Βουλή, φορολογικὰ καὶ λίστα Λαγκὰρντ

Ἡ ὑπερψήφιση τοῦ φορολογικοῦ ἀπ’ τὴν Βουλὴ καὶ ἡ μεθαυριανὴ ψηφοφορία γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ σημαίνουν καμπὴ στὴν πολιτική μας δυναμική· μὲ τὴν πρώτη ἐγκρίνονται οἱ ἑπόμενες δόσεις, μὲ τὴν δεύτερη παραπέμπεται στὴν Προανακριτικὴ Γεώργιος Παπακωνσταντίνου κι ὅσοι ἄλλοι ἀνακύψουν… Ἡ εὐθύνη εἶναι σαφέστατη, γιὰ πολλὰ κακουργήματα, ἐνῶ οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὰ μὴ πολιτικὰ πρόσωπα προχωροῦν μὲ ἐντατικοὺς ρυθμούς· ὁπωσδήποτε εἶναι ἄγνωστα τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀνακρίσεων, ἀλλὰ ἕνα εἶναι δεδομένο, ἡ παραπομπὴ καὶ ἄλλων, ὅσων εἶχαν ἐπωφεληθεῖ ἀπ’ τὶς συνθῆκες τῆς τριετίας, ἐνῶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν προσχωρήσει στὸ ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ συμμετοχή τους στὶς λίστες φέρεται ὡς λίαν πιθανή, διότι πολλοὶ ἔχουν πάρει τὰ εἰδοποιητήρια. Ἡ συνέχεια βρίσκεται στὴν ἀποκάλυψη τῶν στοιχείων τῶν ἀνακρίσεων.