Νίκος Χριστοδουλίδης, πρῶτος στὴν Κύπρο, μὲ 32%

Ὁ Νίκος Χριστοδουλίδης ἦρθε πρῶτος, ὅπως ἀνεμένετο, στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τῆς Κύπρου, μὲ δεύτερο, τὸν Ἀνδρέα Μαυρογιάννη, 29,6%, καὶ τρίτο, τὸν Ἀβέρωφ Νεοφύτου, 26,1%, ὁπότε τὴν Κυριακὴ ἀναμετρῶνται οἱ δύο πρῶτοι στὸν δεύτερο γύρο, γιὰ τὸν ἑπόμενο πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Ἡ μάχη προδιαγράφεται σκληρή, καθὼς ἡ διαφορὰ δὲν εἶναι μεγάλη, ἐνῶ καὶ οἱ δύο ὑπῆρξαν συνεργάτες τοῦ ἀπερχομένου Νίκου Ἄναστασιάδη, μὲ κύριο ἀντικείμενο τὶς ψήφους τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ τοῦ σημερινοῦ προέδρου· οἱ ὑποψήφιοι ἦταν δεκατέσσερες, ἀλλὰ οἱ ἕντεκα ἔμειναν σὲ μονοψήφιο ἀριθμὸ καὶ χαμηλότερα. Ὡς πρὸς τὶς ἐθνικὲς θέσεις δὲν διαφέρουν σχεδὸν καθόλου καὶ περισσότερο στὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό· ἡ προεκλογικὴ ἐκστρατεία διατηρήθηκε σὲ καλὸ ἐπίπεδο, χωρὶς ὀξύτητες καὶ περιττὲς ἀντεγκλήσεις ἀπὸ ὅλους τους.

Ἐπικάλυψη τῆς «Μπάρμπαρα»

Ἡ χώρα ζεῖ κάτω ἀπ’ τὴν ἐπικάλυψη τῆς καταιγίδος «Μπάρμπαρα», τουλάχιστον στὸ ἀνατολικό της τμῆμα, μὲ τὶς ἀποκλεισμένες περιοχές, τὴν διακοπὴ τῆς κυκλοφορίας σὲ πολλὲς ὁδικὲς ἀρτηρίες καὶ τὶς ὑποχρεωτικὲς ἀλυσίδες στὶς ὑπόλοιπες· ἡ ἔγκαιρη κινητοποίηση τῆς κρατικῆς μηχανῆς ἀπέτρεψε τὴν ἐκδήλωση ἐπικινδύνων καταστάσεων, ὅπως πέρυσι στὴν Ἀττικὴ ὁδό. Ἡ κακοκαιρία θὰ συνεχιστεῖ μερικὲς μέρες ἀκόμη, ὅπως τουλάχιστον προβλέπεται πρὸς τὸ παρόν· τὰ σχολεῖα θὰ παραμείνουν σήμερα καὶ αὔριο κλειστά, μὲ διαδικτυακὴ ἐκπαίδευση, ἐνῶ καὶ στὸ δημόσιο ἐπιβλήθηκε ἡ τηλεργασία, ἡ ψηφιοποίησή μας ἀποδίδει πολυτίμους καρπούς. Οἱ Ἕλληνες, ἀρκετὰ ἀργά, ἔμαθαν γιὰ τὶς ἀντιολισθητικὲς ἀλυσίδες, μὲ ἀρκετοὺς νὰ ὑφίστανται τὴν ταλαιπωρία τῆς ἐφαρμογῆς τους, μέσα στοὺς ἐθνικοὺς δρόμους καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῆς τροχαίας, κάτι εἶναι κι αὐτό! Οἱ νέοι ἀπήλαυσαν τὸν χιονοπόλεμο στοὺς δρόμους καὶ στὶς αὐλὲς, κι ἡ φύσις εἶναι εὐχαριστημένη μὲ τὴν ἀνανέωσή της…

Ἡ οἰκονομία ἐκτὸς πολώσεως

Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία συνεχίζει τὴν ἀνοδική της πορεία, παρὰ τὴν διεθνῆ κρίση ἐξ αἰτίας τοῦ οὐκρανικοῦ πολέμου, καὶ τὴν συστηματικὴ ἀπαξίωσή της ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὴν πόλωσή του· εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ἡ ἀγορὰ δὲν ἐπηρεάζεται σχεδὸν καθόλου ἀπ’ τὶς καταγγελίες περὶ αἰσχροκερδείας καὶ τὴν καταιγιστικὴ προβολή της ἀπ’ τὰ κανάλια, ἀπηχώντας τὴν συριζαϊκὴ προπαγάνδα. Πολὺ ὀλιγώτερο ἐπηρεάζονται οἱ ἐπενδύσεις γιὰ τὰ μεγάλα ἔργα· οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς καὶ οἱ γνήσιοι ἐγχώριοι ἐνεργοῦν ὡς βέβαιοι, ὅτι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καὶ ἡ κυβέρνησή του θὰ συνεχίσουν γιὰ δεύτερη τετραετία, μὲ τὸ πρόγραμμα τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ψηφιακῆς ὀργανώσεώς μας. Τὸ συμπέρασμα εἶναι εὔγλωττο, ὡς πρὸς τὴν στάση τῶν ξένων καὶ ἐγχωρίων γνησίων ἐπενδυτῶν καὶ τοῦ κρατικοδιαίτου κεφαλαίου, τὸ ὁποῖο κατευθύνει τὴν ἀντικυβερνητικὴ ὑστερία τῆς διαπλοκῆς. Ὁ ρόλος του ἀποκαλύπτεται ἐμφανέστατα, δὲν ἀποδέχεται ἀπώλεια τῆς λείας του…

Ἀνένδοτος, «μὲ τὸ ἄγριο»

Ὁ ἀνένδοτος ἀγώνας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε, τὴν ἴδια μέρα τῆς διακηρύξεώς του ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο στὴν Πάτρα, ἀλλὰ χωρὶς ἀνταπόκριση στὸ ἀκροατήριο· ὁ ὑπεύθυνός του Δημοσίας Τάξεως δήλωσε, ὅτι, «ἡ δημοκρατία θὰ ἀποκατασταθεῖ μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ ἄγριο», κι ὁ Κρητίκαρος ἀπείλησε Πασόκους καὶ Κουκουέδες. Δηλαδή, ἐλπίζουν στὴν ἐπιβολὴ αὐταρχικοῦ καθεστῶτος καὶ μὲ ποιές δυνάμεις καὶ μὲ ποιά διεθνῆ ἀναγνώριση; Δὲν τὸ ἐξήγησαν, οὔτε ἀπάντησαν τὸ ὅτι αὐτὸ σημαίνει, ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, ὅπως εἶχαν ἐπιχειρήσει τὸ 2015. Τὸ κύριο ὅμως εἶναι ἡ περιφρόνηση ἢ ἀδιαφορία τῶν ὀπαδῶν τους ἀπέναντι στὰ συνθήματα· στὴν συγκέντρωση ποὺ μιλοῦσαν τὰ δύο στελέχη, ἔπεσε παγωμάρα, ὅταν τὸ ἄκουσαν…

Κατάρριψη τοῦ μπαλονιοῦ

Ἡ κατάρριψη τοῦ κινεζικοῦ μπαλονιοῦ ἔγινε στὸν Ἀτλαντικὸ Ὠκεανό, ἀνοικτὰ τῆς Νοτίου Καρολίνας, κι ἀφοῦ διέσχισε ὁλόκληρη τὴν ἀμερικανικὴ συμπολιτεία μὲ στρατιωτικὰ ἀεροπλάνα· ἤδη ἀσχολοῦνται μὲ τὴν συλλογὴ τῶν συντριμμάτων του, γιὰ νὰ διαπιστώσουν, τὸ τί ἀκριβῶς ἐξαρτήματα ἔφερε, μόνο μετεωρολογικὰ ἢ καὶ ἄλλα. Πάντως, ὁ Τζὸ Μπάιντεν συνεχάρη τοὺς πιλότους τῶν ἀεροσκαφῶν, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον δὲν ἐδέχθη τὶς ἐξηγήσεις τοῦ Πεκίνου, ὅτι πρόκειται γιὰ μετεωρολογικό, τὸ ὁποῖο ἐξετράπη τῆς πορείας τους· τὰ ἀποτελέσματα ὅμως εἶναι γεγονός, ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἄντονυ Μπλίνκεν στὴν Κίνα ἀναβλήθηκε, γιὰ ἄγνωστο χρόνο, ἐνῶ ἡ ἐπιδείνωση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων βαθαίνει, μὲ τοὺς περιορισμούς τους κυρίως στὰ ἠλεκτρονικὰ προϊόντα καὶ παγκόσμιο ἀντίκτυπό τους.

Εὐρωαμερικανικὸς διάλογος

Ὁ εὐρωαμερικανικὸς διάλογος εἰσέρχεται σὲ ἄγνωστα νερά, καθὼς οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν Γαλλίας καὶ Γερμανίας βρίσκονται στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ συνομιλίες μὲ τὴν Ἀμερικανίδα ὁμόλογό τους, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ αὐστηρότατου νόμου προστασίας τῆς οἰκονομίας της· ὁ Γαλλογερμανικὸς Ἄξων ἐπέλεξε τὴν ἄμεση διαπραγμάτευση, πρὶν προχωρήσει στὴν ἐπιβολὴ ἀντιμέτρων καὶ προσφυγῆς στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ἐμπορίου. Ὁ διάλογος εἶναι πολὺ δύσκολος καὶ ἐλάχιστοι πιστεύουν, ὅτι βρίσκεται μέση λύση, καθὼς πρόκειται γιὰ μεγάλες ἐπιδοτήσεις στὴν ἀμερικανικὴ βιομηχανία καὶ σὲ ὅσες ξένες ἐπενδύσουν στὸ ἔδαφός της· πρακτικά, αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἡ εὐρωπαϊκὴ βαρειὰ βιομηχανία δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἐξάγει τὰ προϊόντα της στὴν ἀμερικανικὴ ἀγορὰ καὶ θὰ εἶναι προτιμώτερο νὰ ἐπενδύσει στὸ χῶμα της. Μάλιστα, πολλοὶ πικρόχολοι σχολιαστές της τὸ ὁμολογοῦν, «Ἂς ἔρθουν στὴν Ἀμερική!» Ὁπότε ἡ Εὐρώπη μετατρέπεται καὶ σὲ οἰκονομικὴ ἀποικία, πέραν τῆς πολιτικῆς, ὅπως ἔγινε μὲ τὸ Οὐκρανικό, καὶ τὸ εὐρὼ ἐξαφανίζεται…

Λαβρώφ, νομισματικὴ ἕνωση

Στὴν ἐπεξεργασία τῶν σχεδίων, γιὰ τὴν καθιέρωση διεθνοῦς νομισματικῆς ἑνώσεως, ἐκτὸς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, καὶ μὲ τὴν ἀρχικὴ συμμετοχή, Κίνας, Ρωσίας καὶ Ἰνδιῶν, ἐνῶ ἐπὶ θύραις ἀναμένουν, Βραζιλία, Νότιος Ἀφρικὴ καὶ ἄλλοι Ἀναδυόμενοι, ἀκολοθοῦντες Πεκῖνο, Μόσχα καὶ Νέο Δελχί· τὸ μέτρο θεωρεῖται, ὡς τὸ ἑπόμενο βῆμα τῆς ἐφαρμογῆς τῶν δικῶν τους Ταμείων Ἀσφαλίσεως τῶν Συναλλαγῶν τους, μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ οὐκρανικοῦ πολέμου καὶ μὲ ἀναφορὰ στὰ νομίσματά τους, ἐξαιρέσει τοῦ δολλαρίου. Ἡ πρόταση στηρίζεται στὴν ἐπιτυχία τοῦ θεσμοῦ τῶν ΒΡΙΚΣ (Βραζιλία, Ρωσία, Ἰνδίες, Κίνα καὶ Νότιος Ἀφρική), ἀλλὰ καὶ στὴν προθυμία συμμετοχῆς πολλῶν ἄλλων (Σαουδικῆς Ἀραβίας, Αἰγύπτου, Ἀλγερίας, Ἰνδονησίας), μὲ τὴν τράπεζά τους γιὰ χρηματοδότηση ἔργων ἀναπτύξεως παροῦσα ἐπιτυχῶς· ὡς κύριο νόμισμα ἐπιλέγεται τὸ ρεμίνμπι, καθὼς ἐκπροσωπεῖ καὶ τὴν ἰσχυρότερη οἰκονομία, ἐνῶ ἤδη ἀναγνωρίζεται ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα. Τὸ μέλλον τοῦ ΔΝΤ δὲν διαγράφεται πολὺ αἰσιόδοξο…

Οὐκρανικό, μὲ ἐπιφυλάξεις

Ἡ συνάντηση κορυφῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Οὐκρανίας ἔληξε στὸ Κίεβο, μὲ δηλώσεις ἀμοιβαίας συνεργασίας καὶ παροχῆς μεγάλης βοηθείας, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ρωσικῆς εἰσβολῆς· ἀλλά, οἱ ἐπιφυλάξεις εἶναι πολλὲς κι ἡ ἀνησυχία ἔντονη, ὡς πρὸς τὴν πορεία τοῦ πολέμου. Ἡ προμήθεια θωρακισμένων δὲν εἶναι εὔκολη, ἀκόμη κι ἂν τηρήσουν τὶς δεσμεύσεις τους οἱ δυτικὲς χῶρες· ἡ χρήση τῶν θωρακισμένων αὐτῶν προϋποθέτει μακρὰ καὶ πλήρη ἐκπαίδευση τῶν πληρωμάτων τους, λόγῳ τῶν πολλῶν ἠλεκτρονικῶν ἐξαρτημάτων τους, ἀλλὰ καὶ ἐπαρκῆ τεχνικὴ ὑποδομή, γιὰ συντήρησή τους· αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν στὴν χώρα, ἔστω κι ἂν καλύψει τὶς ἀνάγκες σὲ προσωπικό, ἐπειδὴ ἀπαιτοῦν συστηματικὴ τεχνολογικὴ καὶ χρονοβόρα προετοιμασία, καὶ τὸν χρόνο δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ τὸν παράσχουν οἱ Ρῶσοι. Ἄλλωστε, ἔχουν ἐπαναλάβει τοὺς βομβαρδισμοὺς τῆς κυρίας ὑποδομῆς τους, ἐνῶ προετοιμάζονται γιὰ μεγάλη ἀντεπίθεση, ὅπως διαβεβαιώνουν οἱ οὐκρανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, μὲ πειστικὸ τρόπο…

Ἐπέλευση τῆς κακοκαιρίας

Ἡ νέα κακοκαιρία δὲν ἔκανε ἐξαιρέσεις, πλήττει πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἀλλὰ καὶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὸν Καναδᾶ καὶ μάλιστα σὲ χειρότερο βαθμὸ καὶ μὲ θερμοκρασίες μέχρι 725 βαθμοὺς ὑπὸ τὸ μηδὲν· στὴν Ἀμερικὴ πρόκειται γιὰ τὸ γνωστὸ φαινόμενο διαρρήξεως τῶν ἀρκτικῶν κυκλικῶν ἀνέμων, ποὺ συγκρατοῦν τὸν πολικὸ κύκλο. Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἀπ’ τὶς προνομιοῦχες ἐπιλογὲς τῆς «Μπάρμπαρα» καὶ μάλιστα τὸ ἀνατολικό της τμῆμα κι ὄχι τὸ δυτικό· ἡ κρατικὴ μηχανὴ βρίσκεται σὲ πλήρη ἐπιφυλακή, ἐνῶ ἐπιβάλλεται ἡ χρήση ἀντιολίσθητικῶν ἀλυσίδων στὸ Λεκανοπέδιο καὶ σὲ ὅλες τὶς πληττόμενες περιοχὲς τῆς χώρας· ἡ διάρκειά της προβλέπεται μέχρι τὴν Πέμπτη, καθὼς ἀναμένεται δεύτερο χειρότερο κύμα ἀπὸ αὔριο τὸ βράδυ, ἀλλὰ τίποτε δὲν εἶναι βέβαιο μὲ τὸν καιρό! Ἡ ἐμπειρία ἄσχημη, γιὰ ὅσους τὴν ζήσουν στὴν ἔντασή της, ἀλλὰ εὐχάριστη γιὰ τοὺς νέους, καθὼς ἀπολαμβάνουν τὸν χιονοπόλεμο στὴν γειτονιά τους…

Κριτήριο, συμμετοχὴ στὸν δημοκρατικὸ διάλογο

Τὸ κριτήριο σεβασμοῦ τῶν συνταγματικῶν θεσμῶν εἶναι ἕνα, ἡ συμμετοχὴ στὸ δημοκρατικὸ διάλογο, τὸν κοινοβουλευτικὸ πρωτίστως καὶ τὸν δημόσιο ἐπίσης, ἀλλὰ χωρὶς ἐνέργειες ὑπονομεύσεως τους· ἡ Βουλὴ εἶναι ἐν λειτουργίᾳ κι ἑπομένως στὴν Ὁλομέλειά της συζητοῦνται τὰ κύρια θέματα τῆς χώρας κι ὅποιος ἀρνεῖται τὴν συμμετοχή του θέτει τὸν ἑαυτό του ἐκτὸς τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν, ὅπως τὸ ὑπογράμμισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ἀπαντώντας στὴν ἀποχώρηση τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπ’ τὶς ψηφοφορίες της κι ἀπ’ τὸν διάλογο. Πέραν τῆς εἰρωνικῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς θέσεώς του τὸ πρόβλημα εἶναι οὐσιαστικό, καθὼς τὴν συμπληρώνει μὲ τὴν φράση, «τρομοκρατεῖστε τοὺς τρομοκράτες», καὶ τὰ ἐπίλεκτα στελέχη του ἀπειλοῦν, ὅτι, «θὰ ἐπαναφέρουμε τὴν δημοκρατία, μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ ἄγριο»· ἡ Κουμουνδούρου δὲν ἀποδοκίμασε τὶς ἀπειλὲς αὐτές, ὁπότε γεννᾶται τὸ ἐρώτημα τοῦ τί ἀκριβῶς ἐπιδιώκει πλέον ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ πρώτη ἑρμηνεία εἶναι, ὅτι γνωρίζει τὴν ἀποτυχία του στὶς κάλπες καὶ προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν καταγγελία τους ὡς νόθες· φαίνεται, ὅτι ἔχει πλέον πρότυπό του τὸν Γεώργιο Παπανδρέου καὶ τὸν ἀνένδοτο τοῦ 1962, ἀλλὰ οἱ ἐποχὲς ἔχουν ἀλλάξει. Τότε ἡ Ἕνωση Κέντρου εἶχε τὴν στήριξη τῆς ἀντιπολιτεύσεως, τῆς ΕΔΑ, καὶ τὴν ἀποδοχὴ μεγάλου μέρους τοῦ λαοῦ· οἱ ἐξαγγελίες γίνονταν σὲ μεγάλες συγκεντρώσεις στὴν Ἀθήνα κι ὄχι σὲ μερικὲς ἑκατοντάδες στὸ περιθώριο…

Τὸ βαθύτερο πρόβλημα εἶναι ὅτι ἔχει ἀποτύχει στὶς προηγούμενες προσπάθειές του ἐπιβολῆς τῆς πολώσεως, ὅπως μὲ τὶς παρακολουθήσεις, ὅταν κι ὁ ὑποτακτικός του πρόεδρος τῆς ΑΔΑΕ ἐξηφανίσθη, ἐπειδὴ φαίνεται πληροφορήθηκε γιὰ τὶς ἔρευνες τῶν δικαστικῶν γιὰ τὸ θέμα, καὶ γιὰ τὶς διασυνδέσεις τῆς μαφίας μὲ τὴν Ἀστυνομία, ἀφοῦ ἐπὶ κυβερνήσεώς του εἶχαν γίνει περισσότερες. Ἀλλά, ἀποκαλύπτεται καὶ ποιοί τὸν στηρίζουν, τὸ κρατικοδίαιτο κεφάλαιο, ὅπως ἔδειξε ἡ ἀποτυχημένη προσπάθεια κατὰ τοῦ Τάκη Θεοδωρικάκου, γιὰ τὸν γιό του· ὁ καταγγέλλων δημοσιογράφος σπίλωσε τὸ ὄνομά του, ἐνῶ ὁ εὐτραφὴς τοῦ Πειραιῶς, καθὼς οἱ ἄλλοι καναλάρχες δὲν τὸν ἀκολούθησαν, κρέμεται μόνος του στὸ κενό. Ἡ προπαγάνδα δὲν ἀπέδωσε, γιὰ ἕνα καὶ μόνο λόγο, δὲν εἶχε ἀπήχηση στὴν κοινὴ γνώμη, ὅλοι τὴν εἶδαν ὡς μεθοδευμένη κατὰ τῆς κυβερνήσεως, ὁπότε θὰ καλύψει ὁ ἐκδότης τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις τοῦ δουλικοῦ του· εἶναι ἄξιο παρατηρήσεως, ὅτι ἡ διαπλοκὴ στὸ σύνολό της ὑπηρετεῖ τὴν πόλωση, ἀλλὰ δὲν διεισδύει ἡ προπαγάνδα της στὸν ἑλληνικὸ λαό. Τὸ 2014-15 γινόταν τὸ ἴδιο, μὲ ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ κόσμου νὰ τὸ πιστεύει καὶ νὰ ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ στὶς ἐκλογές· τὸ ἔβλεπες αὐτό, στὶς πλατεῖες, στὰ καφενεῖα, στὶς ταβέρνες, παντοῦ ἦταν παρόντες οἱ Συριζαῖοι καὶ φανατικοὶ μάλιστα. Τώρα εἶναι ἀπόντες κι οὔτε μὲ τὸ φανάρι τοὺς βρίσκεις…

Ἡ οἰκονομία εἶναι τὸ μεγάλο ὅπλο τοῦ πρωθυπουργοῦ, μὲ τοὺς ὑψηλότερους ρυθμοὺς ἀναπτύξεως στὴν Εὐρώπη, τὸν χαμηλότερο πληθωρισμὸ καὶ τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ εἰσροῆς ξένων κεφαλαίων· ἡ ἔλλειψη ἐργατῶν εἶναι τὸ πρόβλημα πλέον τῆς χώρας, ὄχι μόνο ἐξειδικευμένων στὴν πληροφορική, οἱ ὁποῖες σὲ μεγάλο βαθμὸ καλύπτονται μὲ τὴν ταχεῖα ἐκμάθηση τῶν λειτουργιῶν της ἀπ’ τοὺς νέους μας, ἀλλὰ δύσκολα πολὺ στοὺς ἀνειδίκευτους ἐργάτες, στοὺς κλάδους, οἰκοδομῶν, ὑπηρεσιῶν καὶ γεωργίας. Ἤδη ἔχουν ἀρχίσει διαπραγματεύσεις μὲ τὶς Αἴγυπτο καὶ Βιετνὰμ γιὰ εἰσαγωγὴ μεταναστῶν, νομίμων καὶ σοβαρῶν, πρὸς ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν τους, οἱ ὁποῖες ἀνέρχονται σὲ 280000 ἐργατικὰ χέρια, τὰ ὁποῖα δὲν καλύπτουν οἱ παράνομοι μετανάστες· αὐτὴ εἶναι ἔμπρακτη ἀπόδειξη τοῦ τί ἐπέτυχε ἡ κυβέρνηση στὰ τριάμισυ χρόνια ἐξουσίας. Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ διεθνοῦς κύρους μας καὶ ἡ ἀμυντική μας θωράκιση, μὲ τὴν προμήθεια ἀεροσκαφῶν καὶ φρεγατῶν, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀμυντικὲς συμφωνίες μὲ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Ἀμερική, ὅπως καὶ μὲ πολλὲς ἀραβικὲς χῶρες, ἀκολουθεῖ· ἡ Ἄγκυρὰ τὸ ἀναγνώρισε κι ἔχει διαθέσει ὧρες συσκέψεων γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή του. Ἕνα γνωρίζει, ὅτι ἡ ἰσορροπία στὸ Αἰγαῖο εἶναι πλέον ὑπὲρ τῶν ἑλληνικῶν ὅπλων καὶ ἐνισχύεται, μὲ τὴν προμήθεια τῶν Μπελαρὰ καὶ τῶν Ραφὰλ καὶ Φ35…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.