Σκάνδαλα, μοναδικὴ λύση, δικαστικὴ διερεύνηση

Ἡ δικαστικὴ διερεύνηση ἀποδεικνύεται ἡ καλύτερη καὶ δημοκρατικότερη λύση τῶν σκανδάλων· ἡ ἔναρξη τῆς εἰσαγγελικῆς ἐρεύνης τὶς ὁδηγεῖ ὅλες σχεδὸν στὴν ἐκτόνωσή τους, ὅπως τὸ βλέπουμε μὲ τὴν Κιβωτὸ τοῦ κόσμου, τὸν ρόλο τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων καὶ τὶς ὑποκλοπές. Ἀποδεικνύεται ἕνα πρᾶγμα, ἡ ἀντιπολίτευση, ὁ Ναπολεοντίσκος ἰδιαιτέρως, κατόπιν ἐντολῆς τῶν ἀνωτέρων της, τοῦ κρατικοδιαίτου κεφαλαίου καὶ τοῦ βαθέως ἀμερικανικοῦ κράτους, ἔχει ἐνορχηστρώσει τὶς ἐκστρατεῖες αὐτές, ἀλλὰ ἀποδεικνύεται ἀφελὴς κι ἐπιβεβαιώνεται ὡς ὀλιγόνους· καὶ μικρὸ παιδὶ θὰ καταλάβαινε, ὅτι, ὅταν ἔχεις λερωμένη τὴν φωλιά σου μὲ τὸν Τόσκα καὶ τὸ Predator, δὲν τὸ κάνεις σημαία ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως, ἐπειδὴ τὰ κρατικὰ ἀρχεῖα ὑπάρχουν καὶ καταγράφουν τὴν ἀλήθεια. Ἔτσι μετατρέπεται σὲ κόλαφο ἐναντίον του τὸ θέμα…

Λονδίνο, ἐπαφὲς Μητσοτάκη

Οἱ ἐπαφὲς τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὸ Λονδίνο ἦταν ἐξαιρετικὰ γόνιμες, τόσο οἱ πολιτικὲς μὲ τὸν βασιλέα Κάρολο καὶ τὸν πρωθυπουργό, ὅσο καὶ οἱ οἰκονομικές, μὲ μεγάλους διεθνεῖς οἴκους, Ἕλληνες τῆς πόλεως καὶ παράγοντες τοῦ Σίτυ· ὁ πρωθυπουργὸς ὑπογράμμισε, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητες δύο θητεῖες στὴν κυβέρνηση, γιὰ ὁλοκλήρωση τοῦ προγράμματος κάθε σοβαροῦ κόμματος, ἐνῶ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ ἐπενδύσεις εἶναι ἔντονο ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, μετὰ τὴν ἀξιόλογη προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ ἰδιαιτέρως τῆς ψηφιοποιήσεως. Στὴν οἰκονομικὴ ἡμερίδα παραβρέθηκαν ἑκατοντάδες ἐπιχειρηματίες, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων συζήτησαν γιὰ ἐπενδύσεις καὶ μάλιστα πολλὲς πετρελαϊκές, μετὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐρευνῶν στὰ οἰκόπεδα δυτικὰ τῆς Κρήτης, ποὺ θεωροῦνται καὶ πολὺ προσοδοφόρα. Μὲ τὸν βασιλέα συζήτησε, τὴν ἐπιστροφὴ τῶν μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνος καὶ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ Τατοΐου, κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ βασιλικοῦ κτήματος στὴν Σκωτία· σκοπὸς εἶναι ἡ μετατροπή του σὲ πολυτελῆ πόλο ἕλξεως.

Ὑποκλοπές, αἰσχύνη ΣΥΡΙΖΑ

Στὴν καταισχύνη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε ἡ πρώτη συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν καὶ Διαφάνειας τῆς Βουλῆς, στὴν ὁποία κατέθεσε ὁ Γρηγόρης Δημητριάδης· ὁ τέως Γραμματέας τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ ἁρμόδιος γιὰ τὴν ΕΥΠ, κατέθεσε, ὅτι δὲν γνωρίζει τοὺς ἄλλους τρεῖς ἐπιχειρηματίες βρώμικου λογισμικοῦ καὶ ὅτι οὐδεμία ἑλληνικὴ ὑπηρεσία χρησιμοποίησε ἐπὶ τῆς κυβερνήσεως αὐτῆς τὸ Predator, παρὰ μόνο ἡ προηγούμενη, μὲ ὑπουργὸ τὸν Νίκο Τόσκα. Οἱ ἐρωτήσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως δὲν ἔφεραν ἀποτέλεσμα κι ἐπιστρατεύθηκε ὁ Κρητίκαρος, γιὰ πρόκληση ἐπεισοδίου· στὸ τέλος μάλιστα οἱ ἐκπρόσωποί της κατηγόρησαν τὴν κυβέρνηση γιὰ προσπάθεια συγκαλύψεως. Πάντως, ἡ Ἐπιτροπὴ συμφώνησε στὴν ἀνανέωση τῶν προσκλήσεων στοὺς τρεῖς ἐπιχειρηματίες, καθὼς οἱ δύο δήλωσαν, ὅτι εἶναι κάτοικοι έξωτερικοῦ, ὁπότε δύνανται καταθέσαι δι’ ὑπομνήματος κι ὁ Ἰσραηλινὸς δὲν ἀνευρέθη· τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔπεσε στὸ κενὸ καὶ μαζί του ἡ πολιτική του ἐκμετάλλευση. Χάνει τὸ πλεονέκτημα προεκλογικῆς ἐκμεταλλεύσεώς του.

Προσφορά, ἑταιρεία Σούκου

Ἡ ἑταιρεία τοῦ Κωνσταντίνου Σούκου στὴν Λάρισα εἶναι πρωτοπόρος στὴν ψιηφιακὴ τεχνολογία καὶ στὴν παραγωγὴ προϊόντων της στὸ κλάδο τῆς ἄμυνας· ἔχει εἰδικευθεῖ στὴν χρήση λέηζερ στὰ πολεμικά της προϊόντα καὶ συνεισφέρει σημαντικὰ στὴν ἄμυνα τῆς χώρας, ἂν καὶ τὰ περισσότερα δὲν εἶναι γνωστὰ γιὰ λόγους ἐθνικῆς ἀσφαλείας. Πάντως, γνωρίζουμε ὅτι ἔχει κατασκευάσει καὶ προμηθεύσει τὸν στρατὸ μὲ εἰδικὰ ραντὰρ λέηζερ, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ καταστρέφουν τὰ ἐχθρικὰ ἀεροσκάφη ἢ μὴ ἐπανδρωμένα σκάφη, σὲ ἀπόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, ἐνῶ ἔχει παρουσιάσει καὶ νέο θωρακισμένο ὄχημα, εἰδικό, γιὰ τὴν προάσπιση τῶν συνόρων καὶ τῶν νησιῶν μας. Αὐτοδημιούργητος εἶναι ὁ ἰδιοκτήτης της, ἀλλὰ οἱ ἐφευρέσεις του ἔχουν ἀπήχηση.

Πλειστηριασμοὶ ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ

Τοὺς πλειστηριασμοὺς ἐπὶ σοσιαλισμοῦ μᾶς θύμισε ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης, δεύτερος τῇ τάξει στὴν πρώτη ἐποχὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κι ἀποδιοπομπαῖος τράγος μετὰ τὸ τρίτο μνημόνιο· σὲ ἄρθρο του ἀπάντηση στὴν συριζαϊκὴ προπαγάνδα ἀναφέρει ὅτι οἱ πλειστηριασμοὶ πρώτης κατοικίας καὶ σὲ συμβολαιογραφικὰ γραφεῖα εἶχαν ὑπερβεῖ τὶς 30000, ἐνῶ παραθέτει καὶ τρία χαρακτηριστικὰ παραδείγματα. Ὁ λαλίστατος ἐκπρόσωπος τοῦ Ναπολεοντίσκου δὲν ἀπάντησε, καὶ τί νὰ ἀπαντήσει! ἀλλὰ καὶ δὲν κατηγόρησε ἄλλη φορὰ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὸ θέμα· ἡ δημαγωγική ωπροπαγάνδα του δὲν ἔχει ἀπήχηση πλέον κι αὐτὸ ἴσως τὸ κατάλαβε, παρὰ τὴν δεδομένη δυστοκία του σὲ δύσκολα πνευματικὰ θέματα. Εἶναι ὑποχρεωμένος ἀλλάξαι τὴν τακτική του, ἀλλὰ αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἐπαρκῆ φαιὰ οὐσία…

Εὐρωαμερικανικὴ συνεργασία

Τὰ προβλήματα τῆς εὐρωαμερικανικῆς συνεργασίας συζητοῦνται κατὰ τὴν συνάντηση στὸν Λευκὸ Οἶκο Ἐμμανουὲλ Μακρὸν μὲ Τζὸ Μπάιντεν, τὴν πρώτη κορυφῆς στὴν ἀμερικανικὴ πρωτεύουσα, μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ οὐκρανικοῦ πολέμου· ἡ Οὐκρανία δεσπόζει στὶς συνομιλίες, καθὼς τὸ μέτωπο βρίσκεται σὲ τέλμα, οἱ ἐλλείψεις τῆς χώρας σὲ πολεμικὸ ὑλικὸ τεράστιες, ἐνῶ τὰ ἀποθέματα ὁπλικῶν συστημάτων τῶν νατοϊκῶν χωρῶν ἔχουν ἐξαντληθεῖ καὶ περισσότερο τὰ τῆς Ἀμερικῆς, ἀλλὰ ζητάει καὶ οἰκονομικὴ βοήθεια, ἐπειδὴ ἡ παραγωγική της ὑποδομὴ ἔχει σχεδὸν ἐκμηδενισθεὶ μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς ἠλεκτροπαραγωγῆς της. Τὸ δυσκολώτερο ὅμως εἶναι οἱ οἰκονομικές τους σχέσεις, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι πληρώνουν τὸ ἀμερικανικὸ φυσικὸ ἀέριο σὲ ἑξαπλάσια τιμὴ ἀπὸ ἐκείνη τῶν Ἀμερικανῶν, ἐνῶ ὁ πρόεδρός τους ἄρχισε νέο τεχνολογικὸ πόλεμο μὲ τὴν Κίνα, μὲ ἀπαγόρευση εἰσαγωγῶν προϊόντων πέντε μεγάλων ἑταιρειῶν της. Οἱ Εὐρωπαῖοι τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας, καθὼς ὁ Σὰρλ Μισὲλ βρίσκεται γιὰ συνομιλίες στὸ Πεκῖνο.

ΝΑΤΟ, σὲ ἔλλειψη ὁπλισμοῦ

Ἡ ἔλλειψη ὁπλισμοῦ στὶς μεγάλες κυρίως νατοϊκὲς χῶρες, ἐξ αἰτίας τῆς μαζικῆς ἀποστολῆς του στὴν Οὐκρανία ἀποτελεῖ τὸ κύριο πρόβλημα τῶν κυβερνήσεών τους· Ἀμερικὴ καὶ Βρεταννία βρίσκονται σἐ χειρότερη κατάσταση, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προσφύγουν στὰ παλαιᾶς χρήσεως ἀποθέματά τους καὶ στὴν ἐκκίνηση τῶν διαδικασιῶν γιὰ νέες παραγγελίες, ἀλλὰ οἱ πολεμικές τους βιομηχανίες χρειάζονται χρόνο γιὰ τὴν παραγωγή τους· στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἐντονώτερο εἶναι τὸ πρόβλημα στὴν Γερμανία καὶ στὶς πρώην κομμουνιστικές. Ἡ ἔλλειψη σημαίνει, ὅτι ἔχει καταναλωθεῖ στὸν ἑνδεκάμηνο πόλεμο μέγαλη ποσότητα ὑλικοῦ, ἔστω κι ἂν δὲν ὁμολογεῖται ἐπισήμως· οἱ ἐπιτελεῖς γνωρίζουν, ὅτι ἐὰν ἀρχίσει τὴν ἀντεπίθεσή της τὸν χειμῶνα ἡ Ρωσία, καθὼς εἶναι συνηθισμένοι οἱ στρατιῶτες της σὲ πολικὲς θερμοκρασίες, τότε οἱ Οὐκρανοὶ θὰ βρεθοῦν μὲ ἐλάχιστα μέσα ἀμύνης καὶ γνωστὰ τὰ ἀποτελέσματα. Ἡ πραγματικότης αὐτὴ εἶναι ἄγνωστη στὸν ἐπίσημο ἀτλαντικὸ τύπο, λόγῳ συγγνωστῆς μεροληψίας…

Κίνα, σὲ πολιτικὴ ἐξέγερση

Σὲ κατάσταση σοβαρᾶς πολιτικῆς ἐξεγέρσεως βρίσκεται ἡ Κίνα, καθὼς στὴν Σαγκάη κυρίως, ἀλλὰ καὶ στὸ Πεκῖνο καὶ σὲ ἄλλες μεγάλες πόλεις, χιλιάδες λαοῦ ἔχει κατακλύσει τοὺς δρόμους καὶ συγκρούεται μὲ τὴν Ἀστυνομία, στήνοντας καὶ ὁδοφράγματα σὲ πολλὲς περιπτώσεις· ἀφορμὴ ἀποτελεῖ ἡ συνεχιζόμενη ἐπιβολὴ μέτρων ἀπομονώσεως ἐξ αἰτίας τοῦ κορονοϊοῦ, άλλὰ τὰ αἴτια εἶναι βαθύτερα, καθὼς ἀκούγονται καὶ συνθήματα παραιτήσεως τοῦ Ξὶ Τζιπίνγκ, δύο μῆνες μετὰ τὴν ἐπανεκλογή του στὴν ἡγεσία τῆς χώρας. Οἱ ἔγκυροι ἀναλυτές της ὅμως ὑποστηρίζουν, ὅτι βαθύτερη αἰτία εἶναι ὁ αὐταρχικὸς ἔλεγχος τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν Κινέζων· ὁπωσδήποτε μετράει καὶ ἡ προπαγάνδα τῶν δυτικοῦ τύπου ἐλευθεριῶν, ἀλλὰ οἱ Κινέζοι τιμοῦν περισσότερο τὶς πολιτιστικές τους ρίζες τοῦ Κομφουκίου καὶ τοῦ Λάο Τσέ, τὶς ὁποῖες εἶχε ἀπαγορεύσει ὁ Μάο, ἀλλὰ ἐπανεμφανίσθηκαν τροπαιοφόρες. Στὶς τελετές τους ἡ συμμετοχὴ εἶναι πάνδημη, στὶς κομμουνιστικὲς σαρακοφαγωμένη.

Πλῆμα κατὰ ΜΚΟ, διαπλοκῆς

Οἱ ἐξελίξεις στὴν κυρίως ὑπεύθυνη μκο καὶ στὶς συνεργαζόμενες της, γιὰ τὰ πρὸ τριμήνου γεγονότα τῆς νησίδος τοῦ Ἔβρου, θεωροῦνται ὡς ἀπαρχὴ τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ πραγματικοῦ ρόλου πολλῶν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν διασυνδέσεών τους, μὲ ἑλληνικὰ κόμματα καὶ ἀτλαντικὸ τύπο· ἡ δικαστικὴ ἔρευνα ἀποκάλυψε τὴν κατάχρηση μεγάλων ποσῶν καὶ τὸν ρόλο τῶν ἱδρυτῶν της καὶ πολλῶν στελεχῶν τους, ὅπως καὶ τοῦ ἀνταποκριτοῦ τοῦ Σπῆγκελ. Τὰ γεγονότα εἶναι γνωστά, ὁ ἱδρυτής της εἶναι ὑπόλογος ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης, τὰ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθησαν, καταγγέλλοντας , ὅτι δὲν γνώριζαν τὸ τί συνέβαινε, ἐνῶ τὸ Σπῆγκελ ἀναγνωρίζει τὸ λάθος του· τὸ θέμα ὅμως εἶναι ἡ προπαγάνδα κατὰ τῆς χώρας μας, μὲ τέσσερες πρωταγωνιστές, τὶς μκο, τὸν ΣΥΡΙΖΑ, τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ τὴν Τουρκία. Ἔχουν βαθύτερες διασυνδέσεις οἱ τέσσερες, ἀναμένεται ἡ διευκρίνισή τους. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ζήτησε συγνώμην. Τυχαῖο εἶναι;

Δωρεὰ ὀργάνων φοιτήτριας

Ἡ οἰκογένεια τῆς ἀτυχοῦς φοιτήτριας ποὺ τραυματίσθηκε θανάσιμα στὴν Θεσσαλονίκη διέθεσε τὰ κύρια ὄργανά της γιὰ μεταμόσχευση· ἡρωικὴ εἶναι ἡ ἀπόφασή της, ἐνῶ τὰ ὄργανά της βρίσκονται στὸ νοσοκομεῖο «Παπαγεωργίου», σὲ ἀναζήτηση τῶν φορέων. Ὁ δράστης κατέθεσε στὴν Εἰσαγγελέα καὶ κρίθηκε προφυλακτιστέος, ἐνῶ ἡ συνοδηγός του ἀφέθηκε ἐλεύθερη, μὲ περιοριστικοὺς ὅρους· ἡ μεγάλη ταχύτητα καὶ ἡ ἀσυδοσία τοῦ δράστου εἶναι ἡ κύρια αἰτία, καθὼς εἶναι γνωστὸς στὶς ἀρχὲς καὶ γιὰ προηγούμενη παράνομη συμπεριφορά του. Ὁπωσδήποτε ὁ πέλεκυς τῆς δικαιοσύνης θὰ εἶναι πολὺ αὐστηρός, καθὼς πολλοὶ ἔχουν πιστέψει, ὅτιν πᾶνε λίγα χρόνια φυλακὴ καὶ μετὰ βγαίνουν καὶ ξαναρχίζουν τὰ ἴδια· ἡ αἴσθηση ὅτι ὑπάρχει ἡ τιμωρία τῆς δικαιοσύνης εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀποκατασταθεῖ, κι ὅσο γρηγορώτερα γίνει, τόσο καλύτερα…

Συρία, ἀπειλὴ εἰσβολῆς

Ἡ τουρκικὴ ἀπειλὴ εἰσβολῆς στὴν Συρία ἀνανεώνεται, καθὼς συγκεντρώνονται περισσότερα στρατεύματα στὰ σύνορα, ἐνῶ φαίνεται, ὅτι ὑποχωρεῖ ἡ ἀντίδραση Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας, ἀλλὰ ἀναμένεται ἡ ἐκδήλωσή της στὴν πράξη. Πάντως, οἱ κουρδικὲς δυνάμεις δείχνουν, ὅτι ἀνασυντάσσονται, γιὰ ἀπάντηση στοὺς εἰσβολεῖς, ἐνῶ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἅπλωσε χέρι φιλίας πρὸς τὸν Χαφὲζ Ἀσσάντ, παρόμοιο μὲ ἐκεῖνο πρὸς τὸν Ἀμπντὲλ Φατὰχ ἀλΣίσυ τῆς Αἰγύπτου· ἴσως αὐτὸ ἀποβλέπει στὸν ἐξευμενισμὸ τῆς Δαμασκοῦ, ὥστε νὰ μὴν προβάλει ἀντίσταση, κάτι ποὺ θὰ προκαλέσει, ὁπωσδήποτε, τὴν ἀλληλεγγύη τῆς Μόσχας, ἀφοῦ θεωρεῖται ὁ σημαντικότερος σύμμαχός της στὴν περιοχή. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν ἐξέφρασε τὴν ὑποστήριξή του πρὸς τὸ Ἰράκ, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικότητος, ἀλλά, ἀπομένει ἡ ἀπόδειξη τοῦ τρόπου ἐκδηλώσεώς της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.