὸ Οἶκο ὁ πρόεδρος παρέθεσε δεῖπνο μὲ φὰστ φούντ, διότι ἡ ὑπηρεσία σιτήσεως ἔχει διακόψει τὴν λειτουργία της∙ τὸ πρόβλημα εἶναι πολιτικό, ὅποιος ὑποχωρήσει θὰ χάσει πολλὰ στὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη. Ὁ πρόεδρος βλέπει, ὅτι ὑπονομεύεται ἡ ἐθνικιστικὴ πολιτική του, καθὼς καὶ ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος κατὰ τῆς Κίνας κατέληξε ἐναντίον του, ἐπειδὴ τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα αὐξήθηκε πέρυσι, ἀντὶ νὰ μειωθεῖ, παρὰ τὸ ἅλμα στοὺς δασμούς∙ διεθνῶς δὲ ἡ Οὐάσιγκτον βρίσκεται σὲ ὑποχώρηση στὰ μεγάλα διεθνῆ προβλήματα, ὅπως στὴν Συρία καὶ στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἡ ἀλλαγὴ πολιτικῆς κρίνεται ἀπαραίτητη.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1428 δολλάρια καὶ 123,8650 γιὲν, ἐνῶ ἀνέβηκαν, χρυσός, 1293,70, καὶ πετρέλαιο, 59,75. Ἡ ἀνησυχία γιὰ τὶς συνέπειες τῆς καταψηφίσεως τῆς συμφωνίας τοῦ Brexit, στὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων ἔχει προκαλέσει νευρικότητα στὶς ἀγορές, διότι τὸ θέμα εἶναι τὸ ἐὰν ὁ Τζέρεμυ Κόρμπιν θὰ ὑποβάλει τελικὰ πρόταση δυσπιστίας, ὁπότε εἶναι λίαν πιθανὴ ἡ ὑπερψήφισή της∙ ἡ Τερέζα Μαίυ ἀγωνίζεται νὰ κρατηθεῖ στὴν ἐξουσία, μὲ μεθοδεύσεις ἀνάλογες τοῦ Ναπολεοντίσκου. Φαίνεται ὅμως ὅτι εἶναι κοινὴ ἡ τύχη τους. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἡ ἀβεβαιότης παραμένει, ὡς πρὸς τὸ πότε θὰ ἀρθεῖ ἡ ἀπαγόρευση τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως∙ ὁ πρόεδρος ἐμφανίζεται ἀνυποχώρητος, ἀλλὰ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες ἀνησυχοῦν ἰδιαιτέρως, ἐνῶ στὴν διεθνῆ πολιτικὴ εἶναι ἐξασθενημένη ἡ ἀμερικανικὴ θέση. Στὶς σχέσεις μὲ τὴν Τουρκία παίζουν μὲ τὶς λέξεις.

Βρεταννία, συντριβὴ Μαίυ

Ἡ Τερέζα Μαίυ ὑπέστη στὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων τὴν χειρότερη ἧττα στὴν κοινοβουλευτική της ἱστορία, στὸ Brexit, μὲ 432 κατὰ τῆς συμφωνίας καὶ 202 ὑπέρ∙ ὁ Τζέρεμυ Κόρμπιν ὑπέβαλε πρόταση δυσπιστίας, ἡ ὁποία θὰ συζητηθεῖ σήμερα ὁπότε ἀναμένεται καταψήφιση τῆς κυβερνήσεως καὶ ἀναζήτηση διεξόδου, μὲ τὴν ἄτακτη ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὡς πιθανώτερη λύση. Ἡ διαφορὰ εἶναι τεράστια, καθὼς περίπου τὸ ἕνα τρίτο τῶν Συντηρητικῶν βουλευτῶν καταψήφισαν τὴν κυβέρνηση, ἐνῶ καὶ στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες ἦταν ἐπιφυλακτικοὶ στὶς ἀντιδράσεις τους∙ ἡ Βρεταννία ὁδηγεῖται σὲ τέλμα, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις. Στὶς Βρυξέλλες, Γιοῦνκερ καὶ Τούσκ, ζήτησαν τὴν διευκρίνιση τῆς θέσεως τῆς χώρας, ὡς πρὸς τὸ Brexit, τὸ ταχύτερο δυνατό, διότι ὁ χρόνος τρέχει μέχρι τὶς 29 Μαρτίου∙ στὰ εὐρωπαϊκὰ λιμάνια ἑτοιμάζονται γιὰ ἔκτακτα μέτρα, ὅπως καὶ στὰ χρηματιστήρια, καθὼς ἡ Ἀγγλία καθίσταται πλέον τρίτη χώρα.

ΗΠΑ, προβλήματα ψηφιακῶν

Οἱ ἀμερικανικὲς ψηφιακὲς ἑταιρεῖες, μὲ πρῶτες ἐκεῖνες τῆς Σίλικον Βάλλεϋ, ἀντιμετωπίζουν ἐπείγοντα προβλήματα ρευστότητος, ἐνῶ τὰ πολιτειακὰ Ἀποθεματικὰ Ταμεῖα, Καλιφόρνιας, Νέας Ὑόρκης, Οὐάσιγκτον, ζήτησαν ἀπ’ τὸ Ὁμοσπονδιακὸ τὴν κατ’ ἐξαίρεση χρηματοδότησή τους, διότι ἀπειλοῦνται μὲ μαζικὲς ἀπολύσεις ἢ καὶ χρεωκοπία πολλῶν. Ὁ σινοαμερικανικὸς ἐμπορικὸς πόλεμος εἶχε ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια τριῶν δις δολλαρίων κινεζικῶν ἐπενδύσεων στὸν ψηφιακὸ τομέα πέρυσι, σὲ σύγκριση μὲ τὸ 2017∙ οἱ Κινέζοι στρέφονται σὲ ἄλλες ἀγορὲς γιὰ τὴν ἀπόκτηση λογισμικοῦ, Ἰνδίες, Ρωσία, Εὐρώπη, ὅπου καὶ βρίσκουν, λένε, καλύτερους τρόπους συνεργασίας∙ ἄλλωστε, στὴν Καλιφόρνια ὁ ψηφιακὸς κλάδος ἀντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα ἀνεργίας ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια. Ἀκόμη καὶ οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες δυσκολεύονται τὸν τελευταῖο καιρό, ἐνῶ προβάλλουν οἱ κινεζικὲς πιὸ ἀνταγωνιστικές, ἀλλὰ καὶ οἱ ἰνδικὲς ἐπίσης.

Ὅμιλοι πωλήσεων λιανικῆς

Οἱ ἑκατὸ περίπου μεγαλύτερες ἐπιχειρήσεις πωλήσεων λιανικῆς παγκοσμίως συζητοῦν στὴν Νέα Ὑόρκη τὰ προβλήματα τοῦ κλάδου, μετὰ τὴν χρεωκοπία τῆς Sears, δευτέρας στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ οἱ κύριες αἰτίες εἶναι δύο, ἡ ὑποχώρηση τῶν δυτικῶν οἰκονομιῶν καὶ κυρίως τῆς ἀμερικανικῆς στὴν διεθνῆ κατάταξη καὶ ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐμπορίου, ὅπου οἱ δυτικὲς ἑταιρεῖες χωλαίνουν ἀπέναντι στὶς κινεζικές, ἀκόμη καὶ στὶς χῶρες τους. Ἡ δομὴ τῆς οἰκονομίας ἔχει ἀλλάξει ἄρδην, ὅπως καὶ οἱ προτιμήσεις τῶν καταναλωτῶν∙ διαφορετικὰ ψωνίζει ἡ γυναῖκα μὲ τὴν προσωπική της ἐπαφὴ στὰ προϊόντα κι ἄλλα εἶναι τὰ κριτήριά της, κατὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς παραγγελίες της. Οἱ δυτικὲς ἑταιρεῖες δὲν ἀνταποκρίνονται, ἂν καὶ πολλοὶ πιστεύεται, ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη γιὰ μερικοὺς λαοὺς ἡ προσαρμογή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.