Διεθνὴς εἰκόνα μας μὲ πόλωση σὲ κρίσιμη περίοδο

Ἡ καλλιέργεια τῆς πολώσεως στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὰ ἐκρηκτικὰ ἐνδοκυβερνητικὰ προβλήματα ἐκθέτουν τὴν χώρα στὸ ἐξωτερικό, σὲ περίοδο μάλιστα κρισίμων ἐξελίξεων∙ ἡ κατάσταση στὴν Βρεταννία καὶ στὴν Ἰταλία ἔχει ἐπιπτώσεις σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, καθὼς συγκεντρώνουν τὴν προσοχὴ τῶν μεγάλων. Ἑπομένως τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὸ Αἰγαῖο περιορίζεται αὐτομάτως∙ ἡ ἀσάφεια τουλάχιστον στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ οἱ κορῶνες τοῦ συνεταιράκια, εἶναι ὅμως ὑπουργὸς Ἀμύνης τῆς χώρας, ἀντιμετωπίζονται μὲ πολὺ σκεπτικισμὸ ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι ἤδη ἔχουν βαρεθεῖ μὲ τὶς παλινωδίες, ἂν ὄχι τίποτε ἄλλο τοῦ Ναπολεοντίσκου. Ἡ συνεπὴς καὶ σαφὴς ἐξωτερικὴ πολιτική, ὅπως καὶ ἡ συναίνεση στὸ ἐσωτερικό, ἀπουσιάζουν, ἐνῶ καὶ ὁ ρυθμιστὴς τοῦ πολιτεύματος περὶ ἄλλα τυρβάζει.

Πράσινο φῶς γιὰ συντάξεις

Τὸ Γιουρωγουόρκινγκρουπ ἐνέκρινε τὴν κατάργηση τῆς περικοπῆς τῶν συντάξεων, ἀφήνοντας τὴν τελικὴ ἔγκριση στὸ Γιούρωγκρουπ τῆς Δευτέρας∙ ἡ ἀπόφαση ἀποτελεῖ ἀνάσα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ὄχι ὅμως καὶ γιὰ τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση, ἐπειδὴ ὅλα τὰ κόμματα τὸ εἶχαν ζητήσει φορτικά, καὶ περισσότερο ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης πρὸς τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τὴν περασμένη ἑβδομάδα. Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἀσφυξίας τῆς ἀγορᾶς καὶ ρευστότητος τῶν τραπεζῶν παραμένει ἐκρηκτικὸ καὶ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπ’ τὶς συντάξεις∙ χθὲς σημειώθηκε νέα κατρακύλα τῶν μετοχῶν τους, μὲ ἐλάχιστες συναλλαγές, ἐνῶ ὁ Γιάννης Στουρνάρας ζήτησε συνάντηση μὲ τὶς διοικήσεις τους. Ἀκόμη καὶ ἡ ΑΛΦΑ, ποὺ δὲν διεγράφη ἀπ’ τὸν δείκτη τῶν ἀναδυομένων, ὑφίσταται ἰσχυρὲς πιέσεις∙ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι δὲν ἀποκλείουν νέα ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, ἀλλὰ τὸ ἀντέχει αὐτὸ ἡ οἰκονομία; Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἔχει τὴν ἄνεση διαχειρίσεως τῆς καταστάσεως, ἐκτὸς ἀπὸ κάποιες κορῶνες περιαυτολογίσας….

Ἔκρηξη ἐνδοκυβερνητικῶν

Οἱ ἐνοδκυβερνητικὲς ρήξεις κορυφώνονται, μὲ τὸν συνεταιράκια ἐξαπολύειν ἐπίθεση κατὰ τῆς ΕΥΠ, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, ἐνῶ στοῦ Μαξίμου φοβοῦνται ἀνοικτὰ πλέον γιὰ τὰ σχέδια αὐτονόμου καθόδου τοῦ Νίκου Κοτζιᾶ στὶς κάλπες∙ στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς κυκλφοροῦν εὐρύτατα πληροφορίες ὅτι, ὁ Ναπολεοντίσκος θὰ ὑπονομεύσει τὴν διαδικασία ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, ὁρίζοντας ἐπίτηδες δίμηνη προθεσμία, μὲ προσφυγὴ σὲ ἐκλογές, μὲ τὴν εὐκαιρία καταργήσεως τῆς περικοπῆς τῶν συντάξεων. Οἱ σύμβουλοί του πιστεύουν, ὅτι εἶναι μοναδικὴ εὐκαιρία, μαζὶ μὲ τὴν διανομὴ τῶν μερισμάτων, ὁπότε θὰ ἔχει τὴν ἄνεση, πιστεύουν, γιὰ ἀνακοπὴ τῆς διαρροῆς ψηφοφόρων ἢ καὶ ἐπιστροφῆς κάποιων∙ ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ ἀνασταλτικοὶ παράγοντες, ὅπως οἱ δεσμεύσεις του ἀπέναντι στοὺς Ἀμερικανοὺς γιὰ ψήφιση ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ἀφοῦ κανεὶς ἄλλος δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα ἐγκρίσεως. Ἀλλὰ συνεκτιμᾶται καὶ ἡ ἀρνητικὴ ἐπίπτωσή της στὸ ἐκλογικὸ σῶμα, κυρίως τῆς Μακεδονίας.

Πόλωση ἔναντι Ρουβίκωνος

Τὴν πόλωση ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν τὴν ἀσκεῖ μόνο ἀπέναντι στοὺς πολιτικοὺς ἀντιπάλους του, ὅπως ἐπιβεβαιώθηκε προχθὲς στὴν Βουλή, ἀλλὰ καὶ στὸν Ρουβίκωνα καὶ στοὺς ἀκροαριστεροὺς ἐχθροὺς τώρα, φοβούμενος πλήρη ἀπώλεια ἐλέγχου τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ ἡ ὑπουργὸς Ἐργασίας εἶχε ἑτοιμάσει ἐκδήλωση στὸ Παγκράτι, μὲ ἀτομικὲς προσκλήσεις καὶ ἔλεγχο τῆς παρουσίας τους στὴν εἴσοδο, ἀλλὰ οἱ Ρουβίκωνες τῆς χάλασαν τὴν γιορτή, διότι εἰσέβαλαν στὸ μπὰρ καὶ πέταξε τὰ τρίκ τους, χωρὶς κανεὶς παρεμποδίσαι αὐτούς. Ὁ Νίκος Κοτζιᾶς, ἀπ’ τὴν πλευρά του, συνεχίζει τὴν στρατολόγηση τῶν φευγάτων στελεχῶν καὶ συγκεντρώνει ἀρκετούς, ὁπότε ζυγίζει τὶς ἑπόμενες κινήσεις του∙ ἕνα εἶναι δεδομένο, ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση βρίσκεται στὸ κενό, σὰν πομφόλυγξ αἰωρούμενη ἀσκόπως…

Χείμαρρος νέων σκανδάλων

Τὰ ἀριστεροακροδέξια σκάνδαλα λαμβάνουν πλέον τὴν μορφὴ βροντεροῦ χειμάρρου καὶ ἐπικαλύπτουν τὶς προσπάθειες πολώσεως τοῦ πολιτικοῦ κλίματος∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καὶ οἱ ἄλλοι ἀρχηγοὶ ἀνέφεραν ὀνομαστικὰ τὰ περισσότερα, ὅπλα σὲ Σαουδικὴ Ἀραβία, Ἀεροδρόμιο Σπάτων, Θριάσιο πεδίο, φαρμακευτικὰ καὶ νοσηλευτικά, Σόρος, βιομηχανία λιπασμάτων καὶ ΔΕΠΑ, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἀπάντησε, ἐπιδόθηκε στὶς γνωστές του καταγγελίες γιὰ τὸ παλιὸ σύστημα καὶ τὸ νέο δικό του, ἀλλὰ τεσσάρων ἐτῶν φορομπηχτικῆς καὶ προδοτικῆς στὰ ἐθνικὰ θέματα ἐξουσίας. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἀδυναμία τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης καὶ τῶν δύο ἀρχηγῶν τοῦ ἀσκῆσαι ἄλλη πολιτική∙ δὲν καταλαβαίνουν ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ἄλλη πολιτική, καὶ λόγῳ μικρόνοιάς τους καὶ τῶν πολὺ αὐστηρῶν ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεων.

Βορειοατλαντικὴ ἀναμέτρηση

Ἡ βορειοατλαντικὴ ἀναμέτρηση συνεχίζεται, μὲ τὴν ἀπάντηση τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν στὸν Ντόναλντ Τράμπ, ὅτι ἡ Γαλλία, εἶναι φίλη τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν κι ὄχι ὑποτελής∙ προχθὲς ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος εἶχε δηλώσει περιφρονητικά, ὅτι στοὺς δύο πολέμους οἱ Ἀμερικανοὶ ἔσωσαν τοὺς Γάλλους ἀπ’ τοὺς Γερμανούς. Οἱ ἀντεγκλήσεις δείχνουν, ὅτι τὸ χάσμα τῶν δύο πλευρῶν, μὲ τὸν σημερινὸ πρόεδρο, εἶναι δύσκολα διαχειρίσιμο, ὅταν χρησιμοποιοῦνται παρόμοιες ἐκφράσεις∙ στὴν Εὐρώπη ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἀντίθετος τοῦ ἐπιδιωκομένου ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον, ἐπειδὴ ἐνισχύει τὸ ρεῦμα τῆς αὐτονόμου διεθνοῦς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς παρουσίας τῆς Εὐρωζώνης. Ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων συγκεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Εὐρωπαίων κι ἀπομένει ἡ δημιουργία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ στρατοῦ∙ ἡ ὑποστήριξή του ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ θεωρεῖται ὡς μήνυμα, ὅτι τὸ Βερολίνο θὰ ἐπιλέξει εὐρωπαϊκὸ μαχητικὸ ἀεροσκάφος τὸ προσεχὲς ἔτος, δηλαδή, τὸ Eurofighter, ὁπότε ἡ κατασκευὴ ἑνὸς νέου σκάφους, μὲ τὴν συνεργασία ὅλων καθίσταται ἐφικτή.

Brexit, ἔγκριση, διαφωνίες

Τὸ σχέδιο τοῦ Brexit ἐγκρίθηκε ἀπ’ τὸ Βρεταννικὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, μὲ ἐννέα κατά, ἀλλὰ τὴν ἑπομένη τέσσερες ὑπουργοὶ παραιτήθησαν, μὲ ἄλλους στὴ σειρά, ὁπότε γεννῶνται πολλὰ προβλήματα γιὰ τὴν ψήφισή του ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων∙ ἡ Τερέζα Μαίυ ἐμφανίσθηκε προβληματισμένη στὶς δηλώσεις της, ἐνῶ οἱ εὐρωσκεπτικιστὲς φαίνονται εὐχαριστημένοι γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ Βρεταννία δέχεται τὴν ἀποχώρησή της ἀπ’ τὴν ἑνιαία ἀγορά, ἐργασίας, κεφαλαίου καὶ ἐμπορευμάτων, διετῆ μεταβατικὴ περίοδο καὶ πληρωμὴ 45 δις εὐρὼ ὡς ἀποζημίωση πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ δὲν εἶναι ξεκάθαρο τὸ καθεστὼς τῆς Βορείου Ἰρλανδίας, ἐνῶ οἱ βουλευτές της παρουσιάσθηκαν ἀνήσυχοι∙ ἡ Σκωτία διαφωνεῖ καὶ σκέπτεται τὴν προκήρυξη νέου δημοψηφίσματος, γιὰ τὴν παραμονή της στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο. Στὶς ἀγορές, ἡ στερλίνα ὑποχωρεῖ, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων καὶ ἑταιρειῶν ἀπ’ τὸ Σίτυ∙ στὴν διεθνῆ σκηνὴ συνηθίζεται πλέον ἡ ἀπουσία τῆς ἄλλοτε κραταιᾶς ἀλβιόνος.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ κύριο τόνο τὴν ὑποχώρηση τοῦ Σίτυ καὶ τῆς στερλίνας στὰ 1,1321 εὐρώ, τὸ ὁποῖο ἐπίσης ὑποχώρησε στὰ 1,1305 δολλάρια καὶ 128,2850 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκε ὁ χρυσός, 1202,10 καὶ τὸ πετρέλαιο, 66,63. Ἡ κατάσταση στὸ Λονδίνο ἀνησυχεῖ τοὺς διεθνεῖς πολιτικοὺς καὶ οἰκονομικοὺς κύκλους, καθὼς δὲν ἀποκλείεται πολιτικὴ κρίση στὴν Βρεταννία καὶ προσφυγὴ στὶς κάλπες, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ἄτακτο Brexit∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ χαρακτήρισε καλὴ τὴν συμφωνία, διότι διαφορετικὰ ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ ἄτακτη ἔξοδο, μὲ ἄγνωστες ἐπιπτώσεις. Στὰ σινοαμερικανικὰ ἄρχισε ὁ διάλογος γιὰ τὰ ἐμπορικὰ προβλήματα, ἀλλὰ δὲν διαφαίνεται σύντομη κατάληξή του∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος γνωρίζει, ὅτι ὁ συμβιβασμὸς μὲ τὸ Πεκῖνο θὰ ἔχει ἄσχημες προεκτάσεις στὴν δημοτικότητά του, διότι αἴρει τὸ σύνθημά του, America first, καὶ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι δύναται ἀνθέξαι τὶς πολιτικὲς ἐπιπτώσεις. Ἡ ἐθνικιστικὴ πολιτική του ἀμφισβητεῖται πανταχόθεν.

Ἄμυνα ἀποδολλαριοποιήσεως

Τὴν ἀνάπτυξη καὶ στὸ Ἰρὰν τῶν μηχανισμῶν ἀμύνης κατὰ τῶν ἀμερικανικῶν νομισματικῶν συστημάτων, προστασίας τοῦ δολλαρίου, προβλέπει συμφωνία τοῦ ρωσικοῦ Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), μὲ ἀντίστοιχο τοῦ Ἰράν, ἐξαρτώμενο ἀπ’ τὴν κεντρική του τράπεζα∙ τὰ συστήματα αὐτὰ προστατεύουν τὶς διεθνεῖς συναλλαγὲς καὶ ἀποτρέπουν τὴν παρέμβαση τῶν ἀμερικανικῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων, γιὰ τὴν διακρίβωση καὶ παρακολούθηση τῶν συναλλαγῶν. Σήμερα αὐτό, εἶναι πανεύκολο γιὰ τὶς δυτικὲς ἑταιρεῖες, ἐπειδὴ ὅλες τους ἔχουν κοινὸ σύστημα ἀναφορᾶς καὶ καταγραφῆς τῶν συναλλαγῶν τους∙ ταυτοχρόνως ἀναπτύσσεται καὶ σύστημα ἐγγυήσεων καὶ ἀποζημιώσεων γιὰ τὴν καλὴ ἐκτέλεση τῶν συναλλαγῶν μεταξὺ τῶν χωρῶν ἀποδοχῆς τῆς ἀποδολλαριοποιήσεως τῶν σχέσεών τους. Ἤδη στὴν Σαγκάη ἔχουν ἀναπτύξει τὸ σύστημα αὐτό, γιὰ τὶς συναλλαγές τους μὲ Ρωσία καὶ Ἰνδίες∙ ταυτοχρόνως πολλὲς χῶρες τῶν ΒΡΙΚΣ καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν συμμετοχή τους καὶ ἔχουν ἀρχίσει τὶς προεργασίες ἐντάξεώς τους.

Μετανάστες στὰ σύνορα ΗΠΑ

Οἱ πρῶτοι μετανάστες ἔφθασαν στὰ ἀμερικανικὰ σύνορα μὲ τὸ Μεξικό, μὲ τὸ σιδηροῦν τεῖχος καὶ τὸν στρατὸ ἀπέναντί τους∙ ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης δήλωσε, ὅτι καλῶς βρίσκονται οἱ στρατιῶτες ἐκεῖ, ἀλλὰ ἀπέναντί τους εἶναι μικρὰ παιδιά, γυναῖκες καὶ ἀνάπηροι. Ἡ Ἀμερικὴ δείχνει στὸν κόσμο τὸ χειρότερο πρόσωπό της, τῆς ἀπροσπέλαστης καὶ αὐταρχικῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ τῆς ὕβρεως πρὸς τοὺς προγόνους της, ἐπειδὴ ὅλοι τους προέρχονται ἀπὸ μετανάστες∙ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐμφανίζεται ἀπρόθυμος ὑποχωρῆσαι, ἀλλὰ τὰ νέα κύματα τῶν μεταναστῶν φθάνουν στὰ σύνορα. Στὴν Καλιφόρνια, οἱ πυρκαϊὲς συνεχίζονται, ἂν καὶ ὄχι μὲ τὴν ἴδια ἔνταση, παραμένει ὅμως ὁ ἀπολογισμὸς τῶν 59 νεκρῶν καὶ 130 ἀγνοουμένων, ὁ χειρότερος στὴν ἱστορία τῆς πλούσιας πολιτείας∙ τὰ ὅρια τῶν δυνατοτήτων της ἐξαντλοῦνται…

Ἁπτὴ τρικυμία ἐν κρανίῳ

Τὴν ἁπτὴ τρικυμία ἐν τῷ κρανίῳ του ἀπέδειξε ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν προχθεσινὴ συζήτηση στὴν Βουλὴ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος∙ πολλὰ ἀκατανόητα εἶπε, ἀλλὰ ξεχώρισε, τὸ ὅτι, δὲν πρέπει ὁ λαὸς νὰ κάνει λάθος μὲ τὴν ψῆφο του, χωρὶς νὰ διευκρινίσει τὸ τί ἐννοεῖ. Δηλαδή, τὴν ψῆφο τοῦ Ἰανουαρίου 2015, ὅταν εἶχε ἐγκρίνει στὸ ἐλάχιστο αὐτὸ ποσοστὸ τῆς ψευδολογίες του, τὸ «ὄχι» στὸ δημοψήφισμα, ποὺ ἦταν στὴν πραγματικότητα, ὄχι στὴν φορολογία καὶ διαγραφὴ τῶν χρεῶν, ἢ τὴν ψῆφο τοῦ Σεπτεμβρίου, ὅταν εἶχαν ἀποκρυβεῖ τὰ δέκα δις νέα μέτρα καὶ τὰ ἑκατὸ χρέους, μὲ ζημία διακοσίων στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία. Ἀποδεικνύεται, ὅτι εἶναι ἕρμαιο τῶν ὑπογείων τοῦ Μαξίμου καὶ τῶν βρώμικων κυκλωμάτων, χωρὶς δυνατότητα δικῆς του κριτικῆς ἀξιολογήσεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.