Ἐκ βάθρων ἀλλαγὲς τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς μας

Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας ἀστυνομικοῦ στοῦ Ρέντη, ἀπὸ ὀργανωμένο κύκλωμα δολοφόνων, ὁδηγεῖ σὲ ἐκ βάθρων ἀλλαγὲς τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς μας· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε, ὅτι θὰ πατάξει τὰ κυκλώματα, «ὅσο ψηλὰ κι ἂν βρίσκονται», ὁπότε ἕπεται ἡ συνέχεια. Ἡ ἀντιπολίτευση δὲν φαίνεται πρόθυμη γιὰ σύμπραξη στὴν ἀδυσώπητη σύγκρουση· ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ ἐπεισόδια τοῦ Ρέντη περιορίσθηκε στὸν καταλογισμὸ εὐθυνῶν πρὸς τὴν κυβέρνηση, χωρὶς οὐδεμία ἀξιολόγηση τῶν πραγματικῶν γεγονότων. Ἡ ἐξήγηση ἔχει δύο σκέλη· εἴτε ἀδυνατεῖ καταγράψαι τὰ πραγματικὰ αἴτια τῶν γεγονότων, ἀλλὰ κάπως δύσκολο νὰ γίνει ἀποδεκτὸ αὐτό· εἴτε ἔχουν τὶς βαθύτερες δεσμεύσεις τους μὲ τὸ κρατικοδίαιτο κεφάλαιο καὶ τὰ παρακλάδια του ἀπ’ τὶς ὁποῖες πολὺ δύσκολα ἀποκόπτονται. Ἔτσι, δείχνει ὅτι ὁδηγεῖται ἐκτὸς νυμφῶνος.

Ἐξαφάνιση τοῦ παρακράτους

Τὴν ἐξαφάνιση τοῦ παρακράτους καὶ τῶν διαφόρων κυκλωμάτων του ὑποσχέθηκε, «ὅσο ψηλὰ κι ἂν βρίσκονται», ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, μετὰ τὸν σοβαρὸ τραυματισμὸ τοῦ νέου ἀστυνομικοῦ στοῦ Ρέντη· πρόκειται γιὰ τὴν αὐστηρότερη δέσμευση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν πενταετῆ θητεία του κι ἀφορᾶ, ὄχι μόνο τοὺς καθοδηγητὲς τῆς τρομοκρατίας καὶ τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανά τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς πραγματικοὺς ἰδιοκτῆτες τῶν ὁμάδων, αὐτὸ σημαίνει τὸ «ὅσο ψηλά». Ἀφορᾶ σαφῶς τὸ κρατικοδίαιτο κεφάλαιο, τὸ ὁποῖο ὑπονομεύει συστηματικὰ τὴν κυβέρνηση σὲ ὅλες της τὶς δράσεις, ὅπως στὴν ἐκκαθάριση τῶν Πανεπιστημίων καὶ τῶν ἀβάτων τῶν πόλεων, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπονόμευση τῆς ψηφιοποιήσεως, σὲ συνεργασία μὲ τὶς συντεχνίες· ἡ μάχη αὐτή, ὁπωσδήποτε, θὰ ἔχει θύματα σὲ ὑψηλὰ ἱστάμενα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα διακρίνονται στὶς ἐξυπηρετήσεις τους πρὸς τὰ ἀτλαντοκίνητα κι ἄλλα κέντρα, ἀνακοπῆς τῆς ἀναπτύξεως τῆς χώρας καὶ στὴν διατήρηση τῶν προνομίων τους τῆς σοσιαλιστικῆς τεσσαρακονταετίας.

Σύλληψη, μεγάλη ἐπιτυχία

Ἡ σύλληψη τοῦ δράστου, τοῦ νεαροῦ 18 ἐτῶν, ὀργανωμένου ὀπαδοῦ τοῦ Ὀλυμπιακοῦ, εἶναι μεγάλη ἐπιτυχία τῆς Ἀστυνομίας καὶ θὰ γίνει αὐτὴ μεγαλύτερη, ὅταν συλλάβει καὶ τὸν ἤδη γνωστὸ καθοδηγητὴ τῆς ἐπιθέσεως στὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις· ὁ νεαρὸς ὁμολόγησε τὴν πράξη του καὶ διευκρίνισε, ὅτι κάποιοι τοὺς καθοδηγοῦσαν καὶ τοὺς κάλεσαν νὰ βγοῦν ἀπ’ τὸ γήπεδο, ὅπου τοὺς ἔδωσαν τὰ «ὅπλα», στυλιάρια, φωτοβολίδες, καπνογόνα, πέτρες, ἄλλα κι ἔπειτα ἐξαφανίσθηκαν. Ἐπρόκειτο δηλαδή, γιὰ ὀργανωμένο σχέδιο δολοφονίας ἀστυνομικῶν καὶ διαταράξεως τῆς τάξεως, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶχε κι ἄλλες προεκτάσεις κατὰ τῆς δημοσίας ἀσφαλείας. Αὐτὸς εἶναι ὁ ρόλος τῶν Συνδέσμων Φιλάθλων καὶ ποιὸς τοὺς χρηματοδοτεῖ; Πόσα παίρνουν γιὰ τὴν ἀνατρεπτικὴ δράση τους; Ποιὲς εἶναι οἱ σχέσεις τους μὲ τὰ ἄλλα παρακρατικὰ κυκλώματα, μὲ τὰ ὁποῖα συνεργάζονται στενά; Τὶς ἀπαντήσεις θὰ δώσει ἡ δικαστικὴ ἔρευνα, ὅπως κι ἡ ἀπολογία τῶν ἰδιοκτητῶν τῶν ὁμάδων!

Ὁμολογία ἐνοχῆς Ὁλυμπιακοῦ

Ἡ πρώτη ἀντίδραση τοῦ Ὀλυμπιακοῦ, στὴν μεθοδευμένη ἀπόπειρα δολοφονίας ἀστυνομικοῦ, ἀπέπνεε τὴν αἴσθηση ἀναμίξεώς του καὶ ἐνοχῆς στὶς ἐπιθέσεις τῶν παρακρατικῶν· ἰσχυρίστηκε, γιὰ βεβιασμένα συμπεράσματα τῆς Ἀστυνομίας κι ὅτι οἱ παρακρατικοὶ δὲν ἐπέστρεψαν στὸ γήπεδο, ἀλλὰ κι ὅτι ἡ κράτηση τῶν 424, γιὰ ἐξακρίβωση ταυτότητος, θυμίζει, ἄλλες ἐποχὲς καὶ ναζιστικὴ τακτική. Ἔκτοτε, σταμάτησε κι οὔτε ἀπάντησε, ὅτι βρέθηκαν στὶς τουαλέτες τόσα ἀποδεικτικά· οἱ ἀνακοινώσεις του δείχνουν ὁλοφάνερα, ὅτι αἰσθάνεται ἡ ἡγεσία του τὴν ἐνοχή της καὶ τὴν ἀνάμιξή της στὰ ἐπεισόδια, ἔστω κι ἂν περίμενε διαφορετικὴ ἐξέλιξη καὶ προβάλλει τὰ τετριμμένα καὶ γνωστὰ τῆς μεταπολιτευτικῆς ἀριστερῆς κακοδαιμονίας μας. Ἔχει χάσει τὴν ψυχραιμία της καὶ τρέμει νέες ἀποκαλύψεις…

Ἀναγνώριση τῆς Ἀστυνομίας

Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Ἀστυνομικοῦ ἀπ’ τοὺς παρακρατικοὺς τοῦ Ὀλυμπιακοῦ συνέβαλε στὴν ἀλλαγὴ τῆς κοινῆς γνώμης καὶ στὴν ἀναγνώριση τοῦ ρόλου τῆς Ἀστυνομίας· εἶχε ὑποστεῖ τρομερὴ δυσφήμιση, ὡς συνέπεια τῆς δικτατορίας καὶ τῆς ἀριστερῆς παραφιλολογίας, ὅτι ἀποτελεῖ τὸν καταπιεστικὸ μηχανισμὸ τῆς ἀστικῆς τάξεως. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ὑφίστατο τὴν πλύση ἐγκεφάλου του, ἀλλὰ καὶ ἔζησε τὴν ἀκμὴ τῶν παρακρατικῶν ὀργανώσεων κατὰ τὴν τραμποκουμμουνιστικὴ περίοδο, στὰ Πανεπιστήμια καὶ στὰ ἄβατα· τώρα ἐπιβεβαιώθηκε ἡ στενὴ κι ἄμεση διασύνδεσή τους μὲ τὶς ποδοσφαιρικὲς ὁμάδες καὶ τὸ κρατικοδίαιτο κεφάλαιο. Τὰ βλέπει αὐτὰ ὁ κόσμος καὶ συναγάγει τὰ συμπεράσματά του, ἀλλὰ κι ἀναλογίζεται τὴν εὐκολοπιστία του παλαιότερον. Ἡ Ἀστυνομία κερδίζει τὴν ἐμπιστοσύνη του…

Δύση, διηρημένη διανόηση

Ἡ Δύση ὑφίσταται, μὲ ἀφορμὴ τὴν γενοκτονία στὴν Γάζα, τὴν χειρότερη διαίρεση τῆς διανοήσεώς της μεταπολεμικά· παλαιότερον ἦταν ἡ διάκριση ἀριστερᾶς, μὲ προεκτάσεις στὸν κομμουνισμό, καὶ δεξιᾶς, στὴν ἀκροδεξιά. Ἀλλά, ὅλοι στήριζαν τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ προσπερνοῦσαν τὸν ἐκτοπισμὸ τῶν Παλαιστινίων ἀπ’ τὶς ἑστίες τους, ὡς ἀπότιση τιμῆς στὸ Ὁλοκαύτωμα, ὅπως καὶ καταδίκασαν τὴν εἰσβολὴ τῆς Χαμᾶς στὸ Νότιο Ἰσραήλ· ἀλλὰ ἡ ἐφαρμογὴ ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό του τῆς ἀρχῆς τῆς συλλογικῆς εὐθύνης καὶ ἡ γενικὴ σφαγὴ ἀμάχων καὶ μικρῶν παιδιῶν στὴν Γάζα, ἔχει προκαλέσει ριζικὴ ἀλλαγὴ στὸν πνευματικό της κόσμο. Πολλοὶ διανοούμενοι κι ἐφημερίδες ἀποκαλοῦν τὴν εἰσβολὴ γενοκτονία, ἐνῶ στὴν Ἀμερικὴ οἱ ἀντιδράσεις τοῦ Ἀμερικανοεβραϊκοῦ Λόμπυ προκάλεσαν καὶ τὴν παραίτηση πρυτάνεως Πανεπιστημίου· ἡ ἀναμέτρηση πλέον εἶναι μεταξὺ τῶν κινημάτων ἀποαποικιοποιήσεως καὶ ἀντισημιτισμοῦ καὶ ἀντισιωνισμοῦ. Δὲν ἔχει ὅμως τὴν ἴδια ἀπήχηση ἡ ἐπίκληση τοῦ ἀντισημιτισμοῦ ποὺ εἶχε παλαιότερα…

Ἀπόηχος ἀμερικανικοῦ βέτο

Ὁ ἀπόηχος τοῦ ἀμερικανικοῦ βέτο, στὸ ψήφισμα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, γιὰ διακοπὴ τῶν βομβαρδισμῶν τῆς Γάζας, μὲ τὴν ἀποχὴ μόνο τῆς Βρεταννίας καὶ τὴν ὑπερψήφιση τῶν ἄλλων δεκατριῶν, ἔχει προκαλέσει ὀξύτατες ἀντιδράσεις στὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη κι ἀπομόνωση τῆς Οὐάσιγκτον· δὲν εἶναι μόνο αὐτό, ἀλλὰ τὴν ἑπομένη ἔστειλε 14000 ὀβίδες θωρακισμένων στὸ Ἰσραήλ, δηλαδὴ μετέχει ἐνεργῶς στὴν γενοκτονία, αὐτὴ ἡ ἄποψη εἶναι διάχυτη πλέον. Στὸ μέτωπο συνεχίζονται οἱ βομβαρδισμοὶ κι οἱ χερσαῖες ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ κι ἰσχυρὴ ἡ ἀντίσταση τῶν Παλαιστινίων· παρὰ τὴν κατάκτηση ὁλοκλήρου τῆς Γάζας, δὲν ἔχουν καταστρέψει τὶς στοές, πλὴν ἐλαχίστων, οὔτε ἔχουν ἀπελευθερώσει τοὺς ὁμήρους κι ἐξολοθρεύσει τὴν ἡγεσία τῆς Χαμᾶς. Οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς ὑποστηρίζουν, ὅτι, ἀφοῦ δὲν τὸ πέτυχαν τὸ δίμηνο, εἶναι δύσκολο νὰ τὸ πετύχουν ἀργότερα· οἱ Παλαιστίνιοι ἐπιβεβαιώνουν τὴν παλαιὰ ἀρχή, ὅτι δύσκολα ὑποτάσσονται οἱ λαοὶ μὲ βομβαρδισμούς…

ΟΠΕΚ, προστασία κλίματος

Ἡ ἀπόφαση τῶν 117 τῆς διασκέψεως γιὰ τὸ κλίμα, γιὰ τὴν μείωση τῶν ρύπων μέχρι τὸ 2030, δὲν ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπ’ τὸν ΟΠΕΚ, γεγονὸς ποὺ προκάλεσε τὴν ἐπίκρισή του ἀπ’ τὸν δυτικὸ τύπο· ὁπωσδήποτε ἔχει ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἐπιβίωση τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀλλά, ἂς θυμηθοῦμε καὶ τὶς λεπτομέρειες τῶν γεγονότων· τὴν ἀπόφαση τῶν 117 δὲν ὑπέγραψαν οἱ Ἀμερική, Κίνα καὶ Ἰνδίες, γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ἡ πρώτη, ἀπ’ τὶς δύο. Ἡ Οὐάσιγκτον, παρ’ ὅλο ὅτι ἐπανῆλθε στὴν Συνθήκη τῶν Παρισίων πρὸ τετραετίας, ἀπ’ τὴν ὁποία τὴν εἶχε ἀποσύρει ὁ προηγούμενος πρόεδρός της, δὲν ἔχει ἐφαρμόσει κανένα μέτρο της· τὸ Πεκῖνο καὶ τὸ ΝέοΔελχὶ ἐπισημαίνουν, ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν ἀναλαμβάνουν τὶς εὐθύνες τους, οὔτε γιὰ τὴν ρύπανση τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὶς τωρινές τους, παρὰ μόνο ζητοῦν ἀπ’ τοὺς τρίτους θυσίες. Κάτι ἀνάλογο καταγγέλλει κι ὁ ΟΠΕΚ…

Οὐκρανία, ἀργὸς θάνατος

Σὲ ἀργὸ θάνατο ἔχει καταδικασθεῖ ἡ Οὐκρανία, καθὼς ἡ Δύση, μὲ πρώτη τὴν Ἀμερική, ἔχει διακόψει τὴν παροχὴ οἰκονομικῆς καὶ στρατιωτικῆς βοηθείας, ἡ ὁποία τὴν διετία ἀνῆλθε σὲ 250 δις εὐρώ· τὴν κατάσταση ἀπογνώσεως ἀπέδωσε κι ἡ δραματικὴ ἔκκληση τῆς συζύγου τοῦ προέδρου της, γιὰ ἐπείγουσα ἀποστολὴ βοηθείας, ἀλλὰ οὐδεὶς συνεκινήθη. Ἡ Οὐάσιγκτον δείχνει ἐμφανέστατα, ὅτι δὲν ἐνδιαφέρεται πλέον γιὰ τὴν τύχη της, παρ’ ὅλο ὅτι ἦταν αὐτὴ ποὺ τὴν ἐνέπλεξε στὸν πόλεμο, παρὰ μόνο γιὰ τὸ Ἰσραήλ, γιὰ τὸ ὁποῖο ὅμως ἀντιμετωπίζει διεθνῆ ἀπομόνωση· στὸ μέτωπο ὁ οὐκρανικὸς στρατὸς εἶναι διαλυμένος στὴν πράξη καὶ διατηρεῖ τὶς θέσεις του, ἐπειδὴ ἡ Ρωσία δὲν ἐξαπολύει ἐπιθέσεις γιὰ τὴν ἐκδίωξή του, ἐνῶ οἱ λιποταξίες πρὸς τὶς ρωσικὲς θέσεις αὐξάνονται καθημερινὰ καὶ γίνονται μαζικές. Ἔγκυροι διπλωμάτες διαβλέπουν τὴν πρόθεση τῆς Μόσχας γιὰ ἑκούσια ὑπογραφὴ τοῦ Κιέβου κι ὄχι κατοχή του…

Ἀναμέτρηση Κυριάκου Μητσοτάκη, κρατικοδιαίτων

Ἡ προχθεσινὴ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ ἀστυνομικοῦ σὲ ἀγῶνα ἀντισφαιρίσεως ἀποτελεῖ σαφῆ ἀπόδειξη τῆς ὑπονομεύσεως τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἀπ’ τὰ παρακρατικὰ κυκλώματα καὶ τὸ κρατικοδίαιτο κεφάλαιο· σκοπὸς ἦταν ἡ ἀπόδειξη στὸν ἑλληνικὸ λαό, ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς εἶναι ἀνίκανος νὰ διατηρήσει τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς χώρας κι ὅτι ἀφήνει διάφορους τρομοκράτες νὰ αἱματοκυλίουν τὸν κόσμο σὲ ἀγῶνες μάλιστα, χωρὶς ἰδιαίτερο πάθος καὶ φανατισμό, ὅπως ἡ ἀντισφαίριση. Οἱ τρομοκράτες -ἐπειδὴ συνέχεια τῶν παλαιῶν τρομοκρατῶν ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι αὐτοί, καθὼς εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀποτελοῦν συγκοινωνοῦντα δοχεῖα ὅλοι τους μὲ ἄμεση στήριξή τους κατὰ στὴν τραμποκομμουνιστικὴ περίοδο- κι οἱ ὑποκινητές τους, πίστευαν ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη θὰ ἔριχνε τὶς εὐθύνες στὴν κυβέρνηση, μὲ ὄργανό τους τὴν ἐλεγχόμενή τους διαπλοκή· συνέβη ὅμως τὸ ἀντίθετο, ὅλοι ἀντιλήφθηκαν, ὅτι πρόκειται γιὰ μεθοδευμένη ἐπιχείρηση θανάτου ἀστυνομικοῦ, χωρὶς κανέναν προηγούμενο λόγο. Τὴν πεποίθηση αὐτὴ θεμελίωσαν κι οἱ ἀνακοινώσεις τοῦ Ὀλυμπιακοῦ στὶς ὁποῖες ὁμολογεῖ τὴν ἄμεση ἀνάμιξή του κι ἀπομένει ἡ κλήση σὲ ἀπολογία ἀπ’ τὴν δικαιοσύνη τῶν ἁρμοδίων. Δεύτερη σαφέστατη ἀπόδειξη εἶναι ἡ στάση τοῦ τύπου· ὅποια ἀνήκουν στὸν εὐτραφῆ ἐφοπλιστὴ παρουσίασαν τὰ γεγονότα ἐκδήλως μεροληπτικὰ κι ἀπέφυγαν συστηματικὰ τὴν ὅποια κριτικὴ ἀναφορὰ στὶς ἀνακοινώσεις τῆς ὁμάδος. Ὁπότε, «ὁ νοῶν νοείτω»…

Ἡ ἀπώλεια τῆς ψυχραιμίας, ὄχι μόνο τοῦ εὐτραφοῦς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδιοκτητῶν τῶν ἄλλων καναλιῶν, εἶναι ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς αἰσθήσεως, ὅτι κινδυνεύει ἡ ἐξουσία τους στὴν Ἑλλάδα, ὅπως εἶχε παραχωρηθεῖ στὸ κρατικοδίαιτο κεφάλαιο ἀπ’ τὸν πρῶτο σοσιαλισμὸ καὶ ὁλοκληρωθεῖ ἐπὶ τραμποκομμουνισμοῦ· ἔτσι ἐπιλέγουν τὴν καθημερινότητα τοῦ κόσμου, ὅτι δὲν εἶναι ἀσφαλὴς ἡ ζωή του μὲ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση. Πρὸς ἐπιβεβαίωση αὐτοῦ ἐπιστρατεύονται κι οἱ τραμποῦκοι τῶν Πανεπιστημίων, μὲ ἀπόπειρες καταλήψεως κτιρίων καὶ καταστροφὲς στὶς πόλεις· ἑνιαῖο συντονισμὸ ἔχουν ὅλα αὐτά, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἀπήχηση στὸν ἑλληνικὸ λαό, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει ἐμπράκτως τὴν ἐμπιστοσύνη του πρὸς τὴν Ἀστυνομία, ὅπως κάνει μὲ τὴν προσφορὰ αἵματος στὸν ἀστυνομικό, ἀπὸ συναδέλφους του καὶ ἁπλοὺς πολῖτες. Γνωρίζουν οἱ ὑποκινητὲς τῶν παρακρατικῶν, ὅτι φεύγει τὸ ἔδαφος κάτω ἀπ’ τὰ πόδια τους καὶ καθίστανται πλέον ἀποβλητέοι ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη, μαζὶ μὲ τὶς διασυνδέσεις τους μὲ τὶς συντεχνίες· ἦταν πρότυπο κοινωνικῆς ἀναδείξεως ἡ συνδικαλιστικὴ δράση κι ἀποδεικνύεται παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν, καθὼς οἱ ἐκφραστές της ταυτίζονται πλήρως μὲ τὶς κομματικὲς ἐπιταγὲς καὶ ἐμμέσως μὲ τὸ κρατικοδίαιο κεφάλαιο. Παράδειγμα, μεταπολεμικὰ σπανίως ἢ ποτὲ δὲν ἔγινε ἀπεργία σὲ μεγάλη ἰδιωτικὴ ἐπιχείρηση, ἔστω κι ἂν συνδέεται μὲ ζωτικὰ συμφέροντα τῆς χώρας, Κόκκαλης, Βαρδινογιάννης, Λάτσης, Μυτιληναῖος δὲν ἔζησαν ἀπεργίες στὶς ἐγκαταστάσεις τους.

Ὁ φόβος τῆς βαθειᾶς τομῆς στὶς σχέσεις ποδοσφαίρου καὶ κρατικοδιαίτου κεφαλαίου μὲ τὰ τρομοκρατικὰ κυκλώματα ἔχει φέρει σὲ ἀπόγνωση τοὺς κύριους συνδέσμους τους· γνωρίζουν δύο πράγματα, τὴν ἀποφασιστικότητα τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅπως ἐφαρμόσει τὰ μέτρα γιὰ πάταξη τῆς παρανομίας, «ὅσο ψηλὰ κι ἂν βρίσκονται οἱ ὑποκινητές τους», ὑπογραμμίζει. Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε ἐπέλεξαν ἀγῶνα ἀντισφαιρίσεως, κι ὄχι ποδοσφαίρου, ὅπου ἤδη ἐφαρμόζονται αὐστηρὰ μέτρα, ἐνῶ προχθὲς ἦταν χαλαρά, καθὼς οὐδεὶς περίμενε ἔκρηξη φανατισμοῦ στὸν ἀγῶνα, ὅπως καὶ συνέβη· ἦταν προγραμματισμένη ἡ ἐπίθεση, μὲ στόχο, ἀστυνομικὸ νεκρὸ ὁπωσδήποτε. Δεύτερος, εἶναι ἡ ἱστορικὴ ἀλλαγὴ τῆς καθημερινότητος τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν ἐφαρμοφὴ τῆς ψηφιοποιήσεως· ἔχουμε καταγράψει τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἤθους μας καὶ τὴν ἀπόκτηση νοοτροπίας ἐλευθέρου πολίτου, μὲ ἀπόλυτη ἀπόρριψη τῆς παλαιᾶς τοῦ ὀπαδοῦ ἢ τοῦ πιστοῦ τῆς ἰδεολογίας ἢ τῆς ὁμάδος, ἀφοῦ δὲν ἔχουν μεγάλη διαφορά. Οἱ κρατικοδίαιτοι ὑστεροῦν στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὶς ἐπιχειρήσεις τους κι αὐτὸ φαίνεται ἀπ’ τὴν ὑστέρησή τους στὴν παγκόσμια ἀγορά, μὲ ἐξαίρεση τὸν Μυτιληναῖο, ἐνῶ ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ἑλληνικὰ Πετρέλαια ἀναδεικνύονται μεγάλες πολυεθνικές· εἶναι θέμα νοοτροπίας τῆς ἡγεσίας των στὰ πλαίσια τῆς παραδοσιακῆς αὐταρχικῆς ἐξουσίας τους στὸν καπιταλισμὸ καὶ στὴν ἀριστερά. Ἡ ἐποχὴ ἔχει ἀλλάξει κι ὁ ψηφιακὸς ἄνθρωπος εἶναι ἀσυμβίβαστος μὲ τὸν βιομηχανικό, εἶναι κάτι ἄλλο, ἐντελῶς διαφορετικὸς ἀπὸ τὸν προηγούμενο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.