Καραμανλῆς, σταθερὸ πλαίσιο ἐθνικῆς ἀσφαλείας

Τὸ σταθερὸ πλαίσιο τῆς ἐθνικῆς μας ἀσφαλείας θεμελίωσε ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, μὲ τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ καὶ τὴν πολιτική του παρακαταθήκη στὸν ἑλληνικὸ λαό∙ αὐτὰ ὑπογράμμισε ὁ Κώστας Καραμανλῆς, στὴν ὁμιλία του στὸ «Ἵδρυμα Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς», μὲ ἀφορμὴ τὰ 47 χρόνια ἀπ’ τὴν ἵδρυση τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τὰ σαράντα ἀπ’ τὴν ἔνταξη στὶς Εὐρωπαϊκὲς Κοινότητες. Τὴν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ἐπισημαίνοντας τὴν ἐθνικὴ σημασία τῆς ἐντάξεως γιὰ τὴν προάσπιση τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων, ἐνῶ ἦταν παρὼν καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, δηλαδὴ ἡ κυβερνητικὴ παράταξη ἐπέδειξε τὴν ἀδιατάρακτη ἑνότητά της. Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς τόνισε, ὅτι σύμπνοια, ὁμοψυχία καὶ ἐθνικὴ συνεννοήση ἀποτελοῦν τὴν ἱερὰ παρακαταθήκη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.

Ἐξεταστική, ἀδύνατη διαφυγὴ

Ἡ ὑποχώρηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀπ’ τὴν σύσταση τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς, εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων ἀδύνατη, ἐνῶ προγραμματίζεται ἡ συζήτησή της στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς∙ ὁπότε, ὁ ἔχων τὴν πλειοψηφία στὴν Ἐπιτροπὴ θὰ καθορίσει σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν ἐργασιῶν της, ὅπως γίνεται πάντα στὶς Κοινοβουλευτικὲς Ἐπιτροπές. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπὸ κατήγορος μετατρέπεται αὐτομάτως σὲ κατηγορούμενο καὶ θὰ παρακολουθήσουμε σκηνὲς ἀπείρου κάλλους, ὅπως πρὸ διετίας μὲ τὰ βοσκοτόπια καὶ τὸν Μανῶλο∙ τὰ κόμματα τῆς ἐλάσσονος ἀντιπολιτεύσεως ὑποστηρίζουν τὴν ἐπέκτασή της στὴν ἑπταετία, ἂν καὶ τώρα καὶ ἡ Κουμουνδούρου τὴν ἀποδέχεται, ὁπότε θὰ βγοῦν πολλὰ στὸν ἀέρα. Ἡ ὑπόθεση εἶναι ἄλλη μία λανθασμένων ἐκτιμήσεων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κι ἀποδείξεως τοῦ κενοῦ ἐγκεφάλου τοῦ προέδρου του∙ πίστευε, λέγεται στοὺς διαδρόμους, ὅτι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θὰ ἔλεγε ὄχι, ὁπότε θὰ εἶχε τὸ ἐλεύθερο τοῦ βομβαρδισμοῦ του καὶ ἀλλαγῆς τοῦ πολιτικοῦ διαλόγου…

Σκληρὴ ἀντοχὴ πανδημίας

Ἡ πανδημία ἐπιδεικνύει σκληρὴ ἀντοχή, κυρίως στὴν Μακεδονία καὶ Θεσσαλία, ἐνῶ καὶ οἱ ἐμβολιασμοὶ δὲν σημειώνουν ἱκανοποιητικὴ αὔξηση∙ τὰ κρούσματα μειώθηκαν σὲ 2338, Ἀττική, 562, Θεσσαλονίκη, 382, Λάρισα, 157, θάνατοι, 31, διασωληνωμένοι, 343, ἐκ τῶν ὁποίων, 90% ἀνεμβολίαστοι. Ἡ περιοδεία τῆς Μίνας Γκάγκα σὲ νομοὺς τῆς Βορείου Ἑλλάδος εἶχε εὐνοϊκὰ ἀποτελέσματα, μαζὶ μὲ τὴν ἐπίσκεψη κλιμακίων ἐμβολιασμοῦ στὰ χωριά, ἀλλὰ περιορισμένη ἀποδοχή∙ ὁ σκληρὸς πυρήνας τῶν ἀρνητῶν δείχνει συγκροτημένος καὶ ἀνυποχώρητος. Οἱ ἐπιπτώσεις της στὴν οἰκονομία παραμένουν, καθὼς ὁ κόσμος εἶναι πάντα κουμπωμένος καὶ περιορίζεται στὶς ἀπαραίτητες κινήσεις, ἀποφεύγοντας τὸ περιττό, τὸ ὁποῖο ὅμως πάντα φέρει τὴν ἔκπληξη στὴν ἀγορά∙ οἱ ἐκτιμήσεις τῶν ξένων οἴκων συνεχίζονται εὐνοϊκές, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ρυθμίζεται ἀρκετὰ τὸ πρόβλημα τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, καθὼς ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν δήλωσε, ὅτι θὰ αὐξήσει τὶς ἐξαγόμενες ποσότητες πρὸς τὴν Εὐρώπη, ἂν τοῦ τὸ ζητήσουν, κανόνες εὐγενείας…

Ἐλλείψεις τῆς ἐνημερώσεως

Ἡ ἐμμονὴ τῶν ἀντιεμβολιαστῶν στὴν ἄρνησή τους ἔχει βαθύτερες ρίζες, ὅπως ἐκκινεῖ στὴν πράξη, ἀπ’ τὴν ἁπλῆ προκατάληψη κάποιων στρωμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ∙ οἱ φανατικοὶ θρησκόληπτοι εἶναι οἱ πρῶτοι, μὲ τοὺς παλαιοημερολογίτες στὴν κορυφή, οἱ ἀκροδεξιοί, μὲ πολλαπλᾶ κίνητρα καὶ ἐπιδιώξεις, οἱ ἀριστεροί, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὸν περίγυρό του, ὅταν διαδήλωναν κατὰ τῶν μέτρων περιορισμοῦ, χέρι χέρι μὲ τοὺς προηγούμενους. Δὲν χρειάζονται πολλὰ γιὰ νὰ ἐγκλωβισθεῖ ἕνα μέρος τοῦ κόσμου στὴν λογικὴ αὐτή, τὸ ἔχουμε ξαναγράψει∙ ὅσοι ἔχουν ἐναποθέσει τὴν πολιτική τους ἀνάδειξη στὸν σκοταδισμὸ καὶ στὴν ἰσοπέδωση τῶν πάντων εἶναι συνυπεύθυνοι γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση. Ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ δημοκρατία ἀφοροῦν ζωντανοὺς πολῖτες, ὄχι νεκρούς.

Ἐγκλωβισμὸς Ἐξεταστικῆς

Ὁ ἐγκλωβισμὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὴν Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ εἶναι ἐμφανέστατος καὶ δὲν καλύπτεται μὲ σοφιστεῖες τῆς χειρίστης μορφῆς, καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι ἡ σοφιστεία ἀπαιτεῖ ἔξυπνους ἀνθρώπους καὶ βαθειὰ καὶ καλὴ γνώση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης∙ ὁπωσδήποτε θὰ ἐγκριθεῖ, μὲ ἀναφορὰ στὴν παρελθοῦσα ἑπταετία κι ὅ,τι προκύψει. Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ ἔχουν μετανιώσει, ἐνῶ λέγεται στὴν Κουμουνδούρου, ὅτι ἦταν λάθος τοῦ προέδρου τους, ἀλλὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τὴν στηρίξουν ὅλοι πλέον∙ ὁ Ναπολεοντίσκος, γνωστὸς ὡς ὀλιγόνους ὅπως καὶ οἱ ὁμοιοπαθεῖς σύμβουλοί του, εἶχαν πιστέψει, ὅτι θὰ ἄλλαζαν τὴν πολιτικὴ ἐπικαιρότητα, μετὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τους στὴν ψήφιση τῆς ἑλληνογαλλικῆς συμμαχίας. Τόσο καταλαβαίνουν αὐτοί, τόσα κάνουν σχολιάζουν οἱ κακὲς γλῶσσες…

Γερμανία, κρίσιμη Παρασκευὴ

Ὁ σχηματισμὸς τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως εἰσέρχεται στὴν τελική του φάση, καθὼς ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ διαβουλεύσεις σὲ ἐπίπεδο γραμματέων κι ἔχουν περιορισθεῖ ἀρκετὰ οἱ διαφορές, Σοσιαλδημοκρατῶν, Πρασίνων, Φιλελευθέρων∙ αὔριο συναντῶνται οἱ τρεῖς ἡγέτες, γιὰ τὴν ἑνιαία πολιτική, ποὺ μᾶλλον θεωρεῖται δεδομένη. Στὴν συνέχεια αὐτὴ ἐγκρίνεται ἀπ’ τὰ προεδρεῖα, Σοσιαλδημοκρατῶν καὶ Φιλελευθέρων κι ἀπ’ τὴν συνέλευση τῶν προεδρείων τῶν κρατιδίων τῶν Πρασίνων∙ ὁπότε τὴν ἄλλη ἑβδομάδα σχηματίζεται ἡ κυβέρνηση καὶ λαμβάνει ψῆφο ἐμπιστοσύνης ἀπ’ τὴν Μπούντεστανγκ ὁ καγκελάριος, Ὄλαφ Σόλτζ. Οἱ πολιτικὲς ἐκκρεμότητες πολλές, πρώτη, οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν Ρωσία γιὰ τὸ φυσικὸ ἀέριο καὶ οἱ ἀποφάσεις γιὰ τὴν ταχύτατη λειτουργία τοῦ Nordstream2, καθὼς ἐκκρεμοῦν οἱ σχετικοὶ γερμανικοὶ καὶ εὐρωπαϊκοὶ κανονισμοί∙ δεύτερη εἶναι οἱ εὐρωατλαντικὲς σχέσεις, μὲ τὶς οἰκονομικὲς διαφορὲς χειρότερες μᾶλλον ἀπ’ τὶς πολιτικές. Τὰ ἔζησε αὐτὰ στὴν Οὐάσιγκτον στὶς συνελεύσεις ΔΝΤ καὶ Διεθνοῦς Τραπέζης ὁ Ὄλαφ Σόλτζ.

Ἐνέργεια, παγκόσμιο ζήτημα

Ἡ ἔλλειψη ἐνεργειακῶν πηγῶν, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος, γίνεται πλέον τὸ ἐκρηκτικὸ παγκόσμιο πρόβλημα∙ ἡ στροφὴ πρὸς τὸ φυσικὸ ἀέριο θεωρεῖται ἡ μοναδικὴ προσωρινὴ διέξοδος, μετὰ τὸ κλείσιμο τῶν ἀνθρακικῶν ἠλεκτρικῶν σταθμῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐκτίναξη τῶν τιμῶν, ἐπειδὴ αὐτὸ συμπίπτει μὲ τὴν ἀνάκαμψη τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας, μὲ τὴν κινεζικὴ στὴν κορυφή. Τὸ Πεκῖνο ἀγοράζει ὅλες τὶς διαθέσιμες ποσότητες ἀερίου καὶ σὲ οἱαδήποτε τιμή, ὁπότε στὴν παγκόσμια ἀγορὰ προκλήθηκε ἀδιέξοδο, ἂν συνεκτιμηθοῦν καὶ οἱ συνακόλουθες κερδοσκοπικὲς πιέσεις∙ ἡ Εὐρώπη πληρώνει τὴν διστακτικότητά της στὴν ἀποδέσμευσή της ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ δεσμά. Εἶχε ὑποκύψει στὶς πιέσεις κατὰ τοῦ Nordstream2, ὁπότε καθυστέρησε ἡ ὁλοκλήρωσή του καὶ φυσικὰ ἡ λειτουργία του∙ ὅσοι πρωτοστατοῦσαν στὴν πολεμικὴ ἐναντίον του σιωποῦν τώρα, ὅπως καὶ οἱ κήρυκες τοῦ Brexit στὴν Βρεταννία ἔχουν ἐξαφανισθεῖ. Ἔτσι γίνεται πάντα μὲ τοὺς δουλικοὺς κονδυλοφόρους κάθε μορφῆς.

Διακοπὲς μετὰ τὸ Brexit

Τὰ προβλήματα στὴν Βρεταννία παραμένουν ἐκρηκτικά, ἐλλείψεις καυσίμων καὶ τροφίμων, συναλλαγὲς μὲ τὴν Βόρειο Ἰρλανδία, ἀλλὰ ὁ Μπόρις Τζόνσον προτίμησε ὀλιγοήμερες διακοπὲς πολυτελείας στὴν Ἱσπανία, ὥστε ἐπιστρέφων νὰ ἐπιτεθεῖ δριμύτατα ἐναντίον τους, σχολιάζουν οἱ φλεγματικοὶ Ἐγγλέζοι. Ἡ προμήθεια τῆς ἀγορᾶς παραμένει ὑποτονικὴ κι οἱ οὐρὲς αὐξάνονται καὶ πολλαπλασιάζονται μαζί τους οἱ χειροδικίες, ἔτσι γιὰ ν’ ἀνάβουν τὰ αἵματα∙ ἡ Ἐπιτροπὴ κατέθεσε συμβιβαστικὴ πρόταση γιὰ τὴν Βόρειο Ἰρλανδία, κυρίως λόγῳ πιέσεων τοῦ Δουβλίνου, ἀλλὰ τὸ Λονδίνο τὴν ἀπέρριψε καὶ ζητάει περισσότερες παραχωρήσεις, ὁπότε κινδυνεύει ἡ περιοχὴ νὰ μείνει ἐκτὸς τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς. Ἡ κυβέρνηση ὅμως δείχνει, σὰν νὰ μὴν ἐνοχλεῖται ἢ σὰν νὰ περιμένει τὴν μεγάλη αὐτοκρατορία νὰ ἔλθει σὲ βοήθειά της∙ αὐτὸ δείχνει ὅτι πιστεύει ὁ πρωθυπουργός της καὶ δὲν τὸ κρύβει μάλιστα. Τὸ ἀποτέλεσμα, εὐρύνεται τὰ χάσμα μὲ τὴν Εὐρώπη, χωρὶς οὐδεμία προοπτικὴ καλύψεώς του.

Γαλλία, μὲ μικρὰ πυρηνικὰ

Ἡ Γαλλία ἐπιλέγει τὴν ἐπείγουσα κατασκευὴ πολλῶν μικρῶν πυρηνικῶν ἠλεκτρικῶν σταθμῶν, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐνεργειακῶν της ἀναγκῶν∙ τὸ σχέδιο προβλέπει τὴν διάθεση τριάντα δις εὐρὼ καὶ τὴν κατανομὴ τῶν σταθμῶν, ἀναλόγως μὲ τὶς ἀνάγκες τῶν περιφερειῶν της. Ἡ χώρα εἶναι ἡ πρώτη παγκοσμίως σὲ παραγωγὴ ἠλεκτρισμοῦ μὲ πυρηνικὴ ἐνέργεια, καλύπτουσα περίπου τὸ 70% τῶν συνολικῶν ἀναγκῶν της, ἀλλὰ λαμβάνει μέτρα γιὰ τὴν ἔλλειψη προμηθείας φυσικοῦ ἀερίου ποὺ εἶναι ἡ δεύτερη πηγή της∙ τὸ Παρίσι καινοτομεῖ, καθὼς ἡ γειτονική της Γερμανία, μετὰ τὸ ἀτύχημα στὴν Φουκουσίμα τῆς Ἰαπωνίας, ἔχει δεσμευθεῖ, μὲ ἀπόφαση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, στὴν διακοπὴ ὅλων τῶν πυρηνικῶν της σταθμῶν ἐντὸς εἰκοσαετίας. Γενικὰ πιστεύεται, ὅτι ἡ ἐνεργειακὴ κρίση θὰ διαρκέσει κι ὀφείλουν ὅλες οἱ χῶρες νὰ λάβουν τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της, πέραν ἐκείνων τῆς Ἐπιτροπῆς, ποὺ συνήθως ἀργοῦν.

Ἀμυντικὴ συμφωνία μὲ ΗΠΑ

Στὴν Οὐάσιγκτον ὑπογράφεται σήμερα ἡ ἑλληνοαμερικανικὴ ἀμυντικὴ συμφωνία πενταετοῦς διαρκείας, μὲ δικαίωμα παρατασεώς της ἐν συνεχείᾳ ἐπ’ ἀόριστον, ἐκτὸς κι ἂν τὴν καταγγείλει ἡ μία τῶν συμβαλλομένων πλευρῶν∙ ἡ συμφωνία προβλέπει τὴν παραχώρηση βάσεων στὴν Ἑλλάδα, Ἀλεξανδρούπολη, Σκύρος, Στεφανοβίκειο, πέραν τῆς Σούδας, ἀλλὰ καὶ ἀμοιβαία συνδρομὴ σὲ περίπτωση ἐξωτερικῆς ἀπειλῆς. Τὸ ἐὰν θὰ ἐφαρμοσθεῖ τὸ τελευταῖο δὲν εἶναι καθόλου βέβαιο, ἀλλὰ εἶναι γεγονὸς ὅτι θεωρεῖται ὡς πρόσθετη ἀσπίδα, ἀφοῦ τὸ ΝΑΤΟ ἀρνεῖται τὴν κάλυψή μας ἀπέναντι στὴν Τουρκία∙ ταυτοχρόνως ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἀπαραίτητο ἀντιστάθμισμα στὴν ἑλληνογαλλικὴ συμμαχία, γιὰ λόγους ἁβροφροσύνης τουλάχιστον. Ἡ ἰσορροπία μεταξὺ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη κι ἀπαιτεῖ ἐξαιρετικὴ διπλωματικὴ εὐελιξία, ἀλλὰ καὶ πολιτικὴ εὐαισθησία γιὰ τὴν ἱκανοποίηση ἀμφοτέρων…

Μάτι, παραπομπὴ τῶν ἐνόχων

Ἡ παραπομπὴ 27 ἐνόχων γιὰ τὴν φονικὴ πυρκαϊὰ στὸ Μάτι, πρὸ τριετίας, μὲ ἀποτέλεσμα 102 νεκροὺς καὶ ἑκατοντάδες τραυματίες, μὲ πολλὰ τραύματα ἀκόμη ἀνοικτὰ σὲ ἀρκετοὺς ἀπὸ αὐτούς, ἔγινε∙ τὸ εἰσαγγελικὸ πόρισμα προβλέπει ποινὲς σὲ βαθμὸ πλημμελήματος, καθὼς δὲν ἔγινε δεκτὴ ἡ κατάταξή τους σὲ κακούργημα, λόγῳ τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος. Μεταξὺ τῶν παραπεμπομένων εἶναι ἡ τότε περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, δήμαρχοι τῆς περιοχῆς, ὁ σημερινὸς ἀρχηγὸς τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος καὶ ἄλλοι ὑπεύθυνοι τῆς κρατικῆς μηχανῆς∙ τὸ παραπεμπτικὸ πόρισμα πρὸς τὸ Δικαστικὸ Συμβούλιο εἶναι ἑξακοσίων σελίδων, καὶ αὐτὸ θὰ ἀξιολογήσει τὶς τελικὲς κατηγορίες. Ἔστω κι ἀργά, ἂν καὶ δύσκολα πολὺ μποροῦσε νὰ προχωρήσει ἡ δικαστικὴ διαδικασία ταχύτερα, καθὼς εἶναι ἑκατοντάδες οἱ μάρτυρες, βαδίζει πρὸς ἐκδίκασή της…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.