Συστηματικὴ ἐξαφάνιση κάθε τι τοῦ ἑλληνικοῦ

Τὴν πρόθεσή της γιὰ συστηματικὴ ἐξαφάνιση κάθε τι τοῦ ἑλληνικοῦ ἐπιβεβαίωσε ἡ κυβέρνηση μὲ δύο νέες ρυθμίσεις της, μετὰ τὸν πλήρη ἀφελληνισμὸ τῆς παιδείας∙ ὁ πολὺς Νίκος Παρασκευόπουλος, γνωστὸς γιὰ τὶς ἀποφυλακίσεις τρομοκρατῶν καὶ κακούργων, κατέθεσε τὴν ἔκθεσή του γιὰ τὰ Πανεπιστήμια, ὅπου προτείνει ἀριστερὰ εὐχέλαια κατὰ τῆς βίας, τῶν ληστειῶν καὶ ναρκωτικῶν∙ ταυτοχρόνως μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση ὑπάγονται στὸ Ὑπερταμεῖο ἑκατοντάδες ἀρχαιολογικοὶ χῶροι, ὅπως τὸ ἀρχαῖο θέατρο Λαρίσης, στὰ κρυφὰ καὶ μέσα ἀπὸ εἰδικοὺς κλειδαρίθμους. Ἡ φραγκολάγνος ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ τὸ διέψευσε ἀναφερόμενη στοὺς παλιοὺς νόμους κι ὄχι στὰ πραγματικὰ δεδομένα∙ τὸ σχέδιο τῶν ἀτλαντικῶν ἐντολέων ὑπηρετεῖται πλήρως καὶ μάλιστα μὲ ἐπιταχυνόμενους ρυθμούς, διότι βλέπουν τὴν κατάρρευσή τους. Φοβοῦνται καὶ τὴν ἐκδίκηση τῶν ἐπικυριάρχων τους.

Ἐκλογές, κατὰ περίπτωση

Τὸν χρόνο τῶν ἐκλογῶν τὸν προσδιορίζουν κατὰ τὴν προσωπική τους ἰδιοτέλεια οἱ διάφορες ὁμάδες στὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση καὶ ἀποκαλύπτουν τὴν ἐλάχιστη ἐπιρροὴ πλέον τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ὑψηλὸ στέλεχος τὶς τοποθετεῖ τὸν Μαΐο, μὲ αὐτοδιοικητικὲς καὶ εὐρωεκλογές, ἄλλος Μάρτιο, μετὰ τὴν «ἔγκριση» τοῦ Σκοπιανοῦ ἀπ’ τὴν Βουλή, κατὰ τὴν ἐπιθυμία του, ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, οἱαδήποτε στιγμή, διότι γνωρίζει, ὅτι οἱ συντάξεις περικόπτονται ὁπωσδήποτε, λόγῳ ΔΝΤ καὶ Βερολίνου. Ἡ ἀλήθεια ἐντοπίζεται ἀλλοῦ∙ ἀναβολὴ στὶς συντάξεις σημαίνει ἐκτροπὴ σὲ νέο φαῦλο κύκλο ὑφέσεως καὶ εὐρωπαϊκῆς βοηθείας∙ δὲν εἶναι τόσο, ἡ ἀδυναμία δανεισμοῦ τοῦ δημοσίου ἀπ’ τὶς ἀγορές, ἀλλὰ περισσότερο ὁ ἀποκλεισμὸς τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὶς διεθνεῖς πιστώσεις, ὅταν μάλιστα ἔχει κλείσει ἡ στρόφιγγα ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Σὲ αὐτὰ προστίθεται ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια, διότι ὅλοι γνωρίζουν τὸ πῶς κτίζονται τὰ πλεονάσματα. Χρειάζεται νέο πρόσωπο στὴν χώρα, ἐγγύηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη…

Αὐτονόμηση τῶν κορυφαίων

Στὴν αὐτονόμησή τους ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο προχωροῦν κανονικὰ πλέον οἱ κορυφαῖοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, διότι βλέπουν ὅτι οἱ κάλπες ἐπισπεύδονται καὶ μαζὶ ἡ κατάρρευση τοῦ κόμματος∙ οἱ συνεχεῖς δηλώσεις μερικῶν γιὰ ἐκλογὲς οἱαδήποτε στιγμὴ ἀπευθύνονται στὰ φευγᾶτα κομματικά τους στέλεχη, τὰ ὁποῖα ἐπιχειροῦν προσεγγίσαι μὲ τὸν τρόπο αὐτό. Τὰ τηλεφωνήματα καὶ τὰ μηνύματα εἶναι ἀμέτρητα, ἔστω κι εἶναι παραμένουν τὰ περισσότερα ἀναπάντητα∙ ἀλλὰ πολλαπλασιάζονται οἱ κινήσεις προσεγγίσεως, συνοδευόμενες μὲ ἐκτιμήσεις, ὅτι τὴν ἑπομένη δὲν θὰ ὑπάρχει πρόεδρος, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ στὰ ὅρια διψηφίου ποσοστοῦ, ὁπότε πρέπει νὰ ἑτοιμάζονται γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο. Πολλοὶ φίλοι τους -ὅσοι δραστηριοποιοῦνται φυσικά-, μιλᾶνε καὶ γιὰ διεθνεῖς διασυνδέσεις, ὅπως ἔκαναν καὶ πρὸ ἑξαετίας, μὲ ὑπερατλαντικὲς ἀναφορές, ἂν καὶ λέγεται ὅτι τώρα αὐτὰ προκαλοῦν εἰρωνεία ἢ ὕβρεις∙ οἱ κινήσεις εἶναι γνωστὲς στοῦ Μαξίμου καὶ γι’ αὐτὸ ὀργανώνει τὴν ἄμυνα μὲ τὴν πόλωση καὶ τοὺς δημοσιογραφίζοντες.

Πλήρης ἄγνοια τῆς ἀγορᾶς

Ἡ κυβέρνηση ἐπιδιώκει, μὲ κάθε τρόπο, τὴν ἀναβολὴ τουλάχιστον τῶν δεσμεύσεών της γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὸ τρίτο μνημόνιο∙ ὁ λόγος ἐπιφανειακὰ καθαρὰ προεκλογικός, κυρίως γιὰ τὶς συντάξεις, ἐπειδὴ βλέπει ὅτι ἡ κατάρρευσή της δὲν ἀνακόπτεται οὔτε ἀπ’ τὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις, ὅταν καὶ στὸ Σκοπιανό, ἡ προδοσία της πρὸς τοὺς Ἀμερικανοὺς ἴσως καὶ δὲν ἐκπληρωθεῖ. Ὁ Ναπολεοντίσκος στὸ Σάλτσμπουργκ, μίλησε μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ μόνο στὸ δεῖπνο, ἐπειδὴ καθόταν δίπλα δίπλα, ἀλλὰ ἡ καγκελάριος ἐλάχιστα κατάλαβε ἀπ’ ὅσα ἔλεγε, δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφραστεῖ καλὰ τὸ παιδί∙ ἕνα ὅμως ἀγνοεῖ προκλητικά, ἢ τὸ μεθοδεύει κατόπιν ἀτλαντικῶν ἐντολῶν, τὶς ἐπιπτώσεις στὸν δανεισμὸ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα. Ἡ ἀσφυξία παρατείνεται…

Διώξεις συριζαίου πρύτανη

Ὁ περιβόητος συριζαῖος πρύτανης τοῦ ΑΠΘ ἀντιμετωπίζει διώξεις σὲ βαθμὸ κακουργήματος, γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀκινήτου τοῦ Πανεπιστημίου, ὕψους ἐννέα ἑκατομμυρίων εὐρώ∙ ὁ Εἰσαγγελεὺς τῆς Θεσσαλονίκης ἄσκησε τὴν δίωξη καὶ ὁ σημερινὸς πρόεδρος τῆς ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΕΤΡΟ ψελλίζει διάφορα, ἐνῶ οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ σιωποῦν. Εἶναι ὁ πρύτανης ποὺ ἄφησε τὸ μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο τῆς χώρας ἕρμαιο τῶν ναρκομανῶν καὶ τοῦ ὑποκόσμου, κατόπιν ἐντολῶν τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν καὶ ἀνταμείφθηκε, μόλις ὁ Ναπολεοντίσκος πῆρε τὴν ἐξουσία∙ ἀλλὰ ἡ λογοδοσία ἀκολουθεῖ, ὅ,τι κι ἂν κάνει ἡ κυβέρνηση. Τὸ ὅτι στὶς μέρες της ἀσκήθηκαν οἱ διώξεις, αὐτὸ λέει πολλά, διότι τὰ περισσότερα ἄλλα ἐγκλήματα, καθυστεροῦν στὰ συρτάρια κάποιων. Ὑπάρχουν ἀκόμη δικαστὲς στὴν χώρα μας…

Σάλτσμπουργκ, σὲ ἀδιέξοδο

Σὲ ἀδιέξοδο ὁδηγήθηκαν οἱ διαβουλεύσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου στὸ Σάλτσμπουργκ τῆς Αὐστρίας, στὸ μεταναστευτικὸ καὶ στὸ Brexit∙ οἱ ἡγέτες δὲν συμφώνησαν στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προσφυγικῶν ροῶν, μὲ πρῶτο θύμα τὴν Ἑλλάδα, καθὼς στὴν Μόρια ἡ κατάσταση ὁδηγεῖται σὲ ἔκρηξη. Οἱ διαφορὲς παραμένουν ἀγεφύρωτες, ἐπειδὴ ὁ Οὖγγρος πρωθυπουργὸς βρῆκε ὑποστήριξη ἀπὸ πολλοὺς ἑταίρους, ἀκόμη κι ἀπ’ τὸν Βούλγαρο ὁμόλογό του∙ οἱ πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες ἀρνοῦνται νὰ δεχθοῦν τὴν κατανομὴ τῶν μεταναστῶν, ξεχνώντας, ὡς πρώην ἀριστεροί, τὰ δικά τους. Στὸ Brexit ἡ Τερέζα Μαίυ ὑποσχέθηκε, ὅτι τὸ ἑπόμενο δίμηνο θὰ ὑποβάλει νέες προτάσεις, ἀλλὰ κανεὶς δὲν τὴν πιστεύει πλέον, ὅπως καὶ τὸν Ναπολεοντίσκο∙ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι παίζει μὲ τὸν χρόνο, διότι καὶ ἡ θέση της δὲν εἶναι σταθερὴ στὴν πρωθυπουργία. Ἡ Ἰταλία δὲν φάνηκε καὶ πολὺ ἀκραία, ἀντιθέτως ἦταν λογικὴ στὶς συζητήσεις κι ἔδειξε ὅτι ἀποδέχεται τὸν εὐρωπαϊκὸ δρόμο.

Μακρὺς ἐμπορικὸς πόλεμος

Ὁ σινοαμερικανικὸς ἐμπορικὸς πόλεμος θὰ εἶναι εἰκοσαετής, προέβλεψε ὁ Τζὰκ Μὰ ὁ ὁποῖος πρόσθεσε, ὅτι ματαιώνει ἐπενδύσεις τῆς Ἀλιμπαμπά, γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς ἑκατομμυρίου θέσεων ἐργασίας στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ἔδωσε τὸ στίγμα τῶν κινεζικῶν προθέσεων, οὐδεμία ὑποχώρηση στὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις καὶ προετοιμασία γιὰ μετωπικὴ ἀναμέτρηση. Ταυτοχρόνως στὴν Κορέα ἡ ἀποακατάσταση τῶν σχέσεων ἐπιταχύνεται, μὲ τὴν σιδηροδρομικὴ καὶ ὁδικὴ ἐπανασύνδεση τῶν δύο κρατῶν καὶ τὴν σύσταση Κοινῆς Ἀμυντικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν προβλημάτων στὰ σύνορα∙ ἤδη ὅμως πολλοὶ Νοτιοκορεάτες ἐπιχειρηματίες βρίσκονται στὸν Βορρᾶ καὶ συζητοῦν τὴν διενέργεια ἐπενδύσεων, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν ἀποκατάσταση τῆς λειτουργίας τῆς βιομηχανικῆς ζώνης στὰ σύνορα, ποὺ ἀπασχολοῦσε πενῆντα χιλιάδες Βορειοκορεάτες. Τὸ κλίμα ἔχει ἀλλάξει, ἐνῶ οἱ Κινέζοι προσανατολίζονται στοὺς ἀναδυόμενους γιὰ εἰσαγωγὲς ἀγροτικῶν προϊόντων, κυρίως σόγιας, καὶ στὴν Εὐρώπη καὶ Ρωσία γιὰ τὰ ψηφιακά. Θεωροῦν τὴν ἀμερικανικὴ στάση ὡς καθαρὴ προσβολή τους.

Πρόεδρος, κατὰ Σέσσιονς

Προσωπικὴ ἐπίθεση κατὰ τοῦ ὑπουργοῦ του Δικαιοσύνης ἐξαπέλυσε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, λέγοντας ἐπὶ λέξει, «δὲν ἔχω ὑπουργὸ Δικαιοσύνης… εἶμαι ἀπογοητευμένος»∙ αἰτία εἶναι ἡ διαφωνία τοῦ Τζὲφ Σέσσιονς, στὴν πρότασή του γιὰ διακοπὴ τῆς διώξεως, ὅπως συζητεῖται στὴν Οὐάσιγκτον, γιὰ τὴν ρωσικὴ ἀνάμιξη στὶς προεδρικὲς ἐκλογές. Πάντως ὁ ὑπουργὸς ἐμφανίσθηκε ἐνδοτικὸς σὲ ἄλλο θέμα, καθὼς δήλωσε, ὅτι πρέπει νὰ εἶναι προσεκτικοὶ οἱ δικαστές, ὅταν ἀκυρώνουν προεδρικὰ διατάγματα γιὰ τὶς ἀπελάσεις μεταναστῶν. Ὁ Λευκὸς Οἶκος δὲν ἔδωσε συνέχεια, ἀλλὰ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ μὲ παρόμοιους τρόπους ἔχει ὁδηγήσει σὲ παραίτηση πολλοὺς συνεργάτες καὶ ὑπουργούς του∙ τὸ πρόβλημα ἔχει εὐρύτερες πολιτικὲς διαστάσεις, καθὼς ὁ πρόεδρος βλέπει, ὅτι χάνει τὴν ὑποστήριξη τῶν Ἀμερικανῶν μὲ τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὸν ἐμπορικὸ πόλεμο, ἐναντίον ὅλων καὶ τῆς Κίνας περισσότερο. Γνωρίζει, ὅτι θὰ ἔχει πολλὲς συνέπειες καὶ προστρέχει σὲ εὔκολους ἀντιπερισπασμοὺς στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας του.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν ἀνοδικὰ χθές, μετὰ ἀπὸ ἡμέρες ταλαστεύσεων, καθὼς φαίνεται ὅτι ἐπείσθησαν οἱ ἐπενδυτές, ὅτι ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος ἔχει βάθος χρόνου∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1739 δολλάρια καὶ 131,8050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1203, ἐνῶ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 79,30. Οἱ προοπτικὲς γιὰ Brexit, χωρὶς συμφωνία εἶναι οἱ πιθανώτερες, παρὰ τὸ ἔκτακτο Εὐρωσυμβούλιο στὶς 17 Νοεμβρίου μὲ αὐτὸ μοναδικό του θέμα∙ τὸ ἀδιέξοδο στὸ μεταναστευτικὸ ὠθεῖ τοὺς ἐπενδυτὲς σὲ στάση ἀναμονῆς, ἀλλὰ περισσότερο ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν Συρία. Ἐὰν ἡ συμφωνία Ποῦτιν-Ἐρντογὰν ἐφαρμοσθεῖ καὶ ἐκκενωθεῖ ἤρεμα σχετικὰ τὸ Ἰντλίμπ, τότε ἡ Μόσχα ἐξασφαλίζει κυρίαρχη θέση στὴν Μέση Ἀνατολή∙ ἄλλωστε ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς ἔσπευσε διαβεβαιῶσαι τὸν Ρῶσο πρόεδρο, γιὰ τὴν λύπη του γιὰ τὴν κατάρριψη τοῦ ἀεροσκάφους καὶ νὰ ζητήσει τὴν ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῶν καλῶν σχέσεων καὶ τῆς ἐνημερώσεως γιὰ τὶς πτήσεις τῶν μαχητικῶν του στὸ μέλλον.

Μητσοτάκης, κατὰ Πρεσπῶν

Στὴν καταψήφιση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν θὰ προβεῖ ἡ Νέα Δημοκρατία, ἐπισήμανε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στὸν Χάικο Μάας, ὅποτε κι ἂν ἔρθει στὴν Ἑλληνικὴ Βουλή, καὶ θὰ ζητήσει τὴν ἐπανέναρξη τῶν διαπραγματεύσεων ἐξ ἀρχῆς∙ ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἦταν πλήρως ἐνήμερος καὶ δὲν ἐξέφρασε ἀντιρρήσεις, ἀντιθέτως συζήτησαν ἐποικοδομητικὰ γιὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ θέματα. Παρόμοια παρέμβαση ἔκανε καὶ ἡ Μαρία Σπυράκη, στὴν συνεδρίαση τῆς Μικτῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς, Εὐρωκοινοβουλίου-Σκόπιων, στὴν πρωτεύουσά τους∙ οἱ εὐρωβουλευτὲς γνώριζαν τὶς θέσεις τῆς ΝΔ, καθὼς εἶχαν ἀπόσχει ἐπιδεικτικὰ ἀπ’ τὴν Ὁλομέλεια, ὅταν μίλησε στὸ Εὐρωκοινοβούλιο ὁ Σκοπιανὸς πρωθυπουργὸς τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα. Ἀλλὰ καὶ οἱ Σκοπιανοὶ δείχνουν ἐξαιρετικὰ ψυχροὶ ἀπέναντι κυβερνητικὴ προπαγάνδα καὶ ἀρκετὰ ἀδιάφοροι ἀπ’ τὴν παρέλαση τῶν πολλῶν Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων πολιτικῶν στὴν χώρα.

Σκόπια, ἀγωνία Ἀμερικανῶν

Ἡ ἀγωνία τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν ἐν Ἀθήναις ὑποτακτικῶν τους, γιὰ τὴν τύχη τοῦ δημοψηφίσματος στὰ Σκόπια, εἶναι ἔκδηλη∙ ποτὲ ἄλλοτε, γιὰ ψηφοφορία σὲ τρίτη χώρα, δὲν τὴν ἐπισκέφθησαν τόσοι ἐπίσημοί τους, ὅσοι στὸ κρατίδιο, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργός του βρέθηκε χθὲς στὴν Οὐάσιγκτον, γιὰ συνάντηση μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο. Οἱ δημοκοπήσεις δείχνουν ἀμφιλεγόμενο τὸ ἀποτέλεσμα, παρ’ ὅλο, ὅτι δὲν ὑπάρχει προπαγάνδα ὑπὲρ τοῦ «ὄχι», -οἱ διακηρύξεις ὑπὲρ τοῦ δημοκρατικοῦ διαλόγου ξεχάσθηκαν- ἀλλὰ ὅλοι φοβοῦνται τὴν ἀποχή∙ διαπιστώνουν ὅτι ἡ ἀνταπόκριση τῶν Σκοπιανῶν εἶναι ἐλάχιστη καὶ μόνοι οἱ Ἀλβανοὶ δείχνουν κάποια κινητοποίηση ὑπὲρ τοῦ «ναί». Οἱ Γερμανοὶ ἔχουν χαμηλώσει τοὺς τόνους, ἀλλὰ οἱ ἀτλαντόδουλοι σοσιαλδημοκράτες -κι ὄχι ὅλοι- ἔχουν ξεσπαθώσει, ἐνῶ οἱ Συντηρητικοὶ παρακολουθοῦν σκεπτικοὶ ἀπὸ μακρυὰ τὶς ἐξελίξεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.