Βίλνιους, διάσκεψη συνδέσεως τριῶν θαλασσῶν

Στὴν διάσκεψη συνδέσεως τῶν τριῶν θαλασσῶν, στὸ Βίλνιους τῆς Λιθουανίας, συμμετέχουν οἱ ἡγέτες δεκατριῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, καὶ τῆς Οὐκρανίας· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι παρὼν κι εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Βολοντομὶρ Ζελένσκυ, πρὸς τὸν ὁποῖο ἐξέφρασε τὴν ἀκλόνητη ὑποστήριξη τῆς Ἑλλάδας στὴν ἄμυνά της καὶ στὴν τελικὴ νίκη της. Ἡ διάσκεψη ἀποβλέπει στὴν δημιουργία τῶν καταλλήλων χερσαίων ὁδῶν, ὥστε οἱ θάλασσες, Βαλτική, Εὔξεινος καὶ Μεσόγειος, νὰ ἀποκτήσουν τοὺς εὔχρηστους δρόμους, σιδηροδρομικοὺς καὶ ὁδικούς, γιὰ τὴν ταχεῖα κι ἄνετη ἐπικοινωνία τους· τὴν κατασκευὴ τῶν ἔργων ὑποδομῆς ἐνισχύει κι ἡ Ἐπιτροπή, μὲ τὴν ἱκανὴ χρηματοδότησή τους. Ἡ διάσκεψη θεωρεῖται κι ὡς μέτρο προωθήσεως τῆς συλλογικῆς ἀμύνης κατὰ τῆς θεωρουμένης βεβαίας ρωσικῆς ἀπειλῆς.

Πολιτικά, οὐδεμία ἐπαφὴ

Τὰ πολτικὰ πράγματα τῆς χώρας ὁδηγοῦνται στὶς εὐρωεκλογές, χωρὶς οὐδεμία ἐπαφὴ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὁμιλοῦν ἐντελῶς διαφορετικὲς γλῶσσες· ὁ πρωθυπουργὸς κι ἡ κυβέρνηση ἐπιδίδονται στὴν παρουσίαση τῆς πραγματικῆς καταστάσεως καὶ στὴν εὐνοϊκὴ πορεία τῆς οἰκονομίας, ὅπως τὸ ἀποδέχονται, ὅλοι οἱ ξένοι παρατηρητές, Εὐρωπαῖοι καὶ ἄλλοι, ἐνῶ τὰ ἀριστερὰ κι ἀκροδεξιὰ κόμματα ἐπιμένουν στὴν διαστρέβλωση τῶν πάντων. Τὸ πρωὶ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐξήγησε, σὲ τηλεοπτική του συνέντευξη, τὴν πρόοδο τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὴν ἀπόδοσή τους, καθὼς ἔχουμε ἀναδειχθεῖ στὶς πρῶτες θέσεις τῆς Εὐρώπης, ἀπ’ τὰ Τάρταρα πρὸ πενταετίας· ὅσο γιὰ τὰ Τέμπη ἐπισήμανε, ὅτι, πέραν τῆς καπηλείας τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου, ἀσκεῖται ἡ ἀντιπολίτευση καὶ στὴν πλήρη παραποίηση τῶν γεγονότων, ἀγνοώντας καὶ τὶς δικαστικὲς διώξεις. Ὅσο γιὰ τὸν κεκλασμένο, ἀποδοκίμασε τὴν τακτική του κι ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπ’ τὸ Συμπόσιο τῶν Δελφῶν. Μᾶλλον βλέπει σύντομη εὐκαιρία ἐπιστροφῆς του.

Ἔξυπνα μυαλὰ Ἑλληνοπαίδων

Ἡ στασιμότης τῶν διεθνῶν ἀγορῶν κι ἡ ἀναβολὴ μειώσεως τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ὁδήγησαν σὲ ἐλαφρὰ ὑποχώρηση καὶ τὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, μετὰ ἀπὸ τριήμερο ἠπίας ἀνόδου· ἀλλὰ οἱ ἐπενδύσεις συνεχίζουν τὴν ἀνοδική τους πορεία κι ἡ ζήτηση συνεργασίας μὲ ἑλληνικὲς ψηφιακὲς ἑταιρεῖες βαίνουν αὐξανόμενες. Ἡ Ἑλλὰς ἐπωφελεῖται ἀπ τὸν κλάδο τοῦ ἐφαλτηρίου της στὸ μέλλον, μὲ τὸ καλύτερο ἀνταγωνιστικό της πλεονέκτημα τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὴν ἐκπληκτικὴ ἱκανότητα δημιουργικῆς σκέψεως· τὸ ἔχουμε ξαναγράψει, τὰ Ἑλληνόπουλα ἔχουν τὴν ἱκανότητα συνθετικῆς σκέψεως, χάρις στὴν μουσικὴ ἁρμονία καὶ στὴν προσῳδία τῆς ἑλληνικῆς, ὅπως καὶ τῆς καλυτέρας ἀνταποκρίσεώς της στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Οἱ κορυφαῖες πολυεθνικὲς τοῦ κλάδου δὲν ἐπενδύουν στὴν χώρα μας, γιὰ τὰ μάτια τῶν Ἑλληνίδων, ποὺ εἶναι θελκτικότατα, ἀλλὰ καὶ τὴν ταχύτητα τῆς διανοίας καὶ τῆς συνθέσεως τῶν παιδιῶν μας, στὸν ἀνώτερο βαθμό…

Ὡριμότης ἑλληνικοῦ λαοῦ

Ἡ ὡριμότης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀποδεικνύεται καθημερινά, ἀπ’ τὶς ἀντιδράσεις του στὴν καταιγίδα τῆς καταστροφολογίας καὶ τῆς παραπληροφορήσεως, μαζὶ καὶ τῶν περισσοτέρων δημοσκοπήσεων· χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἡ περιοδεία τοῦ κεκλασμένου στὴν Κρήτη, μὲ τὴν ἀφόρητη μοναξιά του, ἐνῶ ἡ διαπλοκὴ τὴν παρουσίασε ὡς λαϊκὴ ἀποδοχὴ τουλάχιστον. Μὲ παρόμοια τεχνάσματα, ὅπως καὶ μὲ τὴν ὑποτιθέμενη πρόταση τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου στοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων τῶν Τεμπῶν, νὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησία, δὲν πείθουν κανέναν· ἄλλωστε ἔρχεται ἡ ἔκθεση τοῦ ἐφέτου ἀνακριτοῦ κι ὅλα ἀποκαθίστανται στὴν θέση τους. Ἀλλά, ἂς θυμηθοῦμε καὶ τὴν περυσινὴ περίοδο, ὅταν καὶ πάλι ἡ διαπλοκὴ προέβλεπε ἀνταγωνισμὸ Νέας Δημοκρατίας καὶ ΣΥΡΙΖΑ κι εἴδαμε τὰ ἀποτελέσματα!

Καθιέρωση Συμποσίου Δελφῶν

Τὸ Συμπόσιο τῶν Δελφῶν καθιερώθηκε πλέον, ὡς διεθνὲς βῆμα ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων καὶ προτάσεων γιὰ τὰ τρέχοντα προβλήματα· ἡ συμμετοχὴ ἐντυπωσιακὴ καὶ τὸ τοπίο ἐπιβλητικό, κάτω ἀπ’ τὸ βλέμμα τοῦ Ἀπόλλωνος εἰς τὸ κέντρο τοῦ κόσμου καὶ μὲ τοὺς ἀμφισήμους χρησμούς του, ὡς Λοξίας, ἔστω κι ἂν στὴν σημερινὴ πραγματικότητα δὲν εἶναι καὶ πολὺ κατανοητὴ ἡ ἔννοια τῶν ἰσοτίμων σχέσεων τοῦ πιστοῦ μὲ τὸν Θεό του ἢ τὴν ἰδεολογία του, ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι ἡ κύρια βάση τῆς ἀμέσου δημοκρατίας καὶ τῆς κλασικῆς μας ἐποχῆς. Πάντως, ἡ προβολή του εἶναι ἀξιόλογη κι ἡ προσέλευση ἀκροατῶν του πολὺ μεγάλη ὁπότε ἡ ἐξέλιξή του σὲ κανονικὸ δελφικὸ κέντρο ἔρχεται ὡς φυσιολογική.

Εὐρώπη, ἡγεσίες καὶ λαοὶ

Ἡ διάσταση καθημερινῆς πρακτικῆς καὶ πολιτικῆς προοπτικῆς ἡγεσιῶν καὶ λαῶν στὴν σημερινὴ Εὐρώπη γίνεται χαώδης, μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὰ ἐσωτερικά της· φυσικά, ὅταν λέμε ἡγεσίες, δὲν ἐννοοῦμε μόνο τὶς πολιτικές, ἀλλὰ καὶ τὶς πνευματικές, τοὺς ἐπωνύμους διαμορφωτὰς τῆς κοινῆς γνώμης, ἕως χθὲς τουλάχιστον. Ἱστορικὴ καμπὴ ἀποτελεῖ ὁ οὐκρανικὸς πόλεμος, ἂν καὶ οἱ ρίζες της ἦταν ἐμφανέστατες τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἀλλὰ ὑπῆρξε ἀδυναμία δημοσίας καταγραφῆς της· ὁ δυτικὸς ἅνθρωπος ζοῦσε στὴν ἐσχατολογία τῆς «ἱερᾶς» ἀποστολῆς του κι ἀγνοῦσε πλήρως σχεδὸν τὸ τί συνέβαινε κάτω ἀπ’ τὰ πόδια του ὅπως γίνεται στὴν ἱστορία. Τὰ ρεύματα εἶναι δύο καὶ σαφέστατα στὶς μέρες μας, οἱ ἡγεσίες, μὲ ὁλόπλευρη ὑποταγὴ στὸ ἀτλαντικὸ ἅρμα καὶ περιφρόνηση τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν κι οἱ λαοί της, μὲ κύριο μέλημά τους τὴν προάσπιση τῶν εὐρωπαϊκῶν ὀργανισμῶν καὶ τοῦ εὐρώ, ἀλλὰ κι ἀπαιτήσεως αὐτονόμου διεθνοῦς παρουσίας της.

Ἀμερική, πρὸς ἀπομονωτισμὸ

Οἱ ἡγετικοὶ κύκλοι, οἰκονομικοὶ καὶ πολιτικοί, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν θεωροῦν δεδομένη τὴν ἐπανεκλογὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν προεδρία τους καὶ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς προειδοποιοῦν τοὺς Εὐρωπαίους, ὅπως προετοιμασθοῦν καταλλήλως, γιὰ τὶς ἄλλης μορφῆς σχέσεις μαζί τους, χειροτέρων ἴσως κι ἀπ’ τὴν πρώτη θητεία του· ἀλλὰ οἱ εὐρωπαϊκὲς ἡγεσίες δὲν δείχνουν, ὅτι ἔχουν λάβει τὸ μήνυμά τους καὶ συνεχιζουν τὴν ἐπαναπαύση τους στὴν ἀμερικανικὴ προστασία. Στὰ κύρια θέματα, οὐκρανικὸς καὶ παλαιστινιακὸς πόλεμος, δὲν παρουσιάζουν οὐδεμία ἀλλαγή, παρὰ παραμένουν πιστοὶ ὀπαδοὶ τῆς ἀμερικανικῆς τακτικῆς, ἐνῶ εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ νέος πρόεδρος θὰ τελειώσει ἀμέσως ἀμφότερες τὶς συγκρούσεις, μὲ διάλογο μὲ τὴν Ρωσία κι ὑποχρέωση τοῦ Ἰσραὴλ σὲ συμβιβασμό. Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἀμερικῆς ὁ ἀπομονωτισμὸς κερδίζει ἔδαφος κι ἡ στροφὴ πρὸς τὴν παράδοση, ὡς πλουσίας καὶ αὐτάρκους χώρας, κερδίζει ἔδαφος, μὲ ταυτόχρονη διεύρυνση τοῦ χάσματος μεσοδυτικῶν καὶ ἀνατολικῶν, δυτικῶν πολιτειῶν…

Οὐκρανία, τὰ παιδία παίζει

Οἱ κινήσεις τῶν διαφόρων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, μὲ σχέδια μακροχρονίου διαδικασίας βοηθείας πρὸς τὴν Οὐκρανία, θυμίζουν στοὺς ἔγκυρους ἀναλυτὲς τὴν ἀττικὴ φράση, «τὰ παιδία παίζει»· κι ἔχουν δίκαιο, ἐπειδὴ οἱ προβλέψεις γιὰ ἐπανεκλογὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀλλάζουν τὴν πολιτικὴ δυναμικὴ τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, ἐνῶ οἱ πιθανώτερες ἐξελίξεις στὸν πόλεμό της, μέχρι τὸν Νοέμβριο, θεωροῦνται δεδομένες, εἴτε ὡς νίκη τῶν Ρώσων, εἴτε ὡς παραμονὴ στὴν ἴδια κατάσταση, ὁπότε ὁ νέος πρόεδρος τὸν τερματίζει μὲ συμφωνία μὲ τὴν Μόσχα, ὅπως ἔχει δεσμευθεῖ. Ἀλλά, οἱ παλιὲς δεσμεύσεις σὲ ὑπηρεσιακὸ ἐπίπεδο παραμένουν ἰσχύουσες, ὁπότε οἱ ὑπουργοὶ μικρῶν χωρῶν, ὅπως ὁ Ἕλληνας τῶν Ὑποδομῶν, ἐξαγγέλλει σχέδια γιὰ διαδρόμους βοηθείας· αὐτὴν τὴν ἐντολὴ πῆρε κι αὐτὴν ἐφαρμοζει. Ἀλλὰ κι ὁ λαλίστατος καὶ πολεμοκάπηλος Γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ, ἄλλα λέει καὶ καλεῖ τὸν Βολοντομὶρ Ζελλένσκυ, γιὰ συμβιβασμὸ μὲ τὸ Κρεμλίνο, ὅσο διαθέτει ἀκόμη κατάλληλο χρόνο.

Φόνος παιδιῶν τοῦ Χανίγιε

Οἱ Ἰσραηλινοί, μὲ πύραυλο κατὰ αὐτοκινήτου στὴν Βόρειο Γάζα, σκότωσαν τὰ τρία παιδιὰ καὶ τέσσερα ἐγγόνια τοῦ ἡγέτου τῆς Χαμᾶς, Ἰσμαὴλ Χανίγιε, ὅπως δήλωσε ὁ ἴδιος στὴν Ντόχα τοῦ Κατάρ, προσθέτοντας, ὅτι ὅλοι τους ἔγιναν μάτρυρες τοῦ Ἰσλὰμ κι ὅτι ἡ δολοφονία δὲν πρόκειται νὰ κάμψει τὴν ἀγωνιστικότητα τῶν Παλαιστινίων, παρὰ θὰ τὴν ἀτσαλώσει· τὸν φόνο τους ἐπιβεβαίωσε κι ὁ ἰσραηλινὸς στρατός, χαρακτηρίζοντάς την ὡς ἐπιτυχία κατὰ τῆς Χαμᾶς. Στοὺς διεθνεῖς κύκλους προκάλεσε ἀνατριχίλα ἡ ὁμολογία αὐτή, καθὼς ἀποτελεῖ εὐθεῖα ἐπιβεβαίωση γενοκτονίας, ἐπειδὴ αὐτὸ εἶναι γενοκτονία, ἡ ἐκτέλεση παιδιῶν καὶ ἀμάχων, ὡς συνυπευθύνων μὲ τοὺς μεγάλους, κατὰ τὴν ναζιστικὴ ἀρχὴ τῆς συλλογικῆς εὐθύνης. Στοὺς Ἄραβες καὶ Ἀναδυόμενους ἡ ἀντίδραση εἶναι ἀκόμη χειρότερη καθὼς τὴν χαρακτηρίζουν, ὡς κυνικὴ ὁμολογία τῆς πραγματικῆς φύσεως τῆς εἰσβολῆς στὴν Λωρίδα· δύσκολα πολὺ βρίσκει κανεὶς παρόμοια ὁμολογία καὶ στὰ πιὸ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα…

Καταψήφιση νέας βοηθείας

Ἡ καταψήφιση ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ, τῆς προσθέτου βοηθείας, 9,7 δις εὐρώ, ἐκ τῶν περισσευμμάτων τοῦ Ταμείου Ἀναπτύξεως, θεωρεῖται ὡς ἀποκαλυπτικὴ τῶν πραγματικῶν προθέσεών τους· ὁ μακροχρόνιος σκοπός τους εἶναι ἡ ἐπανάληψη τοῦ πειράματος τοῦ 2015 τοῦ Ναπολεοντίσκου, γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας κι ἔξοδό της ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἄλλο ἂν μετὰ τὸ δημοψήφισμα ὑπαναχώρησε, γιὰ λόγους προσωπικῆς δειλίας, ἐπειδὴ γνώριζε, ὅτι θὰ τὸν κατασπάρασσε ἡ λαϊκὴ ὀργή. Ἄλλωστε, κι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὑπογράμμισε, ὅτι μεθοδεύεται συνεργασία κεκλασμένου καὶ Βελόπουλου, στὰ ἴδια πλαίσια, ἐκείνης, Ναπολεοντίσκου καὶ Καμμένου· ἕνα πρᾶγμα δὲν ἀντέχουν, τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ διεθνοῦς κύρους τῆς Ἑλλάδος. Σὲ αὐτὸ συμπλέουν, τὸ βαθὺ ἀμερικανικὸ κράτος, τὸ κρατικοδίαιτο κεφάλαιο κι οἱ συντεχνίες χειροπιαστά…

Ταχεῖα ἀποδολλαριοποίηση

Ἡ ἀποδολλαριοποίηση τῶν διεθνῶν συναλλαγῶν ἐπιταχύνεται, καθὼς ἡ Ἀμερικανίδα ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν δὲν ἐπέτυχε δεσμεύσεις τῆς Κίνας, γιὰ ματαίωση ἢ τουλάχιστον ἀναβολή της, κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή της στὸ Πεκῖνο· οἱ δεσμεύσεις τῶν ΒΡΙΚΣ, γιὰ μετατροπὴ τῶν συναλλαγῶν τους στὰ ἐθνικά τους νομίσματα, καθὼς αὐτὲς Ρωσίας καὶ Κίνας καλύπτουν τὸ 88% τοῦ συνόλου τους, ἐνῶ αὐξάνεται κι ἡ συμμετοχὴ τῶν Ἰνδιῶν στὸ σχέδιο, ἐφαρμόζονται. Οἱ ἔγκυροι δυτικοὶ ἀναλυτὲς ἐκτιμοῦν, ὅτι ἡ κίνηση ἀποτελεῖ καὶ προετοιμασία γιὰ τὸν δεδομένο σινοαμερικανικὸ οἰκονομικὸ πόλεμο, μὲ τὴν ἐπάνοδο τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν ἀμερικανικὴ προεδρία· ἄλλωστε, οἱ ΒΡΙΚΣ ἔχουν αὐξηθεῖ σὲ δέκα, κσθὼς ἡ ἔνταξη σὲ αὐτούς, Αἰγύπτου, Αἰθιοπίας, Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, Ἰρὰν καὶ Σαουδικῆς Ἀραβίας, τοὺς προσδίδει ηὐξημένο πολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ ρόλο παγκοσμίως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.