Ὅπως κάθε χρόνο ἀρχίζουμε τὴν διακοπὴ τῆς ἐπικοινωνίας μας γιὰ τὴν ἀνάπαυσή μας, πιὸ εὐχάριστη φέτος, καθὼς ὑποχωρεῖ ἡ πανδημία. Θὰ ἐπικοινωνήσουμε καἰ πάλι στὶς 20 Σεπτεμβρίου 2021. Καλὴ ξεκούραση ὅλων μας…

Εὐρωσυμβούλιο, ἄμεση συμμόρφωση τῆς Τουρκίας

Τὴν ἄμεση συμμόρφωση τῆς Τουρκίας, στοὺς εὐρωπαϊκοὺς καὶ διεθνεῖς κανόνες, γιὰ τὴν ἐπανέναρξη τῶν σχέσεών της μὲ τὴν Εὐρώπη, προσδιόρισε τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο· παρὰ τὶς διαφορὲς ἀποχρώσεως, μὲ ἁπαλώτερη χροιὰ τὴν γερμανική, ἡ ἀπόφαση προσδιορίζει τὴν ἀναθεώρηση τῆς συμφωνίας γιὰ τὸ μεταναστευτικό, μὲ τὴν διάθεση, τριῶν δις εὐρὼ στὴν ἴδια καὶ 2,8 στὴν Συρία, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση, ὅτι θὰ τηρήσει τὶς ὑποσχέσεις της καὶ θὰ ἀποφύγει τὶς προκλήσεις κατὰ Ἑλλάδος καὶ Κύπρου. Ἄλλωστε, ἡ διαχείριση τῶν κονδυλίων γίνεται ἀπ’ τὶς ὀργανώσεις τοῦ ΟΗΕ κι ὄχι ἀπ’ τὸ τουρκικὸ δημόσιο· ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν δὲν ἔχει πολλὲς δυνατότητες παρεκτροπῶν, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνοίγουν διάλογο μὲ τὴν Μόσχα στὰ κρίσιμα διεθνῆ προβλήματα, μὲ διάθεση προσεγγίσεως ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν.

Ἀναπτέρωση τῆς αἰσιοδοξίας

Ἡ ἀναπτέρωση τῆς αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν οἰκονομία ἦρθε ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες, καθὼς ἐγκρίθηκε καὶ τυπικὰ τὸ Πρόγραμμα Ἀναπτύξεως κι ἀρχίζει ἀπὸ Ἰούλιο, ἡ διάθεση τῶν κονδυλίων· εἴμαστε ἀπ’ τὶς πρῶτες χῶρες σὲ ἑτοιμότητα καὶ ὅλα κρίνονται, ἀπ’ τὴν ἱκανότητα δημοσίου καὶ τραπεζῶν στὴν διευκόλυνση διαθέσεως τῶν κονδυλίων στὰ ὑποβαλλόμενα σχέδια κι ἀπ’ τὴν προθυμία τῶν ἐνδιαφερομένων καὶ κυρίως τῶν μικρομεσαίων στὴν ἔγκαιρη καὶ ἀποτελεσματικὴ ἀξιοποίησή τους. Ἡ κυβέρνηση ἔχει ὅλα τὰ πλεονεκτήματα μὲ τὸ μέρος της, τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ ἀποφασιστικότητα τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνυπαρξία ἀντιπολιτεύσεως, ὅταν ἀσχολεῖται ἀκόμη, γιὰ τὸ ἐὰν πρέπει ἢ ὄχι νὰ γίνουν ἐμβολιασμοί· μένουν στὸ προηγούμενο ἀνέκδοτο κι ἀδυνατοῦν νὰ προσασμοσθοῦν στὶς σημερινὲς συνθῆκες. Ὅσο κι ἂν αὐτὸ εἶναι ἄσχημο, γιὰ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν, ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ἄλλο κακὸ στὴν χώρα, παρὰ στὸν ἑαυτό του…

Μέτρα μεταλλάξεως δέλτα

Ἡ μετάλλαξη δέλτα ἔχει φθάσει καὶ στὴν Ἑλλάδα, μὲ κρούσματα, σὲ Ἀττική, Κόρινθο καὶ Κρήτη καὶ οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχὲς λαμβάνουν ἐπειγόντως πρόσθετα μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της, μὲ τὴν ἀπομόνωση, ὅσων ἔχουν ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ κρούσματα· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπανέλαβε ρητά, «Εἶστε ἐμβολιασμένοι, εἶστε ἀσφαλεῖς. Εἶστε ἀνεμβολίαστοι, κινδυνεύετε. Τόσο ἁπλᾶ καὶ τόσο καθαρά». Ἄλλωστε, τὸ θέμα ἀπασχόλησε καὶ τὴν συνάντηση τοῦ Εὐρωσυμβουλίου μὲ τὸν Ἀντόνιο Γκουτιέρες, γιὰ τὴν παγκόσμια διάστασή του· Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν προτείνουν τὴν ἐπιβολὴ προσθέτων μέτρων, ὅπως καὶ αὐστηρότερων ἐλέγχων στὰ σύνορα. Τὰ κρούσματα ἀνῆλθαν σὲ 489, Ἀττική, 252, σύνολο, 419909, θάνατοι, 15, 12613, διασωληνωμένοι, 256· ὁ κίνδυνος παραμένει κυρίως γιὰ τὸ Φθινόπωρο καὶ γιὰ τοῦτο ἐπείγει ὁ ἐμβολιασμὸς ὅλων, ὅσο βρισκόμαστε στὸ Θέρος καὶ ἡ διάδοση τοῦ κορονοϊοῦ εἶναι περιορισμένη. Πάντως, ὁ κόσμος τηρεῖ τὰ μέτρα σὲ μεγάλο βαθμό.

Ἁπάλυνση αὐστηρῶν μέτρων

Ἡ κατάργηση τῆς μάσκας στοὺς ἐλεύθερους χώρους, κι ὅταν δὲν ὑπάρχει συνωστισμός, διευκολύνει τὴν ψυχολογικὴ τουλάχιστον ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὸν κορονοϊό· ὁ κόσμος προσαρμόσθηκε, ἀλλὰ καὶ τήρησε τοὺς κανόνες, μὲ τὴν χρήση της πάλι, ὅταν εἰσερχόταν σὲ κλειστοὺς χώρους. Ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν πανδημία εἶναι, ἀπ’ τὴν φύση της, σταδιακὴ καὶ ἀναλόγως πρὸς τὴν πορεία της, ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ διεθνῶς· ἡ μετάλλαξη δέλτα προκαλεῖ θραύση σὲ πολλὲς χῶρες, Βρεταννία, Ρωσία, μὲ ἀποτέλεσμα ἐπιστροφή τους σὲ μερικὸ ἢ πλήρη ἐγκλεισμό. Στὴν Ἑλλάδα ἔχουν καταγραφεῖ μόνο 18κρούσματα δέλτα κι ἔχουν τεθεῖ σὲ πλήρη ἀπομόνωση, καθὼς καὶ οἱ ἐπαφές τους, γιὰ ἀποφυγὴ τῆς εὐρυτέρας μεταδόσεως του.

Ὕδρα, ρωσικὴ συμβολὴ 1821

Τὴν ρωσικὴ συμβολὴ στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 γιόρτασαν, σὲ εἰδικὴ τελετή, ἡ ρωσικὴ πρεσβεία καὶ ὁ δῆμος Ὕδρας· εἰδικὴ ἀναφορὰ ἔγινε στοὺς δύο ναυτικούς, Ἰβὰν Ἀφανάσιεβ καὶ Στέφανο Λεωνίδη, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν στὸ ἡρωικὸ νησὶ τοὺς πρώτους μῆνες τῆς παλιγγενεσίας καὶ ἔμαθαν στοὺς Ὑδραίους τὴν χρήση τῶν πυρπολικῶν. Ἦταν ἑλληνικῆς καταγωγῆς ποὺ εἶχαν καταφύγει στὴν Ρωσία κι ἐπέστρεψαν νὰ βοηθήσουν τὴν πατρίδα τους· ἡ συμβολή τους ἦταν πολὺ μεγάλη, ἐπειδὴ τὰ πυρπολικὰ ἀπετέλεσαν τὸ κύριο ὅπλο τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ μεγάλου τουρκικοῦ στόλου. Αὐτὰ συνέβαλαν τὰ μέγιστα στὴν κυριαρχία στὸ Αἰγαῖο τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ Ἀγῶνα.

Αὐτονόμηση τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ αὐτονόμηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ἐπικάλυψη εἶναι κύριο θέμα τοῦ χθεσινοῦ Εὐρωσυμβουλίου· τὰ ὅσα ἔγιναν τὴν παρελθοῦσα ἑβδομάδα, μὲ τὴν διγλωσσία τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, ἀπέναντι στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ρωσία, θεωροῦνται κακὸ προηγούμενο, μὲ ἐπεῖγον αἴτημα τὴν ἀποκατάσταση τῆς αὐτονόμου διεθνοῦς παρουσίας της. Οἱ σχέσεις μὲ τὴν Μόσχα ἐπανεξετάζονται· ναὶ μὲν ἰσχύουν οἱ ἐπικρίσεις, γιὰ τὶς ὑποθἐσεις Κριμαίας καὶ Ναβάλνυ, ἀλλὰ διατηροῦν ἀνοικτοὺς τοὺς διαύλους ἐπικοινωνίας καὶ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων προτείνει εὐρωρωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς· ἄλλωστε, ἡ κατασκευὴ τοῦ ρωσικοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου, Nordstream2, ὁλοκληρώθηκε, ὡς πρὸς τὴν τοποθέτηση τῶν ἀγωγῶν κι ἀπομένουν τὰ τεχνικὰ ἔργα λειτουργίας του. Ἡ καγκελάριος εἶχε δίκαιο, διότι ἦταν ἡ μόνη ποὺ ὑποστήριζε τὴν κατασκευή του, παρὰ τὶς ἀφόρητες ἀμερικανικὲς πιέσεις· ἡ ἐπέκταση τοῦ ἐμβολιασμοῦ σὲ ἄνω τοῦ ἡμίσεως τῶν Εὐρωπαίων θεωρεῖται μεγάλο ἐπίτευγμα, καθὼς προ βλέπεται νὰ αὐξηθεῖ σὲ 70% πλήρως ἐμβολιασμένων τὸν Σεπτέμβριο. Ἡ πολιτικὴ συνοχὴ ἐνισχύεται σταδιακά.

Ἀμερικὴ πρὸς ἀπομονωτισμὸ

Ἡ πορεία τῆς Ἀμερικῆς πρὸς τὸν ἀπομονωτισμὸ ἐνισχύεται σημαντικά, καθὼς ὁ Τζὸ Μπάιντεν ἐμφανίζεται ἀδύναμος ἢ ἀπρόθυμος γιὰ ρήξη, μὲ τὴν πολιτικὴ τοῦ προκατόχου του· στὴν οἰκονομία συνεχίζει στὴν πράξη τὴν ἴδια τακτικὴ τοῦ σινοαμερικανικοῦ πολέμου, μὲ αἰχμὴ τοῦ δόρατος τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων στὶς τεχνολογικὲς ἑταιρεῖες, ἐνῶ καθυστερεῖ τὸν διάλογο, γιὰ ἀποκατάσταση τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου μὲ τὴν Εὐρώπη. Ὡς χειρότερη ὅμως παρενέργεια θεωρεῖται, ἀπ’ τοὺς ἔγκυρους Ἀμερικανοὺς ἀναλυτές, ἡ ἀνοχὴ στὴν ἀτιμωρησία τῶν ἐνόχων τῆς εἰσβολῆς στὸ Καπιτώλιο καὶ τοῦ θανάτου τῶν πέντε ἀνθρώπων, ὅπως καὶ στὴν ἀκραία ἐθνικιστικὴ προπαγάνδα ἀριστερᾶς καὶ ἀκροδεξιᾶς· ἡ κατεδάφιση τῶν ἀγαλμάτων τῶν ἡρώων τῆς ἀνεξαρτησίας, Τζέφερσον καὶ ἄλλων, καὶ ἡ κατάργηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὸ Πρίνστον, γιὰ λόγους δουλείας, εἶναι ἐκδήλωση ἀκραίου φανατισμοῦ καὶ θυμίζει τοὺς Ταλιμπάν, μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν ἀγαλμάτων τοῦ Βούδα. Ἡ ἀπουσία ἐπισήμου ἀντιδράσεως προσδιορίζει ἀλλαγὴ νοοτροπίας.

Οἰκονομικὲς ἀνακατατάξεις

Οἱ παγκόσμιες οἰκονομικὲς ἀνακατατάξεις εἶναι ἀπόρροια πολλῶν συνθηκῶν καὶ δὲν ὁμοιάζουν σὲ τίποτε μὲ τὶς παλιὲς τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς· ὁπωσδήποτε, παρουσιάζονται ἀλλαγὲς στὸν καταμερισμὸ ἐργασίας, ὅπως συνέβαινε πάντοτε, ὰλλὰ παλαιότερα ἀκολουθοῦσε τὴν λογικὴ τῆς ἐξειδικεύσεως τῆς παραγωγῆς ἐν σειρᾷ καὶ τῆς τελειοτέρας ἀποδόσεως τοῦ χειρός, ἐνῶ ἡ δημιουργικότης μετροῦσε δευτερευόντως, περιστασιακὰ καὶ ἀποσπασματικά. Μὲ τὴν ψηφιακὴ ἐπανάσταση, τὸν κύριο ρόλο διαδραματίζει ἡ δημιουργικότης τοῦ ἐργαζομένου, ἡ σκέψη του, κι ὄχι τὸ χέρι του· ὅσες κοινωνίες τὸ ἀντελήφθησαν ἐγκαίρως ἔχουν κάνει ἅλματα, ὅπως Κίνα, Νότιος Κορέα, καὶ Ἑλλὰς τὴν τελευταία διετία. Οἱ πρωτοπόρες τῆς προηγούμενης ἐποχῆς, Ἡνωμένες Πολιτεῖες πρωτίστως, δείχνουν, ὅτι ἀδυνατοῦν καταγράψαι τὶς ἐξελίξεις ἢ μᾶλλον, ὅτι ὁ λαός τους μένει προσκολλημένος στὶς παραδοσιακὲς ἀρχές του· παράδειγμα εἶναι ἡ ἀδυναμία ἐπεξεργασίας προγράμματος ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν ὑποδομῶν τους, ὁπότε ὁδηγήθηκαν στὴν ἀπαξίωση τῆς βαρειᾶς βιομηχανίας, ὑστέρηση ποὺ δὲν καλύπτεται εὔκολα…

Λιβύη, ἀποχώρηση τῶν ξένων

Τὴν ἄμεση ἀποχώρηση τῶν ξένων στρατευμάτων καὶ τῶν μισθοφόρων ἀπ’ τὴν Λιβύη ζητάει ἡ διεθνὴς διάσκεψη τοῦ Βερολίνου, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη Δυτικῶν καὶ Ρώσων, ἐντὸς τῶν προσεχῶν μηνῶν καὶ πρὶν ἀπ’ τὴν διεξαγωγὴ τῶν ἐκλογῶν τοῦ Δεκεμβρίου· ὁ ἀστερίσκος τῆς Τουρκίας, γιὰ ἐξαίρεση τῶν στρατιωτικῶν της ποὺ ὑπηρετοῦν ὡς σύμβουλοι, δὲν μετράει καὶ πολύ, καθὼς οἱ ἀντίπαλες δυνάμεις στὸ ἐσωτερικὸ παρακολουθοῦν στενὰ τὶς ἐξελίξεις. Ἡ χώρα βαδίζει σὲ ὁμαλοποίησή της, ἐνῶ ἔχουν ἐπαναρχίσει οἱ ἐξαγωγές της πετρελαίου καὶ ἡ ζωὴ στὴν ἐπαρχία, ἂν καὶ οἱ ἑπόμενοι μῆνες θεωροῦνται οἱ κρίσιμοι· πάντως, εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ συγκλίνουν Δυτικοὶ καὶ Ρῶσοι στὴν ἀντιμετώπιση μεγάλου διεθνοῦς προβλήματος, ἂν καὶ τὸν πρωτεύοντα ρόλο στὸ θέμα διαδραμάτισαν οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἀκολουθεῖν. Ἡ Λιβύη ἐλέγχει κάπως τὴν ροὴ τῶν μεταναστῶν, ἐνῶ ἀποκαθιστᾶ τὶς σχέσεις της μὲ τοὺς Ἄραβες.

Καυστικὸ ὑγρὸ σὲ ἱεράρχες

Ἡ ρίψη καυστικοῦ ὑγροῦ κατὰ ἑπτὰ ἱεραρχῶν καὶ τεσσάρων λαϊκῶν, κατὰ τὴν διάρκεια Ἱερατικοῦ Δικαστηρίου, ἀπ’ τὸν δικαζόμενο ἱερέα, ἦταν πράξη πρωτοφανὴς στὰ χρονικά μας· ὁ ἱερεὺς κατηγορεῖται, γιὰ χρήση ναρκωτικῶν οὐσιῶν καὶ παραβίαση τῶν ἱερῶν κανόνων, ὁπότε τὸ δικαστήριο ἀποφάσισε τὴν καθαίρεσή του. Τότε, κατὰ τὴν ἐκφώνηση τῆς ἀποφάσεως, ἔρριξε τὸ καυστικὸ ὑγρὸ στοὺς ἱεράρχες, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἕνδεκα νὰ μεταφερθοῦν σὲ νοσοκομεῖο, ἀλλὰ ὅλοι τραυματίσθηκαν ἐλαφρὰ καὶ πῆραν ἐξιτήριο· ὁ εἰσαγγελέας ἔκρινε ἔνοχο τὸν δράστη, ἐνῶ ὁ συνήγορός του προσκόμισε ἀποδείξεις, ὅτι εἶναι ψυχικὰ ἀσθενὴς καὶ χρεάζεται τὴν θεραπεία σὲ νοσηλευτικὸ ἵδρυμα. Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ὁ πρωθυπουργὸς ἐξέφρασαν, μὲ τηλεφωνήματά τους, στὸν Ἀρχιεπίσκοπο τὴν συμπάθειά τους γιὰ τὰ θύματα τῆς ἀνίερης ἐπίθεσης.

Παιχνίδια τῶν Σκοπιανῶν

Ὁ Σκοπιανὸς πρωθυπουργὸς χαρακτήρισε λάθος τὴν ἀντίθετη πρὸς τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀνάρτησή του στὸ τουίττερ, γιὰ τὴν ποδοσφαιρική του ὁμάδα καὶ ζήτησε τὴν ἐπίσπευση ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα τῆς κυρώσεως τῶν τριῶν πρωτοκόλλων γιὰ τὶς σχέσεις μας· ἡ δήλωση δὲν θεωρεῖται σοβαρὴ ἀπ’ τοὺς διπλωματικοὺς κύκλους, ὄχι μόνο τοὺς ἑλληνικούς, παρὰ καὶ τοὺς εὐρωπαϊκούς, καθὼς ὲκκρεμοῦν κι ἄλλες περιπτώσεις παραβιάσεως τῆς συμφωνίας. Μάλιστα, ὑπογραμμίζεται, ὅτι ἔγινε ἡ δήλωση, ἐνῶ ἐκκρεμεῖ ἡ ἔναρξη τῶν διαπραγματεύσεων, γιὰ ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μὲ ἀντίθεση τῆς Βουλγαρίας, κι αὐτὸς σπεύδει δημιουργῆσαι πρόσθετα προβλήματα· τὸ ἐρώτημα εἶναι, τὸ τί σχεδιάζει, ἂν ἀρχίσουν οἱ διαπραγματεύσεις; Πολλοὶ διερωτῶνται γιὰ τὰ κίνητρά του, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μόνο δημαγωγικὰ πρὸς μέρος τοῦ λαοῦ του…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.