Ἀπήχηση εὐρωπαϊκοῦ ρόλου στὰ ἑλληνοτουρκικὰ

Ἡ ἀπήχηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ρόλου στὰ ἑλληνοτουρκικὰ εἶναι ἐμφανέστατη στὸ ἐσωτερικὸ καὶ διεθνῶς· ἀκόμη κι ἡ βαθύτατα ἀτλαντόδουλη διαπλοκή τὸ ἀναγνωρίζει, ἔστω καὶ μὲ μισόλογα, ἐνῶ ὁ νέος Ἀμερικανὸς πρόεδρος δείχνει, ὅτι ἀποδέχεται ἰσότιμο ρόλο τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ στὰ διεθνῆ προβλήματα. Ἡ στρατηγικὴ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὅταν ἐπέλεγε τὴν εὐρωπαϊκὴ συνοχὴ ὡς κύρια ἀσπίδα στὰ ἐθνικά μας θέματα, ἀπέδωσε καὶ μὲ πλήρη κατανόηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ· ἔγκυροι πολιτικοὶ κύκλοι ὁμολογοῦν, ὅτι δὲν πίστευαν, ὅτι θὰ ἐρχόταν ἡ ἀλλαγὴ τόσο γρήγορα, τόσο βαθειὰ εἶχε διεισδύσει ἡ ὑπονομευτικὴ τῆς ἐθνικῆς μας ὑποστάσεως προπαγάνδα τοῦ τραμποκομμουνιστικοῦ κυκλώματος ἐξουσίας. Ὁπωσδήποτε, δὲν ἔχουν τελειώσει ὅλα καὶ χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχὴ στοὺς χειρισμούς μας καὶ στὴν τήρηση τῆς εὐρωπαϊκῆς ὀντότητος…

Πανδημία, φόβος μεταλλάξεων

Ὁ φόβος τῶν μεταλλάξεων τοῦ κορονοϊοῦ προκαλεῖ τὴν λήψη ἐκτάκτων μέτρων στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη, καθὼς διασπείρεται μαζὶ μὲ τοὺς φορεῖς του, ἐνῶ συνεχίζεται ὁ πόλεμος τῶν ἐμβολίων· ἡ AstraZeneca, μετὰ τὶς ἀπειλὲς τῆς Ἐπιτροπῆς ἀνακάλεσε τὴν ἀπόφασή της, γιὰ ἀναβολὴ παραδόσεως ἐμβολίων της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, καὶ δεσμεύθηκε, γιὰ αὐστηρὴ τήρηση τῶν ὑποχρεώσεών της. Τὰ κρούσματα ἀνῆλθαν σὲ 847, ἐξ ὧν 427 στὴν Ἀττική, σύνολο, 160243, θάνατοι, 21, 5692, διασωληνωμένοι, 283. Ἡ κυβέρνηση ἐπέβαλε ἀπαγόρευση σὲ συναθροίσεις ἄνω τῶν ἑκατὸ ἀτόμων, μὲ ἀντίδραση τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὡς συμπληρωματικὸ μέτρο καὶ κατὰ τῶν μεταλλάξεων· οἱ χαμηλὲς θερμοκρασίες εὐνοοῦν τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ, ἀλλὰ οἱ ἐμβολιασμοὶ συνεχίζονται κανονικὰ σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα. Οἱ συνθῆκες στὰ κέντρα ἐμβολιασμοῦ εἶναι ἐξαιρετικὰ καλὲς καὶ ἡ καθαριότητά τους ἄψογη· ὅσοι ἡλικιωμένοι προσέρχονται εὐχαριστοῦν τοὺς ἰατροὺς καὶ τὶς νοσοκόμες γιὰ τὴν ὑποδειγματικὴ περιποίηση.

Μετωπικὴ πόλωση ἀπὸ ΣΥΡΙΖΑ

Ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν ὑγειονομικὴ καὶ οἰκονομικὴ κρίση, παρὰ τὶς προσπάθειες τῆς κυβερνήσεως καὶ μὲ τὴν ἁπάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν, χάρις στὴν εὐρωπαϊκὴ παρέμβαση, ἐπιχειρεῖται νὰ ὑπονομευθεῖ, μὲ τὴν μετωπικὴ πόλωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ· ἡ Κουμουνδούρου χαρακτήρισε αὐταρχικὸ μέτρο τὴν ἀπαγόρευση διαδηλώσεων, ἄνω τῶν ἑκατὸ ἀτόμων, μὲ σκοπὸ τὴν συσπείρωση τῶν στελεχῶν του, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀσκεῖ καὶ ἀγωγὲς ἀποζημιώσεως κατὰ δημοσιογράφων, γιὰ πρώτη φορὰ ἀρχηγὸς κόμματος στὴν μεταπολεμικὴ ἱστορία. Πάντως, ἡ κίνηση στὴν ἀγορὰ εἶναι ἱκανοποιητικὴ καὶ οἱ ἔμποροι εὐχαριστημένοι, ἐπειδὴ καλύπτουν κάποιες ἀπ’ τὶς πολλὲς ζημίες τους, καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἐκπτώσεων· καταστάσεις δυσαρεσκείας ἢ καὶ πανικοῦ δὲν σημειώνονται, ὅπως σὲ πολλὲς ἄλλες χῶρες, οὔτε φυσικὰ καὶ σπουδὴ στὰ πολυκαταστήματα τροφίμων. Ἕνα ἀνησυχεῖ περισσότερο τὴν κοινὴ γνώμη, ἡ ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας· καὶ σὲ αὐτὸ ὑπερτεροῦμε σημαντικὰ ἔναντι τῶν ἄλλων λαῶν, χωρὶς περιπτώσεις ἀκραίων λαϊκῶν ἀντιδράσεων.

Συζήτηση, χωρὶς δεσμεύσεις

Ἡ ἐπανάληψη τῶν διερευνητικῶν ἐπαφῶν ἀποκάλυψε ἕνα πρᾶγμα, τὴν συζήτηση σὲ παράλληλο ὁμιλία, χωρὶς κοινὴ βάση τῶν θεμάτων τῶν δύο πλευρῶν· ἦταν ἐπαφή τους, ἀλλὰ ὄχι ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἐκτόνωση τῆς κρίσεως καὶ τὴν ἀποφυγὴ θερμοῦ ἐπεισοδίου, μεταξὺ Τουρκίας καὶ Ἑλλάδος. Οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τοὺς Γερμανοὺς πρώτους, κι οἱ Ἀμερικανοὶ τοῦ Τζὸ Μπάιντεν ἐπιδίωκαν τὶς ἐπαφές, ὡς πρῶτο βῆμα συναντήσεως τῶν ἀντιπροσώπων Ἀγκύρας καὶ Ἀθηνῶν· τὸ τί ἐπιδιώκεται, ἀκριβῶς αὐτό, ἡ ἀπόσυρση τῶν δύο στόλων στοὺς ναυστάθμους τους καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, ἐπειδὴ πολλὰ μποροῦν νὰ γίνουν αὔριο. Ἡ ὑπογράμμιση τοῦ διεθνοῦς δικαίου ἀπ’ τὸ Βερολίνο, λέει τὰ περισσότερα…

Διεθνὴς παρουσία Γαλλίας

Ἡ ἑλληνογαλλικὴ ἀμυντικὴ συνεργασία ἀποτελεῖ κρίσιμο παράγοντα τῶν ἐξελίξεων στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ὅπως ὑπογραμμίσιθηκε κι ἀπ’ τὴν ἀγορὰ τῶν 18 Rafale καὶ συμπαραγωγῆς τῶν φρεγατῶν, ἀλλὰ κι ἀπ’ τὶς κοινὲς ἀεροναυτικὲς ἀσκήσεις στὸ Αἰγαῖο τὸν Ἀπρίλιο, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ μοναδικοῦ ἀεροπλανοφόρου τῆς Εὐρωζώνης, Σὰρλ Ντεγκώλ· τὸ Παρίσι παρεμβαίνει, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τοῦ Βερολίνου, στὰ πλαίσια τῆς αὐτονόμου διεθνοῦς παρουσίας τῆς Εὐρώπης. Ὅσο κι ἂν εἶχε ὑποχωρήσει αὐτή, ἐξ αἰτίας τῶν ἀμερικανικῶν ἀντιδράσεων, κατὰ τὸν προηγούμενο πρόεδρο, ἀλλὰ παραμένει ὁ βασικὸς ἄξων τῶν ἐξωτερικῶν της σχέσεων· ἄλλωστε, δὲν ἀποκλείονται στὶς κοινὲς ἀσκήσεις νὰ συμμετάσχουν καὶ δυνάμεις Ἀράβων, Αἰγύπτου, Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, ὅπως εἶχε γίνει πέρυσι ἐπίσης.

Ἀναγνώριση ρόλου Εὐρώπης

Ἡ τηλεφωνικὴ συνομιλία Τζὸ Μπάιντεν καὶ Ἀγκέλας Μέρκελ, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνες μὲ τὸν Μπόρις Τζόνσον, πρώτη λόγῳ ἀγγλοσαξωνικῆς καταγωγῆς, καὶ τὸν Ἐμμανουὲλ Μακρόν, ἐπιβεβαίωσε τὴν βαρύτητα τῶν καλῶν σχέσεων μὲ τὴν Εὐρώπη στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ νέου Ἀμερικανοῦ προέδρου· ἡ καγκελάριος μάλιστα τοῦ ἀπηύθυνε πρόσκληση γιὰ ἐπίσκεψη στὸ Βερολίνο, γιὰ τὴν ἀναθέρμανση τῶν καλῶν σχέσεων τῆς Γερμανίας, στὰ πλαίσια τῆς Εὐρώπης, μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνῶ τὸν εὐχαρίστησε θερμά, γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ἀμερικῆς στὴν Συνθήκη γιὰ τὸ κλίμα καὶ στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας. Οἱ διατλαντικὲς σχέσεις ἐπανακτοῦν τὴν παλιὰ ζωτικότητά τους, ἂν καὶ σὲ μία ἐντελῶς διαφορετικὴ συγκυρία. Ὁ σημερινὸς κόσμος εἶναι ἄλλος καὶ δὲν ἔχει οὐδεμία σχέση μὲ τὸν πρὸ τετραετίας· ὁ διάλογος καὶ ἡ ἀμοιβαία κατανόηση ἀποτελοῦν τὶς μοναδικὲς ἀναγνωρισμένες ἀξίες, ἐξ αἰτίας τοῦ κορονοϊοῦ, τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, καὶ τῆς ἄλλης ἰσορροπίας δυνάμεων παγκοσμίως.

ΗΠΑ, διαλλακτικὸς Μπάιντεν

Ὁ Τζὸ Μπάιντεν παρουσιάζει πρόσωπο διαλλακτικὸ καὶ διαλεκτικὸ πρὸς τὸν ἀμερικανικὸ λαὸ καὶ τὶς ἄλλες χῶρες· προχωρεῖ μὲ ἐξαιρετικὰ προσεκτικὰ βήματα, ἀποφεύγοντας αὐθαίρετες καὶ προσβλητικὲς πρὸς τοὺς ἄλλους ἡγέτες, πολλὲς φορές, ἐκφράσεις τοῦ προκατόχου του. Χρειάσθηκαν ἕξι μέρες, γιὰ νὰ ἀποκτήσει σαφῆ εἰκόνα τῆς πανδημίας στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ νὰ προχωρήσει στὴν ἀπαγόρευση εἰσόδου σὲ αὐτήν, προσώπων ἀπὸ ἄλλες χῶρες, ἐκ τῶν ὁποίων 26 εὐρωπαϊκῶν· στὸ ἐσωτερικό, ἐπέβαλε τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση τῆς μάσκας, ἀλλὰ ἀκόμη μελετοῦν τὰ τοπικὰ στοιχεῖα, γιὰ τὴν θέσπιση τοῦ ἐγκλεισμοῦ σὲ πολιτεῖες ἢ καὶ πόλεις. Στὰ οἰκονομικά, ἐγκρίθηκε ὁ διορισμὸς τῆς Τζάνετ Γιέλλεν στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὴν Γερουσία κι ἀναμένονται οἱ πρῶτες εἰσηγήσεις της· στὰ θέματα ἀσφαλείας, οἱ ὁμοσπονδιακὲς ἀρχὲς παραμένουν σὲ κατάσταση συναγερμοῦ, καθὼς δὲν ἔχουν ἐκλείψει οἱ φόβοι γιὰ κινητοποιήσεις τῶν ὀπαδῶν τοῦ προηγουμένου προέδρου σὲ διάφορες πόλεις τῆς χώρας.

Πανδημία, κυνῆγι ἐμβολίων

Σὲ κυνῆγι ἐμβολίων ἐξελίσσεται ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ κορονοϊοῦ, καθὼς ἡ ἀπειλὴ τοῦ τρίτου κύματος ἔχει θορυβήσει ὅλες τὶς δυτικὲς χῶρες, ὅπου ἡ ἔξαρση τοῦ δευτέρου δὲν δείχνει σημεῖα ἐκτονώσεως· οἱ φαρμακοβιομηχανίες δοκιμάζονται ἀπ’ τὶς πιέσεις τῶν κυβερνήσεων, ὅπου βρίσκονται τὰ ἐργοστάσιά τους, ἐνῶ ἔπεσαν πλὲον τὰ προσωπεῖα κατὰ τῶν ἐμβολίων Κίνας καὶ Ρωσίας καὶ ὅλοι σχεδὸν ζητοῦν συνεργασία μὲ τὶς βιομηχανίες τους. Τὰ προηγούμενα ταμποῦ, ὅπως ἀναδύθηκαν πέρυσι, δὲν ἰσχύουν πλέον, καθὼς ἀναγνωρίζεται, ὅτι ὁ κορονοϊὸς δὲν κάνει διακρίσεις καὶ πλήττει τὸ ἴδιο, Δυτικοὺς καὶ Ἀνατολικούς· οἱ πρῶτοι ἐμβολιασμοὶ ἀπέδειξαν, ὅτι ὅλα τὰ ἐμβόλια εἶναι ἀποτελεσματικά, ἂν καὶ ὄχι 100%, ἀλλὰ εἶναι καὶ τὸ μοναδικὸ ὅπλο κατὰ τοῦ ἀόρατου ἐχθροῦ. Τὸ παρήγορο εἶναι ὅτι, ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος προσαρμόζεται στὶς συνθῆκες ἐγκλεισμοῦ, ἂν καὶ συνεχίζονται σὲ πολλὲς χῶρες, ὅπως στὴν Ὁλλανδία, οἱ μαζικὲς διαδηλώσεις ἐναντίον του.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ ἀνοδικὲς στὴν Δύση· ὅλα βλετιώθηκαν, εὐρώ, 1,2146 δολλάρια καὶ 125,9900 γιέν, χρυσός, 1855,60, πετρέλαιο, 56,28. Οἱ Δυτικοὶ ἐπενδυτὲς αἰσθάνθηκαν ἀνακούφιση ἀπ’ τὴν τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία Τζὸ Μπάιντεν καὶ Ἀγκέλας Μέρκελ, ἐλπίζοντες ὅτι ἀνατέλλει ἐποχὴ ἠρέμου καὶ ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου στὶς διατλαντικὲς σχέσεις. Ταυτοχρόνως, εὐελπιστοῦν, ὅτι θὰ ἀρχίσει ἡ διεθνὴς συνεργασία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας· στὴν Ἀσία ἑρμηνεύουν τὴν ὑποχώρηση, ὡς ρευστοποίηση κερδῶν ἀπ’ τὴν προηγούμενη ἄνοδο, ἂν καὶ ἐπικρατεῖ ἡ ἄποψη, ὅτι ὁ νέος Ἀμερικανὸς πρόεδρος δὲν θὰ συνεχίσει τὸν σινοαμερικανικὸ οἰκονομικὸ πόλεμο κι ὅτι θὰ ἐπιζητήσει συνθῆκες ἀμοιβαίας συνεργασίας. Τὸν διάλογο, ἄλλωστε, ἐπιθυμοῦν καὶ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι τῆς Ἀμερικῆς, μᾶλλον ἐπειδὴ γνωρίζουν, ὅτι ὁ χαμένος τῆς ἀναμετρήσεως θὰ εἶναι ἡ χώρα τους· ἔχει, ὅπως ἰσχυρίζονται, εὐρύτατη καὶ σὲ βάθος παραγωγικὴ ὑποδομὴ τὸ Πεκίνο καὶ πολλαπλὲς διεθνεῖς οἰκονομικὲς διακλαδώσεις…

Ἄλλη δυναμικὴ Μεσογείου

Ἡ ἄλλη δυναμικὴ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, μετὰ τὴν ἑλληνογαλλικὴ ἀμυντικὴ συμφωνία, ἀναγνωρίζεται πλέον διεθνῶς· ἡ Γαλλία εἶναι δύναμις τῆς Δυτικῆς Μεσογείου, ὁπότε ἀποκτᾶ καὶ συνεχῆ παρουσία στὸ ἀνατολικὸ τμῆμα της, μὲ τὴν συμμαχία μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο, πάντα στὰ πλαίσια τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ πτυχὴ αὐτὴ ἔχει τὴν βαρύνουσα σημασία της, ἐπειδὴ ἡ Βρεταννία, μὲ τὶς βάσεις της στὴν μεγαλόνησο, ἐκπροσωποῦσε προηγουμένως τὴν Εὐρώπη στὴν περιοχή· ἄλλωστε, τόσο ἡ Ἐπιτροπή, ὅσο καὶ ἡ Γερμανία, ὅταν σχολιάζουν τὰ προβλήματα μὲ τὴν Τουρκία, πάντα κάνουν ἀναφορὰ στὸ διεθνὲς δίκαιο καὶ στὶς εὐρωπαϊκὲς συνθῆκες. Ἡ ἀποχώρηση τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐπιτρέπει τὴν ἐνίσχυση τῆς εὐρωπαϊκῆς παρουσίας, καθὼς ἀποσύρεται ἡ ἀπροκάλυπτη ἀμερικανικὴ ὑποστήριξη στὶς τουρκικὲς προκλήσεις σὲ Καύκασο, κοντινὴ Ἀσία καὶ Λιβύη.

Διάψευση ἀνακτόρου Σότσι

Ἡ διάψευση τῶν εἰδήσεων, ὅτι ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν διαθέτει μεγαλοπρεπέστατο ἀνάκτορο στὴν περιοχὴ τοῦ Σότσι, ἀπ’ τὸν Ρῶσο πρόεδρο, δὲν ἔτυχε οὐδεμίας σχεδὸν προβολῆς στὴν Δύση, ἐνῶ ἀντιθέτως, ὅταν παρουσίασε ἡ ἀντιπολίτευσή του τὴν πληροφορία εἶχε τύχει πρωτοφανοῦς δημοσιότητος· ἡ ἐκλεκτικὴ προσέγγιση τῶν ρωσικῶν προβλημάτων ἐπικρίνεται ἀπ’ τοὺς ἔγκυρους Εὐρωπαίους ἀναλυτές, καθὼς θεωρεῖται ὡς συνέχεια τῆς ψυχροπολεμικῆς πολιτικῆς τοῦ Ντόναλντ Τράμπ. Ὁ δυτικὸς τύπος, τῆς συγχρόνου ψηφιακῆς ἐνημερώσεως, δείχνει τὶς ἀγκυλώσεις του, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πολὺ πιὸ ἐλεύθερος ἀπ’ τὴν περίοδο τῆς λινοτυπίας· ἀποδεικνύεται ὅμως, ὅτι οἱ δεσμεύσεις του στὸ μεγάλο κεφάλαιο εἶναι πολὺ περισσότερες, καθὼς δὲν ἔχουν τὴν ἄνεση οἱ ἀνεξάρτητοι ἐκδότες ἐπιβιώσεως στὶς ἀποπνικτικὲς δεσμεύσεις τῶν διαδικτυακῶν κολοσσῶν, ἤ τουλάχιστον ἀπαιτοῦν πολλὲς θυσίες.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.