Κυβέρνηση, πλήρης ἐξαθλίωση τῶν συνταξιούχων

Στὴν πλήρη ἐξαθλίωση τῶν συνταξιούχων ἐπιδίδεται ἡ κυβέρνηση, καθὼς 220000 συντάξεις δὲν ἔχουν ἐγκριθεῖ κι οὔτε διαφαίνεται προοπτικὴ συντόμου ἐκδόσεώς του, ἐνῶ ἀναμένεται καὶ νέο κύμα μειώσεώς τους μὲ τὸ πρόγραμμά της∙ οἱ ἐκτιμήσεις γιὰ ἀνάπτυξη ψαλιδίζονται ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὸ ΔΝΤ, ἐνῶ καὶ οἱ ἐκτιμήσεις γιὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο εἶναι ἀπογοητευτικές. Οἱ ἔγκυροι κύκλοι ἀναγνωρίζουν πλέον ὅτι, ὅλα ὅσα ἔγιναν ἀπὸ τριετίας ἦταν προγραμματισμένα, μὲ σκοπὸ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων∙ ἡ ἐπιβεβαίωση ἔρχεται μὲ τὴν μειοδοσία στὰ ἐθνικὰ θέματα, καὶ ἀπέναντι στὴν Τουρκία περισσότερο, γεγονὸς ποὺ ἔχουν ἀντιληφθεῖ, ἔστω κι ἀργά, οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ ἀναλαμβάνουν αὐτοὶ τὴν προστασία τῶν συνόρων μας.

Προεκτάσεις ψυχρολουσίας

Ἡ ψυχρολουσία τοῦ ΔΝΤ ἔχει φαίνεται εὐρύτερες προεκτάσεις, ἀπὸ ὅσες ὑποψιαζόταν ἡ κυβέρνηση, διότι τῆς ἀνατρέπει στὴν πράξη, ὁλόκληρο τὸ πρόγραμμά της, ἂν εἶναι πρόγραμμα αὐτὸ ποὺ προτείνει∙ ἄλλωστε καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἐμφανίζεται πιὸ ἀποφασιστικὸς στὴν προάσπιση τῶν συνόρων μας ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ δὲν θεωρεῖται βέβαιο, ὅτι ἡ ὁμιλία του στὴν Βουλὴ τὴν ἄλλη ἑβδομάδα θὰ ἑρμηνευθεῖ ὡς χεῖρα βοηθείας, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο. Οἱ Εὐρωπαῖοι διαπιστώνουν ὅτι ἀδυνατεῖ, ὄχι μόνο νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ προγράμματος, αὐτὸ τὸ ἔχουν ξεγράψει, ἀλλὰ καὶ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀσφάλεια στὴν περιοχή∙ ἄλλωστε στὰ χημικὰ τῆς Συρίας ἦταν πολὺ πιὸ ἀτλαντικὸς ἀπὸ ὅλους καὶ μὲ σαφέστατη τὴν διάσταση ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαό. Στὰ πλαίσια τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως καὶ τῆς αὐτονόμου διεθνοῦς παρουσίας τῆς Εὐρωζώνης χρειάζονται ἰσχυρὴ κυβέρνηση στὴν Ἑλλάδα καὶ μὲ ἀποδείξεις εὐρωπαϊκῆς πίστεως στὴν πολιτική της.

Ἀμήχανη πρὸς τὴν Τουρκία

Ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀποδείξει τὴν ἀμηχανία καὶ ἀβουλία της ἀπέναντι στὴν προκλητικότητα τῆς Τουρκίας, ἐνῶ διατηρεῖ διχασμένο τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὶς πιὸ κρίσιμες στιγμὲς τῆς μεταπολεμικῆς μας ἱστορίας∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀποφεύγει τὸν διάλογο μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγούς, ἐνῶ συστηματικὰ καλλιεργεῖ κλίμα διχασμοῦ, ἐστω κι ἂν ἀποτυγχάνει συστηματικά, ὅπως μὲ τὴν ὑπόθεση Novartis. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπομόνωσή του ἀπ’ τὰ εὐρύτερα στρώματα γίνεται χάος ἀδιάβατο, ὁπότε δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπικαλεσθεῖ τὴν στήριξή τους σὲ περίπτωση ἀνάγκης∙ τὰ παιχνίδια μὲ τὸν ἐκλογικὸ νόμο εἶναι παλιὰ καὶ δύσκολα χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ μία ἑτοιμόρροπη κυβέρνηση. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ἄλλωστε, προειδοποίησε ὅτι θὰ καταργήσει τὸν νόμο, μόλις ἐκλεγεῖ, ἐνῶ ἀντίθετα εἶναι καὶ τὰ ὑπόλοιπα κόμματα∙ ἡ προπαγάνδα εἶναι χαρακτηριστική, ἀποβλέπει στὴν συγκράτηση τῶν κυβερνητικῶν, ἀλλὰ οἱ φυγόκεντρες τάσεις πολλαπλασιάζονται, μὲ προσωπικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ. Τὴν τύχη τους ψηλαφοῦν οἱ διαφωνοῦντες.

Ξυλοδαρμὸς ἀστυνομικοῦ

Ὁ ἄγριος ξυλοδαρμὸς ἀστυνομικοῦ ἀπὸ διαδηλωτὴ στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης πέρασε σχεδὸν ἀπαρατήρητος ἀπ’ τὴν δουλικότατη διαπλοκή, σὰν νὰ ἦταν ἀδιάφορο γεγονός∙ μιὰ μικρὴ δύναμις ἀστυνομικῶν παρακολουθοῦσε τὴν διαδήλωση γνωστῶν ἀγνώστων, ὅταν ἕνας ἀπ’ αὐτούς, εὔσωμος, ἀποσπᾶται ἀπ’ τὸ πλῆθος, πλησιάζει ἕναν ἀστυνομικό, τοῦ ρίχνει μία γροθιὰ στὸ πρόσωπο καὶ αὐτὸς πέφτει στὸ ἔδαφος, ὅπου ὁ ἄλλος συνεχίζει τὸ γρονθοκόπημα, καὶ μόνο, ὅταν παρενέβησαν σύντροφοί του σταμάτησε. Οἱ ἄλλοι ἀστυνομικοὶ ἔμειναν ἀπαθεῖς, ἐνῶ δικηγόρος ποὺ περνοῦσε κατέγραψε τὴν σκηνή∙ τὸ ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως ἀνακοίνωσε, ὅτι ἦταν μικρὴ ἡ ἀστυνομικὴ δύναμη καὶ δὲν μποροῦσε νὰ παρέμβει. Στὴν πράξη ἐπιχειροῦν κατατρομόκρατηση τῶν ἀστυνομικῶν, ὥστε οἱ παρακρατικοὶ μηχανισμοὶ νὰ δροῦν ἀνενόχλητοι.

Ἀπουσία τοῦ συνεταιράκια

Ἡ περιοδεία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Ρόδο καὶ στὸ Καστελλόριζο συνοδεύθηκε ἀπὸ σοβαρὲς παρενοχλήσεις τουρκικῶν μαχητικῶν καὶ ἀμφισβήτηση τοῦ ἐναερίου χώρου μας, κατὰ τὴν πτήση του μὲ ἑλικόπτερο Σινούκ∙ οἱ Τοῦρκοι κλιμακώνουν, μὲ κάθε εὐκαιρία τὶς προκλήσεις τους, ἐνῶ τὸ ὑπουργεῖο τους Ἐξωτερικῶν ἀνακοίνωσε ὅτι τὰ Ὕμια εἶναι τουρκικά. Ἀλλὰ τὶς τελευταῖες μέρες ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης ἔχει ἐξαφανισθεῖ, παρὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὶς βραχονησίδες, ἐνῶ δὲν συνόδευσε καὶ τὸν πρωθυπουργό του στὰ ἀκριτικὰ νησιά∙ ὁπωσδήποτε κάτι σοβαρὸ συμβαίνει, διότι χρησιμοποιοῦνται στρατιωτικὰ μέσα χωρὶς τὴν παρουσία τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ. Στοὺς διαδρόμους λέγονται πολλὰ καὶ κυκλοφοροῦν περισσότερα∙ πάντως ὁ συνεταιράκιας ἐμφανίσθηκε μὲ δηλώσεις χθὲς τελευταία στιγμή, ὡς ἀπάντηση στὰ φημολογούμενα…

Προσέγγιση Μέρκελ, Ποῦτιν

Ἡ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν ἀλλάζει τὴν πολιτικὴ δυναμικὴ στὴν Εὐρώπη∙ οἱ δύο ἡγέτες συμφώνησαν στὴν ἀποκατάσταση τοῦ διαλόγου, Εὐρώπης καὶ Ρωσίας, καὶ στὴν ἀναζήτηση πολιτικῆς λύσεως στὴν Συρία. Ἡ καγκελάριος καταδίκασε τὴν χρήση χημικῶν ὅπλων, ὅπως καὶ ὁ Ρῶσος πρόεδρος, ἀλλὰ προσέθεσε ὅτι ἦταν παραβίαση τῆς διεθνοῦς νομιμότητος οἱ βομβαρδισμοὶ τῆς χώρας∙ τὴν προσέγγιση μὲ τὴν Μόσχα ὑποστηρίζει καὶ ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, μὲ τὴν διεξοδικὴ συζήτηση τοῦ θέματος κατὰ τὴν σημερινὴ συνάντησή του μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ στὸ Βερολίνο. Οἱ Εὐρωπαῖοι διαφοροποιοῦνται πλήρως ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ πολιτικὴ καὶ ἀπορρίπτουν τὴν καλλιέργεια ψυχροπολεμικοῦ κλίματος στὴν γηραιὰ ἤπειρο∙ ἄλλωστε αὐτὸ φαίνεται κι ἀπ’ τὴν ἀπόστασή τους ἀπ’ τοὺς βρεταννικοὺς ἰσχυρισμοὺς γιὰ τὸ νευροδιαλυτικὸ δηλητήριο. Ἐμμέσως ἀναγνωρίζουν, ὅτι ὄφειλαν τηρῆσαι σαφέστερες ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸ θέμα. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἀπομόνωση τῆς Ἀγγλίας.

Συνομιλίες ΗΠΑ, Β. Κορέας

Οἱ πρῶτες ἄμεσες συνομιλίες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν μὲ τὴν Βόρεια Κορέα ἔχουν γίνει ἀπ’ τὶς ἀρχὲς τοῦ μηνός∙ ὁ ὑποψήφιος γιὰ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν μετέβη μυστικὰ στὴν Πυὸνγκ Γιὰνγκ καὶ εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Κὶμ Γιονγκούν, ὅπως γράφει ὁ ἀμερικανικὸς τύπος. Ἀντικείμενο ἦταν ἡ συνάντηση τοῦ κομμουνιστῆ δικτάτορα μὲ τὸν Ντόναλντ Τράμπ, καθὼς ὁ τελευταῖος συζήτησε τὸ θέμα μὲ τὸν Ἰάπωνα πρωθυπουργὸ χθὲς στὴν Φλώριδα∙ ἡ συνάντηση προετοιμάζεται γιὰ τὸν ἑπόμενο μῆνα καὶ μᾶλλον θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐκτόνωση τῆς ὀξύτητος στὴν κορεατικὴ χερσόνησο, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀσία. Οἱ ἀδελφοὶ λαοὶ μᾶλλον θὰ ἀποκτήσουν κάποιες δυνατότητες ἐλευθέρας ἐπικοινωνίας, καθὼς εἶναι χιλιάδες οἱ οἰκογένειες ποὺ περιμένουν ζωντανὴ ἐπαφὴ μετὰ ἀπὸ ἑβδομῆντα σχεδὸν χρόνια χωρισμοῦ∙ οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἀποκλιμακώσεως στὴν Ἀσία εἶναι τὸ ζητούμενο, διότι ἤδη εἶναι πολλὰ ἄλλα τὰ ἐκκρεμῆ θέματα, μὲ πρῶτο τὴν Νότιο Σινικὴ θάλασσα.

Ντοῦμα, χωρὶς χημικὰ ὅπλα

Οἱ ἔρευνες τῶν ἐμπειρογνωμόνων τοῦ ΟΗΕ στὴν Ντοῦμα καταλήγουν στὸ συμπέρασμα, ὅτι δὲν ἔγινε χρήση χημικῶν ὅπλων στὶς 7 Ἀπριλίου, ἀλλὰ προκλήθηκαν ἀναπνευστικὰ προβλήματα σὲ πολλούς, λόγῳ τῶν ἰσχυρῶν ἀνέμων καὶ τῶν σφοδρῶν βομβαρδισμῶν∙ οἱ σχετικὲς πληροφορίες κάνουν τὸν γύρο τοῦ κόσμου, ἐνῶ ἡ βρεταννικὴ Independent ἔχει τὴν πληρέστερη περιγραφὴ γιὰ τὸ τί συνέβη ἐκεῖνο τὸ βράδυ. Πολλοὶ ἔφθαναν σὲ ὑπόγεια κλινικὴ μὲ συμπτώματα ἀνοξαιμίας, ἀναπνευστικά, ὅταν κάποιος μὲ λευκὸ κράνος φώναξε, χημικά, κι ἄλλοι ἄρχισαν νὰ ρίχνουν νερὸ στοὺς ἀσθενεῖς καὶ νὰ βιντεοσκοποῦν τὴν σκηνή∙ τὰ λευκὰ κράνη ἐξαφανίσθηκαν μετὰ καὶ ἀκολούθησαν τοὺς Τζιχαντιστὲς στὸ Ἰντλίμπ. Οἱ τρεῖς κυβερνήσεις δὲν ἔχουν σχολιάσει ἀκόμη τὸ γεγονός, λέγοντας ὅτι ἀναμένουν τὴν ἐπίσημη ἔκθεση τῶν ἐμπειρογνωμόνων∙ πάντως ἡ ἀποκάλυψη τῆς πλεκτάνης δημιουργεῖ πολλὰ προβλήματα σὲ Οὐάσιγκτον, Λονδίνο καὶ Παρίσι. Ποῦ εἶναι τὰ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ποὺ ἔλεγαν ὅτι διέθεταν;

Ἐλαφρὰ ἀνοδικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὰ ἀνοδικὲς τάσεις, ἂν καὶ ἰσχυρότερες στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2383 δολλάρια καὶ 132,7950 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε, ὁ χρυσός, 1342,95, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 72,44. Ἡ ἐκτόνωση τῆς κρίσεως στὴν Συρία, καθὼς ἀποδείχθηκε ὅτι δὲν ὑπῆρξε χρήση χημικῶν ὅπλων, ὅσο κι ἂν περιμένουν οἱ Δυτικοὶ τὴν ἐπίσημη ἔκθεση τῶν ἐμπειγνωμόνων τοῦ ΟΗΕ, συνοδεύθηκε κι ἀπ’ τὴν ἔναρξη εὐρωρωσικοῦ διαλόγου, ὁπότε αἴρεται ἡ σκιὰ τοῦ ψυχροῦ πολέμου πάνω ἀπ’ τὴν Εὐρώπη∙ ἡ Γερμανία ἀναλαμβάνει τὴν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων, ἐνῶ καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ὅτι εἶναι γελοῖα τὰ ἐπιχειρήματα τῆς Τουρκίας γιὰ τοὺς κρατούμενους Ἕλληνες στρατιωτικοὺς καὶ ἡ διαβεβαίωσή του γιὰ προστασία τῶν ἑλληνικῶν συνόρων ὡς εὐρωπαϊκῶν, κινοῦνται στὸ ἴδιο μῆκος κύματος. Οἱ Εὐρωπαῖοι δείχνουν πλέον σαφέστατα τὴν αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία τους, παρὰ τὶς παρασπονδίες τοῦ Γάλλου προέδρου.

Μακρόν, εὐρωπαϊκὰ σύνορα

Τὴν ἀποτελεσματικὴ προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, στὰ πλαίσια τῆς ὁποίας περιλαμβάνεται ἡ ἐγγύηση στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Κύπρο, διακήρυξε ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο∙ ὁ Γάλλος πρόεδρος ἐπιδιώκει μανιακὰ τὴν χειραφέτησή του ἀπ’ τὴν συμμετοχή του στοὺς βομβαρδισμοὺς τῆς Συρίας, μὲ τὴν ἀνάληψη ἐκστρατείας καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας του γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποιήσεως. Οἱ ἀντιδράσεις ὅλων εἶναι πολὺ εὐνοϊκὲς γιὰ τὴν αὐτόνομη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρώπης∙ οἱ βομβαρδισμοὶ ἔχουν καταδικασθεῖ ἀπ’ τοὺς λαοὺς κατηγορηματικά. Ζητοῦν τὴν ἀνάδειξη τῆς γηραιᾶς ἠπείρου ὡς διεθνοῦς ὀντότητος, ἀναλόγου πρὸς τὴν πολιτιστική, ἱστορικὴ καὶ οἰκονομικὴ συνεισφορά της∙ οἱ κοινὲς ρίζες τῶν Εὐρωπαίων εἶναι ἀρκετὰ ἰσχυρές, ἐνῶ τὸ εὐρώ, μὲ τὴν αὐτόνομη πολιτική του δυναμική, τὶς καθιστᾶ ἀρκετὰ ἰσχυρότερες.

Ἀπομόνωση τῆς Βρεταννίας

Τὸ μεγάλο θύμα τῆς πλεκτάνης στὴν Συρία γιὰ τὰ χημικὰ ὅπλα εἶναι ἡ Βρεταννία, διότι εἶχε πρωτοστατήσει στὶς διαβεβαιώσεις, ὅτι ἔχει ἀδιάσειστα στοιχεῖα∙ τελικά, ἀποκαλύφθηκε ὅτι τὰ λευκὰ κράνη εἶναι καθοδηγούμενοί της καὶ συνεργάζονται στενὰ μὲ τοὺς Τζιχαντιστές∙ πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ἐξομολογοῦνται, ὅτι δὲν περίμεναν τέτοια ἀπάτη εἰς βάρος τους, διότι ἡ Συρία προστίθεται στὴν μεθόδευση τοῦ Σαλίσμπουρι. Στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους διερωτῶνται τὸ τί πράγματι συμβαίνει στὸ Λονδίνο, τόσο πολὺ ἔχουν χάσει τὴν ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα; Ταυτοχρόνως οἱ Εὐρωπαῖοι σκληραίνουν τὴν στάση τους στὸ Brexit, τὸ ὁποῖο εἶχε ξεχασθεῖ τὶς προηγούμενες ἑβδομάδες∙ οἱ κακὲς γλῶσσες λένε ὅτι ἐπίτηδες ὀργανώθηκαν τὰ δύο γεγονότα, πρὸς συγκάλυψη τοῦ Brexit. Τότε ἡ ἀπομόνωση τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρώπη μετατρέπεται σὲ χάσμα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.