Εὐρωμεσογειακὴ διάσκεψη, μὲ μετανάστευση, κλίμα

Ἡ διάσκεψη τῶν ἡγετῶν τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν τῆς Μεσογείου πραγματοποιεῖται στὴν Μάλτα, μὲ κύριο ἀντικείμενο τὸ κλίμα καὶ τὸ μεταναστευτικό· οἱ ἐννέα ἡγέτες συμφωνοῦν πλήρως στὴν κοινὴ δράση καὶ στὴν ἐπείγουσα ἐφαρμογὴ ἑνιαίας εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς γιὰ τὰ προβλήματα αὐτά, ἐπειδὴ ἀφοροῦν ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη κι ὄχι μόνο τὶς χῶρες τους. Οἱ δύο κυκλῶνες, ἐντάσεως ἀγνώστου γιὰ τριακόσια χρόνια, ποὺ ἔπληξαν τὴν Ἑλλάδα, σὲ περίοδο εἴκοσι ἡμερῶν, ἀποτελοῦν ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καὶ τῆς ἀνάγκης τῆς ἀμέσου ἀντιμετωπίσεώς τους, ὄχι μόνο πανευρωπαϊκά, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θὰ ἔχει συνομιλίες γιὰ τὰ προβλήματα, μὲ τὸν Ἐμμανουὲλ Μακρὸν κι ἄλλους ἡγέτες γιὰ καθιέρωση ἑνιαίας πολιτικῆς. Οἱ πρόεδροι, Ἐπιτροπῆς, Εὐρωπαϊκοῦ Συμβούλιου καὶ Εὐρωκοινοβουλίου συμμετέχουν στὴν διάσκεψη…

Περιφρόνηση τοῦ Μητσοτάκη

Ὁ πρωθυπουργὸς ζήτησε ἀπ’ τοὺς βουλευτές του τὴν ἐνεργὸ κινητοποίησή τους, γιὰ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ οἰκονομίας, στὴν ἐπικοινωνία τους μὲ τοὺς ψηφοφόρους τους, ἐνῶ ἦταν ἐμφανέστατα περιφρονητικός, πρὸς τὸν Χολλυγουντιανό· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἐπίλυση τῶν προβλημάτων κι ὄχι ἡ τηλεοπτικὴ προσωπικὴ προβολή, ἀλλὰ συνεχίζει τὴν τοξικὴ τακτική του. Πάντως, ὑπογράμμισε, ὅτι ἤδη τὸ πρῶτο τρίμηνο τῆς ἐξουσίας καὶ παρὰ τὶς τόσες φυσικὲς καταστροφὲς ἔχουν ψηφισθεῖ κι ἐφαρμόζονται οἱ μισὲς σχεδὸν ἀπ’ τὶς προεκλογικὲς ὑποσχέσεις· ὁ διαδικτυακὸς καταιγισμὸς ἐκφυλίζεται καὶ δὲν ἀποδίδει πλέον, ὅπως δείχνουν κι οἱ πρῶτες δημοσκοπήσεις, μὲ τὴν ἀπόλυτη κυριαρχία τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ὡς ἀντανάκλαση τοῦ ἐσωτερικοῦ πολέμου στὴν Κουμουνδούρου. Ἡ ταχύτης ἀποκαταστάσεως τῶν ζημιῶν τῶν κατακλυσμῶν κι ἡ πορεία τῆς οἰκονομίας εἶναι οἱ προκλήσεις, ἐνῶ ἀναμένεται καὶ νέα βοήθεια ἀπ’ τὴν Εὐρώπη.

Πλημμύρες νέας κακοκαιρίας

Οἱ καταστροφὲς τῆς νέας κακοκαιρίας εἶναι μεγάλες, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ βροχοπτώσεις της ἦταν οἱ μισὲς τῆς προηγούμενης, ἀλλὰ ἐπειδὴ τὸ ἔδαφος εἶναι κορεσμένο ἀπὸ ὕδατα, ὅλα σχεδὸν κατέκλυσαν τὰ χαμηλότερα στρώματα· στὴ Θεσσαλία, Πήλιο, Βόλος, Λάρισα καὶ Φάρσαλα, ἀλλὰ καὶ στὴ Βόρειο Εὔβοια ἐπλήγησαν περισσότερο, μὲ τὴν πόλη τοῦ Βόλου πάλιν καταπλημμυρισμένη καὶ τὰ παράλια χωριά, ὅπως καὶ τὰ πεδινὰ τῆς λίμνης Κάρλας. Ἡ κρατικὴ μηχανὴ εἶναι παροῦσα, μὲ τὴν συμβολὴ καὶ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, Πυροσβεστικῆς, Ἀστυνομίας, τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως καὶ ἐθελοντῶν στὴν πρώτη γραμμή· ἡ Μετεωρολογικὴ Ὑπηρεσία προβλέπει τὴν ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως ἀπὸ σήμερα τὸ μεσημέρι, ὁπότε τὸ Σαββατοκύριακο ἐπανέρχεται ὁ καιρὸς στὰ κανονικὰ τῆς ἐποχῆς ἐπίπεδα. Ἡ ἀποκατάσταση τῶν καταστροφῶν ἔχει ἀρχίσει, ὅπου ἔχουν ὑποχωρήσει τὰ νερά, ἐνῶ ἔχουν καταβληθεῖ κι οἱ πρῶτες ἀποζημιώσεις, καὶ προχωράει μὲ ταχεῖς ρυθμοὺς ἡ καταγραφὴ τῶν ζημιῶν ὅλων…

Ἀντιπερισπασμὸς μὲ τὴν ΑΔΑΕ

Ἡ θητεία τῆς ΑΔΑΕ ἔχει λήξει ἀπὸ καιρό, ἀλλὰ ἡ ἀδυναμία ἐξασφαλίσεως τῶν τριῶν πέμπτων τοῦ προεδρείου τῆς προηγούμενης Βουλῆς ὁδήγησε στὴν παραμονή του καὶ στὴν συνέχιση τῆς ἔρευνάς του γιὰ τὶς ὑποκλοπές· ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε τὴν ἐπιλογὴ τοῦ νέου προέδρου χθές, μὲ συνεδρίαση τοῦ προεδρείου τῆς νέας Βουλῆς, ἀλλὰ ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, παρεμβαίνων, θεώρησε τὴν ἐνέργεια ὡς ἐπιχείρηση συγκαλύψεως τῆς ὑποθέσεως, ἂν καὶ ὁ φιλοτσιπρικὸς προηγούμενος, ὅπως τὸ ἔχει ἀποδείξει μὲ τὶς κινήσεις του, δὲν προσέφερε καὶ πολλὰ στὴν ἔρευνα. Ὁ παριστάμενος Μάκης Βορίδης ἀπάντησε μὲ τὴν ἐρώτηση, πόσον καιρὸν πιστεύει ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὅτι χρειάζεται ἡ παράταση τῆς θητείας τοῦ προέδρου του;

Προσγείωση εἰκονικότητος

Ἡ προσγείωση τῆς εἰκονικότητος στὴν πραγματικότητα ἀποκαλύπτει τὰ κενά της· ἡ ἀντιπολίτευση τῆς παλαιᾶς φρουρᾶς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει, ὅτι ὁ Χολλυγουντιανὸς διευθύνει τὸ κόμμα αὐταρχικὰ καὶ λαμβάνει ἀποφάσεις, χωρὶς τὴν σύγκληση τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων του, ὅπως μὲ τὸν διορισμὸ τῆς Ἐκπροσώπου Τύπου, ἢ τὴν πραγματοποίηση τοῦ συνεδρίου, τὸ ὁποῖο λέγεται, ὅτι θὰ ἀναβάλει. Τὸ περιβάλλον τοῦ προέδρου δὲν ἀπάντησε, παρὰ συνέχισε αὐτὸς τὶς περιοδεῖες του, ὄχι πάντα μὲ τὸν σύζυγο καὶ τὴν σκυλίτσα, ἀλλὰ ὑπὸ τὸ αὐστηρὸ βλέμμα τοῦ ἐπιτηρητοῦ του. Ὅσο γιὰ δημοκρατικὴ εὐαισθησία, ἐπισκέφθηκε δομὴ τῶν ΑΜΕΑ, ἀλλὰ στὴν εἰκόνα τῆς δημοσιεύσεώς της δὲν περιέλαβε τὴν ἁρμόδιο ὑφυπουργό. Δὲν τὸ ἔκρινε ἀπαραίτητο, ἀφοῦ λέει, ἦταν γυμναστήριο!

Εὐρώπη, πιέσεις γιὰ ἐπιτόκια

Οἱ πιέσεις τῶν σπουδαίων οἰκονομικῶν κύκλων καὶ τῆς ἀγορᾶς, πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ τὶς κυβερνήσεις τῶν μεγάλων χωρῶν κυρίως, εἶναι πιεστικότατες, μὲ τὴν εἰσβολὴ στὴν Εὐρωζώνη τῆς ὑφέσεως· ἡ αὔξηση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων, ἰσχυρίζονται ὅλοι τους, συνέβαλε ὁπωσδήποτε στὴν ἀνάσχεση τοῦ πληθωρισμοῦ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι δὲν συνεκτιμᾶται κι ἡ κατάσταση τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, διαφορετικά, «ἡ ἐγχείριση ἐπέτυχε κι ὁ ἀσθενὴς ἀπεβίωσε»· δεύτερο, εἶναι ὁ ἀντίκτυπος τῆς τακτικῆς αὐτῆς στὴν παγκόσμια οἰκονομία κι ἡ ὑποχώρηση τῆς ζητήσεως εὐρωπαϊκῶν ἀγαθῶν κι ἀκόμη περισσότερο προϊόντων τῆς βαρειᾶς βιομηχανίας. Ἰσχυρότερες εἶναι οἱ πιέσεις στὴν Γερμανία, ὅπου βρίσκεται καὶ ἡ Φραγκφούρτη καὶ θεωρεῶιται ἡ χώρα ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας· μέχρι τώρα οἱ κυβερνήσεις δὲν ἐλάμβαναν σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν τὶς διαμαρτυρίες αὐτές, ἀλλὰ ἡ ἄνοδος τῆς ἀκροδεξιᾶς πανευρωπαϊκά, μετὰ καὶ τὴν ἀποτυχία τῆς οὐκρανικῆς ἐπιχειρήσεως, ἀλλάζει πολλά…

Ἐσωτερικὰ τῆς Οὐκρανίας

Οἱ συνεχεῖς ἀποτυχίες στὸ μέτωπο, μὲ τὸ ναυάγιο τῆς ἀντεπιθέσεως κι ἡ οἰκτρὰ ἀποδοκιμασία τῆς προβολῆς τοῦ ναζιστοῦ στὸ Καναδικὸ Κοινοβούλιο, ἔχουν ὀξύνει τὴν ἐσωτερικὴ ἀντιπολίτευση κι ἐνισχύσει τὶς φωνὲς γιὰ ἀντικατάσταση τοῦ Βολοντομὶρ Ζελένσκυ· στὰ προβλήματα αὐτὰ προστίθεται κι ἡ διαφθορὰ κι ἡ ἀποφυγὴ καταδίκης, ὅσων ἔχουν συλληφθεῖ γιὰ κατάχρηση δημοσίου χρήματος καὶ τῆς δυτικῆς βοηθείας. Στοὺς πολιτικοὺς κύκλους τοῦ Κιέβου προβάλλουν ὡς νέο ἡγέτη, τὸν ἀρχιστράτηγο Βαλερὶ Ζελέχνυ, ὁ ὁποῖος χαίρει τῆς ἐμποστοσύνης τοῦ στρατεύματος καὶ θεωρεῖται ἔντιμος καὶ ἀμερόληπτος στὴν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων του· ὁ πρόεδρος ἀντιδρᾶ, κινώντας διαδικασίες ἐρεύνης κατὰ τοῦ στρατηγοῦ, γιὰ τὴν παράδοση στοὺς Ρώσους τῆς Χερσῶνος, ἀλλὰ χωρὶς συγκεκριμένη κατηγορία. Στὸ στράτευμα εἶναι χειρότερα, καθὼς ὅλοι γνωρίζουν ὅτι δὲν ἐξασφαλίζεται ἔτσι ἡ ἐθνικὴ ἄμυνα, ἐπειδὴ ἡ διατήρηση τῶν συνόρων ὀφείλεται, ἰσχυρίζονται, στὴν ἀποφυγὴ ρωσικῆς ἐπιθέσεως καὶ ταχείας καταλήψεως τῆς χώρας.

Ἀνταγωνισμὸς στὸ διάστημα

Ὁ ἀνταγωνισμὸς τῶν μεγάλων χωρῶν, Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Ρωσίας, Κίνας καὶ Ἰνδιῶν, ἀφοῦ ἡ Εὐρώπη ἔχει ἐγκαταλείψει τὸ σχετικὸ πρόγραμμα, στὸ διάστημα συνεχίζεται μὲ ἀμφιλεγόμενες ἐπιτυχίες· ἡ Ρωσία ὑπέστη τὴν καταστροφὴ τοῦ διαστημοπλοίου της κατὰ τὴν προσγείωσή του σὲ Πόλο τῆς Σελήνης, ὅπως κι οἱ Ἰνδίες ἀπώλεσαν τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸ δικό τους σκάφους, ποὺ εἶχε προσεδαφισθεῖ κανονικά, μετὰ τὴν σεληνιακὴ νύκτα, ἐνῶ ἡ Ἀμερικὴ προβάλλει τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ σκάφους της Ὄσιρις, μὲ δεῖγμα ἀπὸ ἀστεροειδῆ, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία, ἐνῶ συνεχίζει ἡ Κίνα τὸ πρόγραμμά της· ἡ Μόσχα διατηρεῖ τὴν ἀποκλειστικότητα ἐπηνδρωμένων ἀποστολῶν στὸν διαστημικὸ σταθμό, ὅπως κι ἡ ἐπιστροφὴ τριῶν ἀστροναυτῶν, δύο Ρώσων κι ἑνὸς Ἀμερικανοῦ, μετὰ ἀπὸ παραμονὴ πέραν τοῦ ἔτους στὸ διάστημα. Τὰ τεχνολογικὰ πλεονεκτήματα εἶναι τὸ σημαντικότερο γεγονὸς τοῦ διαστήματος, καθὼς ἑκάστη χώρα κρίνεται ἀπ’ τὴν ταχύτητα μεταφορᾶς τους στὸ ἐσωτερικό της…

Μενέντεζ, ἐλεύθερος ἀλλὰ

Ὁ Μπόμπ Μενέντεζ ἐκρίθη ἀπ’ τὸ ἁρμόδιο δικαστήριο τῆς Νέας Ὑόρκης ἔνοχος, ἀλλὰ ἀφέθη ἐλεύθερος, μὲ ἐγγύηση 100000 δολλαρίων, καθὼς ὁ ἴδιος ὑποστήριξε ὅτι εἶναι ἀθῶος κι ὅτι διατηρεῖ ἀπὸ νέος τὶς ράβδες χρυσοῦ καὶ ἀρκετὸ ρευστὸ χρῆμα στὴν οἰκία του· μάλιστα φέρεται ἀποφασισμένος νὰ διεκδικήσει τὴν ἐπανεκλογή του στὴν Γερουσία στὴν Νέα Ὑερσέη καὶ δὲν παραιτεῖται ἀπ’ τὴν προεδρία τῆς πανισχύρου Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ σώματος. Οἱ πολιτικοὶ κύκλοι τῆς Οὐάσιγκτον εἶναι διχασμένοι, ἄλλοι ἰσχυρίζονται, ὅτι εἶναι ἔνοχος, κι ἄλλοι, ὅτι εἶναι πολὺ ἁπλοϊκὲς οἱ κατηγορίες, ἐπειδὴ δύσκολα πολὺ ἕνας παλαιὸς πολιτικὸς νὰ διατηρεῖ χρήματα στὴν οἰκία του, ἂν δὲν τὸ εἶχε συνήθεια ἀπὀ καιρό· στὴν ἴδια κατεύθυνση κινοῦνται κι οἱ ὑποστηρικτές του στὴν Νέα Ὑερσέη καὶ στὴν Νέα Ὑόρκη, προσθέτοντες ὅτι εἶχε ὑποστεῖ κι ἄλλη φορὰ παρόμοια ἐπίθεση ἡ ὁποία καὶ κατέρρευσε πανηγυρικὰ στὰ δικαστήρια.

Σοβαρὴ ξηρασία στὴ Γαλλία

Ἡ ξηρασία στὴν Γαλλία, κυρίως στὶς νότιες ἐπαρχίες της, ἔχει προσλάβει τὸν χαρακτῆρα ἐθνικοῦ προβλήματος κι ἔχει ὑποχρεώσει τὴν κυβέρνηση στὴν λήψη ἐκτάκτων μέτρων· πρῶτο εἶναι, ὁ περιορισμὸς ἀρδεύσεως τῶν καλλιεργειῶν, ἀναλόγως πρὸς τὸν βαθμὸ ἐκδηλώσεώς της, ἐνῶ προγραμματίζεται κι ἡ διαχείρισή του γιὰ ὕδρευση· δεύτερο, εἶναι ἡ κατάστρωση μακροχρονίων προγραμμάτων, γιὰ τὴν διαχείριση καὶ συντήρηση τῶν ὑδατικῶν ἀποθεμάτων τῆς χώρας. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναζητοῦν τὰ αἴτια τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ἡ Ἑλλὰς νὰ ὑφίσταται πρωτοφανεῖς κατακλυσμοὺς ἀπὸ αἰῶνες καὶ στὴν Δυτικὴ Μεσόγειο ἡ ξηρασία νὰ ἔχει γίνει σχεδὸν ἐνδημική, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν Γαλλία καὶ στὴν Ἱσπανία· ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι παγκόσμιο πρόβλημα, καὶ φυσικὰ καὶ εὐρωπαϊκό, ὁπότε εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἑνιαία ἀντιμετώπισή του κι ἡ ἀμοιβαία συμπαράσταση.

Μνῆμες αἱματηρῶν ρίξεων

Οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις στὸν ΣΥΡΙΖΑ θυμίζουν μνῆμες αἱματηρῶν ρίξεων τῆς ἑλληνικῆς ἀριστερᾶς, ἔστω κι ἂν ἀπουσιάζει τὸ χρῶμα τους, ἐνῶ οἱ πρῶτες δημοσκοπήσεις καταγράφουν ὑποχώρησή του καὶ διατήρηση τῆς κυριάρχου θέσεως τῆς Νέας Δημοκρατίας στὴν πολιτική μας ζωή· ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Βουλῆς μιλάει γιὰ βρώμικα κυκλώματα κεφαλαιούχων, ἀλλὰ ἀποφεύγει κατονομάσαι τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα, καὶ ὑπόγειους μηχανισμοὺς ἀπαξιώσεως χαρακτήρων. Κύριος ἄξων εἶναι ἡ ἀχρησία τῶν κομματικῶν ὀργάνων κι ἡ αὐθαίρετη διοίκηση τοῦ κόμματος ἀπ’ τὸν πρόεδρό του· ἀλλὰ ἡ τακτικὴ αὐτὴ ὑποδηλώνει μᾶλλον πρόθεση καταργήσεως ὅλων τῶν κομματικῶν ὀργανώσεων καὶ τοῦ συνεδρίου ἐπίσης, καταγγέλλουν πολλὰ ἐπώνυμα στελέχη. Ἀπομένει ἡ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα, θὰ παραμείνει ἑνωμένη ἢ θὰ ἀποσπασθοῦν ὅσοι διαφωνοῦν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν εἶναι αὐτοὶ περισσότεροι ἢ λιγώτεροι;

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.