Πρὸς μακρὰν διατήρηση τοῦ σκοπιανοῦ μετώπου

Οἱ ἐξελίξεις στὰ Σκόπια δείχνουν, ὅτι δὲν ἦταν τυχαία ἡ πρόκληση τῆς προέδρου τους, καθὼς ἔστω κι ἀργά, ὁ ὑποψήφιος πρωθυπουργός τους ἔσπευσε στὴν κάλυψή της, δηλώνοντας, ὅτι εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμα ὅλων αὐτοπροσδιορισμοῦ τους, ἀνεξαρτήτως τῆς θέσεώς των, μὲ τήρηση τῆς συνταγματικῆς ὀνομασίας κατὰ τὴν ἐκτέλεση μόνο τῶν καθηκόντων τους. Στὴν πράξη ἀπαντοῦσε στὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος εἶχε δηλώσει πρίν, ὅτι ἀποκλείεται ἡ κύρωση τῶν τριῶν πρωτοκόλλων, ἂν δὲν ὑπάρξουν σαφῆ δείγματα προσαρμογῆς πρὀς τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀπ’ τὴν κυβέρνησή τους· δηλαδή, ἔτσι ἐπιδεινώνουν καὶ τὶς σχέσεις τους καὶ μὲ τὶς Βρυξέλλες, ἀλλὰ καὶ δυσκολεύουν σημαντικὰ τὴν πορεία τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων πρὸς τὴν Εὐρώπη. Στὸν ἐθνικιστικό τους κύκλο ἀπευθύνονται γιὰ ἐπιβίωσή τους…

Πρόγραμμα κατὰ δημαγωγίας

Ἡ προεκλογικὴ ἀντιπαράθεση προσλαμβάνει τὶς προδιαγεγραμμένες διαστάσεις της, τῆς ἀσυμβάτου ἀντιπαραθέσεως τῆς Νέας Δημοκρατίας μὲ τὰ ἀντιπολιτευόμενα κόμματα· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχει ἀναλάβει τὸ μέγιστο βάρος τῆς ἐκστρατείας κι ἀπευθύνεται μὲ συγκροτημένο πρόγραμμα καὶ μετρήσιμα μεγέθη στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ βατὸ δρόμο πραγματοποιήσεώς του, σὲ ὁρατὸ μέλλον. Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου εἶναι ἐμφανέστατη, μὲ χαμόγελο ὅλων, καθὼς μετράει ἀρκετὰ κι ἡ ἐμπειρία τῆς πενταετίας, μὲ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν μνημονιακὴ περίοδο καὶ τὴν ψυχολογική τους κατάθλιψη. Οἱ ἀρχηγοὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀπ’ τὸν κεκλασμένο μέχρι τοὺς ἀκροδεξιοὺς χρησιμοποιοῦν τὸ ἴδιο ἀκριβῶς λεξιλόγιο, ἀποκαλύπτοντας τὶς βαθύτερες κοινές τους πηγὲς καθοδηγήσεως, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἀποδυνάμωση τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τὴν διατήρηση τοῦ συντεχνιακοῦ κράτους στὴν ἐξουσία, μὲ τὶς διασυνδέσεις του μὲ τὰ ὑπόγεια ἀτλαντικὰ κυκλώματα καὶ τὸ κρατικοδίαιτο κεφάλαιο. Ἡ συντήρηση τοῦ μεταπολιτευτικοί συστήματος ἐξουσίας εἶναι ὁ μοναδικὸς σκοπός τους…

Ἐμπιστοσύνη στὶς τράπεζες

Ἡ ἐμπιστοσύνη στὶς τράπεζες ἦταν χθὲς τὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ Χρηματιστηρίου, καθὼς συγκέντρωσαν τὸ 60% τῶν συναλλαγῶν του, μὲ σταθεροποιητικὲς τάσεις στὴν Δύση κι ἀναμονὴ τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων· φαίνεται, ὅτι τὸ κρατικοδίαιτο κεφάλαιο σταμάτησε τὴν ὑπονόμευση τῆς κυβερνήσεως, τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν, ἂν ὄχι μονίμως, ἐνῶ κορυφαῖοι ἐκφραστές του, μὲ πασοκικὲς ρίζες, πλέκουν τὸ ἐγκώμιο τοῦ Κώστα Μητσοτάκη, χωρὶς ἐπικρίσεις στὸν Κυριάκο, ἀλλὰ μὲ φιλικὴ διάθεση. Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι χαμηλώνουν τοὺς ἀντικυβερνητικοὺς τόνους, καθὼς βλέπουν, ὅτι διαψεύδονται οἱ ἐλπίδες τους γιὰ μειωτικὸ γιὰ τὴν κυβέρνηση ἀποτέλεσμα, ὁπότε προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ γέφυρες πρὸς τὴν ἐξουσία· κορυφαία ἔκφραση εἶναι ὁ εὐτραφὴς τοῦ Πειραιῶς ὁ ὁποῖος δὲν συνεχίζει τὴν προκλητικὴ ὑπονομευτικὴ τακτική του, ἐνῶ καὶ τὰ ὄργανά του ἔχουν ἀλλάξει τροπάριο. Ἡ καθιέρωση ἠλεκτρονικοῦ συστήματος πᾶρακολουθήσεως τῶν ἐπενδύσεων, σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες καὶ τράπεζες, τοὺς ὑποχρεώνει ὅλους σὲ ἀλλαγὴ στάσεώς τους!

Μεγάλοι ἐθνικοὶ εὐεργέτες

Οἱ Σταῦρος Νιάρχος, Ἀριστοτέλης Ὠνάσης καὶ Γιάννης Λάτσης ἀναδεικνύονται ὡς οἱ κορυφαῖοι ἐθνικοὶ εὐεργέτες τῆς ἐποχῆς μας, μὲ πληθώρα ἄλλων ἀκολουθεῖν, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων ἐφοπλιστές· ἔχει συμβολικὴ σημασία ἡ ἀναφορά, καθὼς ὁ ἑλληνόκτητος ἐμπορικὸς στόλος διατηρεῖ τὴν πρώτη θέση παγκοσμίως κι ἡ ἐπιστροφὴ τῶν κεντρικῶν γραφείων τους στὴν Ἑλλάδα ἔχει γενικευθεῖ, μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν χώρα τὴν τελευταία πενταετία. Ἡ ἐχθρότης τοῦ τραμποκομμουνισμοῦ ἐναντίον της δὲν ἦταν ἔκφραση τῆς ἀριστερῆς ἰδεολογίας, παρὰ τῆς ἀτλαντικῆς δουλικότητος· τὴν πληρώνουμε ἀκόμη αὐτή, μὲ τὴν ὑστέρησή μας στὰ ψηφιακὰ ἔργα ὑποδομῆς, ποὺ ἀπαιτοῦν χρόνια γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή τους, ἐνῶ οἱ ἠλεκτρονικὲς συναλλαγές μας ἦταν εὔκολη μεταρρύθμιση.

Κατάψυξη ἑλληνοσκοπιανῶν

Σὲ κατάψυξη βρίσκονται τὰ ἑλληνοσκοπιανὰ, μετὰ τὶς ἀκραῖες πρωτοβουλίες τῆς νέας προέδρου τῆς Δημοκρατίας τοῦ κρατιδίου· ἡ διεθνὴς κατακραυγή, μὲ αὐστηρότερη τὴν εὐρωπαϊκή, ἔχουν προκαλέσει χαμήλωμα τῶν τόνων, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἀλλαγὴ πολιτικῆς ἀπ’ τὸν νικητὴ τῶν ἐκλογῶν ἐθνικιστικὸ κόμμα. Ἡ δεινὴ οἰκονομικκὴ κρίση κι ἡ ἀνάγκη τῶν εὐρωπαϊκῶν κονδυλίων καὶ τῶν καλῶν σχέσεων μὲ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ πληθυσμοῦ του, εἶναι ὁ κύριος ἀνασταλτικὸς παράγων τῶν ἐνεργειῶν του. Ὁπωσδήποτε δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξουν ἄποψη, ὅσο κι ἂν προσποιηθοῦν, ὅτι προσαρμόζονται στὶς συνταγματικές τους ἐπιταγές· πιὸ ἀμετανόητος ἐμφανίζεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος ζητάει τὴν κύρωση τῶν πρωτοκόλλων τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, χωρὶς ἐκπλήρωση τῶν ὅρων τους…

Εὐρώπη, ἐπιπτώσεις Φίτσο

Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Σλοβακίας ἔχει συγκλονίσει τοὺς Εὐρωπαίους, καθὼς πρόκειται γιὰ πρωτοφανῆ πράξη στὴν ἑβδοκονταετῆ ἱστορία ἑνότητός τους· οἱ διαφωνίες ἦταν πολλὲς καὶ δραματικὲς μάλιστα, μὲ τὶς μαραθώνιες συνεδριάσεις σὲ ἡμερησία διάταξη. Ἀλλά, ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας ἑνὸς ἡγέτου, γιὰ πολιτικὴ διαφωνία, ἂν πράγματι εἶναι μόνο αὐτὸ τὸ κίνητρο, εἶναι πολὺ κακὴ ἀρχή· οἱ ἐπιφυλάξεις του γιὰ τὴν οὐκρανικὴ πολιτικὴ ἦταν γνωστὲς καὶ γι’ αὐτὲς ἐπελέγη ἀπ’ τὸν λαό του, στὰ πλαίσια ἐλευθέρων ἐκλογῶν, ἑπομένως ἡ προσφυγὴ στὴν βία δὲν νοεῖται μὲ κανέναν τρόπο, ἐπειδὴ σημαίνει ἐπιστροφὴ στὶς μαῦρες μέρες τῆς γηραιᾶς ἠπείρου. Ἡ καλλιέργεια τῆς ρωσοφοβίας ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ οὐκρανικοῦ πολέμου, κι ἡ ἀποδοχή της ἀπ’ τὴν φρασεολογία πολλῶν ἡγετῶν της συνέβαλε σημαντικὰ στὴν ὄξυνση τῶν πολιτικῶν διαφορῶν, σχολιάζουν ἔγκυροι ἀναλυτές. Τὰ παιχνίδια μὲ τὴν φωτιὰ πληρώνονται, ἀκριβὰ μάλιστα…

Χάρκοβο, ἀπώλειες Οὐκρανῶν

Ἡ ἀναδίπλωση τῶν Οὐκρανῶν στὸ Χάρκοβο, μὲ σημαντικὲς ἀπώλεις μάλιστα, δείχνει, ὅτι ἡ προάσπιση τῆς δευτέρας πόλεως τῆς χώρας εἶναι πλέον δυσχερέστατη κι ἡ πτώση της στὰ χέρια τῶν Ρώσων λίαν πιθανή· ἡ προχθεσινὴ ἐπίσκεψη τοῦ Ἄντονυ Μπλίνκεν δὲν προσέφερε καὶ πολλά, καθὼς οἱ ὑποσχέσεις γιὰ νέα βοήθεια ἀφοροῦν τὸ ἀβέβαιο μέλλον, ἐνῶ οἱ ἀνάγκες εἶναι ὑπερεπείγουσες, σὲ ὁπλισμὸ καὶ στρατιῶτες. Δηλαδή, κι ἂν ἀφιχθεῖ σύντομα ὁ ὁπλισμὸς οἱ ἄνδρες δὲν βρίσκονται, καθὼς οἱ νέοι Οὐκρανοὶ δὲν στρατεύονται καὶ διαφεύγουν στὸ ἐξωτερικὸ ἢ κρύβονται στὰ χωριά τους, κι ἂν ὑποχρεωθοῦν σὲ στράτευση, πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς προτιμοῦν τὴν λιποταξία, μαζικὴ δέ, στοὺς Ρώσους· οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι δὲν βλέπουν διέξοδο, ἐπειδὴ τὸ καθεστὼς δὲν ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη, λόγῳ ἐκτεταμένης διαφθορᾶς καὶ κυριαρχίας τῶν Καθολικῶν Οὐκρανῶν στὴν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας καὶ εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ…

Ἰσραήλ, ἀπώλεια ἐλέγχου

Τὰ συμπτώματα ἀπωλείας τοῦ ἐλέγχου τῶν πυρῶν τους γενικεύονται στὸν ἰσραηλινὸ στρατό, καθὼς σκοτώθηκαν πέντε στρατιῶτες του ἀπὸ φίλια πυρά, ἐνῶ πολλὲς εἶναι οἱ περιπτώσεις λάθους κατὰ Παλαιστινίων ἀμάχων· τὸ Ἰσραὴλ φημιζόταν, ὅτι εἶχε τὸν καλύτερα ὀργανωμένο στρατό, μὲ ὑποδειγματικὴ πειθαρχία κι ἀποτελεσματικότητα στὶς ἐπιχειρήσεις του. Ὁ τρέχων πόλεμος πλησιάζει τοὺς ὀκτὼ μῆνες, ὅταν ὅλοι οἱ προηγούμενοι ἦταν ὑπόθεση ὀλίγων ἡμερῶν, μὲ πλήρη ἐπιστράτευση, περιορισμὸ τῆς παραγωγῆς, λόγῳ ἀπουσίας προσωπικοῦ, καὶ τῶν ἐξαγωγῶν, ἀλλὰ καὶ μαζικῶν διαδηλώσεων ὑπὲρ τοῦ τερματισμοῦ του κι ἐναντίον τοῦ πρωθυπουργοῦ· οἱ στρατεύσιμοι ἀντιμετωπίζουν δύσκολες προσωπικὲς καταστάσεις ποὺ δὲν προβλέπονταν στὴν ἐκπαίδευσή τους, μὲ ἁπτὰ τὰ ἀποτελέσματα. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση ὑποχρεώνει τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου σὲ ἀναβολὴ ἢ ματαίωση τῆς εἰσβολῆς στὴν Ράφα καὶ στὴν ἀποδοχὴ τῆς Χαμᾶς ὡς συνομιλητοῦ του, ὅπως γίνεται ἤδη στὶς διαβουλεύσεις γιὰ ἐκεχειρία, σὲ μόνιμη βάση…

Ἰσχὺς σινορωσικοῦ μετώπου

Οἱ συνομιλίες τοῦ Πεκίνου, Βλαδιμήρου Ποῦτιν καὶ Ξὶ Τζιπίνγκ, προβάλλουν στὴν διεθνῆ κοινότητα τὴν ἰσχὺ τοῦ ἑνιαίου μετώπου τους καὶ τὴν ἐνσωμάτωση σὲ αὐτὸ τῶν Ἀναδυομένων· ἡ διεθνὴς δυναμικὴ ἀλλάζει ἄρδην κι οἱ δύο μεγάλοι τῶν ΒΡΙΚΣ ἐμφανίζονται ὡς οἱ ἐκφραστὲς τοῦ νέου παγκοσμίου ρόλου τους. Πέραν τῆς ἐνισχύσεως τῶν διμερῶν σχέσεών τους καὶ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ Οὐκρανικοῦ, κατὰ τοὺς ὅρους τῆς Μόσχας, τὸ κύριο ἐνδιαφέρον τους εἶναι ἡ στόχευση τῆς Ἀμερικῆς στὴν ἀχίλλειο πτέρνα της, στὴν ἀποδολλαριοποίηση τῶν διεθνῶν συναλλαγῶν· ἡ Οὐάσιγκτον βρίσκεται στὴν χειρότερη στιγμή της, ἐπειδὴ ἡ προεκλογικὴ ἐκστρατεία διεξάγεται σὲ συνθῆκες ὀξύτατου ἐθνικοῦ ἀνταγωνισμοῦ καὶ πλειοδοσίας τῶν γηραιῶν ἀντιπάλων στὴν πολιτική τους ἀπομονωτισμοῦ, ὥστε νὰ δείχνουν στὸν λαό τους τὴν χώρα πανίσχυρη παγκοσμίως. Ἀλλά, οἱ ἀντίπαλοί της βρίσκουν τὴν εὐκαιρία καὶ διαβρώνουν μὲ ἄνεση τὰ πήλινα πόδια της, σὲ διεθνὲς πολιτικὸ κι οἰκονομικὸ πλαίσιο.

Φίτσο, λογοτέχνης δράστης

Ὁ δράστης τῆς ἀποπείρας δολοφονίας τοῦ Σλοβάκου πρωθυπουργοῦ ἦταν γνωστὸς λογοτέχνης, ὁ Γιουράι Τσιντούλα, ὁ ὁποῖος μάλιστα τὸν φώναξε νὰ πλησιάσει προσφέροντάς του τὸ χέρι, ἀλλὰ τὸν πυροβόλησε, πρὶν προλάβουν νὰ ἀντιδράσουν οἱ ἄνδρες τῆς ἀσφαλείας του. Συνελήφθη ἀμέσως καὶ στὴν πρώτη ἀνάκρισή του εἶπε, ὅτι ἐπειχείρησε τὴν δολοφονία του, ἐπειδὴ διαφωνοῦσε μὲ τὴν φιλορωσικὴ ἐξωτερική του πολιτική· ἀλλὰ ἡ ἀπάντηση αὐτὰ δίδει ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀναζήτηση εὐρυτέρων διασυνδέσεων, ὡς πρὸς τὰ κίνητρα τῆς πράξεώς του. Δὲν εἶναι εὔκολη ἡ αὐτενέργεια παρομοίας μορφῆς, ὅταν μάλιστα ὁ πρωθυπουργὸς ἀπολαμβάνει τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ λαοῦ του κι οἱ συνθῆκες δὲν εἶναι πολωμένες, ὥστε νὰ δικαιολογοῦν τὴν πράξη του, ἐνῶ δὲν ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιὰ σοβαρὲς ψυχολογικὲς διαταραχὲς στὴν ζωή του.

Ράμα, προσφυγὴ σὲ πόλωση

Στὴν προσφιλῆ του πόλωση μὲ τὴν Ἑλλάδα προσέφυγε ὁ Ἔντι Ράμα, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιστροφή του στὰ Τίρανα, δηλώνοντας ὅτι δὲν ὑπάρχει γι’ αὐτὸ πρόβλημα Φρέντη Μπελέρη· ἡ κίνηση εἶναι εὐκολοερμήνευτη, καθὼς τὰ κοινωνικὰ κι οἰκονομικὰ προβλήματα τῆς Ἀλβανίας ἐπιδεινώνονται καὶ δὲν ἀντιμετωπίζονται μὲ τὶς παραχωρήσεις στοὺς ξένους ἐπενδυτὲς τῶν ἀκτῶν τῆς Χειμάρας. Ταυτοχρόνως, ἡ κρίση στὰ Σκόπια ἐπιβάλλει τὴν ἐγρήγορση τῶν Τιράνων, στὰ πλαίσια τῆς βαλκανικῆς πολιτικῆς τους, ἐπειδὴ ἡ ἀλβανικῆς μειονότης αἰσθάνεται, ὅτι μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει θύμα τῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων τοῦ κρατιδίου· γνωρίζει ἄριστα, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἀνοικτὰ δύο ἐθνικὰ μέτωπα, ἐνῶ ἡ δυσπιστία τῶν Βρυξελλῶν γιὰ τὴν σταθερότητα καὶ τὴν εὐνομία τῶν λαῶν τῆς περιοχῆς ἐνισχύεται, μὲ ἐπιπτώσεις σὲ ὅλους τους…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.