«Τὸ Ἐμμελὲς» θὰ κυκλοφορήσει τὴν Δευτέρα 31η Ὀκτωβρίου, λόγῳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς.

Ἀπελευθέρωση Θεσσαλονίκης καὶ τρομοκρατία

Ἡ ἐπέτειος τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὸ Ὄχι ἑορτάζονται σὲ κρίσιμη στιγμή, μὲ ἄμεσες ἀπειλὲς στὰ ἐθνικά μας συμφέροντα καὶ ἐμφανέστατο ἐνδοτισμὸ τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡ διακήρυξη τῆς ἀρραγοῦς ἐθνικῆς ἑνότητος εἶναι δεδομένη καὶ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὸν παροδικὸ πρωθυπουργό. Ὁπωσδήποτε οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι ἄμεσες, ὅπως ἐπειχειρεῖ νὰ τὶς ἐκμεταλλευθεῖ ὁ Τοῦρκος πρόεδρος, μόνο ποὺ ἀπέναντί του βρίσκεται ὄχι μόνο σύσσωμος ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἀλλὰ καὶ ἡ Εὐρωζώνη, μὲ τὴν Γερμανία πρώτη, ὅπως καὶ οἱ μεγάλες δυνάμεις, Ἀμερική, Ρωσία, Κίνα∙ ἡ ἀρνητικὴ πτυχὴ τῆς Ἑλλάδος εἶναι μία καὶ μόνο, ἡ ὕποπτη ἀποφυγὴ συνεργασίας τῆς κυβερνήσεως μὲ τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας. Οἱ διασυνδέσεις συριαζαϊκῶν στελεχῶν μὲ τρομοκράτες δὲν γνωστοποιοῦνται στοὺς Εὐρωπαίους, παρὰ τὶς πιέσεις.

Παταγώδης πολιτικὴ συντριβὴ

Σὲ παταγώδη πολιτικὴ συντριβὴ ὁδηγήθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ τὴν κήρυξη ἀπ’ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀντισυνταγματικοῦ τοῦ τηλεοπτικοῦ νόμου∙ ὁ νόμος καταργεῖται καὶ ὅλες οἱ ἀποφάσεις κηρύσσονται ἄκυρες, δηλαδὴ κατεδαφίζεται ἡ πολιτική της ἐπιλογή. Τὰ πάντα μεταφέρονται στὸ ΕΣΡ, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ἀποφασίσει, γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν τηλεοπτικῶν ἀδειῶν, ὁπότε οἱ παλιοὶ σταθμοὶ ἐκπέμπουν, οἱ νέες ἄδειες ἀκυρώνονται καὶ τὰ καταβληθέντα χρήματα ἐπιστρέφονται∙ ἡ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν παραμένει σεβαστή, διότι οἱ ἁρμόδιοι δικαστὲς ἐτίμησαν τὸν ὅρκο τους, καὶ ἡ δημοκρατία βρέθηκε ὀχυρωμένη. Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει πλέον πολλὲς λύσεις, μετὰ τὴν δικαστικὸ καταπέλτη, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση καὶ κυρίως ἡ ἀξιωματικὴ δικαιώνεται στοὺς ἀγῶνες της∙ ὁ ἀνασχηματισμὸς προσλαμβάνει πλέον ἄλλη τροπὴ καὶ εἶναι ζήτημα τὸ ἐὰν μπορεῖ νὰ γίνει. Οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις θεωροῦνται πολὺ πιθανές, μὲ τὴν κυβέρνηση ἀνύπαρκτη, διότι ἡ ἀπόφαση προστίθεται στὸν ὑπόλοιπο πολιτικὸ καταπόντισμό της.

Χρέη δημοσίου καὶ ἐκρήξεις

Ἡ ἐκτόξευση τῶν χρεῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες –καὶ ἡ ἄρνηση τῆς κυβερνήσεως νὰ πληρώσει συντάξεις καὶ ἐφὰξ- συνοδεύεται ἀπ’ τὶς ἐκρήξεις τοῦ κόσμου, ὅπως φαίνεται μὲ τὶς ἀντιδράσεις στοὺς πλειστηριασμούς∙ ἤδη οἱ Βρυξέλλες ἀποκάλυψαν τὰ ψέμματα, ὅταν εἶχε ὑποχρέωση ἡ κυβέρνηση νὰ διαθέσει δύο δις εὐρὼ σὲ συνταξιούχους τὸ τελευταῖο τρίμηνο καὶ διέθεσε μόνο 27 ἑκατομμύρια, ἐνῶ ἡ ἀπόκρυψη χρεῶν ἀνέρχεται σὲ τρία δις. Ἡ ἐξέγερση ἐπεκτείνεται σὲ ὅλα τὰ στρώματα, ἐνῶ ἡ συμμετοχὴ τῶν ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν περιορίζεται μόνο σὲ ὅσους μετακινήθηκαν πρὸς τὰ ἀριστερά του∙ τὸ ἀδιέξοδο εἶναι ἐμφανέστατο καὶ τὸ Μέγαρο Μαξίμου ἀναζητάει σωσίβιο στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου σὲ δύο ἑβδομάδες περίπου. Ἀλλὰ ἡ ἐπίσκεψη γίνεται, γιὰ ἐξασφάλιση τῆς σταθερότητος στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἐνῶ παραμένει ἀνοικτὴ ἡ πληγὴ τῆς Συρίας∙ ὁ ἑπόμενος πρόεδρος ἔχει μπροστά του τὰ δυσεπίλυτα προβλήματα.

Συγκάλυψη τῶν διαφωνιῶν

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπέβαλε τὴν συγκάλυψη τῶν διαφωνιῶν καὶ οἱ λαλίστατοι ὑπουργοί του ἀνακάλεσαν ἀμέσως, ὅσα εἶχαν δηλώσει δημοσίᾳ γιὰ τὴν τήρηση τοῦ προγράμματος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καὶ ἐπανέλαβαν τὴν στήριξή τους στὸ πρόσωπό του∙ τὸ ἔχουμε δεῖ πολλὲς φορὲς αὐτὸ κι ἔχει καταντήσει κουραστικό. Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὰ συγκεκριμένα πρόσωπα, αὐτὰ «δειλὰ καὶ ἄβουλα» εἶναι φύσει, παρὰ οἱ κρατικοδίαιτοι συνδικαλιστὲς ποὺ τοὺς στηρίζουν∙ αὐτοὶ τοὺς πιέζουν, καὶ μάλιστα ἀφόρητα, αὐτοὶ δὲν χειροκροτοῦν τὸν πρόεδρό τους καὶ ἐξέφρασαν τὶς ἔντονες διαφωνίες τους στὴν Πολιτικὴ Ἐπιτροπή. Τὶς σχέσεις τους ἀποδίδει τὸ ἀνέκδοτο, «σ’ ἀγαπάω», λέει ὁ ἀναρχικός, κι ἡ ἀναρχικιὰ ἀπαντάει, «πές το μὲ πέτρες», ἔτσι τὸ καταλαβαίνει.

Διάχυτος φόβος λογοδοσίας

Ὁ φόβος τῆς λογοδοσίας εἶναι διάχυτος στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ στοὺς περισσότερους ὑπουργούς του∙ γνωρίζει ἄριστα, ὅτι ἡ κατακρήμνισή του στὶς δημοσκοπήσεις δὲν ἀνακόπτεται καὶ ὅτι τρέχει ἰλιγγιωδῶς πρὸς τὰ ἱστορικά του ποσοστά. Κορυφαῖοι συνεργάτες του, πρόεδρος τῆς Βουλῆς, ἀντιπρόεδρος, φίλοι του, τὸν συμβουλεύουν νὰ τρέξει τώρα στὴν κάλπη, ὥστε νὰ κρατήσει τουλάχιστον διψήφιο ἀριθμό, ἔστω καὶ τρίτος, ἀλλὰ φοβᾶται. Τρέμει στὴν ἰδέα καὶ μόνο τῆς λογοκρισίας καὶ στὴν πιθανότητα τῆς φυλακῆς, διότι ὅλοι οἱ σοβαροὶ νομικοὶ τοῦ ἐπισημαίνουν ὅτι τὰ κακουργήματα ποὺ διέπραξε εἶναι πολλά∙ ἔτσι ὀχυρώνεται, λόγῳ φυσικῆς δειλίας καὶ προσωπικῆς ἀγνοίας τῶν συνθηκῶν στὸ Μέγαρο Μαξίμου. Ἀλλὰ οἱ ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας κυβερνήσεις καταρρέουν μὲ λαϊκὴ ἐξέγερση.

Τῶν κοινῶν ὁμονοήσουσιν

Ἡ ἀνάταση τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοὺς Μηδικοὺς πολέμους ἦταν αὐθόρμητη καὶ πηγαία, φυσικὰ μὲ τὴν σύμπραξη τῶν ἡγετῶν τους, ἀλλὰ ἦταν διάχυτη ἡ διάθεση γιὰ ἀγῶνα κατὰ τῶν βαρβάρων εἰσβολέων∙ στὶς πόλεις ποὺ ἀντιστάθηκαν καὶ δὲν ἐμήδισαν ἡ συστράτευση ὅλων ἦταν ἀξιοθαύμαστη, μὲ τὴν παραμέληση τῶν ὑπολοίπων ὑποχρεώσεών τους. «Ἠπίσταντο γὰρ ὅτι τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς τῶν ἀνθρώπων οὐδὲν δεήσει πολλῶν γραμμάτων»∙ γνώριζαν ἐπισταμένως ὅτι γιὰ τοὺς καλοὺς κἀγαθοὺς τῶν ἀνθρώπων δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη μεγάλης μορφώσεως. «Ἀλλ’ ἀπ’ ὀλίγων συνθημάτων ῥᾳδίως καὶ περὶ τῶν ἰδίων καὶ περὶ τῶν κοινῶν ὁμονοήσουσιν»∙ ἀλλὰ μὲ λίγα λόγια εὔκολα καὶ γιὰ τὰ προσωπικά τους πράγματα καὶ γιὰ τὰ κοινὰ μποροῦν νὰ ὁμονοήσουν. Ἀντιγράφει μᾶλλον τὸν Ἡράκλειτο ὁ Ἰσοκράτης, «πολυμαθίη νόον ἔχειν οὐ διδάσκει»∙ ἡ πολυμάθεια ὅση κι ἂν εἶναι στὸ μυαλὸ δὲν διδάσκει τὸν ἄνθρωπο, ἐννοεῖ ὅτι ἡ ἐλεύθερη πολιτικὴ πρακτικὴ μετράει.

Εὐρώπη, διασφάλιση συνοχῆς

Ἡ διασφάλιση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν εἶναι τὸ πρώτιστο καθῆκον τῶν ἡγετῶν τους αὐτὴ τὴν περίοδο, διότι διαβλέπουν δύσκολη διεθνῆ συγκυρία∙ ὁ πόλεμος μὲ τοὺς Τζιχαντιστὲς δὲν τελειώνει εὔκολα καὶ περισσότερο στὴν Μοσούλη, ἐνῶ στὴν Ἀμερική, ὅποιος κι ἂν ἐκλεγεῖ νέος πρόεδρος, ἡ ἰσορροπία δὲν διαφαίνεται ὁμαλή. Ἔτσι προσπαθοῦν νὰ διατηρήσουν τὴν συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης τουλάχιστον καὶ θέτουν σὲ δεύτερη μοῖρα τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, ἐνῶ μετανάστευση, τρομοκρατία καὶ ἀνάγκη ἑνιαίας πολιτικῆς παρεμβάσεως σὲ διεθνῆ θέματα προέχουν∙ σὲ αὐτὰ ἀποβλέπουν ἡ δημιουργία εὐρωπαϊκοῦ στρατοῦ καὶ ἡ Ἑνιαία Ἀρχὴ Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἢ δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ αὐτὲς τὶς ἄρδην ἀλλαγὲς στὴν Εὐρώπη, πρᾶγμα δύσκολο, ὅσο ὀλιγόνους κι ἂν εἶναι, ἢ τὸ πιθανώτερο ἐκτελεῖ τὶς ἐντολὲς τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων∙ τοὺς ὑπηρέτησε πιστὰ στὴν διάλυση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τὸ εἰκοσάμηνο, ὁπότε τοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ τοὺς ἀφήσει τώρα.

Οἰκολογικὲς πηγὲς ἐνεργείας

Οἱ ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνεργείας ἔχουν αὐξηθεῖ σὲ ἴση ποσότητα γιὰ ἠλεκτρισμὸ μὲ ἐκεῖνες ἀπ’ τὀν ἄνθρακα τὸ 2015, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Ἐνεργείας∙ ἡ αὔξηση μάλιστα στὴν παραγωγή τους εἶναι σημαντικὴ καὶ ἡ συνεισφορά τους στὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος ἐπίσης. Ἡ Κίνα συμβάλλει ἐτησίως μὲ τὸ 40% τῶν νέων πηγῶν ἀνανεωσίμων πηγῶν, καθὼς ἐγκαθιστᾶ δύο ἀνεμογεννήτριες κάθε ὥρα∙ ὁ ἥλιος, ὁ ἄνεμος καὶ τὸ ὕδωρ εἶναι οἱ κύριες πηγές, ἐνῶ ἁλματώδης εἶναι ἡ ἀνάπτυξή τους στὶς φτωχὲς χῶρες, οἱ ὁποῖες διαθέτουν ὑψηλὴ ἡλιοφάνεια, ἰσχυροὺς ἀνέμους καὶ μεγάλους ποταμούς. Οἱ προοπτικὲς γιὰ σημαντικὴ μείωση τῶν ἐκπομπῶν διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος εἶναι καλές, διότι περιορίζεται σημαντικὰ ἡ χρήση γαιάνθρακος καὶ πετρελαίου, ἐνῶ παρατηρεῖται μεγάλη αὔξηση στὶς ἐξαγωγὲς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, ἀπὸ χῶρες πλούσιες στὶς φυσικὲς αὐτὲς πηγὲς πρὸς ἄλλες φτωχότερες∙ ἡ Ρωσία ἐξάγει ἠλεκτρισμὸ σὲ Κίνα καὶ Πακιστάν.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀνησυχίας γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογὲς καὶ τὸ Brexit∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0922 δολλάρια καὶ 113,8350 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1273,90, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 50,01. Στὴν Ἀμερική, ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ προειδοποίησε ὅτι ἡ ἐκλογὴ τῆς Χίλλαρυ Κλίντον θὰ σημάνει ἔκρηξη τοῦ τρίτου παγκοσμίου πολέμου, μὲ ἀφορμὴ τὴν Συρία, διότι δεσμεύθηκε γιὰ ἀπαγόρευση πτήσεων πάνω ἀπ’ τὴν χώρα∙ αὐτὸ ὅμως δὲν πρόκειται νὰ τὸ ἀνεχθεῖ ἡ Ρωσία, τῆς ὁποίας μεγάλη μοῖρα τοῦ στόλου της πλέει πρὸς τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ ἦταν προγραμματισμένο νὰ ἀνεφοδιασθεῖ μὲ καύσιμα στὴν ἱσπανικὴ Σέουτα, στὶς ἀκτὲς τοῦ Μαρόκου. Τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἡ Βρεταννία ζήτησαν ἀπ’ τὴν Μαδρίτη νὰ ἀρνηθεῖ τὸν ἐφοδιασμό,καὶ αὐτὴ ὑποχώρησε∙ ἡ παράταση τοῦ πολέμου στὴν Μοσούλη περιπλέκει τὰ πράγματα, ἐνῶ ἡ Γαλλία παρέτεινε τὴν παραμονὴ τοῦ ἀεροπλανοφόρου της στὴν περιοχή.

Μητσοτάκης πρὸς ψηφιακὰ

Ἡ συνάντηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μὲ ἐκπροσώπους τῶν ψηφιακῶν ἑταιρειῶν θεωρεῖται ἀπόδειξη τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως γιὰ τὴν σύγχρονη τεχνολογία∙ ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀγνοήσει παντελῶς, ἂν ὄχι καὶ ὑπονομεύσει, τὶς δυνατότητες τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀνάπτυξή της. Οἱ νεαροὶ Ἕλληνες ἔχουν κάνει θαύματα παγκοσμίως καὶ διαπρέπουν στὴν καινοτομία σὲ ὅλους τοὺς κλάδους της, ὡς περιζήτητοι, διότι οἱ δυνατότητές τους θεωροῦνται μοναδικὲς ἀπέναντι στοὺς ὅποιους ἄλλους∙ αὐτὸ ὀφείλεται, ὅπως ἀναγνωρίζουν πλέον οἱ πάντες, στὴν ἱκανότητα συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ἀλλὰ ἡ ἀριστερὰ ἐπιβάλλει τὸν ἀφελληνισμό. Πάντως ἀσχολήθηκαν καὶ μὲ πρακτικὰ προβλήματα, χρηματοδότηση, ἄρση γραφειοκρατικῶν ἐμποδίων, ἀπόκτηση ἀδείας λειτουργίας ἐντὸς μιᾶς ἡμέρας, ὅπως προέβλεπε ὁ ἰσχύων νόμος Σαμαρᾶ, ἀλλὰ δὲν ἐφαρμόζεται.

Γαλλία, προβάδισμα Ζυππὲ

Ὁ Ἀλλαὶν Ζυππὲ στὴ Γαλλία προηγεῖται, ὅπως δείχνουν οἱ δημοσκοπήσεις, στὶς προτιμήσεις τῶν συμπατριωτῶν του γιὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ Μαΐου∙ ὁ Νικολὰ Σαρκοζὺ ἀκολουθεῖ, ἀλλὰ σὲ ἀπόσταση, ἐνῶ στοὺς Σοσιαλιστὲς ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει κατακρημνισθεῖ καὶ ἐλάχιστοι πιστέυουν, ὅτι θὰ τολμήσει νέα ὑποψηφιότητα. Ἡ πλειοψηφία τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ ἔχει ἀπογοητευθεῖ πλήρως ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐπιστρέφει στὴν παραδοσιακὴ δεξιά, παρὰ τὴν ἀνοδο τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου∙ θεωροῦν τὴν ἐκλογὴ στὸ ἀνώτατο ἀξίωμα τοῦ ἔμπειρου πολιτικοῦ, ὡς ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀνάδειξη νέας γενιᾶς πολιτικῶν, χειραφετημένων ἀπ’ τὶς παλιὲς ἀντιδικίες δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς. Ἀπομένει ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς τάσεως αὐτῆς στὴν κάλπη, ὁπότε ἀνοίγει ἄλλος δρόμος γιὰ τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς Εὐρώπης∙ οἱ διεργασίες ἐπεκτείνονται παντοῦ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.