Ὁρκωμοσία Ὀμπάμα καὶ ὅπλα

Ἀμερικανὸς πρόεδρος θὰ προτείνει τὴν ἀπαγόρευση τῶν ἐπιθετικῶν ὅπλων στὴν χώρα, κατὰ τὴν ὁρκωμοσία του γιὰ τὴν δεύτερη θητεία, ὡς ἕνα ἀπ’ τὰ πρῶτα μέτρα στὸ ἄμεσο μέλλον, ἐνῶ θὰ ζητήσει τὴν στενὴ συνεργασία μὲ τὸ Κογκρέσσο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους· ὡς πρὸς τὴν ἀπαγόρευση τῶν ὅπλων ἐμφανίζεται σύμφωνη ἡ κοινὴ γνώμη, ἐνῶ ἡ πολιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης πρώτη ἐφάρμοσε τὸ μέτρο. Φυσικὰ δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκοληἀποδοχή του ἀπὸ ὅλες τὶς πολιτεῖες, καὶ κυρίως τὶς μεσοδυτικὲς οἱ ὁποῖες τὸ θεωροῦν προνόμιό τους· ὑπὲρ τῆς ἀπαγορεύσεως μετράει ἡ συνέχεια τῶν δολοφονιῶν σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα μετὰ τὴν σφαγὴ σὲ δημοτικὸ σχολεῖο τοῦ Κονέκτικατ. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα γνωρίζει ἄριστα, ὅτι τὸ θέμα τῆς ὁπλοκατοχῆς εἶναι πιὸ εὔκολο ἀπ’ τὸ οἰκονομικό· ἀναζητάει ἐπειγόντως κάποια ἐπιτυχία τὸν πρῶτο καιρό.