Ἀναδίπλωση Κουμουνδούρου μετὰ τὸ ναυάγιό της

Σὲ αἰφνίδια ἀναδίπλωση τῆς πολιτικῆς τῆς πολώσεως προέβη ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ χαρακτήρισε καλὴ ἐξέλιξη τὸ Ταμεῖο Ἀναπτύξεως, μὲ προσωπική του συνέντευξη, παρὰ τὶς προηγούμενες ἐπικρίσεις τῆς Κουμουνδούρου· ὁ λόγος εἶναι, ὅτι ἡ κλιμάκωση τῶν τελευταίων ἑβδομάδων δὲν ἔχει ἀπήχηση, ὅπως καὶ ἡ στήριξη τῶν Βανδάλων στὴν ἐπίθεσή τους κατὰ τοῦ ὑπουργείου Ἐργασίας. Οἱ δημοσκοπήσεις εἶναι ἀπογοητευτικὲς γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τὴν πολιτική του, καθὼς ὁ ἑλληνικὸς λαός, παρὰ τὶς ἀνησυχίες του γιὰ τὰ οἰκονομικά, ἐξακολουθεῖ στηρίζειν πλήρως τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη· ἡ ἀδιέξοδος εἶναι ἐμφανέστατη καὶ ὑποδαυλίζεται ἀπ’ τὶς ἐσωτερικὲς συγκρούσεις μεταξὺ ὅσων προσέρχονται ἀκόμη στὴν Κουμουνδούρου, ἐπειδὴ μετριοῦνται στὰ δάκτυλα μιᾶς χειρὸς τὰ κομματικὰ γραφεῖα σὲ ἄλλες πόλεις. Φαίνεται ἀδύνατος ὁ συμβιβασμὸς ἀνάμεσά τους.

Σύνεση, σχέδιο, ταχύτης

Τὸ τρίπτυχο τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς εἶναι, σύνεση, σχέδιο, ταχύτης, γιὰ τὴν ἄντληση τῶν κονδυλίων τοῦ Ταμείου Ἀναπτύξεως, ὑπογράμμισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στὴν τηλεδιάσκεψη τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου· εἶναι μεγάλη εὐκαιρία γιὰ τὴν Ἑλλάδα, καθὼς ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπέδειξε ἰδιαίτερη τόλμη καὶ ἐξήγγειλε πρόγραμμα 750 δις εὐρώ, τὰ ὁποῖα ἂν προστεθοῦν στὰ ὑπόλοιπα εὐρωπαϊκὰ πλησιάζουν τὰ δύο τρις. Οἱ ἐντολὲς ἦταν σαφέστατες, δὲν συγχωρεῖται οὐδεμία καθυστέρηση στὴν ἐκπόνηση τῶν προγραμμάτων καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀναγκαίων μεταρρυθμίσεων, ὥστε νὰ μὴν δώσουμε καμμία δικαιολογία γιὰ ἐπικρίσεις· τὸ καλό μας ὄνομα, εἶναι τὸ μεγάλο ὅπλο μας, τόνισε, καὶ ἐγκρίθηκαν ἑπτὰ νέα νομοσχέδια γιὰ ἄμεση ψήφιση. Ἡ γρήγορη διοχέτευση τῶν πόρων στὴν ἀγορά, μέσα κυρίως ἀπ’ τοὺς μικρομεσαίους οἱ ὁποῖοι θὰ ἀντλήσουν τὴν μερίδα τοῦ λέοντος ἀπ’ τὰ κονδύλια, θὰ ἐπιτρέψει στὴν χώρα τὴν ἄμβλυνση τῆς ὑφέσεως ἢ καὶ ἀναστροφή της, ἐὰν κινηθοῦμε γρήγορα.

Τουρκία, κορύφωση ἐντάσεως

Στὴν κορύφωση τῆς ἐντάσεως ὁδηγεῖ τὶς σχέσεις μας ἡ Ἄγκυρα, μᾶλλον γιὰ ἐσωτερικοὺς λόγους, μὲ πολεμοχαρεῖς δηλώσεις καὶ μετακινήσεις μεταναστῶν στὰ σύνορα· ἡ κυβέρνηση εἶχε πληροφορίες ἀπὸ καιρὸ γιὰ προώθηση πρὸς τὸν Ἔβρο τουρκικῶν δυνάμεων καὶ μεταναστῶν καὶ γι’ αὐτὸ ἐπιτάχυνε τὴν ἐνίσχυση τῶν θέσεών μας. Τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν της, χαρακτήρισε βάρβαρη τὴν Ἑλλάδα, γιατὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴν εἴσοδό τους στὸ ἔδαφός της κι ἔλαβε τὴν κατάλληλη ἀπάντηση ἀπ’ τὸ δικό μας, ὅτι γιὰ τὰ δικά της μέτρα καταπιέσεως τῶν προφύγων κατηγορεῖ τὴν χώρα μας· τὸ θέμα εἶναι, ὅτι μειώνεται αἰσθητὰ ἡ δημοτικὸτης τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, ἐνῶ δὲν διαγράφονται προοπτικὲς τουριστικοῦ ρεύματος, ἐπειδὴ ἡ πανδημία βρίσκεται σὲ ἄνοδο στὴν Τουρκία, καὶ χωρὶς τὸν τουρισμὸ ἡ οἰκονομικὴ κρίση βαθαίνει, ἡ δὲ τουρκικὴ λίρα βυθίζεται. Ἔτσι, ὁ Τοῦρκος πρόεδρος καταφεύγει στὸν ἀνθελληνισμὸ ὡς ὄργανο γιὰ τὸν ἔξαλλο ἐθνικισμό του.

Ρίζες στὴν πραγματικότητα

Τὶς ρίζες τους στὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα ἐπιβεβαιώνουν οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοί, μὲ τὴν ἐξαγγελία τοῦ Ταμείου Ἀναπτύξεως, 750 δις εὐρώ, τῆς Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε, «τολμηρὸ τὸ βῆμα» κι ἑτοιμάζει τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν κονδυλίων μέχρι 32 δις τῆς χώρας μας. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ παραπαίει, χαρακτηρίζοντας ἐπιπόλαιους τοὺς πανηγυρισμούς, δηλαδὴ συντάσσεται μὲ τοὺς εὐρωσκεπτικιστὲς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἕως καλό τὸ σχέδιο· δὲν εἶναι τυχαία ἡ πρώτη θέση, ἴδια ἀκριβῶς εἶχε καὶ τὸ 2015, ἀπέναντι στὸ Σχέδιο Γιοῦνκερ, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ χώρας μας νὰ ἐξασφαλίσει ἐλάχιστες ἐπενδύσεις ἀπ’ αὐτὸ κι ἀπ’ αὐτές, μόνο ὅσες εἶχε πιέσει ἡ Ἐπιτροπή. Συνεχίζει νὰ κρατάει ὀμπρέλλα, ἀλλὰ ὑπαναχωρεῖ ἀτάκτως.

Χυδαιότης κατὰ τῶν ἡρώων

Οἱ ἥρωες εἶναι πρόσωπα τῆς καθημερινότητός μας, μεταξύ μας κυκλοφοροῦν κι ἔχουν ὅλες τὶς ἀρετὲς καὶ τὶς κακίες μας· κάποιες πράξεις τους χαρακτηρίζονται ἡρωικές, ὄχι ὅλες τους, ὅσες συμβάλλουν ἀποφασιστικὰ στὸν κοινὸ καλό, ἐθνικὸ κυρίως, δηλαδή, στὴν ἀπόκτηση τῆς ἐθνικῆς ὁλοκληρώσεώς μας, ὅπως στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Αὐτὸ μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ὁλοκλήρου, τὶς ἐξαίρετες ἐκεῖνες στιγμὲς προβάλλει ἑκάστη χώρα, ὡς πρότυπο πρὸς τὸν λαό της· δὲν ὑπάρχει ἐθνικὴ ἑνότης διαφορετικά. Ὅποιος ἐπιλέγει ἄλλες στιγμές τους, εἴτε ἀγνοεῖ τὸ τί σημαίνει ἐθνικὴ ἱστορία, εἴτε ἀποβλέπει ἐμφανέστατα στὴν ὑπονόμευσή της· ὅταν δὲν κάνει τὸ ἴδιο στὴν ἱστορία τῶν ἐμπνευστῶν τῆς ἰδεολογίας του, εἶναι κατάφωρα ὑπονομευτής…

Σὲ ἑβδομάδες ἔγκρισή του

Ἡ ἔγκριση τοῦ Ταμείου Ἀναπτύξεως εἶναι θέμα ἑβδομάδων, δήλωσε ὁ Μπροῦνο Λεμαίρ, προεξοφλώντας τὴν ἄρση τῶν ἐπιφυλάξεων κάποιων ἑταίρων· ὁ Γάλλος ὑπουργὸς εἶναι ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν προώθηση τοῦ γαλλογερμανικοῦ σχεδίου, 500 δις εὐρώ, τὸ ὁποῖο ὁ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν αὔξησε σὲ 750. Οἱ διαβουλεύσεις ἦταν ἔντονες ἀπὸ μέρες, καθὼς ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς δὲν θὰ προχωροῦσε, ἂν δὲν εἶχε τὴν συμφωνία τῶν μελῶν· οἱ λόγοι εἶναι πολλοί, ἡ διάθεση τῶν κονδυλίων πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀμέσως, ὥστε νὰ συμβάλουν στὴν ἀνακοπὴ τῆς ὑφέσεως καὶ στὴν θεμελίωση τῆς ἀποδοχῆς ἑνιαίων κανόνων φορολογικῆς πολιτικῆς, κάτι εὔκολο μὲ τὸν πακτωλὸ τῶν χρημάτων. Ὁ συσχετισμός τους μὲ τὰ μέτρα γιὰ τὴν προστασία τοῦ κλίματος καὶ τὴν ψηφιοποίηση τῶν κρατῶν θεωρεῖται ὡς ἐνισχυτικὸς παράγων τοῦ συντονισμοῦ τῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτικῆς συνοχῆς. Ἡ ἑνοποίηση ἐπιχειρεῖ τὸ ἀποφασιστικό της βῆμα.

Ἐμπράκτως αὐταρχικὸς Τρὰμπ

Τὴν αὐταρχικότητά του ἐπιδιώκει ἐπιβάλειν ὁ Ντόναλντ Τράμπ, ἀνακοινώνοντας, ὅτι προτίθεται νὰ θεσπίσει κανόνες λειτουργίας τῶν μέσων μαζικῆς ἐπικοινωνίας, ὥστε νὰ μὴν τοῦ «ἐλέγχουν» τὰ κείμενά του· οἱ ἀντιδράσεις ἦταν πολλὲς καὶ θὰ φανεῖ τὸ ἐὰν θὰ ἔχουν ἀποτέλεσμα. Ὁ πρόεδρος ἐξελέγη, χάρις στὴν ἀξιοποίηση τῶν μέσων αὐτῶν, ἀλλὰ βλέπει τώρα, ὅτι τοῦ ἀσκοῦν σκληρὴ κριτικὴ κι ἀντὶ νὰ ἀλλάξει πολιτική, ἐπειδὴ δὲν τὸ ἀντέχει καὶ ἐπειδὴ θεωρεῖ ὅτι ἔτσι θὰ ἀμβλύνει τὴν ἀπήχηση τῆς ἐθνικιστικῆς του τακτικῆς, προσφεύγει στὸν δεσποτισμό· τὸ ἐπεισόδιο τῆς Μινεσσότα, μὲ τὴν ἐκτέλεση Ἀφροαμερικανοῦ ἀπὸ κακοποίηση ἀπὸ Λευκοὺς ἀστυνομικούς, συνδυάζεται μὲ τὸν αὐταρχισμὸ τοῦ προέδρου. Πολλοὶ διερωτῶνται, ἔγκυροι Ἀμερικανοὶ σχολιαστές, τὸ ποῦ ὁδηγεῖται ἡ χώρα τους, πρότυπο δημοκρατίας παλαιότερα; Αὐτὰ ὅμως ἐμποδίζουν καὶ τὸν διεθνῆ διάλογο, γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ λοιμοῦ καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑφέσεως· τὸ θέμα τῆς ἐμπιστοσύνης εἶναι προέχον.

Λοιμός, ἐπανεκτίμηση ἀξιῶν

Στὴν ἐπανεκτίμηση τῶν ἰσχυουσῶν ἀξιῶν τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ ὁδηγεῖ ὁ κοροναϊός· ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος, μὲ τὸν συνδυασμὸ καὶ τῶν ἐπιπτώσεων τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, εἶναι ἕνας ἐντελῶς διαφορετικὸς ἄνθρωπος, σὲ σύγκριση μὲ τὸν βιομηχανικό, ἔστω κι ἂν πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς πρόσωπο. Σὲ ὅσα τοῦ ἐπέβαλε ἡ χρήση τῆς ψηφιοποιήσεως τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς ζωῆς του, μὲ τὴν αὐτονομία του ἀπέναντι στὰ προηγούμενα ἰδεολογικῆς καὶ πρακτικῆς μορφῆς δεσμά, προστίθεται ὁ ὀλιγόμηνος ἔγκλεισμός του λόγῳ τῆς πανδημίας· πολλὰ σκέφθηκε καὶ περισσότερα ἔζησε αὐτὲς τὶς μέρες κι αὐτὰ μεταφέρονται στὴν καθημερινότητά του. Οἱ κοινωνίες σήμερα διακρίνονται σὲ δύο κατηγορίες, σὲ ὅσες ἄντλησαν ἀπ’ τὴν ἐμπειρία αὐτή, χάρις στὶς πολιτιστικές τους καὶ ἱστορικές τους παραδόσεις, καὶ σὲ ὅσες παρέμειναν προσκολλημένες στὸ παρελθόν· γεωγραφικά, Κίνα, Ρωσία, Εὐρώπη ἐντάσσονται στὴν πρώτη κατηγορία, Ἀγγλία καὶ Ἡνωμένες Πολιτεῖες στὴν δεύτερη, σὲ ἀδρὲς γενικὲς γραμμές.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀνοδικὲς τάσεις συνεχίσθηκαν στὶς ἀγορὲς καὶ περισσότερο στὴν Εὐρώπη, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Ταμείου Ἀναπτύξεως· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1008 δολλάρια καὶ 118,5750 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 32,53, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1724,30. Οἱ ἐπενδυτὲς αἴρουν σταδιακὰ τὶς ἐπιφυλάξεις τους καὶ προβλέπουν τὸ Ταμεῖο, ὡς ἰσχυρὸ ἀνάχωμα, μὲ τὴν ταχεῖα ἐφαρμογή του, στὴν ὕφεση· αὐτὸ ἄλλωστε ὑποσχέθηκε καὶ ἡ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν, ὅτι θὰ γίνει. Ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορὰ καὶ σὲ ἐπενδύσεις ταχείας ἀποδόσεως, ἐπειδὴ ἡ κρίση καλπάζει, καθὼς οἱ κοινωνίες ἐξέρχονται ἀπ’ τὸν ἐγκλεισμό τους· οἱ ἐπιφυλάξεις δὲν θεωροῦνται οὐσιαστικές, παρὰ μόνο γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων στὸ ἐσωτερικὸ τῶν χωρῶν τους. Εὐρύτερα ἐκτιμοῦν τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅσο καμμία ἄλλη φορὰ στὴν ἱστορία της, γιὰ ἀνακούφιση τῶν λαῶν της καὶ ἁπλόχερη ἐνίσχυση τῶν δυνάμεων τῆς συνοχῆς τους.

Μητσοτάκης σὲ διεθνῆ μέσα

Ὁ πρωθυπουργὸς ἀξιοποιεῖ πλήρως τὰ διεθνῆ μέσα ἐπικοινωνίας, γιὰ τὴν προβολὴ τῆς χώρας στὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ στὴν προσέλκυση τουριστῶν· ἡ συνέντευξη στὸ Brookings ἐνίσχυσε τὴν διεθνῆ εἰκονα τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ συνέπεσε καὶ μὲ τὴν ἐξαγγελία τοῦ Ταμείου Ἀναπτύξεως ἀπ’ τὴν Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν. Στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους ἐμπεδώνεται ἡ πεποίθηση, ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι ἀρκετὰ ἀσφαλὴς ὑγειονομικὰ καὶ μὲ ἰσχυρὴ κυβέρνηση ἀπολάμβάνουσα τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ της· μετροῦν πάρα πολὺ αὐτά, στὴν αὔξηση τῶν ἐπενδύσεων, ἐπιπροσθέτως πρὸς τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια. Βρισκόμαστε στὴν κρίσιμη φάση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν πανδημία κι ἀπ’ τὴν ὕφεση· ἂν γίνει συνετὴ χρήση τῆς καλῆς ψυχολογίας τοῦ λαοῦ καὶ τῆς προσφορᾶς τῶν κοινοτικῶν πόρων, τότε ὑπάρχει δυνατότης ἅλματος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἐσωτερικὰ τοῦ Χὸνγκ Κὸνγκ

Ἡ κατάσταση στὸ Χὸνγκ Κόνγκ, μὲ τὶς συγκρούσεις στοὺς δρόμους διαδηλωτῶν καὶ ἀστυνομικῶν δυνάμεων, μετατρέπεται στὸ κλειδὶ τῶν σινοαμερικανικῶν σχέσεων· ἡ Οὐάσιγκτον ζήτησε τὴν ἄμεση σύγκληση τοῦ Συμβουλίου Ἀφαλείας γιὰ τὸ θέμα, προτείνοντας ψήφισμα καταδίκης τῆς Κίνας, ἐνῶ γνωρίζει, ὅτι ἀποκλείεται αὐτὸ νὰ ἐγκριθεῖ, καθὼς Πεκῖνο καὶ Μόσχα εἶναι ἀντίθετες, πέραν τῶν ἄλλων μελῶν, ἀλλὰ διαθέτουν καὶ δικαίωμα ἀρνησικυρίας. Οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται, ἀλλὰ μᾶλλον ὑποτονικά, καθὼς μειώνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν διαδηλωτῶν· ἀπ’ τὴν ἄλλη οἱ Κινέζοι διατυμπανίζουν τὴν ἀπόφασή τους, τοῦ νὰ μὴν ἐπιτρέψουν τὴν ἀλλαγὴ τοῦ καθεστῶτος τῆς περιοχῆς καὶ τὴν ἀπόσπασή της ἀπ’ τὸν ἐθνικὸ κορμό. Ἡ κρίση ὅμως διογκώνει τὴν διάσταση τῶν δύο μεγάλων χωρῶν στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κοροναϊοῦ καὶ τῆς βαθείας ὑφέσεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.