Μεσόγειος, ἐπίδειξη δυναμικῆς παρουσίας Εὐρώπης

Ἡ Μεσόγειος μετατρέπεται σὲ περιοχὴ δυναμικῆς παρουσίας τῆς Εὐρώπης, καθὼς στὴν Οὐκρανία ἔχει τὸν πρῶτο λόγο ἡ Ἀμερικὴ κι ὄχι ἡ ἴδια· ἡ πρόθυμη καὶ βεβιασμένη στήριξη τῆς νατοϊκῆς πολιτικῆς στὸν οὐκρανικὸ πόλεμο ἔχει προκαλέσει τὴν δυσαρέσκεια τῶν λαῶν της καὶ τὴν σαφέστατη διαφοροποίηση πολλῶν κυβερνήσεών της. Γνωρίζει ἄριστα, ὅτι ὁ τουρκικὸς ἀναθεωρητισμὸς εἶναι χειρότερος ἀπ’ τὸν ρωσικὸ κι ἀποβλέπει εὐθέως στὴν ἀποδυνάμωση τῆς εὐρωπαϊκῆς διεθνοῦς παρουσίας, σὲ ὑπόγεια συνεννόηση μὲ ἀτλαντικὰ κυκλώματα. Παρὰ τὴν ἀγρανάπαυση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, Γαλλία καὶ Γερμανία, ἔχουν ταχθεῖ ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος καὶ μὲ δεδηλωμένη τὴν πρόθεσή τους γιὰ δυναμικὴ προάσπιση τῶν ἑλληνικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν μαζὶ συνόρων μας. Τὸ θέμα προσλαμβάνει εὐρύτερες διαστάσεις, καθὼς ἀπομονώνεται ἤδη διεθνῶς ἡ Ἄγκυρα.

Δύναμη εἰρηνικῆς ἀποτροπῆς

Ὡς δύναμη εἰρηνικῆς ἀποτροπῆς χαρακτήρισε ὁ πρωθυπουργὸς τὴν πυραυλάκατο «Βλαχάκος» -στὸ ὄνομα τοῦ θυσιασθέντος στὰ Ἴμια ὑποπλοιάρχου-, ἀλλὰ καὶ ἀπαντώντας στὶς τουρκικὲς προκλήσεις κατὰ τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου· ναυπηγήθηκε στὴν Ἑλλάδα, δωρεὰ τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν καὶ συμπληρώνει τὴν ἄμυνα τῆς χώρας στὸ Αἰγαῖο. Πάντως ἡ Ἄγκυρα κρατάει ὑψηλὰ τοὺς τόνους καὶ ἐπιτίθεται καὶ κατὰ τῶν Ἀμερικανῶν, διότι ἀναγνωρίζουν τὰ ἑλληνικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα καὶ ἀποτρέπουν τὴν Τουρκία, ἀπὸ ἀκραῖες καὶ εἰς βάρος της ἐνέργειες· ἡ κάλυψη Εὐρωπαίων καὶ Ἀμεριικανῶν ἔχει προκαλέσει παράκρουση στὴν Ἄγκυρα, ἐπειδὴ γνωρίζουν πολὺ καλά, ὅτι δὲν διαθέτουν ὑπεροπλία στὸ Αἰγαῖο. Ἄλλωστε, σήμερα συνεδριάζουν στὴν Ἱσπανία οἱ ἐννέα μεσογειακὲς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ ἀναμένεται ἡ ἔκδοση ψηφίσματος θερμῆς ὑποστηρίξεως τῆς Ἑλλάδος· εἶναι γνωστὴ ἡ θέση τῆς Ἑνώσεως, ὅτι τὰ ἑλληνικὰ σύνορα εἶναι καὶ εὐρωπαϊκὰ ταυτοχρόνως, ὁπότε εἶναι δέσμια εὐθέως γιὰ τὴν πλήρη προοστασία τους…

Μεγάλες ἐπενδύσεις Google

Ἡ πολυεθνικὴ ψηφιακὴ ἑταιρεία Google, ἀνακοίνωσε παρουσίᾳ καὶ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, τὴν ἐγκατάσταση στὴν Ἑλλάδα μεγάλου κέντρου λογισμικοῦ, μὲ ἐπενδύσεις ποὺ θὰ προκαλέσουν αὔξηση τοῦ ΑΕΠ τῆς χώρας, κατὰ 2,2 δις εὐρὼ μέχρι τὸ 2030 καὶ τὴν δημιουργία 20000 θέσεων ἐργασίας, πέραν τῶν κλαδικῶν ἐπιπτώσεών της· ἡ Google ἀκολουθεῖ τὶς ἄλλες πολυεθνικές, Microsoft, Amazon, Apple, καὶ ἐπιθυμεῖ ἀξιοποιῆσαι δύο πράγματα κι αὐτή, τὴν δημιουργικότητα τῶν Ἑλληνοπαίδων, χάρις καὶ στὴν ψηφιοποίηση τῆς χώρας, καὶ τὰ μεγάλα διεθνῆ δίκτυα διασυνδέσεως τῆς Εὐρώπης, μὲ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὶς Ἰνδίες. Οἱ ἐπενδύσεις αὐτὲς καὶ οἱ κλαδικὲς μικρὲς ὡς συμπλήρωμά τους φέρουν τὴν ἀνάπτυξη, ὡς ὑψηλότερη τῆς Εὐρώπης, μαζὶ μὲ τὴν Πορτογαλία, καὶ στὴν ἀνετώτερη ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως· ἀποτελοῦμε παράδειγμα πρὸς μίμηση διεθνῶς κι ὄχι τὸ μαῦρο πρόβατο τῶν μνημονίων. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καὶ ὁ Κυριάκος Πιερρακάκης, ἀξίζουν τὸν ἔπαινο.

Μελόνι, ἐγγυήσεις Ντράγκι

Τὶς προσωπικές του ἐγγυήσεις προσέφερε στοὺς Εὐρωπαίους ὁ Μάριο Ντράγκι, μὲ τηλεφωνήματά του σὲ Παρίσι, Βερολίνο καὶ Βρυξέλλες, γιὰ τὴν πολιτικὴ τῆς Τζώρτζιας Μελόνι, γιὰ τὴν ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης, τὴν διατήρηση τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τὴν στήριξη τῆς Οὐκρανίας· οἱ πολιτικοὶ κύκλοι γνωρίζουν, ὅτι ἡ ἐπικοινωνία τῶν δύο εἶναι συνεχής, ἐνῶ λέγεται, ὅτι ἔχουν συναντηθεῖ μυστικὰ καὶ προσωπικά. Πάντως, οἱ διαβουλεύσεις στὸν δεξιὸ συνασπισμὸ συνεχίζονται καὶ προβλέπονται πολὺ σκληρές, καθὼς Ματτέο Σαλβίνι καὶ Σύλβιο Μπερλουσκόνι ἀπαιτοῦν ἰσχυρὲς θέσεις στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο καὶ διαπραγμάτευση, ὡς πρὸς τὴν ἐξωτερικὴ πολιτική· ἡ Ἰταλία, μέσα στὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες, κι ἀφοῦ συνέλθουν ἡ Βουλὴ καὶ ἡ Γερουσία, ὀφείλει άναδεῖξαι τὴν νέα κυβέρνησή της.

Φλώριδα, ἰσχυρὸς κυκλώνας

Ὁ ἰσχυρὸς κυκλώνας, Ἴαν, ἔπληξε τὴν Φλώριδα, μὲ τεσσάρων βαθμῶν ἔνταση, ὑποχρεώνοντας σὲ ἐκκένωση 2,5 ἑκατομμύρια κατοίκους καὶ προκαλώντας τεράστιες καταστροφές, ἀφοῦ πέρασε ἡ ὀργή του ἀπ’ τὴν Κούβα· ἤδη φθάνει στὸν Κόλπο τοῦ Μεξικοῦ καὶ πλήττει τὶς παράκτιες πολιτεῖες. Τὸ ἐρώτημα εἶναι, τὸ πόσες καταστροφὲς θὰ προκαλέσει στὶς ἐξέδρες ἐξορύξεως πετρελαίου καὶ στὶς παρόχθιες ἐγκαταστάσεις· εἶναι ἡ πρώτη δοκιμασία φέτος, ἐνῶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος κάλεσε τὶς ἑταιρεῖες, ὅπως λάβουν ὅλα τὰ μέτρα προστασίας τους. Οἱ κυκλῶνες δὲν παίζουν, ὅταν περνοῦν ἀπὸ κάποιες περιοχές, ἀφήνουν ἀνεξίτηλα τὰ ἴχνη τους· οἱ φόβοι τῶν ἐνεργειακῶν ἑταιρειῶν εἶναι μεγάλοι, ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ προκαλέσει διακοπὴ τῆς παραγωγῆς τους γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα.

Εὐρώπη, ἀνάγκη συνοχῆς της

Τὶς κρισιμότερες ἡμέρες συνοχῆς της στὴν ἱστορία της διέρχεται ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μετὰ τὶς φυγόκεντρες τάσεις ἐξ αἰτίας τοῦ οὐκρανικοῦ πολέμου καὶ τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως· οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις, μετὰ τὴν ρωσικὴ εἰσβολή, ἦταν ἡ συσπείρωση στὴν ἀτλαντικὴ ἀσπίδα, μὲ ταυτόχρονη πλύση ἐγκεφάλου τοῦ δουλικοῦ της τύπου. Ἀλλὰ ἄρχισαν κι οἱ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις, δυσμενέστατες στὴν γηραιὰ ἤπειρο, ἀνάλαφρες πρὸς τὸ παρὸν στὴν Ἀμερική, καθὼς ἡγέτες τῆς τελευταίας θύμισαν τὴν πρώτη μεταπολεμικὴ περίοδο τοῦ ψυχροῦ πολέμου· αὐτὲς ὅμως ἐκτονωθηκαν, ἐπειδὴ οἱ Εὐρωπαῖοι βλέπουν, ὅτι ἔρχεται ὁ χειρότερος χειμώνας μετὰ τὸ πόλεμο, τὸν ὁποῖο οἱ σημερινοὶ γνωρίζουν ἀπ’ τὴν ἱστορία. Ὡς ἀντίδραση παρουσιάζεται ἡ ἀνάγκη ἐνισχύσεως τῆς κοινοτικῆς συνοχῆς τους, σὲ ἰσχυρὸ βαθμὸ μάλιστα· χαρακτηριστικά, πρόσφατη δημοσκόπηση καταγράφει, ὅτι 72% τῶν Εὐρωπαίων ἐπιλέγουν τὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνότητα, ἔναντι σὲ 60% τῆς νατοϊκῆς συσφίγξεως. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο καλεῖται ἀξιολογῆσαι αὐτά…

ΝΑΤΟ, πολεμικὴ οἰκονομία

Στὴν ὀργάνωση τῆς πολεμικῆς οἰκονομίας τῶν χωρῶν του ἀπέβλεπε τὸ ΝΑΤΟ, μὲ μεθόδευση τὴν σύγκρουση μὲ τὴν Ρωσία, ἐξ ἀφορμῆς τῆς Οὐκρανίας· οἱ ἐξελίξεις τὸ ἐπιβεβαιώνουν, ὅπως συμπεραίνουν ἔγκυροι ἀναλυτές, ἐκτὸς παντοδυνάμου ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Ἡ ἔνταξη τοῦ Κιέβου στὴν συμμαχία, ἄφηνε δύο μόνο διαδρόμους στὴν Μόσχα, ἢ ἀποδεχόταν τὸ γεγονός, ὁπότε ἀκολουθοῦσε, μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια καὶ ἡ δική της ὑποταγή, μαζὶ μὲ τὸ τέλος της ὡς παγκοσμίου δυνάμεως, ἢ ἀντιδροῦσε μὲ εἰσβολή, ὁπότε οἱ Ἀμερικανοὶ ἐξασφάλιζαν τὴν συνοχὴ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τὸν ἀπόλυτο ἐγκλωβισμὸ τῶν Εὐρωπαίων στὴν ἀσπίδα τους, μαζὶ μὲ σοβαρὸ τραυματισμὸ τῆς ἀνταγωνιστικότητος τῆς βαρειᾶς βιομηχανίας της, ὑπὲρ τῆς ἀμερικανικῆς πίστευαν, λόγῳ τοῦ ἐνεργειακοῦ. Οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἀντέδρασαν ἀρχικά, καθὼς παρέμειναν πιστοὶ στὸν μονοπολικὸ κόσμο, στὸν φιλελευθερισμό τους καὶ στὸν ἀριστερισμό τους. Ἀλλὰ τώρα ἀντιδροῦν, οἱ λαοὶ πρῶτοι κι ἀκολουθοῦν πολλὲς ἀπ’ τὶς ἡγεσίες τους.

Δολιοφθορὰ στοὺς ἀγωγοὺς

Ἡ δολιοφθορὰ στοὺς ρωσικοὺς ἀγωγοὺς τῆς Βαλτικῆς, τέσσερες τουλάχιστον, θεωρεῖται ἀποδεδειγμένη κι ἀπομένει τὸ ποιός τὴν ἕκανε· οἱ Ἀμερικανοί, εὐθέως, καὶ πολλοὶ Εὐρωπαῖοι, ἐμμέσως, τὶς ἀπέδωσαν στοὺς Ρώσους, μὲ ἐπειχείρημα, ὅτι βρίσκουν δικαιολογία, γιὰ τὴν διακοπὴ τοῦ ἐφοδιασμοῦ τῆς γηραιᾶς ἠπείρου. Ἡ Μόσχα ἀρνήθηκε διαρρήδην κι ἐπικαλέσθηκε τὴν δήλωση τοῦ Τζὸ Μπάιντεν, ἀπ’ τὶς ἀρχὲς Φεβρουαρίου, ὅτι ὁ Nordstream2 δὲν θὰ δουλέψει ποτέ· τὸ πρακτικὸ γεγονὸς εἶναι, οἱ ἀγωγοὶ θὰ καταστραφοῦν, ἂν δὲν ἐπισκευασθοῦν ἐγκαίρως, λόγῳ τοῦ θαλασσίου ὕδατος ποὺ θὰ εἰσρεύσει. Τὸ πολιτικὸ εἶναι, ὅτι ἐπιδεινώνεται ἐπικίνδυνα κι ἴσως ἀνίατα ἡ διεθνὴς κρίση· οἱ μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιοῦν τὴν δολιοφθορὰ κατὰ τοῦ ἀντιπάλου τους, ὡς μέσο καταστροφῆς του. Ἀλλά, τὰ ὑποθαλάσσια δίκτυα εἶναι χιλιάδες κι ἐξυπηρετοῦν τοὺς πάντες, ἐνῶ διαθέτουν οἱ μεγάλες δυνάμεις πολλὰ ὑποβρύχια γιὰ τὴν καταστροφή τους. Τί θὰ γίνει, ἂν γενικευθεῖ αὐτὸς ὁ πόλεμος;

Προοπτικὲς μακρᾶς κρίσεως

Οἱ οἰκονομικὲς προοπτικὲς εἶναι πλέον ἀπὸ ἄσχημες ἕως δραματικές, καθὼς οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ οὐκρανικοῦ πολέμου γίνονται βαθύτερες καὶ μὲ πολλὲς πολιτικὲς προεκτάσεις· οἱ ἐκτιμήσεις ἐπιβεβαιώνονται, ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ χρησιμοποιοῦν τὸν πόλεμο, γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καταστροφὴ τῆς Ρωσίας, ὅπως τὸ ἔχει δηλώσει πρὶν τὴν ἔναρξή του ἀκόμη ὁ Τζὸ Μπάιντεν, καὶ τὴν πολιτικὴ ὑποδούλωσή της. Ὅταν αὐτὸ κατέστη ἀδύνατο, προχώρησαν, κατὰ τοὺς ἔγκυρους ἀναλυτές, σὲ πράξεις δολιοφθορᾶς, γιὰ ἀποκοπὴ κάθε δυνατότητος ὑποχωρήσεως τῶν Εὐρωπαίων κι ἀποδοχῆς κάποιας μορφῆς συμβιβασμοῦ· στὴν Μόσχα ἀναγνωρίζουν πλέον, ὅτι ὁ πόλεμος κατέστη ὁλοκληρωτικὸς καὶ προετοιμάζουν ἀναλόγως τὴν στρατιωτική τους μηχανή, ἐξ οὗ καὶ ἡ ἐπιστράτευση, καὶ τὴν οἰκονομία. Στὸ δεύτερο δὲν ἔχουν μεγάλο πρόβλημα, ἐπειδὴ ἔχουν διαμορφώσει ἑνιαία ἀγορὰ μὲ Κίνα καὶ Ἰνδίες τουλάχιστον· στὸ πρῶτο ἀποκρύπτουν τὰ σχέδιά τους, ἀλλὰ πιστεύεται, ὅτι ἀκολουθοῦν ἐπιχειρήσεις καταλήψεως ὁλοκλήρων τῶν ἐπαρχιῶν Ντόνετσκ, Ζαπορίγια καὶ Χερσῶνος.

Ἐξουσία Σαουδικῆς Ἀραβίας

Ὁ πρίγκηψ διάδοχος Μωάμεθ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ἀνέλαβε καὶ ἐπισήμως τὴν πλήρη ἐξουσία στὸ θρησκευτικὸ βασίλειο· ὁ πατέρας του Σαλμὰν τοῦ ἀνέθεσε τὴν πρωθυπουργία, τὴν ὁποία πάντα διατηροῦσε ὁ βασιλεὺς καὶ τὸ ὑπουργεῖο Ἀμύνης στὸν ἄλλο γιό του Χαλίντ. Ὁ φιλόδοξος καὶ ἀδίστακτος πρίγκηψ γίνεται καὶ τύποις πανίσχυρος, ὁπότε καὶ καθορίζει τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς πλουσίας χώρας του, χωρὶς κανένα τυπικὸ ἐμπόδιο πλέον, καθὼς ὁ βασιλεὺς εἶναι ὑπέργηρος καὶ μὲ ἀρκετὲς ἀσθένειες. Στὴν διεθνῆ σκηνὴ μετράει περισσότερο αὐτό, ἐπειδὴ ὁ Μωάμεθ διατηρεῖ στενὲς σχέσεις μὲ τὸ Κρεμλίνο καὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν πρότασή του γιὰ μείωση τῆς παραγωγῆς πετρελαίου, ὥστε νὰ διατηρηθεῖ ἡ τιμή του σὲ ὑψηλά ἐπίπεδα. Ἡ οἰκονομική της ἀνάπτυξη τῆς τὸ ἐπιτρέπει ἄνετα…

Ἐμπόδια, Τουρκίας, Ρωσίας

Τὰ κύρια ἐμπόδια στὶς ρωσοτουρκικὲς σχέσεις παρεμβαίνουν πλέον σὲ ἡμερήσια διάταξη· ἡ Μόσχα, μετὰ καὶ τὴν δολιοφθορὰ στοὺς ἀγωγούς της, ἔχει πεισθεῖ ὅτι ὁ πόλεμος μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ μερικῶς τοὺς Εὐρωπαίους καθίσταται ὁλοκληρωτικός, ἑπομένως δὲν χωροῦν μέσες λύσεις. Ἄλλωστε, δύο τουρκικὲς ἀποφάσεις ἔχουν ἐνοχλήσει πολὺ τοὺς Ρώσους· οἱ τουρκικὲς τράπεζες ἔχουν διακόψει τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς ρωσικῆς πιστωτικῆς κάρτας Mir, ἀντιστοίχου τῆς visa, λόγῳ ἀμερικανικῶν πιέσεων, ὁπότε ἑκατομμύρια Ρῶσοι τουρίστες μένουν χωρὶς ρευστό· δεύτερο εἶναι ἡ ὑπαναχώρησή της γιὰ πληρωμὴ μέρους ἔστω τῆς προμηθείας φυσικοῦ ἀερίου σὲ ρούβλια. Αὐτὸ σημαίνει γελοιοποίηση τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὴν Μόσχα καὶ στὸ Πεκῖνο· ἀμφότερες εὐνοοῦν μόνο τὶς χῶρες ποὺ ἀποδέχονται καὶ τὰ δικά τους συστήματα διεθνῶν πληρωμῶν, ὄχι μόνο τὰ δυτικά…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.