Ρευστότης ἀγορᾶς, ἄμεση προτεραιότης

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς εἶναι ἡ ἄμεση προτεραιότης τῆς κυβερνήσεως, διότι μόνο μέσῳ αὐτῆς εἶναι δυνατὴ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ μείωση τῆς ἀνεργίας· ὁ πρωθυπουργὸς ἄλλωστε εἶχε εἰδικὴ σύσκεψη μὲ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς γιὰ τὰ θέματα αὐτά. Ἤδη ἡ δόση τοῦ Ἰανουρίου, 9,2 δις εὐρώ, ἐγκρίθηκε ἀπ’ τὸ Συμβούλιο Μονίμων Ἀντιπροσώπων, ὁπότε θεωρεῖται τυπικὴ ἡ ἔγκρισή του ἀπ’ τοὺς ὑπουργοὺς τὴν Δευτέρα καὶ ἀπ’ τὸ ΔΝΤ· τὰ προβλήματα μεταφέρονται στὸ ἐσωτερικό, καθὼς ἀτλαντικοὶ καὶ ἐπιχώριοι κερδοσκόποι πιέζουν τὸ Χρηματιστήριο καὶ κυρίως τὶς τραπεζικὲς μετοχές, μὲ τὴν ἐλπίδα παραχωρήσεων ἀπ’ τὴν κυβέρνηση. Πλανῶνται πλάνην οἰκτράν, ἐπειδὴ ἡ δύναμή τους ἐξαντλεῖται στὴν διαπλοκή. Κυβέρνηση καὶ Εὐρωζώνη ἀπέδειξαν ὅτι δὲν ἐκβιάζονται ἀπ’ τὰ παρασιτικὰ κυκλώματα.