Επικοινωνία

Ἐνημερώνονται, ὅσοι ἀπ’ τοὺς ἀναγνῶστες ἐγκύψουν σὲ αὐτὴ τὴ σελίδα καὶ ἔχουν τὴν καλὴ διάθεση νὰ συμμετάσχουν στὸ διάλογο, ὅτι παρακαλοῦνται ὅπως οἱ συνεργασίες ποὺ θὰ στέλνουν νὰ τηροῦν μὲ εὐλάβεια τὴν σελιδοποίηση. Ἤτοι νὰ εἶναι μεγέθους 200, 140, 120 καὶ 110 περίπου λέξεων. Θὰ μᾶς διευκολύνετε πάρα πολὺ στὴ σελιδοποίηση καὶ θὰ μᾶς ἀπαλλάξετε ἀπ’ τὸ ἀνίερο καθῆκον τῆς περικοπῆς τῶν κειμένων. Εὐχαριστοῦμε.

    Το όνομά σας (απαραίτητο)

    Το email σας (απαραίτητο)

    Θέμα

    Το μήνυμά σας

    Έλεγχος ασφάλειας