Εἰκονικὴ πραγματικότης, ἐλλείψει προγράμματος

Ἡ εἰκονικὴ πραγματικότης ἔχει τὸ ἀρνητικό, ὅτι δὲν ἀντέχει στὸν χρόνο ἡ ἐπανάληψή της κι ὅτι χρειάζεται ἡ συνεχὴς ἀνανέωσή της, ὅπως γίνεται μὲ τὴν διαφήμιση τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν· ἡ πολιτικὴ ζωὴ στὴν διαδικτυακὴ ἐποχὴ ὁμοιάζει μὲ τὴν καταναλωτικὴ συμπεριφορά, μόνο ὡς τὸ πρῶτο σκέλος της, ὅπως ἔγινε μὲ τὴν ἀνάδειξη τοῦ προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ· ἡ παραμονή του στὴν ἴδια λογικὴ σημαίνει δύο πράγματα, τὴν παντελῆ ἔλλειψη πολιτικοῦ προγράμματος, πέραν τῶν ἐσωκομματικῶν, καὶ τὴν ἀδυναμία του ζωντανῆς καὶ πηγαίας ἐπικοινωνίας μὲ τὸν κόσμο, ποὺ αὐτὴ δὲν ἐξαντλεῖται στὶς εἰκόνες μὲ τὴν σκυλίτσα καὶ δυὸ τρεῖς ὡς νεκρὰ φύσις. Γιὰ ἀντιμετώπιση τῆς ἀπραξίας του στρέφεται στὴν ἀναπαλαίωση τοῦ κόμματος, μὲ τὰ γνωστὰ πρόσωπα, ἀκροδεξιᾶς κι ἀκροαριστερᾶς προελεύσεως.

Ἐπιτάχυνση μεταρρυθμίσεων

Στὴν ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων, παρὰ τὴν πλημμυρίδα τῶν φυσικῶν καταστροφῶν, κάλεσε τοὺς ὑπουργούς του ὁ πρωθυπουργός, μὲ πρώτους στόχους τὴν ἐπέκταση τῆς ψηφιοποιήσεως τοῦ κράτους, ὅπως εἶναι ἡ δικαιοσύνη κι ἡ συνταξιοδότηση, καὶ δεύτερο στὴν ταχύτατη ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων κάθε μορφῆς· τὰ σχέδια γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῶν εἰδικῶν ποσῶν, γιὰ τὸν κατακλυσμὸ τῆς Θεσσαλίας εἶναι ἕτοιμα κι ἐντὸς τῶν ἡμερῶν κατατίθενται στὶς Βρυξέλλες καὶ στὴν Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐγκρίσεώς τους, ἐκτὸς τῆς τυπικῆς γραφειοκρατίας. Ὁ ὑπουργὸς Ὑποδομῶν ἀναφέρθηκε στὶς καταστροφὲς τῶν δικτύων καὶ στὴν ταχεῖα ἀποκατάστασή τους, ἐνῶ ἔγινε ἐνημέρωση κι ἀπ’ τοὺς ἄλλους ὑπουργούς· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπέμεινε στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς καθημερινότητος τῶν κατοίκων καὶ στὴν διευκόλυνσή τους στὶς σχέσεις τους μὲ τὸ δημόσιο καὶ τὶς ὑπηρεσίες του, ποὺ ἦταν ὁ ἐφιάλτης ὅλων στὴν ἱστορία μας. Πάντως σήμερα διαθέτουμε τὸ τελειότερο σύστημα ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν πανευρωπαϊκά…

Ἐξάπλωση τῆς κακοκαιρίας

Ἡ ἐξάπλωση τῆς κακοκαιρίας πανελλαδικὰ σχεδὸν ἔχει προκαλέσει παντοῦ προβλήματα κι ὄχι μόνο στὴν Θεσσαλία, ὅπως μὲ τὸν προηγούμενο κατακλυσμό· Βόρειος Εὔβοια, Φθιώτις, Κορινθία, Ἀχαΐα καὶ Θεσσαλία φυσικά, ἀντιμετωπίζουν πολλὰ προβλήματα, ἐνῶ ἡ λίμνη Κάρλα δέχεται μεγάλες ποσότητες ὑδάτων καὶ τὸ χωριὸ Σωτήριο ἐκκενώνεται καὶ τὸ Ἀρμένιο βρίσκεται σὲ συναγερμό. Τὸ πρόβλημα ὀφείλεται στὸν κορεσμὸ τοῦ ἐδάφους ἀπὸ ὕδατα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπορροή τους πρὸς τὰ πεδινὰ καὶ τελικὰ στὴν λίμνη, ἡ ὁποία βρίσκεται στὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο τῆς ἱστορίας της· κάτι ἀντίστοιχο συμβαίνει καὶ στὶς Φθιώτιδα καὶ Εὔβοια, ἂν καὶ σὲ μικρότερο βαθμό. Ἡ διάρκειά της δὲν εἶναι δεδομένη, καθὼς οἱ μετεωρολόγοι διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὴν παράτασή της· πάντως στὶς ἑπόμενες μέρες μᾶλλον θὰ ὑποχωρήσουν, ὅπως συμβαίνει πάντα μὲ τοὺς κυκλῶνες, ἂν καὶ ἡ ἐμφάνιση δυὸ πρωτοφανοῦς ἐντάσεώς τους εἶναι φαινόμενο ἄγνωστο στὴν ἱστορία τῆς Μεσογείου θαλάσσης.

Νέες ταυτότητες, σὲ 46000

Οἱ αἰτήσεις γιὰ ἐκδοση νέων ταυτοτήτων ἀνῆλθαν σὲ 46000 τὸ πρῶτο διήμερο, μὲ τὴν ἀθρόα ὑποβολὴ ἠλεκτρονικῆς αἰτήσεως τοῦ κόσμου στὴν σχετικὴ ψηφιακή μας πύλη· ἀποτελεῖ ὁ ἀριθμὸς ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση στὴν προπαγάνδα, ἀναχρονισμοῦ καὶ εὐπιστίας τῶν Ἑλλήνων, τῶν ὅσων ζητοῦσαν τὴν ἀνανέωση τῶν παλαιῶν. Τελικά, ὁ ἀριθμός τους ἦταν ἐλάχιστος, μὲ τοὺς περισσότερους παρασυρθέντες ἀπ’ τὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς, ὅτι, «κάποιος ἀνακάλυψε τὰ βρώμικα δίκτυα!» κάτι ἀντίστοιχο συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Χολλυγουντιανό, μὲ τὴν ἄριστα ὀργανωμένη προβολή του, χάρις στὴν καθοδήγησή τους ἀπ’ τὰ ὑπερατλαντικὰ κέντρα καὶ τὴν ἀμέριστη στήριξη τοῦ κρατικοδιαίτου κεφαλαίου. Ἀλλά, μᾶλλον τὴν ἴδια τύχη προοιωνίζεται μετὰ τὴν ὄχι καὶ σαρωτικὴ νίκη του…

Συντεχνίες, ἀλλαγὲς ὅλων

Οἱ ἀλλαγὲς στὸν ΣΥΡΙΖΑ πρῶτα, μὲ τὴν ματαίωση τοῦ συνεδρίου, καὶ στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ ἀνυπάρκτου προγράμματός του, σκοντάφτουν σὲ δύο ἐσωκομματικὰ ἐμπόδια τοῦ Χολλυγουντιανοῦ· ὁ κομματικὸς μηχανισμὸς, ὄχι μόνο δὲν φαίνεται πρόθυμος γιὰ τὴν στήριξή του, ἀλλὰ κι ἄρχισε τὸ ἀριστερὸ κλάδεμα τῆς πολιτικῆς του. Θὰ τοὺς ἀντικαταστήσει ὅλους; Ποῦ θὰ βρεῖ τοὺς νέους καὶ πῶς θὰ δεθοῦν αὐτοὶ στὶς τοπικὲς κοινωνίες; ἀπ’ τὶς τηλεοράσεις δὲν γίνονται αὐτά· ἡ τηλεοπτικὴ προπαγάνδα του στηρίχθηκε στὰ ἀμερικανικὰ κυκλώματα καὶ στὸ κρατικοδίαιτο κεφάλαιο, μὲ κοινὸ σκοπὸ τὸν ἐκφυλισμὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἀλλὰ οἱ συντεχνίες βλέπουν, ὅτι εἶναι πρῶτα θύματά του, ὡς ἐμπόδιο στὴν πολιτική του, κι ἀντιδροῦν…

Ἀναζητήσεις τῶν Εὐρωπαίων

Οἱ ἀναζητήσεις τῶν Εὐρωπαίων κι ἡ κατακραυγὴ κατὰ τῶν κυβερνήσεών τους, κυρίως τῶν μεγάλων χωρῶν, μὲ πρῶτο στόχο τὴν γερμανική, μᾶλλον ἔχουν τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα· στὸ Βερολίνο, ἡ τρικομματικὴ συνεργασία κλείνει τὰ δύο χρόνια, μὲ ἔντονη τὴν δυσαρέσκεια τοῦ λαοῦ της καὶ τὴν κατάρρευση τῆς δημοτικότητος τῶν τριῶν, χωρὶς οὐδεμία προοπτικὴ ἀνακάμψεως τὴν ἑπόμενη διετία κι ἀπειλητικὴ τὴν ἄνοδο τῆς ἀκροδεξιᾶς. Οἱ σοβαροὶ ἀναλυτὲς διερωτῶνται, «εἶναι διατεθειμένα τὰ κόμματα νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ μονοψήφιο ποσοστὸ ὅλα τους ἢ στὴν ἀνυπαρξία τους, μὲ τὴν χώρα σὲ ἄγνωστο δρόμο;» κύρια αἰτία εἶνα ἡ ἀπόλυτη ὑποταγὴ στὶς ἀτλαντικὲς ἐπιταγές, μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ οὐκρανικοῦ πολέμου. Ἡ εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ εἶχε ξεχασθεῖ κι ὁ Γαλλογερμανικὸς ἄξων, ἡ κινητήριος δύναμις τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς, εἶναι σὲ ἀχρησία. Ἔχουν τὶς δυνατότητες ἀντιδράσεως οἱ ἡγεσίες τῶν κομμάτων ἢ οἱ ἀτλαντικὲς δεσμεύσεις τους εἶναι ἰσχυρότερες; Δύσκολη ἡ ἀπάντηση…

Οὐκρανία, διάψευση θυμάτος

Ὁ Οὐκρανὸς πρόεδρος ὑπέστη κι ἄλλη μία διεθνῆ διάψευσή του, μετὰ τὴν ὑπόθεση μὲ τὸν ναζιστὴ συμπατριώτη του, ποὺ τιμήθηκε στὴν Βουλὴ τοῦ Καναδᾶ, χωρὶς ἐνημέρωσή της γιὰ τὸ παρελθόν του, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ρωσικοῦ στόλου τῆς Μαύρης Θαλάσσης εἶναι ζωντανὸς κι ἐμφανίσθηκε σὲ τηλεδιάσκεψη μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἀμύνης τῆς Ρωσίας· ἡ οὐκρανικὴ προπαγάνδα καὶ τὰ δυτικὰ μέσα εἶχαν χαιρετίσει τὸν θάνατό του, μετὰ ἀπὸ βομβαρδισμὸ τοῦ ἀρχηγείου του, γιὰ λόγους ἐντυπώσεως καὶ μόνο, ὅπως ἀποδεικνύεται. Ὁ Βολοντομὶρ Ζελένσκυ χάνει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν δυτικῶν ἡγετῶν, οἱ ὁποῖοι κι ἂν γνώριζαν τὴν πραγματικότητα τὴν ἀπέκρυπταν ἀπ’ τοὺς λαούς τους, προπαγανδίζοντας, ὅτι ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν δημοκρατία καὶ τὴν ἐλευθερία δίδεται στὰ οὐκρανικὰ σύνορα· αὐτὸ δὲν ἰσχύει πλέον καὶ προστίθεται στὰ ἀρνητικὰ στοιχεῖα, τὶς λιποταξίες τῶν στρατιωτῶν του καὶ τὰ πολλὰ σκάνδαλα διαφθορᾶς, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν δίδεται ἀπάντηση…

Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ Ἰσραὴλ

Ὁ ὑπουργὸς Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραὴλ ἐπισκέπτεται τὴν Ριάντ, γιὰ τὴν Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμοῦ, καὶ θὰ ἔχει συνομιλίες μὲ ὑπουργοὺς τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας· εἶναι ἡ πρώτη ἐπίσκεψη Ἰσραηλινοῦ ὑπουργοῦ στὸ θρησκευτικὸ βασίλειο, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς προσεγγίσεως τῶν δύο ἀδιαλλάκτων ἐχθρῶν μεταπολεμικά. Οἱ Ἀμερικανοὶ πίεσαν ἀρκετὰ τὶς δύο πλευρὲς καὶ μᾶλλον θὰ ἀκολουθήσει ἀποκατάσταση διπλωματικῶν σχέσεων· ἄλλωστε, ὁ Σαουδάραβας πρεσβευτὴς στὴν Ἰορδανία, ἁρμόδιος καὶ γιὰ τὴν Παλαιστίνη, ἐπισέφθηκε τὴν Ραμάλα κι ἔγινε δεκτὸς ἀπ’ τὸν Μαχμοὺντ Ἀμπὰς στὸν ὁποῖο ἐπανέλαβε τὴν δέσμευση τῆς κυβερνήσεώς του, γιὰ τὴν σύσταση δύο ἀνεξαρτήτων κρατῶν στὴν περιοχή. Ἡ Μέση Ἀνατολὴ δείχνει ὅτι βαδίζει πρὸς ἐξομάλυνση τῶν σοβαρῶν προβλημάτων της· μετὰ τὴν περυσινὴ ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ Ἰράν, μὲ τὴν διαμεσολάβηση τῆς Κίνας, ἀκολουθεῖ φέτος ἐκείνη τοῦ βασιλείου μὲ τὸ Ἰσραήλ, ὡς ἀμερικανικὴ ἐπιτυχία. Ἀπομένει ὁ πόλεμος στὴν Συρία στὴν συνέχεια.

Ἀμερική, δέσμια συντεχνιῶν

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου σὲ διαδήλωση τῶν ἐργαζομένων τῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας στὸ Ντητρόιτ, θεωρεῖται ὡς στήριξη τῶν αἰτημάτων τους κι ὡς ἀπάντηση σὲ προηγούμενη τοῦ προκατόχου του σὲ ἄλλη ἐκδήλωσή τους· οἱ δύο πιθανώτεροι ἀντίπαλοι στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ προσεχοῦς ἔτους ἐπιχειροῦν τὴν προσέγγιση τῶν πανίσχυρων συνδικάτων τῆς μεγάλης χώρας. Ἀλλὰ τὰ αἰτήματα εἶναι προνομιακά, καθὼς οἱ ἐργάτες τῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας εἶναι ἀπ’ τοὺς καλύτερα ἀμοιβόμενους στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνῶ τὰ ἐργοστάσιά της δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα ἀνταγωνισμοῦ τους, πρὸς τὰ ἰαπωνικά, κινεζικὰ καὶ εὐρωπαϊκά· ἄλλωστε, μόλις πρὶν λίγα χρόνια ἀνέκαμψαν, μετὰ τὴν πρὸ δεκαπεντατίας μεγάλη κρίση τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, ἐνῶ ἡ Ἀμερικὴ κατακλύζεται ἀπὸ εἰσαγόμενα αὐτοκίνητα. Οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς θεωροῦν τὰ συνδικάτα, ἕναν ἀπ’ τοὺς κύριους παράγοντες τοῦ ἀναχρονισμοῦ τῆς παραγωγικῆς ὑποδομῆς της· αὐτὰ προσθέτουν παρακωλύουν τὴν ἐγκατάσταση γρήγορων τραίνων καὶ τὴν εὐρεῖα ψηφιοποίηση τῆς κοινωνίας της.

Αἰθιοπία, ψηφιακὸ σύστημα

Ἡ αἰθιοπικὴ κυβέρνηση συμφώνησε μὲ ρωσικὴ ψηφιακὴ ἑταιρεία τὴν ἐγκατάσταση στὴν χώρα τοῦ συστήματος Mir, δηλαδὴ τῆς ψηφιακῆς ὀργανώσεώς της, κοινωνικῆς καὶ παραγωγικῆς· ἡ εἴδηση δὲν εἶναι πρωτότυπη, καθὼς ὅλες οἱ χῶρες προχωροῦν στὴν ἠλεκτρονικὴ παροχὴ τῶν ὑπηρεσιῶν τους, ἀλλὰ ἔχει ἐνδιαφέρον, γιὰ τὸ ὅτι ρωσικὴ ἑταιρεία, ἡ ὁποία ἔχει ἐγκαταστήσει τὶς ἀντίστοιχες ὑπηρεσίες στὴν χώρα της, ἐπεκτείνεται στὴν ἐξαγωγὴ τῆς τεχνολογίας της καὶ σὲ τρίτους. Τὸ δεύτερο στοιχεῖο εἶναι τὸ πόσο γρήγορα οἱ φτωχὲς χῶρες προχωροῦν στὴν ψηφιακὴ ὀργάνωσή τους. Ἐπιβεβαιώνουν ἔτσι τὶς διαπιστώσεις, ὅτι ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία δὲν ἀπαιτεῖ βιομηχανικὴ ὑποδομὴ γιὰ τὴν ἐξάπλωσή της, παρὰ μόνο πολιτικὴ βούληση καὶ προθυμία τῶν κυβερνήσεων στὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀναγκαίων μεταρρυθμίσεων· οἱ βιομηχανικὲς ὑποδομὲς ἐμφανίζονται ὡς χειρότερο ἐμπόδιο…

Καύκασος, δύσκολη ρύθμιση

Ἡ ρύθμιση τοῦ προβλήματος τοῦ Καυκάσου εἶναι μᾶλλον πολὺ πιὸ δύδκολη, ἀπ’ τὴν ἐπιτυχία τῶν ἀζερικῶν δυνάμεων καὶ τὶς ἐλπίδες τῆς Τουρκίας· τὸ ἕνα τρίτο τῶν Ἀρμενίων τοῦ Ναγκόρνο Καραμπὰχ ἔχει καταφύγει στὴν Ἀρμενία στὴν ὁποία ἡ κατακραυγὴ κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ της κλιμακώνεται, καθὼς τὸν θεωροῦν ὡς ἐνδοτικὸ ἀπέναντι στοὺς Ἀζέρους καὶ στοὺς Ἀμερικανοὺς ποὺ μεθόδευσαν τὴν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων. Ὁ Νικολὰ Παρασινιὰν προσπάθησε νὰ ἀλλάξει τὰ γεγονότα καὶ κατήγγειλε τοὺς Ἀζέρους, ὅτι ἐπιχειροῦν ἐθνικὴ κάθαρση στὴν ἱστορικὴ κοιτίδα τῶν Ἀρμενίων, ἐνῶ οἱ Ρῶσοι διαμαρτύρονται γιὰ τοὺς πέντε νεκρούς τους κι οἱ Ἰρανοί, γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἰσορροπίας στὸν Καύκασο· ὅσο κι ἂν ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν χαιρέτισε τὴν νίκη τῶν συμμάχων του, δὲν γίνεται εὔκολα ἀποδεκτὴ αὐτή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.