Ἐμμονὴ στὰ λερωμένα τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς

Ἡ ἐμμονὴ τῆς διαπλοκῆς στὰ λερωμένα τῆς καθημερινότητός μας, ὅτι εἶναι ὅλα λερωμένα καὶ δὲν εἶναι τὰ περισσότερα φτιαχτά, καλὰ κρατεῖ∙ ἐπιλέγονται κάποιοι ὡς ἐγκληματίες καὶ κατασπιλώνεται τὸ ὄνομά τους, κι ἡ οἰκογένειά τους, μὲ βομβαρδισμὸ δῆθεν ἐγκύρων πληροφοριῶν, κι ὅταν ἀποδειχθεῖ, ὅτι δὲν εἶναι ἔτσι, ξεχνιέται ὁ ἄνθρωπος, θύμα ἄλλης βρώμικης σκοπιμότητος. Κανεὶς δὲν λέει, ὅτι εἴμαστε κοινωνία ἀγγέλων, ἀλλὰ τὸ νὰ ξεσποῦν τόσα σκάνδαλα αἰφνιδίως, κυρίως σεξουαλικά, εἶναι ἄλλο θέμα∙ κάτι ἄλλο συμβαίνει, ἐπειδὴ δὲν γίνεται, ὅλες οἱ σεξουαλικὲς διαστροφὲς νὰ ξεσπάσουν τώρα μαζεμένες στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ δὲν ἦταν στὸν ἴδιο βαθμὸ παλαιότερα κι οὔτε εἶναι στὶς ἄλλες χῶρες. Θυμίζουν τὸ 2009 καὶ τὶς ὑποθέσεις Βατοπαιδίου καὶ Σῆμενς, κατὰ Κώστα Καραμανλῆ…

Κακοκαιρία, πρὸς χειρότερα

Τὰ χειρότερα μὲ τὴν κακοκαιρία σήμερα ἀρχίζουν καὶ προβλέπεται, ὅτι θὰ πλήξουν ὁλόκληρη τὴν χώρα∙ ὅσα ζήσαμε χθὲς ἦταν τὰ προεόρτια καὶ μόνο, καθὼς ἀπ’ τὸ μεσημέρι ἀρχίζουν τὰ ὄργανα τοῦ χιονιᾶ καὶ τῶν βροχοπτώσεων. Μᾶλλον μᾶς προετοίμασαν οἱ θεοὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν μᾶς ἄφησαν νὰ πέσουμε ἀπότομα στὰ βαθειά∙ ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς εἶναι ἕτοιμος, γιὰ τὴν διατήρηση τῆς προβασιμότητος στοὺς δρόμους καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ὅποιων ἀκραίων καταστάσεων, ἐνῶ μένουν κλειστὰ τὰ σχολεῖα, σήμερα καὶ αὔριο. Τὸ ψυχρὸ ρεῦμα ἔρχεται ἀπ’ τὸν Βορρᾶ καὶ καλύπτει ὁλόκληρη τὴν Βαλκανική, μέχρι τὴν Τουρκία, ὅπου τὰ φαινόμενα εἶναι χειρότερα σὲ πολλὲς περιπτώσεις∙ ἀλλά, ἂς εἴμαστε καὶ εὐχαριστημένοι, τὸ χιόνι εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἀναζωογόνηση τῆς βιολογικῆς ἀλυσίδος. Ἰδιαιτέρως, τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ τὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος καὶ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, οἱ παροδικὲς χιονοπτώσεις ἔρχονται ὡς εὐλογία θεοῦ…

Πανδημία, σὲ στασιμότητα

Σὲ στασιμότητα παραμένει ἡ πανδημία, παρὰ τὴν κακοκαιρία∙ τὰ κρούσματα ἀνῆλθαν σὲ 12108, Ἀττική, 4182, Θεσσαλονίκη, 1182, Ἡράκλειο, 585, νεκροί, 84, διασωληνωμένοι, 665. Οἱ ἐπιδημιολόγοι προειδοποιοῦν, ὅτι χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχὴ τὶς μέρες τῆς κακοκαιρίας, γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὰ κρυολογήματα καὶ τὴν γρίπη ποὺ ἀποδυναμώνουν τὸν ὀργανισμό∙ τὰ νοσοκομεῖα συνεχίζουν στὴν ὁριακή τους κατάσταση, ἐν ἀναμονῇ νέων εἰσαγωγῶν λόγῳ τοῦ καιροῦ. Οἱ πιθανότητες γιὰ ὑποχώρησή της, μὲ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς μεταλλάξεως ὄμικρον, εἶναι πολλές, λένε οἱ εἰδικοί, ἀρκεῖ νὰ μὴν παρουσιασθεῖ ἄλλη μετάλλαξη, ἐνῶ ὁ Ἄλμπερτ Μπουρλᾶς μᾶς προετοιμάζει γιὰ ἐτήσιο ἐμβόλιο στὸ μέλλον∙ δηλαδή, μᾶς λέει, ὅτι θὰ ζοῦμε μὲ τοὺς λοιμοὺς κάθε μορφῆς στὴν καθημερινότητά μας. Τὸ ἔχουμε γράψει πολλὲς φορές, ἡ ἐποχὴ τῆς ἀμεριμνησίας ἔχει τελειώσει γιὰ τὸν δυτικὸ ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἶχε πιστέψει, ὅτι εἶχε ἀπαλλαγεῖ ἀπ’ τὶς ἐπιδημίες, κατὰ τὴν ἐσχατολογική του ἀντίληψη.

Στὰ λευκά, πλέον ἡ Ἑλλάδα

Ἡ «Ἐλπὶς» ἐκπλήρωσε τὶς ὑποσχέσεις της καὶ κάλυψε, ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν χώρα στὰ λευκά∙ στὶς περισσότερες πόλεις τῆς Βορείου Ἑλλάδος, τὸ ἔχει στρώσει γιὰ καλὰ καὶ μὲ θερμοκρασίες ὑπὸ τὸ μηδέν, ἀλλὰ καὶ στὴν ὑπόλοιπη ἀπὸ ἕνα χαμηλὸ ὕψος τὰ πάντα ἔχουν καλυφθεῖ. Ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς ἔχει τεθεῖ σὲ ἑτοιμότητα, ἐνῶ χιλιάδες τόνοι ἁλάτι ἔχουν διατεθεῖ σὲ προσβάσιμους χώρους, γιὰ τὰ μηχανήματα καθαρισμοῦ τῶν δρόμων καὶ γιὰ ὅσους τὸ χρειάζονται. Ὁλόκληρη αὐτὴ ἡ ἑβδομάδα θὰ περάσει στὰ λευκά, καθὼς τὴν κάποια ὕφεση τοῦ πρώτου κύματος αὔριο θὰ διαδεχθεῖ δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, χειρότερο ἀπ’ τὸ πρῶτο. Κάνει καὶ καλό, σκοτώνει τὰ μικρόβια, κι ἀναζωογονεῖ τὴν φύση.

ΣΥΡΙΖΑ, ἀναβρασμὸς γενικὸς

Ὁ ἀναβρασμὸς στὶς κομματικὲς ὀργανώσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅσες ἔχουν ἀπομείνει, ἀλλὰ ποὺ κρατοῦν τὰ κλειδιά του, ἔχει κλιμακωθεῖ, μετὰ τὴν ἐξαγγελία τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅτι θὰ ἐκλέγεται ὁ πρόεδρός του καὶ τὰ μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς μὲ καθολικὴ ψηφοφορία. Ἕνα ἀγνοεῖ ὁ πρόεδρος, ὅτι ἡ κομμουνιστικὴ ἀριστερὰ ταυτίζεται μὲ τὸν δημοκρατικὸ συγκεντρωτισμὸ καὶ τὴν μονολιθικὴ ὀργάνωση τοῦ κόμματος∙ τὰ μέλη του, οἱ ἀπαράτσνικοι, ἔχουν τὴν ἐξουσία κι αὐτοὶ ἐκλέγουν τὸν Γραμματέα, ὁ ὁποῖος εἶναι πάντα λίγο πιὸ ἴσος ἀπ’ τοὺς ἴδιους. Ἀλλά, αὐτὰ τὰ μέλη ἔχουν ἀπεριόριστη ἐξουσία στὴν περιοχή τους, κατὰ μίμηση τοῦ ἀρχηγοῦ. Αὐτὰ τὰ μέλη δὲν ἀνοίγουν τὶς ὀργανώσεις σὲ νέους, ὅποιοι κι ἂν εἶναι…

Ἄριστες ἐξετάσεις Εὐρώπης

Οἱ πρῶτες ἐξετάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀπέναντι στὸ Οὐκρανικὸ πρόβλημα, ἀξιολογήθηκαν ὡς ἄριστες στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους∙ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων δὲν ταυτίσθηκε μὲ τοὺς Ἀμερικανούς, στὴν ψυχροπολεμικὴ πολιτική τους, παρὰ πρότεινε τὸν διάλογο μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν ἀναζήτηση εἰρηνικῆς λύσεως, ἂν οὔτε κι ἡ Οὐάσιγκτον ἐπιθυμοῦσε θερμὸ πόλεμο, ἔστω καὶ μικρᾶς διαρκείας. Ἕνα ἐπιδίωκε, τὸν ἐγκλωβισμὸ τῆς Εὐρώπης στὴν νατοϊκὴ ἀσπίδα, τὸν ὁποῖο πίστευε, ὅτι θὰ ἐπιτύγχανε μὲ τὴν νέα γερμανικὴ κυβέρνηση∙ ἀλλά, ὁ Ὄλαφ Σὸλτζ καὶ ἡ Ἀναλένα Μπαίρμποκ ἀπεδείχθησαν σκληρὰ καρύδια καὶ διηύρυναν τὴν αὐτόνομη εὐρωπαϊκὴ ἐξωτερικὴ πολιτική, σὲ πλήρη ταύτιση μὲ τὴν Γαλλία, ἐνῶ αὔριο θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Βερολίνο ὁ Γάλλος πρόεδρος, γιὰ ἐπεξεργασία μὲ τὸν καγκελάριο τῆς ἑνιαίας πολιτικῆς τους. Ἄλλωστε, καὶ τὰ τύμπανα τοῦ πολέμου χαμήλωσαν τοὺς τόνους, ὲνῶ γίνεται αὔριο ἐπίσης, νέα συνάντηση τῆς τετραμεροῦς, Ρωσίας, Οὐκρανίας, Γερμανίας, Γαλλίας στὸ Παρίσι.

Ὑπαναχώρηση τῶν Ἀμερικανῶν

Ἡ ὑπαναχώρηση τῶν Ἀμερικανῶν στὸ Οὐκρανικὸ εἶναι ἐμφανέστατη, παρὰ τὶς κάποιες κινήσεις τους, ὅπως ἀποχώρηση τῶν οἰκογενειῶν ἀπ’ τὴν πρεσβεία τοῦ Κιέβου∙ ἡ συνάντηση τῆς Γενεύης, Ἄντονυ Μπλίνκεν καὶ Σεργκέι Λαβρώφ, κατέδειξε ἐμφανέστατα, χαμήλωμα τῶν τόνων, ἐνῶ καὶ ὁ φάλτσος Γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ ἐξαφανίσθηκε. Ὑποχρεωτικά, ἡ λύση εἶναι συμβιβασμὸς πρὸς τὸ μέσον, ὅσο ὀδυνηρὸ κι ἂν εἶναι αὐτὸ γιὰ τὴν Οὐάσιγκτον∙ ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἀποδεκνύει, μέσα σὲ πέντε μῆνες τὴν παντελῆ ἀπουσία προεργασίας καὶ ἀξιολογήσεως τῆς πραγματικότητος στὶς πρωτοβουλίες της. Στὴν Καμποὺλ ἀπέδειξε τὴν ἀδυναμία τῆς ἐξουσίας της, γιὰ προστασία τῶν πολιτῶν της καὶ τῶν Ἀφγανῶν φίλων της∙ στὴν Οὐκρανία καταδεικνύει, ὅτι βρίσκεται ἀκόμη στὴν πρώτη μεταπολεμικὴ ἐποχή, ἐκείνης τῆς κοσμοκρατορίας της. Οἱ δουλικοί της κονδυλοφόροι τὸ προπαγάνδιζαν, πολὺ μακρὰν τῆς πραγματικότητος∙ οἱ Εὐρωπαῖοι διεκδικοῦν τὴν αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία τους καὶ τὴν ἐπιβάλλουν, χωρὶς τυμπανοκρουσίες μάλιστα.

Οὐκρανικὸ καὶ οἰκονομία

Ὁ ἀντίκτυπος τῆς ἐκτονώσεως τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως στὴν διεθνῆ οἰκονομία ἀναμένεται πολὺ σύντομα∙ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας εἶναι ὁ πρῶτος παράγων, ἐνῶ προβλέπεται καὶ αὔξηση τῆς ῥοῆς ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου, ὅπως καὶ ἡ ἄδεια λειτουργίας τοῦ Nordstream2. Ὁ διάλογος γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος φέρει μαζί του καὶ τὴν ὁμαλότητα στὶς ἐξωτερικὲς καὶ οἰκονομικὲς σχέσεις∙ ἡ οὐκρανικὴ κρίση, ὅπως τὴν κλιμάκωσε ἡ Ἀμερική, κατέδειξε ἕνα πρᾶγμα, ἀδιαμφισβήτητο πλέον, ὅτι δὲν παίζεις μὲ τὴν φωτιά, ὅταν ὁ θερμὸς πόλεμος, μεταξὺ πυρηνικῶν δυνάμεων εἶναι ἀδιανόητος, ἐπειδὴ ἐξαφανίζεται ἡ ἀνθρωπότης ἀπὸ προσώπου γῆς. Στὰ διεθνῆ προβλήματα μετράει περισσότερον πλέον, ἡ οἰκονομικὴ δύναμη κι ὀλιγώτερον ἡ πολεμική∙ οἱ Εὐρωπαῖοι πρόβαλαν τὴν οἰκονομική τους ἀλκή, ὡς πρόκληση πρὸς τὴν Μόσχα, κι ἐπέτυχαν τὴν ἀναγνώρισή τους ὡς αὐτονόμου διεθνοῦς παράγοντος, τουλάχιστον στὰ εὐρωπαϊκὰ πράγματα. Ἡ Οὐάσιγκτον ἔχασε, ἐπειδὴ ἐπιδίωκε τὴν ἀποστέρηση αὐτῆς τῆς παρουσίας.

Προεκτάσεις καὶ στὴν Ἀσία

Ἡ ἐκτόνωση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις καὶ στὴν Ἀσία, μὲ πρώτη στὶς σινοαμερικανικὲς σχέσεις∙ ἡ Κίνα εἶχε ταχθεῖ ὑπὲρ τῆς Ρωσίας κι εἶχε ἐπικρίνει σφοδρότατα τὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὶς προκλητικές της, ὅπως τὶς χαρακτηριζε, ἐνέργειες. Ἡ ἔναρξη τοῦ διαλόγου, στὰ πλαίσια τῶν τεσσάρων, Ρωσίας, Οὐκρανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, σημαίνει, ὅτι ἡ διπλωματικὴ ὁδὸς εἶναι ἐπιβεβλημένη γιὰ ὅλες τὶς διεθνεῖς ἐκκρεμότητες∙ ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο, ὅτι τὴν ἀποδέχεται ἡ Οὐάσιγκτον, ἰδιαιτέρως γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα τοῦ Πεκίνου, Ταϊβάν, Οὐιγοῦροι τῆς Σικιάνγκ. Τὸ μεγάλο πλεονέκτημα εἶναι, ὅτι καταδικάζεται ἡ σκόπιμη ἔνταση καὶ παραμερίζεται ἡ προκατάληψη τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης, μὲ τετελεσμένα γεγονότα, ὅπως, ὅτι ἐπίκειται ρωσικὴ εἰσβολὴ στὴν Οὐκρανία, μὲ τὴν εὐθύνη μάλιστα τῆς σχετικῆς πρωτοβουλίας στὸν Τζὸ Μπάιντεν∙ πέραν τῶν ἄλλων ἐπιπτώσεων ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔπληξε ὁ ἴδιος τὸ κύρος του, ὁπότε ποιός τὸν ἐμπιστεύεται πλέον;

Προέκταση στὸ ἐσωτερικὸ τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων

Οἱ πρόσφατες διεθνεῖς ἐξελίξεις, μὲ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἑνιαίας εὐρωπαϊκῆς αὐτονόμου διεθνοῦς παρουσίας, μετὰ τὴν ἐκτόνωση τοῦ Οὐκρανικοῦ, ἔχει ἄμεσες καὶ σημαντικὲς ἐπιπτώσεις στὴν πολιτική μας καὶ ἄλλη ζωή∙ κατὰ τὴν τραμποκομμουνιστικὴ περίοδο, ὅλα εἶχαν περιστραφεῖ περὶ τὴν πλήρη ὑποταγή μας στὶς ἀτλαντικὲς ἐπιταγὲς καὶ στὴν ἐξωτερική μας πολιτική, μὲ τὴν ἀπόλυτη ἀποδοκιμασία τῆς Εὐρώπης, καὶ τὴν προσήλωση στὴν ἀμερικανικὴ παγκόσμια κυριαρχία. Ὅταν μάλιστα ἡ Ἄγκυρα προέβη στὶς προκλητικότατες προκλήσεις εἰς βάρος μας ἦταν πλῆθος οἱ ἀπαξιωτικὲς γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δηλώσεις, τῶν πολιτικῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως κυρίως καὶ πρωτίστως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ἐγκώμια πρὸς τὴν Οὐάσιγκτον, ὡς σωτηρίας. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα, ἔχουν τὴν ἱκανότητα καὶ τὶς προσλαμβάνουνες παραστάσεις οἱ ἑλληνικὲς πολιτικὲς δυνάμεις κατανοῆσαι τουλάχιστον τὶς ριζικὲς ἀλλαγὲς τῆς διεθνοῦς συγκυρίας; Τὸ θέμα ἐπιβάλλει τὴν ἐξέταση προηγουμένως τῆς στάσεως ἑκάστης ἀπέναντι στὰ ἐθνικά μας θέματα, ὅπως καὶ στὰ εὐρωπαϊκά∙ εὐτυχῶς εἶναι πολλὰ τὰ γεγονότα. Ἀπέναντι τῆς Τουρκίας, μόνο οἱ Εὐρωπαῖοι τήρησαν σταθερὴ στάση, γιὰ σεβασμὸ τῆς διεθνοῦς νομιμότητος καὶ προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, δηλαδή, τῶν ἑλληνικῶν καὶ κυπριακῶν, μὲ κορυφαία τὴν ἑλληνογαλλικὴ ἀμυντικὴ συμμαχία, τὴν ὁποία ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ψήφισε στὴν Βουλή∙ ἀντιθέτως ἡ Ἀμερικὴ ἔλαμψε, ὄχι μόνο διὰ τῆς ἀπουσίας της, ἀλλὰ καὶ τῆς φιλοτουρκικῆς μεροληψίας της.

Ἡ ἱστορικὴ ἀνασκόπηση τῆς θέσεως τῶν διαφόρων κομμάτων μᾶς προσφέρει τὸν μίτο τῆς Ἀριάδνης∙ ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς εἶχε πεῖ: ἐξασφαλίζω στοὺς Ἕλληνες τὴν εὐρωπαϊκὴ σταθερότητα, κι ἀπομένει στοὺς ἴδιους νὰ τὴν ἀξιοποιήσουν, ἐννοοῦσε τὴν εὐνοϊκὴ στάση τῶν πολιτικῶν δυνάμεων πρὸς τὴν Εὐρώπη. Ἀλλά, ἄλλα πιστεύαν οἱ ἄλλες δυνάμεις∙ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, μετὰ τὴν δήλωση, ὅτι, «ἡ Εὐρώπη εἶναι τυμπανιαῖον πτῶμα», πρόβαλε τὸ ἐπιχείρημα, μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας, ὅτι, «κακῶς γίναμε μέλη, ἀλλὰ εἶναι χειρότερο τὸ νὰ ἀποχωρήσουμε». Ὅσο κι ἂν ἀποκρύπτονται αὐτὰ τώρα, ἔχουν χαράξει τὴν πολιτικὴ φυσιογνωμία, τῶν Πασόκων καὶ τῶν Πασοκογενῶν∙ ἡ ἀριστερὰ ἦταν, τὸ ΚΚΕ, κατά, τὸ ΚΚΕεσ, ὑπέρ, ἀλλὰ μὲ πολλά, «ναί, μὲν ἀλλά». Αὐτὰ ἀφοροῦν τὴν ἱστορία, τὸ σήμερα εἶναι ἄλλο. Στὴν σημερινὴ συζήτηση στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, ἀντιπαρατίθενται δύο ἀπόψεις, ἡ μία, ὑπὲρ τῆς αὐτονόμου εὐρωπαϊκῆς παρουσίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ἰταλίας, Ἱσπανίας, Ἑλλάδος, Αὐστρίας καὶ ἡ ἄλλη τῶν πρώην κομμουνιστῶν, μὲ ἀπόλυτη ταύτιση μὲ τοὺς Ἀμερικανούς, γιὰ ἄμεση ἐπιβολὴ κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας. Κι ἂς μὴν ξεχνᾶμει κάτι ἄλλο, οἱ τελευταῖες εἶναι οἱ φιλονατοϊκὲς χῶρες στὴν συμμαχία καὶ μὲ ἰδιαίτερη ἀνοχὴ πρὸς τὴν Τουρκία. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐτάχθη ἐξ ἀρχῆς μὲ τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος περὶ ἄλλα τυρβάζει…

Ἡ διαφοροποίηση τῆς Εὐρώπης, ἀπ’ τὸ παραδοσιακὸ δυτικὸ μέτωπο, σημαίνει καὶ τὴν πλήρη ἀναγνώρισή της, ὡς αὐτονόμου οἰκονομικῆς παρουσίας, μὲ τὴν ἀνάδειξη τοῦ εὐρὼ καὶ ἐμπράκτως ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι ἡ πρώτη δύναμη στὸ παγκόσμιο ἐμπόριο, μὲ δεύτερη τὴν Κίνα, καὶ ἐμφαση στὴν παραγωγὴ κεφαλαιουχικοῦ ἐξοπλισμοῦ. Ὁπωσδήποτε, πληρώνει τὴν ὑστέρησή της στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ ἰδιαιτέρως στὴν παραγωγὴ ἡμιαγωγῶν καὶ ἐπεξεργαστῶν ἐπίσης∙ αὐτὸ θεωρεῖται τὸ κρίσιμο κι ἀπαντάει μὲ τὴν διάθεση ἑκατὸ δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ πενῆντα δις ἀπ’ τὴν Γερμανία, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη δικῶν της βιομηχανιῶν, ὅπου εἶναι δυνατό, ἐνῶ καὶ ἐμεῖς μετέχουμε, μὲ μονάδα στὸ Νέο Ἡράκλειο, πέραν τῶν συνεργασιῶν μὲ εὐρωπαϊκὲς ἑταιρεῖες. Ἡ ἐμπέδωση τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομικῆς ὀντότητος φέρει μαζί της καὶ τὴν ψυχολογία τῆς ἀναδείξεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἑταιρειῶν ἑκάστης χώρας∙ ὅσο ταχύτερα γίνει ἡ ἀξιοποίηση αὐτῆς, τόσο βαθύτερη θὰ εἶναι ἡ διείσδυσή της στὴν οἰκονομικὴ πραγματικότητα. Διαθέτει, ἕνα ἀκόμη πλεονέκτημα ἡ Ἑλλάς, τὴν ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς ἀποδόσεως τῶν Ἑλλήνων ἐρευνητῶν στὸ ἐσωτερικό, πολλαπλάσια μάλιστα ἐκείνης στὸ ἐξωτερικό∙ αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀπ’ τοὺς λόγους τῆς μαζικῆς εἰσροῆς τῶν ψηφιακῶν ἑταιρειῶν, μαζὶ φυσικὰ μὲ τὴν ταχύτατη ψηφιοποίηση τῆς χώρας. Εἴμαστε στὶς πρῶτες θέσεις παγκοσμίως, ἀπ’ τὶς τελευταῖες πρὸ τριετίας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.