Διασυνδέσεις Ναπολεοντίσκου καὶ Ἀρχιεπισκόπου

Οἱ ἀπόκρυφες διασυνδέσεις Ναπολεοντίσκου καὶ Ἀρχιεπισκόπου, μὲ αὐστηρότατη καθοδήγηση ἀπὸ ὑπερατλαντικὰ κέντρα, ἐπιβεβαιώθηκαν, μὲ ἀφορμὴ τὸ καθοριστικῆς πολιτικῆς σημασίας συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης∙ τὸ Μέγαρο Μαξίμου ξεθάβει τὴν πόλωση, ἀλλὰ χωρὶς ἀπήχηση, πέραν τῶν ἀμερικανόδουλων ἀριστερῶν κονδυλοφόρων του∙ ὁ προκαθήμενος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας ἐπιστρέφει στὸν λόγο τῶν ὑποτελῶν στοὺς Φράγκους ἱεραρχῶν τῆς ἱστορίας μας καὶ ἀποκαλύπτει τὶς πτυχὲς τῆς πασοκικῆς ἀλαλίας του. Ἡ ἐκπροσώπηση τῶν ἱεραρχῶν στὸ συλλαλητήριο δὲν εἶναι ποσοτικὸ θέμα, διότι δὲν ἐτέθη ποτὲ μὲ αὐτὴν τὴν διάσταση∙ συμμετεῖχαν οἱ μητροπολῖτες τῶν γειτονικῶν μητροπόλεων κι ὄχι τῶν ἀπομεμακρυσμένων. Ἡ παρερμηνεία αὐτὴ ἠχεῖ πολὺ ἄσχημα εἰς τὰ ὦτα τῶν πιστῶν∙ ἀποτελεῖ προσβολή, ἂν ὄχι ὕβριν, στὸ χριστεπώνυμο πλῆθος τῆς χιλιετοῦς δοκιμασίας του γιὰ τὴν πίστη του.

Παραλυσία Ναπολεοντίσκου

Σὲ κατάσταση παραλυσίας βρίσκεται ὁ Ναπολεοντίσκος, μετὰ τὶς καταλυτικὲς στὴν πολιτικὴ ζωὴ ἐπιπτώσεις τοῦ μεγαλειώδους συλλαλητηρίου τῆς Θεσσαλονίκης∙ τὸ πρόβλημά του δὲν εἶναι τόσο ἡ αὐριανὴ συνάντηση μὲ τὸν Σκοπιανὸ πρωθυπουργὸ στὸ Νταβός, ὅσο ἡ διαφυγή του ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κηδεμόνες του, στοὺς ὁποίους ἔχει δεσμευθεῖ, ὅτι θὰ τοὺς ἐξασφαλίσει τὸ κρατίδιο, ὡς βάση τους κατὰ τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ καλλιέργεια κλίματος πολώσεως θυμίζει τὴν ξαναζεσταμένη ξυνισμένη σούπα∙ μαζὶ μὲ τὴν κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως ἐξαφανίζεται καὶ ἡ ἀριστερὴ προπαγάνδα, γιὰ διεθνισμὸ καὶ ἄλλα ἠχηρὰ παρόμοια, μὲ συνοδεία της τὴν δουλικότατη διαπλοκή. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι ὁ μεγάλος κερδισμένος, καθὼς ἡ Νέα Δημοκρατία ἔδωσε τὸ παρόν της συνολικὰ καὶ κατεγράφη ἀπ’ τὸν κόσμο ἡ παρουσία της, ὡς ἡ παράταξη τῆς Μακεδονίας καὶ ἐγγυήτρια τῶν ἐθνικῶν θεμάτων∙ ἡ κυβέρνηση ἐπείγεται γιὰ μειοδοσία καὶ στὰ ἑλληνοτουρκικὰ καὶ ἀλβανικά, μὲ τὸ Τσάμικο πρῶτο.

Ἔγκριση ὑπὸ προϋποθέσεις

Στὴν τεχνικῆς μορφῆς ἔγκριση τῆς τρίτης ἀξιολογήσεως προέβη τὸ Γιούρωγκρουπ, ἀλλὰ μὲ πολλὲς προϋποθέσεις∙ ἡ δόση δὲν πρόκειται νὰ ἐγκριθεῖ ἀμέσως, παρὰ ὅταν σαφῶς προχωρήσει ἡ διαδικασία τῶν πλειστηριασμῶν καὶ τῶν ἰδιωτικοποιήσεων. Ὁ Μάριο Σεντένο ἄφησε στὴν εὐχέρεια τῶν Ἀθηνῶν τὴν προληπτικὴ πιστωτικὴ γραμμή, ἀλλὰ ὁ Μάριο Ντράγκι ἀπέκλεισε τὸ ἐνδεχόμενο τῆς αὐτονόμου ἐξόδου στὶς ἀγορές, ἂν δὲν ἐξασφαλισθεῖ ἡ αὐτοδύναμη ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους∙ δηλαδή, τὸ παραμύθι γιὰ τέλος τῶν μνημονίων καὶ τῆς κρίσεως τελείωσε κι ἀπομένει ἡ ἀπολογία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸν ἑλληνικὸ λαό. Οἱ κινητοποιήσεις ἄρχισαν ἤδη, μὲ τοὺς ἀγρότες τῆς Καρδίτσας νὰ ἀποκλείουν τὸν Ε65, ἐνῶ αὔριο ἀκολουθοῦν οἱ συνάδελφοί τους τῶν Τρικάλων καὶ μεθαύριο τῆς Λαρίσης∙ στὴν πρωτεύουσα τὸ κίνημα κατὰ τῶν πλειστηριασμῶν ἑτοιμάζεται γιὰ παρεμβάσεις καὶ στοὺς ἠλεκτρονικούς, μὲ τὴν πρωτοβουλία τῶν ἀριστερῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ δὲν ἀφήνουν τὴν κυβέρνηση σὲ χλωρὸ κλαρί.

Μαξίμου, πλήρης παράκρουση

Σὲ κατάσταση πλήρους παρακρούσεως βρίσκεται τὸ Μέγαρο Μαξίμου, μετὰ τὸ πάνδημο συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης∙ ἔδειξε, κατὰ τοὺς πολιτικοὺς παρατηρητές, τὴν γύμνια καὶ τὴν ἀνικανότητα τοῦ Ναπολεοντίσκου, στὸ νὰ συλλάβει τὶς ἁπλὲς ἐπιφανειακὲς διεργασίες ἔστω τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ πολὺ περισσότερο τὶς βαθύτερες. Στὰ πολιτικὰ ἐπιβεβαίωσε τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή του ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ διαμεσολαβηή, ὅταν ἐμπράκτως δείχνει ὅτι συμφωνεῖ μὲ τὶς προτάσεις του, ἐνῶ ἡ Νέα Δημοκρατία ζητάει τὴν ἄμεση ἀποπομπή του∙ στὸ κόμμα του δὲν διαθέτει ἐναλλακτικὴ λύση καὶ καταφεύγει στὸ παραμύθι τῆς ἀκροδεξιᾶς, ξεχνώντας ὅτι τὴν ἔχει στὴν κυβέρνηση καὶ ὅτι αὐτὸς προστρέχει στὴν εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀλλὰ ἡ ἐκκλησία ἦταν στὸ συλλαλητήριο στὸ σύνολό της.

Παρατράγουδα Θεσσαλονίκης

Τὰ παρατράγουδα στὸ πάνδημο συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης ἦταν ἐλάχιστα, ἐξ αἰτίας τῆς μαζικότητός του καὶ τοῦ φόβου προκλήσεως ἄλλων ἀνεξελέγκτων καταστάσεων∙ ὁ ἐμπρησμὸς τῆς ἀκατοίκητης οἰκίας ἦταν μᾶλλον ἔργο τοῦ παρακράτους, ὅπως καὶ ἡ ἀναγραφὴ τῶν ὑβριστικῶν γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ συνθημάτων. Ἀλλὰ τὸ κυνῆγι τοῦ ἡμιμαθοῦς καὶ προεξάρχου τῆς ἀφελληνιστικῆς προπαγάνδας ὑφυπουργοῦ ὁλοφάνερα ἦταν ἔκρηξη ὀργῆς κάποιων νεαρῶν, χωρὶς διάθεση ἀκραία∙ ὁ δειλὸς στὴν προσωπική του ἱστορία τὸ ‘βαλε πάλι στὰ πόδια, ὅπως καὶ παλαιότερα… Τὸ σημαντικὸ ἀπὸ ἐθνικῆς πλευρᾶς γεγονὸς εἶναι ὅτι, ὁ μακεδονικὸς καὶ ἑλληνικὸς λαὸς διατηρεῖ ἄσβεστη τὴν ἐγρήγορσή του, ἀπέναντι τὶς προσπάθειες μειοδοσίας, σὲ πλήρη ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμό, ὅπως ἐμπράκτως ἀποδεικνύεται.

Νταβός, παρουσία Εὐρωζώνης

Τὴν δυναμικὴ καὶ αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία τῆς Εὐρωζώνης ἐπιχειροῦν αὔριο Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβός∙ ἡ ἀνανέωση τῆς γαλλογερμανικῆς φιλίας καὶ συνεργασίας, κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς 55ης ἐπετείου τῆς ὑπογραφῆς της ἀπ’ τοὺς Κόνραντ Ἀντενάουερ καὶ Σὰρλ Ντεγκώλ, τὴν Παρασκευὴ στὸ Παρίσι, προσφέρει οὐσιαστικὴ ἐνίσχυση στοὺς δύο ἡγέτες. Ἡ παρουσία τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ δὲν ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ ἀκόμη, καθὼς ἐκκρεμεῖ τὸ τυπικὸ θέμα τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς ἀποστολῆς, μετὰ τὴν διακοπὴ τῶν ἐσόδων τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν Γερουσία∙ ὁ ἀντίκτυπος στὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη εἶναι ἀπογοητευτικὸς γιὰ τὸ ἀμερικανικὸ κύρος. Οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ ἐμφανισθοῦν ὡς οἱ κύριοι στὴν Δύση ἐκφραστὲς τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἐμπορίου καὶ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, σὲ ἀνοικτὸ διάλογο μὲ τοὺς ἀναδυομένους, τὸν Ναρέντρα Μόντι, καὶ ἄλλους, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἔχουν τὴν δυνατότητα πλήρους ἀφομοιώσεως τῶν ριζικῶν ἀλλαγῶν τῆς ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως.

ΗΠΑ, ἐμπιστοσύνη σὲ κράτος

Ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸ ἀμερικανικὸ κράτος ἔχει καταρρεύσει τὸν πρῶτο χρόνο τῆς ἐξουσίας τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ὅπως δείχνει τὸ ἐτήσιο βαρόμετρο Edelman Trust∙ στὴν τελευταία μέτρησή του καταγράφει πτώση τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν κυβέρνηση καὶ τοὺς θεσμούς της, ἀπὸ 47% σὲ 33%, ὅταν τὴν ἴδια περίοδο στὴν Κίνα παρουσιάσθηκε ἄνοδος ἀπὸ 76% σὲ 84%. Ἡ ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι κυρία αἰτία εἶναι ἡ ἀντιφατικὴ καὶ ἀμφιλεγόμενη πολιτικὴ τοῦ προέδρου, καθὼς οἱ ἐρωτηθέντες ἀπάντησαν, ὅτι δὲν μποροῦν, οἱ δύο στοὺς τρεῖς, νὰ διακρίνουν τὶς ψεύτικες ἀπ’ τὶς ἀληθεῖς εἰδήσεις∙ τὸ πρόβλημα ἀποκτᾶ πρόσθετες διαστάσεις, ἀφοῦ ἔχει διακοπεῖ ἡ χρηματοδότηση τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, μὲ ἀπόφαση τῆς Γερουσίας. Ἤδη ὁ πρόεδρος σχεδιάζει τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, μὲ ἀπόφαση τῆς Γερουσίας καὶ θέσπιση τῆς ἁπλῆς πλειοψηφίας 51 γερουσιαστῶν, ἀντὶ τῆς ηὐξημένης τῶν ἑξήκοντα τώρα∙ αὐτὸ ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ δύσκολες διαβουλεύσεις.

Μόσχα, μονομέρειες ΗΠΑ

Στὶς μονομερεῖς ἐνέργειες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀποδίδει τὴν κλιμάκωση τοῦ πολέμου στὴν Συρία ἡ Μόσχα, μὲ τὴν εἰσβολὴ τουρκικῶν δυνάμεων στὶς κουρδικὲς περιοχές της, ὅπου ὅμως συναντοῦν σκληρὴ ἀντίσταση∙ ἡ Ρωσία εἶχε ἐνημερωθεῖ γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις καὶ εἶχε ἀποσύρει τοὺς στρατιωτικούς της ἀπ’ τὸ Ἀφρίν, ἀλλὰ ἡ Δαμασκὸς καὶ ἡ Τεχεράνη ζήτησαν τὴν ἄμεση ἀποχώρηση τῶν εἰσβολέων. Ἡ Ἄγκυρα διαβεβαιώνει τοὺς πάντες, ὅτι εἶναι προσωρινὴ ἡ εἰσβολὴ καὶ ὅτι θὰ ἀποσύρει τὰ στρατεύματά της, μόλις ὁλοκληρώσουν τὴν ἀποστολή τους γιὰ διάλυση τῶν κουρδικῶν ἐνόπλων δυνάμεων∙ ἀλλὰ οἱ ὁμάδες αὐτὲς ἐξοπλίζονται καὶ χρηματοδοτοῦνται ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς, ὡς οἱ κύριοι σύμμαχοί τους στὴν περιοχή. Στὴν πράξη ὅμως μετατρέπονται στὶς πλέον ἀξιόμαχες κουρδικὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἐνισχύουν τοὺς ἀδελφούς τους στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας∙ τὴν κλιμάκωση τοῦ ἐμφυλίου πολέμου στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες της φοβᾶται ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση καὶ ἀντιδρᾶ προληπτικά.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐν ἀναμονῇ τῶν ἐξελίξεων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, γιὰ τὴν διακοπὴ χρηματοδοτήσεως τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τοῦ Νταβός∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε σταθερά, στὰ 1,2239 δολλάρια καὶ 135,6150 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1334,45, καὶ πετρέλαιο, 68,49. Ἡ ἔκθεση τῆς ἑταιρείας Μελετῶν Oxfam, ὅτι τὸ 1% τῶν πλουσίων τοῦ πλανήτου κατέχει τὸ 82% τοῦ πλούτου του, σχολιάσθηκε ἀρκετά, ἴσως διότι εἶναι ἀναγνώσιμο θέμα∙ ἡ ἀνακατανομὴ τοῦ πλούτου εἶναι τὸ πιὸ δύσκολο πρᾶγμα στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, ἂν καὶ ἴσως ἀμβλυνθεῖ κάπως ἡ ἀνισότης μὲ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως. Στὶς Βρυξέλλες, ὁ Μπαχμοὺντ Ἀμπὰς ἐξασφάλισε τὴν ἀναγνώριση τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ, ὡς πρωτευούσης τῆς Παλαιστίνης, ἀπ’ τὴν Φρειδερίκη Μογκερίνι∙ ἡ Εὐρώπη διαφοροποιεῖται ἀκόμη περισσότερο ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ ποὺ ἔχει ἀναγνωρίσει τὴν Ἱερουσαλήμ, ὡς πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ. Αὔριο στὸ Νταβὸς θὰ συζητηθοῦν περισσότερα.

Ναπολεοντίσκος, σὲ ὑστερία

Σὲ κατάσταση ὑστερίας, ἀναφέρουν ἔγκυρες πληροφορίες, βρίσκεται ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ τὸ μεγαλειῶδες συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης∙ τὸν εἶχαν διαβεβαιώσει οἱ πάντες, ὅτι θὰ ἦταν μικρό, μὲ ἀπουσία τῶν Νεοδημοκρατῶν, ὁπότε θὰ κλιμάκωνε τὴν προπαγάνδα του γιὰ διαφωνίες στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, δείγματα τῆς ὁποίας ἔδωσαν οἱ κονδυλοφόροι του, γιὰ σύμπλευση μαζί του τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ. Ἡ κάθοδος ὅμως ὅλων τῶν Μακεδόνων καὶ τῶν Θεσσαλονικέων, μὲ τοὺς γέρους καὶ τὰ μικρὰ παιδιά τους, ἀλλὰ καὶ τῆς οἰκογενείας Καραμανλῆ, τίναξε στὸν ἀέρα τὴν τακτική του∙ μοναδικὸ συμπέρασμα εἶναι, ὅτι ὑπηρετεῖ πιστὰ τοὺς ἀμερικανοὺς ἐντολεῖς, γιὰ τὴν μετατροπὴ τοῦ κρατιδίου σὲ βάση τους ἐναντίον τῆς Εὐρωζώνης. Στὴν πράξη αὐτός, ὡς πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μας, θέτει σὲ κίνδυνο τὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορα.

Πένς, ταύτιση μὲ Ἰσραὴλ

Τὴν ἀπόλυτη ταύτισή του μὲ τὸ Ἰσραὴλ πρόβαλε ὁ Ἀμερικανὸς ἀντιπρόεδρος κατὰ τὴν περιοδεία του στὴν Μέση Ἀνατολή∙ ἐπισκέφθηκε τὸ Κάιρο, τὸ Ἀμμὰν καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ∙ μάλιστα συνομιλώντας μὲ τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου, ἐξέφρασε τὴν χαρά του ὅτι βρίσκεται στὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τὸν διαβεβαίωσε, ὅτι μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2019 θὰ ἔχει μεταφερθεῖ καὶ ἡ πρεσβεία τους ἀπ’ τὸ Τέλ Ἀβίβ. Πάντως δὲν ἐπισκέφθηκε τὴν Ραμάλλα, ἐνῶ ὁ Μαχμοὺντ Ἀμπὰς φρόντισε νὰ βρίσκεται στὶς Βρυξέλλες, ὅπου ἐξασφάλισε τὴν ἀναγνώριση τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ, ὡς πρωτεύουσης τῆς Παλαιστίνης. Ὁ Αἰγύπτιος πρόεδρος ὅμως ἐπέμεινε, κατὰ τὴν συνομιλία του μὲ τὸν Μάικ Πένς, ὅτι ὑπάρχουν δύο ἀνεξάρτητα κράτη στὴν Παλαιστίνη. Τὶς ἀποστάσεις του ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον θέλησε νὰ κρατήσει.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.