Πτώση τῶν Σοσιαλιστῶν, Ἱσπανία πρόωρες ἐκλογὲς

Ὁ Πέντρο Σάντσες προκήρυξε πρόωρες ἐκλογὲς στὴν Ἱσπανία, μετὰ τὴν μεγάλη πτώση τοῦ κόμματός του στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς τῆς χώρας, γιὰ τὶς 23 Ἰουλίου· εἶναι ἡ πολλοστὴ εὐρωπαϊκὴ χώρα, μετὰ τὶς Γαλλία, Ἰταλία, Φιλανδία, Τσεχία, Ἑλλάδα ὅπου οἱ σοσιαλιστικὲς δυνάμεις ὑφίστανται ἀπότομη ὑποχώρηση καὶ χωρὶς προοπτικὲς ἀνακάμψεώς τους. Ἡ διερεύνηση τοῦ φαινομένου δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη, κατὰ τὴν συμβατικὴ λογικὴ τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς· πάντως κάποιος ἑνιαῖος λόγος θὰ ὑπάρχει, καθὼς οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ καὶ μέσῳ τοῦ εὐρώ, ἔχουν ἀποδεχθεῖ πολλὰ κοινὰ χαρακτηριστικὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες· ἡ πρόχειρη ἑρμηνεία εἶναι προσεγγίσιμη, ἔστω καὶ προσωπική. Ἡ κοσμοθεωρία της, καπιταλιστικὴ καὶ σοσιαλιστική, στὶς κοινές της ρίζες ἀποδεικνύει, ὅτι ἀδυνατεῖ κατανοῆσαι τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία στὶς πραγματικὲς διαστάσεις της.

Ἀναμέτρηση σὲ ἄλλο τόνο

Ἡ προεκλογικὴ ἀναμέτρηση συνεχίζεται, μὲ τὸν ἤπιο καὶ διαλεκτικὸ λόγο ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία, ὅπως καὶ πρίν, ἀλλὰ σὲ διαφορετικοὺς τόνους ἀπ’ τὴν προηγούμενη ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὰ ἄλλα κόμματα· πρόκειται γιὰ ἄσκηση πραγματικῶν πυρῶν. Θὰ ἐμμείνει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς στὸν νηφάλιο διάλογο ἢ θὰ ἐνδώσει στὴν πόλωση καὶ στὸν διχασμό; τὴν ὁριστικὴ ἀπάντηση θὰ τὴν ἔχουμε στὶς 25 Ἰουνίου, ἂν καὶ οἱ διαθέσεις τοῦ ἁπλοῦ κόσμου εἶναι διακριτὲς ἀπὸ τώρα, ἐκτὸς κι ἂν ἀλλάξει στὸ ἐνδιάμεσο· οἱ πολλοὶ ἔδειξαν τὴν προτίμησή τους στὸν Κυριάκο Μητσοτάκη γιὰ τὸν ἥμερο λόγο του καὶ τὰ ἁπτὰ ἐπιχειρήματά του, ὁπότε, ὅπως διδάσκει κι ἡ ἱστορία, εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀλλαγὴ νοοτροπίας κι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἐξαλλοσύνη τῶν κεκρακτῶν τῆς προηγούμενης δεκαετίας. Τὸ σημαντικὸ πλεονέκτημα εἶναι, ὅτι θὰ καταγραφοῦν οἱ διάλογοι αὐτοὶ καὶ θὰ ἀποτελοῦν ἀδιάψευστα στοιχεῖα γιὰ κριτική τους.

Οἰκονομία, αὐτόνομη πορεία

Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία συνεχίζει τὴν αὐτόνομη ἀνοδική της πορεία, ὅπως ἔκανε καὶ προεκλογικά, ἀγνοώντας πλέον προκλητικὰ τὶς προεκλογικὲς δηλώσεις τῶν ἀντιπολιτευομένων· δείχνουν, οἱ ἐγχώριοι κι οἱ ἀλλοδαποὶ παράγοντές της, ὅτι ἡ Ἑλλὰς θὰ διατηρήσει τὴν πολιτικὴ σταθερότητα καὶ θὰ ἀποκτήσει σὲ σύντομο χρόνο τὴν ἐπενδυτική της βαθμίδα, ἀνεξαρτήτως τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν ἐξελίξεων. Οἱ πολυεθνικὲς ψηφιακὲς ἑταιρεῖες ἰδιαιτέρως ἀναγνωρίζουν, ὅτι εἶχαν παραμελήσει ἀρκετὰ τὴν χώρα μας τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἂν καὶ διέθεταν στὰ ἀνώτατα κλιμάκιά τους πολλοὺς Ἕλληνες, καὶ μάλιστα σὲ ἀναλογία πολλαπλάσια, ἀπὸ ἐκείνη τοῦ πλήθους τους παγκοσμίως· μόλις τὰ τρία τελευταῖα χρόνια ἄρχισαν τὶς ἐπενδύσεις τους στὴν χώρα, διαπίστωσαν, ἀπ’ τὴν ἐγκατάσταση τῶν πρώτων γραφείων τους, ὅτι ἡ ἀπόδοση τῶν Ἑλληνοπαίδων εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀνώτερη τῶν ἄλλων ἐρευνητῶν. Δὲν μελέτησαν τὸ φαινόμενο, παρὰ μόνο σπεύδουν γιὰ τὴν ἀξιοποίησή του, μὲ τὴν μετακίνησή τους στὴν Ἑλλάδα…

Σεμνότης καὶ διακριτικότης

Οἱ δύο ἄξονες τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας του εἶναι ἡ σεμνότης κι ἡ διακριτικότης ὑπογράμμισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στὴν προχθεσινὴ ὁμιλία του πρὸς τὰ στελέχη του, μετὰ τὴν ὁρκωμοσία τῶν βουλευτῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν τηλεοπτικὴν συνέντευξή του· στὶς πρῶτες ἐκλογὲς οἱ Ἕλληνες ἐπέλεξαν μεταξὺ τοῦ συγκεκριμένου καὶ σαφοῦς προγράμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς τετραετίας, ἀπέναντι στὴν ἀοριστολογία καὶ καταστροφολογία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ἀναφορές του σὲ μία ἀνύπαρκτη Ἑλλάδα, πείνας, ἀνεργίας καὶ δυστυχίας. Ὁ κόσμος ἄλλαξε κι αὐτὸ τὸ βιώνει στὴν καθημερινότητά του, μὲ τὴν ψηφιοποίηση τῶν συναλλαγῶν καὶ τὴν ἔλλειψη ἐργατικῶν χειρῶν ἐνδημική, ὁπότε ἀπορεῖ μὲ τὴν προπαγάνδα τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Διερωτῶνται τὸ ποῦ ζοῦν αὐτοἰ!

Βουλή, τηλεοπτικοὶ ἀστέρες

Ἡ εἴσοδος στὴν Βουλὴ τηλεοπτικῶν ἀστέρων ἐξαπλώνεται στὶς μέρες μας, καθὼς πολλοὶ ἀρχηγοὶ τοὺς προτιμοῦν, ἐπειδὴ ἔχουν διεισδυτικότητα στὴν κοινὴ γνώμη καὶ φέρουν ψήφους· εἶναι σύμφυτο αὐτὸ μὲ τὴν δημοκρατία, ἐπειδή, «εὐάλωτον ὑφ’ ἡδονῆς λόγων τὸ μὴ ἀναίσθητον», λέει ὁ Γοργίας ὁ Λεοντῖνος. Κι αὐτὸ εἶναι ἡ δημοκρατία, μὲ τὸ κριτήριό της στοὺς ἀρχηγούς, εἰς τὸ κατὰ πόσον ἐλέγχουν τὴν παρουσία τῶν ἀστέρων αὐτῶν καὶ δὲν ὑφίστανται τὶς ἐπιδιώξεις τους· ὁπωσδήποτε, ἔχουν παρουσιασθεῖ καὶ ἀστέρες ποὺ ἀνεδείχθησαν ἱκανοὶ πολιτικοὶ καὶ προσέφεραν ἀρκετὰ στὰ δημόσια πράγματα τῆς χώρας τους. Ἀλλά, τὸ πρόβλημα εἶναι, ὅτι ἡ ἐμφάνισή τους στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς ἄλλα ἔδειξαν. Ἂς περιμένουμε ὅμως την πορεία τους…

Εὐρώπη, ὕφεση καὶ συνοχὴ

Ἡ ὕφεση εἶναι πλέον ἐνδημικὴ στὴν Εὐρώπη, ἀπ’ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀνέτρεψε τὰς σιδηρᾶς πύλας τῆς Γερμανίας· ὅλοι ἀναγνωρίζουν, ὅτι οἱ μέρες τῆς ἀμεριμνησίας ἔχουν τελειώσει, μαζὶ μὲ τὴν εὐφροσύνη τῆς καθυποτάξεως τῆς Ρωσίας καὶ τῆς συμμορφώσεως τῆς Κίνας εἰς τὰς ἀμερικανικὰς ἐπιταγάς. Ἡ Εὐρωζώνη, ἐπειδὴ αὐτὴ φέρει τὸ μεγάλο βάρος, ὀφείλει ἐπιστρέψαι στὴν ταχεῖα ἐνίσχυση τοῦ συντονισμοῦ τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς, καὶ πρωτίστως στὴν ἄμεση δραστηριοποίηση τοῦ Γαλλογερμανικοῦ Ἄξονος, ὡς ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς συνοχῆς της. Ἡ κατάσταση στὴν Εὐρώπη διέπεται ἀπὸ δυὸ ἐντελῶς ἀντίθετες στὴν ἐπιφάνεια δυνάμεις· τὴν ἀπόλυτη ὑποταγὴ πολλῶν κυβερνήσεών της στὴν ἀτλαντικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ κατὰ προέκταση στὴν οἰκονομικὴ ὑποταγὴ καὶ στὴν ἰσχυρὰ ἀντίσταση τῶν λαῶν της, μὲ ἀποδοχὴ καὶ προάσπιση τοῦ εὐρώ. Ὁ οὐκρανικὸς πόλεμος ἀπέβλεπε στὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἐπιστροφὴ τῶν Εὐρωπαίων στὸ δολλάριο, ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα.

Λεπτομέρειες γιὰ χρέος ΗΠΑ

Στὶς λεπτομέρειες δυσκολεύεται ἡ συμφωνία τῶν Τζὸ Μπάιντεν καὶ Γκάρι Μακάρθυ, γιὰ τὴν αὔξηση τῶν ὁρίων τοῦ ἀμερικανικοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους· οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἐδέχθησαν τὴν αὔξηση, ἀλλὰ ζήτησαν ὡς ἀντάλλαγμα τὴν περικοπὴ πολλῶν δημοσιονομικῶν δαπανῶν καὶ κυρίως στὴν ὑγεία καὶ στὴν πρόνοια, ἀλλὰ οἱ Δημοκρατικοὶ ἀντιδροῦν, ἐπειδὴ τὶς συνέπειες θὰ τὶς πληρώσουν στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ ἑπομένου ἔτους. Τὰ χρονικὰ περιθώρια ὅμως στενεύουν, καθὼς ἔμειναν μόνο δύο μέρες γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου άπ’ τὴν Γερουσία καὶ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων· ὅλοι ἐλπίζουν, ὅτι τὴν τελευταία στιγμή, κόψε ράψε, θὰ ἐπέλθει συμφωνία καὶ θὰ ψηφισθεῖ τὸ νομοσχέδιο. Ἡ διεθνὴς ἀπήχηση ὅμως τῆς διελκυστίνδος αὐτῆς ἔχει τὶς χειρότερες συνέπειές της· ἡ Ἀμερικὴ ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὶς διακομματικές της συγκρούσεις καὶ παραμελεῖ, ὄχι μόνο τὴν ἐσωτερικὴ οἰκονομική της πορεία, ἀλλὰ καὶ τὶς παγκόσμιες ὑποχρεώσεις της ὡς ζώσης ὑπερδυνάμεως τουλάχιστον!

Οὐκρανία, παράταση πολέμου

Ἡ παράταση τοῦ πολέμου εἶναι ἡ πιθανώτερη ἐκδοχὴ γιὰ τὴν Οὐκρανία, γιὰ ἕναν καὶ κύριο λόγο, ἐπειδὴ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος δὲν θέλει νὰ ὁδηγηθεῖ στὶς ἐκλογὲς τοῦ ἑπομένου ἔτους, μὲ τὸ στῖγμα τῆς ἧττας· ὁπότε κι οἱ συγκρούσεις θὰ παραταθοῦν κι ὁ Βολοντομὶρ Ζελένσκυ θὰ διατηρηθεῖ στὴν ἐξουσία, παρὰ τὴν ὀγκούμενη δυσαρέσκεια ἐναντίον του καὶ ἰδιαιτέρως ἐντὸς τοῦ στρατεύματος. Οἱ Ρῶσοι δείχνουν, ὅτι ἀποδέχονται τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ γιὰ δύο λόγους, κατὰ τοὺς ἔγκυρους διπλωματικοὺς παρατηρητές, παρατείνοντες τὴν δυσαρέσκεια ἐντὸς τῆς Δύσεως καὶ ἐνισχύοντες τὶς ἀντιδυτικὲς ἀντιδράσεις τῶν Ἀναδυόμενων καὶ τὴν σύσφιγξη τῶν σχέσεών τους μὲ τὸν σινορωσικὸ ἄξονα· οἱ βομβαρδισμοὶ τῶν οὐκρανικῶν πόλεων θεωροῦνται περισσότερο, ὡς προειδοποίηση γιὰ τὸ τί πράγματι ἀντιμετωπίζουν κι ἐνθάρρυνση τῶν ἀντιδράσεων τοῦ πλειοψηφοῦντος ρωσόφωνου πληθυσμοῦ τῆς χώρας. Ἡ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς δὲν μετράει, παρὰ οἱ διαφοροποιήσεις πολλῶν Εὐρωπαίων κατὰ τοῦ πολέμου…

Πόλεμος Δύσεως κι Ἀνατολῆς

Ἡ σύγκρουση Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς ἔχει γενικευθεῖ μὲ θερμὸ μέτωπο στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ κύριο τὸν οἰκονομικὸ πόλεμο· μετὰ τὴν ἀποτυχία τῶν αὐστηροτάτων κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, ἡ Ἀμερική, ὡς ἡγέτις δύναμις, ἐστράφη στὸν τεχνολογικὸ κατὰ τῆς Κίνας, καλώντας τὴν Εὐρώπη σὲ ἐπικουρία, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐπετεύχθη, ἐπειδὴ οἱ οἰκονομικοί της κύκλοι, μὲ πρώτη τὴν γερμανικὴ βαρειὰ βιομηχανία, ἀρνήθηκαν κι αὔξησαν τὶς ἀνταλλαγές τους μὲ τὸ Πεκῖνο καὶ τοὺς Ἀναδυομένους. Ταυτοχρόνως, ἡ Κίνα, ἐπιδεικνύοντας τὴν αὐτονομία της στὴν ὑψηλὴ τεχνολογία, ἀπαγόρευσε τὴν εἰσαγωγὴ ἡμιαγωγῶν καὶ ἐπεξεργαστῶν ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἀφήνοντας ἄναυδους τοὺς Δυτικούς· πίστευαν, ὅτι στοὺς κλάδους αὐτοὺς ἐλέγχουν τὸ μονοπώλιο, ἀλλὰ οἱ Κινέζοι ἔδειξαν, ὅτι ἔχουν ἀναπτύξει ἐπαρκῶς τὴν παραγωγή τους. Ἐπιπροσθέτως ἔκανε τὴν παρθενική του πτήση τὸ νέο κινεζικὸ μεσαίου μεγέθους ἀεροσκάφος, C919, ἐνῶ λίγο ἀργότερα ἀρχίζει τὶς δικές του καὶ τὸ ἀντίστοιχο ρωσικό.

Περίφροντις λίαν Ἐρντογὰν

Στὴν πρώτη του δήλωση, μετὰ τὴν νίκη του στὶς ἐκλογές, ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἦταν ἀρκετὰ περίφροντις καὶ σκεπτικὸς καὶ περιορίστηκε στὶς εὐχαριστίες του πρὸς τὸν τουρκικὸ λαό· ἦταν ἐμφανέστατο, ὅτι τὸν ἀπασχολοῦν τὰ δυσεπίλυτα οἰκονομικὰ προβλήματα τῆς χώρας του καὶ τὰ ὁποῖα ἐπιδεινώνονται καθημερινά, καθὼς καὶ ἡ λίρα συνέχισε τὴν ὑποτίμησή της, παρὰ τὴν διασφαλισθεῖσα πολιτικὴ σταθερότητα. Οἱ Ἄραβες ἡγέτες τὸν συνεχάρησαν γιὰ τὴν νίκη του, ἀλλὰ δὲν δείχνουν προθυμία γιὰ τὴν κάλυψη τῶν συναλλαγματικῶν του ἀναγκῶν, ὅταν ἔχουν συσσωρευθεῖ καὶ τὰ τεράστια προηγούμενα χρέη του. Τελικά, θὰ προσφύγει στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο; Ἀλλὰ τὸ ἀντέχει πολιτικά; Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τοῦ ἔστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα γιὰ τὴν νίκη του. Εὐγενὴς χειρονομία, καθὼς κάποτε θὰ συναντηθοῦν οἱ δυό τους.

Ἄνευ ἀριστερᾶς ἰδεολογίας

Ἡ τρέχουσα προεκλογικὴ περίοδος διεξάγεται, μὲ τὴν παντελῆ σχεδὸν ἀπουσία τῆς ἀριστερῆς ἰδεολογίας, ἡ ὁποία εἶχε δεσπόσει στὴν μεταπολιτευτική μας περίοδο· τὸ ΚΚΕ καὶ τὰ κομματίδια τῆς ἐπανάστασης τὴν ἐπικαλοῦνται, ἀλλὰ ὄχι καὶ σθεναρῶς, ἐνῶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ τὴν ἔχασε στὸν δρόμο… Ἡ ψυχολογικὴ κατάρρευση ὅλων τῶν ἐνδόξων ἀγωνιστῶν! μὲ πρῶτον τὸν Ναπολεοντίσκο, εἶναι τέτοια, ὥστε ἀναζητοῦν οἱ περισσότεροι ἄλλον λόγο, χωρὶς τὶς περικοκλάδες τῆς παραφιλολογίας τους. Ἔχουν διαπιστώσει, ὅπως λένε οἱ κακὲς γλῶσσες, ὅτι ἡ διαρροὴ τῶν ψηφοφόρων τους θὰ εἶναι μεγαλύτερη, ἂν χρησιμοποιήσουν τὰ ἴδια συνθήματα μὲ τὶς προηγούμενες ἐκλογές, παρὰ ἂν τὰ ἀποφύγουν· γεννᾶται ὅμως τότε τὸ πρόβλημα, τοῦ τί ἀκρβῶς εἶναι καὶ τὸ ποιὰ ἰδεολογία ἐκπροσωποῦν. Αὐτὸ μᾶλλον ἀναζητοῦσε στὸ Σούνιο ὁ πρόεδρός τους…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.