Τὸ Θέρος ἔφθασε καὶ «Τὸ Ἐμμελὲς» ἀρχίζει τὶς διακοπές του∙ ἐλπίζουμε ὅτι δὲν θὰ συμβεῖ κάτι ἀνώτερο καὶ θὰ ἐπικοινωνήσουμε καὶ πάλι τὴν Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Brexit, Εὐρώπη καὶ κόσμος ἀλλάζουν πορεία

Ἡ Εὐρώπη καὶ ὁ κόσμος ἀλλάζουν πορεία καὶ πολιτικὴ δυναμική, μετὰ τὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ παρὰ τὴν μικρὴ διαφορά, 52% πρὸς 48%, ἡ δοκιμασία εἶναι μεγαλύτερη γιὰ τὸ Λονδίνο, καθὼς πολιτικά, ἀποχωρεῖ ἡ Σκωτία καὶ μᾶλλον ἡ Βόρειος Ἰρλανδία, καὶ ἡ πρώτη ὀργανώνει τὴν ἀνεξαρτησία της καὶ τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ τὸ Σίτυ προοιωνίζεται γιὰ περιφερειακὴ πιστωτικὴ ἀγορὰ καὶ οἱ μεγάλες τράπεζες καὶ ἐπιχειρήσεις, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ ναυτιλιακές, ὁλοκληρώνουν τὴν ἀποχώρησή τους. Ἡ Εὐρωζώνη καθίσταται πλέον ὁ συνεκτικὸς κρίκος τῆς Εὐρώπης, μὲ τοὺς θεσμούς της μοναδικὴ ἄμυνα ἀπέναντι στὶς κερδοσκοπικὲς πιέσεις∙ ἡ ἐκποίηση τοῦ βρεταννικοῦ πλούτου, ὅπως ἔγινε σὲ ἐμᾶς τὴν διετία, ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ἐξαθλίωση μαζί.

Ἀποχώρηση τῆς Βρεταννίας

Οἱ Βρεταννοὶ ψήφισαν ὑπὲρ τῆς ἀποχωρήσεως ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μὲ 51,8% πρὸς 48,2%, μετὰ ἀπὸ 43 χρόνια προβληματικῆς συμμετοχῆς, ἐνῶ τίθεται πλέον ζήτημα ἀκεραιότητος τῆς χώρας, καθὼς ἡ Σκωτία ψήφισε παραμονή, 62% πρὸς 38% καὶ ἡ Βόρειος Ἰρλανδία ἐπίσης, 56%, 44%, ἀλλὰ ἡ Εὐρώπη ἀλλάζει σελίδα στὴν ἱστορία της∙ τὸ Γερμανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν χαρακτήρισε, «ἄσχημη τὴν μέρα γιὰ τὴν Εὐρώπη», ἐνῶ στὴν Ἰαπωνία τὸ Χρηματιστήριο ἔπεσε κατὰ 7% καὶ ἡ στερλίνα ὑποτιμήθηκε κατὰ 10%. Οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐξόδου προβλέπεται ὅτι θὰ διαρκέσουν δύο χρόνια, ἐνῶ δὲν παρουσιάσθηκε καμμία ἐκδήλωση μιμήσεώς της στὰ ἀτλαντίζοντα μέλη καὶ ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἄργησε στὶς δηλώσεις του, ἀλλὰ προβλέπεται παραίτησή του, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναμένουν τὴν ἀντίδρασή του γιὰ τὶς δηλώσεις τους. Πάντως οἱ ἀτλαντίζοντες δὲν εἶχαν ἀντιδράσει γιὰ μίμησή της. Ἡ διατήρηση τῆς συνοχῆς καὶ ἑνότητος ἐπιδιώκεται.

Οἰκτρὰ ἀποτυχία διαλόγου

Σὲ οἰκτρὰ ἀποτυχία ὁδηγήθηκε ὁ πολιτικὸς διάλογος, καθὼς κανένας ἀρχηγὸς δὲν συμφώνησε μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἐπειδὴ τὸν θεώρησαν ὡς ἀντιπερισπασμὸ ἀπ΄ τὴν ἀδιέξοδη κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα ἦταν ἀπόλυτος, δὲν συζητάει θέμα ἀλλαγῆς τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, παρὰ μόνο κατατμήσεως τῶν μεγάλων περιφερειῶν καὶ τῆς ψήφου τῶν ὁμογενῶν, ἀλλὰ ἐνταγμένα ἀμφότερα στὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος∙ οἱ ἄλλοι ἀρχηγοὶ κράτησαν τὶς θέσεις τους καὶ περιφρόνησαν ἀνοικτὰ τὶς προτάσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου. Ἔτσι παραμένει ἀπομονωμένος στὴν γωνία, μὲ τὴν ὕφεση ἐπιδεινούμενη καὶ τὴν κοινωνικὴ ἔκρηξη ἐπιταχυνόμενη, ἐξ αἰτίας καὶ τῆς πλήρους διαλύσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ οὐδεὶς πιστεύει ὅτι ὁ λαὸς βαδίζει πρὸς τὰ μπάνια του ἀμέριμνος, τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Ἡ κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση ἔχει φθάσει στὴν ἀποκορύφωσή της καὶ ἡ ἐπιβίωση εἶναι προβληματικὴ γιὰ τὴν πλειοψηφία πλέον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ ὑπουργοὶ καὶ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς γίνονται ὁ στόχος.

Ζημία τοῦ δεκαοκταμήνου

Τὴν ζημία τοῦ δεκαοκταμήνου τῆς συριζαϊκῆς λοιμικῆς ὑπολογίζει σὲ ἑκατὸ δις εὐρὼ ὁ Κλάους Ραίνγκληνγκ∙ πρόκειται γιὰ τὸν ταμία στὴν πράξη τῆς Εὐρωζώνης, ὁπότε διαθέτει ὅλα τὰ στοιχεῖα γιὰ τὶς ἐκτιμήσεις του. Δηλαδή, ἐξήγησε, ὅτι τὸ 2014 εἶχε ἀρχίσει ἡ ἀνάπτυξη καὶ τὸ 2015 προβλεπόταν ἀπ’ ὅλους τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς στὸ 2,5%, μὲ ἔξοδο στὶς ἀγορές, καὶ τὸ 2016, τουλάχιστον 3,5%, ἤτοι συνολικά, 6%∙ σὲ αὐτὸ προσθέτει τὴν ληστεία ἀπ’ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν καὶ τὴν ζημία ἀπ’ τὴν ὕφεση τῆς οἰκονομίας μὲ τὰ πολλαπλασιαστικά της φαινόμενα∙ ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Σταθεροποιητικοῦ Μηχανισμοῦ εἶναι ὁ ἀντικειμενικὸς κριτὴς στὴν Εὐρώπη καὶ διεθνῶς, δὲν ἔκανε τυχαῖα τὶς δηλώσεις του.

Ἑνιαῖες μυστικὲς ὑπηρεσίες

Τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Εὐρωζώνης ἐπέτυχε τελικὰ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, μετὰ ἀπὸ κοπιώδεις προσπάθειες ἐπὶ ἑνάμισυ χρόνο∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀπ’ τὴν σφαγὴ στὸ Charlie Hebdo πέρυσι τὸν Ἰανουάριο, εἶχε συμφωνήσει μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς Φρόντεξ καὶ τῆς Συνθήκης Σένγκεν σὲ ἑνιαῖο μηχανισμὸ καὶ τὴν ἄμεση κοινὴ ἐπεξεργασία τῶν πληροφοριῶν τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Ἀντιδροῦσαν ὅμως κυρίως οἱ Βρεταννοί, ἂν καὶ δὲν μετέχουν στὴν Σένγκεν καὶ ἄλλοι ἑταῖροι, μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση πρώτη, ἡ ὁποία καὶ στὴν πράξη εἶχε ἀνοίξει τὰ σύνορα στοὺς μετανάστες καὶ δὲν προέβαινε στὸν συστηματικὸ ἔλεγχό τους∙ αὐτὰ ὅμως τελείωσαν, ἐλέγχονται πλέον.

Τὴν χώραν ἡμῶν εἰσβαλόντας

Οἱ Ἀθηναῖοι, λίγο μετὰ τὴν ὑποστήριξη στὸν Ἄδραστο καὶ τὸν πόλεμο κατὰ τῶν Θηβαίων, γιὰ τὴν ἀπόδοση τῶν νεκρῶν τῶν Ἑπτά, ὑπέστησαν τὴν εἰσβολὴ τοῦ Εὐρυσθέους∙ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἄργους ζητοῦσε τὴν ἀπόδοση τῶν παιδιῶν τοῦ Ἡρακλέους, ἱκετῶν ἤδη Ἀττική. «Πελοποννησίων δὲ τοὺς μετ’ Εὐρυσθέους εἰς τὴν χώραν ἡμῶν εἰσβαλόντας»∙ ἀπ’ τοὺς Πελοποννησίους δὲ τοὺς εἰσβαλόντας στὴν χώρα μας μὲ τὸν Εὐρυσθέα. «Ἐπεξελθόντες ἐνίκησαν μαχόμενοι κἀκεῖνον τῆς ὕβρεως ἔπαυσαν»∙ ἀφοῦ ἀντιπαρατάχθησαν ἐνίκησαν στὴν μάχη καὶ αὐτὸν ἀπήλλαξαν ἀπ’ τὴν ὕβρη. «Θαυμαζόμενοι δὲ καὶ διὰ τὰς ἄλλας πράξεις, ἐκ τούτων τῶν ἔργων ἔτι μᾶλλον εὐδοκίμησαν»∙ θαυμάζονταν δὲ καὶ γιὰ τὶς ἄλλες πράξεις του, ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο γιὰ τὰ ἔργα τους αὐτὰ ἀναγνωρίσθηκαν. Στὴν ἡρωικὴ ἐποχὴ ὁ Ἑλληνισμὸς ἔπλασε τὴν ἐθνικὴ συνείδησή του καὶ τὴν ἀνθρωπομορφικὴ θρησκεία του∙ ἀναγνώρισε τότε τοὺς Ἀθηναίους ὡς πρωτεργάτες στὴν πολιτική του ἐπιβίωσή.

Ἀποδοχὴ ἑλληνικῶν ὁμολόγων

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα θὰ δέχεται ἀπ’ τὶς 29 Ἰουνίου τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν μας∙ δηλαδὴ θὰ δανείζονται μὲ ἐπιτόκια γύρω στὸ 0,5%, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες εὐρωπαϊκές, ἀντὶ τοῦ 5% σήμερα. Ἡ διακοπὴ εἶχε ἀρχίσει, ὅταν πέρυσι τὸν Μάρτιο ὁ Ναπολεοντίσκος εἶχαν ἀρνηθεῖ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας του μὲ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ζημία στὴν οἰκονομία ἀνυπολόγιστη καὶ μᾶλλον πλησιάζει τὰ εἴκοσι δις εὐρώ, ἂν δὲν τὰ ὑπερβαίνει μὲ τὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα καὶ τὴν ἐπὶ ἐννεάμηνο καθυστέρηση τῆς ἀξιολογήσεως. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως θὰ ὑπάρξει καὶ ποσοτικὴ χαλάρωση, δηλαδὴ αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ χρηματοδοτήσεως∙ αὐτὸ ὅμως σημαίνει ἐκπλήρωση ὅλων τῶν προαπαιτουμένων καὶ ἐπιβίωση της κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν λαϊκὴ κατακραυγή. Ἡ κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση ἐπιδεινώνεται, μὲ τὰ κατώτερα στρώματα στὰ ὅρια τῆς ἐπιβιώσεώς τους∙ ἄλλωστε ἔρχεται καὶ ὁ ἄμεσος ἔλεγχος τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν…

Κογκρέσσο, διαμαρτυρίες

Σὲ καθιστικὲς διαμαρτυρίες, μὲ συνθήματα καὶ φωνές, ἀντέδρασαν οἱ Δημοκρατικοὶ τοῦ Κογκρέσσου στὴν ἄρνηση τῶν πλειοψηφούντων Ρεπουμπλικανῶν νὰ ὑποβάλουν νομοθεσία γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ὁπλοχρησίας∙ οἱ 168 βουλευτές, ἀπ’ τοὺς 188, καὶ οἱ 34 γερουσιαστές, ἀπ’ τοὺς 44, συμμετέχουν στὶς διαμαρτυρίες. Οἱ βουλευτὲς εἶχαν καταλάβει τὴν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ φώναζαν, «χωρὶς νομοσχέδιο, δὲν ἀποχωροῦμε», ἐνῶ ὁ πρόεδρός της Πὼλ Ράϊαν, χαρακτήρισε ντροπὴ τὴν ἐκδήλωση καὶ ἔκλεισε τὴν τηλεόραση γιὰ νὰ μὴν μεταδίδονται οἱ σκηνὲς στὸ κοινό, ἀλλὰ πολλοὶ διαδηλωτὲς συγκεντρώθηκαν ἔξω ἀπ’ τὸ Καπιτώλιο γιὰ συμπαράσταση. Τὸ πρόβλημα γίνεται ὀξύτερο, μετὰ τὴν σφαγὴ πενῆντα ἀτόμων στὸ Ὀρλάντο στὶς 12 Ἰουνίου, ἀλλὰ οἱ ὀργανώσεις ὁπλοκατοχῆς θεωροῦν τὴν ὁπλοφορία ὡς συνταγματικό τους δικαίωμα∙ τὸ θέμα γίνεται κύριο καὶ στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία, ἐπειδὴ ἔχει εὐαισθητοποιηθεῖ ἀρκετὰ ἡ ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη ἀπ’ τοὺς θανάτους λόγῳ τῆς ὁπλοκατοχῆς.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1391 δολλάρια καὶ 120,4250 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1265,75, ἀλλὰ μὲ σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 50,63. Οἱ ἐπενδυτὲς τήρησαν ἐπιφυλακτικὴ στάση ἐν ἀναμονῇ τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ βρεταννικοῦ δημοψηφίσματος, ἐνῶ στὴν Ἀσία οἱ ἀντιδράσεις ἦταν πιὸ ἤρεμες∙ ἡ Κίνα συνεχίζει τὴν πολιτικὴ ἀνοίγματος πρὸς τὶς τρίτες χῶρες καὶ ἐγκαινίασε στὸ Σαντιάγο τῆς Χιλῆς τὸ πρῶτο γραφεῖο ἀνταλλαγῶν σὲ ρεμίνμπι στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, ὁπότε οἱ συναλλαγὲς γίνονται εὐθεύως ἀπ’ τὰ ἐθνικὰ νομίσματα στὸ κινεζικό, χωρὶς διαμεσολάβηση τοῦ δολλαρίου. Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ οἶκος ἀξιολογήσεως Dagong ἀνακοίνωσε στὴν Σαγκάη, ὅτι κατατάσσει τὴν Ρωσία στὴν κατηγορία Α, ὡς πρὸς τὴν πιστωτική της ἱκανότητα καὶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες στὴν Α1∙ ὅσο κι ἂν δὲν ὑπολογίζουν στὴν Δύση τὸν κινεζικὸ οἶκο, αὐτὸς μετράει στὶς συναλλαγὲς τῶν ἀσιατικῶν χωρῶν.

Ἅλμα Data Communications

Ἡ ἑλληνικὴ ἑταιρεία Data Communications κέρδισε τὸ πρῶτο βραβεῖο, ὡς πρὸς τὸ ἐργασιακό της περιβάλλον στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμπόσιο ἀξιολογήσεως τοῦ ἐργασιακοῦ περιβάλλον στὸ Δουβλῖνο σὲ ἐπιχειρήσεις 50 ἕως 500 ἀτόμων∙ ἡ ἑταιρεία ἱδρύθηκε τὸ 1987 καὶ παρέχει πλήρη συστήματα ψηφιακῆς ὑποστηρίξεως σὲ ὀργανισμοὺς καὶ ἐπιχειρήσεις, μὲ συνεργασία μὲ τὶς διεθνῶς μεγάλες ἑταιρεῖες, ὅπως ἡ Microsotf. Ἡ διευθύνουσα σύμβουλος τῆς ἑταιρείας, Ζωὴ Δουζένη, χαρακτήρισε τὸ βραβεῖο ὡς ἀναγνώριση τῆς δράσεως τῆς ἑταιρείας καὶ τῶν συνθηκῶν δημιουργικῆς ἐργασίας στὴν ἑταιρεία καὶ ἀναγνωρίσεως τῶν πρωτοβουλιῶν ὅλων∙ ἡ ἰσοτιμία καὶ ἡ ἐλεύθερη ἀναζήτηση εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικό της. Τὶς δυνατότητες συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἀξιοποιεῖ ἡ ἑταιρεία, μαζὶ μὲ τὶς πολλὲς ἄλλες στὴν χώρα μας∙ σὰν τὰ μανιτάρια ξεφυρτώνουν στὴν Ἑλλάδα.

Γαλλία, μεγάλες ἀπεργίες

Στὴν Γαλλία οἱ μεγάλες ἀπεργίες καὶ διαδηλώσεις συνεχίζονται, κατὰ τῶν ἐργασιακῶν μεταρρυθμίσεων μὲ σκληρὲς συγκρούσεις στὸ Παρίσι∙ ἡ κυβέρνηση εἶχε ἀπαγορεύσει στὴν ἀρχὴ τὶς διαδηλώσεις, ἀλλὰ στὴν συνέχεια ἀνακάλεσε τὴν ἀπόφασή της. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δὲν φαίνεται διατεθειμένος ὑποχωρῆσαι στὶς μεταρρυθμίσεις οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ τὸν ἀνταγωνισμὸ τῆς γαλλικῆς οἰκονομίας, καὶ ποὺ προτείνονται καὶ ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή∙ ἡ ἀναταραχὴ συμβαίνει, ἐνῶ διεξάγεται τὸ Euro16 καὶ διάφοροι ποδοσφαιρικοὶ ἀγῶνες σὲ πολλὲς πόλεις. Ἡ δοκιμασία γιὰ τὸν Γάλλο πρόεδρο εἶναι εὐθεῖα, διότι, ἐὰν ὑποχωρήσει ἢ ἀποτύχει στὴν ἐφαρμογή τῶν μεταρρυθμίσεων, τότε τελειώνει καὶ πολιτικά, διότι ἤδη εἶναι ὁ τελευταῖος σὲ δημοτικότητα Εὐρωπαῖος ἡγέτης, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο μόνο ἀκολουθῆναι αὐτόν. Ὁ Ἰούλιος εἶναι ὁ κρίσιμος μῆνας γιὰ τὸ νομοσχέδιο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.