Εὐρεῖα ἀποδοχὴ ἀποκλιμακώσεως τῆς ἐντάσεως

Ἡ ἀποδοχὴ τῆς ἀποκλιμακώσεως τῆς ἐντάσεως στὰ ἑλληνοτουρκικὰ εἶναι εὐρύτατη, ἴσως γιὰ μερικοὺς μεγάλους, «ἀνάγκα καὶ θεοὶ πείθονται»∙ ὁ κυρίαρχος ρόλος τῆς Εὐρώπης στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο δὲν ἀμφισβητεῖται εὐθέως, ἂν καὶ στὴν Οὐάσιγκτον δείχνουν, ὅτι ἡ συμβολή της ἦταν ἡ ἀποφασιστική. Ἄλλωστε, κι ὁ Γιὰνς Στόλτενμπεργκ ἔσπευσε τηλεφρωνῆσαι στὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, δείχνοντας ὅτι τὸ ΝΑΤΟ θυμήθηκε τὴν ἀνάγκη ἀμερολήπτου διαμεσολαβήσεως∙ ὁπωσδήποτε, ὁ δρόμος εἶναι δύσβατος καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζει ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, καθὼς οἱ πιέσεις στὴν λίρα κορυφώνονται καὶ δὲν θεωρεῖται ἐπαρκὴς ἄμυνα, ἡ ἐκτίναξη τῶν τραπεζικῶν ἐπιτοκίων. Ἡ συζήτηση στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο γιὰ τὶς κυρώσεις θεωρεῖται τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα καὶ μᾶλλον θὰ ἐπιβληθοῦν κάποιες, ἔστω καὶ χωρὶς ἄμεση ἐφαρμογή. Ἡ Εὐρώπη χρειάζεται ἐπίδειξη πυγμῆς.

Συνεπὴς ἐφαρμογὴ μέτρων

Τὴν συνεπῆ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων, ἔθεσε ὁ πρωθυπουργὸς ὡς κύρια προϋπόθεση γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς πανδημίας καὶ τὴν ἀποφυγὴ τοῦ ἐγκλεισμοῦ∙ στὸ λακωνικὸ καὶ μεστὸ μήνυμά του, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὑπογράμμισε, ὅτι, παρὰ τὴν αὔξηση τῶν κρουσμάτων καὶ τῶν θανάτων, βρισκόμαστε σὲ καλύτερη θέση ἀπ’ τοὺς ἄλλους Εὐρωπαίους καὶ ὅτι χρειάζεται συνεργασία ὅλων καὶ ἀποδοχὴ τοῦ γεγονότος, ὅτι θὰ ζήσουμε μὲ τὸν κορονοϊό∙ ἦταν πειστικότατος λέγοντας ἁπλᾶ, ὅτι διαθέτουμε τὴν ἐμπειρία τοῦ πρώτου κύματος, ἐνῶ τὸ ὑγειονομικό μας προσωπικὸ εἶναι ὡριμότερο καὶ ἔχουμε ἐπάρκεια νοσοκομειακοῦ ἐξοπλισμοῦ, μὲ νέες κλίνες ΜΕΘ νὰ προστίθενται καθημερινά. Ἐὰν τηρήσουμε τὴν ἴδια στάση ὅλοι μας, θὰ ἔχουμε τὸ χαμόγελο τῆς κοινῆς ἐθνικῆς ἱκανοποιήσεως. Ἡ μάσκα, κατέληξε, εἶναι τὸ ἐμβόλιο μέχρι τὸ ἐμβόλιο. Τὰ χθεσινὰ κρούσματα ἦταν 342, σύνολο, 166277, θάνατοι, ἐννέα, σύνολο, 366∙ οἱ ἑπόμενες μέρες εἶναι οἱ πιὸ κρίσιμες τοῦ λοιμοῦ.

Κατάχρηση γονικῆς μερίμνης

Οἱ καταλήψεις τῶν σχολείων καὶ ἡ σαρακκοφαγωμένη χθεσινὴ διαδήλωση ἐπιβεβαιώνουν τὶς πληροφορίες, ὅτι ἀπ’ τὸν ἀτλαντοκομμουνισμὸ τὸ μόνο ποὺ ἀπόμεινε εἶναι ἡ κατάχρηση τῆς γονικῆς μερίμνης∙ κατέβηκαν μανάδες, περσσότερα μεγαλύτερα ἀδέλφια καὶ διαδήλωσαν κατὰ τῆς ἀγορᾶς τῶν Rafale, ἐπειδὴ θυμήθηκαν ἀπ’ τοὺς παπποῦδες τους τὰ ἀντίστοιχα τῶν πρὸ ἑξήκοντα ἐτῶν συνθημάτων, ἐνῶ καὶ ἡ ἀδελφὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἔσπευσε διακηρύξαι ὅτι τὸ κόμμα εἶναι οἰκογενειακῆς ἰδιοκτησίας. Οἱ αἰτίες ὅλων αὐτῶν εἶναι δύο, ὁ φόβος τῆς βέβαιης λογοδοσίας καὶ ἡ ἀναζήτηση ἀπ’ τὰ ἀμερικανικὰ κυκλώματα ἄλλου ὑποτακτικοῦ ἀρχηγοῦ, καθὼς τὸν ἐμφανιζόμενο τὸν θεωροῦν ἐξοφλημένο, ὅπως ἀφήνουν σαφέστατα νὰ ἐννοηθεῖ οἱ ἄνθρωποί τους στὴν φραγκία∙ τὸ πρόβλημα περιπλέκεται ὅμως γιατὶ κι ὁ διεκδικητὴς ἰσχυρίζεται, ὅτι ἔχει ἀρκετὲς προσβάσεις πέραν τοῦ ἀτλαντικοῦ, ἀλλὰ ἄλλοι λένε, παλαιότεροι στὴν πιάστα, ὅτι οὔτε αὐτὸς τοὺς κάνει κι ἀναζητοῦν ἄλλον, ἄφθαρτον. Οἱ ἀριστερούληδες τελείωσαν ἐννοοῦν…

Ἰανός, ἀποκατάσταση ζημιῶν

Ἡ ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν τοῦ Ἰανοῦ συνεχίζεται πυρετωδῶς, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ∙ ἦταν πρωτοφανεῖς οἱ καταστροφές, ἐνῶ χωριὰ τῆς Καρδίτσας παραμένουν πλημμυρισμένα, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἀποστραγκιστεῖ ἀκόμη τὰ νερά, οὔτε καὶ ἔχει ἀποκατασταθεῖ τὸ ἠλεκτρικὸ καὶ ἐνοπίσθηκε ἡ σορὸς τῆς ἀνγοημένης φαρμακοποιοῦ στὴν ἄκρη τοῦ χειμάρρου της. Τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν συνδρομὴ τῶν πληγέντων κατατίθεται στὴν Βουλὴ καὶ ψηφίζεται τὸ συντομώτερο, ἐνῶ καὶ ἡ καταγραφὴ τῶν ζημιῶν ὁλοκληρώνεται σύντομα, ὁπότε καὶ ἀρχίζει ἡ καταβολὴ τῶν ἀποζημιώσεων∙ εἶναι συγκινητικὴ ἡ ἀντοχὴ καὶ τὸ ἠθικὸ τῶν κατοίκων σὲ ὅλες τὶς περιοχές, δὲν παρουσιάζονται φαινόμενα μεμψιμοιρίας καὶ γκρίνιας, παρὰ αὐτοθυσίας ὅλων καὶ ἀναγνωρίσεώς τους, γιὰ τὴν ἔγκαιρη κινητοποίηση τῶν ἀρχῶν.

Μαζικὴ αὐτοκτονία φαλαινῶν

Ἡ μαζικὴ αὐτοκτονία τριακοσίων περίπου φαλαινῶν, ἀπ’ τὸ σύνολο τῶν τετρακοσίων ποὺ εἶχε ξεστρατίσει στὰ ρηχά, σὲ ἀκτὴ τῆς Τασμανίας, ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀνησυχίες στοὺς οἰκολόγους καὶ στὴν διεθνῆ κοινότητα∙ εἶναι ἡ πρώτη φορά, ποὺ τόσο μεγάλος ἀριθμῶν τῶν μεγαλυτέρων θαλασσίων ὄντων ποὺ ἑκουσίως μᾶλλον ὁδηγεῖται στὰ ρηχά. Οἱ κάτοικοι κι οἱ τοπικὲς ἀρχὲς τῆς νήσου, μὲ τὴν συνδρομὴ καὶ ἐκείνων τῆς Αὐστραλίας, ἔσπευσαν νὰ μεταφέρουν τὶς φάλαινες στὰ βαθειά, ἀλλὰ δὲν εἶχαν μεγάλη ἐπιτυχία, μόλις ἑκατὸ περίπου ἀπ’ αὐτὲς ξαναβγῆκαν στὴ θάλασσα∙ τὸ ἐρώτημα εἶναι τὸ τί ὑποκινεῖ τὰ ζῶα αὐτὰ στὴν αὐτοκτονία; Κάποιος λόγος ὑπάρχει κι ἴσως ὀφείλεται στὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος. Δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικά…

Ἄμβλυνση σινοαμερικανικῶν

Ὁ σινοαμερικανικὸς ψυχρὸς πόλεμος, μὲ ἀφορμὴ τὴν προχθεσινὴ ὁμιλία τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, μὲ κατηγορίες κατὰ τῆς Κίνας, ὅτι προκάλεσε τὴν πανδημία καὶ τὴν ἀπαίτηση γιὰ ἀποζημιώσεις, ἐκφυλίσθηκε γρήγορα∙ οὐδεμία ἄλλη χώρα συμφώνησε μαζί του, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνώρισαν τὶς προσπάθειες τῶν Κινέζων, γιὰ ἔλεγχο τοῦ λοιμοῦ καὶ τὴν παροχὴ βοηθείας σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἄλλες χῶρες, ἐνῶ οὔτε ἡ Βρεταννία τοῦ συμπαραστάθηκε. Ὁ ρόλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἦταν σημαντικός, μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν πρῶτα, ὅτι δὲν ἀποδέχεται τὴν πρόκληση διεθνῶν προβλημάτων, χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀντικείμενο. Ἡ γηραιὰ ἤπειρος ἀποκτᾶ τὴν δική της αὐτόνομη φωνὴ στὰ παγκόσμια πράγματα, γιὰ δεύτερη φορὰ τόσον ἐμφανῶς, μετὰ τὶς παρεμβάσεις της στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο∙ ὁ δυτικὸς κόσμος εἶναι ἑνιαῖος, λέγεται στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους, ἀλλὰ ὄχι κατὰ βούληση τοῦ ὅποιου Ἀμερικανοῦ προέδρου. Δύσκολα τὰ καταλαβαίνει αὐτὰ ὁ Τράμπ!

Ἀμερική, παράδοση ἐξουσίας

Τὸ πρόβλημα τῆς παραδόσεως τῆς ἐξουσίας, σὲ περίπτωση ἥττης στὶς προεδρικὲς ἐκλογές, ἔθεσε καὶ πάλι ὁ Ντόναλντ Τράμπ, ἐπικαλούμενος τὴν διαλεύκανση πρῶτα τῶν τυχὸν περιπτώσεων νοθείας∙ δηλαδή, ἐὰν καταγγείλει ὅτι σὲ κάποια πολιτεία ἔγινε νοθεία, τότε θὰ περιμένει τὴν τελικὴ ἔκβαση τῆς διερευνήσεώς της, γιὰ νὰ παραδώσει στὸν Τζὸ Μπάιντεν. Κι ἄλλες φορὲς ἔχει ὑπαινιχθεῖ τὴν ἄρνησή του ἀποχωρήσεως ἀπ’ τὸν Λευκὸ Οἶκο, ἀλλὰ μόνο ἐμμέσως∙ Ἡ μεγάλη χώρα φαίνεται, ὅτι εἰσέρχεται σὲ περίοδο μεγάλης δοκιμασίας, πέραν ὅλων τῶν ἄλλων τῆς τετραετίας, καθὼς ὅλες οἱ προβλέψεις δείχνουν ὅτι χάνουν τὶς ἐκλογὲς οἱ Ρεπουμπλικανοὶ σὲ σαράντα μέρες∙ ἡ ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ πολιτεύματος προβλέπει, ὅτι στὶς 20 Ἰανουαρίου τοῦ 2021 ὁρκίζεται ὁ νέος πρόεδρος, ὅπως καὶ οἱ ἐκλεγέντες γερουσιαστὲς καὶ βουλευτές, ἐνῶ μέχρι τότε ἐνημερώνεται συστηματικὰ γιὰ τὴν διαχείριση τῶν σοβαρῶν θεμάτων. Δὲν θὰ τηρήσει τὴν νομιμότητα ὁ Τράμπ;

Καθυστέρηση τῶν ἐμβολίων

Οἱ καθηστερήσεις στὴν παραγωγὴ τῶν ἐμβολίων στὸν δυτικὸ κόσμο θεωροῦνται δεδομένες, καθὼς σὲ ἐκεῖνο τῆς Ὀξφόρδης παρουσιάσθηκε καὶ δεύτερη περίπτωση ἐπιπλοκῶν σὲ ἄτομο κλινικῆς δοκιμῆς∙ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ὅμως ὑπόσχεται στοὺς Ἀμερικανοὺς ἐμβόλια πρὶν ἀπ’ τὶς προεδρικὲς ἐκλογές, σὲ σαράντα μέρες. Στὴν Ρωσία, ἀπ’ τὴν ἄλλη, τὸ «σποῦτνικ5» περνάει μὲ ἐπιτυχία τὶς κλινικὲς δοκιμὲς καὶ ἴσως ἀρχίσει ἡ χρήση του τὸν ἄλλο μῆνα, ἐνῶ καὶ τὰ κινεζικὰ εἶναι ἐπίσης ἕτοιμα μέχρι τέλους τοῦ χρόνου∙ παρουσιάζεται τὸ ψυχροπολεμικὸ φαινόμενο καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Οἱ Δυτικοὶ χαρακτήρισαν προπαγανδιστικὸ τὸ «σποῦτνικ5» καὶ χωρὶς τὶς ἀπαραίτητες ἰατρικὲς ἐγγυήσεις, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ δηλητήριο νόβισοκ∙ ἀκολούθησαν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι τοὺς Ἀγγλοσάξωνες καὶ θυμίζουν τὴν πρώτη μεταπολεμικὴ περίοδο, ὅταν θέριζε ἡ πολυομελίτις στὴν Εὐρώπη, καὶ στὴν Ἑλλάδα, μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ ὑπόσχονται φάρμακο, ἐνῶ ἦταν ἕτοιμο καὶ ἀποτελεσματικὸ ἀπὸ καιρὸ ρωσικό.

Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἐπιδεινώσεως τῆς πανδημίας∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1645 δολλάρια καὶ 122,8260 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1888,10, ἀλλὰ βελτιώθηκε ἐλαφρῶς τὸ πετρέλαιο, 42,90. Οἱ ἐπενδυτὲς φοβοῦνται τὸν συνδυασμὸ νέων ἐγκλεισμῶν σὲ πολλὲς δυτικὲς χῶρες, Ἀμερική, Βρεταννία, Γαλλία, μὲ τὴν κλιμάκωση τοῦ σινοαμερικανικοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου∙ ἰδιαιτέρως στὴν Ἀμερικὴ ἡ κατάσταση βαίνει ἀνεξέλεγκτη, μὲ τὸν Ντόναλντ Τρὰμπ σὲ παρόξυνση καὶ μὲ τὴν χρησιμοποίηση κάθε νομίμου καὶ παρανόμου μέσου. Οἱ φυλετικὲς συγκρούσεις ἐπαναλήφθηκαν, μὲ τὸν τραυματισμὸ δύο ἀστυνομικῶν στὸ Λούισβιλ τοῦ Κεντάκυ ἀπὸ ἐνόπλους διαδηλωτάς, κατὰ τῆς δολοφονίας ἀφρινοαμερικανῆς ἀπὸ ἀστυνομικούς∙ τὸ ἐπικίνδυνο εἶναι, ὅτι οἱ ἀντιμαχόμενοι χρησιμοποιοῦν πλέον τὰ ὅπλα τους, ὡς μέσο γιὰ τὴν ἄμυνά τους ἢ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἀπόψεών τους. Ὁ πρόεδρος μᾶλλον ἀνέχεται αὐτὲς τὶς ἔκρυθμες καταστάσεις, ἐπειδὴ πιστεύει ὅτι ἡ πόλωση ὁδηγεῖ στὴν συσπείρωση τῶν ἐθνικιστῶν.

Ναβάλνυ, ἐκτὸς νοσοκομείου

Ὁ Ρῶσος διαφωνῶν, Ἀλεξέι Ναβάλνυ, πῆρε ἐξιτήριο ἀπ’ τὸ γερμανικὸ νοσοκομεῖο, καθὼς ἔχει ἀποθεραπευθεῖ καὶ χρειάζεται ἀνάπαυση∙ ἡ ὑπόθεση τῆς δηλητηριάσεώς του, ἀπ’ τὸ φονικὸ δηλητήριο νόβισοκ, δὲν προβλήθηκε καθόλου, ἐνῶ εἶχε καταγγελθεῖ κι ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, ζητώντας ἐξηγήσεις ἀπ’ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν. Ὁ Ρῶσος πρόεδρος εἶχε ἀπαντήσει, ὅτι οἱ ἐξετάσεις τοῦ νοσοκομείου τοῦ Ὄμσκ, δὲν ἔδειξαν δηλητηρίαση, ἀλλὰ ὅτι ἀναμένει τὶς ἐξετάσεις τοῦ γερμανικοῦ νοσοκομείου γιὰ νὰ τὶς συγκρίνει∙ οἱ Γερμανοὶ ἀνταπάντησαν, ὅτι χρειάζεται ἡ ἔγκριση τοῦ ἀσθενοῦς γιὰ τὴν ἀποστολή τους, ἀλλὰ δὲν ἔδωσαν συνέχεια καὶ μετὰ τὸ ἐξιτήριό του. Ἡ ἐξιχνίασή του μᾶλλον περιπλέκεται, καθὼς ὁ Ἀλεξέι Ναβάλνυ εἶχε δηλώσει, ὅτι θέλει νὰ ἐπιστρέψει στὴν Ρωσία, ἀλλὰ τότε θὰ ὑποστεῖ σὲ νέες ἐξετάσεις!

Ἐπιτυχία ἀντιτρομοκρατικῆς

Ἡ σύλληψη τριῶν, μετὰ ἀπὸ ἔρευνες τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς, καὶ ἡ κατάσχεση ὅπλων καὶ πυρομαχικῶν σὲ διαμερίσματα στὴν Ἀθήνα, ἀποτελεῖ μεγάλη ἐπιτυχία τῆς Ἀστυνομίας∙ οἱ συλληφθέντες βαρύνονται μὲ συμμετοχὴ σὲ πολλὲς τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, μὲ ἕναν τους συνεργάτη τοῦ Βασίλη Παλαιοκώστα. Ἡ προσπάθεια δημιουργίας ἀντικυβερνητικοῦ κινήματος, μὲ ἀφορμὴ τὶς μάσκες καὶ τὴν ἐπιστράτευση τῶν μαμάδων, γιὰ τὴν κινητοποίηση τῶν μαθητῶν στὶς καταλήψεις, θεωροῦνται ὡς προοίμιο γενικωτέρας ἀναταραχῆς ἀπ’ τοὺς ἀτλαντοκομμουνιστικοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμούς∙ ἄλλωστε, τὰ ἐσωτερικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κυοφοροῦν ἐξελίξεις καὶ μεθοδεύεται μόνο ἡ μορφή τους, ἐνῶ πολλοὶ διαβλέπουν ἀναζήτηση ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα ἄλλου ἀρχηγοῦ, καθὼς αὐτὸς δὲν κρίνεται οὔτε μιᾶς χρήσεως, γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀντιευρωπαϊκῶν καὶ ἀνθελληνικῶν συμφερόντων. Ἀναμενόμενα εἶναι ὅλα αὐτά, ἀλλὰ ἀνταπόκριση δὲν ἔχουν στοὺς Ἕλληνες…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.