Ἀνάκαμη, ἐπενδύσεις, χρῆμα

Τὶς προτεραιότητες τῆς κυβερνήσεως στὸ ἄμεσο μέλλον ἔθεσε ὁ πρωθυπουργὸς σὲ σύσκεψη στὸ ὑπουργεῖο Ἀναπτύξεως, διότι ἐπείγουν οἱ προθεσμίες ἀπέναντι στὴν τρόϊκα· ἐπενδύσεις, μεταρρυθμίσεις καὶ ρευστότης εἶναι τὰ ἐπείγοντα ζητήματα τῆς χώρας, καθὼς συζητήθηκαν οἱ τρόποι προωθήσεως τῆς ἀπορροφήσεως τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων, τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν γιὰ τὴν διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορὰ καὶ τῶν ἀλλαγῶν στὸ δημόσιο γιὰ τὴν ἐξυγίανση τῆς κρατικῆς μηχανῆς. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλες συσκέψεις, διότι ἐπείγει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἀπόκτηση τῆς δυνατότητος γιὰ τὴν ἄμβλυνση τῶν φορολογικῶν βαρῶν τῶν κατωτέρων τάξεων· ὁ ἀντίκτυπος στὸν ἐπιχειρηματικὸ κόσμο καὶ στὸ ἐξωτερικὸ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, διότι τότε μόνο θὰ ἐπιταχυνθεῖ ἡ προσέλκυση ἐπενδύσεων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων τοῦ ἐξωτερικοῦ τῶν Ἑλλήνων. Ἤδη σημειώνεται σημαντικὴ πρόοδος στὴν ἐπαναλειτουργία τῶν μεγάλων δημοσίων ἔργων καὶ στὴν διαδικασία τῶν ἀποκρατικοποιήσεων.